Találatok a következő kifejezésre: Ha mindig és (7172 db)

Ha mindennél és mindenkinél jobban szeretek egy lányt de ô nem szeret szinte utál akkor mit tegyek?

Legjobb válasz: csendben szenvedsz ket es fel vagy harom honapig, elso feleben olyan dalokat halgatsz amik ra emlekeztetnek, kisirod magad, megunod a dalokat, belefasulsz, elmulik beleszeretsz egy masikba, kezded elolrol.

csendben szenvedsz ket es fel vagy harom honapig, elso feleben olyan dalokat halgatsz amik ra emlekeztetnek, kisirod magad, megunod a dalokat, belefasulsz, elmulik beleszeretsz egy masikba, kezded elolrol.
felejts:) :/
én is így voltam 1 évvel ezelõtt.. nehéz kiheverni, de mást nem tehetsz. Felejtsd el és kész, jobbat érdemelsz. :) 14/L
A kérdező hozzászólása: tudja hogy szeretem es nem nem iszom le magam 14 vagyok
az utálat, ami egy erõsebb érzelem, azért sokkal jobb, mint a közöny, szóval ha jól játszod ki a lapjaidat, akkor lehet fordítani. persze ha õ tudja hogy így oda vagy, akkor fuccs neki persze.
Igyál sokat!:D
Hugyozz a szájába, mikor alszik.
mond a lánynak hogy: rossz vagy
igazából semmit
A mai fiataloknál nem szokott gondot okozni, hogy 14 évesek.Szóval olcsó kifogás.:D

Van egy lány az osztályomban aki nagyon kedves meg minden, és ha vele beszélek mindig zavarban vagy! Bármelyik másik lánnnyal beszélek bármikor, soha nem vagyok zavarban. Vele mégis! Pedig nem vagypk bele szerelmes meg semmi különös. Miért?

Mert amúgy szép lány és végül is tecchetne is de akkor is! nem értem miért van ez ! segítsetek!

Legjobb válasz: Ugyan már, legalább magad elõtt ne tagadd le! Ismerd be magadnak, hogy tetszik, beszélj vele sokat,(az mindig beválik, mert minden lány duma-duma-duma-duma:D) és így legalább jobban megismered, hívd le egy közeli, és kezdjetek el hülyülni, vagy menjetek el a környékre sétálni...stb. Néha-néha lepd meg valamivel, mondjuk mini plüss, vagy ha baromi kreatív vagy barkácsolj neki valami szépet...és figyeld, hogy szeret-e veled lenni... ja és napi szinten beszélj vele.Aztán ha még mindig tetszik, és úgy érzed neki is tetszel, akkor kérdezd meg, hogy nem járna-e veled.És minden jön magától.Hallgasd meg mindig amit mondani szeretne...és legyél figyelemmel a érzései iránt...éreztesd vele, hogy te igenis szereted!És akkor minden olyan lesz mint a karikacsapás!:DD

Ugyan már, legalább magad elõtt ne tagadd le! Ismerd be magadnak, hogy tetszik, beszélj vele sokat, (az mindig beválik, mert minden lány duma-duma-duma-duma:D) és így legalább jobban megismered, hívd le egy közeli, és kezdjetek el hülyülni, vagy menjetek el a környékre sétálni...stb. Néha-néha lepd meg valamivel, mondjuk mini plüss, vagy ha baromi kreatív vagy barkácsolj neki valami szépet...és figyeld, hogy szeret-e veled lenni... ja és napi szinten beszélj vele.Aztán ha még mindig tetszik, és úgy érzed neki is tetszel, akkor kérdezd meg, hogy nem járna-e veled.És minden jön magától.Hallgasd meg mindig amit mondani szeretne...és legyél figyelemmel a érzései iránt...éreztesd vele, hogy te igenis szereted!És akkor minden olyan lesz mint a karikacsapás!:DD
Hát, haver, te beleestél a lányba. Azt ajánlom, hogy viselkedj vele úgy, ahogy másokkal. Persze, én is zavarba lennék, ha egy szép lánnyal beszélnék. Meríts az önbizalmadból és hívd el fagyizni. A nyáron. Vagy a tavasszal. Aztán majd megmondja, hogy tetszel neki vagy sem. Sok sikert. :)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm Szépen!!!! :DD

Melyik vallás tiltja a véradást? A jehovák ha minden igaz nem adhatnak, és a bibliára hivatkoznak természetesen, de a többi?

F?ként a katolikus vallásra vonatkozó "törvény" érdekelne de kíváncsi lennék mi a hozzáállása a többinek. Válaszokat el?re is köszönöm.

Legjobb válasz: A keresztény ember számára csak az Ószövetség erkölcsi parancsolatai kötelezõek (hiszen azok nem változhatnak), de a különbözõ liturgikus, szociális, és egyéb ún. kazuisztikus törvény már nem kötelezi õket. Így az étkezési szokások sem, pl. sertéshús-tilalom, vagy zsír tilalom, de ugyanide tartozik a vér-tilalom is. Jézus is ezt mondta: Mt 15,11 Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a szájába, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.« Mk 7,15-19 Semmi, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem teheti õt tisztátalanná, hanem ami az emberbõl kijön, az szennyezi be az embert. Akinek füle van a hallásra, hallja meg.« Amikor bement a házba a tömeg elõl, megkérdezték õt tanítványai a példabeszéd értelmérõl. Így válaszolt nekik: »Hát ti is ilyen értetlenek vagytok? Nem látjátok be, hogy mindaz, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem szennyezheti be õt, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, aztán pedig a félreesõ helyre kerül?« Ezzel megtisztított minden ételt. Isten megismétli: Csel 11,7-9 Szózatot is hallottam, amely felszólított: „Kelj föl Péter, öld meg és edd!” Én azonban azt mondtam: „Távol legyen tõlem, Uram, mert közönséges vagy tisztátalan sohasem jutott a számba!” Erre másodszor is megszólalt a szózat az égbõl: „Amit Isten tisztává tett, azt te ne mondd közönségesnek.” Pál ugyancsak: 1 Tim 4,3-5 Akik azt mondják, hogy tilos a házasság, hogy tartózkodni kell egyes ételektõl, holott azokat azért teremtette Isten, hogy hálát adva élvezzék õket a hívek, azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendõ, amit hálaadással vesz magához az ember, mert szentté lesz Isten igéje és az imádság által. A JT-k azt mondják, hogy igen, de az Apostolok cselekedeteiben (15. f.) is meg van tiltva a vér, a bálványhús és a fulladt állat evése, azaz az Újszövetség ezt továbbra is tiltja. A katolikusok számára ezt a kérdést a Firenzei zsinat eldöntötte, ui. kijelentette, hogy ez az apostoli rendelkezés csak ideiglenes intézkedés volt, hogy megkönnyítsék a zsidók és a pogányok közötti egyetértést a korai Egyházban. Tehát a rendelkezés csak az adott körülmények között volt kötelezõ. Úgy is mondhatnánk, hogy egyházfegyelmi kérdés volt. Ugyanezt a Biblia is megerõsíti, és megadja arra a választ, hogy miért is hozták ezt a döntést az apostolok. Pál kétszer is beszél errõl: Róm 14,1 Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben, de anélkül, hogy vitatkoznátok az eltérõ felfogásokról. (2) Van, aki hiszi, hogy mindent szabad ennie; aki pedig gyönge, az növényekkel táplálkozik. (3) Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Hiszen Isten magáévá fogadta õt… (6) Aki megtartja a napot, az Úrért tartja meg; s aki eszik, az Úrra való tekintettel eszik, mert hálát ad Istennek; és aki nem eszik, az Úrra való tekintetbõl nem eszik -- s õ is hálát ad Istennek. … (13) Ezért ne ítéljük el többé egymást, hanem inkább arra határozzátok el magatokat, hogy ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy megbotránkozást. (14) Tudom, és meggyõzõdésem az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában; csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. (15) De ha a testvéred elszomorodik az ételed miatt, akkor már nem a szeretetnek megfelelõen jársz el. Ne veszítsd el ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. (16) Ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. (17) Isten országa ugyanis nem étel és nem ital, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben… (20) Ne rontsd le az étel miatt Isten mûvét. Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki botránkozással eszi. (21) Jobb, ha nem eszel húst és nem iszol bort, sem egyebet nem teszel, ami miatt testvéred megütközik. (22) A meggyõzõdésed maradjon a tied Isten elõtt. Boldog, aki nem ítéli el magát azzal, amire elhatározza magát. (23) Akinek azonban kétségei vannak, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert cselekvése nem származik meggyõzõdésbõl. Bûn tehát mindaz, ami nem történik hitbõl eredõ meggyõzõdésbõl. 1 Kor 10,25 Mindent, ami a húspiacon eladásra kerül, egyetek meg, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek. (26) Mert az Úré a föld és annak teljessége. (27) Ha valaki a hitetlenek közül meghív titeket és el akartok menni, mindent egyetek meg, amit elétek tesznek, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek. (28) De ha valaki azt mondja nektek: »Ez a bálványok áldozatából való«, ne egyétek meg amiatt, aki szóvá tette, és a lelkiismeret miatt; (29) nem a te lelkiismeretedet értem ezen, hanem a másikét. Miért ítélje meg az én szabadságomat másnak a lelkiismerete? (30) Ha én hálaadással étkezem, miért káromoljon engem valaki azért, amiért hálát adok? (31) Tehát akár esztek, akár isztok, és bármi mást tesztek, mindent Isten dicsõségére tegyetek. (32) Ne adjatok okot a botránkozásra se zsidóknak, se görögöknek, se Isten egyházának… Tehát azért tiltották meg a vér evését az apostolok, hogy „ne adjanak okot a botránkozásra” s hogy „ne káromolják azt a jót”, amiben részesültünk, s hogy ne veszítsük el egy étel miatt azt, akiért Krisztus meghalt. Mindezt a tiltó rész is megerõsíti, hiszen megadja az okot, hogy miért kell tartózkodni a vértõl: „Mert Mózesnek õsi nemzedékek óta hirdetõi vannak a városokban” (ApCsel 15,21). Általában az apostoli zsinat (Kr.u. 50 körül) egyes végzéseivel jönnek. Azonban az apostoli zsinat pasztorális és nem doktrinális végzését idézik, amely bármikor, a körülményekhez mérten megváltoztatható. Az apostoli zsinat leszögezte azt az örökérvényû dogmatikai igazságot, hogy egyedül Jézus Krisztus húsvétja által van üdvössége minden embernek a Földön, az Ószövetség csak elõkép volt, amely beteljesedett. Ezért egyetemleges (katholikos) az Egyház, minden kor és minden hely emberéhez szól a "királyi decretum", vagyis az "Euvangelion". Az apostoli zsinat ezenkívül pasztorális, diszciplináris döntvényt is hozott. A zsidók tisztán pasztorális szempontból megtarthatják (nem kötelezõ jelleggel) az Ószövetség rituális és fegyelmi szabályait (alapja a 613 elõírás a Tórában), míg a betérõ "sokaságnak" (goyim) kötelessége a "békesség kedvéért" megtartania a 7 db noachida törvényt, amelyet a nem zsidóvá önként "betért" pogányok, hanem a már Krisztus elõtt meglévõ "noachida" pogánymisszió által ún. "prozelitává" lett pogányok kötelesek voltak megtartani Izrael messiásváró adventjában. Ezek között található például a vérevés tilalma. Azonban ne felejtsük el, hogy az apostoli zsinat a Zerubábeli-Heródesi Templom lerombolása (Kr.u. 70) elõtt volt, s az ószövetségi "halakha" ennek lerombolása után gyakorlatilag megtarthatatlan. A farizeusi-rabbinikus judaizmus kétezer éves erõfeszítése ellenére, mély hiány és sóvárgás él minden jámbor zsidóban, mert érzi, hogy bármely talmudparafrázis ellenére valami mélységes seb van belül... A kõszív, a kõtemplom kivésetett, azonban a hússzív, melyrõl a próféta jövendölt, a "vízzel meghintés" által adatik meg, az Eucharisztia válik új hústemplommá az ember centrumában. A mózesi Törvényben leírt ún. tisztátalan állatok elfogyasztásának tilalma az egészségügyi óvintézkedéseken túl a zsidóság elkülönülés-tudatát is hivatott volt erõsíteni, amely során a mindennapokba is bekerült a különbségtétel, a megkülönböztetés vélelme a zsidó (szent) és a pogány (tisztátalan) dolgok között. Ez Krisztus egyetemes küldetése után megszûnt, és így megszûntek a tisztátalan dolgok megkülönböztetései is, és ezért az Újszövetség feloldotta ezeket a tilalmakat (vö. ApCsel 11,7-9; Róm 14,14.20; 1Kor 10,23-33; 1Tim 4,3-5). Ugyanez vonatkozik a vérre is: „Semmi, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem teheti õt tisztátalanná, hanem ami az emberbõl kijön, az szennyezi be az embert.” (Mk 7,15) Az ApCsel 15,20.29-ben található tilalom csak elsõ látásra tûnik a régi törvény megerõsítésének. Itt ugyanis az apostolok az Izrael földjén lévõ idegenekre vonatkozó törvényt idézik (Lev 17,8-9.10-12.15; 18,6-18), azaz egyrészrõl a megtért pogányok (illetve a keresztények általában) bebocsátást nyertek „Izrael földjére”, viszont megbotránkozást nem akartak a régi „földiek” között (vö. 1Kor 10,28-33). In these prohibitions, the Church indulged the particular feelings of the Jews, that the bond of union between them and the Gentiles might be more closely united; the latter in these two instances giving way to the prejudices of the former, who in their turn gave up much, by submitting to the abolition of the ceremonial law of Moses. This prohibition was of course only temporary, and to cease with the reasons, which gave rise to it. (Menochius) --- The Jews had such a horror of blood, that they considered those who eat it as defiled, and violators of the law of nature. The Lord had in effect from the beginning forbidden the use of blood to Noe [Noah], (Genesis ix. 4.) which he likewise reported in the strongest terms in Leviticus viii. 26.[vii. 26.?] By this we see the great authority of God's Church, and Councils which may make permanent or temporary decrees, such as are fitting for the state of the times or peoples, without any express Scripture at all, and by this authoritative exaction, things become of strict obligation, which previous to it, were in themselves indifferent. (Bristow) The use of these things, though of their own nature indifferent, were here prohibited, to bring the Jews more easily to admit of the society of the Gentiles; and to exercise the latter in obedience. But this prohibition was but temporary, and has long since ceased to oblige; more especially in the western churches. (Challoner)

A keresztény ember számára csak az Ószövetség erkölcsi parancsolatai kötelezõek (hiszen azok nem változhatnak), de a különbözõ liturgikus, szociális, és egyéb ún. kazuisztikus törvény már nem kötelezi õket. Így az étkezési szokások sem, pl. sertéshús-tilalom, vagy zsír tilalom, de ugyanide tartozik a vér-tilalom is. Jézus is ezt mondta: Mt 15, 11 Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a szájába, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert.« Mk 7, 15-19 Semmi, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem teheti õt tisztátalanná, hanem ami az emberbõl kijön, az szennyezi be az embert. Akinek füle van a hallásra, hallja meg.« Amikor bement a házba a tömeg elõl, megkérdezték õt tanítványai a példabeszéd értelmérõl. Így válaszolt nekik: »Hát ti is ilyen értetlenek vagytok? Nem látjátok be, hogy mindaz, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem szennyezheti be õt, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, aztán pedig a félreesõ helyre kerül?« Ezzel megtisztított minden ételt. Isten megismétli: Csel 11, 7-9 Szózatot is hallottam, amely felszólított: „Kelj föl Péter, öld meg és edd!” Én azonban azt mondtam: „Távol legyen tõlem, Uram, mert közönséges vagy tisztátalan sohasem jutott a számba!” Erre másodszor is megszólalt a szózat az égbõl: „Amit Isten tisztává tett, azt te ne mondd közönségesnek.” Pál ugyancsak: 1 Tim 4, 3-5 Akik azt mondják, hogy tilos a házasság, hogy tartózkodni kell egyes ételektõl, holott azokat azért teremtette Isten, hogy hálát adva élvezzék õket a hívek, azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendõ, amit hálaadással vesz magához az ember, mert szentté lesz Isten igéje és az imádság által. A JT-k azt mondják, hogy igen, de az Apostolok cselekedeteiben (15. f.) is meg van tiltva a vér, a bálványhús és a fulladt állat evése, azaz az Újszövetség ezt továbbra is tiltja. A katolikusok számára ezt a kérdést a Firenzei zsinat eldöntötte, ui. kijelentette, hogy ez az apostoli rendelkezés csak ideiglenes intézkedés volt, hogy megkönnyítsék a zsidók és a pogányok közötti egyetértést a korai Egyházban. Tehát a rendelkezés csak az adott körülmények között volt kötelezõ. Úgy is mondhatnánk, hogy egyházfegyelmi kérdés volt. Ugyanezt a Biblia is megerõsíti, és megadja arra a választ, hogy miért is hozták ezt a döntést az apostolok. Pál kétszer is beszél errõl: Róm 14, 1 Karoljátok fel szeretettel azt, aki gyönge a hitben, de anélkül, hogy vitatkoznátok az eltérõ felfogásokról. (2) Van, aki hiszi, hogy mindent szabad ennie; aki pedig gyönge, az növényekkel táplálkozik. (3) Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Hiszen Isten magáévá fogadta õt… (6) Aki megtartja a napot, az Úrért tartja meg; s aki eszik, az Úrra való tekintettel eszik, mert hálát ad Istennek; és aki nem eszik, az Úrra való tekintetbõl nem eszik -- s õ is hálát ad Istennek. … (13) Ezért ne ítéljük el többé egymást, hanem inkább arra határozzátok el magatokat, hogy ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy megbotránkozást. (14) Tudom, és meggyõzõdésem az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában; csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. (15) De ha a testvéred elszomorodik az ételed miatt, akkor már nem a szeretetnek megfelelõen jársz el. Ne veszítsd el ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. (16) Ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. (17) Isten országa ugyanis nem étel és nem ital, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben… (20) Ne rontsd le az étel miatt Isten mûvét. Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki botránkozással eszi. (21) Jobb, ha nem eszel húst és nem iszol bort, sem egyebet nem teszel, ami miatt testvéred megütközik. (22) A meggyõzõdésed maradjon a tied Isten elõtt. Boldog, aki nem ítéli el magát azzal, amire elhatározza magát. (23) Akinek azonban kétségei vannak, és mégis eszik, ítéletet von magára, mert cselekvése nem származik meggyõzõdésbõl. Bûn tehát mindaz, ami nem történik hitbõl eredõ meggyõzõdésbõl. 1 Kor 10, 25 Mindent, ami a húspiacon eladásra kerül, egyetek meg, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek. (26) Mert az Úré a föld és annak teljessége. (27) Ha valaki a hitetlenek közül meghív titeket és el akartok menni, mindent egyetek meg, amit elétek tesznek, anélkül, hogy lelkiismereti okból bármit kérdeznétek. (28) De ha valaki azt mondja nektek: »Ez a bálványok áldozatából való«, ne egyétek meg amiatt, aki szóvá tette, és a lelkiismeret miatt; (29) nem a te lelkiismeretedet értem ezen, hanem a másikét. Miért ítélje meg az én szabadságomat másnak a lelkiismerete? (30) Ha én hálaadással étkezem, miért káromoljon engem valaki azért, amiért hálát adok? (31) Tehát akár esztek, akár isztok, és bármi mást tesztek, mindent Isten dicsõségére tegyetek. (32) Ne adjatok okot a botránkozásra se zsidóknak, se görögöknek, se Isten egyházának… Tehát azért tiltották meg a vér evését az apostolok, hogy „ne adjanak okot a botránkozásra” s hogy „ne káromolják azt a jót”, amiben részesültünk, s hogy ne veszítsük el egy étel miatt azt, akiért Krisztus meghalt. Mindezt a tiltó rész is megerõsíti, hiszen megadja az okot, hogy miért kell tartózkodni a vértõl: „Mert Mózesnek õsi nemzedékek óta hirdetõi vannak a városokban” (ApCsel 15, 21). Általában az apostoli zsinat (Kr.u. 50 körül) egyes végzéseivel jönnek. Azonban az apostoli zsinat pasztorális és nem doktrinális végzését idézik, amely bármikor, a körülményekhez mérten megváltoztatható. Az apostoli zsinat leszögezte azt az örökérvényû dogmatikai igazságot, hogy egyedül Jézus Krisztus húsvétja által van üdvössége minden embernek a Földön, az Ószövetség csak elõkép volt, amely beteljesedett. Ezért egyetemleges (katholikos) az Egyház, minden kor és minden hely emberéhez szól a "királyi decretum", vagyis az "Euvangelion". Az apostoli zsinat ezenkívül pasztorális, diszciplináris döntvényt is hozott. A zsidók tisztán pasztorális szempontból megtarthatják (nem kötelezõ jelleggel) az Ószövetség rituális és fegyelmi szabályait (alapja a 613 elõírás a Tórában), míg a betérõ "sokaságnak" (goyim) kötelessége a "békesség kedvéért" megtartania a 7 db noachida törvényt, amelyet a nem zsidóvá önként "betért" pogányok, hanem a már Krisztus elõtt meglévõ "noachida" pogánymisszió által ún. "prozelitává" lett pogányok kötelesek voltak megtartani Izrael messiásváró adventjában. Ezek között található például a vérevés tilalma. Azonban ne felejtsük el, hogy az apostoli zsinat a Zerubábeli-Heródesi Templom lerombolása (Kr.u. 70) elõtt volt, s az ószövetségi "halakha" ennek lerombolása után gyakorlatilag megtarthatatlan. A farizeusi-rabbinikus judaizmus kétezer éves erõfeszítése ellenére, mély hiány és sóvárgás él minden jámbor zsidóban, mert érzi, hogy bármely talmudparafrázis ellenére valami mélységes seb van belül... A kõszív, a kõtemplom kivésetett, azonban a hússzív, melyrõl a próféta jövendölt, a "vízzel meghintés" által adatik meg, az Eucharisztia válik új hústemplommá az ember centrumában. A mózesi Törvényben leírt ún. tisztátalan állatok elfogyasztásának tilalma az egészségügyi óvintézkedéseken túl a zsidóság elkülönülés-tudatát is hivatott volt erõsíteni, amely során a mindennapokba is bekerült a különbségtétel, a megkülönböztetés vélelme a zsidó (szent) és a pogány (tisztátalan) dolgok között. Ez Krisztus egyetemes küldetése után megszûnt, és így megszûntek a tisztátalan dolgok megkülönböztetései is, és ezért az Újszövetség feloldotta ezeket a tilalmakat (vö. ApCsel 11, 7-9; Róm 14, 14.20; 1Kor 10, 23-33; 1Tim 4, 3-5). Ugyanez vonatkozik a vérre is: „Semmi, ami kívülrõl megy be az emberbe, nem teheti õt tisztátalanná, hanem ami az emberbõl kijön, az szennyezi be az embert.” (Mk 7, 15) Az ApCsel 15, 20.29-ben található tilalom csak elsõ látásra tûnik a régi törvény megerõsítésének. Itt ugyanis az apostolok az Izrael földjén lévõ idegenekre vonatkozó törvényt idézik (Lev 17, 8-9.10-12.15; 18, 6-18), azaz egyrészrõl a megtért pogányok (illetve a keresztények általában) bebocsátást nyertek „Izrael földjére”, viszont megbotránkozást nem akartak a régi „földiek” között (vö. 1Kor 10, 28-33). In these prohibitions, the Church indulged the particular feelings of the Jews, that the bond of union between them and the Gentiles might be more closely united; the latter in these two instances giving way to the prejudices of the former, who in their turn gave up much, by submitting to the abolition of the ceremonial law of Moses. This prohibition was of course only temporary, and to cease with the reasons, which gave rise to it. (Menochius) --- The Jews had such a horror of blood, that they considered those who eat it as defiled, and violators of the law of nature. The Lord had in effect from the beginning forbidden the use of blood to Noe [Noah], (Genesis ix. 4.) which he likewise reported in the strongest terms in Leviticus viii. 26.[vii. 26.?] By this we see the great authority of God's Church, and Councils which may make permanent or temporary decrees, such as are fitting for the state of the times or peoples, without any express Scripture at all, and by this authoritative exaction, things become of strict obligation, which previous to it, were in themselves indifferent. (Bristow) The use of these things, though of their own nature indifferent, were here prohibited, to bring the Jews more easily to admit of the society of the Gentiles; and to exercise the latter in obedience. But this prohibition was but temporary, and has long since ceased to oblige; more especially in the western churches. (Challoner)
az elozore valaszolva, azert tiltjak, mert a ver az SZENT. ezt egy baratomtol tudom.
Egyének mindig voltak szép számmal, akik visszautasították a vért. Szakmabeliek is! Nem propagálják, de nem mindenki dõlt be a modern orvostudomány eme 'csodaterápiájának'. Egyébként akit ennyire érdekel, hogy már a sokadik ilyen témájú kérdést írják ki miatta, én szívesen küldök hiteles, a téma neves professzoraitól származó videót, vagy más infó anyagot. Az ismerethiányból és intoleranciából eredõ értelmetlen szövegelés helyett, mindenképpen okosabb lenne alaposan utána járni a dolognak. (Nem ezzel a kérdéssel, és az eddigi válaszokkal van a baj.)
Nem tudok róla, hogy a you tube-on, vagy valamelyik videomegosztón fönt volna, nekem VHS-ben van meg. De DVD-is kiadták már. Nem véletlen egyébként, hogy ezek nem ilyen mód vannak terjesztve. A szöveges dokumentumokból pedig sok megtalálható már ezeken az oldalakon is. Az 'egészségügy' - 'alternatív gyógyítás' cím alatt, de máshol is. Akinek pedig speciális ismeretre van e tárgyból szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Tanúkkal. Egy biztos, sok orvos, aki elkötelezett ezen a területen, messzemenõen támogatja minden olyan ember meggyõzõdését, aki vér nélkül akar kiváló ellátást kapni. (NEM CSAK JEHOVA TANÚIRÓL VAN SZÓ). És ezt jó okkal teszik. Egyébként a Tanúk hivatalos oldalán is fent van egy film bemutatója, ahonnan meg lehet rendelni. (A film maga díjtalan) Vagyis az információ mindenki számára elérhetõ, aki az intoleráns vádaskodáson túl, többre is kíváncsi.
Ne személyeskedjünk (hogy csak neked, csak itt, csak most), légyszíves tedd fel ide mindannyiunk örömére ezeket a média tartalmakat. Köszi!
Ezt is rosszul tudtad velünk kapcsolatban: A négy orvosi konferencián (1998) leginkább abban egyeztek meg, hogy a saját vér használata sokkal biztonságosabb más ember levett vérének a használatánál. Emiatt némelyek azt ajánlották, hogy a mûtét elõtt tárolják az illetõ vérét. Sokan azonban megjegyezték, hogy vészhelyzetben nincs idõ arra, hogy tárolják a vért. Ezenkívül Jehova Tanúi vallási szempontból kifogásolják bármilyen tárolt vér használatát. Már 1998-ban 88.000 orvos látta úgy, hogy eredményesen és sokkal biztonságosabban lehet kezelni a betegeket vér nélkül!!!
ma 16:40: Szóval ez az összes érved az álláspontod mellett? Jellemzõ!
Az orvosok most már másként tekintenek a vér nélküli sebészetre JANET, egy kanadai nõ elmagyarázta a fiának, hogy õ maga miért AIDS-es. A férje fertõzte meg a betegséggel, mielõtt meghalt. S a férje, aki vérzékeny volt, valószínûleg egy véralkotó útján kapta el az AIDS-et. Az ehhez hasonló rémtörténetek csupán egy részét alkotják azoknak az okoknak, amelyek arra késztetik az orvosi világot, hogy gondolja át, vajon a vértranszfúziót általánosan elterjedt gyakorlatként alkalmazza-e. Sõt idén a The New York Timesnak ez volt az egyik fõcíme: „Újabban kezdik elfogadni a »vér nélküli« sebészetet”. Miért kutatnak más módszerek után? Az egyik fõ indítóerõ, hogy képtelenség biztonságossá tenni a vérkészleteket. A torontói Globe and Mail 1998. január 31-ei száma például ezt jegyezte meg az 1980-as évek kanadai „fertõzött vér tragédiájáról”: „ A hepatitis C olyan májbetegség, mely legyengítheti az embert, és amelyre nincs gyógymód . . . Lehetséges, hogy a kanadaiak közül 60 000-en fertõzõdtek meg a vírussal a fertõzött vér által, ami azt jelenti, hogy 12 000-en halhatnak meg vértõl kapott hepatitis következtében.” Bár az újabb vizsgálómódszerek nagyban csökkentik a veszélyt, Horace Krever bíró ezt mondta a Winnipegben tartott konferencián: „Kanada vérkészlete sohasem volt teljesen biztonságos, és nem is lehet az soha. A vér használata elkerülhetetlenül kockázatokkal jár.” Ezenkívül minden egység vérrel, melyet a testbe juttatnak, nõ a betegségek átadásának vagy a súlyos reakciók fellépésének a veszélye. Rigában dr. Jean-Marc Debue, a párizsi Clinique des Maussins munkatársa ezt a következtetést vonta le: „Nekünk, orvosoknak újra át kellett gondolnunk a megszokott gyógyászati módszereinket . . . A vértranszfúziók sok beteg életét meghosszabítják, mások életét viszont tönkreteszik azáltal, hogy gyógyíthatatlan betegségeket kapnak általuk.” Azok a vérvizsgáló módszerek, melyekkel a fertõzés okozóit igyekeznek kimutatni, rendszerint nem tudnak lépést tartani az újabb és újabb fenyegetõ betegségekkel, s ezért talán nem is védenek meg tõlük. Az ottawai (Ontario, Kanada) dr. Paul Gully például ezt az észrevételt teszi: „ A hepatitis G egy újonnan meghatározott RNS-vírus; történt már olyan, hogy transzfúzió útján kapta el valaki, de jelenleg ismeretlen, hogy ennek mekkora a kockázata.”
Jujj nem nyugszik ez az istenbarma, mindenáron teleokádja a libraryjével a topicot.
Jehova Tanúi Biblián alapuló okokból nem fogadnak el vérátömlesztést. Ám elfogadják — és határozottan keresik is — a vér használatának orvosi alternatíváit. „Jehova Tanúi szorgalmasan kutatnak a legjobb orvosi kezelés után — mondta dr. Richard K. Spence, amikor az egyik New York-i kórház sebészeti osztályának a vezetõje volt. — Csoportként õk a legtájékozottabb betegek, akikkel a sebészek valaha is találkozni fognak.” Az orvosok számos vér nélküli sebészeti eljárást tökéletesítettek Jehova Tanúin. Vegyük például Denton Cooley szív- és érsebész tapasztalatát. Csapata 27 év leforgása alatt 663 nyitott szívmûtétet hajtott végre vér nélkül Jehova Tanúin. Az eredmények egyértelmûen tanúsítják, hogy a vér használata nélkül is sikeres szívmûtétek végezhetõk. Az igaz, hogy sokan kritizálják Jehova Tanúit amiatt, hogy nem fogadnak el vért. De egy ismertetõ, melyet a Nagy-Britanniai és Írországi Aneszteziológusok Társasága adott ki, a Tanúk állásfoglalását „az élet iránti tisztelet jelének” nevezi. Valójában a Tanúk megmásíthatatlan álláspontja jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy mindenki számára biztonságosabb orvosi kezelés váljon elérhetõvé. „Azok a Jehova Tanúi, akiknek mûtétre volt szükségük, utat mutattak, s fejlõdésre kényszerítették a norvég egészségügy egy fontos területét” — írja Stein A. Evensen professzor, a Norvég Nemzeti Kórház munkatársa. Jehova Tanúi egy segíteni kész összekötõ szolgálatot hoztak létre, mellyel támogatni szeretnék az orvosokat abban, hogy vér nélküli kezelésrõl gondoskodhassanak. Jelenleg 1400-nál is több kórházi összekötõ bizottság van világszerte. Ezek fel vannak készülve arra, hogy orvosi kiadványokat adjanak a doktoroknak és a kutatóknak az adatbázisukból, melyben több mint 3000, vér nélküli orvoslással és sebészettel foglalkozó cikk van. „A Tanúk által létrehozott kórházi összekötõ bizottságok munkájának köszönhetõen ma már nemcsak Jehova Tanúinál, hanem a betegeknél általában is kisebb valószínûséggel alkalmaznak szükségtelenül vértranszfúziót” — jegyzi meg dr. Charles Baron, a Bostoni Jogtudományi Egyetem professzora. Az orvosi területen már sokaknak hasznára vált az az információ, melyet Jehova Tanúi állítottak össze a vér nélküli orvoslásról és sebészetrõl. Amikor például az Autotransfusion: Therapeutic Principles and Trends (Saját vér transzfúziója: Gyógyászati alapelvek és irányvonalak) címû könyv anyagát állították össze a könyv szerzõi, megkérték Jehova Tanúit, hogy közöljenek információt a vértranszfúzió helyettesítésének alternatíváiról. A Tanúk boldogan tettek eleget kérésüknek. A szerzõk késõbb hálásan kijelentették: „Ebben a témában még sohasem olvastunk ilyen tömör, teljes listát azokról az eljárásokról, melyekkel el lehet kerülni a homológ vértranszfúziót.” Az orvostudományban elért fejlõdés sokakat arra indított, hogy fontolóra vegyék a vér nélküli orvoslást. Mi lesz a fejlõdés következõ lépcsõfoka? Luc Montagnier professzor, az AIDS-vírus felfedezõje kijelenti: „Minél jobban megértjük ezt a területet, annál világosabb számunkra, hogy eljön majd az a nap, amikor a vértranszfúzió feledésbe merül.” A vér alternatívái addig is életeket mentenek. Most akkor hogy is van? Lehet, hogy erõsen le van maradva a magyar egyetemi képzés az orvosoknál? Vagy csupán a szándékos és manipulatív értetlenkedés az oka annak, hogy ennyire félremagyarázzátok a valóságot? Vagy azt állítjátok, hogy ami jobb helyeken már bevett gyakorlat, az a magyarnak nem való?
De a bibliai érveket csak õk(JT) tekintik magukra nézve kötelezõnek. Így elég furcsának tûnik az orvos szemszögébõl(sugalmazásnak), racionálisnak csak akkor mondanám, ha a benne lévõ dolgokat igaznak fogadod el. A pácienseket ettõl függetlenül nem lehet kényelmetlenségeknek tekinteni.(még ha történetesen az egyik épp az is--A JT-i mániákus depresszióshoz+ paranoiához képest leányálom. ) Meg kell próbálni rávilágítani az eszmerendszerük téves pontjaira. Ha nem sikerül, akkor csak meg kell menteni az életét(már csak az eskünk+a törvények miatt--akkor is ha nem akarja)
Megismétlem...nézd végig azt a kérdést amit írtam, okosabb leszel.(pláne ha utánanézel azoknak a dolgoknak amit oda írtam a véralvadás témában--tényleg nehezen fellelhetõ biokémiai tényekrõl, információkról van szó, amit érdemes elolvasni, mielõtt vki önként lemond az életérõl.) És hogyan gondoltad, hogy kapod vissza a véred, ha nem egy tárolóban tároljuk Itt azt kell érteni, hogy a pácienstõl 2-3 héttel a mûtét elõtt naponta leveszünk x mennyiségû vért. A szervezete ezt pótolja, így + vért(a sajátját) kap vissza súlyosabb mûtéti vérzés( ebbe már a JT ápoló belekötött. Ellenben a rekombináns heparin és a dikumarinszármazékokról is írtam) esetén.
Bocsi - "sugalmakra"!
"Nem, apukám, mindenki egyféle orvosi ellátást kap - nincsenek külön igények, hogy jaj, azt õ nem fogadja el." Egyrészt a Tanúk nem "nyugalmakra" hallgatnak, hanem nagyon is racionális (bibliai) érvekre, másrészt a fenti érved egy igen-igen elavult orvosi hozzáállást tükröz! Így van, apukám!
Én valahogy úgy nõttem fel, hogy nem kaptam be az ujjamat, pedig nem voltam Tanú szülõk gyereke. Szörnyû? Érdekes érv ez is.
Szerintem az orvosoknak tele a töke az õrornyosokkal. Gondold el minden hülye szekta jönne a saját hülye igényeivel arról, hogy jajj, õ neki nem lehet ezt meg ezt csinálni, mert a szektavezérnek azt sugallmazta az istene, hogy ezt nem szabad. Nem, apukám, mindenki egyféle orvosi ellátást kap - nincsenek külön igények, hogy jaj, azt õ nem fogadja el.
ma 13:32: Ez alapvetõ lenne! Ennyit a tiszteletrõl és a saját hitelességedrõl. ma 14:07: "Tényleg nem fogadják el a saját vérüket?" Én vajon ezt mondtam? A tárolt vérrõl van szó! Ez, akárhányszor is hozzátok fel ellenünk, semmilyen szempontból sem elfogadható, és persze a legtöbb esetben kivitelezhetetlen és nem gyakorlatias. Nem kéne úgy beállítani, hogy "csak" a Tanú jogvédõk vannak és a "jól képzett", vitán felül álló orvosok, kiknek az eljárását és szakmai felkészültségét, valamint rátermettségét megkérdõjelezni nem szabad! Mert ez olyan lenne, mint a papi tekintély, sokak által megkérdõjelezhetetlen titulusa. Valójában sok Tanú, orvosként dönt ebben, és ott van az a hál istennek több tízezer, velünk minden körülmények között együttmûködõ orvos, akikre rossz az példád. Ugyanis nem akar itt senki szakmai rangsort állítani köztük, de azt is elismerheted (bár ehhez is tapasztalat kellene), hogy rengeteg alkalommal pont ezek a vér nélkül is operálni hajlandó orvosok kapják meg azokat az eseteket, melyekrõl a másik oldal lemondott!!! Már bocs. Tehát akkor a vér nélkül kezelõ orvosoknak könnyebb dolguk lenne? Nem, sõt! De mégis képesek elérni mindazt a szintet (egyes helyeken, magasabbat is), mint azok, kik ragaszkodnak, sokszor indokolatlanul is a vérhez! És akkor a vér nélküli kezelés rengeteg elõnyérõl nem is beszéltünk, amin különösen nagy hangsúly van egyébként. És amirõl nagyon gyakran szinte szó sem esik. Persze ez magyarázható azzal, hogy hiányosak az ezzel kapcsolatos ismeretek. Pótolható!
Ha saját vért sem szabad a testbe juttatni, akkor mivan ha egy hû Õrtorony-szolgáló elvágja otthon a kezét hússzeletelés közben. Bekaphatja-e az ujját, hogy elállítsa a vérzést? Hiszen, akkor a vér a száján át visszajut:) Fujj, de rohadt nagy bûn.
Ezek sem a te érveid, gyanítom el sem olvastad, csak ideborítod az Õrtornyot, aztán nyugodtan hátradõlsz, hogy na, jól megmagyarázta a rabszolga osztály a sok hitetlen kutyának, na, nem tudtok mit mondani rá, he?
Néhány, a már több, mint 10 éve is alkalmazott eljárások közül: ▪ Az elektrokauter-készülék a hõt használja fel, hogy megszüntesse az erek vérzését. ▪ Az argonsugár koagulátor megállítja a vérzést a mûtét alatt. ▪ A harmóniaszike rezegtetéssel és súrlódással — nagyjából egyszerre — vág, és okoz véralvadást. ▪ Bizonyosfajta sebészi beavatkozásokkor gyakran használják az olyan gyógyszereket, mint a tranexamsav és desmopressin, hogy növeljék a véralvadást és csökkentsék a vérzést. ▪ Hipotenzív anesztézia csökkenti a vérveszteséget azáltal, hogy csökkenti a vérnyomást. Ezenkívül fontos, hogy fejlesztik az intraoperatív vérmentõ gépeket. A mûtét alatt ezek a gépek visszanyerik és azonnal felhasználják a beteg vérét, anélkül hogy tárolni kellene azt. Az újabb gépek, mialatt összeköttetésben maradnak a beteggel, még szét is tudják választani a vért alkotóelemeire, s újból fel tudják használni azokat, amelyek szükségesek.
Te, a véleményem szerint, egyszerûen csak gyûlöletkampányt folytatsz ellenünk! Te hallgató vagy az egyetemen? Ilyen orvosaink lesznek? Nem hogy inkább tanulnál arról, hogy mit lehet, és nem arra gyúrnád magad, hogy mit nem! Neked talán mindennel kapcsolatban van gyakorlati tapasztalatod? Hát pedig ez nem igaz, ahogy a válaszaidat nézem. Neked sok mindenrõl, amit valójában meg lehet tenni, sok fogalmad nincs!
egyébként a másik vitához egy kis fordítási jegyzék(mivel kollegával vitáztam, ezért szakszavakat használtam, amit a laikus nem ért, ellenben sokkal gyorsabban legépelhetõ) vasodilatator-értágító trombus-vérrög reperfúzió-szöveti vérellátás újraindítása transzláció- mRNS-rõl fehérjeszintézis TFmRNA-a TF mRNS dikumarin, heparin-vérhígítók ROS- reaktív oxigen species pl. szuperoxid a legtöbbet ott leírtam, de ha kimaradt, akkor szóljatok.
Egyébként az a sztori, ahol a páciens elveszti a vérének a 90%át, az egészen biztosan nem igaz. Persze most majd kapom a fejemre az áldást, de a hozzászólók még soha nem voltak mûtõben, így nem tudhatják, de aki elveszti a vértérfogata kb. felét az szinte biztos halott.
Nos, én nem tudom, hogy a 61% os hozzászóló medikus-e vagy sem, de én az vagyok. Valószínûleg nem vettétek észre(véletlenül?) de van egy másik topic, ahol az õrtornyos problémát tudományos igénnyel igyekeztem megmagyarázni. A JT-s ápoló ugyanezeket a kivágott ÉBREDJETEK! idézeteket másolta be, de sajnos míg az itteni JT hozzászólók csak idézetekkel villognak(melyek valóságtartalmát és korszerûségét nem ellenõrizték), addig nekem némi valódi élettani-biokémiai információ van a kezemben, amit persze idézetekkel(ezek más kérdések megválaszolására vannak elõkészítve) tagadni nem lehet. Ezeket a másik "véres" kérdésnél leírtam, és ha az illetõ valószínûleg továbbra sem fog vértrafóval élni, de vélhetõen átgondolja azokat az infókat, amikkel ott találkozott.
" hanem azoknak az állíítólagos orvosoknak, akiket az Õrtorony kiragadva idézget." Ez is alapos beszûkültségre vall! Utána lehet nézni neked is, te mint orvostan-hallgató (ha igaz), különösen jó helyzetben vagy ez ügyben. Minden idézett orvosnak, esetnek utána nézhetsz. Sok dolgod lenne azt hiszem, mert csak az elmúlt 20 évben rengeteg szakember neve merült fel a folyóiratainkban szerte a világon, a vér nélküli orvoslással kapcsolatban. Az, hogy te hitetlenkedsz ebben a dologban, a te dolgod. De ez nem érv az ellen, hogy sok 10.000 orvos, szerte a világon nem ért egyet veled!
Háhh, kétszer másoltad be ugyanazt. Mondd, vannak saját gondolataid, vagy csak ismételgetni tudod azt, amit a számozott bekezdésben leírtak. Erre egy robot is képes.
A minõségi kutatás, melyet Jehova Tanúi végeznek az orvosi szakirodalomban, megbízható és naprakész. Egy állományban lévõ nõvér, aki egy kórház sebészeti osztályán társigazgató Oregonban (USA), a fõmûtõsök számára megjelent egyik orvosi kiadvány egy cikkében azt mondta: „Jehova Tanúi elõttünk járnak. Õk a legtájékozottabbak a vér és vérkészítmények alternatíváit illetõen, és gyakran már azelõtt látnak el bennünket irodalommal, mielõtt mi hallanánk arról” (OR Manager, 1993. január 12. oldal).
Nem az orvosoknak hiszed el, hanem azoknak az állíítólagos orvosoknak, akiket az Õrtorony kiragadva idézget. A másik oldal véleményét te nem fogod hallani, azt ugye nem hozzák le a magazinotokban, és te ugye abból indulsz ki, hogy minden, amit nem bruklinban írtak, az csak hazugság lehet.
A vér alkalmazásának elõnyeivel és kockázataival kapcsolatban az orvosok más-más véleményen vannak. Az egyik gyakran alkalmaz vérátömlesztést, és meg van gyõzõdve arról, hogy az megéri a kockázatot. A másik úgy érzi, hogy a kockázatvállalás indokolatlan, mivel õ vér nélküli kezeléssel is jó eredményeket ért el. Végül is, mint betegnek vagy mint szülõnek, neked kell döntened. Miért neked? Azért, mert a te tested, életed, etikád van érintve.
Nem vakon hiszem el, hanem azoknak az orvosoknak hiszem el, akik már abszolút bizonyították, hogy meg lehet csinálni sok olyan beavatkozást vér nélkül, amit a magadfajta sajnos élbõl és felelõtlen módon elutasítana. Azoknak az elismert szakembereknek hiszem el, akik az arcukat és a módszereiket is vállalták a filmjeinken! Ja, hogy más, "elismert orvosok" "ellentmondanak" ennek? Minek is? Tán a megtörtént és pontosan ledokumentált esetek ezreinek? Nem, azt ami történt és kipróbált módszer, nem tagadhatja senki, még te sem. Tessék, itt egy példa: A Time folyóiratban megjelent cikk a bevezetõben Henry Jackson tapasztalatát közölte, aki olyan erõs belsõ vérzést szenvedett, hogy vérének 90 százalékát elvesztette, hemoglobinszintje pedig életveszélyesen alacsonyra, deciliterenként 1, 7 grammra esett le. Jacksont az Englewood Kórházba szállították egy másik New Jersey-i kórházból, amely nem biztosította számára a vértranszfúzió felhasználása nélküli kezelést. Az englewoodi létesítményben dr. Aryeh Shander felügyelete alatt Jacksonnak „nagy hatékonyságú vaspótló készítményeket és vitaminokat adtak, továbbá »hatásos adag« vérképzõ gyógyszert, szintetikus eritropoetint, amely arra serkenti a csontvelõt, hogy vörösvérsejteket képezzen. Végül intravénásan folyadékokat kapott, hogy a még megmaradt csekély keringést serkentsék.” A Time arról számolt be, hogy pár nappal késõbb „az elsõ kórház telefonált, hogy megkérdezze, vajon Jackson meghalt-e. Shander nem titkolt elégedettséggel ezt mondta nekik: »Nemcsak hogy nem halt meg, de jól van, és kész arra, hogy elhagyja a kórházat, és hamarosan hozzálásson szokásos üzleti tevékenységéhez.«”
Aha, szóval neked semmilyen úton nem volt még tapasztalatod ezzel az egész véres cuccal, csak vakon elhiszed az Õrtoronynak, hogy ez így oké. A vezetõ testületed, akit te Isten szócsövének tartasz éppenséggel más f*szával veri a csalánt.
ma 17:02: És ennek a személyeskedõ és mocskoló szövegednek mi köze is a témához? Úgy látszik, ehhez jobban értesz!
És az én érveim csak akkor lehetnének, ha gyakorlott sebész lennék, aki vállalva a kihívásokat, sikeresen mûtök meg embereket vér nélkül. Meg akkor lehetne kicsit jobban a saját érvem, ha átestem volna hasonló traumán. De ettõl még igaz, amit írok!!! Utána kéne nézned, nem pedig a te eddigi ismereteiddel, tapasztalataiddal osztani az észt.
Kíváncsi lennék micsoda lelkivilágod lehet neked... Érted, most végigtúrja a Watchtower Libraryt és MINDEN vérrel kapcsolatos szart idemásolja. Mivel õ sem orvos (mér is lenne, tanúknak nem ajánlott továbbtanulni, mivel az Õrtorony a buta, megvezethetõ, primitív embereket szereti) fogalma sincs ezekrõl a szakkifejezésekrõl, de igazából jól hangzik, mert a tudományosság látszatát kelti. Pedig valójában nem tudományos okokból nyomják ezt a hülyeséget, hanem az 1961-ben bevezetett hülye szektás vallási dogmájuk miatt.
Nem fogom megint leírni a véleményem. ha akarod látni, nézd meg azt a vitát, amit egy JT ápolóval folytattam(adj vért, életet mentesz...). Tényleg nem fogadják el a saját vérüket? Egy JT jogvédõ lehetséges alternatívaként emlegette egy elõadáson. Lehet, csak azért, hogy ne szedjük szét( az élettani-biokémiai-immunológiai részekhez valszeg jobban értünk. Abból a szempontból az ember saját vére nagyon jó megoldás), és vmilyen szinten pozitív benyomást tegyen. Azt, hogy ki a jó sebész nagyon nehéz eldönteni(pl. A-nak több betege hal meg, mint B-nek. Ez azért van, mert B jobb, vagy mert A-hoz a nehéz eseteket küldik?) Így lehet, hogy amit te pozitívumnak vélsz, valójában a beteg életének kockáztatása. Ebbõl eléggé világos, hogy a "mezei sebész", lehet hogy mégis csak jobb, mint a te általad jónak vélt orvos.
Mit kell mindig kijavítani, hogy nem jehovák. Senkit nem érdekel, hogy éppen minek nevezteti magát az Õrtorony. Ez olyan nevetséges szómágia, mint az, hogy "nem cigány, hanem roma származású".
Vajon a Cselekedetek 15:28,  29-ben feljegyzett döntés csupán ideiglenes követelmény volt, és nem olyan kötelezettséget jelentett, amely a többi keresztényekre is minden idõben vonatkozik? Egyesek úgy vélik, hogy az apostoli rendelet nem jelentett minden idõre szóló kötelességet a keresztények számára. A Cselekedetek könyve ezzel szemben határozottan mást mutat. Azt mutatja, hogy körülbelül tíz évvel azután, hogy a jeruzsálemi tanács meghozta ezt a döntést, a keresztények továbbra is azzal a „döntéssel” összhangban jártak el, hogy „tartózkodjanak a bálványoknak áldozott dolgoktól, úgyszintén a vértõl, a megfojtott állatoktól és a paráznaságtól” (Cselekedetek 21:25). Ez azt mutatja, hogy tisztában voltak a vértõl való tartózkodás követelményével, amely nemcsak a pogányok közül egy bizonyos területen megtértekre korlátozódott, és nem is csupán egy rövid idõszakra kiterjedõen volt érvényben. De mi volt a helyzet a késõbbi évszázadok során, amikor a keresztényiség távoli helyekre is elterjedt? Vizsgáljuk meg a bizonyítékot a Cselekedetek 15:28,  29-ben feljegyzett rendelet kiadását követõ évszázadokból. Eusebius, harmadik századi író, akit az „egyháztörténet atyjának” tekintenek, elmondja, mi történt Lyonban (ma Franciaország) az i. sz. 177. évben. A vallásos ellenségek hamisan azzal vádolták meg a keresztényeket, hogy megesznek kisgyermekeket. Néhány keresztény kínzása és kivégzése során az egyik lány, név szerint Biblias, így felelt a hamis vádakra: „Hogyan is ehetnénk meg gyermekeket — mi, akiknek törvénytelen dolog megenni az állatok vérét.” Hasonló természetû hamis vádak Tertullianust, a korai latin teológust (kb. i. sz. 160—230), annak kihangsúlyozására indították, hogy bár a rómaiaknak szokásuk volt vért inni, a keresztények nem tettek ilyet. Ezt írja: „Szégyenkezzetek természetellenes szokásaitok miatt a keresztények elõtt. Mi még állatok vérét sem használjuk fel ételeinkben, mert ezek közönséges ételek . . . A bíróságokon vérrel töltött kolbászokat kínáltok a keresztényeknek. Persze tudatában vagytok annak, hogy maga az a dolog, amivel igyekeztek letéríteni õket a helyes útról, törvénytelen elõttük. Hogyan lehetséges tehát az, hogy bár biztosak vagytok abban, hogy borzadnak az állat vérétõl, mégis elhiszitek, hogy mohón vágyódnak emberi vérre?” Hivatkozva a Cselekedetek 15:28,  29-re, azután ezt mondja: „A ’vérre’ vonatkozó tilalmat még inkább [tilalomnak] értjük az embervérre.” Minucius Felix, római ügyvéd, aki körülbelül i. sz. 250-ig élt, ugyanezt a világos gondolatot hangsúlyozza, amikor ezt írta: „Annyira irtózunk az emberi vértõl, hogy még a megehetõ állatok vérét sem használjuk fel ételeinkben.” A történelmi bizonyíték oly bõséges és világos, hogy John Kaye püspök (1783—1853) egyértelmûen leszögezte: „A korai keresztények lelkiismeretesen az apostolok által kijelentett jeruzsálemi rendelettel összhangban jártak el akkor, amikor tartózkodtak a megfojtott állatoktól és a vértõl.” De vajon a ’korai keresztények’ és Jehova modernkori tanúi az egyedüliek, akik ilyen Biblián alapuló nézetet vallanak? Egyáltalán nem. A Cselekedetek 15:29-cel kapcsolatban Giuseppe Ricciotti (1890—1964) katolikus bibliai szaktekintély utal a (korábban leírt) Lyon-i eseményre, mint bizonyítékra, mely szerint a korai keresztények nem ehettek vért. Azután hozzáfûzi, „de még az ezt követõ évszázadokon át egészen a középkorig is találkozhatunk ennek a korai [vér-]’utálatnak’ a váratlan visszhangjaival, kétségtelenül a rendelet miatt.” Például a Quinisext-i i. sz. 692-ben, Konstantinápolyban kijelentette: „Az isteni Szentírás megparancsolja nekünk, hogy tartózkodjunk a vértõl, a megfojtott állatoktól és a paráznaságtól . . . Ezentúl, ha bárki megpróbálna bármilyen formában állatvért enni, ha papi személy, váltassék le; ha közember, végeztessék ki.” Hasonlóképpen Ottó von Bamberg (kb. i. sz. 1060—1139) neves püspök és igehirdetõ, megmagyarázta a Pomeraniában megtérteknek, hogy „ne egyenek semmiféle tisztátalan dolgot vagy azt, ami magától hullott el, vagy megfojtották, vagy bálványoknak áldozták, vagy az állatok vérét.” Még közelebb kerülve korunkhoz, Luther Márton szintén elismerte az i. sz. 49-ben kiadott rendelet érvényességét. Katolikus vallásgyakorlatok és hitnézetek ellen tiltakozva az apostoli tanácsot hajlamos volt egybecsoportosítani késõbbi egyházi zsinatokkal, melyek során hozott rendeletek nem képezték a Biblia részét. Luther mégis ezt írta a Cselekedetek 15:28,  29-cel kapcsolatban: „Nos, ha szeretnénk olyan egyházat, amely ehhez a tanácshoz igazodik [amint az helyes is, mivel ez az elsõ és legfontosabb tanácskozás, melyet maguk az apostolok tartottak], úgy is kell tanítanunk és meg kell követelnünk, hogy ezentúl se fejedelem, se úr, se polgár, se paraszt, ne egyen libát, õzet, szarvast vagy disznót vérben kifõzve . . . A polgárok és parasztok pedig különösen tartózkodjanak vörös kolbásztól és a véres hurkától.” A tizenkilencedik évszázadban Andrew Fuller, akit „talán a legkiválóbb és legbefolyásosabb baptista teológusnak” tartottak, ezt írta a vérnek az 1Mózes 9:3,  4 szerinti tilalmára vonatkozóan: „Jóllehet ezt Noénak tiltották meg, úgy tûnik, hogy az egész emberiségnek is megtiltották. Ezt a tilalmat nem lehet úgy sem kezelni, mint csupán a zsidóknak szóló szertartási rendelkezést. Ez nemcsak hogy ezen rendelkezések létezése elõtti parancs, hanem a pogányokból lett keresztényekre vonatkozóan is kötelezõvé vált az apostolok rendeletei révén, Cselekedetek XV. 20. . . . A vér az élet, és úgy tûnik, hogy Isten ezt a maga részérõl szent dolognak tekinti.” Megtehetné-e a keresztény, hogy annak alapján, amit egyesek „keresztényi szabadság” gyakorlásának tekintenek, õ is figyelmen kívül hagyja ezt a vérre vonatkozó tilalmat? Egy William Jones nevû pap A keresztény egyház története címû könyvében (1762—1846) így válaszol: „Semmi sem lehet kifejezettebb a Cselekedetek XV. 28,  29-ben levõ tilalomnál. Akik ezzel kapcsolatban ’keresztényi szabadság’-ukra hivatkoznak, tudnak-e ebben a kérdésben Isten Igéjének bármely részére rámutatni, ahol ez a tilalom késõbb hatálytalanítva lenne? Ha nem, akkor megkérdezhetjük magunktól: Vajon milyen hatalom alapján — a sajátjáén kívül — lehet Isten törvényei közül bármelyiket is érvényteleníteni?” (106. oldal). A végkövetkeztetés egyszerû: A szent szellem vezetése alatt az apostoli tanács rendeletet hozott, hogy azok a keresztények, akik szeretnék elnyerni Isten elismerését, ’tartózkodjanak a vértõl’ úgy, ahogy azt Isten Noé napjai óta megkövetelte (Cselekedetek 15:28,  29; 1Mózes 9:3,  4). Ezt az Írás szerinti nézetet fogadták el és követték a korai keresztények még akkor is, ha ennek követése az életükbe került. És ezt a követelményt évszázadokon át szükségesként ismerték el a keresztények. Így tehát Jehova Tanúinak az az elhatározása, hogy tartózkodnak a vértõl, Isten Igéjére, a Bibliára épül és a keresztényiség történelmében sok példa is alátámasztja.
Félre lehet-e tenni Istennek a vérre vonatkozó törvényét szükséghelyzet esetén? A Biblia felelete erre: Nem. Nem volt kivétel, szükség esetén sem. Ez abból is kitûnik, ami Izrael katonáival történt Saul király idejében. Mivel kiéheztek egy hosszú csata után, juhokat és marhákat vágtak le és „nekiestek enni azokat a vérrel együtt”. Éhesek voltak és nem szándékosan ettek vért, de azon sietségükben, hogy mihamarabb húst egyenek, nem gondoskodtak az állatok megfelelõ kivéreztetésérõl. Vajon az a tény, hogy itt „szükséghelyzetrõl” volt szó, mentséget szolgáltatott talán eljárásukra? Ellenkezõleg, az Istentõl számukra kijelölt király felismerte, hogy eljárásukkal ’vétkeztek Jehova ellen, mivel vérrel együtt ettek’ húst (1Sámuel 14:31–35). Vajon a vértõl való tartózkodás embervérre is vonatkozik? Igen. Ezt is magába foglalja Isten törvényének a „bármiféle vér” vagy „bármiféle test vérének” evésére vonatkozó tilalma (3Mózes 17:10,  14). Megláthatjuk, hogyan tekintette a zsidó nemzet ezt a törvényt, ha megfigyelünk egy esetet, amelyben néhány olyan zsidóról van szó, akik korábban követték Jézust és hallgattak rá. Az egyik alkalommal jelképesen ’a vérének megivásáról’ szólt, mivel tudta, hogy idõvel az õ vérének ki kell folynia áldozati halálával, s hogy ez életet jelent majd azoknak, akik hittel elfogadják áldozatát (János 6:53–58). Mivel nem értették meg, hogy Jézus jelképesen beszél, zsidó tanítványai közül néhányan megütköztek szavain, és felhagytak a követésével (János 6:60–66). Igen, az emberi vér befogadásának még a puszta gondolata is utálatos volt Isten akkori zsidó imádói elõtt. Szó sincs sehol a Keresztény Görög Iratokban arról, hogy csak "ideiglenesen" lett tiltva és csak "ideiglenesen" lett együtt említve a paráznasággal és a bálványimádással! Pontosan ugyanolyan komolyan kellett venni a vér bárminemû tiltott felhasználását, mint a vele együtt említett más dolgokat!
Még azoknak az egyéneknek is, akik maguk nem tekintik a Bibliát Isten ihletett Igéjének, el kell ismerniük, hogy a Biblia sokat beszél a vérrõl. A Biblia elsõ könyvétõl az utolsóig a vérrõl több mint négyszázszor történik említés. Bizonyos bibliaversek különösen a vér életfenntartó képességérõl világosítanak fel. Vizsgáljuk meg tehát röviden õket: A bibliai beszámoló kimutatja, hogy a Teremtõ és Életadó már az emberiség történelmének kezdetén nyilatkozott a vér kérdésével kapcsolatban. Közvetlenül a világméretû Vízözön után, amikor Isten elõször adott az emberekenek jogot az állatok húsának megevésére, azt parancsolta Noénak és családjának: „Minden mozgó állat, amely él, táplálékul szolgálhat nektek. Miként a zöld növényzetet, mind nektek adom azt. Csak a húst a lelkével — vérével — ne egyétek meg” (1Mózes 9:3,  4). A Teremtõ mindenekelõtt étkezési szabályt állított fel olyan idõben, amikor az emberiség új kezdettel indult. (Vö. 1Mózes 1:29-cel!) Isten azonban rámutatott, hogy az állatok táplálékul való leölésekor többrõl van szó, mint csupán étrendrõl. Mégpedig azért, mert a teremtmény vére az õ életét vagy lelkét képviselte. Egyes bibliafordítók ezért így adják vissza az 1Mózes 9:4-et: „Csak a húst az õ életével, vagyis a vérével ne egyétek meg” (Átdolgozott Standard fordítás; Moffat-féle fordítás). Ez az isteni szabály tehát nem pusztán étrendi korlátozás volt, mint például az orvosnak az a tanácsa, hogy a beteg tartózkodjon a só vagy a zsír fogyasztásától. A Teremtõ egy rendkívül fontos erkölcsi alapelvet határozott meg a vérrel kapcsolatban. Az összes vér kiöntésével, amit ésszerûen ki lehetett folyatni, Noé és leszármazottai tiszteletüket fejezték ki az iránt, hogy az élet a Teremtõtõl származik és annak fennmaradása is Tõle függ. Vizsgáljuk meg még behatóbban ezt a kérdést. A fentebb említett írásszöveg állatvérre vonatkozik. Vajon ugyanez az alapelv vonatkozik az embervérre is? Igen, még erõteljesebben. Isten ugyanis a továbbiakban ezt mondta Noénak: „Azonkívül, hogy lelketek vérét visszakérem . . . Bárki, aki embervért ont, az õ saját vérét ember ontja ki, mert Isten a képére alkotta az embert” (1Mózes 9:5,  6,  ÚV.). Ha az állat vérét (amely az állat életét jelképezte) szent jelentõségû dolognak tekintette Isten, nyilvánvalóan az embervér még nagyobb értékkel bíró. Akik ezekkel az isteni utasításokkal összhangban jártak el, nem ontottak embervért, de nem is ettek sem állat-, sem embervért.
"Jehovatanui tiltják a véradást eléggé logikátlanul, hiszen minden húskészitmény tartalmaz vért, de õk mégsem vegetáriánusok, " Ezek a papagájok! Miért ismételgetitek állandóan ugyanazokat az álérveket? Miért nem néztek utána elõbb? Itt, ezek között a kérdések között is van rá válasz. Az ókori hûséges zsidók sem "sterilizálták" a húst, mint ma egyes zsidók teszik. Szabályos módon kifolyatták, és kész. Az természetes, hogy minimális mennyiség marad a vérbõl vissza, de nem az volt és ma sem az ennek az erkölcsi szabálynak a célja, hogy teljesen "vérmentessé" tegyük a húst, hiszen ez elsõsorban szent jelkép, vallási parancs!
"Jaj, ezek az õrtorony-álérvek. Ne fogadj el vért, mert már volt, akinek elcseszték." Már nagyon sok helyen le írták a Tanúk, hogy elsõdlegesen vallási alapon utasítják el a transzfúziót. Miért is forgatják ki egyesek mindig a tényeket?!!! Csak nem azért, mert kevés és az az ismeretük is pontatlan? Esetleg rosszindulat?
"viszont a JT-k nem azért csinálják ezt, hanem mert az Õrtorony 1961-ben, majd egy évszázaddal a megalakulása után kitalálta és dogmává emelt egy hülye tételt. Szóval errõl orvosok és ne vallási emberek, pláne ne álpróféták döntsenek!" Szóval errõl az egyén dönt! Mert ha nem esett volna le, sok olyan orvosi kezelés létezik, mely igen mélyen érint vallási, etikai szabályokat, normákat! Másrészt, ha tájékozódnál, megállapíthatnád, hogy ez a Biblia parancs az egész emberiségnek adatott, és a mi kis 20 és 21-ik sz.-ban mennyire jól jött az az álláspont, amit a Tanúk képviselnek évtizedek óta! Milyen érdekes, hogy a modern és pártatlan tudomány is azt igazolja, hogy NEM MINDEGY, miszerint alkalmazzuk-e a Biblia ellenében a vért "gyógyítás" ürügyén, vagy sem!
Jaj, ezek az õrtorony-álérvek. Ne fogadj el vért, mert már volt, akinek elcseszték. Ez már csak utólagos igazolása egy nyilvánvalóan teológiai szempontból hamis érvnek. Hidd el, ha autóba ülsz jóval nagyobb az esélye annak, hogy meghalsz, mintha vért fogadsz el. Mégse tiltja a társulatod az autóvezetést.
Senki nincs az ellen, hogy a orvosi szempontból indokoltabb a vérhelyettesítõ kezelés, akkor azzal éljenek, viszont a JT-k nem azért csinálják ezt, hanem mert az Õrtorony 1961-ben, majd egy évszázaddal a megalakulása után kitalálta és dogmává emelt egy hülye tételt. Szóval errõl orvosok és ne vallási emberek, pláne ne álpróféták döntsenek!
Oké, akkor 'csak' 5800 évig voltak el nélküle az emberek. Szakmai alapon, sok orvos inkább az alternatív módszereket választja, a vérátömlesztéssel szemben, és sokkal több ember is ezt tenné, ha ismernék azokat. De hát azok a módszerek macerásabbak, munkaigényesebbek és drágábbak. Egyszerûbb vödörszám önteni, meg szanaszét fröcskölni a sok vért.
Az elsõ vérátömlesztést a XVII. században végezték, majd a XIX. században vált elfogadott módszerré. Úgyhogy ez egy kicsit félrement. Szakmai alapon nem igazán értem, hogy hogyan lehet ellenezni a vérátömlesztést, ha a páciens ott hal meg, akkor az orvos hol tartotta szem elõtt a szakmai szempontokat? Neki az a dolga, hogy megmentse az ember életét.
Csak két dolog. Biztos nem vagyok benne, de valami ilyesmire emlékszem: 1. A vérátömlesztést az elsõ világháborúban kezdték és mivel eleinte nem ismerték a vércsoportokat, össze-vissza, keresztül-kasul öntötték a vért mindenkibe, aminek sok halálos áldozata volt. De nem is ez a lényeg, hanem hogy elõtte 6000 évig tök jól elvoltak nélküle. 2. II. János Pál pápa is kapott vérátömlesztést az ellene elkövetett merénylet után. Hepatitiszes vért kapott, és emiatt romlott le annyira az egészsége. De valóban sok orvos utasítja el a vérátömlesztést szakmai(!) alapon.
Más ilyen idióta vallásról nem tudok.
A kérdező hozzászólása: A helyesbítést köszönöm, tényleg sokkal több értelme van a Jehova tanújának. Emellett úgy tûnik egy másik fel nem tett kérdésre is választ kapok miszerint "melyik az egyik legösszefüggéstelenebb vallás napjainkban?" Nem akarok senkit megsérteni , de a válaszokból ez számomra egyértelmûvé vált.
Annál a betegnél, aki nagy mennyiségû vért vesztett, kell-e teljes vért vagy koncentrált vörösvérsejteket (vvsejt suspensio) adni neki ahhoz, hogy oxigén legyen testének minden részében? Ezt a nézõpontot gyakran hangsúlyozzák, de vajon összhangban van-e a tényekkel? Minden embernek normálisan 14 vagy 15 gramm hemoglobin van 100 cm3 vérében. Az orvosok általában arra az álláspontra helyezkednek, hogy ’mesterséges körülmények között a 10, 3—10, 5 grammos szinten tartott hemoglobin képezi a szokásos mûtéti beavatkozás még biztonságos alsó határát. A valóságban azonban az egyén hemoglobinjébõl sok van tartalékban megfeszített erõkifejtés esetére; így az ágyhoz kötött beteg általában még 5 vagy 6 gramm mennyiséggel is jól érzi magát. M. Keith Skyes, a Londoni Egyetem klinikai érzéstelenítéssel foglalkozó professzora nemrégen rámutatott: „Bár a legtöbb központ a 9—10 gramm/%-os értéket tekinti választóvonalnak a mûtétek elvállalása és elvetése között, ki kell hangsúlyozni: nincs végsõ bizonyíték arra, hogy e megadott szint feletti értékek ’biztonságosak’ vagy talán az alattuk mozgó értékek különös kockázatot jelentenének a mûtét során. Ésszerûtlennek tûnik tehát valamilyen tetszõleges értéket kiválasztani, s azt tekinteni elfogadható hemoglobin szintnek.” Hasonlóképpen dr. Jeffrey K. Raines, a Massachusetts-i kórház orvosa is kijelentette: „Sokkal alacsonyabb szintre engedhetjük süllyedni a hematorit-et, (a sejtes elemek térfogatát) mint azt korábban gondoltuk. Általában úgy véltük, hogy a betegnek legalább 10-es hemoglobinnal kell rendelkeznie, ma azonban már tudjuk, hogy ez valójában nem így van.” Dr. Ricardo Vela az anaesthesiai osztály munkatársa Madridban, Spanyolországban, tapasztalta ezt olyan betegekkel, akik Jehova Tanúi voltak. Azt írta, hogy a rendkívül alacsony hemoglobin-szinteket, melyeket korábban megengedhetetlennek tekintettek, „megdöbbentõen jól tûrték a betegek”. Van azonban ennek a dolognak egy másik vonatkozása is, melyet még egész terjedelmében nem mértek fel még az orvosi szakterületen sem. Vajon az átömlesztés azonnal megnöveli-e a vér oxigénszállító képességét? Sokan úgy gondolják, hogy növeli; az Anaesthesia címû szaklap nemrégiben egy szerkesztõségi cikkében azonban ezt a jelentõségteljes pontot hangsúlyozta: „Érdemes megjegyezni azt is, hogy a citrátban tárolt vörösvérsejtek hemoglobinja legalább 24 óráig nem teljes mértékben alkalmas oxigén szállításra a szövetekbe . . .; a gyors vérátömlesztéseket tehát elsõsorban csupán térfogatnövelésnek lehet tekinteni a kezelés kezdeti szakaszában.” Az Ohioi Állami Egyetem kutatói rájöttek, hogy ez a tárolt vérben beálló vegyi változások miatt van. Vizsgálataik kimutatták, hogy a több mint tíz napig tárolt vér „nem javítja, hanem még inkább gátolja az oxigénszállítást, közvetlenül az átömlesztés után”. Azt tapasztalták még, hogy az oxigénszállítás huszonnégy órával késõbb még mindig a normális szint alatt mozgott.
Fúú, de gusztustalan vagy. Kellett teleszemetelni a topicot a mesekönyveitekkel? Én is kezdjek ilyesmibe? Minek? Hogy még több szart másolj be a szentírásodból, az Õrtoronyból, amire vakon bólogatsz?
Az, hogy veled így történt abban a szerencse is benne van. Az is megtörténhetett volna, hogy most nem írnál itt. Van egy szép kis lista azon Tanúk listájáról, akik az Õrtorony 1961 óta bevezett dogmája miatt haltak meg. Ezen emberek halálát nem semmisíti meg, hogy ha régen a rossz transzfúzió miatt haltak is meg emberek.
A Szentírást komolyan kell venni, viszont a Szentírás semmit nem mond a vér életmentés céljából való transzfúzióként való felhasználásáról. Különben is: a sabbath is isteni parancs volt, mégis Jézus beoltotta a szõrhásogató értelmezésük miatt a farizeusokat, hiszen életmentés céljából még a sabbathot is feloldotta. Ugyanígy: mert becsukhatjuk a szemünket, és csak annyit látunk, hogy tartózkodj a vértõl, és figyelmen kívül hagyjuk hogy ez nem doktrinális hanem csak egy egyházfegyelmi intézkedés volt (a zsidók érzékenységének tiszteletben tartása miatt), de a jézusi alapelvek szerint életmentés céljából még az is megengedhetõ (ld. Jézus példázata a sabbathról, hogy ti a gyereketeket vízbe fulni hagyjátok cask mert szombat van). Jézus mondta: irgalmat jött gyakorolni, nem áldozatot.
Nem, a Szentírást nem kell komolyan venni, mivel a teljes hitelességére nincs bizonyíték. Az orvosok felkészületlensége...egy embert keringési sokkból nem igazán lehet megmenteni vértranszfúzió nélkül, bármennyi Norepinephrine-t adunk neki. Eközben károsodhat(nagyon-nagyon ritkán) az egészsége, de hidd el, ha meghal, akkor még jobban fog. Ha a Jehovák egy szakemberrel vitáznak, mindig elõveszik a vértároló ötletét(az általuk említett orvosok is csak erre mondják, hogy jobb), amibõl a saját vérét kapja vissza az ember. Ez persze jó, de szerencsére a nagy baleset ritka az életben, addig nem áll el a készítmény. Ezenkívül hol tárolják? Melyik város kórházában? Ez immunológiailag persze jobb, de a trauma mûtõjében nem használható a vértároló.
A vértranszfúzióval kapcsolatos 1961-ben kitalált dogmának semmi köze az ókeresztény mártírokhoz. Ez egy egyszerû hülyeség. Haljon bele a vezetõ testület 9 gazember a saját marhaságukba, ne annak a milliónyi vakegeret kényszerítse bele ilyen hülyeségükbe, akik naívan bíznak abban, hogy bruklinnak közvetlen telefonkapcsolata van Istennel.
Robert M. Byrn professzor a Fordham Law Review címû lapban kihangsúlyozta, hogy ’az életmentõ gyógykezelés elutasítása és az öngyilkossági kísérlet annyira eltérõek a törvény gyakorlatában, mint az almák és a narancsok.’18 Továbbá Dr. David Pent, Arizona államból, a következõt jegyezte meg egy orvosokból álló gyûléshez szólva: „Jehova Tanúi úgy érzik, hogy ha meghalnak azért, mert nem hajlandók vérátömlesztést elfogadni, éppen úgy a hitükért halnak meg, mint a korai keresztény mártírok évszázadokkal ezelõtt. Ha ez orvosi szempontból passzív öngyilkosság, vannak néhányan orvosok a hallgatóság sorai között, akik dohányoznak és ez valószínûleg ugyanolyan passzív öngyilkosságot jelent.”
Nem az a kérdés, hogy garancia, hoyg tuti ne haljon meg, ha kap vért, hanem hogy javuljanak az esélyei. Tudod, ha elkezdesz 220-al repeszteni az autópályán akkor se tuti, hogy meghalsz, csak kicsit nagyobb az esélyed akkor, mintha csak vasárnapi kocsikáznál. Te gondolom meg se mûttetnéd magad, ha valami betegséget diagnosztizálnának nálad, mondván az orvos nem tudja garantálni 100%-ra a gyógyulást, akkor már meg se próbálod.
Te is nagyon jól tudod, hogy attól, hogy MA már minimális (de még mindig valós) az esélye annak, hogy valaki ettõl meghaljon, bizony 1961 óta hosszú út áll a Társulatod dogmája elõtt, és nem mindig volt olyan fejlett a technika, nem mindig volt KÖB, stb. Az õ halálukért ki vállalja a felelõsséget? A vezetõ testületed soha semmiért nem kért bocsánatot, mindig csak odalöke a Péld 4:18-at, hogy "de új világosság!!". A ki tudja hány hallotért (és ne kisebbíts, egy is sok lenne) ki viszi el a balhét, akik saját életükkel taposták ki az utat, hogy te most nagy pofával lehurroghass másokat? Nekik marad a muszlim öngyilkos terroristák logikája, akik mondván "Allah úgyis megjutalmaz a paradicsomban" feláldozzák életüket egy hülyeségért.
Mit cáfoljak rajta? Ez már jórészt orvosi maszlag, amit az átlag tanú úgysem ért meg, csak annyit lát belõle, hogy na a társulat jól megmagyarázta, hogy miért is nincs ebben semmi rossz. Mi sose mondtuk, hogy ha orvosilag az az indokoltabb, egészségesebb, akkor fejlõdjön csak az orvostudomány, de a JT-knél ez már csak az utólagos takaró arra, hoyg 1961-ben hoztak egy idióta dogmát, ami számtalan tagjuk életébe került. Megjegyzem, hogy azóta azt számtalanszor módosították, enyhítették az "új világosság" jegyében. :-)
"Az, hogy az õrtorony maga is idéz, az más kérdés. Az is más kérdés, hogy az õrtorony idézési kultúrája közismerten hírhedt a világon. Úgy ragad ki egy-egy neki tetszõ mondatot a publikációból, mint annak a rendje. Ennek a hányingerkeltõ õrtorony szektának semmi köze nincs a Bibliából, szimpla Õrtorony propaganda." Ez a szemfényvesztés!!! Inkább ez a köpködés, mint hogy érvelni, cáfolni kelljen, igaz?
Egyelõre gyülekezetbe nem járó tanúként(bár nektek köszönhetõen, lehet, hogy újra elkezdek))csak egyet mondhatok: Mint minden -a társulattól jövõ ösztönzések ellenére-, ez is az egyéntõl függ. Senki sem embereknek tartozik számadással, hanem egyedül Istennek. Az emberek megítélhetnek, de el nem! Ha a gyerekem élete ezen múlna (és nincs semmilyen más biztonságos alternatíva), én adatnék neki. Utána bocsánatot kérnék és szeretetben felnevelném a õt. Ha emiatt egy kalap alá vennének egy gyilkos maffiózóval, és mennem kéne a levesbe, hát akkor így jártam!
Az, hogy az õrtorony maga is idéz, az más kérdés. Az is más kérdés, hogy az õrtorony idézési kultúrája közismerten hírhedt a világon. Úgy ragad ki egy-egy neki tetszõ mondatot a publikációból, mint annak a rendje. Ennek a hányingerkeltõ õrtorony szektának semmi köze nincs a Bibliából, szimpla Õrtorony propaganda.
Ja, most nézem, százalékban egyeztek. Akkor üdv a fedélzeten!
Bocsánat, te nagyon kedves, a kultúrát nagy ívben kerülõ, csodálatosan érvelõ valaki! A legtöbb idézet NEM a Tanúk irodalmából van! Olvasd el esetleg, utána kritizálj, persze akkor a tárgyhoz is hozzá kéne szólni, mi? Az már nehézségekbe ütközne? Az elsõ oldalon lévõ emberke szintén hatalmas anyagára válasz, amit írtam. Neki szabad talán, õt miért nem mocskolod, esetleg ugyanaz az vagy?
Jehovák nincsenek, csak egy Jehova, meg a tanúi. Õk tiltják egyébként, bár pontosan nem tudom, mi alapján, de õk biztos meg tudják magyarázni. Katolikusoknál biztos, hogy nincs ilyen tilalom.

A hajsimító mennyire roncsolja a hajamat ha minden másnap simítom? Vagy minden nap? és hajtöredezésre tudtok nekem valamit mondani hogy mit csináljak hogy ne legyen töredezett?

Legjobb válasz: Vannak rá hõvédõk,de azok nem tudják ezt megakadályozni..Szerintem(ha szép hajat akarsz) próbáld csökkenteni ,mert ha minden nap vagy minden másnsp vasalod,az nagyon nem jó! Én régebben vasaltam,kb heti 1x . Aztán meg,ha otthon vagy ,azokon a napokon nem kell kivasalnod..na ez amit nem értek,sok tini kivasalja a haját ,de közbe otthon van.De akkor meg minek?Minden nap mész v.hova?.Egyébként meg néha azt is megteheted,h befonod v ilyesmi..nem kell mindig ragaszkodni a szögegyeneshez. Nem bántásból írtam ezeket.én pl. most a szünet alatt nem is vasaltam még,mert felesleges roncsolni.Ja és nem azért mert sehova nem megyek,hanem mert ha csak simán megszárítom akkor u.olyan szép .vagy épp felkötöm,pláne ha meleg van. Szerintem ne vasald túl sûrûn!nem éri meg.

Vannak rá hõvédõk, de azok nem tudják ezt megakadályozni..Szerintem(ha szép hajat akarsz) próbáld csökkenteni , mert ha minden nap vagy minden másnsp vasalod, az nagyon nem jó! Én régebben vasaltam, kb heti 1x . Aztán meg, ha otthon vagy , azokon a napokon nem kell kivasalnod..na ez amit nem értek, sok tini kivasalja a haját , de közbe otthon van.De akkor meg minek?Minden nap mész v.hova?.Egyébként meg néha azt is megteheted, h befonod v ilyesmi..nem kell mindig ragaszkodni a szögegyeneshez. Nem bántásból írtam ezeket.én pl. most a szünet alatt nem is vasaltam még, mert felesleges roncsolni.Ja és nem azért mert sehova nem megyek, hanem mert ha csak simán megszárítom akkor u.olyan szép .vagy épp felkötöm, pláne ha meleg van. Szerintem ne vasald túl sûrûn!nem éri meg.
Nagyon. Épp a hajvasalás miatt törik a hajad. Hajmosás után balzsam, olaj, stb. Hagyd ki a hajvasalót, és vágasd át kéthavonta.
A kérdező hozzászólása: értem köszi nektek megfogadom a tanácsaitokat

Ha van reinkarnáció, lelkünk hogyan jött létre legelőször a világban? Csak lett, és aztán életről életre vándorol? Önálló lelkek vagyunk mind és jelenlegi szüleink csakis fizikális formát adtak nekünk? Bocs ha nehezen raktam fel a kérdést.

Aktuális szüleink csak fizikailag nemzettek minket? Aktuális szüleink lelkéhez semmi közünk sincs?

Legjobb válasz: Maradjunk annyiban, hogy idáig kb. 5-10-szer annyi ember élt a Földön, mint amennyi ma él. Ebbõl következik, hogy állandóan keletkeznie kell lelkeknek, és a legtöbb embernek - ha volt egyáltalán elõzõ élete - akkor max. 1 vagy 2, nemrég. Érdekes, hogy az ilyen lélekvisszakövetési eljárásokban mindenkirõl az derül ki, hogy híres hadvezér vagy kurtizán volt 4000 éve - és sohasem az, hogy mozdonyvezetõ 50 éve vagy jobbágy 500 éve. Na meg persze az sem derül ki, hogy az 500 vagy 5000 év alatt mi történt vele, hol volt. A szüleidtõl nem csak a fizikális felépítést kaptad. A lelked felépítését ugyanúgy az õseidtõl öröklöd, mint minden mást. Nem feltétlenül közvetlen a szüleidtõl - mivel az emberben (is) sok tulajdonság rejtve maradhat - de ha nem tõlük, akkor a nagyszülõktõl vagy dédszülõktõl örökölted. Persze összekeverve, mindenkitõl egy-néhány összetevõt. Ezen kívül a lelked fejlõdésében (is) fontos a környezet, a nevelés.

Maradjunk annyiban, hogy idáig kb. 5-10-szer annyi ember élt a Földön, mint amennyi ma él. Ebbõl következik, hogy állandóan keletkeznie kell lelkeknek, és a legtöbb embernek - ha volt egyáltalán elõzõ élete - akkor max. 1 vagy 2, nemrég. Érdekes, hogy az ilyen lélekvisszakövetési eljárásokban mindenkirõl az derül ki, hogy híres hadvezér vagy kurtizán volt 4000 éve - és sohasem az, hogy mozdonyvezetõ 50 éve vagy jobbágy 500 éve. Na meg persze az sem derül ki, hogy az 500 vagy 5000 év alatt mi történt vele, hol volt. A szüleidtõl nem csak a fizikális felépítést kaptad. A lelked felépítését ugyanúgy az õseidtõl öröklöd, mint minden mást. Nem feltétlenül közvetlen a szüleidtõl - mivel az emberben (is) sok tulajdonság rejtve maradhat - de ha nem tõlük, akkor a nagyszülõktõl vagy dédszülõktõl örökölted. Persze összekeverve, mindenkitõl egy-néhány összetevõt. Ezen kívül a lelked fejlõdésében (is) fontos a környezet, a nevelés.
A szüleidhez persze, hogy van közöd. Mindenképpen örökölsz egy sor képességet.Utána meg ellesel, tanulsz még egy csomó mindent ami miatt hasonlóan fogsz gondolkodni számos dologban mint õk. Nem csak tudatosan tanulva sõt, hanem egyszerûen ezek a minták épülnek be többnyire. A fizikai test csupán hardver, a szoftver menet közben fejlõdik egyre kifinomultabbá. Hardver nélkül nincs szoftver. Reinkarnáció meg nem létezik.
igen, fizikai testet adtak nekünk. õk hívták le a gondolatot. de már éltünk elõtt ismerjük a szüleinket. olykor sok a lehetséges fizikai síkra hívandó lélek. õk kiválasztják a gyereket, hogy kinek kell tanítani bizonyos dolgokat, vagy a szülõnek kell tanulnia. sõt azt is eldöntitek, hogy milyen problémákon akartok végigmenni. ezek természetesen építõ jellegûek. a halál idejét is megbeszélitek. sõt van, hogy sok lélek eldönti, hogy hol legyen vége az életének, és mikor. lehet, hogy egy repülõ lezuhan, és mindannyian meghalnak. ez karmikus feladat. persze csak a testük megy el. õk visszakerülnek a "várakozói listára". remélem segítettem. írj, ha valami nem tiszta!!
A reinkernáció vallási tézis, elképzelés nyomán jött létre, amúgy nem létezõ jelenség csupán egy hiedelem. Innentõl kezdve ezer féle magyarázkodás létezik arra nézve, hogy honnan ered a sok lélek. Nem magyarázat, csupán magyarázkodás.
Nem a szülõk "hívják be" a gyermeket, az érkezõ gyermek saját karmája alapján kerül abba családba, ahova kerül, illesztve választja meg a "nevelõit", és innentõl kezdve indul a kölcsönös tanítások sorozata..
szerintem, a logika szerint, már ha lehet itt logikáról beszélni kiváltunk valami tudattalan egységbõl, és a tudatunkkal nyertünk valamiféle létet...?
Ha még érdekel a téma, írj privit, segítek .
"EGy repulo lehuzan" Ez azert igy nem teljesen fedi a valosagot, mivel itt mar nem biztos, hogy egy karmikus csoport feladatrol van szo, hiszen lehet a figyelmetlenseg miatt is ez a baleset, amikor nem megfeleloen vizsgaljak meg a gepet, s abban az emberi mulasztas miatt egy csoportnak kellett meghalnia pl. TEhat igy nem igazan mukodik, mivel az elet valoban nem kivansagmusor, tehat nem mernem azt allitani, hogy en szabom meg azt, hiszen a fizikai sik, a foldi siknak a tukorkepe, tehat lathatatlan , de ott is vannak Torvenyek! Mint tapasztaljuk, hogy sokan varatlanul eltavoznak, amire magyarazat sincs, hiszen a halal sincs korhoz kotve, s tobbszor lehetunk tanuja annak, hogy egesz ffiatalon tavoznak el hirtelen, betegesegek nelkul, de termesztes halallal, s ugy erzem, hogy ekkor tortenik az, hogy visszavonjak a lelket, mivel letelt a foldi feladata. Egy uj lelket a lelki fejlettsegerol lehet felismerni altalaban, hiszen semmit nem ismer, ugy viselkedik a fizikai sikon, mint egy idegen!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszaitokat! Ahány ember, annyi vélemény és ez jó, mert mindig lehet tanulni valamit ezekbõl a véleményekbõl, meglátásokból! :)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm nagyon, majd privátban felkereslek. Köszike!
Bár a reinkarnáció úgy ahogy feltételezik nem igaz, viszont a halhatatlan lét igen. A szüleidtõl kaptad a lelkedet és pedig két lelket! Két fantasztikus lélek energia rendszernek parányi kezdeményeit azon rengeteg õseidtõl örökölt információt-szellemit és érzelmi-- valamint gyakorlati és képi, anyagi - emléket. 19. f. A két csodálatos lelkünk. 87.f. Evolució és fejlõdés. Mondd csak picinyem.... Betettem neked ide két blogomból egy -egy fejezetet ird be a keresõbe és kijön az oldal és válaszokat találsz mindenre. Szépek és csodálatosak az antik dogmák-hitek, csak oly korban íródtak amikor az ember sokkal kevesebbet tudtak, illetve mindig a társadalmi hierarchiához igazították! Vannak olyan dolgok amit csak különleges képességekkel lehet megtapasztalni-- viszont ahhoz is szükség van egy bizonyos szintû ismeretre hogy érteni tudjuk. Máskülönben csak egy csodálatos mese lesz amit a fantáziával kerekké alakítanak.mindenkor a korhoz a hatalomhoz és a tömegemberek életminõségéhez igazítva. A reinkarnáció filozófiája olyan helyen keletkezett ahol még ma is bádog városokban él a tömegember ahol éheznek és emberi fajhoz méltatlan életlehetõséget kapnak. Amely szüli az olyan szövegeket, mint --- ha nem rabolsz tõlem ha éhen halsz az utca kövezetén, akkor a következõ életedben egy gazdag poronty testében fogsz újra születni ecetera...--

Az baj, ha minden séta után a fürdőkádban megmosom a kutyám lábát és a fenekét? Árthat neki?

Legjobb válasz: Jajj dehogyis épp az hogy ez jó, így legalább mindig tiszta a kutyád, de nem kell minden séta után szerintem egy nap elég egyszer vagy ha sáros a lábuk mert esõs idõ van akkor minden kutya séta után vagy ha kakis marad a feneke, de ha száraz az idõ és nem lesz sáros a lába akkor fölösleges minden séta után megmosnI!

Jajj dehogyis épp az hogy ez jó, így legalább mindig tiszta a kutyád, de nem kell minden séta után szerintem egy nap elég egyszer vagy ha sáros a lábuk mert esõs idõ van akkor minden kutya séta után vagy ha kakis marad a feneke, de ha száraz az idõ és nem lesz sáros a lába akkor fölösleges minden séta után megmosnI!
szerintem nem, én is ezt szoktam csinálni....
Mivel lakásban tartjuk a kutyusunkat, mi is minden séta után megmossuk neki, fõleg esõs idõben. Évek óta csináljuk és kutya baja. :)
Esõs idõben természetes, de nyáron minek? Inkább a padlót mosnám fel többször minthogy a kutyát állítsam bele napi 5ször a kádba! Szerencsétlen biztos unja már (én is unnám).
A kérdező hozzászólása: helyesbitek, csak nagywczés után, de amúgy azért, mert szeret felugrálni az ágyra (az elõbbi gazdája szoktatta rá), és még allergiások is vagyunk. de azért köszönöm a válaszokat.
Gond nem lehet, csak a szõrét ne mosd sokszor mert tönkrmegy.

Normális ha menstruálok és még mindig fehér folyásom van?

12/L

Legjobb válasz: Fehér folyásod mindig a változó korig mindig is lesz, nem függ a menstruációtól, ugyanis ez a folyás a hüvely védelmét szolgálja a kiszáradástól, fertõzésektõl. A szagára, állagára és színére mindig figyelni kell, akkor egészségesen ha fehér, krémes állagú és a szaga kissé savanykás! Tehát.. normális, igen. :) 25/L

Fehér folyásod mindig a változó korig mindig is lesz, nem függ a menstruációtól, ugyanis ez a folyás a hüvely védelmét szolgálja a kiszáradástól, fertõzésektõl. A szagára, állagára és színére mindig figyelni kell, akkor egészségesen ha fehér, krémes állagú és a szaga kissé savanykás! Tehát.. normális, igen. :) 25/L

Honnan jön ki a levegő, ha lehelünk, és honnan, ha fújunk? Lehelésnél mitől tud mindig felmelegedni a levegő, ami kijön?

Legjobb válasz: Jó kérdés :) Ugyanonnan jön ki a levegõ (a tüdõdbõl), és mind a két esetben ugyanolyan meleg. A fújást azért érzed mégis hidegnek, mert amikor fújsz, akkor a kiáramló levegõ sokkal gyorsabb, és amire ráfújsz (pl. a kezed) kissé nedves, és a gyorsan áramló levegõ ezt a nedvességet gyorsan lefújja, elpárologtatja róla. A párolgás pedig elvonja a kezedrõl a hõt. Hogy valóban így van, azt úgy tudod ellenõrizni, hogy ha nagyon lassan fújsz rá a kezedre. Akkor ugyanúgy melegnek fogod érezni, mint ha lehelnél.

Jó kérdés :) Ugyanonnan jön ki a levegõ (a tüdõdbõl), és mind a két esetben ugyanolyan meleg. A fújást azért érzed mégis hidegnek, mert amikor fújsz, akkor a kiáramló levegõ sokkal gyorsabb, és amire ráfújsz (pl. a kezed) kissé nedves, és a gyorsan áramló levegõ ezt a nedvességet gyorsan lefújja, elpárologtatja róla. A párolgás pedig elvonja a kezedrõl a hõt. Hogy valóban így van, azt úgy tudod ellenõrizni, hogy ha nagyon lassan fújsz rá a kezedre. Akkor ugyanúgy melegnek fogod érezni, mint ha lehelnél.
adok egy tippet: megfigyelted már, hogy mielõtt kifújsz, általában levegõt kell venned? ha ezen agyalsz még egy kicsit, szenzációs összefüggésekre jöhetsz rá! ezen túl, megfigyelted már, hogy ha télen fázik a kezed, akkor fel tudod melegíteni úgy, hogy a testedhez szorítod? Ez azért van, mert a tested meleg, akkor is ha kint hideg van! Ezért neveznek minket és még néhány állatot (pl kutyákat) úgynevezett melegvérûeknek!
Ha üveget lehelünk, akkor párás lesz, de ha fújjuk, akkor nem (annyira). Ha valamit tisztítunk (pl óraüveg), akkor is lehelünk. Miért? :)
Szerintem az is a sebességkülönbség miatt van. A nagy sebességû levegõ egyszerûen szárít. A benne lévõ vízgõz meg nem tud lecsapódni, mert nem érintkezik a tárggyal annyi ideig, hogy kellõen lehûlhessen.
hát ha azt írja hogy szeretlek, akkor több mint valószínû, vagy csak hülyéskedik.
Be jössz neki...fõleg ha úgy szeret, hogy nem is ismer..
be akarsz jönni neki? SZtem ja.
A kérdező hozzászólása: Igeen Be Akkarok Jöni Neki. :)
Likolod=lájkolod nem? :) Hány éves vagy? Mert ha 20 év körül vagy, akkor már nem hülyéskedik ezzel.... De még 17-18 év körül sem nagyon Tinikorban van ez

Mennyi az esélye annak hogy összejöjjek azzal a fival a Balatoni táborban aki nagyon teccik és ha minden igaz én i neki?

Legjobb válasz: Ez a 30% ugy jött ki,hogy a körülményeket nézve egy tábor.És a minden igaz kifejezés.Azt mondta ha minden igaz én is neki.Tehát ez nem tûnik biztosra hogy tényleg tetszik is a fiúnak ez bizonytalan és a tábor meg nem olyan társkeresõ randizásra alkalmas hely.Fõleg ha még távol is laknak egymástól meg hogy gondolom elég fiatalok is Így tehát ha összeismerkednek 50% hogy összejönnek,nah de ha nem tetszik a nem biztos hogy tetszik a pasinak akkor már csak 30% de ha már biztos hogy nem tetszik neki akkor 0.de azért próbálj meg vele többet beszélgetni szemezzél vele.Ha sokszor néz a szemedbe vagy véletlenül direkt hozzádér vagy dicsérget meg stb 100% hogy összejössz vele.

Ez a 30% ugy jött ki, hogy a körülményeket nézve egy tábor.És a minden igaz kifejezés.Azt mondta ha minden igaz én is neki.Tehát ez nem tûnik biztosra hogy tényleg tetszik is a fiúnak ez bizonytalan és a tábor meg nem olyan társkeresõ randizásra alkalmas hely.Fõleg ha még távol is laknak egymástól meg hogy gondolom elég fiatalok is Így tehát ha összeismerkednek 50% hogy összejönnek, nah de ha nem tetszik a nem biztos hogy tetszik a pasinak akkor már csak 30% de ha már biztos hogy nem tetszik neki akkor 0.de azért próbálj meg vele többet beszélgetni szemezzél vele.Ha sokszor néz a szemedbe vagy véletlenül direkt hozzádér vagy dicsérget meg stb 100% hogy összejössz vele.
30%? Ez hogyan jött ki? Érdekes képleteket alkalmazol:-)! Én inkább 50% ot adnék...vagy sikerül vagy nem. Nade komolyra forditva... Itt nincsenek esélyek, erre nem fogsz reális választ kapni. Igazából rajtad múlik minden, hogy hogyan alakitod a dolgokat, beszélgetéseket, történéseket. Ha Te is tetszel neki, akkor venni fogja a lapot és összejöttök. De az is lehet hogy Õ fog kezdeményezni. Persze lehet hogy félénk kicsit, de ha picit feldobod neki a labdát, akkor ha észreveszi lecsap rá. A balaton nagyon szép és jó hely, esténként a parton nagyokat lehet sétálni ketten meghitten. Próbáld úgy csinálni hogy csak ketten maradjatok és nyugodtan megnyilhassatok egymásnak érzelmileg. Remélem sikerül. Sok sikert Nektek!
31% Az egyik legismertebb asztrologiai keplet alapjan: P[k] = 5 e^cos (0, 11pí*k + 0, 2pí) * log (0, 11pí*(k+K) = ? Nekem 31% jott ki. Tenyleg majdnem jol mondtak fennt.Azert orulj a plusz 1 szazaleknak. Bemeneti valtozok: k: osszejossz vele vagy nem. Ennek a valosziuseget keressuk (P[k]) K: 20080608 (ez az ertek jelenti az idointervallumot: 2008 juniustol augusztusig) pi: 3.14 (altalanos szerelmi alapkonstans) e: 2.71 (Erosz konstans) A tobbit gondolom te is vagod. Elemi szogfuggvenyek, logaritumus es exponencialis fuggvenyek ismerete. Ennyi. Ha vki hibat lat, szoljon!
Meggyõztél! 30%:-D Ment a stopos-ujj, megérdemled a pontot! Azért Téged nem lehet egyszerû megfogni kérdésekkel kedves válaszoló:-). Tehát 30%, de én akkoris drukkolok Nektek!
30%
szerintem is 30

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!