Találatok a következő kifejezésre: Ha van egy telkem a Balaton (1 db)

Ha van (elméletileg) egy telkem a Balaton mellett, és odaengedem a barátaimat sátorozni, de nem kérek érte pénzt, akkor azért nekem kell valamit fizetnem?

Gondolok itt pl. az idegenforgalmi adóra. Kell azt valahogy bizonyítanom, hogy nem fizet?vendégek vannak ott?

Legjobb válasz: Neked azért semmit nem kellene fizetned!

Neked azért semmit nem kellene fizetned!
Neked valóban nem kell fizetned, mert az idegenforgalmi adót neked az igénybevevõtõl be kell szedned, amelyet az önkormányzat felé be kell vallanod és meg kell fizetned. (De ezt neked kifizetik, így nem a te kiadásod.) Amennyiben az igénybevevõ 18 év alatti, 70 év feletti vagy közép- vagy felsõfokú oktatásban tanul mentesül az adófizetés alól.
Ha odaengeded a barátaidat, akkor nem kell semmi fizetned! Ha viszont falusi vendéglátást, vagy fizetõ vendéglátást vállalkozásban ûzöl, akkor kell a vendégeidtõl elkérni vagy belekalkulálni az árba az IFÁ-t!
AZ IFA-t a barátainak is meg kell fizetni. A törvény csak hozzátartozóra vonatkozóan ad mentességet. Ebbõl már sok "ellentmondás" született, de a törvény egyértelmû. Az IFA megfizetése alól MENTESÜL a hozzátartozó.
Az emberi butaság határtalan. A törvényt nem mi írjuk, azt megírták és egyértelmû. Az IDEGENFORGALMI ADÓT BE KELL SZEDNI A BARÁTAITÓL. Az, hogy ez sok embernek nem tetszik és sok ember nem így teszi, még nem azt jelenti, hogy az a jogkövetõ magatartás. Bár lepontoztátok az elõzõ hozzászólásom, akkor most megerõsítem azt. Az 1990. évi C. törvény - mely a helyi adókról szól - szabályozza a kérdésre adandó választ, mely alapján: "30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek - a 12. §-ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, amely nem minõsül lakásnak. (2) Az épület rendeltetésszerû használatához szükséges földrészlet mértékére a 11. § (2) bekezdésében, az adókötelezettség keletkezésére és megszûnésére a 14. §-ban foglaltak az irányadók. Az épület átminõsítése esetén az adókötelezettség az átminõsítés évének végén szûnik meg, illetõleg a következõ év elsõ napján keletkezik. [[Ebben a paragrafusban talán én értelmezem rosszul az "Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt" mondatot? Vendégéjszaka pedig nem az amiért fizetünk, hanem az amit idegen helyen töltünk el.]] 31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes: a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idõtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. [[Itt megjegyzem, ha jól olvasom, a barát-barátnõ nincs benne]] 32. § Az adó alapja: a) a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén 1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy 2. a megkezdett vendégéjszakára esõ a) szállásdíj, ennek hiányában b) a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülõhasználati jog) fizetendõ ellenérték (pl. üzemeltetési költség); c) a 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény hasznos alapterülete. [Itt egyértelmû, hogy az adó alapját nem a szállásdíj, hanem az eltöltött éjszakák száma határozza meg]] 33. § Az adó mértékének felsõ határa: a) a 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft; b) a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a; c) a 32. § b) pontja alapján: épület után évente 900 Ft/m2 [vagyis a baráttól, barátnõtõl éjszakánként 300, - Ft-ot kell beszedni]] 34. § (1) A 30. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendõ adót: a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülõtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetõ, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülõt fenntartó szerv, c) a fizetõvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetõleg a közvetítésre jogosított szerv, ÉS AKKOR ITT VAN A LÉNYEG, TESSÉK TÁGRA NYÍLT SZEMEKKEL OLVASNI: d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történõ bérbeadása, INGYENES HASZNÁLATRA ÁTADÁSA esetén az ingatlan bérbevevõjétõl (használójától) az egész bérleti, használati idõre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. HA PEDIG RENDES VOLTÁL A BARÁTTAL, BARÁTNÉVAL, Akkor is egyértelmû a törvény: (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Ennél pontosabb és részletesebb választ nem igazán hiszem, hogy lehet adni. Egyértelmû, félreértelmezhetetlen. Akármennyire akarjuk másképp magyarázni. Az idegenforgalmi adót BE KELL SZEDNI akkor is, ha ingyen, barátnak adod oda a telked sátorozás céljára. Az, hogy más azt hiszi, saját törvényeket írhat egy dolog. A jogkövetõ magatartás pedig egy másik dolog. A kérdezõ azt kérdezte kell-e fizetnie. Fizetnie akkor kell, ha elmulasztja beszedni. De fizetési kötelezettsége VAN.
Bár az elõzõ hozzászólásom is lepontozták, de a cáfolatot még mindig nem hallottuk... :) Mindettõl függetlenül tudom, hogy igazam van.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm a pontos választ. Én hasznosnak értékeltem, és nem tudom, mások miért pontoztak le.
Ha bérbe adod az teljesen más tészta. Ahhoz ugye ki kell váltani adószámot és rendesen adózni utánna meg minde, már ha legálisan akarnád mûvelni a dolgot.

Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Ki mennyit kaphat? Egyáltalán büntethetők?

A:doki, aki picit sajátzsebre is dolgozik.
B:gyógyszert szeretne (szteroidként szeretné használni SAJÁT célra)
C:B barátja
D:C barátja
B,C,D mind 18 éven aluliak.

B szeretne venni valamilyen patikában receptre kapható gyógyszert venni, hogy azt doppingszerként használhassa.
Viszont valamilyen okból kifolyólag az ő nevére nem lehet kiírni semmilyen gyógyszert. Ezért megkéri B-t, hogy egy kis pénzért hadd írják fel az ő nevére,ő nem megy bele de beajánlja az egyik barátját, aki egy kis pénzért felirattatja a saját nevére és ki is váltja a gyógyszert, természetesen a doki is pénzért írta fel a gyógyszert.
Ez az eset kiderül, ki mennyit, milyen büntetést kaphat? Egyáltalán a fiatalkorúak büntethetők ezért?

2

Munkaviszony megszűnése után még hány napig él a TB-m, hogy ne kelljen utána fizetni? Mikortól kell ismét?

4

Ha egy, monjduk 15 éves fiúnak, a szintén 15, vagy akörüli barátnője, meztelen képet küld, az gyermekpornográfiának minösülne?

pusztán elméleti sikon,mert sosem értettem,hogy hogyan vonatkozik ez a törvénya kiskorúakra.

18

Létezik olyan, hogy a bíróság nekem, mint anyának ítéli a gyerekeket az elhelyezési per során, ha nem rendelkezem olyan ingatlannal, amely lakható állapotban van, az apa viszont igen, de életvitelszerűen nem ott él?

Mi történik akkor, ha viszont van egy olyan ingatlanom, amely erősen lerozzant állapotban van, gyermekvédelmi szempontból kifogásolható, ugyanakkor 2-3 hónap alatt fel tudom újíttatni úgy, hogy gyermeknevelésre alkalmas legyen.Ilyen esetben kapok a bíróságtól egy záros határidőt, ami ideig bezárólag helyre kell állítanom a ház állapotát?
Ekkor is megvétózhat a párom egy "ügyes" ügyvéd segítségével, hogy "rámküldi" a gyermekjólétet, védőnőt, esetleg gyámhatóságot?

2

Hogy mondják az elegánsabban, hogy valakinek aza célja, hogy ügyvéd lehessen egész életében?

A hivatás szóval játszadoztam, de valahogy nem jönnek a szavak. Van valakinek ötlete?

4

Mi az örökösödési sorrend ebben az esetben? Egyszerűbb lenne visszautasítani vagy inkább az ajándékozással megoldani?

Segítséget szeretnék kérni az alábbi öröklési ügyben:
Anyósom elhunyt,az örökösödési szabályok szerint férjem a sorrendben az első örökös,egy vidéki,kis forgalmi értékű ingatlan a hagyaték és a benne levő ingóságok,az ingatlan és az ingóságok összértéke nem haladja meg a 1,5 M Ft-ot.
Férjem szeretné,ha a gyerekekre szállna(kiskorúak),de mivel nem mondott le a gyermekek javára,míg az édesanyja élt,így tudtunkkal csak visszautasítani tudja az örökséget.Rokonságból már csak második és harmadik unokatestvérek élnek.Ebben az esetben ki örökli az ingatlant?A gyerekek vagy a rokonok?Egyszerűbb lenne e ezt megoldani egy ajándékozással?
Erre azért volna szükség,mert van egy bedőlt lakáshitelünk,ami miatt nem szeretnénk,ha a végrehajtásba bevonnák a szóban forgó ingatlant is.Márpedig ha a férjem nevére vagy az én nevemre kerül akkor biztosan bevonják a végrehajtásba,mert jelenleg a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan nem éri el azt az értéket amit a bank követel.
A válaszokat előre is köszönöm!

1

Hagyatéki ügyben ajánlanátok egy jó ügyvédet Miskolc és környékén? Sajnos normál keretek között képtelenség lezárni az ügyet. Az egyik örökös ügyvéden keresztül már benyújtotta követeléseit, és értetlenül állok, hogy jogilag mit is lehetne tenni.

2

Mi a különbözés vagy azonos-e a két lenti fogalom? Azonos kérdések vagy másra kérdeznrk rá?

Büntetett előéletű ön?
Volt már büntetve ön?

3

A holokauszt valóban kamu?

Nem értem, miért mondják ezt, szerintem több ezer ember nem beszélhetett össze. Értem, hogy egyesek szerint a pénz miatt.. de nem egy túlélő lett öngyilkos azért, mert nem tudta feldolgozni ezt. Vagy a fényképek? Kamuk lennének? Ugyan..! És az auschwitzi tábor? Napjainkban is megvan.. Szóval teszem fel a kérdést: Valóban kamu?

57

Mik a kovetkezmenyei bolti lopasnak? 10000 ft ertek eseten? 18feletti es 18alatti?

Tescobol loptunk egy baratnommel 10.000ft ertekben es biztonsagi orok jegyzokonyvet vettek fel majd a rendorok is kijottek.. a kerdesem az lenne hogy levelet mikor kuldik ki? es az igaz e hogy iskola is kap errol levelet? meg hogy kb milyen osszegre szamitsunk? ez volt az elso ilyen eset...
segitsetek kerlek! :/

4

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!