Találatok a következő kifejezésre: Ha minden ember (488 db)

Ha minden ember Ádámtol és Évátol származik akkor mindenkinek vagyok a rokona?

Vagyis mindenki mindenkinek a rokona?

Legjobb válasz: Részben igazad van, részben nem. A bibliai teremtéstörténet valóban csak egy példázat. (Mesének én nem nevezném.) De modern genetikai kutatások szerint a Földön ma élõ összes férfi egy férfitól és az összes ember egy nõtõl származik. Õket szokták bibliai mintára Ádámnak és Évának nevezni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor csak õk éltek a Földön, csak azt, hogy csak az õ utódaik maradtak fenn. Mellesleg ez a lényegen mit sem változtat, hogy a ma élõ emberek mind rokonai egymásnak, szegrõl-végrõl, de ez az esetek 99,99%-ban olyan távoli rokonság, hogy semmi gyakorlati jelentõssége nincsen

Részben igazad van, részben nem. A bibliai teremtéstörténet valóban csak egy példázat. (Mesének én nem nevezném.) De modern genetikai kutatások szerint a Földön ma élõ összes férfi egy férfitól és az összes ember egy nõtõl származik. Õket szokták bibliai mintára Ádámnak és Évának nevezni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor csak õk éltek a Földön, csak azt, hogy csak az õ utódaik maradtak fenn. Mellesleg ez a lényegen mit sem változtat, hogy a ma élõ emberek mind rokonai egymásnak, szegrõl-végrõl, de ez az esetek 99, 99%-ban olyan távoli rokonság, hogy semmi gyakorlati jelentõssége nincsen
A National Geographic eléggé szenzációhajhász, ezért én ezt inkább fenntartásokkal kezelnénk. Ami meg a szájhagyományt illeti, az ókorban a történetírásnak sokkal inkább az eszmei mondanivaló volt a fõ célja, nem a valóság elmesélése. Emellett lehetnek a bibliai történeteknek valóságalapjai. Pl. az özönvíznek a jégkorszak végi nagy áradás. De mondjuk azt kétlem, hogy a Kr. e. I. és II. évezred határán emlékeztek volna a 60 ezer évvel ezelõtti "közös õsökre". Ezek többnyire tanító célzatú történetek, amelyeket egy esetleg ténylegesen megtörtént eset köré fûztek.
Ez csak mese... ha így lenne már kihaltunk volna mert nem lennének életképes gyerekek se csak fogyatékosok meg nyomorékok.
Mellesleg értelemszerûen nem csak õk ketten voltak az õseink, mivel õk nem egyszerre éltek. Vagyis a mitokondriális Éva "férjének" génjeibõl is kell hordoznunk valamit és "Ádám" "feleségének", vagy "feleségeinek" génjeibõl is. De ettõl függetlenül minden ma élõ embernek õk a közös õsei.
"minden ma élõ embernek õk a közös õsei." Tényleg ennyire sötétek vagytok, hogy nem fogjátok fel? Hány kromoszómája van egy embernek??? Nos: az egy szál Y kromoszómán kívül MINDEGYIK MÁSIKAT mástól örököltük! Méghozzá össze-vissza: mivel ezek a kromoszómák az osztódáskor össze is keverednek (véletlenszerûen részek cserélõdnek bennük a párjukkal). Az Y nem keveredik, mert nincs párja. Amúgy ez a legjelentéktelenebb kromoszóma. Eleve törött: régen ez egy X volt. Mitokondriumból tényleg nincs több: de az nem olyan fontos dolog az öröklés szempontjából. Alig van benne DNS: bár azóta történt sok mutáció benne, de bármelyik mai emberbe simán be lehet ültetni bármelyik másik ember mitokondriumát és mûködik.
A genetikai ágak összehasonlításával arra jutottak, hogy valamikor régen csupán egy kb. ezer fõs embercsoport maradt fent. Ez azt bizonyítja, hogy igen, minden ember rokona egymásnak. Ha még mélyebbre megyünk vissza az is kiderül, hogy minden élõlény egyetlen fajtól a sztromatolitoktól származik. -Persze ezek nem 100%-osan biztos eredmények de ezeknek van a legnagyobb valószínûségük.
"minden élõlény egyetlen fajtól a sztromatolitoktól származik." Annyira nem, hogy nem is igaz. Igen, egy fajtól származnak, de az 100 hogy nem a sztromatolitoktól, hanem valami sokkal korábbi prokarióta élõlénytõl.
A Szentírás nem feltétlenül akar konkrétan Ádámról, mint személyrõl szólni. Nem Ádám, mint személy történetét akarja elmesélni, hanem Ádám, mint korporatív személyiség, azaz az Ember történetét. Hiszen a héber szövegben az Ádám szó (ha’ adam) mindenhol annyit jelent, hogy „az ember”. Ez világosan kitûnik a Ter 5, 2-bõl, ahol mind „Ádámot” mind „Évát” (a férfit és a nõt) „adam”-nak nevezi. Személynévvé csak késõbb vált a különbözõ fordításokban. Tehát a Teremtés könyvének az elsõ fejezetei az elsõ ember személyében az egész emberi faj történetét mondja el. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt egy elsõ ember (logikailag mindenképpen kellett lennie, de ezt az újabb mitokondriális DNS-kutatások is kezdik alátámasztani: a ma élõ emberiség összes tagja egyetlen anyára vezethetõ vissza), de a Teremtés könyvében nem feltétlenül errõl van szó.
Már csak a fantázia szab határt a Biblia értelmezésében.Mindenki azt olvas ki belõle, ami neki megfelel.Nem lenne egyszerûbb irodalmi emléknek tekinteni, mint óriási munkával újramagyarázni?
"CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a mitokondriumra és az Y kromoszómára igaz??????" Magyarul mindenre.
"csak az õ leszármazottaik maradtak csak fenn valamilyen oknál fogva. " NEM!!!!! Hányszor kell még elmondani, hogy ez CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a mitokondriumra és az Y kromoszómára igaz?????? Az ÖSSZES TÖBBI TUJAJDONSÁGUNKAT mástól örököltük!!!!!
Azt már elmondtuk elõtted is, hogy õk nem egyszerre éltek. És azt is, hogy nem csak õk éltek akkor a Földön, csak az õ leszármazottaik maradtak csak fenn valamilyen oknál fogva. Amúgy az a 150 szerintem van ezer is. Ha nem sokkal több.
Persze. Sõt! Még egy brazíliai õserdei indián is, aki még ma sem tud arról, hogy egyáltalán létezik a civilizált világ körülötte. Sõt! Nem lehet. Szegrõl-végrõl biztosan az.
A kérdező hozzászólása: Akkor pl: egy koldus is lehet a rokonom???:D
igen, mindenki a rokonod, a legözelebbi közös õsünk pedig noé.
elõzõ vagyok Megtaláltam wikin, bár ezt bárki szerkesztheti, akár en is, annyira sok hitel nincs benne, ha valaki talál róla akár egy kepet is, vagy egy másik hiteles linket, örülnek neki.
18:24 Egy linket küldhetnel a Noe bárkájáról, hogy megtalálták. Nagyon kiváncsi vagyok, bár en nem találtam semmit. Lehetõleg vmi hitelt hadd adjak már a linknek, ne egy vallási lapról küldd be.
Lehet, h én vagyok a hülye, de én nem hiszek sem a bibliai Ádám és Évában, sem pedig a tudományosan visszavezetett Ádám és Évában sem. Ami azt illeti nem olvastam utána, és valószínûleg többet is megtudnék, ha rákeresnék, de azért annyira nem foglalkoztat a téma. Lehet h õseink Afrikában éltek, de kétlem h egyetlen emberpártól származnánk. Én nem úgy képzelem el az egészet, h volt pl a majmokkal közös õs, aztán egyszer csak bumm, megszületett "Ádám" és "Éva", aki már hirtelen emberiek lettek és a majmok meg a mi fejlõdésünk külön utakra tévedt, és csak ez a két "ember" volt, és azok szaporodtak egymás között. Ez így nekem kicsit még mindig biblia szagú, meg egy ici-picit gyanús.

Mi történne, ha minden ember katolikus lenne?

Hogy változna a tudomány,a mindennapi élet...?

Legjobb válasz: Próba cseresznye :D Ha komolyan hívõ katolikusokra gondolsz, akkor az emberek értelmetlen darabokra szedése és kínzása megszûnne. Elsõdlegesen a földi problémák megoldására menne pénz és nem a csillagászatra, luxus cikkekre stb... Ha nem az igazi katolikusokra gondolsz, akkor 1000 évet visszalépnénk.

nem lennének normális emberek:)
Próba cseresznye :D Ha komolyan hívõ katolikusokra gondolsz, akkor az emberek értelmetlen darabokra szedése és kínzása megszûnne. Elsõdlegesen a földi problémák megoldására menne pénz és nem a csillagászatra, luxus cikkekre stb... Ha nem az igazi katolikusokra gondolsz, akkor 1000 évet visszalépnénk.
Miért lenne mindenki katolikus? Látod hogy több hónapnyi kereszténycsesztetés után sem tanultad meg, hogy a kereszténység nem egyenlõ a katolicizmussal? Sõt, õk csak töredékét képviselik a hívõk közösségének. Szörnyû mennyire nem érted a dolgokat.
Megismétlõdne a sötét középkor.
Szia! Mint ahogyan elõttem írták ilyen már volt a történelemben Ezt nevezzük sötét középkornak, pont az egyház tettei miatt. Persze, remélhetõleg õk is tanultam belõle valami, de ekkora hatalom nem jó ha egy érdeket képvisel.
Mindenki- "egy követ fújna"? Ez elképzelhetetlen egy olyan erkölcstelen és önzõ fajról, mint az ember. Akár vallásról akár ideológiáról akár a mindennapi létrõl legyen szó.
Elég nehéz kérdés, mert ilyen a középkorban volt utoljára Európa nagy részén. A társadalom hozzáidomulna az Egyház tanításaihoz, és annak szabályai a törvényekbe is beépülnének. Mindenkiben veszélyes eretneket látnának, akirõl gyanítják, hogy másként gondolkodik, ami meg is szüntetné a vallási vitákat. Viszont lenne egy egységes rend, amit szinte senki nem vonna kétségbe, és ez lenne a társadalom alapja. Egyes kutatásokat betiltanának (lásd embriókon végzett kísérletek, klónozás, meg a többi hasonló ügy), másokat viszont éppen az Egyház támogatna.
...minden ember katolikus lenne.
A kérdező hozzászólása: Bocs lemaradt. Több hónapnyi kereszténycsesztetés? Kellemetlen a téma?A válaszokból ítélve, el is hiszem.
A kérdező hozzászólása: Szõrnyû mennyire nem érted, hogy a kérdés csak teoretikus. Ha keresztényt írok, akkor nyilvánvaló, hogy nézeteltérések lennének, háborúk, mert minden irányzat meg van gyõzõdve a maga igazáról és azt olvas ki a Bibliából, amit az irányzata olvastat vele. Vagy úgy tapasztaltad a történelemben, hogy a kereszténység a jóindulat, lojalitás, józan ész iránya? De mi lenne akkor, ha mindenki "egy követ fújna"? Ez társadalmi szempontból elõre, vagy visszalépés lenne? 1#-es! Elõször a megértésre koncentrálj, aztán gondolkodj.Többhónapnyi kereszténycs
Azt jelentené, hogy gyõzött a háttérhatalom.

Ha minden ember különbözõ, és én egyszer már tetszettem egy lánynak, akkor az azt jelenti, hogy senki másnak nem fogok?

Legjobb válasz: Nem, mert kétféle ember létezik: olyan akinek nem jössz be és olyan akinek bejössz. Szóval csak találsz majd még valakit akinek bejössz.

Nem, mert kétféle ember létezik: olyan akinek nem jössz be és olyan akinek bejössz. Szóval csak találsz majd még valakit akinek bejössz.
Pontosan


Sokan ezt is hül*eségnek tartják és leszólják azt, aki , , hisz" benne.
Mert ez egy jó dolog, ha elterjedne, nyilván jó irányba vinné el az emberek testi és lelki állapotát. Ez pedig nem érdeke a hatalmon lévõknek.
ja. Meg akkor a Naruto címû mangában/animében sem lettek volna háborúk!
Peace! Make love, not war! xD Szeretet barataim! Tantra, ez a valasz minden problemadra! Mindent gyogyit! Jobb, mint a penicillin maga! Ezt kene tanitani az iskolaban, minek a sok magyarora! Latjuk hogy semmmire se meggyyyyuuunk vellle!
Erre csak egyvalaki tudná megmondani a választ, de õ most nincsen itt.
Elnézted a ktegóriát, ez nem az ezotéria!
Bonyolultabb kérdés ez, nem itt fogsz rá választ találni.
Tiltsák már ki ezt a hülyeséget. Senki sem kíváncsi rád.
Nem kéne ennyi mindent ismerni. Elég lenne csak mindenkinek magába nézni és gondolkodni, mielõtt kibszik a másikkal. Sokkal boldogabb világ lenne. Az ilyen dolgok, amiket leírtál, csak hab lenne a tortán.
Ez a tudatosság ill. jelenlét kérdése lenne. Attól hogy ismerik még nem változna szinte semmi
Jajj hagyjátok már ezt az egészet. Mi ez a sok ilyen kérdés???? Ha meg nem lenne pénz akkor meg nem lenne gyülölet. De ott van a HA.
A kérdező hozzászólása: A Tantra a szexuális energia felébredése ami elvezet annak átformálódásához a szív szintjére, felébresztve az ember valódi szeretetenergiáját. A szexuális energia ésa valódi energia Kundalini két-különbözõ-de-mégis-egy arca. Milelõtt okoskodsz, tájékozódj! Tantrát mindekinek!:) (Már annak, aki fel tudja fogni mi az)Igenis, ezzel, mivel az emberek változak meg, végre, megváltozik a világ is.

Miért mondják az emberre hogy nincs izma, ha minden embernek vannak izmai, csak nem nagyok?

Legjobb válasz: Azért, amiért azt is mondják, hogy aki korán kel, aranyat lel, azt sem szó szerint kell érteni.

Azért, amiért azt is mondják, hogy aki korán kel, aranyat lel, azt sem szó szerint kell érteni.
Kb. olyan, mint ha egy sovány emberre mondanád, hogy neked nincs is hasad! Szóval érted.. :D nem szó szerint.
A kérdező hozzászólása: szóval képletesen ok mostmár vágom köszi nektk!

Ha minden ember az égbe megy-ahogy sok vallás tanítja-, mit jelentnek Jézus szavai a Máté 5:5-ben?

Legjobb válasz: Te leragadtál az 5. versnél, és azt hiszed, hogy találtál valamit, ami ellentmond a fõbb keresztény egyházak tanításainak, és örülsz ennek, mint majom a farkának. De olvasd kicsit tovább, a 18. versben ezt mondja Jézus: "Mert bizony mondom néktek, míg AZ ÉG ÉS A FÖLD ELMÚLIK, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik." Tehát a szelídek öröklik a földet, de az ég és a föld elmúlik! Nyilván nem errõl a Föld nevû bolygóról beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy öröklik a földet. Pál azt mondta, hogy a mi országunk a mennyben van, ahonnan a Megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk (Fil 3:20). Üdv.

Te leragadtál az 5. versnél, és azt hiszed, hogy találtál valamit, ami ellentmond a fõbb keresztény egyházak tanításainak, és örülsz ennek, mint majom a farkának. De olvasd kicsit tovább, a 18. versben ezt mondja Jézus: "Mert bizony mondom néktek, míg AZ ÉG ÉS A FÖLD ELMÚLIK, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik." Tehát a szelídek öröklik a földet, de az ég és a föld elmúlik! Nyilván nem errõl a Föld nevû bolygóról beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy öröklik a földet. Pál azt mondta, hogy a mi országunk a mennyben van, ahonnan a Megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk (Fil 3:20). Üdv.
Szia! A válasz egyszerû, és benne van a Szentírásban. A feltámadáskor Jézus az üdvözülteket a mennybe viszi (Jn. 14:1-3). Itt leszenk 1000 éven keresztül (Jel. 20:6). Majd amikor Újjáteremti a Földet akkor visszatérnek. Lásd: "Azután láttam új eget és új földet; mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt; és a tenger többé nem volt. És én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentõl szállt alá a mennybõl, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égbõl: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az õ Istenük." (Jelenések 21:1-3) Üdv. Péter
Hát a new age szerint, minden ember Istenhez tér vissza.Ez majd kiderül odaát.Addig választanod kell az 1es ajtó és a 2es ajtó között. Biblia tanitása szerint, természetesen csak akkor leszel Istennel, ha Jézus elmossa a büneidet, ahhoz meg a te kezdeményezésed kell Jézus fele. Én személy szerint nem vagyok vallásos, nem élem hivõként az életem, de Jézussal szeretnék mindenképp jó viszonyban lenni, mert amekkora szeretet volt benne értünk, annyi senkiben sem.
Kedves Péter, a földet nem fogja újjá teremteni, hanem a meglévõt fogja az életben maradókkal rendbe hozatni, a segítségével. a föld nem vétkezett, ezért nem tudom, miért kellene elpusztítania? Az új ég a Jézusi királyságot, Isten uralkodási helyét jelenti ami át veszi az emberi uralmak felett az irányítást, ahogy Ádám idejében sem alakított ki földi vezetõket vagy nem volt szándékában embereknek a földön uralmakat egymás felett létre hozatni az embereknek az állatok felett kell "uralkodni" nem egymás felett, erre ott van Õ.:) A földet a gonoszoktól tisztítja meg és a szelídek örökölnek... :) Katy Weaver
bocsánat az lemaradt, hogy az új "föld" pedig azt az emberi társadalmat jelenti, akik maradhatnak, mert megfelelnek Isten követelményeinek. Katy Weaver
Vajon miért nem értik a szektások, hogy az égvilágon senki sem állítja, hogy a halál után a fizikai test megy a mennybe? Mi kell ahhoz, hogy ne csavarják ki az ember szavát, és állítsanak olyat, amit senki sem mondott? Vajon miért olyan elképzelhetetlen nekik az, hogy a lélek bizony halál után megy a helyére és van pokol, kell félni tõle. A feltámadás pedig a fizikai test feltámadása. Ahogy le van írva. Bár mit várjon az ember olyanoktól, akik azt hiszik, Jézus csak egy teremtett arkangyal?
Akkor Jézus lesz a király, vagy lesz 14400 ország, saját királlyal? Jézus lesz a király, és õ uralkodik majd egy új világmindenségben. Nem fog minden ember a mennybe kerülni, bár ha Isten kegyelmén múlna, akkor így lenne. De Isten nem kényszeríti rá az emberre magát, ezért nem is lesz ez így. Jézus beszédébõl az ideális keresztény képe bontakozik ki.
Kedves 7-es válaszoló Nem vagyunk szektások, mert elismert szekta nincs Magyarországon, de a föld egyéb részein sem. Más részt Ádám büntetése nem az örökké való kínzás, hanem ha elolvastad volna akkor a halál, vagy is oda kerül az ember vétetett a föld alkotó elemeibe. Ádám sem a mennybõl jött s nem is megy oda. S ha mi akik örököltük a bûnt akkor miért is kellene Ádámnál nagyobb büntetést kapnunk? egyébként pedig a teremtõ maga is undorítónak tartotta és tartja az élõ lények kínzását, és azokat az embereket akik ilyet tettek a hamis Isteneiknek azokat megbüntette, amikor gyermekeket és élõ embereket áldoztak fel. Azt írja a szent írás, hogy nem gyönyörködik egy bûnös HALÁLÁBAN... S itt sem kínzásról van szó.az ember az élet megszüntetésében sem gyönyörködik, akkor miért is kellene örökké tartó kínzásnak alávetnie? Miért gondolják az e emberek azt , hogy Isten egy szadista, aki ezzel szórakozik. akik ezt kitalálták róla hát ....nem épen az Isteni szeretetrõl híresek. Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: Isten ugyebár nem hazudhat. Azt minden vallás elismeri, hogy az elsõ emberpárral Istennek az volt a szándéka, hogy benépesítsék a földet, szaporodjanak és sokasodjanak. Ha elpusztulna a föld, meg ilyenek, akkor úgy nézne ki az egész, hogy Isten akarata nem a földön, hanem az égben fog megvalósulni. Neki nincs lehetetlen, mindig voltak a történelem során olyan személyek akik szolgálták Õt. Például: a középkorban a vallás elnyomta az embereket, a vallásvezetõk fényûzésben éltek. Az egyszerû emberek nem tudtak hozzájutni a Bibliához, mert nem engedték lefordítani a köznyelvre. De Isten gondoskodott róla, hogy a Szava fennmaradjon. És ma milliók olvassák. Õ mindig tudja, mit mikor tegyen. A földünket is a maga idejében , , kitakarítja, , és a rendetlen , , lakókat, , megsemmisíti.

Ha minden ember szép lenne, kihozná magából a maxot, jo lenne a személyisége, akkor szerinted lenne olyan, hogy egy nő két férfi közül az intim méretük alapján választana?

mert szerintem ez a logikus.

Legjobb válasz: Nem biztos, de tuti lenne valami ami alapján szegregálnának... De valami "féregszûrõ" biztos lenne hogy a jókat leválasszák a nagyon jók listájáról. Akkor is viszonyítás miatt lenne egy sor "ronda" kiknek bûne, hogy nem olyan jók mint "az igazán királyok"

Nem biztos, de tuti lenne valami ami alapján szegregálnának... De valami "féregszûrõ" biztos lenne hogy a jókat leválasszák a nagyon jók listájáról. Akkor is viszonyítás miatt lenne egy sor "ronda" kiknek bûne, hogy nem olyan jók mint "az igazán királyok"
1000%, hogy lenne olyan nõ aki a méret alapján választana. Sõt most is van ilyen nõ... Az egyik barátnõm ez alapján keresgél k.rópajtást... Arra a kérdésre, hogy ezt mégis hogyan oldja meg, annyit felelt, ha minden egyéb tetszik neki a pasin, akkor megy szopni. Aztán ha kicsi a cerka, feláll és otthagyja... (Igen a csaj paraszt, de tudja hogy mi kell neki, és nem törõdik azzal, kit bánt meg ezzel a stílusával...)

Ha minden embernek lenne egy beépített Fekete Doboz-a, akkor lehet, hogy meglepődnénk, ha belenézhetnénk néhányba?

A járművekbe be van építve ez a kis szerkezet, ami rögzíti a jármű közlekedéséhez tartozó adatokat.az jutott az eszembe, hogy mi lenne akkor, ha nekünk, embereknek is lenne egy ilyen? Sokan élnek látszatéletet, illetve felnagyítják/letagadják a különféle pikáns/kényes cselekedeteiket. A Fekete Dobozban viszont pontosan lehetne látni, hogy kinek hogyan és mivel telt az eddigi élete, annak legapróbb momentumaival együtt. Sok ember lehetne vajon, aki teljesen más milyen életet él, mint amilyet előadott magáról?

Legjobb válasz: Nem lenne jó, mert lebuknék, hogy órákig tudok szarni!

Nem lenne jó, mert lebuknék, hogy órákig tudok szarni!
Csak olvasok a wc-n nem potyog belõlem órákig... xD
A kérdező hozzászólása: :)
ez lenne a fair. ha mindenkinek lenne egy ilyenje.
Igen szerintem is az emberek nagyrésze teljesen más mint amit mutat. Az 1-es válaszolónak pedig üzenem vigyázzon, mert ez jó út az aranyérhez!
Szerintem nem vállalná senki se. Ha meg alap lenne, akkor a hozzáállás is más lenne.
A kérdező hozzászólása: Igen, Cult of Personality! Szerintem pl. sok lány azon agyalna, hogyan lehetne semlegesíteni a szerkezetet! :D

Ha minden ember meghal, akkor ki temeti el az utolsót?

Legjobb válasz: Majd a kutyája elássa:P

Majd a kutyája elássa:P
Õ akkor már élhet, mint Marci Hevesen, senki nem fogja megtudni, hogy õ mégse halt meg, nem kéri rajta számon senki.
A jó isten!!az! ha má iderakott minket a szemetet is eltakaritja nem??
Chuck Norris.
nem egyértelmû? Hát Én Ki más utána meg visszafekszek aludni a síromba:P
ÉN! Mert én az utolsó ember után jövök minden esetben.
Nem kell eltemetni, a dögökétlapján õ az utolsó vacsora.
ma 13:59, 14:00 bocsi' annyira "beletemetkeztem", hogy 2x küldtem el.
Az utolsó megássa a saját sírját, abba belerakja dug-ot, és dugába dõl.
egyszer majd csak elbomlik, úgysem zavar már senkit egy rothadó hulla
A kérdező hozzászólása: vagy a zombik :DD
Nem kell eltemetni, a dögök étlapján õ az utolsó vacsora.
hm.. kipróbáljuk? :)
A nagytermészet
ezért van a humor kategóriában! Kérem minden humorérzéktõl mentes embert, hogy ne jöjjön ebbe a kategóriába válaszolgatni!!!
Hogy érted azt, hogy ha minden ember meghal? Sosem hal meg mind, ha eddig nem tûnt volna fel, ezért vagyunk 6 milliárdan ezen a sárgolyó, mert egy meghal, száz lép a helyébe. Legközelebb értelmesebb kérdést tegyél fel......kérlek!
A temetõbogarak...
Szerintem senkit sem fog érdekelni ha az utolsó ember temetetlenül fekszik.
Ez egy régi vicc. A válasz pedig: a felesége. Csak ma már nem mondjuk a férfiakra, hogy ember. :) Vagyis ma már nem csak a férfiakra mondjuk.
A kérdező hozzászólása: jééé...mien igaz.. :D
Ha rendes ember, akkor elve sírt ás és abban várja a halált. Ha meg nem rendes, akkor minek eltemetni?
A kérdező hozzászólása: nee :P ne haljon meg mindenki


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!