Találatok a következő kifejezésre: Ha valaki azzal (11614 db)

Ha valaki azt mondja hogy ez nem az Úrtól/Szentlélektől van, akkor az már a Szentlélek káromlása?

http://www.youtube.com/watch?v=MZTRw_Tgmy8

Legjobb válasz: Szia Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk, hogy mit ír errõl a Biblia. A Szentírás legtöbbször a józansággal, éberséggel, önuralommal kapcsolja kapcsolja egybe a Szentlelket, de a részegséggel, extázissal, önkívülettel szinte soha. A szélsõségesen karizmatikus gyülekezetekben gyakran hivatkoznak az elsõ pünkösdre, amikor a jelenlévõ tanítványokat részegnek nevezte a csúfolódó sokaság. Ezt azonban az érthetõ nyelveken szólásra mondták, mivel nem tudták hová tenni azt a jelenéget, hogy mindenki a saját nyelvén hallja az igét. Hasonló példa a Bibliából például, mikor Anna a templomban imádkozott, hogy Isten vegye el a meddõségét, Éli, viszont azt gondolta, hogy részeg, mivel látta a száját mozogni, de a hangját nem hallotta. A karizmatikus tanítók gyakran használják még példának a következõ igét: Ézsaiás 29:9-14: Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg! Legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne az italtól! Mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét. Bezárta szemeiteket: a prófétákat, befödte fejeiteket: a látnokokat. Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsõít engem, de szíve távol van tõlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. Itt azonban Isten negatív ítéletérõl ír az ige. További félreértelmezett igehely amikor Pal szembe állítja a részegséget a Szentlélekkel való beteljesedéssel. Efézus 5:18 Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel. Ezt a verset úgy ferdítik, hogy "Ne bortól részegedjetek meg, hanem Isten Szellemétõl." De olyan stílusban mondják, mintha szó szerint a Bibliát idéznék. A Galata 5:22-23 a Lélek gyümölcséhez veszi az önuralmat. Hogyan adhatna ilyen viselkedést egy olyan Lélek, akinek a gyümölcse a önuralom? Az 1 Korintus 14 az érthetetlen nyelveken szólásról ír. Itt Pál határozottan kitiltja ezt az ajándékot a gyülekezetbõl, mivel ha többen használnák ezt, akkor zûrzavar keletkezne, illetve ez botránkoztató hatású. A levél többször is kitér arra, hogy Isten nem a zûrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Gyakorlati példából kiindulva: ezt a mozgalmat és viselkedést rengeteg kritika és bírálat éri, keresztény köröbõl is. Bár Pál az 1 Korintus 12-ben írja, hogy "senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által" Ezek a kritikusok vallják, hogy Jézus az úr, a pásztorok, és a hívek is, noha ha a Szentlelket káromolták volna, erre képtelenek lennének, a Bibliai példa szerint is, illetve a mai világban is ha valaki a Szentlélek ellen szól, az többé nem tudja ezt megvallani, és egyszerûen képtelen a megtérésre. Sok ilyen történetet hallani. A Biblia a fegyelmet, rendet mindig egy pozitív, követendõ példaként említi. Jó lenne, ha így is tekintenének ezekre a dolgokra "a szentek minden gyülekezetében"

Szia Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk, hogy mit ír errõl a Biblia. A Szentírás legtöbbször a józansággal, éberséggel, önuralommal kapcsolja kapcsolja egybe a Szentlelket, de a részegséggel, extázissal, önkívülettel szinte soha. A szélsõségesen karizmatikus gyülekezetekben gyakran hivatkoznak az elsõ pünkösdre, amikor a jelenlévõ tanítványokat részegnek nevezte a csúfolódó sokaság. Ezt azonban az érthetõ nyelveken szólásra mondták, mivel nem tudták hová tenni azt a jelenéget, hogy mindenki a saját nyelvén hallja az igét. Hasonló példa a Bibliából például, mikor Anna a templomban imádkozott, hogy Isten vegye el a meddõségét, Éli, viszont azt gondolta, hogy részeg, mivel látta a száját mozogni, de a hangját nem hallotta. A karizmatikus tanítók gyakran használják még példának a következõ igét: Ézsaiás 29:9-14: Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg! Legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne az italtól! Mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét. Bezárta szemeiteket: a prófétákat, befödte fejeiteket: a látnokokat. Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsõít engem, de szíve távol van tõlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. Itt azonban Isten negatív ítéletérõl ír az ige. További félreértelmezett igehely amikor Pal szembe állítja a részegséget a Szentlélekkel való beteljesedéssel. Efézus 5:18 Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel. Ezt a verset úgy ferdítik, hogy "Ne bortól részegedjetek meg, hanem Isten Szellemétõl." De olyan stílusban mondják, mintha szó szerint a Bibliát idéznék. A Galata 5:22-23 a Lélek gyümölcséhez veszi az önuralmat. Hogyan adhatna ilyen viselkedést egy olyan Lélek, akinek a gyümölcse a önuralom? Az 1 Korintus 14 az érthetetlen nyelveken szólásról ír. Itt Pál határozottan kitiltja ezt az ajándékot a gyülekezetbõl, mivel ha többen használnák ezt, akkor zûrzavar keletkezne, illetve ez botránkoztató hatású. A levél többször is kitér arra, hogy Isten nem a zûrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Gyakorlati példából kiindulva: ezt a mozgalmat és viselkedést rengeteg kritika és bírálat éri, keresztény köröbõl is. Bár Pál az 1 Korintus 12-ben írja, hogy "senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által" Ezek a kritikusok vallják, hogy Jézus az úr, a pásztorok, és a hívek is, noha ha a Szentlelket káromolták volna, erre képtelenek lennének, a Bibliai példa szerint is, illetve a mai világban is ha valaki a Szentlélek ellen szól, az többé nem tudja ezt megvallani, és egyszerûen képtelen a megtérésre. Sok ilyen történetet hallani. A Biblia a fegyelmet, rendet mindig egy pozitív, követendõ példaként említi. Jó lenne, ha így is tekintenének ezekre a dolgokra "a szentek minden gyülekezetében"
Én azt mondom: vajon muszáj mindenáron megítélni egy jelenséget, milyen szellemtõl van? Jobb egyáltalán nem ítélni, ha nem vagyunk valamiben teljesen biztosak, mint elhamarkodottan ítélni. Figyelmeztetés1: "Ján 7:24 Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!" Figyelmeztetés2: "1Kor 4:4 (...)aki ugyanis engem megítél, az Úr az. 1Kor 4:5 Azért idõ elõtt semmit se ítéljetek, míg el nem jõ az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait; és akkor mindenkinek az Istentõl lészen a dicsérete." Másrészt: vajon csak õbennük lehet a hiba? "1Kor 2:14 Érzéki [=lelki, pszichikai] ember pedig nem foghatja meg [=felfog, megért, helyesel] az Isten Lelkének [=Szellemének] dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen [=szellemi módon] ítéltetnek meg." A farizeusok koruk legelismertebb, legtörvénytisztelõbb vallási vezetõi voltak, akik elvileg (és saját legszentebb meggyõzõdésük szerint) nagyon jól ismerték Istent és az Õ dolgait - és akik képesek voltak azt mondani Isten Fiának, hogy sátáni erõkkel ûzi ki a démonokat az emberekbõl! Ez önmagában elég kellene legyen, hogy óvatosságra intse az embereket a különféle, nehezen érthetõ/természetfeletti jelenségek megítélésében.
Én nem állítottam, hogy ez nem az Úrtól van, nem ítélem meg. Csak kifejtettem, hog mit ír errõl a Biblia, és néhány tévtanítást ezzel kapcsolatban.

Mi az Candida gomba? Mik a tüneteik. és milyen vizsgálattal állapítják meg ha valakinek az van? Hogyan kezelik?

mik a tünetei. és milyen vizsgálattal állapítják meg ha valakinek az van? hogyan kezelik?

Legjobb válasz: Szerintem ezeken az oldalakon minden kérdésedre megkapod a választ: http://egeszseg.origo.hu/cikk/0535/833218/candidiasis_1.htm http://www.webbeteg.hu/cikkek/fertozo_betegseg/1206/candida-..

A legbiztosabb a vérvizsgálat, de torokváladékból is kimutatható könnyen. De a vérteszt a tuti biztos.Addig kár belekezdened a diétába míg nincs vérteszt.

Ha valakire azt mondják, hogy szöcskelábú, akkor azt rosszindulatúan értik?

Legjobb válasz: hát ez függ a hangsúyltól, szituációtól, és attól akinek mondják. ha pl jó sportoló valaki, ügyes kosaras akkor ez nem rosszindulatu, söt egy káprázatosan ugrani tudó állathoz hasonlítják. de ha valakinek hosszú vékony lábai vannak és még jól ki is hangsúlyozzák rosszindulattal, akkor az rosszindulatu.

hát ez függ a hangsúyltól, szituációtól, és attól akinek mondják. ha pl jó sportoló valaki, ügyes kosaras akkor ez nem rosszindulatu, söt egy káprázatosan ugrani tudó állathoz hasonlítják. de ha valakinek hosszú vékony lábai vannak és még jól ki is hangsúlyozzák rosszindulattal, akkor az rosszindulatu.

Ha valaki azt mondaná neked, hogy ő sátánista, akkor mit tennél?

Elkerülnéd a továbbiakban? Elítélnéd ?t ezért? Esetleg érdekelne téged, hogy valójában mit is jelent mindez?

Legjobb válasz: Az attól függ. Elsõsorban elbeszélgetnék vele, hogy ez neki mit jelent, mit tesz, miben hisz, mi az, ami fontos neki ebben. Ugyanis elõfordulhat, hogy nem is valódi "sátánimádó", csak Isten ellen lázadó. Ez nem mindig ugyanaz! Ha csak "lázong", akkor valójában nem gonosz.Ebben az esetben inkább a "hókuszpókuszon" van a hangsúly, és azon, hogy élvezi, hoyg másokat megijeszt a kinézetével, "hovatartozásával". Ilyenkor sok-sok türelemmel javítható a helyzet! (De azt nem szabad mondani, hogy hülyeség, amit beszél, mert annál inkább...) A valódi sátánisták követni akarják "urukat" a gonoszságban is. Náluk a gonosz tettek a "jócselekedetek". Ha azt látod, hogy valóban rosszat akar tenni másokkal, az élteti, hogy minél rosszabb legyen õ maga (nem rossznak akar tûnni, hanem valóban rossz akar lenni - ez nagy különbség!), akkor baj van! Szerintem ebben az esetben menekülj! (És esetleg - ha hívõ vagy - imádkozz érte!)

Az attól függ. Elsõsorban elbeszélgetnék vele, hogy ez neki mit jelent, mit tesz, miben hisz, mi az, ami fontos neki ebben. Ugyanis elõfordulhat, hogy nem is valódi "sátánimádó", csak Isten ellen lázadó. Ez nem mindig ugyanaz! Ha csak "lázong", akkor valójában nem gonosz.Ebben az esetben inkább a "hókuszpókuszon" van a hangsúly, és azon, hogy élvezi, hoyg másokat megijeszt a kinézetével, "hovatartozásával". Ilyenkor sok-sok türelemmel javítható a helyzet! (De azt nem szabad mondani, hogy hülyeség, amit beszél, mert annál inkább...) A valódi sátánisták követni akarják "urukat" a gonoszságban is. Náluk a gonosz tettek a "jócselekedetek". Ha azt látod, hogy valóban rosszat akar tenni másokkal, az élteti, hogy minél rosszabb legyen õ maga (nem rossznak akar tûnni, hanem valóban rossz akar lenni - ez nagy különbség!), akkor baj van! Szerintem ebben az esetben menekülj! (És esetleg - ha hívõ vagy - imádkozz érte!)
én nem fordulnék el de kerülném a témát, mert nem érdekel. de abban a pillanatban csak hümmögnék. :D
Megkérdezném tõle, és ez mit takar? Vagy: Az hol fáj:
A Sátánizmusnak semmi köze az emberáldoazhoz a vérisáshoz és ilyen hülyeségekhez, a sátánista nem hisz a sátánban hanem magában nekem semmi bajom nem lenne egy ilyen emberrel. Ha viszont ember/állat áldozatot akar vagy ilyenek (az már ördögimádat) akkor az már valamilyen szinten szerintem beteges.
Megkérdezném tõle, hogy véresen komolyna gondolja e.És ha igen összeköltöznénk.:D muhhahaha.
Nem értem a hümmögésre miért kaptam 0 pontot. A véleményemre és a reakciómra voltál kíváncsi nem? Hát én nem tudnék abban a pillanatban mit mondani neki, csak hümmögnék. Ennyi. Kezdem unni, hogy végülis ez egy önismereti kérdés, ha a saját véleményemet leírom az miért 0 pont. Na mindegy további szép napot!
Velem már történt ilyesmi. Egyik barátom kijelentette h õ sátánista. Erre: Én: *röhög* a LavLey féle sátánizmusra gondolsz? Õ: nem. Én: és miben nyilvánul meg a sátánizmusod? Õ: csirkéket áldozok. Én: mirelit csirkét? Õ: igen(...) Hát ez kész... XD nem ia tudtam h vannak ilyen hülyék... azóta már elköltözött, és nem tartjuk a kapcsolatot. ui: bocsi az offért, de ezt muszáj volt :D
Kerüld el jó messze, leírom mi a lefolyása: 1 a jópofa beszélgetések között adagolja a bibliai keveréseket 2 utána ha rákérdezel mi is ez leírja, hogy ez egy nagyon jó dolog és mindenféle hazugságokkal húz a téma felé, hogy ez nem is veszélyes, meg valójában nem az, ami, persze közben pontosan az! 3 utána megkísérel beléptetni valahogy, de ha nem jön össze neki standyben tart, vagy örökre utálni fog 4 ha beléptél egy ideig csak valami ámítás jön, aztán jön a valódi beavatás, lehetõséged van állatokat, embereket kínozni, ölni, ha kilépsz, vagy bármit szólsz a szektáról, megölnek, legalábbis fenyegetésben élsz
Utolsó válaszoló: szeretnék a te világodban éni, biztos nem unatkozol, miközben összeesküvés-elméleteket gyártasz :] idióta...
Messze ivben elkerülném!
Szerintem a legnagyobb probléma ezzel a kérdéssel, hogy a tizenévesek között, aki sátánistának nevezi magát fingja nincs arról mit is jelent ez valójában.Ezért fekete ruhában pentagrammákat rajzolgatva randalírozik.Neki ebben ki is merül a vallása.(persze tisztelet a kivételnek)
Menekülnék! Nehogy felmutasson áldozatként a következõ szombat estén... Na de komolyra fordítva a szót: nem mindegy az sem, hogy mennyire ásta bele magát ebbe a "vallásba"... Ha fanatikus, és már csak ezért él-hal, valószínûleg elkerülöm, ám ha vannak dolgok, amiket átvett a szektából, de másnak nem árthat vele, akkor valószínûleg egy lépés távolsággal, de megmaradhatna az addigi kapcsolatunk...
El nem ítélném, talán el sem kerülnék, de nem keresném a társaságát, mert nem értek egyet a nézeteivel.
Elküldeném a picsába!!!!!!
kb én is. ez betegség... méghozzá elég nagy
Fantörpikus, hogy mennyien elítélik õket; pedig általában fogalmuk sincs, hogy mit is jelent valójában. Kiváló munkát végzett a keresztény agymosás az elmúlt évszázadokban! :( Elsõ hozzászólónak: Megkérdezném tõled, hogy mi a gonoszság és mi a jóság? Ugyanis az teljesen szubjektív dolog. Tehát objektíven használva semmi értelme. (Ugyan errõl is lehetne órákat trécselni - talán kérdezek is majd róla.) Írásodon kitûnõen érzõdik a keresztény nézõpont elõítélete; teljes mértékben hiányzik belõle az objektivitás (szánalmas némiképpen). Na de sebaj; azért vagyunk itt, hogy kölcsönösen okosodjunk. :) Amúgy a sátánisták (az igazi sátánisták) nem gonoszak akarnak lenni. Ezt csak az agyament keresztények hírdetik róluk. Meg azt is, hogy "követik az urukat a gonoszságban", meg hasonlók. Ez baromság. Van olyan része a sátánizmusnak, ahol például nem is tudná követni az urát, hiszen nem is hisz benne. (Voltaképpen az ateizmus egyik formájának mondható.) A többi pedig többségében az "élni és élni hagyni" elvet vallja. Nem akar ártani, de joggal elvárja, hogy neki se ártsanak. (Ha valaki mégis megteszi, akkor meg ne panaszkodjon a következmények miatt.) Ötödik írásra: Semmivel sem nagyobb betegség, mint bármely más vallás, világnézet. Ugyanolyan. Sõt, bejegyzett vallás ez is. (Amíg másnak nem árt vele, addig miért lenne nagyobb baromság, mint a buddhizmus vagy a muszlim vallás? Vagy esetleg úgy gondolod, hogy a sátánizmus akárcsak a közelébe ért valaha is a muzulmán vagy a keresztény vallások kártékonyságának? Még manapság is rengeteg ember hal meg nap mint nap a "normálisnak" tartott vallások miatt. A sátánizmusnál azért ennyire nem sz*r a helyzet. A történelmet nézve pedig igencsak kispályásnak tûnik egy keresztes háborúhoz vagy inkvizícióhoz, esetleg dzsihádhoz viszonyítva. Akkor most melyik is a "rossz"?) Mit tennék? Semmi nem változna. Megkérdezném, hogy mit is jelent neki mindez, és maximum vitáznánk egy jót róla. Semmi több. Ha valaki bejelentené nekem, hogy keresztény, hindu, vagy bármi más, azt sem húznám le a vécén emiatt. (Az emberi elfogultság és elõítélet sokszor nevetséges szintet ér el. :( )
Az utolsó hozzászólónak: bocs, de szerintem Te sem ítélheted meg a többieket, azt írod az eslõ hozzászólóról, hogy nem objektív, meg "szánalmas" hogy keresztény szemszögbõl ítéli meg a kérdést, holott a kérdezõ a véleményét kérdezte, a "vélemény" meg ugye nem objektív. Te sem vagy az. Különben nem szánalmasoznál le valakit azért mert hisz valamiben és kiáll mellette. A fõ kérdésre válaszolva: nem tudom, megpróbálnék az illetõvel elbeszélgetni, hogy mik valójában a nézetei, és miért választotta ezt az utat. Aztán az alapján hogy mit mond erre már jobban el tudnám dönteni, hogy mit tegyek. Lehet, hogy az egész egy segélykiáltás amit valamilyen csalódás váltott ki belõle. Elfordulni tõle pedig a legrosszabb amit tehet az ember a barátjával.
Na igen, ha a többi hozzászólótól elvárod az objektivitást Te is legyél az. Vagy "agymosásként" megítélni egy vallást talán objektív? Ha a sátánistákat objektívan kell megítélni, akkor legyél kedves és Te pedig tegyél így a keresztényekkel. Akkor egyiket se tertsd se jobbnak se rosszabbnak a másikánál.
Naná, a keresztény agymosás miatt mindenki mindent elitél... Én végre kideríteném mi a különbség a sátánista, a sátánimádó és az ördöghívõ között, mert ezeket csak olyantól hiszem el aki benne él. Ha tényleg egy normális ágban van, nem lenne vele bajom, ha valamilyen elvakult, a gyökerektõl messzi, magát sátánistának valló szektában, akkor kicsit jobban figyelnék rá, elvégre nem szeretném hogy bajba kerüljön...
Sok oka lehet annak, hogy valaki ezt mondja. Viszont nem küldeném el és nem is ítélném el, mert alapjáraton kíváncsi vagyok és toleráns.

Ha valaki azt mondja, hogy ilyen meg olyan szakot végzett (pl. : magyar-töri) akkor az mit jelent?

két bsc diplomát, vagy msc, vagy osztatlan, párhuzamos képzés???

Legjobb válasz: BSC(alapszak)- érettségi után közvetlenül lehet jelentkezni MSC (mesterképzés)- ide akkor mehet valaki ha már megszerezte a BSC diplomáját (megfelelõ szakirányba), értelemszerûen magasabb végzettséget ad, mint a BSC diploma Osztatlan képzés: vannak olyan szakok ahol nem lehet (orvos, gyógyszerész, jogász stb) megbontani a képzést alap és mesterszakra, hanem egyvégtében kell letudni az 5 évet, és akkor kapsz diplomát. Párhuzamos képzés: ez annyit jelent hogy valaki két szakot végez egyszerre (pl. én is)

BSC(alapszak)- érettségi után közvetlenül lehet jelentkezni MSC (mesterképzés)- ide akkor mehet valaki ha már megszerezte a BSC diplomáját (megfelelõ szakirányba), értelemszerûen magasabb végzettséget ad, mint a BSC diploma Osztatlan képzés: vannak olyan szakok ahol nem lehet (orvos, gyógyszerész, jogász stb) megbontani a képzést alap és mesterszakra, hanem egyvégtében kell letudni az 5 évet, és akkor kapsz diplomát. Párhuzamos képzés: ez annyit jelent hogy valaki két szakot végez egyszerre (pl. én is)
A kérdező hozzászólása: párhuzamos képzésre hogy lehet jelentkezni?
Egyik évben ide jelentkezel, másik évben oda.
Egyszerre nem lehet párhuzamos képzésre jelentkezni, olyan nincs. Úgy leszel párhuzamos képzésben tanuló, ha egyik évben felvettek x szakra, eltelik egy év és jelentkezek y szakra és felvesznek, mindkét helyen folytatod a tanulást (aktív a féléved), összeegyezteted az órákat és a vizsgákat, hogy minden beleférjen az idõdbe akkor párhuzamos képzésben vagy.
és ma már tényleg fizetni kell a párhuzamos képzésért? tehát levonják a 2 félévet 1 félév alatt?
Igen ha két szakra jár valaki egyszerre, akkor 2 félévet használ el 1 félév alatt.
Levonják igen.
kár.

Ha valaki azt mondja öngyilkos lesz, az nem lesz az? Ez biztos? Nincs kivétel? Ugye nincs?

Legjobb válasz: párkapcsolati gondok ? ugye nem veled és ezzel fenyeget ? mindenesetre ha nem , akkor fontos hogy komolyan vedd és ne csinálj viccet belõle , legyél mellette sokat , emlékeztesd a jó dolgokra az életében ,hallgasd meg , próbáld meg rávenni hogy beszéljen neked róla és bíztasd , mondd hogy mindenben mellette állsz de azért túlzásba se vidd. Az a lényeg hogy lássa hogy törõdsz vele és bármikor fordulhat hozzád Lehet hogy ezek sablon szövegek , de azért jó érzés ha ezt tõled hallja és sajnos te magadban nem is igazán tehetsz sokkal többet (ha csak figyelemfelkeltés akkor nem is kell több mondjuk) ha pedig úgy érzed hogy tényleg komolyan gondolja próbáld meg rávenni egy pszichológusra ami elég nehéz lesz de tényleg ezt egyedül nem könnyû (szokták mondani hogy szólj pár barátjának is esetleg szüleinek hogy figyeljenek oda rá , de azért utálni fog egy darabig meg nem is biztos hogy mindig jó ötlet) Ez egy elég érzékeny téma , sajnos nincs semmi biztosíték , de ha van mellette valaki aki szereti is és ezt tudatja vele az már fél siker

párkapcsolati gondok ? ugye nem veled és ezzel fenyeget ? mindenesetre ha nem , akkor fontos hogy komolyan vedd és ne csinálj viccet belõle , legyél mellette sokat , emlékeztesd a jó dolgokra az életében , hallgasd meg , próbáld meg rávenni hogy beszéljen neked róla és bíztasd , mondd hogy mindenben mellette állsz de azért túlzásba se vidd. Az a lényeg hogy lássa hogy törõdsz vele és bármikor fordulhat hozzád Lehet hogy ezek sablon szövegek , de azért jó érzés ha ezt tõled hallja és sajnos te magadban nem is igazán tehetsz sokkal többet (ha csak figyelemfelkeltés akkor nem is kell több mondjuk) ha pedig úgy érzed hogy tényleg komolyan gondolja próbáld meg rávenni egy pszichológusra ami elég nehéz lesz de tényleg ezt egyedül nem könnyû (szokták mondani hogy szólj pár barátjának is esetleg szüleinek hogy figyeljenek oda rá , de azért utálni fog egy darabig meg nem is biztos hogy mindig jó ötlet) Ez egy elég érzékeny téma , sajnos nincs semmi biztosíték , de ha van mellette valaki aki szereti is és ezt tudatja vele az már fél siker
sajnálatból szerintem se , azok nagyon önpusztítóak tudnak lenni egy idõ után viszont akkor lehet tényleg szólnod kéne valakinek hogy más is odafigyeljen rá
Ne maradj vele. tegyél meg mindent a baj elkerülésére, de az életed ne áldozd be ez miatt, pláne, ha csak szórakozik. Ezt sajnos csak õ tudhatja, hogy komoly-e vagy nem.
A kérdező hozzászólása: sajnálatól vele maradni nem sok értelme van, ugye...?
A kérdező hozzászólása: lelkibeteg volt mindig... furcsa ember. tudja hogy tudom, szerintem akarja is hogy tudjam de ez nem biztos... célozgatott nekem is rá az ilyen "te votlál az egyeteln értelme az életemnek, de elvesztettem" dolgokkal... de nem gondoltam hoyg ekkora a baj... próálok mellette állni, de nehéz hoyg ne higyje azt, van még esélye...
na ez fura , olyanról hallottam nagyon sokat hogy fenyeget ha elhagyod akkor megöli magát , de így hm nehéz helyzet nem is tudja hogy te hallottál errõl ? szerintem akkor ne is mondd el neki mert azt gondolhatja hogy a barátai (vagy akinek õ mondta ) "becsapták" viszont így azért érvényesek nagyjából amiket az elõbb írtam , csak azt a problémát kellene valahogy megoldani (tudom tudom én könnyen beszélek) Azt esetleg megkérdezhetném hogy mire akart pontosan utalni a "kicsit beteg volt mindig a srác" ?
A kérdező hozzászólása: de velem de nem fenyeget... nem nekem modnta, csak továbbították a dolgot, emrt nem tuda milyen kapcsoaltaim vannak. próbálok mellette állni, de nehéz ugy hoyg ne értse félre.
van kivétel persze, de a legtöbben csak fenyegetõznek vele / figyelem felkeltés
A kérdező hozzászólása: az a baj... kicsit beteg volt mindig a srác és én simán kinézem belõle...
A kérdező hozzászólása: nem tudom hogy csak engem akar vele bosszantani vagy tényleg komolyan gondolja, de nagyon ráparáztam.
A kérdező hozzászólása: 20 éves, párkapcsolati gondok...
semmit, 98%uk csak hülyéskedik
hát hány éves és szerinted mennyire gondolja komolyan ? milyen elõzménye van ennek ?
A kérdező hozzászólása: és mit csináljak a figyelemfelkeltéssel, hogy ne váltsa be?
figyelemfelkeltés*
A kérdező hozzászólása: szóltam már midnenkinek aki esetleg tud tenni valamit az ügy érdekében... remélem nem lesz baj..

Azért büntet a rendőr, netán be is visz ha valaki az autóban éjjel, sötétben szexel?

Persze eldugott utcában,nem forgalmas helyen.Csak hát a rend?rök mindenfele járnak.F?leg éjszaka szoktak mászkálni a rend?rök .

Legjobb válasz: Elvileg ha a rendõr rajtakap,hogy a kocsiban dugtok megbüntethet,mert a törvény szerint tilos a nyilvános szeretkezés..De õszintén! Ki az a hülye zsaru aki éjjel képes bemenni az erdõbe,hogy ilyen esetet találjon? Örülnek ha nincs semmi gond,és nyugodtan átvészelik az éjszakai mûszakot! Az is lehet,hogy ha már szemtanú akkor végig nézi mint a moziban,esetleg videóra veszi,hogy evvel szórakoztassa a társait.. Nem hiszem,hogy volt valaha olyan,hogy valaki az erdõ sûrûjében e miatt bukott volna le...ha nincs szem elõtt nem fogják csakazért is keresni...

Elvileg ha a rendõr rajtakap, hogy a kocsiban dugtok megbüntethet, mert a törvény szerint tilos a nyilvános szeretkezés..De õszintén! Ki az a hülye zsaru aki éjjel képes bemenni az erdõbe, hogy ilyen esetet találjon? Örülnek ha nincs semmi gond, és nyugodtan átvészelik az éjszakai mûszakot! Az is lehet, hogy ha már szemtanú akkor végig nézi mint a moziban, esetleg videóra veszi, hogy evvel szórakoztassa a társait.. Nem hiszem, hogy volt valaha olyan, hogy valaki az erdõ sûrûjében e miatt bukott volna le...ha nincs szem elõtt nem fogják csakazért is keresni...
Hát vagy beszállnak a partiba:) vagy levágják a cerkát:)
HÁÁÁÁÁÁ Háááá Háááááá errõl eszembe jutott egy story.... Off, de leírom: szal dunára mentünk ki haverral motorral, lementünk a strand részre "állatkodni", kb este 6 volt, nyár vége fele. egysze nimmá áll egy kocsi a susnyában nézzük má meg. odalopózunk, bakker jár a motor....má majnem azon vótunk hogy evisszük, mikó mocorgás volt bentrõl... (sötétített ablaka volt, + félhomály is volt már egy kicsit) csávó elõremászott, csaj meg egybõ mobilt elõvette, és mintha telefonált volna...... utánna úgy elhajtottak mind állat. XD XD XD haverra sírógörcsöt kaptunk a röhögéstõl. Mé pont ott csináták, hiszen sokan járnak nyáron a dunára meg még el se bújtak vagy semmi...XD Kérdésre válaszolva: Igen, ez büntetendõ dolog, mondjuk nemhiszem hogy egybõ bevisznek, csak igazoltatnak, stb stb, esetleg maj kûdik a csekket, vagy helyszíni bírság.... (kicsit bújjatok el, pl. itt felénk a sportpályára sosem jönnek be, és faxán el lehet rejtõzni)
ha szerencséd van csak figyelmeztet, ha harapósabb kedvében van helyszíni bírság.szerintem nem visz be ilyenért.
17:11 Jó nagy ökörséget írtál!! Te magadat egy állathoz viszonyítod? Ezek szerint te sem vagy különb egy kutyánál?? Vannak törvények amiket be kellene tartani. A nyilvános szeretkezés büntetendõ.Ha mégis elkapnak akkor az lehet amit már elõttem is írtak.Helyszíni bírság, esetleg egy "enyje-bejnye" de ha olyan napja van a rendõrnek, és ti is úgy viselkedtek vele szemben akár be is vihet..Az adott helyzettõl függ.Ha már kocsiban akartok dugni , csináljátok úgy, hogy kevesebb esélye legyen, hogy rajta kapnak titeket...
Ilyen alapon a kutyákat is bevihetné. Õk fényes nappal is tolják.
Sokan abban a hitban vannak hogy az autójuk belseje magánterület, nos ez nem igaz. Nemzetközi jog szabályozza hogy mi számít védett területnek a magánautóé nem az.
17:26 Az ember is egy állat, akármilyen magasztos eszmékben is hiszel...
igen
A kérdező hozzászólása: És bevisz érte a rendõr?
tegnap 23:41-nek Te állatnak tartod magad???Nos ezek szerint biztosan.Én nem.Mert tudod mi különbözteti meg az embert az állatól? Hogy az emberek tudnak gondolkodni, és nem (csak)ösztönösen cselekszenek mint az állatok..
Közszeméremsértés Jogszabályba ütközõ bûncselekmény, amikor is szexológiai töltetû áruk (pornográf könyvek, újságok, stb.) forgalmazására vonatkozó jogszabályokat megsértik, illetve amikor személyek nemi aktusukat nyilvánosság elõtt szándékosan láthatóvá teszik.
az állatok is tudnak gondolkodni, és néha ugy érzem az emberek sajnos nem.
Ha van benne jóindulat, akkor csak mosolyog* egyet azt továbbmegy:) Ha fszfej megáll és cseszekszik. "Z"

Ha valaki azt mondja, hogy õ Trianon tagadó, akkor õ melyik oldalon is áll?

Legjobb válasz: Baloldalon.. vagy a liberális szóval a gonoszokén... akik tétlenül nézik a népírtásokat ha az õ érdekük, tétlenül nézik a szegényeket de felháborodnak ha valakit cigánynak nevezünk. Persze hogy megerõszakolnak és megkéselnek az nem számít. A lényeg hogy õk a képmutató kígyók akik mindig az aktuálhatalom oldalán állnak. Régebben elvhû kommunisták még elõtte nácik még elõtte habsburgpártiak lettek volna és a többi...

Baloldalon.. vagy a liberális szóval a gonoszokén... akik tétlenül nézik a népírtásokat ha az õ érdekük, tétlenül nézik a szegényeket de felháborodnak ha valakit cigánynak nevezünk. Persze hogy megerõszakolnak és megkéselnek az nem számít. A lényeg hogy õk a képmutató kígyók akik mindig az aktuálhatalom oldalán állnak. Régebben elvhû kommunisták még elõtte nácik még elõtte habsburgpártiak lettek volna és a többi...
A kérdező hozzászólása: Én senkivel se szimpatizálok! Ma Magyarországon NINCS olyan párt, akivel egyetértenék... Errõl ennyit....
Gondolom ilyesmi választ vártál: baloldaliak=hazáruló, beteges, libsi, zsidó, Trianon tagadó, magyar utáló.
"nem egészen, facen egy személy (nem fogom kiadni), nagy DK szimpatizáns (jó oké, tudtam h liberális mondja, de nem értettem mit is akar ezzel kifejezni), és õ írta le egyik hozzászólásában, hogy õ trianon tagadó" Persze. Ez is csak egy provokáció azok felé, akik nem jobboldaliak. Sok ismerõsöm van, jobb is, bal is, de egyik sem tagadja a Trianont. Azon nincs mit tagadni, megtörtént, ahogy pl. a Holokauszt is. Az agyatlanok inkább azt szokták tagadni.
Kedves 6-os, engem rohadtul nem érdekel a Trianon cuccos, de a hommancsokért és a dzsipszikért sem szoktam harcolni vagy egyáltalán kiállni, mert azok sem érdekelnek vagy éppen jómagam sem kedvelem õket. Na, ilyenkor mi van? Behatározhatatlan vagyok?
Írd meg neki, hogy te meg Tokió tagadó vagy. Lehet ez lesz egy új barátság kezdete. :) De miért foglalkozol idiótákkal?
A kérdező hozzászólása: Már itt se lehet nyíltan véleményt formálni? 2 hozzászólás eltûnt....
A kérdező hozzászólása: nem egészen, facen egy személy (nem fogom kiadni), nagy DK szimpatizáns (jó oké, tudtam h liberális mondja, de nem értettem mit is akar ezzel kifejezni), és õ írta le egyik hozzászólásában, hogy õ trianon tagadó... én se értem mit lehet rajta tagadni, de õ tagadja...
Mi van? Ki tagadja trianoni békeszerzõdést? Szerintem senki. Eltérés legfeljebb abban lehet, hogy kinek a hibája, mi vezetett oda, mit lehetett volna tenni késõbb, illetve napjainkban. Tisztázni kellene mire gondolsz, mert ez így értelmetlen.
legközelebb a holokauszt tagadókat is a korcsfajúak közé soroljátok légyszi.
Ballib.
Inkább a Trianoni békeszerõzést helyeslõ, igazságosnak tekintõ. Egyértelmûen bal vagy a liberális, balliberális, internacionalista, globalista oldalon. Õket nem érdeklik a nemzeti dolgok, helyette a melegházasság, cigányjogok, pedofilok jogai..stb....stb
21:21 A fidesz ellentmond az aktuálhatalomnak vagyis az eu-nak sokszor. Tehát nem beszélek félre. Olyan mintha magyarország 64-ben ellentmondott volna a szovjetuniónak. Csak itt gazdasági szankciók vannak nem katonai. Egyenlõre. Egy országgal arrébb már katonai.
Az olyasmi, mint a holokauszt tagadó?Lehet, meg se történt?Magyarország, mindig ilyen kicsi volt??Vagy, hogy lehet?
"A lényeg hogy õk a képmutató kígyók akik mindig az aktuálhatalom oldalán állnak." Felhívom becses figyelmedet, hogy az "aktuálhatalom" most éppen a Fidesz. Vagyis most éppen félrebeszélsz...
Mi az a Trianon tagadás? Trianon ma is létezik Franciaországban. De nem hiszem, hogy van olyan ember, aki tanult történelmet, ezt nem tudja. Ahogy azt sem lehet letagadni, hogy az I.VH-t a trianoni béke zárta le, és elvesztett Magyarország területeket. Ezen mit lehet tagadni?
Az elsõ választ olvastam, undorító az egész mocskolódása. Nem hallottam még olyanról, hogy Trianon tagadás. Maximum Holokauszttagadás. De történelmi tényeket, megtörtént dolgokat minek kéne tagadni? Attól az még történelem amit elfelejteni nem szabad és tanulni kell belõle. Hülyeség akármit is tagadni ami tény.

Szerintetek, ha valaki azt mondja, hogy "soha senkit nem szerettem még úgy mint téged" az csak a múltra vonatkozik, vagy még a jelenre is, tehát még mindig szeretheti?

Legjobb válasz: Ha valaki nem gondolná komolyan a jelenben, nem mondaná. Mert ha csak a múltra lenne érvényes, már nem biztos hogy fontos lenne. :)

Ha valaki nem gondolná komolyan a jelenben, nem mondaná. Mert ha csak a múltra lenne érvényes, már nem biztos hogy fontos lenne. :)
igen még mindig..
ha ez így lenne, exemmel még mindig boldogan élnénk együtt :)
Az irántad érzett szeretete múltidõben ebben a szerkezetben én így nézne ki: "Soha senkit nem szerettem még úgy mint ahogy téged szerettelek." De amit leírtál azt viszont csakis így lehet érteni: "Soha senkit nem szerettem még úgy mint (ahogy) téged (szeretlek)" Nem ismétli meg az igét, de teljesen egyértelmû ígyis amit mond.
En is szoktam mondani a paromnak - ugy is gondolom, hogy jelenleg is nagyon szeretem es a jovoben is fogom

Ha valaki azt mondja egy túlsúlyos embernek, hogy fogyjon le, az tapintatlan, míg egy sovány embert nyugodtan piszkálhatnak azzal, hogy híznia kéne. Miért van ez?

Legjobb válasz: Mert veszélyesebb ha nem eszik, elõbb lesz valami baja, mintha van rajta túlsúly. Szerintem. A túlsúly is veszélyes, ha már nagy mértékû, de ha meg alig eszik, valaki akkor leesik a vércukra.

Mert veszélyesebb ha nem eszik, elõbb lesz valami baja, mintha van rajta túlsúly. Szerintem. A túlsúly is veszélyes, ha már nagy mértékû, de ha meg alig eszik, valaki akkor leesik a vércukra.
Ezt én is nagyon szeretném tudni. Valamiért ebben a társadalomban a kövérség normálisnak számít, rengetegen nem hajlandóak felfogni, hogy a túlsúly mennyire veszélyes, abnormális és még ronda látvány is. Nem érdekli õket, hogy súlyos betegségekhez vezet (meg lehet nézni, hogy milyen megbetegedésekben vezetik a magyarok a listát, mind visszavezethetõ a túlsúlyra...). Hagyományosan az evés a legelfogadottabb örömforrás, szabadidõs tevékenység, minden társas esemény a zabálásra épül, mozgáskultúránk nincs, így aztán a többség elhízik, és ahelyett, hogy magába nézne, elkezdi a más alkatúakat cseszegetni. A soványság önmagában semmit nem jelent, persze, van, aki valóban beteg, gyenge, de sokaknak egyszerûen ilyen alkatot dobott a gép, ha akarnának, sem tudnának hízni, mégis úton-útfélen megállítja õket mindenki azzal, hogy milyen gebék, miért nem esznek "rendesen".
Hát tényleg nemkéne õket ezért bántani, de már két olyan ismerõsöm is volt aki mindenkinek szenvedet, hogy õ nemtud hízni sajnos, milyen rossz neki, aztán meg csodálkozott mikor általában súlyukkal folyamatosan hadban álló társaim elkezdték kerülni õket...
Talán azért mert a kövérség nem szép, jobban lehet rajta csúfolódni, nagyobb átok mint a soványság, és a sovány embert jobban sajnálják.
Ja már értem mire írod. Hát igen! Ezt én sem értem.
A kérdező hozzászólása: De pont ez az! Kövér vagy? Nem mondhatja neked senki, hogy esetleg le kéne fogynod, hiába mások pénzén kezelik a túlsúly miatt kialakult betegségeidet. Aki mégis rád szól, az gonosz. Sovány vagy? Hízzál! Igaz, hogy csak a te problémád, nem ártasz vele senkinek, de azért csak rád szólok, mert ezt szabad!
Miért az nem tapintatlanság mikor a te pénzeden látják el õket? Nem kell annyit enni, erre mást nem tudok mondani.
A kérdező hozzászólása: De pont, hogy a kövéreket piszkálni tapintatlanság.
Hát pont azért amit már írtam. A kövérségrõl a lustaság jut az ember eszébe elõször. Penye, helytelen életmód. Más Tb-je fedezi a sok, kövérségébõl adódott szövõdményt. Szívinfarktus, magas vérnyomás, cukor baj stb.. és az ellátását is kifizetik. Angliában meg Amerikában is volt ilyen, életmentõ mûtétek ingyen. Arról nem is beszélve, hogy egy csomó pénzt elvisz ha a sokat eszik, kieszi a családot a vagyonából. Persze nyilván nem azokról beszélek, akiknek van valamai betegségül, és azért kövérek.
A kérdező hozzászólása: Szerintem sem egyformák az emberek. Pont az a kérdés, hogy miért van az, hogy az egyiket lehet azért bántani, amirõl nem tehet, míg a másikat gonoszságnak tartják?
Dehogy egyformák az emberek kérdezõ! Van akinek lassúbb, és van kinek gyorsabb az anyagcseréje. Sokan szokták mondani, hogy alig eszek valamit mégis hízok. Hát az lehet, hogy nem sokat eszik, de azt meg nem nézi, hogy mit! Ha megeszik egy tábla csokit ebéd után, abban körülbelül annyi kalória van mint egy ebédben, tehát tulajdonképpen kétszer ebédelt. Meg ha megeszel egy nap például két banánt, meg tartósítószerrel teletömött cukros dolgokat nassolgatsz hozzá, akkor lehet nem ettél sokat, csak szarokat, és ez pont elég ahhoz, hogy hízz. Lehet valaki nem hízik annyit meg olyan gyorsan mint más, de elõbb utóbb a gyorsabb anyagcseréjû ember is magára szed. Nem egyszer kell rosszul enni, hanem sokszor, hogy hízzon. Mindenkinek máshogy reagál a szervezete, de azért az elhízást az alkatra fogni túlzás szerintem. Ha tudja, hogy hízékony vigyázzon jobban. Ennyi!
Sajnos az átlag ember nem ismeri a testtípusokat és azok mûködéseit, ezért minden ember egyformának titulálnak, és ez a gond. Ugyanis van az ektomorf mezomorf endomorf alkat, aminél nem mindig jó az egyél amennyit bírsz. Míg a vékony ektomorfnak minõségi és több étkezés kell, addig a könnyen hízó mezomorf vagy endo, a mennyiségre figyeljen Tehát ha valaki sz*rul eszik azzal árt magának, és nem a soványságtól lesz elsõsorban baja. Ha tisztában lennének az étkezéssel az emberek és nem ennék a szalonnát kg-s fehér kenyérrel, akkor már elindulnának egy jobb élet lehetõségéhez, való úton. Aki meg minden mocskot összeeszik és azoktól hízik, az két lábon járó méreg. 21/F
Jaj meg kifelejtettem egy fontos dolgot! Egy sovány embernek kevesebb ereje van, könnyebben legyengül, nem kap elég tápanyagot a szervezete, rossz a fizikuma, vitamin hiány is kialakulhat, nem adhat vért, gyengébb az immunrendszere. Nagy általánosságban így van. Míg egy kövér emberrõl, mit jut eszébe másnak? Hogy lusta, túl sokat eszik. Más éhen hal például Afrikában, õ meg szétdagad. Aztán a sok egészségügyi problémáit pl (zsírleszívást) meg ingyen megcsinálják, mert akadt már ilyen.
A kérdező hozzászólása: Aki meg nem eszik se keveset, se sokat, az meg nem fog meghízni nem? Vagy nem ugyanúgy mûködnének az emberek?
Hát nem jelenti azt, de ha valaki azért szeret enni, hízik is. Én sosem hittem abban, "hogy bármit ehetek nem hízok." Azért ha valaki annyit eszik mint egy ló hízik is valamennyit, lehet nem mindenki egyformán, van aki eleve vékonyabb alkat, de akkor se marad csontsovány. Ha meg valaki eszik rendesen, de úgy rendesen, hogy nem keveset, de nem is sokat, és úgy nem hízik, mert vékony marad, azzal nincs baj, ha nem veszélyesen sovány. Mivel a vékony és sovány között van különbség.
A kérdező hozzászólása: De az, hogy valaki sovány még nem jelenti azt, hogy nem eszik, lehet csak nem hízik tõle, nem?
Nem tudom, pedig ebben a cipõben járok. És egyáltalán nem igaz, hogy ha eszik, úgyis hízik! Egészségesen táplálkozom, makkegészséges vagyok, mégis nagyon vékony vagyok. Ez alkat kérdése. Gondolom olyan is van, aki pedig fogyni képtelen. Ezt valamiért az emberiség agya nem képes felfogni :D természetesen tisztelet a kivételnek!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!