Találatok a következő kifejezésre: Ha van egy telkem a Balaton (1 db)

Ha van (elméletileg) egy telkem a Balaton mellett, és odaengedem a barátaimat sátorozni, de nem kérek érte pénzt, akkor azért nekem kell valamit fizetnem?

Gondolok itt pl. az idegenforgalmi adóra. Kell azt valahogy bizonyítanom, hogy nem fizet?vendégek vannak ott?

Legjobb válasz: Neked azért semmit nem kellene fizetned!

Neked azért semmit nem kellene fizetned!
Neked valóban nem kell fizetned, mert az idegenforgalmi adót neked az igénybevevõtõl be kell szedned, amelyet az önkormányzat felé be kell vallanod és meg kell fizetned. (De ezt neked kifizetik, így nem a te kiadásod.) Amennyiben az igénybevevõ 18 év alatti, 70 év feletti vagy közép- vagy felsõfokú oktatásban tanul mentesül az adófizetés alól.
Ha odaengeded a barátaidat, akkor nem kell semmi fizetned! Ha viszont falusi vendéglátást, vagy fizetõ vendéglátást vállalkozásban ûzöl, akkor kell a vendégeidtõl elkérni vagy belekalkulálni az árba az IFÁ-t!
AZ IFA-t a barátainak is meg kell fizetni. A törvény csak hozzátartozóra vonatkozóan ad mentességet. Ebbõl már sok "ellentmondás" született, de a törvény egyértelmû. Az IFA megfizetése alól MENTESÜL a hozzátartozó.
Az emberi butaság határtalan. A törvényt nem mi írjuk, azt megírták és egyértelmû. Az IDEGENFORGALMI ADÓT BE KELL SZEDNI A BARÁTAITÓL. Az, hogy ez sok embernek nem tetszik és sok ember nem így teszi, még nem azt jelenti, hogy az a jogkövetõ magatartás. Bár lepontoztátok az elõzõ hozzászólásom, akkor most megerõsítem azt. Az 1990. évi C. törvény - mely a helyi adókról szól - szabályozza a kérdésre adandó választ, mely alapján: "30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek - a 12. §-ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, amely nem minõsül lakásnak. (2) Az épület rendeltetésszerû használatához szükséges földrészlet mértékére a 11. § (2) bekezdésében, az adókötelezettség keletkezésére és megszûnésére a 14. §-ban foglaltak az irányadók. Az épület átminõsítése esetén az adókötelezettség az átminõsítés évének végén szûnik meg, illetõleg a következõ év elsõ napján keletkezik. [[Ebben a paragrafusban talán én értelmezem rosszul az "Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt" mondatot? Vendégéjszaka pedig nem az amiért fizetünk, hanem az amit idegen helyen töltünk el.]] 31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes: a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idõtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. [[Itt megjegyzem, ha jól olvasom, a barát-barátnõ nincs benne]] 32. § Az adó alapja: a) a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén 1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy 2. a megkezdett vendégéjszakára esõ a) szállásdíj, ennek hiányában b) a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülõhasználati jog) fizetendõ ellenérték (pl. üzemeltetési költség); c) a 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény hasznos alapterülete. [Itt egyértelmû, hogy az adó alapját nem a szállásdíj, hanem az eltöltött éjszakák száma határozza meg]] 33. § Az adó mértékének felsõ határa: a) a 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft; b) a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a; c) a 32. § b) pontja alapján: épület után évente 900 Ft/m2 [vagyis a baráttól, barátnõtõl éjszakánként 300, - Ft-ot kell beszedni]] 34. § (1) A 30. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetendõ adót: a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülõtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltetõ, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülõt fenntartó szerv, c) a fizetõvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetõleg a közvetítésre jogosított szerv, ÉS AKKOR ITT VAN A LÉNYEG, TESSÉK TÁGRA NYÍLT SZEMEKKEL OLVASNI: d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történõ bérbeadása, INGYENES HASZNÁLATRA ÁTADÁSA esetén az ingatlan bérbevevõjétõl (használójától) az egész bérleti, használati idõre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. HA PEDIG RENDES VOLTÁL A BARÁTTAL, BARÁTNÉVAL, Akkor is egyértelmû a törvény: (2) Az (1) bekezdés szerint fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Ennél pontosabb és részletesebb választ nem igazán hiszem, hogy lehet adni. Egyértelmû, félreértelmezhetetlen. Akármennyire akarjuk másképp magyarázni. Az idegenforgalmi adót BE KELL SZEDNI akkor is, ha ingyen, barátnak adod oda a telked sátorozás céljára. Az, hogy más azt hiszi, saját törvényeket írhat egy dolog. A jogkövetõ magatartás pedig egy másik dolog. A kérdezõ azt kérdezte kell-e fizetnie. Fizetnie akkor kell, ha elmulasztja beszedni. De fizetési kötelezettsége VAN.
Bár az elõzõ hozzászólásom is lepontozták, de a cáfolatot még mindig nem hallottuk... :) Mindettõl függetlenül tudom, hogy igazam van.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm a pontos választ. Én hasznosnak értékeltem, és nem tudom, mások miért pontoztak le.
Ha bérbe adod az teljesen más tészta. Ahhoz ugye ki kell váltani adószámot és rendesen adózni utánna meg minde, már ha legálisan akarnád mûvelni a dolgot.


Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Télen pénztelen tanyasi családok milyen szabályok közt szerezhetnek tüzifát mezőről, erdőből?

Úgy tudom, hogy meghatározott méretű és súlyú gallyakat szállíthatnak egyszerre haza, amit többször is ismételhetnek a nap folyamán. Ismereteim szerint a gallyak méretre vágását szolgáló eszközök is szabályhoz kötöttek, mint pl.: balta, fűrész, stb. Én itt az embereknek a pénztelenségmiatti megfagyása és a tüzelőeszköz-beszerzéssel járó magán- és köztulajdon jog ézintkezési pontjaira gondolok.

5

Önvédelem, de hogyan?

Az lenne a főbb kérdésem,hogy a mostani btk. szerint hogy van az önvédelem? tehát most ha engem megtámadnak(puszta kézzel,és lábbal) akkor én akár úgy is megüthetem,hogy a 8 napos szabály ne érvényesüljön rám,miszerint ha 8 nap után gyógyuló sérülést okozok a támadónak,akkor azért engem megbüntethetnek? Mert ugye ezt önvédelemből okoztam neki.

2

Új világrend jön. Miért nem hisszük el?

http://rtlklub.hu/musorok/fokusz/cikkek/508817

Aki nem tudta a linket megnyitni, a teljes cikk:

2012, A dátum, amitől évek óta sokan rettegnek.

Egy év, amiről filmek és jóslatok születtek a világ végének rejtélyes eljövetelét hirdetve.

Lomini, aki magát nemes egyszerűséggel csak tisztánlátónak nevezi, azt mondja, alapjaiban fog megváltozni a Föld. De nem a természet, hanem a gondolatok, a spirituális világ által.

A világvége hangulatot leginkább a maja naptár végével magyarázzák. Ez az időszámítás teljesen más ciklusokat alkalmaz. Rendszerük 5125 évet ölel fel és ez 2012. december 21-én lejár. Van, aki erre a dátumra a Föld elégését, mások pedig egy dimenzióváltást várnak. A maja törzsek utazó nagykövete szerint sokkal békésebb az igazság. Csak azért írták eddig, mert újból elölről kezdődik a naptár.

2011-ben valóban számos világvégét jósoltak, de valahogy mindegyik elmaradt. Reméljük, így lesz ez idén is.

10

Láttam a keleti pályaudvarnál cigányokat árusítani? Ezek nem illegálisak?

12

Mennyi egy átlagos ügyvéd óradíja kb?

8

Ha egy 17 éves fiú teherbe ejt egy 15-18 éves lányt, akkor a fiú szülei kötelezhetők gyerektartás fizetésére?

A kérdés csak elméleti, csak kíváncsi vagyok rá.

5

Nem vagyok köteles senkinek kiadni telefonon személyes adataimat, bármit is mond ugye?

Felhívtak, hogy "A Vodafontól hívnak", és kérdezték, hogy én vagyok-e XY mondtam igen, és egyből kérte, hogy mondjam meg mikor születtem. Mondom: Minek? Hogy ez személyes dolog, és igazoljam, hogy én vagyok-e az akit kérdez, és a születés alapján tudnak beazonosítani.
Nem voltam hajlandó megmondani, aztán mondták, hogy jó van, nem mondhatnak semmit és lerakták.Még mielőtt jöttek a lerakással, kérdeztem, hogy milyen ügyben keresett fel, de azt nem mondhatja el, csak ha igazolom, hogy tényleg velem beszél-e...
De nem vagyok köteles senkinek kiadni személyes infókat telefonon ugye?

5

Ha sétálok az utcán és meglátok egy autót teljesen leengedett ablakkal mi a teendő?

Hívjam a rendőrséget, vagy mit csináljak, mint kedves ember(magyarul nem akarom ellopni a kocsit, vagy hagyni hogy más ellopja)

8

Ügyvédek, jogászok szoktak "tanácsadást" vállalni?

Úgy értem, hogy elmondják mit kaphatok autó lopásért, sikkasztásért vagy akármi büntetendő dolog miatt, mik a súlyosbító körülmények mik az enyhítő körülmények stb.

7

Magyarországon vannak legális drogok?

15

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!