Találatok a következő kifejezésre: Ha még vagyunk házasok a (22 db)

Ha nem vagyunk házasok és teherbe esett a lány, meg is akarja szülni. Milyen esetben kell nekem gyerektartást fizetni?

Mielõtt jönnének az oltó kommentárok elmondom h engem vertek át.

Legjobb válasz: Minden esetben, ha te vagy az apa, nincs kivetel.

Minden esetben, ha te vagy az apa, nincs kivetel.
De könnyen ítélkeztek. Sajnos vannak ilyen ócska nõk, akik szégyent hoznak társadalom nõ tagjaira (én is nõ vagyok, mielõtt megszóltok). Ismerek én is ilyen esetet, konkrétan a bátyámat verte át a nõ, 2 éves kapcsolat haldoklott, a nõ az elejétõl szedte a gyógyszert, de mint utólag kiderült, a végén már mégsem, mert mikor a tesóm szakított vele, a nõ benyögte, hogy terhes. Szánalmas módon így akarta magának megfogni. "Szerencsére" akkor nem maradt meg a baba, de sok férfi életét megkeseríthetik a hasonló esetek. Kérdezõ, ha te vagy az apa, akkor nem lehet kibújni a kötelezettség alól, fizetned kell. De nézd a jó oldalát, lesz egy gyermeked :)
Az apaság és a házasság nem egymást feltételezõ dolgok manapság. Ha te vagy az apa, fizetsz, mint a katonatiszt. Tényleg ne vedd bántásnak, de átverni csak azt lehet, aki hagyja. Tudom, hogy ma már ódivatú a szemlélet sajnos, de azzal kéne szexuális kapcsolatot létesíteni, akivel a szerelem gyümölcsét is vállalni lehet. Ha direkt csaltak lépre, na az sem különb dolog, de a szegény kis manó semmirõl nem tehet. Ne õt büntesd!
Amennyiben te vagy az édesapja fizetned kell. Tehetsz apasagi nyilatkozatot, ha szeretnéd hogy a gyermek a nevedet viselje.A gyerektartast a fizetésedbol kiszámolják illetve megitelik neked a kapcsolattartást illetve szabályozzák az idejét.Ha megállapodtok ezekben, nem kell bírósághoz fordulni. Ha nem teszel elismerõ nyilatkozatot az anya kérheti a dns vizsgalatot, hogy bebizonyosodjon az apa személye.A többi ugyanaz ezután, illetve kapcsolattartásra nem kötelezhetnek, ha nem akarod a gyermekedet làtni! Konyhanyelven így tudom elmondani. Èn is gyogyszer mellett lettem terhes(pedig szedtem rendesen) de a párommal egyutt maradtunk.Sajnalom, ha téged becsaptak, nem igy kene gyermeket szülni ...:-(
A kérdező hozzászólása: Nem ismerirek a hátteret ne itelkezzetek! Meg amúgy se kötöm senki orrára! Csak egy választ kaptam amit köszönök! Am 33 éves vagyok.
Ez aranyos. "Milyen esetben kell nekem gyerektartást fizetni?" Hány éves vagy 18? Mindegy, hogy átvertek, mindegy, hogy egyéjszakásból jött össze a gyerek vagy több éves kapcsolatból. Kb 23-24 évig az egyetem végéig fizetned kell. kivéve, ha a gyereked szakmát tanul és munkába áll húsz évesen. Sok boldogságot!
Azert nem vagyok piskotak.... Nem irta, hogy milyen hosszú volt a kapcsolat.... Az en unokatestverem ex felesége is teherbe esett "véletlenül" , tabletta mellett. Amikor teherbe esett, akkor mar ot eve voltak együtt., nagyon jo kapcsolatuk volt, csak a gyerek kérdésben nem voltak azonos hullámhosszon. A pasi nem akart gyereket egyaltalan, a no meg igen. A no szedte a tablettát es rendkivuli módon be sértõdött, amikor a pasi óvszert is akart hasznalni, mondván hogy mi az, hogy nem bízik meg benne. Par eve bevallotta a pasinak, hogy nem szedte a tablettát, mert gyereket akart tõle. A pasi beadta rögtön a valopert.
[link] "NEGYEDIK RÉSZ A ROKONSÁG IX. A ROKONI KAPCSOLAT 4:96. § [A rokoni kapcsolat] (1) Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik." "X. A LESZÁRMAZÁSON ALAPULÓ ROKONI KAPCSOLAT IX. Fejezet Az apai jogállás keletkezése 4:98. § [Apai jogállást keletkeztetõ tények] Apai jogállást a) házassági kötelék; b) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás); c) apai elismerõ nyilatkozat; vagy d) bírósági határozat keletkeztet. (...) 4:100. § [Reprodukciós eljáráson alapuló vélelem] (1) Ha az apaság az anya házassági kötelékén alapuló vélelem alapján nem állapítható meg, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával – élettársi kapcsolatuk fennállása alatt – reprodukciós eljárásban vett részt és a származás a reprodukciós eljárás következménye. (...) 4:101. § [Apai elismerõ nyilatkozaton alapuló vélelem] (1) Ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztetõ reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdõlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozattal a magáénak ismerte el. (...) (3) Apai elismerõ nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétõl tehetõ. Ha az apai elismerõ nyilatkozat megtételére a gyermek születése elõtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá. (...) 4:102. § [A teljes hatályú elismerés alaki feltételei és hatálya] (1) Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetõnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselõnél kell jegyzõkönyvbe venni vagy közjegyzõi okiratba kell foglalni. A hozzájárulást a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni. A jegyzõkönyv vagy az okirat aláírását követõen az apai elismerõ nyilatkozat nem vonható vissza. (2) A teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat mindenkivel szemben hatályos. 4:103. § [Bírósági határozaton alapuló vélelem] (1) Ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke, sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, az apaságot bírósági úton lehet megállapítani. (2) A bíróság a gyermek apjának nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idõben nemileg érintkezett, és az összes körülmény gondos mérlegelése alapján alaposan következtethetõ, hogy a gyermek ebbõl az érintkezésbõl származik. (3) Ha az apaság bírósági megállapítására nagykorú gyermek esetén került sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli-e tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti. (4) Az apaságot megállapító ítélet mindenkivel szemben hatályos. (...) "XX. Fejezet A rokontartás közös szabályai 4:194. § [A rokontartásra való jogosultság] (1) Rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhetõ házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs. (...) 4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje] (1) A tartási kötelezettség – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben. (2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsõsorban a szülõnek a gyermekével és a gyermeknek a szülõjével szemben. (...) 4:200. § [A tartásra jogosultság sorrendje a vér szerinti és a tényleges családi kapcsolatokban] Tartásra jogosult a) a vér szerinti gyermek (...) XXI. Fejezet A kiskorú gyermek tartása (...) 4:214. § [A rászorultság vélelme] A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. (...) 4:215. § [A szülõ tartási kötelezettsége] (1) A kiskorú gyermek tartására a szülõ a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. (...) 4:216. § [A gyermektartás módja] (1) A gyermeket gondozó szülõ a tartást természetben, a különélõ szülõ elsõsorban pénzben teljesíti (a továbbiakban: gyermektartásdíj). (2) A szülõ akkor is kötelezhetõ gyermektartásdíj fizetésére, ha a gyermek az õ háztartásában él, de tartásáról nem gondoskodik. 4:217. § [A szülõk megegyezése a gyermektartásról] (1) A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsõsorban a szülõk megállapodása irányadó. (2) A szülõk megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétõl különélõ szülõ a tartási kötelezettségének megfelelõ vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az idõszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja. (3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás ellenére a bíróság akkor ítélhet meg tartásdíjat, ha az a körülmények elõre nem látható, lényeges változása miatt a gyermek érdekében vagy valamelyik fél súlyos érdeksérelmének elhárítása miatt indokolt. 4:218. § [A gyermektartásdíj bírósági meghatározása] (1) A gyermektartásdíjról a szülõk megegyezésének hiányában a bíróság dönt. (2) A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni: a) a gyermek indokolt szükségleteit; b) mindkét szülõ jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; c) a szülõk háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülõket tartási kötelezettség terheli; d) a gyermek saját jövedelmét; és e) a gyermeknek és rá tekintettel az õt nevelõ szülõnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. (3) A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellõ elõrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni. (4) A tartásdíjösszegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelõzõ egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni."
Ha valakivel szexuális kapcsolatot létesítesz, akkor bármilyen védekezés mellett, bizonyos kockázattal bennevan a pakliban, hogy terhes lesz, tehát az átvertek duma nevetséges, természetesen fizetni kell minden esetben, ha bebizonyosodik az apaság.
Átvertek??? Azt mondták, ne húzz gumit a farkadra?? Ezért nem kell minden szembejövõ nõt, védekezés nélkül megd.ugni! A "majd kiveszem" pedig nen védekezés! Ha te vagy az apja, akkor fizetned kell, nincs mese
Ha bebizonyosodik, hogy te vagy az apa, akkor fizetned kell. Megtagadhatod, hogy a nevedre vedd, de ha a nõ DNS tesztet kér és igaza van, a nem kevés költségét is fizetheted, plusz a kiszabott gyerektartást.
#3: van óvszer, vagy megbízható partnert kell keresni.
Nem csak a nõ dolga a védekezés... Ha te vagy az apa, fizetned kell.
Jaj masodik. Olyat meg nem hallottál, hogy a no azt mondja, szedi a tablettát, aztán mégsem?
Ha tõled esett teherbe, akkor minden esetben. Átvertek? Talán belekevertek valamit az italodba és megerõszakoltak?
Ahogy egy nõ is mondhatja, hogy "ha nincs gumi, nincs szex", egy férfi is ragaszkodhat hozzá. A különbség annyi, hogy a férfiak többsége a szexhez jobban ragaszkodik, mint az óvszerhez, így könnyebben "enged". Innentõl nincs mit sajnálnom egyetlen díszpéldányon sem. "Haldokló" kapcsolatban meg aztán végképp eszénél kellene lennie. Akkor is, ha nem tart attól, hogy "átverik", ugyanis nem létezik 100 %-os módszer. Akkor is becsúszhat egy nem várt gyerek, ha tényleg nem várja egyik fél sem.

Milyen támogatások járnak nekünk, ha 8hónapja vagyunk házasok, van 1 (3hónapos) babánk, férjem még nem magyar állampolgár, itt él van munkahelye, és házat szeretnénk venni? ! Mik a lehetőségeink és hol igényelhetjük? Még semmit sem vettünk igénybe.

Legjobb válasz: családi potlék mindenképpen. neked ha gyesen, gyeden vagy akkor az. a szocpol jár szerintem nektek is a szocpol feltételeivel. (egy gyerek és kérdés új vagy használt lakás) más nem hinném.

családi potlék mindenképpen. neked ha gyesen, gyeden vagy akkor az. a szocpol jár szerintem nektek is a szocpol feltételeivel. (egy gyerek és kérdés új vagy használt lakás) más nem hinném.

Ha még nem vagyunk házasok a párommal, mit kell csinálni hogy a babám az apuka nevét kapja?

Legjobb válasz: mi is így vagyunk.apasági nyilatkozatot kell tenni, a védõnõ segíteni fog, kérdezd meg . boldog babavárást

mi is így vagyunk.apasági nyilatkozatot kell tenni, a védõnõ segíteni fog, kérdezd meg . boldog babavárást
Szia! Felénk ez úgy zajlik, hogy nekem kell a helyi Okmányirodába kérni egy hajadonsági nyilatkozatot. És ezzel a papírral kellett bemennünk a Gyámhivatalba és ott elintézték a papírokat kb. 10 perc. Aztán 1 héten belül postán kiküldték.
Szia! Nálunk a védõnõ állít ki egy igazolást a terhességrõl, és a szülés várható idõpontjáról. Azzal valamint a személyi igazolvánnyal kell elmenni a gyámhivatalba, ahol nálunk azonnal kiállítják az apasági nyilatkozatot kb. 15 perc alatt.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat! Boldog babavárást! Jó egészséget!
ja, a kórházban szülés után is lehet apaságit tenni, vagy amikor az anyakönyvet kiállítják
Nekem a nõgyógyásztól kellett kérnem igazolást a terhességrõl.Ráírta a fogantatás feltételezett idõpontját és a szülés várható idõpontját.Elmentem az anyakönyyvezetõhöz, vittem apát:) , kiskönyvet, személyit, igazolást.
Szia! Mi nemrég, a 26.terhességi héten készítettünk teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot, a lakhely szerint illetékes anyakönyvvezetõnél(telefonon kértem idõpontot) Elõzõleg a nõgyógyászom kiállított egy igazolást a terhességemrõl, és a szülés várható idõpontjáról-ezt kellett vinni+személyi+lakcímkártya - A párodé is, és neki is személyesen meg kell jelenni. Mi azért tartottuk fontosnak, mert azt szeretnénk, ha a pici mindkettõnk vezetéknevét viselné.Apáét elõre, utána az enyémet kötõjellel.

Hogy leszek képes szülni, ha még a szex is fáj? ! 2, 5 éve vagyunk házasok a férjemmel, de még mindig nagyon fáj és feszít a hüvelyem, amikor szeretkezünk.

Sosincs hüvelyi orgazmusom, néha picit még vérzek is utána. Mit tegyek? Persze, a doki csk annyit bírt mondani, hogy lazulj el jobban, stb. aha.

Legjobb válasz: Nem vagy száraz?? Síkosító,a fe´rjed kényeztessen többet elötte.... a szülés mindenképpen menni fog.Ìgy vagy úgy a baba kibújik.Vannak fájdalomcsillapítók. 24 hós,36 hetes km.

Nem vagy száraz?? Síkosító, a fe´rjed kényeztessen többet elötte.... a szülés mindenképpen menni fog.Ìgy vagy úgy a baba kibújik.Vannak fájdalomcsillapítók. 24 hós, 36 hetes km.
Menj el egy másik orvoshoz, mert ez egy létezõ "betegség". Azaz nem vagy beteg, de kezelni kell, ha valaki "túl" szûk, ha másnem a pszichológiai hátterét. Hülye doki basszus hogy lehet ilyet mondani??!! Nem tudom merre laksz, de szerintem kezdj begyûjteni olyan orvosokat, akiket mások jó szivvel ajánlanak, és oda menj el. Addig is itt egy kis olvasgatnivaló: http://www.korutiorvosicentrum.hu/nogyogyaszat/vulvodynia Sok sikert!
Elõzõ voltam, ne haragudj, nem olvastam el a kommenteket, látom már "elavult" az ötletem. Kivéve azt, hogy kicsit megvédtem a dokit :-)
Szerintem azért ne hülyézzük le az orvost, mert igaza lehet. Valószínûleg meg akart nyugtatni, hogy semmi szervi bajod nincs, hanem a gond az, hogy nem tudsz ellazulni. Szerintem nem az õ hatásköre ebben segíteni, hanem egy szexuálpszichológusé. (Létezik olyan, hogy vaginizmus, vagy most nem jut eszembe a másik hasonló problémának a megnevezése. De ha erre a szóra rákeresel, egyéb szex.problémákról is lehet olvasni)
és kívánod a férjed?mert attól is lehet
Bocsánat, hogy ezt kérdezem, de a leírtak alapján felmerült bennem, nem lehet, hogy ne te vagy túlságosan szûk, hanem a férjed 'túl nagy'? Nem személyeskedni akarok, csak ha tényleg ennyire figyelmes és kedves és használtok sikosítót is, akkor ez is elõfordulhat mint lehetséges ok. (én találkoztam már olyan "vastag" pénisszel, ami már nem volt "kényelmes", fõleg elöl nem, mert a töve felé egyre vastagabb volt - és hát az esik kívülre , ugye...) Csak ahogy leírtad, eszembe jutott ez a tapasztalatom. Sajnos ilyenkor nincs mit tenni, õ ekkora, te sem leszel tágabb... a Kegel gyakorlatok tényleg nagyon jók, amiket mások leírtak, ha mégsem errõl lenne szó.
A kérdező hozzászólása: Ok, a dokis dologban köszi, hogy megnyugtattatok. Egyébként csiklói orgazmus mindig van, a férjem ez soha ki nem hagyná, és már egy jó ideje használunk sikosítót, már az elõjáték alatt is. A behatolás eleje fáj csak, de az mindig, és nem picit, aztán, amikor már beljebb van, ott nem feszít úgy, mintha ott már tágabb lennék, csak a "bejáratnál" nem. A vaginizmusról olvastam már korábban is, egy éve candidám volt a méhszájamon, akkor vagy fél évig egyáltalán nem is szeretkeztünk, de annak már vége, teljesen tünetmentes vagyok. Pszichológushoz meg tutira nem akarok menni...
Nekem sincs soha hüvelyi orgazmusom. És képzeld, mi vagyunk többségben: a nõk 90%-nak nincs hüvelyi orgazmusa. De ez SEMMILYEN összefüggésben nincs azzal, hogyan vagy képes tágulni szülés közben. Szerintem is válts dokit. Ez a mostani egy hülye. A fájdalmas közösülésnek - latin neve dyspareunia - mindig van kiváltó oka: pl vaginizmus, vagy hüvelygyulladás. (Nekem vaginizmus volt.) Hülye tanács, hogy lazulj el jobban - ha akarattal el tudnád lazítanni, már rég laza lennél, nem igaz? Olvasd el ezt az oldalt: http://vaginizmus.hu Lehet, hogy rád illik, lehet, hogy nem. Mindenesetre az ott leírt Kegel-gyakorlatokat mindenképpen javaslom, hogy rendszeresen végezd, ugyanis segít a hüvelyizmok tudatos használatában (megfeszítés, ellazítás), nagy hasznát veszed szex közben és szülés közben is, és hüvelyi szülés után gyorsabban regenerálódsz. Ja, és legyen SOKKAL hosszabb az elõjáték, legyen csiklói orgazmusod, mielõtt a férjed behatol, és használjatok síkosítót BÕSÉGESEN. Jó minõségû síkosítót. Jó próbálkozásokat! :-)
Szerintem is mindenképpen menj el másik orvoshoz, mert azért jó lenne fényt deríteni az okára. Egyébként nekem a tamponnal van gondom. Nem tudom miért de ha az bennem van nem érzem túl jól magam. Viszont nekem a szex nem fáj. A szülés meg sajnos így is meg úgy is nagyon fáj. :S
ezzel nekem is problémám volt, van.mégis megszületett a lányom.császáros volt, nem tágultam semmit.de hogy ez a 2 dolog összefüggésbe hozható-e azt nem tudom.
Szia! Ha babát szeretnél, akkor ne használj normál sikosítókat, mert mindenhol azt olvastam, hogy akadályozzák a teherbeesést. Én most rendeltem meg a patikában a PRE-SEED termékenységet elõsegítõ sikosítót. Elég drága, de remélem meg fogja érni az árát.

Ha nem vagyunk házasok, nem keresztelik meg a kisfiunkat?

Muszáj a templomban vagy kérhetjük a Parókián is-a gyorsaság miatt? Vidéken lakunk és nem volt egyértelm? a pap magyarázata!

Legjobb válasz: 22:49 - 2. válaszoló vagyok, katolikus, nálunk atya túl a 70. életévén nem utasít vissza keresztelést, nem köti házasság feltételéhez. Év végén a hálaadó misén mindig felolvassa, hogy abban az évben hányan kötöttek házasságot, hány temetés volt, hány keresztelõ volt, ebbõl mennyi volt egyházi házasságból, polgári kötésbõl vagy akár ezek nélkül... stb. Egyházjogban sincs erre megkötés. Tehát katolikusoknál is csak az problémázik, aki kukacoskodni akar.

22:49 - 2. válaszoló vagyok, katolikus, nálunk atya túl a 70. életévén nem utasít vissza keresztelést, nem köti házasság feltételéhez. Év végén a hálaadó misén mindig felolvassa, hogy abban az évben hányan kötöttek házasságot, hány temetés volt, hány keresztelõ volt, ebbõl mennyi volt egyházi házasságból, polgári kötésbõl vagy akár ezek nélkül... stb. Egyházjogban sincs erre megkötés. Tehát katolikusoknál is csak az problémázik, aki kukacoskodni akar.
Katolikusoknál független a gyerek keresztelése attól, hogy a szülõk házasok-e, egyedülálló nõ szülte, vagy talált gyerek. A gyerek keresztelése a fontos, nem a felmenõi.
Mi evangélikusok vagyunk, a fiamat minden szó nélkül megkeresztelték, pedig nem hogy házas nem vagyok, de egyáltalán nem vagyunk együtt az apával. Mondjuk engem a lelkész kiskorom óta ismer, hozzá jártam hittanra anno :) De nyilván ha nem ismerne, akkor is így lett volna.
Azért is lenne értelmetlen házassághoz kötni, mert akkor mi lenne azokkal, akik pl. nemi erõszak következményeként jönnek a világra? A gyerek nem tehet arról, amit a szülei tesznek vagy nem tesznek.
Nincs ilyen kikötés, megkeresztelhetik anélkül is, hogy ti házasok lennétek, max. mond egy ejnye-bejnyét. Én nem hallottam még parókián keresztelésrõl, de végülis nem kizárt, ha rugalmas a pap.
Reformatus templomba megkeresztelik, ott nem csinalnak problemat. A katolikusoknal nem tudom, hogy is van ez!?
Az elso vagyok! Mi sem voltunk hazasok, sot nem is kerdeztek amikor kereszteluk a kislanyunkat, "refinel"
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat
A kérdező hozzászólása: hát én is így gondolom, de nagyon felidegesített...
A kérdező hozzászólása: Hát sajna pont a refi pap "prédikált" ilyeneket...
katolikusoknal ez ember függö.... engem annak idejen nem akartam megkeresztelni (21 eve mar :) ), mert a szüleimnek nem volt TEMPLOMI esküvöjük. Ez volt a Batthany teren, de a Pasareti treen meg siman megkereszteltek. Most az unokaöcsemnel az egyik pap egy kis zsebpenzert megkereszteli, a masik nem hajlando, a harmadik meg igen, penz nelkül..... nem egyszerü...
07:54 - Hát aki akadékoskodik, az nem ismeri az egyházjogot, vagy csak vissza akar élni azzal, hogy a hívek nem ismerik az egyházjogot. Nincs kikötés, és nem zsebpénz kérdése kéne, hogy legyen a keresztelés. Jézus se zárt ki valakit a körébõl, csak azért, mert a szülei mittudomén milyenek voltak. Sõt. Ezt szívesen az orra alá dörgölném pár akadékoskodó papnak. Inkubátorban hagyott csecsemõket se keresztelnének meg ennyi erõvel, mert nem tudják visszakövetni, hogy a szüleik hogy éltek? Butaság.
07:54 vagyok... abszolut igazad van, pontosan en is ezt mondtam növeeremnek, hogy nekik miert nem az a lenyeg, hogy egy "eltevedt baranyt" a soraikban tudjanak??? Ha a hitet veszem alapul, akkor ez bennem elegge visszas erzeseket kelt...
20:51 - A hit az alap, van olyan pap, aki ezt tudja, és van, aki már elfelejtette. :-) Én ismerek jófej papokat, fiatalt is idõset is. Tudok ellenpéldákat is, de nem befolyásol, mert tudom, hogy van még, aki a hit szerint végzi a pásztorkodást, és õk reményt kell, hogy adjanak, hogy nincs még veszve semmi. :-)

Át lehet-e íratni a nevemet X-né Y Z-ről csak simán Y Z-re, ha még ugyanúgy házas vagyok?

Vagy bet?k helyett pl: Kisné Szabó Éváról csak Szabó Évára?

Legjobb válasz: szerintem biztos lehet mert nem kötelezõ felvenni a párd nevét. az nem fordult meg a fejedben h pl kis éva legyél? az is rövid és tömör és mégis férjes neved marad

szerintem biztos lehet mert nem kötelezõ felvenni a párd nevét. az nem fordult meg a fejedben h pl kis éva legyél? az is rövid és tömör és mégis férjes neved marad
A kérdező hozzászólása: Köszi, közben megtaláltam a jogszabályt is hozzá.

El akarok válni! Van egy lakásom. Amit még jóval házasságunk előtt vett édesanyám éve vagyunk házasok! . A lakás az én nevemen van! Senkivel se közös tulajdon, de párom azt szeretné ha fele az Õvé lenne. Jár neki a fele?

Már kérdezgettem itt ott azt mondták ebb?l nem jár neki semmi!

Legjobb válasz: Ha a lakás már az esküvö elött megvolt és ezt bizonyitani tudod, akkor az a tied, amit viszont a házasság alatt ráköltöttetek (renoválás, kölcsöntörlesztés) az a része közös. A párodnak csak a házasság alatti érteknövekedés fele jár, más nem.

Ha a lakás már az esküvö elött megvolt és ezt bizonyitani tudod, akkor az a tied, amit viszont a házasság alatt ráköltöttetek (renoválás, kölcsöntörlesztés) az a része közös. A párodnak csak a házasság alatti érteknövekedés fele jár, más nem.
A kérdező hozzászólása: Köszi! Tudom bizonyítani persze hisz ott a papir!Adás vétel! 4 éve vagyunk házasok!
legyél nyugodt, abszolút semmi nem jár neki. max. amit az elsõ válaszoló írt (ha költöttetek a lakásra, annak a fele).
Nem jár neki a lakásod fele. Az elsõ válaszoló jól írta, amit ráköltöttetek az közös. Gondolom azt szeretnéd, hogy költözzön el, így viszont neked kell majd kifizetned õt. A bíróság majd a vagyonmegosztásnál eldönti, hogy a férjednek mennyi jár. Ne hagyd magad, legyél ügyes!
A kérdező hozzászólása: Én vagyok a férj!!Én akarok válni, nem mindig a nõk akarnak!
max a szája járhat. nagy ívben röhögd ki a csávót... nem tudom ezt honnan veszi, de nem lehet nagy zseni... ha az én párom ilyesmit még csak gondolna is, sztem nagyon szépen elküldeném a búsba!!! mégis mit képzel, hogy azt majd lenyúlja, amiért a szüleid dolgoztak meg??? apám is próbálkozott hasonlóval anno, elegánsan el lett hajtva a piiicsaba...
A kérdező hozzászólása: A FÉRJ én vagyok mint irtam!!! A nõ olyan popsi hülye!
Tékitízi, akkor is ugyan az vonatkozik Rád, ha Te a férj vagy :) (A többiek azért gondolták, hogy nõ vagy, mert nagyobb számban írnak nõk ilyeneket és nem írtad a kérdésed mellé. Akik már a plusz kommented után írtak, szerintem azok sem olvasták még csak utána.)

Az bűn, ha mondjuk még nem vagyok házas, de elmegyek egy randira, ami nagyon jó, és beleszeretek abba, akivel randizom, és átjön a randi után a házamba, és ott is elvagyunk, és szeretkezünk egyet?

Válaszotokat el?re is Köszönöm!

Legjobb válasz: Elsõ randin "beleszeretsz" abba akivel találkozol? Viccelsz? Max megkívánod. De ha a kettõt összekevered, akkor egyelõre bármiféle kapcsolat bûn önmagad ellen. Ha nem vagy házas de párkapcsolatban élsz, akkor nem bûn, ha belátod, hogy ezek szerint a korábbi párkapcsolatod fabatkát sem ér és szakítasz. Ha a vallási oldalát kérdezed, hogy bûn-e a házasság elõtti szex, akkor egyértelmû a válaszom: NEM BÛN!

Elsõ randin "beleszeretsz" abba akivel találkozol? Viccelsz? Max megkívánod. De ha a kettõt összekevered, akkor egyelõre bármiféle kapcsolat bûn önmagad ellen. Ha nem vagy házas de párkapcsolatban élsz, akkor nem bûn, ha belátod, hogy ezek szerint a korábbi párkapcsolatod fabatkát sem ér és szakítasz. Ha a vallási oldalát kérdezed, hogy bûn-e a házasság elõtti szex, akkor egyértelmû a válaszom: NEM BÛN!
Ha nincs állandó partnered miért lenne bûn?
Kérdésedbõl arra következtetek, hogy neveltetésed tetette fel veled a kérdést. TAlán a vallás, talán csak az erkölcs. Manapság már szinte semmi nem bûn, mindenki maga válogatja meg, hogy mi az õ saját értékítélete. VAn aki ezt megteszi, van aki nem. Elsõ alkalommal és sem szexelek senkiel, meg kell ismernem a másikat, meg kell szeretnem, és ez nem megy egyik pillanatról a másikra. TAlálkozzatok, járjatok, ismerkedjete, és ha biztosak vagytok a közös vonzalomban, jöhet a szex is. TAláld meg saját magad a saját magad értékítéletével, és élj aszerint.
Ez nem bûn. Ez két egészséges ember, egymásra találása. Akkor is szép, hakésõbb nem lesz szerelem belõle.
Ez magaddal szemben lehet... nem bûn, hanem hanyagság. Elsõ találkozásnál ilyet még nem lehet megítélni. Adj erre idõt és alkalmat: legyél vele sokat, különbözõ programokban. De ne a szex legyen az elsõ.

Akiket megcsal a férjük/feleségük, és megbocsájtottak, akkor is megtették volna, ha nem házasok, avgy nincs gyerek? Akkor is, ha még eljegyzés előtt álltak volna, vagy nincs gyerekük, és fiatalabbak?

Legjobb válasz: elveszett a bizalom, ezt nem lehet helyre hozni, nekem nem ez nem attól függ hány éves vagy, van gyerek v nincs, v éppen milyen kapcsolatban vagyunk, ezt nem lehet megbocsájtani soha N

elveszett a bizalom, ezt nem lehet helyre hozni, nekem nem ez nem attól függ hány éves vagy, van gyerek v nincs, v éppen milyen kapcsolatban vagyunk, ezt nem lehet megbocsájtani soha N
A kérdező hozzászólása: jó, de van aki megbocsájtott, engem csak érdekelne, nem vagyok abban a helyzetben, csak fontos lenne azoknak a szemszögébõl látni dolgokat, akik sajnos igy jártak...
Nekem a volt Feleségem csalt meg, és voltak gyermekeink. Megbocsájtottam, de sajnos a mondás igaz!!! Aki egyszer megteszi, többször is megteszi! Sose bosszuld meg, ne csald vissza, inkább szakítsatok! Én megbocsájtottam, azért mert szerettem, azért mert voltak gyermekeim tõle, de sajnos semmit nem ért! Ráment 10 év az életembõl, 13 évig voltunk házasok. Ezzel az a baj, hogy amikor nekem lett lehetõségem, mondván ha õ megtette akkor én is megtehetem, és visszacsaltam. Nagyon bánom, mert 1. semmivel nem lettem jobb, 2. rám is érvényes, hogy aki egyszer megteszi... Nincs visszaút. :(
Nem, miért utazhatnál ingyen?
megis miert akarsz ingyen utazni?? ugyanolyan ember vagy attol mert a sofor csaja vagy de szerintem csak az ingyen furikazasra vagysz
Akkor elvileg már Te is kaphatod. Párodnak kell leadni az igénylö lapot. Ezt minden évvégén küldi a cég. Az utazási igazolványnak mindig nálad kell, hogy legyen + a személyi is. Ha nincs nálad ellenör ugyan ugy megbüntett, mint bárki mást. 1évig érvényes. Arra figyelj, hogyha elveszted azt lekell jelenteni a volánnak és év közbe nem potolják! Szólj párodnak kérdezze meg bent, hogy letudja-e adni az igénylõ lapot.
A kérdező hozzászólása: Kb öt éve. Ha nem bérlettel utazom akkor is jár a kedvezmény?
Ha közös lakcimen vagytok (magyarul a lakcimkártyátokon legyen közös cim) akkor igen. Mióta dolgozik a volánnál?
Elõzõ vagyok, az lemaradt, hogy akkor nekem is jár e mivel mi sem vagyunk házasok.
Õ a volánnál dolgozik, távolsági buszon. Köszönöm szépen a hasznos választ.
Volánnál nem kellet közjegyzö, h igazolja miota élünk együtt. Mi csak 2x irtuk meg a papirt, mert közbe összeházasodtunk, onantol kapom én is, csak férjemnek minden évbe megkell igényelnie. Az a lényeg, h az adott söför miota dolgozik a cégnél és hol.? Vb -nál nem mindegy, hogy helyközin v távolságin van az illetõ.
Utolsó kettõ írja jól, miért szólnak olyanok bele, akik nem tudják, hogy ez ténylegesen hogy van? Ha a lakcímkártyán közös lakcímetek van, magyarul bejelentkezel hozzá, akkor te is ingyen utazhatsz. Vannak, akik így csinálják, tehát nem laknak együtt, csak papíron, hogy ne kelljen bérletet venni...
Én a MÁV-nál dolgozom, azt tudom elmondani nálunk hogyan van. Itt vagy házasok vagytok, és azonnal jár, vagy minimum 5 év igazolt együttlét + nyilván azonos lakcím a lakcímkártyán kell hozzá, ha nem vagytok egybekelve. Az igazolt együttélést azt hiszem a közjegyzõ igazolja hivatalosan.
Szia! Hol és miota buszozik a párod? Volánnál ki kell tölteni egy papirt amiben nyilatkoztok, hogy együtt éltek. Lakcim kártyán is kell közös lakcim. Ha volános dec.be kell igényelni 2014re az utazásit. üdv.
Van egy nagyon jó cimbim, aki busz sofõr, akkor én is uatazhatok ingyen? Tényleg jó barátom, már évek óta :D
csak családtagok kaphatnak éves ingyenes bérletet. Te hivatalosan nem vagy az.
nõvérem párja is buszsofõr, az a bérlet nem jár, csak hozza a srác, ennyi amúgy nem tõle kéne megkérdezned?tudtommal egy párkapcsolatban szokás kommunikálni
A kérdező hozzászólása: Egyik kolléganõm párja is buszsofõr és neki jár az ingyen buszbérlet.
15: akkor minden nõ akinek buszsöför a párja/élettársa/férje csak azért van vele mert ingyen utazik? Én is azért vagyok a férjemmel 5éve mert ingyen utazok? Véletlen se azért mert szeretem? (Ill a többi nõ a párját?)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!