Találatok a következő kifejezésre: Isten a is (142 db)

"Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Istennél és Isten vala az Ige. " Akkor nem csak az Ige volt, hanem Isten is, mert nála volt az Ige. De Isten vala az Ige is. Akkor kezdetben vala Isten a négyzeten. Hogy van ez és mit jelent itt akkor az Ige?

Persze olvastam már, hogy az "ige" az rossz fordítás, ma már nem így fordítják, de akkor mit jelent. A másik dolog, hogy akármit is jelentsen, akkor most Istennél volt, vagy pedig õ volt, tehát azonos vele? Ez így értelmetlennek tûnik. A-nak van B-je, és A = B. Most akkor melyik az igaz? Valaki nem rendelkezhet valamivel, ami azonos õvele, önmagával. Hogy van ez? Köszönöm

Legjobb válasz: Így folytatódik: János 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: õ jött el a világba. János 1:10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt: János 1:11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be õt. János 1:12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az õ nevében, Ki is jött el, hogy meghaljon értünk, hogy ne neked kelljen, ha befogadód öt? Jézus Krisztus. Olvasd újra végig ezt a pár igét és megérted.

Így folytatódik: János 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: õ jött el a világba. János 1:10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt: János 1:11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be õt. János 1:12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az õ nevében, Ki is jött el, hogy meghaljon értünk, hogy ne neked kelljen, ha befogadód öt? Jézus Krisztus. Olvasd újra végig ezt a pár igét és megérted.
Mondok egy párhuzamot a görög mitológiából: Hádész isten, aki Hádésznak istene, aki Hádészban lakik. Hádész két dolog, és mégis egy: Hádész egy antropomorf istenalak, akio a Tartaroszban lakik egy helyen, amit Hádésznak hívnak. Õ egyszerre egy személy és egy hely, és ráadásul a személy lakhelye a hely. Az ilyen egylényegû, de több minõségû dolgok többször is elõfordulnak vallásokban, mitológiákban, de nem igazán van rá földi párhuzam vagy analógia a megértéshez. Ezért hívják ezeket misztériumnak. A Szentháromság is egy misztérium.
Imádkozz és megérted. Isten ad bölcsességet, ha kérsz. Szerintem teljesen egyértelmû, fogalmam sincs mirõl beszélsz, de biztos van okod rá.
János 1:10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt: Valami ilyesmi vagy te is. írunk, írunk a semmiért. Gondolom te azok közül vagy, akik elvetik a Szentháromságot, mert így tanítja nekik a fõtanács. Mivel okosnak tartod magad, ezért úgy véled, hogy majd jól lealázod a sok tévelygõt. Hajrá, részvétem. Ezt majd bizonygasd az Úrnak is légy szíves, hátha meg tudod majd öt is gyõzni.
Kedves kérdezö, érdeklödéssel figyelem mi lesz a vége e kérdés-feleletnek. Egyenlöre nem akarok beleavatkozni, de nagyon jó úton vagy, megérteni, hogy tanítja-e a Biblia a háromságtant. Csak ennyit szeretnék még figyelmedbe ajánlani, hogy az említett vers csupán két személyröl szól.... Katy
Zolly jól rávilágított, csak lehet, hogy szándékosan nem akartad belátni, vagy pedig erõd feletti dolog ez. :-) "A-nak van B-je, és A = B" 'B'az 'A' karaktere. Vagyis a láthatatlan 'A'-nak a látható megjelenése. Pl. Van egy információ, amit mi emberek csak valamilyen látható módon tudunk venni: 'karakterben'. De az információ nem a betû, vagy nem a DNS, hanem ezek csak hordozói, megjelenítõi egy szellemi tartalomnak. Az Ige az Atya látható megjelenése. :-) Ján 14:9 Monda neki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
Zolly jól rávilágított, csak lehet, hogy szándékosan nem akartad belátni, vagy pedig erõd feletti dolog ez. :-) "A-nak van B-je, és A = B" 'B'az 'A' karaktere. Vagyis a láthatatlan 'A'-nak a látható megjelenése. Pl.: Van az információ, amit mi emberek csak valamilyen jel dekódolásából tudunk venni: 'karakterben', ami jelenti annak az információnak a külsõ formáját, mennyiségét, minõségét, stb.. Az Ige pedig Istennek a látható, felfogható megjelenése. Ján 14:9 Monda neki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
7:50-est most vettem észre véletlen küldhettem el mert még átdolgoztam. :-D
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves kérdez, úgy látom több válasz nem érkezett. Megpróbálok valamit hozzátenni a Bibliából. Az Ige kifejezés Jézus Krisztusnak egyik címje. A görög Lo´gos szóból van átfordítva Ige kifejezéssel. A Jelenések könyve 19:11-13 jelképesen leírja, mint a fehér ló lovasa, aki igazságosan ítél és hadakozik. A 19 vers írja, hogy neve Isten igéjének neveztetik. Ha van kedved és lehetöséged utánanézhetsz. No most mit jelent az kezdetben vala? A kezdet kifejzést alkalmazza a Biblia az 1.Mózes 1:1-ben is ahol azt írja, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez azt jelenti, hogy az univerzumnak kezdete van, nem volt itt öröktöl fogva. Ugyanez a kifejezés , hogy kezdetben vala az Ige, tehát van kezdete ugyanúgy mint Isten többi teremtésének is. Úgy írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus az elsöszülött az Isten teremtésében. Például Káldi Biblia forditás így írja le Kolossé 1:15-17: "....Ö a láthatatlan Istennek képmása, elsöszülött minden teremtmény elött......"
Kedves kérdezö, Az Ige kifejezés Jézus Krisztusnak egyik címje. A görög Lo´gos szóból van átfordítva Ige kifejezéssel. A Jelenések könyve 19:11-13 jelképesen leírja Jézus Krisztust, mint a fehér ló lovasát, aki igazságosan ítél és hadakozik. A 19 vers írja, hogy neve Isten igéjének neveztetik. Ha van kedved és lehetöséged utánanézhetsz. No most mit jelent "kezdetben" vala? A kezdet szót alkalmazza a Biblia az 1.Mózes 1:1-ben is ahol azt írja, hogy "kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet". Ez azt jelenti, hogy az univerzumnak kezdete van, nem volt itt öröktöl fogva. Ezt tudjuk ugye. Ugyanez a kifejezés , hogy kezdetben vala az Ige, tehát van kezdete ugyanúgy mint Isten többi teremtésének is. Úgy írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus az elsöszülött az Isten teremtésében. Például Káldi Biblia forditás így írja le Kolossé 1:15-17: "....Ö a láthatatlan Istennek képmása, elsöszülött minden teremtmény elött......" Az pedig hogy Istennél volt: Ha egy gyermek a szülönél van, ez nem jelenti azt hogy sziámi ikrek.... vagy talán összetestesült valamik. Apa és fia, valóban lehetnek egyek abban az értelemben, hogy hasonló tetteik, gondolataik, elképzeléseik vannak. Akkor a fiu szava az apa nézetét tükrözi. Isten cím szintén kijár az Igének, vagy mondjuk úgy Logosznak, vagy Jézus Krisztusnak, azért, mert a Biblia az Isten kifejezést még az emberi birákra is használja. Mivel hatalmasat jelent. De itt fokozódik a hatalom. Az emberi bíra sosem lesz olyan hatalmas mint Jézus, de Jézus sem olyan hatalmas mint Atyja Az emberi birák isteni titulját itt találhatod meg Zsoltárok 82:6, 7 Katy
...hát ez meg hogy jelent itt meg kétszer??? Csak egyszer nyomtam a gombot :) Katy
(Csel.10/36)"Azt az igét, melyet elküldtél a világba az Izrael fiainak, hirsetvén békességet a Jézus Krisztus által." (János 8/26)"Sok beszélni való és ítélni valóm van felöletek:de igaz az aki elküldött engem;és én azokat beszélem a világnak, amiket töle hallottam."28"...semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok."
Mi az Ige: amit #14 mond. Amúgy probléme az idézettel, hogy több író beleszólt a munkába, így késõbb megalkotódott a Szentháromság tana (ami a Biblia alapján Szetnégyesség, amiben nincs benne Jézus), így egyenlõségjel húzható Isten és Az Ige közé, miközben Isten UGYANAKKOR birtokolja Az Igét, ami valami vallási paradoxon. Ha nyelvtanilag/fogalmazásilag elemezzük, akkor kt dolog van: Herr Gott, és az Ige, ami mai szóval "A Szó". Isten a Szó kimondásával teremti meg amit épp megteremt (itt: a Világot). A Világegyetem, vagy inkább aTememtés (értsd: a történet) úgy kezõdik, hogy Isten kimondja A Szót. az elsõ dolog egy történés, A Szó kimondása, ez az hogy "kezdetben vala az Ige". Ezt hozzárendeli a cselekvõhöz, aki Isten ("az Ige vala az Istennél). Megjegyzendõ hogy EDDIGRE az Ószövetség eleji TÖBBISTENHIT helyett már monoteizmus dominált, ezért lett "az" isten. Az "Isten vala az Ige" egy mitológiai nyelvszerkezet. Isten mint a teremtõ erõ fejezõdik ki vele. De itt aztán lehet teologizálni akinek kedve van hozzá. Bele lehet keverni hogy Isten most hogy is néz ki (testetlen, pusztán a szóval, hanggal teremtõ erõ, vagy az Ószövettség antropomorf - ember alakú - istene), és nyilván egyéb szempontokat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); λόγος (logosz) 1) szó, beszéd (annak minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, közmondás; üzenet; utasítás, parancs) 2) írás, írásmû; beszámoló, elbeszélés 3) Írás, Ige 4) dolog, téma, tárgy, mondanivaló 5) számítás; számadás, felelõsség; bankszámla 6) ok, cél; figyelembevétel Etimológia: a λέγω (legó)-ból λέγω (legó) 1) mond, beszél, szól 2) gondol, ért vmin vmit 3) kijelent, kinyilatkoztat, kihirdet 4) elbeszél, elmond 5) parancsol, elrendel 6) nevez, hív vhogyan; passzív participium: akit/amit …nak neveznek / hívnak; az úgynevezett… 5) aktív participium (“mondván”), illetve egy ragozott forma más, mondást kifejezõ ige mellett: az idézetet vezeti be, tulajdonképpen a mi kettõspontunknak felel meg Aztán csámcsogd össze a sokadik könyv elsõ fejezetének az elsõ mondatát úgy, ahogy akarod. A Bibliában az ige Isten beszéde, szava. Zsolt 33:6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Az IMózes (ami valóban az elsõ fejezet a Bibliában, és nem a János evangéliuma az elsõ) tele van és monda Isten kezdetû mondatokkal. Monda Isten és meglett. Isten igéje - Isten beszéde. Isten beszédét Jézus mondta, Isten beszédét megtestesítõ ember Jézus.
A kérdező hozzászólása: #12: a) Hát örülök, hogy te hajlandó vagy bármit is szóról-szóra, mondatról-mondatra elemezni a Bibliából. b) Én abban a "hitben voltam", hogy az általam idézett az elsõ mondat. Most nem volt elõttem egy Biblia példány sem, hanem beírtam a google-be, hogy "bible first sentence" és valamiért ezt kaptam, ez jött ki. Téves találat, én meg elhittem. Rosszul emlékeztem. Én most mégis maradnék ennél a mondatnál. Tehát kérdéseimet többször leírtam. Mi az ige? stb. c) Az a szál is érdekes, amit te boncolgatsz, azaz a valódi elsõ mondat, de én most abba nem mennék bele. Köszönöm!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm! Most akkor ez azt jelenti, hogy az Ige = Jézus Krisztus? Tehát behelyettesítve : "Kezdetben vala Jézus Krisztus és Jézus Krisztus vala Istennél és Isten vala Jézus Krisztusnál." Most így eggyel elõbbre jutottunk, mert megtudtuk, hogy az Ige az Jézus Krisztus, de végül is ugyanott tartunk, mert ez azt veti fel, hogy Jézus Krisztus azonos-e Istennel vagy "csak a fia", vagy még egy lehetõség: Jézus Krisztus, "a fiú" Isten egy része, a Szentháromság része, azaz 1/3 Isten. Tehát behelyettesítve a Biblia elsõ mondatába: Kezdetben volt az 1/3 Isten, és az 1/2 Isten volt az Istennél, és Isten vala az 1/3 Isten. Tehát Isten = 1/3 Isten. Tehát valaki egyenlõ a saját maga egyharmad részével. Ennek megint csak nincs értelme. Szeretném megérteni a Biblia legelsõ sorát, különben nem tudok továbbhaladni. Kérlek, segítsetek! Köszönöm!
A kérdező hozzászólása: Elõzõ hozzászólásom javítása: 1/2 helyett 1/3 . Tehát "Kezdetben volt az 1/3 Isten, és az 1/3 Isten volt az Istennél, és Isten vala az 1/3 Isten." Lehet, hogy ez nem olyan, mint a matematika, és nem lehet ezeket a fogalmakat behelyettesíteni, de akkor ti ezeket a mondatokat hogyan értitek meg? Hogyan lehet a Biblia szövegét "kikódolni"? Szerintem csak szóról-szóra, mivel ez szent írás, azaz a "Szentírás". Tehát csak szóról-szóra lehet értelmezni. Sajnos a téves fordítások sokat rontanak a szent szövegen.
Ez ám a nyelvészeti probléma. Isten a négyzeten. Jajám. Meg amikor egy magállóban leszáll a fél busz. Mi?? Hogy honnan száll le a fél busz? A buszról. Mi van?? Az milyen már, hogy leszáll a fél busz az egész saját magáról???
A kérdező hozzászólása: #4: szerintem ne vicceld el a dolgot! tartsd tiszteletben mások vallását! szeretném megérteni a Biblia elsõ sorát.
Egyszerû a megoldás. Ha értelem szerint lefordítjuk, akor ezt jelenti: "egyszer volt, hol nem volt..." Jobb kérdés ez: " Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén" Tehát még isten ELÕTT volt a Sötétség.
A kérdező hozzászólása: #6: "Tehát még isten ELÕTT volt a Sötétség." Itt még nem tartunk. Egyelõre a Biblia legelsõ mondatát szeretném érteni, próbálom értelmezni. Vajon hogy értik meg ezt az általános iskolások? ""egyszer volt, hol nem volt..."" Nem azt jelenti, hanem azt, hogy "Kezdetben volt az 1/3 Isten, és az 1/3 Isten volt az Istennél, és Isten vala az 1/3 Isten."
Ez nem egy képlet! A=B, B=C --> A=C Kezdetben Isten szava volt. Szólt, és meglett. Ezt az Isten beszédét mondta Jézus. Isten beszéde testté lett. Amit Jézus mondott, Isten mondta, mert: Jn 15, 15 "...mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek." Errõl szól a János eleje: 5Móz 18, 18 Prófétát támasztok nékik az õ atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
Elsõ vagyok: Kezdetben vala az ige (nevezzük Krisztusnak :) ), satöbbi... És Isten volt Krisztus. Aztán jön a többi. Igen, Jézus Krisztus az emberré lett Isten, aki megüresítve magát leszületett, hogy elhordozhassa mindenki bûnét és meghaljon miatta, hogy legyen reménység nekünk egy új és jobb életre. Azért nevezik Isten fiának, amiért Ember fia is: mutatja, hogy honnan jött.
A kérdező hozzászólása: "Ez nem egy képlet! " -Erre céloztam én is, de mégis csak szóról szóra kell haladni, nagyon figyelni, és értelmezni, elemezni a szavakat. Csak így lehet tárgyilagosan felfogni. Ha nem így teszünk, az találgatás. "Kezdetben Isten szava volt. Szólt, és meglett". -Ezt honnan veszed? Egyelõre az elsõ mondatnál tartunk. Maradjunk annál. Ott az van, hogy "kezdetben vala az ige". Mi az Ige? itt tartunk. Milyen forrásból tudjuk meg, hogy mi az Ige?
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); #9: "Kezdetben vala az ige (nevezzük Krisztusnak :) ), satöbbi... És Isten volt Krisztus." -Biztos ez? Ezt honnan tudjuk meg. Elsõ mondatnál tartunk. Nincsenek definícióink. Annyit tudunk, hogy "vala az ige". Továbbá: ha az Ige = Krisztus, és Krisztus = Isten, akkor az Ige = Isten. De akkor hogyan lehetett Isten Istennél, azon kívül Krisztus a Szentháromság egyharmada, Szentháromság = Atya + Fiú + Szentlélek, tehát kezdetben vala az Isten 1/3-a, ami a (teljes) Istennél volt, ami nem volt ott kezdetben, vagy nem említik. Tehát, ez így  vagy értelmezhetetlen (ellentmond a józan észnek)  vagy rossz a fordítás, és nem is ez van leírva a Szent Szövegben eredetileg. Mi lehet a megoldás? Elsõ mondatnál tartunk. Köszönöm.
"tt még nem tartunk. Egyelõre a Biblia legelsõ mondatát szeretném érteni, próbálom értelmezni." Ebben az esetben javaslom az elsõ mondatot elõvenni, és NEM valamelyik milliárdodikat. Az elsõ mondat: "Kezdetben teremtetette Isten az eget és a Földet." Namost ez MÁR szaglik, mert úgy kezdeni egy történetet, hogy "kezdetben", az egyenértékû azzal hogy úgy kezded "Egyszer volt, hol nem volt..." Második elemezhetõ: "teremtette". Azaz létrehozta. Mivel ismerjük a kulturális hátteret, a semmibõl hozta létre. "Isten" - õ hozta létre. Ha a karakter személye, személyisége, tulajdonságai érdekelnek, akkor balról jobbra el kell olvasni elõször az egész mûvet. SEMMIRE nem fogsz menni ha innen-onnan olvasgatsz össze-vissza egy olyan máben, amit több évszázad alatt tíszerannyi író rakott össze. És mit teremtett? "Az eget és a földet". Tehát a monda szerint "az ég" és "a föld" egy-egy dolog. Azon kívül amik létrejöttek, nincs másik "föld", sem "ég. Namost itt jelentõs probléma, hogy de igen, a Föld mellett van még egy rakás másik "föld", valamint hogy nincs olyasmi hogy "ég" (amia Bibliában egy szilárd kupola a lapos föld fölött). Szólj ha mehetünk a második mondatra.
"No most mit jelent az kezdetben vala? A kezdet kifejzést alkalmazza a Biblia az 1.Mózes 1:1-ben is ahol azt írja, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez azt jelenti, hogy az univerzumnak kezdete van, nem volt itt öröktöl fogva. Ugyanez a kifejezés , hogy kezdetben vala az Ige, tehát van kezdete ugyanúgy mint Isten többi teremtésének is. " Hibás analógia, mert az Ige kezdetben már volt (vala=volt), a Földrõl és a Mennyrõl pedig azt írja az ige, hogy kezdetben teremtette, tehát inkább az következik ebbõl, hogy az Igének nem volt kezdete. Te pedig úgy írod, hogy volt=teremtette. Kezdetben volt/kezdetben teremtette. Ha valaki Isten, akkor nem lehet kezdete ("és Isten vala (volt) az Íge)

"Bizonyosan látom, hogy nem részrehajló az Isten, . Szerintetek is? Mi erről a véleményetek?

Ha egyetértetek ezzel a kijelentéssel, miben mutatkozik meg az, hogy Isten nem részrehajló?

Legjobb válasz: Bizonyosan látom, hogy nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható elõtte, aki féli õt, és igazságosságot cselekszik” (Csel 10:34, 35). Istennek mindenhol vannak gyermekei,nem csak egy bizonyos szervezeten,vallason belul,Isten mindenkinek kijelenti magat aki akarja,Isten a szivek vizsgaloja.

Bizonyosan látom, hogy nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható elõtte, aki féli õt, és igazságosságot cselekszik” (Csel 10:34, 35). Istennek mindenhol vannak gyermekei, nem csak egy bizonyos szervezeten, vallason belul, Isten mindenkinek kijelenti magat aki akarja, Isten a szivek vizsgaloja.
Akkor teljesen mindegy, hogy melyik vallás híve az ember?
A Jezus Krisztusba vetett hitt udvozit nem egy valasba vetett hit, a biblia sehol nem beszel vallasrol, persze ez nem azt jelenti, hogy nem tartozhatsz egy kozosseghez de nem az fog udvoziteni senkit.
Kedves testvérem, ha nem kiragadnál egy részletet a Bibliából, akkor még értenéd is, hogy mit jelent: " 33 Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten elõtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt. 34 Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; 35 Hanem minden nemzetben kedves õ elõtte, aki õt féli és igazságot cselekszik. 36 Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (õ mindeneknek Ura). " Elõtte pedig ezt olvashatod: " 25 És lõn, hogy amint Péter beméne, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá õt. 26 Péter azonban felemelé õt, mondván: Kelj fel; én magam is ember vagyok. 27 És beszélgetve vele, belépett, és talála sokakat egybegyûlve; 28 És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek: 29 Annak okáért ellenmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, mi okból hivattatok engem? "
Mert még engem is szeret.
Es meg engem is mint legbunosebbett, hisz megvaltott Jezus vere aran, ez a legnagyobb kegyelem es legnagyobb orom az eletemben.

Isten a sok szenvedésem ellenére is szeret engem, vagy azért történik sok minden rosszul velem, mert nem?

Legjobb válasz: Minden egyes esetben az ember a gyenge láncszem, nem pedig Isten. Azaz Isten akkor is szereti az embert, ha nem tud érte semmit sem tenni, mert az adott személy nem ad erre alkalmat.

Minden egyes esetben az ember a gyenge láncszem, nem pedig Isten. Azaz Isten akkor is szereti az embert, ha nem tud érte semmit sem tenni, mert az adott személy nem ad erre alkalmat.
Nem tudom, hogy helyesen gondolom-e (nem vagyok vak fanatista), de szerintem alapvetõen egy jó világba születtünk.Bármi rossz történik, az csak magunknak köszönhetjük.Gyilkosság, rablás stb... A döntés mindig is a kezünkbe volt.Mikor azt hallom, hogy vannak olyan régiói az országnak, ahol sok az "etnikum" és a bûnözés a csillagos égben van, mert "szegények" megélhetési bûnözõk, felmegy a pumpa.Közvetlen környezetemben vannak ilyen magyarok is (próbálom õket a jó útra téríteni.:) ). Nézve a lehetõségeiket, annyi lenne csak a dolguk, hogy belevágják a kapájukat a földbe és elszórnák a magot (mint jó magvetõ...), még segítséget is kapnának, nem is keveset. Ehelyett a lumpolást, tespedést és a bûnözést választják, még sajnálni is kell érte õket...... A Pokolt mi magunk teremtjük meg itt helyben a Földön. A lényeg csak annyi lenne, hogy Isten szeret és azzal segít a bajodon, hogy adott értelmet a koponyádba.Rajtad múlik mit kezdesz vele, egyáltalán élsz-e vele. Te magad vagy sorsod kovácsa, ha õszintén kéred, mindent megkapsz a jobb életre vezetõ úthoz.
A kérdező hozzászólása: 8: Ezt várom már évek óta. Én nem hordok keresztet. Van itthon, de nem hordom. Nem azzal tisztelem az Urat. Most miért jó az, ha 5 kereszt lóg valakinek a nyakán és még keresztes karkötõk vannak mind a két kezén?! Amúgy meg nem a papokat és az egyházat kell imádni tudtommal, hanem Istent. Az elõzõ barátném református volt.... Remélem találok jobbat, de....pfff..
Jézust nem kereszttel tiszteljük és szeretjük, hanem a parancsainak a megtartásával. Remélem majd találsz olyan barátot aki illik hozzád.
Minden "csapás" amit annak élsz meg egy egy feladat amit meg kell oldanod. Közhely de igaz az Úr nem tesz nehezebb keresztet a válladra csak annyit amennyit el tudsz cipelni.
A kérdező hozzászólása: Ja, és amit még említek, hogy a Sátánhoz kicsit sikerült eltávolodni, de most igyekszem visszatérni.... Egyszerûen elvesztettem a fonalat.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Próbálok kitartani. Engem születésemtõl fogva bánt a Sátán....! Betegségeken, lelki bajokon, hamis barátokon vagyok túl...stb. Most vesztettem el mindent pár napja. Pedig nagyon szeretem Istent és nem akarom ezt elveszteni. Nekem volt egy olyan élményem, hogy súlyosan bántottak a gimiben és ott kellett hagynom. Ez mellett egy barátném volt három évig, ki cserben hagyott és visszaélt mindennel. Én iskolát váltottam és ott sem lett különb nagyon a helyzet... de nem is ez a lényeg. Elmentem egy keresztény csoporthoz. Ott egy fiú Isten munkájáról beszélt az életében. Õ neki is ez volt pontosan a baja! Teljesen ugyanez! De neki másképp végzõdött. Õ neki kihullottak azok az emberek, kik rosszat tettek vele. Nekem meg szenvednem kell. Most meg találtam egy új "barátnét", ki az egyházba fúrja be magát, csak Istent nem szereti. Szóval egy újabb hamis barát. Mindenhová befészkeli magát a szülei és saját maga révén, de tulajdonképpen egy beszélgetésünk kapcsán, mikor a Mennyet említettem, leintett és csak az egyházzal folytatta....! Tele van a karja, nyaka kereszttel. Nekem elég egy. Õ neki van 10! Nem bántásból írom, de én úgy érzem, hogy vesztek! Kitartok, de nagyon fáj. Az a srác pedig elszakította a türelmi, kitartó cérnámat :(
Igez, es amennyiben kitartunk ezek ellenere, elhetunk orokke egy csodas foldon, ahol mar halal sem lessz. Ezert satan sajnos megprobal minket ettol eltantoritani. Kitartas, megeri!
Üdv! Az a sok rossz dolog ami történik körülöttünk az nem annak a jele, hogy Isten nem szeret bennünket. Gondoly csak a Bibliában Jób történetére.Rengeteg baj történt vele.A jószágai egy részét ellopták a másik fele elpusztult.Csak nem minden szolgáját megölték.Aztán tragikus körülmények között, egy vihrban meghalt mind a tíz gyermeke.Sõt még egy visszataszító betegsége is volt. (Jób 1:13-21).Mivel nem tudta a részleteket azt gondolta, hogy Istentõl jönnek a nehézségei.Pedig Sátán volt az aki ezekkel a csapásokkal sujtotta Jóbot. Isten soha nem hagyta magára öt, mellette volt és késõbb tudjuk, hogy megáldotta. Isten ma sem felelõs a szenvedéseinkért inkább együttérez velünk, sõt alig várja, hogy minden rossztól megszabadítson ahogy ígérte (Jel 21:3-5)
Szia. a bibliában nem egy hûséges Isten félõ ember volt így ezzel, ahogy Te is. De nem azért történt velük, mert Isten nem szerette õket. Sõt igazából némely embernek azért engedi, hogy Sátán próbára tegye, mert tudja, hogy számíthat rád, Te akkor sem tagadod meg Õt bármi történjék. Javaslom, hogy olvasd el a Jób könyvét, itt egy Isten hûséges szolgájáról van szó. S akkor talán más kép látod majd a helyzetedet. Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: 10: Nagyon érdekes, amit írtál és köszönöm. Jelenleg hittantanárnak készülök, csak most nehéz így, hogy van a környezetemben ez a nõ, akit említettem. Úgy érzem jó, de valahogy az ellenkezõjét is annak, amire készülök.

Sok vallásos miért beszél csúnyán, de ha a káromkodásban Isten neve is szerepel, akkor kiakadnak?

Sok embert ismerek aki vallásos, vagy annak mutatja magát, templomba járás, imádkozás stb. De sokszor hallom a szájából a b+ kifejezést. De ha valaki olyat mond, amiben Isten neve szerepel, pl "Az Isten verje meg!" akkor "hűűű hogy mondhatsz ilyet! Isten nevét a szádra ne merd még egyszer venni!" Ebben mi a csúnya? isten egy megszólítás. a verje meg, meg egy felszólítás! Mi ebben a káromkodás? Az ilyenekre elhűledeznek a vallásosak, de a "b***a meg!" kifejezést sokszor hallottam olyan szájából aki vallásosnak mondja magát.

Legjobb válasz: a kérdésed olvasása közben magamra ismertem:DDDDd bár ha valaki Isten nevével káromkodik nem szoktam megszólni, h h mondhat ilyet, csak megjegyzem magamban. Sokszor van h én is Istennel akarok káromkodni, de mielõtt kimondanám mindig vissza szívom:) hogy miért van így nem tudom, bennem így alakult ki

a kérdésed olvasása közben magamra ismertem:DDDDd bár ha valaki Isten nevével káromkodik nem szoktam megszólni, h h mondhat ilyet, csak megjegyzem magamban. Sokszor van h én is Istennel akarok káromkodni, de mielõtt kimondanám mindig vissza szívom:) hogy miért van így nem tudom, bennem így alakult ki
Egyszerû: Lk 6, 45 A jó ember az õ szívének jó kincsébõl hoz elõ jót; és a gonosz ember az õ szívének gonosz kincsébõl hoz elõ gonoszt: mert a szívnek teljességébõl szól az õ szája. Ha káromkodnak, akkor az van a szívükben. Amikor meg leszünk ítélve nem aszerint leszünk, hogy ki hányszor volt templomban, fõleg, hogy maga Isten jelentette ki, hogy kézzel csinált templomokban nem lakik. Az általad felhozott megveréssel meg csupán annyi a gond, hogy nekünk áldani kell mindazokat, akik átkoznak, és nem a végüket, vagy rosszat kívánni nekik. Amúgy én azt nem értem, hogy ateista emberek miért káromkodnak Istennel, vagy emlegetik Istent, ha nem hiszik, hogy van. Olyan, mintha én azt mondanám, hogy a Mikulás hozzon neked virgácsot! Tudom, hogy nincs mikulás, értelmetlen az emlegetése. De ez az én véleményem, csupán megjegyeztem.
Szia! Pontosan azért, mert vallásos emberek, nem pedigk hívõk. Noha a "vallásos" és a "hívõ" kifejezést szinonimaként alkalmazzák is, valójában megkülönböztetõként is lehet használni. Hogy érsd, mirõl beszélek: A vallásos emberekre az a jellemzõ, hogy gyakorolják a liturgikus és egyházi hagyományokat, mégis az életükben semmilyen változás nem tapasztalható. A Jézus korabeli vallási vezetõkre is ez volt a jellemzõ. A külsõslgeket megtartották, de jellemük nem változott (Máté 23, 23). A hívõ ember ezzel szemben másként viselkedik, mert nekik megmutatkozik az életükben Krisztus jellemének szépsége. Éppen ezért mondja János apostol, hogy "A ki azt mondja, hogy õ benne marad, annak úgy kell járnia, a mint õ járt." (1Ján 2, 6). A hívõ emberek erre törekednek. Minden jót!
*pedig, külsõségeket* - elnézést a helyesírási hibákért. ^^"
Azért beszélhetnek csúnyán, mert nem veszik komolyan Istent. Pedig le van írva, hogy a káromkodás bûn: Efézusbeliekhez írt levél 4. rész: 29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. 30. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, a ki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. 31. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt; 32. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.
Mert képmutatók.
Azért, mert csak az számít náluk káromkodásnak, amiben Isten vagy vele kapcsolatos tárgyak, személyek szerepelnek. A többi csak trágárkodás.

Miért nem pusztította el az Isten a sátánt is?

Sziasztok! Szerintetek miért nem pusztította el a jó Isten a sátánt is, amikor elege lett a bűnös emberekbol és özönvízet csinált a földön? Várható volt hogy a következő generációnak sem lesz sok esélye. Nem igazságos az áldozatokat vízbefojtani az igazi bűnost akinek a sok rosszat köszönhetjuk meg békénhagyni hogy tovább ártson.

Legjobb válasz: A Bibliai Isten arca kegyetlen,igazságtalan,logikátlan,egymásnak ellentmondó döntéseket hozó(legfõképp az Ószövetségben) Miért? mert emberek találták ki,akik csak a saját primitív szintjükhöz tudták mérni a dolgokat,így azt képzelték,hogy Isten is olyan észjárású,mint õk.

A Bibliai Isten arca kegyetlen, igazságtalan, logikátlan, egymásnak ellentmondó döntéseket hozó(legfõképp az Ószövetségben) Miért? mert emberek találták ki, akik csak a saját primitív szintjükhöz tudták mérni a dolgokat, így azt képzelték, hogy Isten is olyan észjárású, mint õk.
mert Isten és a Sátán két egyenrangú fél. csak az egyik a sötét oldalon, a másik a "világos", jó oldalon áll. tehát valaki harmadiknak kell elpusztitani õket, pl. az embereknek. ha Istenben hisznek, õt választják, akkor a Sátánt gyöngitik, pusztithatják el. ha a Sátán mellett állnak, akkor Istent pusztitják el.
A gonosz emberek épp annyira hibásak voltak mint Sátán, õk döntöttek az Isten útmutatásával szembeni élet mellett. Sátánt azért nem pusztította el eddig Isten, mivel még nem született kielégítõ válasz azokra a vádakra, melyekkel az Éden kertben Sátán illette Istent, ehhez idõre van szükség
Miért pusztította volna? Ha olvastad volna a Bibliát, akkor tudnád, hogy a Sátán nem az õsgonosz, hanem egy angyal, akinek az a feladata, hogy az emberek Istenbe vetett hitét próbára tegye. (Jób története rémlik?)
Sajnos igen kedves kérdezõ. Könnyedén befolyásolja az embereket a rosszra, de tudod mindenki magáért felel. Sátánnak amúgy épp az a célja, hogy elhitesse azt, hogy õ nem létezik, õ csak a mesékben szereplõ kis figura. Mert ha nem tudod, hogy valami fenyeget, akkor nem is vigyázol
A kérdező hozzászólása: Annyira rossz ez hogy védtelenek az emberek a sátánnal szemben, környezetemnek is hiába mndom h legalább ne káronkodjanak nem hallgatnak rám. idegesít hogy az emberiség nagyrészét legyõzi :( Nem lehet igaz h nincs jobb dolga hajajaj
Mert nem lehet a kereszténység vallás szerint senkit elpusztitani csak a pokolra vagy a menybe küldeni . Tehát max pokolra kerülne ami az õ birodalma.
4/6-nak csak annyit, hogy Istent nem lehet elpusztítani, mert Isten volt, van és lesz és a sátán csak Isten eggyik gyenge ellensége, aki Isten ellen fordult, de õ is egykor Istent szolgálta, ebbõl is következik, hogy Isten már nyert Jézus Krisztussal és Õt nem lehet semmilyen módon elpusztítani.
Azért, hogy az ember szabadon választhasson, hogy kinek az oldalára ál, mert Isten nem kényszerit senkit semmire, de mindennek meg van a következménye, és ezzel nem rosszat akarok mondani, sõt jót. Megéri eleget tenni Isten akaratának, ahogyan a Biblia irja: "Jutalmatok bõséges lesz a mennyekben"
Egyszerü a válasz. Az 1 Mózes 3:15 tartalmaz egy próféciát miszerint elkel hogy jõjön a Mag akinek megmarják a sarkát, aztán viszonzásul a Mag elpusztitja a gonoszt és a társait. A vizözönig ez a Mag még nem érkezet meg, és mivel Isten nem ember, hogy hazudjon, ezért még elkellet, hogy teljen egy bizonyos idõ, hogy eljöjön a Mag, vagyis Jézus Krisztus. Nemsokára megbünteti Sátánt aki a sarkát megmarta, vagyis elpusztitja örökre ezt az ellenszegülõt, hogy többé ne vezesse félre az embereket és ne ártson nekik. Istennél minden ugy történik ahogy Õ azt elhatározta. Ez a történet is ugy teljesedik, ahogy azt Isten a prófétáin keresztül megjövendõlte. Hamarosan ezt fogjuk tapasztalni: Zsoltárok 37:9-11 Egy kis idõ még és nincs gonosz, nézed a helyét és nem találod.
Nem nem az a feladata, hogy az embereket próbára tegye. Abban igazad van, hogy õ egy angyal, mégpedig gonosszá vált és õ a szenvedés okozója. A Bibliából lehet látni, hogy Isten alig várja, hogy elpusztíthassa

Ha isten a maga képmására teremtette az embert, akkor ő is olyan szerencsétlen mint mi?

Legjobb válasz: Isten saját képére és hasonlatosságára "teremtette" az embert. Ergo az ember oly tökéletes, és akkora hatalommal bír, hogy balga mód még azt is képes elhitetni önmagával, hogy bármi, de még akár saját maga is tökéletlen, szerencsétlen, vagy éppen rossz... üdv 27/F LastOne.Left

Isten saját képére és hasonlatosságára "teremtette" az embert. Ergo az ember oly tökéletes, és akkora hatalommal bír, hogy balga mód még azt is képes elhitetni önmagával, hogy bármi, de még akár saját maga is tökéletlen, szerencsétlen, vagy éppen rossz... üdv 27/F LastOne.Left
Szia! Vagy mi vagyunk olyan szerencsétlenek, hogy nem ismerjük fel Isteni lényünk!
beszélj a saját nevedben én nem vagyok szerencsétlen :) sõõõõõõt
O.K. Átfogalmazom, hogy az vegye magára, aki akarja! /Vagy az a szerencsétlen, aki nem ismeri fel Isteni lényét!/
Ezt a kérdést!!
Az ember sem szerencsétlen, csak nem tökéletes. Isten viszont tökéletes.
Torah, ;-Sefer h'Bereshit-(teremtes konyve)-, ; -"bereshit bara EL...h'Adon=alkota az UR Embert!!"- "sajat kepere"-, ez a formula magyarazatra kerul reszletekbe menoen a Zohar-(kabbalah)-c muben!! sajat kepere= az UR onnonmagabol vett el egy picurka reszt melyet belehelyezett -(azakkor meg elettelen foldbol gyurt figuraba)-ezzel adott ELET-et neki!! ezt ugy hivjuk "NESHAMA"=lelek!! miutan megteremte-pontosabban-megalkota a NOSTENY-t-(ugyanis a szo HAVA nostenyt es nem not jelent!!)-bele is helyeze az UR a neshama-t, es eletyre kelti altala!! sajat kepere tehat = onnonmagabol kivett resz altal!! halalunkkor ez a neshama ter vissza az UR hoz, de gyermekeink is az altalunk-(mint kozvetitok)-tovabbitott neshama altal szuletnek es egyaltalan elnek!!

Ha az Isten a saját képére teremtette az embert, akkor az Isten rossz is egyben?

az emberekben nemcsak a jó lakozik,hanem a rossz is.a b?nbeesés pedig már a teremtés után történt,szóval nem lehetett a Sátán keze a dologban.

Legjobb válasz: Én meg mindig elgondolkoztam, hogyha isten megadta nekünk a lélek szabadságát, akkor miért adta meg a bûnbeesés lehetõségét? Meg miért volt jó neki, ha az emberek megmaradnak a primitív tudatlanságban? Nesze neked szabadság.

Én meg mindig elgondolkoztam, hogyha isten megadta nekünk a lélek szabadságát, akkor miért adta meg a bûnbeesés lehetõségét? Meg miért volt jó neki, ha az emberek megmaradnak a primitív tudatlanságban? Nesze neked szabadság.
Nem. Csak közben ettünk a Tudás fájáról.
A sátán volt a kígyó, aki rábeszélte Évát, hogy egyen a gyümölcsbõl.
érthetetlen a kérdésed.
Ez lemaradt: miért nem lehet benne a patás keze?
"Ha az Isten a saját képére teremtette az embert, akkor az Isten rossz is egyben?" A biblia erre egyértelmû választ ad. Ézsaiás könyve:45:7 "Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!" Beismerõ vallomásnak több, mint elégséges.
15:03-as nem rossz :d Remélem tudod, hogyha ezt négyszáz éve elmondod, az egyház különösen hosszan kínzott volna, mielõtt megváltásképp elevenen, lehetõleg lassú lángon elégetnek :D
tegnap 18:40. :D Kedves barátom, félreérted, ha azt hiszed durcázom és neked rontok, csupán feltettem egy-két érdekes kérdést, aminek léteznie kellene, ha a mi Istenünk tényleg szemét és gonosz lenne. :) Tulajdonképpen te csak magadat igazolod, a saját elképzeléseiddel. Elkövetsz egy súlyos hibát, de természetesen nem bántásból írom e sorokat, csak azért, hogy észrevedd. :) Szóval te az emberek szempontjából ítéled meg Istent...az elfogultságmentes gondolkodással viszont a világ egészének a szemszögébõl illik vizsgálódni...és bizony ha így tesszük, akkor kiderül, hogy az ember(tisztelet a kivételnek) a gyarló...a komplett univerzumban rend van, csupán egy icipici szegletében van egy kis felborulás, ugye itt a Földön...de ha belemélyedünk, akkor ha nem lenne ember a bolygón, totális harmónia lenne fellelhetõ az állat és növényvilágban. Össz vissz az ember az, aki a természet ellen cselekszik...Természetesen ez az ember tévedése miatt történik, mert elfelejtette az "eredetét"...minden emberben ott van a jóság...pusztán hagyni kéne érvényre jutni. :) Kérdezem én. Az ember a segítõkész, amikor önzõen kihasználja a másikat, saját érdekeit nézve csak, vagy Isten, aki lelkiismeret formájában minden egyes embernek súgja az önzetlen döntésekre sarkalló érzeteket?! Az ember a türelmes, mert idegeskedve ül, amíg meg nem kap valamit, vagy Isten, aki szép komótosan kivárja azt, amíg az ember rájön, hogy a bûn nem megoldás, hanem akadály?! És mindeközben segíti óvó hangjával... Az ember az önkényes, hogy ilyen módon elítéli azt, ami miatt minden létezik, tiszteletlenül beszélve arról(beszélhetünk natúrba a természetrõl is), lenézve, beskatulyázva...vagy Isten lenne az, mert nem jön el és drasztikus módon nem változtatja meg az embereket?! Ez utóbbi értelmetlenség lenne. :) igazság szerint a Biblia az ember gyarlóságát igazolja...és mindeközben azt sugallja, hogy a létrehozó/fenntartóval együttmûködve lehet elérni a megfelelõ állapotot, ami az univerzum szabályainak megfelel. :) üdv 25/F LastOne.Left
http://depositum.hu/rossz_problemaja.html Isten és a rossz problémája
Ez a külsõnkre vonatkozik. Mi hasonlítunk külsõleg legjobban Istenre a földi élõlények közül. Legbelül mindenki ugyanaz; szeretet , élet , tudás...
A kérdező hozzászólása: utolsó, szerintem minden teremtmény az istentõl van, tehát nincs olyan, hogy ki vagy mi hasonlít rá a legjobban.
Bocs az utolsó válaszolóval nagyon nem értek egyet. Mi hasonlítunk legjobban Istenre... Miért neked lejött Isten a mennybõl és ezt közölte vele vagy mi? Ezt különben bírom hogy az emberek mindenkinél különbnek tartják magukat. Isten ugyanúgy a maga képére teremtett minden lélekkel bíró élõlényt és kötve hiszem, hogy csak az embernek van lelke. különben is nézzünk már körül. A Földet tönkretesszük, mindekinek csak a pénz számít, lopunk aztán megyünk meggyónni hátha attól jobb lesz, de nem lesz jobb... És még mi hasonlítunk Istenre... Na ne röhögtess légyszíves ahhoz fel kell nõnie egy embernek. Mondjuk az összes valaha élt emberbõl talán kettõ kezd hasonlítani Istenre.... Úgyhogy elbújhattok a hangzatos szólamaitokkal.
"Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!" Nem Isten a gonosz, hanem Isten szabad akaratú, független lényeket teremt, mint például Lucifer, és igen, így valóban gonoszt is teremt. De aki törvényt ad, törvénytelenséget is teremt, aki fényt ad, megteremti a sötétséget. Hiszen mi a sötétség, ha nem a fény hiánya, és mi a törvénytelenség (bûn) ha nem a törvény hiánya? Kicsit el is lehet ám rugaszkodni a szó szerinti értelmezéstõl. Ja, és a szabad akaratot nem a kígyó adta, hanem Isten. A kígyó viszont elérte, hogy az ember a szabad akaratának jó részét elvesztette. Freya
17:57-re. Jó nagy ostobaságokat írtál. Kicsit elgondolkozhatnál azon amit írtam, mielõtt bevágod a durcát, és így nekem rontasz amiért a csúnya gonosz bácsi rosszat mert írni a drága istenkérõl. Olvasd el a bibliát vallásos elfogultság, kiforgatások és belemagyarázások nélkül. Olvasd azt ami fehéren-feketeén oda van írva, és hagy le a felesleges sallangokat. Meg fogsz lepõdni, mert minden szavamat igazolja a biblia. Nem állítok olyat amit ne a biblia állítana. Ez a különbség köztem és a vallásosok (hívõk) között...
15:08-ra "Igaz nem olvastam el az okfejtésedet teljes egészében" Ez esetben olvasd el. Nem veszítesz semmit. Fõleg, hogy a biblia Gnezise engem igazol. "de az utolsó részre felfigyeltem...és egy dolgot elfelejtesz...egyetlen ember sem válik nemlétezõvé..tehát senki nem pusztul el...maximum a fizikai megjelenése...egy idõre." Nem írtam az ellenkezõjét. Hogy jött ez most ide? "Isten célja pedig a rosszal tulajdonképpen a mi fejlesztésünk(lelkünké, hogy isten szintjére juthassunk), és igazából az igazi önmagunk Isten maga...;)" Ez esetben pláne szemétség a részérõl minket büntetni, ha a "rosszat" választjuk, hisz akkor pláne eredendõen az õ bûne minden rossz és minden gonoszság.
bocs: de nem fogja kinyújtani a kezét...
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat. elsõnek:az Isten megteremtette az embert a saját képmására.és mivel az emberekben nemcsak jóság lakozik(szeretet, türelem, megértés, segítõkészség, stb...)hanem az ellenkezõje is az ún.rossz(gonoszság, gyûlölet, túlzott önzés, cserbenhagyás stb...)ezért az istennek is ugyanezekkel a tulajdonságokkal kellett rendelkeznie már a teremtés elõtt, hiszen a teremtéskor a saját képére formálta az embert! tehát az ember "megrontásában" nem Mr.Lucifer keze volt, hanem az ember már eleve magában hordozta a rosszat is.hiszen a Biblia szerint a bûnbeesés sztorija már a teremtés után zajlott le.miután az Isten már megformálta az embert a saját képmására.így érthetõ?
Tökéletesen látod a dolgot kedves kérdezõ. Egy dolgot azért vegyél figyelembe...Isten megteremtette az embert tökéletességében...de "üresen" tudás/tapasztalás nélkül...az embernek pedig meg kell tapasztalnia a világot(jót/rosszat), hogy teljessé váljon, mint amilyen az Atya. Isten tehát magában hordozza a bûnt...de nem a hajlamot, hiszen Isten érti miért van szükség a rosszra...mert anélkül értékelhetetlen a jó...Az ember viszont hajlik a bûnre...kötelezõen...mert meg kell azt ízlelnie, hogy megértse és tanuljon belõle. Tehát a rosszat nem megtagadni kell...a szeretet is arra tanít, hogy elfogadni, megérteni az okát...:) gondolom érthetõ volt valamelyest e dolog. és remélhetõleg eloszlatta a kételyeidet. Isten jó...mert tudja mi a rossz...az ember nem igazán jó, mert gõze sincs miért van a rossz...nos ezt fogjuk megtanulni idõvel, bár ezt fel lehet gyorsítani, ha nyitott az ember. Isten létrehozta Sátánt, hogy azzal befolyásolva észrevegyük maga Isten jóságos eszméjét...saját bõrünkön...s mivel az ember nem válik nemlétezõvé, így van idõnk bõven...az Atya pedig türelmes ugye, mert szeret, és súg is(lelkiismeret-mindig a nemes és önzetlen cselekedeteket "mondja"). :) üdv 25/F LastOne.Left
A kérdező hozzászólása: igen én is úgy gondolom, hogy a rossz szükséges a jóhoz, és mindkettõ az istentõl ered.a lényeg az, hogy figyelni kell és tanulni, és akkor azt fogjuk tenni ami nekünk jó.amire ki akarok lyukadni az az, hogy ez a bibliai rész amirõl írtam, értelmetlen és logikátlan, és idõzavar van benne.(teremtés-bûnbeesés)
nincsen idõzavar benne...mert az embert ismeretek nélkül teremti meg Isten, és amikor hozzárendeli õket a fizikai világhoz, akkor szereznek ugye tudomást arról...s mivel hordozza magában az ember a hajlamot a bûnre...ezért megtörténik a teremtése után a bûnbeesés. :) üdv 25/F LastOne.Left
Erdekesen fogalmaztad meg, de az Isten nem elt fizikai testben, tehat "sajat kepmasara" nem teremthette meg. Itt talan a lelekre van az utalas! tokeletesre teremtette, s megadta a hozza valo tanitast is, hogy ezt kovessek es gyakoroljak, s igy eljenek. A profetak tanitasa pl. vagy a joga elmeleti alapja pl. Aki ezek szerint a tanitasok szerint el, akkor mar eltuntette a benne levo rosszat. Amikor megfigyelsz 1 ujszulotett, az meg nem rendelkezik ezzel a rossz tulajdonsaggal. A lelek feladata, hogy eldontse, hogy a jo vagy a rossz cselekedetek kovetoje lesz-e! En ugy erzem, hogy a satant mar az ember teremti meg a gondolataival es a cselekedeteivel.
A biblia szerint közvetlenül és közvetve több, mint 2, 2 millió ember (köztük gyerekek és ártatlan felnõttek) köszönheti a halálát az istennek pusztán azért, mert nem õt imádták, vagy mert nem tetszett a nagyságos úrnak az életmódjuk, vagy mert szombaton gallyakat merészelt szedni, de olyan is volt, hogy azért ölt meg egy hozzá hûséges papot, mert megfogta a frigyládát, mert az úton huppant egyet a szekér, és a szerencsétlen meg akarta akadályozni, hogy leessen a láda a kocsiról. Ebbe a 2, 2 millió emberbe természetesen nincsenek bele számolva az özönvíz, Sodoma és Gomora áldozatai, és azok a halál esetek, amikrõl a biblia nem közöl számadatokat. Ez a 2, 2 millió csak a számszerûsített áldozatok száma. Bõvebb információ errõl itt: http://www.szabadgondolkodo.hu/ateizmus/vallaskritika/isten-.. Nem a sátán "minden bajnak, bûnnek az "értelmi szerzõje", forrása, hanem az isten, aki olyanra teremtette a sátánt és a világ többi lakóit, amilyenre. Az istenük állítólag mindent tudó, és pontosan ismeri a jövõt, ezért jó elõre tökéletesen tisztában volt azzal is, hogy mi lesz a végeredménye annak, ha a teremtményeit olyanra készíti, mint amilyenre végül készítette. A mindent tudásának köszönhetõen tökéletesen tisztában kellett azzal lennie, hogy pár angyalka nem fogja mindig játszani az állhatatos talpnyaló birkát, és nem fogják állandóan az õ kívánságait és vágyait lesni, és egyszer csak élni akarnak azzal az állítólag megkapott szabad akaratukkal. És azzal is tökéletesen tisztában kellett lennie, hogy az egyik angyalka kígyónak álcázva magát meg fogja környékezni Évikét, és rá dumálja a az engedetlenségre. Még sem tett ezek ellen semmit, a kisujját sem mozdította, hogy ezt megakadályozza, hanem mindenek ellenére szándékosan olyanra teremtette meg a világot, és a lakóit, hogy mindenképpen megjelenjen benne az amit õ "rossznak", "gonosznak" minõsít. Így az, hogy az a pár angyal, ellene szegült, és végül azokat tették amiket, közvetlenül az isten hibája, hisz megakadályozhatta volna, az õ felelõssége lett volna megakadályozni õket. A mindenhatóságába ez szerintem bõven bele fér. Mégsem tett semmit. Évikét és Ádikát meg szándékosan úgy gyártotta le, hogy más fajokkal ellentétben ne tudjanak különbséget tenni, jó és rossz között, erõsen korlátozva ezzel az állítólag szintén megkapott szabad akaratot. Így Éva azt sem tudta, és nem is tudhatta és érthette azt sem, hogy jó-e neki az amit az isten mond, és hogy rossz dolog-e ellenszegülni a parancsainak. Ezt csak azután tudhatta és érthette meg, hogy "evett" a "jó és rossz tudásának fájáról", amit nem kellett volna az orruk elé pakolni, ha annyira nem akarta, hogy egyenek róla. Ez is közvetlenül az isten bûne, nem a miénk. Ahogy az is, hogy olyanra teremtette õket, amilyenre. Ha kicsivel kevesebb kíváncsiságot pakolt volna beléjük, annyival kevesebbet, hogy a kíváncsiságuk ne kompenzálja és ne múlja felül a parancs megszegéséért járó büntetéstõl való félelmet, akkor nem lett volna "evés", nem lett volna "bûnbe" esés, és így nem lenne gond. Az, hogy az isten mindezekért minket és az ex-angyalait akarja büntetni, az hatalmas képmutatásra vall, és a felelõsség vállalás és a becsületesség teljes hiányára utal. Ugyanis közvetlenül õ mindenért a hibás, és közvetlenül õ minden bûn és minden rossz forrása, mert szándékosan olyanra teremtette meg a világot, és a lakóit, hogy mindenképpen megjelenjen benne a "rossz" és a "gonoszság". Mi és azok amiket önök "gonosz sátánnak titulálnak", csak ártatlan áldozatai vagyunk ennek a szadista színjátéknak. Az igazi és egyetlen gonosz az az aki olyanra teremtett minket, amilyenre. Mellesleg a "kígyó" amikor "megetette" Évát és Ádámot, velünk semmi rosszat nem csinált (az más kérdés, hogy az öregnek nem tetszett amit csinált, de a jó és a rossz fogalma meglehetõsen relatív és szubjektív fogalom). Épp ellenkezõleg. Õ volt az aki ténylegesen megadta nekünk azt a szabad akaratot amit önök az istennek tulajdonítanak, mert neki köszönhetõen tudunk különbséget tenni jó és rossz között, és csak neki köszönhetõen tudunk cválasztani, mivel csak neki köszönhetõen érthetjük meg a kettõ közti különbséget. Az isten nem szabad akarattal rendelkezõ lényekként teremtette Ádiékat, hanem csak oktalan hajbókoló birkákat készített, akik birka módra mennek azután aki jobban meg tudja õket gyõzni. Ez meg nem szaad akarat, így nem is büntethet senkit azért, mert életükben egyszer nem fogadtak neki szót. Ezért egyedül csak az isten a hibás, nem mi, nem a sátán, hanem az isten. A sátán csak felemelt minket a birkák közül, és megajándékozott minket a szabadsággal és a szabad akarattal. Nem õ a bûnös, nem õ minden rossz és bûn forrása, hanem az isten, aki olyanra csinált mindent amilyenre. Lehet velem nem egyetérteni, mivel a "kígyó" szabad akaratot adott, és ezzel szabad választási lehetõségeket, de a tényeket ostobaság lenne letagadni. És ha a biblia beszámolóit tényekként kezeljük, akkor nem a sátán a gonosz, hanem az isten, és minden más csak ártatlan áldozata egy gyermeteg játéknak, egy szadista színjáték marionett bábui. Persze csak ha igaz amit a biblia ír.
15:03... Igaz nem olvastam el az okfejtésedet teljes egészében, de az utolsó részre felfigyeltem...és egy dolgot elfelejtesz...egyetlen ember sem válik nemlétezõvé..tehát senki nem pusztul el...maximum a fizikai megjelenése...egy idõre. Isten célja pedig a rosszal tulajdonképpen a mi fejlesztésünk(lelkünké, hogy isten szintjére juthassunk), és igazából az igazi önmagunk Isten maga...;) üdv 25/F LastOne.Left
15:08 A tudás a különbségtételre nem az üdvösség alapfeltétele. "Azután így szólt az Úristen: "Lám, az ember olyan lett, mint egy közülünk, ismer jót és rosszat. De NEM fogja kinyújtani a, hogy az élet fájáról is vegyen, egyék és örökké éljen!"
1 Mózes 3:16-24 a válasz a kérdésedre. Isten nem úgy teremtette az embert, hogy rossz is van benne, hanem a bûnbeesés után mondta nekik ezeket a dolgokat. Õk ezután bizonyos tulajdonságokat elveszítettek, másokat pedig megkaptak, felvettek. Így ezt örökítették át utódaikba, ezért lehetett testvérgyilkosság már rögtön az 1. generációs utódaiknál. Akkor már ugyanis, amikor õket nemzették, nem voltak tökéletesek.

Ha Isten a (világ) mindenség és a tudomány eredménye alapján a világ tágul, akkor Isten is tágul?

Legjobb válasz: " én szerintem az elme anyag nélkül nem létezik, hiszen az emberben lévõ "szellem" és "elme" bioenergia, amelyet a test "táplál"." Azonban nem az anyag "mozgatja", indítja a reakciókat. Egy külsõ ok kellett ahhoz, hogy elkezdõdjön a sorozat, mégpedig ez az elsõ ok: Isten. Ajánlom a tomista filozófiát, mert az az Igazságon és a kinyilatkoztatáson alapszik. Üdv:Martinus

" én szerintem az elme anyag nélkül nem létezik, hiszen az emberben lévõ "szellem" és "elme" bioenergia, amelyet a test "táplál"." Azonban nem az anyag "mozgatja", indítja a reakciókat. Egy külsõ ok kellett ahhoz, hogy elkezdõdjön a sorozat, mégpedig ez az elsõ ok: Isten. Ajánlom a tomista filozófiát, mert az az Igazságon és a kinyilatkoztatáson alapszik. Üdv:Martinus
Ezt honnan vetted? A világmindenség nem Isten!
Az Isten en vagyok, es tagulok
Szóval szerinted isten egy gumi maci és légballon keveréke?Tágulnak, mert ha nem , kifut alóla a birodalma.Ha stagnál, meghal.Hogy hal meg egy isten?-Úgy, hogy elfelejtik.
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. http://www.elza.eoldal.hu
Isten nem tágul, sõt benne semmiféle változás nincs, hiszen õ változhatatlan: http://www.lexikon.katolikus.hu/I/Isten%20v%C3%A1ltozhatatla..
Sziasztok, kedves L.O.L, köszi, hogy válaszoltál helyettem is a kérdezõnek, mert egyet értek a meghatározásoddal. Kedves kérdezõ, nem szeretem a hosszas magyarázatokat, inkább egy példával illusztrálnám a dolgot. A pszichológia egyik legfontosabb alakja C.G.Jung. Biztosan hallottál róla, õ fõleg a tudatalattival és ennek megnyilvánulásaival (álmok, mûvészet, mitológia, szimbólumok stb) foglalkozott. Egyszer felkereste õt egy apa, akinek nem rég halt meg a kislánya. A lányka tudta hogy halálos beteg, és élete vége felé furcsa álmokat látott, ezeket lejegyezte egy füzetbe, és ezt adta az édesapjának karácsonyra. Ez volt az utolsó ajándéka. Az apa ezt a füzetet vitte el Jungnak, mert tudta, hogy a professzort érdeklik az álmok. Jung maga más népek mítoszaival foglalkozott ekkoriban, és megdöbbenve látta, hogy a lányka álmai nagyrészt megegyeznek valamely dél-amerikai törzs mondavilágával, mégpedig a azokkal a történetekkel, amelyek az elmúlásra készítenek elõ. Utána járt, de ezek nem voltak széles körben elérhetõk akkoriban, a kislány 9 éves volt, csak az otthoni könyveket olvasott, és a leírás is gyerekes volt, a mondák ismerete adta meg Jungnak a megértést. Ez is egyike volt azoknak a mérföldköveknek, amelyekkel a KOLLEKTÍV TUDATTALAN felfedezésében találkozott. Követõi (pszichológusokról beszélek most)nem mindenben egyeznek vele, de abban igen, hogy kutatásaik õket is a kollektív tudattalanhoz vezették el. Csak éppen a mai napig nem tudjuk, mi is az valójában. Úgy tûnik, az emberek tudattalanja tágabb mint a teste, azaz nem elhatárolt, hanem kapcsolódik egymáshoz. Innen jönnek azok az információk, amit az egyén magától sohasem tudna: le fog zuhanni a repülõgép, meghalt a régen látott testvér vagy barát stb. Ezek megérzésként, majd bizonyosságként öltenek alakot az elmében. A kollektív tudattalan nem is jó elnevezés, hiszen valójában egy kollektív tudatról van szó, ami megérzések, szimbólumok, álmok nyelvén üzen. Jungot azért érdekelték a mítoszok, mert azok tele vannak ilyen üzenetekkel. Ezért is vannak átfedések néha egymástól térben és idõben elkülönült népek mitológiája és vallása között. Mert ezek "kívülrõl" jött, mégis belsõként megélt és felfedezett információk. A kollektív tudattalan jól példázza, hogy nem szükséges egy agy valamiféle tudatossághoz. Tisztelettel, Freya
A kérdező hozzászólása: "... szellem annyit tesz, hogy fizikai, anyagi korlát nélkül létezõ dolog a szellem, ...nevezhetjük elmének is, ...szellemi tevékenység, szellemi próba...ami úgy itt mentálisat jelent..." 26/F LastOne.Left: Tehát akkor az Istent jelen tudásunk szerint nem tudjuk meghatározni? Mert: én szerintem az elme anyag nélkül nem létezik, hiszen az emberben lévõ "szellem" és "elme" bioenergia, amelyet a test "táplál". Ha meghalok akkor nincs tovább elmém és a bennem lévõ "szellem" visszaszáll Istenhez?
A kérdező hozzászólása: Kedves Freya: és a szellem meghatározása hogyan szól emberi nyelvre lefordítva?
Attól függ, kitõl kérdezed. Panteisták nevében nem nyilatkozom, de a zsidó-keresztény kultúrkör alapján azt mondhatjuk, hogy Isten nem azonos a teremtett világgal. És mivel szellem, nem is tágulhat, mert nincs "hova." Az anyag tud tágulni meg zsugorodni. Freya
"Ezt honnan vetted? A világmindenség nem Isten!" Panteisták nem értenek veled egyet.

Ez a fordítás jó így angolosok? (Ha az isten hazudik is, a gének nem hazudnak. )

If the God is lying, the genes aren't. Ez így jó?

Legjobb válasz: Even if God is lying, genes are not. God elõtt csak spéci esettben van névelõ, genes elõtt meg azért nincs mert általánosítunk. Even nélkül meg azt jelenti h ha isten hazudik, akkor a gének nem.

Even if God is lying, genes are not. God elõtt csak spéci esettben van névelõ, genes elõtt meg azért nincs mert általánosítunk. Even nélkül meg azt jelenti h ha isten hazudik, akkor a gének nem.
A kérdező hozzászólása: Értem tehát az Even szó az is-t jelentené?:)
Igen, ebben a mondatban kb annak felel meg.
Semmi képpen nincs the a Hod elõtt. If God is lying then genes will not.

Isten a saját képmására teremtett meg minket, tehát ő is gyarló?

Ha elolvassuk figyelmesen a Bibliát, akkor egyértelmű, hogy Isten igenis gyarló. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy gonosz, velejéig romlott, de mégis csak tett rossz dolgokat: Az egyiptomi kisdedek meggyilkolás, a vízözön stb. Ha valaki végtelenül bölcs és szerető, akkor miért folyamodik ilyen drasztikus megoldásokhoz? Ha valaki végtelenül bölcs és jóságos, miért olyan fontos, hogy imádjuk őt? Talán hiú? Miért hagyja, hogy ennyi erőszak legyen a világon, úgy, hogy a legtöbb gyilkosságot, háborút az ő nevében teszik? Miért büntette meg a tudatlan és naiv emberpárt, akik valójában az ő hibája miatt vétkeztek? Hisz valójában törvényszerű volt, vagy úgy is mondhatom, hogy logikus, hogy a jó és rossz fogalmát nem ismerő Ádámot és Évát meggyőzi a szintén Isten által teremtett Sátán? Sőt, tulajdonképpen értelmetlen dolgot csinált, hisz mi haszna volt a tudás fájának, ha az emberek nem ehettek belőle? Mert tudásra neki sem volt szüksége, ha ő hozta létre a tudás fáját. Vagy egyszerűen egy próba volt? De miért ilyen kegyetlen és kollektív a büntetés? Ha valami elromlik, vagy nem működik, azt meg kell javítani, nem pedig egyből a kukába hajítani. Ha Isten célja az lett volna, hogy az emberpár biztosan ne állja ki a próbát, akkor azt kell mondjam, hogy mindent megtett azért. Ha viszont nem ez volt a célja, akkor azt kell mondanom, hogy nem végtelenül bölcs. Persze nem azt mondom, hogy képtelen a szeretetre, sőt ugyanúgy képes szeretni, mint mi, de ugyanúgy lehet gőgös, irigy, vagy alávaló, mint mi. Másképp hogyan magyarázzátok a Bibliában leírtakat? Miért lenne Isten maga a szeretet? Akkor honnan eredne a gonoszság? Nem Istentől? Akkor kitől? Nem gondoljátok, hogy az istenképetek túlságosan is a TI szájízetekre jött létre? Mert ha az ember elképzel valamit, azt szubjektívan képzeli el, nem pedig objektíven teszi. Ha viszont objektívan szemléljük a világot, akkor rájövünk arra, hogy Isten vagy nem létezik, vagy ugyanolyan gyarló, mint mi.

Legjobb válasz: Mivel Istent az emberek teremtették, persze, hogy gyarló. Azt ellenben világosan lehet látni a Bibliából, hogy az ember fejlõdött és vele együtt az Istene is. Az Ószövetség Istene haragvó és bosszúálló, félelmetes Isten, de már az Újszövetségé más, hiszen már akkor nagy változás történt az emberek gondolkodásában, ami azóta is folyik. A Bibliát ugyan nem lehet újra írni, de sokkal barátságosabban értelmezik a sorokat manapság, legalább is a vallásosak nagyobbik része. Igazából a mi fejlõdésünk tükrözõdik az Isteneink átalakulásával és ezt az ateistának is el kell ismerni, komolyak a változások. A humanizmus vallásos és ateista képviselõinek sikerült közös nyilatkozatot létrehozniuk, ami nagyszerû dolog, követendõ példa lehet mindenki számára.

Mivel Istent az emberek teremtették, persze, hogy gyarló. Azt ellenben világosan lehet látni a Bibliából, hogy az ember fejlõdött és vele együtt az Istene is. Az Ószövetség Istene haragvó és bosszúálló, félelmetes Isten, de már az Újszövetségé más, hiszen már akkor nagy változás történt az emberek gondolkodásában, ami azóta is folyik. A Bibliát ugyan nem lehet újra írni, de sokkal barátságosabban értelmezik a sorokat manapság, legalább is a vallásosak nagyobbik része. Igazából a mi fejlõdésünk tükrözõdik az Isteneink átalakulásával és ezt az ateistának is el kell ismerni, komolyak a változások. A humanizmus vallásos és ateista képviselõinek sikerült közös nyilatkozatot létrehozniuk, ami nagyszerû dolog, követendõ példa lehet mindenki számára.
A keresõt nehogy használd, azt a Sátán teremtette. Inkább kérdezd meg századszor ugyanazt.
Hát igen, azt kevesen látják be, hogy az Ószövetség történetei nem keresztény események, azok még az idõszámítás elõtt több ezer évvel élt zsidóknak szólnak. Figyelmeztet! Nahát, ez nem valami nagy érv, hiszen ha megfogadják a szavát, akkor gondolom nem szükséges õket elpusztítani, ez esetben kiesnek a kosárból, nem beszélhetünk náluk ölésrõl. Na de ha nem fogadják meg, akkor minek figyelmeztetné õket, hiszen úgyis elõre tudja, hogy nem fogják megfogadni? Aztán ugyebár a csecsemõk esete továbbra sem világos. Ha az életet is Isten adományának kell tekinteni, akkor ugye már a fogantatás pillanatában tudnia kell azt, ami miatt a megszületett csecsemõt elpusztítja. Nem is értem az abortuszellenességet ennek fényében. Az mégiscsak kifejletlen embrió esetében lehetséges, de mint látható, Isten csecsemõkre is kiterjeszti, pedig nyilván már megajándékozta õket az élet lehetõségével. Azt figyelembe véve, hogy a gyermekbetegségek gyógyítása elõtt alig maradt életben kisbaba, sõt, az anyjával egyetemben pusztultak gyakran el, az anya gyermekágyi lázban, a gyerekek mindenféle nyavalyában. Amióta ellenben az orvos kezet mos, hála Semmelweisnek, meg van diperte, meg BCG, meg ilyen, olyan szuri, azóta nem haragszik rájuk a teremtõ és nem mérlegeli a valószínûségi eloszlás haranggörbéjét. Ma is elõfordul nagyon ritka esetben, hogy nem sikerül élve világra hozni a gyermekeket, de mégis, még a koraszülötteket is megmentik, inkubátorba teszik, egészséges felnõtté lehet nevelni õket. A technika és a tudomány eredményei vitathatatlanok. Tessék, ne szülj kórházban és egybõl nagy az esélyed, hogy elveszted az asszonyt, meg a babát, pedig ma már van fertõtlenítõ, higiéniát segítõ tisztítószer, sterilizálható eszközök, tárgyak, szövetek tömege, akár házi használatra is. Miért kell tagadni, hogy a betegségeket baktériumok, vírusok okozzák, amit gyógyítani lehet, továbbá a természetes kiválasztódás legjobb példája a sok millió spermium, amik közül a legerõsebb jut a petéhez, hogy megtermékenyítse azt? A sima bibliai csecsemõpusztításnak sincs semmi értelme, csupán annyi, hogy régen így magyarázták a gyermekhalandóságot és ennek kapcsán elrugaszkodva a valóságtól, tanulságos példabeszédet kreált valami orvostudományban járatlan Bibliaíró, beleszõve Istent a mindenhatóságával a baktériumok világába, amirõl akkoriban sejtelmük sem volt.
Le lettem fogyizva. Ezt azért kevesen mondták rám eddig. Na de mindegy. Szóval: miért figyelmeztet? 1. Néha azért, mert az emberek ennek hatására állnak el a rossztól. Ezt láthatja elõre. 2. Mert bár ennek hatására az emberek nem állnak el a rossztól, és ezt elõre látja, az emberek nem látják elõre. Nekik, mikor Isten színe elé kerülnek, azt mondja majd Isten: figyelmeztettelek, és nem tértél meg. Ez azért talán erõsebb, mintha azt mondaná: nem tértél meg, de nem is figyelmeztettelek, mert úgy sem tértél volna meg. Akkor ez kicsit légbõl kapottnak tûnne a bûnös számára (bár nem lenne az), mint ahogy számotokra most is légbõl kapottnak tûnik, hogy meg tudja mondani, mit cselekszünk majd mi a jövõben. Bár nem légbõl kapott, ember számára nehezen érthetõ. De a konkrét figyelmeztetés mindenki számára érthetõ. A csecsemõkrõl pedig, mint már írtam, azt tartja a Kat. Egyház, hogy valószínûleg a mennybe jutnak, hiszen nem vonhatók felelõsségre tetteikért. Isten tudja, kinek mikor kell meghalni ahhoz, hogy a végítélet után félreálljon a bûn, ezt hosszú fejtegetni, egyszer már megtettem, lehet keresõzni. Továbbá tzolko: a te bizonyításod eszköze a bûn szükségességérõl az erõs antrópikus érv által történik, ami a legtöbb tudós szerint hibás, még a gyenge antropikus érvrõl is vannak viták. Kérlek, nézz utána ezen fogalmaknak. Szerintem az erõs antropikus érv helytelen, a gyengérõl nincs szilárd véleményem.
Most azokról beszélünk, akiket megöl, elpusztít Isten a figyelmeztetés után, tehát akiket nem pusztít el, azok automatikusan kiesnek, az más kategória, de ha kívánod, akkor kitérhetünk rá. Ha már befolyásolja õket, akkor nem teljesen szabad az akaratuk. Befolyásolt szabad akarat. Na de az még mindig értelmetlen, hogy akirõl tudja, hogy úgy sem fogja a figyelmeztetését megfogadni, annak miért fecseg feleslegesen? Ürügyet keres? Hát Istenrõl beszélünk mi egyáltalán? Én ehhez hasonlónak látom ezt az egészet: http://ingyentv.hu/index.php/videopages/index/1 /lehet, hogy kell hozzá php lejátszó, de érdemes megnézni/ Azt sem válaszoltad meg, hogy minek engedi megtermékenyíteni a petesejtet, ha a kisbabát mégis kivonja a forgalomból...
bocs, a 10:10 es kampányfilmet nézzétek meg.
isten, sõt az egész Biblia egy nagy hülyeség, hogy létezne már isten?????? én ebbe egyáltalán nem hiszek:) ez az igazság:D
Kedves tzolko! Minden megteremtett ember része a tervnek. A terv a végítéletkor teljesedik be. A szabad akarat helyett inkább a szabad döntés kifejezést kéne használni, mert mienk a döntés, de befolyásol benne sokminden: környezet, jellem, isten, sátán stb. Tehát miért teremt meg valakit, ha utána õ elkárhozik? Mert a terv része, és mert õ dönt a sorsáról: akár üdvözülhetne is. Elkárhozása saját magán múlik, függetlenül attól, hogy döntését Isten már elõre tudja. Ha nem teremtene meg egy embert, minden máshogy alakulna, "borulna a terv". Ezért teremti meg azon embereket is, akikrõl tudja, hogy elkárhoznak majd saját döntésükbõl. Kérdezted, miért magyarázkodik. Ha nem magyarázkodna, nem teljesülhetne be a végítélet utáni állapot, hiszen senki nem értené meg, hogy miképpen kell élniük ahhoz, hogy eljöhessen a végítélet. Isten vagy izolálná magát (e nem akarja ezt), vagy csak úgy büntetné vagy jutalmazná az embereket, és nem tájékoztatná õket, hogy mi alapján. Ezt sem akarja. Helyette meg akarja nekünk magyarázni, hogy mi miért történik, hogy miképp élhetünk boldog életet és miképp üdvözülhetünk: a szeretet által. Ha nem magyarázna nekünk, abból baj lenne. Ha pedig a saját cselekedeteidet magyarázod, az magyarázkodás, valóban, de erre szükség van ahhoz, hogy megértsük õt (persze annyira, amennyire szükséges és lehetséges).
Most mi van? Isten megteremti a rengeteg gonoszságot mûvelõ embert, akikrõl pontosan tudja, hogy gonoszságok mûvelésével töltik majd az idõt, csak azért, hogy majd megmagyarázza, miért büntette meg õket? Ezt próbálod beadni nekem? Vagy arra kíváncsi, hogy szabad akaratukból tényleg gonoszságot fognak e majd mûvelni, amit elõre tud és amiért majd megbünteti õket? Azt akarod talán felhozni, hogy arra kíváncsi, hogyan fogadja egy átlagos lélek mondjuk a gyermeke megölését valamely gonosztevõ által, akit direkt azért teremt majd meg, hogy a sátán elcsábíthassa és gyilkossá lehessen? De hiszen azt is tudnia kellene, felesleges a próba. Mindenfajta döntést elõre tudnia kell, vagyis nem lehet neki meglepetés, ezért az ilyen értelmezés értelmetlen és felesleges. Csak gondolkodnod kell egy kicsit, próbáld meg, hátha megy...
Kedves tzolko! Ezt a hangnemet nem érdemeltem ki, ugyanis te értettél félre engem, nem én vagyok az õrült. Mintha nem is te lennél. Történt veled valami mostanában? Isten terve az, hogy az emberek szeretetben, boldogságban éljenek örökké. Ennek megfelelõen jónak teremtette az angyalokat és az embereket is, csak az egyik angyal fellázadt ellene, és másokat is magával akar rántani, õ a sátán. Ha nem lenne törvényszerû, hogy valaki ellene fordul a sok egymástól független, nem mindenható és mindentudó lény közül, akkor õ nem engedte volna meg. Tehát ennek törvényszerûnek kell lenni. Hgy hogyan vált a sátán jóból rosszá, nincs leírva, mert meg sem értenénk, de nem is fontos az üdvözüléshez és a boldog élethez, amiért a Biblia íródott. Tehát valaki fellázadt, de Isten célja változatlan volt. Boldogan, szeretetben örökké élõ lényekbõl álló világ. Csak ez innentõl sajnos már nem volt úgy létrehozható, hogy egyes lények ne kárhozzanak el. A többiek üdvözülhtnek, és élhetnek bûntelenül. Innentõl ez sajnos csak így volt megvalósítható. Ha nem a jó idõben állítja félre azokat, akik kárhozatra méltóak, akkor a többiek, akik jók, a jövõben fellázadhatnának, akárcsak a sátán a múltban. Az emberek jelenleg azért gonoszak, mert a sátán befolyásolja õket, azonban egyesek képesek lennének bûntelenül, Istennel élni, ha a kárhozatra méltóakat félreállítják. Az érem másik oldala, hogy a bûn megjelenésével mindenki, aki bûnt követ el és nem kér érte bocsánatot, kárhozatra méltó, és Isten csak kegyelembõl bocsáthat meg neki, pl. ha a bûne nem volt olyan súlyos. Ezért van tehát üdvözülés és elkárhozás, és ezért lesz a végítélet akkor, amikor: hogy utána az üdvözültek úgy éljenek, amint az Isten eredeti terve volt.
"Minek figyelmeztet, ha úgyis tudja a választ?" Ilyet ne kérdezz egy agyatlan kereszténytõl, mert úgy sem fog elgondolkodni rajta. Ezeknek teljesen másként mûködik az elméjük, valahogy ki van náluk kapcsolva a kritika a saját vallásuk iránt, vagyis nem mûködik. Olyanok, mint a politikai pártok talpnyalói. Náluk is megfigyelheted ezt a mûködési elvet. Y párt csinál valami baromságot, akkor õk gonoszak és lám-lám, mi X követõi tudtuk elõre, hogy Y párt tagjai mennyire gyarlók. Amikor aztán X párt csinál 5-ször akkora simlis dolgot, akkor meg elkezdik mentegetni, hogy az tulajdonképpen nem is bûn, meg hát mutogatnak Y-ra, hogy õ is mekkora szemét. Ez van, fogyatékkal élõkön nem lehet segíteni...
Nézd meg milyen világot teremtett és tart fenn. Nekem elég gyarlónak tûnik.
A csecsemõnek mit mond? - Bûnösen szoptad a cicit, ezért meg leszel nyuvasztva? - vagy: - Állandóan teli a pelenkád, most véged! - esetleg: - Hatvan év múlva szabad akaratodból hazudni fogsz, ezért most nesze neked diftéria! - ?
A kérdező hozzászólása: A Sátán is képes teremteni? Az nem csak egyedül Isten kiváltsága?
Nem robotok lettünk, akik utánozzák.
Tudás fája meg nem létezik. Csak jònak és rossznak tudása és mindegyiknek van szimbòlikus jelentése is. Isten életet adhat és vehet el, mert õ igazságosan ítél.
Kérdezõ, gondolkozz el azon, hogy mi volt az isten célja a teremtéssel? Ez kiderül a teremtés könyvébõl és a parancsolatokból. Ha erre rájössz, az válaszol a kérdésedre is.
Az én Bibliámban ez áll: 1Mó 6:5 És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát ha a velejéig gonosz embert elpusztítja, akkor az is baj, ha nem teszi, ahogy manapság, akkor is. El lehetne már dönteni, hogy nektek mi tetszik. A fáraónak elõtte pedig 9 lehetõsége volt elengedni a zsidókat, és azt hiszem ez nem túl nagy dolog ahhoz képest, amilyen csapásokat kapott és nem, õ még így sem engedte el õket. Tehát akkor Isten a hibás azért is, mert õ nem élt a 9 lehetõséggel és tulajdonképpen kivégeztette a népe egy részét? Más hülyeség?
Kérdezõ, a Bibliai Isten igencsak emberi megközelítésû(elsõsorban az ószövetségi)tehát igen, gyarló is.Istent millió szempontból meg lehet közelíteni, mivel õ a mindenség.Mindenki olyan szinten tudja felfogni istent, amilyen az õ saját tudatossága.Pl.nézd meg mi a különbség az ószövetségi próféták, és Jézus istenképe között.
Hát, tzolko ugyanazt ateista, filozófikus szemszögbõl nézi. A vallás szerint az emberek hozzáállása változott Istenhez, csökkent a brutalitás. Egyébként 6-ossal értek egyet, meg az 1-essel: ezredjére feltett kérdés. A másik meg, hogy ha Istenelpusztítja a gonoszt, az a baj, ha nem, az a baj. Ha el is pusztítja, mindig úgy teszi, hogy elõtte rengeteg figyelmeztetést és lehetõséget ad, mire újra szembe köpik. Ha a csecsemõkrõl írtok, Isten azok jövõjét is láthatta elõre, hiszen a valószínûségi eloszlás haranggörbéjét az eseményekrõl õ 0 szélességûre csökkentheti, mert minden paramétert ismer. Sõt, még azt is tudhatja, mit dönt az ember, hiszen annak környezetét is látja, és az ember személyiségét is 100% osan ismeri, a teljes jövõt és jelent teljesen ismeri, így képes úgy jósolni, hogy ne sérüljön a szabad akarat. De mindezeket tudnád, ha használnád a keresõt. Érdekes, hogy a kérdések ciklikusak, mert amint az egyik kérdésre egy helyen kifullad a vita, már nincs ott, ha valaki belép a valláskritikába, 1 hétre rá már lusták keresni az emberek, és felteszik újra. Nem akartam kioktató vagy sértõ lenni, csak késõ van már. töftöftöf
Szia töftöftöf! Minek figyelmeztet, ha úgyis tudja a választ? Akkor rendben van, ha megfogadják, de ha nem? Aztán hogyan történik az a figyelmeztetés? - Figyelj hapsi, ne vacakolj, mert megöllek! - / Al Capone?/ Hogy mûködik a prófécia? Úgy gondolom, ezt már kitárgyaltuk: Ha egyszer megprófétálja, hogy tobzódni fog a bûn, akkor azon már nem is lehet változtatni, hiszen akkor nem lenne igaz a jóslás, tehát ezzel õ maga teszi lehetetlenné azt, hogy ne legyen bûn, vagy azt, hogy csökkenjen, így hát minden a legnagyobb rendben halad, a megtervezett bûnös világ felé, amelyben az emberiség túlnyomó része elmerül a kárhozatban, menthetetlenül, hiszen ez megvan prófétálva. Különben, mint azt már bebizonyítottam egyszer, az ateizmus jó, ezért jobban teszed, ha nem nézel rá ezentúl ferde szemmel. ;) Így valahogy...
Bocs, tényleg nem a legjobb passzban vagyok. Kösz a beszélgetést.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!