Találatok a következő kifejezésre: Hány éves lehet letenni a vizsgát (10 db)

Szerbiában hány évesen lehet letenni a (kis) motor vizsgát?

Legjobb válasz: énis szerbiai vagyok :D 1 éve még le lehetett tenni 14 évesen,de ma már az új törvény szerint ck 16 évesen lehet letenni,sajnos :)

énis szerbiai vagyok :D 1 éve még le lehetett tenni 14 évesen, de ma már az új törvény szerint ck 16 évesen lehet letenni, sajnos :)
Szerbiai vagyok! Ugy tudom hogy most meg lelehet teni 14 évesen! De ndm vagyok bene biztos. De 16 évesen biztos le lehet teni a vizsgát!
A kérdező hozzászólása: én idén leszek 14 éves és a nyári szünetbe le szeretném tenni
A kérdező hozzászólása: amúgy én is Szerbiai vagyok, Vajdaság
16 evesen lehet letenni akkor tettem le en is es most kezdtem Kanizsan az autovizsgat :DD

Autóhoz hány évesen lehet letenni a KRESZ vizsgát, és hány éves kortól lehet jogsiért vizsgázni?

Köszi el?re is a válaszokat! 15/L

Legjobb válasz: 16 és 3/4. Neked még odébb van :)

16 és 3/4. Neked még odébb van :)
A kérdező hozzászólása: köszi a választ, de ez melyikre vonatkozik? :S
... és vezetésbõl (rutin majd forgalom) 17 éves kortól lehet vizsgázni.
A kérdező hozzászólása: köszi! :)
"köszi a választ, de ez melyikre vonatkozik? :S" ez a KRESZ. De az EÜ-t már most is megcsinálhatod ha akarod.

Hány éves kortól lehet letenni a vizsgát krosszmotorra? (200 cm3)

Legjobb válasz: "A1" kategóriás vezetõi engedély Ilyen kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan gépjármûvet kíván vezetni, amely: 125 cm3 hengerûrtartalmat és 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár. Aki elsõ vezetõi engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdõ vezetõi engedélyt kap. Kezdõ vezetõi engedéllyel utas nem szállítható. Az ilyen vezetõi engedély megszerzésének feltételei: egészségügyi alkalmasság, /legalább eü. 1./ a 16. életévét betöltötte, a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett, rendelkezik közúti elsõsegélynyújtó vizsgával. A tanfolyamainkra történõ felvétel feltételei: 15,5 életévét betöltötte, írni, olvasni tudás a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta /mellékletei: 1 db igazolvány fénykép, orvosi alkalmassági igazolás (vagy a meglévõ vezetõi engedély fénymásolata) befizeti a tandíj elsõ részletét, és leadja a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolást. Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk el. Az elméleti tandíjrészt a tanfolyam beindulásának napjától foglalónak tekintjük, így azt visszaigényelni nem lehet! A tanfolyam tantárgyai, kötelezõ órái ELMÉLET Közlekedési ismeretek A jármûvezetés elmélete Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Összesen: 22 óra Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek, óraközi szünetek ideje 10 perc. Az egyes tantárgyak kötelezõ óráiról történõ hiányzást másik tanfolyam megfelelõ témakörein való részvétellel, vagy külön konzultáción - megfelelõ térítés ellenében - pótolni kell. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A jármûvezetõi kategóriához tartozó vizsgákat az elsõ sikeres elméleti vizsga idõpontjától számított 2 éven belül lehet befejezni. Elméleti vizsga az elsõ elméleti vizsgától számított 2 éven belül tehetõ le. 2 év eltelte után a képzésre vonatkozó valamennyi feltétel ismételt teljesítése után tehetõ vizsga. GYAKORLAT Alapoktatás 6 óra Városi vezetés +vizsga 9 óra Országúti vezetés 2 óra Összesen: 17 óra A gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga birtokában kezdhetõ el. Gyakorlati vizsgára csak a 16. életév betöltése után kerülhet sor. Az elsõ vezetési beosztás egyeztetése érdekében munkatársunk levélben, telefonon vagy személyesen megkeresi. Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a vizsgakövetelmények figyelembevételével, személyre szólóan határoz meg. Az oktatók a tanulóval külön egyeztetett váltási helyen várják a tanulót, illetve fejezik be az oktatást. Mivel a tematika kötelezõen elõírja az országúti vezetést, szíveskedjen figyelembe venni, hogy az oktatója a megfelelõ idõpontban tudja ezeket a foglalkozásokat beosztani. A gyakorlati foglalkozások órái 50 percesek, amit 10 perc szünet követ. A vezetés két részre tagolódik. A forgalmi oktatás csak sikeres jármûkezelési vizsga után kezdhetõ meg. Amennyiben a hallgató betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt elõre láthatólag nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon) kell legkésõbb két nappal elõtte jeleznie. A késés, vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a többi tanulóval megkezdi a foglalkozást. Az elmaradt foglalkozást pótolnia kell. Ebben az esetben a tanuló az oktatási óradíjat köteles megfizetni. Ha a foglalkozásokon az oktató a tervezett idõpontban nem jelenik meg (pl.: baleset vagy mûszaki hiba miatt), úgy a tanuló 30 perc várakozás után távozhat, de a foglalkozást pótolnia kell. Ebben az esetben tandíjat természetesen nem fizet, de egyéb kártérítési igényt sem támaszthat. Amennyiben bármilyen problémája, kérdése vagy kérése van, kérem forduljon bizalommal a kirendeltség-vezetõhöz, ha pedig olyan problémával kerül szembe, melynek megoldásában munkatársaink nem tudnak segíteni, kérem forduljon az iskolavezetõhöz. Tanfolyam kezdete: jelentkezõk létszámától függõen folyamatosan. Iskolavezetõ neve: Kiss Károly Ügyfélfogadási helye és ideje: 5000 Szolnok, Százados u. 1. minden kedden 12:00 - 13:00 óráig Tel.: 56/429-767 A képzés szakfelügyeletét ellátó szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Szolnok, Indóház u. 8. Tel.: 56/422-603 "AK" kategóriás vezetõi engedély Ilyen kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan jármûvet kíván vezetni, amely: 25 kW teljesítményt és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár. Aki elsõ vezetõi engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdõ vezetõi engedélyt kap. Kezdõ vezetõi engedéllyel utas nem szállítható. A vezetõi engedély megszerzésének feltételei: egészségügyi alkalmasság, a 18. életévét betöltötte, a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett, rendelkezik közúti elsõsegélynyújtó vizsgával. A tanfolyamainkra történõ felvétel feltételei: 17,5 életévét betöltötte, írni, olvasni tudás közlekedésbiztonsági alkalmasság, a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta /mellékletei: 1 db igazolvány fénykép, orvosi alkalmassági igazolás, legalább eü. 1. (vagy a meglévõ vezetõi engedély fénymásolata)/ befizeti a tandíj elsõ részletét, és leadja a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolást. Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk el. Az elméleti tandíjrészt a tanfolyam beindulásának napjától foglalónak tekintjük, így azt visszaigényelni nem lehet! A tanfolyam tantárgyai, kötelezõ órái ELMÉLET Közlekedési ismeretek Jármûvezetés elmélete Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Összesen: 22 óra Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek, óraközi szünetek ideje 10 perc. Az egyes tantárgyak kötelezõ óráiról történõ hiányzást másik tanfolyam megfelelõ témakörein való részvétellel, vagy külön konzultáción - megfelelõ térítés ellenében - pótolni kell. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A jármûvezetõi kategóriához tartozó vizsgákat az elsõ sikeres elméleti vizsga idõpontjától számított 2 éven belül kell befejezni. Elméleti vizsga az elsõ elméleti vizsgától számított 2 éven belül tehetõ. 2 év eltelte után a képzésre vonatkozó valamennyi feltétel ismételt teljesítése után tehetõ vizsga. GYAKORLAT Alapoktatás 6 óra Városi vezetés + vizsga 9 óra Országúti vezetés 2 óra Összesen: 17 óra "AK" kategóriás vezetõi engedély megszerzése elméleti tanfolyam elvégzése nélkül: Az ilyen vezetõi engedély megszerzésének feltételei: 18. életévét betöltötte, érvényes "A1" kategóriás vezetõi engedély, közlekedésbiztonsági alkalmasság. Tanfolyamainkra történõ felvétel feltételei: 18. életévét betöltötte, a kitöltött és aláírt Jelentkezési és Vizsgalapot mellékleteivel együtt leadta /mellékletei: 1 db igazolvány fénykép, meglévõ vezetõi engedély fénymásolata,/ befizeti a tandíj elsõ részletét, és leadja a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolást. A tanfolyam tantárgyai, kötelezõ órái ELMÉLET nincs GYAKORLAT Alapoktatás 2 óra Városi vezetés + vizsga 3 óra Országúti vezetés 2 óra Összesen: 7 óra A gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga birtokában kezdhetõ el. Gyakorlati vizsgára csak a 18. életév betöltése után kerülhet sor. Az elsõ vezetési beosztás egyeztetése érdekében munkatársunk levélben, telefonon vagy személyesen megkeresi. Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a vizsgakövetelmények figyelembevételével, személyre szólóan határoz meg. Az oktatók a tanulóval külön egyeztetett váltási helyen várják a tanulót, illetve fejezik be az oktatást. Mivel a tematika kötelezõen elõírja az országúti vezetést szíveskedjen figyelembe venni, hogy az oktatója a megfelelõ idõpontban tudja ezeket a foglalkozásokat beosztani. A gyakorlati foglalkozások órái 50 percesek, amit 10 perc szünet követ. A vezetés két részre tagolódik. A forgalmi oktatás csak sikeres jármûkezelési vizsga után kezdhetõ meg. Amennyiben a hallgató betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt elõre láthatólag nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon) kell legkésõbb két nappal elõtte jeleznie. A késés, vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a többi tanulóval megkezdi a foglalkozást. Az elmaradt foglalkozást pótolnia kell. Ebben az esetben a tanuló az oktatási óradíjat köteles megfizetni. Ha a foglalkozásokon az oktató a tervezett idõpontban nem jelenik meg (pl.: baleset vagy mûszaki hiba miatt), úgy a tanuló 30 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben tandíjat természetesen nem fizet, de egyéb kártérítési igényt sem támaszthat. Amennyiben bármilyen problémája, kérdése vagy kérése van, kérem, forduljon bizalommal a kirendeltség-vezetõhöz, ha pedig olyan problémával kerül szembe, melynek megoldásában munkatársaink nem tudnak segíteni, kérem, forduljon az iskolavezetõhöz.

"A1" kategóriás vezetõi engedély Ilyen kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan gépjármûvet kíván vezetni, amely: 125 cm3 hengerûrtartalmat és 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár. Aki elsõ vezetõi engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdõ vezetõi engedélyt kap. Kezdõ vezetõi engedéllyel utas nem szállítható. Az ilyen vezetõi engedély megszerzésének feltételei: egészségügyi alkalmasság, /legalább eü. 1./ a 16. életévét betöltötte, a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett, rendelkezik közúti elsõsegélynyújtó vizsgával. A tanfolyamainkra történõ felvétel feltételei: 15, 5 életévét betöltötte, írni, olvasni tudás a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta /mellékletei: 1 db igazolvány fénykép, orvosi alkalmassági igazolás (vagy a meglévõ vezetõi engedély fénymásolata) befizeti a tandíj elsõ részletét, és leadja a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolást. Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk el. Az elméleti tandíjrészt a tanfolyam beindulásának napjától foglalónak tekintjük, így azt visszaigényelni nem lehet! A tanfolyam tantárgyai, kötelezõ órái ELMÉLET Közlekedési ismeretek A jármûvezetés elmélete Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Összesen: 22 óra Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek, óraközi szünetek ideje 10 perc. Az egyes tantárgyak kötelezõ óráiról történõ hiányzást másik tanfolyam megfelelõ témakörein való részvétellel, vagy külön konzultáción - megfelelõ térítés ellenében - pótolni kell. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A jármûvezetõi kategóriához tartozó vizsgákat az elsõ sikeres elméleti vizsga idõpontjától számított 2 éven belül lehet befejezni. Elméleti vizsga az elsõ elméleti vizsgától számított 2 éven belül tehetõ le. 2 év eltelte után a képzésre vonatkozó valamennyi feltétel ismételt teljesítése után tehetõ vizsga. GYAKORLAT Alapoktatás 6 óra Városi vezetés +vizsga 9 óra Országúti vezetés 2 óra Összesen: 17 óra A gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga birtokában kezdhetõ el. Gyakorlati vizsgára csak a 16. életév betöltése után kerülhet sor. Az elsõ vezetési beosztás egyeztetése érdekében munkatársunk levélben, telefonon vagy személyesen megkeresi. Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a vizsgakövetelmények figyelembevételével, személyre szólóan határoz meg. Az oktatók a tanulóval külön egyeztetett váltási helyen várják a tanulót, illetve fejezik be az oktatást. Mivel a tematika kötelezõen elõírja az országúti vezetést, szíveskedjen figyelembe venni, hogy az oktatója a megfelelõ idõpontban tudja ezeket a foglalkozásokat beosztani. A gyakorlati foglalkozások órái 50 percesek, amit 10 perc szünet követ. A vezetés két részre tagolódik. A forgalmi oktatás csak sikeres jármûkezelési vizsga után kezdhetõ meg. Amennyiben a hallgató betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt elõre láthatólag nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon) kell legkésõbb két nappal elõtte jeleznie. A késés, vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a többi tanulóval megkezdi a foglalkozást. Az elmaradt foglalkozást pótolnia kell. Ebben az esetben a tanuló az oktatási óradíjat köteles megfizetni. Ha a foglalkozásokon az oktató a tervezett idõpontban nem jelenik meg (pl.: baleset vagy mûszaki hiba miatt), úgy a tanuló 30 perc várakozás után távozhat, de a foglalkozást pótolnia kell. Ebben az esetben tandíjat természetesen nem fizet, de egyéb kártérítési igényt sem támaszthat. Amennyiben bármilyen problémája, kérdése vagy kérése van, kérem forduljon bizalommal a kirendeltség-vezetõhöz, ha pedig olyan problémával kerül szembe, melynek megoldásában munkatársaink nem tudnak segíteni, kérem forduljon az iskolavezetõhöz. Tanfolyam kezdete: jelentkezõk létszámától függõen folyamatosan. Iskolavezetõ neve: Kiss Károly Ügyfélfogadási helye és ideje: 5000 Szolnok, Százados u. 1. minden kedden 12:00 - 13:00 óráig Tel.: 56/429-767 A képzés szakfelügyeletét ellátó szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság Szolnok, Indóház u. 8. Tel.: 56/422-603 "AK" kategóriás vezetõi engedély Ilyen kategóriára érvényesített vezetõi engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan jármûvet kíván vezetni, amely: 25 kW teljesítményt és 0, 16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár. Aki elsõ vezetõi engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdõ vezetõi engedélyt kap. Kezdõ vezetõi engedéllyel utas nem szállítható. A vezetõi engedély megszerzésének feltételei: egészségügyi alkalmasság, a 18. életévét betöltötte, a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett, rendelkezik közúti elsõsegélynyújtó vizsgával. A tanfolyamainkra történõ felvétel feltételei: 17, 5 életévét betöltötte, írni, olvasni tudás közlekedésbiztonsági alkalmasság, a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta /mellékletei: 1 db igazolvány fénykép, orvosi alkalmassági igazolás, legalább eü. 1. (vagy a meglévõ vezetõi engedély fénymásolata)/ befizeti a tandíj elsõ részletét, és leadja a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolást. Jelentkezéseket folyamatosan fogadunk el. Az elméleti tandíjrészt a tanfolyam beindulásának napjától foglalónak tekintjük, így azt visszaigényelni nem lehet! A tanfolyam tantárgyai, kötelezõ órái ELMÉLET Közlekedési ismeretek Jármûvezetés elmélete Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Összesen: 22 óra Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek, óraközi szünetek ideje 10 perc. Az egyes tantárgyak kötelezõ óráiról történõ hiányzást másik tanfolyam megfelelõ témakörein való részvétellel, vagy külön konzultáción - megfelelõ térítés ellenében - pótolni kell. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a 18. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A jármûvezetõi kategóriához tartozó vizsgákat az elsõ sikeres elméleti vizsga idõpontjától számított 2 éven belül kell befejezni. Elméleti vizsga az elsõ elméleti vizsgától számított 2 éven belül tehetõ. 2 év eltelte után a képzésre vonatkozó valamennyi feltétel ismételt teljesítése után tehetõ vizsga. GYAKORLAT Alapoktatás 6 óra Városi vezetés + vizsga 9 óra Országúti vezetés 2 óra Összesen: 17 óra "AK" kategóriás vezetõi engedély megszerzése elméleti tanfolyam elvégzése nélkül: Az ilyen vezetõi engedély megszerzésének feltételei: 18. életévét betöltötte, érvényes "A1" kategóriás vezetõi engedély, közlekedésbiztonsági alkalmasság. Tanfolyamainkra történõ felvétel feltételei: 18. életévét betöltötte, a kitöltött és aláírt Jelentkezési és Vizsgalapot mellékleteivel együtt leadta /mellékletei: 1 db igazolvány fénykép, meglévõ vezetõi engedély fénymásolata, / befizeti a tandíj elsõ részletét, és leadja a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolást. A tanfolyam tantárgyai, kötelezõ órái ELMÉLET nincs GYAKORLAT Alapoktatás 2 óra Városi vezetés + vizsga 3 óra Országúti vezetés 2 óra Összesen: 7 óra A gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga birtokában kezdhetõ el. Gyakorlati vizsgára csak a 18. életév betöltése után kerülhet sor. Az elsõ vezetési beosztás egyeztetése érdekében munkatársunk levélben, telefonon vagy személyesen megkeresi. Az útvonal kijelölése az oktató feladata, melyet a vizsgakövetelmények figyelembevételével, személyre szólóan határoz meg. Az oktatók a tanulóval külön egyeztetett váltási helyen várják a tanulót, illetve fejezik be az oktatást. Mivel a tematika kötelezõen elõírja az országúti vezetést szíveskedjen figyelembe venni, hogy az oktatója a megfelelõ idõpontban tudja ezeket a foglalkozásokat beosztani. A gyakorlati foglalkozások órái 50 percesek, amit 10 perc szünet követ. A vezetés két részre tagolódik. A forgalmi oktatás csak sikeres jármûkezelési vizsga után kezdhetõ meg. Amennyiben a hallgató betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt elõre láthatólag nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak (személyesen vagy telefonon) kell legkésõbb két nappal elõtte jeleznie. A késés, vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a többi tanulóval megkezdi a foglalkozást. Az elmaradt foglalkozást pótolnia kell. Ebben az esetben a tanuló az oktatási óradíjat köteles megfizetni. Ha a foglalkozásokon az oktató a tervezett idõpontban nem jelenik meg (pl.: baleset vagy mûszaki hiba miatt), úgy a tanuló 30 perc várakozás után távozhat. Ebben az esetben tandíjat természetesen nem fizet, de egyéb kártérítési igényt sem támaszthat. Amennyiben bármilyen problémája, kérdése vagy kérése van, kérem, forduljon bizalommal a kirendeltség-vezetõhöz, ha pedig olyan problémával kerül szembe, melynek megoldásában munkatársaink nem tudnak segíteni, kérem, forduljon az iskolavezetõhöz.
Én úgy tudom 17 éves kortól.


A robogóra és a krossz motorra hány éves kórtól lehet letenni a vizsgát? (Én azt hallottam hogy a robogóra 14 v.16 éves kórtól a krossz motorra nem tudom)

Legjobb válasz: asztmondja a cross motorra xDD a cross motor a verseny pályán megy qrva hangos 35-40 lovas a 125ös a 250es meg 60 lovas ha egy kis 50 es yamaha dt-t veszel,az NEM cross motor!! MAX enduró a robogó megint tág fogalom mert az 50estõl elkezdve a 650es ig van minden!! mit szeretnél hajtani? 50es kis endurónak nem nevezhetõ motrot,babettát? simsont vagy robogót,ami szintén lehet 50es!

asztmondja a cross motorra xDD a cross motor a verseny pályán megy qrva hangos 35-40 lovas a 125ös a 250es meg 60 lovas ha egy kis 50 es yamaha dt-t veszel, az NEM cross motor!! MAX enduró a robogó megint tág fogalom mert az 50estõl elkezdve a 650es ig van minden!! mit szeretnél hajtani? 50es kis endurónak nem nevezhetõ motrot, babettát? simsont vagy robogót, ami szintén lehet 50es!
Hengerûrtartalomtól függ. 50ccm és max 4kw-ig az AM-et 14 évesen, 50-125ccm és max 11kw-ig az A1-et 16 éves kortól, 125ccm felett max 35kw-ig az A2-t 18 éves kortól lehet letenni.
1:+1 Cross motor helyett legyen inkább supermoto vagy enduro. 14 évesen az AM jogsit azaz segédmotorra teheted le.16 évesen pedig az A1-et ami 50-125ccm-ig és 11kw-ig szól.

Kismotorra hány éves kortól lehet letenni a vizsgát?

venni szeretnék egy 50 köbcentis cross motrot is abból milyen fajta lenne a jó mert én gondoltam hogy jó lenne egy derbi senda , ktm vagy jamaha

Legjobb válasz: Csak arra emlékszem, hogy éppen mostanában szigorították.

Csak arra emlékszem, hogy éppen mostanában szigorították.
40 évvel ezelõtt 14 év volt a minimum.

Hány éves kortól lehet letenni a kresz vizsgát?

autóra...

Legjobb válasz: 16 és fél évesen lehet jelentkezni az elméleti tanfolyamra, azaz beiratkozni. 16 és háromnegyed évesen lehet KRESZ elméleti vizsgán megjelenni 17 évesen lehet az elsõ gyakorlati vizsgát, azaz az elsõ jármûkezelési vizsgát letenni. http://www.jogsipont.hu/hogyan.html#02

16 és fél évesen lehet jelentkezni az elméleti tanfolyamra, azaz beiratkozni. 16 és háromnegyed évesen lehet KRESZ elméleti vizsgán megjelenni 17 évesen lehet az elsõ gyakorlati vizsgát, azaz az elsõ jármûkezelési vizsgát letenni. http://www.jogsipont.hu/hogyan.html#02

Hány évesen lehet elkezdeni vezetni, hány évesen lehet a forgalmi vizsgát letenni?

Legjobb válasz: Elfelejtettem leírni: személygépkocsira szeretném!

A kérdező hozzászólása: Elfelejtettem leírni: személygépkocsira szeretném!
KRESZ-tanfolyam elkezdése: 16, 5 év KRESZ-vizsga: 16, 75 év forgalmi vizsga: 17 év
A tanulóvezetés megkezdésének pedig feltétele a sikeres KRESZ-vizsga.
17 éves kortól vezetheted csak az oktatód kocsiját. 16, 5 évesen elkezdheted az egészet, mert a kresszvizsgát kihúzhatod 2-3 hónapig. Aztán eü vizsga + 1 - 2 hónap és akkor már csak 1 hónapot kell várnod arra, hogy nekikezdhess vezetni. Tehát a forgalmi vizsgát leghamarabb 17. születésnapod + az az idõ amennyi alatt levezeted a 30 órát (+ levizsgázol rutinból)
16, 5 évesen kezdheted a kresszt és 17 éves kor után kezdhetsz vezetni, ergo ez után csinálhatod meg a forgalmi vizsgát.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm, akkor megnyugodtam, mert most töltöttem be a 17-et ls egy ismerõsöm azt mondta, hogy 17, 5 évesen vezethetek. Egyébként rutin vizsga már idéntõl nincs, csak forgalmi van!

Hány éves kortól lehet letenni a kismotor vizsgát?

Legjobb válasz: Úgy érted, hogy M kategóriájút akkor azt asszem 14,5 éveskortól lehet...

Úgy érted, hogy M kategóriájút akkor azt asszem 14, 5 éveskortól lehet...
13, 5 évesen elkezdheted, de míg a 14-et be nem töltöd, addig forgalomba nem mehetsz !
én 14évesen kezdtem a KRESZ-t, és pont a 15.szülinapomon kaptam meg a jogsit, szal félév alatt lelehet tenni :)
Régebben 14 életkor volt a határ, ha ez nem változott, most is ennyi.
14 éves kortól
Az M kategóriás jogsit 13, 5 éves korodban elkezdheted és 14 évesen már vezethecc is!
A kérdező hozzászólása: És kell a 8 általános bizi?
Kell.

Hány éves kortól lehet letenni 50ccm-es motorra a vizsgát?

Nemrég hallottam h 14 éves kortól felvitték 16-ra. Ez igaz?:O

Legjobb válasz: Már hiányzott, hogy valaki megkérdezze. Komolyan nem dobta ki hasonló kérdésként ugyanezt, amikor kiírtad a saját kérdésedet? Mert mostanában minden hétre jut legalább 10 ilyen kérdés. Vagy rákeresésre se dobta ki? Ne már.... Amúgy meg nem, továbbra is 14 éves kortól lehet letenni a jogsit AM kategóriában.

Már hiányzott, hogy valaki megkérdezze. Komolyan nem dobta ki hasonló kérdésként ugyanezt, amikor kiírtad a saját kérdésedet? Mert mostanában minden hétre jut legalább 10 ilyen kérdés. Vagy rákeresésre se dobta ki? Ne már.... Amúgy meg nem, továbbra is 14 éves kortól lehet letenni a jogsit AM kategóriában.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat:)


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!