Találatok a következő kifejezésre: Hol olvashatok az (39 db)

Hol olvasható az új rendelet az állatok tartásával kapcsolatban? Vagy ha még nem, akkor mikortól és hol lesz olvasható?

Csak szeretném tudni, hogy megint a pénz beszél, vagy esetleg számít, ha valaki a körülményeihez képest tényleg jól és szeretetben tartja az állatait és azok szeretnek vele lenni.

Legjobb válasz: http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000041.KOR

A kérdező hozzászólása: Hm, csak a kör alapú kalitkát tiltják, de a háztetõs meg más dísz-szemetet nem. Teljesen pontatlan és hiányosak bizonyos pontjai, van, ami szükségtelenül szigorú, van, amit figyelembe se vesznek, pedig lényeges. Megszoktuk...

Hol olvashatok az interneten tudományos alátámasztásokat Jézus létezéséről?

Sziasztok! Félreértés ne essék, hiszek Jézusban, viszont szeretnék olvasni olyan tudományos cikkeket, amik alátámasztják, hogy valóban létezett, egy valóban élő személy volt. Linkelnétek néhány cikket vagy tanulmányt? Köszönöm.

Legjobb válasz: Az a helyzet, hogy minden kétséget kizáró tudományos(!) bizonyíték nincs. Rengeteg utalás van a korabeli írásokban, de ezek szinte mind Jézus halála után születtek. Amik meg korábbiak, azokról az is feltételezhetõ, hogy esetleg azokat a történeteket építették be az írók késõbb Jézus életébe, kiszinezve azt. Az a helyzet, hogy életében nagyon szûk körben volt ismert, kb. egy volt a sok prédikátor között. Legalább egy emberöltõ eltelt, mire széles körben ismert lett, és írni kezdtek róla. Ettõl függetlenül a kutatók is elfogadják, hogy létezett, de csak közvetett bizonyítékok vannak.

Az a helyzet, hogy minden kétséget kizáró tudományos(!) bizonyíték nincs. Rengeteg utalás van a korabeli írásokban, de ezek szinte mind Jézus halála után születtek. Amik meg korábbiak, azokról az is feltételezhetõ, hogy esetleg azokat a történeteket építették be az írók késõbb Jézus életébe, kiszinezve azt. Az a helyzet, hogy életében nagyon szûk körben volt ismert, kb. egy volt a sok prédikátor között. Legalább egy emberöltõ eltelt, mire széles körben ismert lett, és írni kezdtek róla. Ettõl függetlenül a kutatók is elfogadják, hogy létezett, de csak közvetett bizonyítékok vannak.
Utolsó nem bizonyíték, fõleg tudományos téren.

Hol olvashatjuk az Énekek énekében, hogy a két szerelmes lefekszik egymással?

Legjobb válasz: Khm... õk nem fekszenek le. Valami mást csinálnak, amihez nem kell lefeküdni.

Khm... õk nem fekszenek le. Valami mást csinálnak, amihez nem kell lefeküdni.
Nem fekszenek le. Az Énekek éneke megtanítja nekünk, hogy mit jelent az igazi szeretet egy férfi és egy nõ között
Akkor még nem a mai erkölcs szerint éltek, és szerették egymást. Nem volt távol tõlük a kölcsönös tisztelet, és megbecsülés.

Hol olvashatok az Opera böngésző beállításairól, beállítási lehetőségeiről magyar nyelven?

Például hol lehet beállítani a proxyt, a helyesírás ellenőrzőt, átállítani ás nyelvekre stb... Vagyis minden érdekel engem, amit az Opera tud, csak semmi weboldal ne ír erről. Mellesleg az Opera miért úgy néz ki, mint a Chrome? A Chrome miért koppintotta le az Opera kinézetét?

A Bibliában hol olvashatunk az Úrvacsoráról?

Máté evangéliumában már olvastam a történetét, de az újszövetség többi könyvében erről hol olvashatok? Szeretném tudni, hogy az egyházak miért fektetnek erre olyan nagy hangsúlyt hiszen Máté evangéliumában nem szólnak arról, hogy ezt a "szertartást" nekünk tovább kéne vinnünk. Akkor volt megtörtént, elmúlt. Most miért ismételgetjük?

Legjobb válasz: Szia! Több helyen is. Máté evengéliumán kívül a legbõvebben Pál apostol ír róla a korinthusbeliekhez írt elsõ levele 11. fejezetében a 23-30 versekben. Az úrvacsorának két része van a lábmosás, melyrõl a Jn. 13. fejezetében olvashatsz és a szent jegyek kiosztása, melyrõl részletesen Lukács 22:14-20 verseiben olvashatsz. Az úrvacsora két része - amely valójában szétválaszthatatlan, szerves egységet alkot - a lábmosás és az úgynevezett szent jegyek (a kenyér és a szõlõlé) kiosztása. A lábmosást ugyanolyan "szereztetési igékkel" (háromszoros meghagyatkozással) rendelte el Jézus tanítványainak, mint a kenyér és a pohár vételét. Nyilvánvaló, hogy a jövõben is ismételendõ gyakorlat alapjait fektette le. A lábmosásról ír még az I.Tim. 5:9-10. A szent jegyekrõl pedig olvashatsz még a János evangéliuma 6. fejezetében különösen a 48-60 versekben. Üdv. Péter

Szia! Több helyen is. Máté evengéliumán kívül a legbõvebben Pál apostol ír róla a korinthusbeliekhez írt elsõ levele 11. fejezetében a 23-30 versekben. Az úrvacsorának két része van a lábmosás, melyrõl a Jn. 13. fejezetében olvashatsz és a szent jegyek kiosztása, melyrõl részletesen Lukács 22:14-20 verseiben olvashatsz. Az úrvacsora két része - amely valójában szétválaszthatatlan, szerves egységet alkot - a lábmosás és az úgynevezett szent jegyek (a kenyér és a szõlõlé) kiosztása. A lábmosást ugyanolyan "szereztetési igékkel" (háromszoros meghagyatkozással) rendelte el Jézus tanítványainak, mint a kenyér és a pohár vételét. Nyilvánvaló, hogy a jövõben is ismételendõ gyakorlat alapjait fektette le. A lábmosásról ír még az I.Tim. 5:9-10. A szent jegyekrõl pedig olvashatsz még a János evangéliuma 6. fejezetében különösen a 48-60 versekben. Üdv. Péter
Szia! A válasz egyik része a Korinthusi levélben van. 1Kor 11:25 Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. 1Kor 11:26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Vagyis amíg vissza nem jön Jézus az Egyházáért addig élnünk kell az úrvacsorával. A bor és kenyér jelképezi a megtört testet és a kifolyt vért. Ezzel a szokással a gyülekezet bemutatja azt amit Krisztus értünk tett a kereszten. Ennek módja is ideje gyülekezetenként eltérõ gyakorlatú. Pl. a baptisták havonta egyszer a reformátusok nagyobb ünnepek alkalmával veszik. A zsidó szokás abban az idõben a széderesti vacsorán 1:2 arányú vízzel hígítás volt. A görögök pedig 1:9 arányban is hígitották mivel a hétköznapi életben is gyakorlat volt a víz fertõtlenítésére a borral való keverés. Az utolsó vacsoráról itt olvashatsz egy kis rövid leírást: http://www.ujremeny.hu/biblia/elgondolkodtato/414-mi-toerten.. Ma pedig a szokások eltérõek. Valahol ostya van valahol sima kenyér. Mások ragaszkodnak a kovásztalan kenyértésztához és azzal élnek. A bor a legtöbb helyen elfogadott de van ahol sima mustot vagy piros szõlõlevet fogyasztanak. A hangsúly a tartalmon van elsõsorban. Azért fektet erre hangsúlyt az Egyház mivel a bemerítés mellett ez lett sakramentumként meghatározva. A lábmosás sakramentumáról is sok vita folyt az elsõ századokban, de Pál írásaiból is kiderül, hogy ez sok esetben nõtestvérek gyakorolták. (1Tim 5, 10) Teológus
A kérdező hozzászólása: Ha már feltettem ezt a kérdést, akkor az is érdekelne, hogy bort isznak tehát alkoholt ezeken az alkalmakon a protestánsok? Mert ugye a részegítõ ital fogyasztása titltott annak aki olvasta az Ószövetség könyveit.
"Jézus erjedetlen szõlõlevet használt az utolsó vacsorán, mert megértette és megtartotta a mózesi törvényt" A betûimádatok és Mrs. White elborította az elméteket Péter. MEG-ÉR-TE-TTE?????? Azt ugye tudod, hogy te a világ alkotóját látod úgy, hogy nem értett egy törvényt, de aztán megértette. Az még hagyján, hogy a szombat miatt nagyképûek vagytok, de ez túl megy minden határon.
Osztogassatok ételt, nem kell semmilyen okkultizmus. Ezt most már mindig be fogom másolni, még ha zavaros is: Áldozással kapcsolatos régebbi kommentem átdolgozva: A kenyér két módon értelmezhetõ, de fõleg az utóbbi értelmezés a jó. 1. Jézus teste, 2. az ÍGE. Ezt késõbb ha olvasod, amit írok, meg fogod érteni. Tehát aki magához veszi a kenyeret vagy Jézus testét, az az atyát, az ígét fogadja be. Jézus megmondja a tanítványainak, hogy õk is adják tovább az ígét, legyenek vele egyek, cselekedjenek úgy, mint õ és ahogy az atyának kedves. Szeressék egymást minden ellenére és hirdessék az Isten szeretetét. Amikor Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjük az õ emlékezetére, egyáltalán nem jelenti azt, hogy az áldozásra utalt. Hanem, jelentheti, hogy mi is adjuk a testünket és vérünket a többiekért, ahogy õ adta nekünk/értünk. A vér pedig a szövetséggel hozható kapcsolatba. Szövetséget kötünk Jézussal. De úgy is felfoghatod, hogy ha bennünk van a vére, akkor testvérei leszünk. Mivel bizonyítom az állításaimat? Egyszerû logikával beláthatjuk, hogy szószerint nincs értelme venni ezt a szöveget. Mert akkor mindenki megenné a másikat vagy Jézust kellene mindig megenni és inni stb... Bizonyítékok (hosszú olvasást igényel): János 1 " 14 És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. " Ez a mondat Jézusra utal. És íme a lényeg (fontos elolvasni, mert akkor fogod megérteni, amit írok, hogy mit akar Jézus): http://biblia.hit.hu/bible/21/JHN/15/ Másik lényeg: János 6 23 De jöttek más hajók Tiberiásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr: 24 Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának õk is a hajókba, és elmenének Kapernaumba, keresvén Jézust. 25 És megtalálván õt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? 26 Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekbõl, és jóllaktatok. 27 Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert õt az Atya pecsételte el, az Isten. 28 Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? 29 Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higyjetek abban, akit õ küldött. 30 Mondának azért néki: Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higyjünk néked? Mit mûvelsz? 31 A mi atyáink a mannát ették a pusztában; amint meg van írva: Mennyei kenyeret adott vala enniök. 32 Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. 33 Mert az az Istennek kenyere, amely mennybõl száll alá, és életet ád a világnak. 34 Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret! 35 Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jõ, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. 36 De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, még sem hisztek. 37 Minden, amit nékem ád az Atya, én hozzám jõ; és azt, aki hozzám jõ, semmiképpen ki nem vetem. 38 Mert azért szállottam le a mennybõl, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. 39 Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. 40 Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz õ benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon. 41 Zúgolódának azért a zsidók õ ellene, hogy azt mondá: Én vagyok az a kenyér, amely a mennybõl szállott alá. 42 És mondának: Nem ez-é Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyját és anyját? mimódon mondja hát ez, hogy: A mennybõl szállottam alá? 43 Felele azért Jézus és monda nékik: Ne zúgolódjatok egymás között! 44 Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya vonja azt, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. 45 Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentõl tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jõ. 46 Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentõl van, az látta az Atyát. 47 Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak. 48 Én vagyok az életnek kenyere. 49 A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. 50 Ez az a kenyér, amely a mennybõl szállott alá, hogy kiki egyék belõle és meg ne haljon. 51 Én vagyok amaz élõ kenyér, amely a mennybõl szállott alá; ha valaki eszik e kenyérbõl, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. 52 Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mimódon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? 53 Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az õ vérét, nincs élet bennetek. 54 Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. 55 Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. 56 Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban. 57 Amiként elküldött engem amaz élõ Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam. 58 Ez az a kenyér, amely a mennybõl szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. 59 Ezeket mondá a zsinagógában, amikor tanít vala Kapernaumban. 60 Sokan azért, akik hallák ezeket az õ tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja õt? 61 Tudván pedig Jézus õ magában, hogy e miatt zúgolódnak az õ tanítványai, monda nékik: Titeket ez megbotránkoztat? 62 Hát ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani oda, ahol elébb vala?! 63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. 64 De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert eleitõl fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja õt. 65 És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki. 66 Ettõl fogva sokan visszavonulának az õ tanítványai közül és nem járnak vala többé õ vele. 67 Monda azért Jézus a tizenkettõnek: Vajjon ti is el akartok-é menni? 68 Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. 69 És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élõ Istennek Fia. Jézus minden szava arról szól, hogy a cselekedeteinkben kell megnyílvánulni a szeretetünknek. Mi testvérek vagyunk, és Isten a mi szeretõ és igazságos atyánk, akitõl nem rettegni kell. Nem rabszolgák vagyunk stb.... Több helyen elõfordul olyan a Bibliában, ami nekem azt mutatja, hogy az "ostya" nem különleges és nem a gyónástól függ, hogy bûnös vagy, vagy sem. Az egész tanítása lényege az, hogy szeressük egymást, bocsássunk meg a másiknak, bánjuk meg a bûneinket. Ezt várja tõlünk Isten. De nem félelembõl, vagy erõszak hatására. Hanem szívbõl, értelembõl kell így cselekendi az ÍGE befogadása által.... Minket is úgy fognak ítélni, ahogy mi ítélünk másokat. Csak azok a bûneink lesznek megbocsátva, amiket megbánunk és csak akkor, ha másoknak megbocsátunk. Ezt szintén több idézettel és példával alá lehetne támasztani. Gondolod, hogy Isten csak annak bocsát meg, aki elmegy egy harmadik személyhez? Isten a szíved nézi és nem kell hozzá semmilyen közbenjáró. Nem biblikus és értelmetlen. Ez is érdemes végig olvasni: http://biblia.hit.hu/bible/21/JHN/17 21 Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy õk is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. 22 És én azt a dicsõséget, amelyet nékem adtál, õ nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: 23 Én õ bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted õket, amiként engem szerettél. 24 Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsõségemet, amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése elõtt. 25 Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem; 26 És megismertettem õ velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen õ bennök, amellyel engem szerettél, és én is õ bennök legyek." 3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 6 Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. 7 Most tudták meg, hogy mindaz te tõled van, amit nékem adtál: 8 Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, õ nékik adtam; és õk befogadták, és igazán megismerték, hogy én tõled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. 11 És nem vagyok többé e világon, de õk a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg õket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Azt hiszem ennyi elég:) Összefoglalva: A test a lélek templomba. Jézus az Atyában van és az Atya õ benne és azt szeretné, ha õ bennünk legyen és általa mi az Atyában lehessünk. Nekünk Jézus tanítását kell követni, a szerint kell élnünk, melynek alapja az emberségesség. " Aki pedig megtartja az õ beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Errõl tudjuk meg, hogy õ benne vagyunk; Aki azt mondja, hogy õ benne marad, annak úgy kell járnia, amint õ járt. I. János levél:2:5-6 És ha jövendõt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökrõl, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. I. Korintus levél:13:2 A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívbõl, jó lelkiismeretbõl és igaz hitbõl való szeretet: I. Timóteus levél:1:5 " Nem tudom, hogy mennyire érthetõ. Nem volt idõm idõm megfogalmozni olyan jól. De itt taláhlató nagyon sok minden, ami segítségvel megértheted mit jelent enni és inni Jézus testét. Értünk törte meg a testét és nekünk is meg kell egymásért. Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt elsõ levele » 10. fejezet " 3 És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; 4 És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kõsziklából, amely követi vala õket, e kõszikla pedig a Krisztus volt. " " 21 Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. 22 Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erõsebbek vagyunk-é nálánál? " http://biblia.hit.hu/bible/21/1JN/3 http://biblia.hit.hu/bible/21/1JN/4
A kérdező hozzászólása: "megtérése elõtt alkoholista volt" - fején találtad a szöget. Ezért is szeretnék ragaszkodni a teljes tisztasághoz.
Szia! Megmondom õszintén ezt pontosan nem tudom. Tény, hogy baptista közösségben a bor az általános és elfogadott. Ha valakinek lelkiismereti okai vannak az alkohollal kapcsolatban - pl. megtérése elõtt alkoholista volt - akkor szerintem nem lehet gond az alkoholmentes változatok lehetõsége. Ahogyan kenyér esetében is több eltérés van úgy szerintem ez sem lehet gond. De ilyen esetrõl még nem hallottam. Teológua
A kérdező hozzászólása: Köszönöm utolsó Neked is! Baptistáknál ha valaki Úrvacsorán bor helyett szörpöt vagy mást akar inni azt kiközösítik vagy elfogadják és kap alkoholmentes italt?
Az Ószövetség csak a nazarénusoknak tiltja. A többieknek megengedte, csak a lerészegedés tiltott. Amikor Jézus szerezte az úrvacsorát, katolikusoknál oltáriszentséget, akkor kijelentette, hogy: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Akkor bizony Jézus is a pokolban ég, mert õ is ivá bort...
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen. Péter, arról tudnál írni, hogy a mai és a régi Úrvacsorákon alkoholt vagy alkohol mentes italt fogyasztottak-e? Az Ószövetség egyértelmûen tiltja a részegítõ ital fogyasztását.
Szia! Messiáshívõ zsidó rabbik pl. Fruchtenbaum is egyértelmûen arról beszél, hogy a széder estén hígitott bort fogyasztottak. Négy kehelybõl is ittak míg az ötödik az Illés kelyhe volt. A Talmud is borról ír a szertartás kapcsán. Teológus

Hol olvashatok az Anjouk korabeli magyar egyházról ?

Keddre kell (máj. 28.) házi dolgozatot írnom, de annyi forrás nincs, hogy 5 oldalon keresztül beszélhessek a témáról. Aki tud, segítene?

Hol olvashatok az autókról általánosságban?

ilyenekre gondolok hogy mi az a lóer?,nyomaték, stb.

Legjobb válasz: http://www.osszesauto.hu/prg/index.kk

Gugli?
Wiki? (rakd a szót idézõjelbe mielõtt beírod a keresõbe) http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3er%C5%91 :p))

Hol olvasható az új Alkotmány?

Legjobb válasz: Itt van az új szöveg: http://www.mkogy.hu/irom39/02627/02627-0187.pdf

Sehol. Új alkotmány nem létezik.
Van aki nem hajlandó elfogadni. Mint azt sem, hogy 1+1=2.
A kérdező hozzászólása: Nem most írta alá a Schmitt?
Meg hogy 2/3 az 2/3... Meg hogy a reform az nem megszorítás... Meg hogy senki nem jár rosszabbul... Meg hogy.... Na hagyjuk... Pedro
A kérdező hozzászólása: Kár, h nem azt kérdeztem, h kinek tetszik. Hanem beleolvasnék már, és nem találom sehol, csak a tervezetet, és azt se tölti be.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm.
Az Indexen is olvasható. Na de a sarkalatosak még hiányoznak!
Az 53% az nem 2/3. A megszorítás az nem reform, hanem idõhúzás. Az nem jár rosszul, aki eddig is jól élt.

Hol olvashatok az aranyhörcsögről?

Weblapokat kérnék vagy valami olyasmiket...

Legjobb válasz: google.hu ide szokás kulcsszavakat és/vagy kifejezéseket írni a keresendó szóval/kifejezéssel kapcsolatban. sok siekrt kívánok hozzá!

google.hu ide szokás kulcsszavakat és/vagy kifejezéseket írni a keresendó szóval/kifejezéssel kapcsolatban. sok siekrt kívánok hozzá!
szia ezen az oldalon olvasgathatsz róluk :) egy hasznos jelölést kaphatnék? :D http://www.haziallat.hu/kisemlos/kisemlos-fajok/aranyhorcsog..
A kérdező hozzászólása: köszi és igen aki hasznos kérdést ír annak mindig jelölök aki pedig nem annak is (az ellenkezõét)
A kérdező hozzászólása: 2 utolsó azért kérdeztem hogy weblapokat írjanak amikben õk jó dolgokat találtak szerintetek én nem GOOGLE-OZOK??????!!!!!!
Hát ezek szerint nem :)
A kérdező hozzászólása: pedig már megnéztem a google on... de semmi érdekes nem volt cak olyan amijent már láttam és ha lenne valakinek saját akkor azt is kérem tuti megnézem...e-mailra is jöhet!!!!

Hol olvashatom az uj magyar mediatorveny hiteles szoveget? Hapedig meg nem akkor mikor?

Legjobb válasz: Nem értem a "mikor" kérdést, de mindegy is. Ezt kérted? http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_..

Nem értem a "mikor" kérdést, de mindegy is. Ezt kérted? http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_..
A kérdező hozzászólása: Igazad van: nem használtam ékezeteket! A "hapedig" utáni "meg" az "még" akart lenni, úgy pedig a "mikor" értelmezõdik. Különben sikerült kinyomtatnom az egészet. Mostmár van ellenvita alapom.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!