Találatok a következő kifejezésre: Ha még vagyunk házasok (25 db)

Milyen támogatások járnak nekünk, ha 8hónapja vagyunk házasok, van 1 (3hónapos) babánk, férjem még nem magyar állampolgár, itt él van munkahelye, és házat szeretnénk venni? ! Mik a lehetőségeink és hol igényelhetjük? Még semmit sem vettünk igénybe.

Legjobb válasz: családi potlék mindenképpen. neked ha gyesen, gyeden vagy akkor az. a szocpol jár szerintem nektek is a szocpol feltételeivel. (egy gyerek és kérdés új vagy használt lakás) más nem hinném.

családi potlék mindenképpen. neked ha gyesen, gyeden vagy akkor az. a szocpol jár szerintem nektek is a szocpol feltételeivel. (egy gyerek és kérdés új vagy használt lakás) más nem hinném.

Ha nem vagyunk házasok és teherbe esett a lány, meg is akarja szülni. Milyen esetben kell nekem gyerektartást fizetni?

Mielõtt jönnének az oltó kommentárok elmondom h engem vertek át.

Legjobb válasz: Minden esetben, ha te vagy az apa, nincs kivetel.

Minden esetben, ha te vagy az apa, nincs kivetel.
De könnyen ítélkeztek. Sajnos vannak ilyen ócska nõk, akik szégyent hoznak társadalom nõ tagjaira (én is nõ vagyok, mielõtt megszóltok). Ismerek én is ilyen esetet, konkrétan a bátyámat verte át a nõ, 2 éves kapcsolat haldoklott, a nõ az elejétõl szedte a gyógyszert, de mint utólag kiderült, a végén már mégsem, mert mikor a tesóm szakított vele, a nõ benyögte, hogy terhes. Szánalmas módon így akarta magának megfogni. "Szerencsére" akkor nem maradt meg a baba, de sok férfi életét megkeseríthetik a hasonló esetek. Kérdezõ, ha te vagy az apa, akkor nem lehet kibújni a kötelezettség alól, fizetned kell. De nézd a jó oldalát, lesz egy gyermeked :)
Az apaság és a házasság nem egymást feltételezõ dolgok manapság. Ha te vagy az apa, fizetsz, mint a katonatiszt. Tényleg ne vedd bántásnak, de átverni csak azt lehet, aki hagyja. Tudom, hogy ma már ódivatú a szemlélet sajnos, de azzal kéne szexuális kapcsolatot létesíteni, akivel a szerelem gyümölcsét is vállalni lehet. Ha direkt csaltak lépre, na az sem különb dolog, de a szegény kis manó semmirõl nem tehet. Ne õt büntesd!
Amennyiben te vagy az édesapja fizetned kell. Tehetsz apasagi nyilatkozatot, ha szeretnéd hogy a gyermek a nevedet viselje.A gyerektartast a fizetésedbol kiszámolják illetve megitelik neked a kapcsolattartást illetve szabályozzák az idejét.Ha megállapodtok ezekben, nem kell bírósághoz fordulni. Ha nem teszel elismerõ nyilatkozatot az anya kérheti a dns vizsgalatot, hogy bebizonyosodjon az apa személye.A többi ugyanaz ezután, illetve kapcsolattartásra nem kötelezhetnek, ha nem akarod a gyermekedet làtni! Konyhanyelven így tudom elmondani. Èn is gyogyszer mellett lettem terhes(pedig szedtem rendesen) de a párommal egyutt maradtunk.Sajnalom, ha téged becsaptak, nem igy kene gyermeket szülni ...:-(
A kérdező hozzászólása: Nem ismerirek a hátteret ne itelkezzetek! Meg amúgy se kötöm senki orrára! Csak egy választ kaptam amit köszönök! Am 33 éves vagyok.
Ez aranyos. "Milyen esetben kell nekem gyerektartást fizetni?" Hány éves vagy 18? Mindegy, hogy átvertek, mindegy, hogy egyéjszakásból jött össze a gyerek vagy több éves kapcsolatból. Kb 23-24 évig az egyetem végéig fizetned kell. kivéve, ha a gyereked szakmát tanul és munkába áll húsz évesen. Sok boldogságot!
Azert nem vagyok piskotak.... Nem irta, hogy milyen hosszú volt a kapcsolat.... Az en unokatestverem ex felesége is teherbe esett "véletlenül" , tabletta mellett. Amikor teherbe esett, akkor mar ot eve voltak együtt., nagyon jo kapcsolatuk volt, csak a gyerek kérdésben nem voltak azonos hullámhosszon. A pasi nem akart gyereket egyaltalan, a no meg igen. A no szedte a tablettát es rendkivuli módon be sértõdött, amikor a pasi óvszert is akart hasznalni, mondván hogy mi az, hogy nem bízik meg benne. Par eve bevallotta a pasinak, hogy nem szedte a tablettát, mert gyereket akart tõle. A pasi beadta rögtön a valopert.
[link] "NEGYEDIK RÉSZ A ROKONSÁG IX. A ROKONI KAPCSOLAT 4:96. § [A rokoni kapcsolat] (1) Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik." "X. A LESZÁRMAZÁSON ALAPULÓ ROKONI KAPCSOLAT IX. Fejezet Az apai jogállás keletkezése 4:98. § [Apai jogállást keletkeztetõ tények] Apai jogállást a) házassági kötelék; b) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás); c) apai elismerõ nyilatkozat; vagy d) bírósági határozat keletkeztet. (...) 4:100. § [Reprodukciós eljáráson alapuló vélelem] (1) Ha az apaság az anya házassági kötelékén alapuló vélelem alapján nem állapítható meg, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával – élettársi kapcsolatuk fennállása alatt – reprodukciós eljárásban vett részt és a származás a reprodukciós eljárás következménye. (...) 4:101. § [Apai elismerõ nyilatkozaton alapuló vélelem] (1) Ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztetõ reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdõlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozattal a magáénak ismerte el. (...) (3) Apai elismerõ nyilatkozat a gyermek fogamzási idejének kezdetétõl tehetõ. Ha az apai elismerõ nyilatkozat megtételére a gyermek születése elõtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá. (...) 4:102. § [A teljes hatályú elismerés alaki feltételei és hatálya] (1) Az elismerést és a hozzájárulást az anyakönyvvezetõnél, a bíróságnál, a gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselõnél kell jegyzõkönyvbe venni vagy közjegyzõi okiratba kell foglalni. A hozzájárulást a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni. A jegyzõkönyv vagy az okirat aláírását követõen az apai elismerõ nyilatkozat nem vonható vissza. (2) A teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat mindenkivel szemben hatályos. 4:103. § [Bírósági határozaton alapuló vélelem] (1) Ha a gyermek apja sem az anya házassági köteléke, sem reprodukciós eljárás, sem teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg, az apaságot bírósági úton lehet megállapítani. (2) A bíróság a gyermek apjának nyilvánítja azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idõben nemileg érintkezett, és az összes körülmény gondos mérlegelése alapján alaposan következtethetõ, hogy a gyermek ebbõl az érintkezésbõl származik. (3) Ha az apaság bírósági megállapítására nagykorú gyermek esetén került sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli-e tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti. (4) Az apaságot megállapító ítélet mindenkivel szemben hatályos. (...) "XX. Fejezet A rokontartás közös szabályai 4:194. § [A rokontartásra való jogosultság] (1) Rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhetõ házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs. (...) 4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje] (1) A tartási kötelezettség – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben. (2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsõsorban a szülõnek a gyermekével és a gyermeknek a szülõjével szemben. (...) 4:200. § [A tartásra jogosultság sorrendje a vér szerinti és a tényleges családi kapcsolatokban] Tartásra jogosult a) a vér szerinti gyermek (...) XXI. Fejezet A kiskorú gyermek tartása (...) 4:214. § [A rászorultság vélelme] A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. (...) 4:215. § [A szülõ tartási kötelezettsége] (1) A kiskorú gyermek tartására a szülõ a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. (...) 4:216. § [A gyermektartás módja] (1) A gyermeket gondozó szülõ a tartást természetben, a különélõ szülõ elsõsorban pénzben teljesíti (a továbbiakban: gyermektartásdíj). (2) A szülõ akkor is kötelezhetõ gyermektartásdíj fizetésére, ha a gyermek az õ háztartásában él, de tartásáról nem gondoskodik. 4:217. § [A szülõk megegyezése a gyermektartásról] (1) A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsõsorban a szülõk megállapodása irányadó. (2) A szülõk megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétõl különélõ szülõ a tartási kötelezettségének megfelelõ vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az idõszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja. (3) A (2) bekezdés szerinti megállapodás ellenére a bíróság akkor ítélhet meg tartásdíjat, ha az a körülmények elõre nem látható, lényeges változása miatt a gyermek érdekében vagy valamelyik fél súlyos érdeksérelmének elhárítása miatt indokolt. 4:218. § [A gyermektartásdíj bírósági meghatározása] (1) A gyermektartásdíjról a szülõk megegyezésének hiányában a bíróság dönt. (2) A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni: a) a gyermek indokolt szükségleteit; b) mindkét szülõ jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; c) a szülõk háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülõket tartási kötelezettség terheli; d) a gyermek saját jövedelmét; és e) a gyermeknek és rá tekintettel az õt nevelõ szülõnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. (3) A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellõ elõrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni. (4) A tartásdíjösszegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelõzõ egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni."
Ha valakivel szexuális kapcsolatot létesítesz, akkor bármilyen védekezés mellett, bizonyos kockázattal bennevan a pakliban, hogy terhes lesz, tehát az átvertek duma nevetséges, természetesen fizetni kell minden esetben, ha bebizonyosodik az apaság.
Átvertek??? Azt mondták, ne húzz gumit a farkadra?? Ezért nem kell minden szembejövõ nõt, védekezés nélkül megd.ugni! A "majd kiveszem" pedig nen védekezés! Ha te vagy az apja, akkor fizetned kell, nincs mese
Ha bebizonyosodik, hogy te vagy az apa, akkor fizetned kell. Megtagadhatod, hogy a nevedre vedd, de ha a nõ DNS tesztet kér és igaza van, a nem kevés költségét is fizetheted, plusz a kiszabott gyerektartást.
#3: van óvszer, vagy megbízható partnert kell keresni.
Nem csak a nõ dolga a védekezés... Ha te vagy az apa, fizetned kell.
Jaj masodik. Olyat meg nem hallottál, hogy a no azt mondja, szedi a tablettát, aztán mégsem?
Ha tõled esett teherbe, akkor minden esetben. Átvertek? Talán belekevertek valamit az italodba és megerõszakoltak?
Ahogy egy nõ is mondhatja, hogy "ha nincs gumi, nincs szex", egy férfi is ragaszkodhat hozzá. A különbség annyi, hogy a férfiak többsége a szexhez jobban ragaszkodik, mint az óvszerhez, így könnyebben "enged". Innentõl nincs mit sajnálnom egyetlen díszpéldányon sem. "Haldokló" kapcsolatban meg aztán végképp eszénél kellene lennie. Akkor is, ha nem tart attól, hogy "átverik", ugyanis nem létezik 100 %-os módszer. Akkor is becsúszhat egy nem várt gyerek, ha tényleg nem várja egyik fél sem.

Ha nem vagyunk házasok, nem keresztelik meg a kisfiunkat?

Muszáj a templomban vagy kérhetjük a Parókián is-a gyorsaság miatt? Vidéken lakunk és nem volt egyértelm? a pap magyarázata!

Legjobb válasz: 22:49 - 2. válaszoló vagyok, katolikus, nálunk atya túl a 70. életévén nem utasít vissza keresztelést, nem köti házasság feltételéhez. Év végén a hálaadó misén mindig felolvassa, hogy abban az évben hányan kötöttek házasságot, hány temetés volt, hány keresztelõ volt, ebbõl mennyi volt egyházi házasságból, polgári kötésbõl vagy akár ezek nélkül... stb. Egyházjogban sincs erre megkötés. Tehát katolikusoknál is csak az problémázik, aki kukacoskodni akar.

22:49 - 2. válaszoló vagyok, katolikus, nálunk atya túl a 70. életévén nem utasít vissza keresztelést, nem köti házasság feltételéhez. Év végén a hálaadó misén mindig felolvassa, hogy abban az évben hányan kötöttek házasságot, hány temetés volt, hány keresztelõ volt, ebbõl mennyi volt egyházi házasságból, polgári kötésbõl vagy akár ezek nélkül... stb. Egyházjogban sincs erre megkötés. Tehát katolikusoknál is csak az problémázik, aki kukacoskodni akar.
Katolikusoknál független a gyerek keresztelése attól, hogy a szülõk házasok-e, egyedülálló nõ szülte, vagy talált gyerek. A gyerek keresztelése a fontos, nem a felmenõi.
Mi evangélikusok vagyunk, a fiamat minden szó nélkül megkeresztelték, pedig nem hogy házas nem vagyok, de egyáltalán nem vagyunk együtt az apával. Mondjuk engem a lelkész kiskorom óta ismer, hozzá jártam hittanra anno :) De nyilván ha nem ismerne, akkor is így lett volna.
Azért is lenne értelmetlen házassághoz kötni, mert akkor mi lenne azokkal, akik pl. nemi erõszak következményeként jönnek a világra? A gyerek nem tehet arról, amit a szülei tesznek vagy nem tesznek.
Nincs ilyen kikötés, megkeresztelhetik anélkül is, hogy ti házasok lennétek, max. mond egy ejnye-bejnyét. Én nem hallottam még parókián keresztelésrõl, de végülis nem kizárt, ha rugalmas a pap.
Reformatus templomba megkeresztelik, ott nem csinalnak problemat. A katolikusoknal nem tudom, hogy is van ez!?
Az elso vagyok! Mi sem voltunk hazasok, sot nem is kerdeztek amikor kereszteluk a kislanyunkat, "refinel"
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat
A kérdező hozzászólása: hát én is így gondolom, de nagyon felidegesített...
A kérdező hozzászólása: Hát sajna pont a refi pap "prédikált" ilyeneket...
katolikusoknal ez ember függö.... engem annak idejen nem akartam megkeresztelni (21 eve mar :) ), mert a szüleimnek nem volt TEMPLOMI esküvöjük. Ez volt a Batthany teren, de a Pasareti treen meg siman megkereszteltek. Most az unokaöcsemnel az egyik pap egy kis zsebpenzert megkereszteli, a masik nem hajlando, a harmadik meg igen, penz nelkül..... nem egyszerü...
07:54 - Hát aki akadékoskodik, az nem ismeri az egyházjogot, vagy csak vissza akar élni azzal, hogy a hívek nem ismerik az egyházjogot. Nincs kikötés, és nem zsebpénz kérdése kéne, hogy legyen a keresztelés. Jézus se zárt ki valakit a körébõl, csak azért, mert a szülei mittudomén milyenek voltak. Sõt. Ezt szívesen az orra alá dörgölném pár akadékoskodó papnak. Inkubátorban hagyott csecsemõket se keresztelnének meg ennyi erõvel, mert nem tudják visszakövetni, hogy a szüleik hogy éltek? Butaság.
07:54 vagyok... abszolut igazad van, pontosan en is ezt mondtam növeeremnek, hogy nekik miert nem az a lenyeg, hogy egy "eltevedt baranyt" a soraikban tudjanak??? Ha a hitet veszem alapul, akkor ez bennem elegge visszas erzeseket kelt...
20:51 - A hit az alap, van olyan pap, aki ezt tudja, és van, aki már elfelejtette. :-) Én ismerek jófej papokat, fiatalt is idõset is. Tudok ellenpéldákat is, de nem befolyásol, mert tudom, hogy van még, aki a hit szerint végzi a pásztorkodást, és õk reményt kell, hogy adjanak, hogy nincs még veszve semmi. :-)

Ha nem vagyunk házasok, és nem lesz meg az apasági akkor ez is megoldás?

szerdán tervezzük megcsinálni az apasági nyilatkozatot, de nem biztos, hogy sikerülni fog, lehet dolgoznia kell páromnak, holnap derül ki. szóval azt hallottam, hogyha nincs apasági nyilatkozat, akkor, ha a kórházban elismeri a babát, akkor is az ? vezetéknevét kapja. nem tudom, hogy ez hogy m?ködik, járható-e ez az út. 34 hetes terhes vagyok, tehát még van id?nk elintézni a nyilatkozatot, csak sajnos kiszámíthatatlan a párom munkája, nem tudunk tervezni el?re. Ti mit tudtok err?l? ( Budapesten a Szent Imre kórházban fogok szülni, ha ez számít bármit)

Legjobb válasz: Én Székesfehérváron szültem, ott kérték és ha nem lett volna, akkor az én nevemet kapta volna a pici, a születési anyakönyvi kivonatba pedig csak vélelmezett apaként került volna be.

Én Székesfehérváron szültem, ott kérték és ha nem lett volna, akkor az én nevemet kapta volna a pici, a születési anyakönyvi kivonatba pedig csak vélelmezett apaként került volna be.
Én úgy tudom, mindenképpen kell az apasági nyilatkozat. Késõbb meg lehet a baba nevét változtatni, de az pénzbe kerül. Ha nincs apasági vagy házassági anyakönyvi kivonat, akkor az anya vezetéknevét kapja a gyerek. Ez a bürokrácia.
Ahogy az elsõ két válaszoló írta
Mindenképpen kell az apasági! Utána már baromi macerás elintézni és pénzbe is kerül. Vegyen ki szabit legroszabb esetben! Az én páromnak is ilyen a meloja, ezért nem vártam vele eddig. Már 20hét körül valahogy megcsináltuk. 33hkm
Csak apasági nyilatkozattal!
A kérdező hozzászólása: az a baj, hogy nem tud kivenni szabit... köszönöm a válaszokat, igyekszünk akkor elintézni minél hamarabb.
nálunk volt apasági nyilatkozat de apa szerb és képzeljétek semmisnek vették így a kicsik az én nevemet kapták ez nekem olyan ciki hisz van apjuk vállalta is csak az állam nem fogadta el, mindent újra kértek, pffffff na ezt rakjátok össze:(((felháborító
A kérdező hozzászólása: hát ez nagyon gáz :(
Nekem párom szlovák állampolgár minden papírja itteni csak a személyi szlovák még...nekünk annyiban volt másabb elintézni h az anyakönyvi kivonatát hivatalosan az OFFI-ba kellett lefordíttatni és úgy írhatta alá. De én is úgy tudom h ha nincs meg a papír róla akkor csak az anya nevét kaphatja a kicsi sajnos...mi is azért intézkedtünk már most ne legyen belõle plusz intézendõ feladat és ugye plusz kiadás is... 32hkm

Át lehet-e íratni a nevemet X-né Y Z-ről csak simán Y Z-re, ha még ugyanúgy házas vagyok?

Vagy bet?k helyett pl: Kisné Szabó Éváról csak Szabó Évára?

Legjobb válasz: szerintem biztos lehet mert nem kötelezõ felvenni a párd nevét. az nem fordult meg a fejedben h pl kis éva legyél? az is rövid és tömör és mégis férjes neved marad

szerintem biztos lehet mert nem kötelezõ felvenni a párd nevét. az nem fordult meg a fejedben h pl kis éva legyél? az is rövid és tömör és mégis férjes neved marad
A kérdező hozzászólása: Köszi, közben megtaláltam a jogszabályt is hozzá.

Az bűn, ha mondjuk még nem vagyok házas, de elmegyek egy randira, ami nagyon jó, és beleszeretek abba, akivel randizom, és átjön a randi után a házamba, és ott is elvagyunk, és szeretkezünk egyet?

Válaszotokat el?re is Köszönöm!

Legjobb válasz: Elsõ randin "beleszeretsz" abba akivel találkozol? Viccelsz? Max megkívánod. De ha a kettõt összekevered, akkor egyelõre bármiféle kapcsolat bûn önmagad ellen. Ha nem vagy házas de párkapcsolatban élsz, akkor nem bûn, ha belátod, hogy ezek szerint a korábbi párkapcsolatod fabatkát sem ér és szakítasz. Ha a vallási oldalát kérdezed, hogy bûn-e a házasság elõtti szex, akkor egyértelmû a válaszom: NEM BÛN!

Elsõ randin "beleszeretsz" abba akivel találkozol? Viccelsz? Max megkívánod. De ha a kettõt összekevered, akkor egyelõre bármiféle kapcsolat bûn önmagad ellen. Ha nem vagy házas de párkapcsolatban élsz, akkor nem bûn, ha belátod, hogy ezek szerint a korábbi párkapcsolatod fabatkát sem ér és szakítasz. Ha a vallási oldalát kérdezed, hogy bûn-e a házasság elõtti szex, akkor egyértelmû a válaszom: NEM BÛN!
Ha nincs állandó partnered miért lenne bûn?
Kérdésedbõl arra következtetek, hogy neveltetésed tetette fel veled a kérdést. TAlán a vallás, talán csak az erkölcs. Manapság már szinte semmi nem bûn, mindenki maga válogatja meg, hogy mi az õ saját értékítélete. VAn aki ezt megteszi, van aki nem. Elsõ alkalommal és sem szexelek senkiel, meg kell ismernem a másikat, meg kell szeretnem, és ez nem megy egyik pillanatról a másikra. TAlálkozzatok, járjatok, ismerkedjete, és ha biztosak vagytok a közös vonzalomban, jöhet a szex is. TAláld meg saját magad a saját magad értékítéletével, és élj aszerint.
Ez nem bûn. Ez két egészséges ember, egymásra találása. Akkor is szép, hakésõbb nem lesz szerelem belõle.
Ez magaddal szemben lehet... nem bûn, hanem hanyagság. Elsõ találkozásnál ilyet még nem lehet megítélni. Adj erre idõt és alkalmat: legyél vele sokat, különbözõ programokban. De ne a szex legyen az elsõ.

Szocpolt akarunk felvenni, de még nem vagyunk házasok és élettársi viszonyban sem vagyunk bejelentve. Egy lakcímen lakunk, igy felvehetjük vagy csak akkor ha összeházasodunk?

Nyáron lenne az esküv?, viszont építkeznénk és szükség lenne a szocpolra.Ugy tudom élettársi viszonyban is 1 éve be kell lenni jelentve élettársnak, hogy megadják.Ez tényleg igy van?

Legjobb válasz: én úgy tudom, hogy házasoknak kell lenni.

én úgy tudom, hogy házasoknak kell lenni.

Miért van az, hogy a 25 év felettiek egyre ritkábban mennek ki bulizni vagy kirándulni, még a legolcsóbb vagy ingyenes helyekre-alkalmakra is? Ha komolyabb párjuk van vagy házasok akkor egyre többen nyugdíjas életmódot élnek a fiatalok közül. Miért?

Úgy emlékszem, hogy szüleim 30 fölött nem voltak ennyire elszigetelve, mindig mentek valahova és vittek minket is persze, akár biciklivel is kirándulni, mozogni, strandolni és az ő barátaik is jöttek.

Legjobb válasz: Ezt mire alapozod, hogy így van? Én 22 éves vagyok, de a párom 27, és rendszeresen járunk kirándulni meg különbözõ helyekre a volt osztálytársaival. Persze mindig van egy-két ember, aki nem tud jönni, mert pl. épp dolgoznia kell vagy más indok miatt, pl. az egyik lány most épp kisbabát vár. Az valószínûleg igaz, hogy mivel most nagy a munkanélküliség veszélye, sokan kevésbé mernek szabadságot kivenni vagy ilyesmi, de nem érzem úgy, hogy az én ismerõseim körében ez nagyon nagy hatást gyakorolna.

Ezt mire alapozod, hogy így van? Én 22 éves vagyok, de a párom 27, és rendszeresen járunk kirándulni meg különbözõ helyekre a volt osztálytársaival. Persze mindig van egy-két ember, aki nem tud jönni, mert pl. épp dolgoznia kell vagy más indok miatt, pl. az egyik lány most épp kisbabát vár. Az valószínûleg igaz, hogy mivel most nagy a munkanélküliség veszélye, sokan kevésbé mernek szabadságot kivenni vagy ilyesmi, de nem érzem úgy, hogy az én ismerõseim körében ez nagyon nagy hatást gyakorolna.
26 éves vagyok, a párom most lesz 35. két gyerekünk van, 5 és 1 évesek. Bulizni egyértelmûen a gyerekek miatt nem tudunk menni. A kirándulást és egyéb programokat is úgy kell átgondolni, hogy a kisebb miatt azért nem minden vállalható. Nyaralni eddig el tudtunk menni, igaz nem luxus körülmények közé és inkább kétszer egy hosszú hétvégére. Idén még sehol sem voltunk. Az indok egyszerû. A páromat eddig nem engedték el szabira. Jövõ héten itthon lesz. Elsõ két nap rokonlátogatás, másik nap ügyintézés, ezeket máskor is meglehetett volna ejteni, de ugye mostanara kellett, és már el is ment a fél hét.
Mert már benõtt a fejük lágya! Nem a bulizás nekik a legfontosabb.
Általában az ingyenes is pénzbe kerül, fõleg, ha gyerekkel vagy, mert akkor igyunk meg egy kólát meg a gyerek ezért meg azért nyíg. Nem mindenki teheti meg.
Az én szüleim sem voltak soha otthonülõsek, még akkor sem változott ez, amikor én megszülettem. Emlékszem, mindig fullon voltak a hétvégéink, állandóan mentünk valahova, pedig nem vetett fel minket soha különösebben a pénz: apukám sokszor ment a haverjaival nagy horgászós túrákra, sokszor anyukám is vele tartott. Aztán elmentünk nyáron kempingezni ide-oda, a szüleim barátaival és õk is hozták a gyerekeiket. Év közben sokszor jártunk városlátogatásokra, kiállításra, mozi..stb. Úgyhogy van ebben valami, amit mondasz.
Mi 40 felett vagyunk, és hetente többször is megyünk valahova. Koncert, kirándulás, buli, akármi. Itt most ne piálásra gondolj, mert az nem a mûfajunk :)

Ha a párom külföldi állampolgár, én meg magyar, és még nem vagyunk házasok, akkor hogy lehet megoldani, hogy kettős állampolgár legyen a kisbabánk?

Sziasztok!

Legjobb válasz: Nem minden esetben igaz, hogy magyar állampolgár lesz a gyerek. Mi Németországban élünk, mindketten magyarok vagyunk. De mivel itt fogok szülni, nekünk kell majd eldönteni, hogy magyar VAGY német legyen, mert itt nincs kettõs állampolgárság. Tehát ha a németet választjuk, le kell mondani a magyarról. Fontos lenne tudni, hogy melyik országról is van szó.

Nem minden esetben igaz, hogy magyar állampolgár lesz a gyerek. Mi Németországban élünk, mindketten magyarok vagyunk. De mivel itt fogok szülni, nekünk kell majd eldönteni, hogy magyar VAGY német legyen, mert itt nincs kettõs állampolgárság. Tehát ha a németet választjuk, le kell mondani a magyarról. Fontos lenne tudni, hogy melyik országról is van szó.
ha kint szulsz kulfoldon azt az allampolgarsagot kapja meg a gyerek ahol szuletik! ha pedig meg te sem vagy kulfoldi allampolgar akkor sponzoraljon a parod!
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 3. § (1) Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke. Tehát a magyar állampolgárságot mindenképpen megkapja, a születési helyétõl függetlenül. Hogy a párod állampolgárságával is így van-e, azt az õ országa állampolgársági törvényébõl lehetne megtudni.
Nálunk ugyanez a helyzet.Tudni kéne, hogy a párod melyik országból való.Magyarországon ha szülsz, akkor a kicsi magyar lesz. Én párom szlovákiai, én ott szülök, így lesz a babám kettõs állampolgár. Azt nem tudom mi a helyzet ha nem vagytok házasok, de mi ezzel kapcsolatban mindent az anyakönyvvezetõnél kérdeztünk meg.
Ez egy kicsit kusza. Magyar állampolgárságú anya gyerek magyar állampolgár lesz, függetlenül a szülés helyétõl. A többi a másik állam törvényeitõl függ. Környezõ államokkal olyan megegyezés van, ami kizárja a kettõs állampolgárságot. Nõvéreméknek el kellett dönteniük, hogy szlovák VAGY magyar állampolgár legyen-e!!!
A mäsodik välaszolonak igaza van, mindegy hol születik a baba a magyar polgär gyereke magyar lesz mindenkäpp.Az anyakönyvezetötöl kärdeztem meg.Mi häzasok vagyunk, Ausztriäban fogok szülni, mikor megszületik a baba, meg lesz az oszträk anyakönyve, azt elviszük Magyarorszägba, le kell forditatni magyar nyelvre äs azzal kell be menni a helyi hivatalba, Kettös ällampolgäru lesz a baba.
Mi is ebben a cipõben voltunk (igaz házasságban). Én román állampolgár voltam (és vagyok is, mert a kettõs állampolgárság Romániában megengedett)a két gyerekem meg automatikusan magyar állampolgár (mivel itt szültem), de jogosultak a román állampolgárságra is, ami egy külön adminisztratív procedúra és 18 éves korukig kérhetik. A mi esetünkben ez van, de természetesen ezt mindig az adott állam határozza meg. Tehát érdemes látni mindkét állam alkotmányos törvényeit erre vonatkozóan még a szülés elõtt, hogy ennek megfelelõen készüljetek.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm mindenkinek a válaszát! Egy kicsit bonyolult a helyzet, mert párom egyébként magyar, magyarnak született, csak 2 évesen kivitték Dániába, és így dán állampolgár lett. A magyar állampolgárság készülõben van neki, így kettõs állampolgár lesz majd, ha egyszer elkészül :-) És ebben az esetben hogy milyen állampolgár lesz a baba? Valaki ismeri a dán jogszabályokat? Köszi mégegyszer

A feleségem a szeretőjét mindenkinek élettársaként mondja, holott még házasok vagyunk. Lehet valakinek élettársa ha még nem vált el?

A válóper folyamatban, egy lakásban élünk, nincs megosztva a lakás, a gyerekeket közösen neveljük, csak néha elmegy a szeret?jéhez. A múltkor a rend?röket is ezzel vezette meg.

Legjobb válasz: Az élettárs attól élettárs, hogy együtt élnek, együtt laknak, tehát sztem a szó szoros értelmében nem az. De mivel váltok, sztem tök mindegy, hogy hogy mutatja be valakinek az új pasiját. Ha úgy mutatná be, hogy a párom, vagy a szerelmem, az neked szintén rosszul esne hidd el. :(

Az élettárs attól élettárs, hogy együtt élnek, együtt laknak, tehát sztem a szó szoros értelmében nem az. De mivel váltok, sztem tök mindegy, hogy hogy mutatja be valakinek az új pasiját. Ha úgy mutatná be, hogy a párom, vagy a szerelmem, az neked szintén rosszul esne hidd el. :(
Hát ez elég gáz. Jogilag még a te felséged, nem hozhatja csak úgy oda a pasiját, mert nem az élettársa. Az, hogyha a pasija vagy a szerelme, oké, de attól még a pasi nem élhet veletek, nincs köze a házatokhoz.
Papíron nem lehetnek élettársak, mivel neked a felésged és míg el nem váltok, hivatalosan nem.ha esetleg együtt laknak, mint én a párommal.mondjuk közöttünk sincs semmilyen papír, mégis azt mondják, hogy az élettársam.
mostani életének a társa. ezzel tulajdonképp igazat mond
jaj, Istenem. Váljatok el békében, ha már váltok. Most miért kell utánarugni a másiknak? ha a ház a feleségedé is (akkor is ha osztatlan közös tulajdon) akkor azt hív oda akit akar. Nem kell, hogy az élettársa legyen. ha pedig kihívtad a rendõröket akkor miért nem nekik reklamáltál. Õk is elmagyarázták volna neked.
??? nem tök mindegy, hogy hogyan hívja? Ti már váltok.
Ha már váltok, nem mindegy? Ezek szerint te még szereted? Ha meg nem, miért zavar???
Ha egy lakásban éltek nem lehet az élettársa, így nem értem a kérdésedet. Dicsekszik vele, amit jól is tesz. De ez téged miért zavar?
Költözzetek külön. Minek élsz még vele, ha váltok és szeretõje van?
15:21-nek igaza van, fordított esetben még a padlókopásért is kártérítést kérnének Tõled.
A módosult Csjt. alapján házastársaknak nem lehet sem papíron, sem anélkül élettársi viszonya! Az egy dolog, hogy azt állítja a másik fél, de annak elõnyeit (sem hátrányait) addig nem élvezheti, amíg a bíróság jogerõsen ki nem mondja a válás!
A kérdező hozzászólása: Higyjétek el én lennék a legboldogabb, ha lehetne vele beszélni, de nem hajlandó semmiféle kommunikációra. A rendõrség kihivogatását pedig õ kezdte el, nem én.
Élettársi viszony együttélést és vagyonközösséget is jelent. Ha tehát ezt mondja, akkor kérd tõle a rezsi rá esõ részét. Valószínû többet nem fogja mondani. Amúgy pedig ha te nem jrulsz hozzá, nem mehet oda a pasija. Bár egy jóérzésû nõ eleve nem is vinné oda.
A két háznál egy telken egész más a helyzet. Õk már beköltözéskor vállalták ezt a felállást, itt egész másról van szó. Az asszonyka találkozzon a hapsival az utcasarkon, vagy akárhol, de nehogy már a közös otthonukban. Osztatlan közös tulajdonnál általában hallgatólagos megállapodás történik a két fél között, itt kifejezett tiltás ellenére jár oda a pali. Csak úgy mellékesen a gyerekeknek is szép példát mutat. Törekedjen az asszonyka a gyors megegyezésre, ne éljen úgy, mint a kisebbségiek, akkor valóban nem kell jogi lépéseket tenni. Elképzelem, hogy egy nap arra érek haza, hogy a férjem szeretõje üldögél a nappaliban, én meg kultúremberként leülök mellé ebédelni. Ja nem, nem tudom elképzelni.
Ha úgy tetted volna fel a kérdést, hogy azt hazudod, hogy Te vagy a nõ, és a férjed a szeretõjét az élettársának hívja, rengeteg tanácsot, és segítséget kaptál volna az ide válaszoló NÕKTÕL. Így viszont, mindenkitõl azt kapod, hogy Ti már váltok, neked miért nem tök mindegy. Ezek után szerintem nincs miért csodálkoznod azon, hogy a feleséged szépíti a szövegét a szeretõjérõl, és a rendõröknek is hazudik. Akinek nem inge nem veszi magára, aki meg mégis, azon jó helyen van. Ja és, nõ vagyok.
Nincs igazad kedves elõzõ. Osztatlan közös tulajdonban csak a beköltözéshez kell minden tulajdonos engedélye. hogy vendégségbe kit hív meg az egyik, abba jogilag nem lehet beleszólni. (gondolj pl, egy osztatlan telekre, két házzal. ott is azt hívnak grillezni a kertbe akit akarnak. jogilag.) De nevetséges ezt jogi síkon intézni. Igyekezz, hogy minél elõbb túl legyetek rajta és köszönjetek el egymástól
Teljesen igazad van. Osztatlan közös tulajdonban bárki a tulajdonosok engedélyével tartózkodhat. Ha Te nem járulsz hozzá, be sem teheti oda a lábát. Nem kell, hogy szeretõje legyen, egyszerûen bárki, akit Te nem engedsz be, jogtalanul tartózkodik ott. Ugyanez igaz fordítva is, a feleséged is mondhatja bárkire, akit Te hívsz oda, hogy nem jöhet be. Mihez kellett rendõr? Simán menj be, és mondd el részletesen, Neked van igazad. Az okosok meg elgondolkodhatnának, ha velük történik ugyanez, akkor is ilyen megértõek lennének-e?
Ha már váltok ne égesd magad ilyenekkel.... Pláne rendörökkel..... Költözzetek külön, vagy válasszátok le a lakást minél elöbb.
Hú , csak még nehogy bevegyenek téged egy hármasba is .... :)
A kérdező hozzászólása: Azért nem mindegy, mert alapesetben törvény szerint nem tartózkodhatna ez az ember a házamban, mivel az nincs megosztva. Viszont õ a rendõröknek is azt mondta hogy az élettársa, és ezért nem állapítottak meg bûncselekményt, holott elkövette azt.
Lehet valakinek élettársa ha még nem vált el. Én három éve vagyok a párom élettársa, pedig csak múlt õsszel vált el. De, mi nem közös lakásban lakunk a volt feleséggel:-) Külön élünk 3 éve.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!