Találatok a következő kifejezésre: Ha valaki hogyan (8270 db)

Miért nem értik meg a barátok, hogy ha valaki szomorú, és depressziós? Csak akkor szerethetnek, ha mindig jó ekdvem van?

egy barátomnak se merek már mondani semmit, mert akkor azt hogy csak panaszkodom. Én mindig meghallgatom õket..akkor is ha szomorúak. Nem esik nehezemre. Hiába vannak barátaim. Magányos vagyok. Nem számíthatok a családra se. A párom is szakítani akar. Az embert csak akkor lehet szeretni ha mindig vidám,és boldog?

Legjobb válasz:
Nincs azzal semmi gond, hogyha elmeséled nekik a gondjaidat. Ez akkor válik zavaróvá, hogyha túl sokszor csinálod, mondjuk ha valakivel csak hetente találkozol, de akkor mindig szóba jön hogy neked milyen rossz. Vegyél erõt magadon, és mondd nekik azt hogy "neked sincs kedved az õ gondjaikkal foglalkozni". Egy kicsit lehet akkor átérzik az egészet. Különben pedig szerintem ösztönösen nem szívesen vagyunk olyan emberek közelében akiknek rossz a kisugárzása. Valószínûleg már sok nekik, mert ha valakinek van 1-2 napja amikor rossz a kedve, azt elnézzük, akkor segítünk. De ha valaki huzamosabb ideig ilyen, akkor természetesen te se lennél egy ilyen ember közelében, nemde? Ha depressziós vagy, akkor esetleg egy pszichológus tudna segíteni. Nem kellenek gyógyszerek meg ilyenek, de legalább neki elmondhatnád a gondjaidat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nincs azzal semmi gond, hogyha elmeséled nekik a gondjaidat. Ez akkor válik zavaróvá, hogyha túl sokszor csinálod, mondjuk ha valakivel csak hetente találkozol, de akkor mindig szóba jön hogy neked milyen rossz. Vegyél erõt magadon, és mondd nekik azt hogy "neked sincs kedved az õ gondjaikkal foglalkozni". Egy kicsit lehet akkor átérzik az egészet. Különben pedig szerintem ösztönösen nem szívesen vagyunk olyan emberek közelében akiknek rossz a kisugárzása. Valószínûleg már sok nekik, mert ha valakinek van 1-2 napja amikor rossz a kedve, azt elnézzük, akkor segítünk. De ha valaki huzamosabb ideig ilyen, akkor természetesen te se lennél egy ilyen ember közelében, nemde? Ha depressziós vagy, akkor esetleg egy pszichológus tudna segíteni. Nem kellenek gyógyszerek meg ilyenek, de legalább neki elmondhatnád a gondjaidat.
Szeretek segíteni az embereknek, megértem, ha valaki szomorú. Megbeszéljük, gondolkodunk, mit lehetne tenni. Ha azonban nem akar változni az illetõ, nem fogok vele foglalkozni, mert nem vagyok lelki szemetesláda. Te se legyél az. Viszont segíts másokon, és ha mások nem segítenek, keress olyat, aki erre hajlandó, õket pedig hanyagold, nem igazi barátok, csak bulitársak.
Ez mindig így van. Biztos idegesíti õket, hogy nem tudnak segíteni, és sajnos a saját hangulatuk fontosabb, mint a tiéd, és nem értik hogy tényleg nagy segítségre lenne most szükséged. Van pszichológusod? Ha nincs, én biztosan keresnék egyet, az nagyon nagy segítség.
1.ez NEM depresszió, a depressziós, nem tudja és nem is akarja tudani, jogy depressziós! 2. Keress vidám témát, amirõl beszélhetsz! Menj szórakozni barátokkal, pároddal, a gondjaidat tedd kicsit odébb, azok is megoldódnak, de kell a pihenés és a szórakozás! :)

Homoszexualitás és megtérés, ha valakit érint hogyan?

A homoszexualitásról (melegségrõl) beszélgettem egy hívõ emberrel, egy meleg fiatalember kapcsán. Errõl két teológiai nézõpont van:

Legjobb válasz: Sehogy, ez genetika. Erre általában a katolikus legyintenek, hogy csak emberi kreálmány a homoszexualitás, de ez egy tévedés: ha megnézzük, az állatvilágban is szép számmal akad erre példa. Úgyhogy, a homoszexuális ember nem azért olyan, mert megszállta valami, vagy, mert bûnös, hanem mert úgy született. És mivel Isten okkal teremt valakit olyannak, amilyen, így nyilván felmerül a kérdés, vajon tévedne õ ekkorát? Szerintem nem. Mellesleg, a Biblia, bár a katolikus vallás legfõbb könyve, egy EMBERI kreálmány. Nem az égbõl pottyant le, hanem emberek írták. És eszerint kellene végre kezelni. (Példának okáért, ha te megkérdezel egy rabbit, õ megmondja neked, hogy a Tórát és a Talmudot csak és kizárólag kommentárokkal lehet olvasni. Miért? Mert tudják, hogy azokat ember írta, és azok, akik írták tévedhettek, valamint egy több ezer évvel ezelõtti norma teljesen más megvilágítást kap, ha 21. századi kontextusba helyezzük.) Jut eszembe, te akkor nyilván rákot és kagylót sem fogyasztasz. "5 Mózes 14 : 10 - ami úszószárny és pikkely nélkül való, azt ne egyétek, mert az tisztátalan." Vagy, ettél már? Na, sprint gyónni! Mielõtt valaki félreérti: nem vagyok antikatolikus, sõt, én is meg vagyok keresztelve. Ámde szerintem a jó szándék, a szeretet, az együttérzés és Isten keresése sokkalta fontosabbak, mint az, hogy ki meleg és ki nem. Ha Isten valóban jóságos, akkor egy becsületes meleg férfit, aki szereti és tiszteli embertársait, boldog párkapcsolatban él sokkal többre tart, mint egy heteroszexuálist, aki, bár veri a mellét, hogy katolikus, folyton a kocsmában teng-leng, néha elveri az asszonyt, és persze közben szaporán imádkozik.

Azzal a fajta érveléssel pedig, amelyik így kezdõdik: "márpedig az állatoknál is megfigyelhetõ, hogy..." jó nagyon vigyázni. Csak néhány folytatás, ami ezután következhet: - az özvegy pók párzás után felfalja a hímet (akinek legalább volt öt jó perce életében, szemben a következõ példával:) - az imádkozó sáska nõsténye párzás KÖZBEN falja fel a hímet, annak alsó testrésze mechanikusan befejezi a párzást, miközben a hím felsõ felét már elfogyasztotta a nõstény. Ha ezekrõl példát akarnánk venni, mi férfiak elég rosszul járnánk, ha nõink tõlük tanulnának... a kéjgyilkosok máris benyújthatják az ombudsman felé ezt saját gonosz vágyaik alátámasztására érvként... Az is megfigyelhetõ állatoknál, hogy az apaállat válogatás nélkül párosodik akár a saját felnövekvõ kölykeivel is, sõt, még az azonos nemû kölykével is bepróbálkozik. Akkor, pedofilok, ezt is be lehet nyújtani, akár hetero, akár homno pedofilokról van szó. Sõt, akkor le is döntögethetjük a családon belüli szexualitás tiltó tabuit is. Mehet az anyával, apával, ellenkezõ-, illetve azonos nemû testvérrel is, hiszen, lám, az állatok is... - az állat kidobja az életképtelen (vagy annak látszó) kölykét: szelekciós elmélet, fajnemesítés képviselõi, elõre, kórházakat, inkubátorokat bezárni, irány a Tajgetosz, hiszen, az állatok is... Csak néhány példa, hová vezet az ilyen kezdetû érvelés. A teremtés koronáiként nekünk nem az állatokra kell hallgatnunk (akik között vannak olyanok, akiktõl akár tanulhatnánk is, ld. példabeszédek: eredj, a hangyához, te rest, szóval, vannak az állatoknak is jó tulajdonságaik is, viszont, mivel a teremtett világ mégiscsak megromlott a bûneset óta, ezt a romlottságot az állat-, és növényvilág is bizonyos mértékig magán viseli), hanem van nekünk egy Teremtõnk, Õrá kell hallgatnunk, Tõle kell tanulnunk alázattal.
De vajon meddig leszel még rá képes? Miért akarja egyáltalán az ördög , hogy meleg legyél.
Nem érzem magam boldogtalannak. Annak ellenére éreztem magam boldogtalannak azelõtt, hogy vígan kiéltem bûnös vágyaimat, ami után legtöbbször undort, csömört, bûntudatot, vagy szégyent éreztem. Meg irdatlan nagy függõséget. Ezzel szemben vagyok most szabad Krisztusban, és élek egészséges, normális férfiként. És ettõl boldog vagyok, látva a kontrasztot azelõtti szennyes életem és a mostani egészséges, férfias életvitelem között. Nagy gondolkodási hiba a Sátántól eredõ kísértést saját valós vágyainknak tulajdonítani. Az, hogy betámadt, de vissza tudtam verni Krisztus erejével, éppen az akaratszabadságomat mutatja. Te vajon vissza tudnád verni ezt a vágyat Krisztus nélkül és képes lennél együtt élni a nõi nemmel? Csak mert én képes vagyok rá, és ezt Krisztusnak tulajdonítom.
"Sátán ezt nem nézte tétlenül, megpróbált visszatérni" Vagyis elõtörtek a vágyaid , amiket sikeresen visszanyomtál a lelked mélyére. Ezek érzések nem , pedig ördög vezényelte baromságok. De mindenesetre boldog üres életet kívánok. Majd küldj privit , amikor azon kapod magad , hogy miért érzed magad boldogtalannak annak ellenére , hogy feleséged és gyerekeid vannak.
én viszont megtértem és homoszexuálisból heteroszexuális lettem! Ennek módja (nagyon vázlatosan): - hitre jutni Jézusban, mint Isten fiában - bemerítkezni. Hinni, hogy meghaltunk a bûnnek, Krisztusban új teremtések vagyunk. - bûnt bûnnek mondani, így a homoszexualitást is. Azaz az igével megegyezõ gondolkodásmódra jutni. - Kérni Krisztus szabadítását. - Ezen felül, az én esetemben volt böjtölés, és a lekész is megkent olajjal, miután ezt bûnnek vallottam és megtagadtam ezt a bûnt, mint a sátánnal való közösséget. Ezután, napra pontosan (!) heteroszexuális irányultság alakult ki az életemben. Sátán ezt nem nézte tétlenül, megpróbált visszatérni, lerontani Krisztus szabadítását, de néhány, idõsuakos és jelentéktelen elbukástól eltekinte eu hosszú évek óta nem sikerült neki! Isten igéjével táplálkozom és õ megtart a szabadságban, heteroszexuális házasságban élõ egészséges, normálisan mûködõ, nemzõképes férfiként!
én megtértem, de a homoszexualitásom megmaradt, szóval nem igaz az, hogy aki megtér, az heteroszexuális lesz.
Vannak nemzésre alkalmasak és alkalmatlanok , akik magukat tették azzá.A szerelem nem a szexuális vonzódásból jön létre.Hanem a szeretet legmélyebb érzéseibõl.A szeretet hiánya váltja ki az együttélés hiányát.Isten megadta ezt a képességet az embernek hogy tudjon szeretni... "Annakokáért adta õket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az õ asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az õ tévelygésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban.” Róma levél 1: 28-32. - És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen oda adta õket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek.
A homoszexualitás párkapcsolato belemagyarázása a Bibliába pont olyan, mint amikor a rasszisták a Bibliára (!) hivatkozva érveltek a rabszolgaság mellett, meg a fekete-fehér házasság ellen. Ha jól akarod értelmezni az "idevágó" igerészeket, olvasd el ezt: [link]
Nem született ember a Földre, aki önmagát meg tudná változtatni. A cselekedeteit változtathatja meg az ember, de sok esetben azt sem képes. A cselekedet megváltozása azonban nem változtatja meg az embernek azt a részét, amit a Biblia szívnek nevez, pedig a Biblia szerint minden élet a szívbõl indul ki, az életforma csupán következmény. Aki a tetteit akarja megváltoztatni, az a következményt akarja megváltoztatni, az okról nem is tud, de még ha tudna is, nem férne hozzá. Nem az a kérdés, hogy az ember képes-e megváltoztatni önmagát: nem képes. A kérdés az, hogy Isten képes-e rá? Ha valaki nem vallásos és nem hívõ, annál ez a kérdés fel sem merül: egy nem létezõ személy semmire sem képes. Az õ számukra Isten tényleg olyan, mintha nem létezne. De ha valaki hívõ embernek tartja magát, akkor el kell gondolkodnia azon, hogy ki az õ Istene. A hátsó udvari kis sufni ura, vagy Ég és Föld Teremtõje? A Biblia nem tesz különbséget bûn és bûn között: a kis bûn éppen úgy elválasztja Istentõl az embert, mint a nagy. Csupán a válaszfal vastagságára van kihatással a bûn fajtája és tömege. A kis bûnbõl is éppen úgy lehet megszabadulni, mint a nagytól. Isten ereje által. Anélkül a kis bûn ugyanúgy megöli az embert, mint a nagy, ahogy a Róma 6, 23 mondja. De van szabadulás, ahogy a Biblia mondja: "Akik setétségben és a halálnak árnyékában ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal; Mert ellenszegültek az Isten beszédének, és a Felségesnek tanácsát megútálták; Azért megalázta az õ szívöket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségök. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítá õket. Kihozá õket a setétségbõl és a halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá." (Zst 107, 10-14) Fontos azonban az Istenhez való közeledés módja is: "aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását." (Zst 50, 23) Ha valaki nem az ajtón akar bemenni, hanem az ablakon, vagy a szellõzõ csövén, vagy a szaniterek csõvezetékei számára kiépített aknán keresztül, az elutasításra fog találni. Az ajtó Jézus Krisztus, ott, ahol Õ mondja, és nem ott, ahol nekünk kényelmes. Tegyük fel, beleesik valaki a mély vízbe, de nem tud úszni. Minden erejével küzd a fulladás ellen, és kapálózik, de kezd kifáradni, többször elmerül a víz alá, és vizet nyel, köhög, fuldokol. Ekkor odaér egy csónak, és egy ember nyújtja felé a kezét, hogy kihúzza. Ám a fuldokló utolsó erejével, kirúgja magát a víz alól, és ráförmed a másikra: "Viszi innen a mocskos kezét!?" Gondolom, mindenki azt gondolná, hogy baj van az emeleten. Mégis sokan reagálnak hasonlóan, amikor azt mondják nekik, hogy jöjjenek el a gyülekezetbe. "Oda? Na oda aztán nem! Itt ahol vagyok, itt szabadítson meg Isten, ha ugyan tényleg létezik!" Ezekkel az emberekkel Isten semmit sem tud kezdeni, amíg meg nem változtatják a hozzáállásukat.
Találtam a dologról itt részletesebb bibliai leírást: [link] Nem olvastam végig, de a témáról szól.
A kérdező hozzászólása: Nagyon sok válasz érkezett és köszönöm. Lényegében itt is körvonalazódott a két álláspont és külön örülök, hogy megszólaltak melegek is. Az ige fényében vagyok kíváncsi erre. Tény precedens nincs a Bibliában a megváltozásra, a törvény is a tettet nem az irányultságot bûntette. Az is ott van, hogy megházasodni még a heteróknak sem kötelezõ. (Egyetlen egy esetben volt az a törvény alatt: a sógorházasság, a testvérnek feleségül kellett venni az elhunyt özvegyét, Jézust is ezzel kísértették a szaddaceusok). Tehát az Ige fényében lehet megváltozni vagy a tiszta élet? Ez azért fontos mert ha Isten a tiszta életet várja el, egy házasság tényleg tönkre tehet két embert. Ha viszont az irányultság is bûn, kell lennie valami halvány utalásnak arra, hogy meg kell egy meleg férfinak késõbb nõvel házasodni.
Ha van egyetemes tanulság a megtéréssel és a szabadulással kapcsolatban, az az, hogy a Sátán soha nem adja fel, soha nem mond le az emberrõl, amíg a földi életét éli. Ahonnan õt egyszer már kidobták, oda mindig vissza akar menni. Ezért mindegy, milyen bûnbõl és megkötözöttségbõl jön egy ember, ha megszabadult, akkor a további életében tartózkodnia kell azoktól a dolgoktól, körülményektõl is, amelyek egykor az adott bûnhöz kötötték, mert azokon keresztül a Sátán ismét meg tudja kísérteni és kötözni, és sokkal gyorsabban tudja újra kiépíteni az uralmát, mint elsõ alkalommal. Egy volt alkoholista bölcsen teszi, ha teljes mértékben absztinenssé válik, és a Red Bullnál erõsebb italt nem fogyaszt és azt is csupán ritkán. Egy volt alkoholistának például tabu a kocsma még pénzváltás ürügyén is. Ha el akarja mondani a volt ivócimboráinak a bizonyságát, hogy hogyan szabadította meg az Úr az alkoholizmusból, azt nem egy korsó sör társaságában kell tennie, akkor sem, ha nem õ fogyasztja. Ha valaki megszabadul a prostitúcióból, neki nem kell felkeresnie a volt stricijét, illetve a régi galerijét, mert még az is lehetséges, hogy erõszakot követnek el rajta és belövik heroinnal. A Sátán ugyanis egyáltalán nem válogat az eszközökben, és bármit megtesz azokon az embereken keresztül, akik az uralma alatt vannak. Ha valaki megszabadul a pornográfiából, annak minden ilyen tárgyú képet, filmet, irományt meg kell semmisítenie, ami a birtokában van, de elõfordul, hogy egyes tárgyaktól, ruháktól is meg kell szabadulnia, amelyek kötõdhetnek ehhez a dologhoz, illetve az internetezést nagyon körültekintõen kell végeznie a továbbiakban. Ezekhez hasonlóan, egy homoszexualitásból megszabadult embernek is el kell távolodnia a homoszexuális ismerõseitõl, akiken keresztül a Sátán folyamatosan kísértené, illetve kerülnie kell azokat a helyeket, ahol korábban a homoszexuális vágyait kiélte. Nyilván különbözõek az emberek, és nem mindenki alacsonyodik le idáig, de ha valaki azelõtt a nyilvános wc-ket látogatta, és ott igyekezett ismeretségeket kötni, ha melegbárokba járt, akkor ezek a területek az õ számára fokozottan veszélyesek. Kerülnie kell azokat a helyeket, ahol tudja, hogy homoszexuális emberek vannak egymás között, mert egészen biztos, hogy meg fogják kísérteni. Ahogy mondtam, aki a gonosz uralmából kiszabadult, az bár szabad, de bizonyos körülmények között sérülékeny és veszélyeztetett marad az adott dologgal szemben, és felelõs a szabadsága megtartásáért. Ha azonban elbukik a nyomás alatt, ismét odajárulhat Jézus Krisztushoz, Aki megint leveszi róla a kötelékeket, ha kell újra és újra, de így nem lehet végigélni az életet, el kell jutni a végleges gyõzelembe. A szabadság kérdése olyan, mint az abszolút hallás. Egyesek állítják, hogy az abszolút hallás születési adottság: vagy van valakinek, vagy nincs. Ezzel szemben a tapasztalat azt mutatja, hogy bár vannak különbségek az egyes emberek zenei adottságai között, de bizonyos gyakorlatokkal felnõtt korban is elsajátítható az abszolút hallás, a gyakorlás abbahagyásával pedig ismét elveszíthetõ, illetve újra elsajátítható. Amíg az ember kész arra, hogy megbánja a bûnt és kidobja az életébõl, addig Jézus Krisztus mindig hajlandó megszabadítani. A szabadság pedig azt jelenti, hogy ha fel is üti egy gonosz gondolat a fejét bennünk, nincs mögötte kényszerítõ erõ. De minél rövidebb idõ telt el a szabadulás óta, annál valószínûbb, hogy bizonyos helyzetekben gonosz tartalmú képek, szavak ugranak be a tudatunkba. A szabad ember azonban ezeket könnyedén tudja kezelni, az idõ elõrehaladtával pedig egyre ritkábbak lesznek ezek a régi emlékképek, képzetek, illetve szellemi sugallatok. Tulajdonképpen nem az a különbség a szabadság és a megkötözöttség között, hogy a megszabadult embernek nincsenek bûnös gondolatai a megkötözöttnek pedig vannak, hanem az az alapvetõ különbség, hogy a megszabadult ember dönthet úgy, hogy a bûnös gondolatot visszautasítja, a megkötözött ember azonban rabszolgája ezeknek a gondolatoknak, kísértéseknek. Ha illusztrálni akarnám, akkor azt mondanám, hogy a megkötözött ember a börtön mélyén ül, bilincsekkel a tagjain. A szabadulás azt jelenti, hogy a Szabadító, azaz Jézus eltávolítja a bilincseket, kitárja a börtönajtót és kivezeti az embert a börtönbõl. Ez a folyamat azonban már idõt igényel. El kell haladni a fogolytársak mellett, át kell menni a börtönõrök között és ki kell érni a szabadba. Amikor már kint vagyunk a szabadban, akkor mondhatjuk el, hogy teljesen megszabadultunk. Ez azonban a Mennyben van, addig csak részleges szabadság van. Bilincsek, kötelékek nélküli élet, de állandóan beszólogatnak, hol a börtönõrök, hol a volt fogolytársak.
Még annyit, hogy a szabadság alatt nem azt értem, hogy elhatározza valaki azt, hogy abbahagyja a bûnt. A szabadság képességet jelent. Ha elhatározom, hogy átviszem a 2 méteres lécet, az még nem jelenti azt, hogy meg is tudom csinálni. Ilyen az, amikor valaki meg van kötözve, de elhatározza, hogy abbahagyja a bûn cselekvését. A rajta levõ kötelékek alkalmatlanná teszik arra, hogy az elhatározását végre tudja hajtani, ezért bár akár minden erejét összeszedi, de a kötelékek erõsebbek nála, az eredmény pedig csalódottság és kiábrándulás lesz. Ha azonban valaki leveszi azokat a kötelékeket, akkor már egyben képes is lesz arra, amit elhatározott. A fenti analógiára alkalmazva, képessé válik arra, hogy átugorja a 2 métert, de neki kell ugrania. Aki még csupán az elhatározásig és a kudarcig jutott el, az még soha nem tapasztalta meg Jézus Krisztus szabadítását.
Abszolút egyetértek Asperrimussal. Hogy meddig leszek rá képes? Fogalmam sincs. Hosszú ideje vagyok képes rá. De mindig tudom, hogy csak a kegyelem tart meg. Ha néha megkísért a Sátán, tudom azt felelni: "Távozz tõlem Sátán, mert meg van írva, hogy ne hálj úgy férfival, ahogy asszonnyal szokás. Ha tehát ilyen gondolataim vannak, azok tõled vannak, Sátán, és az is meg van írva, hogy csak az Urat, a te Istenedet szolgáld, én pedig nem foglak téged szolgálni. Jézus nevében tehát, távozz!" Szerintem ez is a szabadság egy foka. Jézus nélkül tehetetlen lennék a kísértés lehengerlõ erejével szemben. Válogatottnál válogatottabb ajánlatokat tesz, legközelebbi barátom képével sem átall megkísérteni. De! Sikerül nemet mondanom neki. Nem úgy kell ezt elképzelni, hogy egész nap "távozztõlemsátánozok". Hosszú, nyugalmas idõszakok vannak életemben. De van néha olyan, hogy jön a kísértés. És legtöbbször az után amikor visszajövök ide, hogy NEKTEK is elmondjam, hogy szabadok lehetnétek Krisztusban. Úgy vélem, ilyenkor támadást indítok a Sátán birodalma ellen, hiszen élõ bizonyságtétel vagyok ellene, leleplezem a gonoszságát, egyáltalán, a létezését, és a megszégyenültségét, mivel krisztus legyõzte õt, én pedig, részesülve Krisztus gyõzelmében, az õ erejével szintén legyõzöm õt. Ezzel megszégyenítem a Sátánt és dicsõséítem Krisztust. Valahol érthetõ, hogy ez zavarja a Sátán uralmát, egy-egy csapást jelent gonosz erõdítményén minden egyes bizonyságtétel. Cáfolásra kerülnek a genetikai elméletek, a tévhit, hogy nincs kiút, stb. Reményt kapnak az emberek, hogy Krisztusban õk is szabadságot nyerhetnek. Mivel más eszköze nincs, úgy tud bosszút állni ezért, hogy kísértésekkel akar bombázni egy-egy ilyen bizonyságtétel után. Valahol érthetõ ez. De, hála Jézusnak, nem jön be neki :-)
Az állatok lelkével kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy ott van a vérfogyasztás tilalma: húst nem szabad az azt éltetõ vérrel együtt fogyasztani. És az indoklás: mert minden test lelke az õt éltetõ vérben van. Azaz az állat lelke az õt éltetõ vérben van, ezért tilos azt fogyasztani, hanem ki kell véreztetni a húst (ún. kóser vágás). Valamiképpen idekapcsolódik Jézus tökéletes áldozatának elõképe, az ószövetségi állatáldozat is, hiszen annak kiontott vére jelentette abban az üdvtörténeti korszakban a bûnbocsánatot.
#46-47-48: Az eredeti kérdésfeltevés címzettjei: "Arra kérem a keresztény válaszolókat, hogy az Ige és hitük fényében írjanak józan és építõ válaszokat erre a kérdésre: hogyan tud egy meleg megtérni és mi lesz belõle, hogyan teremi meg a megtéréshez szükséges jó gyümölcsöket?" Én erre válaszoltam is, de a te válaszodból az derül ki, hogy nem vagy keresztény, nincs hited, és így nem a válaszolónak válaszolsz józan és építõ válaszokat. Nem értem mi szükség a meleg lobbira egy olyan kérdésfeltevés esetén, amelynek keresztények a címzettjei, és azoktól vár az Ige alapján álló válaszokat, hogy nem hívõk nem az Ige alapján válaszoljanak? Természetesen jogod van hozzá, csak mi az értelme? Azt már írtam, de lehet, nem erre a kérdésre válaszolva, hogy nem csupán vágyok feleségre, hanem van is, és élvezem a vele való együttlétet, tehát konkrét testi együttlét, arra való képesség, vágy, beteljesülés, és öröm lett a gyümölcse Krisztus szabadításának. Ami pedig az állatokat illeti: nem írja a Biblia, hogy az állatoknak nincs lelkük, éppen ellenkezõleg, több helyütt említi a "lelkes" állatokat, itt nem a szó "lelkendezõ" értelmére, hanem a lélekkel rendelkezõ állatokra kell gondolni. Azt is említi, hogy számon kéri az állatokon is az ember vérét. Továbbá ír Bálám szamaráról is, aki egyszeri alkalommal még emberi nyelven is megszólalt. Valójában nagyon keveset tudunk az állatok lelkérõl, mert a Biblia nem erre hegyezi ki a tanítást. Az azonban szintén benne van, amikor Jézus egy ördöngösbõl kiûzi a démonokat, és azokat az ezer disznóból álló nyájba ûzi, akik megvadulva belerohannak a tengerbe. Tehát állatok is lehetnek démonoktól megszállottak. A homoszexuális állatok, mint démonikusan megszállottak - a Sátán által megrontott világ teremtményeinek megnyilvánulásaiként -tehát továbbra is áll, léteznek démonok, azok okozzák a homoszexualitást (is).
És az állatoknál , hogy lehet jelen a homoszexualitás (pl. zsiráfok) elvégre a biblia szerint az állatoknak nincs lelke tehát az ördögnek sincs mit megkísérteni és mivel nincs lelkük felesleges is megkísérteni õket , hiszen lélek nélkül nem kerülhetnek sem a pokolra sem a mennybe. BUMM ennyit az ördög kísértése baromságokról.
Egyébként meg , ha nagyon akar egy meleg lehet sperma donor egy olyan családba , ahol az anya meddõ. ÉS tádám máris megtermékenyített valakit , tehát a mai eszközökkel a melegek is nemzõképesek. Direkt nem írtam , hogy maguknak vállalnak gyereket , mert az örökbefogadást már végképp nem akarom belekeverni.
Arra még nem gondoltál , hogy biszex vagy csak lejjebb nyomod magadban a homoszexuális vágyakat? A szexualitás képlékenyebb dolog , mint , hogy ördögök tegyenek róla. Szinte látom is magam elõtt: "Hmm te 87%-os homár leszel te csak 62." Egyébként az álmok semmit sem jelentenek szexuális téren én már olyat is álmodtam , hogy maszturbáltam egy banánnal másnap mégsem vonzott a dolog. És azt sem mondtad , hogy szereted a feleséged , vagy kívánod szexuálisan azt mondtad "vágysz feleségre" lehet , hogy egy meleg is szeretne feleséget = "normális életet" , de attól még nem fog hozzá vonzódni.
Az eredeti kérdésfeltevés utolsó részét idézném, erre válaszolnék: "A kérdés fontos: Úgy vettem észre, ha a homoszexualitás kerül elõ, a keresztények - elnézést a kifejezésért - mantráznak: szabadulásról beszélnek, de nem mondják el, mi lesz a megtért melegbõl: heteroszexuális, melegségét gyõzött tiszta ember? Ugyanakkor minden megváltozott meleg ember bizonyságára jut egy ellen bizonyság olyan volt ex gay melegtõl akik azt mondják nem lehet ezen változtatni. Az USÁ-ban sorra nyílnak a keresztény eredetû meleg átnevelõ táborok de be is csõdölnek. Sok melegbõl kiûzik a meleg démont, de hallani olyat hogy valaki utána is meleg maradt. Arra kérem a keresztény válaszolókat, hogy az Ige és hitük fényében írjanak józan és építõ válaszokat erre a kérdésre: hogyan tud egy meleg megtérni és mi lesz belõle, hogyan teremi meg a megtéréshez szükséges jó gyümölcsöket?" Ez úgy van, ahogy már korábban is írtam, saját tapasztalatból: a homoszexuálisból Krisztus szabadítása után heteroszexuális ember lesz. De: ahogy kábítószeresek is megtérhetnek, láncdohányosok, alkoholisták is megszabadulhatnak a függõségbõl, közülük mégsem marad meg mindenki a szabadság állapotában. Némelyek közülük újra elbuknak ugyanabban a bûnben. És ezután vagy végleg elfordulnak Istentõl, vagy újra-meg újra elbukva, bukdácsolva élik életüket végig, vagy a bukás után bûnüket újra megvallva, újra elnyerik a szabadságukat, és újra megtérve folytatják utukat. Nincs ez máshogy a homoszexualitás esetében sem. A szabadítás teljes. Tökéletes. Krisztustól jött. De Sátán még mindig létezik, kísértés még mindig érheti az embert. Ha nem fegyverkezik fel az Igével, óvatlan, újra elbukhat, újra visszaeshet a bûnbe. Az akaratszabadság továbbra is fennáll: ha akarom, újra visszatérhetek a bûn fertõjébe, szabadon elhagyhatom Istent, nem kötöz meg, nem teper le szeretetével. De ha akarom, hûségesen megmaradhatok az Õ iránta való szeretetben, és a szabadságban, és mindvégig kitarthatok. Õszintén megmondhatom, nem mantrázok: én abba a csoportba tartozom, akinek bár Isten megadta a tökéletes szabadítást, ezt addig boncolgattam, addig kísérletezgettem vele, vajon meddig vagyok szabad, vajon mennyire lettem kísérthetetlen, míg - bár akkor valóban szabad voltam - emiatt visszaestem egy idõre, bár nem olyan súlyos megkötözöttségbe, mint azelõtt, tehát nem tértem vissza a meleg bárokba és a férfiakhoz, de újra elõjöttek ilyen fantáziák, és erre való önkielégítés is sajnos. Láthatjátok, hogy õszinte vagyok, igyekszem tárgyilagos lenni és elismerem vereségemet is. Ámde ez nem bizonyítja azt, hogy Isten nem szabadított meg, csak azt, hogy én elhagytam Õt, ezért buktam el újra. Mutatja viszont azt, hogy Õ viszont nem hagyott el, utánam nyúlt kegyelmével, megõrzött a teljes visszaeséstõl. Újra megvallva bûnömet, újra megbocsátott és azóta is megtart az újra visszanyert szabadságomban, újra vágyok a nõi nemre. Tehát van belõle megtérés. Vigyázni kell a visszaeséssel, a kísértéssel szemben, nem szabad vele játszadozni. De nem kell azt gondolni, hogy csak azért, mert az ex-melegek egy része újra elbukott (és meg is maradt ebben az elbukott állapotában) azért minden ex-meleg szabadulása kétségbe vonható. Szabadulás van, a szabadságban való megmaradás, vagy elbukás már megintcsak két külön dolog. És az elbukásban való memaradás, vagy az újbóli megtérés is két külön dolog. A jó gyümölcs megteremhetõ tehát, létezik a szexuális vágy megszabadulása, nõi nem felé fordulása, egészséges nemzõképes állapot elnyerése, ahogy írtad, ez a helyes igei álláspont, Jézus nem végez fél munkát, és képes teljes, tökéletes szabadságot adni. Egyébiránt, ha nem lenne erre képes: miféle megváltó lenne? Mit érne halála, áldozata, mit érne a Szentírás, a beszámolók az Újjászülezésrõl, arról, hogy Krisztusban új teremtések lettünk, szentek és szeretettek, Isten fiaivá lettünk? Mi értelme lenne templomba járni, úrvacsorázni, imaközösségben lenni? Hol lenne Krisztus gyõzelme? Pont azért jött el Krisztus, hogy megszabadítson a bûn rabságából. Gyõzelmet aratott a Sátán felett. Dicsõséges megváltó. Isten Õ, aki Mindenható. Nem okozott neki gondot a világ megteremtése a semmibõl, nem okoz hát gondot a homoszexuális ember gonosz vágyainak eltörlése és újjáteremtése sem. Érdekelne, hogy ez vajon kielégítõ válasz eredeti kérdésfeltevésedre, illetve maradt-e olyan terület, amire nem kaptál hasznos választ?
Hát, jó sokáig nem akartam hinni benne, hogy bûn. Mint mondtam, meg is éltem ezt a dolgot elég hosszú ideig. Miután Jézus úr lett az életemben, nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez bûn, iszonyatos gonoszság isten szemében, és azt is megtapasztaltam, hogy Jézus megszabadított belõle. Most akkor szerinted hogy is van ez a "genetikai elmélet"? Amikor férfiakkal voltam, vagy rájuk vágytam azelõtt, akkor ezt örököltem genetikailag? Amikor pedig megnõsültem, és vágyat éreztem a feleségem iránt, és amikor vele élek, akkor meg egyszeriben mégsem ezt örököltem? Amikor azelõtt éjjeli álmaim is férfiakra korlátozódtak, akkor ilyen öröklöttségem volt, mos, hogy éjjel nõkkel kapcsolatos álmaim vannak, egyszeriben mégsem örököltem ezt? Látható, hogy teljesen értelmét veszti ebben a dimenzióban a genetikai öröklöttség elmélete. Az viszont teljesen leképezhetõ, hogy ha szellemi oldalról közelítjük meg a dolgot, hogy egyik állapotban egy démonikus befolyásoltság alatt férfiak felé irányult a megkötözött szexuális vágyam, majd miután Krisztusban hittem, megszabadította a szexuális életemet is, és az egészséges irányba terelõdött. Így - és csakis így- van értelme a dolog megközelítésének. Különben hogy is lenne ez? Egyik pillanatban homoszexuális gén lenne bennem jelen, másik pillanatban meg eltûnne? Csiki-csuki? Talán nem ugyanabban a testben élek most is, ugyanazokkal a génekkel? Mégis átalakult a személyiségem. Erre pedig Sátán léte, veresége, és Jézus gyõzelme tökéletes magyarázat, a genetikai síkon való értelmezés teljesen csõdöt mond.
"Abban megegyeztünk, vagy egyezik a véleményünk, hogy bûn. " a megoldás az, hogy nem bûn. tudom, te nem akarsz ebben hinni.
Az , hogy te a sátánban hiszel miért cáfolná meg a genetikai elméletet? Genetikára több bizonyíték van , mint az ördögre.
ja, még nem válaszoltam a kérdésre, hogy miért akarja az ördög, hogy meleg legyek: Mivel embergyilkos volt kezdettõl fogva, és nem állott meg az igazságban. Mivel gonosz, azt akarja, hogy még innen is elkárhozzak. Kicsit kevésbé szalonképes megfogalmazásban egy rohadt-aljas-szemét-szadista-tetûláda. Irigy az üdvösségemre és kárörömre vágyik, hogy ezt elvehesse, ha õ már elvesztette ezt örökre, hát minél többen veszítsék el vele együtt. Számára már csak ez az egyetlen "gyõzelmi lehetõség" "örömforrás" maradt. Legyõzetett, de vereségének mértékét úgy tudja csökkenteni, ha minél több embert ránt magával a kárhozatba. Pedig tudhatná, hogy még ezzel is csak a saját vereségét növeli, lévén még nagyobb lesz szégyene, nyilvánvalóbb gonoszságának mértéke, büntetésének megérdemeltsége mindenki elõtt nyilvánvalóvá válik, és csak a büntetés súlyosságát növeli. Rövidebb válasz: mert gonosz. Ja, és a "meddig bírom" kérdésre adott válaszból kimaradt: Jézus azt mondta: Ne féljetek, mert én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Õ nem hagy el, így bizodalmam van, hogy mindvégig ki tartok az örök életre.
Fórumozók! Jómagam, egy idõzõjeles magszabadúlt emberkével beszélgettem.. biszexuális lehet az ilyen megszabadúlt, onnan tudom, mert leírta hogy nem nézett pronót stb. ilyem önmegtartóztatás, na megpróbáltam, sõt mindehogy próbáltam sehogy se ment, csak én vettem el magamtól csomó idõt.. 1-2hónapot így elhülyéskedtem, de nagyon nem érte meg.. Ám, ezt Agykontrolnak hívják helyesen. Mûködni lehet mûködik, de minimum biszex akinél sikerült a dolog.. nekem többet ne magyarázza be senki.. o.O
Piszok nagyot tévedsz! Teljesen tiszta emberekre gondolok, akiknek azóta rendes családjuk van. Az meg nem az én gondom, hogy nem képes valaki ezt elhinni. Keress utána hívõk között, van elég ilyen.
"Amúgy van aki végleg megszabadult." NEM. Az olyan biszexuális lehetett, akinek a fejébe beleverték, hogy nem szabad férfival.
"egy-egy elhagyás mutatja Jézus erejét és a gyenge embernek ez nem nagyon tetszik, mert akkor fel kéne hagynia a bûnnel, márpedig sokak inkább ezt választják egoizmusuk miatt, így elkezdik cáfolni a megtörtént dolgokat, bizonyítatlan teóriákat és hazugságokat gyártanak, hogy fedezve legyen a bûnük" Jaj, ez most fájt XS Honnan tudja egy ember, hogy a másik ember mit gondol? Vagy mit miért csinál? Ha azt látod, hogy egy súlyemelõ ki tud nyomni egy 500 kilós súlyt, akkor te azt gondolod, hogy ezt minden embernek meg kell tudnia csinálni? És ha nem tudja, akkor ráfogod, hogy gyenge, és hogy csak a kifogásokat keresi, mert nem akaródzik neki megemelni azt a fránya 500 kg-ot? Hiszen nem lehetetlen, más ember már megcsinálta!
Végigolvastam a kérdésedet, itt-ott fogtam a fejem, mégis elsõsorban a legutolsó kérdésedre reagálnék: "hogyan tud egy meleg megtérni és mi lesz belõle, hogyan teremi meg a megtéréshez szükséges jó gyümölcsöket?" Nem vagyok érintett a kérdésben, így csak véleményt tudok mondani, saját tapasztalattal nem szolgálhatok. Nem hiszem el, hogy egy meleg ember, ha megtér, akkor hipp-hopp el is múlik a homoszexualitása. A legtöbb, amit megtehet, hogy nem létesít kapcsolatot senkivel, és igyekszik nem gondolni "úgy" azonos nemûekre. Nagy hiba egy homoszexuális embernek magára erõltetni a másik nemet annak ellenére, hogy nem erre vágyik. Pedig sokan próbálkoznak ezzel, megkockáztatom, hogy talán mindegyikük, amíg csak rá nem jön, hogy ez neki nem megy. Olyan van, nem is ritkán, hogy valaki tinédzserkorában átmenetileg vonzalmat érez a saját neme iránt (is), nekik beválhat ez, mivel alapból is csak egy átmeneti dologról volt szó. Aki viszont ténylegesen és életre szólóan meleg, annál az "átnevelés" nem old meg semmit, kár erõltetni. Szóval a megtérés nem hozza magával a heteróvá válást, ez biztos. Buta és vakhitû emberek találnak ki ilyeneket, akik hasonlót még sose tapasztaltak, így fogalmuk sincs, milyen ez valójában.
A megtérés azt jelenti, hogy az ember szakít minden bûnnel, de legalábbis mindent megtesz, amire képes. Van olyan, hogy nehezen megy és segítséget igényel, de van segítség. A megtérés természetfeletti megtapasztalás. Ha nem természetfeletti, akkor nem megtérés. Emberi szinten nem tud egy homoszexuális ember megváltozni, ahogyan egy más kötelékben élõ ember sem tud megszabadulni a sajátjától. Én a dohányzással voltam így, mások az alkohollal, megint mások a házasságtöréssel vagy akár a homoszexualitással. Egy hívõ hisz. Ha pedig valaki nem hisz, az nem hívõ, és nincs keresnivalója az Egyházban, amíg nem akar megtérni. De ha meg akar térni, akkor megteheti. A homoszexuális embereknek nem az a legnagyobb problémájuk, hogy homoszexuálisak, hanem az, ha elhiszik, hogy ebbõl nem lehet kijönni. Ha ezt elhiszik, akkor már nem is akarnak, hanem másoktól várják el, hogy elfogadják õket olyannak, amilyenek. Ezzel az igénnyel pedig felléphetnének a kleptomániások, zsebesek, bankrablók, szadisták, pedofilok vagy a kéjgyilkosok is. Mindegyiket belülrõl hajtja valami, aminek nem tudnak ellenállni. A Biblia azonban minden ember számára szabadulást hirdet, ez pedig a homoszexuális emberekre is vonatkozik. A menetrend a következõ: bûnbánat, bûnvallás és a bûn elhagyása, erre pedig rájön Jézus Krisztus Vére és szabadító ereje. Vagyis a megtért homoszexuális ember többé már nem homoszexuális, mert rájön Isten kegyelme és megszabadítja. Ez azt jelenti, hogy belülrõl olyan érzések és indulatok törnek föl benne, amelyek már nem a saját neméhez terelik, hanem az ellenkezõ nemhez, ráadásul, az ellenkezõ nemhez is normális mederben. A példa azt mutatja, hogy a megtért, megszabadult homoszexuális emberek rövid idõn belül megházasodnak és boldog családi életet képesek élni, ami nem csupán egy külsõ máz, hanem valóságos boldogság és szabadság. Azok a prédikátorok, akik elnézõek a homoszexualitással szemben, azok a vesztükbe kergetik õket, ugyanis elhitetik velük, hogy nem kell megtérniük, pedig Isten azt mondja, hogy az ünneplést és bûnt el nem szenvedi. Pedig az ítélet minden emberre eljön, nem csak a homokosokra, de a hûtlenekre, a házasságtörõkre és a paráznákra is. De most még tart a kegyelem ideje. Ha valaki homoszexuális, de meg szeretne ettõl szabadulni, az megteheti egy olyan gyülekezetben, ahol hirdetik az Evangéliumot és valóban mûködik Isten ereje, mert ott nem csupán jó tanácsokkal látják el az embereket. Amikor elõre hívják a megtérõket, elõre kell menni, el kell fogadni Jézus Krisztust, és õszintén el kell mondani a problémát egy lelkésznek négyszemközt. A dolog szépsége az, hogy a gyülekezetben senkinek sincs múltja, mindenki tiszta lappal indul, még akkor is, ha mindenki tudja, hogy honnan jött: " Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." (2Kor 5, 17)
#2-nek küldeném: [link]
Az elõzõ válasz jó. Amig egy homi nem látja be hogy fertelmes, undorító bûn a vágy szintjén is a saját neméhez való vonzódás, és nem gyûlöli meg a vágyat és a tetteit, addig jobban szereti a bûnt mint az igazságot, és csak mentegetõzni fog, meg belemagyaráz a bibliába hülyeségeket. Gondolom a legtöbb ilyen hamis bibliapéldálkat felhozó katolikus pap lehet. Másra nem tudok gondolni.
A szex az, ami mindig is megosztotta az embereket, és mindegy, hogy az heteto vagy homo. A Biblia a testi vágy fékezését javasolja és mivel Isten szava én neki hiszek, nem az embernek, aki képtelen uralkodni magán és most nem csak a szexrõl beszélek. A gyógyulást nézve azért oszlanak meg a vélemények, mert egy-egy elhagyás mutatja Jézus erejét és a gyenge embernek ez nem nagyon tetszik, mert akkor fel kéne hagynia a bûnnel, márpedig sokak inkább ezt választják egoizmusuk miatt, így elkezdik cáfolni a megtörtént dolgokat, bizonyítatlan teóriákat és hazugságokat gyártanak, hogy fedezve legyen a bûnük. Kérdésre a válasz: az gyógyul, aki valóban akar, mert valóban megtért és valóban látja a bûn súlyát. A többi humbug.
Én szeretem ugyanùgy a melegeket is..nem àrtanak senkinek.
melegnek születtünk, így nõttünk fel, így is fogunk meghalni, tetszik vagy sem. Ugyan ki választaná, hogy mindenki utálja õt? Az viszont a te választásod, hogy szereted-e embertársaidat vagy utálod. A Biblia az elõbbire tanít. Amiben több meleg pár is szerepel, mint Dániel és Aspenáz, Ruth és Naomi. Isten elítéli a hûtlenséget, a pénzért vett szerelmet (ez lehet prositúció, vagy érdekházasság is), a gyermekek bántalmazását. De ha 2 felnõtt ember, nemtõl függetlenül, érdek nélkül, õszintén, egymáshoz hûségesen szeretik egymást, azzal semmi gond nincsen. Továbbá nem szabad szó szerint olvasni a Bibliát, hiszen azt is írja, hogy szabad a rabszolgatartás.
"ha megnézzük, az állatvilágban is szép számmal akad erre példa. " Engem érdekelne egy példa... Nõstényeknél hogyan van? Azt még nehezen el tudom képzelni, hogy a kan a gyengébb hímet megragadja, de fordítva? Vagy szerelem is van? Nem inkább "biszexualitás" van?
"A hajlam (szerelem és testi vágy érzése) önmagában nem bûn, de ezt a vágyat nem élheti meg a meleg ember. " Semmilyen vágy nem bûn, maximum kísértés. Így a második lehetõség alapból baromság. (viszont a vágyaknak mindig van forrása és a problémát a gyökereknél kell vizsgálni) Ha bûn volna a melegség vagy gyógyítható betegség, akkor arról kellene beszélni, nem pedig gyûlölködni xy oldalnak. Bár úgy is azt fogják írni, hogy az illetõ olvassa a Biblát és ne egyen melegszenyát meg semmit 40 napig vagy ilyesmi... -_- Esetleg nyelje le a szent szellemet a víz alatt :O Vagy Kérja Jézust... Hogyan termhet jó gyûmölcsöt az ember? Úgy hogy becsületes jószívû ember és úgy is cselekszik. Ebben segít Jézus. A többi csak rizsa. Ez a lényeg!!! A melegnek meg el kell dönteni, hogy minek tartja magát és mit érez az egyik és a másik nem iránt, mire vágyik stb... Mindenesetre én senki szexuális életébe nem szólok bele.
Vallásos családba születtem bele. Ezért különösen nehéz volt a szembesülés, mikor ráébredtem, hogy velem mi a helyzet nemi orientáció terén. Kellõen mélyre jutottam ahhoz, hogy utána megtapasztaljam Isten kegyelmét és szeretetét. Pontosabban õ emelt ki ebbõl a mélységbõl. De nem úgy, hogy megváltoztatott volna vagy megváltoztam volna. Nem. Nõ létemre (elsõsorban) a nõkhöz vonzódom, és emellett képes vagyok hitben járó emberként is élni az életemet. Mostanra már nem különösebben foglalkozom a másságommal. Nem keresek társat, nem élem meg a vágyaimat. Ehelyett az élet különbözõ területein szeretném minél jobban megállni a helyemet (hivatás, tanulás, szeretteimmel és barátaimmal való kapcsolattartásra helyezni a hangsúlyt). Mindezek mellett (ellenére), ha mégis találkoznék valakivel, akivel el tudom képzelni az életemet, akkor azt jelnek fogom tekinteni, hogy Isten utamba küldött vkit. Mindezekkel együtt (jóval-rosszal) vagyok az, aki. És a másságom ellenére jó embernek tartom magam, sõt, hívõnek. Olyannak, aki képes megélni a hitét, és valódi, tartalmas kapcsolata van Istennel.
Ezen a témán, csak az uninteligens emberek rágódnak örökre.. Attól, hogy valaki meleg, lehet tisztán hívõ is.. Sokan, az ószövetségbõl, Mózesre hivatkoznak, hogy igen azt írta, hogy "Ha két férfi úgy hál egymással mint azt asszonnyal kellene, akkor útálatosságot követnek el, mindkét fél büntetése halál.." Csak és kizárollag ez az egy 'érv' van ellenünk..
A Bibliát emberek írták és a Katolikus Egyház az évek alatt nem kicsit alakította saját szájíze szerint. Amúgy egy valóban igazhívõ keresztény elfogadó és a többi embert úgy fogadja el ahogy vannak. Sokan folyamatosan példákat hoznak, hogy a Biblia szerint hogyan kéne helyesen írni, de persze csak azokat a részeket hozzák, amik az õ életüket nem érinti....
Ha megtér és mindent átad Jézusnak, annak Szelleme tiszta és megtisztítja õt is utána, nem feltétlenül azonnal. Amúgy hiába ûznek ki bármit is egy emberbõl, ha nem bízza utána magát Jézusra és a Szent Szellemre, ami az erõsebb fegyveres Jézus szerint, az illetõ üres marad szellemileg és egy sokkal erõsebb démon fogja megszállni, amirõl Jézus is beszélt. Amúgy van aki végleg megszabadult.
"A megtérés a heteroszexuálissá válással lesz teljes. " ez nettó marhaság. a megtért emberek közt nincs egy meleg sem? aki meleg és megtért, az átváltozik heteróvá :D kissé elborult az elméd. :D
Jószándékból valók a barátságos embertõl vett sebek.
Köszönöm, hogy ilyen könnyen ítélkezel felettem. És azt kívánom: Neked soha ne kelljen ilyen "kis kéjvággyal" küzdened. Itt befejeztem a társalgásunkat, mert a kérdést már megválaszoltam, neked pedig nem fogok magyarázkodni. Szép napot!
Ha igazán hinnél a pokolban, egybõl szemétnek ítélnéd azt a kis kéjvágyadat, és úgy megtérnél mint a sicc.
Köszi! :D Most már tudom, hogy így is-úgy is a pokolban kötök ki. Akkor legalább addig jól fogom érezni magam...
#16! Luk 13:26 Akkor kezditek mondani: Te elõtted ettünk és ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál; Luk 13:27 De ezt mondja: Mondom néktek, nem tudom honnét valók vagytok ti; távozzatok el én tõlem mindnyájan, kik hamisságot cselekesztek!
azok, akik a Bibliából elõszeretettel idézik a "ne hálj úgy, ahogy nõvel szokás" sort, azok igazán elolvashatnák az egynemûek közti szerelmeket is a Bibliában. Továbbá utálni a másik embert azért, mert szeret valakit, (szintén) bûn. Nem az én feladatom megítélni, melyik a nagyobb. Ha a másik az egyáltalán. "Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik így születtek, és vannak nemzésre alkalmatlanok, akiket az emberek tettek ilyenekké, és vannak olyanok, akik önmagukat tették nemzésre alkalmatlanná, a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el!""(Mt19:12) Senki sem kérte, hogy szeresd a melegeket, de elfogadni azt kötelezõ!
Hívõ családban nõttem fel.Szinte az anyatejjel együtt szívtam magamba Isten Igéjét. Kiskamaszként mégis azzal szembesültem, hogy lány létemre a lányok érdekelnek.És az évek múltával ez az érzés nem hogy múlt volna, csak erõsödött. Gimiben szerelmes lettem egy évfolyamtársamba.Tudtam, hogy bûn az, amit érzek, mégis õt láttam a leggyönyörûbb lánynak a földön. Éjszakákat imádkoztam végig, hogy múljon el ez az érzés.De nem múlt... Pedig nem adtam fel. Sokszor sírva, térdenállva könyörögtem Istennek, hogy szabadítson meg ettõl, mert nem akarok bûnben élni. De reggel ugyanúgy "melegként" ébredtem. Nem értettem, miért nem segít rajtam. Akkor kicsit megrendült a hitem. Egyetemre jártam már, mikor nem tudtam tovább megálljt parancsolni a vágyaimnak, és összejöttem egy lánnyal. Tudtam, hogy bûn az, amit csinálok, a szerelem miatt viszont boldogságot is éreztem. Harcoltam magammal...az érzéseimmel. Aztán elmondtam anyukámnak, hogy meleg vagyok. Õ persze rögtön a kezembe adta a Bibliát, és hangosan felolvastatta velem az erre vonatkozó igerészt. Azt mondta, hagyjam el a bûnömet, keressek magamnak egy rendes fiút. Azt mondta segít nekem. Imádkozik velem/értem...és minden rendbe jön. Rábólintottam. A lánnyal szakítottam, és engedtem egy fiú udvarlásának. Igazán akartam a normális életet. Megint teljes hittel tudtam érte imádkozni. És kértem Istent, hogy hadd szerethessem azt a fiút. Hiszen õ is hívõ, becsületes, okos... igazán összeillenénk. De nem változott semmi. Hiába sétáltam kézenfogva a fiúval az utcán, azt vettem észre, hogy titkon még mindig megfordulok egy-egy lány után. Nem okozott örömöt sem a srác közelsége, sem a heteró életforma. Szakítás lett a vége. És mikor újra egyedül voltam, végre fellélegezhettem. Ezután évekig voltam egyedül. És a dicsõítõcsapat tagjaként szolgáltam a gyülekeztünkben. Megtért embernek vallom magam, ismerem az Urat, szeretek vele járni...de mégis szerelmes lettem újra egy nõbe... Ezek szerint én bármit teszek, bármennyire kérem Istent, hogy szabadítson meg, végül mégis a pokolba kerülök?
Én csak bemásolnám a szokásos mondókámat a témával kapcsolatban: A homoszexualitás BÛN! Sok ember képes arra, hogy a bûnös vágyaik miatt elferdítik mindazt ami a Bibliában le van írva. Márpedig Isten világosan megmondja, hogy a homoszexualitás BÛN! "Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonynyal hálnak: útálatosság az." III Mózes 18:22 "Annakokáért adta õket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az õ asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az õ tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagokban." Róma 1:26-27 "Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörõk, se pulyák, se férfiszeplõsítõk, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát." 1 Korinthus 6:9 "A Róma 1:26-27 konkrétan azt tanítja, hogy a homoszexualitás annak az eredménye, hogy valaki megtagadja Istent és nem engedelmeskedik neki. Amikor egy ember folyamatosan bûnben és hitetlenségben van, akkor a Biblia szerint Isten “átadja” még gonoszabb és zülöttebb bûnöknek, hogy megmutassa neki az Isten nélküli élet hiábavalóságát és reménytelenségét. Az 1 Korinthus 6:9 kijelenti, hogy a homoszexuális bûnök elkövetõi nem öröklik Isten királyságát. Isten nem teremtett senkit homoszexuális vágyakkal. A Biblia szerint a bûn miatt válik valaki homoszexuálissá (Róma 1:24-27) és ez kizárólag a saját választása. Születhet valaki nagyobb homoszexuális hajlammal, mint ahogy másokra inkább az erõszakosság vagy mûs bûnök a jellemzõk. Ez nem ad felmentést valakinek, hogy a bûnt válassza és kiélje bûnös vágyait. Amikor valaki úgy születik, hogy hajlamos a dühre / haragra, akkor helyes kiélnie ezeket? Persze, hogy nem! Ugyanez igaz a homoszexualitásra. Viszont a Biblia nem írja, hogy a homoszexualitás “nagyobb” bûn lenne, mint bármely másik. Minden bûn sérti Istent. A Homoszexualitás csak egy abból a sok dologból, amit az 1 Korinthus 6:9-10 sorol fel arról, hogy mik fognak elválasztani valakit Isten királyságától. A Biblia szerint Isten megbocsátása pont úgy rendelkezésre egy homoszexuálisnak, mint egy paráznának, bálványimádónak, gyilkosnak, tolvajnak, stb. Isten erõt is ígér a bûn feletti gyõzelemhez, beleértve a homoszexualitást is, mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban az üdvösségért (1 Korinthus 6:11; 2Korinthus 5:17)." [link] Üdv. Attila
Sehogy, ez genetika. Erre általában a katolikus legyintenek, hogy csak emberi kreálmány a homoszexualitás, de ez egy tévedés: ha megnézzük, az állatvilágban is szép számmal akad erre példa. Úgyhogy, a homoszexuális ember nem azért olyan, mert megszállta valami, vagy, mert bûnös, hanem mert úgy született. És mivel Isten okkal teremt valakit olyannak, amilyen, így nyilván felmerül a kérdés, vajon tévedne õ ekkorát? Szerintem nem. Mellesleg, a Biblia, bár a katolikus vallás legfõbb könyve, egy EMBERI kreálmány. Nem az égbõl pottyant le, hanem emberek írták. És eszerint kellene végre kezelni. (Példának okáért, ha te megkérdezel egy rabbit, õ megmondja neked, hogy a Tórát és a Talmudot csak és kizárólag kommentárokkal lehet olvasni. Miért? Mert tudják, hogy azokat ember írta, és azok, akik írták tévedhettek, valamint egy több ezer évvel ezelõtti norma teljesen más megvilágítást kap, ha 21. századi kontextusba helyezzük.) Jut eszembe, te akkor nyilván rákot és kagylót sem fogyasztasz. "5 Mózes 14 : 10 - ami úszószárny és pikkely nélkül való, azt ne egyétek, mert az tisztátalan." Vagy, ettél már? Na, sprint gyónni! Mielõtt valaki félreérti: nem vagyok antikatolikus, sõt, én is meg vagyok keresztelve. Ámde szerintem a jó szándék, a szeretet, az együttérzés és Isten keresése sokkalta fontosabbak, mint az, hogy ki meleg és ki nem. Ha Isten valóban jóságos, akkor egy becsületes meleg férfit, aki szereti és tiszteli embertársait, boldog párkapcsolatban él sokkal többre tart, mint egy heteroszexuálist, aki, bár veri a mellét, hogy katolikus, folyton a kocsmában teng-leng, néha elveri az asszonyt, és persze közben szaporán imádkozik.

Hogyan lehet észrevenni, ha valaki csak a pénzemért van velem?

Legjobb válasz: Igen! Az nagyon eredeti ötlet, hogy ne költsön rá egy fityinget sem! Sõt étterembe is és máshol is mindent a nõ fizessen! :D Van erre egy sztorim. Annak idején megismerkedtem egy fiúval. Az elsõ randi során felajánlotta, hogy el visz engem egy nagyon nívós étterembe. Õ AJÁNLOTTA FEL!Én helyismerettel sem rendelkeztem. Így gõzöm sem volt arról, hogy milyen ez a hely. Bementünk, leültünk és a srác elképedt, hogy milyen drága ez a hely. Természetes jó hangosan fejtette ki a véleményét úgy hogy a pincér is hallotta. Szóval hangosan ki ecsetelte, hogy neki csak ennyi pénze van, szó szerint azt mondta: ENNYIBÕL KELL GAZDÁLKODNI! Kérjünk inni valót és felesbe fizetjük. Mondtam neki rendben tegyen úgy ahogy neki jó. Mivel én is önálló jövedelemmel rendelkeztem, volt is nálam elég pénz és ha már étterembe vagyok , fõleg egy I. osztályú helyen én is igen is kifogom élvezni a gasztronómia adta lehetõségeket így én a saját költségemen rendesen megvacsorázok. Láttam a srác arcán a megkönnyebbülést, a pincérrel összenéztünk hát soha nem felejtem el az arcát. Mindketten egymásra néztünk mosolyogtunk. A következõ megdöbbenésem akkor volt amikor kihozta a pincér az ételt. Elkezdtem enni és a srác szokásához híven hangosan megjegyzést tett hogy mennyire finom lehet amit eszek meg stb... Szó szerint kinéztem a számból az ételt. Felajánlottam neki mert iszonyatosan kínosnak tartottam, hogy rendeljen õ is, biz Isten kifogom helyette fizetni. Csak rendeljen és ne beszéljen hülyeségeket egyfolytában, fõleg úgy hogy a pincér láthatóan ezen a kínos szituáción szórakozott, mosolygott rám meg sorolhatnám. A srác nemet mondott azzal a kijelentéssel hogy õ bizony nem éhes! Mikor befejeztem az evést. Ki kellett mennem a mellékhelyiségbe. Vissza fele a srác arcát figyeltem, megkönnyebbülést láttam rajta. Erre hangosan beszólt. Húúú már azt hittem, hogy leléptél és nekem kell kifizetni mindent. Erre intettem a pincérnek, hogy fizetnénk. Kihozta a két külön számlát, mindenki a sajátját kifizetve távoztunk... Úgy megfogalmazódott bennem, hogy lehet valaki ilyen fa.z fej ha valahová elhív egy nõt olyan helyre amirõl jól tudja, hogy egy I osztályú hely, meg azt is tudja, hogy õ egy csórikám, akkor mi a fenéért viszi olyan helyre? Elmehettünk volna sétálni is. Vagy beülünk a mekibe. Bekapunk egy pár százas ajánlatot azt jó van! Vagy még az étterem elõtt megmondhatta volna, hogy nincs sok pénze és fizesse mindenki a saját maga fogyasztását. De könyörgöm! ne járasson már le engem is a pincér elõtt amikor hangosan kijelenti hogy milyen drága ez a hely és neki nincs pénze. Szóval kedves kérdezõ! Úgy gondolom ha egy lányt elviszel étterembe (csak nézd meg elõtte az ár kategóriát,melyikbe viszed. :D)vagy kifizetsz helyette egy színház jegyet az még nem a világvége és nem biztos hogy a pénzedet akarja a nõ! Ha meg nincs rá keret akkor sincs semmi.. lehet sétálni is... Én az igazi kihasználást ott értem a nõ részérõl amikor nagyon drága ajándékokat vesz valaki a nõnek és az el is fogadja azokat! Vagy vannak olyan nõk is akik kifejezetten elmondják mit szeretnének! Ez már kimeríti nálam a gusztustalanság és a kihasználás kategóriáját! Én egyetlen egy pasimtól sem kértem semmit. De a legtöbbje igen is nem s.arozott azzal, hogy õ fizessen egy éttermet, színházat, nyaralást..... De kiemelem, hogy EZEKET SOHA NEM ÉN KÉRTEM! Tõlük volt egy gesztus! Én beértem egy tábla csoki, vagy egy szál virággal, vagy éppen egy kellemes sétával is.

Igen! Az nagyon eredeti ötlet, hogy ne költsön rá egy fityinget sem! Sõt étterembe is és máshol is mindent a nõ fizessen! :D Van erre egy sztorim. Annak idején megismerkedtem egy fiúval. Az elsõ randi során felajánlotta, hogy el visz engem egy nagyon nívós étterembe. Õ AJÁNLOTTA FEL!Én helyismerettel sem rendelkeztem. Így gõzöm sem volt arról, hogy milyen ez a hely. Bementünk, leültünk és a srác elképedt, hogy milyen drága ez a hely. Természetes jó hangosan fejtette ki a véleményét úgy hogy a pincér is hallotta. Szóval hangosan ki ecsetelte, hogy neki csak ennyi pénze van, szó szerint azt mondta: ENNYIBÕL KELL GAZDÁLKODNI! Kérjünk inni valót és felesbe fizetjük. Mondtam neki rendben tegyen úgy ahogy neki jó. Mivel én is önálló jövedelemmel rendelkeztem, volt is nálam elég pénz és ha már étterembe vagyok , fõleg egy I. osztályú helyen én is igen is kifogom élvezni a gasztronómia adta lehetõségeket így én a saját költségemen rendesen megvacsorázok. Láttam a srác arcán a megkönnyebbülést, a pincérrel összenéztünk hát soha nem felejtem el az arcát. Mindketten egymásra néztünk mosolyogtunk. A következõ megdöbbenésem akkor volt amikor kihozta a pincér az ételt. Elkezdtem enni és a srác szokásához híven hangosan megjegyzést tett hogy mennyire finom lehet amit eszek meg stb... Szó szerint kinéztem a számból az ételt. Felajánlottam neki mert iszonyatosan kínosnak tartottam, hogy rendeljen õ is, biz Isten kifogom helyette fizetni. Csak rendeljen és ne beszéljen hülyeségeket egyfolytában, fõleg úgy hogy a pincér láthatóan ezen a kínos szituáción szórakozott, mosolygott rám meg sorolhatnám. A srác nemet mondott azzal a kijelentéssel hogy õ bizony nem éhes! Mikor befejeztem az evést. Ki kellett mennem a mellékhelyiségbe. Vissza fele a srác arcát figyeltem, megkönnyebbülést láttam rajta. Erre hangosan beszólt. Húúú már azt hittem, hogy leléptél és nekem kell kifizetni mindent. Erre intettem a pincérnek, hogy fizetnénk. Kihozta a két külön számlát, mindenki a sajátját kifizetve távoztunk... Úgy megfogalmazódott bennem, hogy lehet valaki ilyen fa.z fej ha valahová elhív egy nõt olyan helyre amirõl jól tudja, hogy egy I osztályú hely, meg azt is tudja, hogy õ egy csórikám, akkor mi a fenéért viszi olyan helyre? Elmehettünk volna sétálni is. Vagy beülünk a mekibe. Bekapunk egy pár százas ajánlatot azt jó van! Vagy még az étterem elõtt megmondhatta volna, hogy nincs sok pénze és fizesse mindenki a saját maga fogyasztását. De könyörgöm! ne járasson már le engem is a pincér elõtt amikor hangosan kijelenti hogy milyen drága ez a hely és neki nincs pénze. Szóval kedves kérdezõ! Úgy gondolom ha egy lányt elviszel étterembe (csak nézd meg elõtte az ár kategóriát, melyikbe viszed. :D)vagy kifizetsz helyette egy színház jegyet az még nem a világvége és nem biztos hogy a pénzedet akarja a nõ! Ha meg nincs rá keret akkor sincs semmi.. lehet sétálni is... Én az igazi kihasználást ott értem a nõ részérõl amikor nagyon drága ajándékokat vesz valaki a nõnek és az el is fogadja azokat! Vagy vannak olyan nõk is akik kifejezetten elmondják mit szeretnének! Ez már kimeríti nálam a gusztustalanság és a kihasználás kategóriáját! Én egyetlen egy pasimtól sem kértem semmit. De a legtöbbje igen is nem s.arozott azzal, hogy õ fizessen egy éttermet, színházat, nyaralást..... De kiemelem, hogy EZEKET SOHA NEM ÉN KÉRTEM! Tõlük volt egy gesztus! Én beértem egy tábla csoki, vagy egy szál virággal, vagy éppen egy kellemes sétával is.
Ne vegyél neki semmit. Ne vidd el éttermekbe és egyéb drága helyekre, csak szimplán sétálgassatok parkokban, bár most jön a tél tehát ésszerûbb lenne valami kávézó/teázó de határozottan NE! --> inkább nálad/nála legyetek, dvd-zzetek, minden ami ingyen van. Egy idõ után úgyis kiderül. De valami oka csak van, hogy megkérdezted itt. :)
Ha fiú vagy, akkor onnan, h nem nézel ki jól.
Kérdezõ, fizethet a nõ is nyugodtan. Pont az ilyen gondolkodás miatt kényelmesednek el a nõk (vagy éppen ellenkezõleg, kényelmetlen nekik és lépnek). Nem értem mi ez a lovagisasság megjátszása. Ma cirka 3 millió ember él a létminimum alatt. És mégis mennyi a lovagias ember. Nem értem egy csóró minek játszik bárót? Tehát mindent fizetnek a nõknek, maguknak meg semmit, mert nem jut rá. A csajod meg pont a lehúzósak fajtájából való. Heti nyavalygás hogy ráköltsd a pénzed. Legalábbis ahogy elõadtad. Utána meg mész haverokkal sörözni és össze kll dobni a lóvét mert már nem maradt.
akkor tényleg hülye vagy :) hetente ajándékot venni teljesen felesleges. akkor inkább abból a pénzbõl szervezzetek valami jó programot, az örök emlék marad, az a felsõ vagy akármi amit mgveszel neki viszont 2 hónap múlva a szekrény mélyén végzi.
A kérdező hozzászólása: Hát én személy szerint SOHA az életben nem tudnám elnézni, hogy egy nõ fizessen, vagy beleadjon... Inkább nemmegyek sehova de nekem ilyen gondjaim eddig nincsenek :) Mindig kitudom fizetni, hát sajnálom ate helyzetedet, amikor elvitt a pasi és nemvolt pénze :D ez már azért szívás :D meg egy f...fej már neharagudj de ezt kell mondanom :D Amúgy nem úgy értem, hogy mindig amikor megyünk valahova kér valamit, csak egy héten egyszer mondja h teccik neki ez az, és nem mondja ki, de valahogy érezteti h vegyem meg :D És én még megis veszem :D Tiszta hülye vagyok :D
elsõ kettõre értettem, hogy el van tévedve :)
el vagytok kissé tévedve. a pénzre hajtó nõk nem egy éttermi vacsorára menek rá, hanem hogy a pasi tartsa el õket. szóval a cechet adott esetben simán kifizetik, hiszen a befektetés reményeik szerint megtérül (pénzre hajtó pasik stratégiája ugyanez). szóval tévúton jártok, ha azt hiszitek, ilyennel ki tudjátok õket a szûrni. a legbiztosabb: nincsen sem önálló egzisztenciája, sem jövedelme, és nem is igyekszik azon, hogy legyen. vagy abszolút nem tud arra a kérdésre válaszolni, hogy "mit szeretnél csinálni 5 év múlva?" vagy teljesen ködös, ábrándozás szintû "tervekkel" jön elõ. nem egy vacsorameghíváûs elfogadása a "pénzre hajtás", kivéve ha az illetõ konkrétan éhezik. egyébként behúzni pont az olyan kicsinyes embereket a legkönnyebb, akik azt hiszik, attól, hogy a pincér elõtt fillérezgetnek, ki mennyit fizessen, megkímélik magukat a kihasználós nõktõl/pasiktól. pedig dehogy :D
8:51-es válaszát elolvastam...mit ne mondjak, megdöbbentõ!!! Remélem nem volt 2. randi.:) Párom mesélte, hogy a volt barátnõje olyan volt, hogy apró megjegyzéseket tett, hogy mit szeretne. Például, hogy nincs egy ruhája se amit felvegyen egy elegánsabb helyre, és kicsikarta páromból, hogy vegyen neki egy méregdrága koktélruhát. Az ilyenekbõl lehet szerintem kikövetkeztetni, hogy kihasznál. Nem biztos, hogy csak a pénzedért van veled, mert attól még lehet, hogy szeret. Ha csak a pénzedért van veled, akkor mindent megvetet magának, kiharcolja, hogy elvidd a legdrágább helyekre, nyaralni és egy ft-ot se fizet. De más az, ha te ajánlod fel neki. Akkor szexel veled, ha megkapta amit szeretett volna, mondjuk egy drága óra után stb. Szerintem ezekbõl észrevehetõ, hogy csak a pénzedért van-e veled.
Milyen hülyeség, "ha nem nézel ki jól " ... Hát basszus ha csak ilyen barátnõket találtatok akkor én kérek elnézést! Minden nõnek más az ideálja, valaki az izmosat, más a mackósat és valaki a 40 kg - os srácokat kedveli... Azon gondolkozom , hogy amikor bármilyen kérdés felmerül, miért nem kérdezitek meg a barátnõtöket, mert mi semmit sem tudunk így válaszolni, magyarázat vagy akármi nélkül.
„vagy kifizetsz helyette egy színház jegyet az még nem a világvége és nem biztos hogy a pénzedet akarja a nõ! Ha meg nincs rá keret akkor sincs semmi.. lehet sétálni is...” De arra sincs ennyi erõvel garancia, hogy nem a pénzre hajt. Azért a negyedik randin nem lehet csak sétálni, mert gondolom a csaj már húzza a száját, hogy már megint csak séta. „De más az, ha te ajánlod fel neki. Akkor szexel veled, ha megkapta amit szeretett volna, mondjuk egy drága óra után stb.” Furcsa, hogy ezen az oldalon is lenézik és megvetik a prostikat, holott ez azért simán kimeríti a k.rvaság fogalmát. Rendben van. Vannak olyan férfiak, akik tele vannak pénzzel és azt hiszik, hogy ezzel meg lehet venni a nõket, de a nagy többség nem ilyen, így a csajok azért ne várják már el mindenkitõl, hogy vagyonokat áldozzon rá. Ha pedig én egy lóvés f*szi vagyok, akkor az a minimum, hogy a csaj akkor, annyi ideig, olyan pózban dug velem, ahogy akarom. Persze erre ott vannak a kis tiniribancok is, azokra meg nem kell sokat költeni. „a legbiztosabb: nincsen sem önálló egzisztenciája, sem jövedelme, és nem is igyekszik azon, hogy legyen.” Ez sem feltétlen 100%. Simán lehet valaki, akinek mondjuk van egy kisebb lakása, de tele van adóssággal és úgy gondolja, hogy jól jönne egy szerencsétlen, aki megkönnyítené az életét. Ez nemtõl független dolog. „Hát én személy szerint SOHA az életben nem tudnám elnézni, hogy egy nõ fizessen, vagy beleadjon...” Na ez a legnagyobb baj, a probléma forrása. Miért lennétek ti különbek, mert nõk vagytok. Az udvariasság és a lovagiasság kimerül abban, hogy az ember kinyitja az ajtót, vagy lesegíti a kabátotokat, de az, hogy mindig mindent fizessen, azért már egy kicsit sok. És a sokadik randi után jön a legyünk csak barátok én nem érzem a szikrát baromságok. Ma már nem az a nõ életpályája, hogy fiatalon hozzámenjen valakihez, szüljön pár gyereket, vezesse a háztatást, hiszen már dolgozhattok, lehet felelõsségteljes beosztásotok, így jó fizetést is kaphattok, akkor meg nem értem, hogy miért derogál, hogy kiperkáljátok a saját részeteket. Ha egy férfi pedig nem akarja eljátszani a fejõs tehén szerepét, akkor egybõl jön az, hogy ez mekkora egy f*szfej, aki ennyit sajnál a barátnõjétõl, holott lehet, hogy csak elege van már a sok lehúzós, pénzéhes ribancból és így akarja kiszûrni õket.

Ha a filmekben elõre elmondja valaki hogy mi fog történni, z a Spoiler, hogy kell írni, ejteni és miért ez a neve, mikor az autón a légterelõ is spoiler?

Legjobb válasz:
A kifejezés az angol spoil (’elrontani’) igébõl származik. ... Tartalmilag leginkább a poéngyilkosság fogalmával rokonítható,... Akkor használjuk, ha mondjuk egy filmrõl szóló információ idõ elõtti ismerete elronthatja a film élvezeti értékét. Kicsit olyan mint amikor elkezdesz olvasni egy könyvet, valaki elmegy melletted, és benyögi, hogy "ja, ez jó könyv, ebben volt a sofõr a gyilkos" Vagy rögzítesz egy sport eseményt, hogy majd késõbb megnézed, de valaki elmondja a végeredményt elõbb. "A spoiler irodalmi mûvekre, filmekre, videojátékokra stb. vonatkozó információ: leggyakrabban a végkifejlet elárulását jelenti, de kulcsfontosságú pontok (fõleg hosszabb alkotások esetén) nem csak a mû végén találhatók. Idõ elõtti közlése elronthatja, tönkreteheti a befogadás élményét, újabb kutatások szerint viszont akár élvezetesebb is lehet a mûvek olvasása, ha elõre tudjuk a végüket." [link] A Spoiler szó másik értelmezésében légterelõt jelöl, de attól eltekintve hogy a filmrõl szóló Spoiler és a légterelõ Spoiler is eltérít valamit az eredeti irányától(levegõ az elsõ és élvezeti érték a második esetben), sok közük nincs egymáshoz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A kifejezés az angol spoil (’elrontani’) igébõl származik. ... Tartalmilag leginkább a poéngyilkosság fogalmával rokonítható, ... Akkor használjuk, ha mondjuk egy filmrõl szóló információ idõ elõtti ismerete elronthatja a film élvezeti értékét. Kicsit olyan mint amikor elkezdesz olvasni egy könyvet, valaki elmegy melletted, és benyögi, hogy "ja, ez jó könyv, ebben volt a sofõr a gyilkos" Vagy rögzítesz egy sport eseményt, hogy majd késõbb megnézed, de valaki elmondja a végeredményt elõbb. "A spoiler irodalmi mûvekre, filmekre, videojátékokra stb. vonatkozó információ: leggyakrabban a végkifejlet elárulását jelenti, de kulcsfontosságú pontok (fõleg hosszabb alkotások esetén) nem csak a mû végén találhatók. Idõ elõtti közlése elronthatja, tönkreteheti a befogadás élményét, újabb kutatások szerint viszont akár élvezetesebb is lehet a mûvek olvasása, ha elõre tudjuk a végüket." [link] A Spoiler szó másik értelmezésében légterelõt jelöl, de attól eltekintve hogy a filmrõl szóló Spoiler és a légterelõ Spoiler is eltérít valamit az eredeti irányától(levegõ az elsõ és élvezeti érték a második esetben), sok közük nincs egymáshoz.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm! :) ----A TÉMÁT ZÁROM! - KÉREM EZT AZ ADMIN VEGYE FIGYELEMBE!---

Ha valakinek nincs tb-je, de nem is tud dolgozni a betegség miatt, és szeretne kezelésre (terápiára járni) hol kell elintéznie hogy járhasson tb nélkül?

önkormányzatra menjen támogatást kérni, vagy hol kezdje el? nincs pénze magán orvosra, és nem tudja fizetni a tb-t. Én hallottam már olyat, hogy valaki volt terápián tb nélkül, csak nem tudom hogy intézte el.

Legjobb válasz: Ha valaki jogosult szociális alapú TB ellátásra, akkor annak az önkormányzat fizeti a TB-jét. Viszont ez attól a naptól fogva érvényes, amikor is megítélek ezt. Ha elõtte nem volt biztosítva, akkor azt a NAV behajthatja! El kell menni az önkormányzathoz és ott igényelni kell, hogy õk fizessék. Viszont ennek vannak feltételei! Ha valaki rehabilitációs járadékot, rokkant nyugdíjat vagy bármilyen ellátást, segélyt, járadékot kap, akkor annak van TB-je is. Amennyiben semmilyen jövedelme, ellátása nincs, akkor pedig regisztrált munkanélkülinek kell lenni, hogy ezt igénybe lehessen venni. Ha valaki semmilyen ellátást nem kap, de nincs regisztrálva sem munkanélkülin keresztül, akkor ezt a szociális alapú TB ellátást nem lehet igényelni! És ha mondjuk a családban van más jövedelem is, és az 1 fõre jutó jövedelem meghalad egy bizonyos összeget, akkor sem jár!

Ha valaki jogosult szociális alapú TB ellátásra, akkor annak az önkormányzat fizeti a TB-jét. Viszont ez attól a naptól fogva érvényes, amikor is megítélek ezt. Ha elõtte nem volt biztosítva, akkor azt a NAV behajthatja! El kell menni az önkormányzathoz és ott igényelni kell, hogy õk fizessék. Viszont ennek vannak feltételei! Ha valaki rehabilitációs járadékot, rokkant nyugdíjat vagy bármilyen ellátást, segélyt, járadékot kap, akkor annak van TB-je is. Amennyiben semmilyen jövedelme, ellátása nincs, akkor pedig regisztrált munkanélkülinek kell lenni, hogy ezt igénybe lehessen venni. Ha valaki semmilyen ellátást nem kap, de nincs regisztrálva sem munkanélkülin keresztül, akkor ezt a szociális alapú TB ellátást nem lehet igényelni! És ha mondjuk a családban van más jövedelem is, és az 1 fõre jutó jövedelem meghalad egy bizonyos összeget, akkor sem jár!
leszázalékolást is lehet kérni, bizonyos esetekben

Van egy tumblr blogom és be szeretném állítani, hogy ha valaki rákattint zene szóljon, de mivel eléggé kezdõ vagyok benne nem értek hozzá. Valaki megírná kérlek hogyan kell?

Legjobb válasz: Ha beírod googlebe, hogy "tumblr music player" akkor több félét is kihoz. [link] Én például ezt használom. Ha nem tudnál angolul, akkor leírom, hogyan kell használni : elõször kiválasztod milyen legyen a lejátszó színe ( vagy pedig ha akarsz valami egyedibbet akkor beírod googlebe, hogy "tumblr music player skins" és ha kiválasztottad akkor beilleszted oda alulra az URL-jét), rámész a "next" gombra, és oda be tudod illeszteni a zenét linkjét és odaírhatod a címüket, ezután pedog be tudod állítani, hogy magától elinduljon-e a zene, és, hogy an ismétlõdjenek. Ha kész vagy rámész a "done" gombra és kihozza a HTML kódját amit kimásolsz. Rámész a tumblrödre a "customize"-nál az "Edit HTML"-re kattintassz, és oda bemásolod az elõbb kimásolt kódot. :) Kész is!

Ha beírod googlebe, hogy "tumblr music player" akkor több félét is kihoz. [link] Én például ezt használom. Ha nem tudnál angolul, akkor leírom, hogyan kell használni : elõször kiválasztod milyen legyen a lejátszó színe ( vagy pedig ha akarsz valami egyedibbet akkor beírod googlebe, hogy "tumblr music player skins" és ha kiválasztottad akkor beilleszted oda alulra az URL-jét), rámész a "next" gombra, és oda be tudod illeszteni a zenét linkjét és odaírhatod a címüket, ezután pedog be tudod állítani, hogy magától elinduljon-e a zene, és, hogy an ismétlõdjenek. Ha kész vagy rámész a "done" gombra és kihozza a HTML kódját amit kimásolsz. Rámész a tumblrödre a "customize"-nál az "Edit HTML"-re kattintassz, és oda bemásolod az elõbb kimásolt kódot. :) Kész is!
A kérdező hozzászólása: Köszi!:)

Ha valaki azt mondja hogy ez nem az Úrtól/Szentlélektől van, akkor az már a Szentlélek káromlása?

http://www.youtube.com/watch?v=MZTRw_Tgmy8

Legjobb válasz: Szia Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk, hogy mit ír errõl a Biblia. A Szentírás legtöbbször a józansággal, éberséggel, önuralommal kapcsolja kapcsolja egybe a Szentlelket, de a részegséggel, extázissal, önkívülettel szinte soha. A szélsõségesen karizmatikus gyülekezetekben gyakran hivatkoznak az elsõ pünkösdre, amikor a jelenlévõ tanítványokat részegnek nevezte a csúfolódó sokaság. Ezt azonban az érthetõ nyelveken szólásra mondták, mivel nem tudták hová tenni azt a jelenéget, hogy mindenki a saját nyelvén hallja az igét. Hasonló példa a Bibliából például, mikor Anna a templomban imádkozott, hogy Isten vegye el a meddõségét, Éli, viszont azt gondolta, hogy részeg, mivel látta a száját mozogni, de a hangját nem hallotta. A karizmatikus tanítók gyakran használják még példának a következõ igét: Ézsaiás 29:9-14: Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg! Legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne az italtól! Mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét. Bezárta szemeiteket: a prófétákat, befödte fejeiteket: a látnokokat. Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsõít engem, de szíve távol van tõlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. Itt azonban Isten negatív ítéletérõl ír az ige. További félreértelmezett igehely amikor Pal szembe állítja a részegséget a Szentlélekkel való beteljesedéssel. Efézus 5:18 Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel. Ezt a verset úgy ferdítik, hogy "Ne bortól részegedjetek meg, hanem Isten Szellemétõl." De olyan stílusban mondják, mintha szó szerint a Bibliát idéznék. A Galata 5:22-23 a Lélek gyümölcséhez veszi az önuralmat. Hogyan adhatna ilyen viselkedést egy olyan Lélek, akinek a gyümölcse a önuralom? Az 1 Korintus 14 az érthetetlen nyelveken szólásról ír. Itt Pál határozottan kitiltja ezt az ajándékot a gyülekezetbõl, mivel ha többen használnák ezt, akkor zûrzavar keletkezne, illetve ez botránkoztató hatású. A levél többször is kitér arra, hogy Isten nem a zûrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Gyakorlati példából kiindulva: ezt a mozgalmat és viselkedést rengeteg kritika és bírálat éri, keresztény köröbõl is. Bár Pál az 1 Korintus 12-ben írja, hogy "senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által" Ezek a kritikusok vallják, hogy Jézus az úr, a pásztorok, és a hívek is, noha ha a Szentlelket káromolták volna, erre képtelenek lennének, a Bibliai példa szerint is, illetve a mai világban is ha valaki a Szentlélek ellen szól, az többé nem tudja ezt megvallani, és egyszerûen képtelen a megtérésre. Sok ilyen történetet hallani. A Biblia a fegyelmet, rendet mindig egy pozitív, követendõ példaként említi. Jó lenne, ha így is tekintenének ezekre a dolgokra "a szentek minden gyülekezetében"

Szia Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk, hogy mit ír errõl a Biblia. A Szentírás legtöbbször a józansággal, éberséggel, önuralommal kapcsolja kapcsolja egybe a Szentlelket, de a részegséggel, extázissal, önkívülettel szinte soha. A szélsõségesen karizmatikus gyülekezetekben gyakran hivatkoznak az elsõ pünkösdre, amikor a jelenlévõ tanítványokat részegnek nevezte a csúfolódó sokaság. Ezt azonban az érthetõ nyelveken szólásra mondták, mivel nem tudták hová tenni azt a jelenéget, hogy mindenki a saját nyelvén hallja az igét. Hasonló példa a Bibliából például, mikor Anna a templomban imádkozott, hogy Isten vegye el a meddõségét, Éli, viszont azt gondolta, hogy részeg, mivel látta a száját mozogni, de a hangját nem hallotta. A karizmatikus tanítók gyakran használják még példának a következõ igét: Ézsaiás 29:9-14: Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg! Legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne az italtól! Mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét. Bezárta szemeiteket: a prófétákat, befödte fejeiteket: a látnokokat. Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsõít engem, de szíve távol van tõlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. Itt azonban Isten negatív ítéletérõl ír az ige. További félreértelmezett igehely amikor Pal szembe állítja a részegséget a Szentlélekkel való beteljesedéssel. Efézus 5:18 Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel. Ezt a verset úgy ferdítik, hogy "Ne bortól részegedjetek meg, hanem Isten Szellemétõl." De olyan stílusban mondják, mintha szó szerint a Bibliát idéznék. A Galata 5:22-23 a Lélek gyümölcséhez veszi az önuralmat. Hogyan adhatna ilyen viselkedést egy olyan Lélek, akinek a gyümölcse a önuralom? Az 1 Korintus 14 az érthetetlen nyelveken szólásról ír. Itt Pál határozottan kitiltja ezt az ajándékot a gyülekezetbõl, mivel ha többen használnák ezt, akkor zûrzavar keletkezne, illetve ez botránkoztató hatású. A levél többször is kitér arra, hogy Isten nem a zûrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Gyakorlati példából kiindulva: ezt a mozgalmat és viselkedést rengeteg kritika és bírálat éri, keresztény köröbõl is. Bár Pál az 1 Korintus 12-ben írja, hogy "senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által" Ezek a kritikusok vallják, hogy Jézus az úr, a pásztorok, és a hívek is, noha ha a Szentlelket káromolták volna, erre képtelenek lennének, a Bibliai példa szerint is, illetve a mai világban is ha valaki a Szentlélek ellen szól, az többé nem tudja ezt megvallani, és egyszerûen képtelen a megtérésre. Sok ilyen történetet hallani. A Biblia a fegyelmet, rendet mindig egy pozitív, követendõ példaként említi. Jó lenne, ha így is tekintenének ezekre a dolgokra "a szentek minden gyülekezetében"
Én azt mondom: vajon muszáj mindenáron megítélni egy jelenséget, milyen szellemtõl van? Jobb egyáltalán nem ítélni, ha nem vagyunk valamiben teljesen biztosak, mint elhamarkodottan ítélni. Figyelmeztetés1: "Ján 7:24 Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!" Figyelmeztetés2: "1Kor 4:4 (...)aki ugyanis engem megítél, az Úr az. 1Kor 4:5 Azért idõ elõtt semmit se ítéljetek, míg el nem jõ az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentõl lészen a dicsérete." Másrészt: vajon csak õbennük lehet a hiba? "1Kor 2:14 Érzéki [=lelki, pszichikai] ember pedig nem foghatja meg [=felfog, megért, helyesel] az Isten Lelkének [=Szellemének] dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen [=szellemi módon] ítéltetnek meg." A farizeusok koruk legelismertebb, legtörvénytisztelõbb vallási vezetõi voltak, akik elvileg (és saját legszentebb meggyõzõdésük szerint) nagyon jól ismerték Istent és az Õ dolgait - és akik képesek voltak azt mondani Isten Fiának, hogy sátáni erõkkel ûzi ki a démonokat az emberekbõl! Ez önmagában elég kellene legyen, hogy óvatosságra intse az embereket a különféle, nehezen érthetõ/természetfeletti jelenségek megítélésében.
Én nem állítottam, hogy ez nem az Úrtól van, nem ítélem meg. Csak kifejtettem, hog mit ír errõl a Biblia, és néhány tévtanítást ezzel kapcsolatban.

Hol tudom megnézni, hogy a munkanélküli központ milyen tanfolyamokat támogat? (lenne néhány kérdésem, ha valakinek sok ideje van, légyszi segítsen ki)

Elkezdtem utána nézni, pályakezdő vagyok, most érettségiztem, nem dolgoztam még, de nem akarok itthon ülni, dolgozni szeretnék,de képzettség nélkül nem megy, ugye. Na hát elkezdtem utánanézni, de csak jobban belezavarodtam. Kinéztem egy Marketing és reklámügyintéző-névre hallgató tanfolyamot, csakhogy fogalmam sincs, hogy most ezt támogatná nekem a munkanélküli? Természetesen rákerestem, de 0 a használható infó... Lehetséges egyáltalán egy sima érettségivel bármit kezdeni? Nagyon szeretnék dolgozni és nem a szüleim nyakán ülni, de sehol semmi, pedig már a szemem kifolyik a sok gép előtt ücsörgős munkanézegetős órától. Előre is köszönöm ha bárki megszán és válaszol:)

Legjobb válasz: Kedves Kérdezõ! Kicsit csipkelõdök de nem munkanélküli a központ:) munkaügyi központ, az ügyfeleik a munkanélküliek. Bocs csak nem hagyhattam ki! A munkaügyi központ csak tartós munkanélkülieknek támogatja a képzését, azaz 3 hónap regisztrált státusz után tudsz bármire is jelentkezni, addig szóba sem állnak veled ilyen tekintetben. Csak azokat a képzéseket támogatják amiket õk hirdetnek meg, olyan nincs hogy Te kinézel egy képzést bárhol és azt neked támogatják. Általában rövidebb képzések vannak tanfolyami jelleggel. 3-4 hónaposak. Felvételi van, sokan tülekednek az ilyen képzésekért, akiknek már más lehetõsége nincs támogatott formában tanulni. De neked még van másik lehetõséged, rendes szakmát szerezni, nem egy gyorstalpalót pár hónap alatt! Ha jól gondolom még 18-19 éves lehetsz. Neked rendes iskolarendszerû képzésbe kell beiratkoznod okj szakképzésre, az ingyenesen jár neked, 21 éves korig. Amíg a 20. évedet betöltöd a családi pótlék is jár utánad ha ilyen szakképzõ iskolába beiratkozol. Diákigazolvány is jár. Tehát ilyen képzéseket nézzél magadnak, de vigyázz az állam csak 1 képzést áll, érdemes jól választani, mert a következõ képzést ha rosszul döntöttél elsõre, és nem találsz munkát a végzettségeddel azt már magadnak kell fizetni. Marketing és reklámügyintézõ képzés semmire sem való..marketingesen egyetemi diplomával sem tudnak elhelyezkedni nem hogy okj végzettséggel! Valamiért azt hiszem hogy lány vagy..ezért megpróbálom összeszedni hogy miket érdemes tanulni okj képzésben, hogy munkád is legyen. (ha mégis tévednék akkor fiúknak van lehetõsége még egy jó pár férfi szakma van amivel van munkahely is) -logisztikai ügyintézõ -eladó -szociális gondozó -gyógyszertári asszisztens -ápoló -általános egészségügyi asszisztens -fogtechnikus -ötvös -informatikai rendszergazda -pénzügyi-számviteli ügyintézõ A sorrend semmit sem jelent csak így jutottak eszembe a szakmák. http://okjnet.hu/ Itt megtalálod az összes képzést/szakmát amit indítani lehet ma Magyarországon. Érdemes ezt bogarásznod figyelmesen. Ha már kiválasztottál valamiket akkor kellene iskolát keresni hozzá a közeledben. (a böngészéshez, amelyik képzésnél azt találod hogy tanfolyami jelleggel indítják azt kihagyhatod, ugyanis a tanfolyami képzés az nem ingyenes csak az iskolarendszerû) Kb ennyi ami eszembe jutott

Kedves Kérdezõ! Kicsit csipkelõdök de nem munkanélküli a központ:) munkaügyi központ, az ügyfeleik a munkanélküliek. Bocs csak nem hagyhattam ki! A munkaügyi központ csak tartós munkanélkülieknek támogatja a képzését, azaz 3 hónap regisztrált státusz után tudsz bármire is jelentkezni, addig szóba sem állnak veled ilyen tekintetben. Csak azokat a képzéseket támogatják amiket õk hirdetnek meg, olyan nincs hogy Te kinézel egy képzést bárhol és azt neked támogatják. Általában rövidebb képzések vannak tanfolyami jelleggel. 3-4 hónaposak. Felvételi van, sokan tülekednek az ilyen képzésekért, akiknek már más lehetõsége nincs támogatott formában tanulni. De neked még van másik lehetõséged, rendes szakmát szerezni, nem egy gyorstalpalót pár hónap alatt! Ha jól gondolom még 18-19 éves lehetsz. Neked rendes iskolarendszerû képzésbe kell beiratkoznod okj szakképzésre, az ingyenesen jár neked, 21 éves korig. Amíg a 20. évedet betöltöd a családi pótlék is jár utánad ha ilyen szakképzõ iskolába beiratkozol. Diákigazolvány is jár. Tehát ilyen képzéseket nézzél magadnak, de vigyázz az állam csak 1 képzést áll, érdemes jól választani, mert a következõ képzést ha rosszul döntöttél elsõre, és nem találsz munkát a végzettségeddel azt már magadnak kell fizetni. Marketing és reklámügyintézõ képzés semmire sem való..marketingesen egyetemi diplomával sem tudnak elhelyezkedni nem hogy okj végzettséggel! Valamiért azt hiszem hogy lány vagy..ezért megpróbálom összeszedni hogy miket érdemes tanulni okj képzésben, hogy munkád is legyen. (ha mégis tévednék akkor fiúknak van lehetõsége még egy jó pár férfi szakma van amivel van munkahely is) -logisztikai ügyintézõ -eladó -szociális gondozó -gyógyszertári asszisztens -ápoló -általános egészségügyi asszisztens -fogtechnikus -ötvös -informatikai rendszergazda -pénzügyi-számviteli ügyintézõ A sorrend semmit sem jelent csak így jutottak eszembe a szakmák. http://okjnet.hu/ Itt megtalálod az összes képzést/szakmát amit indítani lehet ma Magyarországon. Érdemes ezt bogarásznod figyelmesen. Ha már kiválasztottál valamiket akkor kellene iskolát keresni hozzá a közeledben. (a böngészéshez, amelyik képzésnél azt találod hogy tanfolyami jelleggel indítják azt kihagyhatod, ugyanis a tanfolyami képzés az nem ingyenes csak az iskolarendszerû) Kb ennyi ami eszembe jutott
A kérdező hozzászólása: Nagyon szépen köszönöm, kedves válaszoló! :)

Tudatos álom: nem veszélyes? Mondogatni kell éber állapotunkban hogy most ez álom vagy sem? és ha valaki már belezavarodik és azt hiszi a való életre hogy álom és bármit megtehet? De most komolyan. Nem biztonságos?

Legjobb válasz: Alapvetõen, ha nem vagy stabil, például skizofrén vagy, akkor nem túlzottan ajánlott. Ez egy a mai értelemben vett "normális" életvitelhez képest többször is módosult tudatállapothoz vezet. A tudatos álmodás során az egyik technika a realitás teszt. Ahhoz, hogy ez álmodban is megjelenjen gyakorolni kell ébren is. Mivel ébren elvégezve igen egyszerü észrevenni, hogy az maga a valóság, így meglehetõsen háborodottnak kell lenni ahhoz, hogy összekeverje a kettõt. Ez esetben pedig a baj ígyis-úgyis megtörténne. Ha valaki nem képes egy valóság teszt után megbizonyosodni arról, hogy éppen nem az álomban van, akkor jobban jár, ha az utcára se megy ki. A technikák igen igen egyszerüek, és egyértelmüek. Ebbõl balesetet csinálni komoly szinvonal beli problémákat enged sejtetni értelem tekintetében.

Alapvetõen, ha nem vagy stabil, például skizofrén vagy, akkor nem túlzottan ajánlott. Ez egy a mai értelemben vett "normális" életvitelhez képest többször is módosult tudatállapothoz vezet. A tudatos álmodás során az egyik technika a realitás teszt. Ahhoz, hogy ez álmodban is megjelenjen gyakorolni kell ébren is. Mivel ébren elvégezve igen egyszerü észrevenni, hogy az maga a valóság, így meglehetõsen háborodottnak kell lenni ahhoz, hogy összekeverje a kettõt. Ez esetben pedig a baj ígyis-úgyis megtörténne. Ha valaki nem képes egy valóság teszt után megbizonyosodni arról, hogy éppen nem az álomban van, akkor jobban jár, ha az utcára se megy ki. A technikák igen igen egyszerüek, és egyértelmüek. Ebbõl balesetet csinálni komoly szinvonal beli problémákat enged sejtetni értelem tekintetében.
Nekem alvásproblémáim miatt sokszor elõfordul, hogy nem tudom eldönteni, hogy az adott dolgot álmodtam-e, vagy tényleg megtörtént régebben. És néha olyan dolgok is teljesen igaznak tûnnek, amik teljesen logikátlanok. Szóval szerintem elég veszélyes lehet, ha másra is tud így hatni.
Az elõzõnek teljes mértékben igaza van! Én is átéltem ezt a kegyetlen érzést. Épp álompróbát csináltam és azt hittem, hogy csak álom, de közben tudtam, hogy a valóságban vagyok és megijedtem kirohantam másik szobába és nyugtatgattam magam stb.. szóval csak óvatosan ezzel az egésszel, mert veszélyes. Neked 3-as elmúltak ezek az ijesztõ érzések? Nekem csak egyszer volt, de remélem többször nem lesz.. el se merem képzelni, hogy milyen lett volna, ha emberek közt történik ez..
Szerencsére már lecsengett nálam ez a berögzõdés.Már abbahagytam a tudatos álmodást.Egy az, hogy nem szeretnék ilyet mégegyszer átélni, a másik meg az, hogy nem akarok függõ lenni.Inkább rendezgetem a saját valóbeli életem, az agyam meg kreáljon magának olyan álmot, amilyet akar :)
*Ja, 3-as voltam :D

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!