Találatok a következő kifejezésre: Igaz az, már (1146 db)

Igaz az, hogy Jézus anyja Mária szűz volt?

Akkor hogyan született Jézus? Jézus születése után is sz?z maradt? Ki ellen?rizte le?

Legjobb válasz: @ ma 12:41 Mint említettem "a tegnapelõtt 10:09" válaszomban, a SzentÍrás KIZÁRÓLAG azt támasztja alá, hogy Mária szûz volt, amikor Jézus megfogant benne. Ugyanebben a hozzászólásomban részletesen elemeztem a SzentÍrás cáfolatát arra nézve, hogy Mária a késõbbiekben is szûz maradt volna (még egyszer nem írom meg,ha gondolod olvasd el. Még valami: a hozzászólásom NEM az én személyes gondolataimat tartalmazza. Vagyis NEM nekem van igazam, hanem magának a SzentÍrásnak: annak a beszédnek, ami - bizony-bizony - egy szóval sem támasztja alá Mária örök szüzességének tanát).

@ ma 12:41 Mint említettem "a tegnapelõtt 10:09" válaszomban, a SzentÍrás KIZÁRÓLAG azt támasztja alá, hogy Mária szûz volt, amikor Jézus megfogant benne. Ugyanebben a hozzászólásomban részletesen elemeztem a SzentÍrás cáfolatát arra nézve, hogy Mária a késõbbiekben is szûz maradt volna (még egyszer nem írom meg, ha gondolod olvasd el. Még valami: a hozzászólásom NEM az én személyes gondolataimat tartalmazza. Vagyis NEM nekem van igazam, hanem magának a SzentÍrásnak: annak a beszédnek, ami - bizony-bizony - egy szóval sem támasztja alá Mária örök szüzességének tanát).
A Bibliából megtudhatod. Az angyal látogatása Máriánál 26–27Amikor Erzsébet terhessége hatodik hónapjában volt, Isten a galileai Názáret városába küldte Gábriel angyalt egy szûzhöz*, aki egy József nevû férfi jegyese volt. József Dávid* családjából származott, a szûz neve pedig Mária volt. 28Gábriel odament hozzá, és így szólt: „Üdvözöllek! Az Úr megáldott téged, és veled van.” 29Mária megdöbbent azon, amit az angyal mondott, és azon gondolkodott, hogy mit jelenthet ez a köszöntés. 30Ám az angyal így folytatta: „Ne félj, Mária, mert Isten kedvel téged. 31Figyelj rám! Teherbe esel, és fiad fog születni, akit Jézusnak fogsz nevezni. 32Hatalmas lesz, és a Mindenható Isten Fiának nevezik majd. Az Úr Isten atyjának, Dávidnak* trónjára ülteti majd õt. 33Jákób utódai fölött fog uralkodni örökké, és királysága soha nem ér véget.” 34Mária erre így szólt: „Hogyan történhet meg mindez? Hiszen én még soha nem voltam férfival.” 35Az angyal így válaszolt neki: „Eljön hozzád a Szent Szellem*, és a Mindenható Isten hatalma takar be. Ezért a szent gyermeket is, amely születni fog, Isten Fiának nevezik majd. Jézusnak voltak féltestvérei úgymond, nyílvánvaló hogy nem volt szûz utána, de a katolikusok valamelyik zsinaton kijelentették hogy Mária pedig még most is szûz. Ja meg kijelentették hogy a pápa papa tévedhetetlen, de azt vissza is vonták. Fene se érti ezt.
Teljesen igaz eric_one válasza (az elsõ hozzászólás). Mária valóban szûz volt, amikor Jézus megfogant benne. Ezt Ésaiás megmondta (7. fejezet 14.rész). Vagyis Istentõl fog születni a Megváltó, akit Ésaiás Immanuelnek hív ("Immanuel" annyit jelent: "velünk az Isten!"). Ennek a próféciának a beteljesedését olvashatjuk a Máté 1/23-ban és a Lukács 1/31-ben is: vagyis kétségtelenül rámutat, hogy a Megváltó: Jézus. Kérdésedre válaszolva: Isten Szelleme járta át Mária méhét, és így fogant benne Jézus - ez egyedülálló az emberiség történelmében. Az, hogy Mária a késõbbiekben is szûz maradt-e, vagy nem... ez más kérdés (a katolikus és a protestáns állásfoglalás ebben eltér). A Katolikus Egyház Mária állandó szüzességét vallja, mint fontos tantételt. Ugyanakkor a megváltás mûvében ennek egyáltalán nincs jelentõsége, hiszen ez egyértelmûen Jézus szolgálatát jelenti. A Katolikus Egyháznak meggyõzõdése hogy Mária a továbbiakban is szûz maradt, holott a SzentÍrás világosan írja, hogy Jézusnak voltak testvérei (akiknek József volt az apjuk). A Máté 13/55-56 és a Márk 6/3 név szerint említi Jézus testvéreit. A félreértések elkerülése végett, a Máté 1/24-25-ben ez a szöveg van: "az õ ELSÕSZÜLÖTT fiát", és NEM ezt olvasod: "az õ egyetlen fiát (vagy gyermekét)". Különben semmi valótlanság nincs abban az állításban, hogy Mária és József szexuális kapcsolatban álltak egymással. A Máté 1/19 világosan elmondja, hogy József volt Máriának a férje. namármost József, aki (a Máté 1/19 alapján) igaz ember volt, ugyan miért ne élhetett volna szexuális életet Máriával, aki a felesége volt? Hiszen a SzentÍrás egyértelmûen kiáll a házasságon belüli szexuális élet tisztasága mellett: Zsidó 13/4-ben Pál "szeplõtelen házaságyról" beszél. Azonkívül az 1.Kor 7/3-5 a férj és a feleség esetében a szex teljesítésérõl beszél: ebben az Igeszakaszban a házastársak egymásnak jól esõ testi közelség szabadságáról bszél, sõt: annak szükségességét írja le! A SzentÍrásban soha sehol nincs olyan utalás, hogy Mária és József - Jézus születése után - tartózkodtak volna egymástól. Nem! Nincs ilyen! De miért is tették volna?? A Márk 3/31-35 Igekörnyezetben kitûnik, hogy a názáreti emberek úgy tudták, hogy Jézusnak van anyja és vannak testvérei. Hogyan válaszol Jézus? Amikor az õt körülvevõ sokaságra mutat azzal, hogy õk az õ anyja és a testvérei, akkor ezzel Nem tagadja meg a tényleges családját, csupán a Szellemi létre mutat, ami az Atyától van (Jézus mindig is ezt hirdetette). A Márk 6/2-3 Jézus 4 testvérét említi, a lánytestvéreire pedig név nélkül utal. A János 2/12 szintén ír Jézus testvéreirõl. ------ Összegezve: A SzentÍrás világosan rámutat arra, hogy Jézusnak igenis voltak testvérei. De különben - még egyszer mondom - a Megváltás szempontjából teljesen mindegy, hogy volak-e vagy nem. Jézus tisztasága teljesen nyilvánvaló (akár egyedüli gyerek volt, akár nem), és a megváltásra minden embernek egyformán szüksége volt (pontosabban van).
Természetesen nem.Biológiailag lehetetlen. Máriát nyilván megtermékenyítették, csak így foganhatott Jézus.Nem, nem maradt szûz, és elõtte sem volt. Nem ellenõrizte le senki. De komolyan, ez annyira egyértelmû, mint azt kérdezni: , , Kerek-e a Föld vagy lapos?"
"Született SZÛZ Máriától". Oké, nézzük mit is írtál. Aki szûz, az még érintetlen. Aki várandós, az már nem. Aki született, annak anyja nem lehet szûz. Miért irkálsz hülyeségeket, hmm? Szerintem legfeljebb a vezetékneve volt , , Szûz" elõtte, és utána is.Csak akkor igaz ez az állítás. -.-"
mesekönyv lapján igen, logika/biológia szerint valószínûleg nem
Ha véleményre vagy kíváncsi, szerintem nem volt az. Akkoriban elég keményen kezelték a házasságtörést: "Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivelhogy az õ felebarátjának feleségével paráználkodik: halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nõ." (3 Mózes 20:10) Érthetõ, ha letagadja, bár hogy ezt még be is vették... Emiatt nem is hinném, hogy bárki ellenõrizte. Azt pedig, hogy Jézus születése után sem feküdtek össze a tulajdon férjével, már szerintem az ostobaság határát súrolja. Jöhet a lepontozás.
Igazén nem értem miért akadnak bele olyan sokan. Mária szüzessége nem testi érintetlenségére vonatkozik, hanem lelki tisztaságára. Ez azt jelenti, hogy a magzat az anyától nem vehetett át semmilyen negatív, bûnös érzelmet, gondolatot, szándékot vagy hajlamot. Mégis az is lehetséges, hogy Mária testére vonatkozóan is valóban érintetlen volt. Létezik ugyanis egy kevésbé ismert magasabb rendû természeti törvény (Isten), amely bármely más törvényt alkalom adtán érvénytelenít, Mária fogantatása lehetett egy ilyen alkalom.
Természetesen szûz volt elõtte és utána is. Ez nemcsak katolikus tanítás. Az ökumenikus hitvallásban is így szerepel: "Született SZÛZ Máriától". A Bibliában is megtalálható az Ószövetség egyik prófétai jövendölésében: "Íme a SZÛZ fogan, Fiút szül...", meg aztán az angyali üdvözletkor is Gábor angyalt egy SZÛZ-höz küldte Isten, kinek neve Mária volt. Szóval Mária egész biztosan szûz volt, mivel a Bibliában is benne van.
Nem értem, ki és miért pontozna le, csak azért, mert el mondtad a véleményedet õszintén. Egyébként amit írsz, teljesen logikus egy olyan embertõl, aki még nem élte át személyesen Isten valóságát, és az õ mindenhatóságát. 27 éves koromig teljesen egyet is értettem volna veled. De 17 éve semmilyen gondot nem okoz nekem, hogy Isten megteheti, hogy egy gyermek férfi nélkül is megfogan. Ahogy az sem kérdés, tudott-e beszélni Bálám szamara, vagy járt-e Jézus a vízen, és ne egy sima víztükörre gondolj, olyan vihar volt, hogy a kipróbált halász emberek is féltek. Tudod ezek olyan dolgok, ami egy Istentõl simán elvárható, hogy képes legyen rá. A Jézusba vetett hit reményt ad.
Ráült a WC-re.Ja bocs azt kifelejtettem , hogy József is közéjük ült:)
Nem igaz. József mindent bevallott. :)
** az elõbbi válaszomat azzal egészíteném ki, hogy mindez nem csak Jézussal, hanem Máriával kapcsolatban is fenn áll. Tehát bármelyikõjüket is vizsgáljuk, akkor járunk el helyesen, ha a SzentÍrás függvényében nézzük mindezt. Kétes eredetû forrásokra soha nem szabad támaszkodni, amit pedig te írtál - bocsáss meg, nem személyeskedni akarok - teológiailag teljesen értékelhetetlen, mivel totálisan ellentmond a Szentírásnak.
@ "ma 22:42" Nem tudom, mit tanítanak a zsidóknak, mindenesetre amit most írtál, az akkora ökörség, hogy kabaréba illõ! Nevettem is rajta, elhiheted!! Komolyra fordítva a szót: sok mende-monda létezik Jézussal kapcsolatban, de a keresztények számára az egy igaz bizonyíték csakis a Biblia lehet. Ami viszont teljesen mást mond, mint amit Te - igazság gyanánt - leírtál. (és ezzel nem akarlak megsérteni)
Vagyis úgy tudom, hogy József volt nemzõképtelen és Mária a második felesége volt.
Ma volt a tv ben hogy mária 12-13 éves volt amikor Jézust megszülte
@ "ma 14:17" (eric_one válasza) Eic_õne a hozzászólásában sajátos kapcsolatot vázol fel õsi pogány hiedemek és a manapság folyó Mária-tisztelet között. Lehet hogy sokak számára keménynek tûnnek a szavai, azonban a hozzászólása teológiailag elmélyült, mély igazságtartalmat hordozó válasz. TELJESEN IGAZ tehát, amiért is köszönet ezért eric_one-nak. Ezt írja eric_one: "... e nagyfokú vallásos tiszteletben részesített Mária ismertetõjegyei, tulajdonságai döntõ többségükben nemcsak nem egyeznek, hanem kifejezetten ellentétesek a Bibliában szereplõ Máriáéval." Valóban így van: a Biblia Máriát úgy tárja elénk, mint Istenfélõ asszonyt. Az a jelzõ, hogy "boldog", ez máshol is megtalálható a Bibliában (pl. a Máté 5/3-12; 1.Zsoltár - vagyis ez a jelzõ általános értelemben is létezik, de sehol sem utal bármely embernek a bûntelenségére), az meg hogy "áldott", a Bírák könyvének 5.részében (24.versszakban) így szerepel: "áldott legyen az asszonyok felett Jáhel" - vagyis NEM Máriáról szól, és semmiféle kapcsolatot nem állít vele). Természetesen mint minden egyház, így a katolikus is szolgál hitvédelemmel (depositum.hu), ami hihetõnek tûnik, hiszen látszólag logikusan építi fel a tanait. Azonban a SzentÍrásban szereplõ Máriának köze nincs a katolikus Máriához: a SzentÍrás egyáltalán nem áll ki pl. Mária késõbbi szüzessége mellett: csupán arról a szüzességrõl beszél, amikor Jézus megfogant. Viszont igenis BESZÉL Jézus testvéreirõl (akiknek József volt az apjuk)! (Érdemes volna beleolvasni egy kicsit a hozzászólásaimba /féreértés ne essék: NEM azért, mert 'hû de okos vagyok', hanem mert a Biblia azt mondja, amiket a hozzászólásoban feltüntettem/). Namost, érvelhetünk azzal, hogy 'de a hit fejlõdik', de az igazság sohasem fejlõdhet a SzentÍrás nélkül. Csak mellette mehet, azzal szemben nem! Tehát ne gondolatokat vigyünk be a SzentÍrásba, hanem a SzentÍrásról gondolkodjunk. És AKKOR, de csakis akkor fogunk helyes következtetésre jutni. Köszönet az 1.Mózes 3/15-ben található Igerész magyarázatáért: valóban így van. Vagyis szó sincs arról, hogy ez az Igerész Máriát jelenítené meg. Ez a prófécia Jézusról szól: Jézust (mint asszony magvát) jeleníti meg, akinek tehát asszonytól kell megszületnie, és Õ (mármint Jézus) hadakozik a Sátánnal, és gyõzi le azt. Innentõl kezdve valóban helytelen Mária diadalban ábrázolása, mivel csakis a bûntelen Fiú hadakozhat a sötétség erõivel. Erre utal az 1.János 3/8. Mária hadakozásáról egyáltalán nem beszél a SzentÍrás, és a az a katolikus álláspont, miszerint Mária bûntelen > na, ez többszörösen sérti a Bibliában a Róma-levélben foglaltakat. Mária Istenanyasága: ez félig-meddig igaz. Ugyanis kétségtelen tény, hogy akit Mária szült, az Isten. Vagyis ilyesformán Mária Istenszülõ. De nem szabad itt leragadnunk, hanem tovább kell értelmezni a SzentÍrást. Jézus maga a testet öltött Krisztus, a Krisztus pedig a teremtés elõtt, az Örökkévalóságban, az Atyával egylényegülve létezett. Így Jézus mint Teremtõ van jelen, és minden (vagy mindenki) más Õtõle származik (erre utal a János 1/1-2). A forrás tehát, amiõl a létezés fakad: Isten, akinek a 2. kijelentése a Fiú, vagyis Jézus. Vagyis bármennyire paradoxonnak tûnik, de a Mária köszönheti a Fiának a létezését, és nem fordítva. Istennek nincs szüksége szülõre, mert Õ van. Neki ez a lételeme: VAN. /Így mutatkozott be annak idején Mózesnek (2.Mózes 3//14)/. Vagyis a teremtõ (a Fiú) alkotott meg, hozott létre minden mást (beleértve Máriát is). Ami "minden ember édesanyja" kifejezést illeti: ez megintcsak problémás. Mert Jézus sohasem buzdít a fizikai lét követésére (ami Máriától fakad), hanem mindig a Szellemi lét mellett áll ki. Az újjászületést hangsúyozza ki, mely nélkül nem kerülhetünk be a Mennybe (az újjászületés (János 3/3-8)) > a Szellemi létet hirdeti. Összefoglalva: Jézus szellemi léte az Atyától származik, a milétünk pedig Jézustól van. Jézus mindig ezt hirdette: lásd János 6/63. Mária szerepe a SzentÍrás függvényében nem tisztázott, nem olvasható ki. Mária IGAZ tisztelete - csakúgy, mint minden más - a SzentÍrással megegyezõnek kell lennie. Vagyis köszönet Máriának azért a helytállsért amit végzett: egyedülálló szolgálatát Istenfélelemmel a szívében, õszintén végezte. Ennyi. De ne adjunk neki olyan tulajdonságokat, amik csakis Jézust (az Istent) illetik meg: bûntelenség, szellemi tekintély, közbenjáróság, stb. Talán nézzük meg - ez okból kifolyólag - az Ésaiás 42/8-at: ebben az van, hogy Isten nem közösködik senkivel!
@ "ma 13:48" Amit te írsz, az természetes. Mi pedig a természetfelettirõl beszélünk. Arról, hogy Mária érintetlen (vagyis szûz) volt, amikor Jézus megfogant benne: ez pedig Isten mûvének (vagyis a SzentLéleknek) a munkája. Máriának egyedüli szolgálata volt, mégpedig az, hogy általa - de Isten tökéletes akaratából - a Krisztus testet öltött. Ez egyedüli, megismételhetetlen történés volt: soha ilyen elõ nem fordult az emberiség történelmében - és nem is lesz többet ilyen. Jézus a fizikai létet kapta Máriától, a Szellemi létet pedig (vagyis az Isteni tulajdonságait) mind-mind a Mennyei Atyától kapta. Azt, hogy Mária nemi érintkezés nélkül (tehát szûzen)került áldott állapotba: ez túlmutat az mindenféle emberi gondolaton. Ez annyira természetfeletti, hogy ennek valóságát csakis hit által érthetjük meg.
Az egész Mária kultusz katolikus eredetû. Az esztergomi érsek vezetésével minden évben mint patrónának – azaz védõasszonynak – neki ajánlják fel az egész országot. A bibliai kinyilatkoztatástól radikálisan eltérõ régi, pogány magyar elképzelések szerint az ég hét egymás fölötti szintre tagolódik, mindegyikben egy-egy úrnõ, azaz régi magyar nyelven "boldogasszony" uralkodik, közülük a hetedik, a Nagyboldogasszony a leghatalmasabb. Ennek ismeretében még különösebb, hogy a római egyház nemcsak a Nagyboldogasszonyt ünnepli, hanem az egyházi naptár rendje szerint külön ünnepe van a Gyertyaszentelõ Boldogasszonynak (február 2.), a Gyümölcsoltó Boldogasszonynak (március 25.), a Sarlós Boldogasszonynak (július 2.) a Havas Boldogasszonynak (augusztus 5.), a Kisboldogasszonynak (szeptember 8.). Közülük a Nagyboldogasszony, a Kisboldogasszony és a Sarlós Boldogasszony ünnepe egészen 1948-ig egyben hivatalos állami ünnepnap is volt. Ekkor az országgyûlés törölte õket azok sorából. A felsorolt nõi istenségek, illetve más népeknél található további megfelelõik, a hivatalos katolikus magyarázat szerint valamennyien egyetlen személlyel azonosak, Jézus Krisztus anyjával, Máriával, s így e különbözõ elnevezések alatt mindig Mária tisztelete folyik. Ezzel szemben a beható vizsgálatok egészen más eredményt mutatnak. Egyértelmûen megállapítható, hogy a Mária-kultusz esetében nem Jézus anyjának a felfokozott tiszteletével állunk szemben. Azért nem, mert e nagyfokú vallásos tiszteletben részesített Mária ismertetõjegyei, tulajdonságai döntõ többségükben nemcsak nem egyeznek, hanem kifejezetten ellentétesek a Bibliában szereplõ Máriáéval. Megdöbbentõ, de végsõ eredményként az állapítható meg, hogy Mária neve alatt lényegében õsi pogány istennõk kultusza folytatódik tovább. Ezek többségét még az erõszakos térítéssel katolikussá tett, de régi isteneikhez továbbra is szívósan ragaszkodó európai népek a klérussal kialakult kompromisszum nyomán menekítették be a hivatalos egyházba Mária neve alatt. E folyamattal szoros összefüggésben a késõbbi századok folyamán még erõteljesebben pogány istennõk képére formálódott át a bibliai Mária alakja. Megjegyzendõ, hogy a pogány felfogás szerint nem az volt a lényeges hogy egy istenséget milyen néven tisztelnek, hanem az, hogy kultuszát folyamatosan gyakorolják. Egyugyanazon istent vagy istennõt különbözõ területeken más-más néven tiszteltek, így olvadt össze a görög és római istenek világa, s tekintették a görög Artemiszt azonosnak a római Dianával, Nikét Victoriával és így tovább. A pogány képzetek egyre erõteljesebb érvényesülése a Biblia különbözõ fordításait, értelmezését és használatát is mélyen befolyásolta. Ennek egyik korai, s igencsak elgondolkodtató példája a latin Vulgata-fordítást készítõ Szent Jeromos esete. Jeromos kiváló ismerõje volt a héber nyelvnek, hisz a Szentföldön éveken át zsidó rabbiktól tanulta. Ugyanakkor az egyik elsõ nagyhatású szorgalmazója volt a Mária-kultusznak. Ez bibliafordításában sem maradt hatás nélkül. Mózes elsõ könyvében (3, 15) az ember bûnbeesése után Isten részérõl elhangzik az a jövõre vonatkozó ígéret, amit "õsevangéliumnak" is szoktak nevezni: az ígéret szerint az aszszony magva (a Krisztus) az emberiséget bûnbe vivõ kígyó, vagyis a Sátán fejére fog taposni, azaz teljes gyõzelmet arat fölötte. A mondatban szereplõ hímnem? utalószót – "az neked fejedre tapos" – Jeromos egyszerûen nõnemûnek fordította. Ezzel teljesen megváltoztatta az õsevangélium üzenetét, hiszen így a Sátán legyõzõje nem a Fiú lenne, hanem a Máriával azonosított asszony. S hogy itt mennyire nem pusztán egyszer? fordítási hibáról van szó, azt leginkább a római egyház szívós ragaszkodása mutatja e durva félrefordításhoz. Jeromost az elsõ négy nagy egyháztanító egyikének nyilvánították, fordítását pedig az elsõ betûtõl az utolsóig megkérdõjelezhetetlennek jelentették ki a XX. századig meghatározó jelentõség? tridenti egyetemes zsinaton. A Blaha Lujza térnél, a Rókus kápolna elõtt például a múlt század derekán állították fel azt a több méter magas bronzszobrot, melyen Mária rátapos a Földgolyó köré csavarodó kígyóra. A diadal érdeme így kétségtelenül az övé, a Fiú alakja fel sem tûnik. Tanítások és egyházi dogmák egész sora született az évszázadok során, melyek pogány nõi istenségek újabb és újabb jellemzõ vonásaival ruházták fel Mária alakját. Már 431-ben, a II. egyetemes zsinaton dogmaként mondták ki róla, hogy õ "Istenanya". Az eseményre talán korántsem véletlenül a híres pogány istennõnek, Artemisznek vagy más néven Dianának a kultuszközpontjában, Epheszoszban került sor. A dogma ellenzõi hiába hangoztatták, hogy Mária nem nevezhetõ "istenszülõnek" (theotokosz), hiszen Jézus Krisztus nem tõle, hanem az Atyától kapta isteni természetét, aki maga mondta Jézusról: "Én fiam vagy te, én ma szültelek téged." A zsinaton az ellenzõket elítélték és kiközösítették az egyházból. Így nyerte el Mária az anyaistennõ, az ókori világban több néven is tisztelt Magna Mater tulajdonságait. Ez utóbbit nemcsak istenek anyjaként, hanem az emberek szülõanyjaként is tisztelték. Nem véletlen, hogy Máriát is elkezdték tisztelni mint "minden ember édesanyját". Máté és a Márk evangéliuma név szerint is felsorolja Jézus négy öccsét: Jakabot, Józsét, Júdást és Simeont. Ezenkívül megemlíti, hogy Jézusnak még húgai is voltak. A kereszténység római államvallássá válása elõtt, 200 körül a híres egyháztanító, Tertullianus még magától értetõdõen beszélhetett Mária Jézus után született gyermekeirõl. Mindezek ellenére 553-ban az V. egyetemes zsinat kimondta, majd a 649-ben tartott lateráni zsinat katolikus dogmává emelte Mária örök szüzességének tanát. E tulajdonság az Evangéliumok fentebb idézett tanúsága szerint bizonyosan nem a bibliai Mária jellemzõje. Annál fontosabb ismérve volt viszont a már említett Dianának, azaz Artemisznek, aki maga kérte Zeuszt, hogy örökké szûz maradhasson. Elgondolkodtató, hogy annak ellenére, hogy az Újszövetség egyértelm? tanúsága szerint a pogány kultuszok közül a Diana-tisztelet volt a kereszténység egyik legádázabb ellenfele, a késõbbiekben mégis mennyire nagy népszerûségnek örvendett Diana a katolikusok körében. A reformáció korában, százával küldték máglyára vagy ölték meg más módon a bibliai hithez visszatérni szándékozókat, azzal a váddal hogy eretnekek. (A szerzõ történész) Ehhez nincs mit hozzáfûzni, teljes mértékben ige ellenes... Ez a vallásos imádat olyan vaksággal veri meg az embereket, hogy képtelenek az igazság befogadására. Csak sajnálom azokat az embereket akik õszinte szívvel keresték Istent a katolikus egyházban és helyette megtévesztõ gonosz szellemekkel kerültek kapcsolatba. Isten áldja meg õket, és nyissa fel szemüket. Nyitogatja is, mert pár éve a Pápa papa rohant is Dél Amerikába mert az ébredések miatt sokan elhagyták a vallást és megtértek az igaz élõ Istenhez.
nem.azért sem (a nyilvánvaló okokon kívül), mert a szûz szó valójában egy félrefordítás következménye. sajnos a könyv, amely röviden kitért erre a dologra, könyvtári volt, úgyhogy nem tudok pontos szavakkal szolgálni. a lényeg, hogy izaiás ugye megjövendölte jézus születését: „Íme, a szûz fogan méhében, és fiat szül, s nevezi azt Immánuelnek" ezt a részt fordították állítólag félre, mivel nem a szûz, hanem egy nagyon hasonló héber szó szerepelt helyette, ami viszont csak fiatalasszonyt jelent. máté apostol idejében már ez a változat volt elterjedõben, ezért(csak hogy írása megfeleljen a jövendölésnem)amikor papírra vette jézus származását, õ is szûznek nevezte Máriát.Állítólag a legtöbb ma fordított Bibliában ma a próféta szövegében fiatalasszonynak nevezik, míg Máté evangéliumában (mivel õ tkp direkt írta így) szûznek nevezik. tudom, kicsit pontatlan voltam. mentségemre szóljon, hogy ez a rész egy egészen más témájú könyvnek csak a lábjegyzetében szerepelt, szóval nem ez volt a legmaradandóbb.

A párom többször ad igazat az anyjának, alaptalanul. Nem szeret engem az anyja. Próbáltam már neki ezt elmondani. Nem érdekli mi van velem, ezért nagyon sokat veszekedtem a pasimmal, aki szinte rá se ránt a dologra. Volt már valakinek ilyen gondja?

Legjobb válasz: Igen, anyukámnak. Apám folyton az anyjának ad igazat, még akkor is, ha a hülye is látja, hogy mi van. Mindig is "anyuci pici fia" volt és az marad. Szerintem a Te párodnál sem más a helyzet. Én a helyedben még most véget vetnék a dolognak, mert rá fog menni a kapcsolatotok, illetve Te fogsz tönkremenni idegileg ebben, fõként ha a kedved mama még buzdítani is fogja a fiát...

Igen, anyukámnak. Apám folyton az anyjának ad igazat, még akkor is, ha a hülye is látja, hogy mi van. Mindig is "anyuci pici fia" volt és az marad. Szerintem a Te párodnál sem más a helyzet. Én a helyedben még most véget vetnék a dolognak, mert rá fog menni a kapcsolatotok, illetve Te fogsz tönkremenni idegileg ebben, fõként ha a kedved mama még buzdítani is fogja a fiát...
Volt, de hiába is próbáltam vele megértetni, szart rám nagy ívbe. Soha nem beszéltem az anyja ellen, soha nem mondtam róla semmi rosszat, egyszerûen csak az bántott, hogy lenézett. És ezt próbáltam vele megértetni. Persze olyankor én voltam a paranoiás, meg a hibbant. Pedig sokszor voltak bántó megjegyzései rá nézve, a párom elõtt is. Idõvel a kedves mama rávezette a kicsi fiát, hogy én kevés vagyok neki, és hogy tõlem sokkal jobbat érdemel. Hát sok sikert!
Futás, most!
Én is voltam ebben.2 évig birtam aztán ott hagytam, soha nem nõsült meg mindig az anyjával maradt az anyjának akkora hatalma volt felette hogy örökre magához láncolta .Eleinte haragudtam rá de késõbb beláttam hogy neki ez a sorsa . Az anyja halála után nem sokkal Õ is elment.
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat. Utolsó! Hogy érted, hogy "elment"?
Utolsó vagyok ugy hogy meghalt.

Ha egy lány engedi fenékbõl szájba az már igazi szerelem? *. *

Legjobb válasz: Az már igazi gusztustalanság, nem szerelem

Az már igazi gusztustalanság, nem szerelem
12: A pina, a dákó és a száj is tele van millió baktériummal.
csak más a bélbaktérium mint ami a szájban van :D komolyan nem tanultok semmit iskolában? a fekália baromira fertõzõ. elég, ha nem mosol wc után kezet
# 16 így van ÁMEN!!!!
A víz mesterséges szennyezése egyértelmûen az emberi tevékenység eredménye. Ide sorolhatók a szennyvízelhelyezés különbözõ formái a felszíni vizekben, a fekália deponálása talajban, a szennyvíz kiengedése a talajba vagy használaton kívüli ásott kútba, továbbá ide tartoznak az állattartásból eredõ szennyvizek, hulladékvizek is. A baktériumokkal szennyezett ivóvíz hatása az emberi szervezetre Ha az ivóvízként felhasznált felszín alatti és felszíni vizek szennyvízzel fertõzõdnek, és ezáltal az ivóvíz kórokozókkal szennyezett, annak súlyos egészségügyi következményei lehetnek. Ha többen fogyasztják ugyanazt a fertõzött vizet, vízjárványok jöhetnek létre. A víz által okozott fertõzõ megbetegedések hasmenéssel, hányással, magas lázzal járnak, de elõfordulhatnak másfajta tünetek is. Bármilyen tünet jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni! A vízjárványok fõbb ismérvei a következõk: Egyszerre hirtelen több ember betegszik meg hasonló tünetekkel. A megbetegedések elterjedése egybeesik a vízellátási területtel. Az ivóvíz fertõzöttsége megállapítható. A vízforrás lezárása után tömeges megbetegedés már nem fordul elõ. Mi alapján minõsítjük az ivóvizet? Az ivóvíz minõségét – az ivóvízjárványt megelõzendõ – az ÁNTSZ közegészségügyi szempontból folyamatosan ellenõrzi. A közegészségügyi ellenõrzés egyik fontos célja a kórokozók jelenlétének kizárása (emellett kémiai vizsgálatokat is végzünk az egészségre káros vegyi anyagok jelenlétének megítélésére). Az ivóvíz minõsítését rendelet határozza meg. Az E. coli és az Enterococcusok a fekális szennyezés bizonyítékai. Az a víz, amelyben kimutathatók, ivóvízként nem használható fel. Nem engedhetõk meg ivóvízben az elszennyezõdést jelzõ Clostridiumok és a coliform baktériumok sem, valamint a Pseudomonas baktériumok közül az emberre egyedül veszélyes Ps. aeruginosa sem. Milyen mikroorganizmusokat vizsgálunk? A víz bakteriológiai vizsgálata során meghatározásra kerül minden vízmintából a 22 C° -on, ritkábban a 37 Co-on élõ és szaporodni képes összes baktériumok száma. Ez az összcsíraszám. Ezen baktériumok nagy része emberre ártalmatlan, megbetegedést nem okoz. Meghatározásuk mégis fontos a víztisztítási eljárások hatékonyságának ellenõrzésében. Az ivóvízbe a kórokozók - a fent leírt szennyezõdési mechanizmusok alapján - elsõsorban fekális úton jutnak. Amennyiben az ivóvíz bakteriális szennyezettségének gyanúja felmerül, a vizsgálatok kiterjednek a kórokozó bélbaktériumok célzott vizsgálatára is. ántsz, fekália ostoba népek..
most akkor õ seggnyaló?
Ha te szereted a csokis calippot, akkor hajrá!
Nem. De te sem voltál még szerelmes, ha ezt egyáltalán megkérdezted.
Megundorodok a gondolattol, hogy milyen lehet egyesek higiéniája a kommentek alapján...
bocs, *gondolattól
De jó lenne egy ilyen bevállalós csaj:$ Nekem mindig prûd, nyafogós lányok jutnak, akik még szopni sem akarnak.
A kérdező hozzászólása: Miért talán a szájban nincs több millió baktérium?
#12 szerintem zárd be magad egy steril szobába
a beöntés kifertõtlenít teljesen? mind a milliónyi kórokozót? ennyire ostoba nem lehetsz kérdezõ :) vannak szemmel nem látható lények. töltsd meg pezsivel a beöntött csajod popóját is idd ki. majd a kórházból írhatsz :D
Csak szimplán hülye!
és utána téged csókol.... igen, ez tényleg szerelem...
Az már bizony az! :D
Igen, igazi bizalmat feltételez.
fujj ez nagyon egészségtelen dolog
túl sok pornófilmet (vagy egy vígjátékot) néztél! értelmes nõ soha nem engedné
olyan mintha egy rudat nyalogatna ami elõtte a bélcsatornája azon részén járt ami telis tel van fekália maradványokkal ennyi erõvel nyugodtan meg nyalhatja a saját ürítését is komolyan mond csak meg neki *-*
A kérdező hozzászólása: Ti még nem hallottatok a beöntésrõl?:O
Amilyen korlátoltak itt sokan, szerintem a nagydolog utáni tisztálkodásról sem hallottak.
# 9 fujj ilyet a melegek tolnak 90% vagy a dokik otthon ilyesmit csinálni nem túl egészséges Amúgy meg ha gumi dugod "ass"-on és lekapod már nem fog behányni a segg szagtól erre még nem gondoltál te jó madár ?
az az igazi szerelem, amikor elôtte a pasi feldug egy dildót a seggibe, majd leszopja.

Igaz az hogy az utcákon már ritka az igazi marihuána? és ez a "Bio" szemét van amibe beleraknak minden retket?

ha szívnék is, ilyen zsákbamacska mérget biztos hogy nem.

Legjobb válasz: Igaz, fõleg azért mert olcsóbb és sokkal több hasznot hoz mint a fû.

Igaz, fõleg azért mert olcsóbb és sokkal több hasznot hoz mint a fû.
Hát ez attól függ inkább, hol élsz, meg milyen társaságban mozogsz. Bp-en nincs gond ebbõl.
Attól függ, de már elterjedt ez a méreg, de könnyen meglehet különböztetni a kettõt, ha megbízható helyrõl van, akkor semmi gond sincs.
A kérdező hozzászólása: hihetetlen hogy az embereket ennyire nem érdekli az egészségük. pl alkoholt váltanám le egy kevésbé károsra én.
átlagos vidéki város: itt már elég régóta nincs herbál(biofû), csak sima z. A szintetikus kannabinoidokról nem mondanám hogy retek, meg méreg hiszen csak pár molekulában tér el az eredeti fûtõl. De tény, hogy nem ismerjük ezeknek a szereknek a (mellék)hatásait. Új-Zélandon pl. rögtön bevizsgálják a "biofüveket" és ha úgy találják hogy nem káros az egészségre akkor legalizálják...
#5: Az elsõ anyagok tényleg jók voltak, hasonló hatással mint a fûé. De a tiltólista miatt annyiszor változtattak rajta hogy már teljesen távol áll az elsõtõl. Sokszor még az sem tudja mit ad el, aki árulja.
Bio-t soha! Itthon csinálok neked házilag lepermetezem a gazat idegrendszerre ható szerrel lekaszálom kiszárítom és kész is a Bio...
Ha õ lenne az igazi, nem szakítottatok volna.
Ja, az exeim. Késõ bánat, ez van. :D
Tudod mikor van késõ valamihez? Halál esetén. Na ott már tényleg késõ... Amíg ver a szíved és lélegzel, addig nincs olyan, hogy késõ!

Nektek hogyan, és mikor jött el az "igazi" az életetekbe? Úgy érzem, nekem már sose jön el, egyedül fogok megaszalodni.

Legjobb válasz: Voltak nem tul jo döntéseim,de az igazi aki már 19 éve a férjem és a legjobb barátom is egyben, 28 évesen jött el. Mondhatnám turbo tempoban mert dec. meg ismerkedtünk márc.öszeköltöztünk.aguszt.ban ösze házasodtunk.Rá két évre megszületett a kislányunk.De a mai napig anyira ragaszkodunk egymásért mint az elsö idöszakban.

Voltak nem tul jo döntéseim, de az igazi aki már 19 éve a férjem és a legjobb barátom is egyben, 28 évesen jött el. Mondhatnám turbo tempoban mert dec. meg ismerkedtünk márc.öszeköltöztünk.aguszt.ban ösze házasodtunk.Rá két évre megszületett a kislányunk.De a mai napig anyira ragaszkodunk egymásért mint az elsö idöszakban.
A kérdező hozzászólása: Várjuk együtt, én is 24 vagyok :) . Olyan jó happy endekrõl olvasni.
19 évesen ismertem meg, egy munkahelyen dolgoztunk, és összebarátkoztam az unokatestvérével :) utána mi is jóban lettünk, 20 éves voltam, mikor összejöttünk. Ennek 5 éve, pont ma 100 napja, hogy a férjem lett :)
Én 24 éves voltam.Bevallom 24 éves korom elõtt nem volt párkapcsolatom.Igaz szerelmes voltam, de nem jött össze.Én is nagyon féltem tõle, hogy örökre egyedül maradok, pedig mindig is arra vágytam, hogy nagy családom lesz, ahol az enyém a feleség és az anya szerepe.Sokat görcsöltem a dolgon.Aztán egy tapasztaltabb barátnõm azt tanácsolta, hogy nem szabad rágörcsölni, jön az majd.És igaza lett.Mikor nem számítottam rá, akkor csapott le.Ráadásul olyan valaki személyében, akit már 3 éve ismertem egy közös baráti társaságba tartoztunk, de sosem akartam tõle semmit.Nem vonzott.Aztán õ elkezdett udvarolni nekem, én meg belementem, mert nagyon kedves, figyelmes és elõzékeny volt velem, és ez imponált. Egye fene próbáljuk meg alapon.És annyira bejött a dolog, hogy most készülünk az esküvõnkre.Szóval sosem tudni mikor jön el a nagy Õ, és kinek a személyében.Lehet már rég ismered.Szóval türelem.Eljön a te idõd is.Szurkolok. :) 25L
Hát én nagyon szerencsés voltam. A férjem a 2. szomszédunk volt, és egy ideje nézegettük egymást, de én nem tudtam hogy szeretem stb.. Egy nap mikor megláttam belém hasított az érzés hogy szeretem és alig bírtam bemenni az utcáról. Utána nem sokára összejöttünk, pont a 18. szülinapom elõtt. Nagyon jól elvoltunk, majd 2-3.évnél jöttek a gondok. Õ menekült a problémák elõl, én meg egy hisztis p.csa lettem. Se veled se nélküled voltunk. Majd egy hiszti rohamom után nagyon betartott nekem. Fél évembe került mire visszaszereztem.( nem volt senki másunk akkor sem, elsõk vagyunk egymásnak) Utána hamarosan házat vettünk , összeköltöztünk, már 7 éve együtt és a felesége vagyok. Nagyon imádjuk egymást és jó a kapcsolatunk, a problémáktól megszabadultunk.
eddig mindegyik barátomról, azt hittem, hogy õ az igazi. Következtetés, meg tanultam, hogy az igazi nem létezik, hiszen az emberek állandóan változik, így az igényed is folyamatosan változik. Változik a te igényed is, meg a partnered igénye is!!! Inkább örülj annak, ha jól mûködik valakivel, és ne agyalj azon, hogy õ az igazi, az együtt töltött évek, majd úgyis eldöntik, hogy jó e õ melléd!
Ha happy endet akarsz: Barátnõm 15 évesen összejött egy pasival, õ volt neki az elsõ, és azóta is együtt vannak, lassan 10 éve:-) Neki sikerült. A 24 éves vagyok:D Nekem is van párom jelenleg, de nem õ a nagy lamour. Szeretem, de nem lángolóan:-) Viszont ki tudja, lehet õ lesz az Igazi:-)
Én még várom:-) 24/N
24 voltam, ennek már 15 éve. Azóta is imádjuk egymást.
30 évesen

Igaz az, hogy azok a nok akinek nem volt huvelyi orgazmusuk szules utan mar sikerult?

Legjobb válasz: Igaz. Nálam így volt. Igaz a második baba után... Biztos máshogy varrt össze a doktorbácsi. :)

Igaz. Nálam így volt. Igaz a második baba után... Biztos máshogy varrt össze a doktorbácsi. :)
Ezen nem változtat a szülés sajnos, max. rosszabb irányban. Hogyha pl. kitágul vki és nem érzi "olyan jól" a dolgokat....
Elõfordulhat, de sajna tényleg a fordítottja igaz általában.

Need for speed world. Azt hallottam, hogy a járgányok fejlesztése nem függ az adott alkatrész százalékaitól. Igaz ez, hogy a márka, és egy bizonyos színkombináció erősíti meg igazán az autót?

Eddig teljesen biztos voltam abban, hogy az autó erősítését, az alkatrész százalékai hozzák meg, de most elbizonytalanodtam, ugyanis, egy lv 50-es srác arról beszélt, hogy a márka meg a szín számít... nem fontos kérdés, csak ha van időd akkor válaszolj. kösz

Legjobb válasz: Hát én nem tudom. Én elég sokat játszottam vele de én nem ezt vettem észre, igaz nem volt egy erõs gépem mert csak lvl 23 ig mentem fel aztán meguntam :P

Hát én nem tudom. Én elég sokat játszottam vele de én nem ezt vettem észre, igaz nem volt egy erõs gépem mert csak lvl 23 ig mentem fel aztán meguntam :P
A kérdező hozzászólása: én már lv 42-nél tartok, de most hallottam errõl elõször... elvileg valami srác tudja a pontos kombinációkat, de nem találtam rá...
A kérdező hozzászólása: lv 43-as vagyok, van egy bmw m3 e64-em, és annak a kombinációja: 3piros, 3zöld... tehát: motor váltó, turbó:piros felfüggesztés, fékek, kerekek:zöld ... elvileg... egy fanatikus mondta, szal csak ért hozzá annyira...

Lányok, igaz az, hogy anális szex esetén is el tudtok élvezni? Olvastam, hogy még jobb is lehet mint a punciba? Igaz lehet ez? Nektek már volt ilyen?

Mert az odáig oké, hogy a pasik azt mondják, hogy ott szűkebb is meg jobban szorít is, de hát mégiscsak ott végezzük el a nagy dolgunkat.Még beöntéssel kimossuk, hát nem is tudom, legalábbis én mégiscsak valamiféle perverziónak tartom ezt. Ti nem így vagytok vele? És ha már mindenképpen azt akarja, nem fájdalmas az?

Legjobb válasz: Igaz. Egy jó anális szexhez szerintem sok minden kell. Elsõ a teljes bizalom, mert ha nem használtok síkosítót és nem tágítja ki elõször az ujjával akkor nagyon fáj. Ezen kívül tudni kell, hogy igen a lányok is ott ürítenek, tehát bármikor fekáliás lehet az ujja vagy a pénisze, ha ezt nem fogadja el, vagy megjegyzést tesz, akkor nem jó az egész. Gyógyszertárba lehet kapni beöntõ készüléket, ami kimossa, mindenképpen kell hozzá síkosító és óvszer, mert csúnya fertõzéseket összeszedhet gumi nélkül. A síkosítót meg aszem nem kell magyaráznom.

Igaz. Egy jó anális szexhez szerintem sok minden kell. Elsõ a teljes bizalom, mert ha nem használtok síkosítót és nem tágítja ki elõször az ujjával akkor nagyon fáj. Ezen kívül tudni kell, hogy igen a lányok is ott ürítenek, tehát bármikor fekáliás lehet az ujja vagy a pénisze, ha ezt nem fogadja el, vagy megjegyzést tesz, akkor nem jó az egész. Gyógyszertárba lehet kapni beöntõ készüléket, ami kimossa, mindenképpen kell hozzá síkosító és óvszer, mert csúnya fertõzéseket összeszedhet gumi nélkül. A síkosítót meg aszem nem kell magyaráznom.
minden nap nem egészséges az biztos "Még beöntéssel kimossuk, hát nem is tudom, legalábbis én mégiscsak valamiféle perverziónak tartom ezt." mióta vagy vega? mert a kolbászt is a szaros bélbe teszik csak kimossák elõtte "jobb is lehet mint a punciba? Igaz lehet ez?" barátnõm azt szereti ha elkezdjük hagyományosan aztán jön a hátsó fél. nagyon meg tud vadulni

Igaz az hogy a kiskutyákat nem lehet fürdetni, mert az anyaméhben termelődik vmi zsírszerűség ami a szőrén marad és ha ezt lemossuk könnyebben kap el fertőzéseket. Ez igaz vagy mikortól lehet fürdetni?

Legjobb válasz: Hát, én errõl még nem hallottam, de egy újszülött kutyát amúgy sem nagyon kell fürdetni. Alapvetõen a kutyát akkor kell megfürdetni, ha koszos. Amíg az anyjával van, addig az úgyis takarítja, azután ha már megkapta az összes oltását, és kimehet az utcára, és ott esetleg belehempereg valmi mocsokba, akkor persze meg kell fürdetni.

Hát, én errõl még nem hallottam, de egy újszülött kutyát amúgy sem nagyon kell fürdetni. Alapvetõen a kutyát akkor kell megfürdetni, ha koszos. Amíg az anyjával van, addig az úgyis takarítja, azután ha már megkapta az összes oltását, és kimehet az utcára, és ott esetleg belehempereg valmi mocsokba, akkor persze meg kell fürdetni.
A kérdező hozzászólása: Köszönm szépen mindenkinek:)
Nagy korában sem szabad sokat fésülni meg fürdetni, mert a bõrét annyira lemosod, hogy korpás lesz, meg hullani fog...
Csak akkor lesz baja ha gaykran fürdeted, elég ha 3 havonta fürdeted, viszont sétálás után mindig mosd le a lábát fõleg ha hó van, mert kicsípi a lábát.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!