Találatok a következő kifejezésre: Ha a Román (385 db)

Ha a Római Birodalom is egyfajta Lebensraum-politikát folytatott volna, akkor nem omlik össze?

Tegyük fel, hogy a meghódított területek lakosságát el?zik és itáliakat telepítenek be, akik h?ek a nemzetükhöz és hittel vallják azt, hogy Róma mindenek felett áll. Végülis ez volt az összeomlás legf?bb oka. Tele volt a Birodalom olyan emberrel és olyan közösséggel, akiknek a szétesése lett volna a kedvez?, mert ugye Róma leigázta a népüket és megszállva tartotta a hazájukat, ezért nem szívlelték túlságosan a birodalmat. Ha az ? területeiken italicusok életek volna, akkor az ? érdekük nem az iga lerázása lett volna, hanem Róma minél nagyobb befolyása.

Legjobb válasz: Ezt nem tudom honnan veszed. A "Lebenraum-politika", ahogy te nevezed, lényege, hogy egy terület lakosságát hatalmas gazdaságokba szervezet és az élükre "kinevezel" egy családot a saját etnikumodból, akik a helyi lakosságot rabszolgaként foglalkoztatják. Ebbõl kifolyólag viszont a lakosság etnikai aránya 99:1 lesz a rabszolgák javára. Vagyis ha jön valami gebasz és az állam nem tudja megvédeni a telepeseket (márpedig Róma végül, többek között, ebbe bukott bele), akkor az egész rendszert úgy eltörlik a rabszolgalázadások, mint a sicc, az elnyomó földesurakat pedig még ráadásul bosszúból jól ki is irtják, tehát annyi sem marad a rómaiakból, mint így. "Tegyük fel, hogy a meghódított területek lakosságát elûzik és itáliakat telepítenek be" Ez nem Lebensraum-politika. Kevered a szezont a fazonnal. Hitler nem akart kiirtani senkit (a zsidókon, cigányokon, meg más káros népelemeken kívül). Nem az volt a célja, hogy a németeket nagyobb területen terítse szét. Szlávok által mûvelt nagybirtokokat akart német kézen. Amúgy pedig honnan szedtek volna annyi itáliait úgy mégis? "akik hûek a nemzetükhöz " Elárulnád, milyen nemzetrõl beszélsz? Nemzetek a 19. század elõtt nem léteztek. Az itáliaiak pedig még kulturálisan és identitástudatilag sem voltak egységesek. A Kr. e. I. század elõtt a Róma városán kívül élõk még csak nem is voltak polgárok. És még a polgárjog megadása után is hatalmasak voltak a különbségek. Egy neapolisit és egy umbriai parasztot kb. csak a polgárjog kötött össze. "Végülis ez volt az összeomlás legfõbb oka. Tele volt a Birodalom olyan emberrel és olyan közösséggel, akiknek a szétesése lett volna a kedvezõ, mert ugye Róma leigázta a népüket és megszállva tartotta a hazájukat, ezért nem szívlelték túlságosan a birodalmat." Ez igencsak marginális ok, hiszen akkor még csak elhanyagolható számú nép gondolkozott ilyen egységesen. A galloknak egységes öntudata nem volt, ahogy a hispánoknak és a germánoknak sem. Az összeomlás egyik fõ oka az volt, hogy a betörõ germán törzsek ellen már nem volt ereje a birodalomnak fellépni és ezek a törzsek szakítottak le területeket. "Ha az õ területeiken italicusok életek volna, akkor az õ érdekük nem az iga lerázása lett volna, hanem Róma minél nagyobb befolyása." Továbbra is áll a kérdés. Honnan szereztek volna annyi itáliait?

Ezt nem tudom honnan veszed. A "Lebenraum-politika", ahogy te nevezed, lényege, hogy egy terület lakosságát hatalmas gazdaságokba szervezet és az élükre "kinevezel" egy családot a saját etnikumodból, akik a helyi lakosságot rabszolgaként foglalkoztatják. Ebbõl kifolyólag viszont a lakosság etnikai aránya 99:1 lesz a rabszolgák javára. Vagyis ha jön valami gebasz és az állam nem tudja megvédeni a telepeseket (márpedig Róma végül, többek között, ebbe bukott bele), akkor az egész rendszert úgy eltörlik a rabszolgalázadások, mint a sicc, az elnyomó földesurakat pedig még ráadásul bosszúból jól ki is irtják, tehát annyi sem marad a rómaiakból, mint így. "Tegyük fel, hogy a meghódított területek lakosságát elûzik és itáliakat telepítenek be" Ez nem Lebensraum-politika. Kevered a szezont a fazonnal. Hitler nem akart kiirtani senkit (a zsidókon, cigányokon, meg más káros népelemeken kívül). Nem az volt a célja, hogy a németeket nagyobb területen terítse szét. Szlávok által mûvelt nagybirtokokat akart német kézen. Amúgy pedig honnan szedtek volna annyi itáliait úgy mégis? "akik hûek a nemzetükhöz " Elárulnád, milyen nemzetrõl beszélsz? Nemzetek a 19. század elõtt nem léteztek. Az itáliaiak pedig még kulturálisan és identitástudatilag sem voltak egységesek. A Kr. e. I. század elõtt a Róma városán kívül élõk még csak nem is voltak polgárok. És még a polgárjog megadása után is hatalmasak voltak a különbségek. Egy neapolisit és egy umbriai parasztot kb. csak a polgárjog kötött össze. "Végülis ez volt az összeomlás legfõbb oka. Tele volt a Birodalom olyan emberrel és olyan közösséggel, akiknek a szétesése lett volna a kedvezõ, mert ugye Róma leigázta a népüket és megszállva tartotta a hazájukat, ezért nem szívlelték túlságosan a birodalmat." Ez igencsak marginális ok, hiszen akkor még csak elhanyagolható számú nép gondolkozott ilyen egységesen. A galloknak egységes öntudata nem volt, ahogy a hispánoknak és a germánoknak sem. Az összeomlás egyik fõ oka az volt, hogy a betörõ germán törzsek ellen már nem volt ereje a birodalomnak fellépni és ezek a törzsek szakítottak le területeket. "Ha az õ területeiken italicusok életek volna, akkor az õ érdekük nem az iga lerázása lett volna, hanem Róma minél nagyobb befolyása." Továbbra is áll a kérdés. Honnan szereztek volna annyi itáliait?
Jól látod a lényeget. A nemzeti alapon szervezõdõ államalakulatok sokkal erõsebbek és szilárdabbak, mint a több nemzetet egybefoglaló államok. Így pusztult el a Perzsa Birodalom, Makedón Birodalom, Római Birodalom, Osztrák-Magyar Monarchia, Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia és így fog szétesni az Európai Unió, az USA és Oroszország is. Egyszerûen szétfeszíti õket az államot alkotó emberek össze nem illõsége, különbözõ érték- és világszemlélete.
"A nemzeti alapon szervezõdõ államalakulatok sokkal erõsebbek és szilárdabbak, mint a több nemzetet egybefoglaló államok." Ékes példája, hogy Németország elbukta a II. világháborút, és Hitler az eszméjével együtt a XX. század, ha nem az egész történelem legnagyobb balfácánjának bizonyult.
"wine, beer" Egy igazi férfi csak ezek után érzi át a hiperinfláció fájdalmait, még a könny is kicsordul a szemébõl...
22:12 én "eredményekrõl" írtam... ennek a nyomorult Tiberis parti falunak ma 850 millió ember beszélni a "modernizált" nyelvét...
ma 22:15 pontosabban más kultúrákkal kevert nyelvét, gondolkoztál már rajta, miért nem érti meg egymást az olasz és a francia? elvileg mindkettõ újlatin...
Klikk az alábbi grafikonra: http://thevictoryreport.org/wp-content/uploads/2011/05/TR-3... nincs új a nap alatt. és egy jó esszé HOW EXCESSIVE GOVERNMENT KILLED ANCIENT ROME http://www.cato.org/pubs/journal/cjv14n2-7.html
Abban a korban egy akkora birodalmat nem lehetett volna benépesíteni.
22:20 senki sem vitatja azt, hogy más kultúrák, nyelvek is belejátszottak ebbe de ez semmit sem változtat azon, hogy a római nagyság lényege az integráció az asszimiláció és a multikulturalitás volt
21:57 Dehogynem. Franciák, spanyolok, portugálok, katalánok neolatin nyelveket beszélnek. Az õ esetükben a beáramló germán törzsek oldódtak fel a vulgáris latint beszélõ többségi környezetben, míg mondjuk a Rajna-vidéken, Ausztria, Svájc területén (szigeteket leszámítva: pl rétorománok) éppen fordítva történt: a germán elem vált döntõvé. A Balkánon is ilyesmit láthatunk: a románok az Észak-Balkán vulgáris latint beszélõ, romanizált népességébõl alakultak ki, az albán nyelv a római hódítás elõtti trák-illír közegbõl maradt fent szigetszerûen, a Balkán nagyobb részén azonban a szláv nyelvek váltak döntõvé, a szláv nyelveknek a 6. századtól való fokozatos elterjedése következtében.
némi gazdaságtörténeti magyarázat Róma bukásához http://en.wikipedia.org/wiki/Decline_of_the_Roman_Empire#Mic..
ma 22:06 nem az újlatint kritizáltam, hanem, hogy azok pont nem azok a népek akiket annak idején romanizáltak...
„Az ÚJLATIN nyelvek vagy román nyelvek egymással igen közeli rokonságban álló modern nyelvek, amelyek az indoeurópai nyelvek italikus (itáliai) csoportjába tartozó latin nyelv beszélt változataiból alakultak ki. Napjainkban hozzávetõlegesen 850 millió anyanyelvi beszélõje van e nyelveknek világszerte” „Az összes újlatin nyelv az ún. VULGÁRIS LATINBÓL származik, ami Róma valóságos, tehát beszélt nyelve volt, és melynek változásait az irodalmi nyelv jóval kevésbé, vagy egyáltalán nem követte” http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajlatin_nyelvek
21:57 ez most komoly? vagy vicc?
"ROMANIZÁLTA õket... eredmények, pl. franciák portugálok románok spanyolok " Õket pont nem! , A franciák azok a frankok akik a római birodalom véglapjain elfoglalták Galliát. A Római Birodalom bukása után a népvándorlás során germán és szláv eredetû törzsek települtek be. A 8. század során jelentõs számú mór hódító telepedett be az Ibériai-félszigetre, és õk lesznek a portugálok. A dákoromán tézisben vannak ellentmondások. A spanyolok szintén a kelták arabok mórok nyomait viselik.
Inflation and the Fall of the Roman Empire Mises Daily: Monday, September 07, 2009 by Joseph R. Peden http://mises.org/daily/3663
Egyébként érdekes dolog: Róma pont akkor rendült meg amikor némi áthallással fasisztoid jellegû politikát valósított meg. Ajánlom az alábbi könyvet: The new deal in old Rome http://mises.org/Books/newdealoldrome.pdf · állami expanzió · valuta manipuláció · részletes szabályozás · röghözkötés · ár és bér szabályozás · hiperinfláció · mély gazdasági válság · árutermelés összeomlása · kereskedelmi kapcsolatok leépülése · gazdasági dezintegráció · militarizálódás · bürokratizálódás errõl szól a harmadik század
"Európai Unió, az USA és Oroszország" Ezek pont nem, hiszen ezek államszövetségben jöttek létre nem erõszak által. Az EU pedig nem eshet szét hiszen csak egy gyenge gazdasági szövetség.
En az USA-nal es Oroszorszagnal nem erzem ezt amit irsz, raadasul ha megfigyeled ezek a birodalmaknak mindig egy kulso ero adta meg a lokest, ami elinditotta oket a lejton. Ki tamadna manapsag meg Oroszorszagot vagy az USA-t? Hogy a kerdesre is mondjak mit, kerdezo, figyelmen kivul hagyod azt a betelepitos megjegyzeseddel, hogy Italiaban nem csak romaiak eltek, hanem etruszkok, latinok stb. Masreszt a haboruk celja a rabszolgaszerzes (is) volt, aminek koszonhette Roma a viragzasat.
de, mivel minden birodalom összeomlik elõbb vagy utóbb a "mi lett volna ha" kérdéseknek pedig nincs értelmük
Mert õk a kisebbség. Tudod miért? Mert a többség börtönben van. Mer senki sem lehet rasszista a világon.
Sok bába közt elvész a gyerek. Sok jogvédõ közt az emberi jogok.
Mert nincsennek megrendszabályozva, nekik minden meg van engedve, mert "jaj, szegény kisebbség, stb, stb." Unom már ezt a fajta büntetlenséget, ami õket övezi.
Ez a liberalizmus.
E a tolerancia. Kisebbség ami már sok helyen többség a cigány gyilkolhat, lophat, magyar vagy felszólalsz náci vagy.

Ha a romák lesznek többen Magyarországon, akkor ők is így bánnak majd velünk, ahogy mi most velük?

Ha nem, akkor miért nem? Nem szeretnek minket?

Legjobb válasz: Elõször is a "roma" az cigány szó. Ha te magyar vagy, akkor magyarul mondd a nevüket: "cigány". Ha többségben lesznek, akkor ugyanúgy (vagy még úgyabbul) fognak viselkedni a magyarokkal, mint most. Kirabolják, megszégyenítik, üldözik, meglopják, megerõszakolják, megölik õket. És akkor nem lesz egy liberális párt sem, aki a magyarokért kiáll, meg extra jogokat intéz nekik. :( cudar világ lesz itt apukám. És nem is olyan soká.

Elõször is a "roma" az cigány szó. Ha te magyar vagy, akkor magyarul mondd a nevüket: "cigány". Ha többségben lesznek, akkor ugyanúgy (vagy még úgyabbul) fognak viselkedni a magyarokkal, mint most. Kirabolják, megszégyenítik, üldözik, meglopják, megerõszakolják, megölik õket. És akkor nem lesz egy liberális párt sem, aki a magyarokért kiáll, meg extra jogokat intéz nekik. :( cudar világ lesz itt apukám. És nem is olyan soká.
Mi se bánnánk úgy velük, ha beilleszkedtek volna a társadalomba. De, lopással, bûnözéssel, "pióca-életstílussal" nem lehet beilleszkedni sehova. Nézzük csak meg a kínaiakat: Egyre több kínai él itt. No, de azok elmennek dolgozni, piacokra, kifõzdékbe, éttermekbe stb. Nem hiszem, hogy sokan mondhatnánk azt, hogy láttunk már kínai koldust, vagy hallottunk már olyat, hogy kínai késelt, lopott, rabolt, erõszakolt volna meg valakit. Õk betudtak illeszkedni, mert be is akartak.Most is, mi tartjuk el a cigányokat, és ha õk lesznek túlnyomó résszel itt, akkor is mi fogjuk eltartani õket... (persze, tisztelet a kivételnek.)
Nem, mert kiírtjuk õket.
Ha a cigányok többségben lesznek Magyarországon, akkor itt komoly polgárháború lesz majd. A háború elkerülhetetlen, de addigra nem csak itt lesz háború, hanem Európa más országaiban is.
igen, gyurcsány gondoskodott róla, hogy 15 év múlva felnõjenek az általa szaporított generáció, és akkor már nem fidesz meg mszp lesznek a parlamentben 2/3-ban, hanem "Zsiga és tsai" párt. Persze zsidaj kisebbség akkor is lesz, mint ahogy láttuk az szdsz átalakult lmp-vé, lesz annak megfelelõ párt is, csak más néven.
Nem lesz már akkor Magyarország... Ha többen lesznek, ugyan úgy büdös lesz a munka, és eltartani meg végképp nem fogja õket senki. Szóval ennek így nincs realitásalapja.
Persze. -Délig fogunk aludni velük együtt. -Aztán táncikálunk otthon a konyhában estig, eszünk iszunk. -Majd elmegyünk velük "újitani"(valami pénzt) -Másnap sütünk fõzünk belõle, persze táncikálunk tovább a jó kis cigány zenére, amitõl az egész utca zengeni fog. -Aztán ha elfogy a kaja, elfogy a pia, megint megyünk "újitani" -És folytatjuk ezt a tartalmas életet(!)
ha ez bekövetkezne, magyarország csõdbe menne és egy nagy szeméttelep lenne :D
Ez buta kérdés, az agyatlanok nem arra fognak gondolni hogy mi jól vagy rosszul bántunk-e velük, hanem hogy a rondabüdösszemétcigány azért olyan amilyen mert egyszemétrohadtstb. banda stb. stb. Most miért kérdezel hülyeségeket hogy szeretnek e minket? Nézz körül csak ebben a topikban. Komolyan...
Engem már nem érint, - hogy lesz idõ, amikor nem lesz, aki eltartson egy másik réteget, mert egyik sem lesz hajlandó a másikat és inkább halomra ölik egymást - vagy kiutaznak a világba - tömegével az emberek.
A cigányság nem képes felépíteni egy országot, megszervezni a politikát, egy gazdasági kereket létrehozni (erre sokszor mi se vagyunk képesek), stb. stb. tehát a nagy többsége alkalmatlan az államvezetéshez. Sosem lesz cigány kézen az ország, mert képtelenek országot vezetni. Ha ne adja isten mégis cigány kézre jutna az ország, nem lenne hosszú életû a fent említett okok miatt. Amúgy el kéne kezdenie a kormánynak rákényszeríteni õket a magyar életre, különben mindig a nyakunkon lesznek.
államvezetésre :D még saját magukat sem képesek eltartani, önálló életre képtelen faj, ha mi kihalunk velünk együtt õk is kihalnak
A cigány egy vándor nép, civilizálatlan, barbár, középkori viselkedésmintákkal, attitûdökkel.Nem várják meg azt a magyarok, hogy utolérjék õket, elõbb-utóbb kitör, majd egy polgárháború, ami alapból célja ennek a nagy liberális, szociális juttatásokban bõvelkedõ rendszernek.Max. 1-2-3 év és egyszerûen nem fogja bírni a szociális háló, hogy 2-2.5 millió naplopó roma semmit nem csinál, és kapja érte a lóvét.Ez egyébként egyetlen másik országban sincs így kitalálva, csak itt... Talán mintha valami felsõbb érdekek célja lenne az a parazitaszaporítás...
Pedig az ország egy cigány kezén van. Most nem mint rasszista megjegyzést teszem. De O. V. bizony az, aki nem látja a vonásokat az nagyon elfogult. Egyébként nem véletlenül nem mutogatják sehol az édesanyját. Szabályosan dugdossák. Ezt csak azért jegyeztem meg, mert valaki írta, hogy ha egy cigány kezére kerülne az ország akkor ott a vége mindennek. Én nem mondok saját véleményt, mindenki vonja le a maga következtetését legyen az negatív, vagy pozitív
http://www.origo.hu/itthon/20100529-interju-orban-viktor-ede.. tessék itt vannak azok a dugdosott szülõk, nem vagyok elfogult, de ezek nem romák abban biztos vagyok
De, ha bevezetnék ezt a születésszabályozást, külön a magyarokra, külön a cigányokra, akkor jönnének a NAGY nyugati Liberalisták, hogy nana... A vezetõink csak bábuk... eszükbe se jutna ilyet bevezetni.

Jó lenne ha a romák dolgoznának? Akkor még nagyobb lenne a munkanélküliség.

Úgy értem, hogy akkor valószín?leg még több magyar ember lenne állás nélküli. Nem?

Legjobb válasz: Munkahelyet kellene teremteni és új piacokat létesíteni addig se a romáknak se a magyaroknak nem lesz munkája

Munkahelyet kellene teremteni és új piacokat létesíteni addig se a romáknak se a magyaroknak nem lesz munkája
A cigányok többsége nem vágyik munkára, deviáns kezelhetetlen csócselék, akik a balhét keresik, ha meg befenyítik õket csak sírnak az illetékesnél.
Akkor legalább a romák megtudnák milyen eltartani a nem dolgozó népességet. :)
mért lenne nagyobb a munkanélküliség? a munkanélküliek százalékába a nem dolgozó romák is beletartoznak tudtommal, tehát ha egy roma dolgozik és egy magyar cserébe nem, akkor ugyanott vagyunk.
A cigányok többsége nem vágyik munkára, deviáns kezelhetetlen csõcselék, akik a balhét keresik, ha meg befenyítik õket csak sírnak az illetékesnél.
engem nem fenyeget, hogy elveszi egy cigány a munkámat. tanultam eleget ahhoz, hogy normális jó munkám legyen.
Dolgozzanak csak a romák, most mi pihenünk. :D Amúgy meg, ha lenne elég munkahely mindenkinek, akkor menjenek csak õk is dolgozni. Így valahol jó, valahol nem.
barátnõm nagyanyja mesélte, hogy régebben amikor a TSZ-ben dolgoztak, akkor volt ott vmi cigány aki azt csinálta, hogy munka helyett megkajálta a reggelit amit kapott, aztán megette az ebédet kicsit késõbb a vacsorát és szépen hazament. amúgy engem nem zavarna ha dolgoznának. Rühellem a cigányok többségét, de azért nem õket kell hibáztatni ha vmi szakképesítés nélküli melót elvállalnak kis pénzért és a diplomás aki bejárt vmi egyetemre és minden cél nélkül elvégezte bele se gondolva, hogy vajon lesz e állása vagy sem, az meg hoppon marad. Elõre kell gondolkodni. Amúgy nem kell félni. Egy tipikus cigány nem vállal el melót kis pénzért soha.
"1989 elõtt a cigányok kb. 80%-a dolgozott" - Ez így egyáltalán nem igaz! Dehogy dolgozott! Szó sincs ilyenrõl! Kb. 80%-uk bejárt valami munkahelyre! Lényeges különbség. És a lényeget az fejezi ki, hogy _bejárt_. Aki azt állítja, hogy dolgoztak, az nem látott "gyalogmunkás" szinten munkahelyet! Ha sikerült is rávenni, hogy hozzányúljanak valamihez, akkor se volt semmi köszönet nem abban, amit csináltak. Tisztelet annak a nagyon kevés kivételnek.
A kérdező hozzászólása: Szóval most a jelenlegi helyzetrõl van szó. Nincs elég diplomás munkahely. Szóval diplomásként, hogy ne halj éhen, elmész dolgozni a tescoba árufeltõként, vagy mondjuk egy építkezésen segítõként. Örülsz, hogy egyáltalán valamit dolgozhatsz. Mi lesz, ha egyszerûen sehol sem tudsz dolgozni (még a legszarabb helyeken se), mert a cigányok a szar munkákat elvették, a jobbakra meg alapból nem volt hely. Még mindig örülni fogsz, hogy a romák dolgoznak?
8:24-es voltam. Nem az zavar, hogy lepontoztatok, hanem, hogy ennyi buta ember van ebben a csepp országban. Nézz körül a családodban, hány munkanélküli, vagy rokkantnyugdíjas van, akiket szintén a bérbõl, fizetésbõl élõk tartanak el! Nem csak a romákat.
Miért lenne baj, ha a cigányok dolgoznának? A legtöbbjüknek nincs szakképesítése, ezért például építkezéseken dolgoznának, épülne az ország. A megfelelõ képzettség hiányában nem vennék el sem a mesteremberek, sem a diplomások munkáját.
A rendszerváltás elõtt valóban dolgoztak, ez tény. A rendszerváltás legnagyobb áldozatai munka szempontjából: romák, alacsony iskolai végzettségûek, betegek, nõk. Akinek "esze" volt, elment rokkantsági nyugdíjra, és ez általában nem a romákra igaz. Õket is mi tartjuk el, pedig sokuk munkaképes!!! És nagyon sokan vannak! Nagyon érdekes ez, mindig mindenki a romákat emeli ki, mint a társadalom által eltartott lusta, munkakerülõ alakokat, pedig vannak még páran. És mindenki tegye a szívére a kezét: alkalmazna roma embert, ha vezetõ lenne egy munkahelyen?
Helyben vagyunk! A cigányok nem akarnak dolgozni, ezt a kérdést megoldja majd a betiltott Jobbikos Gárda! És sem a Jobbik sem a Gárda nem üldözi a cigányokat? Amúgy pedig valóban dolgoztak a cigányok a rendszerváltás elõtt.Most pedig még azokat sem veszik fel sehova, akik akarnának dolgozni!
A ciganyok nagy resze{90%}soha az eletben nem fog dolgozni, ettol nem kell felni.Ha esetleg{remelem}arra kerul a sor hogy megvonjak a segelyeket akkor valoszinuleg elmenekulnek kornyezo orszagokba ahol tovabb folytathatjak a gusztustalan eletmodjukat.Azok akik pedig itt maradnak meg tobbet fogank lopni es gyilkolni....Mire is jo a Garda????Mikor is lenne jo a Garda???
Nehogy azt hidd, hogy munkanélküliség lenne. A magyar embert felvennék a normális helyekre dolgozni, a cigány meg a 4 általánosával legfeljebb a [email protected] pucolhatja meg a szemetet szedheti. És még a legrosszabb helyzetben levõ magyart is be lehet rakni egy ilyen melóra, hogy a cigusoknak parancsoljon.
1989 elõtt a cigányok kb. 80%-a dolgozott, ugyanis akkoriban lényegében teljes foglalkoztatottság volt. Re életedben nem jártál cigány telepen! Kevered a kevert lakosságot a cigány teleppel. Az igazi cigány telepeken, még kerítés sincs, és csak elvétve egy - két 20 éves roncs. Keresd a Dankó Pista U, ott nem hogy szám-gépet nem találsz, de az írástudó is ritka! Nem tudom honnan veszed az adataid, de nem hogy sánták, de lábuk sincs! Persze a cigányoknak is meglehetne a foglalkoztatásra a lehetõség, de ahoz nem a multikat kellene támogatni, mert abból nem lesz énekes halott! 1989 et, meg ne vesd össze a maival. Mert egy teljesen a munkától „ elszocializálódott” cigányságot kell visszavezetni a munka világába, ami nem egyszerû!
A romák nagy részének nincs meg a 8 általánosa, így nem lehet "versenyeztetni" õket a nem romákkal, akiknek ÁTLAGOSAN azért magasabb az iskolai végzettségük, így más jellegû munkát is kapnak. Én örülnék, ha dolgoznának. Pld. végzettséghez nem nagyon kötõdõ munka - árok és temetõ- vagy közterület takarítás, ásás, földmunka, stb. És akkor nem is vennék el a munkát azoktól, akiknek van. Ja, és én, ha pld. polgármester lennék egy településen, akkor vennék fel ilyesmi jellegû munkára romákat, de csak azokat, akik tudnak erkölcsi bizonyítványt bemutatni.
A kérdező hozzászólása: Jogos, tényleg így van, de nem erre akartam ezzel célozni. Hanem, hogy mit szólnál, ha dolgozol egy gépsor mellett, keresel havi 80at, aztán egyik nap mondja a fõnök, hogy: Bocs, de ki vagy rúgva! És felvesznek helyetted egy romát. Örülni fogsz, hogy a romák nem segélyen tengõdnek, hanem dolgoznak? Te nyílván nem fogsz annyi segélyt kapni, mert nem vagy hátrányos helyzetû és nincs 8 gyereked.
A kérdező hozzászólása: Hát se a harmadik, se a negyedik, nem a kérdésemre válaszolt.:) Én igazából arra akartam célozni, hogy sokan mondják, hogy dolgozzanak a romák is, mert úgy igazságos, amivel egyet is értek! Csak mond ezt annak a magyarnak, aki helyett egy romát vettek fel!
A nagyapám aki darutollas volt, mesélte, ha sikerült összeszedni 15 fõ cigányembert dolgozni pl. árok tisztításra ahoz 2 fõ felvigyázó kell mert ha csak egy van és az elfordul abban a pillanatban megáll a munka. Tehát ez miatt csak csökkenne a munkanélküliség.

A héven hol kell leszálni ha a római strandfürdőbe szeretnék menni? Sürgős lécci!

,

Legjobb válasz: A római strand fürdõnél.... A magyarországi közlekedés általában elég átlátható, a turisták miatt is...

A római strand fürdõnél.... A magyarországi közlekedés általában elég átlátható, a turisták miatt is...
Van egy olyan megálló h Római Fürdõ:D én is gyakran járok oda:D

Ha a román hirdetõ azt írta volna, hogy cigányok és zsidók kizárva akkor abból mekkora botrány lett volna?

http://hvg.hu/karrier/20131108_Magyar_jelentkezo_kizarva__du.. Minden este megnézem az RTL híradóját, és õk úgy tûnik,hogy nem tartják fontosnak ezt a magyarokat kirekesztõ hirdetést.A fentebbi linken csodálkozva olvastam,hogy az ATV-tõl vették át a hírt, hiszen az még szélsõségesebb az RTL-nél is. De a nyakamat tenném rá, hogyha oda zsidót vagy cigányt írtak volna a magyar helyett akkor már akkora botrány lenne egész Európában,hogy talán le is rohanják Romániát. (irónia) Mivel a magyarok kisebbségnek számítanak, és mi illetve az RTL dolgozói is magyarok (vagy nem?!) ezért szerintem minimum egy említést érdemelt volna,hogy nem csak a zsidókat és romákat "rekesztik ki" és tudja a buta liberális is,hogy a saját népét is érheti kirekesztés és akkor emelje fel a hangját ez ellen is ne csak akkor amikor a magyarországi kisebbségeket éri hátrányos megkülönböztetés. Az RTL azért jó jó példa mert tulajdonképpen nekik van a legnagyobb nézettségük az országban, így ha az hírértékkel bír számukra,hogy egy rabbit pofán vágtak akkor ez a minimum,hogy ezt is beteszik. (Nem érdekel ha már volt a kérdés, nem fogok visszakeresni a napi állítólagos 3700 kérdés között, a keresõ meg egy abszolút felesleges opció, hiszen mindent kiad, kivéve amit keresek)

Legjobb válasz: Minden híradó mást tart fontosnak lehozni, az RTL nem hozta le, számos más csatorna és hírportál viszonyt megtette, viszonylag oldalfüggetlenül.

Minden híradó mást tart fontosnak lehozni, az RTL nem hozta le, számos más csatorna és hírportál viszonyt megtette, viszonylag oldalfüggetlenül.
Ez szerintem teljesen alap. Egy embert elsõsorban a származása határozza meg. Elsõ benyomásként semmi más alapján nem szoktam ítélni, kizárólag csak a származása alapján. Késõbb persze mikor megismerem az ember jellemét már az is számít, de akkor is kevésbé mint a származása. Minden embernek ez az elsõdleges ismertetõ jegye.
Az atv-féle szélsõlibsik a cigányokat és a zsidókat imádják (nagy részük maga is az utóbbiakat erõsíti), a magyarokat gyûlölik. Ebbõl következik a válasz.
Semekkora. Egyetlen embernek sem kötelessége cigánnyal vagy zsidóval még szóba állnia sem.
A kérdező hozzászólása: *Mivel a magyarok kisebbségnek számítanak ROMÁNIÁBAN*
Világ elsõk lennénk közbiztonságban.:)
Mivel kevesebb ember lenne, csökkenne a munkanélküliség, tehát a szegénység is, ezért feltételezhetõen jobb lenne a közbiztonság.
Egyértelmûen csökkenne a vagyon ellen elkövetett bûncselekmények, a testi sértések, a nemi erõszak és a gyilkosságok száma. Az utcákon nyugodtabban lehetne sétálni, nem szólítgatnák le az embert cigit, pénzt kérõ telhetetlen "tesók", akiknek ha adsz, még többet kérnek, ha meg nem adsz, meg akarnak verni. Be lehetne tenni a biciklit a közös tárolóba, nem lopná el senki. Lenne értelme a kiskertet mûvelni, mert nem törnék fel a hétvégi házakat, nem szednék le a terményt. A gyerekeket nyugodt szívvel lehetne elengedni iskolába, vagy este az utcára, nem kellene attól félni, hogy valaki leüti, vagy megkéseli. Az utcák tiszták, rendezettek és csendesek lennének. A becsületes, dolgos embereknek ismét lenne kedve építeni az országot, mert volna miért. Istenem, szeretnék egy reggel úgy felébredni, hogy egyetlen darab sincsen belõlük Európában!!!
Pozitív
2-es! Szerintem itt te vagy a legnagyobb uszító, te aki itt mindennaposan véded a romákat...meg ha valamit bizonyítottan olyan fajta követ el akkor biztosan hazudott a kuruc.infó. A 60%-odat is csak annak köszönheted, hogy az oldal nagy többségben balos..
, , Ezer éve sem itt éltek." Tehát, akkor mi is húzhatunk innen, mert mi magyarok sem éltünk itt 1300 évvel ezelõtt??? Ebben hol a logika?
Értelmetlen kérdés. "elhagynák az országot?" Hová?
"elhagynák az országot?" "Hová?" Ezer éve sem itt éltek. Menjenek vissza oda, ahonnan idekeveredtek. Van elég hely a Földön, csak minket hagyjanak élni.
semmilyen hatással. bûnöznének a magyarok akkor.
Megvan hova menjenek: Az Északi-Sarkon még van nekik elég hely.
Ha hirtelen minden cigány mondjuk elteleportálna a Holdra sem lenne azonnali a változás, mivel a mai fiatalok úgy nevelkedtek, hogy a cigányok nem bántanak cigányokat, így eljátsszák hogy õk is azok, és ez elég durván beléjük ivódik, és õk ugyanúgy csinálnák tovább azt mint a cigányok. Tudom mert cigányokkal teli iskolában nõttem fel, de hála a magasabb intelligenciámnak(nem csak a cigányokhoz képest, a magyarokhoz is)az elsõ adandó alkalommal elhagytam az iskolát, és az addigi rossz szokásaim eltûntek, nem mondom hogy "dikk"(minden mondatom végére odatettem), nem szoktam anyázni, nem szoktam köpködni stb. pedig ez mind kellet, hogy beilleszkedjek abba a világba, és egy átlag ember nem tud ilyen gyorsan változni
Javulna a közbiztonság mindenképpen. Nem azt mondom, hogy skandináv közbiztonság lenne, de a jelenleginél jobb lenne. Este, félelem nélkül járkálhatna az ember az utcán. Emellett a szociális hálóról is lekerülne egy nagy teher, nem menne el évi több száz millió forint cigány integrációra meg putri felújításokra.
a cigányok is (sajnos) magyar állampolgárok. sehol nem látják õket szívesen. Angliában, még a pakisztáni negyedben is kiutáltak egy cigány családot(30fõ!), mert nem tudtak mellettük lakni. pedig a pakikkal is van gond elég, de a cigányok még náluk is rosszabbak. nemrég pedig egy román cigány család megette a királynõ egyik hattyúját, ami a Temzén "él" és védettnek minõsül. óriási volt a felháborodás. sajnos nem lehet õket hova küldeni, max a föld alá, bár még az is visszaköpné õket.
Még szép, h javulna a közbiztonság, csak hát ilyen nem lesz. Szerinted ezek hová kellenek? Mindenhol utalják õket, mint a szart, nézd meg a válaszokat, mindent elárul!
Sajnos nincs hely! Az indiai még a kínai népsûrûségnél is nagyobb! Ráadásul hiába a fajtájuk, ki fogadná be õket, és hol laknának? Még putrit sem tudnának állítani!
"Tehát, akkor mi is húzhatunk innen, mert mi magyarok sem éltünk itt 1300 évvel ezelõtt??? Ebben hol a logika?" Különbség! Minket elfogadott Európa és a Vatikán, õket csak a Vatikán... Nekünk itt élnek a testvéreink is (Horvát, Lengyel, Ukrán, Bolgár) nekik nem. Amúgy maitam maradhatnak csak minket hagyjanak békén.
A kérdező hozzászólása: Én is úgy gondolom, h csak pozitív hatásai lennének.
semmilyen hatása nem lenne
#6 Nálad a pont..!

Mit tegyek, ha a román írásbelim nem sikerül?

azt hiszem elbuktam a román írásbelit nagyon nehéz volt és nem ment valami fényesen hogyan kezeljem az eredmények megjelenésekór?

Legjobb válasz: Mindenképpen higgadtan kezeld, majd megpróbálod máskor.

Mindenképpen higgadtan kezeld, majd megpróbálod máskor.
Igen olasz. És a vatican újság
Olasz, de hasznos a többi nagy lélekszámú katolikus országban beszélt nyelv is pl. portugál, spanyol, lengyel, angol. Latin nyelvû média tudtommal nincs.
A kérdező hozzászólása: A francia szóba jöhet? Úgy értem, hogy francia nyelven mennyire elérhetõk információk e témában?
Latin nyelvû média létezik. Csak mivel érteni kell hozzá latinul, nem jelentõs. A francia átlagosnak számít ebbõl a szempontból.

Normális ha a roma pasikhoz vonzódom?

Legjobb válasz: A zoofília nem egyedülálló dolog ezen az oldalon.

A zoofília nem egyedülálló dolog ezen az oldalon.
Ez egy nagyon szomorú dolog, így is nagy hiány van az értelmes, szép, fehér gyerekutánpótlásból. Erre még már cigókkal is akartok keveredni, maguk is szaporodnak azok eléggé! Ráadásul a sok bevándorló sötétbõrû fajokról nem is beszélve. Bár, ha norális, akkor jól van, csak az is ritka ezeknél, minta fehér holló.
Beteg dolog és ahogy nézem gyógyíthatatlan
Az elõzõ válaszoló mind kulturálatlan volt. Ezt meg is tudom indokolni, de õket úgy sem érdekli, mivel nem képesek változni. A válasz: igen, normális. Ebben semmi kivetnivaló nincs.
nem. Nem vagy normális.
Nem, ha mindenképp szellemi fogyatékos gyereket akarsz :)
Ékszer semmiképp, de semmilyen színesfém ne legyen rajtad mikor találkoztok!
igen, mivel te is zsámo vagy.
Spirál mellé sterilizáld is magad. 100% Védelem.
igen, mivel te is zsámo vagy.
Nincsé' ábbá' sémmi, há czigányhó' vonzódó'
nagy baj van a fejedben aranyom
Azért kérdezed, mert roma pasi vagy? Nem írtál semmi konkrétumot, én pedig nem vagyok látnok. Inkább igyál egy fröccsöt!
Nem az. Ja, és tetess fel spirált az a biztos.
Normális, csak veszélyes...

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!