Találatok a következő kifejezésre: Ha van egy telkem a Balaton (1 db)

Ha van (elméletileg) egy telkem a Balaton mellett, és odaengedem a barátaimat sátorozni, de nem kérek érte pénzt, akkor azért nekem kell valamit fizetnem?

Gondolok itt pl. az idegenforgalmi adóra. Kell azt valahogy bizonyítanom, hogy nem fizet?vendégek vannak ott?

Legjobb válasz: Neked azért semmit nem kellene fizetned!

Neked azért semmit nem kellene fizetned!
Neked valóban nem kell fizetned, mert az idegenforgalmi adót neked az igénybevevõtõl be kell szedned, amelyet az önkormányzat felé be kell vallanod és meg kell fizetned. (De ezt neked kifizetik, így nem a te kiadásod.) Amennyiben az igénybevevõ 18 év alatti, 70 év feletti vagy közép- vagy felsõfokú oktatásban tanul mentesül az adófizetés alól.
Ha odaengeded a barátaidat, akkor nem kell semmi fizetned! Ha viszont falusi vendéglátást, vagy fizetõ vendéglátást vállalkozásban ûzöl, akkor kell a vendégeidtõl elkérni vagy belekalkulálni az árba az IFÁ-t!
AZ IFA-t a barátainak is meg kell fizetni. A törvény csak hozzátartozóra vonatkozóan ad mentességet. Ebbõl már sok "ellentmondás" született, de a törvény egyértelmû. Az IFA megfizetése alól MENTESÜL a hozzátartozó.
Az emberi butaság határtalan. A törvényt nem mi írjuk, azt megírták és egyértelmû. Az IDEGENFORGALMI ADÓT BE KELL SZEDNI A BARÁTAITÓL. Az, hogy ez sok embernek nem tetszik és sok ember nem így teszi, még nem azt jelenti, hogy az a jogkövetõ magatartás. Bár lepontoztátok az elõzõ hozzászólásom, akkor most megerõsítem azt. Az 1990. évi C. törvény - mely a helyi adókról szól - szabályozza a kérdésre adandó választ, mely alapján: "30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek - a 12. §-ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, amely nem minõsül lakásnak. (2) Az épület rendeltetésszerû használatához szükséges földrészlet mértékére a 11. § (2) bekezdésében, az adókötelezettség keletkezésére és megszûnésére a 14. §-ban foglaltak az irányadók. Az épület átminõsítése esetén az adókötelezettség az átminõsítés évének végén szûnik meg, illetõleg a következõ év elsõ napján keletkezik. [[Ebben a paragrafusban talán én értelmezem rosszul az "Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt" mondatot? Vendégéjszaka pedig nem az amiért fizetünk, hanem az amit idegen helyen töltünk el.]] 31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes: a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idõtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. [[Itt megjegyzem, ha jól olvasom, a barát-barátnõ nincs benne]] 32. § Az adó alapja: a) a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén 1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy 2. a megkezdett vendégéjszakára esõ a) szállásdíj, ennek hiányában b) a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülõhasználati jog) fizetendõ ellenérték (pl. üzemeltetési költség); c) a 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény hasznos alapterülete. [Itt egyértelmû, hogy az adó alapját nem a szállásdíj, hanem az eltöltött éjszakák száma határozza meg]] 33. § Az adó mértékének felsõ határa: a) a 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft; b) a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a; c) a 32. § b) pontja alapján: épület után évente 900 Ft/m2 [vagyis a baráttól, barátnõtõl éjszakánként 300, - Ft-ot kell beszedni]] 34. § (1) A 30. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendõ adót: a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülõtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetõ, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülõt fenntartó szerv, c) a fizetõvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetõleg a közvetítésre jogosított szerv, ÉS AKKOR ITT VAN A LÉNYEG, TESSÉK TÁGRA NYÍLT SZEMEKKEL OLVASNI: d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történõ bérbeadása, INGYENES HASZNÁLATRA ÁTADÁSA esetén az ingatlan bérbevevõjétõl (használójától) az egész bérleti, használati idõre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. HA PEDIG RENDES VOLTÁL A BARÁTTAL, BARÁTNÉVAL, Akkor is egyértelmû a törvény: (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Ennél pontosabb és részletesebb választ nem igazán hiszem, hogy lehet adni. Egyértelmû, félreértelmezhetetlen. Akármennyire akarjuk másképp magyarázni. Az idegenforgalmi adót BE KELL SZEDNI akkor is, ha ingyen, barátnak adod oda a telked sátorozás céljára. Az, hogy más azt hiszi, saját törvényeket írhat egy dolog. A jogkövetõ magatartás pedig egy másik dolog. A kérdezõ azt kérdezte kell-e fizetnie. Fizetnie akkor kell, ha elmulasztja beszedni. De fizetési kötelezettsége VAN.
Bár az elõzõ hozzászólásom is lepontozták, de a cáfolatot még mindig nem hallottuk... :) Mindettõl függetlenül tudom, hogy igazam van.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm a pontos választ. Én hasznosnak értékeltem, és nem tudom, mások miért pontoztak le.
Ha bérbe adod az teljesen más tészta. Ahhoz ugye ki kell váltani adószámot és rendesen adózni utánna meg minde, már ha legálisan akarnád mûvelni a dolgot.


Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Ha sétálok az utcán és meglátok egy autót teljesen leengedett ablakkal mi a teendő?

Hívjam a rendőrséget, vagy mit csináljak, mint kedves ember(magyarul nem akarom ellopni a kocsit, vagy hagyni hogy más ellopja)

8

Ügyvédek, jogászok szoktak "tanácsadást" vállalni?

Úgy értem, hogy elmondják mit kaphatok autó lopásért, sikkasztásért vagy akármi büntetendő dolog miatt, mik a súlyosbító körülmények mik az enyhítő körülmények stb.

7

Magyarországon vannak legális drogok?

15

Feltudom jelenteni a céget?

15 napot dolgozok egy hotelban mint recepcios,3 napig nem kell dolgoznom,az egyik kollegam nem tudd ma dolgozni beteg,en most nagyon messze vagyok mivel nem kell dolgoznom,,fel hivtak es azt mondtak nekem ha ma nem jossz be akkor tobben ne is gyere !

2

Jár valamilyen büntetéssel az, ha valaki Magyaroszágon Titót, Pol Potot vagy Maót élteti nyilvánosan? Tehát diktátorokat éltet, de nem olyanokat, amik közvetlenül beleszóltak Magyarország helyzetébe? (pl. Hitler, Sztálin)

6

Ebben az esetben kérhetek pénzvisszafizetést?

2012 márciusában vásároltam egy masszázsülést, ami 2012 áprilisában meghibásodott. (elkezdett durrogni, lövésszerű hangokat adott ki; többet nem mertük bekapcsolni) Még 2012 júniusában kicserélték a terméket, és 2013 augusztusáig rendeltetésszerűen működött. Megint az előbb leírt durrogáshoz hasonlító hangot adott ki a masszázsülés. A jótállási jegyen 36 hónap van megadva garanciának. A kérdésem tehát az lenne, hogy ilyenkor -másodszori elromlásra- kérhetek pénzvisszafizetést a gyártónál(Wellmed Kft.)?

2

Ha az utcán két járókelő fiatalkorú marihuana-t akar nekem eladni, és teljesen figyelmen kívül hagyom (nem jelentem fel stb. ) büncselekményt követek el?

4

Mobilszolgáltató céget hol tudom feljelenteni, vagy hol, foglalkoznak az ezzel kapcsolatos panaszokkal?

Az előző hónapban előleget kellett befizetnem a magas telefonszámla miatt. (39000 lett a számla, 25000-et fizettem be előre). Sajnos a szolgáltatónál valamilyen rendszerhiba miatt duplán számolták el, így a maradék 14000-et nem tudtam befizetni, mert a számla alapján túlfizetésem van. A köv számla 17000, amire szintén nem kaptam csekket, mert a rosszul elszámolt előlegből még maradt. Bementem személyesen egy üzletbe, ahol azt mondták, hogy nem tudok mit befizetni, mert nincs tartozásom. Most viszont már felszólító levelet is kaptam, és ha nem fizetek be 57000 Ft-ot, mert állítólag ennyivel tartozom, akkor felbontják a szerződést. Ügyfélszolgálattal kb 15-ször beszéltem, azt mondják nem tudnak tenni semmit.

3

Támogatnátok egy olyan törvényt, hogy hogyha egy külföldi állampolgárt Magyarországon szabadságvesztésre ítélnek, akkor köteles Magyarországon letölteni a büntetését, magyar rabokkal összezárva, velük egyenlő bánásmódban részesítve?

Most pl. volt a hírekben az az osztrák gázoló, szerintem az lenne az igazságos, hogyha már nálunk követett el bűnt akkor ugyanabban a bánásmódban részesedjen, mintha egy magyar követte volna el és addig ne hagyhassa el az országot, amíg itt le nem üli a büntetését.

5

Ha bontatlan szeszes italt hordok magamnál becsomagolva Budapesten éjszaka, azért szólhat a rendőr, és megbüntethetnek?

Még pár bonyolítás ehhez (ha nem büntethet meg):

-Mi van akkor, ha emelett fiatalkorú vagyok?
-Mi van akkor, ha nincs becsomagolva, tehát látszik a szeszes ital üvege?
-Mi van akkor, ha a szeszes ital ne bontatlan, tehát nyitva van?

Nem tudom ezek számítanak -e, ha igen kérlek írjátok meg.
Köszi a választ. :)

5

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!