Találatok a következő kifejezésre: Ha Isten akkor őt ki (2 db)

Ha van Isten akkor őt ki teremtette?

Legjobb válasz: Természetesen, ha van Isten, akkor õt senki nem teremtette, hiszen a Biblia szerint õ mindig létezett-létezik. Ha mégsem, akkor viszont az emberi agy szüleménye. Hogy te melyik lehetõséget tartod igaznak, az már a te dolgod. Most komolyan, milyen válaszokat vártál erre a kérdésre? :D

Természetesen, ha van Isten, akkor õt senki nem teremtette, hiszen a Biblia szerint õ mindig létezett-létezik. Ha mégsem, akkor viszont az emberi agy szüleménye. Hogy te melyik lehetõséget tartod igaznak, az már a te dolgod. Most komolyan, milyen válaszokat vártál erre a kérdésre? :D
Szia! Sok minden más mellett az idõ dimenziójában élünk, amelyben egyik esemény követi a másikat. Az idõ múlik, és közben minden öregszik. Életünk során megtanuljuk, hogy minden okozat valamilyen oknak köszönhetõ. Össze is lennénk zavarodva, ha ez nem így lenne. Éppen ezért nehéz elképzelni az elsõ okot, azt pedig még nehezebb, hogy mi volt, ha egyáltalán volt valami, az "Elsõ Ok" elõtt. Ahogy megteremtette Isten a világegyetemet és mindent, ami abban van, éppúgy hozta létre az idõt is. Mindennek volt kezdete, beleértve a világûrt és az idõt is. Következésképpen Isten mind a világûrön, mind az idõn kívül helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy változhatatlan. Neki nem volt kezdete, és nincs vége. A kérdéshez még inkább hozzátartozik, hogy Isten perspektívájából nézve az okozatot nem elõzi meg az ok. Õ látja a kezdetet és a véget. Istent senki nem teremtette, Õ örökkévaló, az idõn kívül helyezkedik el, és már az idõ kezdete elõtt létezett. Isten végtelen perspektívájából nézni a dolgokat nekünk embereknek valószínûleg legalább olyan nehéz, mint amilyen nehéz egy kutyának vagy egy macskának megértenie, hogy mi lehet ezen az oldalon. Ha Isten végtelen, mi teremtményei pedig végesek vagyunk, nem kellene azon meglepõdnünk, hogy felfogóképességünknek és perspektívánknak korlátai vannak. A Biblia minden idõk legolvasottabb könyve. Azon belül is, a legolvasottabb oldal valószínûleg Mózes I. könyvének legelsõ oldala. Az ott fellelhetõ elsõ szó: "Kezdetben..." valószínûleg minden idõk legismertebb szava - a legszélesebb körben tett kijelentés. Ha tovább olvassuk, már a harmadik szónál láthatjuk, hogy Isten ott volt kezdetben. Egy másik, kulcsfontosságú meglátás János evangéliumának elsõ szavaiból következik: "Kezdetben volt az Ige és az ige Istennél volt és Isten volt az ige." Ismét azt látjuk, hogy volt kezdet, és a Biblia azt is elénk tárja, hogy Ki volt jelen az idõ kezdetén. A tudomány kényszerítõ indokai miatt volt szükség kezdetre. Ha azonban idõt és fáradtságot szeretnénk megtakarítani, olvassuk el ismét a Biblia elsõ három szavát - és higgyünk benne. "Kezdetben teremtette Isten..." Üdv. Péter
Ha Istent valaki teremtette, akkor Õ mégsem Isten, egyszóval ez paradoxon.
Istent nem teremtette senki, õ mindig is volt és mindig is lesz. Ezt számunkra nehéz megérteni, de ez olyan, mint az a gondolat, hogy számok is minden irányban végtelenek, így van ez Isten létezésével is
Milliószor feltették már ezt a kérdést, nézz utána itt az oldalon.
Senki. Õ van. Õt nem kellett teremteni, Õ a teremtõ, neki az a lételeme az, hogy VAN.
Hát nem olyan. egyébként ebbõl látszik, hogy nem olvastál bele a bibliában. Ha elolvasnád az elsõ részeket akkor láthatnád, hogy a teremtõ nemük szerint állatokat teremtett és nem tojásokat. Zsömle/lány
Ez kb olyan mint Mi volt elõbb a Tyúk, vagy a tojás?
az anyagi dolgokat szokás teremteni, a spirituálisakat nem. Isten egy spirituális "lény". Olyan mintha azt kérdeznéd, hogy a "jót", az "igazságot", a "logikát" ki teremtette. senki, az van.
Értelmetlenek azok a válaszok hogy végtelen ideje létezik, minden létezõ dolognak el kellett egyszer kezdõdnie, aminek nem volt kezdete az nem létezik.
Az ember!
A Biblia válasza az, hogy Istennek nem volt kezdete. Õ mindig is létezett. Bármennyire nehéz is felfogni, hogy Isten örökkévaló, mégsem vethetjük el ezt a gondolatot pusztán azért, mert nem értjük teljesen. Vajon ésszerû arra számítani, hogy mindent meg fogunk érteni Istennel kapcsolatban? Pál apostol kijelentette: „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily kikutathatatlanok az ítéletei, és kinyomozhatatlanok az útjai!” (Róma 11:33) Épp ezért nagyon is helyénvaló, hogy egyedül Isten viseli ezt a páratlan címet: ’az örökkévalóság Királya’ (1Timóteusz 1:17). Gondolj csak bele: Jézus Krisztusnak és az angyalok sokaságának az égben, valamint az emberi nemnek a földön volt kezdete, mert mindannyian teremtmények (Kolosszé 1:15, 16)
Nem teremtette senki sem.De igen, létezik.
Képzelõerõ kérdése. Ha el tudod képzelni, hogy a mi univerzumunk egy multiverzum része, elképzelheted azt is, hogy a mi fogalmaink szerinti teremtõ egy nagyobb teremtés része. Ennek a valószínûsége semmivel sem kisebb, mint a Biblia által felvázolt, a mi világunkra korlátozódó teremtésnek.
Talán ugyanaz, aki azt a végtelenül nagy sûrûségû és forróságú atomot(!), amelybõl felrobbanva létrejött a világegyetem a maga többmilliárdnyi galaxisával. Merthogy ez a kérdés senkit nem érdekel. Ez keletkezhetett a semmibõl, de Istent valaminek teremtenie kellett. Miért?

Ha Isten létezik, akkor őt ki teremtette?

Legjobb válasz: az emberi értelem eléggé korlátozott. Nagyon sok mindent nem tudunk felfogni. Ez is ilyen. "Mi az hogy valaki öröktõl fogva van és örökké lesz?"--mondhatnánk. Ismerjük a végtelen fogalmát és mégsem tudjuk felfogni az agyunkkal, hogy hogy lehet az hogy valaminek nincs vége sehol...

Na elsõ válaszom ehhez a kérdéshez. 1. Isten megteremtette a világot, Chuck Noris megteremtette Istent. 2.Ha Isten létezik Etiópiában több 1000 ember hal meg mert nincs mit enniük és õk errõl nem tehetnek. Miért hal meg ennyi ember rákban. Nekem is van egy betegségem az most nem számít de nem egyszer volt rá példa hogy elkezdtek ezzel piszkálni. A mamám 7 évig szenevedett rákban a 7 évre olyan volt mint egy etióp. Se járni se beszélni nem tudott. Az anya testvére meg 15 éves korától lebénult és 45 évesen halt meg nemsokkal mamám után. És nem a mi családunk van ezzel egyedül így. most mondjátok hogy van Isten. Ja és minden vasárnap templomba járunk vallásos család vagyunk ezek. Az incidensek elõtt én is az voltam de amikor ezek megtörténtek ......( ezt inkább nem írom ide)
oké, hogy örökkélvaló, de õt is meg kellett teremteni. Nem lehet az, hogy csak úgy lett! Logikus gondolkozás emberek! Könyörgöm!!! Az, hogy ezt nevelték beléd az nem azt jelenti, hogy mindent el is kell hinni
Energia mindig is volt, van és ezután is lesz. Az energia hozta létre az õsrobbanást, az atomokat és az életet. És az élet létrehozta istent. Ennyi.
Apja, anyja azért csak van neki.Vagy talán UFÓ?A nincsnek nem lehetnek szülei.
Õ az Örökkévaló. Emberi ésszel felfoghatatlan, mert mi az idõben élünk - amit szintén az Örökkévaló Isten teremtett. Mindent Õ teremtett, de õ örökké van.
Isten a lét a létezés , az ember nevesítette meg , mert valakiben hinni kell valakitõl tartani kell.Isten Allah Jahve Adonaj Budha stb
Miért kellett teremteni? Nincs olyan szabály, hogy mindent teremteni kell, lehet van ami mindig is van, volt, lesz. Ezt a kérdést bármire feltehetjük. Hogyan lett akármi is? (anyag, energia, sugárzás, a fizikai törvények) Lehet hogy mindig is volt... Csak elég fantázia kell hozzá, hogy el lehessen képzelni. A legtöbb ember 1000 éve még azt se tudta elképzelni, hogyan lehet a Föld gömbölyû, pedig csak fantázia kellett volna hozzá...
az emberi értelem eléggé korlátozott. Nagyon sok mindent nem tudunk felfogni. Ez is ilyen. "Mi az hogy valaki öröktõl fogva van és örökké lesz?"--mondhatnánk. Ismerjük a végtelen fogalmát és mégsem tudjuk felfogni az agyunkkal, hogy hogy lehet az hogy valaminek nincs vége sehol...
Az nem lehet hogy Isten örökké való, mindennek van kezdete és vége. Igaz utána is valamilyen formában létezik tovább pl: ember meghal és a este fennmarad, majd földdé válik aztán kinõ a fû majd azt lelegeli egy állat, ami majd székletet ad és megint egyesül a földel. De akkor is elkezdõdött valamikor!
A lofaszt létezik egy foto egy grafika semmi se bizonyitjaSemmijen leszärmazottja nincs vagy kihalt?Se apja se anyjaEz csak meseA biblia egy nagy meseNe hidjétek mär el a sok habratyoläst
Vagyis mi volt elõbb: a tyúk vagy a tojás? Egyébként, ha Isten örökkévaló, nem is lehetett megteremteni.
Az elõttem szólónak írom-->A Biblia nem hablatyolás!!!Gondolkozz, mielõtt írsz!!!Fogadjunk, hogy bele sem lapoztál még egyszer sem!Csak sajnálni tudlak ha szerinted ez egy kitalált történet!De mielõtt ész nélkül leoltasz mindenkit-->A Bibliában leírtakat a próféták írták és ezeket az írásokat megtalálták!Nem kitalált "mese".De hidd csak azt, hogy az, majd az ítélet napján nagyot fogsz csalódni, ugyanis a sorsa mindenkit utolér, ez alól még TE sem vagy kivétel!!!Na páá
menny nem fent és a pokol nem lent van(sztem a magyar életfa miatt lehet vagynemtomiért) Gondolataimban: Tehát ezek másik síkon vannak vagy... és itt megfájdul a fejem. az ember nem képes felfogni, csak alig vaalamit
= Ki teremtette a Teremtôt? = A filozófia jelen állapotában döntô jelentôségûvé lépett elô a közölhetôség. A televízió tudományos felfedezéseket ismertetô dokumentumfilmjei elkényeztetnek bennünket. S a jelen kérdés sajátos kihívása épp az, hogy meghökkentô egyszerûséggel és naivitással megfogalmazott formájában találkozik benne az élénk eszû tinédzser a filozófiát csak felületesen ismerô természettudóssal. Elôbbirôl tizenéveseknek tartott hittanórák tanúskodhatnak. Utóbbiról az Univerzum világszerte ismert tudósa nyilatkozott, a maga szintjén is föltéve a kérdést, , , Az idô rövid története'' címû portréfilmben. Holott ô a kozmikus , , fekete lyuk'' nagyhírû fölfedezôje, zseniális matematikai gondolkodás birtokában: Stephen Hawking. S ez a kérdés az, hogy , , Ki teremtette a Teremtôt?'' A kezdet és a vég a filozófia visszatérô problémája. A válaszadásra azonban nem a szaktudósok illetékesek, akkor sem, ha a kozmológia, ill. kozmogónia felôl közelítenek. Holott sokan az ô tekintélyükre hivatkozva bíznak a tudományos igényû válasz megfogalmazásában. A kérdésnek azonban a filozófus a szakembere. S a bölcselet története elárulja, hogy a számban és minôségben jelentôs többségben lévô filozófusok hogyan jutottak el a maguk sajátos útján az Abszolútumig, , , amely'' -- vagy , , aki'' -- az egyetlen kielégítô válasz a kérdésre. Ez a válasz pedig így fogalmazható: a Teremtôt mint Abszolút Valóságot senki és semmi nem teremtette, sôt nem is teremthette. Nem csak a pantheizmus tarthatatlan tehát, hanem az a feltevés is abszurd, hogy a Világegyetem és annak egyik bolygóján, a Földön kibontakozó élet hordozója, az általunk ismert anyag, öröktôl fogva létezik. Ez ugyanis visszafelé számolva a ténylegesen végtelen számú és ténylegesen végtelen idôkvantumú létezés föltételezését követelné meg. Teljesen világos és meggyôzô logikai zátonya ennek a feltevésnek az, amit már Schütz Antal megfogalmazott, s amire többször hivatkoztam: , , Nem lehet minden mástól, mert a mindenen kívül nincs más''. Kell tehát lenni egy végsô Valóságnak, , , amely'' mindig volt és mindig lesz, , , amely'' az egyetlen biztos hordozója és alapja a létezésnek, , , amely'' tehát maga a Teremtô Valóság. Scotus Eriugena találékonyan így nevezte meg: , , A Teremtetlen Teremtô Természet''. Ez a rejtélyes Ôsvalóság pedig a metafizika gondolati ostromának legfôbb célpontja. Esendô hasonlattal: ô a körhinta acél tartóoszlopa, miközben az Univerzum és benne mi is olyanok vagyunk, mint a körhinta acélhuzalain forgó elemek. A teljesen Önmagában Való, , , amely'' a , , keletkezô-elmúló'' és , , változó'' létformák stabil fenntartója. Arisztotelész -- kevéssé szerencsésen -- , , Mozdulatlan Ôsmozgatónak'' nevezte, holott a legdinamikusabb teremtô Valóságról van szó. A filozófia szaknyelvén kifejezve: nincs létében függô, relatív létforma Abszolút Való nélkül. Ez fogalmából eleve adott, kényszerítô erejû következtetés. Ahogyan a , , fiú'' fogalmából következik az , , apa'' léte, az , , árnyék'' fogalmából a , , fény'' léte, úgy következik -- belsô kényszerrel -- a , , keletkezô és elmúló'' létformából a , , nem keletkezô és soha el nem múló'' Létforma, a teremtett létezôbôl a Teremtô Létezô. Ez persze belátás kérdése, amelyhez érdemes kijárni a filozófia iskoláját -- akár magánúton is --, hogy szellemi tapasztalattá érjen, belsô evidenciává fényesítve a felismerést, amellyel túlemelkedünk a tinédzser és a nagy természettudós idézett kérdésfölvetésén: , , Ki teremtette a Teremtôt?'' Szükséges tehát ehhez a valóságra való logikai , , rálátás''. S meg kell érteni a nagy tudósok filozófiai esendôségét. Egy híres festmény -- mondjuk a Mona Lisa -- szépségét csak képi egészében ragadhatjuk meg. A nagy tudósok tekintélyes része nagyítólencsével, sôt mikroszkóppal vizsgálja a képet. Így közelrôl és élesen látja a részleteket, de nem szemléli eléggé a kép egészét. Eljuthat akár a festékszemek egyes atomrészecskéinek fotózásáig is, anélkül, hogy a kép esztétikai egészét megragadná. A létezés összefüggô egészének, magának a Létnek kutatói a filozófusok. Korunk tömegtájékoztatásában mégis a szaktudósok véleményét kérik ki, még a tudományuk határán túli kérdésekben is. És ez a baj. Ha a szaktudós -- mondjuk kozmológus -- eljut az ôsrobbanásig, mint a kezdetek kezdetéig és Univerzumunkat egy atomnyi ôsmagból eredezteti, akkor megkérdezik tôle: mi volt az ôsrobbanás elôtt? A gyanútlan szaktudós erre beleesik a csapdába és esetleg ezt válaszolja (egyébként megtörtént): , , A Semmi''. Tehát a Semmi a teremtô Ôsvalóság? Holott a korrekt válasz ez volna: , , Errôl kérdezzék meg filozófus kollégámat''. Amikor pedig a legvégsô végre, az Univerzum omega-állapotára kérdezünk rá, a kozmológia tudósához fordulva, akkor nem az a korrekt válasz, hogy megint a Semmi jelenti a végsô megoldást, a fizikai világ energiáinak totális elernyedésével és a kozmikus sötétséggel, a Weltnachttal. A korrekt válasz ez: , , Ha pusztán fizikai energiák vannak és csupán azokkal kellene számolnunk, akkor a Kozmosz visszahullana a végsô sötétségbe. Ha azonban magasabb Teremtô Energia is létezik és magasabb létdimenziókkal is számolhatunk, akkor nem ez a végsô felelet. Ebben átadom a szót a filozófusoknak.'' A létbizalom képviselôje egyszerû és logikus választ ad: , , Mivel a Semmit ki kell iktatnunk mint végsô magyarázó elvet, ésszerûen feltételezhetjük, hogy ugyanaz a Teremtô Valóság, , , amely'' elindította kibontakozásának kozmikus útjára a Világegyetemet, újjá is teremtheti azt''. A végsô okot keresve az Abszolútumot mint Teremtô Ôsvalóságot nem tudjuk kikerülni. A metafizika minden útja ôhozzá vezet. És tôle nem vezet tovább, visszafelé a létben. A metafizika , , visszaszámlálása'' eddig ér el. Ki teremtette hát a Teremtôt? Csak nem veszi komolyan egy igényes gondolkodó, hogy a Teremtôt egy másik Teremtô teremtette, azt ismét egy másik, és így tovább, a végtelenségig. A hosszú sorban ütôtávolságra elhelyezett dominók visszatérô példáját idézve: eszerint minden dominót egy elôzô másik dominó ütött volna el. Csakhogy a , , minden'' dominón kívül fogalmi képtelenség föltételezni egy rajtuk kívüli , , másik'' dominót, mint arra részletesebben utaltam. Ez a legközérthetôbb példa. Lehet, hogy sokat kell együtt gondolkodni az olyan kivételesen nagy filozófusokkal, mint Arisztotelész vagy Aquinói Tamás, Leibniz, Pascal vagy Spinóza. El kell jutnunk a belsô tapasztalásig, a bennünk kiérlelôdô gondolat-evidenciáig. Akkor világossá lesz elôttünk, hogy az elemzett kérdésfölvetés a filozófiába még csak belekóstoló tizennégy évesekre jellemzô, amelyre meg kell tudni adni a választ. Akkor is így van ez, ha olyan kiváló természettudós, mint Stephen Hawking szintén megkérdezte egyszer, és ugyanazzal a gyanútlan filozófiai naivitással: , , Ki teremtette a Teremtôt?''
Isten mindig is létezett õt nem kellett teremteni, õ maga a létezés, a lét, az élet és minden amit el tudsz képzelni!!!


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!