Találatok a következő kifejezésre: Hol lehet egy (2283 db)

A Hold lehet, egy mesterséges égitest?

Sokan vélték annak, hát csak gondold el, állandóan a föld felé fordítja ugyanazon részét.

Legjobb válasz: semmi nem támasztja alá hogy mesterséges lenne. ennyi erõvel a marsra, vagy bármelyik másik bolygóra, vagy holdra mondhatnánk. Jelenlegi tudásunk szerint egy kisbolygó ütközés utáni földbõl kiszakadt anyaghalmazból jött létre, ebben a kutatók nagyjából egyet is értenek.

semmi nem támasztja alá hogy mesterséges lenne. ennyi erõvel a marsra, vagy bármelyik másik bolygóra, vagy holdra mondhatnánk. Jelenlegi tudásunk szerint egy kisbolygó ütközés utáni földbõl kiszakadt anyaghalmazból jött létre, ebben a kutatók nagyjából egyet is értenek.
Egy mûhold? Na ne...
A Hold tengelyforgása megegyezik a keringési idõvel, ezért látható mindig ugyanaz az oldala. Ezt a mozgást kötött tengelyforgásnak hívjuk. Felszínét anortozit borítja. És ez egy kõzetféle barátaim. Nem törhetetlen fém, vagy mûanyag, vagy valami egyéb.
nappal van felénk a másik oldala...
Mesterséges a mozgása.Üreges, a belsejében óceán van amit megvilágit egy belsõ nap.Ha eljön az idõ abból töltik újra a földet vízzel.Jelenleg van rajta több bázis is, amin emberek és nem emberek kooperálnak egymással.Ennyit hallottam róla.
ez elgondolkodtató, bár az is lehet, hogy a túloldalán laknak, ki tudja..Bár lehet csillagászati magyarázata is, hogy midíg erre néz, de sajnos nem lettemcsillagász, pedig 3 évesen azt mondtam.Amúgy akkor már a földrõl is elgondolkodhatunk, hogy valaki mesterségesen teremtett egy bolygót, ahol fizikai élet alakulhat ki. De eszembejutott a kérdésedrõl egy szám: "A hold túloldalán ott vár az a lány aki nem csalna meg részegen talán...." Fankadeli [bocs ezt muszáj volt :) ]
Igen Ragnarok, és te is egy ilyen kutatóbázisról szabadultál, mint egy félresikerült kísérlet eredménye.
Nem 2012-ben, hanem már MOST is teljesen a valóságon kívül éltek! Amikor hisztek olyan bûnözõkben, akik az egyetemeken vagy az (k)akadémiákon hazudoznak! Miért? Mert eladtátok a lelketeket - az egzisztenciális kényszer miatt - a hazug tanoknak, melyek még a csillagos eget is letagadják az égrõl!
2012 12 21.-én. De egy kutya..
Aztán ha 2012 12 12-én nem történt semmi, mint ahogy nem is fog elmész-e a dokibához végre?
piros bogyot, kek bogyot boooooo vizzel bevenni. kicsit szellemi fogyatlkos vagy e?
Idézet : "kedves ufokutato, megtenned azt a szivesseget, hogy nem terjeszted a butasagot? ha meg nem butasag amit terjesztesz, ahhoz tessek forrast megjelolni. a butasagok amiket osszehordtal, pont annyira osszeszedettek, mint a legtobb osszeeskuves elmelet. Van benne igaz, igaznak hangzo es boduletes nagy baromsagok kevereke, amit mivel egyutt talalsz, azt az erzest keltheted esetleg a gyanutlan tv nezo gyerekekben, hogy az osszes bejegyzesed igaz. Tedd meg, hogy amit ugy erzed, hogy igaz, ahhoz csatolsz valami forrast is. Linket ( nem blikk, nem juj.hu nem napiszar.com) had lassuk, hogy kik azok a szakertok, akik a fenti megallapitasokat hoztak. En kapasbol latom, 4 pontodon is, hogy boduletes nagy butasag, es hazugsag egyben, amihez komoly agymukodesbeli problema kell, hogy nemcsak elhiggye valaki, de meg terjessze is." Válasz : Nem teszem meg, Kedves Barátom! Sõt, hamarosan az egész kozmosz minden fénycivilizációja be fogja tiltani azt a materialista áltudományt, amellyel az óvodától az 25. posztgraduális képzésig hülyítik az emberiséget! Mert az nevet, aki utoljára nevet - a szokásos szciencista fölényeskedõ vigyor pedig az arcotokra fog fagyni! Ébresztõ! 2012.12.21 -tõl a Vízöntõ-korszak következik, EGY TELJESEN MÁS VILÁGRENDDEL ÉS EGY TELJESEN MÁS - VÉGRE IGAZ - TUDOMÁNNYAL!
15 leleplezõ tény a Holdról : 1. A Hold kora : A Hold jóval idõsebb, mint amit korább feltételeztek róla. Úgy néz ki, hogy idõsebb, mint maga a Föld és a Nap! A Föld korát 4, 6 milliárd évre becsülik , viszont a holdkõzet életkorát legalább 5, 3 milliárd esztendõre! A holdpor meg legalább egy milliárd évvel idõsebb a holdkõzetnél is! 2. A kõzet eredete : A holdpor markánsan különbözik a holdi kõzet kémiai összetételétõl! Ellentétben tehát a korábbi elmélettel, mi szerint a holdpor a kõzet felaprózódásából keletkezett, melynek kialakulását az extrém körülmények is elõsegítették, tény az, hogy a holdi kõzetnek teljesen máshonnan kellett jönnie! 3. A Holdfelszínen található nehezebb kémiai elemek : a normális bolygói kémiai összetétel mindenütt azt mutatja, hogy a nehéz elemek az adott bolygó belsejében, a könnyebbeket pedig a felszínen lehet találni – ez viszont nincs így a Holdnál! A holdkõzetet tanulmányozó tudósok szerint : „A Holdfelszínen található magas olvadáspontú elemek, mint pl. a titánium, nagy bõsége miatt, számos geológus azon az állásponton van, hogy a magas olvadáspontú vegyületek valamilyen ismeretlen módon kerültek a Holdra.” 4. A vízpára jelenléte : 1971. március 7-én, a Holdfelszínre telepített mérõmûszerek vízpárafelhõt észleltek a Holdon. A párafelhõ 14 órán keresztül maradt meg a felszínen és mintegy 100 négyzetmérföldnyi területet borított be. 5. Magnetikus kõzetek : A Holdkõzet mágneses tulajdonságú, mely teljesen szokatlan jelenség, mivel magán a Holdon nincs mágneses mezõ! ( És a Földdel való véletlen ütközéssel sem alakulhatott ki ez a helyzet, mivel akkor a Hold darabokra szakadt volna. ) 6. Nincsenek vulkánok : sok kráter nem külsõ hatásra jött létre, mégis nincs arra mutató jel, hogy a Holdon valaha vulkáni aktivitás lett volna. 7. A holdi masconok : ( mascon : A Hold tengereinek területén megfigyelhetõ tömegkoncentrációk, amelyek pozitív gravitációs anomáliákat okoznak. ) A Hold központi „mare” területei alatt 35 - 65 kilométerre elhelyezkedõ nagy, sûrû, kör alakú tömegek… „olyan széles, korong alakú tárgyak, melyek esetleg valamilyen mesterséges szerkezetek is lehetnek. Ugyanakkor ezek a kör alakú lemezek nem valószínû, hogy véletlenül kerültek minden „mare” terület közepére, mint valami céltábla, pusztán baleset vagy más természeti jelenség miatt.” 8. Szeizmikus aktivitás : Holdrengések százait jegyzik fel minden évben, melyeket nem lehet megmagyarázni a meteorok becsapódásával. 1958 novemberében Nyikoláj Kozirjev szovjet csillagász a Krimi Csillagászati Obszervatóriumban egy holdi gázkitörést fényképezett le közel az Alphonsus kráterhez. Õ egy vörösen izzó fényt is észlelt, mely jelenség kb. egy óráig tartott. 1963-ban a Lowell Obszervatórium csillagászai szintén láttak vörösen izzó fényeket az Arisztarkhosz régiót övezõ hegygerincek csúcsain. A megfigyelések pedig azt is mutatták, hogy ezek a jelenségek periodikusan és nagy pontossággal ismétlõdtek, ahogy a Hold a keringése során a Föld közelébe került. Valószínûleg ezek sem természeti jelenségek. 9. Üreges Hold : A Hold átlagos sûrûsége 3, 34 g/cm3, mialatt a Földé 5, 5. Mit jelent ez? 1962-ben Dr. Gordon MacDonald NASA-tudós ezzel kapcsolatban megállapította :” Ha a holdi paraméterek kisebb értéket mutatnak ( a vártnál ), akkor ez a tény megköveteli, hogy a Hold belsejét inkább üregesnek, mint homogén szférának tekintsük.” A Nobel-díjas kémikus Dr. Harold Urey felvetette, hogy a Hold alacsony sûrûsége a kiterjedt belsõ területeinek szerkezete miatt van, melyek „egyszerûen üregek”. A MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) professzor Dr. Sean C. Solomon azt írta : „A Lunar Orbiterrel végzett kísérletek jelentõs mértékben tökéletesítették a tudásunkat a Hold gravitációs mezejével kapcsolatban… melyekbõl azt a megdöbbentõ következtetést kell levonnunk, hogy a Hold valószínûleg üreges! 10. Visszhangzik a Hold : 1969. november 20-án az Apolló-12 legénysége az emelkedési fázisban ledobta holdmodult, mely visszazuhant a Holdra. A lezuhanás hatására ( ez kb. 65 km-re történt az Apolló-12 leszállási helyétõl ) létrejött egy mesterséges holdrengés, mely meglepõ tulajdonságot mutatott : a Hold több, mint egy óráig visszhangzott, mint egy harang! Ez a jelenség ismétlõdött meg az Apolló-13mal is, ( szándékosan elõidézve, hogy a harmadik leváló egysége hatással legyen a Holdra. ), mely még több meglepõ eredményt hozott : a szeizmikus mûszerek rögzítették, hogy a becsapódás visszhangja 3 óra 20 percig hallatszott mintegy 40 km mélységig. ami arra enged következtetni, hogy a Hold szokatlanul könnyû, üreges, azaz egyáltalán nincs magja! 11. Szokatlan fémek : A Hold ( vékony ) kérge sokkal keményebb, mint azt korábban feltételezték. Az ûrhajósok ugyanis itt, a „Mare” térségben, rendkívüli nehézségekbe ütköztek, amikor a kéregbe lyukat akartak fúrni. A „Mare” területek fõleg ilmenitbõl állnak ( magas titántartalmú vasoxid ), mely ásványt éppen a mélymerülésû tengeralattjárók hajótestének az építésénél használják fel, de épp úgy a SR-71 "Blackbird" ( nagy hatótávolságú stratégiai felderítõ repülõgép ) burkolatánál is. Ugyanakkor uránium 236-ot és a neptunium 237-et ( ezek az elemek nem találhatóak a Földön természetes állapotban ) mutattak ki a holdkõzetben, meg rozsdamenetes vasrészecskéket is. 12. A Hold eredete : Mielõtt a holdkõzet-elemzések meggyõzõen cáfolták volna, az elméletet azt mondta, hogy a Hold nem más, mint egy eonokkal ezelõtt Földrõl levált nagyobb darab ( De ki tudja, honnan ?). Egy másik elmélet pedig úgy vélte, hogy a Hold abból az ûrpormaradékból keletkezett, amely a Föld kialakulás után megmaradt. A holdkõzet összetételének elemzése ezt az elméletet is megcáfolta. Egy másik népszerû elmélet szerint a Holdat valahogyan a Föld gravitációs mezeje fogta volna be. De nincs olyan bizonyíték, amely alátámasztaná ezt az elméletet. Isaac Asimov megállapította ezzel kapcsolatban : „A Hold túlságosan nagy ahhoz, hogy a Föld be tudná fogni. A befogás esélye és hogy ez által a Hold a Föld körül keringjen, túlságosan kicsi ahhoz, hogy egyáltalán ez az elmélet hihetõ legyen. 13. Hihetetlenül furcsa pálya : A mi Holdunk az egyetlen hold a Naprendszerünkben , melynek állandó, majdnem tökéletes keringési pályája van. Még furcsább, hogy a Hold tömegközéppontja mintegy 2 kilométerrel közelebb van a Földhöz, mint a geometriai középpontja ( ez a keringésben ingadozást okozhatna ), de ezt anomáliát kiegyenlíti a Hold nem látható túlsó oldalán, a Földtõl legtávolabb egy bizonyos kidudorodás. „Valami” tehát úgy helyezte pályára a Holdat, hogy tökéletesen precíz legyen a keringése a Föld körül! 14. A Hold átmérõje : Hogyan lehet megmagyarázni azt a "véletlent", hogy a Hold nem csak megfelelõ távolságra van, hanem pont akkora átmérõjû, hogy teljesen eltakarja a Napot a napfogyatkozás alatt? Ismét Isaac Asimov véleménye : „Nincs csillagászati oka annak, hogy a Hold és a Nap ennyire jól illeszkedik egymáshoz. Az pedig a legkülönlegesebb véletlen, hogy az összes bolygó közül egyedül a Föld van megáldva ezzel a képességgel.” 15. A Hold mint ûrhajó : A botrányosnak mondott ’Hold-mint-ûrhajó’ elmélet azt mondja – ez az elmélet az összes fent említett kérdéseket feloldaná, ha feltételeznénk, hogy a Hold egy ûrhajó -, hogy a Holdat eonokkal ezelõtt más intelligens lények hozták ide. Mert ez az egyetlen elmélet, amelyet az összes adat alátámasztja, és NINCS olyan adatunk a Holdról, amely ennek ellentmondana.
Ragnarok : itt egy kerdes neked: szerinted egy agymosott tudja magarol, hogy agymosott??? ugy ertem tegyuk fel en annak tartalak teged tobbedmagammal. szerinted, ha igazunk lenne, akkor te eszrevenned magadon, vagy tovabbra is nyomnad az egetvero baromsagaidat megfuszerezve a butak altalanos magatartasaval, ami jelen esetben a tamadas. az egyetemet "butazod" le, egy bulvarmagaint, meg hiteles forrasnak tartasz. az ilyen minek el?
Igen.
elõzõ: az egyetlen valóság: Isten. Kívül élsz rajta?
ufokutato: mindig megmosolyogtat, amikor a tudomanyt fikazza valaki egy internetre kapcsolt szamitogepen... ha ennyire elutasitod a tudomanyt, miert nem mesz ki a bozotosba lakni? Ott csak te lennel meg a hegyek, a vegtelen legelok, a csillagok, ejszakankent nezhetned a kedvenc urhajodat, es akkor nem kellene naponta megkuzdened azokkal, akik effektive foldonfuto bolondnak tartanak.
nem hiszek se istenben se ufokban, egyetemista vagyok és nem egy tojáséval egyezik meg az IQ-m, de még is felfogtam hogy a két orosz tudós alapokban igazat írt, amelyet még senki nem tudott megcáfolni, sõt a NASA pár tudósa is mellé állt, lehetséges hogy van tudományos magyarázat arra hogy miért ilyen üreges a Hold, de ahhoz le kéne ásnunk, akkor mindenki elõtt tisztázódna minden, mindenki hülye itt és szélsõséges: az egyik csoport leszólja a másikat, az egyik azt mondja hogy vannak ufok, a másik meg azt sem hiszi el hogy üreges a szerkezete a Holdnak, az egyik túl nyílt és befolyásolható a másik túl zárkózott és hülye...
na jó, ezeknek a válaszoknak mi köze van a kérdéshez? ÉPP MOST OFFOLTATOK itt egy páran!!!!!!
Egyetlen, ami a mentségetekre szolgál, hogy fiatalok vagytok, és mivel tele vagytok olyan vágyakkal, ami EZEN A REZGÉSSZINTEN való túlélést, sõt karriert célozza meg, kénytelenek vagytok a világ naponta felkínált hazugságait elfogadni, sõt azokat interiorizálni, vagyis önmagatok személyiségébe az oktatás gondolkozás-panelei révén beépíteni! A VALÓSÁG azonban TELJESEN MÁS! Ezt hamarosan Ti is meg fogjátok tapasztalni a saját bõrötökön! Mit is? Azt, hogy eddig egy abszolút negatív mátrixban éltetek, melynek semmi, de semmi köze sem volt ahhoz, amit ÉLETNEK nevezünk! Miért, mi az élet? Az, hogy az ember alkotó tevékenységét SZABADON, MINDEN KORLÁTOZÁSTÓL FÜGGETLENÜL kibontakoztathassa! Ezt nevezik ugyanis FEJLÕDÉSNEK, kedves Barátaim, és ekkor fejlõdik az egész társadalom is, és ekkor fog megszûnni a bolygón, minden nyomor, kizsákmányolás, elnyomás, környezetpusztítás, és a hazudozás, a hazudozás, a hazudozás minden szinten, hogy az emberiségellenes erõk nyilvánvaló tevékenységét leplezzék! Vagy azt gondoltátok az a technikai fejlõdés, hogy minden évben olyan új gépkocsi-típusok jönnek ki, melyek az elõzõ szériánál 0, 1 dl-rel kevesebb benzit fogyasztanak? Vagy azt gondoltátok, hogy egy 1943-as színvonalú német V-2 rakéta-bádogdobozzal el lehetett valóban érni 1969-ben a Holdat? Vagy azt gondoltátok, hogy a Ti roppant tekintélyes csillagászaitok, a maguk 8 m átmérõjû tükrös vagy rádiótávcsöveivel ( melyekkel egy gyufaszál fellobbanását is lehet érzékelni pl. a Marson ) valóban AZT A KOZMOSZT ÉRZÉKELIK, amit a hivatalos képeiken is mutatnak, legtöbbször amatõrcsillagász-minõségû felvételeiken? És egyáltalán nem zavart Titeket, hogy pl. sem Hubble-ról, sem a földi szupertávcsövekrõl ( mely obszervatóriumokba halandó ember nem léphet be )EGYETLEN EGY NAGY FELBONTÁSÚ SZÍNES FELVÉTELT SEM ADTAK KÖZZÉ A NAPRENDSZER BOLYGÓIRÓL, AMELY MEGHALADTA VOLNA AZ AMATÕR TÁVCSÖVEK FELBONTÁSI KÉPESSÉGÉT? Nézzétek csak meg pl. Hubble szép fekete-fehér Hold-képeit, amelyért igazán nem kellett volna egy ûrteleszkópot fellõni, mivel minden amatõr tud ilyet, sõt jobbat is csinálni! És nézzétek csak meg a Google Moon-on azt a felbontást, ami hivatalosan engedélyezve van! Ébresztõ, Barátaim!
"a tér és az idõ illúzió és így bárhol meg tudunk jelenni" Na, akkor barátom jelenj már meg nekem itt a nappaliban! Látod, mekkora díjnyertes ökörségeket hadoválsz itt 2012-világvégével az élen!
Na idefigyelj te, nem tudom, hogy honnan szeded ezt a sok sületlenséget, de te most konkrétan HÍRES, ELIMSERT tudósokra mondod azt gyakorlatilag, hogy HÜLYÉK? Õk már tettek le valamit az asztalra. Ha bebizonyítod a nagyközönség és neves csillagászok elõtt, hogy az elméleted helytálló, akkor talán ISMÉTLEM TALÁN, majd elhisszük a sok sületlenséget amit itt összehordasz, te meg a többi nemnorális...
A bizonyítást minden idõben a TÉNYEK szolgáltatják, kedves Barátom, nem egy régi, korrupt, igaztalan világ hitrendszere! Mert már egy egyszerû tudományos kérdés eldöntését, mondjuk a 16-17. században, hogy lapos-é a Föld vagy kerek, SEM LEHETETT bizonyítani - ahogy ma sem -, ha a hivatalos tudomány AKKORI ELVÁRÁSAI SZERINT próbálnánk bebizonyítani, hogy kerek a Föld! Épp úgy a mai áltudomány ELVÁRÁSAI ELEVE kizárják, hogy akár a legelemibb tényeket is bebizonyítsuk, hogy pl. számtalan civilizáció látogat minket, hogy a szabadenergia-technikával korlátlan energiatermelésre vagyunk képesek, hogy a tér és az idõ illúzió és így bárhol meg tudunk jelenni, hogy a Földet idõtlen idõk óta látogatják földönkívüli fajok és hogy az õ segítségük nélkül sohasem jelenthetett volna meg a Földön az élet stb..stb... - ezek elemi tények, melyek MINDIG IS közismertek voltak! A hivatalos tudománynak akkor volt egy HITRENDSZERE, amely ELEVE MEGAKADÁLYOZTA, HOGY BEBIZONYÍTSÁK NEKI, HOGY A FÖLD GÖMBÖLYÛ! - Ezért nem néztek Galliei távcsõvébe sem, mert az MEGZAVARTA VOLNA a hitüket!
Talán a Hold azért kering egyenletes pályán a Föld körül mert, Hold felszínén fémtartalmú kõzetek vannak és mivel a Földnek elég erõs mágneses sugárzása van talán emiatt kering olyan egyenletesen a Föld körül, mivel a mágnes vonzza a fémet!
nagyon el vagy tevedve te ufokutato te. Rovidke onvizsgalat utan megallapithatom, hogy nincs olyan porcikam, mely akar reszben is egyetertene veled, vagy abba az iranyba mutatna, hogy igazad lenne. Amit te halandzsazol, az egy zavart elme megnyilvanulasai. Nincs mogotte sem teny, sem bizonyitek. Egy szoval nem allitom, hogy a tudomany tokeletes. Viszont mivel bizonyitek, bizonyitas alapu, -ellentetben azzal, amikor valaki csak idebufizik valamit, aztan megkoveteli, hogy higyjenek benne- ezert ujra es ujra megismetelheto kiserletek alapjan jut eredmenyre, igy elfogadhato. Az, hogy azt allitom, a jupiter egy nagy mikrosuto, es grillcsirkek repkednek benne, es aki nem hisz ebben, az egy agymosott kocsog semmirekello, akit csak az elit kiszolgalasara tanitottak, az meg nem. Te idehanyod, hogy hazugsag, monnyon le, kocsog agymosottak, egy szuk elit kiszolglaasa, en meg azt mondom, hogy nagy valoszinuseggel teged gyamsag ala kene helyezni. Nem vagy kepes jozanul gondolkodni, es bar tamogatom, ha alternativ elmeletek szuletnek, de azoknak ki is kell allnia a bizonyitas probajat. Ufokutato nicknevtol eddig csak olyat olvastam, ami egy zavart elme megnyilvanulasai is lehetnek.
Én is ezt nyögöm már napok óta. Sima általános mûveltségû ember megmondhatja, hogy ez az állítás röhejes. De persze Ragnarok mindent elhisz amit a net ír. Ha találna egy linket, amiben azt írják, hogy ruszki kutatók bebizonyították, hogy a rézgáliccal kevert cián tele van C vitaminnal, tuti õ lenne az elsõ aki kipróbálná. Dehát, valahogy az embernek is szelektálódnia kell, nemde? :P
Nekem csak érettségim van, de így is 100 %-ra tudom mondani, hogy baromság amit Ragnarok ír. Pont az olyanok mint õ, az agy mosott emberek. Találnak egy cikket a neten és valósnak hiszik. :) Nem kell ehhez nagy mûveltség, hogy rájöjjünk mi belõle az igazság, csak egy kicsit logikusan kéne gondolkodni.
Ragnarok fiú vagy? Hány éves?
F22, amúgy végeztek ott kutatásokat méréseket, ami hivatalos adatként meglelhetõ a neten, ami alátámasztja hogy üreges a hold. Valamilyen szeizmológiai vizsgálat volt robbantással.
Ragnarok, nem tudom milyen információkra utalsz, de amit leírtál hülyeség. A Holdnak van belsõ magja, és szerkezete is hasonlít a Földhöz, és az összes többi kõzetbolygóhoz. Szerintem a te hiteles forrásod egy képregény lehetett, vagy a [email protected]
ha üreges lenne a hold, mivel magyarázzátok az apályokat és dagályokat?
nem ez a forrásom de itt is írnak róla...sõt elég sok helyen, de engem ne kritizálj én nem állítom hogy ez igaz csak azt hogy ezt hallottam...akkor tudnám hogy igaz ha megtapasztalnám az érzékszerveimmel.
Ez a cikk arra sem méltó, hogy elolvassák. Ha minden ember elhinné a neten keringõ baromságokat, már rég belehaltunk volna a saját ostobaságainkba.
Nagy az Isten állatkertje, az biztos. Nem elég, hogy azt állítják hogy üreges, de még azt is tudják, hogy mûszereket, hajtóanyagot, stb szállít.. :DD
És ugyan miért is halnál bele ha véletlenül azt képzelnéd, hogy a hold üreges?És miért is fájna neked az ha bárki is azt képzelné?Szerintem a te életedre semmilyen hatással nincs ez a eszme/téveszme...
Nekem azért fájna, mert nem hiába tanultam természettudományokat egyetemen. És csak sajnálni tudom az olyanokat, akik még az általános mûveltség szintjén sem képesek eligazodni. Szánalmas vagy. Vagy csak egy UFO, akit a Hold szült, így már világos, hogy miért üreges a belseje...
Neked amit tanítanak azt el is hiszed te idióta vadbarom xd
Az egyetemisták nevében kérek elnézést, amiért hallgatunk professzoraink tanítására. De legalább nem egy tojáséval egyenlõ az IQ-m, mint neked. És nem dõlök be egy olyan kamu cikknek, amit még a gyp-sek közül is csak a leghülyébbek hisznek el.
Rendben van én meg bocsánatot kérek az internetért mert megfertõzte az elmém-tudással.....
Ez a baj a nettel. Az ostobák számát megsokszorozza. Tudod, egy bolond százat csinál. Higgy csak amit akarsz, Ragnarok. Itt úgyis mindenki téged tart hülyének. Szép napot!
Nembaj, ezzel azthiszem meg is mutattad milyen napjaink agymosott emberének lenni, aki semmi újdonságot nem képes befogadni, még csak lehetõséget sem adva az új dolgoknak.Csak azért, mert a több ember mást mond!Szebb napot!
Nem a többi ember mond mást, hanem kozmológusok, a NASA, és minden más ûrkutatással foglalkozó szervezet. Ha azt olvasod a neten hogy a föld belsejében hupipiros kecskék harcolnak a fecskék ellen azt is elhiszed, mert hát az INTERNETEN írják, és az egyetemen meg félhülyék tanítanak. Gratulálok.
én tudom: sajtból van. "Hold a csöndben ácsorog Csönd a holdra rácsorog" http://www.youtube.com/watch?v=-LXl4y6D-QI&feature=related Clair de Lune by Claude Debussy.
Nem, dehogy.

SÜRGÕS! Hol lehet egy őszi csillagképrő képet látni, de olyat amit akár én is fényképezhetnék az ablakból?

Holnap írok dolgozatot. Lehet?leg olyat amiben be van jelölve a nagy nyári háromszög. Jólenne ha tudnám hogy egyáltalán mekkora, hol van mondjuk a göncöl szekérhez képest. De ha leírjátok saját szavaitokkal hogy merre kell nézni hol van a göncöl szekérhez képest stb. El?re is köszi.

Legjobb válasz: A göncöl szekér, mint ahogyan az összes többi csillag mindig máshol található ezért most hiába írok neked egy pontot, hogy én hol láttam utoljára szinte 99%, hogy nem fogod ott megtalálni...

A göncöl szekér, mint ahogyan az összes többi csillag mindig máshol található ezért most hiába írok neked egy pontot, hogy én hol láttam utoljára szinte 99%, hogy nem fogod ott megtalálni...

Hol lehet egy olyan könyvet szerezni amiben benne vannak a magyar paragrafusok? Amit meg kell tanulni az ügyvédeknek. Mi annak a könyvnek a cime és hol lehetne beszerezni?

Szeretnék egy olyan könyvet amiben Magyarország összes törvénye ami most van vagy akár jó az Amerikai is. El?re is kösz. 13/N

Legjobb válasz: 13/l esetleg.

13/l esetleg.
A kérdező hozzászólása: Nem az amerikai filmek miatt. :D Szeretek beszélni, és eléggé érdekes lehet egy ilyen tárgylás.
az amerikai filmek hatása miatt vajon? biztos tudod, hogy annak nem sok köze van a magyar valósághoz amúgy az elegáns jogászok paragrafus szó helyett szakaszt mondanak, javaslom, hogy te is, ha §-t látsz, szakaszt mondj
A kérdező hozzászólása: De igen. :D Már ötödikes korom óta. Most kilencedikes vagyok, és még mindig az akarok lenni...
csak nem jogász szeretnél lenni majdan?
A kérdező hozzászólása: Köszönöm. :D
A kérdező hozzászólása: Igen azt megköszönném. :D
kell még a válasz?
A kérdező hozzászólása: Jó akkor 13/L most muszály mindenbe belekötni. Kérlek a kérdésre válaszolj.
értem természetesen nem csak tárgyalásból áll a jogászi munka sõt: a cél azt elkerülni, és peren kívül megállapodni (persze büntetõügyben ilyenre nem kerül sor)

Hol lehet egy darabos durexet olcsón kapni kapni Budapesten. És 3 darabos hol a legolcsobb?

Legjobb válasz: Minden helyen ugyananyiba kerül kis eltéréssel 5ft kb

Minden helyen ugyananyiba kerül kis eltéréssel 5ft kb
rossmann dm tesco auchan interspar
Legolcsóbban a 12 darabos jön ki darabonként.
A kérdező hozzászólása: Köszi és külön tudok 1 darabosat venni? (mert ár rendezvényen láttatam de boltban még nem?

Hol lehet egy megfelelő méretű, használt, beltéri nyusziketrecet venni?

Holnapután kapok egy feln?tt nyuszit, de kiderült, hogy nem törpe, hanem "normál" méret? kosorrú. Neki viszont nem elég nagy a meglév? kis ketrecem. Újra sajnos most nincs pénzem, de kínozni sem akarom a kis élettérrel. Van ötletetek, hol keressek? Esetleg van valakinek Pest megyében eladó, vagy felesleges, nagyméret? beltéri ketrece?

Legjobb válasz: Köszönöm mindkettõtöknek! Még körülnézek a neten és ha nem találok, akkor Kedves Elsõ, lehet, hogy tényleg kölcsönkérem a ketreceteket egy pár hétre, amíg tudok õkelmének venni egy újat. Kecskemét amúgy nem lenne gond, meg tudjuk oldani. De még keresek :=). Nagyon köszönöm a felajánlásodat!

A kérdező hozzászólása: Köszönöm mindkettõtöknek! Még körülnézek a neten és ha nem találok, akkor Kedves Elsõ, lehet, hogy tényleg kölcsönkérem a ketreceteket egy pár hétre, amíg tudok õkelmének venni egy újat. Kecskemét amúgy nem lenne gond, meg tudjuk oldani. De még keresek :=). Nagyon köszönöm a felajánlásodat!
Mi a tengerimalacoknak építettünk egyet tavaly, meg egyet idén is. A tavalyi elég kezdetleges, nincs ajtaja, csak felülrõl benyúlva tisztítható. Viszont masszív, csirkehálóból van az oldala, azt ném tudják kirágni. 100x50-es az alapterülete. Ezt fel tudom neked ajánlani ingyen, átmeneti megoldásnak biztos megfelel. Csak az a baj, hogy mi Kecskeméten vagyunk. Írj privátot, ha szeretnéd, és megbeszéljük!
vatera.hu, teszvesz.hu, expressz.hu esetleg rodentologia.hu apróhirdetéses rész, vagy más nyulas/rágcsálós fürumok, oldalak
De én odaadom örökbe is szívesen. Nem úgy értettem az átmeneti megoldást, hanem úgy, hogy esetleg szeretnél majd egy szebbet. :)
A kérdező hozzászólása: Kedves Napraforgó_87! Nagyon köszönöm a felajánlásodat, de megoldódott az elhelyezés! Egy barátunknál évek óta hánykolódott a garázsban egy megürült hatalmas ketrec és azt megkaptuk :) Mégegyszer köszönöm az önzetlen ajánlatodat!

A horwse játékban hol lehet egy tubus zsírt venni?

valamint hol találom a Menhelyt?

Legjobb válasz: Nem lehet venni, be kell küldened a pacikat a boxba többször és egy idõ után meglesz a célkitûzés (nem tom pontosan hányszor, nekem egyszercsak meglett.) A menhely csak 20 nap múlva lesz elérhetõ, az infóknál mikor bejelentkezel meg tudod nézni.

Nem lehet venni, be kell küldened a pacikat a boxba többször és egy idõ után meglesz a célkitûzés (nem tom pontosan hányszor, nekem egyszercsak meglett.) A menhely csak 20 nap múlva lesz elérhetõ, az infóknál mikor bejelentkezel meg tudod nézni.
és te meg tudod mondani mennyit kell várni arra h kiscsikó szülessen? mert azt irja 12 hónap de ha öregítrem hamarabb megszületik??

Kilehet-e ragasztani a hátsó ablakokra egy sötétitett foliát? Vagyis a tövény engedi ezt? (mármint a KRESZ) És ha igen akkor hol lehet egy ilyet venni?

Legjobb válasz: lehet. be is deszkázhatod a hátsó ablakot, ha a két külsõ tükröd megvan. bármelyik autósboltban kapsz ablakfóliát. Felrakni viszont nem egyszerû, hogy szép is legyen.

lehet. be is deszkázhatod a hátsó ablakot, ha a két külsõ tükröd megvan. bármelyik autósboltban kapsz ablakfóliát. Felrakni viszont nem egyszerû, hogy szép is legyen.
Én is úgy tudom, ahogy az elsõ mondja, lesötétítheted, a kutya nem fog beleszólni.
A KRESZ nem törvény.
B oszloptól hátrafelé sötétíthetsz, de elõtte nem.
Hogy tisztázzuk Az elsõ szélvédõt illetve a két elsõ ablakot is lehet sötíteni, de legalább 70%-os fényáteresztésûnek kell lennie. Az elsõ szélvédõ felsõ 10-15cm-ét (most nem tudom pontosan) akár feketére is befestheted. A két hátsó ablakot, és a hátsó szélvédõt pedig úgy fóliázod ahogy akarod.
Leszedsz egy képszerkesztõt és megcsinálod.
Akkor gondolom a barátnak engedélyezni kell, illetve örökbe kell fogadnia.
A kérdező hozzászólása: De hol vagy hogy??XD
Hát nem tudom, én nem vagyok ott fent, nézegesd, hátha megtalálod, meg nem tudom van-e ott valami fórum, vagy biztosan lehet írni az üzemeltetõknek is.
a barátodnak be kell menni a beállítások-ba és engedélyezni kell h más küldhessen neki kutyit ! :)
Írj neki levélkét, hogy engedélyezze..

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!