Találatok a következő kifejezésre: Hogyan kell egyenesre (82 db)

Microsoft excel programban hogy kell egyenesen arányosan számsort oszlopban írni?

Azt szeretném hogy 1=100 2=200 3=300 És ezeket ne kelljen 1 000 000x kiírnom hanem a program megírja nekem!

Legjobb válasz: Beírod az egyik mezõbe, hogy 100, alá 200, megint alá 300. Beleállsz a 100-as mezõbe, lenyomod a bal egérgombot, nyomva tartod és lehúzod az egeret a 300-as mezõre, elengeded a gombot. Megjelenik egy keret, ennek a jobb-alsó sarkában van egy kis négyzet, azt a bal egérgombbal lehúzod, amilyen hosszan akarod és a kijelölt mezõket automatikusan kitölti.

Beírod az egyik mezõbe, hogy 100, alá 200, megint alá 300. Beleállsz a 100-as mezõbe, lenyomod a bal egérgombot, nyomva tartod és lehúzod az egeret a 300-as mezõre, elengeded a gombot. Megjelenik egy keret, ennek a jobb-alsó sarkában van egy kis négyzet, azt a bal egérgombbal lehúzod, amilyen hosszan akarod és a kijelölt mezõket automatikusan kitölti.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm! :)

Segíítség! Koordináta geometria. Ha meg van adva egy egyenes (pl: 4x-2=6y) és egy P pont (Pl.10, -8) és tudjuk hogy az f párhuzamos az e-vel, hogy az f-n található P pont, hogyan kell kíszámolni az f egyenletét?

Legjobb válasz: A párhuzamos egyeneseknek nagyon hasonló az egyenletük, csak a konstans tag más. Tehát pl. 4x-200=6y is párhuzamos e-vel, meg 4x+100=6y is, stb. Az adott egyenes egyenletét máshogy érdemes írni:   4x - 6y = 2 Az ezzel párhuzamosaknak a jobb oldala más csak. Ha az f egyenes átmegy a (10,-8) ponton, akkor x=10 és y=-8 behelyettesítéssel az egyenes egyenletének igaznak kell lennie. 4x - 6y értéke olyankor 4·10-6·(-8) = 40+48 = 88 Vagyis az f egyenes egyenlete:   4x - 6y = 88

A párhuzamos egyeneseknek nagyon hasonló az egyenletük, csak a konstans tag más. Tehát pl. 4x-200=6y is párhuzamos e-vel, meg 4x+100=6y is, stb. Az adott egyenes egyenletét máshogy érdemes írni:   4x - 6y = 2 Az ezzel párhuzamosaknak a jobb oldala más csak. Ha az f egyenes átmegy a (10, -8) ponton, akkor x=10 és y=-8 behelyettesítéssel az egyenes egyenletének igaznak kell lennie. 4x - 6y értéke olyankor 4·10-6·(-8) = 40+48 = 88 Vagyis az f egyenes egyenlete:   4x - 6y = 88


Hogyan kell megoldani az alábbi koord. Geometria feladatokat? 1. Írd fel a kör egyenletét, ha a kör sugara 4egység és érinti az x-y=5 egyenest! 2. Határozd meg az m paraméter értékét úgy, hogy y=mx+5 egyenes érintseaz x^2+y^-4x=0 egyenletű kört!

A másodiknál úgy gondolkodtam, hogy felírtam egy harmadik egyenletet, annak az egyenesnek az egyenletét, ami átmegy a kör középpontján ((u;v)=(2;0) az köregyenlet átrendezése és az adatok leolvasása után ((x-2)^2+y^2=4 ) és irányvektora a meglév? e egyenes normálvektora(-m;1),

Legjobb válasz: Az elsõ feladatra, ha belegondolsz, nem egy megoldás van, hanem végtelen sok: a keresett kör középpontja az egyenestõl 4 egységre lévõ két darab párhuzamos egyenesen lehet, és 4 lehet persze a sugara. A második feladatban helyettesítsd be a kör egyenletébe az egyenes egyenletében kifejezett y-t: x^2 + (mx+5)^2 - 4x = 0 Pontosan akkor érinti az egyenes a kört, ha ennek az egyenletnek csak egy megoldása van, vagyis pontosan akkor, ha a diszkriminánsa 0: 0 = (10m-4)^2 - 4 * (1+m^2) * 25 ezt megoldva m-re nekem -21/20 jött ki.

Az elsõ feladatra, ha belegondolsz, nem egy megoldás van, hanem végtelen sok: a keresett kör középpontja az egyenestõl 4 egységre lévõ két darab párhuzamos egyenesen lehet, és 4 lehet persze a sugara. A második feladatban helyettesítsd be a kör egyenletébe az egyenes egyenletében kifejezett y-t: x^2 + (mx+5)^2 - 4x = 0 Pontosan akkor érinti az egyenes a kört, ha ennek az egyenletnek csak egy megoldása van, vagyis pontosan akkor, ha a diszkriminánsa 0: 0 = (10m-4)^2 - 4 * (1+m^2) * 25 ezt megoldva m-re nekem -21/20 jött ki.
Megjegyzés a fenti megoldásomhoz: általában egy ilyen feladatnál két megoldást kapsz m-re, mivel egy pontból két érintõ húzható egy körhöz. Jelen esetben viszont a másik egyenes, amit a (0, 5) pontból húzni lehet a "végtelen meredekségû": x=0 egyenes. Ezért esik ki a diszkrimináns számolásánál az m^2-es tag.

Ezt hogyan kell megoldani? Mi annak az egyenesnek az egyenlete amely párhuzamos a 2x+y+1=0 egyenessel és illeszkedik a P (3;2) pontra?

Legjobb válasz: A párhuzamos egyenesek képlete 2x+y=c alakú. c-t kell meghatározni, hogy P-t behelyettesíted. c=2*3+2*2=10 Vagyis az egyenlet: 2x+y=10

A párhuzamos egyenesek képlete 2x+y=c alakú. c-t kell meghatározni, hogy P-t behelyettesíted. c=2*3+2*2=10 Vagyis az egyenlet: 2x+y=10
2x+y+1=0 2x+y=1 Errõl le lehet olvasni a normálvektorát: n(2;1) A másik egyenesnek ugyan ez a normálvektora: Ax+By=Ax0=By0 2x+y=6+2 2x+y=8
Ha ábrázolod akkor éehet látni hogy a 2x+y=8 az jó megoldás
egyébként az elején elírta, jobb oldalon -1 lesz, de ez nem oszt nem szoroz

Felezd meg egy egy háromszög területét egy P-n átmenõ egyenessel! Hogyan kell megszerkeszteni? Hogyan kell megoldani?

Ez egy általános háromszög, csak a 3 csúcsa van megadva és összekötve és az egyik oldalán a P pont! Ez a P pont tetszõleges helyen van viszont nem az oldal felén. Olyan megoldás kell ami minden esetre jó és nem csak pl: az oldal 1/4-én elhelyezkedõ P ponton.

Legjobb válasz: Adott egy ABC háromszög, nem fontos, hogy általános, keressük annak az egyik oldal tetszõleges P pontján átmenõ, a háromszög területét felezõ egyenes szerkesztésére a módot. Nem volt túl sok idõm gondolkodni rajta, de az jött ki, hogy P pontot össze kell kötni a szögfelezõk metszéspontjával. Ha nem jó, ne haragudj, de akkor kérlek írj rám, mert addig fogok rajta gondolkodni, amíg rá nem jövök xD

Adott egy ABC háromszög, nem fontos, hogy általános, keressük annak az egyik oldal tetszõleges P pontján átmenõ, a háromszög területét felezõ egyenes szerkesztésére a módot. Nem volt túl sok idõm gondolkodni rajta, de az jött ki, hogy P pontot össze kell kötni a szögfelezõk metszéspontjával. Ha nem jó, ne haragudj, de akkor kérlek írj rám, mert addig fogok rajta gondolkodni, amíg rá nem jövök xD
Legyen P az a oldalon C-hez közelebb. Legyen a keresett pont Q, c oldalon, PQ a terület felezõ. A szinuszos terület-képlet miatt: a*c/2 = BP*BQ ; tehát rajzolsz egy a*(c/2) téglalapot, a-ra felméred BP-t, majd c/2-t párhuzamosokkal meghosszabítod a/BP-szeresére. Ez lesz a BQ szakasz hossza.
A súlypontot meg lehet adni a csúcsok koordinátáiból, ez rajta van a területfelezõn. Ez a szerkesztés is. Tulajdonképpen azt kell belátni, hogy minden, a súlyponton átmenõ egyenes kté egyenlõ területû síkidomra bontja a háromszöget.

Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely párhuzamos az x tengellyel és átmegy az A (8;6) és a B (4, -8) pontok által meghatározott szakasz felezőpontján! Hogy kell megoldani? SOS!

Legjobb válasz: Felezõpont: (a+b)/2 Vagyis F(6,-1) lesz. Mert elsõ koordináta: 8+4=12 fele 6 Második koordináta: 6-8=-2 fele -1 Az x tengelyen azok a pontok vannak, ahol y=0. x tengely pontjai pl.: (0,0) (5,0) (-3;0) stb. y mindig 0. A párhuzamos egyenes olyan, ahol y=k. Mivel a felezõpont (6;-1) Ezért az y=-1 egyenes a válasz.

Felezõpont: (a+b)/2 Vagyis F(6, -1) lesz. Mert elsõ koordináta: 8+4=12 fele 6 Második koordináta: 6-8=-2 fele -1 Az x tengelyen azok a pontok vannak, ahol y=0. x tengely pontjai pl.: (0, 0) (5, 0) (-3;0) stb. y mindig 0. A párhuzamos egyenes olyan, ahol y=k. Mivel a felezõpont (6;-1) Ezért az y=-1 egyenes a válasz.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm!!

Hogyan kell egy egyenest. Az egyenlete alapján koordináta rendszerben ábrázolni?

pl: 4x+3y=-11 Ezt hogy kell ábrázolni koordináta rendszerben?:) Köszönöm a válaszokat:)

Legjobb válasz: y-ra rendezed y=-4/3x-11/3 ha megvan az Y=ax+b alak akkor az y tengelyt 'b' -ben metszi az egyenes az x tengelyt pedig '-b/a' -ban tehát (0;-11/3) ill (-11/4;0) pontjai ezeket összekötöd és megvan az egyenes

y-ra rendezed y=-4/3x-11/3 ha megvan az Y=ax+b alak akkor az y tengelyt 'b' -ben metszi az egyenes az x tengelyt pedig '-b/a' -ban tehát (0;-11/3) ill (-11/4;0) pontjai ezeket összekötöd és megvan az egyenes
Mindig át kell rendezni ilyen alakra: y= ax + b ahol az "a" a meredeksége, b ahol metszi az y tengelyt. A meredekség az, hogy ha egyet lépek jobbra, mennyit lépek felfelé (lefelé ha negatív). Itt: 4x+3y=-11 3y = -4x -11 y= -4/3 x -11/3
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat:)

Hogyan kell megoldani? Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét amely áthalad a P(3, -2)ponton és irányvektora 5, -2

Legjobb válasz: Az egyenes egyenletéhez kell egy pont amin áthalad (itt a P) és a normál vektora. Az irányvektorból úgy tudsz normál vektort csinálni, hogy felcseréled a koordinátákat és az egyiket megszorzod -1-gyel. Tehát itt: n(2;5) vagy n(-2;-5). Ezután már csak kinyitod a függvénytáblát és beírod a képletbe a dolgokat. n1x + n2y = n1*x0 + n2*y0 (n1 és n2 a normál vektor koordinátái, x és y marad (mint az egyenletekben az ismeretlen ugye), x0 és y0 pedig a P pont koordinátái)

Az egyenes egyenletéhez kell egy pont amin áthalad (itt a P) és a normál vektora. Az irányvektorból úgy tudsz normál vektort csinálni, hogy felcseréled a koordinátákat és az egyiket megszorzod -1-gyel. Tehát itt: n(2;5) vagy n(-2;-5). Ezután már csak kinyitod a függvénytáblát és beírod a képletbe a dolgokat. n1x + n2y = n1*x0 + n2*y0 (n1 és n2 a normál vektor koordinátái, x és y marad (mint az egyenletekben az ismeretlen ugye), x0 és y0 pedig a P pont koordinátái)
A kérdező hozzászólása: köszi a segítséget
Elõször az irányvektorból normálvektort csinálunk: n-vektor (2, 5) Az egyenlet 5x+2y=-4
Elsõ vagyok. Remélem érthetõ volt, szívesen segítek ha vmit nem értesz, legalább én is gyakorolok a holnapi érettségire;)


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!