Találatok a következő kifejezésre: Európában a Római (22 db)

Miért fejlõdött vissza Európa a Római Birodalom bukása után több évszázadra?

Legjobb válasz: Gondolom a vad hordák betörései miatt, hiszen azok törtek zúztak fosztogattak

Gondolom a vad hordák betörései miatt, hiszen azok törtek zúztak fosztogattak
Jó az egy bõ évezrednek is...
1: Európa a barbárok uralma alá került, akik jóval elmaradottabbak voltak, mint a rómaiak. 2: A kereszténység mindent elítélt ami római volt. Minden pogány és istentelen lett. Az örömök, a normális élet, a tisztálkodás. Ezért hirdették, hogy a fürdés káros az egészségre és ezer évig nem is fürdött senki. Elpusztították a tudást felégették a könyvtárakat eltûntek a tudósok és elpusztult az infrastruktúra is. Ami nem pusztult el azt sem tudták tudás híján mûködésben tartani.
Európa a római birodalom terjeszkedõ, sáska birodalmi jellegébõl adódóan fejlõdött, de ennek ugyan úgy meg volt a hátul ütõje, mint most az EU-val.
A barbárok, illetve a feudalizálódó, jobbágysorba kerülõ rómaiak pusztítottal el nagyon sok mindent. A megmaradt tudományokat a szerzetesek, papok igyekeztek átmenteni. Amúgyis fontossá vált az egyház szerepe az ókor végén. Az ókori római mûveltséget az egyház mellett az uralkodó réteg õrizte. Eltûnt az uralkodói réteg, már nem volt, akinek kellett a fürdõ, a padlófûtés vagy a mozaikpadló. A fûtõ pedig örült, hogy végre felszabadult. A városok is elpusztultak.
Egyes germán népek például a longobárdok elõszeretettel pusztították el a megmaradt és még jól mûködõ római infrastruktúrát ellentétben pl. a gótokkal. Az Itáliától távolabbi részeken pedig amúgy is gyengébb volt és a barbár királyságok egymás közti háborúi sem a fejlõdést szolgálták. Acelsziv második válaszába bele kell kötnöm; azért az egyház nem volt ilyen rosszindulatú. Egyrészt maga is a római hagyományokon alapult, mint szervezet, a szerzetesi közösségek az írás-olvasás és az ókori mûveltség egyetlen továbbörökítõi voltak, míg a barbárok gyújtogattak. Keleten a Bizánci Birodalomban (mely szintén keresztény volt) fennmaradt a fürdés szokása és tovább virágzott a görög-római kultúra.
Természetesen a fosztogatók nem törõdtek a károkozással, csak a saját tarisznyájuk megtömésével, de az igazi és a fõ ok még nem lett megemlítve. A Birodalom szétesésével sok kisebb és néhány viszonylagosan nagyobb területre, régióra esett szét az egykor egységes közigazgatás és mind gazdaságilag, katonailag, szervezetileg minden szétesett, alapvetõleg anyagiak hiányában, hiszen a kiépített rendszer fenntartása nagyobb erõforrásokat igényelt volna. Sok helyen pusztán csak a falvak maradtak meg, amelyek a szomszédos területekkel szinte azonnal kicsinyes ellenségeskedésekbe fogtak, egymást fosztogatták, sarcolták. A nagyobb városokban pártharcok zilálták tovább a rendet és teljes káoszt idéztek elõ, ahol sikerült némi rend
Valamiért elakadt, eltûnt a fele, a továbbiak: A nagyobb városokban pártharcok zilálták tovább a rendet és teljes káoszt idéztek elõ, ahol sikerült némi rendet teremteni, az jó alapja lett késõbb egy valamelyest központi hatalom, egy királyság, grófság kialakulásának, de ehhez több évszázad harcai voltak szükségesek. Az egyház nem volt abban a helyzetben, hogy stabilizálni tudta volna a helyzetet, különös tekintettel arra, hogy a legelsõ támadásokat éppen õk szenvedték el, hiszen viszonylag könnyedén jelentés vagyonhoz juthatott, aki a templomokat kifosztotta, így csak az alsó papságból maradt imitt, amott néhány túlélõ. Mindenhol tombolt az erõszak és ebben a barbár hordákon kívül maguk a volt polgárok is részt vettek, így meglepõen rövid idõ, csupán néhány nemzedék alatt sikerült mindent teljesen szétzilálni és anyagiak hiányában még a városokban is üresen álltak az egyetemek, a közintézmények, amelyek hamarosan fizikailag is megsemmisültek, leégtek, vagy karbantartás hiányában maguktól romba dõltek. Az igazi és mindent meghatározó ok valójában a széttagoltság, amely a Birodalom szétesésével mindenhol bekövetkezett. Mindent újra felépíteni csak nagy sokára sikerült, mert a civilizáltság hamar eltûnt, a felhalmozott tudás elfelejtõdött, az iskolák is megszûntek a legtöbb helyen és az analfabéta utódok el sem tudták volna olvasni a régi korok irományait, ezért azokból a legtöbb elpusztult és szinte mindent újra fel kellett fedezni, bár a késõbbiek során az a néhány megmaradt dokumentum mégis hatással volt a fejlõdésre, de csak részlegesen, mert ki kellett épülnie az alapoknak, amire támaszkodhat egy újabb szervezettség és ez mint tudjuk, egy roppant merev feudalista társadalom képében született meg, ahol a kialakult társadalmi korlátokat szinte lehetetlen volt átlépni.

'Európa "archetípusa" a Római Birodalom' Egyetértesz?

Válaszod indokold!

Legjobb válasz: A Római Birodalom (és jog) (2.) része az európai kultúrának; azt a görög filozófia elõzi meg, és a 3. a keresztény erkölcsök alakítják ki.

A Római Birodalom (és jog) (2.) része az európai kultúrának; azt a görög filozófia elõzi meg, és a 3. a keresztény erkölcsök alakítják ki.
Nagyon gagyi az Új Jobboldal nevû, néhány száz követõvel rendelkezõ irányzat. Egyfajta politikai jelmezbál. A római birodalom történelmi érdekesség, de abszolúte nem aktuális, nincs mit tanulnunk tõle. Még jó, hogy nem az egyiptomi óbirodalom vagy Mükéné a jövõnk.
Szerintem a tudományon és a fejlett technikán kéne alapozni a jövõt, nem olyan korok gondolatvilágán, amik azért születtek mert az akkor élt emberek megfelelõ tudományos tudás helyett csak az általuk kitalált fantáziavilággal tudták megmagyarázni a világ dolgait.
nincs túl világosan megfogalmazva.. (vagy csak nekem van még nagyon korán) de azzala részével nem értek egyet, hogy vissza kéne térni az önálló nemzeti léthez.. amit a kereszténységrõl is elég furcsa.. a keresztény értékek helyett a görög-római kultúrkör értékeit javasolja.. de azért ne felejtsük el, hogy a sok balgaságon túl amit a kereszténység jelszavai alatt mûveltek, a keereszténység rengeteget segített az egyes országoknak. a középkorban.. szerintem európa jó irányba halad a népek békés együtmmûködésében.

Mi lett volna ha Róma nem veszi át a kereszténységet, hanem a római panteon istenei maradnak Európa istenei?

Tudom, a történelem nem "mi lett volna hákból" áll, de érdekes belegondolni, hogy például nem lett volna boszorkányüldözés. Vagy ilyesmi.

Legjobb válasz: Ez esélytelen lett volna, mert a római vallás mindenképpen kiment volna a divatból. Ha nem jött volna létre a kereszténység, akkor a tengernyi sok misztériumvallás és gnosztikus vallás, keleti vallások stb. léteztek volna a késõbbiekben. "például nem lett volna boszorkányüldözés" Az ókori Rómában voltak boszorkányüldözések, szóval ezzel mellélõttél. Meg még volt rabszolgaság és gladiátorjáték is.

Ez esélytelen lett volna, mert a római vallás mindenképpen kiment volna a divatból. Ha nem jött volna létre a kereszténység, akkor a tengernyi sok misztériumvallás és gnosztikus vallás, keleti vallások stb. léteztek volna a késõbbiekben. "például nem lett volna boszorkányüldözés" Az ókori Rómában voltak boszorkányüldözések, szóval ezzel mellélõttél. Meg még volt rabszolgaság és gladiátorjáték is.
"Mindenesetre nagyon furcsa lenne egy modern civilizáció, ahol politeizmus van." Lenne egy hivatalos kultusz, ami senkit sem érdekelne különösebben, a nép körében mindenféle tarka szekták mûködnének. A társadalmat pedig szervezné az, ami közös (pl. gazdaság). Vagyis ez a civilizáció nagyjából úgy nézne ki, mint egy fejlett országé ma.
Valamiféle neoplatonizmusra építkezõ Sol-kultusz (napkultusz) lett volna a középkori uralkodó vallás, amit anno Iulianus Apostata akart bevezetni, de csírái már Aurelianus alatt megjelentek a III. században. A feudalizmus ettõl még ugyanúgy kialakult volna (a colonus rendszer a II. századra nyúlik vissza), lett volna erõs papság is, csak a pápa helyett a sugárkoronás pontifex maximus vívott volna invesztitúraharcot a császárral, a kódexekben pedig Jézus hegyi beszéde helyett arról lenne szó, miképp gyõzte le Sol az éjszakát. Talán még reformáció is lett volna, csak más alapdogmatikával.
Róma pedig nem a vallása miatt bukott el, úgyhogy a Római Birodalom biztos megszûnt volna. Az oda telepedõ germánok pedig talán akkor megtartják a maguk kis vallását, vagy pedig beolvadnak a már jóval gyengébb római vallásba. Talán ma is Odinban hinnének az északi barátaink :D Mindenesetre nagyon furcsa lenne egy modern civilizáció, ahol politeizmus van.
Még ma is véres gladiátorjátékokon szórakoznánk. Senki sem törõdne a földrengés, árvíz, tûzvész, vörösiszap áldozataival. Hacsak meg nem ígéri a szerencsétlen, hogy a megmentõje rabszolgája lesz. Talán még ma is élne a Római Birodalom, és latinul társalognánk itt. Vagy egyáltalán nem lenne internet, mert a rabszolgák úgyis olcsón elviszik a viasztáblákat.
Ebbõl az ötletböl egy nagyszerû Sliders epizód lehetne :D
nem róma istenei lennének európai istenei, hanem inkább a germán istenek, mert a Róma bukása után õk voltak Európa urai

Az indiaiak miért olyan rasszisták, hogy a romákat kaszton kívülinek tartják? A rasszizmus miatt kellett nyugatra vándorolniuk Európa felé?

A Wikipédia szerint máig nem javult semmit a helyzetük, az integráció nagyon lassan halad: "Az indiai alkotmány betiltotta az érinthetetlenséget, de a hinduizmus befolyása sokkal erősebb. Gyakran bántalmazzák őket, pedig ők csak azokat a jogokat szeretnék megkapni, amik minden embernek kijárnának. Megverik őket, felgyújtják a házukat, sőt gyilkosságok is történnek. Ezek az esetek mindennaposak; az újságok nem is írnak róluk. A bűncselekményeknek csak töredéke kerül bíróság elé."

Legjobb válasz: Bár Indiának nagyon modern, európaias törvényei vannak, (a kormánya szereti az országot "a világ legnépesebb demokráciája"-ként is reklámozni) és egy indiai állampolgárnak ugyanannyi joga van, mint egy átlag európainak, vagy amerikainak ez a dolog csak ELMÉLETI szinten mûködik és gyakorilatilag még mindig az egész társadalom a középkori hindu hagyományok szerint van szervezve. Ha egy fiatal nem ahhoz az emberhez megy feleségül akinek a családja szánja és megszökik otthonról, akkor a hindu hagyomány szerint a család elfoghatja és megölheti és ez a mai napig így történik. Törvényileg ez ugyanúgy tilos ott is, mint nálunk a viszonylag kis számú rendõrség és szekularizált indiai lakosság tehetetlen a nagyszámú, szigorú hagyományokat tartó hinduk ellen.

Bár Indiának nagyon modern, európaias törvényei vannak, (a kormánya szereti az országot "a világ legnépesebb demokráciája"-ként is reklámozni) és egy indiai állampolgárnak ugyanannyi joga van, mint egy átlag európainak, vagy amerikainak ez a dolog csak ELMÉLETI szinten mûködik és gyakorilatilag még mindig az egész társadalom a középkori hindu hagyományok szerint van szervezve. Ha egy fiatal nem ahhoz az emberhez megy feleségül akinek a családja szánja és megszökik otthonról, akkor a hindu hagyomány szerint a család elfoghatja és megölheti és ez a mai napig így történik. Törvényileg ez ugyanúgy tilos ott is, mint nálunk a viszonylag kis számú rendõrség és szekularizált indiai lakosság tehetetlen a nagyszámú, szigorú hagyományokat tartó hinduk ellen.
A roma továbbra sem számít külön rassznak. Így az õket ért támadások nem rasszizmus kategóriába számítanak.

Melyek azok az európai országok, ahol a roma kisebbség tökéletesen be tudott illeszkedni?

Legjobb válasz: Szerintem ilyen nincs...meg nem is nagyon lesz.

Szerintem ilyen nincs...meg nem is nagyon lesz.
Utópia
Azok már elvesztek a történelem süllyesztõjében.
Soha országba beilleszkedtek D
Európában ANNYIRA délre nincs ország... Az már Afrika lenne. Máshol világítanak, mint a negro.
India, tetszik, amikor a magyar roma azt mondja, hogy õ indiai.
Százszázalékos beilleszkedés nem létezik. A skandináv országokban jobban beilleszkedtek mint másutt, de ott vannak arányaiban a legkevesebben. Kevesebb velük szemben az elõítélet, mert alig van tapasztalat. Részben ezért illeszkednek be jobban. Befogadóbb a közösség. Másrészt mivel kevesen vannak, ezért sokkal sûrûbben érintkeznek a többségi lakossággal, és keveset a saját közösségükkel. Ezért a "társadalmi nyomás" így erõsebb.
"És olyat ahol nincs fehér prostituált vagy csöves? :) " Harmadik Birodalom. Tilos volt a prostitúció és nem hagyták, hogy akár egyetlen egy német is csöves legyen a saját hazájában. Na erre varrjál gombot.
Ezek??? Még a menyországba sem! Ott is zaklatnák a jó népet.
És olyat ahol nincs fehér prostituált vagy csöves? :) Hagyjuk már... Hülye kérdés.
Azért nehogy már a romákat különbözõ nemzetiségekhez hasonlítsd. Semmi baj nem lenne a cigányokkal, ha olyanok lennének mint bármelyik másik kisebbség. Pl attól még, hogy egy sváb falu/közösség õrzi a hagyományait, esetleg egymással is házasodnak, még be tudnak illeszkedni az alapvetõ társadalomba... Vagy ott vannak az amerikai amisok, úgy élnek, mint kb 100 éve, de nem sok vizet zavarnak, nem úgy mint például egy vándorló cigánykaraván.
tökéletesen beilleszkedni sosem fognak és nem is nagyon akarnak: él bennük egy összetartó erõ, ami miatt inkább kialakítják a saját társadalmukat egy közösségen belül. ez nem feltétlenül rossz, ilyen pl. a székelyek helyzete Erdélyben: nem akarnak beolvadni a románok közé és küzdenek ellene. ahol nagyon kevés roma él egy másik nép mellett, ott egy idõ után beilleszkednek, mivel úgymond nem tudnak kivel összetartani. 08:22-nek igaza van: amikor Mo.-n bezártak a hatalmas gyárak, üzemek stb., rengeteg roma lett munkanélküli, mert eltûntek a nekik való szakmák. talán ez lett a rendszerváltás egyetlen negatív következménye.
"Melyek azok az európai országok, ahol a roma kisebbség tökéletesen be tudott illeszkedni?" Nincs ilyen! Persze lehet, hogy hazánk ilyen és valójában mi nem illeszkedünk be a romák közé...?
, , Harmadik Birodalom. Tilos volt a prostitúció és nem hagyták, hogy akár egyetlen egy német is csöves legyen a saját hazájában. Na erre varrjál gombot." Bruahahahahaha! Muhahahaha! Hahahahaha! Hû de jót nevettem...nem volt prostitúció a III. Birodalomban? Hát ez nagyon jó poén!
hát azért van ilyen ország ahol sok a cigány és mégis beilleszkedik : Románia , Ukrajna , Bulgária
A kérdező hozzászólása: Most hogy jön ide a prostitúció???? Hagyjuk már!
A legjobban Magyarországon tudtak beilleszkedni, 1989 elõtt. Ekkor a nagy többségük az iparban dolgozott és elindultak a modernizáció útján. 1989 után az alacsony képzettséûg munkaerõt igénylõ iparágak összeomlása miatt ismét teljesen a perifériára kerültek. Nyugat-Európában általában számon sem tartják õket, nomádként vándorolnak, gyakran néhány nap tartózkodás után továbbzavarják õket.
"Harmadik Birodalom. Tilos volt a prostitúció és nem hagyták, hogy akár egyetlen egy német is csöves legyen a saját hazájában. Na erre varrjál gombot." A földön csak az Antarktiszon nincs prostitúció mégis sok helyen tilos! A náci propaganda gépezet pedig remekül mûködött, mint tudjuk.
Tõlünk nyugatabbra általáben bevándorlók, nem pedig állampolgárok, így ott nem is igyekeznek megpróbálni beilleszkedésre bírni õket.
pl?
A kérdező hozzászólása: edward maya, inna, alexandra stan

Miért nem oldják meg a roma kérdést Európában?

Vagy nem tudják , nem tehetséges?Vagy nem is akarják? Ahogy látom , nem csak nálunk vannak problémák: Csehország:

Legjobb válasz: Mert egyszerûen nem lehet. Ha hiszed, ha nem, így igaz. Utána néztem hatvan évre visszamenõleg ennek a témának. Rengeteg próbálkozás, kísérlet volt /nemcsak nálunk/, mégsem sikerült velük zöld ágra vergõdni. Ennek okai õk, maguk.

Mert egyszerûen nem lehet. Ha hiszed, ha nem, így igaz. Utána néztem hatvan évre visszamenõleg ennek a témának. Rengeteg próbálkozás, kísérlet volt /nemcsak nálunk/, mégsem sikerült velük zöld ágra vergõdni. Ennek okai õk, maguk.
Ez így nem igaz. Rengeteg programot indítottak, ami pont ezt célozza meg. http://index.hu/x.php?id=inxcl&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fv.. http://ec.europa.eu/news/employment/100408_hu.htm http://hvg.hu/itthon/20111003_roma_felzarkoztatas http://hvg.hu/itthon/20101124_romakoordinacios_kozpont Csak egy társadalmi réteget nem lehet 3 év alatt megváltoztatni. Ez egy hosszú, lassú, kemény folyamat.
Mert ezt már csak egyetlen módon lehetne megoldani.
Mert a kérdés nem egyszerû. VAn egy olyan csoport, aki teljesen más módon szocializálódott, rosszak az esélyeik, alulképzettek, elszoktak sok esetben a munkától, ezért senki nem ad nekik rendes munkát, amivel kitörhetnének ebbõl az ördögi körbõl, de midnenki elvárja tõlük, hogy kitörjenek. Van, aki nem akar ezen változtatni, aki pedig akar, az nem tud. Bonyolult...
Erre nincs megoldás, egy van de ott még nem tartunk, hogy azt morálisan és mind etikailag elfogadható legyen.
"Csak egy társadalmi réteget nem lehet 3 év alatt megváltoztatni. Ez egy hosszú, lassú, kemény folyamat." Már 100-egynéhány év óta "próbálkoznak"....
Mert nem kap ÁNTSZ engedélyt az oswiecimi fertõtlenítõ.
A kérdező hozzászólása: 16 . Nem vagyok szociológus.Mérnök szakos vagyok , mindenre logikus megoldást és magyarázatot keresek. A rendõrállamot azért támogatom mert sajnos igen sok a roma származású bûn elkövetõ.És addig amíg az általad belinkelt programokat , javaslatokat csinálják addig mi lesz?Ahogy mondtad , nem 1-2 évig tart ez a folyamat. Szükség van intézkedéseket hozni a közbiztonság érdekében.Nem hiszem hogy te normálisnak tartod hogy egyes településeken , nem mernek kimenni az emberek sötétedés után.
A kérdező hozzászólása: 13 , Igen de Svájc egy baromi gazdag ország és alacsony munkanélküliséggel , ott könnyebben találsz munkahelyet.Magyarországon egy ilyen törvény nem mûködne mivel rossz a gazdaság.
#13 Egy ilyen törvénnyel alá vágnál a cigóknak de mellettük kb 2-3 millió nem cigónak is.
Itt egy megoldás, amit Svájcban használnak és tökéletesen mûködik. munkanélküli segélyt csupán öt megszakítás nélkül ledolgozott év után kapnak. - ha a felkínált munkát elutasítják, semmilyen támogatást nem kapnak. - ha a munkát saját hibájuk miatt vesztik el - alkoholt fogyasztanak a munkahelyen, akkor támogatást nem kapnak. - ha a községi lakást vagy az állami tulajdont megkárosítják, akkor ki kell fizetniük a javítást vagy leülni börtönbe és ott dolgozni, míg ki nem fizeti az adósságát.
Érdekes pár száz éve még meg tudta fegyelmezni a Magyar társadalom a cigányokat.Kb. fordított lehetett az arány a dolgos és a naplopó cigány között.És mindez úgy történt hogy a cigányság is megõrizhette a kultúráját és mégis boldogabban, gazdagabban éltek mint manapság.Nem kellene feltalálni a spanyol viaszt.
A kérdező hozzászólása: lehetséges*
A kérdező hozzászólása: Nem hiszem hogy lágerba vagy gulágba rakna ma bárki bárkit.Ezt csak hirtelen felindulásból mondják az emberek , vagy hogy rá tudjanak ijeszteni az illetõre.
A kérdező hozzászólása: Ezek csak látszat intézkedések , csak simán oktatással semmire nem mennek. Gyorsabb , radikális intézkedések kellenek , rendõrállam felállítása is javallott a bûnözés visszaszorítására.
A kérdező hozzászólása: De , nem is próbálkoznak a megoldásával.
A kérdező hozzászólása: kitelepítéssel? Sajnos van mindenféle buta jogszabály , így nem lehetséges. Ha ennyi országban gond van velük akkor nem ezeknek az országoknak a vezetésével van a baj , és nem is az ott élõ európaiakkal.
Ne "romázzunk", uraim! Cigánynak mondja azt mindenki. Még a cigány is. Aki akart integrálódni, annak már sikerült. A mindenkori kormányok adták a cigányok alá a lovat, hogy jogok, megélhetési bûnözés és megélhetési gyerekgyártás. Polgárháborút akarnak valakik elõidézni, de nagyon. Nem szabad felülni a provokációnak, mert akkor mindennek vége. Az ország jelenlegi berendezkedése és vazallus szerepe nem kedvez-egyelõre- semmilyen radikális lépésnek. Nem lehet egy seggel két lovat megülni. Vagy a népnek kedvezek különbözõ közérzet-javító és jóléti intézkedésekkel vagy a gazdának. Ez sajnos így van. És kevés vagyok ahhoz, hogy kitaláljam, hogy hogyan tovább...
A settings ben írd át az english-t, swedish -re és magyar lesz

A Római Birodalomban olyan elfogadott volt a homoszexualitás, mint a jelenkori Nyugat-Európában?

Hadrianus császár is nyíltan élt együtt a férfi szeretőjével... Talán a mostani világban jobban elítélnék, ha egy miniszterelnök élne együtt nyíltan az azonos nemű társával.

Legjobb válasz: Németországban Westerwelle nyiltan vállalja, hogy homoszexuális és házasságban él egy férfival.

Németországban Westerwelle nyiltan vállalja, hogy homoszexuális és házasságban él egy férfival.
En azok utan, amiket itt olvastam a gyk-n nem emlitenem egy lapon. Akkor meg a pedofilia is legalis volt:S
Azért az ókorban kicsit máshogy ment ez. A nõket teljesen lenézték, és nem tartották méltónak, ha egy férfi beleszeretett egy nõbe. A pedofília az megint más. Nem gyerekeket molesztáltak, hanem egy idõsebb férfi kiszemelt egy fiatalabbat, ajándékokkal halmozta el, vele élt egy ideig, és lényegében felkészítette a férfi létre. Mondjuk ez inkább a görögöknél volt. Ha érdekel a téma, ajánlom ezt a könyvet: http://bookline.hu/product/home.action?id=45617&type=22&_v=E..

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!