Találatok a következő kifejezésre: Hogyan kell Jézus (11 db)

Hogyan kell Jézusra felnézni?

"Nézzünk fel Jézusra, a hit szerz?jére és beteljesít?jére..:" ezt hogy???

Legjobb válasz: Mint másra csak máshogy:) van akit tisztelsz nagyon nem? (ember) azt mondják ara felnézel rá (nem kényszerü tisztelet) ha hivö vagy akor meg alapból Istent tiszteled legfökép nem és öt sem kényszerböl vagy akor nem vagy hivö tehát felnézel rá:) példát mutat egy másik szó rá

Mint másra csak máshogy:) van akit tisztelsz nagyon nem? (ember) azt mondják ara felnézel rá (nem kényszerü tisztelet) ha hivö vagy akor meg alapból Istent tiszteled legfökép nem és öt sem kényszerböl vagy akor nem vagy hivö tehát felnézel rá:) példát mutat egy másik szó rá
Szia! Elég szerencsétlen fordítása ez a görög ἀφορῶντες kifejezésnek, melynek jelentése: rátekintve, meglátva. A zsidókhoz írt levél 12. fejezete Krisztust, mint a hit elkezdõjét és bevégzõjét mutatja be. Ebben részben az író a múlttól a jelenhez, az atyáktól a gyülekezethez fordul. Isten a jelen gyülekezetét hitre, hitben való járásra hívta el. Hinni nem könnyû feladat, erõre van szükség. A gyülekezet nem árva nép, az elmúlt idõk hívõ serege veszi körül. E hívõ sereg tanúskodik. A jelen gyülekezete versenyben áll. A versenyfutót pedig akkor kecsegteti eredmény, ha szabad és ha mozgásában semmi sem gátolja. Teherrel vagy megkötözve nem lehet futni. Azért az eredményes futás elsõ feltétele, hogy a futók vessenek le minden felesleges terhet, ami a cél felé való haladásban akadály lehet. A keresztyén ember életében legnagyobb akadály a bûn. Természete az, hogy eltérítsen a céltól, hogy megkötözzön. Harcolni kell vele, nem magunkhoz kötözni magatok, hanem igyekezni attól, mint valami felesleges ruhadarabtól, megszabadulni. Az eredményes futás másik feltétele az állhatatosság. Türelemmel és kitartással kell futni: Nem szabad, hogy kétségbe ejtsen a küzdõtér hosszúsága, se a futás erõt emésztõ fáradsága. Semmi el ne térítsen a céltól, hiszen a gyülekezet nem bizonytalan célt kerget. Isten Fiában, Jézus Krisztusban célt állított elénk. Õt kell elérni és megtalálni. A gyülekezet nem álmot kerget, nem ábránd után fut, nem élõ személy felé közeleg. Hiszen neve is azt jelenti, hogy testet öltött. A hit csak a Jézus közelében lehet a miénk, ha megtaláltuk. Az újszövetség népe hitének forrása Jézus a két szövetség elválasztója és összekötõje. Benne és mûvében fordul át az ószövetség az újszövetség korára. Nem véletlen, hogy az elõzõ fejezet hit-fogalmában nem fordul elõ Jézus neve. Az ószövetség népét árnyék és homály vette körül. Jézus Krisztussal oszlott el a homály, vele felkelt a nap és nagy világosság ragyogott fel ott, ahol az imént még árnyékot láttak. Nem a hit lett más. Amire a reménység irányult, ott történt változás. A láthatatlan lett láthatóvá, reménylett dolog élõ valósággá. Azért Jézus "a hit fejedelme és elvégezõje", vagy az ἀρχηγὸν szót "kezdet", "elkezdés" jelentéssel fordítva: Õ a hit "elkezdõje és bevégezõje". A hit elkezdõje, mert a hívõk sorában õ az elsõ és mert azoknak hite, akik õt követik általa és munkája révén keletkezik, mint ahogy nem csupán azért õ a szabadítás kezdete vagy elkezdõje (2:10), mert Õ szabadíttatott meg elsõnek, hanem mert a szabadítást számunkra megszerezte. Õ a hitnek bevégezõje is, mert a menny minden java benne lett számunkra valóság. Jézus a hitet tökéletessé teszi, azaz váltsághalála olyan hitet támaszt, amely mindent megtalál, amire az embernek szüksége van. Õ nem egy a tanúk hosszú láncolatában, akiben a hit ereje megmutatkozik, hanem annak kezdete, úttörõje és tökéletessé tevõje. A régiek hitére az a szó érvényes, hogy a törvény semmit sem képes tökéletessé tenni. Az új szövetség gyülekezete az õ mûvére épül, de egyúttal õ a kezese és záloga annak, hogy e gyülekezet a célhoz ér. Jézus megjárta a hit tökéletes útját, amely nem volt könnyû. Lemondással, gyalázatvállalással, a kereszt elszenvedésével járt. Bár másként is cselekedhetett volna, õ a rabszolga népével való közösséget választotta. Elhagyta a mennyet a földért, az Atya színrõl-színre való látását az emberek közelségéért. A bûnösök ellentmondását (ἀντιλογίαν τῶν ἁμαρτωλῶν) is elhordozta, mert amikor istentelenséggel vádolták, hallgatott. A bûn támad. Jézus útja azt megmutatja, hogy a hit nem csal meg. A kereszt szenvedését a megdicsõülés követte. Így kell Krisztusra tekintenünk. Üdv. Péter
Te jó ég amúgy kérdezö te ere voltál kiváncsi biblia elmemzésre? a lényeg szerintem eböl a nem ép megfelelö forditásból is érthtö, hogy Isten töl származik a valás (katolikus vagy nevezd ahogy akarod "HIT") és ö teljesiti is ezt a hitet be hát hoszan lehet ezt elemezni de egyszerüb ha azt mondod "Ö a kezdet és a vég" ~ö testesiti meg a "tökéletes hitet" persze ez csepet sem valásos felfogás egyedi vélemény ugymond
hosszan, és kecsesen
Azt bizonyára látod, hogy a biblia tele van igazságokkal?! No mármost egy igazság számodra úgy lesz személyre szabott, hozzád szóló, a tiéd- ha Isten megeleveníti számodra. Amíg ez nincs meg, addig idegen, nem érthetõ-stb. Vissza a kérdésedhez: Hit által lehet minden igazságot megragadni, példádban Jézust látni. Nyílván nem tudsz visszamenni az idõben, de két gyakorlati tanács. Istentõl kijelentést úgy szoktak venni, hogy forgatják az igét elméjükben, gondolkodnak rajta és egyszer cak megtörténik a csoda. Másik, amikor valaki hívõ szólja az igét és a hallgatóhoz eljut. Erre vonatkozik az az ige, hogy hitbõl, hitbe. hisz az aki szólja, aki hallgatja-õ is hittel hallgatja. Hit egyébként egy meggyõzõdés arról, amit szemeddel nem látsz- ez a lényege. Konkrétan ez az ige egyébként arra vonatkozik, hogy nézzél Jézusra, mint személyre, de azt is lásd, mit tett érted a megváltásban és ezeket fogadd el igazságnak.
legalább 2 méter magasra kell rakni a feszületet a falon, akkor menni fog

Hogyan kell érteni Jézusnak ezeket a szavait?

Ha pedig a te jobb szemed botránkoztat meg téged, (visz b?nre, elesésbe) vájd ki azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semminthogy az egész tested a gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól!? (Mt. 5:29?30)

Legjobb válasz: Szia! Nehogy fûrészért vagy bicskáért szaladj! A jobb általában az ember elemi természetére utal,vagyis az átgondolatlan,ösztönös cselekedetekre! Jézus természetesen nem arról beszél,hogy szurkáld ki a szemed vagy metéld le kezed-lábad!Jézus az õt követõket az önmegtagadásra szólítja fel,hogy inkább éljenek úgy,hogy az ösztönös reakcióikról mondjanak le és inkább az ideig-óráig tartó veszteség érzéstõl szenvedjenek,mintsem hogy tudatlanságuk következtében újra és újra visszatérjenek abba az állapotba,ami szenvedést okoz!

Szia! Nehogy fûrészért vagy bicskáért szaladj! A jobb általában az ember elemi természetére utal, vagyis az átgondolatlan, ösztönös cselekedetekre! Jézus természetesen nem arról beszél, hogy szurkáld ki a szemed vagy metéld le kezed-lábad!Jézus az õt követõket az önmegtagadásra szólítja fel, hogy inkább éljenek úgy, hogy az ösztönös reakcióikról mondjanak le és inkább az ideig-óráig tartó veszteség érzéstõl szenvedjenek, mintsem hogy tudatlanságuk következtében újra és újra visszatérjenek abba az állapotba, ami szenvedést okoz!
Mindannyian tudjuk, hogy csak képletesen kell érteni ezeket a szavakat. Azonban a legfõbb tekintélyünktõl, Jézustól származnak, aki azt értette ezalatt, hogy semmilyen körülmények közt se vigyük célba a bûnös kívánságainkat.
Tudod mit mondott még nagyon sokszor Jézus? Akinek szeme van lásson, akinek füle van halljon... Az az érzésem h te direkt kötözködsz. Ezek olyan elemi üzenetek, amiket egy tízéves gyerek is megért.
A kérdező hozzászólása: Jézus felszólítja konkrétan a követõit, hogy tegyék meg ezeket ha bûnre viszik a tagjaik õket.Miért nem engedelmeskednek ennek a keresztények?Nem úgy tûnik mintha képletesen beszélne, vagy a nekünk tetszõ részeket betartjud de ez már túlzás?:D
ez igen durva, more. Szerintem azt, hogyha meglátsz egy jóféle rezet, vájd ki a szemed, mielõtt ellopkodnád. S ha meg ugye felállna, inkább a jobb kezed vágd le, konkrétan arra nem tér ki, mivan, ha bal kézzel is ki tudod csapni o.O
Egyébbként nekem a bibliában az tetszik, mikor az van egyes dolgokhoz írva (Jézus is mondta): - aki tudja vegye be. Ez elég világos nem? ☺
Érdekes, hogy a JT-k, az itt szóló is milyen szorgalmasan szokták állítani, hogy minden úgy értelmezendõ ahogy az a Bibliában le van írva, most meg egyszerre ezt nem úgy kell.
A kérdező hozzászólása: Csak azt nem értem mi alapján döntik el, mit kell szó szerint venni és mit nem. Pl:"Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az õ szívében." Ezt valahogy mindenki szó szerint veszi, de a fent emlitettet abszurd ésszerûtlensége miatt már nem. Máté 18:7-9 Jézus példabeszéde arról, hogy ha a kezed kísértésbe hoz, le kell vágnod. Így teszel? Nem hiszem. Azért nem, mert kellemetlen lenne, vagy azért nem, mert Jézussal ellentétben tudod, hogy ha a kezed "kísértésbe hoz", a probléma akkor is a fejedben van, és nem a kezedben. A kézlevágást Jézus nem mint büntetést hozza fel, hanem az üdvösséged érdekében öncsonkításra buzdít.Személyesen õ, és igen, pont ezt mondja.
Ami bûnre csábít, attól szabadulj meg, legyen bármilyen értékes is. Ha pl. kapsz valakitõl egy 100 000 Ft értékû pornó DVD-csomagot, dobd ki a szemétbe, hiába került ilyen sokba. (nem a legértelmesebb példa, de most ez jutott az eszembe)
Feltétlen igazságnak, de nem szó szerint.
Ezt úgy hívják, hogy túlzó hasonlat, idegen szóval hiperbola.
Mi a lényeg :jobb neked ha megszabadulsz bármilyen bûntõl, mint bûnben elkárhozni. (K.Gy)

Hogyan kell kimondani Jézus dalának címét a Jézus Krisztus Szupersztárból?

Getshemane. Valaki írja le nekem úgy, ahogy kimondjuk! El?re is köszike! :)

Legjobb válasz: gecsemáné

gecsemáné
A kérdező hozzászólása: Igazán köszönöm! :)
Lehet Getszemáninak is ejteni, én úgy szoktam :)
Szerintem ~gecse-mánííí~

Jézus honnan tudta már kisgyermekként is, hogy hogyan kell élnie?

Õ ember volt, amíg itt testben a Földön élt. Ki tanította meg Õt az Atyával való kapcsolatra? Ki volt az Õ tanítója? Honnan tudta, hogy neki az Atyja dolgaival kell foglalkoznia? Honnan tudta, hogy mi a bűn, és hogy mit jelent szentül élni? Honnan tudta, hogy mikor mit kell tennie, és mi Isten akarata?

Legjobb válasz: Ez érdekes kérdés. Én is elgondolkodtam régebben, hogy vajon tudta-e magáról vagy csak a hit maradt neki. Az atyát viszont megértette és ha tényleg csodákat tett, akkor saját magának is volt bizonyítéka rá, hogy valami van benne. Mellesleg megmondhatta neki egy angyal is vagy Isten. Azért mert nem írták le, még megtörténhetett. Habár akkor már tuti biztos lehetett a dolgában, amikor Isten mondta, hogy ez az õ szeretett fia és õt hallgassuk.

Ez érdekes kérdés. Én is elgondolkodtam régebben, hogy vajon tudta-e magáról vagy csak a hit maradt neki. Az atyát viszont megértette és ha tényleg csodákat tett, akkor saját magának is volt bizonyítéka rá, hogy valami van benne. Mellesleg megmondhatta neki egy angyal is vagy Isten. Azért mert nem írták le, még megtörténhetett. Habár akkor már tuti biztos lehetett a dolgában, amikor Isten mondta, hogy ez az õ szeretett fia és õt hallgassuk.
Ja és a zsidók tanították, és voltak próféciák amik rá illettek... Persze aki extrán szkeptikus mindent meg tud cáfolni és kiforgatni, de maradjunk a nem összeesküvés elméleteknél.
Én néha abban sem vagyok biztos, hogy a szellemünk 100% egyenlõ a személyiségünkkel és egyéniségünkkel. Szerintem nem.
A tudás ami bennünk van, nem mi vagyunk...
Nem véletlenül került Máriához és Józsefhez, õk elejétõl fogva megfelelõen nevelték.
Csatlakozom az 5-ös válaszolóhoz. Miután Isten megmondta nekik, hogy a fiát fel kell nevelniük, olyan oktatásban részesítették amit elvárt tõlük ebben Isten szent szellem is segítette õket, nem véletlenül menekültek amikor Jézus veszélyben volt.....Stb amikor Jézus megkeresztelkedett Isten szellem rá szált, vagy is Jézus attól fogva mindenre kezdett vissza emlékezni amit az égben tanult az Atyjától. Katy Weaver
A különbség Jézus és közöttünk az volt, hogy mi halott szellemmel születtünk, õ viszont - mivel õ nem volt az eredendõ bûn alatt - élõ szellemmel. Az élõ szellemmel rendelkezõ embereknél a "szív hustablajara" van beirva Isten törvénye, ezért ismeri, és be tudja tartani.
Onnan, hogy magas tudatossággal rendelkezett, már születése elõtt is.

Szerintetek hogyan kell értelmezni Jézusnak azt a mondatát, miszerint, ha valaki hisz benne még ha meghal is él?

Legjobb válasz: Szia! Ez azt jelenti hogyha egész életedben úgy élsz ahogy azt az ige elõírja akkor Isten megjutalmaz halálod útán azzal hogy a Mennybe kerülsz.Érted?

Szia! Ez azt jelenti hogyha egész életedben úgy élsz ahogy azt az ige elõírja akkor Isten megjutalmaz halálod útán azzal hogy a Mennybe kerülsz.Érted?
Szia ma 16:25! Nem vagyok keresztény, vallásom sincs.Jézus Krisztus létének köze nincs a mai kereszténységhez!Semmi újat nem mutattál.Abban sincs semmi új, hogy névtelenül primitívnek minõsítesz embereket!
Szia! Ma az élet túlnyomórészt az ego uralma a tudat felett!Az ego diadalra, visszavágásra, érdekérvényesítésre, másokon felül emelkedésre szólít.Ezzel szemben a tudatod megegyezésre, békességre, szeretetre, harmóniára ösztökél! Meghalni annyi, mint az ego parancsait legyõzni a tudat javára!
Ha hiszel Jézusban akkor a halál után is élni fogsz.Nem a földön hanem a mennyországban
A kérdező hozzászólása: Szia. köszi a választ. Annyi gondom van, hogy Jézus ezt akkor mondta, amikor valaki - ez esetben Lázár - valóságosan meghalt. A rokonai ott siratták a sírjánál. szal sztem nem elvont dologról van szó, hanem valóságos meghalásnál.
Kérdezõ meg válaszadók, bocs de hogy lehetek ennyire primitívek? ti elhiszitek ezt a baromságot? Olvassa mindenki el ezt: http://exposinghun.heliohost.org/
Az élet nem ennyi, amennyit itt a földön látunk belõle. Az Élet Odaát van. Ide csak "iskolába" jövünk. Amikor effektíve meghalunk itt, kezdõdik az életünk ott. És aztán megkapjuk a következõ leckét megint itt, ami nehéz, fárasztó és veszélyes, de megint elmehetünk vakációra, és élhetünk ott.

A Bibliában, a Héberekhez írt levélben olvasssuk:13:8, vers Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyan az. Ezt hogyan kell érteni? Tanúk, ti isírjatok, mert minden vélemény érdekel.

Legjobb válasz: Ezzel azt akarja írni, hogy a múltban, jelenben és jövõben is ugyanazt érzi az emberek iránt. Szánalmat. A múltban meggyógyította õket, élelemmel látta el õket, de ami a legfontosabb tanította õket. A jövõben is minden amit a földön megtett kicsiben a közel 3 és fél éves szolgálata alatt az nagyban is meg tudja tenni. Sem az akarata sem a képessége sem az érzései nem változnak meg. Napjainkban is szánalmat érez az emberek iránt.

Ezzel azt akarja írni, hogy a múltban, jelenben és jövõben is ugyanazt érzi az emberek iránt. Szánalmat. A múltban meggyógyította õket, élelemmel látta el õket, de ami a legfontosabb tanította õket. A jövõben is minden amit a földön megtett kicsiben a közel 3 és fél éves szolgálata alatt az nagyban is meg tudja tenni. Sem az akarata sem a képessége sem az érzései nem változnak meg. Napjainkban is szánalmat érez az emberek iránt.
A kérdező hozzászólása: Érdekes válasz.
A kérdező hozzászólása: Köszi, Péter!
A halhatatlanság végtelen és elpusztíthatatlan életet jelent (1Korinthus 15:53; Zsidók 7:16). Ily módon az égi feltámadottak „a mennyeinek ábrázatját” viselik, Jézusét, aki lehetõvé teszi a feltámadásukat (1Korinthus 15:45–49). Az ilyen átváltozás ellenére ezek a feltámadottak ugyanazok a személyek maradnak, mint akik voltak a haláluk elõtt. Ugyanolyan emlékekkel és ugyanolyan kiváló keresztény tulajdonságokkal támadnak fel (Malakiás 3:3; Jelenések 21:10,  18). Ebben Jézus Krisztushoz hasonlítanak. Jézus a szellemi alakról emberi alakra változott. Majd amikor meghalt, szellemként támadt fel. Ennek ellenére „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsidók 13:8). Ehhez nem kell háromságistenként szerepeltetni Jézust.
A kérdező hozzászólása: 17, 52 es milyen gyülibe jársz? Köszi, a magyarézatot:

Jézus mondta valahol, hogy imádni kell, és, hogy a kereszthalálával másokat váltott meg, vagy honnan veszik a keresztények ezeket?

Legjobb válasz: Szia. a kérdésed elsõ felére nem a válasz. Jézus nem mondta, hogy Õt kell imádni, mert erre kizárólag az Atya jogosult, viszont Jézus halálában hitet kell gyakorolni, vagy is el kell ismerni, hogy Jézus váltság halála az emberiség egyedüli reménysége arra, hogy az utódok vissza kapják az örök élet lehetõségét. Honnan veszik a keresztények? Mivel a biblia Isten gondolatait, és üzeneteit tartalmazza az emberek felé, ebben a könyvben tudatja velünk ezt. aki nem fogadja el Isten elrendezését, hogy Jézus halt meg mindenkiért arra nem vonatkozik ez. Katy Weaver

Szia. a kérdésed elsõ felére nem a válasz. Jézus nem mondta, hogy Õt kell imádni, mert erre kizárólag az Atya jogosult, viszont Jézus halálában hitet kell gyakorolni, vagy is el kell ismerni, hogy Jézus váltság halála az emberiség egyedüli reménysége arra, hogy az utódok vissza kapják az örök élet lehetõségét. Honnan veszik a keresztények? Mivel a biblia Isten gondolatait, és üzeneteit tartalmazza az emberek felé, ebben a könyvben tudatja velünk ezt. aki nem fogadja el Isten elrendezését, hogy Jézus halt meg mindenkiért arra nem vonatkozik ez. Katy Weaver
Te összekötsz valamit, aminek semmi köze egymáshoz... Hol látsz magad körül állandóságot? A csillagok is ettek az almából? Csak azért, mert azok is a megsemmisülés és átalakulás felé haladnak az idõben, csak nem évek, hanem évmilliárdok alatt. De ennek csak elvi jelentõsége van...mondjál egy örökkévalót, azon kívül, hogy az ember megalkotta a szó elvi jelentését tartalom nélkül.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); :( Jaj de nehéz megérteni... Az agynak nincsenek korlátai.” Ezek az elsöprõ erejû tények nem egyeznek az evolúciós modellel. Miért „teremtett” volna az evolúció az egyszerû barlanglakóknak vagy egyáltalán napjaink igen mûvelt embereinek is egy szervet azzal a képességgel, hogy egymillió vagy még egymilliárd életidõn keresztül is szolgálatban álljon? A Csillagoknak is van egy szerepük, és mindennek amit létrehozott a Teremtõ, persze van hogy nem tudjuk hogy melyiknek mi a dolga és miért, de kutatással rálehet jönni. Ha Isten csak néhány évre szánta volna az embert, akkor az agy kapacitása is kisebb lenne, s azt Te is tudod, hogy sokszor nem használjuk ki teljesen ezt a lehetõséget, az idõhiány és az öregedés, és a halál miatt. Ne keverjük már ide más dolgok létezését, egy csillag nem gondolkodik, és nincs agya. Egy forrásmû szerint az emberi agy hosszú távú memóriája „gyakorlatilag korlátlan” (The Encyclopedia of the Brain and Brain Disorders). A tudósoknak csupán sejtésük van arról, hogy mi mindenre képes az emberi agy. Ezeknek a képességeknek a nagy részét az öregedéssel sem veszítjük el. Az idegkutatók nemrég rájöttek, hogy a legtöbb agyi funkció sértetlen marad az öregedés során. A Franklin Intézet tudományos felfedezésekkel foglalkozó központja ezt nyilatkozta: „Az emberi agy képes arra, hogy folyamatosan alkalmazkodjon és megújítsa önmagát. Még idõskorban is képes új idegsejteket termelni. Az elme súlyos leépülését általában valamilyen betegség okozza, de a legtöbb, korral összefüggõ memória- vagy mozgásképesség-romlás egyszerûen azért következik be, mert az idõsek nem mozognak eleget, és nem serkentik gondolkodásra az elméjüket.” Más szavakkal, ha az agyunkat folyamatosan gondolkodásra tudnánk ösztönözni és meg tudnánk óvni a betegségektõl, korlátlan ideig képes lenne mûködni. Logikusnak tûnik, hogy ilyen képességekkel megáldva csupán néhány évtizedet éljünk? Ez éppolyan ésszerûtlen lenne, mint az, ha egy hosszú tehervonatot erõs mozdonnyal és sok-sok vagonnal arra használnának, hogy egy homokszemet néhány centiméterrel arrébb szállítsanak. Az evolúcióelmélet — mely szerint a legrátermettebb élõlények maradnak fenn — nem ad logikus választ a kérdésre; a gondolkodó emberek ugyanis nem értik, hogy ebben az esetben miért fejlõdött ilyen magas szintre az emberi agy kapacitása. Szemléltetésként: minek az embernek egy hatalmas teherautó, ha egy lapát homoknál többet soha nem fog szállítani vele? Egy tudós úgy becsülte meg, hogy az agyunk annyi információt képes tárolni, hogy az „körülbelül húszmillió kötetet töltene meg, ahány kötet a világ legnagyobb könyvtáraiban található”. Az agy mintegy 1, 5 kilogrammot nyom, és 10—100 milliárd idegsejtet tartalmaz, melyekrõl azt mondják, hogy közülük kettõ sem pontosan egyforma. Minden egyes idegsejt közel 200 000 más idegsejttel képes kapcsolatot létesíteni, s ezzel az agyban lévõ körök, vagyis pályák száma csillagászati számértéket ér el. És ha még ez sem volna elég, önmagában véve „minden egyes idegsejt igen bonyolult számítógép” — állítja a Scientific American. Katy Weaver
Kedves Katy! Azért a kérdésemre nem válaszoltál. Ha Te lettél volna Pilátus helyében, halálra ítélted volna Jézust?
Mindez írva vagyon. A Bibliában benne van, hogy angyalok imádják, és Jézus nem utasítja vissza az imádatukat, hogy az csak az Atyát illeti. (Jelenések könyve). Jézus mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. Vagy olvasd el az utolsó vacsorát, hogy mit mondott Jézus.
20-as válaszolónak Erre nem tudok válaszolni, mert ahhoz ott kellett volna lennem. Tudod, sokan mondják, hogy ha Ádám helyébe lettek volna, ezt meg azt nem tették volna.... Vagy Péter helyébe Te megtagadtad volna, vagy sem... Honnan tudja? ezt akkor és ott ha az ember benne van lehet tudni, Katy Weaver
21-es válaszolónak. Jézusnak nem az Istennek járó imádatot mutatják be, mert az csak az atyát illeti, és ezt maga Jézus is kijelentette. Biztosan nagyon jól tudod, hogy Jézust Jehova magán kívül, mindenki más fölé való címmel ajándékozta meg egy idõre, tehát engedelmeskedéssel tartoznak az emberek is és az angyalok is neki De ez nem egyenlõ az Istennek járó imádattal. Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Mivel az utódok , vagy is mi nem tehetünk errõl, ezért kellett valaki aki a Bûnbe esése elõtti Ádám életével egyenértékû embernek kellett meghalnia, úgy hogy nem vét semmilyen hibát addig, s ez az utódokra vonatkozóan váltság, De Ádámnak és Évának nem mert Õk a tökéletességüket vesztették el, mi pedig tökéletlenséget örököltünk. ez jogilag más kép nem lehetett megoldani." Jogilag.... Szóval, ha mi nem tehetünk róla, miért vagyunk bûnösnek címkézve? "(Róma 5:12) 12 Ezért van, hogy amiképpen e g y ember által jött be a világba a bûn, és a bûn által a halál, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek . . . 18 Így hát, amint e g y vétség következménye mindenfajta ember számára elítélés volt, ugyanúgy e g y megigazulást hozó cselekedet eredménye is mindenfajta ember számára az õ igazságossá nyilvánításuk az életre. (Róma 5:19) 19 Mert mint ahogy az egy ember engedetlensége által sokan bûnösökké lettek, ugyanúgy az egynek engedelmessége által is sokan igazságossá fognak válni." Ez nekem nem egészen tiszta.A "bûn" nem egy, hanem két ember által jött be.Akkor "jogilag" miért egy ember váltja ki a kettõt? "(János 3:16) 16 Mert az Isten annyira szerette a világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hitet gyakorol benne, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen." Ha hitet gyakorolsz benne, akkor te váltod meg saját magad. "A hited megmentett"
A kérdező hozzászólása: "Mindez írva vagyon. A Bibliában benne van, hogy angyalok imádják, és Jézus nem utasítja vissza az imádatukat, hogy az csak az Atyát illeti. (Jelenések könyve)." A jelenések könyve 22;8-ál azt olvashatjuk, hogy János leborul egy angyal elõtt, aki figyelmezteti, hogy ne õt imádja hanem Istent, mert õ csak szolgatársa Jánosnak, testvéreinek, a prófétáknak(Jézus is próféta volt)és mindazoknak, akik megtartják a könyv igéit.Tehát, ha az angyalok is szolgatársak, akkor ugyanúgy õk sem imádhatják Jézust, csak az Atyát. "Jézus mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." Ez nem foglalja magában, hogy õt kellene imádni, sem azt, hogy a kereszthalála megváltott minket konkrétan, hanem csak azt, hogy az õ útja az, ami az Atyához visz.Mivel a szeretet, békesség vezet az Atyához.Nincs más út. Az utolsó vacsoránál szavai a közvetlen tanítványainak szólnak, akik akkor mellette voltak mindvégig.És ez is leginkább példamutatás, hogy nem a halálé az utolsó szó, és, hogy átlássák, mi volt az õ életének útja.Jézus tudta, hogy a porhüvelye bevégezte feladatát, már nincs rá szüksége itt a földön.Ezért felajánlotta nekik tanításul(ezt is)mivel tanító volt."ti érettetek ontatik ki"(hogy megértsétek.Hogy tudjátok, hogy ti is képesek vagytok rá.Hogy nincs mitõl félnetek, mert bebizonyítom nektek)ezt jelenti az új szövetség.Persze ezt egyúttal nekünk is bebizonyította.
A kérdező hozzászólása: "Miért hiszik el? Had kérdezzem meg tõled, hogy Neked a halál fogalma milyen érzést vált ki belõled?" Általában nem jót.Természetesen mindenki úgy segít magán ahogy tud, csak nem látom túl értelmes dolognak ebben hinni, hogy másvalaki hal meg értünk.Ha beteg vagyok, a szomszéd nem fog tudni meggyógyulni helyettem.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); # 21 «A Bibliában benne van, hogy angyalok imádják, és Jézus nem utasítja vissza az imádatukat, hogy az csak az Atyát illeti. (Jelenések könyve).» A Biblia nagyon türelmes könyv, sok olyan dolgot írtak bele ami nem úgy történt ahogy ott írva van, és mégis máig a könyvek könyve. A Jelenések könyve a mai embernek alig érthetõ, érthetjük a szavakat, a mondatokat, de jelentõségük nem éri el tudatunkat. Nagyképûség lenne azt bárhogyan is értelmezni. Egy nagyszerû példa erre az, mikor Jézust a sátán megkísérti a sivatagban. Nem voltak ott angyalok se sátán, se más emberek akik tanúskodhattak volna, de Jézus belátta hogy képességeivel akár az egész világot uralma alá hajthatja, de belátta azt is hogy azzal az emberiséget a teljes, végleges pusztulásba, kárhozatba vinné. Jézus ezt, hogy tanítványai megérthessék, valószínû úgy mondta el, ahogy mi még most is olvashatjuk. Ez nem félrevezetés, de mi a mai ismereteinkkel lehetnénk egy kissé józanabbak. «Jézus mondta: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.» Ezzel Jézus az ember isteni kilétérõl beszélt, nem saját személérõl, az Én Vagyok -ról, az Isten egyszülött Fiáról, Leányáról, a Krisztusról minden emberben. Saját személyérõl beszélve Jézus az „ember fia” kifejezést használta. A keresztények egyik súlyos tévedése az, hogy imádják Jézust mint egy bálványt, ez nem az õ szándéka volt. Ugyanis mi más lenne mint bálványimádás imádni azok személyiségét akik a legszentebb eszményeinket hozzák kifejezésre.
Meglep, hogy milyen bátran nyilatkoznak egyesek a bibliáról biztosat úgy, hogy csak részeket ismernek belõle, mondjuk inkább, hogy töredékeket, más ismeretük hallomásból van és még több mendemondából. Ennyi erõvel a Koránról is nyilatkozhatnátok biztosat. A Bibliát ne keverjük össze mondjuk a Gyûrûk Urával. A Bibliát lehet tudományosan vizsgálni és biztosat megállapítani róla. A Jelenések könyvét is lehet értelmezni. Vannak tudósok, akik értik a nyelvezetet, ismerik a kulturális milliõjét, társadalmi, történelmi hátterét, szimbolikáját és még sorolhatnám. Nyelvészek, jogászok, teológusok, történészek.. Az egyiptomi hieroglifákat is értelmezik és a levéltárak anyagait is. Szerintem hagyatkozzunk a Biblia esetén is arra, amit a hozzáértõk mondanak és megállapítanak róla... A kérdéshez: Jézus a Szentháromság tana szerint egylényegû az Atyával. Sõt: az Isten: Atya és Fiú és Szentlélek. Az utolsó vacsorán pedig elhangzott: ez az én testem/vérem, mely értetek adatik. A Bibliát laikusként annyiféle módon lehetne értelmezni, ahány ember él a földön. A keresztény felekezetek azt a értelmezést követik, amit a felekezetük hirdet. A bibliával kapcsolatos összeesküvés elmélet már magában is egy vicc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, õt hallgassátok!"Ez Isten akarata. Jézus a megváltó s eljött hogy benne bízzunk : " 20Atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti meg azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni.” 21„Hidd el nekem, asszony – mondta Jézus –, elérkezik az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Atyát. 22Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól ered. 23De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. 24Az ISTEN LÉLEK ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” " "Én és az Atyám egyek vagyunk"Ján 10, 30 Nem választhatóak külön.A farizeusok ezért feszíttették keresztre mert Istennel egyenrangúvá tette magát.
"A farizeusok ezért feszíttették keresztre mert Istennel egyenrangúvá tette magát." Akkor megcsókolhatod a fatizeusok lábnyomát, mert különben nem lenne megváltás, már ugye ha nem feszíttetik keresztre a Jézusod.
Akkor te is, mert a megváltás egyetemes, mindenkire kiterjed. Másrészrõl az emberek kiabálták Pilátusnak, hogy "keresztre", tehát az Ember nem fogadta el õt. Ha a tömeg nem kiabálja, akkor Pilátus megkegyelmez neki, hiszen mondta, hogy semmi rosszat nem lát ebben az emberben. És milyen az Ember? Isten Jézusban eljött, Isten csodákat tett, Isten adta nekünk a keresztséget, békét kötött. Mi volt az Ember válasza? Nekünk Isten (Jézus) nem kell, keresztre vele. Magára ismer itt valaki? Nem csodálom, hogy Isten egy "rejtõzködõ" Isten, ahogy mondani szokták.
Szia Filoszmen Barátom Az emberi agyat örök életre tervezte, és hozta létre, nem 70-80 évre, ahogy a test többi részét sem. A Tervében a teremtéskor eszébe sem volt a halál, így a DNS-es be ez az információ nincs is belekódolva a génjeink sem tuják a halált megemészteni, vagy természetesnek venni, Mert akkor nem gyászolnánk, és érzenénk ûrt magunk körül amikor meghal valaki akit szerettünk. Katy Weaver Katy Weaver
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szia Jézusnak ezért kellett Ádámmal egyenértékû emberként megszületnie, s jó lehet nem emberi ondóból származott, mert tökéletlen ember nem tud tökéletes ember nemzeni, ezért Isten szelleme Fizikai, emberi testtel ajándékozta meg. s amikor meghalt emberként halt meg, mert egy ember nem halhatatlan, még ha tökéletes is. Viszont feltámadni már abban a testben támadt fel amivel az elõtt rendelkezett amivel a földre jövetele elõtt volt. S ahhoz, hogy a Tanítványival még az égbe menetele elõtt tudjon beszélni, néha fizikai testet öltött, hogy láthassák Õt és tudjanak beszélni vele, s még adott némi útmutatást nekik. Mivel egy ember vétkezett, embernek kellett meghalnia, "istenként" semmiféle képen nem halhatott volna meg, és angyalként sem, mert ember követett el bûnt, ezért a megváltónak is ugyan olyan rendeltetésûnek kellett lennie mint Ádám volt. Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: De akkor honnan veszik? és miért hiszik el? A kérdés második részére pedig hol van leírva a válasz a biblián belül?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szia. az egész biblia errõl szól ezért íródott. Mert ha Ádám nem tett volna butaságot, ez a könyv sem íródott volna meg. Nem szeretnék liturgiát írni, javaslom, hogy olvasd el a szent írást az elejétõl, mert ott képet kapsz, hogy mi miért van és történt. Persze írok neked idézeteket, hogy kapj egy kis képet errõl (1Mózes 2:16, 17) . . .„A kert minden fájáról ehetsz megelégedésig. 17 De ami a jó és rossz tudásának a fáját illeti, arról ne egyél, mert azon a napon, amelyen eszel róla, bizony meghalsz.” (1Mózes 3:6) 6 Az asszony pedig látta, hogy a fa termése evésre jó, olyan, ami vonzó a szemnek, igen, a fa ránézésre kívánatos volt. Így hát szakított a gyümölcsébõl, és evett belõle. Majd adott belõle a férjének is, amikor az vele volt, és õ is evett. 17 Ádámhoz pedig így szólt: „Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyrõl azt parancsoltam: »arról ne egyél«, átkozott legyen a föld miattad. Gyötrelmes fáradozással fogod enni termését életed minden napján. 18 Tövist és bogáncskórót fog neked teremni, és mezei növényeket kell enned. 19 Arcod verítékével eszed a kenyered, míg vissza nem térsz a földbe, mert abból vétettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza.” Mivel az utódok , vagy is mi nem tehetünk errõl, ezért kellett valaki aki a Bûnbe esése elõtti Ádám életével egyenértékû embernek kellett meghalnia, úgy hogy nem vét semmilyen hibát addig, s ez az utódokra vonatkozóan váltság, De Ádámnak és Évának nem mert Õk a tökéletességüket vesztették el, mi pedig tökéletlenséget örököltünk. ez jogilag más kép nem lehetett megoldani. (Róma 5:12) 12 Ezért van, hogy amiképpen e g y ember által jött be a világba a bûn, és a bûn által a halál, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek . . . 18 Így hát, amint e g y vétség következménye mindenfajta ember számára elítélés volt, ugyanúgy e g y megigazulást hozó cselekedet eredménye is mindenfajta ember számára az õ igazságossá nyilvánításuk az életre. (Róma 5:19) 19 Mert mint ahogy az egy ember engedetlensége által sokan bûnösökké lettek, ugyanúgy az egynek engedelmessége által is sokan igazságossá fognak válni. (János 3:16) 16 Mert az Isten annyira szerette a világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hitet gyakorol benne, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen. Katy Weaver
Miért hiszik el? Had kérdezzem meg tõled, hogy Neked a halál fogalma milyen érzést vált ki belõled? Ezen felül az agy olyan hatalmas információ tárolására alkalmas, hogy érthetetlen, miért csak 70, 80 évig él az ember, és nem tudja kihasználnia az agyának a teljes kapacitását. s miért kell meghalni, amikor az embernek a halál bánatot okoz, és félelmet? Mert amikor eljön az idõ, nehezen dolgozzuk fel, viszont ha természetes volna, miért nem tudunk beletörõdni? Miért fáj az ami "természetes"? Vagy még sincsenek a génjeinkbe ezek beleprogramozva? Ha pedig nincsenek belénk programozva, az azt jelenti, hogy hosszabb életre terveztek minket. Katy Weaver
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Gondolkodj el ezeken az ígéken alul! Nem kellett volna soha lemészárolni Jézust. Nem a halála volt a lényeg, hanem a tanítása és viselkedése. Az életét adta nekünk (nekünk szentelte a szeretetével), (istennek való engedelmességével). Akkor is, ha tudta, hogy lesznek akik megkínozzák, megalázzák, megölik. Nem tagadott meg bennünket, nem élt vissza a hatalmával! Egy dolgot tanított, hogy önzetlenül szeressük egymást, ahogy õ szeretett bennünket. Hogy ne érdekbõl szeressük egymást, hanem testvérként (egyenrangú felekként). János Evangéliuma:15:13 "Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az õ barátaiért." A Máté írása szerint való Szent Evangéliom » 21. fejezet 33 Más példázatot halljatok: Vala egy házigazda, aki szõlõt plántála, és azt gyepûvel körülvevé, sajtót ása le benne, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék. 34 Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett vala, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az õ gyümölcsét. 35 És a munkások megfogván az õ szolgáit, az egyiket megverék, a másikat megölék, a harmadikat pedig megkövezék. 36 Ismét külde más szolgákat, többet mint elõbb; és azokkal is úgy cselekedének. 37 Utoljára pedig elküldé azokhoz a maga fiát, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni. 38 De a munkások, meglátván a fiút, mondának magok közt: Ez az örökös; jertek, öljük meg õt, és foglaljuk el az õ örökségét. 39 És megfogván õt, kiveték a szõlõn kívül és megölék. 40 Mikor azért megjõ a szõlõnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? 41 Mondának néki: Mint gonoszokat gonoszul elveszti õket; a szõlõt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében. 42 Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: amely követ az építõk megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink elõtt. 43 Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tõletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. A János írása szerint való Szent Evangéliom » 15. fejezet 22 Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bûnük: de most nincs mivel menteniök az õ bûnöket. 23 Aki engem gyûlöl, gyûlöli az én Atyámat is. 24 Ha ama cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bûnük; de most láttak is, gyûlöltek is, mind engem, mind az én Atyámat. 25 De azért lõn így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az õ törvényökben: Ok nélkül gyûlöltek engem. 26 Mikor pedig eljõ majd a Vígasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. János Apostolnak közönséges elsõ levele » 4. fejezet 20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyûlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 21 Az a parancsolatunk is van õ tõle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is. Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt elsõ levele » 2. fejezet 8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsõség Urát
Dehogy váltotta meg más bûneit! A saját bûnei miatt feszítették keresztre. Jézus nem olyan volt, ahogy azt a kiszínezett története mutatja a bibliában. Az egy máz, amit ha leveszel, akkor ismered meg az igazi Jézust, aki ördögûzéssel foglakozott és téves jövendöléseket hirdetett, mint pl isten országa, ami sosem jött el. Ahogy maga Jézus sem jött el újra, és nem is fog, hiszen halott. Nem, nem támadt fel. Ez is a mese részre. Az igaz történetében meghalt, végleg, véglegesen, ahogy mindenki más is.
ezt írták oda a könyvben, csak azt kifelejtik, hogy kb a felét kivették a bibliából, mert az az újonnann alakult egyháznak nem tetszett, amiben egy kicsit más kép van ám lefestve, mint amit a sok pap tanít. ezen kéne elgondolkodni.
#7: Elgondolkodtam, de ma sem azt tanítják ami benne van a könyvben, sõt... Azt miért nem vették ki? #6: Ugye te nem vagy zsidó?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsõség Urát" Dehogyis, éppen ellenkezõleg. Valójában véletlenül lett megfeszítve, vagy az is lehet, hogy Jézus öngyilkos lett, hiszen szándékosan megölette magát. Mindent elõre tudott, azt is, hogy Júdás elárulja, azt is, hogy Péter háromszor megtagadja, vagyis Õ intézte úgy, hogy minden meglegyen, a szenvedést sem kivéve. Ha tudták volna róla, valójában kicsoda, akkor muszáj lett volna megfeszíteni, hogy ne maradjon el a megváltás. Jézusnak egyébként is smafu az egész, hiszen ha akar, feltámad és különben sem halt meg tõle, hiszen akkor nem lehetne késõbb király belõle, úgyhogy aki megfeszítette, csak neki tett jót, azzal, hogy nem akadályozta a terveit. Az mondjuk már kitolás lett volna, ha nem feszítik meg, akkor törhette volna a fejét, hogyan adja az életét az emberekért, akiket mindenképpen meg akart váltani, hiszen ez volt a feladata, amelyet maga Isten bízott rá. Ha mondjuk Pilátus szabadon engedi, amint azt szerette is volna, akkor almás a menyország, prolongálva a bûnbeesés, minden marad a régiben, nincs kereszténység, el van az egész baltázva.
Pont ez az, hogy a halála nem lett volna megváltás. Egyáltalán nem kellett volna feláldozni. Nem törölt el semmit a halála.
Na most gondolj bele, de õszintén. Ott állsz abban a pillanatban és Neked kell döntened Jézus életérõl, vagy haláláról. Ha nem feszítteted meg, akkor nincs megváltás, nincs miben higgyenek az emberek, nem alakul ki a keresztény hit, elbukott ez egész. Nincs mit tenned, ítélned kell!
Kedves 6-os válaszoló. Javaslom, hogy vedd kezedbe a szentírást, és imával kísérve gondolkodj el a Dániel könyvén. Ugyan is ott van leírva, hogy a messiási király mikor foglalja el a trónját. ez pedig a nemzetek meghatározott ideje végén, más fordítás szerint a pogányok idejének lejártakor, ami i.e 607-ben kezdõdött és 1914-ben ért véget, és Dániel azt is megmondta, Isten által, hogy ezt a vég idején fogják megérteni, Õ maga sem értette. Mindennek rendelt ideje van, sorban teljesednek a próféciák, s egyik sem elõzi meg a másikat. Isten királysága az égben már létre jött, a földre pedig hamarosan várható, a jelek szerint már csak 4-5 prófécia van ami még nem történt meg. Katy Weaver
Kedves Katy! Elmagyaráznád ezt a megváltást? Ha ugye Jézus halála kell hozzá valamiért, akkor hogyan támadhatott fel? Nem sztornózta vele az egészet? Azt sem értem, ha eleve halhatatlan, akkor miképpen halhatott meg, ha meg mégiscsak sikerült neki, akkor hogyan uralkodhat majd abban a mennyei királyságban ezer évig, ami nem túl nagy idõ, legalább is az örökkévalósághoz képest. Szerintem úgy néhány billió év múlva már nem is fog rá emlékezni senki. Szóval most meghalt, vagy nem? Vagyis lesz megváltás, vagy mégsem, ha Jézus valójában él? Aztán szerinted õngyilkos lett e, vagy csak legyilkoltatta magát, illetve mi lett volna, ha nem feszítik keresztre?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nem voltam jelen, nem tudhatom, de nem is hiszem hogy valaha mondta volna, hogy õt kell imádni. Azt azonban elhiszem hogy értünk halt meg, és ha jól emlékszem az evangélium szövegére, az utolsó vacsora alkalmával mondott is ilyet (Mt 26.28; Mk 14.24; Lk 22.19-20;). De a kereszthalálával nem váltott meg senkit a bûneitõl, hanem annál inkább az (ön-)tudat szánalmas állapotából azokat akik hajlandók tanítását komolyan venni. Õ ugyanis az emberiség tudatának javítását, felemelését látta feladatának, és feladata sikerének érdekében hajlandó volt a legnagyobb áldozatot hozni amit egy ember végbevihet. Képzeljük csak el a tanítványok lelkiállapotát, mikor az elsõ alkalommal találkoztak a Mesterrel, akit néhány nappal korábban a kereszten láttak meghalni ! (Ön-)tudatuk akkor a 'magasba szökkent' egy ember lehetõségeinek láttára, aki isteni kilétére ébredve a Krisztust hozta kifejezésre.
Kedves Katy! "Ezen felül az agy olyan hatalmas információ tárolására alkalmas, hogy érthetetlen, miért csak 70, 80 évig él az ember, és nem tudja kihasználnia az agyának a teljes kapacitását. " Elmagyaráznád, az információ tárolásának mi köze van az életkorhoz?
Talán ezért kezdenek el sokan csak a bajban Istenre gondolni, mert nekik a tanító, a jámbor Isten (Jézus) nem Isten. Talán ha egy kegyetlenkedõ, erõszakos Isten jelenne meg, csak annak hinnék el, hogy õ valóban Isten lehet. Érdemes ezen elgondolkodni.

Bennem is felmerült egy kérdés? Mikortól és kitől ered, hogy Pápának, herceg prímásnak, Bíborosnak kell nevezni az embereket, és ki találta ki a Papi és laikus osztály különbséget Jézus jóváhagyása nélkül?

Legjobb válasz: Nos, ha az Ószövetséget nézem, akkor az elég keményen hierarchia volt. Volt egy király, volt levita (papi) törzs, voltak próféták. Amikor Jézus köztünk lakozott, akkor köréje sereglett a nép, õ meg kiválasztott 12-t meg 70/72-t. Amikor a hegyi beszédet mondta, a tanítványai ültek köré, a nép meg lejjebb foglalt helyet. Amikor elküldte a tanítványait, hogy tanítsák a népet, ott is két csoport volt: az apostolok, meg a nemzetek, ugyanúgy, mint a kenyérszaporításnál, ahol az apostoloknak kellett kiosztani a Jézus által megáldott ételt a népnek (nem mindenkinek személyesen Jézus adta oda, és nem az emberek mentek oda venni a közösbõl). Az apostolok diakónusokat, presbitereket meg episzkoposzokat nevezetek ki. Az egyházban különféle szolgálatok voltak. Van tehát bõven bibliai példa a kléroszra (ami azt jelenti: rész, mármint a laosz, a nép egy része, mert ha a pap beül egy mmisére, akkor õ is laikus). Ahogyan arra is, hogy az evangélium hirdetõjének joga van az evangéliumból élni, ahogyan a nyomtató ökörnek sem kötik be a száját. Az, hogy Pál nem élt ezzel a jogával, az csak egy kirívó eset. Egyébként nem vagyok klerikus.

Nos, ha az Ószövetséget nézem, akkor az elég keményen hierarchia volt. Volt egy király, volt levita (papi) törzs, voltak próféták. Amikor Jézus köztünk lakozott, akkor köréje sereglett a nép, õ meg kiválasztott 12-t meg 70/72-t. Amikor a hegyi beszédet mondta, a tanítványai ültek köré, a nép meg lejjebb foglalt helyet. Amikor elküldte a tanítványait, hogy tanítsák a népet, ott is két csoport volt: az apostolok, meg a nemzetek, ugyanúgy, mint a kenyérszaporításnál, ahol az apostoloknak kellett kiosztani a Jézus által megáldott ételt a népnek (nem mindenkinek személyesen Jézus adta oda, és nem az emberek mentek oda venni a közösbõl). Az apostolok diakónusokat, presbitereket meg episzkoposzokat nevezetek ki. Az egyházban különféle szolgálatok voltak. Van tehát bõven bibliai példa a kléroszra (ami azt jelenti: rész, mármint a laosz, a nép egy része, mert ha a pap beül egy mmisére, akkor õ is laikus). Ahogyan arra is, hogy az evangélium hirdetõjének joga van az evangéliumból élni, ahogyan a nyomtató ökörnek sem kötik be a száját. Az, hogy Pál nem élt ezzel a jogával, az csak egy kirívó eset. Egyébként nem vagyok klerikus.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm, valamennyire tudtam de legalább most még bizonyosabb vagyok, hogy az egész nem Teokratikus elrendezés. az tény hogy egy gyülekezeti vezetõ több feladatot kap, és ezért nagyobb a felelõssége, de ezt nem hivatásként kell végezni, hanem ahogy az apostolok idejében világi munka mellett. Pál apostol sem tartatta el magát, és a kereszténység nem világ vallás, hanem pontosan a világtól mentessen kell élni. 3, 1 Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván. 3, 2 Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségû [Tit. 1, 5-6.] férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszeretõ, a [Tit. 1, 7.8.] tanításra alkalmatos; 3, 3 Nem borozó, nem verekedõ, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstõl ment, nem pénzsóvárgó; 3, 4 Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; 3, 5 (Mert ha valaki az õ tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
A világban, de nem a világból. Jézus maga utalt elõre a papságra.
A kérdező hozzászólása: Talán még annyit, hogy ezek a hangzatos címek sem Jézus oktatása, mert ilyeneket a világi emberek használnak hogy felmagasztalják magukat, a keresztények testvérek.
Hát igen. Valahol az tanít aki hosszú évekig arra készült fel, máshol az aki fél napig a kecskéit legelteti és másik fél nap a szomszédjait abajgatja hülye kérdéseivel mint: -tudjátok e mi Isten igazi neve? -tudjátok e, hogy az utolsó napokat éljük? és azután ezekrõl igyekszik prédikálni.
A laikus és papi réteg elválasztása teljesen emberi találmány, megtalálható párhuzamosan egyéb mesterségesen létrehozott felekezeteknél is. Pl: "Manicheizmus Ez volt a III. századi eredetû mozgalmak közül a legszélesebben elterjedt, leghosszabb ideig fennmaradt gnosztikus egyház (Nyugat-Európában a VI. századig, a Közel-Keleten a X. századig, Kínában pedig egészen a XIV. századig megtalálhatóak voltak). Alapítója, Mani perzsa születésû tanító volt, akinek szerepét minden kultúrkörben más és más módon fogalmazták meg: nyugaton a Szent Szellem megjelenése volt, Perzsiában Zarathusztra küldöttje, Kínában a buddhista megváltó, Maitreya személyével azonosították. Határozottan és teljességgel elutasították a zsidó vallást, és nem tartották követendõnek Jézus földi szolgálatát. A megváltás náluk is a gnózis megszerzésébõl fakad. Kétféle hívõ csoportra osztották a követõket: voltak egyrészt a „választottak", akik szigorú elõírások szerint éltek, tilos volt a házasság, a bor és a hús fogyasztása, emellett térítõ tevékenységet folytattak, és tanítottak; másrészt a „hallgatók", akik hagyományos világi életet éltek, és csak viszonylagos erkölcsösséget vártak el tõlük, emiatt viszont azt vallották, hogy szükségük van a „választottak" segítségére, közbenjárására, hiszen azok „szentebbek", így képesek voltak a „hallgatók" halál utáni sorsát pozitívan befolyásolni, akik ezért anyagilag jelentõsen adakoztak. Idõvel központosított és hierarchikus egyházi szervezet jött létre, mely szigorú lojalitást és pénzbeli támogatást kívánt meg a tagoktól. Az imádat maga egyszerû volt, imádságok és énekek voltak meghatározva, létezett a böjtölés és a bûnvallás gyakorlata, a vallásgyakorlás napjai pedig a vasárnap és a hétfõ voltak." forrás: http://churchofgod.hu/content.php?act=belopodz
A kérdező hozzászólása: Kedves Kérdezõ Nagyon jó kérdés, és az elsõ, hozzá szóló mondatához, hogy a Pappas szó Atyát, apát jelent szeretnék hozzá szólni. Jézus azt mondta, hogy ne szólítsatok senkit atyátoknak, mert egy atyátok van... Nos egyebek mellet ez is mutatja, hogy az Egyházak ebben is eltértek az elsõ századi keresztényektõl, akik soha nem akartak Pápaságot csinálni, és Jézus sem, valamint, egyhangúlag egy Sáfárságot, egy Hû és értelmes szolga csoportot hozott létre, akik nem tétlenek, hanem aktívan a többi keresztény társaikkal szolgálnak. A többit már idézték. Tisztelettel Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: S nem csak Pál nem élt vele, hanem senki. Akkor írva lenne, hogy Pétert vagy bármelyik apostolt kirívó néven neveznék, Õk munkatársaknak hívták magukat, a többiekkel, akikkel vállvetve szolgálják az elrendezést amit Jézus létre hozott. S nem emelték ki magukat, mit ha õk okosabbak, vagy tanultabbak lettek volna. Katy Weaver
És felügyelõkrõl beszélt Jézus?

Mikor jönnek rá végre az emberek, hogy nem földi értelemben vett egyházakat, gyülekezeteket, vallásokat kell követniük, hanem csak és kizárólag KRISZTUS JÉZUS URUNKAT, szabad és kell követniük?

-Most írhatnék ide igék sokaságát, ami ezt mondja ("Én vagyok az Út, az Igazság és ÉLET",; "egy a közvetít? Isten és Ember között és az Krisztus Jézus",stb...), de nem teszem, mert els?sorban Istent keres?, Bibliát olvasó emberek véleményét szeretném olvasni.

Legjobb válasz: Ha nem lennének szervezett egyházak, akkor a muszlimok elég hamar megtérítenék a pogány keresztényeket. Ezt ügye te sem szeretnéd? Ezt én se szeretném, pedig én ateista vagyok. GONDOLKOZZÁL MÁR! Nem csak ti éltek a Földön.

Ha nem lennének szervezett egyházak, akkor a muszlimok elég hamar megtérítenék a pogány keresztényeket. Ezt ügye te sem szeretnéd? Ezt én se szeretném, pedig én ateista vagyok. GONDOLKOZZÁL MÁR! Nem csak ti éltek a Földön.
szavazz Hitlerre! =D
Ki az a Jézus hogy kövessük, mit tett ami fizikailag látható.
20:03! Te neharagudj már, de ha nem hiszel miért vagy ott minden hittel kapcsolatos kérdésnél??? :o) Kicsit azért vicces ám. :o))))
OPTIMUS!!!
A válasz: "És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektõl. Mert nem mindenkié a hit! (2Thess 3, 2)" Az utolsó mondat a lényeg!!! És nem az egyház tanítását kell gyakorolnunk az életünk során, mert Isten Igéje a Biblia ez fölött áll! És énsem értem hogy lesz valakibõl pl.katolikus pap, mikor televan faragott mennyei teremtményeket kiábrázoló bálványokkal a templomuk??? Hát nem látja, hogy törvénnyel szembe ütközik??? Teljesen felvagyok háborodva....De ez csak egy a sok közül.
Elsõ vagyok, haha engem gondolsz jehovistának akkor nagyot tévedsz, mert én vagyok a teljesen hitetlen, aki azon csodálkozik hogy vannak emberek akik ájtatoskodással töltik az idõt.
Jaj, ketten is vannak! Megint a két Jehovás majom próbál újra térítgetni? Egyik kérdezõt játszik, a másik meg kommentel hozzá? Szánalom.
22:37-es vagyok Az rendben van, hogy vitatod, hogy a mai egyház mennyire tér el az I. századitól, de ha azt írod, hogy Péterre nem alapozott semmit, egyszerûen nem ismered a Bibliát.
A kérdező hozzászólása: Sziasztok! Köszönöm a válaszaitokat és megpróbálok minden "használható" beírásra reagálni! Elõre bocsájtom, hogy nem akarok vallási vitába bonyolódni, nem akarok senkit sem megbántani, természetesen mindenki abban hisz, amibe akar, a saját döntése szerint. Még egyszer leszögezem, nem véletlenül írtam, hogy nem vagyok egy vallási felekezet, egyház tagja sem!!! Tehát sem katolikus, református, Jehova tanuja, evangélikus, stb...... Nem véletlenöl írtam, hogy semmilyen hivatalos egyházi, ember által alapított, bejegyzet egyházban sem hiszek, mert mind elkorcsosult, elfordult Isten Ígéjétõl. Nem azt állítottam, hogy nincs szükség KÖZÖSSÉGRE, ahol KÖZÖSSÉGBEN lehetünk Krisztus Urunkban, általa Istenben és egymással. Nem barlang kereszténységrõl beszéltem, igaz, ezt nem fejtettem ki, elnézést! Pusztán arra céloztam, hogy nem kéne-e Isten Szavát "leporolni", kifényesíteni és a helyére állítani, minden emberi tanítást, dogmát, világvége hajhászást, egyházi törvényeket, lepucolni róla és valóban az IGAZI Krisztus Jézust befogadni életünkben, hogy az IGAZI Istent Imádhassuk és az akaratában járjunk? Én nem hiszek az üdvözítõ egyházban, olyan nincs, nem is volt és nem is lesz! Nem hiszem, hogy annó a Krisztust követõk attól üdvözöltek volna, mert "regisztrálva" lettek egy XY gyülekezethez. Egyszerûen összejártak, hogy meg is élhessék Isten akaratát, és aszerint éljenek amit Krisztus Jézus parancsolt nekik. A Bibliában szereplõ EGYHÁZ nem azonosítható semmilyen ma létezõ hivatalos egyházzal. Akkor sem volt azonosítható semmilyen gyülekezettel, hogy "ez az igazi üdvözítõ gyülekezet". Minden gyülekezetben voltak és vannak akik jó irányba haladnak és vannak akik eltértek egyébb istenekhez, szokásokhoz, stb... Isten Ígéje számtalan esetben kifejti, hogy minket személy szerint akar és fog elérni, minden "közvetítõ" nélkül. Az Igaz EGYHÁZ az KRISZTUS TESTE! Krisztus elé is majd közvetítõ nélkül kell majd állnunk, senki nem fogja átvállalni helyettünk a ránk váró ítéletet, most itt az életben annál inkább sokan vállalják át Isten és Krisztus szerepét és viszik félre az embereket, de ez nem marad büntetlenül, ahogy Isten Ígéje írja. 19:49-nek: Teljesen logikus amit mondasz, értem mire gondolsz, viszont nem hiszem, hogy ez azon múlik, hogy valaki eljár pusztán egy vallásos "eseményre" istentisztelet vagy mise címén, vagy összejárnak és valóban Krisztus áll a középpontban és valóban Istenben vannak. Ha Isten megakarja õrizni az Õvéit, márpedig megígérte, akkor hidd el meg is fogja! 19:57-nek Egyet kell, hogy értsek veled, DE(!), itt most nem a katolikus ellenesség a lényeg, mert sorolni lehetne, mely egyháznak mik a "bálványaik", vagy éppen hol lopták el Isten Ígéjét Törvényét, Akaratát, a sor elég hosszú lenne! 22:37-nek Péterre nem alapozott semmit maradjunk ennyiben. A mai egyház amire te gondolsz az már sajnos teljesen másról szól, de nem Krisztusról és nem Istenrõl. Ajánlom figyelmedbe a következõ neten elérhetõ teljesen hivatalos katolikus iratot, és olvasd el mit ír a "Napba öltözött asszony" fejezetnél, de nem csak ott. Ez az egyház már a nap imádatáról szól! beke_kirlynoje.pdf ma 07:25-nek Örülök, hogy sokmindenben egyet értettél, csak az a problémám, hogy te szintén egy "földi szervezetet"-rõl beszélsz, ami nem az Ige szerinti! ma 12:19-nek Igazad van, gyülekezetekre szükség van, mint feljebb kifejtettem, én nem voltam elég kifejezõ a kérdésemben , bocsi!!! Továbbra is várom értékes hozzászólásaitokat, illetve mégegyszer köszönöm az eddigieket!!
kedves válaszolók, akik azt hiszitek, hogy a kérdezõ, és egy másik válaszoló is Jehova tanúi: nem azok. Jehova tanúi ugyanis pont azt állítják, hogy egy földi gyülekezetet, a Jézus által kinevezett hû és bölcs rabszogaosztály által, Jézus vezetésével irányított szervezet az, aminek tagjai ismerik az igazságot, és ezáltal lehetõségük van armaggeddon túlélésére. a kérdezõ pedig kérdésében mást állít. nem Jehova tanúja.
kedves elsõ válaszoló 19.40 majdnam szó szerint ídézted az egyiptomi fáraó mózesnek feltett kérdését. a kérdés csak az, hogy hogyan gondolkodtt Isten a fáraóról, és mi lett vele. te ne engedd, hogy konokká váljon a szíved.
tegnap 20:17 Miért lenne baj, ha olvasom a hívõk kérdéseit? (Mellesleg nem mindet.) Nem szabad? :) Egyébként meg lebuktál. Tényleg Jehovás vagy. Ha nem az lettél volna, tagadtad volna. Meg a kérdezõ is. Kellemetlen. :) )
én bízom benne, hogy ilyen nyilvánvaló hazugságig a jehovások sem süllyednek tehát elhiszem, hogy a kérdezõ nem az, a válszolók közt persze lehetnek Hogy egyházAT, vallásT kell követni, azt maga Krisztus Urunk mondotta, amikor Péterre alapozta az Õ Egyházát, mely azóta is töretlenül fennáll, és a pokol kapui sem vesznek erõt rajta
Nem értem, mi a bajod. Mindenki õt követi most is. Jézus meghalt. Sõt, Isten is. Mindenki meg fog. Te is, én is. Mindenki követi Jézust. :)
Kedves utolsó: a szövegkörnyezetbõl egyértelmûen kiderül, hogy te szóba sem kerültél, senkit nem érdekelt az "értékes" hozzászólásod.
Egy részük akkor jön rá amikor már késõ. A többiek elõbb.
Egy egészségesen, jó létben élõn, vagy bûntelen emberen hogy lehet megmutatni Isten nagyságát?
Kárhozottak menyors Te ateista vagy, keresztény , vagy agnosztikus?
Olyan keresztényszerûség, ha választani kellene. Szkeptikus fundamentalista agnosztikus keresztény (olyan ellentmondásos vagyok, mint sok ateistának a Biblia). Számomra a tartalom a lényeg és jelszavam az élj és segíts élni. Miért?
KEdves kérdezõ , Jézus azért mondta ezt , mert a zsidóknál nagyon sokszor elõ fordult ha beteg gyermeke születik vagy csak beteg is lett valamitõl, hogy a szülõkre vagy arra az emberre fogták , aki beteg lett, és ezért mivel Jézus meggyógyította ezt az embert rajta keresztül lett nyílvánvaló, hogy Isten segít , és szeret minket rajta keresztül .
A kérdező hozzászólása: Köszönöm, hogy írtatok. "Egy egészségesen, jó létben élõn, vagy bûntelen emberen hogy lehet megmutatni Isten nagyságát?" Igen, azt hiszem értem mire célzol, de akkor nincs olyan, hogy mindenki bûnös, mert Ádámék elcseszték?
A bûn nem egybõl születésünkkor lesz rajtunk , hanem az õ bûnük tett minket hajlamossá arra, hogy bûnbe essünk , elõzõ válaszolónak maximum tiszta életû ember létezik de Ádám/Éva bûne miatt valami apró kis rosszaság mindenkiben benne van. (nem kötözködés)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!