Találatok a következő kifejezésre: Hitler miért a (44 db)

Árulásnak tartjátok és ha igen miért a Stauffenberg és a konzervatív politikusok merényletét és összeesküvését Hitler ellen?

Legjobb válasz: Technikailag árulás volt - de egy jó célból véghezvitt, hõsies árulás. Ha ki is nyírták volna Hitlert, az egy emberölés lett volna, méghozzá egy olyan, amiért meg kellett volna õket jutalmazni.

Technikailag árulás volt - de egy jó célból véghezvitt, hõsies árulás. Ha ki is nyírták volna Hitlert, az egy emberölés lett volna, méghozzá egy olyan, amiért meg kellett volna õket jutalmazni.
Csalódtak Hitlerben, aki a háború végén már feleslegesen hagyta az embereket meghalni. Nem tartom árulásnak.
A mindenkorban és minden katonára érvényes eskü, hogy hazáját megvédi minden külsõ és belsõ ellenséggel szemben. Tekinthetõ-e árulásnak? Úgy gondolom, inkább kötelesség, amelyhez nem sok embernek volt bátorsága. Aki megtette, az komolyan vette esküjét.
Hitler nem a német társadalom többségi támogatásával került hatalomra, azt sosem szerezte meg. Igen, háború volt 1944-ben, de ha a Führer nagyobb kárt tesz az országban, mint az ellenség hadereje, akkor jogos az ellene való támadás. Ha a saját népe ellen fordul egy vezetõ, akármilyen papírra is van írva a hatalma törvényessége, a katonának nem joga, hanem kötelessége szembeszállni vele. A katona nem az államnak, és annak törvényeinek esküdött a védelmére, hanem az országnak. Minden külsõ és belsõ ellenséggel szemben.
Kiegészítve elõbbi mondandómat: kormányok, pártok, rendszerek jönnek, mennek. Az ország az, ami marad. Nem az államnak van honvédsége, hanem az országnak.
Hitler a hadseregnek csapnivaló fõparancsnoka volt. Tizedesi rangja volt az elsõ világháborúban, ahol tudtommal bátor katona volt. Azonban a katonai tudása tizedesi szinten maradt. Sztálingrád, Normandiai partraszállás: nagyrészt az õ hibája. Hozzáértõ, hazájukat szeretõ fõtisztek, tábornokok végsõ megoldásként jogosan akarták megölni: egy ember haljon meg, aki felelõs is rengeteg másik haláláért, ne százezrek! Mellesleg: Hitler is lemondhatott volna, mindenkinek jobb lett volna.
Próbálom összefoglalni: Az akkori német törvények szerint megítélve: árulás volt. Hogy ma minek tartjuk, arról úgy tûnik, megoszlanak a vélemények. Magánvéleményem: Itt nem Hitler személyiségén kellene vitázunk (az zsákutca) hanem a merénylõkön, illetve a jogi környezeten. Egyértelmû lett volna a helyzet, ha egy Német, erre autentikus bíróság megállapítja Hitler bûnösségét, elítéli õt és ezek az urak csak a halálos ítéletet hajtják végre, állami megbízásból, felhatalmazásból. De õk sem rögtön ítélõ bíróság, sem az ellenség külön erre a célra létrehozott speciális alakulata nem voltak. - (Utóbbiak a maguk tövényei szerint eljárhattak volna így esetleg.) Következésképp csak árulók lehettek, bármilyen célok vezették is õket. Még valami: Ha a római jog nem pártolja a visszamenõleges jogszabály-alkalmazást, akkor mi sem alkalmazhatjuk Hitlerre a mostani jogszabályokat, vagy értékrendet. Az árulóra/vagy hõsre pedig ugyanígy nem. De nemcsak a kis dühös bajszosnál vannak ilyen gondok. Minden háború vagy gazdasági válság (én inkább "tudatos, tõke kivételnek" nevezném) alkalmával felmerülnek ezek a kérdések, illetve a vesztesek megbüntetése egy látványos per keretében. - És én nem vagyok meggyõzõdve még ezek jogszerûségében sem. Kell a népnek a cirkusz és az áldozat, akikre lehet mutogatni valamiért, amiben a nép egy nagy százaléka (ha nem is a többsége) aktívan hitt és részt vállalt, nem pedig csak tûrte a kényszert. Esetünkben túl könnyû lenne ezt a tragédiát Hitlerre és pár emberre a környezetében rákenni. Érdemes feltenni a kérdést: a kor szülte(szüli) Hitlert (és a hasonlókat), vagy Hitler hajlította félre egymaga az egész korszakot?!? Tényleg Õ volt a többetek által emlegetett antikrisztus, vagy egy erre megfelelõ ember volt csak épp alkalmas helyen és idõben? Milyen források és erõk, milyen érdekektõl vezérelve támogatták? Ki juttatta és miért hatalomra? Mert én ugyan politikust magától ebben a világban még a fuszujkaszárra felmászni nem láttam... És ha ma nem teheti meg, akkor a múltban se tehette. Õszinte és valós párbeszédre lenne szüksége az emberiségnek, ahol megbeszélhetik végre tisztességesen az okokat amik ide vezettek és tesznek róla, hogy a kiváltó események soha többet ne fordulhassanak elõ. Mert amíg a probléma újratermelõdik, addig mindig lesznek majd "kis köbcös õrjöngõ bajuszosok" és hasonló "árulás volt?" viták... És tehetnek bármit ellene, tüntethetnek pro és kontra, hozhatnak mindenféle szabályokat, csak rosszabb lesz: tüneti kezeléssel betegséget gyógyítani soha nem lehet. Itt az okot kell oka fogyottá tenni a társadalom szerkezetének és szabályainak átalakításával. 2013-ban, mikor társadalmi rendszereket lehet modellezni, tele a net stratégiai játékokkal, az informatikusok és matematikusok, szociológusok pedig modelleket dolgoznak ki mindenre, már nem eshetnénk ugyanazokba a gyermeteg gazdasági és politikai hibákba, mint évezredeken keresztül újra és újra, másfél generációnként megtörténik, mondjuk adósságválság címen. - Véletlenül semmiképpen nem. Ez az ismétlõdés pedig senkinek nem lehet érdeke, aki csöppet is jóérzésû és becsületes ember. Valahol szerintem ez a lényege a történetnek és nem pedig az, hogy kit kell épp gyûlölnünk aktuálisan valamiért.
a jelenleg
Külsõ vagy belsõ ellenség? Ugyanolyan báb volt H.a pénzemberek kezében mint a többi politikus.Jelenleg george bushnak nevezett személy nagypapája, prescott bush intézte a náci németország pénzügyeit , azaz onnnan dõlt a pénz az országba erre a példátlan fegyverkezésre. Támogatták a másik oldalt is természetesen.Kevesen tudják hogy a legendás orosz harckocsit a T-34-et amerikai tervek alapján építették. A számla mindkét félnek be lett nyújtva végül.
Az akkori katonapolitikai helyzetben: árulás volt! Németország harcban állt, és így nem volt lehetõség ezt mérlegelni másként.Teljesen lényegtelen a kérdést tekintve, hogy Hitler hogyan jutott hatalomra 1933-ban. Ekkor már i944-et írtunk!Ezt katonai törvények szerint másként ítélni nem lehet. Az más kérdés, hogy sokan a hadseregen belül nem voltak párttagok, és nem voltak lojálisak a Führerhez. De attól még nem tettek semmit "az asztal alá". Egyszerüen a harcoló egységek miatt nem lehetett másként ítélni, utolsó tartalékait élte a nemzet.
Makacs Kun válasza féligazság. Hitler pártkatonái ( SA.) körbe vették a parlamentet és az ellenzéki képviselõket nem engedték be az ülésekre, így nem tudtak szavazni. Emellett folyamatosan minden ok nélkül letartóztatták és menekülésre kényszerítették az ellenzéki vezetõket. Hitler nemzeti szocialista pártjának nem volt meg az abszolút többsége, ezért részben a mérsékelt jobboldaliak betámogatása, részben viszont jogsértések sora kellett ahhoz, hogy megszerezze a teljhatalmat.
Elõször is azt kell tisztázni ki volt az áruló? A német nép szemszögébõl Hitler volt az áruló. A hatalmát tisztességtelen, jogsértõ módon szerezte meg. Következménye a romba döntött ország és 5.5 millió német halott.
*alapelvre *eskü
A parancsmegtagadásra bizonyos feltételek mellett minden katonának joga van. Például háborús bünök elkövetésére való parancs esetében. A katonai hitvallás pedig akkor is ugyanarra az alelvre épül, minden nemzetben és minden évszázadban, ha az épp aktuális eskû vagy az akkoriban hatályos papíron meglévõ törvények nem tarzalmazzák: Hazámat megvédem minden külsõ és belsõ ellenséggel szemben. Mindegy, hogy a papír mit mond. A hivatalnokok változó törvényei és jogszabályainál vannak magasabb rendeletek, amelyek örökérvényûek. Talán pátoszosam hangzik, de aki ilyen hivatást, a szülõföld védelmét választja, annál nem is lehetne ez másként.
Nem volt árulás. Mert a hazát akarták megmenteni a teljes pusztulástól. Mellékesen ha sikerült volna az egész világtörténelem másképpen alakult volna, pl mellékesen megúsztunk volna mi is 50 év zsákutcát és ma úgy élnénk mint az osztrákok.
Hitlert nem megölni, ha mód van rá: az lett volna az árulás. Nézd meg, mit mûvelt; aki szerette Németországot, az azt nem akarhatta, ha tisztán látott. Hitler azonban a megtévesztés és befolyásolás mestere volt. Sajnos ezt a gonosztól megszállott elmebeteg Hitlert az ördög megvédte minden merényletben, pedig legalább negyvenet követtek el ellene. Azonban az ördögi segítség hamar véget ért, hála Istennek.
Ha az akkori politikai helyzetet nézzük hivatalosan árulás volt, mert Németország hadat viselt, ráadásul Hitler a hadsereg fõparancsnoka is volt. Ugyanakkor sokan a hadseregen belül már a szövetségesekkel való megegyezést tartották kívánatosnak.Ezt azonban csak Hitler nélkül látták lehetségesnek. A jövõbeni német érdekeket próbálták Hitler személye elé tenni.További probléma, hogy a hadsereg /Wehrmacht/ nem állt teljesen a Führer mögött, ezt maga Hitler is többször szóvá is tette.Szóval jogilag árulás, erkölcsileg talán nem volt az.
Árulás volt.Kár ezt ragozni. Jól le van írva a 4.és a 7.pontban. A gyõztesek maszlaga a "hõstetti mítosz". Sok német tiszt inkább fõbelõtte magát minthogy ilyenbe részt vegyen.Ja az nem hõstett, csak az az elszigetelt szánalmas kis lázadás.

Hitler miért utálta a zsidókat?

Legjobb válasz: Gazdasági világválság volt, és durvább jóval, mint most. Az emberek dögöltek éhen, a zsidók meg úszkáltak a pénzben. Nem csak Hitler utálta õket, hanem egész Európa.

Gazdasági világválság volt, és durvább jóval, mint most. Az emberek dögöltek éhen, a zsidók meg úszkáltak a pénzben. Nem csak Hitler utálta õket, hanem egész Európa.
Helyesbítek: miért utálják a zsidókat szerte a világon? (ókori egyiptomiaktól kezdve szinte mindenki...)
Aki felette állt gazdaságilag nagy hátrányt jelentett számára. Így fogta elrakta lábalól a telhetõsebbeket bankárokat.
A zsidók Isten kiválasztott népe az Ó-testamentum szerint. Hitler árja-népnek (a hinduizmusból vette át) tartotta a németeket. Két különbözõ hit csapott össze és ebben is gyõzni akart. Ha másképp gondolkodom, akkor a háború elkezdéséhez és folytatásához rendkívül sok pénz kellet. Évezredek óta a zsidó nép az eszének és pénzváltási technikáinak köszönhetõen a leggazdagabb. Hitlernek kellett egy demagóg duma, hogy elvegye ezen szerencsétlen - de gazdag - emberektõl a vagyonukat. Az utálat eredete ez is lehet.
A vallás és a hatalom a két legnagyobb "gyilkos " a földön. Nézd meg a történelmet. Isten és a hatalom nevében már sokan és milliókat gyilkoltak meg.Sajnos! Az Ostobák .
A zsidók miért utálnak minket?
Talán csak tudatlanságból, amit vagy akit nem ismer az ember, az hamar ellenszenvesnek tûnik. A Zsidó vallás nem terjeszkedõ, nem hódító, kevésbé igazán ismert és menthetetlenül elavult. Ehhez hozzájárul a kiválasztott nép és az Istennel való szövetsége fogalma. E fogalmak nagyszerû eszközök voltak a Zsidó nép túlélése érdekében; míg sokkal nagyobb létszámú népcsoportok már régen eltûntek, a Zsidó nép máig fennmaradt mint önálló nemzet. De ezek a fogalmak nem csak szívóssá tette a Zsidó népet, hanem gyûlöltté is, fõleg azok közt akik nem képesek embertársak jogait tiszteletben tartani. Ez természetesen a zsidókra is vonatkozik, hiszen köztük is vannak akik az említett fogalmakat szorosan értelmezve, nem riadnak vissza embertelenül bánni másokkal.
Mert Hitler fiatalon nagyon sikertelen volt es a zsido kereskedo-csaladok sikere nagy irigyseget valtott ki belole. Ott kezdodott a gyulolkodesenek gondolata, aztan biztos, hogy sok al-indokot fuzott ehhez es igy a szemeben a zsidok nem kivanatos nepnek nyilvanultak. Persze azt nem nezte, hogy o maga sem volt nemet voltak zsido felmenoi is illetve nem epp volt az a tipikus "nemet-tipus", akit o kivalasztott nepnek tartott. Kis ember volt, hatalmas kisebbsegi komplexussal, egy jo adag frusztracioval, duhhel es irigyseggel.
Szerintem Õ nem útálta Õket.Valahol olvastam, nem ilyen Kuruc Infó féle oldalon, hogy nem volt antiszemita... A felesége is zsidó volt....
ma 17:48 Utálnak minket a zsidók ? Nem vettem észre. Természetesen lehetnek a zsidók közt akik más népeket utálnak, de nem kellene ezt se általánosítani.
Két alkalommal jártam a legnagyobb lengyel "haláltáborban", egy alkalommal pedig ellátogattam a holokauszt vallás legszentebb helyére, a "szentföldi" Yad Vashem múzeumba is. A holokauszttal kapcsolatban mára több kérdésem van, mint korábban volt. Nem lettem hívõ. Ha nyilvánosan feltenném a kérdéseimet mehetnék 3 évre börtönbe. Ez rendben van így?
A románok 400 ezer magyart mészároltak le a nagy II. VH-s hátraarckor. Ez olyan szinten nem érdekel senkit, hogy már bántó. Még a magyarokat sem, a zsidókat meg még annyira sem. Ellenben a csapból is ez a holokauszt téma folyik, egész nap õket kell sajnálni, a saját veszteségünket meg szépen felejtsük el. Én azt mondom, hogy majd ha a zsidók Izraelben érdeklõdnek a kiirtott magyarok után, engem akkor fog érdekelni az õ veszteségük. Ráadásul õket úgy érte a baj, hogy a világ túloldalán tébláboltak, ahol semmi keresnivalójuk nem volt, a magyarokat pedig a saját földjükön mészárolták le.
"Meg mindig nagyon sok tulelo el, oket talan mind beszerveztek, hogy ugyanazt mondjak? (mert, hogy mind ugyanazt mondja!)" Erre kérnék példát is mert én ahogy olvasgattam NINCS 2 megeggyezõ leirás a táborokról. " Talan a kepeket, amiket a holttestekrol, kinzasokrol keszitettek, meghamisitottak?" Kinzások? linkelj pár képet ha találsz. kösz.
Ez nem valláskritika... A nácik is világuralmat akartak, csakúgy mint a zsidók. Ennyi.
"Engem erdekel DE! van itt egy nagy kulonbseg. Katonakrol beszelunk, itt meg civilek haltak meg. " Civilekrõl beszélek a magyarok esetében is. Látom, nagyon érdekel a téma.
Tud nekem bárki bármilyen bizonyítékot mutatni arra, hogy a II. Vh. alatt bármilyen koncentrációs táborban zsidókat, cigókat, kollaboránsokat, vagy hadifoglyokat elgázosítottak? Hogy nézett ki a gázkamra? Most zuhanyrózsából folyt a gáz, vagy bedobónyílások voltak? Tud valaki két hasonló túlélõi történetet mutatni? Vannak olyan túlélõ történetek, amik nem mondanak ellent még a fizika alapvetõ törvényeinek is? Ha már történeteknél tartunk, akkor Anna Frank naplója hiteles?
22:04 azért utálják a zsidókat mert azt mondják h izraeliták Rm2, 29Mert nem az a zsidó, a ki külsõképen az Hanem az a zsidó, a ki belsõképen az; és a szívnek lélekben
más okból meg honnan tudjam (hitler meg aztán nem érdkel)
Mert németországot is kizsigerelték. Ezen nincs mit csidálkozni, útban voltak az árjáknak, féretették õket.
Kamu minden nem volt Hitler zsidó! nem égettek zsidókat! A koncentrációs táborokban pl: Auschwitz-ban nem csak a zsidók haltak meg hanem a katonák is a járványoktól meg a bombázásoktól!
Hitler részben zsidó volt, és a háborúban támogatták a londoni zsidó bankárok: http://index.hu/kulfold/htlr12/
zsindex grat
Ja, ellátogatsz egy haláltáborba, aztán mutogatják a félelmetes halálkamrákat, amelyek nagy része, mint kiderült, az '50-es években épült, de biztos nagyondenagyon sok zsidó ott halt meg. 6 millió. Annyi nem is élt Európában, de még így is maradt sok millió utánuk. Importálták õket, vagy mi a f*sz? De ha csakugyan nem lehetett köpni egyet úgy, hogy ne találj el egy zsidót, akkor mit kell csodálkozni azon, hogy utálva voltak?
19:56: persze, az a sok artatlan gyerek es no, aki meghalt a halaltaborokban az mind felelos volt a penzugyi valsagert. Valaki szuletik valaminek, amin nem lehet valtoztatni. Ha te zsidonak szulettel volna, mit tennel? Attol te felelos lennel barmiert szemely szerint? Es aki azt irta, hogy Hitler nem utalta a zsidokat, csak kiserletekre tartotta oket, mert alsobbrendu fajnak tartotta oket, az nem latja, hogy mennyire ellentmondasos, amit ir? Ha nem nezi annyiba, amennyibe sajat magat, akkor nincs tisztelet felejuk. Persze, hogy utalta oket, feltekeny volt a sikereikre. Egyebkent a ketkedoknek ajanlom, hogy latogassanak el egy korabeli halaltaborba, mert ha eloben latjak, hogy mi zajlott ott, akkor egybol magukba szallnak es nem fognak tobbe ismeretlen emberekre olyanokat mondani, ami nem igaz! Egyes emberekkel van gond, nem fajokkal. A sok altalanositas, sztereotipiak miatt tart ott a vilag, ahol.
Ez egy hosszú történet. A történelemkönyvekben nem találtok rá választ. Itt egy érdekes link: http://www.biblestudysite.com/judea%20declares%20war%20-800p..
Hitler zsidó felmenõkkel rendelkezett, vagyis Õ maga is zsidó volt... az ég világon semmi baja nem volt a zsidókkal, mindaddig, míg az anyja meg nem halt... Az anyja egyébként már nagyon nagy beteg volt régóta... viszont Hitler ezt nem fogadta el, könnyebb volt neki az orvost hibáztatni, aki zsidó származású volt szintén... Hitler iszonyatosan anyás volt, imádta az anyját, ezért is fájt neki annyira az elvesztése, hogy mondhatni beleõrült...
1.én zsidó suliba járok és keresztény vok és nem utálják a keresztények csak a nácikat 2. meg hitler nem utálta a zsidókat teljesen szerte a világon mert a felesége zsidó volt és ez 1000%
Azért üldözte õket, mert a zsidók pénzébõl tudta finanszírozni a háborút.A harmadik birodalmat szerette volna megvalósítani és felépíteni , mert ha emlékeztek rá neki voltak a legjobb építészei Európában velük akarta felépíteni az új rendet a világban, csak hát ugye beleköptek a levesbe de addigra ez sokak életébe került és nem csak zsidókéba!
Hitler nem utálta a zsidókat, sõt a német nemzet sem utálta. Németországban szerették a zsidókat, addig amíg ki nem derült, hogy a zsidók cserbenhagyták õket, sõt eladták õket. Tessék megnézni: http://www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE&p=D14F6989B7358BA..
Hitler nem utálta a zsidókat.Õ mindig is hitt a felsõbbrendü fajokban, az Arjakban, azt kutatta, mert meg volt gyõzõdve róla, hogy a német nemzet is közéjük tartozik.A zsidókat ellentétben "keveréknek" tartotta, és kisérletezések céljából "tartotta" õket!
Egyértelmû, hogy csak a zsidók pénzére volt szüksége "hódító" tervei megvalósításában. Hitler nagyon nem volt normális, érett személyiség. Valami indok kellett ahhoz, hogy a pénzüket használhassa, megszerezhesse, erre nagyon jó volt a gazdasági világválság idején az, hogy õket okolta a válságért, mivel jól tudtak bánni a vagyonukkal és valószínûleg nem éheztek úgy, mint annak idején az emberek. Egy éhezõ, munkanélkülinek könnyû felállítani elméleteket, ezért tudott milliónyi emberbõl hülyét csinálni, no meg gyilkost is. Végül is munkát adott akkoriban a népének, akik nem vették észre, vagy nem is akarták, hogy minek a válság idején fegyvergyárat mûködtetni....
Azért, mert mint jelenleg is , , A nagy bankokat, cégeket mind zsidók uralják. meglehet nézni Amerikában, a nagy bankok vezetõi között mindenhol megtalálható a zsidó.. És akkoriban ahogy már irták nagy válság volt, de a zsidok, akkor is megállták a helyüket és sok pénzük volt , jól éltek. Nem is kellett több az irigy és kapzsi hatalomnak.. hamar megvolt az oka De szerintem jól tették akkoriba, képzeljük csak el mi volna most? Lehet hogy minket vinnének most ilyen táborokba kivégezni, vagy rabszolgák lennénk.. Az a sok millió zsidó ha most élne, még többen lennének és õk irányitanák az egész világot.
Én halottam olyat is h Hitler félig zsidó volt!(szerintme ez hülyeség de kitudja lehet h éppen meg haragudot valamelyik szülõjére é aki zsidó volt és ezért csinálta azt.Vagy csak meg akarta akadályozni ha zsidók ki semmizék az országot és Európát
Azért mert õk robbantották ki németország (asszem) 1936-ban a pénzügyi válságot, és mert loptak, csaltak, hazudtak, mint ma is!
mint a cigányok
Eva Braun jómódú római katolikus bajor családban született 1912-ben. Sem õ sem Hitler nem volt bibsi és még a felmenõik között sem. Azért utálta a zsidajokat mert akkor is ugyanazt akakrták mint most. Hitelekben elúsztatni az országot, majd felülkerekedni rajta és irányitani. Modern országhógitás. Annak idején Iránnal is ezt csinálták, õk is csak 1978-ig tûrték. Most is azt csinálják.
tegyük fel, hogy ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint a korabeli németországban, európában. éhezés, nincstelenség, válság, satöbbi. mindeközben egy bizonyos csoport (zsidók) életszínvonala egyáltalán nem romlik. neked nem szúrnák a szemedet? akár irigységbõl, akár dühbõl? (pláne hogy a zsidóknak igencsak sok közük volt a válság kirobbanásához, és ezzel szinte mindenki tisztában is volt.)
A társadalom lezüllesztõinek és árdrágítóknak, spekulálóknak tartotta õket.

Hitler miért utálta a zsidókat?

Bárhol keresem, nem találom meg rá a választ. Hiába kérdeztem a töri tanárom, ? azt mondta, hogy nem is utálta ?ket. De utálat nélkül nem lehet kiirtani ennyi embert.

Legjobb válasz: Hitler a Mein Kampf-ban leírja, hogy "ha zsidók nem lennének, ki kellene õket találni". Tehát szerinte az az "egészséges", ha van kit utálni, ha van ellenségünk. Szerinte a "fajoknak" 3 típusa van: a kultúrateremtõk (természetesen a németek, esetleg germán népek), a kultúrahordozók (pl. magyarok), és a kultúrarombolók. Na, õk voltak a zsidók.

Hitler a Mein Kampf-ban leírja, hogy "ha zsidók nem lennének, ki kellene õket találni". Tehát szerinte az az "egészséges", ha van kit utálni, ha van ellenségünk. Szerinte a "fajoknak" 3 típusa van: a kultúrateremtõk (természetesen a németek, esetleg germán népek), a kultúrahordozók (pl. magyarok), és a kultúrarombolók. Na, õk voltak a zsidók.
Utolsó válaszolónak: Hitler anyai nagyanyja egy gazdag zsidó háznál volt szolgáló, egészen addig, amíg gyanús körülmények között teherbe nem esett. Hogy kitõl, olyannyira nem tudni, hogy amikor a nácik hivatalból átvizsgálták Hitler családfáját (kétszer is a harmincas években) esetleges zsidó õsök után kutatva, a vizsgálat eredménye az volt, hogy nem volt eredménye... :P A nagymami ugyanis soha senkinek nem árulta el, kitõl van a gyereke, aki késõbb Hitler anyja lett. Lehet tovább találgatni. :)
SZia. Az elso hozzaszolonak uzenem, hogy nem csak legenda, hanem igaz. Mivel tanultam muveszettortenelmet, a tanarunk itt-ott mondott erdekes toreneteket, amik a valosagon alapulnak. Tobbek kozott ezt is. Arra mar nem emlekszem, hogy a vizsgabizottsag tagjai kozott volt-e zsido, de azt tudom, hogy Hitler felvetelizett a kepzomuveszeti akademiara, majd nem vettek fel. En lattam Hitlertol festmenyeket (nem magat az eredetit, tanarunk muatott), ahhoz kepest hogy nem volt profi be kell vallanom eleg jol festett. DE ez a lenyegen mar nem valtoztat. KI tudja, lehet a gondok mar gyerekkorara vezethetok vissza....soha nme fogjuk megtudni
Ez az egyik, a másik meg hogy hitler dolgozott egy zsidó családnak amikor le volt égve. (minden féle házimunkákat) és valszeg ott is kapott rendesen. :)
A töri tanárom anno ezt mondta: Hitler nagyon szeretett festeni. Közepes tehetségû volt, de õ ezt nem tudta magáról, azt hitte zseni! :D Felvételizett a müncheni festõakadémiára, de nem vették fel, sõt megalázták és kinevették....stb A bizottság elnöke zsidó volt és még jó páran a bizottságból. Mivel Hitler amúgy is egy beteg ember volt, idegileg labilis stb..ez egy életre szóló lelki sérülést okozott benne...úgy érezte a zsidók tönkretették az életét, ezért meggyûlölte az összes zsidót! Persze, ez lehet csal afféle legenda, mint az, hogy miért nincs matematikai Nobel-díj...:) De én ezt hallottam a tanáromtól! ;) Remélem segítettem!
hitler azert utalta a zsidokat mert azok letelepedtek nemetorszagban.meggazdagodtak a nemetek boren, es uralni akatak az orszagot.okosan tettek a nemetetek amit tettek veluk{habar 1 kicsit durvak voltak).ezt kene tegye minden orszag.vedeni ami az ovek
Én azon a szemléleten vagyok, h nem is utálta õket, csak kellett egy indok, és a zsidók ott voltak
Volt egy olyan változat is, miszerint Hitler anyja zsidó volt, ergo maga Hitler is!
http://www.freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk0/freedmm.. Lehet, hogy mégsem genetikailag olyan antiszemita nép a német...?
"Volt egy olyan változat is, miszerint Hitler anyja zsidó volt, ergo maga Hitler is! " Helyesbítenék: nem az anyja volt zsidó, az anyai nagyanyja. Ezáltal az anyja már csak félig. :)
Jól mondja a töri tanárod, nem utálta õket. Mindössze csak biztonsági okokból gyûjtötte õket táborokba. Háborús körülmények közt ez standard eljárás az ellenséggel szemben a zavargások és merényletek megakadályozására. Ugyanígy tettek az oroszok vagy az amerikaiak is. Azt honnan vetted hogy kiirtotta õket?
Nem irtott ki sokat mert több millió életben maradt és kiment Iraelbe (akkor jött létre) és amerikába. Sokan pedig más néven élte tovább. Elején nem utálta õket, de aztán rájött milyen egy parazita kapzsi népség és ezért ki akarta õket utálni az országból.
Hitlert a zsidók jutatták hatalomra...
Dehogy utálta õ a zsidókat!Zsidó bankárok segítették hatalomra, de még a szeretõje is zsidó volt!Csak tette a dolgát amit a megbízói kiadtak neki!
Bármennyire is "utálnék" egy népcsoportot, akkor sem lennék képes ilyesmire. Állítólag H. szerette a gyerekeket...és mégis ilyet tett velük is - vajon miért? Hogy lehet valaki képes arra, hogy egy kisgyermeket bántson? Vajon aki végrehajtotta az utasításokat, mit szólt volna ahhoz, ha a szörnyûségeket a saját gyerekeivel kellett volna mûvelnie? Legalább õket megmenthették volna...
Azért, mert gazdaságilag jobban álltak, mint a Hitler által "képviselt" nép, és jól szaporodtak, és mert azért elég okosak voltak. Mármint, ha megnézed egy csomó zsidó, vagyis na jó annyira nem sok, de azért volt zsidó feltaláló és ilyen értelmiségi.
TALÁN MERT F:SZSZOPÓK VOLTAK
Érdekességek: http://hu.wikipedia.org/wiki/Karaita "A rabbinizmussal való ellentétük miatt a nácik sem üldözték õket" http://www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE Németország nyerte az I. Világháborút!
Hitler annyira utálta a zsidókat, hogy még a felesége is zsidó volt(azt nem tudom, hogy feleségül vette e-mindegy) pfff.erre mit léptek?!
az antiszemitizmus nem csak úgy ripsz-ropsz alakult ki az európaiakban. egyrészt az okozta, hogy nem vették fel. másrészt az I. vh után a nemzetiszocialisták a zsidókat kezdték hibáztatni a háború elvesztéséért, és hitler közéjük állt.
A kérdező hozzászólása: Azért a zsidókat kérdeztem, mert a melegekre megtaláltam a választ, a betegekre is, a cigányokat meg én is utálom, szóval õk nem érdekelnek.
Errõl szól a fajelmélet: a különbözõ emberfajok, népek, nemzetek értékbeli különbözöségét, fölé- és alárendeltségét hirdetõ reakciós, áltudományos elmélet. A fajelmélet azt állítja, hogy vannak olyan emberi fajok, amelyek átlagon felüli tulajdonságaiknál fogva eleve uralkodásra termettek, míg mások csak szolgaságra képesek. A fajelmélet elméletileg igazolni akarja a kizsákmányolást, a nemzeti és osztályelnyomást, az imperialista politikát. A fajelmélet, mint kidolgozott rendszer, elõször a gyarmatosítás kezdetén jelent meg, azt hirdetve, hogy a felsõbbrendû "fehér faj" törvényszerûen uralkodik a primitív, alacsonyabb rendû színes bõrûek felett. A fajelmélet az impenalizmus viszonyai között különösképpen eldurvult, legszélsõségesebb formái a fasiszta rendszerekben alakultak ki. A hitleri fasizmus rémtetteinek nagyrészt a fajelmélet az ideológiai alapja. Magában foglalja a zsidóüldözést (antiszemitizmus) és az angol-amerikai fajelméletbõl eredõ négerüldözést. A II. világháború alatt ennek az elméletnek a jegyében milliószámra írtották az európai zsidókat, szlávokat. cigányokat. A fajelmélet a Dél-afrikai Köztársaságban ma is elfogadott állami ideológia
Nos nemtudom, hogy te tudod e mi történik palesztínában. nézz utána! Európai tv-k ben nem fogsz semmitse találni. Arab adókon folyamatosan megy. Aztán, te hogy fogadnád, hogy átmennek a gyerekeden tankkal és az õsi földed ahol atyáid életk elfoglalják, mert az õ istenük aztmondta, hogy az övék az a te dolgod. Szerezsd a zsidókat majd tanulsz a hibádból.
Ez a buziholokauszt mikor került elõ? (A cigánnyal együtt) Ugyanis roppantul érdekes módon, a nyolcvanas években még nem tanították az iskolában a cigány- és buziholokausztot.
Mi úgy tanultuk, hogy a zsidók vallási elõírásaik miatt nem dolgozhatnak akármit és ezért már régóta a pénzügyletekkel foglalkoztak. Ebbõl meggazdagodtak és Hitler ezért szemelte ki õket.
az akkori idõben nagyon sok zsidó lakta Németoszágot, akik gazdagok voltak... nem pontosan a fajjal volt baj, hanem azzal, h Hitlernek volt egy rögeszméje, miszerint Németországot csak a németek, a tiszta árják kell lakják, akik szerinte egy felsõbrendû nép volt a többihez kepest... ezért volt tiltva pl. a németek és más nemzetiségûek között a ázasság... a Mein Kampf c. könyvében, részletesen leirta, hogy fog es hogy akarna a zsidóktól megszabadulni, megsemmisiteni õket
"Mein Kampf c. könyvében, részletesen leirta, hogy fog es hogy akarna a zsidóktól megszabadulni, megsemmisiteni õket" Mert olvastad? Tegnap fejeztem be, de pl. nincs benne az, hogy "küldjük a rohadt mocskokat az összeset a gázgamrába!" Az van benne, hogy azokat semmirekellõket, akik a háború alatt elárulték az országot, el kellett volna gázositani. Pont úgy, mint ahogy a katonákat is gázositották a harcmezõn. Mellesleg a harci gázokkal egy zsidó fiatalember kisérletezgetett.
Az utolsó mondat tök jó volt, csak kár hogy épp most eszek...
Én meg úgy tudom hogy mivel õ maga is zsidó származású volt apai ágon (Shicklgruber) apai nagymamája prostituált életmódja miatt utálta meg a zsidókat.
hitler egy bolond

Hitler miért utálta a zsidókat?

Legjobb válasz: mert ezt mondták neki... csak egy báb volt

mert ezt mondták neki... csak egy báb volt
Manapság miért szídja minden második ember a zsidókat?
"Elég ha csak a többi emberrõl való gusztustalan véleményüket nézzük." Ezen mit értesz? Forrás?
mert övék volt minden amibõl jön a pénz, de most is sok a gazdag zsidó
Sir Butcher, jól összefoglaltad. De ez miért valláskritika kérdés? Hitler a zsidó fajt pécézte ki, nem csak a vallásos embereket. A kikeresztelkedett zsidók is mentek a lágerbe.
Nyilván nem mindenért a zsidók a felelõsek, a szélsõségektõl én elhatárolódok. Viszont a zsidók alapot jócskán alapot adnak és adtak mindig is arra hogy gyûlölni lehessen õket. Elég ha csak a többi emberrõl való gusztustalan véleményüket nézzük. Ez nem történelemóra, ha jobban érdekel a téma ne fogd vissza magad, elég hamar ráfogsz jönni a lényegre.
Mert nem németek voltak.Ennyi...ez a nácizmus.Hitler a német népet magasabbrangúnak tartotta, mint más népeket, bármelyiket is nézzük.
valamibõl finanszírozni kellett a wehrmachtot, arra ott volt a zsidók pénze.
Hitler mindenkit utált és ki akart írtani, de mivel a zsidóké volt a média mindig ezért ezt terjedt el.
Mi magyarok alakítjuk ezt az országot és tesszük azzá ami. És a történelem folyamán rendszeresen rosszul tettük a dolgunkat. Széthúzás, beszûkült szemléletmód, túlzott anyagiasság, a szeretet teljes hiánya jellemzõ ma ránk mint népre. A nosztalgia, a kritikátlan múltban élés a jövõre való készülés helyett. Tanárként engem az érdekel, mit tehetek a gyerekekért, akik a jövõ Magyarországát építik majd, nem az, hogy Pistike szülei zsidók-e vagy svábok vagy szlovákok. Ha tudnád mi a szeretet, ha az Embert néznéd és nem a bûnbakkereséssel foglalkoznál, akkor eggyel több ember tenne valamit a hazáért. Egy olyan Magyarországért, ami híres a toleranciájáról, a kultúrájáról. Mert most nem arról híres, sajnos.
Zárjuk, de zárszónak írd le miért kéne felelõsséget vállalni. Jómagam, és még pár millió magyar semmi rosszat nem tettünk. Tanulunk, dolgozunk és próbáljuk kicsit jobbá tenni a hazát. Mit vétkeztem? Kit köptem le? Kit vertem meg? Kit döntöttem nyomorba? Kit öltem meg? Elárulom: senkit. Fordítva már egy hosszú listát írhatnék. Mégsem teszem, csak annyit szeretnék, hogy fejezze be mindenki a rajtunk való élõsködést és ne tapossanak át rajtunk. Szóval nem értem, miért kell butaságokat írni. Én ezért a hazáért, én ezért a népért élek. Még ha azt is nevelték az emberekbe, hogy én vagyok a gonosz mumus. Nincs bennem rossz szándék, csak igazságot és békét szeretnék (ennek elérése pedig már csak egy hajszálnyira van ettõl a közmondástól: , , Si vis pacem, para bellum.") Köszöntem.
Ezt hívják a felelõsség vállalás teljes hiányának. Pszichológiai jelenség. Nem mi vagyunk a csúnya gonosz magyarok, hanem a többség nem tud felelõsséget vállalni hozzád hasonlóan és másokat hibáztat mindenért. Tényleg zárjuk is le, nem érdemes veled errõl beszélgetni.
Ha én (mi) nem tehetek a rossz helyzetrõl, akkor valaki biztosan. Azt pedig nem én találom ki, hogy ki az. Továbbá érdemes a történelem megvizsgálása a másik oldalról is Többek között az oroszok egyik hobbija volt a történelemhamisítás (6 misi, 3 misi, alig egy misi stb.) Ja és amit nem szabad elfelejteni: , , A történelmet a gyõztesek írják" - mi vesztettünk, így mi vagyunk a csúnya gonosz nép. Részemrõl itt lezárva.
73%, Hitler is így kezdte. A bûnbakkeresés szánalmas és felelõtlen dolog. És azokat a magyarokat, akikkel nem vagy egy véleményen, hova küldenéd? Szép dolog, mondhatom. Magyarországnak nem a zsidók a problémája, hanem azok a magyarok akik homokba dugják a fejüket és másokat hibáztatnak a [email protected] helyzetért. Mindig van kit hibáztatni.
Ti zsidozassal eritek el az orgazmust? En inkabb maradok a csajoknal.
zsidócskák helyett zsidók és lemaradt egy , , t" betû Elnézést, haldoklik a net és alig vártam, hogy elküldjem.
Nem kell elítélni, csak ennek értelmében felesleges hangoztatni, hogy szegény zsidócskákat mindig, mindenhol kirekesztik és üldözik õket OK nélkül (mert ugye senki sem gondolja komolyan hogy különbözõ idõkben, különbözõ népek OK nélkül rekesztették ki és üldözték õket). Nyilván van rendes zsidó, ahogyan rendes cigány is, csak hát a fránya arányok. Tehát nem a többségi társadalomba kell keresni a hibát, nem a többséget (az õslakókat) kell hibáztatni. A kisebbségnek kell alkalmazkodni, s nem fordítva. Továbbá az aszemitizmus és az antiszemitizmust ne keverjük már. Tehát ha én magyar érdekeket képviselek és zsidómentességet szeretnék az országban, az nem egyenlõ azzal, hogy a halálukat akarom. Csak egyszerûen menjenek innen.
Tehát egy zsidó beszél róla? Érdekes. Persze ez alapján nyugodtan ítéljünk el egy egész fajt.
Na, látom, átrakták a kérdést. És igen, errõl beszéltem, amit a 69-es is belinkelt: Megbízhatatlan, nem hiteles forrásokból táplálkozó honlapok; alapon nem értem, egyáltalán hogyan létezhetnek ilyenek. Meg lehet tekinteni, hogy kikkel állnak kapcsolatban: http://www.freepress-freespeech.com/holhome/kapcsolat.htm Aztán el lehet dönteni, hogy azt elhisszük-e nekik, amit kérdeznek. Nemhogy egy hamis fordítást simán bekajálni...
Óh igen...és szerinted a XX: században így élnek a zsidók...hogy büntetlenül goj-okat rabolnak ki meg ölnek meg, rabszolgát tartanak...hogy lehet valaki ennyire idióta?!
Minket kérdezel, hogy neki mi a véleménye...érdekes, én azt hiszem, elég szájbarágósan leírta a Mein Kampf-ban.
Kérdezõ! Szándékosan tetted a kérdésedet a Valláskritika rovatba? Ha nem vallásos okok érdekelnek, akkor a Politikában jobb helye lenne, bár ott nagyon tobzódnak az antiszemiták, akik csak gyûlölködni tudnak, ill. folyamatosan azt papagájkodják vissza, amit a szélsõjobbos médiában hallanak / olvasnak (Echo tv, kurucinfó, metapédia és hasonló, nem hiteles források). Ha pedig vallásos okokra vagy kíváncsi, az akkor sem valláskritika. De azért ha jelzed, mi érdekel konkrétan, könnyebb lesz válaszolni. Üdv.
Nézd meg ezt: http://www.youtube.com/watch?v=OlDPsfL6bNI (4 részes, de ez majd látszódni fog) Egy zsidó beszél róla.
Szükség volt a pénzre a háborúnak, mert Németország bajban volt. Nagy bajban és igazságtalanságban, nameg az összes vesztes ország, kivéve Románia, aki átállt, miután a németek felfegyvereztek...durva. A pénzt pedig a zsidók forgatták.

Hitler miért nevezte Németországot a Harmadik Birodalomnak? Miért pont harmadik?

Legjobb válasz: A kifejezés Arthur Möller van den Bruck 1922-es mûvébõl eredeztették, melyben a szerzõ a 962 és 1806 között fennálló Német-római Birodalmat elsõ, míg az 1871 és 1918 között fennálló Német Császárságot második birodalomnak nevezi.

A kifejezés Arthur Möller van den Bruck 1922-es mûvébõl eredeztették, melyben a szerzõ a 962 és 1806 között fennálló Német-római Birodalmat elsõ, míg az 1871 és 1918 között fennálló Német Császárságot második birodalomnak nevezi.
ez nem ilyen egyszerû. maga a kifejezés már a 19. század végén megjelent és folyamatosan jelen volt, különbözõ jelentéstartalommal. amire Hitler alapozot az valószínûleg Moeller van den Bruck 1923as, azonos címû irománya, amiben az elsõ birodalom a Német-római birodalom, a második Bismarck-i császárság.
Mert az volt a harmadik német birodalom. I. (Nagy) Ottó hozta létre az elsõt 963-ban. Ez volt a Német-Római Birodalom. Aztán I. Vilmos és Otto von Bismarck hozták létre a másodikat 1871-ben. Ez volt a Német Császárság. Hitler meg a harmadikat. Az ötödik lovas
Bocs. 962. Nem 963. Az ötödik lovas
Az elsõ birodalom: 962-1806 A második: 1871-1918 vagy 1871-1933 És erre jött a "harmadik", bár ugyanennyi erõvel negyedik vagy második is lehetne. Hitler gesztusa olyasmi volt, mint amikor De Gaulle "megalapította" az ötödik köztársaságot Franciao.-ban.
mert valamikor, valahol, volt elsõ és második
A kérdező hozzászólása: És mi volt az Elsõ és a Második Birodalom?
Mert Hitler gongolom arra gondolt hogy már most megnyerték a 3. világháborút!
1. birodalom az aki megnyerte az elsõ világháborút a második pedig az aki megnyerte a második világháborút és folytathatnám...

Hitler miért gyűlölte ennyire a zsidókat?

Nem tudok sokat róla, csak azt, hogy szörny? dolgokat tett velük? De ezt milyen indíttatásból? A szülei nevelték bele, vagy esetleg gyerekkori sérelem. Azt elismerem, hogy pl. a cigókat sokan nem szeretik, de azért ilyent ok nélkül nem tennénk velük...

Legjobb válasz: Igen volt ez amit az elõttem szóló mondott. De én olyat is hallottam hogy valami zsidó szívatta õt valamivel és ott borult ki igazán állítólag. A lényeg az hogy megutálta õket és ezért akadt ki ennyire.

Igen volt ez amit az elõttem szóló mondott. De én olyat is hallottam hogy valami zsidó szívatta õt valamivel és ott borult ki igazán állítólag. A lényeg az hogy megutálta õket és ezért akadt ki ennyire.
Beszédeiben Hitler nagy kereszténynek vallotta magát. A fõhadiszálláson szûk "baráti" körben pedig állandóan arról beszélt, hogy a kereszténység(és a zsidóság) felelõs a germán faj elpuhulásáért. Zsidók nélkül nincs kereszténység így nem lett volna az "átkozott iszlám sem" ahogy mondta. Amikor alsóbrendûségüket hirdette nem pusztán a levegõbe beszélt. A szintén zsidógyûlölõ, római Tacitus ír róluk néhány érdekeset utána nézhetsz. Gyakran erre is hivatkozott amikor élesen bírálta a zsidókat csak ezt nem divat reklámozni, elkönyvelték egy hülyének és csók. Mindez csak tény, nem gyûlölöm a zsidókat nem pártolom Hitlert ezek száraz tények.
Azt mondják, hogy tehetségtelen festõmûvész volt és kidobták a fõiskoláról. Zsidó származású tanárok. Azt hiszem ez is rátett egy lapáttal.
Elárulom, hogy Hitlert is a zsidók irányították, mint ma is mindent. A holokauszt pl. egy ugyanolyan procedúra volt, mint a WTC "felrobbantása". Mindenféle teóriával tömik a fejünket, az agyunkat tudatosan mossák. Egyszerû marketingfogás az egész. Sokan voltak a zsidók, saját magukat irtották... bûnbakot pedig mindig kell keresni/találni.... Szerintetek most nem az van, hogy valaki szépen ül egy asztalnál, és a keze ott van a NAGY PIROS GOMB mellett, és csak a megfelelõ pillanatra vár, hogy megnyomhassa?? Aztán jön a nagy BUMM....
Azért amiért a középkorba Szép Fülöp kivégeztette a templomosokat Franciaországban. Kellett neki a pénz. Vagyonukat elkobozta, de ha lehetõség volt rá akkor 1941-ig ki is válthatták magukat. Hitler aztán nem volt finnyás ha pénzre vagy hadianyagra volt szüksége. Ráadásul ott volt az olcsó munkaerõ. Egyébként a németek felajánlották a szövetségeseknek, hogy tízezer teherautóért cserébe kiadnak ugyanennyi zsidót, a háború vége felé ez már nem számított volna sokat. Szerinted belementek? Frászt.
Hát annyira csak nem gyûlölte a zsidókat, ha együtt kocsikázott Krupp fegyvergyárossal. Az errõl készült fénykép benne van minden komolyabb könyvben, ami a második világháborúval foglalkozik!
Ezenkívül szabotõr forradalmakat szítottak mialatt õk sorsdöntõ csatákat vívtak a fronton.
Mert Stefanie-t egy zsidó hódította el elõle Bécsben vagy Linzben.Meg azért mert míg õk az életüket kockáztatták a patkányos lövészárkokban Németország dicsõségéért, addig a pénzzel bélelt szocdem-többnyire zsidó-politikusok, akik sosem voltak a front közelében sem, megalázó békét kötöttek az ellenséggel.
klónozzátok, oszt kérdezzétek meg tõle
A hivatalos verzió szerint azért mert a zsidók gazdaságilag veszélyt jelentettek Németországra De ez az egész megrendezett volt, igazából Hitler leszarta õket nagyívbõl.Most komolyan melyik marha támadná meg a Szovjeteket?Ki lenne az a hülye aki lényegében az egész világ ellen fordulna?Még egy ovis is tudja hogy ez tuti bukást jelentene Ez egy mesterségesen keltett háború volt, Hitlert csak bábunak használták arra a célra hogy mindenki õt utálja.Ugyanazok pénzelték mindkét oldalt, ezzel Hitler is tisztában volt természetesen és ugye nem kell ecsetelnem hogy kik pénzelték õt és a másik oldalt is
Mert nem akart egy ilyen világot amit ezek csináltak az utóbbi 70 évben.
Ha van egy szabad fél órád, nézd meg ezt: http://www.youtube.com/watch?v=e1X7QNEF-6s&feature=g-hist
Mondjuk Hitler az 1920-as évek elején munkásszálón élt, segédmunkásként dolgozott, és nagy hatással voltak rá különbözõ antiszemita újságírók és politikusok véleményei. Ez is szerepet játszhatott az egészben.
"Hitler miért gyûlölte ennyire a zsidókat?" Roppant egyszerû a válasz: tõle kéne megkérdezni! Lehet elméleteket gyártani, de nem látunk a fejébe (pláne, hogy halott).
Nagyon sok gazdag zsidó család vásárolta meg a "szabadságát" a náciktól. Nem ölték meg õket. Weiss Manfréd, csepel. Spanyolországba mehettek. Ettõl függetlenül lerabolták a nácik a zsidó embereket.
az oroszok sokkal több zsidót öltek meg, mégis Hitler lett a fõ gonosz ...
Nem gyûlölte õket, sõt szerette. A pénzüket. De hogy ne legyen annyira feltûnõ irtotta a szegény zsidókat is. Aztán a megszerzett vagyonokból lehetett fegyverkezni, terjeszkedni és tovább irtani a népeket. Mert oké, hogy vallási alapon deportálta a zsidókat, de deportálta a cigányokat is, pedig szegényeknek annyi közük volt a zsidó valláshoz, mint nekem a Stallonehoz. Ja és mielõtt elfelejteném mi, magyarok is arra a sorsra jutottunk volna, ha nem állítják le õket nagyobb hatalmak. Szövetség? Ezeknek? Míg az õ érdekük azt diktálja. Addig. Aztán ellenséggé válsz. Betyárbecsületük csak a magyaroknak van. Ha van még...
hitler nem volt hülye e téren. tegyük csak fel a kérdést melyik a leggazdagabb réteg? a zsidó. csak rájuk kent valamit hogy lehessen írtani õket

Ha Hitler szerint a zsidók alsóbbrendűek, akkor miért félt tőlük annyira?

Legjobb válasz: "Igaz, mi is a listán voltunk..." Fejtsd már ki nekem ezt légyszíves.

"Igaz, mi is a listán voltunk..." Fejtsd már ki nekem ezt légyszíves.
Hitler nem úgy tartotta, hogy vannak kultúra teremtõ, hordozó és romboló "fajok"? Sz'al én úgy tudtam, hogy nem alsóbbrendûnek tartotta a zsidókat, hanem kultúra rombolónak, illetve, ha mégis beszélt "rendûségrõl", akkor azt így értette.
Mert az õ kezükben volt a gazdaság...azért is irtotta õket
"ti hülyék vagytok. nem veszitek észre, hogy Adolf Hitlernek adtok igazat? mi bajotok van nektek!" És nem volt igaza?
"vannak kultúra teremtõ, hordozó és romboló "fajok"" te ebbe van valami igazság nem kicsi!
Mondjuk ebben a kultúra rombolásban lehet valami:) Nem azért, de a médiában egyértelmû a zsidók felülreprezentáltsága, és mit látok? Most fáradt vagyok leírni, de borzasztó ami itt megy. Azért csak egy a rengetegbõl: http://www.youtube.com/watch?v=z5NQpm6GEQQ
Most is õk vannak hatalmon
Ahol összetartozás van, ott van erõ, van hatalom. Egy összetartó nép a mai napig, ezért is sikerül nekik minden. Ha eltekintünk a zsidóktól, mindig azt a népet akarják kiírtani, akik összetartanak, mert egy összetartó nép veszélyt jelenthet. Csak nézz körül ott, ahol nincs összetartás. Lsd: Magyarország. Magyar vagyok és ez szomorú, hogy nincs köztünk meg más, csak az irígykedés, ellenségeskedés. Így le tudnak gyõzni mindenkit. Kicsit elmentem a kérdéstõl, de ábrázolni akartam, hogy miért is kellett volna elpusztítania egy népet Hitlernek ahhoz, hogy érvényesülni tudjon. Igaz, mi is a listán voltunk...
Az akkori faj elméleteknek nagy jelentõségük volt, de nem akkora mint manapság hangoztatják. Volt fajelmélete a németeknek, magyaroknak, románoknak és még a zsidóknak is. Az igazi ok valójában a bolsevizmus volt (ma már bevallottan a zsidók terjesztették elsõ sorban, szóval nem kell antiszemitázni. Ha komolyan érdekel a téma, innen mindent megtudhatsz (egy zsidó férfi beszéde): http://www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE&feature=related
Ez egy hülye kérdés. Az alsóbbrendûségrõl meg annyit, hogy nem olvastam még kullancstól tudományos értekezést, de fájós, hogy közelebbi kapcsolat során én húznám a rövidebbet.
Nem felek a zsidoktol nem is utalom oket.Kit erdekel mit mondott Hitler.A lenyeg az az hogy Magyarorszag a mi orszagunk, Simon Perez meg vegyen maganak mashol orszagot.
Bizony. Mert hát, hiába alsóbbrendû faj, ha egyszer képes arra, hogy tönkretegye az életedet.
nem vagyok zsidógyûlölõ, de nem is imádom õket, ahogy hitlernek sem helyeslem a , módszerét, h el kell takarítani minden más fajt. nah de, a kérdésedre a válasz. félsz egy tigristõl? pedig alattunk vannak, ha azt vesszük alsóbbrendû nálunk embereknél. mégis félsz tõle.
mert tudta, hogy ha összefognak, akár erõsebbek is lehetnek nála.. de hogy jött ez a kérdés? már az is rossz, hogy valaki nem lõtte le hamarabb

Hitler miért utálta a zsidókat?

Én nem értem. Miért tartotta ?ket más fajnak? Az ember csak az emberek fajához tartozhat.... Meg a felesége Éva is zsidó volt. Akkor ez most hogy is van?

Legjobb válasz: Propaganda volt. Egyszerûen csak beilleszkedett az amúgy is súlyos irányzatba. A zsidógyûlölet nem a II. vh-ban robbant ki hirtelen. Megvolt az már korábban is.

Propaganda volt. Egyszerûen csak beilleszkedett az amúgy is súlyos irányzatba. A zsidógyûlölet nem a II. vh-ban robbant ki hirtelen. Megvolt az már korábban is.
Rossz életkörülményei voltak és a legkönnyebb volt a zsidókra fogni. Az antiszemitizmus egyébként nem új keletû a korban, szóval nem szart õ spanyol viaszt. Éva Braun meg nem volt zsidó.
Valóban kizsákmányolnak minket, de nem a zsidók. Ez nem vallási meg hovaszületési kérdés.
ma 21:46 Azért pontoztam le, mert marhaságot mond. Lehet itt a keresztes lovagokat is isten valódi szent harcosainak tekinteni, de ha egyszer nem voltak azok... :)
21:59 - Kizsákmányolnak téged? Te szegény... persze te véletlenül se vagy hibás, mint a ma született bárány, olyan ártatlan vagy. De az is biztos, hogy ha a kényelmesség meg a lustaság fájna, te napi 24 órában ordítanál. Kizsákmányolnak... :D
Mert megérezte azt, ami most a világ egyik legnagyobb problémája a túlnépesedés mellett: A zsidók uralnak mindent, és mindenkit. Minden állam mögött ott vannak a háttérbõl irányító zsidók, illetve a lehúzó bankok is mind zsidókézen vannak... Más elméletek szerint Hitler is "zsidóbérenc" volt, és az volt a zsidók célja, hogy a holokauszt után mindenki sajnálja majd a zsidókat(ahogy teszik is), és így rejtett módon tudjáák uralni a világot(azt siratják az emberek, akik tönkreteszik õket) Természetesen a hétköznapi zsidó ember errõl mit sem tud, velük nincsen semmi bajom.
Sejtettem, hogy ez lesz. Nem is gondolnak bele, hogy talán igaz, amit beszélek, még ha kicsit meredekene is hangzik. A zsidók kizsákmányolnak minket, és uralnak. Vegyétek már észre!
Olvasd el a Mein Kampfot, aztán rájössz, hogy miért. A gugliban ha rákeresel, biztos le tudod valahonnan tölteni, csak el ne áruld a forrást a noé hisztinának.
Hitler "senkit" sem szeretett, aki nem volt náci. Sima "felsõbbségi komplexus". Persze nem ennyire egyszerû, hisz (mint írták) kiváló politikus volt, így az is közrejátszott. De ha ma azt mondanám, hogy küldjük a [email protected]t a gázba, vajon hány magyar (persze névtelenül, mert akkor nem is vagyunk hibásak...) mondaná, hogy "Éljen!"? Õszintén. És ez a szomorú. A világ nem változik túl sokat, csak úgy látjuk. G.
névtelenül én mondanám. miután nem lenne egysem, már névvel is.
A zsidót minden korban, helytõl függetlenül utálták, lévén saját maguk elszeparálódtak a többi embertõl, s nem is tekintették õket egyenrangúnak magukkal. Furcsa, a többi ember számára visszataszító és sértõ szokásaik vannak. II. Ramszesz, a babilóniai Nabukodonozor, a hellenisztikus Alexandria filozófusai (pl. Apión), Cicero, Tacitus, Luther, Széchenyi, Liszt Ferenc, Henry Ford... egyikük sem szerette õket. Három olvasmányt ajánlok, az egyik Tacitus Annalese (V.5.), a másik Luther "A zsidók és hazugságaik" c. munkája, a harmadik pedig Henry Ford "A nemzetközi zsidó" c. munkája. Egyiket sem "nácifasiszta" írta. "Ezeket a szokásokat, bármiképpen honosodtak is meg, a régiség védi: egyéb fonák és rút intézményeik ocsmányságuk miatt kaptak erõre. Mert a leghitványabbak, megvetvén õsi vallásukat, adót és pénzadományokat szoktak odahordozni; ez gyarapította a zsidók hatalmát, valamint az, hogy egymáshoz megátalkodottan hûségesek és készségesen könyörületesek, viszont mindenki mást ellenségesen gyûlölnek. Különválnak étkezésnél, félrehúzódnak pihenéskor, és ez a kéjelgésre igencsak hajlandó nemzet az idegen nõkkel való érintkezéstõl távol tartja magát; egymás közt semmi sem tilalmas. Nemi szervük körülmetélését azért vezették be, hogy a különbözõségrõl felismerhetõk legyenek. Akik az õ szokásaikra tértek át, ugyanezt mûvelik, de semmit oly hamar magukba nem szívnak, mint az istenek megvetését, hazájuk megtagadását, szüleik, gyermekeik, testvéreik semmibevételét." (Tacitus jól elkapta a lényeget)
Ja van még egy igazán jó munka, amit ráadásul egy zsidó írt: Bernard Lazare: Az antiszemitizmus okai http://www.freepress-freespeech.com/holhome/antihr/blazare.htm
A kérdező hozzászólása: Én ezt eddig nem is tudtam. Köszönöm a válaszokat, nagyon érdekesek. :-)

Miért mindig a Hitlert és a náci Németországot állítják be "rosszakként" a háború során?

Szerintem a népírtással kapcsolatban annyit,hogy Oroszország is elkövette ezt,valamint ez az egész holokamu csak egy felfújt dolog,fele annyi embert nem öltek meg.Ezzel is csak jó sokat kaszálnak nagyorrú "barátaink",ha értitek mire gondolok.

Legjobb válasz: Nem állítják be. Az oroszokat sem dicséri jobban senki és az õ ötágú vörös csillagjuk ugyanúgy tiltott önkényuralmi jelkép.

Nem állítják be. Az oroszokat sem dicséri jobban senki és az õ ötágú vörös csillagjuk ugyanúgy tiltott önkényuralmi jelkép.
Ismeritek annak a szónak a jelentését, hogy irónia?
"sõt! Az egyiknek elõnye is volt!" Ezután a kijelentés után sajnos nem tudlak komolyan venni, legfõképp azért, mert úgytûnik te is beszálltál a széljobber hörgõkórusba, és elbirkultál, anélkül, hogy szabad gondolataid lennének.
20:25 69%! Na ebbõl is látszik, hogy a kurucinfót futóbolondok vezetik! Egyszerûen nem fér a fejembe, hogy a szélsõjobberek miért gondolják azt a modern felvilágosult demokratákról, hogy idióták, meg, hogy mindent a zsidók irányítanak!
köszönjük a napi webhitler felszólalást!
Perger Ottó - Kuruc-infó" Régen nem olvastam kucuginfót, de a cikk tanúsága szerint nem maradtam le sokról, mert azóta csak [email protected] lett. Még szerencse, hogy nem nyomtatják, legalább ezzel is kímélik a környezetet.
kérdezõ elmúltál már 13?
A szovjet kommunizmus egy teljesen újszerû, futurisztikus rendszer és kísérlet volt arra, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a bolygót, csak úgytûnik végülis nem mûködött. A nácizmus viszont nem volt más, mint õskori barbár tanok visszahozása futurista köntösben.
Beszámoló egy majdani tanévnyitóról Iskolánkban reggel 8 órakor becsöngettek. Elõször megtartották a tanévnyitót, melyen az igazgató hangsúlyozta: sokkal hatékonyabbá kell tenni a holokauszt tanítását az iskolában, és erõteljesebben kell fellépni a rasszizmus és a gyûlöletbeszéd ellen. Miután az igazgató elmondta beszédét, egyperces néma felállással emlékeztünk meg a holokauszt áldozatairól. Ezek után osztályfõnöki órák következtek. Közöltem a diákjaimmal, hogy az egyik régi tanáruktól meg kell válniuk, ugyanis õt a holokauszt tagadása miatt elbocsátották, sõt, egy per is folyamatban van ellene. Az igazgató utasításainak megfelelõen hosszasan ecseteltem a diákoknak, miféle következményei lehetnek a holokauszt tagadásnak. Ezek után ismertettem az órarendet. Hétfõn a következõ órák lesznek: a zsidó nép története, a zsidó nép szenvedéseinek ábrázolása a mûvészetekben, a holokauszt története, a holokauszt matematikája, a megsemmisítõ táborokban uralkodó életkörülmények, a cigányság kultúrája, valamint a cigány holokauszt eseményei. Kedd: a rasszizmus veszélyei, a zsidóság kultúrtörténete, a cigány mûvészet, Izrael állam földrajza, a gyûlöletbeszéd és a bûnözés összefüggései. A szerdai órák: a holokauszt története, a melegek szexuális szokásai, a cigányság eredete, Auschwitz története, kiemelkedõ zsidó feltalálók, valamint a haláltáborok fizikája. Csütörtök: a sobibori láger mûködése, a nácik homoszexuális áldozatai, a dachaui láger borzalmai, a kamatszedés alapelemei, valamint a zsidóság üldözése. A pénteki órák: a holokauszt ábrázolása a filmmûvészetekben, a cigányság irodalma, a homoszexualitás és az irodalom, banki alapismeretek és a gyûlöletbeszéd jellemzõi. Ezen kívül lehet fakultációra is jelentkezni, amelynek témája: Miként lépjünk fel a holokauszttagadókkal szemben? Ezek után tájékoztattam a diákságot kiterjedt jogairól, hangsúlyozva, hogy számukra minden megengedett az iskolában, lehet dohányozni, csúnyán beszélni, a tanárokat sem kell tisztelni, szünetekben lehet üvöltözni, rendetlenkedni, akár még verekedni is. A tanárok elleni támadás sem tilos, miképp szexelni is lehet, sõt, az azonos nemûek közötti szex kifejezetten ajánlott. A saját nemûket kedvelõk jobb jegyeket fognak kapni - közöltem a tanulókkal. Viszont holokausztórákon szigorúan tilos összefüggéseket keresni, kérdéseket feltenni, valamint beszélgetni és rosszalkodni sem szabad, mert azzal megsértenék az áldozatok emlékét. Végezetül hangsúlyoztam, hogy az iskola az életre készít elõ, és ha az itteni szabályokat betartják, akkor majd késõbb is hasznos tagjai lesznek a társadalomnak. Mindezek után egyperces néma felállással emlékeztünk meg a holokauszt áldozatairól, majd az iskola tanárai és tanulói elvonultak a Holokauszt Emlékmúzeumba és a zsinagógába. Kezdetét vette a 2024/2025. tanév. Perge Ottó - Kuruc-info
"Tudatlan vagy, és kevered a dolgokat. A szovjet csapatok nemhogy támadásra, de a hathatós védekezésre sem voltak képesek 1941 nyarán" Ajánlom szíves figyelmedbe Földi Pál "A Barbarossa hadmûvelet" címû munkáját. Legszívesebben kötelezõvé tenném azok számára, akik még mindig hisznek a sztálini mesében.
A kérdező hozzászólása: 22:05 és 23:13 , érdekes gondolat.
A kérdező hozzászólása: Válaszolók! Párizs-környéki békék? Egy magyarnak ez nem gyalázat? Ti ki mellé áltatok volna abban a helyzetben?
Oké, a Red Alert áll szemben: Call of Duty, Medal of Honor, és az összes háborús szar, Wolfenstein, Velvet Assassin, The Saboteur, Necrovision, ezek csak az utóbbi idõk termékei.
A történelmet mindig a gyõztesek írják, ennyi az oka.
"amit a Red Alertben látsz, annak mennyi köze van szerinted a kommunizmushoz, azt leszámítva, hogy pirosak?" Pl. a Red Alert 3-ban, amikor az amerikai hadsereg technikai fejlettsége és emberbarát technikája mellett ott van a szovjet sereg, ahol a katonák sorozott katonákból és kényszermunkára ítélt rabszolgákból állnak, hogy a technikájuk fejletlen és brutális, meg hasonló "finomságok". Ja, meg az "1984-es szovjet katonai parádé" ahol azt éltetik, hogy most már õk uralják az egész világot.
23:13 - amit a Red Alertben látsz, annak mennyi köze van szerinted a kommunizmushoz, azt leszámítva, hogy pirosak?
(Nem olvastam végig a válaszokat, tehát ha írta már valaki, akkor bocsi.) Nem hallottál még arról, h a történelmet mindig a nyertesek írják?
"Hitler értelmetlen háborújáról" meg csak annyit említenék, hogy a II. Világháború elsõ momentuma az volt, amikor 1920-ban aláírták a Párizs-környéki békéket..." Hitler háborújának értelmetlen voltát éppen az bizonyítja, hogy amit a Párizs-környéki békék igazságtalanságának lehetett tekinteni, azt Hitler békésen is tudta korrigálni háború nélkül (Rajna-vidék remilitarizálása, Ausztria és a Szudéta-vidék Németországhoz csatolása). A háborút Hitler valójában elsõ perctõl a Szovjetunió ellen kezdte, az általa óhajtott keleti élettér meghódításának reményében. Ennek az agyrémnek meg semmi köze Versailles-hoz, egyedül Hitler beteg agyából következett.
Az, nem voltak képesek. De azért két nap alatt õk is megszállták Lengyelországot.
"Ajánlom szíves figyelmedbe Földi Pál "A Barbarossa hadmûvelet" címû munkáját. Legszívesebben kötelezõvé tenném azok számára, akik még mindig hisznek a sztálini mesében." Földi Pál nem más, mint Nemere István. Ez az egyik írói álneve. Ne röhögtesd már ki magad. A sztálini mesét pedig éppen te mondod fel. A szovjet történetírás hazugsága volt, miszerint a bölcs Sztálin és a nagy Szovjetunió kezdettõl fogva a nácik megtámadására és megsemmisítésére készült és csak idõnyerés céljából paktált le Hitlerrel 1939-ben. Csak hát elkéstek szegények azzal a felkészüléssel. A valóság ezzel szemben az, hogy Sztálin ugyanolyan gazember volt, mint Hitler és nagyon is kedvére volt a vele való szövetség. Amikor 1941 tavaszán kezdett rájönni, hogy Hitler átvágta, egyszerûen pánikba esett, mivel pontosan tudta, hogy a Vörös Hadsereg bármilyen háború megvívására alkalmatlan a németek ellen. A nyugati szovjet határvédelem katasztrofális állapotban volt 1941 júniusában. Sztálin baklövésének persze a szovjet lakosság és a Vörös Hadsereg szerencsétlen katonái lettek az áldozatai.
Jajj szerencsétlenek, olyan rossz nekik. Lazításképpen megerõszakoltak több ezer magyar nõt, gyerekeket is, amikor "átutazóban" voltak.
Utolsó válaszom a témára. A háborúknak csak vesztesei vannak. A probléma veled az, hogy olyanokat hibáztatsz, akik áldozatok voltak. Az amerikaiak és az oroszok még egy fokkal rosszabbak. Az amcsik sunyin beleszóltak messzirõl, az oroszok meg semmivel sem voltak barátibbak. A különbség közöttük az, hogy nem kezdtek népirtásba, nem bizonyított tények alapján. Hitler zsidóellenessége teljesen alaptalan volt, ha elolvasod a Main Kampf -ot láthatod, hogy az elmélete egy belemagyarázás. Erre az akkor államcsõdszélén álló németországbeli németek vevõk voltak, hiszen szükségük volt egy ellenségképre. Ez alapfeltétele a diktatúrának. Hitler kicsit átértelmezte szerencsétlen Nietsche gondolatait és kivetítette más népekre. A legérdekesebb, hogy Hitler semmilyen szempontból nem volt árja, hiszen sok mindent mondhatunk rá, de hogy magas szõke kékszemû, azt a legkevésbé. Éva Braun (a szeretõje, aki zsidó volt) esetébõl egyértelmûen látszik, hogy a zsidók számára csak a manipuláció és a diktatúra eszközei voltak. "áldozatok nélkül nincs háború." Ez az elmélet vezérelte, és ebben igaza volt. Remek politikus volt, az eszközeivel volt a baj. Nem volt 100-as az is igaz.
A kérdező hozzászólása: Egyik elõzõ válaszoló írta: "Mit kéne szeretni a nácikon és Hitleren?" Én nem mondtam , hogy szeretem.Én azt kérdeztem, mért kimondottan csak õ a bûnös. És tudom, a válasz: A háborút a gyõztesek írják : D Ja, és az amerikaiakat és az angolokat is ugyanúgy szeritem a háborúban, mert szerintem nagyon érdekes(mármint a háború).
A kérdező hozzászólása: 11:46 -os válaszoló Nem vagyok jobbikos.Képzeld elítélem õket.Fideszes vagyok.Egyedül az elvett területek kérdésében értek velük egyet, de szerintem ezzel kapcsolatban minden magyar így van (ez lenne a normális). Ezzel arra utalok, hogy nem minden ember jobbikos aki már észreveszi az igazi problémákat.Lásd:romák(szándékosan írom így, mert van aki erre is allergiás : S)
A kérdező hozzászólása: A következõ mondattal zárnám az egész kérdést és azok válaszait: Néhány év múlva ne csodálkozzatok(most is így van) , ha a cigányok és a zsidók fognak mindent irányítani.Én arra hívtam fel a figyelmet, hogy írtásuk nem minden szempontból vot rossz.Válaszolók, egyet értek azzal, hogy ha rajtunk , magyarokon kísérleteztek volna más lenne a helyzet.Na mármost, szerintem nem mi voltunk azok, és a cigányok ma is problémát jelentenek.Szóval miért is írtották õket? Gondoljatok bele.
Az elõzõ válaszoló kitûnõ példája egy liberális értelmiséginek.
Kedves kérdezõ! Igazad van teljes mértékben! Miért a Hitler és miért a nácik? Jó oké elkezdtek egy világháborút, amiben meghalt 50 millió ember nagy cucc. Jó oké kicsit megpörköltek meg elgázosítottak pár zsidót 5-6 milliót. Elfoglaltak néhány országot, megerõszakoltak pár ezer nõt és megöltek pár civilt is... Na és? Olyan rossz dolog ez? Ettõl van mindenki úgy oda? Én sem értem... Lettél volna zsidó akkor ba..e és k.rtak volna se.gbe a nácik. kis p.ö.cs nem vagyok még zsidó sem, de szánalmas vagy kopasz kis bu.znyák...
A holokauszt valóban rémes volt és létezett, egyedül az a hazugság hogy ez a zsidók ellen irányult.... A holokauszt áldozatainak fele lengyel volt.(nem csak lengyel zsidó)
"Egy valamire válaszoljatok: miért kell védeni a zsidókat? Mi? Miért olyan nagy cucc ez a holokauszt?" És ezt a kommentet a "Miért mindig a Hitlert és a náci Németországot állítják be "rosszakként" a háború során?" kérdés után nyomod be? Kíváncsi lennék, mekkora cucc lenne a holokauszt, ha a családodon kísérleteznének. Ha anyádat elgázosítanák, ha apádat halálra dolgoztatnák és a bátyádnak sem "kárpátia" lenne a kezére tetoválva... Lehetsz még ebben az életben szar helyzetben kisorrú "barátom". Ha érted, mire gondolok.
Az ártatlan áldozat, az áldozat. Akár német, akár orosz, nem mindegy? Sztálinnak már csak azért is a háborús bûnösök közt van a helye, mivel az õ cinizmusa, ostobasága és mulasztásai volt a fõ oka annak a mérhetetlen pusztulásnak, amely az országát és a népeit sújtotta. Másrészt éppen Sztálin volt az, aki az utolsó órákig lelkesen ellátta Németországot nyersanyagokkal, lehetõvé Hitler számára, hogy háborítatlanul meghódítsa egész Nyugat-Európát. És, hogy idõközben ezzel a segítséggel felkészülhessen a Szovjetunió elleni háborújára. Hatalmas öngól volt Sztálin részérõl!
"A világháború kirobbantásáról elég annyit mondanom hogy a szovjet csapatok támadó formációban álltak amikor a németek megtámadták õket" Tudatlan vagy, és kevered a dolgokat. A szovjet csapatok nemhogy támadásra, de a hathatós védekezésre sem voltak képesek 1941 nyarán, jórészt Sztálin és a katonai vezetés végzetes mulasztásai miatt. Sztálin pedig egyszerûen még június 22-én, a német támadás megindítása napján sem hitte el egy darabig, hogy nagy barátja, Hitler úgy átverte, és lényegében 22-én estig megtiltotta a Vörös Hadsereg számára az ellentámadást. Aztán meg már elkésett vele. Amit te félreértesz, az a szovjetek nyugati határvédelmi terve: az ugyanis egy esetleges ellenséges támadás azonnali visszaverésére és utána rögtön ellentámadásba lendülésre épített. Elhibázott taktika volt, az ellenség ugyanis könnyen beékelõdhetett a gyenge szovjet védelembe majd át tudta törni azt. A nyugati szovjet határvédelem abszolút felkészületlen volt 1941-ben bármiféle háború megvívására, és ezt a hadsereg parancsnokság és Sztálin is pontosan tudta. Sztálin egyszerûen végzetesen elszámította magát Hitlerrel kapcsolatban. "ezért sikerült egy ideig felszabadítani Szovjetunió egy részét a a bolsevik elnyomás alól." A nácik nem felszabadítottak a bolsevik elnyomás alól, hanem meghódították a szóban forgó területet, Hitler pedig az ottani ukrán, belarusz és orosz lakosságot egyszerûen alacsonyabb rendû rabszolgának tekintette. Hitlernek ezt az eljárását még a német tábornokok zöme sem értette, õk ugyanis felfogták, amit Hitler nem: a SZU legyõzésének egyik elõfeltétele lett volna a lakosság szimpátiájának megnyerése (sok helyütt eleinte virággal fogadták a németeket) majd a bolsevik rendszer és Sztálin ellen fordítása.
"Észrevettétek, hogy a számítógépes játékokban is egyfeszt a nácik a rosszak? A kommunistákat nem merik fikázni az amcsik" Red Alert széria?
Észrevettétek, hogy a számítógépes játékokban is egyfeszt a nácik a rosszak? A kommunistákat nem merik fikázni az amcsik, nehogy megorroljanak az oroszok, kínaiak, koreaiak, hát maradnak a nácik, mert valakit mégiscsak utálni kell.
Ha elmész Jeruzsálembe ott meg érted a zsidó kérdést!
Most pedig álljunk fel, és énekeljük el Szlovákia himnuszát! Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú, Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú, Zastavme ich bratia, veï sa ony stratia, Slováci o¾ijú, Zastavme ich bratia, veï sa ony stratia, Slováci o¾ijú. To Slovensko na¹e posiaµ tvrdo spalo, To Slovensko na¹e posiaµ tvrdo spalo, Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo, Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. U¾ Slovensko vstáva putá si strháva, U¾ Slovensko vstáva putá si strháva, Hej rodina milá, hodina odbila, ¾ije matka Sláva, Hej rodina milá, hodina odbila, ¾ije matka Sláva. E¹te jedle rastú na krivánskej strane, E¹te jedle rastú na krivánskej strane, Kto jak Slovák cíti, nech sa ¹able chytí a medzi nás vstane, Kto jak Slovák cíti, nech sa ¹able chytí a medzi nás vstane.
Na jó, inkább visszamegyek a szerelem kategoriába.
20:53 vagyok. Így van. Ezért se tetszik egyik se. A saját gondolkodásomat ismerem, most az hogy a gondolkodásomat beskatulyázzák valahova, arról nem én tehetek. Szerintem kérdezõ ezzel egy újabb felesleges vitát kanyarintasz.
Szerintem se kéne a MÁV-ot vádolni, ez tényleg csak a pénz miatt van. De rengeteg sok politikusunk van, aki nem zsidó, és mégis milliók/árdok tûnnek el a kezükben. Fehér, fekete, sárga, ugyanúgy tud csalni hazudni, ha pénzrõl van szó, max a módszer más. Nem védek senkit, nem is támadok senkit.
A válasz írója 86%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: ma 20:53 Nem létezik olyan ideológia, amelyikbe ne halt volna már bele akár egy ember is.
A kérdező hozzászólása: 20:35 Szerintem ezt én nem akarom megvárni. (Amúgy jude vagy? vagy mi?)
A kérdező hozzászólása: Egy valamire válaszoljatok: miért kell védeni a zsidókat? Mi? Miért olyan nagy cucc ez a holokauszt? Meg a zsidók miért a MÁV-ot perlik?(Vagyis a magyarokat)Amikor szerintem e németek csinálták az egészet Na ennyit errõl zsidópártolók.Nem nézlek le titeket, de szerintem rossz oldalt választottatok.
Mi az hogy fele annyi embert nem öltek meg???Amilyen ideológiában már egy ember is életét veszti, az NEM egy jó, nemes cél! Mi az hogy Oroszország is elkövette, ujjal mutogatunk a másokra, mint a kisgyerek? A Lacika is széttúrta stb. Jaj nem inkább ebbe most nem megyek bele amúgy is beütöttem a lábam és mérges vagyok .
Kamu válasza : Te úgy élhetsz mint a felvinci barátok : gond és bú nélkül, ha ez életed legnagyobb dilemmája. (mi lett volna, ha Hitler és a németek.., miért Hitler és a nácik stb fantasztikus álmodozások :(((( Áruld el mióta marcangol téged ez a kérdés ?
"Miért mindig a Hitlert és a náci Németországot állítják be "rosszakként" a háború során?" Hitler belekezdett egy értelmetlen háborúba, amit elvesztett és végül az egész német népet példátlan katasztrófába sodorta. Mit kéne szeretni Hitleren és a nácikon?
Miért mindig a Hitlert és a náci Németországot állítják be "rosszakként" a háború során? Vegul is lehetne okolni Bela bacsit is a futrinka utca 4szam alaol! A haborut ki inditotta el? Csehszlovakiat, Ausztriat ki kebelezte be? Ki nem tartotta be a ra vonatkozo nemzetkozi egyezmenyeket (fegyver, seregtartas stb) Az meg, hogy eletter meg revans stb annak mi koze volt Norvegianak, Danianak, Hollandianak, Belgiumnak stb csak mert ezen orszagokat is megtamadta Nemetorszag illetve Hitler. A nepirtas megint mas kategoria ok 6 ev alatt megoltak kb. 50 millio embert (II. VH veszteseg) az Oroszok meg 70 ev alatt kb 80 millio korul? Ki tudja? Ha valaki eliteli Nemetorszagot meg nem jelenti azt, hogy NEM iteli el Oroszorszagot. Maradjunk annyiban, hogy kelet-europa a haboru miatt kerult komcsi befolyas ala. Ez Nemetorszagnak koszonheto!
"Ezen már én is gondolkodtam!" Inkább mennél csajozni, fára mászni, tanulni, vagy labdázni...
Ezen már én is gondolkodtam! Napóleon cognacot vehetsz akárhol, de ha kimondod azt a nevet hogy "Hitler"vagy csak "Adolf"megfagy a levegõ a szobában!
A világháború kirobbantásáról elég annyit mondanom hogy a szovjet csapatok támadó formációban álltak amikor a németek megtámadták õket ezért sikerült egy ideig felszabadítani Szovjetunió egy részét a a bolsevik elnyomás alól. De ezekkel az agyhalottakkal nem érdemes vitatkozni mivel ha a nácikról van szó akkor egybõl hõbörögnek de amikor tényekkel találják magukat szembe egybõl kussba vannak.
Hitlert éls a nácikat csak elítélni lehet! Sztálint szintén! A holokauszt nem kamu, éltem már akkoir és tudom, hogy milyen idõk voltak azok. Nem vayok zsidó, mielõtt ezzel megvádolnál! A zsidókat pedig sem védeni sem szidni nem kell! Csak azt kell nézni, hogy egyes ember milyen! A nem zsidók között is sok olyan van, akinek a tettei elítélendõk, a zsidók között pedig sok a tisztességes ember! Nem a származás dönti el, hogy ki a jó vagy a rossz! Mellesleg nagyon sok hasznos, jelentõs, fointos találmány fûzõdik zsidó tudósok nevéhez! Nélkülük te sem onthatnád itt a "bölcsességedet". Azt pedig ne mondd, hogy ha õk nem találják fel a találmányikat, feltalálta volna más! A szovjeteknek voltak feltalálói, akik minden tudóst megelõztek, csak nem ismerte senki a találmányaikat! Állította ezt a sztálini-rezsim! Van egy magyar mondás: Jó volna a volna, ha az a volna ott nem volna!
Õszintén Kérdezõ, mégis hány éves vagy?
Szerintem meg te vagy rossz oldalon.Vagy nincs nagyapád vagy nem beszélsz vele.Keres egy holokauszt túlélõt és neki mondjad nem nagy cucc!
"A történelmet a gyõztesek írják. "Hitler értelmetlen háborújáról" meg csak annyit említenék, hogy a II. Világháború elsõ momentuma az volt, amikor 1920-ban aláírták a Párizs-környéki békéket..." A Párizs-környéki békéket megelõzõ (és okozó) Elsõ Világháború "kezdõrúgása" meg az volt, hogy mi magyarok (még leírni is szégyellem ezt a gyalázatot) az osztrákokkal karöltve megtámadtuk a szerbeket, a németek meg rárontottak a franciákra...
A történelmet a gyõztesek írják. "Hitler értelmetlen háborújáról" meg csak annyit említenék, hogy a II. Világháború elsõ momentuma az volt, amikor 1920-ban aláírták a Párizs-környéki békéket...
A kérdező hozzászólása: Aha.. szerintem nem éppen... a kettõ ugyan az.. , sõt! Az egyiknek elõnye is volt!

Hitler miért gyűlölte annyira a zsidókat, hogy ki akarta irtani a földől őket?

Én úgy tudom, személyes motivációja volt.

Legjobb válasz: Ez nem vallási kérdés. Semmi köze a zsidó valláshoz. Mivel nem hit alapján irtotta õket, hanem származás alapján, mivel az árja faj kategóriájába õk nem fértek bele. Ezen kívül a diktatúrák egyik mozgatórugója, hogy keresünk egy közös ellenséget.

Ez nem vallási kérdés. Semmi köze a zsidó valláshoz. Mivel nem hit alapján irtotta õket, hanem származás alapján, mivel az árja faj kategóriájába õk nem fértek bele. Ezen kívül a diktatúrák egyik mozgatórugója, hogy keresünk egy közös ellenséget.
Õk voltak az egyetlen befolyásos tulajdonságú emberek, akik gátolták volna a céljai elérésében. Pl vállalkozók, tudósok, ügyvédek, bankárok, ilyen magas poziciójú emberek 21/F
Késõbb a többi népet is ki akarta irtani (legalábbis a szlávokat), hogy legyen a tiszta árja fajnak élettere. Egyébként valahol ott keresendõ az ok, amit az elsõ válaszoló írt. Hitler meg volt gyõzõdve róla, hogy a zsidók tudják a leginkább hátráltatni õt a céljai elérésében, illetve minden zsidó eredetétõl fogva gonosz, kapzsi és ravasz, ezért ki kell õket irtani.
szerintem Hiternek a pénzük kellett és a gyáraik, mert egy akkora mértékû háború rengeteg pénzt felemészt, erre pedig jó fedõsztori volt kitalálni, hogy értéktelenebb faj. vagy az is lehet, hogy tényleg annak gondolta õket és így jött neki kapóra a dolog, hogy egyúttal szerezzük meg a vagyonukat és ezért õjet írtotta a legjobban. De ki tudja még mi jádszódhatott le egy ilyen õrült ember felyében.
A cigányokat is irtotta, tehát nem csak az volt az ok, amit 1. ír. Amúgy Hitler is állítólag zsidó származású volt, Eva Braun, a kedvese viszont nem csak állítólag. Csak elvette az eszét az árja faj ideája, azt gondolta, ezzel aztán nagy dolgot vihet véghez és õ lehet a világmindenség ura, az árja faj keresztapja. Megalomániás, hataloméhes kis senki volt.
Igen, a motivációja az elsõ által írtakból eredt, késõbb pedig egyszerûen még jobban begolyózott és jöttek a többiek által írt következmények. A tudomány mai álláspontja szerint erõs mentális problémái voltak.
"Én úgy tudom Hitler anyját (szolgáló volt egy zsidó családnál), megerõszakolta egy zsidó férfi és ez is közrejátszott abban, hogy zsidógyûlölõ lett." Ez egy amerikai városi legenda, amit még ráadásul rosszul is írtál le, mert állítólag a nagyanyját kapta el a Rothschild.
A helyes választ itt találod:Meglepõ, hogy pont egy zsidó származású ember szájából!!!Mindössze 8 perc, magyar felirattal! Érdemes rá szánni.. http://www.youtube.com/watch?v=qHl6p0xR_kE
A kérdező hozzászólása: Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Már csak azért rossz a Hitler árja elmélete, mert én például szerinte árja is lehetnék, mert megfelelek a kritériumnak, de más miatt kivégeztetne. Na ennyit az agyament elméletérõl. Jó, hogy már nem zavar sok vizet. Köszönöm.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat. Én úgy tudom Hitler anyját (szolgáló volt egy zsidó családnál), megerõszakolta egy zsidó férfi és ez is közrejátszott abban, hogy zsidógyûlölõ lett. Erre gondoltam, amikor személyes motivációról írtam. De ez nem magyarázat a többi fajta ember kiirtására. Egyébként erre semmi magyarázat épp ésszel nem létezik. Köszönöm a válaszokat.
Hitler kétszer jelentkezett a Bécsi Festõmûvészeti akadémiára, de nem vették fel, és ezért is az iskolát irányító zsidókat okolta, aztán ez a gyûlölet fokozódott. Persze ez csak egy elmélet a részemrõl.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!