Találatok a következő kifejezésre: Családi pótlékot hol, és (18 db)

Családi pótlékot hol és hogyan tudom intézni, hogy másik számlára küldjék?

Külön élünk a páromtól, de a családi pótlék még az ? számlájára megy. Nem váltunk el, lakcím is oda van bejelentve de másik számlára szeretném kérni. Hogyan lehet módosítani rajta?

Legjobb válasz: De itt csak igénylésre látok dokumentumot. Nekünk már jár a családi csak másik számlára szeretném kérni. Illetve nem kérdésem lenne még az is, hogy volt párom engedélye nélkül is kérhetem-e másik számlára.

A kérdező hozzászólása: De itt csak igénylésre látok dokumentumot. Nekünk már jár a családi csak másik számlára szeretném kérni. Illetve nem kérdésem lenne még az is, hogy volt párom engedélye nélkül is kérhetem-e másik számlára.
allamkincstar.gov.hu
Ott az ügyfélszolgálat telefonszáma. Kérdezd meg!
Van hozzá egy nyomtatvány, amit ki kell tölteni.

Mi kell a családi pótlék igényléséhez és hol lehet intézni?

Legjobb válasz: http://www.csaladipotlek.info/csaladi-potlek-igenylese

Szia! Innen kell letölteni a kérelmet: http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek# Nekem csak a személyi igazolványt kellett lefénymásolni hozzá. Le van írva, hogy kinek mit kell csatolnia még. Írják, hogy beküldheted postai úton, elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) és beviheted személyesen is. Mi múlt hét kedden adtuk fel postán mindhárom igénylést (családi, gyes, anyasági) és most kedden már mind rajta volt a bankszámlámon. Itt leírják, hogy mikor szokták utalni: http://www.egerszeg.imami.hu/jo-tudni/anyukaknak/csaladi-pot.. A 18-as pontba azt a hónapot kell beírni, amelyikben született a pici.


A családi pótlék 2010-es kiutalási időpontjait nem találom a MÁK honlapján. Hol lehetne megnézni?

Vagy mikor teszik közzé vajon?

Legjobb válasz: Holnap reggel hivd fel a teruletileg illetekes makot, akik neked utaljak a penzt. Ok megmondjak neked biztosan. Mennyi lesz most egyedulallo anyakent egy gyerek utan a csaladi potlek? Emeltek valamit? Koszi:)

Holnap reggel hivd fel a teruletileg illetekes makot, akik neked utaljak a penzt. Ok megmondjak neked biztosan. Mennyi lesz most egyedulallo anyakent egy gyerek utan a csaladi potlek? Emeltek valamit? Koszi:)
Bankszámlára utalás napja: 2010. Február 01. 2010. március 01. 2010. április 01. 2010. május 03. 2010. június 01. 2010. július 01. 2010. augusztus 02. 2010. szeptember 01. 2010. október 01. 2010. november 02. 2010. december 01. 2011. január 03. Ezekben az idöpontokban utal 2010-ben a MÁK
Én se találom!Szerintem még nincs fennt!Gondolom még e hónapba felrakják!
A kérdező hozzászólása: Határozatlan idõre be lett fagyasztva a családi pótlék...úgyhogy egy fillért se kapunk.De ha emelne is....max. 500 forintot...az meg egyenlõ a nullával....:(
A kérdező hozzászólása: Mostmár fent vannak az új kiutalások dátumai! http://www.allamkincstar.gov.hu/rovat/129
köszi a linket
A kérdező hozzászólása: Köszi:)

Anyasági támogatást és családi pótlékot hol kell igenyelni?

Kell hozza a baba taj kartyaja? onkormanyzathoz kell menni ezekert vagy a magyarallamkincstarba??

Legjobb válasz: Mit nem tudsz? beírni az adataidat? Lehet személyesen is, csak eltöltesz ott egy fél napot...

Mit nem tudsz? beírni az adataidat? Lehet személyesen is, csak eltöltesz ott egy fél napot...
Kedves Kérdezõ! Jól írják, h hol kérj segítséget ha nem megy. Viszont akkor felhívom a figyelmed, hogy nem csak ezeket igényelheted, hanem van olyan is, hogy családi adókedvezmény, amit te vagy a férjed is igénybe vehettek, és ezzel több marad a fizuból, nem vonnak le annyit. Ehhez is kérd a családsegítõ vagy a védõnõ segítségét.
A családi pótlékot a munkahelyen kell igényelni.
MÁK-tól. kell hozzá taj szám. A MÁK honlapján fent van az igénylõlap, és mellékelve egy útmutató, amiben le van írva mi kell hozzá. http://www.allamkincstar.gov.hu/maganszemelyek/csaladi_potlek rámész, kinyomtatod, kitöltöd, hozzácsatolod az irataitok fénymásolatát. és ajánlva feladod postán.
A kérdező hozzászólása: En nem ertek ezekhez a papirokhoz egyaltalan nem tudom menni fog-e? :( Csaladi potlekot is MAK-nal kell lehet ott szemelyesen leadni es kitolteni??
Védõnõd segíteni fog, csak meg kell kérni!
Kérelem anyasági támogatás megállapítására A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betûkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelõ adatok beírásával vagy a megfelelõ válaszok bejelölésével kell válaszolni! A dõlt betûs szöveg a nyomtatvány kitöltését segítõ tájékoztató. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy anyasági támogatás iránti kérelmet a szülést követõ 6 hónapon belül lehet benyújtani! I. Kérelmezõre vonatkozó adatok 1. A jogosultság jogcíme: (Kérjük, hogy az Önre vonatkozó jogcímet „X”-szel szíveskedjen jelölni!) □ vérszerinti anya; aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson vett részt □ örökbefogadó szülõ; ha a szülést követõ 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerõsen engedélyezték □ gyám; ha a gyermek a születését követõ 6 hónapon belül – jogerõs határozat alapján – a gondozásába kerül. □ az anyával egy háztartásban élt apa; ha az anya a támogatás felvételét megelõzõen elhunyt □ a gyermek gondozását ellátó személy; ha az anya elhunyt és ezt megelõzõen az apa nem élt vele egy háztartásban. 2. Kérelmezõ neve: 3. TAJ száma: 4. Állampolgársága 5. Születéskori neve: 6. Születési helye: 7. Születési ideje: 8. Anyja születéskori neve: 9. Lakcíme: 10. Elérhetõsége Telefon: E-mail: Amennyiben a kérelmezõ egyszerre több ellátás iránti kérelmet nyújt be, az I.4-I.10. sorokat csak az egyik ellátásra vonatkozó nyomtatványon kell kitöltenie. A 16. életévét be nem töltött kiskorú szülõ nevében a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személynek kell benyújtania. Ebben az esetben a kérelmet a kiskorú szülõ adataival kell kitölteni, de a nyomtatványt a törvényes képviselõnek kell aláírnia. Az ellátás megállapítása esetén a folyósítás a törvényes képviselõ részére történik. I. 4. ponthoz: A kérelmezõ állampolgárságát kell beírni. Amennyiben a kérelmezõ nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási kártyával, regisztrációs igazolással rendelkezõ, illetve menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia. I.9. ponthoz: Azon lakcímet kell feltüntetni, ahol a kérelmezõ életvitelszerûen tartózkodik és amely a kérelmezõ lakcímérõl kiállított hatósági igazolványában bejelentett lakcímként (lakóhely vagy tartózkodási hely) szerepel. I. 10. ponthoz: Nem kötelezõ megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetõséget, de megadása gyorsíthatja az ügyintézést. II. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok 11. Gyermek/ek adatai, aki/k után az anyasági támogatás megállapítását jelen kérelem benyújtásával kérem Név Születési hely Születési idõ TAJ száma Anyja születéskori neve Mióta van a háztartásban a) b) c) d) III. Jogosultság megállapításához és a folyósításhoz szükséges adatok és nyilatkozatok 12. Az ellátás folyósítását az alábbi számú bankszámlámra kérem: --  Kijelentem, hogy a közölt számlaszám felett rendelkezési jogom van. vagy 13. Az ellátást postai úton az alábbi I/10. pontban feltüntetett lakcímemre kérem folyósítani: 14. Ezen kérelemhez az alább felsorolt iratokat mutatom be, illetve mellékelem másolatban: 14.1. Személyem azonosításához szükséges irat (a felsoroltak közül csak egy irat bemutatása vagy csatolása szükséges, ezt jelölje „X”-szel!): □ érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány (régi vagy új, kártya típusú) □ érvényes kártya típusú gépjármûvezetõi engedély □ érvényes útlevél □ érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat 14.2. A jogosultság elbírálásához szükséges további iratok, amelyeket bemutatok, illetve másolatukat mellékelem (amelyiket bemutatja vagy csatolja, kérjük jelölje „X”-szel): □ a) kérelmezõ lakcímérõl szóló hatósági igazolvány (állandó lakcím, illetve tartózkodási hely igazolására) □ b) kérelmezõ TAJ kártyája □ c) terhesgondozást végzõ orvos által kiadott igazolás a terhesgondozáson való részvétel számáról. A kérelmezõ hozzájárulása esetén a terhesgondozási könyv alapján készült kivonat is elfogadható. (Ha a terhesség idõtartama alatt a külföldi tartózkodás idõtartama egybefüggõn az 5 hónapot meghaladta, az igazolás mellõzhetõ, a külföldön tartózkodás tényét azonban igazolni szükséges. E rendelkezés nem vonatkozik arra a nem magyar állampolgárságú nõre, aki a Magyar Köztársaság területén jogszerûen történõ tartózkodásra hivatkozva nyújtja be kérelmét.) □ d) örökbe fogadó szülõ esetén az örökbefogadást engedélyezõ gyámhatósági határozat □ e) gyám esetén a gyámkirendelõ határozat □ f) apa, gondozó személy kérelmezõ esetén az anya halotti anyakönyvi kivonata □ g) ha az örökbefogadást visszavonták, a visszavonó nyilatkozat, illetve ha a gyermekvédelmi gondoskodást megszüntették, az errõl szóló gyámhatósági határozat □ h) a gyermek(ek) azonosításához szükséges érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány (pl. születési anyakönyvi kivonat) □ i) gyermek(ek) TAJ kártyája □ j) halvaszületett gyermek esetében a halvaszületést bizonytó okirat □ k) a Magyar Köztársaság területén való jogszerû tartózkodás igazolása céljából kiállított, a tartózkodási jogot igazoló okmány másolata 15. Kérem, hogy a 14.2. pontban felsoroltak közül a kérelmem elbírálásához szükséges, de nem csatolt dokumentumokat a hatóság szerezze be. Az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy gyámhatósági nyilvántartásban, vagy a jegyzõi szociális nyilvántartásban szereplõ adataim beszerezése érdekében adatszolgáltatási kérelemmel megkereshetõ illetékes hatóságként a következõ(ke)t nevezem meg: 1.A 14.2. pont f) és/vagy h) pontjában felsoroltak megszerzéséhez az anyakönyvet vezetõ illetékes hatóság megnevezése és székhelye: …………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……... 2. A 14.2. pont d) és/vagy e) és/vagy g) pontjában felsoroltak megszerzéséhez az illetékes gyámhatóság megnevezése és székhelye: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… Kérelemhez csatolandó dokumentumok: A 14.1. pontban felsorolt, a kérelmezõ azonosíthatóságához szükséges hatósági igazolások / hatósági bizonyítványok valamelyikének bemutatása vagy másolatban történõ csatolása szükséges az igényléshez. A nyomtatvány 14.2. pontjában felsorolt, az adott kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok igényléskor bemutatandóak, vagy a kérelemhez másolatban csatolandók. Amennyiben a szükséges iratokat a kérelmezõ nem csatolja, azokat a hatóság hivatalból szerzi be. Egyes iratok hatóság általi beszerzése csak a megkeresendõ illetékes hatóság kérelmezõ általi megjelölése alapján lehetséges, amelyeket a 15. pontban lehet megnevezni. A szükséges adatok hatóság általi beszerzésének ideje az ügyintézési határidõbe nem számít bele; az eljárás az adatszerzés idejével tehát meghosszabbodik! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iratok hivatalból történõ beszerzésével összefüggésben esetlegesen felmerülõ illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj a kérelmezõt terheli. Az anyasági támogatásra jogosult - állampolgárságra tekintet nélkül – egyebek mellett a Magyarország területén jogszerûen tartózkodó nõ is, aki a terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - a Magyarország területén terhesgondozáson vett részt. Amennyiben a kérelmezõ ilyen személy, az anyasági támogatás megállapítására irányuló kérelemhez kell csatolnia a részére a Magyar Köztársaság területén való jogszerû tartózkodás igazolása céljából kiállított, a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát. 16. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: ......, …………..... év ...... hó ...... nap ...... kérelmezõ saját kezû aláírása 16. életévét be nem töltött kiskorú szülõ esetében a „kérelmezõ saját kezû aláírása” helyen a nyomtatványt a törvényes képviselõnek kell aláírnia! Cselekvõképtelen vagy e körben korlátozottan cselekvõképes személy esetében a „kérelmezõ saját kezû aláírása” helyen a nyomtatványt a gondnoknak kell aláírnia! A formanyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságánál és a megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani. (Amennyiben a kérelmezõ munkahelyén mûködik családtámogatási kifizetõhely, az ellátás iránti kérelmet ott kell benyújtania.) A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, posta útján. A Magyar Államkincstár Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás idõpontja megtalálható a http://www.allamkincstar.gov.hu weblapon.
Elvileg minden településen van családsegítõ ott segítenek kitölteni..

Az anyasági támogatást és a családi pótlékot hol kell intéznem?

Legjobb válasz: Szia! A Magyar Államkincstárnál kell igényelni mind a kettõt.

Szia! A Magyar Államkincstárnál kell igényelni mind a kettõt.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm
A honlapjukról le tudod tölteni a nyomtatványt.
Az anyasági támogatást, a Gyes-t, és a családi pótlékot a Magyar Államkincstárnál lehet intézni. Ez a honlapjuk:http: //www.allamkincstar.gov.hu/ A baba taj kártyáját, a terhességi gyermekágyi segélyt, Gyed-et pedig az OEP-nél lehet intézni. Ez a honlapjuk: http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34, 55404&_dad=portal&_..

Külföldieknek hogyan kell igényelni a családi pótlékot? Mik a jogosultsági feltételek? Milyen iratokat kell magunkkal vinni és hol kell beadni a papírokat?

Legjobb válasz: A hazánkban dolgozó külföldinek akkor jár a gyes, a családi pótlék és a szülés utáni egyszeri anyasági támogatás, ha van érvényes munkaviszonya és biztosítása is. Emellett igazolni kell a gyermekkel való kapcsolatot is. Ha az anya nem dolgozik, akkor a munkavállaló apa igényelheti ezeket a pótlékokat, amennyiben ugyanazoknak a feltételeknek megfelel. Ugyanolyan elbírálás alá esik az EGT és nem-EGT állampolgár, amennyiben a nem-EGT állampolgár rendelkezik: - Munkaviszonnyal; - Tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodási kártyával vagy letelepedési engedéllyel.

A hazánkban dolgozó külföldinek akkor jár a gyes, a családi pótlék és a szülés utáni egyszeri anyasági támogatás, ha van érvényes munkaviszonya és biztosítása is. Emellett igazolni kell a gyermekkel való kapcsolatot is. Ha az anya nem dolgozik, akkor a munkavállaló apa igényelheti ezeket a pótlékokat, amennyiben ugyanazoknak a feltételeknek megfelel. Ugyanolyan elbírálás alá esik az EGT és nem-EGT állampolgár, amennyiben a nem-EGT állampolgár rendelkezik: - Munkaviszonnyal; - Tartózkodási engedéllyel vagy tartózkodási kártyával vagy letelepedési engedéllyel.
Májustól: egy év munkaviszony kell Május elsejétõl a 180 nap munkaviszony 365 nappá változik, ennyit kell biztosítási jogviszonyban töltenie az elmúlt két évben annak, aki gyedet szeretne kapni. Ugyanez vonatkozik az apára is, õ azonban csak a szülést követõ 169. naptól igényelheti a gyedet. Addig az anya igényelheti a 168 napig járó tgyást. Ehhez biztosítási jogviszonyban kell lennie a szülés megelõzõ két évben legalább 180 napig, és - a biztosítás tartama alatt kell szülnie, vagy - a biztosítás megszûnését követõen 42 napon belül kell szülnie, vagy - a biztosítás megszûnését követõen 42 napon túl, táppénz (vagy baleseti táppénz) folyósításának ideje alatt, illetve a folyósítás megszûnését követõ 28 napon belül szül.
Ismeretlen állampolgárság? Ez furcsa, mert valamilyennek kell lennie. A szülõk milyen állampolgárok és hol születtek a gyermekek?
Mi ugyanebben a helyzetben vagyunk. Állampolgárság automatikusan a születéssel nem jár, azt írják be, hogy ismeretlen, majd a szülõknek igazolni kell saját állampolgárságukat (pl útlevéllel) és kikérni egy javított szül. anyakönyvi kivonatot. A gyerek minden esetben a szülei állampolgárságát kapja, magyar csak akkor lehet, ha legalább egyik szülõje az! Családi pótlékot kaphat: - minden magyar állampolgár - külföldi, amennyiben bevándorolt, menekült, vagy letelepedett státuszú, és ezt igazolni tudja és természetesen gyermekét a saját háztartásában , (MO-n bejeletett ÁLLANDÓ lakcímén) neveli Tehát: tartózkodási engedéllyel nem lehet igényelni!
Az USA-ban van születési helyhez kötött állampolgárság. Magyarországon a szülõk állampolgársága mérvadó. Ez országonként változik, érdemes minden országban utánanézni, hogy éppen melyik típusú rendelkezés van érvényben. Jelen esetben milyen állampolgárságúak a szülõk?
A kérdező hozzászólása: És hol tudnánk beadni a papírokat? Azt olvastam, hogy TAJ-kártya is kell hozzá, de az nincs se a gyerekeknek, se a szülõknek. 15 éve élnek Magyarországon, az anyukának még mindig csak ideiglenes tartózkodási engedélye van, az apukának van csak rendes. 2 gyerekük van 10 és 7 évesek, a nagyobb tartósan beteg. A gyerekek születési anyakönyvi kivonatába ez van bejegyezve: állampolgárságuk ismeretlen... Tudnátok konkrétabbat írni? Hogy pontosan milyen nyomtatványokat kell kitölteni és azokat hol kell beadni? Ha kell hozzá TAJ-kártya, akkor azt hogy tudjuk igényelni? A munkaviszonyt hogy kell igazolni? Köszönöm a segítséget
A kérdező hozzászólása: Mind a két gyerek Magyarországon született, a rendes magyar születési anyakönyvi kivonatba van ez bejegyezve. Eddig én úgy tudtam, hogy mindenki aki Magyarországon születik automatikusan magyar állampolgár lesz. Úgy látszik, hogy ez a gyakorlatban mégsem így mûködik.

Családi pótlékot hogy, hol, és mikor kell igényelnem?

És még azt szeretném tudni, hogy ha megszülök, a párom intézné el az anyaságit,a sógórn?mnél is így csináltuk, csak nem emlékszem hogy kell-e meghatalmazás?

Legjobb válasz: Szia! A családi pótlékot és az anyasági támogatást is a területileg illetékes kincstárnál lehet igényelni. A védõnõm azt tanácsolta, hogy a nyomtatványokat be lehet elõre szerezni - a kincstárban adnak, pénzbe nem kerül - és ki lehet tölteni, amit lehet. Ha megszületik a baba, akkor rá kell majd írni még az õ adatait és TAJ számát (azt születése után pár nap múlva kap) és ezután már a párod is intézheti a dolgot. Csak be kell vinnie a kitöltött, aláírt papírokat a kincstárhoz. Mi nem vagyunk házasok - lehet, hogy a páromtól kérik az apasági nyilatkozat bemutatását, de házasoknál nem hiszem, hogy kellene meghatalmazás. De ha már úgyis szereztek be nyomtatványt, ezt még akkor kérdezzétek meg. Boldog babavárást!

Szia! A családi pótlékot és az anyasági támogatást is a területileg illetékes kincstárnál lehet igényelni. A védõnõm azt tanácsolta, hogy a nyomtatványokat be lehet elõre szerezni - a kincstárban adnak, pénzbe nem kerül - és ki lehet tölteni, amit lehet. Ha megszületik a baba, akkor rá kell majd írni még az õ adatait és TAJ számát (azt születése után pár nap múlva kap) és ezután már a párod is intézheti a dolgot. Csak be kell vinnie a kitöltött, aláírt papírokat a kincstárhoz. Mi nem vagyunk házasok - lehet, hogy a páromtól kérik az apasági nyilatkozat bemutatását, de házasoknál nem hiszem, hogy kellene meghatalmazás. De ha már úgyis szereztek be nyomtatványt, ezt még akkor kérdezzétek meg. Boldog babavárást!
A kérdező hozzászólása: Köszi a választ, én letöltöttem az internetrõl már a nyomtatványokatés ki is nyomtattam.
szia megtudnád esetleg adni honnan tölthetõek le ezek a nyomtatványok? köszi elõre is és boldog babavárást
A kérdező hozzászólása: Be írtam a googleba a nyomtatvényok nevét.Pl: Családi pótlék nyomtatvány letöltése, Tgyás nyotatvány letöltése, Gyed yomtatvány, anyaságihoz nyomtatvány.De a http://www.magyarország.hu is van egy csómó.
köszi :D

Hol és hogyan tudom bejelenteni, hogy egyedülálló anya lettem? És az emelt családi pótlékon kívül van még valami egyéb juttatás ami igénybe vehető?

Legjobb válasz: http://www.egyszulo.hu/index.php?p=temak&cikk=129 Az emelt családi pótlékot a Magyar Államkincstárnál kérvényezd.

http://www.egyszulo.hu/index.php?p=temak&cikk=129 Az emelt családi pótlékot a Magyar Államkincstárnál kérvényezd.
Na szép. Megint csak a haszonlesés. Nem kellett volna elválni, vagy az apánál kellett volna elhelyezni a gyermeket.
A kérdező hozzászólása: Kedves utolsó! Csak remélni tudom, hogy egyszer magadra maradsz egy gyermekkel, önhibádon kívül. Odamennék hozzád, jól szemberöhögnélek, aztán végignézném, hogy 38 ezer forintból hogy élsz meg. Ja, és csak a miheztartás végett, a férjem meg is halhatott volna, akkor is egyedülálló haszonlesõ lennék minden bizonnyal. További szép napot, a te tökéletes kis életedben!


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!