Találatok a következő kifejezésre: Ha van egy telkem a Balaton (1 db)

Ha van (elméletileg) egy telkem a Balaton mellett, és odaengedem a barátaimat sátorozni, de nem kérek érte pénzt, akkor azért nekem kell valamit fizetnem?

Gondolok itt pl. az idegenforgalmi adóra. Kell azt valahogy bizonyítanom, hogy nem fizet?vendégek vannak ott?

Legjobb válasz: Neked azért semmit nem kellene fizetned!

Neked azért semmit nem kellene fizetned!
Neked valóban nem kell fizetned, mert az idegenforgalmi adót neked az igénybevevõtõl be kell szedned, amelyet az önkormányzat felé be kell vallanod és meg kell fizetned. (De ezt neked kifizetik, így nem a te kiadásod.) Amennyiben az igénybevevõ 18 év alatti, 70 év feletti vagy közép- vagy felsõfokú oktatásban tanul mentesül az adófizetés alól.
Ha odaengeded a barátaidat, akkor nem kell semmi fizetned! Ha viszont falusi vendéglátást, vagy fizetõ vendéglátást vállalkozásban ûzöl, akkor kell a vendégeidtõl elkérni vagy belekalkulálni az árba az IFÁ-t!
AZ IFA-t a barátainak is meg kell fizetni. A törvény csak hozzátartozóra vonatkozóan ad mentességet. Ebbõl már sok "ellentmondás" született, de a törvény egyértelmû. Az IFA megfizetése alól MENTESÜL a hozzátartozó.
Az emberi butaság határtalan. A törvényt nem mi írjuk, azt megírták és egyértelmû. Az IDEGENFORGALMI ADÓT BE KELL SZEDNI A BARÁTAITÓL. Az, hogy ez sok embernek nem tetszik és sok ember nem így teszi, még nem azt jelenti, hogy az a jogkövetõ magatartás. Bár lepontoztátok az elõzõ hozzászólásom, akkor most megerõsítem azt. Az 1990. évi C. törvény - mely a helyi adókról szól - szabályozza a kérdésre adandó választ, mely alapján: "30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek - a 12. §-ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, amely nem minõsül lakásnak. (2) Az épület rendeltetésszerû használatához szükséges földrészlet mértékére a 11. § (2) bekezdésében, az adókötelezettség keletkezésére és megszûnésére a 14. §-ban foglaltak az irányadók. Az épület átminõsítése esetén az adókötelezettség az átminõsítés évének végén szûnik meg, illetõleg a következõ év elsõ napján keletkezik. [[Ebben a paragrafusban talán én értelmezem rosszul az "Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt" mondatot? Vendégéjszaka pedig nem az amiért fizetünk, hanem az amit idegen helyen töltünk el.]] 31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes: a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idõtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. [[Itt megjegyzem, ha jól olvasom, a barát-barátnõ nincs benne]] 32. § Az adó alapja: a) a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén 1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy 2. a megkezdett vendégéjszakára esõ a) szállásdíj, ennek hiányában b) a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülõhasználati jog) fizetendõ ellenérték (pl. üzemeltetési költség); c) a 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény hasznos alapterülete. [Itt egyértelmû, hogy az adó alapját nem a szállásdíj, hanem az eltöltött éjszakák száma határozza meg]] 33. § Az adó mértékének felsõ határa: a) a 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft; b) a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a; c) a 32. § b) pontja alapján: épület után évente 900 Ft/m2 [vagyis a baráttól, barátnõtõl éjszakánként 300, - Ft-ot kell beszedni]] 34. § (1) A 30. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendõ adót: a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülõtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetõ, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülõt fenntartó szerv, c) a fizetõvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetõleg a közvetítésre jogosított szerv, ÉS AKKOR ITT VAN A LÉNYEG, TESSÉK TÁGRA NYÍLT SZEMEKKEL OLVASNI: d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történõ bérbeadása, INGYENES HASZNÁLATRA ÁTADÁSA esetén az ingatlan bérbevevõjétõl (használójától) az egész bérleti, használati idõre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. HA PEDIG RENDES VOLTÁL A BARÁTTAL, BARÁTNÉVAL, Akkor is egyértelmû a törvény: (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Ennél pontosabb és részletesebb választ nem igazán hiszem, hogy lehet adni. Egyértelmû, félreértelmezhetetlen. Akármennyire akarjuk másképp magyarázni. Az idegenforgalmi adót BE KELL SZEDNI akkor is, ha ingyen, barátnak adod oda a telked sátorozás céljára. Az, hogy más azt hiszi, saját törvényeket írhat egy dolog. A jogkövetõ magatartás pedig egy másik dolog. A kérdezõ azt kérdezte kell-e fizetnie. Fizetnie akkor kell, ha elmulasztja beszedni. De fizetési kötelezettsége VAN.
Bár az elõzõ hozzászólásom is lepontozták, de a cáfolatot még mindig nem hallottuk... :) Mindettõl függetlenül tudom, hogy igazam van.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm a pontos választ. Én hasznosnak értékeltem, és nem tudom, mások miért pontoztak le.
Ha bérbe adod az teljesen más tészta. Ahhoz ugye ki kell váltani adószámot és rendesen adózni utánna meg minde, már ha legálisan akarnád mûvelni a dolgot.


Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Ha egy iskola bejárata nyitva van, be lehet menni használni a telken található focipályát?

Múltkor haverokkal elmentünk focizni egy általános iskolához, ahol nyitva volt az ajtó (nem bemásztunk) és elkezdtünk focizni. Megjelent az igazgató, és megfenyegetett minket, hogy 5 percen belül itt lesz a rendőrséggel... Nem lehet szabadon használni egy középület területén található tárgyat?

5

Milyen jogi normák vannak?

2

Bunkó, agresszív, verekedős szomszédokkal mit lehet csinálni? (lent)

Évek óta rohadt a szomszéd ház fala(amelyik a mi udvarunkra néz) és tetője, oly mértékben, hogy már a leszakadó deszkák is életveszélyesek voltak. 3-szor mentem át szólni az édesanyámmal 3 tulajnak, de közölték, hogy nincs pénzük rá (kívülről persze a legmodernebb szigeteléssel, meg terméskővel van bevonva, az udvaron meg egy hatalmas terráriumban vagy 10 teknőst tartanak, stb.).
Ezután a jegyzőhöz fordultunk, és birtokvédelmi eljárást kezdeményeztünk. Amikor kijöttek helyszínelni, a 3-ból 2 tulaj jelent csak meg, holott a harmadik is otthon volt. Az ügyintéző mondta, hogy akkor majd kényszerítik őket, hogy csinálják meg. Nos nekem is ezzel a "harmadik szomszéddal", egy nővel és a "kedves" lányával van a bajom. A helyszínelés után egy héttel átjöttek, hogy ő hallották, hogy mi a helyzet, erre édesanyám mondta, hogy jobb ha bemennek a tanácsra, az ő érdekük is, mert különben megbüntetik őket. Ezután nem találkoztunk.
Mikor a 2 másik szomszéd felfogadott embereket,hogy csinálják meg a falat, a munkások az ő részüket is megcsinálták. Ma, a munka végén ez a nő és a lánya átjött, és akkor normálisan megkérdeztem, hogy mikor fogják megcsinálni a leszakadó deszkás/gerendás részt, erre a nő meg a lánya elkezdett üvöltözni, hogy mit képzelek magamról, örüljek, hogy ennyit megcsináltak, és nem fogom elvenni a pénzt a nő unokájától. (Holott a nőnek van munkája,a lányának van élettársa, ráadásul a gyerek 5 hónapos, a házuk meg vagy 20 éve így néz ki). Szerintük a magasról leszakadó nagy deszkák nem életveszélyesek, majd aztán azt mondták, hogy lehet, hogy azok, de úgyse sétálunk alattuk. Mondtam, hogy de van 2 kutyám és 2 macskám is, szerintük azok nem számítanak, ergo nyugodtan agyonütheti őket.. a A nőnek a lánya ezek után még háromszor elmondta, hogy nem fogom elvenni tőlük a pénzt, és vigyázzak mert még meg is cibál. Én meg azt hittem rosszul hallok, erre vissza kérdeztem, hogy igen, tényleg? Erre a csaj (finoman szólva elég nagydarab), nekem ugrott, a műkörmeit a kezembe vájta és le akart lökni a földre, mikor próbáltam lefejteni magamról, akkor meg az anyja is rám támadt, és kiabálva ütni kezdett,hogy szálljak le a lányáról, mindezt a házunk kapujában! Erre odaszaladt az édesanyám is, és leválasztotta rólam a két nőt, mire ők közölték, hogy bolond vagyok, vigyázzak magamra, és húzzak be a házamba, ha jót akarok magamnak. Mindezt a munkások szeme láttára, akik csak csóválták a fejüket.
Nos ezek után mit lehet csinálni? Mert hogy még rám fognak támadni az tuti, és valószínűleg akkor, amikor egyedül megyek haza, és van egy olyan sejtésem, hogy a csaj az anyja után a barátját (nagy darab kopasz benga állat) is segítségül hívja, hogy megverjen.
A félreértések elkerülése végett egy 20 éves lány vagyok, tehát, nem egy erős birkózó, aki 3 ember ellen ki tudna állni.
Hétfőn megyünk a jegyzőhöz, hogy elmondjuk a fejleményeket, ott majd megemlítem az esetet. Ezek mellett még lehet valamit csinálni?

17

A bűnöst büntetik, az áldozatot és a családját viszont nem segítik sehogy a törvények. Miért?

6

Jómagam szlovákiai állampolgár vagyok, párom MO-i. Jövőre várjuk az első közös babát. Lehet kettős állampolgár a pici?

Érdekelne (hátha volt már vki ilyen helyzetben), hogy mit lehet tenni azért, hogy a MO-n születő babánk kettős állampolgár lehessen? Ha MO-n születik kizárólag magyar állampolgár lehet? Vagy ha összeházasodunk lehet kettős állampolgár?
Köszönöm.

3

Követek el szabálysértést vagy bűncselekményt ilyen esetben (->)?

Ha úgy lépek magán földterületre ,hogy nem tudom azt ,hogy az magánterület, mert se nincs elkerítve se nem jelzi azt tábla vagy egyéb más.

2

Ti támogatnátok egy olyan társadalom kialakítását ahol pl egyik kontinensen a négérek, sárgák, indiaiak, europid emberek élnének? És pl szabadon át lehetne utazni egyikből a másikba de meg lenne szabva hogy mennyi ideig lehet ott lenni.

12

A Kúriának, régen a Legfelsőbb Bíróságnak miért nincs, nem volt női tagja? Vannak olyan híresebb, jó bírónők itthon?

6

Munkavállaló azonnali felmondása esetén, ha a felmondás indoka a munkáltató nemfizetése, jár-e végkielégítés?

Egy 10 éves leírásban találtam, hogy jár, de 10 év alatt sokminden változik. Olvasgattam a 2013-as MT-t és az én értelmezésem szerint nem jár, de ha egy jogi szöveget helyesen olvasni tudó ember is megerősíthetne/megcáfolhatna...
Kérem, hogy a "szerintem" és az "azt hiszemeket" kerüljük, csak olyan írjon aki tudja is a választ!

1

Létezik még a bevállalós szocpol?

első babámmal vagyok várandós, és be vállalnám még a másodikat is 4 éven belül. hogyan kell ezt igényleni és pénzben mit jelent ez? valamint milyen feltételeknek kell megvalósulnia? munkahely van.

1

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!