Találatok a következő kifejezésre: Ha van egy telkem a Balaton (1 db)

Ha van (elméletileg) egy telkem a Balaton mellett, és odaengedem a barátaimat sátorozni, de nem kérek érte pénzt, akkor azért nekem kell valamit fizetnem?

Gondolok itt pl. az idegenforgalmi adóra. Kell azt valahogy bizonyítanom, hogy nem fizet?vendégek vannak ott?

Legjobb válasz: Neked azért semmit nem kellene fizetned!

Neked azért semmit nem kellene fizetned!
Neked valóban nem kell fizetned, mert az idegenforgalmi adót neked az igénybevevõtõl be kell szedned, amelyet az önkormányzat felé be kell vallanod és meg kell fizetned. (De ezt neked kifizetik, így nem a te kiadásod.) Amennyiben az igénybevevõ 18 év alatti, 70 év feletti vagy közép- vagy felsõfokú oktatásban tanul mentesül az adófizetés alól.
Ha odaengeded a barátaidat, akkor nem kell semmi fizetned! Ha viszont falusi vendéglátást, vagy fizetõ vendéglátást vállalkozásban ûzöl, akkor kell a vendégeidtõl elkérni vagy belekalkulálni az árba az IFÁ-t!
AZ IFA-t a barátainak is meg kell fizetni. A törvény csak hozzátartozóra vonatkozóan ad mentességet. Ebbõl már sok "ellentmondás" született, de a törvény egyértelmû. Az IFA megfizetése alól MENTESÜL a hozzátartozó.
Az emberi butaság határtalan. A törvényt nem mi írjuk, azt megírták és egyértelmû. Az IDEGENFORGALMI ADÓT BE KELL SZEDNI A BARÁTAITÓL. Az, hogy ez sok embernek nem tetszik és sok ember nem így teszi, még nem azt jelenti, hogy az a jogkövetõ magatartás. Bár lepontoztátok az elõzõ hozzászólásom, akkor most megerõsítem azt. Az 1990. évi C. törvény - mely a helyi adókról szól - szabályozza a kérdésre adandó választ, mely alapján: "30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek - a 12. §-ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, amely nem minõsül lakásnak. (2) Az épület rendeltetésszerû használatához szükséges földrészlet mértékére a 11. § (2) bekezdésében, az adókötelezettség keletkezésére és megszûnésére a 14. §-ban foglaltak az irányadók. Az épület átminõsítése esetén az adókötelezettség az átminõsítés évének végén szûnik meg, illetõleg a következõ év elsõ napján keletkezik. [[Ebben a paragrafusban talán én értelmezem rosszul az "Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt" mondatot? Vendégéjszaka pedig nem az amiért fizetünk, hanem az amit idegen helyen töltünk el.]] 31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes: a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idõtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. [[Itt megjegyzem, ha jól olvasom, a barát-barátnõ nincs benne]] 32. § Az adó alapja: a) a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén 1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy 2. a megkezdett vendégéjszakára esõ a) szállásdíj, ennek hiányában b) a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülõhasználati jog) fizetendõ ellenérték (pl. üzemeltetési költség); c) a 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény hasznos alapterülete. [Itt egyértelmû, hogy az adó alapját nem a szállásdíj, hanem az eltöltött éjszakák száma határozza meg]] 33. § Az adó mértékének felsõ határa: a) a 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft; b) a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a; c) a 32. § b) pontja alapján: épület után évente 900 Ft/m2 [vagyis a baráttól, barátnõtõl éjszakánként 300, - Ft-ot kell beszedni]] 34. § (1) A 30. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendõ adót: a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülõtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetõ, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülõt fenntartó szerv, c) a fizetõvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetõleg a közvetítésre jogosított szerv, ÉS AKKOR ITT VAN A LÉNYEG, TESSÉK TÁGRA NYÍLT SZEMEKKEL OLVASNI: d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történõ bérbeadása, INGYENES HASZNÁLATRA ÁTADÁSA esetén az ingatlan bérbevevõjétõl (használójától) az egész bérleti, használati idõre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. HA PEDIG RENDES VOLTÁL A BARÁTTAL, BARÁTNÉVAL, Akkor is egyértelmû a törvény: (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Ennél pontosabb és részletesebb választ nem igazán hiszem, hogy lehet adni. Egyértelmû, félreértelmezhetetlen. Akármennyire akarjuk másképp magyarázni. Az idegenforgalmi adót BE KELL SZEDNI akkor is, ha ingyen, barátnak adod oda a telked sátorozás céljára. Az, hogy más azt hiszi, saját törvényeket írhat egy dolog. A jogkövetõ magatartás pedig egy másik dolog. A kérdezõ azt kérdezte kell-e fizetnie. Fizetnie akkor kell, ha elmulasztja beszedni. De fizetési kötelezettsége VAN.
Bár az elõzõ hozzászólásom is lepontozták, de a cáfolatot még mindig nem hallottuk... :) Mindettõl függetlenül tudom, hogy igazam van.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm a pontos választ. Én hasznosnak értékeltem, és nem tudom, mások miért pontoztak le.
Ha bérbe adod az teljesen más tészta. Ahhoz ugye ki kell váltani adószámot és rendesen adózni utánna meg minde, már ha legálisan akarnád mûvelni a dolgot.


Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Jár-e valamennyi örökség?

Ha édesapám háza a testvére, illetve a felesége nevén van?
Lánya vagyok

4

Elvált szülők esetén, ha az apa vásárol valamit a 6 éves gyereknek, akkor az anya vagy az apa tulajdona?

Anya a gondviselő.

7

Az önvédelem feljogosít gyilkosságra?

Például, ha valaki megtámad és én ijedtségemben megölöm, az milyen következményekkel jár? Írjatok légyszi pro és kontra érveket a témával kapcsolatban (miért jó ha megölöm illetve miért nem). Előadást kell tartanom belőle..

5

Hogyan tudja egy munkavállaló a munkaviszonya bejelentését ellenőrizni?

Illetve hogyan lehet ellenőrizni a járulék fizetését és a biztosítási jogviszonyt?

2

Lesz-e hagyatéki tárgyalás, illetve mitől függ, hogy lehet-e?

Adott egy betétkönyv, ami a nagyszüleim nevén volt, és a rajtalévő összeg a temetésük költségeit hivatott fedezni. Valamivel a papám halála után hagyatéki tárgyalás volt a betétkönyv jövője miatt, mert a papám nevére eső rész apámat illette volna. Õ akkor erről mamám részére lemondott, tehát a betétkönyv jelenleg egyedül mamám nevén van. Én, mint eltartója leszek köteles a temetését intézni a betétkönyvben lévő összegből (kedvezményezettként személyi+halotti anyakönyvi kivonat ellenében van hozzáférésem).
A kérdésem az, hogy a mamám halálát követően lesz-e ugyanilyen hagyatéki tárgyalás a betétkönyvet illetően, illetve mitől függ az, hogy lesz, vagy sem?

4

Mi a különbség a kormánytisztviselő és a köztisztviselő között?

1

Kislányom fele fele arányban örökölt egy ingatlant amin jelzálog van jle e mondhatok a hagyatéki tárgyaláson? Mivel nagyon úgy néz ki csak adósságot örökölne

6

Hogyan lehet az, hogy valakinek egyszerűen nincs állampolgársága?

http://www.unhcr-centraleurope.org/hu/kit-tamogatunk/hontala..

Ezt olvastam, és nem értem. Szlovéniában, és Szlovákiában is van ilyen, de hogy?
Ennyi erővel a cigányoktól is meg lehetne vonni az állampolgárságot, hisz az állam megtagadhatja, ill. elveheti az állampolgárságot valakitől.

De nem értem. Tételezzük fel, hogy van X állam, és Y állam. Ez a kettő felosztja egymás között Z államot végérvényesen. Akkor Z állam polgárai hontalanok lesznek, révén nem létezik már az az ország, aminek állampolgárai voltak, vagy pedig területtől függően X és Y állam polgárai lesznek?

Aki hontalan, az nem is igényelheti annak az országnak az állampolgárságát, amelyik ország területén él? Mert az egy dolog, hogy nincs emiatt személyije, stb, de megtagadnák tőle az állampolgárságot? Vagy ebből nincs kiút?

Egyáltalán hogyan lesznek a hontalanok, mitől veszítik el az állampolgárságukat, és miért nem igényelnek másikat? Tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, de akkor is.

12

Mit lehet tenni rászállt a nav a barátnőmre?

valaki felnyomta

11

Az állatoknak van "állampolgárságuk" vagy "nemzetiségük"?

Tudom, furcsa a kérdés témája, de Overdose-ról jutott eszembe, akit (szlovákiai) magyar lónak tartanak.

Gondolkodtam, hogy az állatos vagy a gazdasági rovatba írjam a kérdésem az állatok tulajdonjogáról, de mivel jogi értelemben kérdezem az állatok "státuszát", ezért írtam a jogba.

Tehát ha egy elefánt a magyar állam tulajdonaként egy magyarországi állatkertben éli le az életét, akkor az 'magyar elefánt'?

És állatfajok-fajták esetén mit jelent, hogy a puli magyar kutyafajta vagy hogy a pannongyík magyar hüllő?

9

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!