Találatok a következő kifejezésre: Csak akkor el (1863 db)

Van még vele valaki úgy, hogy egy értelmes emberre vágyik csak, akivel el tudja tölteni az idejét, minthogy minden nap másik barátjával találkozzon?

Nem vagyok túl nagy társasági ember,jelenleg barátaim sincsenek.Nem is vágyom nagy társaságra,jobban örülnék,ha lenne egy hozzámhasonló barátom,akivel nemunjuk meg egymást napok után sem.Más is van ezzel így?

Legjobb válasz: Szerencsére én megtaláltam az azt embert (emberem), akivel nem csak eltöltöm az idõm, Társ, barát, szeretõ is egyben a Kedvesem. De szeretek új és érdekes emberekkel is megismerkedni, persze, aki értelmes is. Tapasztalat szerzés, fejlõdési/tanulási folyamat. Bár nekem könnyen megy és kedves vagyok, nem csak tudom, mondták sokan. Nem vagyunk egyformák, de mindenki egyedi és különleges. És mint minden ez is felfogás/hozzáállás kérdése.

Szerencsére én megtaláltam az azt embert (emberem), akivel nem csak eltöltöm az idõm, Társ, barát, szeretõ is egyben a Kedvesem. De szeretek új és érdekes emberekkel is megismerkedni, persze, aki értelmes is. Tapasztalat szerzés, fejlõdési/tanulási folyamat. Bár nekem könnyen megy és kedves vagyok, nem csak tudom, mondták sokan. Nem vagyunk egyformák, de mindenki egyedi és különleges. És mint minden ez is felfogás/hozzáállás kérdése.
Én 17/L
Én is ugyanígy vagyok :)
Én is így vagyok vele, nem sok baràtom van, de azokkal nagyon szoros a barátságom.
Én is így vagyok, nekem közeli barátból nem is kell 2nél több.
tehát csak az új telefon vásárlásakor volt érvényes.
tényleg, bármilyen, olcsó, telót, megveszi, ft-ért, új, abból... nélkül...hallottam... atyám!!!
Királyfi! Jobb helyeken (nyugaton) az új telefonok (nem tellok) INGYEN járnak néhány akciós elõfizetéshez! Amúgy tényleg 5000 ft-ért számítja be a telefonod - és mit csinálsz, ha az új telefon pont ennyivel drágább? Vagy az elõfizetési díja? Itt te nyertes nem lehetsz. Fõleg, ha ennyit értesz hozzá.
Én úgy tudom, hogy ez az akció még tavaly volt. Amúgy meg nem tudom, hogy ki vagy te, de azért egy csöppnyi eszed lehetne, és elgondolkodhatnál azon, hogy a Pannon szeretné-e, hogy kisemmizzék?

Miért csak akkor "élek" ha van barátom? Ha nincs, kedvem sincs még csinosan öltözni sem.

pedig ilyenkor lenne id?m magamra többet adni. szoli, körmök, stb stb

Legjobb válasz: Mert kapcsolat függõ vagy. Szokj le róla. Erõltesd meg magad.

Mert kapcsolat függõ vagy. Szokj le róla. Erõltesd meg magad.
Ha önmagadban érzelmileg stabil lennél, akkor csak max. kissé lendítene ki egy ilyen dolog, ill. kevés ideig tartana, és nem verne úgy padlóhoz. Talán ki kellene alakítanod az önálló, független személyiségedet, amivel egyensúlyban vagy a pasiktól függetlenül is. Ne csak õk legyenek az egyetlen programod, hanem nélkülük is foglald el magad!
Ezt én megértem, de nem panaszkodott még egy pasid sem, hogy esetleg nagyon a nyakán voltál? Amúgy, ha ez a hozzáállásod megmarad, akkor mindig is függni fogsz, és késõbb talán egyre nehezebb lesz majd felállnod!
"én nem tudom magamat szeretni sajnos, mert rém szánalmasnak látom a szeretet ezen módját. Például ez a tipikus meglepem magam valamivel dolog, és örülök a meglepimnek. ennyi erõvel levelet is írhatnék magamnak :( " Rohadtul nem ezt jelenti, hogy szeresd önmagad!
A kérdező hozzászólása: én nem tudom magamat szeretni sajnos, mert rém szánalmasnak látom a szeretet ezen módját. Például ez a tipikus meglepem magam valamivel dolog, és örülök a meglepimnek. ennyi erõvel levelet is írhatnék magamnak :( teljesen máshogy látom ezeket a dolgokat sajnos.
Nekem is ezzel volt dolgom, amikor volt egy lány az életemben én is sokkal jobban tudtam magam szeretni. De mikor elvágta a szeretetét. Szépen leeresztettem mint egy lufi, pedíg próbáltam mindenbe kapaszkodni. Meg kellett tanulnom magamat egyedül is szeretni, pont most a napokban értem olyan szintre egyedül mint ami vele volt:)
Attól, h most nincs senkid, még nem dõl össze a világ és nem jelenti azt, hogy már nem is lesz. Kösd le magad valamivel, próbáld meg. Én pl. ilyenkor sütni-fõzni szoktam. Ehhez értek, és örömet is ad, amikor valami újat készítek. Egyébként nekem a szó szorosan vett értelmében még nem is volt barátom, de én ilyen vagyok. Inkább laza kapcsolatokat keresek. Majd 1x eljön a nagy Õ. 21/L :)
A kérdező hozzászólása: állítólag nem szabad berendezkedni egyedüli életre félek ettõl is.
A kérdező hozzászólása: el tudom foglalni magam, de semmi nem tud felérni egy sráccal :(
A kérdező hozzászólása: nem motivál semmi semmire :(
A kérdező hozzászólása: hogyan?
Igen, nem egy Mr Bean lesz beloled, aki sajat maganak ad fel levelet:D Az a lenyege, hogy elfogadod minden reszedet, nem kritizalod magad, hanem tamogatod magad. Turelmes vagy magaddal. Elfogadod es szereted ami kijon beloled

Miért mondják (hiszik) sokan, hogy Jézus az Isten? Viccelõdõk, és elõítéletesek kérlek ne írjatok. Csak akinek tényleg van véleménye a témáról.

egyesek olyan bibliaversekre hivatkoznak, amelyek szerintük arra utalnak, hogy Jézus egyenlõ Istennel. Mit mond errõl a Biblia?

Legjobb válasz: Szia! Én azt gondolom, hogy a kereszténységen belül senki nem vitatja azt, hogy van az Atya a mennyekben, akit mindenki Istennek nevez és tart. Az is vitán felül áll, hogy Õ a mindenható és örökkévaló Isten, akit éppen ezért a két dologért nevezünk és tartunk Istennek. A valódi kérdés tehát az, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus mindenható-e és örökkévaló-e. Mindkét kérdésre választ ad a Szentírás. Jézus mondja: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön." Vagyis Jézus Mindenható. A másodikra pedig Ézsaiás próféciájában kapunk választ: "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" A második dolog maga a megváltás kérdése. Abban szerintem egyetértünk, hogy csak Isten halhatatlan, mindenki más, aki teremtmény halandó. Isten az akinek élete van önmagában, mindenki más élete az Istentõl függ. Ilyen értelemben csak maga Isten az, aki odaadhatja az életét, mert mások nem rendelkeznek azzal. "Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában." A harmadik kérdés az egyenlõség kérdése. A Szentírás által vázolt Istenkép számomra egy olyan Istent mutat be, aki nem bocsátkozik rangvitákba. Éppen maga Jézus Krisztus az, aki ezt megvalósította itt a földi életben. Az Õ uralkodása nem olyan, mint amit ebben a földi életben megszoktunk az uralkodóktól: olvasd el a lábmosás történetét János evangéliuma 13. fejezetében...A görög nyelv ismeretében nehéz egyébként a filippi levél második fejezetét másképpen értelmezni, mint úgy, hogy Jézus önként tette le az isteni voltát. A Teológián ebbõl írtam tudományos diákköri dolgozatot annak idején, és hidd el nagyon alaposan utánanéztem a dolognak... Mint ahogyan annak is, hogy hogyan kell értelmezni azt a gondolatot, hogy az Isten egy. Hiszen a búcsúbeszédében Jézus sokat beszél errõl, és az utolsó mondataiban egyértelmûvé teszi, hogy az embereket "az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében" kell megkeresztelni. Ezzel látszólag ellentmond az "Isten egy" ószövetségi hitvallásnak. A megoldás még számomra is nagyon meglepõ volt. Mózes ötödik könyve 6. fejezet 4. versében Izrael fõ hitvallása így olvasható: "Isten egy", de miközben az író választhatta volna a jachid kifejezést is, amellyel a magában álló "egy" fogalmát fedte volna le, a választott héber kifejezés az echad, amely az összetett "egy" fogalmát vagy a csoport egyik tagját jelöli, a magában álló illetve hangsúlyosan érthetõ "egy"-gyel szemben! Ugyanaz az echad szó szerepel Mózes elsõ könyve 2:24-ben a férj és a feleség egységének kifejezésére, akik „egyek” lesznek, de úgy, hogy ezen egységen belül megõrzik egyéniségüket. Itt tehát az egy nem számszerû értelemben vett egyet jelent, hanem az az "egyedülálló, egyedi" jelentésen van a hangsúly. Ahogyan még tovább kutattam a héber nyelv rejtelmeit, észrevettem, hogy Isten a Teremtéskor többes számú kijelentéssel utalt önmagára: "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon." A többes szám az isteni személyekre utal. Hasonló többes számú formulával más helyeken is találkozunk: "Mondta az Úr Isten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy, jót és gonoszt tudván" (1Móz 3,22). "Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét" (1Móz 11,7). "Hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta: Kit küldjek el és ki megy el nékünk?" (Ésa 6,8). Ráadásképpen az Ószövetségben is van példa arra, hogy egymás mellett néven neveztetik a három személy: "Minden szenvedésüket Õ is szenvedte, és orcájának Angyala megszabadította õket, szerelmében és kegyelmében váltotta Õ meg õket, fölvette és hordozta õket a régi idõk minden napjaiban. Õk pedig engedetlenek voltak és megszomorították szentségének Lelkét, és õ ellenségükké lett, hadakozott ellenük." (Ésa 63,9. 10) Ha továbbmegyünk az Újszövetségre Jézus misszióparancsához hasonlóan egymás mellett említik a három isteni személyt az alábbi igék is: "Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal." (2Kor 13,13) V.ö.:1Kor 13,14. A "Szentlélek közössége" kifejezés szerepel. A "közösség" szó mindenképpen interperszonális (személyközi), azaz személyek közötti kapcsolatra utal. Nem lenne alkalmazható, ha a Szentlélek csupán csak személytelen befolyás, kisugárzás vagy erõ lenne. "János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendõ, és a hét lélektõl, amely az õ királyiszéke elõtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által," (Jel 1,4-5) "És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijött a vízbõl, és íme az egek megnyilatkoztak néki, és õ látta az Istennek Lelkét alájönni mintegy galambot, és õreá szállani. És íme egy égi hang ezt mondta: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm." (Mát 3,16-17) Következetesen felsorolásra kerül, néven neveztetik, megjelenik a három személy. Nem lenne értelme ennek, ha a Szentlélek csak az Atya és a Fiú Lelke, vagy éppen csak erõ, befolyás lenne. Mindezek az igék kifejezik a tökéletes harmóniát, az azonos szándékot és együttes cselekvést is a három isteni személy között. Az Atya és a Fiú egységérõl Jézus így nyilatkozott: „Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? ... Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van” (Jn. 14:10/a, 11/a) Üdv. Péter

Szia! Én azt gondolom, hogy a kereszténységen belül senki nem vitatja azt, hogy van az Atya a mennyekben, akit mindenki Istennek nevez és tart. Az is vitán felül áll, hogy Õ a mindenható és örökkévaló Isten, akit éppen ezért a két dologért nevezünk és tartunk Istennek. A valódi kérdés tehát az, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus mindenható-e és örökkévaló-e. Mindkét kérdésre választ ad a Szentírás. Jézus mondja: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön." Vagyis Jézus Mindenható. A másodikra pedig Ézsaiás próféciájában kapunk választ: "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" A második dolog maga a megváltás kérdése. Abban szerintem egyetértünk, hogy csak Isten halhatatlan, mindenki más, aki teremtmény halandó. Isten az akinek élete van önmagában, mindenki más élete az Istentõl függ. Ilyen értelemben csak maga Isten az, aki odaadhatja az életét, mert mások nem rendelkeznek azzal. "Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában." A harmadik kérdés az egyenlõség kérdése. A Szentírás által vázolt Istenkép számomra egy olyan Istent mutat be, aki nem bocsátkozik rangvitákba. Éppen maga Jézus Krisztus az, aki ezt megvalósította itt a földi életben. Az Õ uralkodása nem olyan, mint amit ebben a földi életben megszoktunk az uralkodóktól: olvasd el a lábmosás történetét János evangéliuma 13. fejezetében...A görög nyelv ismeretében nehéz egyébként a filippi levél második fejezetét másképpen értelmezni, mint úgy, hogy Jézus önként tette le az isteni voltát. A Teológián ebbõl írtam tudományos diákköri dolgozatot annak idején, és hidd el nagyon alaposan utánanéztem a dolognak... Mint ahogyan annak is, hogy hogyan kell értelmezni azt a gondolatot, hogy az Isten egy. Hiszen a búcsúbeszédében Jézus sokat beszél errõl, és az utolsó mondataiban egyértelmûvé teszi, hogy az embereket "az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében" kell megkeresztelni. Ezzel látszólag ellentmond az "Isten egy" ószövetségi hitvallásnak. A megoldás még számomra is nagyon meglepõ volt. Mózes ötödik könyve 6. fejezet 4. versében Izrael fõ hitvallása így olvasható: "Isten egy", de miközben az író választhatta volna a jachid kifejezést is, amellyel a magában álló "egy" fogalmát fedte volna le, a választott héber kifejezés az echad, amely az összetett "egy" fogalmát vagy a csoport egyik tagját jelöli, a magában álló illetve hangsúlyosan érthetõ "egy"-gyel szemben! Ugyanaz az echad szó szerepel Mózes elsõ könyve 2:24-ben a férj és a feleség egységének kifejezésére, akik „egyek” lesznek, de úgy, hogy ezen egységen belül megõrzik egyéniségüket. Itt tehát az egy nem számszerû értelemben vett egyet jelent, hanem az az "egyedülálló, egyedi" jelentésen van a hangsúly. Ahogyan még tovább kutattam a héber nyelv rejtelmeit, észrevettem, hogy Isten a Teremtéskor többes számú kijelentéssel utalt önmagára: "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon." A többes szám az isteni személyekre utal. Hasonló többes számú formulával más helyeken is találkozunk: "Mondta az Úr Isten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy, jót és gonoszt tudván" (1Móz 3, 22). "Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét" (1Móz 11, 7). "Hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta: Kit küldjek el és ki megy el nékünk?" (Ésa 6, 8). Ráadásképpen az Ószövetségben is van példa arra, hogy egymás mellett néven neveztetik a három személy: "Minden szenvedésüket Õ is szenvedte, és orcájának Angyala megszabadította õket, szerelmében és kegyelmében váltotta Õ meg õket, fölvette és hordozta õket a régi idõk minden napjaiban. Õk pedig engedetlenek voltak és megszomorították szentségének Lelkét, és õ ellenségükké lett, hadakozott ellenük." (Ésa 63, 9. 10) Ha továbbmegyünk az Újszövetségre Jézus misszióparancsához hasonlóan egymás mellett említik a három isteni személyt az alábbi igék is: "Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal." (2Kor 13, 13) V.ö.:1Kor 13, 14. A "Szentlélek közössége" kifejezés szerepel. A "közösség" szó mindenképpen interperszonális (személyközi), azaz személyek közötti kapcsolatra utal. Nem lenne alkalmazható, ha a Szentlélek csupán csak személytelen befolyás, kisugárzás vagy erõ lenne. "János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendõ, és a hét lélektõl, amely az õ királyiszéke elõtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által, " (Jel 1, 4-5) "És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijött a vízbõl, és íme az egek megnyilatkoztak néki, és õ látta az Istennek Lelkét alájönni mintegy galambot, és õreá szállani. És íme egy égi hang ezt mondta: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm." (Mát 3, 16-17) Következetesen felsorolásra kerül, néven neveztetik, megjelenik a három személy. Nem lenne értelme ennek, ha a Szentlélek csak az Atya és a Fiú Lelke, vagy éppen csak erõ, befolyás lenne. Mindezek az igék kifejezik a tökéletes harmóniát, az azonos szándékot és együttes cselekvést is a három isteni személy között. Az Atya és a Fiú egységérõl Jézus így nyilatkozott: „Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? ... Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van” (Jn. 14:10/a, 11/a) Üdv. Péter
Szia. A Biblia, s így Isten bizonyságtétele szerint Jézus Krisztus valóssággal Isten Fia. Néhány igevers ami ezt bizonyítja: "Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert õ Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlõ Istennel..." (Fil 2, 5-6) Majd máshol Jézus mondja: "Én és az Atya egy vagyunk." (Jn 10, 30) S ennek ez lesz a folytatása: "Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: "Sok jó cselekedetet vittem véghez elõttetek az én Atyám nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem?" A zsidók így feleltek neki: "Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat."" (Jn 10, 31-33) Tehát már a korabeli zsidóság is gyûlölte Jézust azért, mert Õ egyenlõnek tartotta magát az Istennel. Ezt erõsíti meg a következõ igerész is: "...Jézus azonban hallgatott. A fõpap ekkor azt mondta neki: "Az élõ Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!" Jézus ekkor így felelt: "Te mondtad. Sõt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhõin." A fõpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt: "Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. Mit gondoltok?" Azok így feleltek: "Méltó a halálra!" (Mt 26, 63-66)
"Miért mondják (hiszik) sokan, hogy Jézus az Isten?" Inkább Jézus is Isten... Azért mert az Atya kijelentette nekünk a Fiút. Hiábavaló a logosz akkor ha nincs kijelentés. Idézhetik ezerszer is azokat a verseket... Kijelentés nélkül inkább csûrik-csavarják csak hogy tagadva legyen. De azért idézek egyet. A legemelkedettebb kezdésû evangélium: Ján 1:1 Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.
Jézus létezett, aki egy biztosan jó ember volt a sok gané zsidó, pénzéhes, korrupt emberek között, és megszenvedett érte...Isten viszont csak a hiedelemvilág meséiben létezik.Amit az egyház fényûzõ mintájára, elõ szerettel kihasznált
Zituskám , vedd már észre, hogy az egész Biblia , Jézus rol szól , és rólad.Jézus szeretné ha elhinnéd a hihetetlent, ahogy Tamás is.Ne légy hitetlen hanem hívõ. És akkor megismered az igazi Jehova Tanúit.És nem azt a hamisítványt amiben most vagy. Beszélgess el Jézussal a Biblián keresztül és Õ majd segít hinni!
"Te honnan tudod én kit követek?" Ha az Õ juhai közé tartoznál, akkor hallanád Jézus hangját. De te is jól tudod, hogy nem hallod Õt. Ha ismernéd Jézust, akkor Õt követnéd. De te a hazug tanítóidra hallgatsz, Jézus helyett. "Meg van írva a prófétáknál: és mindnyájan ISTENTÕL tanítottak lesznek. Valaki azért az ATYÁTÓL hallott, és tanult, ÉN HOZZÁM jön" Ján 6:45 Nem Isten tanít titeket, mert ha Õ tanítana, akkor Jézushoz mennétek. De el vagytok tiltva tõle - Attól, akinél az örök élet beszédei vannak. Tudod, mit mondott Jézus? Tegyetek tanítványokká minden népeket. Ti nagyon büszkék vagytok arra, hogy hirdetitek az egyházatok evangéliumát, de Jézus nem kért ilyet egyikõtöktõl sem! Õ arra gondolt, hogy vezessük Õhozzá az embereket, és tegyük az Õ tanítványaivá õket - olyanokká, akik ismerik Jézust, akik Hozzá mennek, és Tõle tanulnak. Amíg bedugod a füledet, Õ nem fog hozzád szólni. Serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a KRISZTUS! Gyere a hazug egyházadtól JÉZUSHOZ, kedves Zitus!
Sajnos Jézus a farizeusok és a fõpapok világnézetét sem tudta megváltoztatni, avval kapcsolatban , hogy Õ kicsoda valójában. Sajnos ugyan abba a hibába esel te is , kár érted , Zitus.
A kérdező hozzászólása: "Fehéren- feketén olvasható az igazság." igen, ez fehéren (én kéknek látom)fekete, de nem Biblia. Valaki kitalálta. Ott van a könyvön a neve, amibõl kiírtad, vagy tanultad.
A kérdező hozzászólása: Kedves "# 19/28 tegnapelõtt 20:12" Te honnan tudod én kit követek? Miért, mi alapján vontál le olyen következtetést, hogy én embert követek?
A kérdező hozzászólása: "Kedves Kérdezõ. A válaszok sokasága , változtat valamit a világ nézeteden?" - kérdezõnek: Nem, nem változtat, de sokat tanultam az emberekrõl (gondolkodásukról) belõle.
Vidiripi Zitus! Máté 28:18 Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. ApCsel 4:12 Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. MÁS NÉV! János 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Kedves 27! A 144000 -rõl a tökéletesség jutott eszembe, vagyis, hogy Mt.5.48. "Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. és még az, hogy Róm. 9.16. "Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülõ Istené."
""Fehéren- feketén olvasható az igazság." igen, ez fehéren (én kéknek látom)fekete, de nem Biblia. Valaki kitalálta. Ott van a könyvön a neve, amibõl kiírtad, vagy tanultad." -írod Amibõl kiírtam , másoltam a sorokat és amivel csak egyet tudok érteni (hiszen a Biblia szellemiségével megegyezõ mert 1 Thessz.5.21. Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!), tehát ez a : nikaia–konstantinápolyi hitvallás. A "fehéren- feketén"pedig egyértelmû, hogy azt jelenti most: nyílvánvaló, látható, stb. Jézus Krisztus az Atyával EGY és ez benne van a Bibliában.pl.: Jn.14.10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, õ cselekszi e dolgokat.
Nem ertem, Ha az Atya, es Jezus, es a Szent szellem egy, ki kuldte el ; Jezust a vilagba [foldre], ki jelentette ki, te vagy a szertetett fiam, akik helyesellek. Vagy amikor Jezus meg nem elt, mert o is teremtve lett, kivel beszeltek meg hogy jo lenne egy harmadik. Jezus kijelentette Az Atya nagyobb nalam, ;janos, 14;28. Jezus pedig latta az Atyjat dolgozni, [teremteni]. Peld.8;22-31.Maga Jehova hozott letre engem az o utjanak kezdeteul, legkorabbi muvekent reges regen.Idotlen idok ota a helyemen allok, kezdettol fogva, a foldnel korabbi idoktol fogva.Mikor meg nem voltak mely vizek, akkor szulettem mintegy vajudas kozepette, mikor meg nem voltak vizzel teli forrasok.Meg mielott a hegyek megallapodtak, a dombok elott szulettem en mintegy vajudas kozepette, mikor meg nem alkotta meg a foldet, , a szabad terseget, sem a termekeny fold portomegeinek elso szemcseit.Mikor az egeket keszitette, ott voltam;mikor kort vont a mely vizek szinen.Amikor megerositette a felhoket fent, amikor megerositette a mely vizek forrasait, amikor hatart szabott a tengernek, hogy a vizek at ne hagjak parancsat, amikor meghatarozta a fold alapjait, akkor mellette voltam mint mestermunkas, bennem lelte gyonyoruseget nap mint nap, s en orvendeztem elotte minden idoben, orvendezve az o foldje termekeny talajanak;es amiben gyonyorusegemet leltem, az az emberek fiaihoz fuzodik. Jezus eloszor nem volt , aztan mar van es nez, [de nem alkot], utanna eggyutt orulnek, mikor Isten kijelenti;hogy ez jo. De hol a szent szellem, nincs rola szo.Azert mert a Szent szellem egy tevekeny ero amelyet Isten iranyit , ezzel vegezte a teremtest, nem kell engedelyt kernie senkitol , hogy hasznalhassa.pl;egy elemes taviranyitos auto mukodese. Aki a Szent Szellem ellen szol, maga Isten ellen szol , vagy vet.Nem csak a Szellem ellen kulon, aztan megbeszelik az Atyaval, mi a helyzet.Efezus 4;30. Mate, 12;32. 2Peter, 1;21. Termeszetesen mindenkinek joga van barmiben hinni, nincs joga senkinek ketsegbe vonni egy masik ember hitet, de az fontos, hogy a helyes tanitasban reszesuljon.
Igazad van , minden ki azt hisz amit akar, akár azt is hiheti valaki, hogy ott lesz a Királyságban.Milyen kár, hogy ha nem jó alapokon van a hite, nem lesz ott a Királyságban.
Szia! Remélem, ez válasz a kérdésedre! http://www.youtube.com/watch?v=uWfuqe_29NU Üdv.!
Ha Jézus nem Isten , semmi értelme a Bibliának. Neked, és nekem, és a többi embernek pedig akkor annyi... De Hála Istennek Jézus Isten!!Van hatalma megbocsájtani a bûnt!!
A kérdező hozzászólása: "Ha Jézus nem Isten , semmi értelme a Bibliának." -ezzel nem tudok egyetérteni a 2Timóteusz 3:16 miatt Isten az EGÉSZ Biblia szerzõje.
Kedves 23-as ! Nehéz az életed? Hidd el sokan vagyunk így.Egyedül Isten segít Jézus Krisztus által és ez a mondat nem szlogen.
Jehova nevenek a megszentelese. Jezus elmondta a ket legfobb parancsolatot. Mate, 22;37, 38 Szeresd Jehovat, a te istenedet egesz sziveddel, egesz lelkeddel es egesz elmeddel. Mate, 22;39 Szeresd felebaratodat mint onmagadat. Mi csak az eletunkkel tudjuk megszentelni , Jehova nevet, ha ugy elunk ahogy elvarja tolunk. Ha szeretem felebaratomat, [vagyis barmelyik embert], mint onmagamat, sokkal tobbet teszek mint a Mozesi torvenyben leirtakat. Galacia, 5;22, 23 Szeretet, orom, beke, hosszutures, kedvesseg, josag, hit szelidseg onuralom, ezek ellen nincs torveny. azep napot.
Sandor76 válasza. A biblia nem tanitja, hogy Isten es Jezus ugyanaz a szemely lenne, Jehova tanui szivesen segitenek a megertesben, eloitelet es kötelezettseg nelkul. Sandor, le írnád röviden mi a Biblia központi tanítása, ami a legfontosabb? A minek az elfogadásától , vagy vissza utasításától függ , hogy be mehetek e a Királyságba? elöreis köszi. Szundi.
Szia! Belefáradtam. anonimanna
(a #2 nem JT elõzõ)
#2 Tanú vagy?
hetes: elõbb dõlne egy JT a kardjába, minthogy ilyet (ami egyébként a legfontosabb ige)idézzen, mit a #2-es: Majd máshol Jézus mondja: "Én és az Atya egy vagyunk." (Jn 10, 30)
Olyan sok elõkép van az Ószövetségben , ami Jézus Krisztusra utal az Újszövetség ben teljesedik ki. csak egy példa, 23.zsoltár. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szûkölködöm. Fûves legelõkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért. János ev.Mit mond Jézus? Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. Nem két Úr van vagy két Isten , hanem egy Isten van , aki Jézus ban testet öltött és bemutatta nekünk az Istent, Atyát. Ezt csak a Szent Szellem segítsége által lehet megérteni, elhinni. Kiben nincsen Krisztus Szelleme az nem fogja felfogni , bolondság lesz számára.
Tehát kinek mondta magát Jézus? Minek mondja õt a Biblia? Elõször is nézzük meg Jézus szavait a János 10:30-ban: “Én és az Atya egy vagyunk.” Elsõre ez nem úgy tûnik, mint annak kijelentése, hogy õ Isten. Viszont figyeljük meg a zsidók reakcióját az állítására: “Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.” (János 10:33). A zsidók megértették, hogy Jézus Istennek mondta magát. A következõ versekben Jézus nem javítja ki a zsidókat, nem mondja, hogy “Nem teszem magam Istenné.” Ebbõl is látszik, hogy Jézus valóban Istennek mondta magát, amikor azt állította, hogy “Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10:30). Van még egy példa a János 8:58-ban, itt Jézus azt mondta a zsidóknak: “Bizony, bizony, mondom néktek, mielõtt Ábrahám lett volna: én vagyok.” Ezt hallva a zsidók köveket ismét ragadtak, hogy megkövezzék Jézust (János 8:59). Jézus kijelenti az azonosságát mint “én vagyok”, ez egy direkt utalás volt Istennek az Ószövetségben használt nevére (2Mózes 3:14). Miért akarták volna a zsidók újra megkövezni Jézust, ha nem mondott volna valami istenkáromlót, konkrétan azt, hogy õ Isten? János 1:1 – “Isten volt az Ige.” János 1:14 – “Az Ige testté lett” Ez a két ige egyértelmûen megmutatja, hogy Jézus az emberi testben megjelent Isten. Tamás, Jézus tanítványa azt mondta neki: “Én Uram, és én Istenem” (János 20:28). Jézus nem javította ki. Pál apostol úgy beszél róla, mint “a mi nagy Istenünk és üdvözítõnk, Jézus Krisztus” (Titusz 2:13). Péter apostol hasonlóan beszél: “Istenünk és Üdvözítõnk, Jézus Krisztus” (2Péter 1:1). Isten, az Atya szintén tanúsítja Jézus teljes azonosságát: “hanem házam és királyságom szolgálatába állítom örökre, és trónja örökké szilárd lesz.” Az ószövetségi próféciák Krisztusról szintén istenségét támasztják alá: “Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az õ vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erõs Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” Miért olyan fontos kérdés Jézus azonossága? Miért számít, hogy Jézus Isten volt-e vagy sem? A legfontosabb ok, amiért Jézusnak valóban Istennek kellett lennie az, hogy ha Õ nem Isten, akkor a halála nem volt elégséges fizetség az egész világ bûneinek büntetésére (1 János 2:2). Egyedül Isten tudott csak kifizetni egy ilyen végtelen büntetést (Róma 5:8; 2Korinthus 5:21). Jézusnak Istennek kellett lennie, különben nem tudta volna kifizetni az adósságunkat. Jézusnak embernek kellett lennie, hogy meg tudjon halni. Az üdvösség egyedül Jézus Krisztusban való hit által elérhetõ! Jézus istensége az, amiért õ az egyetlen útja az üdvösségnek. Isteni volta miatt mondta: “„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14:6)
Szundi, válasza. Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia, valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. Mivel Jézus Krisztus egyetlen személy, ez az egyetlen személy pe­dig valóságos Isten, édesanyja, Szûz Mária, aki a Szentlélek erejébõl szûzen foganta és hozta világra Jézust, joggal Istenszülõ­nek, Isten Anyjának nevezhetõ (III. egyetemes zsinat, Efezus, 431). Az anyagyermek viszony ugyanis személyek közti reláció. Istensége szerint Jézus egylényegû az Atyával, embersége szerint egylényegû velünk. A khalkédóni (IV. egyetemes) zsinat (451) Jé­zus istenségét és emberségét két természetnek nevezi. A kopt (egyiptomi), etiópiai, szíriai, örmény és szírmalabár (indiai) egy­házak tekintélyes része emiatt kiszakadt az Egyház egységébõl, mert természeten õk azt értették, ami Jézus Krisztusban egyetlen (azt, amit mi személynek nevezünk). Ez a szakadás máig fönnáll, és mintegy húszmillió keresztényt érint. Ma már reménytkeltõ teoló­giai párbeszéd folyik az ú.n. monofizita egyházakkal, amely számos félreértést tisztázott. A Jézus istenségébe vetett hit az alapvetõ különbség a keresztény és nemkeresztény vallások között. Nem vallják ezt a hitet a mai zsidók, mert ellentétesnek tartják a monoteizmussal (egyistenhit). A nikaiai zsinat tanítása éppen arra való, hogy ezt a nehézséget elhárítsa: a Fiú egylényegû, más fordí­tás szerint egyvalóságú az Atyával. Nem másik Isten, hanem ugyanaz az egyetlen Isten, mint az Atya. Csak “egymás felé” kü­lönböznek, az énte szembenállás alkotja különbözõségüket. Ez az emberi értelmet meghaladó misztérium. Nélküle azonban a zsidó szent könyvek tanítása Isten szeretetérõl befejezetlen marad: nem látható, hogyan teheti meg az Abszolútum, hogy valóságos kap­csolatba lépjen teremtményével. A krisztusi hit szerint ezt a kapcsolatot a Fiú személyével tartja fenn az Atya, mi pedig a meg­testesült Ige emberi természetén keresztül kerülünk személyes kapcsolatba a Fiúval (és benne az Atyával). Elutasítja Jézus istenségét az Iszlám is. Mohamed (570632), aki Gábriel angyal megjelenésére hivatkozva egyistenhitet hirdetett az araboknak és katonai eszközökkel juttatta érvényre vallását, Jézust csak prófétának fogadta el. “Allah nem nemzett fiat” – mondja a mohamedán szent könyv, a Korán (23, 91). Az Iszlám ma világha­talom. Legszélsõségesebb képviselõi nem csupán a szent háború, hanem a terrorizmus eszközétõl sem riadnak vissza. Jézus istenségének tagadása jellemzi a XVI. században keletkezett unitárius vallást is. Az erdélyi református püspök, Dávid Ferenc 1566tól nyilvánosan tagadta Jézus istenségét, emiatt börtönben kellett meghalnia (1579). Hitrendszerének lényege: az Atya egye­düli Isten; Jézus az egész emberiség megváltó példaképe, de nem Isten, és ezért imádni sem kell; a Szentlélek nem más, mint Isten jóra indító ereje bennünk. Az erdélyi unitarianizmus késõbb Dávid Ferenc elveit fogadta el. A magyar nyelvterületen kívül az unitárius felekezetnek elsõsorban Nagybritanniában és az Amerikai Egyesült Államokban vannak hívei. A liberális Jókai idealizált képet rajzol a torockói unitáriusokról Egy az Isten c. regényében. A mormonok (“Jézus Krisztus Mai Szentjei”, Utah állam létreho­zói) alapítója, Joseph Smith (18051844) többek között azt prédikálta, hogy az ember halála után istenné lehet. A mormonizmus tanai szerint sok isten létezik, akik férfi és nõi szel­lemek szaporodásából származnak. A mormon istenkép antropomorf, ember formájú. Ilyen körülmények között a Jézus Krisztusról alkotott fogalmuk sem felelhet meg a keresztény istenképnek. Jézus az õ gondolatkörükben ember, aki “istenné lett”. 1843tól a mormonok többnejûséget gyakoroltak, amit 1890ben az USÁba való beilleszkedés érdekében föladtak. Közkeletûvé lett elnevezésüket a Smith által 1830ban publikált Mormon Könyvérõl kapták, amely szerintük a Bibliával egyenrangú, és Smith állítólag egy Moroni nevû angyaltól kapta aranytáblákra írva. A könyv szerint egyes izraeli törzsek elvándoroltak és Amerikában telepedtek meg, ott Jézus megjelent nekik, és egyházalapításra szólította föl õket. A Mormonkönyv minden valószínûség szerint Salomon Spaulding 1812 és 1816 között írt, nem publikált regé­nyének plagizált kéziratából készült. A mormonok minden más vallást elutasítanak és pogányságnak tartanak. Jehova Tanúi hevesen tagadják Jézus istenségét. A mozgalom 1881ben Tudományos Bibliakutatók Társasága néven alakult, az alapító Charles Taze Russel (†1916) elõzõleg adventista volt. 1914re, majd 1918ra “számította ki” a világ végét, de hívei a be­következett csalódás után is tovább agitálnak. Utóda, Rutherford és követõi 1931ben vették föl a Jehova Tanúi nevet. Jézus sze­rintük nem közönséges ember. “Emberré születése elõtt Jézus neve Logosz, azaz Isten Igéje vagy Szava volt. Isten összes többi szel­lemi fia elõtt teremtetett, õ az egyetlen, akit Isten közvetlenül hozott létre.” “Ha Jézus lenne a Mindenható Isten, bizonyára nem imádkozott volna önmagához.” A jehovisták mozgalma erõs egy­házellenességet tanúsít. Tiltja a fegyveres szolgálatot, a vér evését és a vérátömlesztést. Több mint hárommillió követõje van. Jézus istensége természetfölötti misztérium, amely próbára teszi az értelmet, bátorságot és alázatot kíván a hívõtõl. Az Egyház mégis vallja: Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idõ kezdete elõtt. Isten az Istentõl, Világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentõl. Született, de nem teremtmény, az Atyá­val egylényegû, és minden általa lett. (Nikaiakons­tantinápolyi hitvallás, 325381.)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszíróknak fáradozásaikat.
/// Csobánnak és a többieknek. Nem vagyok a "Jehova Tanúi" szekta tagja. Õk nem hiszik Jézus Istenségét, én viszont igen. Aláírás: A "#2" -es ///
Nem vagyok egyházi tag, de engem is érdekelnek az Istennel kapcsolatos dolgok, Istenhívõ vagyok, nekem az Urantia könyv tetszett, és abban ezt írja le, hogy Istennek az egyik feladata az volt, hogy leszülessen a Földre és emberi alakban hírdesse az Atya akaratát. Mert Isten és az Atya nem ugyanaz. ha érdekel: http://www.urantia.org/hu/az-urantia-konyv/elolvasom
Kedves Kérdezõ. A válaszok sokasága , változtat valamit a világ nézeteden?
1, volt Isten.[van is].[szellemi teste van]. 2, Megteremtette az elso szulott fiat, a teremtes kezdetet.[neki is szellemi teste van].Minden oaltala van , es teremtetett.Ott volt minden mas megteremtesenel, pl;angyalok, kerubok, szerafok. 3, Aztan megteremtettek Eggyutt a fizikai vilagot[mindent ami fizikai], es vegul az embert is. Folyamatosan csak Isten volt az alkoto neki van meg az ereje, bolcsessege hatalma hozza. Kozben az elso teremtese figyelte az attyjat, es tanult tole. 4, Idovel egy magas rangu angyal, ellenszegulove valt megkivant mas dicsoseget mint ami neki jar, es satanna lett.satan=ellenszegulo. Megkisertette az elso ember part, es sikerult neki felrevezetni oket.[ennek az egi szemelyek szemtanui voltak].ISTEN URALKODASI JOGAT ERTE TAMADAS. 5, Isten kijelentette hogy helyre fogja hozni, ezt hibat es a kovetkezmenyeit a legfobb tulajdonsaga a szeretete altal. 6, Kijelentette az elso profeciat, 1Mozes 3;15, ez vonul vegig az egesz biblian, ez a kozponti tema. 7, Ezutan Isten valasztott egy nepet maganak de megbuktak ok is.[ez volt abrahamnak tett igeret, az izraelitak.] 8, Most jon az elso profecia egy reszenek a teljesedese. Isten elkuldi az elsoszulott fiat, akit legeloszor teremtett, hogy igazolja, csak neki van joga uralkodni, minden felett.[marmint Istennek]. Nem sajat magat kuldi le a foldre, ez lehetetlen. Megmondaja, hogy Jezus legyen a neve. 9, Jezus itt a foldon miutan felno, elkezdi a szolgalatat, vagyis hirdetni a jo hirt a megvaltasrol. Nem kozol semmilyen idopontot, csak esemenyeket mond, es tovabbi profeciakat jelent ki, hogy mi mindennek kell megtortenni.sok van. Amikor kijelenti , hogy en es az atya eggyek vagyunk, ugy erti ugyanazt, cselekszik mind a ketten mert az a legjobb, mindenkinek.latta mit es hogyan tett az attya es o is ezt teszi.Ezzel tovabbra ia alarendeli magat az attyanak, nem helyezi magat fele. Sokszor kijelenti;AHOGY AZ ATYA PARANCSOLATOT ADOTT. [Isten sajat maganak hogy tud parancsolatot adni.] 10, satan eleri hogy, megoljek. Ezzel teljesedett az elso profecia egy resze, miszerint [annak sarkat zuzod szet] Visszater Istenhez aki mindezert a husegeert, neki ad minden hatalmat egen es foldon.[Mate, 28;18, 19, 20.][Isten hogy tud maganak meg nagyobb hatalmat adni.] 11, Jelenleg folyik a tanitoi munka , amit Jezus parancsba adott a kovetoinek, es mindenre felhivta a figyelmuket is. Ennek a vilagrendszernek a vegen[emberi kormanyzatok], Isten vegrehajtja az engedetlen embereken az iteletet, amelyre szinten Jezust hasznalja fel. Jezus mindenben peldat mutatott, ezert barki lehet a kovatoje aki cselekszi Attyja akaratat, ahogy o is tette. 12, Armageddon utan satant megkotozik [jelkepesen, korlatozva lessz], hogy ne tudja tovabb felrevezetni az emberiseget, mig tokeletessegre nem jutnak. Ebben szinten Jezus fog iranyitani, a144000 Isten altal kivalasztoot szemellyel[akikJezussal eggyutt szellemszemelyek]1000 even at. Aztan elengedik satant, hogy ujra megprobalja felrevezetni az embereket , ahogy Adammal-evaval tette. 13, Miutan ez megtortent, Jezus elpusztitja satant. Ezzel teljesedik az elso profecia egesze[az osszezuzza a fejed.] 14, Visszaadja Jezus a kiralysagat az attyanak akitol kapta, hogy Isten legyen minden mindenkinek. A biblia nem tanitja, hogy Isten es Jezus ugyanaz a szemely lenne, Jehova tanui szivesen segitenek a megertesben, eloitelet es kotelezettseg nelkul.
Vidiripi Csobán! "Mivel õ Isten és ember is egy személyben, meghalni nem tudott, ezért feltámadt, ..." Ha nem halt meg akkor nem támadhatoptt fel hiszen nem volt halott. Jézus meghalt és ezt abból is lehet tudni hogy: János 19:34 hanem az egyik katona dárdával átszúrta az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. Elmagyarázzam hogy mit is jelen az ha az emberbõl vér és víz jön ki? Orvosi magyarázata van.
"a 144.000 Isten altal kivalasztott szemellyel" Kedves J Tanúk! Szorgalmasan dolgozom, képességeim szerint a legjobbat kihozva az élet minden területén. De 1 fõ Jehova Tanúnak átadom a helyem. üdvözlettel: anonimanna (Lk 14, 33) Jézus mondja: Így hát aki közületek nem mond le mindenérõl, amije csak van, nem lehet a tanítványom
"ezzel nem tudok egyetérteni a 2Timóteusz 3:16 miatt " Légyszíves ne taknyold ezt a kérdést. Nem is logikus: attól még az EGÉSZ BIBLIA ihletett írás!!! De Jézus: Isten - ezt tagadni értelmetlenné teszi az kereszténységet. Akárha nem is lennének Evangéliumok. Ezért aki nem hiszi: Jézus teljesen ember és teljesen Isten - az nem keresztény. Az visszaesett az Ószövetségbe, és úgy éli életét, mintha nem is történt volna meg a Golgota misztériuma. Akár a muszlimok, õk is ugyanígy visszaestek. Csak Allahhoz, nem Jehovához. Ezekkel a kérdésekkel Jézust ölitek ki a szívekbõl "kedves" JT-k. Abba lehetne hagyni - nem kaptok jópontot ezért a tettetekért Jehovától.

Németországban élek és szeretnék vásárolni egy a dell. de-n egy notebookot interneten, de sajnos készpénz fizetési mód az nincs csak . Na erről szeretnék egy kicsit töbebt megtudni hogy a gépet csak akkor küldik el ha ők már megkapát a pénzt?

és nincs ebbe semmi rizikó hogy elkeveredik vagy valami ? mert több százezer forintról van szó.

Legjobb válasz: Németországban élek és szeretnék vásárolni a dell.de-n egy notebookot interneten, de sajnos készpénz fizetési mód az nincs csak pénzátutalás . Na errõl szeretnék egy kicsit töbebt megtudni hogy a gépet csak akkor küldik el ha õk már megkapát a pénzt? és nincs ebbe semmi rizikó mert több százererrõl van szó.

A kérdező hozzászólása: Németországban élek és szeretnék vásárolni a dell.de-n egy notebookot interneten, de sajnos készpénz fizetési mód az nincs csak pénzátutalás . Na errõl szeretnék egy kicsit töbebt megtudni hogy a gépet csak akkor küldik el ha õk már megkapát a pénzt? és nincs ebbe semmi rizikó mert több százererrõl van szó.
igen akkor küldik..beletelik kb 1-2 hetbe mire megkapod. nincs riziko, ha nem tetszik, menj be egy boltba es vedd meg.

Ha vásároltam részletre egy elõfizetéses mobiltelefont, a törlesztõrészlettel már végeztem csak az elõfizetés maradt. Ilyen esetben ha nem fizetem az elõfizetés, akkor ugyan úgy letiltják a telefont vagy csak a SIM kártyát?

Legjobb válasz: A telefont. Csak gondolj bele logikusan: Pl. én veszek egy Sony Xperia Z1-et 40000 forintért egy havi 15000 ft-os csomagban, akkor én hozzájutottam egy majd' 200 ezres telefonhoz 40-ért, akkor kiveszem belõle az új Sim-et amire fizetnék 15000-t havonta, belerakok egy régit és használom 40000-ért normálisan a drága telefont. Na ez nem így mûködik (sajnos:D), mindenki ezt játszaná szerintem..

A telefont. Csak gondolj bele logikusan: Pl. én veszek egy Sony Xperia Z1-et 40000 forintért egy havi 15000 ft-os csomagban, akkor én hozzájutottam egy majd' 200 ezres telefonhoz 40-ért, akkor kiveszem belõle az új Sim-et amire fizetnék 15000-t havonta, belerakok egy régit és használom 40000-ért normálisan a drága telefont. Na ez nem így mûködik (sajnos:D), mindenki ezt játszaná szerintem..

Keresztényeknél alapvető dolog, hogy csak olyannal élnek párkapcsolatban, vagy házasságban akik szintén keresztények? Szó sem lehet arról, hogy ateistával legyen?

Legjobb válasz: Pál arra buzdította a keresztényeket, hogy „csak az Úrban” kössenek házasságot (1Korintusz 7:39).Azért adta ezt a tanácsot mert elõfordul, hogy az egyedülálló keresztények arra a következtetésre jutnak, hogy a felemás iga jobb lenne, mint az a magány, amit éreznek. Vannak, akik úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják a Biblia tanácsát, és olyan személlyel kötnek házasságot, aki nem szolgálja Istent. De ennek újra és újra szomorú a vége. Az ilyen személyek azt veszik észre, hogy nem tudják megosztani az élet legfontosabb dolgait azzal, akivel házasságot kötöttek. Az ebbõl fakadó magány sokkal nagyobb lehet, mint amit a házasság elõtt bármikor is tapasztaltak. Ám örömre ad okot, hogy több ezer egyedülálló keresztény bízik a házasságkötésre vonatkozó isteni tanácsban, és lojálisan meg is fogadja azt

Pál arra buzdította a keresztényeket, hogy „csak az Úrban” kössenek házasságot (1Korintusz 7:39).Azért adta ezt a tanácsot mert elõfordul, hogy az egyedülálló keresztények arra a következtetésre jutnak, hogy a felemás iga jobb lenne, mint az a magány, amit éreznek. Vannak, akik úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják a Biblia tanácsát, és olyan személlyel kötnek házasságot, aki nem szolgálja Istent. De ennek újra és újra szomorú a vége. Az ilyen személyek azt veszik észre, hogy nem tudják megosztani az élet legfontosabb dolgait azzal, akivel házasságot kötöttek. Az ebbõl fakadó magány sokkal nagyobb lehet, mint amit a házasság elõtt bármikor is tapasztaltak. Ám örömre ad okot, hogy több ezer egyedülálló keresztény bízik a házasságkötésre vonatkozó isteni tanácsban, és lojálisan meg is fogadja azt
Pál sehol nem írja azt, hogy a megtérés elõtti vegyes házasságokról beszélne. A Biblián végig vonul a vegyes házasságok sora, hol negatív, hol pozitív eredménnyel.Kedves kis felekezetek, csúnya dolog az endogámia, ha a szerelem és szeretet útjában áll. Egyáltalán nem kell leírni már a megkötés elõtt a hívõ nem hívõ házasságokat, és a hitetlen fél megtér, akkor is hiába volt? Explicit tiltás nincs, tanács az van. Minden kapcsolat más és ebben joga van az embernek mérlegelnie. Ja és ez vonatkozik a felekezet közötti keresztény vegyes házasságokra is. Különösen, hogy ott igazi felemás igáról nem lehet szó.
Bár én nem vagyok még abban a korban, hogy házasságon gondolkodjak, de számomra nem lenne gond ha ateista lenne a párom. Bármi lehet, csak szcientológus meg Jehova Tanúja ne.
A kérdező hozzászólása: Persze vallásellenesség nélkül!
Szia! Ide fognak linkelni egy másik Igét a funik, ami nem teljesen errõl szól és nem konkrét tiltást mond, de én azt mondom amit az apostol, a hívõ férj megszenteli a hitetlen feleséget, és a hívõ feleség a hitetetlen férjet. A szent írás nem tiltja, inkább nem ajánlja. Ha két fél szereti egymást tiszta szívbõl, akkor nincs akadálya de nehéz az ilyen párkapcsolat/házasság.
Az elõttem szólóval értek egyet, Pál arra az esetre írta, hogy a hívõ megszenteli a hitetlent, ha megtérése elõtt kötöttek házasságot, és a házastárs még nem tért meg. Ez azért nem ugyan az a helyzet. A Jézusba vetet hit reményt ad.
A kérdező hozzászólása: köszönöm szépen a válaszokat, igen elgondolkodtatóak! esetleg ha még van valakinek errõl véleménye szívesen várom! :)
én hívõ vagyok, de nagyon sok ateista barátom van, akikkel jókat szoktunk beszélgetni az élet kis és nagy dolgairól. egy barátságba sztem belefér ha különbözõen gondolkodtok a hit kérdéseirõl, de a szerelemben nálam nem. filozófus alkat vagyok, szüntelenül "nagy kérdéseken" töröm a fejem, ezért nekem nagyon fontos h a szerelmem egyben szellemi partner is legyen 18/L

Szerintetek akik házasságban élnek, jobban szeretik egymást? Többet ér a kapcsolatuk, mint akik csak együtt élnek?

Nagyobb az esélye hogy véget ér a kapcsolatuk ha nem házasodnak össze?

Legjobb válasz: ez egy tévhit, bár tényleg sok olyasmit hallani, hogy azért házasodnak össze hogy stabil legyen a kapcsolatuk, stb, holott ez pont fordítva van: ha elég stabil a kapcsolat, akkor érdemes összeházasodni annak, aki házasságpárti. Mert hát tényleg csak annyi a lényege, hogy elmondhatod hogy a házastársad, meg pl ha a kórházban csak rokont engednek be, akkor is mondhatod hogy te a házastársa vagy és az kb ugyanolyannak számít. persze létezik bejegyzett élettársi kapcsolat - fõként homoszexuális pároknak

ez egy tévhit, bár tényleg sok olyasmit hallani, hogy azért házasodnak össze hogy stabil legyen a kapcsolatuk, stb, holott ez pont fordítva van: ha elég stabil a kapcsolat, akkor érdemes összeházasodni annak, aki házasságpárti. Mert hát tényleg csak annyi a lényege, hogy elmondhatod hogy a házastársad, meg pl ha a kórházban csak rokont engednek be, akkor is mondhatod hogy te a házastársa vagy és az kb ugyanolyannak számít. persze létezik bejegyzett élettársi kapcsolat - fõként homoszexuális pároknak
"persze létezik bejegyzett élettársi kapcsolat - fõként homoszexuális pároknak" jó hülye vagy . nem fõként homo pároknak... heteronak is lehet ilyen, a különbség az az, hogy a homo pároknak CSAK ILYET LEHET.
Nem hinném, hogy a házasság miatt jobban szeretném a párom, mi 3 éve vagyunk házasok, szeretem igy is úgy is :) bár jó érzés, hogy azt mondhatom õ a férjem, és jó érzés nekem , hogy házasok vagyunk, de ha csak együtt élnénk, akkor is így szeretném.
Nem hiszem, hogy házasságban jobban szeretik egymást az emberek, mint házasság nélkül. Semmi ilyen összefügés nincs a státusz és az érzelem között.
Nyilván ebben a kérdésben eltérhet a nõk és a férfiak véleménye. A nõk többségének egy hivatás, egy életcél, hogy férjhez menjenek, és bármit hajlandók megtenni ezért, függetlenül az érzelem erõsségétõl. Ha sikerül, akkor meg még eskösznek is az érzelem erejére. A férfiak nem annyira házasságtörekvõk, õk inkább a trófea szerepét töltik be sok esetben. Talán ezért más a hozzáállás, megítélés... és lehet, hogy másképp vélekednek a vallásos és nem vallásos emberek is.
5/5-vel egyetértek! Manapság félnek az emberek elkötelezõdni, és az együttélés semmi kötöttséget nem jelent, sokkal kényelmesebb. A házasságban egy életre leteszem a voksomat a másik mellett, hozzon bármit is az élet. Persze, most nem egy papírra gondolok, hanem magára a házasság intézményére. Aki csak papírt lát, annak kár megházasodni.
...viszont hozzátenném, hogy a házassáégból nehezebb távozni. Valakit mindig romokban hagy, erkölcsileg, anyagilag, vagy másképp.
Hát nem feltétlenül ér többet. Sok házas emnbert ismerek, akik kb. csak élnek egymás mellett, de nincs köztük semmi kapcsoalt. El is gondolkodtam a múltkor, hogy ez olyan fura, hogy anno szerették egymást, még össze is házasodtak, most meg alig szólnak egymáshoz.
Épp azért, mert a házasságnak nagyobbak a buktatói (vagyoni, ha nincs szerzõdés) és bonyolultabb otthagyni, gondolom azt, hogy jelzi az elkötelezõdést. Mert ha bevállalom azt a sok rizikót ami a házassággal jár, akkor számomra az azt jelenti, hogy megbízom annyira a páromban, hogy még ez is belefér. Míg sima élettársakként könnyebb csak a jót elvenni, a rossz idõben meg menekülni súlyosabb következmények nélkül. Tehát a házasság számomra mindenképpen egy olyan lépés, amivela feltétlen bizalmat jelzem a partner felé. Emiatt érzem azt, hogy a mi kapcsolatunk valamilyen értelemben tényleg "több", mint akik félnek meglépni azt az utolsó lépést is, amivel a partnerük 'rizikóvá' válhat.
A kérdésre konkrétan válaszolva, se jobban nem szeretik egymást és a kapcsolat bomlásában sincs szerintem nagy szerepe. A hûtlen pasik szövege inkább, hogy a gyerek miatt nem válnak.
A házasság akkor érne többet, mint az élettársi kapcsolat, ha a házasság TÉNYLEGES örökre szóló elkötelezõdéssel járna. Ha mondjuk a válás lehetõsége nem lenne adott, sõt, a párjukat elhagyókat még akár a büntetõjog is üldözné. Vajon akkor hányan házasodnának, hányan mernék azt felvállalni, hogy örökre, tényleg örökre, amíg egyikünk meg nem hal? Szerintem szinte senki, max. a nagyon vallásosak. Most jelenleg ugye a házasság "egy életre" szól, de bármikor ki lehet belõle szállni egy nem túl költséges bontóperrel, némi energia és idõ ráfordításával. Az Isten elõtt tett fogadalom megszegéséért járó esetleges büntetésre pedig cáfolhatatlan bizonyíték tudtommal a mai napig nincsen.
Férfi vagyok és sok idõt megéltem. Ki ne találkozott volna még a következõ szituációval, hogy: "Te velem? Soha! Ja, hogy el akarsz venni feleségül, az persze teljesen más!" Ez jutott eszembe a házasság, a nõk meg az érzelmek viszonyáról. És persze nem állítom, hogy ez mindenkire így jellemzõ, de eléggé gyakori eset.
Mi házasság elõtt együtt éltünk, akkor is szerettem és most is hogy a felesége vagyok.Igaz ez egy kicsit másabb érzés.
én nagyon aktívan küzdök a válások ellen: nem megyek férjhez :D nem adna semmi pluszt, a lényeget úgyis belül érzi az ember. biztos vagyok magamban és a páromban is. nem kell senkinek, semmilyen papírral bizonygatnunk, h szeretjük egymást, nem érdekel a habos ruha, se a rongyrázás. a kéttanúsnak meg kb semmi értelme. ha szerzõdést akarok valamirõl, akkor veszek egy autót. ez most komolyan alázzam meg azzal a kapcsolatunkat, hogy szerzõdést írok alá az érzelmeimrõl meg a vagyonomról? én teljesen más aspektusból nézem a házasságot. maga a nagy nap nem lenne túl felemelõ, ami utána jönne, az meg semmivel sem lenne másabb mint most. együtt élünk, szeretjük egymást, nem néz le senki amiatt, hogy nem vagyunk házasok. ha valamilyen ügyben el akarok járni helyette, akkor írunk meghatalmazást :D sok olyan házasságot láttam tönkremenni, amirõl a környezet azt hitte, hogy na, nekik tuti közös lesz a sírhelyük. és mégsem. 20-25 évek után elválnak, mintha soha nem is ismerték volna egymást. ellenben láttam pozitív példát arra, hogy a csak együtt élõk ugyanennyi ideje boldogan élnek, és eszükbe nem jutna szétmenni. valamint másik jó példa: az együttélõ pár szétment, a közös gyerekrõl balhé nélkül megegyeztek, a pasi 6 millát letett az asztalra teljes természetességgel, és évekkel késõbb még simán ugrott ha a volt párját kórházba kellett vinni, vagy onnan hazahozni. intelligencia kérdése az egész. nem a papíré.
21-es vagyok. én is ezt mondom, ezek a dolgok emberfüggõk, a papir nem fogja megváltoztatni az emberek személyiségét.
Ugyanúgy szeretem a férjem mint a házasság elõtt, csak mégis jobb a férjemnek nevezni, nem kell magyarázkodni miért csak a párom. Nekünk a házasság csak kiegészítette a jól mûködõ kapcsolatunkat, kiteljesítette azt. Tovább léptünk egy szintet stb..De az érzelem az ugyanaz.Bár így házasodás után nem sokkal még mindig a fellegekben járunk.
a papirtól nem lesz jobb kapcsolat a két ember között. ha tönkre megy a kapcsolat, azt a papir nem menti meg, illetve egyetlen férfit és nõt sem gátol meg abban, hogy megcsalja a párját. azért ne tulajdonitsunk neki varázserõt. valamilyen szinten látok benne olyan dolgot, hogyha valaki házas, akkor talán nehezebben kezdenek bele a válásba, pereskedésbe, talán soha nem is fognak elválni, de attól még a kapcsolat ugyan olyan rossz marad, ugyanúgy félrekacsingatnak majd a felek. viszont akik együtt vannak több tiz éve papir nélkül, fõleg ha már van gyerek, ott sem megy kevésbé könnyebben a szétválás. szóval a kérdésre válaszolva a kapcsolat nem ott és akkor ér véget, amikor a két fél elválik, hanem akkor amikor már nem szeretik egymást.
A kérdező hozzászólása: Nekem leginkább az a bajom az örök elkötelezõdéssel, hogy minden második házasság válással végzõdik. Szóval akkor mégsem olyan nagy a szerelem és tök mindegy, hogy van-e papír.
Annyira szánalmas, hogy valaki nem fogadja el, hogy vannak akiket nem érdekel a papÍr. Ha estleg tönkremegy a kapcsolatom, felesleges a papÍrtól várni a csodát, mert azt már megette a fene. Ha valaki menni akar menjen, ne akadályozza semmi.Én nem leszek több, összeházasodhatunk, ha akarunk, beszéltünk róla, de nem fontos nekünk. Ha valaki szerint a mi kapcsolatunk ettõl kevesebb, azt sajnálom, mert akkor ezek szerint õket a papÍr biztosÍtja mindenrõl.
Hm. Attól függ, hogy milyen megközelítésbõl nézzük a dolgokat. Maga a kapcsolat nem lesz attól jobb, mert összeházasodik 2 ember. Hogy jobban szeretik-e egymást? Ha azt nézzük, hogy örök hûséget fogadnak egymásnak....valóban jelentheti azt, hogy igen, õk jobban szeretik egymást, hisz hajlandóak egész életükre lehorgonyozni a párjuk mellett... (elméletben)... Míg akik csak élettársi viszonyban vannak, akármikor szétmehetnek mindenféle nehézség és gond nélkül...semmit nem ígérnek a másiknak...
többet ér a házasság fejben, mert más egy kapcsolatot felrúgni és más egy házasságot mivel gazdasági életközösség is egyben, következményekkel jár, ha egyik fél lelép, mert a házasság véd is valamennyire több joggal jár, ha valahol megemlítem, hogy a férjem ügyében járok el, automatikusan többet engednek, mintha a barátom lenne valójában, az érzelmekre nincs hatással a papír, szerintem azok idõvel változnak, nem a papírral. Maga a a kapcsolat a hûség és érzelmek szintjén nem ér többet.
Azért a házasság nem csupán csak EGY PAPÍR, hanem egy SZERZÕDÉS két ember között... A házassággal mindenki elõtt hivatalosan vállalják a kapcsolatukat és felelõsséget vállalnak egymásért, a közös gyerekeikért... Egy élettársi kapcsolatból könnyebben ki lehet lépni, sõt sokan "univerzálisan" kihasználják a helyzetet : ha kell, akkor élettársuk van (akitõl elvárják, hogy kimosson, megfõzzön, kitakarítson, pénzt hozzon haza), ha úgy kellemes, akkor meg egyedülálló (ha haverokkal kell menni bulizni vagy csinos kolléganõvel lehet menni fagyizni)... Egyet azonban borítékolni lehet : ha egy pasihoz odaköltözöl esküvõ nélkül is, akkor utána bolond lesz valaha is elvenni feleségül!... (Miért venne el, ha mindent megkap, amit egy feleségtõl megkaphat?) Utána jön a Nagy Szöveg : "Én papír nélkül is ugyanúgy szeretlek!"... :-P
"...viszont hozzátenném, hogy a házassáégból nehezebb távozni. Valakit mindig romokban hagy, erkölcsileg, anyagilag, vagy másképp." Ez pont fordítva van: a házasság egy tisztázott jogi helyzet. Van napra pontosan eleje és vége a kapcsolatnak, az e kettõ közötti idõszak vagyoni viszonyait pedig törvények szabályozzák. Hacsak az egyik fél nem valami bõdületes nagy balek (pl. ráíratja a másikra a lakása haszonélvezetét), akkor mindkét fél szempontjából jogosan osztható fel a vagyon. Ezzel szemben az együttélés nehezebb ügy. A közösen leélt évek alatt ugyanúgy keletkezik közös vagyon, csak épp szakítás esetén nagyon körülményes az osztozkodás. Papír híján sokszor tagadja az egyik fél még az együttélés tényét is, vagy épp az érdekei miatt korábbra/késõbbre teszi az együttélés kezdetét stb. Sokkal csúnyább "válásokat" eredményez a tisztázatlan jogi helyzet, mert korlátok híján még több eszközzel igyekeznek kisemmizni a másikat, mint válás esetén. A szeretet persze nem ezen múlik. :) A szakítás épp ezért mindkét esetben ugyanúgy érzelmi sokk.
5. Mi papÍr nélkül vagyunk 10 éve. Nem senkim, hanem a szerelmem és a gyerekem apja. Szerintem az egyszerû lelépést jobban gátolná a gyerekünk, mint egy darab fecni.Szerintem jogilag tesz egy kapcsolathoz, meg persze azoknak az embereknek, akiknek ez egy nagy nap.Nekünk nem fontos, mi egymásnak vagyunk fontosak.
Kedves elõzõ, már bocsi, de az, hogy én megígérek valamit a páromnak - akár írásban is, akár tanúk vagy nagy nyilvánosság elõtt is - nem függ sem anyakönyvvezetõ sem pap jelenlététõl.

Aki csak 1 éves kor környékén kezdte el húzogatni a fiúbaba kukiján a bőrt, ott lett vm baj, letapadás, stb. amiért csak akkor kezdte el? Mennyi idő után jött fel teljesen?

Legjobb válasz: Szerintem ez gyerekfüggõ. Mi a nagyobbiknak olyan 8 hós kora körül kezdtük el húzogatni, tisztítgatni, de a mai napig nem lehet csak alig hátrahúzni, de az urulógus azt mondta nincs még gond. Most 3 éves. A kisebbiknek olyan 15 hós kora körül kezdtük, és seperc alatt, nem telt bele 1 hét és teljesen hátrament a bõr.

Szerintem ez gyerekfüggõ. Mi a nagyobbiknak olyan 8 hós kora körül kezdtük el húzogatni, tisztítgatni, de a mai napig nem lehet csak alig hátrahúzni, de az urulógus azt mondta nincs még gond. Most 3 éves. A kisebbiknek olyan 15 hós kora körül kezdtük, és seperc alatt, nem telt bele 1 hét és teljesen hátrament a bõr.
A fiamnak 2 hós korától.Òvatosan.Mára szépen hátra megy a bör.Persze nem teljesen.Minden fürdésnél.Inkább így mint hogy fel kelljen neki szakítani.Az borzalmas egy kicsinek.

Mikor kell meginni a L-carnitinos Cromeos lötyit? Fogyókúrába kezdtem; vettem is ilyen folyadékot de nincs ráírva h mikor kell használni. Csak edzés elõtt igyam; vagy ha épp szünnap van akkor is bevehetem és segíti a fogyást valamilyen szinten?

Tisztában vagyok vele h önmagában semmi sem segít...az lenne a lényeg h ha éppenséggel nem edzek akkor is bevegyem e? Nem akarom h az legyen h minden nap kéne szedni; én meg csak edzés elõtt veszem be, és így veszít a hatékonyságából...

Legjobb válasz: Edzés elõtt, csak úgy van értelme. (persze csak akkor, ha táplálkozásod rendben van, mert anélkül liter számra önthetnéd magadban, akkor se használna semmit)

Edzés elõtt, csak úgy van értelme. (persze csak akkor, ha táplálkozásod rendben van, mert anélkül liter számra önthetnéd magadban, akkor se használna semmit)
hát az a legviccesebb, hogy pont az általad belinkelt cikk alján van az a kommentelõ, aki tényleg hajlandó volt utánanézni. szóval most akkor áruld el, ki az elmebajnok...
Nekem barátom a Google, de neked nem.Olvasd el ezt elmebajnok: [link]
szerinted honnan tudjam, hogy ki volt? engem sem érdekel a legkevésbé sem - csak könnyebb gombokat nyomogatni, mint tájékozódni, ez nekem mindig is vicces volt. engem is könnyebb sértegetni, mint utánanézni dolgoknak. mekkora meglepetés, egy edzõterembe járó ember, aki tajparaszt. hát, ilyet se láttam még. és neked van bajod a kérdezõvel, mikor azt se tudod leírni, hogy húgyagyú. legalább ha valakinek nekimész, ne röhögtesd ki magad. google a barátod, ahogy mondani szokták.
Nem én pontoztalak le hugyagyú.Engem azt se érdekel, ha nekem nyomják a piros kezet, mert [email protected]ályosíts már fel légyszi, hogy miért [email protected] az l-karnitin!
Edzés napon edzés elõtt 30perccel 1kupaknyi (15ml), pihenõ napon pedig délelõtt fél kupaknyi (7.5ml). Bár nem tudom miért nem kérdezted meg a boltba nekem is ott mondták el még annó!
igen. nyugodtan nevess, biztos vicces. pontozd le ezt a választ is, egészségesebb leszel tõle.
Az l-karnitin szívbetegséget? :-DDDD
semmikor. ne igyál ilyen szarokat. egyébként is, szívbetegséget okozhat. inkább táplálkozz ésszerûen, egészségesen.
Edzés elõtt.Gondolom a 'h' mellé már nehéz lett volna odaírni azt a két betût...
Edzés elõtt kell beveni!
A kérdező hozzászólása: Azért nem kérdeztem a boltban mert azt hittem h van valami leírás az üvegen; késõbb derült ki h nem...

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!