Találatok a következő kifejezésre: Hol vannak nő (123 db)

Érd közelében hol van női foci?

Legjobb válasz: Törökbálinton van! Hány éves nõrõl van szó?

Törökbálinton van! Hány éves nõrõl van szó?

Borsodban hol van nő nőgyógyász?

Legjobb válasz: Természetesen Misklcon! Vannak magán rendelések is, nem is kevés és persze az SZTK-ban is van nõgyógyász! Nem rossz hidd el! Szóval miksolci SZTK Rendelõ!

Természetesen Misklcon! Vannak magán rendelések is, nem is kevés és persze az SZTK-ban is van nõgyógyász! Nem rossz hidd el! Szóval miksolci SZTK Rendelõ!

Nyíregyházán hol van női fitneszterem?

Legjobb válasz: brekk fitnesz,az európa hotel mellett,meg a szent istván utcán is van egy,annak nem tudom a nevét.

brekk fitnesz, az európa hotel mellett, meg a szent istván utcán is van egy, annak nem tudom a nevét.
Szia. A Szent István utcán az Angels Fitness. Youtube-on van két videó róla, csak írd be a google-ba :)

Hol van női box edzés budapesten?

16 éves lány vagyok és szeretnék elkezdeni boxolni. (persze csak hobbi szinten). Tudtok ajánlani jó helyeket?

Legjobb válasz: Írtam privit. :)

Írtam privit. :)

Tisztelt mennyország tagadó Jehova tanúi, azok a gyerekek akik Noé idejében haltak meg az Özönvízben mi lett velük, hol vannak?

Ugye tudjuk,hogy a "bûn zsoldja a halál" de egy gyerek nem lehet bûnös. Hogy mindannyian bûnbe születünk az más kérdés. Azok a felnõttek akik meghaltak az özönvíz idején bûnösök voltak mert bûnös életet éltek de egy gyerekre nem lehet ugyanezt mondani. Így van?

Legjobb válasz:
Amikor egy apa, anya alkoholista, a magzat meghal, vagy ennek kapcsán beteg deformált gyermek születik ki a hibás? Ha katasztrófák idején amikor a hatóságok szigorúan felszólítják a lakosságot, hogy hagyják el otthonaikat és menekítik öket a biztonságos helyekre, és nem fogadnak szót és a butaságuk miatt meghalnak a gyermekeik, ki a hibás? Ki felel érte? Te nem olvastad el még ugye a vizözön történetét? Mert akkor tudnád, hogy Noé hirdetett. Gyermekeit is bár felnöttek voltak, de meg lettek mentve, mert szót fogadtak. Nem mást kell hibáztatni a helytelen döntéseink miatt. Ha van gyermeked, bebiztosítod, hogy megmentésben részesüljön? Nincs élet a halál után, nincs a szószerinti tüzes kínok pokla. Ezt a kérdést aki a lélekvándorlásban hisz, másképp tette volna fel.... az ujraszületésnél ember vagy állat, vagy bogár formájában születtek volna ujra a meghaltak? Látod, sok nézet, sok elképzelés van.... De igazság csak egy

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Amikor egy apa, anya alkoholista, a magzat meghal, vagy ennek kapcsán beteg deformált gyermek születik ki a hibás? Ha katasztrófák idején amikor a hatóságok szigorúan felszólítják a lakosságot, hogy hagyják el otthonaikat és menekítik öket a biztonságos helyekre, és nem fogadnak szót és a butaságuk miatt meghalnak a gyermekeik, ki a hibás? Ki felel érte? Te nem olvastad el még ugye a vizözön történetét? Mert akkor tudnád, hogy Noé hirdetett. Gyermekeit is bár felnöttek voltak, de meg lettek mentve, mert szót fogadtak. Nem mást kell hibáztatni a helytelen döntéseink miatt. Ha van gyermeked, bebiztosítod, hogy megmentésben részesüljön? Nincs élet a halál után, nincs a szószerinti tüzes kínok pokla. Ezt a kérdést aki a lélekvándorlásban hisz, másképp tette volna fel.... az ujraszületésnél ember vagy állat, vagy bogár formájában születtek volna ujra a meghaltak? Látod, sok nézet, sok elképzelés van.... De igazság csak egy
Ami pedig Istent illeti, Isten nem változik. Hiába született egy gyerek is a bûnben, nem feltétlenül kéri számon rajta Isten, csak azért, mert hagyja, hogy meghaljon. Isten a felelõsség korhatárát a zsidóknál a pusztában 20 év felett húzta meg és az alatt nem vont senkit sem felelõsségre, mikor az egész nép fellázadt ellene a kémek miatt. Amikor Isten kiirtja a gyerekeket is, azért teszi, mert a gyerek olyan, mint a szülõ, hiszen az neveli. Ha meg kicsi, biztos, hogy nem fogja elfogadni, ha megtudja, hogy miért haltak meg a szülei és keserûségbõl fellázadna Isten ellen. Tehát kénytelen a gyereket is kiirtani, ha teljesen meg akarja tisztítani a Földet. De ez nem jelenti azt, hogy a gyerek elkárhozna.
Az engedetlen angyalokra soha sem vonatkozott a kegyelem, Jézus nem is halt meg értük, tehát ez egy teljesen értelmetlen elképzelés.
Kérdezõ: Bár nem vagyok jehovista, de azt tudom, hogy az özönvíznél csak Noét és családját találta igaznak. Ez azért félelmetes világ lehetett, ha már a gyerekben sem talált jót. Halál: az ördögtorony hû tanúi csak ismételgetik, amit az állítólagos, bár ellenõrizhetetlen felkentek kiagyalnak. Róma 14:9 Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élõkön uralkodjék. No kérem. Megtérés elõtt halottak vagyunk. Sajnos ezek a magukat tudományos kutatóknak hitt emberek képtelenek megkülönböztetni a lélek és szellem szót, amit a görög viszont két külön szóval irt le, de köztudott, hogy ezek a sátánisták már egy másoltból fordítottak, ami ráadásul héber volt és el nem ismert. Nem a test halott Krisztus nélkül, hanem a szellem. Erre mondta Jézus: Lukács 9:60 Jézus így válaszolt neki: "Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!" Gondolod, hogy pár zombi sétafikált az út szélén és egy hullát temetett? Dehogy. Emberek, akiknek a szellemük halott volt Jézus nélkül. De te élni fogsz, ha hiszel Õbenne. Ezért írja a Biblia, hogy Isten az élõk istene. Szerinted aki nem hisz benne, annak Istene õ? Van menyország és ott már rengetegen vannak. A jehovisták szerint nem üdvözül az a baba, mert nem merítkezett be és nem kántálja a jehova szót. Számomra ez egy undorító vallás és aki benne van és ezt nem látja, sõt még egyet is ért vele, az halott. Annak fogalma sincs a szeretetrõl.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szép estét! Egyetlen szavammal sem említettem a lélekvándorlást mert nem hiszek abba, hogy új testben új emberként újra kezdhetünk egy életet. Ez nem az én asztalom...bocsánat. :) Tudjátok tisztelt tanúk, hogy mit írt Pál az egyik levelében? Idézem; "Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentõl, nem kézzel csinált, ÖRÖKKÉ VALÓ HÁZUNK A MENNYBEN.Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat; Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk! Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkõztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet. A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk. Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.(Mert hitben járunk, nem látásban ); Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testbõl, és elköltözni az Úrhoz."(2Kor.5:1-8) Tudjátok mit jelentenek Pál szavai? Gondolkodjatok! Valaki megemlítette itt, hogy ki vagyok közösítve. Számít ez valamit? Tudjátok mit mondana Pál erre? "Távol legyen. Sõt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és gyõzedelmes légy, mikor vádolnak téged."(Róm.3:4) Már nem érdekelnek a vádak és nem érdekel az igazságtalanság, túltettem magam ezeken. Csak egyvalami érdekel, hogy minél több embert távol tartsak az Õrtorony hazugságaitól. És ez nem bosszú hanem az amit én annó nem kaptam meg. A fedés, az intés és a felebaráti szeretet. "...Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába."(Mát.18:3) Nem a földi paradicsomba, nem az Éden kertbe, hanem a MENNYEKNEK ORSZÁGÁBA. Jó éjszakát!
És Péter honnan a bánatból tudott ilyen számunkra teljesen lényegtelen dologról? Mi dolgunk nekünk, hogy Jézus feltámadása után prédikált a több ezer évvel ezelõtt bezárt szellemeknek? Engem nem érdekel. De szerintem nincs ember, akire ez tartozna, ha így is lenne.
szia kedves utolsó válaszoló: Sajnos itt a rossz fordítás miatt lehet keverni a lélek szót a szellemek szóval (1Péter 3:19, 20) 19 Ebben az állapotban el is ment, és prédikált a börtönben levõ szellemeknek, 20 akik engedetlenek voltak egykor, amikor az Isten türelme várt Noé napjaiban, míg készült a bárka, amelyben kevés ember, azaz nyolc lélek vitetett át biztonságban a vízen. Péter apostol azt írja ezekrõl a szellemekrõl, hogy „engedetlenek voltak egykor, amikor az Isten türelme várt Noé napjaiban” (1Pét 3:20). Nyilvánvalóan azokra a szellemteremtményekre utalt, akik úgy döntöttek, hogy Sátánhoz csatlakoznak a lázadásban. Júdás megemlített olyan angyalokat, akik „nem õrizték meg eredeti állásukat, hanem elhagyták a maguk megfelelõ lakóhelyét”, és azt mondta róluk, hogy Isten „örök bilincsekben, sûrû sötétségben tartja fenn [õket] a nagy nap ítéletére” (Júd 6). Mikor „prédikált [Jézus] a börtönben levõ szellemeknek”? (1Pét 3:19) valamivel a feltámadása után hirdette ki a gonosz szellemeknek, hogy jogos büntetés vár rájuk. A 2Péter 2:4 és a Júdás 6 összehasonlítása az 1Mózes 6:2–4-gyel megmutatja, hogy ezek a szellemek Isten angyalfiai voltak, akik Noé napjaiban testet öltöttek, és feleségeket vettek maguknak. Az 1Péter 3:19, 20-ban a ’szellemek’ szó a görögben a pneu′ma·szin, míg a ’léleknek’ fordított szó a pszü·khai′. A ’szellemek’ nem a testbõl eltávozott lelkek, hanem az engedetlen angyalok voltak; az ugyanitt említett ’lelkek’ élõ emberek voltak, mégpedig Noé és a családja. A „börtönben levõ szellemeknek” prédikált üzenet ezért ítéletüzenet kellett hogy legyen.)
"A halál után nincs semmi, a Teremtõ ezt leíratta, " Akkor Jézus kiknek prédikált? 1pét.3.19...és a börtönben levõ lelkeknek is prédikált, 20 akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelemmel várt Nóé napjaiban, a bárka készítésekor...
Senki sem mondta, hogy nincs nincs élet a halál után. A Biblia szerint feltámadás lesz. Apostolok Cselekedetei 24:15: Reménységem lévén az Istenben, hogy a mit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. A mennyországot egyébként nem tagadjuk, mivel létezik, hanem a lélek halhatatlanságáról azt valljuk, amit a Biblia ír. Ezékiel 18:4 a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni! Tehát nincs halhatatlan lelke az embernek.
Sziasztok! Szerintem a kérdezõt nem a lélekvándorlás érdekli hanem a halál utáni "élet". Mennyország, pokol vagy a teljes megsemmisülés. Én hiszek abban, hogy van élet a halál után, hiszem azt, hogy igenis az embernek van lelke ami halhatatlan. És ezt a teremtés bizonyítja a legjobban mert Isten mindent megteremtett és nem fog mégegyszer teremteni se angyalt se embert se állatot semmit. Ha a Jehova tanúinak lenne igazuk akkor még egyszer kellene ugyan azt megteremtenie az ítéletre mert máskép nem lenne mit elítélni. Tudom, hogy ez nehéz kérdés de érdemes elgondolkodni rajta.
Még annyit, hogy nem vagyok Tanú, de szerintem sincs örök életû, halál után ide-oda vándorló lélek.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Elõször is, nincs halott gyerek Isten elõtt, mert: Lk 20, 38 Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élõknek Istene: mert mindenek élnek õ néki. A bûn zsoldja a halál egy téves elképzelés, egy kiragadott részlet a Bibliából. A Rm 6, 23-ban találhatjuk ezt a fél sort, de ha megfigyelnénk a fejezetet, látható, hogy Pál a Krisztusban meghalásról, az újjászületésrõl beszél: 4. Eltemettettünk azért õ vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsõsége által, azonképen mi is új életben járjunk. 11. Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bûnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Élet van a halál után, de a feltámadásra, azaz az életre várni kell a héberben seolban, avagy a görögben hádészban, lefordítva a sírban, a Bibliában pokolként fordított helyen, amíg el nem jön az Úr nagy napja. A Bibliában ama napon-nak említett feltámadás. Akkor feltámadnak mindazok, akik éltek addig. Köztük a gyerekek is, akik Noé idején haltak meg. Hogy az örök életre, vagy a kárhozatra, ahhoz nekem semmi közöm. Ezt döntse el az igaz bíró. Ártatlan egy gyerek? Isten idõn felül áll. Pontosan tudja, hogy mi lesz a jövõben azzal az ártatlan gyerekkel, nem azért, mert meg van írva, hanem azért, mert Isten most is a jövõben van, és a múltban is jelenleg. Nem függ az idõtõl és a tértõl. Mi vagyunk az idõbe és a térbe zárva, nem Õ.
Talán még annyit hogy a biblia leírja, hogy az elsõ aki feltámadhatott a halálból az Jézus volt, és égi életre támadt fel. ennél fogva akik elõtte haltak meg még várnak a feltámadásra (Cselekedetek 26:22, 23) . . .: 23 hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és mint az elsõ, akinek fel kell támadnia a halottak közül, . . . (Kolosszé 1:18) . . .Õ a kezdet, a halottak közül az elsõszülött, hogy azzá legyen, aki mindenben az elsõ; Jézust a feltámadásban senki nem elõzhette meg
1-sõ válaszolónak tisztelettel. Lehet hogy rosszul tudom, de a kérdezõ kiközösített és ezért nem szabad vele beszélgetni, S azt is nagyon jól tudja, hogy akik Isten ítélet napján halnak meg, azoknak ha gyermek ha felnõtt nincs feltámadás semmilyen módon, a nemlétezés állapotában maradnak A halál után nincs semmi, a Teremtõ ezt leíratta, de az emberek váltig az ellenkezõjét tanítják, a feltámadás, vagy is az életet vissza lehet kapni Jézus halála által, ha az illetõ érdemes rá. De a feltámadás nem most van hanem az ezer éves uralom alatt lesz majd.
Milyen mennyországtagadásról van szó? Ki tagadja? Amikor Isten megteremtette az elsõ emberpárt, ide a földre helyezte õket, a föld az ember otthona. Az, hogy emberek kerülhetnek a mennybe annak okai vannak. Jézus volt az elsõ aki miután meghalt emberként, Isten feltámasztotta, majd szellemi testet kapott és visszament az égbe.

Vajon miért mehetnek a nők öt ével hamarabb nyuhdijba? Érdekes ilyenkor hol van a női egyenjoguság? HIsz kevesebb férfi éri meg a nyugdijat mint nő

Legjobb válasz: Nyugdíj...! Várjál már, amire odáig eljutunk, egyáltalán lesz-e még ilyesmi? Addig meg ne hergeld magad, mert a nyugalom a hosszú élet titka! :)

Nyugdíj...! Várjál már, amire odáig eljutunk, egyáltalán lesz-e még ilyesmi? Addig meg ne hergeld magad, mert a nyugalom a hosszú élet titka! :)
"2013-tól nagymértékben fokozódik majd a nyugdíjrendszer finanszírozási gondja, mivel ettõl az évtõl válik aktuálissá a Ratkó-korszak, tehát az 1950-es években született generáció nyugdíjba menetele. Lehetséges megoldásként a kormány az alapnyugdíj bevezetését tervezi, mely minden magyarországi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ 65. életévét betöltött személynek garantál 40.000.- Ft járandóságot. A kétfokozatúra tervezett nyugdíjrendszer elsõ fokozata lenne a garantált alapnyugdíj, amelyre mindenki jogosult lenne, aki minimum 20 év szolgálati idõt igazolni tud. Ami a nyugdíjkorhatár 2013. évi alakulását illeti, a hosszan fenntartható rendszer érdekében az egyik leglényegesebb eszköz a minimálisan várható élettartam emelkedésével arányosan növekvõ nyugdíjkorhatár megállapítása. A nyugdíjkorhatár 2013 tekintetében arra lehet számítani, hogy a korhatáremelés születési évjáratonként 6 hónapos fokozatos emeléssel valósul meg. Ez alapján a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár: – 1952. január 1-je elõtt születetteknek, a betöltött 62. életév, – 1952-ben születetteknek, a 62. életév betöltését követõ 183. nap, – 1953-ban születetteknek, a betöltött 63. életév, – 1954-ben születetteknek, a 63. életév betöltését követõ 183. nap, – 1955-ben születetteknek, a betöltött 64. életév, – 1956-ban születetteknek, a 64. életév betöltését követõ 183. nap, – 1957-ben vagy azt követõen születetteknek, a betöltött 65. életév. A hatályos jogszabály szerint a nõk esetében érvényben marad 2013-ban is az elõrehozott öregségi nyugdíj lehetõsége azok számára, akik legalább 40 év szolgálati idõt fel tudnak mutatni. Alapvetõ jogosultsági feltétel még, hogy az igénylõ a nyugdíj megállapításának napján biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem állhat. Az ez évi változások tehát a nyugdíjkorhatár 2013. terén a nõk 40 év jogosultsági idõvel igénybe vehetõ nyugdíjkedvezményét nem érintik, azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell majd folyósítani. Az öregségi nyugdíjkorhatár 2013-as változatának megismerésekor fontos tudni, hogy változni fog a nyugdíjösszeg megállapításának módja. Az összeget 2013. január hó 01-tõl az 1988. január 1-jétõl a nyugdíj megállapításának kezdõ napjáig elért (kifizetett) – a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló –, a személyi jövedelemadót is tartalmazó, csökkentés nélküli bruttó kereset, illetve jövedelem havi átlaga alapján kell majd meghatározni." CSak akkor jár engedmény, ha a 40 év munkaviszony megvan. Ennek hiányában nincs különbség a nemek között.
Hány éves vagy, 15? Mit dühöngsz itt fölöslegesen. Ha szerinted annyira könnyû a nõknek mert 5 évvel mehetnek nyugdíjba, akkor cserélj egy nõvel akinek két gyereke van, munka helye és háztartást vezet. Kíváncsi lennék utána mit szólnál.
Mert a nõk szülnek, gyereket nevelnek, háztartást vezetnek idõ közben amit Te, mint "Férfi" nem teszel.
A noknek tobb muszakban kell teljesiteni, tehat a m.hely, htb-i teendok, s ott a gyerekneveles is pl. s ugy erzem, hogy ez mar ok arra, hogy az evi szabadsagot megduplazzak az anyukak szamara, mivel tapasztaljuk, hogy nagyon sok anyuka mellett ul a gyerek a m.helyen a nyari szunidoben is pl. itt mar szinten duplan dolgozik, gyermekre felugyel, nevel is kozben pl.
Mert ez a törvény, és mert egy nõ attól mert nem a munka helyén van még a nap 24 órájában dolgozik. Gyereket nevel, mos fõz takarít. Ez nem is gond mert egy nõnek ez a dolga, csak az a baj, hogy sokan ezt természetesnek veszik. Pedig elárulom egy köszönöm néha jól esne, mikor a férjeink elé tesszük a meleg vacsorát.
Írni sem tudsz hülye gyerek.
Na ott nálad külföldön egyenlõ mértékben részesül mindenki az öregségi nyugdíjban- senki, ahogy nézem.
21-es! Raadasul ez az USA-ban csak 6 het!!
Es olyan szinten nem lehet a nyugdijbol megelni, hogy kollegaim kozott vannak 71-72 evesek is.:((
Komolyan, te milyen férfi vagy, hogy ezen rágódsz, és ezt irigyled a nõktõl? Azért, mert a nõknek ha vége a munkának, kezdõdik a második mûszak, gyerek-háztartás-bevásárlás, míg a pasi lefekszik a TV elé, merthogy õ fáradt... Amúgy, meg már ha az egyenjogúságról beszélsz, én kérdezném:a nõk miért kapnak mindig kisebb fizetést???
A kérdező hozzászólása: Persze az doszantó hogy kevesebb pénzt kapnak föleg ugyanolyan munkáért.. szerintem nem a hoszu gyrs gyed a megoldás se a dada stb, hanem több bölcsi ovi napközi , igy a nõk se esnek ki a karier épitésböl.
Sötétbe írsz? Oké, de azt ne mondd, hogy a tévedsz helyett tévec-et is a szobában levõ sötétség miatt írtál...
Ja, és közben világos is lett, de a helyesírásod nem javult...
A kérdező hozzászólása: Leci rendes kommentet ìrj
Unatkozó tinifiú.
Nézzétek, a kérdezõ helyesírása tényleg szörnyû, de abban igaza van, hogy az egyenlõtlen nyugdíjbavonulási feltételek nem igazságosak. "Te talán olyan keménynek érzed magad, mint eg ybányász férfi?" Nem, de tudtommal nem is bányában dolgozom! Valamint ez alapján az elmélet alapján inkább a fizikai munkásoknak kellene elõbb nyugdíjba menniük, hiszen az õ testük egyszerûen tönkremegy 60 éves korukra - hozzájuk képest egy irodai dolgozó fitt és egészséges. Szóval ez inkább magad elleni érv volt... "Azért, mert a nõknek ha vége a munkának, kezdõdik a második mûszak, gyerek-háztartás-bevásárlás, míg a pasi lefekszik a TV elé, merthogy õ fáradt... " Te, ezt már kielemeztem: ha TE háziszolgává degradáltad magadat, az csakis a TE hibád, ugyanis senki nem kényszerített arra, hogy hozzámenj egy ilyen emberhez, arra meg végképp nem, hogy gyereket is szülj neki. Ha az én férjem viselkedne így, a baba születése utáni fél évben repülne, ha nem változtatna. Vagy szerinted ez így jó a gyereknek, hogy ezt látja? Biztosan rohadt idilli és meghitt lehet. De hát ki nem szarja le a gyereket vagy téged igazából? Te vagy a tipikus nõ, aki SZERET szenvedni és mártír lenni.
Te meg hétszentség, hogy nem vagy anya-de megkockáztatom, még nõ sem.
A kérdező hozzászólása: 21. Szàzadot ìrunk szerintem men sok férfi kôveteli meg màr a hàziaságot.
Nem? Te nem tudom, hol élsz de a környezetemben mindenhol a nõ nyalja tisztára a padlót..
Gyere ki ide hozzank kulfoldre. Itt egyforman 69 ev a korhatar es akkor nem panaszkodnal. :)
Azért a nõk teherbírása végesebb, mint a férfiaké. Vagy te talán úgy véled, vagy annyira kemény, mint egy bányász férfi?
"Itt meg nem engedhetik meg maguknak, hogy más vigyázzon a gyerekre-ég ha akarnák sem. " Ez annyira nem igaz, hogy csak na. Az átlagembernek sem itt, se külföldön nem telik dadusra, csak a felsõbb osztályoknak. Ez nincs máshogy magyarországon sem. Ami különbség lehet, hogy máshol szélesebb a felsõosztály mondjuk 10%-al, de azért mégsem azt kell elképzelni, hogy minden 2. ember dadust tart. Mindegy, itt úgyis mindenki csak a saját nyomorával van elfoglalva, és 100%-osan meg van róla gyõzõdve, hogy mert az õ férje szemét és képtelen besegíteni, neki igenis jár a korai nyugdíj...aha, persze.
A kérdező hozzászólása: jaaaaa mi férfiak csak 12-15 orát dogozunk sreszelünk hogy legyen mit enni a családna ház auto stb fedeük a továb tanulást stb ja és a 21. században mi is neveljük a gyereket a normálsabja föz mos és takarit is ez csak igényy kérdése.és a vége az hogy nyugdij elöt 1-2 ével kampo.
*uzsonnát Remélem, nincs benne több hiba. Siettem. :D
Nem tudom, mennyi idõs vagy, de biztos nincs gyereked. Lehet, hogy 12-15 órát dolgozik a férfi, de az tuti, hogy otthon nem fõz/takarít és ha éjjel felkel a gyerek, nem õ kel fel hozzá, hanem a nõ úgy, hogy másnap mehet dolgozni. Ha kamasz vagy, remélem felnõsz majd és úgy fogsz viselkedni, mint egy férfi. Ha meg már felnõttél, akkor elég szomorú ez a hozzáállás. Az nem bosszant, hogy a nõk ugyanolyan munkáért jóval kevesebbet keresnek? Vagy hogy alapból hátrányból indul egy nõ álláskeresésnél, ha van gyereke akkor azért, ha nincs akkor meg azért. Míg egy férfinél rá sem kérdeznek.
A hatályos szabályozás alapján 22 éves kora elõtt kellett elkezdenie dolgozni, hogy a nõt most megillesse az elõrehozott nyugdíj. Egyéb esetekben pont annyi idõsen megy nyugdíjba, mint egy hasonló korú férfi. Ezt lassan 65 évre növelik, így ha 25 éves kora elõtt kezd dolgozni valaki, megszakítás nélkül (!!), akkor tehet elõnyre szert egy nõ. Amúgy a gyerekkel otthon töltött idõt, mint kiesett szolgálati idõ, kompenzálják ezzel. Ha elterjed lesz, hogy a férfiak maradnak otthon, akkor szerintem idõvel eltörlik a jelenlegi kedvezményt.
A kérdező hozzászólása: nyugdij az mindig van és lesz, nem idegesitem magam csak érdekes ez és a tisztelt hölgyeket se szeretném megbántani hisz imádom öket. csak azt nem értem hogy egy trogyos 65 éves férfi ol tud elhelyzkedni , ??
Nem 65 évesen kell elhelyezkedni.
Nyugdíj mindig van és LESZ?! Én 20 éves vagyok és se én se az összes többi ismerõsöm (+azok akikkel csak pár szót váltottam a témával kapcsolatban) nem hisszük, hogy mire én elérem azt a kort lesz egyáltalán nyugdíjunk. Ne álmodozz
A kérdező hozzászólása: köszönöm a kedves hosszu hozászolást szerintem több iskolám van mint nekked. amugy sötétbe irok a gyerek a karomon mert sir hagyom a nejemet pihenni.a "bunkó férfi" Láttom nem sok jó tapasztalatod van a férfiak terén. gondolom nekked mid büdöslábbu sörgözös sajnos tévec az én ismerösem nem isznak ápoltakés igényesek családcentrikusak. én ccsak a száraz tényt kérdeztem hogy mi az oka hisz a férfiak65 százaléka nemélvezi a nyugdijas éveit.
Ó, hát persze! Kedves kérdezõ, neked bármit el is hinnék. :)
Na majd, ha neked is lesz gyereked, meglátod, hogy miért jár a korai nyugdíj..
A kérdező hozzászólása: imádlak kösönöm végre egy értelmes nõ amit le irtál ezt hivják Családnak. remélem ezt rajtad és rajtamkivül sokan megtapastalják. én csak egy kérdést tettem fel nem gondoltam hogy ilyen ellenszenvet vált ki
"Ne haragudj már, de ha az embernek van gyermeke, Magyarországon 3 évet csücsülhet a seggén vele. Németországban élek, itt 1 éven belül (maximum) mindenki visszamegy dolgozni, vagy nem kap egy fillért sem, illetve az állását is elveszíti." Dettó. Ülhetsz 3 évig a gyerek mellett- de csak akkor mehetsz elõbb el, ha 40 évnyi igazolt munkaviszonyod van-, de késõbb többszörösen megiszod a levét. Aki olyan szerencsés, hogy lesz még hova visszamennie, a fenekét csapkodja a földhöz. "Mégsem sír senki korai nyugdíj után, meg hogy milyen nehéz gyermeket nevelni. És nem, nem a dada meg a bébiszitter vigyáz rájuk az esetek 80%-ában, hanem a nagymama és a bölcsi, mert a tévhittel ellentétben itt sem sz*rják az emberek a pénzt. " Itt meg nem engedhetik meg maguknak, hogy más vigyázzon a gyerekre-ég ha akarnák sem. "Mindezzel csak annyit szeretnék mondani, hogy tõlünk nyugatabbra kb. egy országban sem normális ennyi szabadság, és mégsem sírnak. Érdekes módon a magyar nõknek meg letörik a keze a gyerekneveléstõl, a szemét pasi meg nem segít, csak dolgozik 10 órában, hogy legyen mibõl élni. Elmondjam itt mi van? Minden 2. apa másodállást vállal, hogy jobb körülményeket tudjanak teremteni a gyerekeiknek. Ez azt jelenti, hogy hétköznap 2 este és egész szombat is dolgoznak. Na nekik aztán lenne okuk sírni, hogy az apa nincs otthon..." Na igen, de csak akkor vállal másodállást, amíg anya otthon van a gyerekkel.. Az meg a másik, hogy neki inkább lenne-egy darabig- okuk a sírásra, csak tudod van az úgy, hogy valaki otthon van, de még sincs..
A kérdező hozzászólása: nekkem holandiba van ismerös családom ott 4-6honap után munka igylegalább vissza tudnak illeszkedni nics kiesés stb.
Én nem tudom, te hol élsz, de mi a férjemmel pl. közösen végezzük a házimunkát...abban igazad van, hogy gyerekünk még nincs. Viszont én is, õ is ezt láttuk otthon, ezt tartjuk normálisnak - ahogy manapság a fiatalok nagy része is. Egyébként ha nem hiszed, hogy nõ vagyok, írj egy privit, válaszolok - a nicknevem is nõi. Viszont arra szerintem nem válaszoltál, hogy miért tartod azt jónak, hogy a gyerek ilyen családban, ezzel a mintával nõ fel. Ahogy arra sem korábban, hogy minek vagy férjnél, ha csak házicseléd vagy a "kapcsolatban".

Willebrand - vérzékeny nő vagyok, gyermeket szeretnénk. Hol van speciális orvos / kórház ahol foglalkoznának velem és szülhetnék is?

Legjobb válasz: A saját nõgyógyászod nem tud ebben segíteni neked? Neki ismernie kéne a lehetõségeket! Én a helyedben végighivogatnám a kórházakat és megkérdezném, hogy hol van lehetõség erre. Aztán akok vállalják, azokat végiglátogatnám és beszélnék a fõorvosokkal. Ezután választanék olyan helyet, ahol a körülményeket is megfelelõnek találom és az orvosban is meg tudok bízni.

A saját nõgyógyászod nem tud ebben segíteni neked? Neki ismernie kéne a lehetõségeket! Én a helyedben végighivogatnám a kórházakat és megkérdezném, hogy hol van lehetõség erre. Aztán akok vállalják, azokat végiglátogatnám és beszélnék a fõorvosokkal. Ezután választanék olyan helyet, ahol a körülményeket is megfelelõnek találom és az orvosban is meg tudok bízni.
Ha budapesti vagy környéki vagy akkor a Szent Imre kórházat tudom, hogy ott tudnak ebben segíteni, nekem egy ismerõsöm aki szintén vérzékeny volt szült ott pár éve.
Remélem tudok segíteni. Nekem a nagynéném vérzékeny, most várja a második babáját. Az elsõnél - bár szolnokhoz tartozunk - a szülés elõtt két héttel felvitték mentõvel a SOTE-ra, mert Szolnok nem merte vállalni, mert mondták, hogy itt nem elég a sima transzfúzió, hanem valami gyógyszeres vért kell adni, amitõl nem vérzik el szülés közben, és ez csak Pesten biztosított. Most a másodiknál is azt mondta a nõgyógyásza, hogy automatikusan irány a SOTE, mert máshol egyáltalán nem biztonságos.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!