Találatok a következő kifejezésre: Bűn a elötti szex (10 db)

Akkor is bűn a házasság előtti szex ha komoly kapcsolatban történik (azzal aki a férj/feleség lesz majd) vagy az alkalmi szex/egyéjszakás kaland bűn?

Legjobb válasz: szerintem nem bûn, csak vétek. vétek kihagyni :) de a mélyen vallásos emberek majd másképp látják.

szerintem nem bûn, csak vétek. vétek kihagyni :) de a mélyen vallásos emberek majd másképp látják.
Egyik sem bûn, de a vallások szerint igen.
Ha a kapcsolat olyan komoly, akkor miért nem házasodnak össze? Ja, hogy egzisztenciát kell teremteni? Akkor miért nem tudnak várni? Miért most kell? Igenis, a házasság elõtti szex tiltott. Jellemzõ, hogy ha ebbõl a kapcsolatból új ember fogan, akkor megölik. Az ilyen kapcsolatokban a lány kiszolgáltatott: vagy elveteti a gyereket, vagy megtartja, de rámegy az élete, mert ekkor a fiú magára hagyja, elfut a felelõsség elõl. A Bibliában is bûnnek számított a házasság elõtti szex. Jóvá lehetett tenni házassággal.
Ez a kérdés csak vicc?Vagy idõutazó vagy a középkorból?
Csak az egyhaz elott bun, Isten elott nem! A papok talaltak ki az ilyen idiota torvenyeket.
Ez sincs benne a Bibliában, és a középkor "áldásos" maradványa; amikor a lányok csakis szûzen mehettek férjhez, mert ha nem volt szûz, akkor esküvõ sem volt. No persze ezt szépen kikerülték késõbb (tyúkvér a lepedõre). Nekem senki se mondja , hogy a szerelemmel automatice együttjár a jó szex is. Része, de nem feltétele.
jobban fogalmazva, ha két ember odavan egymásért érdemes megtudni, hogy ki mit nyújt. Még elõzetes tapasztalatok mellett is számos buktató van. (A férfi minden nap bírná, a nõ 2 naponta igényli pl. , vagy fordítva.)
Bár a világ nagyon jónak, egészséges és normális dolognak tekinti a házasság elõtti szexet, ez még nem teszi azt helyessé Isten szemében. Jézus Krisztus arra emlékeztet minket, hogy „ami magasztos az emberek között, az Isten elõtt utálatos” (Lukács 16:15). Istennek megvannak a maga irányadó mértékei az elfogadható viselkedésre vonatkozóan. „Mert azt akarja Isten — mondja a Biblia —, hogy legyetek megszenteltek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki tudja köztetek, hogyan birtokolja saját edényét szentségben és tisztelettel . . . Mert Isten nem a tisztátalanság megtûrésére, hanem a megszentelõdésre hívott el minket” (1Thessalonika 4:3–7). Ami tehát Istent illeti, egy fiatal férfi vagy nõ szüzessége nemcsak rendjén való, hanem tiszta és szent is! Az õsi Izraelben a szûz lányok tiszteletre méltó állapotnak örvendtek. A Törvény védelmet nyújtott nekik az ellen, hogy szexuális téren kihasználják õket (5Mózes 22:19,  28,  29). És a szüzesség továbbra is tiszteletreméltó az igaz keresztények között. Maga a keresztény gyülekezet is, erkölcsi tisztasága miatt, egy „tiszta szûz”-höz hasonlítható (2Korinthus 11:2; Jelenések 21:9). A Biblia sehol sem biztatja a fiatalokat arra, hogy átoknak tekintsék a szüzességüket. Épp ellenkezõleg Pál apostol azt mondta: „Ha azonban valaki szilárdan eltökélte szívében . . . hogy megõrzi szüzességét [azáltal, hogy egyedül marad], jól teszi. Következésképpen, aki szüzességét házasságra szánja, az is jól teszi, de aki nem szánja házasságra, még jobban teszi.” Pál nem ítélte el a házasságon belüli tisztességes szexuális kapcsolatot. Inkább arra mutatott: az a keresztény, aki azt választja, hogy megõrzi a szüzességét azáltal, hogy egyedül marad, ’figyelemelvonás nélkül az Úr iránti állandó szolgálatkészségnek’ örvendhet (1Korinthus 7:25, 33–38). Egy fiatal keresztény esetében a szüzesség tehát nem a szégyen jegye, hanem az egyén Isten iránti feddhetetlenségének a bizonyítéka. El kell ismerni, hogy nem könnyû tisztának maradni; ez óriási önuralmat követel. De a Biblia arról biztosít minket, hogy Isten ’parancsolatai nem nehezek’ (1János 5:3). A zsoltáríró is biztosít minket: „Jehova rendelései egyenesek, megörvendeztetik a szívet; Jehova parancsolata tiszta, felragyogtatja a szemeket” (Zsoltárok 19:8 [19:9, Károli]). Isten útjainak követése mindig egészséges és a javunkra válik. Szembeállításképpen a Biblia az 1Korinthus 6:18-ban azt mondja: „Aki azonban paráználkodik, az a saját teste ellen vétkezik.” A közismert néphagyományok ellenére, nincs bizonyíték arra, hogy a szextõl való tartózkodás fizikailag ártalmas lenne. Az engedékenység az, ami fizikai kockázatokkal jár! Egy kiváló orvos ezt mondja: „Várható, hogy a szexuális úton terjedõ betegségek elõfordulása tovább növekszik, hacsak nem alkalmaznak hatékony ellenõrzési stratégiákat, s a terjedés újabb növekedése részben a fiatalok közötti szexuális tevékenységek fokozódásának tulajdonítható” (Current Controversies in Marriage and Family). A fiatalok közötti szabad szerelemnek köszönhetõ a tizenévesek terhességének járványszerû növekedése is. Az Egyesült Államokban ezen terhességek fele spontán, vagy mûvi abortusszal végzõdik. Azután ott van az érzelmi károsodás is, amit az erkölcstelen szex hozhat magával. „Miután megkapta, amit mindvégig akart — emlékszik vissza a fiatal Diana —, eldobott magától.” Pál szavai az igazságot visszhangozzák. A házasság elõtti szex ’a saját testünk elleni vétek’. A paráznaság ugyanakkor mások ’jogainak a megsértése és korlátozása’ (1Thessalonika 4:6). A legkevesebb, hogy megfosztja a másikat attól a jogától, hogy tiszta erkölcsi állapotban lépjen házasságra. Egy eljövendõ házastárs is meg van fosztva attól a jogától, hogy szûz házastársat kapjon. A Why Wait Till Marriage? címû könyv ezt a kijózanító megjegyzést teszi: „Az elsõ szexuális kapcsolatod után már nem vagy többé szûz . . . Csak egyszer választhatsz.” Válassz helyesen! Ne indítson a világi propaganda arra a gondolatra, hogy valami nincs rendben nálad, ha megtartod a Biblia irányadó mértékeit. A szüzesség nem különös, és nem is rendellenesség. Az erkölcstelen szex az, ami lealacsonyító, megalázó és ártalmas. Ha megtartod a szüzességedet, ezzel megõrzöd az egészséged, az érzelmi jólétedet, és ami a legfontosabb, az Istenhez fûzõdõ kapcsolatodat. A Bibliában „szûz”-nek fordított görög szót a férfiakra és a nõkre egyaránt alkalmazták.
A válasz megírásának idõpontja: ma 18:44 "....Válassz helyesen! Ne indítson a világi propaganda arra a gondolatra, hogy valami nincs rendben nálad, ha megtartod a Biblia irányadó mértékeit. A szüzesség nem különös, és nem is rendellenesség. Az erkölcstelen szex az, ami lealacsonyító, megalázó és ártalmas. Ha megtartod a szüzességedet, ezzel megõrzöd az egészséged, az érzelmi jólétedet, és ami a legfontosabb, az Istenhez fûzõdõ kapcsolatodat." ez a "propaganda", amit itt leírsz, az nem "világi"? talán túlvilági? ezek szerint te "túlvilági" vagy? mi köze van a szüzességnek az egészséghez? mi köze van a szüzességnek az isteni kapcsolatoz?
Isten akaratával, eredeti tervével szándékával ellentétes. De ezt már annyiszor kérdezték. A Jézusba vetett hit reményt ad.
Ja, végül is igaz. Ha mindenki a magának megfelelõ vallást gyakorolná anélkül, hogy mást is megpróbálna "erõszakkal" téríteni, élnénk csak igazán jó világot. De még ha a keresztény vallás jó is, ezt az egyházról akkor sem tudom elmondani.
inkább azon gondolkozz el tetszik-e az neked, hogy más emberek irányitják az életed? (papok, egyházi vezetõk).ha nem vagy semminek a rabja akkor szabad vagy és boldog!
Az, hogy az Egyház hibázik, az pontosan jól mutatja, hogy nem ok az Isten, hanem csak az Õ földi helytartói, akik szintén emberbõl vannak, aki meg mint tudjuk vétkezik. Másrészt nem kell az egész Egyházat néhány pap miatt elítélni. Attól hogy vannak 'nemodaillõ' tagjai az Egyháznak, attól az maga az intézmény nem lesz rossz. Remélem értitek. Kicsit gagyi hasonlat, de a kedvenc focicsapatotokban is biztos van egy, akit nem szerettek, mert arrogáns, és önzõ. Attól még az a focicsapat jó és értékes dolog. Aki hisz Istenben, nem irányítónak tartja a papokat, hanem segítõnek, hogy minél jobban Isten akarata szerint tudjon élni. Ha nem látsz bele ennyire a dologba, akkor ne minõsítsd! Innen-onnan hallott dolgok alapján könnyû véleményt formálni, de butaság..
A 01:48-as vagyok Tudod én nagyon is belelátok, sõt inkább átlátok rajta, és nem az a fajta vagyok, aki mindent elhisz amit hall. Pontosan ez utóbbi miatt jutottam erre a következtetésre. De abban igazad van, hogy ez lenne az egyház feladata, de sajnos kevesebb az olyan pap, aki segíteni akar, mint az olyan aki irányítani. A Vatikán pedig egyenesen maga az egyházi hatalom világiasságának a jelképe lett. Amúgy pedig Jézus is azt mondta, hogy nincs szükség se papokra, se egyházra, csak ezt nem reklámozzák annyira. Amúgy nem arról van szó, tõlem mindenki azt hisz amit akar. Nekem épp nem adja a kereszténység, én egy kevésbé ismert vallásban inkább megtaláltam magamat és a valóságomat, de eszemben sincs rátukmálni másra, sõt, élõbe nem is hozom szóba, ha nem muszáj, a véleményemet is csak akkor hangoztatom, ha kérdezik, vagy ilyen esetben, mint a mostani. Épp ezért nem szeretem, amikor a "nagyon hívõ, nagyon vallásos" emberek, vagy a papok álszent típusa megvetõen néz rám, mert nem osztom a nézeteiket (bár manapság már inkább nevetek az ilyesmin). Persze volt már ellenpélda is, amikor egész jól elbeszélgettem a normálisabb kategóriájú keresztényekkel, megállapítottuk, hogy külön ösvényeket járunk, de végül is minden út Rómába vezet.
Az utolsó mondatod nagyon igaz! Ebben maradhatunk is :)
nos, innen-onnan hallott dolgok:hat évig jártam templomba, meg hittanórára! van rálátásom a szervezett vallásokra.abban igazad van, elítélni nem szép dolog az egész egyházat, mert van közöttük hazug, korrupt de van õszinte és becsületes is.mindenki döntse el saját maga mi a jo neki.
08:26-os voltam amugy
Miért van az, hogy egyesek, csak azért, mert nem osztoznak a másik véleményén, azért annak a válaszát lepontozzák? Mindenkit figyelmeztetnék, amikor a kis kezecskére kattintotok, akkor a válasz HASZNOSSÁGÁT minõsítitek, ami viszont nem áll egyenes arányban az értékrendjével..
A házasság elõtti nemi élet olyan erõs ragaszkodást hoz létre két ember közt, hogy sokáig észre sem evszik, hogy valójában nem illenek egymáshoz, csak jóval késõbb(sok válás..) A keresztény vallás nem tiltani akar, és rosszat tenni a hívõknek, hanem igazán a javukat szolgálni, hogy tiszta fejjel tudjanak dönteni az igazi mellett. Aki hisz benne megtartja, aki szerint hülyeség, õ dolga. Erõl senkit sem kell gyõzködni.
A válasz megírásának idõpontja: tegnap 16:32 most ezzel mit akarsz mondani? hogy az erõszakmentes szex, amit mindkét (vagy akár több) résztvevõ szeretne, az rendben van? mert akkor egyet értünk :)
Lelki egészségrõl hallottál már? A szexuális életben elmerült fiatalok szerinted lelkileg egészségesek? És arrol hallottál már, hogy aki lelkileg megbetegszik elõb-utóbb testi betegséget is produkál? A szexuális szabadság nem boldoggá tette a fiatalokat, hanem kiégetté. Vagy te nem ezen a földön élsz? És a sok tönkre ment házasság és az erkölcs megromlása között semmilyen összefüggést nem látsz? A Jézusba vetett hit reményt ad.
A válasz megírásának idõpontja: ma 20:07 nem a szexualitás tesz beteggé, hanem annak a elfojtása. az ember nem egy szextelen lény. a szex a biológiánk része. arról még nem hallottál, hogy milyen boldogsághormonokat bocsájt ki a szervezet orgazmus közben?
BÛN-E A HÁZASSÁG ELÕTTI NEMI ÉLET? Válasz: Igen, a házasság elõtti nemi élet súlyos bûn. Magyarázat: A paráználkodás (fornicatio) két ember házasságon kívüli testi egyesülése: „Létezik szabad kapcsolat, amikor egy férfi és egy nõ nem hajlandó jogi és nyilvános formát adni kapcsolatuknak, amely a szexuális intimitást is magában foglalja. (...) A kifejezés különbözõ helyzeteket takar: vadházasságot, a házasság elutasítását úgy, ahogy van, a hosszú távú elkötelezettség vállalásának képtelenségét. Ezek a helyzetek gyengítik a házasság méltóságát; lerombolják magáról a családról alkotott fogalmat; gyengítik a hûség értelmét. Ellentétesek az erkölcsi törvénnyel: a nemi aktusra kizárólag a házasságban kerülhet sor, azon kívül mindig súlyos bûnt jelent és a szentáldozásból való kizárást" (KEK 2390). A protestáns felekezetek teológusai is általában osztják a katolikus álláspontot (pl.): „A következõ tétel kizárólagos felfogása szöges ellentétben áll korunk erkölcsi felfogásával. Mondjuk ki kertelés nélkül: a Biblia a »porneia« — általa használt kifejezés a meg nem engedett kapcsolatokra — kategóriába sorolja nem csak a tulajdonképpeni perverziót (ahogy a szexológia nevezi), nem csak a házasságtörést (a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, amikor az egyik fél házas), hanem a nem házas személyek kölcsönös megegyezéssel létrejött szexuális kapcsolatát is, többek között a házasság elõtti kapcsolatot" (Dr. Henry Blocher professzor). A nemiség kérdését rendezni kell az ifjúkor házasság elõtti éveiben is. Problémát jelent, hogy míg a biológiai érés egyre hamarabb elkezdõdik (akceleráció), addig egyre inkább kitolódik a házasságkötés idõpontja, és ezzel egy idõben a szellemi-erkölcsi nagykorúsodás folyamata lelassul (retardáció). A jelenséget tovább nehezíti, hogy a közfelfogás a házasság elõtti nemi kapcsolat legitimitását a biológiai érettségben határozza meg. Korunkban már a puszta tilalom nem elegendõ, meggyõzõ érvelés kell annak alátámasztására, hogy a teljes személyi odaadás megköveteli a házasságot; a nemi odaadás az ember totális és végleges kötöttségét, az állandó együvétartozást és a hûséget. II. János Pál szerint „Az egyetlen »hely« azonban, ahol ez az önátadás a maga teljes igazságában megtörténhet, a házasság, vagyis a házastársi szeretet szövetsége: az a tudatos és szabad választás, amellyel a férfi és a nõ fogadják egymást az életnek és a szeretetnek abban a bensõséges közösségében, amelyet Isten maga határozott meg számukra, s amely csak ily módon mutatja meg a maga eredeti tartalmát. A házasság intézménye nem a társadalom vagy egy tekintély törvénytelen beavatkozása, nem is egy külsõség rákényszerítése, hanem a házastársi szerelem szövetségének belsõ igénye, amely nyilvánosan egyetlennek és kizárólagosnak vallhatja magát, hogy így legyen hûséges a Teremtõ Isten tervéhez” (Joan. Paul. II. PP. Familiáris consortio 11.) Ez az Egyház alapnormája. A többi a keresztény irgalom kategóriájába tartozik. Manapság sokan hol halványabb, hol erélyesebb kérdõjelet tesznek e felfogás mögé, ezért szükséges az egyértelmû állásfoglalás: A házasságkötést megelõzõ, vagy azt teljesen mellõzõ nemi aktus egyértelmûen bûn, amely súlyosan sérti az Isten által felállított erkölcsi rendet. Sõt: a házasság elõtti nemi aktus, a házassági szándéktól függetlenül, módosult értelemben vett házasságtörés. A monogámia enyhítõ, de nem felmentõ körülmény. Az Isten 6. és 9. parancsolata tiltja a paráználkodást, illetve a házasságtörést. De ahogyan nemcsak azt nevezzük szentségtörõnek, aki pl. bûneit meg nem bánva, hiteden módon veszi magához az Eukarisztiát, hanem azt is, aki azt gyalázza vagy méltatlanul kezeli; ugyanígy nemcsak azt nevezzük házasságtörõnek, aki már konkrét, fennálló házasságokat borít fel, hanem azt is, aki a házasság méltóságát sérti, s így annak létjogosultságát, szükségességét, s ilyen értelemben isteni eredetét megkérdõjelezi. Ezért kell a házasságon kívüli és így a házasság elõtti nemi aktust is, és mindent, ami a házasság szentségét sérti, analóg értelemben vett házasságtörésnek tekinteni. Azt a hozzáállást pedig, amely nem csak a már teljesen kibontakozott bûnt ítéli el, hanem azt is, ami oda vezet, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanultuk (ld. Hegyi beszéd). A házasság elõtti szexualitás védelmében gyakran szokták felhozni azt, hogy éppen a házasság tartóssága érdekében olyannyira meg akarják ismerni egymást, amennyire csak az együttélés adhat lehetõséget. Populárisabb megfogalmazásban ez néha úgy jelenik meg, hogy „senki nem vesz próba nélkül cipõt.” Az ilyen álláspontra helyezkedõknek elkerüli a figyelmét, hogy a másik ember nem egy cipõ, melynek csak egy funkciója van, melynek teljesen a birtokosa vagyok, sõt kívánságomnak megfelelõen váltogathatom, vagy ha elhasználtam, lecserélhetem; illetõleg - ha már a kereskedelemben akarunk párhuzamokat keresni - értékesebb cikkeket (pl. ház vagy autó) szintén nem lehet egy éves használat után tetszõlegesen kifizetni vagy nemtetszés esetén az árut visszavinni. Ui. ha a házasságkötés elõtt is minden olyan állapot megengedhetõ, amely a házasságban magától értetõdõ (gyermekvállalás, szexualitás stb.), ugyan miféle többletet adhat még ez az ebben az esetben valóban csak bürokratikus intézmény? Úgy fog tûnni a mégis házasságra lépõknek, hogy a házassággal csak az élet terhei és a visszavonhatatlan döntés felelõssége szakadt a nyakukba, és semmi más. Ez pedig a házasságtól való ódzkodáshoz, majd annak elvi elutasításához fog vezetni, hiszen a szexuális örömszerzés az összeszokás, a közös élet kezdeti nehézségein való átlendüléshez nem nyújt segítséget, mert azokkal nem párhuzamos a másik testének felfedezésébõl származó öröm. így a házasság a bilincs szinonimája lesz, ami pedig biológiai katasztrófát von maga után, hiszen a házasságot mellõzõ együttélésekbõl számottevõen kevesebb gyermek születik, s ezért az ún. vadházasság divatja rövid úton vezet a társadalom elöregedéséhez. Az élettel való visszaélés az élet ellen hat. Az ember csak egyszer adhatja oda magát valakinek teljesen. Mi lesz, ha a másik, akinek végleges elkötelezõdés nélkül adta oda valaki a testét, meggondolja magát? Valóban nem kell-e számolni az emberek és az élet kiszámíthatatlanságával? Az elsõ komoly szerelem a legmaradandóbb, mindig viszonyítási alap marad. A szerelem pedig természeténél fogva a beteljesedésre törekszik, s teljességgel a testiségben realizálódik. Ha a visszavonhatatlan döntést követi a testi szerelem, akkor az elsõ szerelem élményét és maradandóságát nyújthatja. Kell-e hangsúlyozni, hogy mint minden igazán értékesnek, a szerelemnek is a felszabadító önlegyõzés adja meg a súlyát, mélységét és méltóságát? Nem éppen ez az ún. szabad szerelem vezetett-e a házasság mai leértékelõdéséhez, a széthullott családokhoz? S mindezeken túl, egyébként sem lehet csak (vagy legalábbis elsõsorban) a testiség alapján eldönteni, hogy kit válasszak életem társául, már csak azért sem, mert nincs semmi garancia arra, hogy aki most testileg megfelel nekem, az tíz év múlva is kielégíti majd ilyen típusú igényeimet: „Manapság sokan követelnek egyfajta »jogot a próbához« olyan esetekben, ahol a házassági szándék fönnáll. Bármilyen szilárd azok elhatározása, akik korai szexuális viszonyba kezdenek, az ilyen viszonyok »nem alkalmasak arra, hogy õszinteségben és hûségben biztosítsák egy férfi és egy nõ személyes kapcsolatát, és fõként, hogy e kapcsolatot megóvják a képzelgésektõl és a vak ösztönöktõk”. A testi egyesülés erkölcsileg csak akkor megengedett, amikor a férfi és a nõ között végleges életközösség jött létre. Az emberi szerelem nem tûri a »próbálkozást«. A személyek egymás közti teljes és végleges odaadását kívánja meg" (KEK 2391). Igazolás: A keresztény elv szentírási háttere: 1. „...de ha meg nem tartóztatják magukat, lépjenek házasságra!" (1 Kor 7, 9). - Radikális apostoli parancs, mely a házasságon kívül csak önmegtartóztatást ismer. 2. „A paráznaság veszélye miatt minden férfinak legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak a férje" (1 Kor 7, 2). — Az Apostol tehát arra gondol, hogy aki nem él házasságban, az abban a veszélyben él, hogy helyzetébõl adódóan a nemi örömöt házasságon kívül keresi, vagyis az apostol szavai szerint paráználkodik. 3. Szt. Pál apostol számára nyilvánvaló követelmény, hogy az eljegyzett leány a menyegzõig érintetlen (intacta) „tiszta szûz" marad. Ez olyannyira evidens, hogy Szt. Pál a Krisztus és Egyháza közötti kapcsolat megvilágítására is felhasználja: „Ahogyan a leánynak tiszta szûznek kell maradnia az egybekelésig, úgy az Egyháznak is szeplõtelen tisztaságban kell várnia Krisztus dicsõséges eljövetelét" (2 Kor 11, 2). 4. ״... Ha azonban igaz, amit szemére vet és nem talált szüzességet a lányban, akkor vessék ki apja házának ajtaján, és a város férfiai kövezzék halálra, mert gonoszságot cselekedett Izraelben, és paráználkodott apja házában" (Deut 22, 20). - Ez az idézet mutatja be, hogy a szentírási törvény, melynek lényege a Tízparancsolat, mit ért a paráznaság (házasságtörés) alatt. A mondat egyértelmû: házasság elõtti nemi aktust (is). A második törvénykönyv ezen kívül több utalásban is szól arról, hogy a házasság elõtti viszonynak a törvény elé keU kerülnie, s noha ezek a törvények az Újszövetségben nem abszolút érvényûek, azért - fõleg ha többször is hangsúlyozottan visszatérnek - mint alapvetõ erkölcsi normákat, mindenképpen iránymutatónak kell tekinteni õket, ha fenn akarjuk tartani a két szövetség összetartozásáról szóló keresztény tanítást. 5. „Úgy bánt húgunkkal, mint egy paráznával" (Ter 34, 31). - Szichem ui. lefeküdt Dinával, Jákob leányával. Ezek ketten szerették egymást, s minél hamarabb össze akartak házasodni. Ettõl függedenül a sugalmazott író jóváhagyja a bosszúálló testvérek fent idézett kijelentését, noha magával a bosszúval - ti. Jákob fiai kiirtották Szichemet és városát - nem ért egyet. A szent szerzõ, aki a sugalmazás hatása alatt az isteni igazságot tévedhetetlenül közli, pusztán a lelki szerelemmel nem tartja igazolhatónak a testi szerelmet. 6. „Add hozzám feleségemet, mert letelt az idõm. Hadd menjek be hozzá!" (Ter 29, 21). Jákob jól ismerte határait, és csak a házasságkötésre való tekintettel kérte Lábántói az engedélyt, hogy »bemehessen« Ráchelhez. 7. „Nem szabad ilyet tenni Izraelben, ne tégy butaságot, ... szólj csak inkább a királynak, õ biztos nem fog megtagadni tõled" (2Sám 13, 12). így szólt Támár, aki nem vonakodott volna az Amnonnal kötendõ házasságtól és az azzal járó szexuális viszonytól, mégsem volt hajlandó szüzességét házasságon kívül odaadni, s Amnon erõszakhoz folyamodott. De hogy nem pusztán a kor követelménye, vagy Támár személyes döntése volt a szüzesség házasságig tartó megõrzése, hanem a kinyilatkoztatásra támaszkodó társadalmi konvenció, azt az bizonyítja, hogy a Biblia Amnon vágyát lehetetlenségként és illetlenségként kommentálja (ld. 2 Sám 3, 2). ISTEN HATODIK ÉS KILENCEDIK PARANCSA Isten a házasság és a tisztaság magas parancsát a hatodik és a kilencedik parancsban védi: „Ne paráználkodjál!” – „Felebarátod feleségét ne kívánjad!” A férfi és nõ helyes viszonya Isten a férfit és a nõt a maga képe-mására teremtette és mind a kettõjüknek sajátos természetet és feladatot adott. Ezért szükséges, hogy a férfi és a nõ egymást kölcsönösen tisztelje és segítse. Az emberek legnagyobb részét Isten a házasságra rendelte. A házasságban a férfinak és a nõnek szeretetben és hûségben kell egymással élniük és gyermekeknek életet adniuk. Gyermekeiket és magukat a szeretet által boldoggá kell tenniük és együtt kell haladniuk az üdvösségbe vezetõ úton. Krisztus mondja: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza.” (Mt 19, 6) Súlyos bûn és nagy szerencsétlenség, ha a házastársak az egymás iránti hûséget megszegik. Isten a hatodik parancsban megparancsolta: „Ne paráználkodjál!” (2 Móz 20, 14) A házasságtörés rossz gondolatokkal és kívánságokkal kezdõdik. Isten ezért parancsolta a kilencedik parancsban: „Felebarátod feleségét ne kívánjad!” (2 Móz 20, 17) Krisztus mondja: „Aki egy asszonyra néz, hogy õt megkívánja, már házasságtörést követett el vele szívében.” (Mt 5, 28) A fiúknak és lányoknak azon kell lenniük, hogy igazi férfiakká és nõkké váljanak. Viselkedésük egymás között legyen egyszerû és természetes, de udvariasan tartózkodó. A szerelmeskedések gyakran tönkreteszik a képességet egy jövendõ nagy szerelemre. A szerelem nem játék. Egy könnyelmû ismeretség az egész életet elronthatja. Aki boldog akar lenni, tudnia kell várni, amíg meg nem érik a házasságra. Vannak, akik életkörülményeik miatt nem házasodnak meg, például betegségük, foglalkozásuk vagy családjuk miatt. Isten rájuk is bíz egy feladatot, amely életüknek értelmet és tartalmat ad. E feladatban házasság nélkül is boldogságot találnak. Mások azért mondanak le a házasságról, mert egészen Krisztusnak, a mennyei Jegyesnek szentelik magukat és Isten országában valamilyen különleges szolgálatot vállalnak. Õk Istentõl megszentelt szüzességben élnek. Isten nagyon szereti a szûz embereket. Szemérmesség és tisztesség Az ember teste minden tagjával és képességével együtt Isten mûve és jó. A nemi szerveket is Isten teremtette és jók. A szeméremérzet késztet minket arra, hogy e testrészeket elfedjük. Isten azt akarja, hogy mások elõtt szükségtelenül ne vetkõzzünk le, és nemi szerveinket könnyelmûen ne nézzük vagy érintsük. Aki Istennek ezt az akaratát tiszteletben tartja, annak cselekedete szemérmes, aki pedig nem tartja meg, annak cselekedete szemérmetlen. – Mindaz, ami testünk tisztántartására és egészségünk ápolására szükséges, Istentõl való és jó. A szemérmesség az ember születésének és növekedésének erõit védi. Isten azt akarja, hogy ezeket az erõket tiszteljük és óvjuk minden visszaéléstõl. Aki nem él vissza ezekkel az erõkkel, annak cselekedete tiszta, aki pedig visszaél velük, annak cselekedete tisztátlan. A tisztaság ellen mindenekelõtt az vétkezik, aki szemérmetlen dolgot cselekszik magával vagy mással, vagy aki önszántából átengedi magát mások szemérmetlen cselekedeteinek; ugyancsak vétkezik, aki szemérmetlen gondolatokkal foglalkozik, szemérmetlen dolgot kíván, vagy magát szükség nélkül annak a veszélynek teszi ki, hogy a szemérmetlenség bûnébe essék. – Amíg valaki azon van, hogy visszautasítsa a szemérmetlen gondolatokat és kívánságokat, addig nem vétkezik, sõt, cselekedete tiszta. A tisztaság nagy jó. Sajátos méltóságot és szépséget ad az embernek. A tiszta emberek Isten kedveltjei. Fõként rájuk illik a mondás: „Boldogok a tisztaszívûek, mert õk meglátják az Istent.” (Mt 5, 8) Szent Pál mondja: „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit az Istentõl vettetek és hogy nem vagytok a magatokéi?” (1 Kor 6, 19) A tisztátlanság nagy szerencsétlenség az emberre. Megszentségteleníti a Szentlélek templomát és sok más bûnre is vezet. Gyakran betegségbe, nyomorba és gyalázatba taszít és nem ritkán bûnbánat nélküli halál a vége. Hogy tiszták maradjunk, mindenekelõtt szemérmesnek kell lennünk; a szemérmesség a tisztaság pajzsa. Ügyelnünk kell szemünkre, fülünkre, gondolatainkra és fegyelmeznünk kell ösztöneinket. A rendszeres munka, a természetes és egészséges élet és a derûs szív sok veszélytõl megóv minket. Legnagyobb segítségünk a buzgó ima, a gyakori gyónás és szent áldozás. Szívbõl kell szeretnünk Krisztust és gyermekeként kell tisztelnünk Máriát, a mi Anyánkat. Hogy tiszták maradjunk, kerülnünk kell mindent, ami tisztátalanságra vezet: rossz könyveket, képeket, rossz filmeket, látványosságokat, táncokat, rossz társakat és rossz társaságot, kihívó öltözködést, henyélést és renyheséget. A kísértésnek azonnal ellen kell állnunk; ilyenkor jó egy röpima és valami elfoglaltság. Küzdelem nélkül tisztaságunkat nem tudjuk megõrizni.
már elnézést kérek, de nem fogok évekig várni, míg összegyüjtöm a pénzt a lagzira!Régen a szülõk rendezték, de nekünk nincs aki rendezze..mi már megfogadtuk isten elõtt, hogy jóban rosszban együtt leszünk, meg hogy szeretjük egymást örökké, csak nincs pénzünk az esküvõre, és én nagy lagzit akarok, szép ruhával, stb, ami nem egy olcsó dolog..a polgári esküvõ is 10 ezer ft nál kezdõdik, és akkor még se ruha, se kaja, se násznép se semmi..mi ebbõl a pénzbõl inkább 2 hétig eszünk!szegények vagyunk!És egy papír nem fog változtatni semmin sem..ha Isten szemszögébõl nézzük, már elõtte, az ég alatt megtettük az "eskünket" és ingyen volt..az meg, hogy addig ne éljünk szexuális életet, az kész õrület lenne..feszültséggel teli rossz élet..és szerintem tartozunk egymásnak azzal, hogy megadjuk kölcsönösen ami a másiknak kell!Ez a házasságon kívül, belül is alap dolog, ha valaki szereti a másikat..amúgy meg se vagyunk keresztelve..
A válasz megírásának idõpontja: tegnap 21:04 "Az ember teste minden tagjával és képességével együtt Isten mûve és jó. A nemi szerveket is Isten teremtette és jók." ebbõl következik, hogy a szexuális vágy is isten mûve, tehát jó. addig, ameddig másnak nem ártunk, ha szexuális életet élünk, addig miért ne csináljuk? vagy isten mazochistának tartja az embereket? vagy talán isten szadista?
Hát ha bûn, akkor az állatok és a növények mind vétettek isten ellen, hisz õk "nem kértek engedélyt" a szaporodásukhoz, tehát a sátán szolgái. Ennél fogva nem ehetjük meg õket, mert akkor mi is elkárhozunk, tehát marad az éhhalál. :-D Még mielõtt valaki komolyan venné (biztos lenne olyan aki ezt is elhinné), ezt egy masszív görbetükörnek szántam. Ugye milyen emeletes baromság ez az egész? Az IGAZI keresztény hit szerint nem tudom az-e, de a papok által terjesztett hatalomközpontú változat szerint az, ám ez utóbbira én akkor sem adnék, ha ezt a vallást választottam volna. Én semmiképp sem ítélnék el egy olyan dolgot egy jelképes szertartás miatt, ami az egyik legszentebbnek tekinthetõ cselekedet (ha mindkét fél akarja). Szent, mert mi lehetne szentebb annál, mint mikor egy új élet fogan. Ennél fogva az oda vezetõ út is szent, és az eszközök (vagyis szervek) is, amivel azt elérik. Az õszinte szerelembõl elkövetett szexualitás az egyik legerõsebb emberi... õõ, "gesztus", és hatalmas energiák szabadulnak fel ekkor, hatalmasak, de semmiképp sem gonoszak. Ilyenkor még közelebb kerülnek egymáshoz (ha még lehet fokozni) a párok. Én egy ilyen erejû dolgot nem tartanék bûnnek. Hogy a papok miért korlátozták le mégis, abba ha nem baj nem mennék bele, de szorgalmas gondolkozással mindenki rájöhet magától is.
15:27 szerintem jó szándékból találták ki, ne keféljenek az emberek jobbra balra, hanem válasszanak egy párt, mert ez helyes..de könyörgöm, ne kelljen ahoz házasság, hogy egy ember ne legyen mindenki szexuális segédezköze!Régen az esküvõvel bizonyították a szerelmüket egymás iránt, ma már rájönnek az emberek, hogy a szeretetnek és a kölcsönös odaadásnak nincs semmi függõsége a házassághoz, ugyanis ugyanúgy paráználkodhatna, megcsalhatják egymást...
Kedves 12:52! Azért, mert helytelenül is lehet élni a nemi szervekkel, hiszen ezeknek Istentõl rendelt fizikai célja van. Mint ahogy a konyhakést lehet jóra (vacsorához való felszeletelése), vagy rosszra (emberölés) is használni.
Komoly kapcsolatban nem bûn. De az alkalmi szex... hát szerintem egy lány ne feküdjön le folyton fûvel-fával.

Vannak itt vallásos fiatalok? Szerintetek bűn a házasság előtti szex? Mit tartotok normálisnak (mikor kell kezdeni? )

Legjobb válasz: a keresztény vallás szerint bûn a szex ha élvezetért csinálod. ergo hatalmas baromság a vallás hozzáállása a szexuális dolgokhoz, pedig a szex erõs másodlagos funkciója a szeretet átadása és kifejezése a partnered számára.

Nekem anno az egyetemi koliban volt egy vallásos lakótársam, aki gyakran mondogatta, hogy Õ nem fog szeretkezni házasság elõtt. Aztán összejött egy lánnyal, azóta nem hallottam Tõle többet ezt a kijelentést.
a keresztény vallás szerint bûn a szex ha élvezetért csinálod. ergo hatalmas baromság a vallás hozzáállása a szexuális dolgokhoz, pedig a szex erõs másodlagos funkciója a szeretet átadása és kifejezése a partnered számára.
a cipõt is felpróbálod mielõtt megveszed...
Én buddhista vagyok, és bár vallásom (ha lehet annak nevezni) nem tiltja a házasság elõtti szexet, én nem élek vele.
vallásos vagyok. a házasság elõtti szex nem bûn. sõt maga a szexuális aktus nem bûn ha csak nem vagy házas ember/asszony és mással csinálod, mint aki erre hivatott. Mikor kell elkezdeni? Amikor már kialakult egy erõs lelki kötõdés.
a többi válaszolónak: a papi cölibátust, vagy azt hogy a szex bûn hol írja a Biblia? Idézzétek! Ha nem megy, nem kéne butaságokat beszélni... 22F
Szerintem hülyeség a vallás nem vagyok vallásos nem hiszek istenben csak 1 kicsit:$ de a házasság elötti szex nem bûn ameddig betartod a megfelelõ mennyiséget:D szóval azokkal csinálod akiket szeretsz
Isten bennünket férfinak és nõnek teremtett: azért, hogy sokasodjunk és növekedjünk. A sokasodás a fajfenntartást jelenti, a növekedés a boldogságban való kiteljesedést. Azért teremtette Isten férfinek és nõnek az embert, hogy vonzódjanak egymáshoz, ezáltal a házasságban utódok születhessenek - és hogy egymás boldogságát növeljék. Az egyik célja Istennek a szexualitással az, hogy legyenek utódaink. Az életadás szent. És minden ezzel kapcsolatos dolog is szent, nem lehet vele felelõtlenül játszani. A másik célja a szexualitásnak, hogy boldoggá tegyük vele házastársunkat. Tehát a házasságban akkor is van értelme a férj és feleség együttlétének, ha valamilyen okból - betegség vagy öregség miatt - nem lehet gyermekük. Akkor is örömet szerezhetnek egymásnak. Az emberek boldogok akarnak lenni, de sokszor rossz irányban keresik a boldogságot. A keresztény erkölcstan szerint a házasság elõtti szexuális kapcsolat nem elõre visz, hanem elpusztítja az értéket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy akik együtt élnek, jobban megismerik egymást, egyfajta próbaházasságnak tekinthetõ a kapcsolatuk: megtapasztalják, mire számíthatnak, összeszoknak. Csakhogy a statisztika és a szociológiai vizsgálatok azt mutatják: az esküvõ elõtt együtt élõ párok esetében lényegesen nagyobb a válás kockázata.
Én vallásos vagyok, és értelem szerûen szerintem nem hülyeség a vallás(apró célzás valakinek^^) A házasság elõtti szex, nos bûnnek számít ugyan, de szerintem nem a megbocsáthatatlan fajta :) Bár az is igaz, ha szeretem a csajt soha nem fogom megbánni... Na mind1, azért mert lefekszel valakivel házasság elõtt nem fogsz a pokolra jutni, csak, ha úgy viselkedsz mint egy sz.ajha, vagy pornózol stb. Szerintem.
BÛN
Ez baromság ezt biztos valami aggódó szülõ találta ki akkor kell elõször amikor úgy érzed.
Gyerekeeek..házasság elött mindenképpen szexelni kell én azt mondom!Különben lehet hogy késöbb bánod meg...báár emberfüggõ :) Nem azt mondom hogy 16évesen már szexelj össze vissza..de ha már mondjuk 19-20vagy akkor simán;)
Vallásos vagyok. A kereszténység egyértelmûen kimondja, hogy a szex csak házasság után nem bûn. Ellenben ha a házasság elõtt kibírod(kibírjátok), hogy nem fekszetek le, az egy nagy összetartást adhat a kapcsolatotoknak. Azt jelenti, hogy ki tudtok tartani egymás mellett.
És amúgy miért bûn? Keleten spirituális gyakorlatnak tartják a szexet, ami - ha jól csinálják - közelebb hoz Istenhez.
pokol tüzén fogsz elégni
Bûn, mivel nem tartogatod magad annk, akinek késõbb el fogod kötelezni magad.
Házasság elõtti szeretkezés? Katolikus Egyház szerint nem érdemes. (Nem szerencsés itt a bûn szót használni.) Mivel indokolható ez? Alapelv: Szeretkezés nem maga a szeretet, hanem jó esetben az egyik (bár legkiemelkedõbb) kifejezõeszköze. A Praktikus érv: 1. Rosszul érezné magát az ember, ha a házastársát akarva, akaratlanul szexuális téren mással hasonlítaná össze; de elég az is, hogy hülyén érzi magát az ember szex közben, ha az ex(ekk)el történõ szeretkezés jut az eszébe. (abszolút alapérv) 2. Ki tudod zárni a komolytalan élvhajhászokat, mivel így csak az fog veled járni, aki a teljes személyiségedet szereti, nem csak a testedet kívánja. (relatív alapérv) B Biológiai érvek: 3. Lehetséges a teherbe esés → nem kívánt terhesség vagy abortusz, de elég a terhességtõl való félelem is. (relatív alapérv) 4. Nemi úton terjedõ betegségek (AIDS stb.) veszélye. (relatív alapérv) C Biokémiai érvek: 5. Szeretkezés közben oxitocin, + férfiaknál még vazopresszin hormon is felszabadul, ami ragaszkodást vált ki → megnehezíti (fájdalmasabbá teszi) a szakítást, még ha arra szükség is lenne. Ha mégis megtörténik a szakítás, akkor sem szûnik meg a ragaszkodás az ex(ek) iránt, ami megnehezíti az új kapcsolatot. (abszolút alapérv) 6. Sok szakítás esetén a kötõdést kiváltó hormonok hatása jelentõsen csökken, pedig a házasság nehéz idõszakában nagy szükség lenne rájuk az egymás melletti kitartás céljából. (abszolút alapérv) D Pszichológiai érvek: 7. Az elsõ alkalom mély nyomot hagy az emberben, ezért jó azt a házastársával átélni. Meglepõ módon csak egyszer lehet valakivel elõször szeretkezni. (abszolút alapérv) 8. A szex kerül központba, ami elvonja a figyelmet egymás megismerésérõl, ami elõfeltétele annak, hogy felelõsen (szabadon) lehessen egymás mellett dönteni. Szex elhomályosítja a kritikus látásmódot, ami rossz párválasztási döntéshez vezethet. (abszolút alapérv) 9. Mindenáron a másik megtartása marad a cél (nehogy már másé legyen!) → erõsödik a féltékenység iránti fogékonyság, ami megmérgezheti a kapcsolatot. (abszolút alapérv) E Pszichoszomatikus érvek: 10. Az ember úgy van biológiailag beállítva, hogy a teste és a lelke szoros egységben mûködik → ha nincs meg a lelki síkon még a szoros kapcsolat, akkor úgy érzi, hogy a testével hazudik a másiknak az igazi érzelmérõl, ez pedig beárnyékolja az együttlétet. (abszolút alapérv) 11. Így nem értéktelenedik el a szeretet testi kifejezésének többi módja, ráadásul az újdonság boldogító érzését adja a szeretkezés a házasság elején, ami kritikus idõszak, mivel ekkor történik meg a felek közti összecsiszolódás. (abszolút alapérv) F Lelki érvek: 12. Jó érzés az, ha a házastársak úgy érzik, hogy van olyan, amit csak egymással osztottak meg, ezzel különlegessé téve a párjukat. (abszolút alapérv) 13. Ez egy lehetséges módja az önmegtartóztatás gyakorlásának, amire szükség lesz ahhoz, hogy a házasságban is kitartsanak a házastársak egymás mellett + látja azt az illetõ, hogy saját maga és a párja ilyen téren mennyire önmegtartóztató. (kiegészítõ érv) 14. Az elsõ szeretkezés a legszebb nászajándék, amit adhatnak egymásnak a házastársak (különösen úgy, hogy, ha nehezen is, de kivárták a megfelelõ alkalmat); ünnep (házasságkötés) után szokott lenni ajándékozás nemde… (abszolút alapérv) 15. Az ember személyisége olyan, hogy csak egy embernek tudja igazán odaadni magát → különben a szexuálisan kicsapongó élet könnyen kiégéshez vezethet. (abszolút alapérv) G Teológiai érv: 16. A legtöbb vallás a szeretkezést csak a házasság ajándékának tekinti. Egyesekben éppen emiatt bûntudat keletkezhet. (kiegészítõ érv) H Példa érvek: 17. Több ember várt volna vele (, még meglepõ módon gólyatáboros lány is). (kiegészítõ érv) 18. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy akik kicsapongó szexuális életet élnek házasság elõtt, azoknak általában problematikus(abb) lesz a házasságuk. (kiegészítõ érv)
kuzdym Mit jelent számodra a kereszténység? Katolikus, református, mit?!
Azt birom, hogy "a Biblia így, meg úgy, a vallás ígyúgy"... vannak önálló gondolatok? Érett személyiségek vagytok? Akkor mindent csak saját kútfõbõl, mindenki el tudja olvasni a Bibliát.
A katolikus egyház szándékosan démonizálja a szexet, hogy ezzel összezavarja és irányíthatóvá tegye a híveit. Egyszerû a képlet: állítsunk be egy természetes emberi vágyat bûnösnek, fenyegessünk büntetéssel (pokolra jutsz) és így engedelmes birkát faraghatunk az emberekbõl. Csak a papok elfelejtik, hogy az ösztön mindig erõsebb a mesterséges korlátoknál, így elõbb-utóbb felszínre tör...
Úgy vélem én mint vallásos fiatal hogy az ilyen keménynek hangzó frázisok hogy "házasság elõtt ne" azért vannak mert vélelmezik hogy úgyse tartják be de valszeg lesz annyi lelkiismeretük hogy nem viszik túlzásba és úgy fog gondolkodni a fiatal"hát azt nem tudom megállni hogy addig várjak de hogy mégse kárhozzak el hát visszafogom magam és nem fekszem le minden szembejövõvel"-végülis ez is egy eredmény. A másik amit az egyház mond miszerint tilos az óvszer-nos meglátásom szerint itt nem arról van szó mint az elsõre kitûnik hanem itt is arról hogy kevés emberrel lehetõleg csak a kiválasztottunkkal szexeljünk, mertha így teszünk mi is meg a választottunk is akkor nem is tudjuk kitõl elkapni az AIDS-t.
Sajna nem csak ez a század az elcs*szett... keresztes hadjáratok, mészárlások, boszorkány égetések, erõszakos térítések, kizsákmányolások mind mind Isten nevében. Az embereknek a vallást is sikerült olyan eszközzé torzítaniük, ami épp olyan kegyetlen, mint egy atombomba...
Szia! Bár én nem vagyok vallásos, de vannak ismerõseim akik igen és tõlük tudom, hogy a házasság elõtti szexuális tevékenység bûn. Eddig mindig azt mesélték nekem, hogy a szerelmeskedés csak a házasság után elfogadott és az összeköltözés is. Nekem személy szerinti véleményem (habár fentebb is említettem, hogy nem vagyok nagyon vallásos)hogy így legalább kiderülne, hogy ezen a téren is passzoltok-e egymáshoz. Meg errõl az összeköltözésrõl is az a gondolatom, hogy így jobban meg lehet ismerni a másikat. Kicsit össze is tudtok hangolódni, mert ha házasság után történik az összeköltözés és mondjuk kiderül, hogy nem is passzoltok akkor egy csomó válási macerával jár. Hány éves vagy? Sok sikert a terveidhez!!! L :-)
Érdekes ezen az oldalon a Jobbik hívei általában minden kérdésben túlsúlyban vannak A Jobbik állitólag egy vallásos párt. Akkor az önmegtartóztató vallásos fiatalok ilyenkor hol vannak??
Én még mindig az vagyok. Önmegtartoztatás alatt mit értesz? az aszexuális életmódot vagy azt hogy azzal ne csináljam, akit szeretek?
A KDNP a vallásos párt, gyíkarc.
a jobbikban vannak sámánisták, nem kevesen. sámánistáknál nincs tiltva semilyen szexuális dolog.
Még hányszor teszed fel ezt a kérdést? :D Amúgy meg ahhoz igazán szentéletûnek kell lennie valakinek, hogy ezen múljon az üdvössége.
a gyikarcnak, a Jobbik.hu-ról A Jobbik Magyarországért Mozgalom értékelvû, konzervatív, módszereiben radikális, nemzeti-keresztény párt. Pártunk keresztény, értékelvû mozgalom, vagyis minden szavához, tettéhez, mûködése minden eleméhez az isteni törvényekbe és az egyetemes emberi értékekbe vetett hit szolgál forrásul. Konzervatívként hisszük, hogy az emberi élet veleszületett méltósággal bír, és hogy minden tevékenység értelme és célja - így a politikáé is - ennek a méltóságnak a megõrzése és továbbadása. A mindennapi politizálásban szükséges kompromisszumkészségnek számunkra ezen értékelvûség szab határt. Valljuk, hogy nemzetünk erkölcsi megerõsödése csak a krisztusi tanításon alapulhat, és ehhez a magunk eszközeivel politikai pártként hozzá is akarunk járulni. Ebben a megújulásban kiemelt szerep hárul keresztény közösségeinkre, egyházainkra, amelyek évszázadok óta, jóban és rosszban egyaránt bizonyították, hogy nemzetünk végsõ lelki, szellemi és kulturális bázisául szolgálnak. Számunkra a nemzeti identitás és a kereszténység egymástól szét nem választható fogalmak.
De édes, hogy ezen parázol:) Kár, hogy a papbácsik nem gondolkodnak el a bûn fogalmán, amikor elkezdik molesztálni a ministráns fiúkat...
Én nem vagyok vallásos Álitólag a Jobbikosok azok Én utálom õket, és a papokat is
2010-09-02 21:56 Ki tudtok egymás mellett tartani mondjuk 2 évig, aztán összeházasodtok, és rájöttök, hogy a szex nem nagy szám, sõt talán szenvedés is, aztán 1 év múlva elváltok. Ebben az esetben érdemes volt összeházasodni?

Erdekel meg vkit az h bűn a házasság előtti szex?

én 17 vok,még sz?z,2évvel ezel?tt még azt terveztem h a nászéjszakámon lesz az els?.hát ma már el?bbre tervezem,de még mindig akadályoz,h tudom,b?n!lehet h túl vallásos nevelésban részesültem.de régebb büszkék voltak a n?k,ha sz?zen mentek ferjhez.s most?régebb a fehér menyasszonyi ruha az ártatlanság szimbóluma volt...v ha legalabb a "mai fiatalok" nem tudnak a nászéjszakájukig varni,legalább miert nem várnak 16éves korukig?!miert kell 13 évesen nekifogni?!elhiszem h kivancsisag,de akk is!meddig fog ez fajulni?érdekel a véleményetek!

Legjobb válasz: Abban igazad van, hogy fajul a világ, viszont szerintem egyáltalán nem bûn házasság elõtt szexelni. Manapság ezt ki tartja be? Biztos vannak még olyanok, de egyre kevesebben. A szex nem bûn, hanem természetes dolog, egyfajta élvezetforrás, amivel semmi gond, mindaddig, amíg valaki felelõsségteljesen teszi.

Szerintem ezt csak magadban tudod eldönteni, úgy értem, ha TE bûnnek tartod, akkor hiába minden szó itt, mert ha el is veszted a szüzességed a nászéjszakád elõtt, nem hiszem hogy élvezni fogod, sõt utána még bûntudat is gyötörhet stb.! Mondjuk én is 17 vagyok, és én mostanában vesztettem el, viszont nem vagyok vallálos, így engem ez nem gátolt. A szexet egy normális, természetes, örömszerzõ cselekvésnek kéne felfogni; nem aljas állati ösztönnek. Ez az én véleményem, de szerintem nem segít ^^
Abban igazad van, hogy fajul a világ, viszont szerintem egyáltalán nem bûn házasság elõtt szexelni. Manapság ezt ki tartja be? Biztos vannak még olyanok, de egyre kevesebben. A szex nem bûn, hanem természetes dolog, egyfajta élvezetforrás, amivel semmi gond, mindaddig, amíg valaki felelõsségteljesen teszi.
Nekünk lelkészünk nem épp így magyarázta a "Ne paráználkodj" parancsolatot, de minden értelmezés kérdése. Bûnnek nem bûn a házasság elõtti szex, ha nem fûvel-fával szerintem - és ez még bõven belefér a "Ne paráználkodj!"-ba. Egyébként akaraterõ kérdése: Ismerek olyat, aki kibírja...
ez a szûzen férjhez menés dolog csakis kizárólag az örökösödés miatt alakult ki, köze nem volt az erkölcshöz meg ilyen hülységekhez.
Buta vagy, válaszadó. Az ember nem engedelmeskedhet az ösztöneinek. Nem lehet ezzel magyarázni, akkor emberek öldösése sem lenne bûn, hiszen a rivalizálás ösztön, és túlnépesedett fajnál teljesen normális a gyilkosság, kannibalizmus. Kedves kérdezõ, elõször tanulj meg írni. Azt hiszem, az fontosabb, mint hogy szûz vagy-e a nászéjszakán. Valóban nem üdvös, hogy ha sok kis hülye lány "elkurvul", de azzal semmi baj nincs, ha nem a nászéjszakán derül ki, hogy mi is a helyzet. Manapság már a nõk is mozoghatnak az ágyban, így a teljesen más a szituáció.
Én teljes mértékben megértelek anyukám is a nászélyszakályán vaszítette el a szüzességét de sajnos már a mai válágban ez sokkal elõrébb tolódott!!!!!! Szarintem nem olyan nagy bûn mintha pl egy bankot rabolnánk ki!!!!
Engem érdekelne hogy miért bûn...? Mármint, ki mondja meg hogy mi a bûn? Az egyház? És embereket elégetni nem bûn? Az isten? Nekem semmi ilyesmit nem mondott. Vagy ki? Az ember természetes állapota, hogy amint ivaéretté válik, igyekszik szexuális kapcsolatot létesíteni. Ösztönnek is nevezik. Ha "bûn" akkor a "teremtõ östen" miért nem frissít biost az embereken? Valakivel akarata ellenére közösülni, illetve úgy gyereket csinálni, hogy nem fogjuk tudni normálisan felnevelni, na az probléma. De hát ugye a gumigyárak dolgoznak... Mellesleg, miért mindig a vallásos félrenevelésben részesült dolgozóknak van minden szexuális baja? A vallásos félrenevelés nem bûn? Csak kérdezem.
Kedves kérdezõ. Nem, te nem tudsz helyesen írni. Olyan szavak nem léteznek, hogy "vok", "h". SMS-ben oké, mert ott spórolni kell, de ez egy fórumszerûség, legyünk igényesek és magyarosak. Háttal nem kezdünk mondatot, nagy betûvel viszont igen. A központozással is gondjaid vannak, és írásjelek után szóközt hagyunk. Amúgy kaptál választ a kérdésedre, minden egyes vélemény egy-egy válasz arra, hogy az adott embert érdekli-e a dolog. Olvasni sem tudsz, nem csak írni...
A kérdező hozzászólása: Orulok, hogy van meg aki igy gondolkodik:)
Nem vagy marslakó, csak ritkaság :) ) Az én feleségem is 28 éves koráig szûzen várt rám, és én ezt egy nagyon nagy ajándéknak vettem tõle, és szomorú voltam, hogy nem tudtam ugyanazt adni neki. (Én nem voltam hívõ fiatalkoromban, csak õt megismerve tértem meg.) Sajnos az emberek begyöpösödöttnek, prûdnek és bigottnak képzelik azt, aki megpróbálja a szexualitását is Isten parancsai szerint megélni. Pedig a Biblia egyáltalán nem prûd. Az Énekek Éneke például egy csodaszép erotikus költemény, és dicséri a házastársak egymás iránt való szerelmét. http://www.apologia.hu/xtianity/sexualethics.html
Végre egy ember! Én is úgy érzem, hogy marslakónak számítok a mai világban csak azért, mert a férjem lesz az elsõ és egyetlen, akit ennyire közel engedek. 1.sorban nem azért, mert bûn lenne, hanem azért, mert a szexualitás nem játékszer, hanem a teljes egyesülésnek az eszköze, és én 1 emberrel szeretnék csak összeolvadni. Hála Istennek olyan társat kaptam, aki nemcsak elfogadja, hanem tiszteli is bennem, hogy õérte vártam, neki készítettem magam, mint ajándékot. (3 hét múlva esküvõ! Juppié!) Úgyhogy szerintem kitartás, meglátod, milyen sokat nyersz a türelemmel, várakozással! Drukkolok!
Kedves válaszomból idézõ válaszadó! Nem fogom jellemezni a személyiséged, de csak azért mert itt a kérdés megválaszolása a lényeg. Szép dolog az egyház összeomlására várni, kérj meg pár embert, hogy csatlakozzanak hozzád, mert sajnos akadna jelentkezõ. Tisztában vagy a házasság fogalmával te egyáltalán?..Abból amit írtál tisztán kiderül, hogy nem-javaslom, hogy ne legyen az ez ember aki hozzádmegy vagy elvesz mert akkor vagy nagyon naiv vagy olyan romlott mint te. Nem csak ateista vagy hanem érthetelen is. Tudod a két test egyesülése nem csak a sexet jelenthetia . Nem?.bocs. Igen te vagy a hibás mert nem érted. Azt is elmondom mi lesz ha „vége” egy esküvõi misének-Esküt tesznek- úgybizony, had ne idézzem az esküvõn elhangzós esküt mert talán van annyi csöppnyi agyad, hogy emlékezz rá. Azt meg amit a házasság elõtti „dolgokról” mondtál nem is jellemezném-szánalmas. Nem a középkori öröklõdés a lényeg!-de te ezt nem értheted mert eddig terjed az inteligenciád a házasság elõtti tankolásig.Szerinted ezzel vicces voltál?-szerintem egyszerûen nevetséges. A sex igenis szaporodás céljából van az egy dolog, hogy a világ mit tett vele-és én sem azt mondtam, hogy fogadjon mindenki szüzességet házasság elõttlSajnos ezt nem sikerült idézned. Végül pedig örülök annak, hogy talán egy mondatomat megértetted.
(Az idézgetõsnek )Te mocskos cigány! Tartogasd a szánalmas véleményed a kúrva anyádnak! Látszik hogy nem vagy magyar hanem valami koszos indiai vendégmunkás! Az ilyen hitetlen köcsögöknek nincs helyük az országban takarodj vissza oda ahonnan jöttél te szánalmas tetû! !"reményem, hogy még láthatom az egyház összeomlását" Anyád omoljon össze végelgyengülésben te paraszt! Én meg azt remélem hogy látom majd azt ahogy az összes hozzád hasonló cigány vadbarmot kitoloncolják oda ahova valók és majd ott okoskodhatsz te köcsög!!!!!
Régen sem volt divat szüzen férjhez menni, csak ezt akkor jobban titkolták. Attól is függött a dolog, hogy melyik társadalmi réteghez tartozott az illetõ. A puskini Oroszországban az alsóbb rétegeknél a lányok a házasságukig azzal feküdtek le, akivel akartak, viszont a házasság után szigorúan hûségesek voltak. Ezzel szemben a felsõbb rétegeknél a házasságig szûzek maradtak, utána viszont nyilvánosan szeretõt tartottak. A reneszánsz Itáliában a férjek szerzõdést kötöttek a feleség szeretõjével, gyakran nagyon jó viszonyt ápoltak. Még számtalan példát hozhatnánk... A modernebb gondolkodású nagyszülõk (párom mamája) is azt mondják, jobb, ha ilyen téren is gyûjtünk tapasztalatot a házasság elõtt. Én azt nem értem amúgy ebben a vallásos nevelésben, hogy miért jó, ha teljesen elfojtják a szexuális ösztönöket, csoda, hogy késõbb minden gondjuk lesz a szexszel?
Röhej, de így igaz: az ószövetségi értelmezésben a "Ne paráználkodj!"-parancsolat pusztán annyit jelent, hogy ne csináld a háziállataiddal (!) és a saját nemedbe tartozókkal... Hogy miket meg nem tud az ember az egyetemi mûveltségi kurzusokon. :P Kedves Kérdezõ! Vannak dolgok, amiben igazat tudok neked adni, pl. hogy régebben a nõk büszkébbek voltak, és nem dobták oda magukat csak úgy, a semmiért... Azt hiszem, sokan tanulhatnának a régiektõl, gondolok itt azokra, akik sokévi együttélés vagy akár gyerekek szülése után is ezen az oldalon nyavalyognak, hogy miért nem akarja õket a pasijuk feleségül venni. Hát pont azért nem, mert elsõ szóra odadobták magukat a pasinak koncként! Az ilyen nõ nem is méltó a tiszteletre szerintem... Amiben nem tudok veled egyet érteni, az a vallás belekeverése. A Biblia teli van szaftosabbnál szaftosabb házasságtörési és egyéb, kizárólag szexrõl szóló sztorikkal, de valahogy ezt a vallások elsunnyogják... Gondoljunk csak Ábrahám és Sára, vagy Jákob és Ráhel történetére. Éppen ezért mondom, hogy a vallás nem más, mint képmutatás: az ember nem tudja levetkõzni az igazi természetét. Egy teljesen másik, immár modern szempont, miért is hasznos a házasság elõtti nemi élet: rengeteg házasság megy szét azért, mert a felek nem értik meg egymást szexuálisan. A középkorban válóok volt a férfi impotenciája: miért kell elõbb összeházasodni ahhoz, hogy ez kiderüljön? Ez egy nagyon sarkalatos példa volt, de tényleg sok múlhat ezen...
Én is - így nem nekem kell ezzel szivatnom magam...
A jegyesoktatáson a papunk azt mondta, hogy a "ne paráználkodj" annyit jelent, hogy csak az élményért ne feküdjünk le mindenkivel, akivel kedvünk tartja. Sokak azt mondják, hogy persze, a katolikus vallás azt mondja, hogy csak gyermeknemzés céljából, blablabla... Erre is azt mondta a papunk, hogy nem teljesen így van, hanem mivel szeretjük egymást, ezért nem csak lelki szeretetnyújtás van, hanem testileg is szerethetjük egymást, persze normális határokon belül. Az esküvõnk római katolikus templomban volt, római katolikus pap tartotta, vagyis õk nem házasodhatnak, mégis így tanította. Arról, hogy régebben szûzen mentek férjhez az emberek, van némi véleményem. Természetesen sokszor elõfordult, de szerintem ez is egy olyan dolog, hogy hiába passzol két ember egymáshoz mindenben, ha ebben mondjuk nem. Egyébként már úgy is annyi praktikát hallottam erre vonatkozóan a régi idõkrõl, amikor még a nászéjszaka után ki kellett akasztani a "véres lepedõt" az ablakba, hogy még igazán utána sem olvastam, illetve azért a nagyszülõk és korosztályuk elmesélései alapján azért annyira nem volt mindenki szûz...
Hát ezelõtt kb 3 évvel én is úgy terveztem, hogy az elsõ majd csak a nászéjszakámon lesz...eltelt 1 év akkor , ár az volt a vélemnyem h legalább legyek 18 s utána fogok ezen gondolkozdi, most már nem vok szûz, és 16 vok, szal sztem már nem naon tartja magát senki ahoz...
Meg kell vizsgálni azt a korszakot, és azokat a körülményeket, amikor az a bizonyos 10parancsolat oda lett adva az embereknek. Mózes hozta le a hegyrõl, 2-szer is, mert elsõ alkalommal az emberek Istennel szembeni "árulását" (bálványimádás...) látva dühében összetörte. Ez az Egyiptomból való kivonulás utáni idõben történt, hurrá, szabadok voltak ismét, és történt ez-az, a lényeg, hogy az emberek nem fogták vissza magukat hirtelen jött szabadságukban, és nem csak hogy házasság elõtt (sõt, nem is inkább ez volt a baj), hanem - mai szóhasználattal élve - fûvel-fával... Na, ez viszont ahogy ma is, akkor is - függetlenül a többnejûségtõl - probléma volt, és galibákat okozott, stb. És azt hiszem, nem kell bemutatni, ha az emberek nem fogják vissza magukat akármilyen területrõl legyen is szó, egymás ellen fordulnak idõvel, az pedig sose vezet jóra, és az ilyen fûvel-fával dolgokból még egészségi problémák is lehetnek - bár ezt lehet, hogy nem fogalmazták meg akkor, de biztos tudták, vagy észrevették.
Újat szerintem nem tudok mondani, el sem tudtam olvasni ezt a rengeteg választ, paff. De azért elárulom, 18 éves szûz fiú vagyok, úgy tervezem, és magabiztosan hiszem is, hogy házasság elõtt nem fogok szexelni. Ezzel a mai világban rendkívül nagy mértékû tisztelettel tudom megajándékozni leendõbelimet. Miért pazarolnám a szüzességem olyanra, aki nem is lesz a feleségem, legfeljebb egy múló kapcsolat... Nem érné meg.
én eleg fiatal vagyok(14!!), és meg nem is volt baratom de azt gondolom, hogy igenis ki kéne bírni legalább 16-17éves korig...de ha arra gondolsz h a mai róhanó világban a tinik szexuális vágyaik nem állnak meg, lassulnak le.tehát aránylag hamar elvesztik a szüzeségüket...az ha vallásosan neveltek jó, engem is így próbálnak nevelni.sztem nem az a baj, hogy téged vallásosan nevelnek, benned csupán megvan az hogy egy bizonyos ideig nem fekszel le egy fiúval sem...és az a fiú szeret igazán aki ki tudja várni azt a bizonyos idõt, és ebbõl kiderül h amelyik nem annak meg csak arra kellesz, hogy utána elmondhassa a haverjainak...sztem legalábbis!!!
http://christeens.hu/node/1238 lehet olvasgatni, idevágó topik... engem igenis érdekel...3 évvel ezelõttig abszolút nem érdekelt. aztán találkoztam Jézussal, aki megváltoztatta az életemet(ok, lehet ez 1eseknek bután hangzik) de hozzáteszem h elõtte semmilyen kapcsolatom nem volt kereszténységgel. és felnyílt a szemem. rájöttem, h a szüzesség az 1 ajándék, amit Isten készített el neked és a jövendõbelidnek, aki a házastársad lesz. a szex jó dolog. hisz minden, ami Istentõl van, az jó:) de megvan a maga helye. a házasságon belül. csak a mai világban inkább el kell veszteni a szüzességet, sem mint odaajándékozni vkinek..nagy különbség. ha "világi" fejjel gondolkoznék, nem tartanám bûnnek. de így hívõként látom a dolgok mélységét is... a veszélyeket és itt nem csak a nem kívánt terhességrõl, , esetleges betegségekrõl van szó, hanem a lelki sebekrõl is. minden 1es szexuális kapcsolat 1 köteléket hoz létre közted és a partnered között.... a biblia valóban azt mondja h ne paráználkodj...és ebbe nem csak a házasságtörés tartozik bele.. mondja az is, h aki kívánsággal tekint 1 asszonyra már paráznaságot követ el vele szívében....illetve azt is h a férfi ezért elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a FELESÉGÉHEZ, majd lesznek ketten 1 testté
Az igazság az, hogy bûn a házasság elõtti szex még annak ellenére is , hogy ma már szinte-tisztelet a kivételnek-senki sem tartja be.Nagyon nagy tiszteletet érdemel ki az aki megtartja a szüzességét házasságáig.Egy vallásos embernek ezért iparkodnia kell.Tény, hogy nagyon nehéz a megtartása de ha nem tartod be akkor sem dõl össze a világ....
BÛN-E A HÁZASSÁG ELÕTTI NEMI ÉLET? Válasz: Igen, a házasság elõtti nemi élet súlvos bûn. Magyarázat: A paráználkodás (fornicatio) két ember házasságon kívüli testi egyesülése: „Létezik szabad kapcsolat, amikor egy férfi és egy nõ nem hajlandó jogi és nyilvános formát adni kapcsolatuknak, amely a szexuális intimitást is magában foglalja. (...) A kifejezés különbözõ helyzeteket takar: vadházasságot, a házasság elutasítását úgy, ahogy van, a hosszú távú elkötelezettség vállalásának képtelenségét. Ezek a helyzetek gyengítik a házasság méltóságát; lerombolják magáról a családról alkotott fogalmat; gyengítik a hûség értelmét. Ellentétesek az erkölcsi törvénnyel: a nemi aktusra kizárólag a házasságban kerülhet sor, azon kívül mindig súlyos bûnt jelent és a szentáldozásból való kizárást" (KEK 2390). A protestáns felekezetek teológusai is általában osztják a katolikus álláspontot (pl.): „A következõ tétel kizárólagos felfogása szöges ellentétben áll korunk erkölcsi felfogásával. Mondjuk ki kertelés nélkül: a Biblia a »porneia« — általa használt kifejezés a meg nem engedett kapcsolatokra — kategóriába sorolja nem csak a tulajdonképpeni perverziót (ahogy a szexológia nevezi), nem csak a házasságtörést (a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, amikor az egyik fél házas), hanem a nem házas személyek kölcsönös megegyezéssel létrejött szexuális kapcsolatát is, többek között a házasság elõtti kapcsolatot" (Dr. Henry Blocher professzor). A nemiség kérdését rendezni kell az ifjúkor házasság elõtti éveiben is. Problémát jelent, hogy míg a biológiai érés egyre hamarabb elkezdõdik (akceleráció), addig egyre inkább kitolódik a házasságkötés idõpontja, és ezzel egy idõben a szellemi-erkölcsi nagykorúsodás folyamata lelassul (retardáció). A jelenséget tovább nehezíti, hogy a közfelfogás a házasság elõtti nemi kapcsolat legitimitását a biológiai érettségben határozza meg. Korunkban már a puszta tilalom nem elegendõ, meggyõzõ érvelés kell annak alátámasztására, hogy a teljes személyi odaadás megköveteli a házasságot; a nemi odaadás az ember totális és végleges kötöttségét, az állandó együvétartozást és a hûséget. II. János Pál szerint „Az egyetlen »hely« azonban, ahol ez az önátadás a maga teljes igazságában megtörténhet, a házasság, vagyis a házastársi szeretet szövetsége: az a tudatos és szabad választás, amellyel a férfi és a nõ fogadják egymást az életnek és a szeretetnek abban a bensõséges közösségében, amelyet Isten maga határozott meg számukra, s amely csak ily módon mutatja meg a maga eredeti tartalmát. A házasság intézménye nem a társadalom vagy egy tekintély törvénytelen beavatkozása, nem is egy külsõség rákényszerítése, hanem a házastársi szerelem szövetségének belsõ igénye, amely nyilvánosan egyetlennek és kizárólagosnak vallhatja magát, hogy így legyen hûséges a Teremtõ Isten tervéhez” (Joan. Paul. II. PP. Familiáris consortio 11.) Ez az Egyház alapnormája. A többi a keresztény irgalom kategóriájába tartozik. Manapság sokan hol halványabb, hol erélyesebb kérdõjelet tesznek e felfogás mögé, ezért szükséges az egyértelmû állásfoglalás: A házasságkötést megelõzõ, vagy azt teljesen mellõzõ nemi aktus egyértelmûen bûn, amely súlyosan sérti az Isten által felállított erkölcsi rendet. Sõt: a házasság elõtti nemi aktus, a házassági szándéktól függetlenül, módosult értelemben vett házasságtörés. A monogámia enyhítõ, de nem felmentõ körülmény. Az Isten 6. és 9. parancsolata tiltja a paráználkodást, illetve a házasságtörést. De ahogyan nemcsak azt nevezzük szentségtörõnek, aki pl. bûneit meg nem bánva, hiteden módon veszi magához az Eukarisztiát, hanem azt is, aki azt gyalázza vagy méltatlanul kezeli; ugyanígy nemcsak azt nevezzük házasságtörõnek, aki már konkrét, fennálló házasságokat borít fel, hanem azt is, aki a házasság méltóságát sérti, s így annak létjogosultságát, szükségességét, s ilyen értelemben isteni eredetét megkérdõjelezi. Ezért kell a házasságon kívüli és így a házasság elõtti nemi aktust is, és mindent, ami a házasság szentségét sérti, analóg értelemben vett házasságtörésnek tekinteni. Azt a hozzáállást pedig, amely nem csak a már teljesen kibontakozott bûnt ítéli el, hanem azt is, ami oda vezet, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanultuk (ld. Hegyi beszéd). A házasság elõtti szexualitás védelmében gyakran szokták felhozni azt, hogy éppen a házasság tartóssága érdekében olyannyira meg akarják ismerni egymást, amennyire csak az együttélés adhat lehetõséget. Populárisabb megfogalmazásban ez néha úgy jelenik meg, hogy „senki nem vesz próba nélkül cipõt.” Az ilyen álláspontra helyezkedõknek elkerüli a figyelmét, hogy a másik ember nem egy cipõ, melynek csak egy funkciója van, melynek teljesen a birtokosa vagyok, sõt kívánságomnak megfelelõen váltogathatom, vagy ha elhasználtam, lecserélhetem; illetõleg - ha már a kereskedelemben akarunk párhuzamokat keresni - értékesebb cikkeket (pl. ház vagy autó) szintén nem lehet egy éves használat után tetszõlegesen kifizetni vagy nemtetszés esetén az árut visszavinni. Ui. ha a házasságkötés elõtt is minden olyan állapot megengedhetõ, amely a házasságban magától értetõdõ (gyermekvállalás, szexualitás stb.), ugyan miféle többletet adhat még ez az ebben az esetben valóban csak bürokratikus intézmény? Úgy fog tûnni a mégis házasságra lépõknek, hogy a házassággal csak az élet terhei és a visszavonhatatlan döntés felelõssége szakadt a nyakukba, és semmi más. Ez pedig a házasságtól való ódzkodáshoz, majd annak elvi elutasításához fog vezetni, hiszen a szexuális örömszerzés az összeszokás, a közös élet kezdeti nehézségein való átlendüléshez nem nyújt segítséget, mert azokkal nem párhuzamos a másik testének felfedezésébõl származó öröm. így a házasság a bilincs szinonimája lesz, ami pedig biológiai katasztrófát von maga után, hiszen a házasságot mellõzõ együttélésekbõl számottevõen kevesebb gyermek születik, s ezért az ún. vadházasság divatja rövid úton vezet a társadalom elöregedéséhez. Az élettel való visszaélés az élet ellen hat. Az ember csak egyszer adhatja oda magát valakinek teljesen. Mi lesz, ha a másik, akinek végleges elkötelezõdés nélkül adta oda valaki a testét, meggondolja magát? Valóban nem kell-e számolni az emberek és az élet kiszámíthatatlanságával? Az elsõ komoly szerelem a legmaradandóbb, mindig viszonyítási alap marad. A szerelem pedig természeténél fogva a beteljesedésre törekszik, s teljességgel a testiségben realizálódik. Ha a visszavonhatatlan döntést követi a testi szerelem, akkor az elsõ szerelem élményét és maradandóságát nyújthatja. Kell-e hangsúlyozni, hogy mint minden igazán értékesnek, a szerelemnek is a felszabadító önlegyõzés adja meg a súlyát, mélységét és méltóságát? Nem éppen ez az ún. szabad szerelem vezetett-e a házasság mai leértékelõdéséhez, a széthullott családokhoz? S mindezeken túl, egyébként sem lehet csak (vagy legalábbis elsõsorban) a testiség alapján eldönteni, hogy kit válasszak életem társául, már csak azért sem, mert nincs semmi garancia arra, hogy aki most testileg megfelel nekem, az tíz év múlva is kielégíti majd ilyen típusú igényeimet: „Manapság sokan követelnek egyfajta »jogot a próbához« olyan esetekben, ahol a házassági szándék fönnáll. Bármilyen szilárd azok elhatározása, akik korai szexuális viszonyba kezdenek, az ilyen viszonyok »nem alkalmasak arra, hogy õszinteségben és hûségben biztosítsák egy férfi és egy nõ személyes kapcsolatát, és fõként, hogy e kapcsolatot megóvják a képzelgésektõl és a vak ösztönöktõk”. A testi egyesülés erkölcsileg csak akkor megengedett, amikor a férfi és a nõ között végleges életközösség jött létre. Az emberi szerelem nem tûri a »próbálkozást«. A személyek egymás közti teljes és végleges odaadását kívánja meg" (KEK 2391). Igazolás: A keresztény elv szentírási háttere: 1. „...de ha meg nem tartóztatják magukat, lépjenek házasságra!" (1 Kor 7, 9). - Radikális apostoli parancs, mely a házasságon kívül csak önmegtartóztatást ismer. 2. „A paráznaság veszélye miatt minden férfinak legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak a férje" (1 Kor 7, 2). — Az Apostol tehát arra gondol, hogy aki nem él házasságban, az abban a veszélyben él, hogy helyzetébõl adódóan a nemi örömöt házasságon kívül keresi, vagyis az apostol szavai szerint paráználkodik. 3. Szt. Pál apostol számára nyilvánvaló követelmény, hogy az eljegyzett leány a menyegzõig érintetlen (intacta) „tiszta szûz" marad. Ez olyannyira evidens, hogy Szt. Pál a Krisztus és Egyháza közötti kapcsolat megvilágítására is felhasználja: „Ahogyan a leánynak tiszta szûznek kell maradnia az egybekelésig, úgy az Egyháznak is szeplõtelen tisztaságban kell várnia Krisztus dicsõséges eljövetelét" (2 Kor 11, 2). 4. ״... Ha azonban igaz, amit szemére vet és nem talált szüzességet a lányban, akkor vessék ki apja házának ajtaján, és a város férfiai kövezzék halálra, mert gonoszságot cselekedett Izraelben, és paráználkodott apja házában" (Deut 22, 20). - Ez az idézet mutatja be, hogy a szentírási törvény, melynek lényege a Tízparancsolat, mit ért a paráznaság (házasságtörés) alatt. A mondat egyértelmû: házasság elõtti nemi aktust (is). A második törvénykönyv ezen kívül több utalásban is szól arról, hogy a házasság elõtti viszonynak a törvény elé keU kerülnie, s noha ezek a törvények az Újszövetségben nem abszolút érvényûek, azért - fõleg ha többször is hangsúlyozottan visszatérnek - mint alapvetõ erkölcsi normákat, mindenképpen iránymutatónak kell tekinteni õket, ha fenn akarjuk tartani a két szövetség összetartozásáról szóló keresztény tanítást. 5. „Úgy bánt húgunkkal, mint egy paráznával" (Ter 34, 31). - Szichem ui. lefeküdt Dinával, Jákob leányával. Ezek ketten szerették egymást, s minél hamarabb össze akartak házasodni. Ettõl függedenül a sugalmazott író jóváhagyja a bosszúálló testvérek fent idézett kijelentését, noha magával a bosszúval - ti. Jákob fiai kiirtották Szichemet és városát - nem ért egyet. A szent szerzõ, aki a sugalmazás hatása alatt az isteni igazságot tévedhetetlenül közli, pusztán a lelki szerelemmel nem tartja igazolhatónak a testi szerelmet. 6. „Add hozzám feleségemet, mert letelt az idõm. Hadd menjek be hozzá!" (Ter 29, 21). Jákob jól ismerte határait, és csak a házasságkötésre való tekintettel kérte Lábántói az engedélyt, hogy »bemehessen« Ráchelhez. 7. „Nem szabad ilyet tenni Izraelben, ne tégy butaságot, ... szólj csak inkább a királynak, õ biztos nem fog megtagadni tõled" (2Sám 13, 12). így szólt Támár, aki nem vonakodott volna az Amnonnal kötendõ házasságtól és az azzal járó szexuális viszonytól, mégsem volt hajlandó szüzességét házasságon kívül odaadni, s Amnon erõszakhoz folyamodott. De hogy nem pusztán a kor követelménye, vagy Támár személyes döntése volt a szüzesség házasságig tartó megõrzése, hanem a kinyilatkoztatásra támaszkodó társadalmi konvenció, azt az bizonyítja, hogy a Biblia Amnon vágyát lehetetlenségként és illetlenségként kommentálja (ld. 2 Sám 3, 2).
A szexnek két fontos feladata van- gyereknemzés és örömszerzés. De mind a kettõ a házastársak feladata! Ne vezess kocsit ha még nincs jogosítványod. Így van ez a szexel is.
...sõt, néha még a következmények ellenére is, az ösztön volt az erõsebb. Hallottatok már arról a középkori apácazárdáról, aminek valahol Franciországban tárták fel a romjait, és az egyik elrekesztett pinceszoba dugig volt csecsemõcsontvázakkal? Így jár minden szerencsétlen, aki valami okos indokból megpróbál ellene menni a természet egyértelmû rendelésének. Ennyi erõvel megpróbálhatnának vizet is lélegezni, hátha az okoz örömet az istennek...
Régen is ugyanúgy megvolt az ösztön, ami ma is csak akkor nem mertek szexuális kapcsolatot létesíteni az emberek mert ugye ha terhes marad mi lesz? Ma ez már megoldható, nem hinném hogy változott volna valami a szex-el kapcsolatban csak ma már nem érdekel igazán senkit hogy szexeltél e házasság elõtt vagy sem. Persze nem ítélem el ha valaki vár a házzasságig, de régen is szexeltek volna és nem azért nem tették mert megszegik a tízparancsolatot hanem mert féltek a következményektõl.
A kérdező hozzászólása: Kedves valaszadó!Sztem annyira tudok helyesen írni, mint te, csak megszoktam ékezetek nélkül írni, de az még mit sem változtat a szöveg helyességén...arra még 1ik okos válaszadó sem felelt amit kérdeztem.
Nekem volt egy osztálytársam, férfi az illetõ, aki mindig azt mondta, hogy nem fog szexelni a házassága elõtt. Sõt nõsülés után is csak gyerekcsinálás céljából. Szóval van akit még érdekel.
Kiábrándító, de azért volt régen ez az eszmény, hogy minimalizálják az "apátlan" teherbeesések számát. Ugye férj nélkül egy gyereket felnevelni teljes anyagi csõd volt (most is az). A mai fogamzásgátlók mellett ez a dolog elavult, csak vannak, akik túl ortodoxok ahhoz, hogy ezt észrevegyék. Persze nem jó a ló túloldala sem: a szexuális szabadság addig fér bele a "ne paráználkodj"-ba, amíg az érzelmeket és nem a puszta ösztönt szolgálja (tehát ha szerelmes vagy, szeretkezz nyugodtan. Azért ez a neve). És azt se hidd, hogy régen ezt mindenki tartotta. Nyugodtan nézz utána a Kodály és Bartók által gyûjtött népdalok szövegezésének, olyanok vannak benne, amikbe még egy mai világon edzõdött ember is bele tud pirulni. A biblia egy zseniálisan jó dolog, akár van Isten, akár nincs. Ahogy a tora és a korán is. Egy tanult szociológus sem tudta volna a társadalom fejlõdéséhez és növekedéséhez elengedhetetlen szabályokat jobban összefoglalni. De ez régen íródott, úgy, hogy a régi népek legbutább emberei is megértsék és tartani tudják. Meg kell látni a lényeget a sorok között és a szerint élni. E tekintetben pedig a házasság elõtti szexualitásra vonatkozó dolgok idejétmúltak. Uff, én beszéltem.
hmm...erdekes. nalam ez ugy van, hogy amivel nem artasz sem masnak sem magadnak az nem bun, barmit is irjon a biblia. az erkolcsi szabalyaid embersegedbol fakadnak s nem masok kepzelgeseibol. amugy eddig csak a mostani baratnommel volt ugynevezett parazna :) ) testi kapcsolatom es ugy tervezem, hogy massal nem is lesz. ha ez osszejon akkor felesleges az en esetemben a hazassag elotti szex bunkent valo felfogasa, hiszen voltakeppen sajatakaratombol mar most is hazassagban elek, csak meg a pap nem tudja, de Isten IGEN :D
Szerintem a vallás eleve... szal mért ne lehetne saját vallásunk? Mért ne tehetnénk azt, amibe mi hiszünk? Ki akadályoz benne.. Másrésztõl szerintem ha valaki szerelemmel veszíti el, (egyetértek, minimum 16) akkor az nem bûn. Ez ne tartson vissza, ha egy férfit annyira fogsz szeretni, hogy hozzámész, ráadásul gondolom nem 1 év után, akkor nem jelent semmit az a kijelölt nap, mikor elmentek nászútra. Az az éjszaka attól még lehet ugyanolyan gyönyörû, és mellesleg addig még tapasztalatot szerzel!!! Ami nem gond, sõt, elõny, gondolj bele, így talán még szebb is lehet!
Én 22 éves lány vagyok. Vallásos vagyok és régebben szüzen akartam én is férjhez menni. 21 évesen viszont találkoztam az elsö szerelmemmel és vele lefeküdtem. Most együtt élünk, de nem tervezek egyelõre házasságot. Tudod, miért gondolom azt, hogy nem bún, mert én nem érzem, hogy paráználkodnék. Õ nekem az elsõ és neki is én voltam az elsõ, szeretjük egymást és Istennel is nagyon jó a kapcsolatom. Paráznaságnak én azt tekintem, aki összevissza mindenkivel, a többi pedig képmutatás lenne.
igaza van a csajnak, en is igy latom!
Én is vallásos vagyok, és a házasság utáni sex abban más, hogy akkor már Istenttõl megáldott az a kapcsolat.aki ezt nem tudná annak elmondom, hogy az abban nyilvánul meg, hogy két testbõl Isten áldásával egy lesz, mikor kilépnek a templomból már nem beszélhetünk róluk "két emberként" hanem egy testként.Régen nem volt tisztességes az együttélés házasság nélkül.Azért nem mert a házasság az nem egy papír csupán aminek ma hisszük hanem Isten áldását adja a kapcsolatunkra és ezért "bûn" a házasság elõtt sex, mert nincs rajta áldás.A sexet meg elviekben nem örömszerzésként kaptuk hanem azért, hogy szaporodjunk(bûnben foganunk).A legnagyobb probléma, hogy ma már minden akörül forog, hogy boldog legyen az ember bármi áron, és erre megfelelõ eszköz a sex.Ebbe nem megyek bele csak el akartam ezt mondani.Az az igazság, hogy 16 éves szûz lányként én sem hiszem, hogy kibírnám a házasságig.Sajnos:(..LEpontozhattok nyugodtan..ez az én véleményem
A kérdező hozzászólása: A helyesírásommal meg vagyok elégedve. És nincs sok beleszólásod abba, hogy rövidítsek, vagy ne! Szerintem nem arról szól ez az oldal, hogy megmutassuk, mennyire vagyunk tisztába a helyesírás alapszabályaival, mert ha errõl van szó, állok elébe! Köszi a 20 éves lánynak a válaszát és az elõtte illetve utána lévõ válaszadóknak:D A helyesírás-mániásoktól kérdezem: Meg vagytok most elégedve???:P
A kérdező hozzászólása: Igazad van utolsó válaszadó!
Az ember nem állat, hogy csak szaporodási céllal végezzen nemi tevékenységet. Aki ezt mégis így gondolja azt nem tartom teljesen 100-asnak. Ha már megadatott nekünk (meg még kb 3 állatfajtának), hogy élvezzük a szexet, akkor csinálhatjuk is pusztán azért, hogy jól érezzük magunkat, akár szaporodási cél nélkül. Innentõl pedig mindenki saját ízlése, és erkölcse szerint dönti el, hogy mikor, kivel szeretne lefeküdni.
anyád nem százas hogy megszült téged te k..ög ha valakinek ez a véleménye azért nem kell leoltani! válogasd meg hogy kit oltasz le te hülye f.sz!!!!
Mostanában egyre késõbbre tolódik a házasság kötés... Az átlag 30 év felüli. Ha valaki pl. 34 évesen megy férjhez, akkor ne szexeljen addig??? Ez elég butaságnak tûnik... Ha szeretsz valakit (min. elmúltál 17) akkor szerintem ez nem gond, legszebb formája kifejezni az érzelmeket! :) Az már más kérdés, hogy a kis 13 éves elkurvult picsák mit csinálnak... Nem kell velük törõdni, át kell rajtuk nézni, ezzel nem lesznek többek, csak a többiek szemében egy ócska ribanc...
Ha valaki túlzásba viszi és 17-18 éves korára már átment rajta a fél város, akkor nevezhetö esetleg bünnek, bár a gusztustalan és egyéb kifelyezések inkább találóak rá. Namármost, ha 2 ember szereti egymást és kivánják egymást, akkor már miért lenne bün?Minek teremtett isten vágyakat és ösztönöket az embereknek, ha aztán a bibliában bünnek számit a szeretkezés?szerintem szép dolog, ha tényleg szerelemböl teszik, nem kell hozzá a házasság, söt semmi köze a dologhoz.
en ugy vagyok vele, hogy a baratom nekem az elso, es mig egyutt vagyunk es szeretjuk egymast az nem bun...szerintem.
Elõször is, roppantul örülök hogy húsz válaszból már csak egy-kettõ babonás van. Ez nagyon jó jel, nagyon jó tendencia, reményem, hogy még láthatom az egyház összeomlását vagy csendes kimúlását életem során így új erõre kapott :) Akik még itt tartanak hogy: "Én is vallásos vagyok, és a házasság utáni sex abban más, hogy akkor már Istenttõl megáldott az a kapcsolat." Szegény eszkimók. Szegény négerek. Szegény buddhisták. Szegény indiánok. Szegény világ 75%-a. Egyszerûen abban a nyomorúságban kell leélniük az életüket hogy kapcsolatuk NEM ISTENTÕL MEGÁLDOTT! Ez annnnnnyira rossz lehet... "aki ezt nem tudná annak elmondom, hogy az abban nyilvánul meg, hogy két testbõl Isten áldásával egy lesz, mikor kilépnek a templomból már nem beszélhetünk róluk "két emberként" hanem egy testként." Oh igen, a kedves körötyényi mellébeszélés. Értelmezd már a fenti mondatot. Nem sziámi ikrek jönnek ki a templomból banyek. Mi lesz más ha elhangzik a mise? Semmise. Tudom, ha nem értem akkor hülye hitetlen pogány stb. vagyok, máglya-máglya. Csakhogy én így jól érzem magam, és piszkosul nincs felettem hatalma az egyháznak. Háháhá!! "Azért nem mert a házasság az nem egy papír csupán aminek ma hisszük hanem Isten áldását adja a kapcsolatunkra és ezért "bûn" a házasság elõtt sex, mert nincs rajta áldás." A házasság elõtti tankolás is bûn? A házasság elõtti fingás is bûn? Azon sincs áldás! Értsük már meg: csak a középkori öröklõdés miatt volt ilyen allergiás az egyház a szexre. "A sexet meg elviekben nem örömszerzésként kaptuk hanem azért, hogy szaporodjunk(bûnben foganunk)." TE fogansz bûnben édesanyám. Én anyám méhében fogantam apám férfiúi kiválósága miatt. Ezt most oszd be magadnak. "A legnagyobb probléma, hogy ma már minden akörül forog, hogy boldog legyen az ember bármi áron, és erre megfelelõ eszköz a sex." Ez egy jogos felvetés. A boldogság nem cél, csak annak a jele hogy jó úton jársz az életedben. De bakker, lehet valaki boldog, ha az alapvetõ testi funkcióit megtagadják tõle?? Ha nem ehet-ihat-lélegezhet-alhat-kefélhet? EZT akarja az isten? Akkor eléggé ki akar cseszni veletek feleim. Velem nem tud, és sok más értelmes emberrel sem. Ez van.
A kérdező hozzászólása: a 10parancsolat...ne paraznalkodj!

Bűn a házasság előtti szex? (egy ilyen kérdésben írta valaki ezt a választ. Mi a véleményetek ezekről az indokokról?

Házasság el?tti szeretkezés

Legjobb válasz: Nem szeretek végletekben gondolkodni.Vagyis nem hiszem,hogy szüzen kellene férjhez menni,de azt sem,hogy akkor menjen rajtunk végig a fél város,mire valaki végre elvesz.Szerintem ezt lehet normális keretek között is csinálni.Az érvek jók,csak szélsõségesek. Ha valakinek volt pár kapcsolata,az tud reális döntést hozni,hogy ki is való hozzá.Egy idõ után,aki valóban társat keres,az túl fog lépni a szexen és olyan embert választ,akivel az ágyon kívül is kijönnek.Az már csak plusz és jó,ha az ágyban is. Ismerjük meg egymást mindenhonnan és akkor tudunk ténylegesen jól választani.Nem lesz a nemi élet óriási buktatója a házasságnak pl.eltérõ szexuális étvágy

Nem szeretek végletekben gondolkodni.Vagyis nem hiszem, hogy szüzen kellene férjhez menni, de azt sem, hogy akkor menjen rajtunk végig a fél város, mire valaki végre elvesz.Szerintem ezt lehet normális keretek között is csinálni.Az érvek jók, csak szélsõségesek. Ha valakinek volt pár kapcsolata, az tud reális döntést hozni, hogy ki is való hozzá.Egy idõ után, aki valóban társat keres, az túl fog lépni a szexen és olyan embert választ, akivel az ágyon kívül is kijönnek.Az már csak plusz és jó, ha az ágyban is. Ismerjük meg egymást mindenhonnan és akkor tudunk ténylegesen jól választani.Nem lesz a nemi élet óriási buktatója a házasságnak pl.eltérõ szexuális étvágy
Helo Én is vallásos vagyok. Református, de sztem ezek az érvek eléggé rendben vannak. Am télleg sok vallásban elitélik a házasság elõtti szexet. Én is házasság utánra tartogatom személy szerint, persze, ha lesz egyáltalán valaha is barátnõm. Nem értek mindenben egyet a katolikus egyházzal, meg úgy más egyházakkal sem, de ezek az érvek jók. Vicces, hogy egyesek mennyire indulatosak reagálnak ezekre a dolgokra. Egyház találta ki, heh. Szerintem azért akadnak ki ezen sokan, mert nem akarják sem megérteni, sem elfogadni ezt az egész vallás dolgot. A házasság elõtti nem szexelés meg ugye már nem divat manapság. Ha azt mondod valakinek, hogy hiszel Istenben, vagy keresztyén vagy kiröhög, esetleg kicsúfol. Mintha ciki lenne. Szexuális téren meg egyre lejjebb süllyed az emberiség. Mindenki kefél orrba szájba. Lehetne még bõvebben is fejtegetni a témát, de sztem ennyi elég. Ezekben az érvekben csak 1-2 olyan van, ami vallásilag indokolja ezt a fajta "életmódot", a többi mind vallásmentes érv. De mindenkinek szabad akarata van. Meg a tetteinek következménye :D. (Statisztikai adatok azt mutatják, hogy akik kicsapongó szexuális életet élnek házasság elõtt, azoknak általában problematikus lesz a házasságuk. (kiegészítõ érv))
Minden estre megdöbbentõ, hogy 100 megkötött házasságból 60 válással végzõdik statisztikai adatok alapján.
kedves utolsó: a hit (Istenben, Allahban vagy akármiben) mióta kerül pénzbe?? elég sok helyen van a házasság elötti szex tiltása, nem csak a katolikusoknál. nem kell mindig vagyonokat adakozni, az állam pénzét "szórni" stb ahhoz, hogy higyj, másképp élj mint az ateisták.
Az egyházat hagyjuk. 1) Ha nem házasodsz össze nincs házastársad (esetemben) 2) Arra is van esély, hogy rád zuhan egy repülõ, vagy elüt egy autó, és szüzen halsz meg. 3) Ha nem fekszel le mindenkivel, akkor megelõzhetõ, meg a gumi is sokat véd. 4) Ismét az óvszer. Erre ellenérv a tapasztalatszerzés (idegen terep) 5) A csokitól is. Aztán akkor a csokihoz ragaszkodsz? 6) Ismét csak ugyanez 8) Persze ha utólag derül ki, hogy a partner 0 a szexben, akkor jön a pofára esés. 7) Én részeg voltam, nem emlékszem rá :| Akkor ez most hogy is van? 9) Ez nem igaz. 10) Ez részben igaz, de egy házasság ugyanígy hat (a családra nem). 11) -.-" Én mindig örülök a szexnek (kivéve ha egy csapat afroamerikai az anális szüzességemre utazik). 12) Önmegtartóztatás->hülyeség. Mûködõ házasságban van elég szex. 13) Tehát én kiégtem már 16 éves koromra. Szép. Jó tudni ilyeneket is. (azért elég jól elvagyok a mostani barátnõmmel, nem nagyon vagyok kiégve) 14) Erre nem nagyon tudok mit mondani. Szerintem egy jó szex többet ér mint egy elsõ szex. 15) Hogy Isten mit hova és kinek szánt, azt úgy hiszem, hogy nem emberek dolga eldönteni. "Isten elménket bezárta a térbe, szegény elménk e térben rab maradt." +1) Én örülök hogy 15 évesen megvolt az elsõ. Azóta van annyi tapasztalatom, hogy mind én, mind a partnerem élvezi. +2) A házasságok többsége így is véget ér elõbb-utóbb. A szex kellemes dolog. Gondolj a testedre is néha, az az egészség alapfeltétele.
Akkor dugsz amikor szeretnél. Aki meg azt mondja, hogy bûn házasság elõtt szexelni az egy b*lfasz. Isten meg nem tiltja a szexet. Ha meg szüzen akarsz elpatkolni mert önmegtartóztatást akarsz gyakorolni(magyarán erre akaord elb*szni az életed) ám legyen tedd. A papok meg cska azé szajkózzák a baromságot mert õk nem dughatnak= iriny f*szok...
http://www.youtube.com/watch?v=a9BHog80AlE Én ezt gondolom az egész vallásról!Nem vagyok ateista, csupán az egyház szerepét kérdõjelezem meg.Kérdésedre válaszolva ez egy tipikus egyházi maszlag, ne ezek alapján élj, hanem légy szabad és boldog!
19:41- essel tökéletesen egyetértek!! :D Amúgy.. ennyi erõvel egy kapcsolatba se megyek bele, várok 30 évet, hogy mindent a házastársamnak adhassak. Hülyeség az egész, úgy, ahogy van. :D
Az egész vallás hazugság, az egyház hazugságra alapul, hogy pénzt csaljon ki az államtól és az emberektõl...Így tehát fölösleges lenne hazugságra építeni az efféle dolgokat.
Nem mindenki hiszi ám el, hogy létezik isten. :)
A házasság intézménye eléggé elmaradott, földhözragadt dolog szerintem.
Azt vettem észre, hogy akik elavult "intézmény"-nek tartják a házasságot, általában fel sem képesek fogni, hogy mit jelent ez. A házasság arról szól, hogy 2 ember megígéri egymásnak (Isten elõtt esküt tesznek), hogy örökké szeretni fogják egymást. Tehát benne van az is, hogy azután is szeretik egymást, ha pl az egyikük megváltozik. A legtöbben amiatt utasítják el ezt, mert képtelenek ilyet megfogadni és csak az egyházat szidják, azzal, hogy õk találták ki az egészet és semmi értelme. Persze lehet úgy is élni, mint az állatok. Csak akkor ne nagyon áhítozzatok boldogságról meg bizalomról, fõleg ne igaz szerelemrõl.
"Azt vettem észre, hogy akik elavult "intézmény"-nek tartják a házasságot, általában fel sem képesek fogni, hogy mit jelent ez." Szerintem nagyon is, hogy felfogják. "A házasság arról szól, hogy 2 ember megígéri egymásnak (Isten elõtt esküt tesznek), hogy örökké szeretni fogják egymást." Elõször is: ahogyan írták elõttem, nem mindenki hiszi el, hogy isten létezik. Ezt el kellene végre fogadni. Másodszor is: semmi sem tart örökké, és ilyet megígérni nemes egyszerûséggel felelõtlenség. A szerelem, a szeretet is elmúlhat, az emberi érzéseket pedig NEM lehet akarattal befolyásolni, fogadalmakkal pedig fõleg nem. "Tehát benne van az is, hogy azután is szeretik egymást, ha pl az egyikük megváltozik." Lásd a fentebbi érvelést. Ilyet lehet ígérni, de a betartásához bizony az embernek lehet, hogy hazudnia kell, lehet, hogy még önmagának is. Ha elmúlik a szerelem, mert valami megváltozik, nincs mit tenni. Csak egy fogadalom miatt azt mutatni kifelé, hogy szeret valakit az ember, ez egész egyszerûen hazugság, aki így tesz önmagát is nagyon mélyen becsapja. "A legtöbben amiatt utasítják el ezt, mert képtelenek ilyet megfogadni és csak az egyházat szidják, azzal, hogy õk találták ki az egészet és semmi értelme." Leginkább azért utasítják el, mert tisztában vannak azokkal a dolgokkal, amiket én itt leírtam. És nem, nem hibáztatják az egyházat. Csupán racionálisan gondolkodnak. "Persze lehet úgy is élni, mint az állatok. Csak akkor ne nagyon áhítozzatok boldogságról meg bizalomról, fõleg ne igaz szerelemrõl." Ez is egy tipikus vallásos gondolkodásmód. Ha valaki nem hisz az öröklétben, az egyházi dogmákban, vagy, ha valaki elutasítja azt, hogy fogadalomból együtt legyen valakivel egy életen át, akkor azt már rögtön állatokhoz hasonlítgatják a vallásos emberek. Ez nem túl szimpatikus gondolkodásmód. Még egyszer: az igaz szerelem nem nagy nyilvánosság elõtt megtett fogadalmakból ered, hanem belsõ késztetésbõl, és arra semmi garancia sincsen, hogy ez a késztetés örökké tartani fog. Bizony megváltozhat, elmúlhat. Józan ember azért van együtt a párjával, mert szereti, nem pedig azért, mert valamikor megfogadta. Aki pedig nem így tesz, az még önmagát is nagyon-nagyon becsapja.
Szerintem tök jó dolog a házasság. Kitartani valaki mellett nem csak boldogságban, hanem minden nehéz helyzetben is. Látok idõnként idõs házaspárokat, szerintem tök aranyosak. Tényleg példát lehet róluk venni, én is ilyen életet szeretnék. 33/F
16.27 nagyon tetszik a felfogásod:) Én is mindig ahogy nézem az idõs házaspárokat, ahogy kézenfogva sétálnak az utcán, úgy látszik rajtuk hogy még mindig szeretik egymást, nekem is nagyon jó érzés látni õket:) Én is házasságban szeretnék majd élni:) És nem felelõtlenség megfogadni az örök hûséget, ahogy írta valaki, aki csak a doldok mondatonkénti kimagyarázására képes, hanem ponthogy nagyon is nagy felelõsség. Az a felelõtlen aki eleve nem köt házasságot mert tudja h úgysem fogja tudni betartani a fogadalmát. Na az felelõtlen és ezt tudja is magáról, azért nem lép házasságra. Szégyen. 20L
"És nem felelõtlenség megfogadni az örök hûséget, ahogy írta valaki, aki csak a doldok mondatonkénti kimagyarázására képes, hanem ponthogy nagyon is nagy felelõsség." Senki sem írt olyat, hogy felelõtlenség. :) Továbbá: tudod, az úgy van, hogy a dolgok mondatonkénti kimagyarázása az, amit úgy hívnak: érvelés. Részedrõl még nem láttam egyetlenegy érvet sem, ellenben engem elkezdtél kritizálni. Javaslom, inkább a témakört kellene, nem pedig engem. "Az a felelõtlen aki eleve nem köt házasságot mert tudja h úgysem fogja tudni betartani a fogadalmát. Na az felelõtlen és ezt tudja is magáról, azért nem lép házasságra. Szégyen." Erre már nem is tudok mit írni. :D Ja, de: aki tudja magáról, hogy nem képes valamire, és nem tesz ennek kapcsán vállalásokat, az szerinted felelõtlen. Gratulálok. :D Arra meg, hogy "Szégyen.", inkább nem írok semmit. Megint csak másokat minõsítesz, ahelyett, hogy érvelnél. Kicsit nézz magadba, mielõtt másokat kritizálsz, szerintem. Ennyi.
Ez a vallásellenesség és házasságellenesség mára már divat lett. De ez komoly. Volt egyszer a volt sulimba etika órán egy tanár és próbált velünk a házasságról beszélni. Kb egyedül nekem volt érvem a házasság mellet (fiú létemre), amivel a tanár is egyet értett és mindenki más azt mondogatta, hogy a házasság elavult, meg az egyház kényszerítette ki vagy mi blablabla. Igazából tök mind1, mit érveltek, úgyis mindenki azt csinál amit akar. Sztem itt úgyse fognak senkit sem áttéríteni. Csak összemértük az érveiket, de nem igazán értettük meg egymást. 20f vótam Ja és: <3 Jesus <3
Ja és nekem 20:40 véleménye tetszik nagyon :D
Eléggé elkanyarodott a téma és úgy érzem, hogy már nem a házasság elõtti szexrõl, hanem a házasság szükségességérõl és jelentõségérõl van szó. Én személy szerint szeretnék majd házasságban élni, de nincs különösebb véleményem azokról sem, akik nem. Mindenkinek joga van eldönteni, hogy hogy éli az életét, fõleg ha azzal senkinek sem árt. A témával kapcsolatosan akkor lehetnek problémák, ha két ellenkezõ értékrendû ember szeretné együtt leélni az életét és náluk is csak akkor, ha egyik sem hajlik a kompromisszumokra. Hogy "divat"-e mostanság a házasság? Tény hogy kevesebben házasodnak meg mint mondjuk 100 évvel ezelõtt, de ennek csak az az oka, hogy az embereknek van lehetõségük választani. A vallást csak azért nem keverném bele, mert a házasság már régen nem vallási dolog. Sõt, a csak egyházi szertartást nem is fogadja el az állam, törvényes házasságban csak azok élhetnek, akiknek polgári esküvõjük volt. És manapság rengeteg pár nem is választja az egyházi esküvõt. A házasságnak vannak elõnyei és vannak hátrányai is, mint mindennek. Hátrányát talán csak annyit tudnék mondani, hogy ha esetleg nem mûködik a dolog, akkor a válás rengeteg idõt és pénzt emészt fel. Elõnyét viszont annál többet tudok. Vegyük csak a jogi elõnyöket. Ha gyereke születik a párnak házastársak esetében a gyereket automatikusan az apa nevén anyakönyvezik (akkor is, ha esetleg a gyerek születése elõtt meghal az apa) még más esetben marad az apasági nyilatkozat és az ügyintézés. Vagy ha az egyik fél meghal és nem végrendelkezett, akkor a házastárs örököl a párja után, de élettársak esetén nincs öröklés. Gyereket sem fogadhatnak örökbe élettársak. (Mindezek persze a regisztrált élettársakra nem igazak, de az gyakorlatilag majdnem házasság). Szóval az élettársi kapcsolat jogilag nem is létezik. És hogy felelõtlenség lenne megígérni hogy jóban-rosszban, míg a halál el nem választ? Persze az életben semmi sem biztos, de akkor ennyi erõvel semmit nem lehet megígérni. Ha valakit ismersz és szeretsz (és nem féléves ismeretség után szándékozol elvenni) akkor meg lehet ezt ígérni és igyekezni kell, hogy be is tudd tartani. Megesik, hogy nem úgy alakul, változnak az emberek, változnak az érzések (ahogy elõttem írták), de akkor el lehet válni. A házasság nem egy csapda, amibõl csak a halál szabadít meg. Másfelõl azért is lehet ilyet ígérni szerintem, mert az igazi szerelem sosem múlik el. Az igaz, hogy az utcán sétálgató idõs házaspárok nagy valószínûséggel már nem szerelmesek egymásba, de szeretik egymást. A szerelem idõvel nagyon erõs szeretetté alakul, melyet a közös élmények (jó és rossz egyaránt) tovább erõsíthetnek. És szerintem egy bizonyos kor után már pont erre vagy szüksége az embernek. Egy 80 éves bácsika már nem lángoló szerelemre és nagy szexcsatákra vágyik. De sokra értékelheti azt a nõt, akivel leélte az életét és aki akkor is kitart mellette, ha esetleg már az ágyból sem tud felkelni. És azt hiszem szeretetet már lehet ígérni ebben a "semmi sem biztos" világban is. Anyukámat is szeretem és szeretni is fogom, amíg él, jóban is, rosszban is. Akkor miért ne ígérhetném ezt meg egy olyan embernek, akit én magam választottam? Ja, és úgy benne lenni egy kapcsolatban, hogy már a szerelmes idõszakban is azon agyalsz, hogy nem vennéd el, mert nem ígérheted meg, hogy örökké szeretni fogod? Én ha boldog vagyok valakivel, nem gondolkodom azon hogy vége lesz. Hát ez most kicsit hosszú lett, és lehet hogy néhol zagyva is, de elég késõ van már.
A kérdező hozzászólása: 23 49-es! köszönöm a választ, szinte mindenben egyetértek
Ajj, látom még mindig nem értitek. Azon nyammogtok, hogy a katolikus egyház mit tilt vagy nem tilt és mért tiltja vagy nem. A szexet Isten találta ki és csak két ember (gyengébbek kedvéért egy férfi és egy nõ) közötti kapcsolatnak szánta. Az, hogy össze vissza kufircol mindenki mindenkivel, az az egyháznak nem baj (illetve, nem kéne, hogy baj legyen), mert ez mindenkinek a magánügye. Ne azon magyarázkodjatok, hogy az egyház ezt meg azt akarja, hanem inkább Isten törvényein gondolkodjatok el. A kényszerrel betartatott vallási törvények nem igazán vezetnek jóra. Ez sztem mindenkinek a személyes dolga kéne legyen, hogy betartja-e az ilyen alapvetõ dolgokat, vagy nem. Sztem ezek az érvek továbbra is igazak. Van is egy ilyen oldal, ahol bõvebben kifejtik az érveket, hogy miért nem jó a házasság elõtti szex. Most sajna nem találtam meg a címét, de ilyen keresztény oldal és van benne szó szerelemrõl meg mindenféle ilyenrõl. A kérdésedre pedig a válaszom: Igen, szerintem bûn a házasság elõtti szex.
Volt egy fiatal barátnõm, akinek vallási okokból nem volt szabad elveszíteni a szüzességét. Mivel muzulmán volt nagyon fontos volt a családjának, hogy ha majd férjhez adják, akkor szûz legyen. Hónapokig kavartunk titokban, sokat szexeltünk, de soha nem lehetett semmit a puncijába dugni. Nyalni lehetett, ujjazni, dugni nem. Nagyon vágyott rá, de vallási okokból "csak" a szája és a popsija jutott nekem. Ha elvesztette volna a szüzességét hatalmas bajba kerülhetett volna. Ennyit arról, hogy mire vezet, ha tiltják a házasság elõtti szexet...
A kérdező hozzászólása: a kérdés az volt hogy a felsorolt érveknek van e értelmük, van e bennük igazság
Végzetes bûn. Én senkivel sem állok szóba, akirõl megtudom, hogy ilyet csinált. Sõt még a családtagjait is elkerülöm. El sem tudom, hogy képzelheti valaki, hogy házasság elõtt ilyet csinál! 25/f
Szerintem nem bûn, de azt hogy ha a sikerül teljesen egy embernek adni magad az életben, tekintheted egy bónuszpontként. Mindenképpen jó dolog, de ha nem úgy sikerül az sem gond, csak tedd azt amit a szíved diktál. (remélhetõleg jó dolgokat)
Szerintem van benne igazság. Mármint néhány pontban mindenképp. Én nem vagyok vallásos, házas sem és szûz sem. Nem tini koromban vesztettem el, mint az most fenemód divatos, de sokszor gondolkodtam rajta, hogy megérte-e. Az például esetemben igaz, hogy ragaszkodom azokhoz, akikkel lefeküdtem. Hogy biokémiai oka van-e azt nem tudom, de tény, hogy sokat gondolok rájuk nagy szeretettel. És ez például nem jó. Én igenis csak a barátomhoz akarok kötõdni, senki elõtte lévõhöz. És sokszor eszembe jut, hogy milyen jó is lenne, ha a szex, ez a számunkra felettébb intim dolog, csak a kettõnké lenne. De soha nem lehet az, mert tudom hogy neki voltak mások (talán jobbak, talán rosszabbak) és tudja hogy nekem is voltak. Tudja, hogy nincs a testemnek egyetlen olyan pontja sem, ami csak az övé lenne, hogy nincs semmi olyan, amit csak vele osztottam meg. És ez azért rossz, mert megérdemelné, hogy különleges legyen. Én a mai napig bánom, hogy nem vártam meg õt.
Szerintem ez az egész "Ne paráználkodj" történet félre lett magyarázva.
Bár nem vagyok vallásos, de tetszenek az olyan komoly gondolkodású fiatalok mint pl a 20.00 hozászóló. Az érvek helytállóak, bár a legtöbbnek nem sok köze van a valláshoz. Én abszolút egyet tudok velük érteni. Bár nem vagyok szûz, és házas se, 20 évesen (idén) veszítettem el a szüzességemet, másfél év együtt járás után olyannal, akihez feleségül szeretnék majd menni. (nem vagyok késõn érõ típus, vagy csúnya, meg ilyesmi, egyszerûen csak tudatalatt mindigis egyetértettem ezekkel az érvekkel, mégha magamban nem is voltak ilyen jól megfogalmazva, és vártam, pedig nem kevés alkalom lett volna rá korábban is) Úgyhogy minden tiszteletem 20.00nak és másoknak akik hasonló véleményt képviselnek! :) 20L
"A)Praktikus érv: 1. Hülyén érezné magát az ember, ha a házastársát akarva, akaratlanul szexuális téren mással hasonlítaná össze. (abszolút alapérv)" Intelligens ember nem hasonlítgatja a jelenlegi párját a régiekhez. Egyébként pedig, ha volt régi párja, akkor nem véletlen, hogy már nincsen vele, amikor a jelenlegivel házasságot köt. "B)Biológiai érvek: 2. Lehetséges a teherbe esés → nem kívánt terhesség vagy abortusz (, de elég a terhességtõl való félelem is). (relatív alapérv)" A terhesség a házasságon belül is ugyanúgy lehet nem kívánt, esetleg mert még nincsenek a felek felkészülve a gyermek fogadására. Másrészt: ez az érv úgy szól, mintha a szexuális életnek csupán a gyermeknemzés lenne a célja, pedig bizony az embernél ott van még az örömszerzési funkciója is ugye. "3. Nemi úton terjedõ betegségek (AIDS, szifilisz és egyéb „nyalánkságok”). (relatív alapérv)" Megfelelõ használat esetén pl. az óvszer 100 %-os védelmet nyújt a nemi betegségek ellen. Továbbá, elég nagy baj már az, ha valaki a partnerérõl azt gondolja, hogy nemi betegséget kap el tõle. Amikor pedig óvszerautomatákat helyeznek ki valahol, sokszor azzal jön az egyház, hogy ezzel éppen a szexet hirdetik. Pedig nem. "4. Fogamzásgátló szerek esetleges káros (mellék)hatása, amúgy is milyen már az elsõ alkalommal ezekkel szórakozni, amikor úgy is elég sok baja van az embernek, hogy eligazodjon az idegen terepen történõ bevetésen. (kiegészítõ érv)" Nem a fogamzásgátló a védekezés egyetlen módszere. "C)Biokémiai érvek: 5. Szeretkezés közben oxitocin és vazopresszin szabadul fel, ami ragaszkodást vált ki → megnehezíti a szakítást, még ha arra szükség is lenne. (abszolút alapérv)" Mi az, hogy a szétválásra SZÜKSÉG VAN? Ekkora baromságot... azt persze meg sem próbálják megmagyarázni, hogy mi az, hogy erre "szükség van" ez elválásra. "6. Ez a ragaszkodás nemcsak a házastárs iránt marad meg, hanem az exek iránt is. (abszolút alapérv)" Igen, meg az ember szülei, családja iránt is... ezek alapérvek? "D)Pszichikai érvek: 7. Az elsõ alkalom mély nyomot hagy az emberben, ezért jó azt a házastársával átélni. Meglepõ módon csak egyszer lehet valakivel elõször szeretkezni. (abszolút alapérv)" És mi van akkor, ha ez az elsõ élmény még csak nem is jó? Jobbat kérdezek: mi van akkor, ha a házasságkötés után kiderül, hogy a feleknek nem mûködik együtt a szex? Erre is kéretik egy értelmes válasz. "8. A szex kerül központba, ami elvonja a figyelmet egymás megismerésérõl, ami elõfeltétele annak, hogy felelõsen lehessen egymás mellett dönteni. Szex elhomályosítja a kritikus látásmódot, ami rossz párválasztási döntéshez vezethet. (abszolút alapérv)" Egymás testének szexuális úton való megismerése egyenesen kívánatos. Ez a pont már itt felborul. "9. Mindenáron a másik megtartása marad a cél (nehogy már másé legyen!) → erõsödik a féltékenység iránti fogékonyság, ami megmérgezheti a kapcsolatot. (abszolút alapérv)" Intelligens embereknél ez nem igaz, egy érzelmileg intelligens ember tudja, hogy mikor kell elengednie a másikat. Olyan ez, mintha az egyház ösztönlényekként, vezetésre szoruló birkákként kezelné az embereket - a híveit -, holott õk egyáltalán nem azok. "10. A szex beszûkítheti az ember figyelmét, ami könnyen vezethet a család és a barátok elhanyagolásához. (abszolút alapérv)" A szex hiánya pedig frusztrációhoz vezet. Ez tudományosan bizonyított tény, de bárki meg is tapasztalhatja a való életben. A szex éppen, hogy segít. Egészségesebb lesz tõle mind a szellem, mind a lélek. "E)Pszichoszomatikus érv: 11. Az ember úgy van beprogramozva, hogy a teste és a lelke szoros egységben mûködik → ha nincs meg a lelki síkon még a szoros kapcsolat, akkor annak testi síkon sem tud igazán örülni + így nem inflálódik a szeretet testi kifejezésének többi módja, ráadásul magas árfolyamon marad a szeretkezés is a házasság elején, ami kritikus idõszak, mivel ekkor történik meg az összecsiszolódás. (abszolút alapérv)" Ha pedig nincsen meg testi síkon a szoros összhang, a kapcsolat akkor a lelki síkon sem lehet meg. Ez oda-vissza összefüggés. "F)Lelki érvek: 12. Ez egy lehetséges módja az önmegtartóztatás gyakorlásának, amire szükség lesz ahhoz, hogy a házasságban is kitartsanak a házastársak egymás mellett + látja azt az illetõ, hogy saját maga és a párja ilyen téren mennyire önmegtartóztató. (kiegészítõ érv)" Tehát, a jelen pillanatban azért tartóztassa meg magát valaki, hogy majd, a jövõben, egy esetlegesen létrejövõ házasságban képes legyen erre, amikor is nagy szükség lenne a testi együttlétre is? Még egyszer: a szexualitás az emberi psziché része, nem lehet következmények nélkül elfojtani - megpróbálni elfojtani. "13. Az ember úgy van beprogramozva, hogy csak egy embernek tudja igazán odaadni magát → kiégés (abszolút alapérv)" Baromság, esetleg erre valami racionális érv? Ja, és a ember nem programozott, önálló akarattal rendelkezõ élõlény. :) "14. Az elsõ szeretkezés a legjobb nászajándék, amit adhatnak egymásnak a házastársak; ünnep után szokott lenni ajándékozás nemde… (abszolút alapérv)" Nyilván. És mi van akkor, ha az elsõ szeretkezés akármelyik félnek élete legrosszabb élményévé válik? Hiszen akkor feltételezzük, hogy - különösen a nõkre igaz ez az állítás - élete legboldogabb napjaként próbálja megélni, egész fiatalságában arra a napra vár. Ha ehhez társul egy borzalmas éjszaka, egész életére tönkrevágja a lelkét. De a férfiakra is igaz lehet ez, akár. "15. Isten a szeretkezést a házasságra szánta az ember érdekébõl (sok vallásban megtalálható ez a törvény). Egyesekben éppen emiatt bûntudat keletkezik. (kiegészítõ érv)" Bocs, ateistaként nem tudok mit kezdeni ezzel az érvvel. :) Esetleg csak annyit: van a szabad akarat, és mégis ott vannak ezek ez elvárások a vallás terén, amik az ember jó iránti vágyát akarják kordában tartani. Minek az ösztön, ha nem hallgatunk rá, és még ráadásul a megélése jó érzés is. "G)Példa érvek: +1. Több ember várt volna vele (én saját fülemmel hallottam gólyatáborban egy vadidegen lánytól. (kiegészítõ érv)" Egy osztálytársamnak középiskolában meg négyese volt a lottón. Na és? Nem egy reprezentatív mint, egyetlen esetbõl kiindulni nem túl szerencsés. Egy tétel bizonyításához tetszõleges számú bizonyító példa is kevés, a cáfolatához viszont egyetlen ellenpélda is elég. Én meg olyat hallottam, hogy egy lány nem várt volna, hanem boldog volt, amikor elvesztette a szüzességét. Ennyi. "+2. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy akik kicsapongó szexuális életet élnek házasság elõtt, azoknak általában problematikus lesz a házasságuk. (kiegészítõ érv)" Az én statisztikai adataim meg azt mutatják, hogy aki fiatalon kiélte magát, kisebb eséllyel fogja késõbb úgy érezni, hogy fiatalkorában elszalasztott valamit. "K****ból lesz a legjobb feleség." De nyilván, vallásos körökben ilyen szavakat nem szabad használni. :) Ennyi lenne, remélem, nem írtam le ezeket hiába. :D
"A)Praktikus érv: 1. Hülyén érezné magát az ember, ha a házastársát akarva, akaratlanul szexuális téren mással hasonlítaná össze. (abszolút alapérv)" Intelligens ember nem hasonlítgatja a jelenlegi párját a régiekhez. Egyébként pedig, ha volt régi párja, akkor nem véletlen, hogy már nincsen vele, amikor a jelenlegivel házasságot köt. - Az van benne, hogy "akarva, akaratlanul". Én intelligensnek tartom magam, de megesett már velem, hogy minden szándék nélkül arra gondoltam, hogy ezt vagy azt egy exem mennyivel jobban vagy rosszabbul csinált. Fõleg amikor még szexuálisan elég tapasztalatlan voltam. Szerencsés vagy, ha neked mindenki akihez az aktuális párodon kívül közöd volt, kitörlõdött. Vannak akik emlékeznek. "B)Biológiai érvek: 2. Lehetséges a teherbe esés → nem kívánt terhesség vagy abortusz (, de elég a terhességtõl való félelem is). (relatív alapérv)" A terhesség a házasságon belül is ugyanúgy lehet nem kívánt, esetleg mert még nincsenek a felek felkészülve a gyermek fogadására. Másrészt: ez az érv úgy szól, mintha a szexuális életnek csupán a gyermeknemzés lenne a célja, pedig bizony az embernél ott van még az örömszerzési funkciója is ugye. - Nekem egyáltalán nem volt olyan érzésem ettõl, mintha az örömszerzés másodlagos vagy elhanyagolható lenne. Ezt szerintem már csak belemagyarázod olyan terjengõ tévhitek miatt, hogy a vallás szerint a szex egyetlen célja az utódok nemzése. Elárulom neked, hogy valamit nagyon keversz az állatvilággal. Ennek a pontnak annyi a jelentése, amit te is olvasol. Mégpedig hogy aki szexel, az teherbe is eshet, Mert nem a gyerek az egyetlen célja a szexnek, de mint tudjuk a szexbõl lesz a gyerek. És igaz hogy házasságban is lehet nem kívánt terhesség, de gondolom te is tudod, hogy az egyház elítéli az abortuszt, így annak lehetõségével nem is igen számol ez az érv. (És most ne menjünk bele, hogy kinek mi a véleménye az abortuszról) "3. Nemi úton terjedõ betegségek (AIDS, szifilisz és egyéb „nyalánkságok”). (relatív alapérv)" Megfelelõ használat esetén pl. az óvszer 100 %-os védelmet nyújt a nemi betegségek ellen. Továbbá, elég nagy baj már az, ha valaki a partnerérõl azt gondolja, hogy nemi betegséget kap el tõle. - Na most magadnak mondasz ellent. Ha meg sem fordul a fejedben, hogy elkaphatsz a partneredtõl bármit is, akkor minek is az óvszer? És mi az, hogy 100% ? Ezt neked ki mesélte be? Mert hogy az óvszergyártók is arra hívják fel az ember figyelmét, hogy sem nemi betegségek, sem terhesség ellen nem nyújt 100%-os védelmet. Amikor pedig óvszerautomatákat helyeznek ki valahol, sokszor azzal jön az egyház, hogy ezzel éppen a szexet hirdetik. Pedig nem. - Én nem tudom mivel jön az egyház, de ha valakinek állandó partnere van és óvszerrel védekeznek rendszeresen, akkor gondolom alapvetõ, hogy többet is beszereznek belõle és nem arra vannak szorulva, hogy minden áldott alkalommal automatához rohanjanak. Akkor kiknek is kell az automata? "4. Fogamzásgátló szerek esetleges káros (mellék)hatása, amúgy is milyen már az elsõ alkalommal ezekkel szórakozni, amikor úgy is elég sok baja van az embernek, hogy eligazodjon az idegen terepen történõ bevetésen. (kiegészítõ érv)" Nem a fogamzásgátló a védekezés egyetlen módszere. -De a legbiztonságosabb és legjobb. Ugyanis nem mindenki szereti a pillanat varázsát azzal agyonütni, hogy gumit keresgél. (Volt már benne részem és mire elõkerült és helyrekerült, el is ment a kedvem az egésztõl) "C)Biokémiai érvek: 5. Szeretkezés közben oxitocin és vazopresszin szabadul fel, ami ragaszkodást vált ki → megnehezíti a szakítást, még ha arra szükség is lenne. (abszolút alapérv)" Mi az, hogy a szétválásra SZÜKSÉG VAN? Ekkora baromságot... azt persze meg sem próbálják megmagyarázni, hogy mi az, hogy erre "szükség van" ez elválásra. - Azért, mert van akinek egyértelmû mikor van szükség az elválásra. Mondjuk, ha személyiségileg nem illenek össze, vagy az életfelfogásuk annyira különbözik, hogy állandó konfliktusokból áll a kapcsolat. De együtt maradnak, mert valamilyen szempontból ragaszkodnak egymáshoz, azonban együtt élni képtelenek. Van ilyen. "6. Ez a ragaszkodás nemcsak a házastárs iránt marad meg, hanem az exek iránt is. (abszolút alapérv)" Igen, meg az ember szülei, családja iránt is... ezek alapérvek? - Az átlag ember a családjához nem szexuális alapon ragaszkodik. De nem akarok beleszólni a családi életedbe. Kinek hogy. "D)Pszichikai érvek: 7. Az elsõ alkalom mély nyomot hagy az emberben, ezért jó azt a házastársával átélni. Meglepõ módon csak egyszer lehet valakivel elõször szeretkezni. (abszolút alapérv)" És mi van akkor, ha ez az elsõ élmény még csak nem is jó? Jobbat kérdezek: mi van akkor, ha a házasságkötés után kiderül, hogy a feleknek nem mûködik együtt a szex? Erre is kéretik egy értelmes válasz. - Benne van a pakliban, hogy nem jó az elsõ. Az életben sok dologgal megesik, hogy elsõre nem sikerül valami. Az értelmesebbje ilyenkor tovább próbálkozik, tanul, fejlõdik és majd sikerül. A szexet igenis tanulni kell. Ritka akinek elsõre jól megy. És ha az emberek összecsiszolódnak, akkor a feleknek mûködni fog a szex. Miért is ne mûködne? Biológiailag összeillenek, egymás igényeit pedig ki kell ismerni, meg kell tapasztalni. Neked csak olyanokkal volt kapcsolatot, akik rögtön tudták az igényeidet? Mert nekem volt olyan, hogy valakivel nem volt jó, elmondtam hogy és mit szeretek és õ is elmondta mit szeret és úgy csináltuk. Így is lehet, meg feladni is. "8. A szex kerül központba, ami elvonja a figyelmet egymás megismerésérõl, ami elõfeltétele annak, hogy felelõsen lehessen egymás mellett dönteni. Szex elhomályosítja a kritikus látásmódot, ami rossz párválasztási döntéshez vezethet. (abszolút alapérv)" Egymás testének szexuális úton való megismerése egyenesen kívánatos. Ez a pont már itt felborul. - Ebben igazad van. De egy tartós együttélés nem csak szexbõl áll a normális embereknél. Vannak, akik a másik személyiségét is meg akarják ismerni és nem csak a testét. "9. Mindenáron a másik megtartása marad a cél (nehogy már másé legyen!) → erõsödik a féltékenység iránti fogékonyság, ami megmérgezheti a kapcsolatot. (abszolút alapérv)" Intelligens embereknél ez nem igaz, egy érzelmileg intelligens ember tudja, hogy mikor kell elengednie a másikat. Olyan ez, mintha az egyház ösztönlényekként, vezetésre szoruló birkákként kezelné az embereket - a híveit -, holott õk egyáltalán nem azok. - Azt hiszem, te itt is nagyon félreértelmeztél valamit. A féltékenységrõl van szó, ami nem hiszem, hogy intelligencia kérdése. És sok embernek fordul meg a fejében, ha a feleségén átment János meg a város, hogy nem voltak-e jobbak, vagy miben lehettek mások és hogy nem lesz-e aki még nála is jobb és akkor az asszonyka lelép. Nem volt szó róla, hogy nem engedi el, ha menni akar. De szerelmes ember igenis akarja, hogy örökké tartson. "10. A szex beszûkítheti az ember figyelmét, ami könnyen vezethet a család és a barátok elhanyagolásához. (abszolút alapérv)" A szex hiánya pedig frusztrációhoz vezet. Ez tudományosan bizonyított tény, de bárki meg is tapasztalhatja a való életben. A szex éppen, hogy segít. Egészségesebb lesz tõle mind a szellem, mind a lélek. -Nem hiányzik, amit nem ismersz. És szerintem csak akkor lesz egészségesebb az ember a szextõl, ha az lelkileg is megalapozott. Pasiknál lehet máshogy van és érzelmek nélkül belemennek, ösztönbõl (hoppá! Állítod, hogy a szex szükséglet mind fizikai mind szellemi szempontból, vagyis ösztönszerû. És még az egyház titulálja ösztönlénynek az embert.), de a nõk nagy részének érzelmi háttér is kell. "E)Pszichoszomatikus érv: 11. Az ember úgy van beprogramozva, hogy a teste és a lelke szoros egységben mûködik → ha nincs meg a lelki síkon még a szoros kapcsolat, akkor annak testi síkon sem tud igazán örülni + így nem inflálódik a szeretet testi kifejezésének többi módja, ráadásul magas árfolyamon marad a szeretkezés is a házasság elején, ami kritikus idõszak, mivel ekkor történik meg az összecsiszolódás. (abszolút alapérv)" Ha pedig nincsen meg testi síkon a szoros összhang, a kapcsolat akkor a lelki síkon sem lehet meg. Ez oda-vissza összefüggés. - A testi összhang kialakulásába nem megyek bele megint. Dolgozni kell érte, nem magától van az esetek többségében. "F)Lelki érvek: 12. Ez egy lehetséges módja az önmegtartóztatás gyakorlásának, amire szükség lesz ahhoz, hogy a házasságban is kitartsanak a házastársak egymás mellett + látja azt az illetõ, hogy saját maga és a párja ilyen téren mennyire önmegtartóztató. (kiegészítõ érv)" Tehát, a jelen pillanatban azért tartóztassa meg magát valaki, hogy majd, a jövõben, egy esetlegesen létrejövõ házasságban képes legyen erre, amikor is nagy szükség lenne a testi együttlétre is? Még egyszer: a szexualitás az emberi psziché része, nem lehet következmények nélkül elfojtani - megpróbálni elfojtani. - Egy házasságon belül is lehet szükség önmegtartóztatásra. Gondoljunk csak azon alapvetõ dologra, amikor a nõ menstruál, vagy szülés idején, esetleg, ha bármelyik fél beteg, vagy teszem azt, ha olyan egészségügyi gondok vannak, hogy az egyik fél részérõl nem lehetséges a szex. Ezek lehetnek átmeneti vagy többé kevésbé állandósuló problémák. És egy jó kapcsolatnak ez nem halála. "13. Az ember úgy van beprogramozva, hogy csak egy embernek tudja igazán odaadni magát → kiégés (abszolút alapérv)" Baromság, esetleg erre valami racionális érv? Ja, és a ember nem programozott, önálló akarattal rendelkezõ élõlény. :) - Biológiai programozás, te nagyon csökött. Vagyis ami a génjeidbe van kódolva. Minthogy az ember társas lény, vagy hogy téged a nemiszerved vezet. "14. Az elsõ szeretkezés a legjobb nászajándék, amit adhatnak egymásnak a házastársak; ünnep után szokott lenni ajándékozás nemde… (abszolút alapérv)" Nyilván. És mi van akkor, ha az elsõ szeretkezés akármelyik félnek élete legrosszabb élményévé válik? Hiszen akkor feltételezzük, hogy - különösen a nõkre igaz ez az állítás - élete legboldogabb napjaként próbálja megélni, egész fiatalságában arra a napra vár. Ha ehhez társul egy borzalmas éjszaka, egész életére tönkrevágja a lelkét. De a férfiakra is igaz lehet ez, akár. - És akkor mi a megoldás szerinted? Feküdjön mindenki össze elsõ alkalommal olyannal, akit mondjuk utál? Mert akkor az esetleges rossz élményt vele társítaná. Úgyis mindegy neki, addig is utálta, nem? "+2. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy akik kicsapongó szexuális életet élnek házasság elõtt, azoknak általában problematikus lesz a házasságuk. (kiegészítõ érv)" Az én statisztikai adataim meg azt mutatják, hogy aki fiatalon kiélte magát, kisebb eséllyel fogja késõbb úgy érezni, hogy fiatalkorában elszalasztott valamit. "K****ból lesz a legjobb feleség." De nyilván, vallásos körökben ilyen szavakat nem szabad használni. :) - Én meg úgy vallom, hogy ha férfi lennék nem vennék el olyat, aki több [email protected] fogott mint kilincset. De te akkor válogass az autópályák mentén. Az biztos, hogy olyan kiégett, szétlyuggatott nõket találsz ott, aki nem hogy félremenni nem fog, de még neked sem teszi szét a lábát, annyira undorodni fog a szextõl. Ezt nevezik kiégésnek, csakhogy tudd.
Majdnem 29 éves vagyok. Soha nem voltam házas. Több, mint 15 éve nem vagyok szûz. Eddigi életem során szexeltem kb. 30-32 lánnyal. Volt 7 magyar barátnõm, volt 3 európai partnerem, egy amerikai, egy közel-keleti, a többi délkelet ázsiai. Az utóbbiak többségének nevére sem emlékszem, pedig nem egyórás kapcsolatok voltak... Úgy érzem, hogy viszonylag sok tapasztalatot szereztem. Nem csináltam gyereket (remélem) senkinek, nem szereztem nemi betegségeket sem. Nekem a jó szex nem minden, de nagyon fontos. Szeretem, ha a lányokat sorozatos orgazmusokat élnek át. Nem egynél, nem kettõnél el is tudtam érni. Pont ezért egész biztos, hogy nem vennék el egy olyan lányt, akinek nincs tapasztalata. Nem szeretek zsákbamacskázni sem. Hûségesnek kéne lennem egy olyan lányhoz, akirõl kiderül, hogy béna "fadarab" az ágyban? Ha a szüzességem elvesztésével a házasságig várnom kéne, akkor mennyivel unalmasabb lett volna már az eddigi életem? Szerintem a házasság elõtti szex tiltása hülyeség.
"A válasz írója 71%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: tegnap 18:07" Akkor menjünk pontonként, már csak a te mondataidat fogom idézni: "- Az van benne, hogy "akarva, akaratlanul". Én intelligensnek tartom magam, de megesett már velem, hogy minden szándék nélkül arra gondoltam, hogy ezt vagy azt egy exem mennyivel jobban vagy rosszabbul csinált. Fõleg amikor még szexuálisan elég tapasztalatlan voltam. Szerencsés vagy, ha neked mindenki akihez az aktuális párodon kívül közöd volt, kitörlõdött. Vannak akik emlékeznek." Hogy emlékezem rá, nem jelenti azt, hogy hozzá HASONLÍTGATOM. Nagyon nagy különbség van a kettõ között ám. Tovább, nem törlõdött ki senki. Hogy pedig neked akarva akaratlanul eszedbe jutott. Van ilyen. Az emberi psziché része. Ezt el kell fogadni. "- Nekem egyáltalán nem volt olyan érzésem ettõl, mintha az örömszerzés másodlagos vagy elhanyagolható lenne. Ezt szerintem már csak belemagyarázod olyan terjengõ tévhitek miatt, hogy a vallás szerint a szex egyetlen célja az utódok nemzése. Elárulom neked, hogy valamit nagyon keversz az állatvilággal. Ennek a pontnak annyi a jelentése, amit te is olvasol. Mégpedig hogy aki szexel, az teherbe is eshet, Mert nem a gyerek az egyetlen célja a szexnek, de mint tudjuk a szexbõl lesz a gyerek. És igaz hogy házasságban is lehet nem kívánt terhesség, de gondolom te is tudod, hogy az egyház elítéli az abortuszt, így annak lehetõségével nem is igen számol ez az érv. (És most ne menjünk bele, hogy kinek mi a véleménye az abortuszról)" Ezzel az érvvel csak az a baj, hogy úgy állítja be a dolgokat, hogy "ha nem akarsz gyereket, nem akarsz szexelni". Pedig a dolog egyáltalán nem ilyen egyszerû. "- Na most magadnak mondasz ellent. Ha meg sem fordul a fejedben, hogy elkaphatsz a partneredtõl bármit is, akkor minek is az óvszer? És mi az, hogy 100% ? Ezt neked ki mesélte be? Mert hogy az óvszergyártók is arra hívják fel az ember figyelmét, hogy sem nemi betegségek, sem terhesség ellen nem nyújt 100%-os védelmet." Ha pedig feltételezzük azt, hogy valaki a partnerében bízik annyira, hogy nem kap el tõle semmilyen betegséget, akkor az egyház miért használhatja ezt érvként, én pedig miért nem? :) A 100 %-ban tévedtem. "- Én nem tudom mivel jön az egyház, de ha valakinek állandó partnere van és óvszerrel védekeznek rendszeresen, akkor gondolom alapvetõ, hogy többet is beszereznek belõle és nem arra vannak szorulva, hogy minden áldott alkalommal automatához rohanjanak. Akkor kiknek is kell az automata?" Tudod, az úgy van, hogy egy boltban baromi ciki tizenévesen óvszert kérni az eladó nénitõl. :D Fõleg, ha prûd, vallásos is az a drága néni. Lélektanilag célszerûbb az óvszerautomata, sokkal célszerûbb. "-De a legbiztonságosabb és legjobb. Ugyanis nem mindenki szereti a pillanat varázsát azzal agyonütni, hogy gumit keresgél. (Volt már benne részem és mire elõkerült és helyrekerült, el is ment a kedvem az egésztõl)" Nem éppen, a fogamzásgátlók hibaaránya nagyobb, mint az óvszereké. :) Mellesleg: a 4. pontban leírt negatív tulajdonságok függetlenek attól, hogy a nõ házasságon belül, vagy azon kívül szedi a fogamzásgátlót. "- Azért, mert van akinek egyértelmû mikor van szükség az elválásra. Mondjuk, ha személyiségileg nem illenek össze, vagy az életfelfogásuk annyira különbözik, hogy állandó konfliktusokból áll a kapcsolat. De együtt maradnak, mert valamilyen szempontból ragaszkodnak egymáshoz, azonban együtt élni képtelenek. Van ilyen." Drága, ha személyiségileg nem illenek össze, mi a fenének fekszenek le egymással? Ez nevetséges, már bocs. El szabad felejteni a nem szerelembõl való szeretkezést. "- Az átlag ember a családjához nem szexuális alapon ragaszkodik. De nem akarok beleszólni a családi életedbe. Kinek hogy." A ragaszkodás elsõdleges oka ideális esetben egy párkapcsolatban sem a szex, hanem a szerelem. "- Benne van a pakliban, hogy nem jó az elsõ. Az életben sok dologgal megesik, hogy elsõre nem sikerül valami. Az értelmesebbje ilyenkor tovább próbálkozik, tanul, fejlõdik és majd sikerül. A szexet igenis tanulni kell. Ritka akinek elsõre jól megy. És ha az emberek összecsiszolódnak, akkor a feleknek mûködni fog a szex. Miért is ne mûködne? Biológiailag összeillenek, egymás igényeit pedig ki kell ismerni, meg kell tapasztalni. Neked csak olyanokkal volt kapcsolatot, akik rögtön tudták az igényeidet? Mert nekem volt olyan, hogy valakivel nem volt jó, elmondtam hogy és mit szeretek és õ is elmondta mit szeret és úgy csináltuk. Így is lehet, meg feladni is." Ez egy baromság. Én meg ismertem olyat, hogy a lány és a fiú SZERELMES volt egymásba, mégsem ment nekik a szex másfél évnyi próbálkozás után sem. Na most akkor? Errõl a feladás dologról: hiábavalóan senki szeretné rááldozni az életét egy másik emberre. Ugyanis az idõ az egyetlen dolog, amit senki sem adhat neki vissza. "- Ebben igazad van. De egy tartós együttélés nem csak szexbõl áll a normális embereknél. Vannak, akik a másik személyiségét is meg akarják ismerni és nem csak a testét." Mint írtam, el szabad felejteni a szerelem nélküli szexet. :D Bizony, egy szerelemben sem csak a szex az egyetlen mozgatóerõ. Ott is megismerik egymás személyiségét, ennek semmi köze a házassághoz. "- Azt hiszem, te itt is nagyon félreértelmeztél valamit. A féltékenységrõl van szó, ami nem hiszem, hogy intelligencia kérdése. És sok embernek fordul meg a fejében, ha a feleségén átment János meg a város, hogy nem voltak-e jobbak, vagy miben lehettek mások és hogy nem lesz-e aki még nála is jobb és akkor az asszonyka lelép. Nem volt szó róla, hogy nem engedi el, ha menni akar. De szerelmes ember igenis akarja, hogy örökké tartson." De igen, a féltékenység is, annak kimutatása is intelligencia kérdése. Semmi egyéb. Jobbak pedig mindig vannak, még a szexben is. Ezt lehet nem elfogadni, lehet nem szeretni, de attól még így van. Egy szerelmes ember viszont nem azon gondolkodik, hogy a párjának kivel volt/lenen a jobb. Intelligens ember pedig tudja, hogy SEMMI sem tart örökké. Sõt azt is, hogy nem csak egy igazi létezhet egy ember életében. "-Nem hiányzik, amit nem ismersz. És szerintem csak akkor lesz egészségesebb az ember a szextõl, ha az lelkileg is megalapozott. Pasiknál lehet máshogy van és érzelmek nélkül belemennek, ösztönbõl (hoppá! Állítod, hogy a szex szükséglet mind fizikai mind szellemi szempontból, vagyis ösztönszerû. És még az egyház titulálja ösztönlénynek az embert.), de a nõk nagy részének érzelmi háttér is kell." Lelkileg megalapozott: Szerelembõl szex? Hányadszor is írom le? Harmadszor? A szex mind fizikai, mind lelki szempontból ösztönszerû: Igen, állítom, hogy a szex ösztönszerû. Vagy te talán tudatosan befolyásolod a szexuális vágyadat? "- A testi összhang kialakulásába nem megyek bele megint. Dolgozni kell érte, nem magától van az esetek többségében." Ez nem válasz arra, amit én írtam. A test és a lélek oda-vissza függ össze. Van azonban olyan, mint fentebb is írtam, hogy akármennyi munkával sem lesz meg a testi összhang. Ennyi. "- Egy házasságon belül is lehet szükség önmegtartóztatásra. Gondoljunk csak azon alapvetõ dologra, amikor a nõ menstruál, vagy szülés idején, esetleg, ha bármelyik fél beteg, vagy teszem azt, ha olyan egészségügyi gondok vannak, hogy az egyik fél részérõl nem lehetséges a szex. Ezek lehetnek átmeneti vagy többé kevésbé állandósuló problémák. És egy jó kapcsolatnak ez nem halála." Mármint mi a halála? A szex hiánya, nos, igen, elképzelhetõ. Ez házasságon belül és kívül is így van. "- Biológiai programozás, te nagyon csökött. Vagyis ami a génjeidbe van kódolva. Minthogy az ember társas lény, vagy hogy téged a nemiszerved vezet." Nem az vezet. Ettõl függetlenül fenntartom: nem csak egy igazi létezhet az életben. Esetleg, egy túlidealizált, romantikus lányregényben így van, de a való életben biztosan nem. "- És akkor mi a megoldás szerinted? Feküdjön mindenki össze elsõ alkalommal olyannal, akit mondjuk utál? Mert akkor az esetleges rossz élményt vele társítaná. Úgyis mindegy neki, addig is utálta, nem?" A megoldás az, hogy nem a nászéjszakán feküdnek le egymással elõször, hanem jóval korábban megismerik egymást testét. Ennyi az egész. A G/1-re elfelejtettél választ írni. :D És végül: - Én meg úgy vallom, hogy ha férfi lennék nem vennék el olyat, aki több [email protected] fogott mint kilincset. De te akkor válogass az autópályák mentén. Az biztos, hogy olyan kiégett, szétlyuggatott nõket találsz ott, aki nem hogy félremenni nem fog, de még neked sem teszi szét a lábát, annyira undorodni fog a szextõl. Ezt nevezik kiégésnek, csakhogy tudd. Az a szó, hogy sarkítás, mond neked valamit? ERÕSEN sarkítottam abban, amit írtam, szinte az összes pontban. De neked ez nem jött át, úgy tûnik. A kiélés nem feltétlenül jelenti, hogy több emberrel fekszik le, mint ahányba szerelmes, de tapasztalatokra akkor is szükség van, mind érzelmi, mind szexuális téren.
18.07 (71%) szimpatikus férfi vagy, igazi értékes ember, érett a gondolkodásod, helytállóak az érveid. Aki pedig csak ellentmondásra képes meg alaptalan, saját ötletek alapján felállított álérvekkel dobálózni, az annyit is ér mint az üres érvei. 20L

Bűn a házasság elötti szex?

Legjobb válasz: Sok ideig en is megprobaltam megtartani.Szuleim vallasosak, es ugy voltam nevelve. Viszont, mikor oda kerultem azzal a nagy szerelemmel, egyszeruen elvette az eszem es megtortent. S akkor mar nincs visszaut..Azzal mai napig nem ertek egyet, h jobbra balra ezzel azzal..de szerintem nem tudsz a mai vilagban szex nelkul kpcsolatot fenntartani, ez biztos!Ugyh ha kapcsolatban vagy es tartos, resze a kapcsolatnak, mert egy masik szintre viszitek vele a kapcsolatotokat, s ha valaki szeretetbol tesz valamit, annak rossz szandeka nincs.

Sok ideig en is megprobaltam megtartani.Szuleim vallasosak, es ugy voltam nevelve. Viszont, mikor oda kerultem azzal a nagy szerelemmel, egyszeruen elvette az eszem es megtortent. S akkor mar nincs visszaut..Azzal mai napig nem ertek egyet, h jobbra balra ezzel azzal..de szerintem nem tudsz a mai vilagban szex nelkul kpcsolatot fenntartani, ez biztos!Ugyh ha kapcsolatban vagy es tartos, resze a kapcsolatnak, mert egy masik szintre viszitek vele a kapcsolatotokat, s ha valaki szeretetbol tesz valamit, annak rossz szandeka nincs.
Nem! Inkább szexelek házasság elõtt és egy olyanhoz megyek hozzá feleségül, akivel tudom hogy jó, mint egy olyanhoz, akivel életemben nem voltam és ha rossz, akkor meg válhatunk! Mert egy kapcsolatban/házasságban igenis számít a szex, bárki bármit is mondd! Persze senki nem ez alapján választ, de fontos tényezõ!
Egyetértek az elõttem szólóval. De ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie. Számomra nem számít bûnnek, habár még nem feküdtem le senkivel. Majd ha úgy érzem, itt az ideje :-)
Tiz parancsolat egyike: Ne paráználkodj! Mondjuk azért furcsálom a kérdést, mert a mai világban ez már senkit nem izgat. Engem is úgy neveltek (nevelnek), hogy házasság elõtt tilos. De nem érdekel. Az igaz, hogy nem élhetsz olyannal, akit nem próbáltál ki (bármilyen csúnyán is hangzik). Mert igaza van a fentieknek, a szex igen is fontos. Azért tényleg érdekelne, hogy hogyan merült fel benned ez a kérdés. A másik meg az, hogy te hiába döntenél úgy, hogy házasság elõtt nincs szex, de alig lehet olyat találni aki szintén ezen a nézeten van.
nem.
Vallásos családokban igen, de egy "normál" (ilyen csúnyán fogalmazva :S)családban nem. De amúgy mindenkinek a lelkiismeretére van bízva.
Vallásos családokban igen, de egy "normál" (ilyen csúnyán fogalmazva :S)családban nem.
Ha komoly kapcsolatban teszik: NEM
Igen bûn a házasság elõtti szex, és nem lehetetlen a szex nélküli együtt járás a házasság elõtt. Tudok olyan emberekrõl, akiknek sikerült. De azt hiszem, hogy ezt mindkét feélnek akarni kell, különben halálra van itáélve a próbálkozás. (Nekem sem sikerült...)
Bûn bizony! Nehogy megtedd, különben pokol tüzén fogsz elporladni!
Nem bûn, csak ezt is arra méltó személlyel kell megtenni.A mértéket meg kell tartani, és nem fûvel-fával...Aki sok mindenkivel megteszi az KIÉG, és egy házasságban csak kötelességtudatból, nagy unszolásokra teszi.
Én lány vok és úgy gondolom hogy szüzesség csak " egy van " szóval azt annak az egyetlen embernek kellene "odaadni" akit tényleg szeretsz, nem csak úgy bárkinek. És persze házasság után. Igen, bûn Gyónd meg
BÛN!!!! Ha már házasság elõtt megteszed, akkor mi értelme marad a házasságnak?????? Ha házasság elõtt élsz nemi életet, akkor lesz egy alapod, amihez mindig hasonlítani fogsz, DE: ha egyedül a férjednek, feleségednek adod oda magad, akkor neked az lesz a legjobb, hiszen nincs is más tapasztalatod. HIDD EL!!! Ez egy több ezer éve mûködõ dolog, szerinted miért találták ki. Ez a boldog házasság egyik alapja.
Mégis miért lenne bûn????
pl azért amit az elõtted levõ válaszadó leírt!!!!!!
Hát figyelj, ez az õ véleménye! De attól, mert te meg õ meg még sokan így gondoljátok, nem kell másnak is így gondolni!!!! Akinek bûn, hát ne tegye, kit érdekel??!! Jó hogy nem szabják már meg azt is, hányszor szeretkezzek egy héten!! De felesleges itt gyõzködni egymást, attól, hogy szerinted bûn, én még azzal fekszek össze, akivel akarok! =) Zavar téged, ha valaki nem szüzen megy férjhez? Egyébként képzeljétek, ismerek olyan házaspárt, akik már nem voltak szüzek, mikor egybekeltek, és érdekes módon mind a mai napig jól meg vannak egymással!!! =)
"Akinek bûn, hát ne tegye, kit érdekel??!! Jó hogy nem szabják már meg azt is, hányszor szeretkezzek egy héten!!" A középkorban ezt is megszabták: kb. 180 napon tilos volt az évben. Különbözõ ünnepek, neves hitéleti és egyházi események napján. Ezt akarják néhányan feléleszteni, gondolom...
AZ!!!!!!ÚGYHOGY NE SZEXELJETEK GYERMEKEIM, ÁLLJATOK ELLEN A GONOSZ CSÁBÍTÁSÁNAK, MERT ISTEN HARAGJA LESÚJT REÁTOK!!!!!IMÁDKOZZATOK SZÜNTELENÜL, HISZ A GONOSZ MINDENÜTT JELEN VAN, ÉS HA NEM FIGYELSZ, MÁR A SZEXRABSZOLGÁJÁVÁ IS TETT!! HALLELUJA!!
Házasság elõtti szeretkezés Katolikus Egyház szerint nem érdemes (nem szerencsés itt a bûn szót használni). Mivel indokolható ez? A)Praktikus érv: 1. Hülyén érezné magát az ember, ha a házastársát akarva, akaratlanul szexuális téren mással hasonlítaná össze. (abszolút alapérv) B)Biológiai érvek: 2. Lehetséges a teherbe esés → nem kívánt terhesség vagy abortusz (, de elég a terhességtõl való félelem is). (relatív alapérv) 3. Nemi úton terjedõ betegségek (AIDS, szifilisz és egyéb „nyalánkságok”). (relatív alapérv) 4. Fogamzásgátló szerek esetleges káros (mellék)hatása, amúgy is milyen már az elsõ alkalommal ezekkel szórakozni, amikor úgy is elég sok baja van az embernek, hogy eligazodjon az idegen terepen történõ bevetésen. (kiegészítõ érv) C)Biokémiai érvek: 5. Szeretkezés közben oxitocin és vazopresszin szabadul fel, ami ragaszkodást vált ki → megnehezíti a szakítást, még ha arra szükség is lenne. (abszolút alapérv) 6. Ez a ragaszkodás nemcsak a házastárs iránt marad meg, hanem az exek iránt is. (abszolút alapérv) D)Pszichikai érvek: 7. Az elsõ alkalom mély nyomot hagy az emberben, ezért jó azt a házastársával átélni. Meglepõ módon csak egyszer lehet valakivel elõször szeretkezni. (abszolút alapérv) 8. A szex kerül központba, ami elvonja a figyelmet egymás megismerésérõl, ami elõfeltétele annak, hogy felelõsen lehessen egymás mellett dönteni. Szex elhomályosítja a kritikus látásmódot, ami rossz párválasztási döntéshez vezethet. (abszolút alapérv) 9. Mindenáron a másik megtartása marad a cél (nehogy már másé legyen!) → erõsödik a féltékenység iránti fogékonyság, ami megmérgezheti a kapcsolatot. (abszolút alapérv) 10. A szex beszûkítheti az ember figyelmét, ami könnyen vezethet a család és a barátok elhanyagolásához. (abszolút alapérv) E)Pszichoszomatikus érv: 11. Az ember úgy van beprogramozva, hogy a teste és a lelke szoros egységben mûködik → ha nincs meg a lelki síkon még a szoros kapcsolat, akkor annak testi síkon sem tud igazán örülni + így nem inflálódik a szeretet testi kifejezésének többi módja, ráadásul magas árfolyamon marad a szeretkezés is a házasság elején, ami kritikus idõszak, mivel ekkor történik meg az összecsiszolódás. (abszolút alapérv) F)Lelki érvek: 12. Ez egy lehetséges módja az önmegtartóztatás gyakorlásának, amire szükség lesz ahhoz, hogy a házasságban is kitartsanak a házastársak egymás mellett + látja azt az illetõ, hogy saját maga és a párja ilyen téren mennyire önmegtartóztató. (kiegészítõ érv) 13. Az ember úgy van beprogramozva, hogy csak egy embernek tudja igazán odaadni magát → kiégés (abszolút alapérv) 14. Az elsõ szeretkezés a legjobb nászajándék, amit adhatnak egymásnak a házastársak; ünnep után szokott lenni ajándékozás nemde… (abszolút alapérv) G)Teológiai érv: 15. Isten a szeretkezést a házasságra szánta az ember érdekébõl (sok vallásban megtalálható ez a törvény). Egyesekben éppen emiatt bûntudat keletkezik. (kiegészítõ érv) G)Példa érvek: +1. Több ember várt volna vele (én saját fülemmel hallottam gólyatáborban egy vadidegen lánytól. (kiegészítõ érv) +2. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy akik kicsapongó szexuális életet élnek házasság elõtt, azoknak általában problematikus lesz a házasságuk. (kiegészítõ érv)
Érdekes kérdés ez.Mindenesetre jó nagyot nevetek rajta, hogy a megkisértést minden vallás valami antropomorf lénynek tulajdonitja, és nem az ember saját lelkiismeretét hibáztatja valamiért.
bûn hát
Nokica -- Ez az én VÉLEMÉNYEM..: [ne érts vele egyet s ne fogadd el kételyek nélkül! de figyelj rá, HÁTHA értékes Számodra.] BEVEZETÕ: Én nem csak hiszem... TUDOM, hogy van Isten. :) A hosszas kutatások, rengeteg nézõpont megismerése, saját tapasztalatok és Müller Péter írásai felnyitották a szememet életem/életünk egyik központi kérdésével kapcsolatban. (Tudom, hogy õ nem hamis tanító. Mondja is, ne higgyünk vakon - neki sem.) Véleményemet több ponton alá tudom támasztani, de nem az a célom, hogy megtérítsek bárkit is. AZ IGAZSÁGOT NEM HIRDETNI KELL, HANEM MEGVALÓSÍTANI. Ó, drága egyházak! Lehet egyháznak nevezni azt, melynek ennyi ágazata van? HOL AZ EGYSÉG?? Egymásra, másokra mutogatni tudunk. Holott minden bennünk kezdõdik. "Elõször a saját házad táján sepregess", szokták mondani. Nem akarok olyan lenni, aki "bort iszik és vizet prédikál". A LÉNYEG: A SZERETkezés a szeretet+szerelem testi megnyilvánulása. Amennyiben így tekintesz rá, egyáltalán nem bûn, sõt! Ugyanis mi Jézus fõ tanítása? A SZERETET. A házasság már materialista intézmény. Az egyházak/a politika szabályozni akarták az embereket ezáltal is. + Ha elfojtod magadban a testi vágyat, azzal egy ponton már nem vagy igaz - s ami nem igaz, nem valódi, az hazugság. Ugyanakkor úgy vélem, olyannal váljuk eggyé, akivel valóban összetartozunk. UTÓSZÓ: Vitatkozni lehet - de köztudott: csak azt a vitát nyerhetjük meg, melyet nem kezdünk el. ^^ Ezt félretéve, szívesen veszek bárminemû észrevételt a bigott káromlásokon kívül. 1 ajánlott weboldal -a sok közül-: http://edesviz.hu/hu/magazin/cikk/szex-es-buntudat-betegseg-..
utolsó voltam: NEM vagyok házasságellenes - sõt! ne haragudjatok, a materialista intézmény kifejezésért. csak részben az.
Ezt az egész bûn szót teljesen elcsépelték a vallási fanatisták. Mindenre rámondták ami nem tetszett nekik, függetlenül attól hogy ez tényleg rossz volt-e. A szex csak akkor bûn ha kihagyod. :)
Copy+Paste módon be lehet másolni akár egész könyvtárnyi mennyiségû infót is. Brrr.... Röviden, tömören: Bûn az, ha valamivel valamilyen kárt, vagy bántódást okozunk valakinek. Amennyiben a házasságon kívüli szexet mindkét fél EGYFORMÁN akarja, akkor abban semmi, de semmi elítélendõ dolog nincs. Ha az egyik kizsarolja a másikból vagy erõszakoskodik, megdumálja, de a másik még nem érzi elég érettnek a kapcsolatot, akkor viszont bûn, mert az "élni és élni hagyni" alapelvet (ami szerintem sokkal jobb és életszerûbb, mint akármi szentfazék zsolozsmázás) sérti meg. No meg azt tartom még bûnnek, vagy inkább gyengeségnek, ha valaki félrekefél. Tehát hûségesnek mutatkozik, de nem az. Az ilyen ember az hiteltelen és gyáva. De pl az egyéjszakás kaland sem bûn, ha pl két szingli, kölcsönös akarattal teszi azt.
tegnap 18:35 Úristen! Tõled kéne óvni az emberiséget, nem a házasság elõtti szextõl!!!! :D
A tíz parancsolatban szándékos melléfordítás van, az nem "Ne paráználkodj!" hanem "Ne törj házasságot!". Néhány vallás elítéli, de nem bûn ha te nem érzed annak. A szex lehet a szerelem, a törõdés egy fizikai kifejezése, mint a csók, az ölelés. Ezen kívül, sok pár össze sem házasodik, vagy évekig együtt járnak / élnek elõtte. El tudod képzelni az életedet õrült szerelemben, közös háztartásban, annyi ideig, szex nélkül? "A nõnek kötõdnie kell a férfihoz, hogy szeretkezzen vele, a férfinak szeretkeznie kell a nõvel hogy kötõdést érezzen" Ebben van valami.
Már ne haragudj: bûn-e a házasságban a szex, ha NEM a gyermeknemzés a célja? Bûn-e ugyanitt, ha teljesen meztelenül teszik - ráadásul VILÁGOSBAN - sõt: el se takarják magukat közben? A legtöbb vallás normálisabban áll hozzá ehhez - csak a kereszténység az, amelyik megnyomorítja az embereket ezekkel a tabukkal. Nem is gondolnád, mekkora károkat okoz ezzel. Így fordulhat elõ, hogy bekerül valaki a házasságba, és megerõszakolja a nászéjszakán a feleségét. És õ se igazán fogja élvezni (mert még mindig valahol bûnnek érzi - és amúgy nõt még életében nem látott közelrõl) - az asszonyka meg aztán sok mindent fog érezni, csak örömet nem! Remek kilátások egy házasságra, az biztos!
Kocsit sem veszel tesztkör nélkül. Nem bûn. -G-
A házasság elõtti szex bûn a katolikus erkölcstan szerint. Egyek sajnos félreértelmezik és azt hiszik, hogy azok a k papok akarnak velünk kicseszni, mert nekik nem lehet és akkor nekünk se lehessen. Ez tévedés. A házasság elõtti szex legnagyobb ellenérve a gyerekvállalás problémája. Mert bármivel védekezik is a pár szex közben, mindig van egy pici % esély arra, hogy nem kívánt gyerek lesz belõle. A gyereknek csak a házasság ad teljes családi biztonságot. A másik magyarázat, hogy a szex a kapcsolat teljes beteljesülése. Ebben a cselekvésben tudod teljesen átadni magad a társadnak. Ha ezt olyannal teszed, akivel késõbb mégis szakítasz, akkor elpazaroltad ezt a hatalmas ajándékot. A te érdekedben tabu ez a dolog. Vannak, akik azzal érvelnek a házasság elõtti szex mellett, hogy majd tönkre megy a kapcsolat, ha nem tudjátok, hogy milyen a másik az ágyban. Ez hülyeség! A nemi életben ugyanúgy meg kell ismerni egymást. Azt, hogy mit szeret a másik, hogy mi jó neki. Ha azért szakítasz valakivel, mert házasság elõtt szexeltél vele és nem voltál elégedett, akkor elég nagy pancser vagy.
ujjujj... :) szerintem nagyon félreértitek! Isten adott nekem egy lányt, akivel már 5 éve járunk, nemsokára megházasodunk és teljesen tiszták vagyunk. miért jó is ez?! egy részrõl mert tiszteljük egymást, és "megajándékozzuk" egymást a házasság után. Másrészrõl õ nekem az elsõ, és az egyetlen! nem a 8., nem a 10., hanem az elsõ és egyetlen. Harmadrészrõl a nõ nem egy darab hús! van lelke, szelleme, és egy jó kapcsolat alapja nem csupán a szex. Mi lesz ha megöregedtek, mi fog akkor összekötni titeket?! a kocsitesztes hozzászóláshoz csak annyit, hogy nem túl logikus példa, mert egy fogkefét nem próbálok ki mielõtt megveszem...:) tudom, hogy úgy tervezték, hogy jó legyen. Isten teremtette a szexet, azért, hogy megajándékozzon minket, az Õ ajándéka, csak jól kell használni. röviden: házasság elõtt nem elkezdeni, utána nem befejezni- sokak szerint ez az " igazán normális" kapcsolat alapja:) remélem segített
Utolsónak: lesz majd nagy koppanás, ha valami miatt mégsem jön össze a szex! Hallottam már ilyenrõl - több oka is lehet. Rajongtak egymásért - de végül el kellett válniuk, és azóta is normálisan élnek - mással.
Mindenki maga ítéli meg, h. számára mi a bûn.. Csak nem biztos, h. a többség szerint helyesen ítéli meg vki.. Az én véleményem az, h. nem bûn, a szex egy jó dolog, bensõséges, csak az a lényeg, h. olyannal tedd, akit szeretsz, tisztelsz, és õ is így érez irántad. És utolsó elõtti válaszoló: én is lány vagyok, én sem gndolom, h. egy darab hús lennék, és örülök, h. te is így gondolod, de attól még én nem leszek egy darab hús a szeretõ pasim számára, ha a házasságunk elõtt lefexem vele..
a kérdést feltevõnek sztem..nagyon tré élete lehet, ha ilyen kérdést tesz fel, ami arra enged következtetni, hogy valami debil-állat BIGOTT barmok nevelték fel, amit szívbõl sajnálok..nem értem miért nem látják be az emberek, hogy a kereszténység hülyeség, ami egy mesekönyvön alapszik
Nem. Manapság az emberek egyre inkább 30 év körül házasodnak. Szerintem nem sok 30 évesen szûz ember sétál az utcán.
BÛN-E A HÁZASSÁG ELÕTTI NEMI ÉLET? Válasz: Igen, a házasság elõtti nemi élet súlvos bûn. Magyarázat: A paráználkodás (fornicatio) két ember házasságon kívüli testi egyesülése: „Létezik szabad kapcsolat, amikor egy férfi és egy nõ nem hajlandó jogi és nyilvános formát adni kapcsolatuknak, amely a szexuális intimitást is magában foglalja. (...) A kifejezés különbözõ helyzeteket takar: vadházasságot, a házasság elutasítását úgy, ahogy van, a hosszú távú elkötelezettség vállalásának képtelenségét. Ezek a helyzetek gyengítik a házasság méltóságát; lerombolják magáról a családról alkotott fogalmat; gyengítik a hûség értelmét. Ellentétesek az erkölcsi törvénnyel: a nemi aktusra kizárólag a házasságban kerülhet sor, azon kívül mindig súlyos bûnt jelent és a szentáldozásból való kizárást" (KEK 2390). A protestáns felekezetek teológusai is általában osztják a katolikus álláspontot (pl.): „A következõ tétel kizárólagos felfogása szöges ellentétben áll korunk erkölcsi felfogásával. Mondjuk ki kertelés nélkül: a Biblia a »porneia« — általa használt kifejezés a meg nem engedett kapcsolatokra — kategóriába sorolja nem csak a tulajdonképpeni perverziót (ahogy a szexológia nevezi), nem csak a házasságtörést (a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, amikor az egyik fél házas), hanem a nem házas személyek kölcsönös megegyezéssel létrejött szexuális kapcsolatát is, többek között a házasság elõtti kapcsolatot" (Dr. Henry Blocher professzor). A nemiség kérdését rendezni kell az ifjúkor házasság elõtti éveiben is. Problémát jelent, hogy míg a biológiai érés egyre hamarabb elkezdõdik (akceleráció), addig egyre inkább kitolódik a házasságkötés idõpontja, és ezzel egy idõben a szellemi-erkölcsi nagykorúsodás folyamata lelassul (retardáció). A jelenséget tovább nehezíti, hogy a közfelfogás a házasság elõtti nemi kapcsolat legitimitását a biológiai érettségben határozza meg. Korunkban már a puszta tilalom nem elegendõ, meggyõzõ érvelés kell annak alátámasztására, hogy a teljes személyi odaadás megköveteli a házasságot; a nemi odaadás az ember totális és végleges kötöttségét, az állandó együvétartozást és a hûséget. II. János Pál szerint „Az egyetlen »hely« azonban, ahol ez az önátadás a maga teljes igazságában megtörténhet, a házasság, vagyis a házastársi szeretet szövetsége: az a tudatos és szabad választás, amellyel a férfi és a nõ fogadják egymást az életnek és a szeretetnek abban a bensõséges közösségében, amelyet Isten maga határozott meg számukra, s amely csak ily módon mutatja meg a maga eredeti tartalmát. A házasság intézménye nem a társadalom vagy egy tekintély törvénytelen beavatkozása, nem is egy külsõség rákényszerítése, hanem a házastársi szerelem szövetségének belsõ igénye, amely nyilvánosan egyetlennek és kizárólagosnak vallhatja magát, hogy így legyen hûséges a Teremtõ Isten tervéhez” (Joan. Paul. II. PP. Familiáris consortio 11.) Ez az Egyház alapnormája. A többi a keresztény irgalom kategóriájába tartozik. Manapság sokan hol halványabb, hol erélyesebb kérdõjelet tesznek e felfogás mögé, ezért szükséges az egyértelmû állásfoglalás: A házasságkötést megelõzõ, vagy azt teljesen mellõzõ nemi aktus egyértelmûen bûn, amely súlyosan sérti az Isten által felállított erkölcsi rendet. Sõt: a házasság elõtti nemi aktus, a házassági szándéktól függetlenül, módosult értelemben vett házasságtörés. A monogámia enyhítõ, de nem felmentõ körülmény. Az Isten 6. és 9. parancsolata tiltja a paráználkodást, illetve a házasságtörést. De ahogyan nemcsak azt nevezzük szentségtörõnek, aki pl. bûneit meg nem bánva, hiteden módon veszi magához az Eukarisztiát, hanem azt is, aki azt gyalázza vagy méltatlanul kezeli; ugyanígy nemcsak azt nevezzük házasságtörõnek, aki már konkrét, fennálló házasságokat borít fel, hanem azt is, aki a házasság méltóságát sérti, s így annak létjogosultságát, szükségességét, s ilyen értelemben isteni eredetét megkérdõjelezi. Ezért kell a házasságon kívüli és így a házasság elõtti nemi aktust is, és mindent, ami a házasság szentségét sérti, analóg értelemben vett házasságtörésnek tekinteni. Azt a hozzáállást pedig, amely nem csak a már teljesen kibontakozott bûnt ítéli el, hanem azt is, ami oda vezet, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanultuk (ld. Hegyi beszéd). A házasság elõtti szexualitás védelmében gyakran szokták felhozni azt, hogy éppen a házasság tartóssága érdekében olyannyira meg akarják ismerni egymást, amennyire csak az együttélés adhat lehetõséget. Populárisabb megfogalmazásban ez néha úgy jelenik meg, hogy „senki nem vesz próba nélkül cipõt.” Az ilyen álláspontra helyezkedõknek elkerüli a figyelmét, hogy a másik ember nem egy cipõ, melynek csak egy funkciója van, melynek teljesen a birtokosa vagyok, sõt kívánságomnak megfelelõen váltogathatom, vagy ha elhasználtam, lecserélhetem; illetõleg - ha már a kereskedelemben akarunk párhuzamokat keresni - értékesebb cikkeket (pl. ház vagy autó) szintén nem lehet egy éves használat után tetszõlegesen kifizetni vagy nemtetszés esetén az árut visszavinni. Ui. ha a házasságkötés elõtt is minden olyan állapot megengedhetõ, amely a házasságban magától értetõdõ (gyermekvállalás, szexualitás stb.), ugyan miféle többletet adhat még ez az ebben az esetben valóban csak bürokratikus intézmény? Úgy fog tûnni a mégis házasságra lépõknek, hogy a házassággal csak az élet terhei és a visszavonhatatlan döntés felelõssége szakadt a nyakukba, és semmi más. Ez pedig a házasságtól való ódzkodáshoz, majd annak elvi elutasításához fog vezetni, hiszen a szexuális örömszerzés az összeszokás, a közös élet kezdeti nehézségein való átlendüléshez nem nyújt segítséget, mert azokkal nem párhuzamos a másik testének felfedezésébõl származó öröm. így a házasság a bilincs szinonimája lesz, ami pedig biológiai katasztrófát von maga után, hiszen a házasságot mellõzõ együttélésekbõl számottevõen kevesebb gyermek születik, s ezért az ún. vadházasság divatja rövid úton vezet a társadalom elöregedéséhez. Az élettel való visszaélés az élet ellen hat. Az ember csak egyszer adhatja oda magát valakinek teljesen. Mi lesz, ha a másik, akinek végleges elkötelezõdés nélkül adta oda valaki a testét, meggondolja magát? Valóban nem kell-e számolni az emberek és az élet kiszámíthatatlanságával? Az elsõ komoly szerelem a legmaradandóbb, mindig viszonyítási alap marad. A szerelem pedig természeténél fogva a beteljesedésre törekszik, s teljességgel a testiségben realizálódik. Ha a visszavonhatatlan döntést követi a testi szerelem, akkor az elsõ szerelem élményét és maradandóságát nyújthatja. Kell-e hangsúlyozni, hogy mint minden igazán értékesnek, a szerelemnek is a felszabadító önlegyõzés adja meg a súlyát, mélységét és méltóságát? Nem éppen ez az ún. szabad szerelem vezetett-e a házasság mai leértékelõdéséhez, a széthullott családokhoz? S mindezeken túl, egyébként sem lehet csak (vagy legalábbis elsõsorban) a testiség alapján eldönteni, hogy kit válasszak életem társául, már csak azért sem, mert nincs semmi garancia arra, hogy aki most testileg megfelel nekem, az tíz év múlva is kielégíti majd ilyen típusú igényeimet: „Manapság sokan követelnek egyfajta »jogot a próbához« olyan esetekben, ahol a házassági szándék fönnáll. Bármilyen szilárd azok elhatározása, akik korai szexuális viszonyba kezdenek, az ilyen viszonyok »nem alkalmasak arra, hogy õszinteségben és hûségben biztosítsák egy férfi és egy nõ személyes kapcsolatát, és fõként, hogy e kapcsolatot megóvják a képzelgésektõl és a vak ösztönöktõk”. A testi egyesülés erkölcsileg csak akkor megengedett, amikor a férfi és a nõ között végleges életközösség jött létre. Az emberi szerelem nem tûri a »próbálkozást«. A személyek egymás közti teljes és végleges odaadását kívánja meg" (KEK 2391). Igazolás: A keresztény elv szentírási háttere: 1. „...de ha meg nem tartóztatják magukat, lépjenek házasságra!" (1 Kor 7, 9). - Radikális apostoli parancs, mely a házasságon kívül csak önmegtartóztatást ismer. 2. „A paráznaság veszélye miatt minden férfinak legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak a férje" (1 Kor 7, 2). — Az Apostol tehát arra gondol, hogy aki nem él házasságban, az abban a veszélyben él, hogy helyzetébõl adódóan a nemi örömöt házasságon kívül keresi, vagyis az apostol szavai szerint paráználkodik. 3. Szt. Pál apostol számára nyilvánvaló követelmény, hogy az eljegyzett leány a menyegzõig érintetlen (intacta) „tiszta szûz" marad. Ez olyannyira evidens, hogy Szt. Pál a Krisztus és Egyháza közötti kapcsolat megvilágítására is felhasználja: „Ahogyan a leánynak tiszta szûznek kell maradnia az egybekelésig, úgy az Egyháznak is szeplõtelen tisztaságban kell várnia Krisztus dicsõséges eljövetelét" (2 Kor 11, 2). 4. ״... Ha azonban igaz, amit szemére vet és nem talált szüzességet a lányban, akkor vessék ki apja házának ajtaján, és a város férfiai kövezzék halálra, mert gonoszságot cselekedett Izraelben, és paráználkodott apja házában" (Deut 22, 20). - Ez az idézet mutatja be, hogy a szentírási törvény, melynek lényege a Tízparancsolat, mit ért a paráznaság (házasságtörés) alatt. A mondat egyértelmû: házasság elõtti nemi aktust (is). A második törvénykönyv ezen kívül több utalásban is szól arról, hogy a házasság elõtti viszonynak a törvény elé keU kerülnie, s noha ezek a törvények az Újszövetségben nem abszolút érvényûek, azért - fõleg ha többször is hangsúlyozottan visszatérnek - mint alapvetõ erkölcsi normákat, mindenképpen iránymutatónak kell tekinteni õket, ha fenn akarjuk tartani a két szövetség összetartozásáról szóló keresztény tanítást. 5. „Úgy bánt húgunkkal, mint egy paráznával" (Ter 34, 31). - Szichem ui. lefeküdt Dinával, Jákob leányával. Ezek ketten szerették egymást, s minél hamarabb össze akartak házasodni. Ettõl függedenül a sugalmazott író jóváhagyja a bosszúálló testvérek fent idézett kijelentését, noha magával a bosszúval - ti. Jákob fiai kiirtották Szichemet és városát - nem ért egyet. A szent szerzõ, aki a sugalmazás hatása alatt az isteni igazságot tévedhetetlenül közli, pusztán a lelki szerelemmel nem tartja igazolhatónak a testi szerelmet. 6. „Add hozzám feleségemet, mert letelt az idõm. Hadd menjek be hozzá!" (Ter 29, 21). Jákob jól ismerte határait, és csak a házasságkötésre való tekintettel kérte Lábántói az engedélyt, hogy »bemehessen« Ráchelhez. 7. „Nem szabad ilyet tenni Izraelben, ne tégy butaságot, ... szólj csak inkább a királynak, õ biztos nem fog megtagadni tõled" (2Sám 13, 12). így szólt Támár, aki nem vonakodott volna az Amnonnal kötendõ házasságtól és az azzal járó szexuális viszonytól, mégsem volt hajlandó szüzességét házasságon kívül odaadni, s Amnon erõszakhoz folyamodott. De hogy nem pusztán a kor követelménye, vagy Támár személyes döntése volt a szüzesség házasságig tartó megõrzése, hanem a kinyilatkoztatásra támaszkodó társadalmi konvenció, azt az bizonyítja, hogy a Biblia Amnon vágyát lehetetlenségként és illetlenségként kommentálja (ld. 2 Sám 3, 2).
Az utolsó válaszadónak: úgy látszik, a bigottság és a perverzió határát súroló grafománia összefüggenek. Nem gondolod komolyan, hogy akárki elolvassa ezt a sokezer karakternyi trágyagránátot. Inkább térj vissza a faszveréshez.:) ui: a Biblia megint csak nem a legautentikusabb forrás, bár tudom, hogy ezt nehezedre esik elhinni
Miért lenne bûn? Azért mert azt mondják??!! A szex az élet egyik legszebb és legcsodálatosabb dolga. Aki szerint ez bûn, az nem tudja mit beszél. Mellesleg az embereket meg kellett valamivel fogni és ez az hogy tiltjuk neki a legkedvesebb dolgait, így gyakorolva hatalmat felettük, mert rásüthetjük a bûnözés bélyegét, mivel úgyis megteszi. Lásd: vallás Asziszi Szt Ferenc óta a keresztény vallás bûnnek tartja, mint ahogy magát a szexet is. Mindenki maga döntse el hogy kellenek-e neki olyan sötét dogmák amelyek megtiltják hogy élvezze az életet!
BÛN-E A HÁZASSÁG ELÕTTI NEMI ÉLET? Válasz: Igen, a házasság elõtti nemi élet súlvos bûn. Magyarázat: A paráználkodás (fornicatio) két ember házasságon kívüli testi egyesülése: „Létezik szabad kapcsolat, amikor egy férfi és egy nõ nem hajlandó jogi és nyilvános formát adni kapcsolatuknak, amely a szexuális intimitást is magában foglalja. (...) A kifejezés különbözõ helyzeteket takar: vadházasságot, a házasság elutasítását úgy, ahogy van, a hosszú távú elkötelezettség vállalásának képtelenségét. Ezek a helyzetek gyengítik a házasság méltóságát; lerombolják magáról a családról alkotott fogalmat; gyengítik a hûség értelmét. Ellentétesek az erkölcsi törvénnyel: a nemi aktusra kizárólag a házasságban kerülhet sor, azon kívül mindig súlyos bûnt jelent és a szentáldozásból való kizárást" (KEK 2390). A protestáns felekezetek teológusai is általában osztják a katolikus álláspontot (pl.): „A következõ tétel kizárólagos felfogása szöges ellentétben áll korunk erkölcsi felfogásával. Mondjuk ki kertelés nélkül: a Biblia a »porneia« — általa használt kifejezés a meg nem engedett kapcsolatokra — kategóriába sorolja nem csak a tulajdonképpeni perverziót (ahogy a szexológia nevezi), nem csak a házasságtörést (a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, amikor az egyik fél házas), hanem a nem házas személyek kölcsönös megegyezéssel létrejött szexuális kapcsolatát is, többek között a házasság elõtti kapcsolatot" (Dr. Henry Blocher professzor). A nemiség kérdését rendezni kell az ifjúkor házasság elõtti éveiben is. Problémát jelent, hogy míg a biológiai érés egyre hamarabb elkezdõdik (akceleráció), addig egyre inkább kitolódik a házasságkötés idõpontja, és ezzel egy idõben a szellemi-erkölcsi nagykorúsodás folyamata lelassul (retardáció). A jelenséget tovább nehezíti, hogy a közfelfogás a házasság elõtti nemi kapcsolat legitimitását a biológiai érettségben határozza meg. Korunkban már a puszta tilalom nem elegendõ, meggyõzõ érvelés kell annak alátámasztására, hogy a teljes személyi odaadás megköveteli a házasságot; a nemi odaadás az ember totális és végleges kötöttségét, az állandó együvétartozást és a hûséget. II. János Pál szerint „Az egyetlen »hely« azonban, ahol ez az önátadás a maga teljes igazságában megtörténhet, a házasság, vagyis a házastársi szeretet szövetsége: az a tudatos és szabad választás, amellyel a férfi és a nõ fogadják egymást az életnek és a szeretetnek abban a bensõséges közösségében, amelyet Isten maga határozott meg számukra, s amely csak ily módon mutatja meg a maga eredeti tartalmát. A házasság intézménye nem a társadalom vagy egy tekintély törvénytelen beavatkozása, nem is egy külsõség rákényszerítése, hanem a házastársi szerelem szövetségének belsõ igénye, amely nyilvánosan egyetlennek és kizárólagosnak vallhatja magát, hogy így legyen hûséges a Teremtõ Isten tervéhez” (Joan. Paul. II. PP. Familiáris consortio 11.) Ez az Egyház alapnormája. A többi a keresztény irgalom kategóriájába tartozik. Manapság sokan hol halványabb, hol erélyesebb kérdõjelet tesznek e felfogás mögé, ezért szükséges az egyértelmû állásfoglalás: A házasságkötést megelõzõ, vagy azt teljesen mellõzõ nemi aktus egyértelmûen bûn, amely súlyosan sérti az Isten által felállított erkölcsi rendet. Sõt: a házasság elõtti nemi aktus, a házassági szándéktól függetlenül, módosult értelemben vett házasságtörés. A monogámia enyhítõ, de nem felmentõ körülmény. Az Isten 6. és 9. parancsolata tiltja a paráználkodást, illetve a házasságtörést. De ahogyan nemcsak azt nevezzük szentségtörõnek, aki pl. bûneit meg nem bánva, hiteden módon veszi magához az Eukarisztiát, hanem azt is, aki azt gyalázza vagy méltatlanul kezeli; ugyanígy nemcsak azt nevezzük házasságtörõnek, aki már konkrét, fennálló házasságokat borít fel, hanem azt is, aki a házasság méltóságát sérti, s így annak létjogosultságát, szükségességét, s ilyen értelemben isteni eredetét megkérdõjelezi. Ezért kell a házasságon kívüli és így a házasság elõtti nemi aktust is, és mindent, ami a házasság szentségét sérti, analóg értelemben vett házasságtörésnek tekinteni. Azt a hozzáállást pedig, amely nem csak a már teljesen kibontakozott bûnt ítéli el, hanem azt is, ami oda vezet, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanultuk (ld. Hegyi beszéd). A házasság elõtti szexualitás védelmében gyakran szokták felhozni azt, hogy éppen a házasság tartóssága érdekében olyannyira meg akarják ismerni egymást, amennyire csak az együttélés adhat lehetõséget. Populárisabb megfogalmazásban ez néha úgy jelenik meg, hogy „senki nem vesz próba nélkül cipõt.” Az ilyen álláspontra helyezkedõknek elkerüli a figyelmét, hogy a másik ember nem egy cipõ, melynek csak egy funkciója van, melynek teljesen a birtokosa vagyok, sõt kívánságomnak megfelelõen váltogathatom, vagy ha elhasználtam, lecserélhetem; illetõleg - ha már a kereskedelemben akarunk párhuzamokat keresni - értékesebb cikkeket (pl. ház vagy autó) szintén nem lehet egy éves használat után tetszõlegesen kifizetni vagy nemtetszés esetén az árut visszavinni. Ui. ha a házasságkötés elõtt is minden olyan állapot megengedhetõ, amely a házasságban magától értetõdõ (gyermekvállalás, szexualitás stb.), ugyan miféle többletet adhat még ez az ebben az esetben valóban csak bürokratikus intézmény? Úgy fog tûnni a mégis házasságra lépõknek, hogy a házassággal csak az élet terhei és a visszavonhatatlan döntés felelõssége szakadt a nyakukba, és semmi más. Ez pedig a házasságtól való ódzkodáshoz, majd annak elvi elutasításához fog vezetni, hiszen a szexuális örömszerzés az összeszokás, a közös élet kezdeti nehézségein való átlendüléshez nem nyújt segítséget, mert azokkal nem párhuzamos a másik testének felfedezésébõl származó öröm. így a házasság a bilincs szinonimája lesz, ami pedig biológiai katasztrófát von maga után, hiszen a házasságot mellõzõ együttélésekbõl számottevõen kevesebb gyermek születik, s ezért az ún. vadházasság divatja rövid úton vezet a társadalom elöregedéséhez. Az élettel való visszaélés az élet ellen hat. Az ember csak egyszer adhatja oda magát valakinek teljesen. Mi lesz, ha a másik, akinek végleges elkötelezõdés nélkül adta oda valaki a testét, meggondolja magát? Valóban nem kell-e számolni az emberek és az élet kiszámíthatatlanságával? Az elsõ komoly szerelem a legmaradandóbb, mindig viszonyítási alap marad. A szerelem pedig természeténél fogva a beteljesedésre törekszik, s teljességgel a testiségben realizálódik. Ha a visszavonhatatlan döntést követi a testi szerelem, akkor az elsõ szerelem élményét és maradandóságát nyújthatja. Kell-e hangsúlyozni, hogy mint minden igazán értékesnek, a szerelemnek is a felszabadító önlegyõzés adja meg a súlyát, mélységét és méltóságát? Nem éppen ez az ún. szabad szerelem vezetett-e a házasság mai leértékelõdéséhez, a széthullott családokhoz? S mindezeken túl, egyébként sem lehet csak (vagy legalábbis elsõsorban) a testiség alapján eldönteni, hogy kit válasszak életem társául, már csak azért sem, mert nincs semmi garancia arra, hogy aki most testileg megfelel nekem, az tíz év múlva is kielégíti majd ilyen típusú igényeimet: „Manapság sokan követelnek egyfajta »jogot a próbához« olyan esetekben, ahol a házassági szándék fönnáll. Bármilyen szilárd azok elhatározása, akik korai szexuális viszonyba kezdenek, az ilyen viszonyok »nem alkalmasak arra, hogy õszinteségben és hûségben biztosítsák egy férfi és egy nõ személyes kapcsolatát, és fõként, hogy e kapcsolatot megóvják a képzelgésektõl és a vak ösztönöktõk”. A testi egyesülés erkölcsileg csak akkor megengedett, amikor a férfi és a nõ között végleges életközösség jött létre. Az emberi szerelem nem tûri a »próbálkozást«. A személyek egymás közti teljes és végleges odaadását kívánja meg" (KEK 2391). Igazolás: A keresztény elv szentírási háttere: 1. „...de ha meg nem tartóztatják magukat, lépjenek házasságra!" (1 Kor 7, 9). - Radikális apostoli parancs, mely a házasságon kívül csak önmegtartóztatást ismer. 2. „A paráznaság veszélye miatt minden férfinak legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak a férje" (1 Kor 7, 2). — Az Apostol tehát arra gondol, hogy aki nem él házasságban, az abban a veszélyben él, hogy helyzetébõl adódóan a nemi örömöt házasságon kívül keresi, vagyis az apostol szavai szerint paráználkodik. 3. Szt. Pál apostol számára nyilvánvaló követelmény, hogy az eljegyzett leány a menyegzõig érintetlen (intacta) „tiszta szûz" marad. Ez olyannyira evidens, hogy Szt. Pál a Krisztus és Egyháza közötti kapcsolat megvilágítására is felhasználja: „Ahogyan a leánynak tiszta szûznek kell maradnia az egybekelésig, úgy az Egyháznak is szeplõtelen tisztaságban kell várnia Krisztus dicsõséges eljövetelét" (2 Kor 11, 2). 4. ״... Ha azonban igaz, amit szemére vet és nem talált szüzességet a lányban, akkor vessék ki apja házának ajtaján, és a város férfiai kövezzék halálra, mert gonoszságot cselekedett Izraelben, és paráználkodott apja házában" (Deut 22, 20). - Ez az idézet mutatja be, hogy a szentírási törvény, melynek lényege a Tízparancsolat, mit ért a paráznaság (házasságtörés) alatt. A mondat egyértelmû: házasság elõtti nemi aktust (is). A második törvénykönyv ezen kívül több utalásban is szól arról, hogy a házasság elõtti viszonynak a törvény elé keU kerülnie, s noha ezek a törvények az Újszövetségben nem abszolút érvényûek, azért - fõleg ha többször is hangsúlyozottan visszatérnek - mint alapvetõ erkölcsi normákat, mindenképpen iránymutatónak kell tekinteni õket, ha fenn akarjuk tartani a két szövetség összetartozásáról szóló keresztény tanítást. 5. „Úgy bánt húgunkkal, mint egy paráznával" (Ter 34, 31). - Szichem ui. lefeküdt Dinával, Jákob leányával. Ezek ketten szerették egymást, s minél hamarabb össze akartak házasodni. Ettõl függedenül a sugalmazott író jóváhagyja a bosszúálló testvérek fent idézett kijelentését, noha magával a bosszúval - ti. Jákob fiai kiirtották Szichemet és városát - nem ért egyet. A szent szerzõ, aki a sugalmazás hatása alatt az isteni igazságot tévedhetetlenül közli, pusztán a lelki szerelemmel nem tartja igazolhatónak a testi szerelmet. 6. „Add hozzám feleségemet, mert letelt az idõm. Hadd menjek be hozzá!" (Ter 29, 21). Jákob jól ismerte határait, és csak a házasságkötésre való tekintettel kérte Lábántói az engedélyt, hogy »bemehessen« Ráchelhez. 7. „Nem szabad ilyet tenni Izraelben, ne tégy butaságot, ... szólj csak inkább a királynak, õ biztos nem fog megtagadni tõled" (2Sám 13, 12). így szólt Támár, aki nem vonakodott volna az Amnonnal kötendõ házasságtól és az azzal járó szexuális viszonytól, mégsem volt hajlandó szüzességét házasságon kívül odaadni, s Amnon erõszakhoz folyamodott. De hogy nem pusztán a kor követelménye, vagy Támár személyes döntése volt a szüzesség házasságig tartó megõrzése, hanem a kinyilatkoztatásra támaszkodó társadalmi konvenció, azt az bizonyítja, hogy a Biblia Amnon vágyát lehetetlenségként és illetlenségként kommentálja (ld. 2 Sám 3, 2).
http://www.kifinet.hu/tanacsado/03tizok.html en csak ezt tudom ra valaszolni!!!mindenki maga donti el....am a Biblia nem azt mondja h a ferj es a feleseg csinalhatja....hanem a menyasszony es a volegeny....tehat nincs a boldogito igenhez kotve....itt inkabb azon van a hangsuj h aval a csajjal\pasival csinald akivel leeled az eleted....

A Biblia szerint bun a hazassag elotti szex, de mi van az onkielegitessel? Az is bunnek szamit?

kivancsi vagyok ti hogyan velekedtek erol

Legjobb válasz: Nem az volt a kérdés, hogy létezik-e Isten (amúgy igen :P), hanem hogy bûnnek számít-e az önkielégítés a biblia szerint. A válasz igen. Hogy miért, azt pontosan senki sem tudja, ahogy azt sem, hogy a drága papbácsik szerint miért bûn a nem gyereknemzés célját szolgáló szex, dehát ez egy ilyen eltortult, kusza intézmény lett... Régen ugye azért voltak ilyen szexbéli korlátozások, mert nem létezett fogamzásgátlás (a megszakítás nem az) így az esetek nagy részében gyerek volt az együttlét következménye. Ezért lett kitalálva, hogy házasságban szabad csak. Így a gyermek családba születik.

Nem az volt a kérdés, hogy létezik-e Isten (amúgy igen :P), hanem hogy bûnnek számít-e az önkielégítés a biblia szerint. A válasz igen. Hogy miért, azt pontosan senki sem tudja, ahogy azt sem, hogy a drága papbácsik szerint miért bûn a nem gyereknemzés célját szolgáló szex, dehát ez egy ilyen eltortult, kusza intézmény lett... Régen ugye azért voltak ilyen szexbéli korlátozások, mert nem létezett fogamzásgátlás (a megszakítás nem az) így az esetek nagy részében gyerek volt az együttlét következménye. Ezért lett kitalálva, hogy házasságban szabad csak. Így a gyermek családba születik.
Házasság elõtt ilyeneket csak a pap bácsival csinálhatsz.
Én vallásos vagyok de én ugy vélem, hogy senki sem mondhatja meg, hogy hogyan élem az életem ha ezzel nem ártok senkinek. 13 éves voltam mikor elveszettem a szüzességem, de nem értem mért lenne már ez bün ha vele maradok vagy ha nem ártok senkinek se. Tömören a válaszom: A nagy loszÄrt... már elnézést a szavakért.
Igen olyan is van. De akárhogyan nevelnék beléjük a dolgokat ha tízenévesen védekezés nélkül akarnak szexelni, úgyis fognak. De én a mi problémánk?
Az is bûn. Az is bûn, ha kéjes gondolatokkal megbámulod egy csaj seggét. Az is bûn, ha elfantáziálsz egy jó kis kufircoláson házasság elõtt. Tömören ennyi.
A kérdező hozzászólása: igen persze most mar van annyira h sorban allnak a tinedzserek a nogyogyasz ajtaja elott
ja és kedves kérdezõ. lehet h abban az idõben nem volt védekezés a terhesség és a nemi betegségek ellen, de most már van...
basszus, állatok vagyunk h csak úgy szexelünk ha szaporodni akarunk? én mélyen nemvallásos vagyok, nem érdekel sem a biblia sem isten... figyelj, az egyház elítéli a homoszexualitást. Ugyanakkor arra tanít h fogadjunk el mindenkit. Most feltehetnénk a kérdést: Mi a fax van??? ha az önkielégítés bûn, akkor minden ember bûnözõ, van ilyen, ki nem [email protected] le? és ott a házasság elõtti szextilalom. majd megnösülök, és akkor jövök rá h mennyire nem éltem még ki magam...
A kérdező hozzászólása: a Biblia nem azer tiltja a hazassag elotti szexet mer masnak csinalsz rosszat vele (ahogy valaki fennebb irta) hanem mer sajat magadnak arthatsz pl. nemi betegsegek, nem kivant gyere ahogy a kedves utolso is irta na meg ennek kovetkezteben ott van az abortusz stb. az onkielegitessel nem voltam tisztaba mivel azzal nem artasz magadnak sem de az ugy eleg logikus, hogy a bujasag bunjenek szamithato be ahogy valaki valaszolta, koszonom a valaszokat:)
olyan, hogy isten nem létezik a biblia meg egy szar könyv szal sztem szard le
ki él ma már a Biblia szerint? nem sokat... :)
A biblia sok helyen önmagát cáfolja meg. Kezdjük a teremtésnél. Ádám és Éva, szaporodjatok. Na miaz, nekik nem kell házasság? Aztán ugye két emberbõl nem lesz millió, mert ott a vérfertõzés. Egyszóval egy szép nevelési tanácsadó, életviteli útmutató és erkölcsi tanítóeszköz, ami példákon és szép meséken keresztül mutatja be a helyes utat. Szerintük. Akkor.
Igen. A Biblia szerint a bujaság bûnéhez tartozik az is.
A biblia egy könyv. A könyvek nem tudnak mindent. Pl a Kreszben az van, hogy bizonyos esetekben meg lehet sérteni a szabályokat :D Hasonlónak a bibliában is kell lennie :P
állítólag bûnnek számít. szerintem bizonyos elõírások már nem idõszerûek. mózes idejében megállták a helyüket, de ideje lenne frissíteni õket
Mi az a Biblia? Mi az a szex? Mi az az önkielégítés? És különben is, forever alone! Viccet félretéve... Apácának készülsz, Lelkem? :Ð
*ez a mi problémánk?

A legtöbb vallás szerint bűn a házasság előtti szex. De ha valaki nem akar egyáltalán megházasodni, meg családot alapitani, az akkor ne szexeljen egész életében?

Hogy is van ez?

Legjobb válasz: A kérdés teljesen értelmetlen!!! Aki nem akar megházasodni, nem akar gyerekeket, nem akar egy normális kapcsolatot azt az embert nem hiszem, hogy érdekelne bármilyen vallás..., vagy visszatartana bármilen vallás alapelvei?

A kérdés teljesen értelmetlen!!! Aki nem akar megházasodni, nem akar gyerekeket, nem akar egy normális kapcsolatot azt az embert nem hiszem, hogy érdekelne bármilyen vallás..., vagy visszatartana bármilen vallás alapelvei?
Sok vallás szerint a szex kizárólag gyereknemzésre való. Eszerint a felfogás szerint csak házasságon belül elfogadott a nemi élet.
Kérdésedben ott a válasz. Pontosan. Annak ellenére, hogy sok félreértelmezõvel szemben hangsúlyozni szükséges: nem, nemcsak gyereknemzésre való a szex, hanem egymás szeretésére és ezáltal élvezetre is. De nyitottnak kell lennie a gyermekáldásra. Tehát egyformán szükséges és fontos egymás szeretete és a jövendõ gyermekekre való nyitottság a szexben. Ez mondjuk a hivatalos katolikus álláspont, de nekem tetszik.
Vagy maradjon egyedül és éljen szex nélkül. Ez a 3. út. De amúgy házasságban nem csak a termékeny napokon lehet szexelni... Akkor minden egészséges hívõnek min. 20 gyereke kéne, hogy legyen... Van olyan, hogy természetes családtervezés.
Szia! A kérdésedre ott a válasz a Szentírásban, méghozzá Pál apostol elsõ korinthusi levelében. Itt arról olvasunk, hogy akik képtelenek az önmegtartóztatásra, azok házasságban éljenek, "mert jobb házasságban élni, mint égni". A környezeteben egyébként több olyan ember is él, aki nem házasodott meg, mert az Isten szolgálatának szentelte az életét. Érdekes módon ez annyira kitölti az életüket, hogy nem is kell foglalkozniuk ezzel a területtel. Ha neked ez gondot jelent, akkor a hiba benned van, és akkor úgy jársz el helyesen, ahogyan azt Pál apostol is tanácsolta. Üdv. Péter
A házasság elõtti szex sok ok miatt terjedt el. Túl sokszor az örömre fókuszálunk a szexszel kapcsolatban, nem pedig az utódnemzésre. Igen, a szex örömteli. Isten teremtette ilyennek. Azt akarja, hogy a férfiak és nõk élvezzék a szexuális tevékenységet (a házasság határain belül). Viszont a szex elsõdleges célja nem az élvezet, hanem az utódnemzés. Isten nem az élvezet eltörléséért tiltja a házasságon kívüli szexet, hanem hogy megóvjon a nem akart terhességtõl, és olyan gyerekek születésétõl, akiket a szüleik nem akartak vagy nem voltak felkészülve rájuk. Képzeld el, hogy mennyivel jobb lenne a világunk, ha a szexben az isteni minta érvényesülne: kevesebb szexuális úton terjedõ betegség, kevesebb egyedülálló anya, kevesebb nem akart terhesség, kevesebb abortusz, stb. Az önmegtartóztatás Isten egyetlen szabálya a házasság elõtti szexszel kapcsolatban. Az önmegtartóztatás életeket ment meg, újszülötteket óv, értékes szexuális kapcsolatot ad és fõként Istent dicsõíti.
Szerintem válassz magadnak valami olyan vallást, ahol megengedett.
Így van, és az Úr most boldog, hiszen 20 év alatt sikerült 1, 5 mrd-vel növelni a Föld lakosságát (5-rõl 6, 5-re) szal beleférsz a szórásba ha nem szaporodsz golyókra tehát nincs is szükséged tesztoszteron megoldható saját termelésen kivül is
nos kedves 33.-as hamár számok lettünk: ha elovasnád akár Ézsaiás vagy Jób könyvét akkor megtudnád, hogy már akkor is tudták, hogy a föld kerek és a semmiben van felfüggesztve, ez i.e. kb 1500 körül irodott. persze meghatározott törvények mint a gravitáció miatt nem ingázik ide oda. s ahol törvény van ott törvényhozó is. köszönöm kata voltam.
Akkor kedves 33-as majd a Teremtõ megoldja. Dõljünk hátra, dugjunk álló nap, majd a Teremtõ lakhatóvá teszi nekünk a Marsot. Hiszen õ mindenható, csak rágondol, és már úgy is van. A Teremtõt az sem zavarja a kipusztítjuk a bolygónkról a többi állatot, mit számít neki, sõt nekünk! Majd teremt másikat. Bálnákat, , tigriseket, meg amit kitalál. Mindenféle állatot, ami tetszik. Pl. T-Rexet. Miért ne. Annyi gyermek örülne neki. A Teremtõ pedig szereti az õ kis teremtményeit. De a teremtõ kitalálhatná nekünk a fotoszintetizálást is, akkor nem kellene kaja se. Mennyire jó lenne. Édes Teremtõm, hagy fotoszintetizáljak! El is bújok most egy sötét zugba, és elkezdek hevesen osztódni.
Érdekes, mert Pál idejében pl. nem volt cölibátus sõt a püspök is válhatott egyszer
gondolod te 32-es, mert hiszel egy pásztorkodó nép istenében Isten talán mondta, hogy ülj száz lovas szekérre, és dörögve nyargalássz? Isten volt az aki azt mondta építs ûrhajót, sugárhajtású repülõgépet? erre Istennek miért nicsenek intelmei? miért nem mondja, hogy nézz körbe az úton mielõtt lelépsz a járdáról? Isten mindent aprólékosan szabályozott pedig, csak még az ókorban. Isten még azt is szabályozta pl. hogy ne hordj kevert ruhát. Isten miért nem beszélt a mûszálról, a mûanyagról? Mindenható, tudnia kellett volna róla Korábban azt gondoltuk a Föld körül forog minden, meg a Föld lapos. Isten miért nem beszélt galaxisokról, csillagokról? És még megannyi kérdést fel lehet tenni. Tudom azt mondod minden csak szimbólum, de az ókori ember számára miért volt annyira kézzelfogható? Tán csak nem akkor írták, emberek?
szeretném megnyugtatni azokat akik azt hiszik hogy a tulnépesedés lesz a veszte az emberiségnek. ez ellentétben áll a teremtõ elhatározásaival. mivel neki korlátlan hatalma van ezen a téren is, ezért ettöl nem kell tartanunk. az más ha valaki nem hiszi el hogy van korlátlan hatalma a teremtönek. azon kivül a földön rengeteg kihasznált terület van amely nincs is lakva. a számitások szerint , még 50X ennyien elférnénk, ezen a bolygón.persze az egyetlötlen elosztás a föld területekkel kapcsolatban, meg sok mással is ugy tünik nagyon sokan vagyunk. vegyük alapul, hogy egy embernek van 100 hold földje, mig a másiknak csak otthon az ablakban egy cserép földje van.és ezekhez hasonlo. aztán mit tudjuk mi földi emberek, hogy a megteremtett többi bölygora, nincs e hasonlo terve mint a földre vonatkozoan . akik ne ismerik isten korlátlan hatalmát minden hatoságát, azoknak mindig is lehetetlennek fog tünni minden még a legegyszerübb dolgok is. köszönöm.
szomoruan olvasom a válaszokat. a legtöbb válasz tisztelet a kivételnek csak Isten gondolkodásának megcsufolására valo. a házasság intézményét Õ vezette be, amikor az elsõ párt nem az önkörmányzat- mivel az nem volt-hanem Õ maga a teremtö adta össze, megáldotta öket és utmutatást is adott az élet ezen területére, hogyan kell élniük.a szaporitó szerveket nem csak gyermek nemzésre találta ki.hanem ezzel gondoskodott két ember közti szoros kapcsolatra amely egyben az egyik öröm forrása a házas felek közt.az egyik válaszadó irta nagyon helyesen, hogy jobb házasságban élni, mint paráznaságban élni. ez egy istentõl jövö figyelmeztetés. ugyan is a házasságtörök paráznák, hazugok gyilkosok stb, nem örökölhetik Isten országát.aki ezt nem tartja be az a teremtõ utmutatását veszi semmibe, nem emberek akaratát. nyilván megvolt az oka amiért ezt az intézményt létrehozta, nem unalombol.ez az idézet is jól mutatja:"a fárfi elhagyja anyját apját, és ragaszkodik a feleségéhez, igy lesznek "egy" testté. ugy hogy ök többé már nem két test hanem egy. amit pedig az isten összeadott ember szét ne válassza. persze Jézus egyet értve atyja törvényeivel egyetlen Bibliai alapot adott a vállásra ugy, hogy az illetö ujra házasodhat. ez az egyik fél hütlensége. ám ha mind akét fél betartaná és tiszteletben tartaná a házasság intézményét, nem lennének vállások szét szakadt családok árva gyermekek. na persze ez már nem divat. szomoru köszönöm
29-es! Javaslom tanulmányozd át - az ebben a kategóriában feltett- aszexuálisokról szóló kérdést. Pál apostol lenne akkor a legnagyobb bûnös, aki azt mondta jó ha az ember nem házasodik és mindenki úgy maradna ahogy õ volt. Külön büszke volt rá, hogy nincs családja, hanem a gyülekezetekkel törõdik. A másik meg a Föld betöltése megtörtént, sõt a túlnépesedés lesz az emberiség egyik veszte.
utóirat, szerinted honnan tudta Mózes, hogy a föld kerek? nyilván attol aki megalkotta. mert ha nem is hiszed emberek irták a Bibliát. igen a teljes Biblia 40. ember keze munkája, akik még összebeszélni sem tudtak, mert különbözõ kórban kölünbözö háttérrel rendelkeztek, volt köztük király , juh pásztor, halász és még orvos is(itt Lukácsra gondolok, mert Õ orvos volt). még is egy témán vonul végig az egész és teljes a belsõ összhangja. csodálatra méltó a történelmi hitelessége, és tudományosan is megbizható.ezért kizárt hogy mert embereket használt a gondolatok leirására azok akkor az emberek gondolatai.nem ha emberei lenne, miért nem tudjuk betartani ezeket? köszönöm. kata
37-38-nak! Az lehet, hogy írtak a Föld kerekségérõl, de egyéb furcsaságokról is, amik nem igazak. Pl.: a semmibe függesztés sem igaz, mert a Föld mozog: forog a saját tengelye körül, és kering a Nap körül, de ha ez még nem lenne elég a Nappal együtt kering a Tejút galalxis magja körül. Sõt a többi bolygó hatására inog is: ez a nutáció és a precesszió. Tehát a semmibe lebegés már nem igaz. A Biblia igazsághát, nem a Földdel kapcsolatos természettudományos ismeretekkel kéne bizonygatni, mert a Bibliának nem célja ezeket bemutatni.
kedves hozzá szolo. én nem azt mondtam hogy a föld nem mozog a tengelye körül. hanem azt, hogy messzirõl ugy látszik mintha a semmibe lenne felfüggesztve.azonkivül ir még a viz körforgásárol, az állatok ellésérõl a holdrol és annak szerepérõl. az igaz, hogy nem tudományos kézi könyvnek készült, de ezekkel az informáciokkal azt akarja érzékeltetni a teremtõ, hogy õ jobban ismeri ezeket az elrenedezéseket ami csodálatosan müködik, nem másért mivel Õ maga rendezte igy nem magátol alakultak ki. köszönöm a lehetöséget.
47-Neked talán azt mondta Isten, hogy a szex bûn?- akkor Te ne szeretkezz, mert a pokolra kerülhetsz!!! Én amikor csak kívánom szexelek, mert nekem pedig azt üzente! Ezek szerint én kiváltságokat élvezek-- mit követtél el hogy Te nem?
Igen Isten azt mondta hogy bun. Ezert ha nem is akarsz meghazasodni, akkor e nelkul halsz meg :) . Eredetileg igy kene lennie.
Az emberi életet nem a vallások teremtették de még az életszükségleteket se. Isten igy teremtette az összes életet az állatokat és az emberi fajt is, hogy vannak testi, lelki és szellemi szükségletei amit bizony meg kell szerezni, ki kell elégíteni, mert ha bármelyikben az ember akadályozott úgy boldogtalanná válik, vagy az élet kipusztul. Ahhoz hogy megtudja az ember mi számára a finomabb étel, ahhoz meg kell ismernie több étel ízét. Ahhoz hogy az ember megtudja milyen típusú, természetû ember mellett érzi nyugodtnak, kellemesen magát, hogy nélküle nehezen viselné el az életet ahhoz meg kell ismernie sok más embert is, azoknak személyiségét és lelkivilágát, hogy közülük kiválaszthassa azt az egyet, aki Számára a legmegfelelõbb aki iránt szerelmet érezhet. De ahhoz hogy megismerje szexuális téren elsõ sorban Õn magát másodsorban a másik nem szokásait, elvárásait ilyen téren ahhoz bizony szükséges a szexuális kapcsolat megélése is. Ha egy fiatal túl haladt a 20 éves koron akár nõvé akár férfivá ért, a kiegyensúlyozott életükhöz elengedhetetlen a kellemes partnerrel megélt, szexuális kapcsolat amely olyan barátság amelyben egyik fél se vár a másiktól többet-- viszont az élet csak úgy lehet boldog mint már írtam ha az ember nem akadályoztatott, mindenféle buta vallási antikvitással. Az ember azért lett intelligens lénynek teremtve hogy saját maga úgy élhessen ahogy az õ szellemi tudása és vágyai igénylik, eldönthesse mi az ami számára életszerû is mi az, ami nem. Nem kolostorban élünk, ---mint Szent Margitunk tette, amitõl megbomlott aztán az elméje- hanem a társadalomban és csak a társadalmi és az élet játékszabályait szükséges betartani. De mindenki döntsön úgy ahogy neki tettszik-- mindenkinek egy élete van csak és azt élni kell itt és most... gondolkodj elõbb...
A vallás az egy hülyeség. Azért ne szexelj mert.
Egy jó tanács: ne egy vallás dogmái szerint alakísd az életed!
A kérdező hozzászólása: ok, köszi, most már világos! :)
"az egyik válaszadó irta nagyon helyesen, hogy jobb házasságban élni, mint paráznaságban élni. ez egy istentõl jövö figyelmeztetés" Feltéve, ha jó a házasság. Hány boldogtalan embert láttam én már, aki beleragadt egy rossz házasságba. Amit csak tetéz az, hogy a gyerekek viszont mindent megéreznek és minden apróságot észrevesznek. Boldogtalan házasságból ritkán lesz lelkileg egészséges gyerek. "azon kivül a földön rengeteg kihasznált terület van amely nincs is lakva. a számitások szerint , még 50X ennyien elférnénk, ezen a bolygón.persze az egyetlötlen elosztás a föld területekkel kapcsolatban, meg sok mással is ugy tünik nagyon sokan vagyunk" Azzal ne is törõdj, hogy a mai létszámmal még egy középkori színvonalat sem tudnánk fenntartani olaj és más erõforrások nélkül, amik viszont kivétel nélkül fogynak. "akik ne ismerik isten korlátlan hatalmát minden hatoságát, azoknak mindig is lehetetlennek fog tünni minden még a legegyszerübb dolgok is" A másik bolygóra való költözéshez szükséges temérdek, ezért nem létezõ energia és a fénysebességnél gyorsabb utazás hiányával ne is törõdj. "igen a teljes Biblia 40. ember keze munkája, akik még összebeszélni sem tudtak, mert különbözõ kórban kölünbözö háttérrel rendelkeztek, volt köztük király , juh pásztor, halász és még orvos is(itt Lukácsra gondolok, mert Õ orvos volt). még is egy témán vonul végig az egész és teljes a belsõ összhangja" Te sem beszéltél velük össze és bármikor ki tudod egészíteni és értelmezni a Bibliát. Rengeteg író halála után írtak mások további történeteket egy kitalált világhoz. Ha én úgy egészítek ki valamit, hogy megmaradjon a belsõ összhang, akkor miért olyan különleges körülmény az, ha tényleg megmarad, ahogy eredetileg is akartam? Mert sikerült? Kérdezõnek: Nem olyan bonyolult a válasz. Ha egy vallás tiltja a házasságon kívüli szexet és te azt a vallást vallod magadénak, de nem akarsz házasságban élni, akkor azt csak úgy tudod megtenni, hogy nem szexelsz. Ha ugyanakkor szexelni mégis akarsz, akkor logikailag az alábbiak lehetségesek: 1. A vallásod megváltozik, megváltoztatják, megváltoztatod, hogy lehessen házasságon kívül szexelni. 2. Kilépsz a vallásodból. 3. Nem akarsz szexelni. Ennyi. A további rugózás a témán fölösleges, mert logikailag ez a teljes megoldás, mást nem lehet kihozni ezekbõl az állításokból, akárhányszor és akárkit kérdezel.
A kérdező hozzászólása: na itt már látom eléggé eltértünk az eredeti témától...:)
Akkor ne. Pedig az Úr azt parancsolta nekünk, hogy szaporodjunk és sokasodjunk. Tehát ha nem akarsz egyáltalán megházasodni és gyermekeket nemzeni, azzal eleve az Úr akarata ellen cselekszel.
A kérdező hozzászólása: köszi a részletes leirást, de te se érted a kérdésem lényegét...na mindegy.
Én is katolikus vagyok, és az ehhez hasonló tanítások nekem is problémát jelentettek amíg nem tértem meg, mert addig csak látszat keresztény voltam, nem tartoztam az Úrhoz, nem igazán az érdekelt, hogy Õ mit akar, sokkal inkább az, hogy nekem mi a fontos, és kényelmes. Szuper magyarázatokat eszeltem ki, amikkel megnyugtathattam a lelkiismeretemet, hogy miért nem bûn az amit teszek. Bibliát sosem vettem a kezembe, annyit tudtam belõle amennyi eljutott hozzám a vasárnapi prédikációból, már amikor odafigyeltem rá egyáltalán. Sokszor követtem el bûnt azzal a tudattal, hogy majd utólag meggyónom és minden rendben lesz. Lehet így élni, az Istennel való közösség nélkül, de már látom, hogy ennek mennyire nincs értelme. Nem a legtöbb vallás szerint, hanem Isten szerint bûn az ha valaki házasságon kívül él szexuális életet. Ha te Krisztus követõ, azaz keresztény életet szeretnél élni, akkor valóban csak az a két lehetõséged van, hogy házasságot kötsz, családot alapítasz, vagy feladva mindezt, szerzetesi életet élsz. Nincs olyan alternatíva mely szerint a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad. Abban az esetben, ha nem akarsz valóban keresztény életet élni, azaz fontosabb számodra a te akaratod, mint az Úré, akkor meg nem teljesen mindegy, hogy mi bûn és mi nem az, úgyis azt teszed amit te helyesnek ítélsz? Ajánlom figyelmedbe a következõ videót: http://www.youtube.com/watch?v=KavUZ5FpRg8
Ez a dolog már önmagában elbukik ott, hogy házasság elõtt szinte mindenki szexel. Régebben valóban kötelezõ volt megtartani, hogy házasságig semmi, de a mai világban szerintem minimális azon jegyespárok száma, akik szûzen mennek az oltár elé. Az, hogy az egyházak állandóan hangoztatják, hogy így a család úgy a házasság bla bla, az csak egy dolog. Ha megnézzük az embereket, Isten valahogy mégis másképp végez... nagyon sok olyan házaspárt ismerek, akik betartották pontosan az egyház elõírásait, hogy házasságig tényleg nem szexeltek (állítólag), sokat imádkoztak hogy a gyermekáldásnál minden rendben legyen stb., és mi az eredmény: nem lehet gyermekük. Vagy hány olyat ismerek, akiknek nagy nehézségek árán sikerült összehozni egyetlen egy gyermeket, de az az egy is beteges. Ezzel szemben vannak olyanok, akik házasság nélkül együttélnek, isznak, cigiznek, nem tekintik igazi isteni ajándéknak a gyermeket, és mégis születik 4-5 gyönyörû szép, egészséges, életrevaló gyermek. Ilyenkor mi van?
Van olyan vallás, amely szerint akivel szexelsz az vagy a házastársad, vagy más felesége/férje. Az utóbbi esetet tartja bûnnek. Nem a ceremóniától lesztek házasok, hanem hogy eldöntitek és elháljátok. Ilyen értelemben nincs házasság elõtti szex se, vagyis a házasság a szexel indul, hogy ketten egy testté lesztek. Nem az állam dönti el, nem a pap, hanem ketten (senki nem kukucskál a hálószobába egyenlõre), és mindezt szexel pecsételik meg. Innentõl egy test. Ha meg más férjével/feleségével, na az a bûn. (felesége akkor is ha nem mondja feleségének/férjének csak együtt élnek. Mert ha együtt élnek, és már gyerekeik is vannak pl. akkor miért is ne lenne az házasság? Azért mert nincs róla papír?)
Kérdés, hogy mivel van baj, a házassággal vagy a gyerekkel? mert ha csak azért nem akarsz házasodni mert gyereket se szeretnél, akkor még lehet megoldás, hogy találsz valakit, aki szintén nem akar gyereket, de társat igen, vele össze lehet házasodni. Ha meg nem akarsz elkötelezõdni, akkor sajnálom, de Isten azt mondja, a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten egy testté. Ha úgy gondolod, valakivel együtt vagy egy ideig szexelsz, aztán ha megunod csókolom, akkor inkább bele se kezdj, mert ez teljesen Isten ellen van. Olyannal szexelj, akivel utána együtt maradsz egy életen át és ezt kimondod az esküvõn.
Nézd, minek iszik aki nem bírja? Attól hihet Istenben, hogy nem a vallás által elõírtakat követi teljes mértékben.Azt már csak a papok meg az egyházi vezetõk találták ki, hogy mindent úgy kell csinálni ahogy õk mondják.De ez megtévesztõ dolog, mert õk is emberek, nem szabad teljesen rájuk támaszkodni, mert ugyan Istenre hivatkoznak, de aki a saját szívére is odafigyel, mert valóban oda akar figyelni, annak füle lesz a hallásra, és tudni fogja, hogy kiknek mit érdemes elhinni.
A kérdező hozzászólása: De ez az ember vallásos, mivel szereti Istent és templomba is jár. Csak ezzel a dologgal nem ért egyet, hogy az egyház mindenkire rá akarja húzni ugyanazt az életmódot: házasodj meg és sokasodj. Õ másképp tervezi az életét, de ettõl még ugyanugy hivõ és fontos neki Isten! Szerintem neki is joga van az örömteli szexuális élethez, nem csak annak, aki házas...:S
Aki nem akarja vallási korlátozások szerint élni az életét, az ne legyen vallásos.
a legtöbb vallás szerint nincs középút.de egyébként van, ha találsz magadnak egy hozzád hasonló gondolkodású embert.ha nem akarsz olyan valláshoz tartozni, amelyik korlátoz ebben, akkor ne tartozz, ennyi.
A kérdező hozzászólása: Akkor ha jól értem, az ember vagy házasodjon meg és sokasodjon, vagy menjen szerzetesnek. Köztes út nincs. Hát ez remek :S
3-as ez csak a papok irogatták össze ha az utódnemzés lenne csak a cél akkor ebben nem lelnéd örömöd. Isten szemében nem bûn a szex, miért lenne az. Az öröm sem bûn, és a testi öröm sem, ezek mindi hazugságok. Isten teremtett minket ilyenné az õ örömére. És nem az volt a célja, hogy minél több bûnbe essünk és elkárhozzunk. Isten egyébként is szeret minket és nem gyûlöl, nem nézi élvezettel teremtményei szenvedését, önkínzását, ez velejéig eltorzult beteg gondolkodás. Persze az Anyaszentegyház nem ezt tanítja, de pontosan tudjuk, hogy õk mit tartanak be és mit nem saját tanításaikból.
16 olyankor az van, hogy az Anyszentegyház saját érdeke szerint manipulálta az egészet
Mert nem veszik figyelembe , hogy változott a világ, és nekik is változni kell. De nem kötelezõ szemellenzõsen követni egy vallást sem, mindenkinek a saját józan esze is rendelkezésre áll.
A házasságot nem isten, hanem az emberek teremtették.Ezért felesleges ilyenen aggódni mint házasság elõtti vagy utáni szex.Csináld amikor akarod, csak ne légy a vágyaid rabszolgája.
A kérdező hozzászólása: én ezt értem, de ha ilyen rég íródtak, akkor mért akarják még most is a vallás követõi rákényszeriteni az emberekre ezt?
Ezek a vallások akkor íródtak amikor a fogamzásgátlás abból állt , hogy nem szexeltek. Ezzel akarták megvédeni az embereket a becsúszott házasságon kívüli gyerekek ellen .
A szex gyereknemzéshez van. Bár nem értem miért baj házasság elõtt, de így van.
A kérdező hozzászólása: Kedves 62/F! Félreértettél szerintem, bár nagyon kedves volt amit írtál, szó sincs itt férfiról, én nõ vagyok és rólam szól a kérdés. Azért köszi :)
Minndekinek joga van az örömteli szexuális élethez, és szerintem nemcsak házasságban. Akinek esetleg nem sikerül úgy az élete és elválik például... De azért nyilván van különbség aközött, mikor hetente másssal szexel valaki és aközött, mikor van egy állandó partnere vagy kapcsolata.
Kérdezõ, te írtad: "De ez az ember vallásos, mivel szereti Istent és templomba is jár" Ha, te leány vagy, és akirõl írsz, férfi, akkor elõször tudakold meg, hogy egyedül él-e? (értsd, jogilag független-e?) Mert nincs kizárva, hogy házas, csak beléd szeretett, és így akar veled kapcsolatba lépni. És ebben az esetben az egész okfejtés hamissá válik, a részérõl. Te meg fiatal és tapasztalatlan lehetsz, és mire felébredsz a nagy szerelembõl, addigra elszaladtak az évek és egy keserû csalódással leszel csak "gazdagabb". Merjed hát bátran Isten elé vinni a kérdésedet. Ha pedig Isten elé bátran viszed, akkor semmi akadálya nincs annak, hogy az illetõnek is bátran neki szegezzed a kérdést: Nõs, házas, vagy pedig valóban egyedül álló? De ne elégedj meg felületes válasszal, járj utána, alaposan a magad érdekében. Amikor 100 %-ban tudod a körülményeket, akkor fogalmazd meg önmagad számára a következõ kérdést. Barátsággal: 62/F
A kérdező hozzászólása: Negyedik: de attól még akarhat normális, hosszabb távú kapcsolatot, csak házaságot, meg gyereket nem. Vannak ilyen emberek, és igen, mellette keresztény katolikus.Pont ezért kérdem, hogy vele akkor mi lesz szex terén? :O

Véleményed szerint bűn a házasság előtti szex?

Legjobb válasz: Nem, viszont szerintem a szerelemmel történõ szeretkezés az igazi kincs, és nem éri meg ezt a kincset lealacsonyítani "alkalmi", érzelemmentes szexért. Tehát szerintem úgy érdemes szeretkezni, hogy vannak mögötte érzelmek, úgy az igazi.

Nem, viszont szerintem a szerelemmel történõ szeretkezés az igazi kincs, és nem éri meg ezt a kincset lealacsonyítani "alkalmi", érzelemmentes szexért. Tehát szerintem úgy érdemes szeretkezni, hogy vannak mögötte érzelmek, úgy az igazi.
11:56 -tal értek egyet. Viszont én úgy érzem a kérdéseben van két véglet: hívõ keresztény vagy-e vagy sem. Az elõbbi ellenzi, az utóbbi nem. Az életet azért kaptuk, hogy szeressünk, és nem azért, hogy hülye szabályokat állítsunk fel. Nagyobb bûn érzelem nélkül szexelni, mint a házasság elõtt tiszta szerelemmel.
igen. a Biblia egyértelmûen tiltja. ilyen alapon, ha a paráznaság nem bûn, akkor se a lopás, se a gyilkosság, se a csalás, se a hazugság sem az (és még sok más). nem értem, hogy a vallásosak miért nem veszik figyelembe pont ezt a parancsolatot? az Istenfélelem lényege az, hogy úgy élünk, ahogy Isten szerint jó. csak úgy lehetünk igazán kedvesek elõtte, ha minden parancsát betartjuk.
Hát persze.
Ez nem az emberek véleményétõl függ. Akárki akármit mond, bûn. Ezt Isten (és a biblia) mondja, és ezt egyetlen emberi vélemény sem tudja felülírni. A paráznaság bûn... de ezt (majdnem) csak Isten segítségével lehet kibírni. Ha nincs vele teljes és személyes kapcsolatod... akk vh úgy járhatsz mint én xD
A test hordozza a bûnt...szóval kikövetkeztetheted, ugyebár a szex az testi vágy. :) üdv 25/F LastOne.Left
Szerintem nem, én se fogok a házasságig várni vele 19/L
Nem.
inkább hülyeség... házasodni csak a szexért? hogy utána derüljön ki, hogy mégse illenek össze szexuálisan? meg hogy azért jó lett volna több pasival/csajjal kiprobálni, mielõtt elkötelezem magam egy életre?
Meglehet, hogy minden ellenkezõ híresztelés ellenére sokezer év többé-kevésbé rátelepedett az Ószövetség nyelvezetére. Ekkora idõn át következetesen fordítani, értelmezni, azonos fogalmakat használni, miközben a régi nyelvi szerkezeteket és kifejezéseket õrizgetik az írások, hát... Képtelenség lenne ezzel a módszerrel hûen visszaadni. És ott volt idõközben nem kevés revízió, és még az Újszövetség is jókora késéssel állt össze a mai felépítésre, és teljesen ismert, hogy nem múlt el nyomtalanul még az a kétezer év se. Szeretnénk azt hinni, hogy a Biblia konzisztens és változatlan, de a szomorú igazság az, hogy aki csak tehette, belepréselte a saját preferenciáinak megfelelõ igazításokat, még ha esze ágában se volt ilyesmit tenni, akkor is. Szükségszerûen. Emberekrõl és hosszú-hosszú idõkrõl beszélünk. Az Ószövetség eredeti nyelve mára már kriptográfiai feladat. Amit ma ismerünk az kis jóindulattal elégséges maradványa a réginek. A nyelvezet annyira már ködbe veszett, hogy akár fogalmi lyukak is támadhassanak az értelmezésben. Semmi okunk abból kiindulni, hogy a fogalomkészletünk perfektül lefedi azokat a régieket. És ezzel nem állítom, hogy feltétlenül módosul a paráznaság értelmezése, de asszem nem sok kellene hozzá. Megjegyzem, a házasság értelmezése is elég képlékeny lehet. Csak abban tudok biztos lenni, hogy egyik ember világában csak az az elfogadható, ha vár a házasságkötésig, a másikéban pedig bölcsebb igent mondani az életre, mert miféle istenkáromlás lenne visszautasítani az Õ ajándékait, a lehetõséget a tapasztalásra, épülésre. Talán az erkölcs is egyszerû esztétikai alapon válogatás, ahol egy szent könyv kitûnõ referenciaként szolgálhat. A gondolkodóképesség áldását visszautasítandó. Talán nem véletlenül szeretjük jobban a rendszerbe szedett, egyértelmû szabályzatokat. Nehéz kérdések ezek. Ésszel csak sok-sok munka árán jutnál picit elõrébb. Mindenesetre hadd zárjam rövidre: azt hiszem nem szenvedni születtél, hanem építeni. Rajtad keresztül is virágba borul az élet, a teremtés. Akkor is, ha a szenvedés virágaként növekednél valami egészen furává. Akkor is, ha hálásan elfogadod, amit kaptál, és semmivel, még egy apró (ám annál mardosóbb és haszontalanabb) bûntudattal se utasítod vissza egyetlen pillanatra se. Mert nem azért születünk vakon és süketen, hogy szabályokat betartva nevezhessük helyesnek, amit teszünk. A szív mire jó? Miért kaptuk? Az élet mire jó? A természetes korlátaink mellé milyeneket állítsunk magunknak? Mi alapján válogassunk? Azt hiszem, mindegyik szent könyvbõl nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, és még a biztosan embertõl származó filozófiák is megérdemlik a figyelmet. Sok és nehéz meló. De nem önkorlátozás. Mégse válaszoltam a kérdésre... Hogy is tehetném? Valaki mindig be fog durcizni, akárhogy is foglalok állást. Még így is kb mindenki talált kivetnivalót benne. Mihez kell annyira ragaszkodni? Miért kaptuk az elménket, a legértékesebb ajándékot? Melyik idõ nem megfelelõ a nézeteink felülvizsgálatára?
aki nem tudná, a "paráznaság" pont ezt jelenti, vagyis bûn! Ne paráználkodj! ez az egyik parancsoalt
aki nem tudná, a "paráznaság" pont ezt jelenti, vagyis bûn! Ne paráználkodj! ez az egyik parancsoalt A paráznaság nem a házasság elõtti szexet jelenti, hanem az érzelmek nélküli "dugást", amit az állatok csinálnak, hogy kielégítsék az ösztöneiket.
abszolút tévedés!!! amit mondasz, az hülyeség (mármint az elõzõ). ez csak belemagyarázás. "így könnyebb, ezért így értem". paráznaság az, ha valaki olyannal fekszel le, aki nem a feleséged/férjed. tehát ha még nem vagy házas, minden szex paráznaság. és egyébként tényleg meg lehet csinálni, én is hívõ vagyok, és a környezetemben (néhány kivétellel) mind vártak a házasságig. és ezek a házasságok mûködnek is. nyilván nem csak ezért, de ez is fontos. legalább ötven ilyen házasságot látok, és alig egy-kettõ válik el közülük, és az is csak azért, mert az egyik fél elhagyja az Istenfélelmet.
Nem ha nem vagy nagyon vallásos de ha fanatikus vagy akkor igen :)
Érdekes kérdés, hogy hogy lehet az, hogy az embernél igazi szériatartozék a viszonylag kérlelhetetlen nemi vágy, hogy a legelsõ parancsolat a "szaporodjatok" volt, hogy folyamatosan változott a házasság fogalma, a házasodás mikéntje, és csak az "Isten elõtt köttetik" rész volt végig fontos, mégis a "templom elõtt" köttetett házasságot említi minden hívõ, amikor a paráznaság kerül szóba? Nem lehet, hogy tényleg az égben (mondhatnánk: szellemi síkon) köttetnek a valódi házasságok? Nem lehet, hogy semmi nyoma nem kell legyen ennek a földön? Nem lehet, hogy jóérzésû emberek bottal nem érnének egymáshoz, míg eléggé közel nincsenek egymáshoz? Nem tekinthetjük szentnek Isten jól megépített teremtményeinek egyik leggyönyörûbb megnyilvánulását, amikor kinyílnak egymásnak (nem, nem fizikailag értem), amikor egyszer világossá válik, hogy többek, mint külön-külön voltak? Ki mondja meg, hogy Isten mit tekint valójában házasságnak? Miért bízzak az illetõben, vagy abban, aki lejegyezte a szavait? Miért kaptam Istentõl a lelkiismeretemet, ha könyvbõl szeretném megtudni, mi a jó és mi a rossz adott szituációkban? Ennyi kérdésem van a szigorúbb hitûekhez mára.
Ha Isten megtilt, vagyis bûnnek nevez valamit, azt azért teszi, mert az adott dolog káros ránk vagy a többi emberre nézve. Pl. gondolom, nem kell részleteznem, miért káros a rablás, a gyilkosság, a hazugság, a káros szenvedélyek... Mindegyikkel magunknak és/vagy másoknak ártunk, ez egyértelmû. Viszont azt nem értem, kire és miért lenne ártalmas, ha két felnõtt ember, akik szeretik egymást és tudnak felelõsséggel szexelni, lefekszenek egymással esetleg úgy, hogy még nem házastársak. Más dolog a mai felelõtlen kis tinik esete, akik mégéletükben nem hallottak óvszerrõl, de azért versenyt dugnak, hogy kinek volt már meg több csaj/pasi. Na, ez a paráznaság, ezt megértem, hogy ártalmas, hiszen éretlen fejjel, felelõtlenül csinálják, ettõl lelkileg sérülhetnek, a lányok pedig idõ elõtt teherbe eshetnek.
"a legelsõ parancsolat a "szaporodjatok" volt" nyilván a szaporodás fontos, de a szex nem csak ezt jelenti. van egy érzelmi, intim oldala is, ezt tilos mindenkire rápazarolni. egyébként kíváncsi lennék, ha a szaporodás olyan fontos, miért csak az élvezetért csinálják az emberek? igen, az helyes lenne, ha csak akkor csinálnák, amikor már bevállalják a gyerekeket, de sajnos nem ez a helyzet, az emberek egyre korábban kezdik, a népesség meg csökken (kivéve persze ott, ahol nincs pénz óvszerre). "Ki mondja meg, hogy Isten mit tekint valójában házasságnak?" ezen én is gondolkodtam már. De szerintem a hivatalos házasság nem miatta kell, hanem a társadalom miatt. illetve nem is tudom jól elmondani, és az is lehet, h rosszul gondolom... anno ugye egy pap elõtt megesküdtek az emberek, és onnantól egy pár voltak. Isten elismerte õket, és nem lehetett olyan könnyen szétszakítani õket... ha ma csak az lenne, h: "szeretlek, szeretlek, oké, Isten elõtt házasok vagyunk", akkor az az Õ szavainak teljes kiforgatása lenne. Istent nem lehet "kicselezni". "Miért kaptam Istentõl a lelkiismeretemet, ha könyvbõl szeretném megtudni, mi a jó és mi a rossz adott szituációkban?" a lelkiismereted csak arra figyelmeztet, amirõl tudsz. ha igazán Istennek élsz, Õ egyre újabb és újabb dolgokra világít rá, és ehhez olvasnod kell a Bibliát, mert az az Õ szava. És azért adta a lelkiismeretet, hogy észben tartsd azt, amire már megtanított. egyébként ez volt az Ószövetségben: csak törvények és semmi más. Jézus óta más a helyzet.
Nagyon tetszik, amiket és ahogyan írsz! Annak ellenére, hogy most még nagyobb halom kétely tart hatalmas tivornyát a fejemben, és már a legkevésbé a házasság mibenlétével kapcsolatban, pedig arról se tudok megint semmit :) A lelkiismerettel kapcsolatban nem értek egyet veled. Úgy gondolom, minél egyszerûbb valaki, annál használhatóbb a lelkiismerete is, ráadásul annál világosabban hallja a szavát. Minél egyszerûbb embert nézünk, annál több bölcsességet találunk, pont a tényleges, önmagát semminek se nevezõ fajtából (mondhatnám, hogy nem hivalkodó, de nem, még csak nem is foglalkozik a bölcsesség fogalmával, csak bölcs). Amikor lelkiismeretet említek, nagyjából ezt a tiszta, eredeti bölcsességet értem alatta, ami használja a tapasztalatokat is, de elmélkedik is kedve szerint, tehát természetes körülmények közt nagyon-nagyon sokat. Nem moralizál, nem oszt ketté jóra és rosszra, de tudatában van, hogy praktikus lehet az is, mindemellett a "határesetek" kezelésére alkalmatlan. Az egész dilemmákkal, kételyekkel operáló mentalitást feloldja azzal, hogy adott helyzetben kell minél jobban odafigyelni, és késznek lenni a helyesbítésre, ha nem jól alakul a megoldás. Leírható ez "jó és rossz" nyelvén, de tolmács kell hozzá :) A bölcs tettekre törekvés több jónál és rossznál. A rossz mindig ostobaság, de a gépies jó is az. Igent az mond az életre, aki helyben egyszerû, ott reagál arra, ami tényleg van, és hiba esetén korrigál, nem önérzeteskedik, nem is "én" igazán. Errõl szól a megtérés is szerintem. Talán mindig az adott helyzet dönti el, hogy házasságkötés-e két igen, vagy nem az. Ha például tényleg a "dugjunk végre legálisan" a célja az egyházi esküvõnek, akkor ostobábban nem is alakulhatna az eset. Ám ha nincs külön szükség egyházi esküvõre, nincs ésszerû ok polgárira se, mégis együtt élnek, és egyik nap nagyokat helyeselve megegyeznek, hogy nem élettársak többé, hanem Isten leghalványabb áldását kérik kicsiny fejükre mint házaspár, akkor már õszintébbek és "illatosabbak" is Isten elõtt. Szerintem amit a farizeus vadházasságnak nevez, de két szívben Isten szándékai szerinti, az Isten elõtt köttetett házasság, míg a rituális, szükséges házassát nem sûrûn. Azt hiszem erre akartál ráébreszteni, amikor felhívtad a figyelmemet Krisztus egyszerû, új szabályaira :)
Házasság elõtti szeretkezés Katolikus Egyház szerint nem érdemes (nem szerencsés itt a bûn szót használni). Mivel indokolható ez? A)Praktikus érv: 1. Hülyén érezné magát az ember, ha a házastársát akarva, akaratlanul szexuális téren mással hasonlítaná össze. (abszolút alapérv) B)Biológiai érvek: 2. Lehetséges a teherbe esés → nem kívánt terhesség vagy abortusz (, de elég a terhességtõl való félelem is). (relatív alapérv) 3. Nemi úton terjedõ betegségek (AIDS, szifilisz és egyéb „nyalánkságok”). (relatív alapérv) 4. Fogamzásgátló szerek esetleges káros (mellék)hatása, amúgy is milyen már az elsõ alkalommal ezekkel szórakozni, amikor úgy is elég sok baja van az embernek, hogy eligazodjon az idegen terepen történõ bevetésen. (kiegészítõ érv) C)Biokémiai érvek: 5. Szeretkezés közben oxitocin és vazopresszin szabadul fel, ami ragaszkodást vált ki → megnehezíti a szakítást, még ha arra szükség is lenne. (abszolút alapérv) 6. Ez a ragaszkodás nemcsak a házastárs iránt marad meg, hanem az exek iránt is. (abszolút alapérv) D)Pszichikai érvek: 7. Az elsõ alkalom mély nyomot hagy az emberben, ezért jó azt a házastársával átélni. Meglepõ módon csak egyszer lehet valakivel elõször szeretkezni. (abszolút alapérv) 8. A szex kerül központba, ami elvonja a figyelmet egymás megismerésérõl, ami elõfeltétele annak, hogy felelõsen lehessen egymás mellett dönteni. Szex elhomályosítja a kritikus látásmódot, ami rossz párválasztási döntéshez vezethet. (abszolút alapérv) 9. Mindenáron a másik megtartása marad a cél (nehogy már másé legyen!) → erõsödik a féltékenység iránti fogékonyság, ami megmérgezheti a kapcsolatot. (abszolút alapérv) 10. A szex beszûkítheti az ember figyelmét, ami könnyen vezethet a család és a barátok elhanyagolásához. (abszolút alapérv) E)Pszichoszomatikus érv: 11. Az ember úgy van beprogramozva, hogy a teste és a lelke szoros egységben mûködik → ha nincs meg a lelki síkon még a szoros kapcsolat, akkor annak testi síkon sem tud igazán örülni + így nem inflálódik a szeretet testi kifejezésének többi módja, ráadásul magas árfolyamon marad a szeretkezés is a házasság elején, ami kritikus idõszak, mivel ekkor történik meg az összecsiszolódás. (abszolút alapérv) F)Lelki érvek: 12. Ez egy lehetséges módja az önmegtartóztatás gyakorlásának, amire szükség lesz ahhoz, hogy a házasságban is kitartsanak a házastársak egymás mellett + látja azt az illetõ, hogy saját maga és a párja ilyen téren mennyire önmegtartóztató. (kiegészítõ érv) 13. Az ember úgy van beprogramozva, hogy csak egy embernek tudja igazán odaadni magát → kiégés (abszolút alapérv) 14. Az elsõ szeretkezés a legjobb nászajándék, amit adhatnak egymásnak a házastársak; ünnep után szokott lenni ajándékozás nemde… (abszolút alapérv) G)Teológiai érv: 15. Isten a szeretkezést a házasságra szánta az ember érdekébõl (sok vallásban megtalálható ez a törvény). Egyesekben éppen emiatt bûntudat keletkezik. (kiegészítõ érv) G)Példa érvek: +1. Több ember várt volna vele (én saját fülemmel hallottam gólyatáborban egy vadidegen lánytól. (kiegészítõ érv) +2. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy akik kicsapongó szexuális életet élnek házasság elõtt, azoknak általában problematikus lesz a házasságuk. (kiegészítõ érv)
Nagyon izgalmas tudományos felfedezésre jutottak amerikai kutatók a házasság elõtti szexualitással kapcsolatban. Tekintse meg a 700klub adásában az alábbi linkre kattintva az adás 32. percétõl.. http://atv.hu/cikk/20100309_700_as_klub_2010_03_09
01: 53: "Azt hiszem erre akartál ráébreszteni, amikor felhívtad a figyelmemet Krisztus egyszerû, új szabályaira" hát nem egészen. én nem tudom megfogalmazni, vagy konkrétan megmondani, hogy akkor most mi alapján mondhatjuk ki egyértelmûen, hogy csak az-e a házasság, amit törvényesen is megkötnek, de attól még biztos vagyok benne, hogy így van. Jézusról a lelkiismerettel kapcsolatban írtam. mert az Újszövetségben lehet fejlõdni, új dolgokat felfedezni, és nem csak törvények vannak. lehetséges, hogy valamivel kapcsolatban Isten felnyitja a szemünket, hogy bûn, amirõl eddig nem így gondoltuk. de az alapvetõ parancsolatokat nem lehet kimagyarázni, csak azért, mert Jézus "teljesen új törvényeket hozott". mégpedig azért, mert ez nem igaz. lehetséges, hogy "finomított" a dolgokon, de az alap attól még megmaradt. Jézus nem törölte el a törvényeket. "Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Máté 5, 17)
Szerintem meg mindenki a saját lelki fejlettségének a tükrében ítéli meg a kérdést. Aki erõsen kötõdik az anyaghoz, az nem igazán látja, miért lenne bûn, hiszen nem árt vele senkinek ellenben ha önmegtartóztatásban él, saját magát sanyargatja. Aztán az élet elõrehaladtával már máshogy látja, ráébred, hogy a mindennek van célja, és hogy mi Isten célja a házassággal, persze senkit nem szabad elítélni, amiért eleinte máshogy látja
"Deista vagyok. Egy Jehova Tanúja pont azt mondta nekem a minap , hogy idézem: "Aki nem bír szexuális vágyaival az házasodjon meg!" Na én meg elkezdtem röhögni, na ne már, hogy pusztán a szexért házasodjon az ember." 1 Korintusz 7:1-9 -->"De ha nincs önuralmuk, kössenek házasságot, mert jobb házasságot kötni, mint szenvedélytõl lángolni." 1KORITUSZ 7:36-40!!!!!! 36 De ha valaki úgy gondolja, hogy helytelenül jár el a szüzességével szemben — ha az túl van már a fiatalkor virágzásán, és így kell történnie —, tegye meg, amit akar, nem vétkezik. Kössenek házasságot. 37 Ám ha valaki biztosan áll szívében, és nem érez szükséget, hanem van hatalma a saját akarata fölött, és azt a döntést hozta szívében, hogy megõrzi a maga szüzességét, jól fogja tenni. 38 Következésképpen, aki házasságra adja szüzességét, az is jól teszi, de aki nem adja házasságra, még jobban fogja tenni. 39 A feleség kötve van mindaddig, amíg a férje él. Ha azonban a férje halálalvásba merülne, szabad arra, hogy házasságot kössön, akivel akar, de csak az Úrban. 40 De boldogabb, ha úgy marad, ahogy van, az én véleményem szerint. Márpedig úgy gondolom, hogy bennem is Isten szelleme van.
Lehet, hogy a Biblia szerint bûn, de nem mindenki él a Biblia alapján, szóval nem mindenki szerint bûn. Én hívõ vagyok (nem konkrétan vallásos, de ha választani kell, akkor a katolikus vallás áll hozzám legközelebb) és eldöntöttem, hogy várni fogok a házasságig, mert igenis meg lehet csinálni, meg lehet ismerni a párom szexuális igényeit anélkül is, hogy lefeküdnék vele, csak akarni kell. Akik azt mondják, hogy ez hülyeség, azok meg sem próbálták. A szüleim, a barátom szülei és még millió boldog házaspár példája bizonyítja, hogy meg lehet csinálni. Mellesleg rengeteg pár válik el azért, mert gondjaik vannak a szexszel, holott már jóval az esküvõ elõtt elkezdtek nemi életet élni, tehát azt sem mondhatjuk, hogy akik már elõtte is szexelnek, azok jobban kiismerik egymást. Ettõl függetlenül nem tartom rossz, bûnös embernek azokat, akik lefekszenek a szerelmükkel az esküvõ elõtt. Ha nekik így kényelmes, és közben odafigyelnek egymásra, védekeznek, ha szükséges, akkor semmi gond nincs ezzel. Azt viszont mélyen elítélem, ha valaki érzelmek nélkül szexel valakivel, szexuális segédeszköznek tekinti a másikat, vagy megcsalja. Az ember sajátossága, hogy képes szerelmet érezni egy másik ember iránt, használjuk ki ezt az adottságunkat, ne süllyedjünk az állatok szintjére, akik csak ösztönbõl szexelnek!
"Ez nem az emberek véleményétõl függ. Akárki akármit mond, bûn. Ezt Isten (és a biblia) mondja, és ezt egyetlen emberi vélemény sem tudja felülírni. " Jó, most egy percre legyél egy átlag ember, hit nélkül. Miért tartanád a Biblia szavát elõrébb valónak, mint bármely más szent könyvet? Hit nélkül születsz, és bizony egy angyal sem ad bibliát a kezedbe, hogy azt válaszd:)
Férfi vagyok és bármennyire is tapló a kijelentésem az embernek vannak bizonyos szükségletei. De nem csak a férfiaknak hanem a nõknek is. Nagybátyám felesége a házasság elõtt még várt vele, de késõbb egy külföldi utazás során megtörtént a dolog náluk és épp, hogy a nõ kezdeményezett...nagybátyám férfi, de türelmes ember, viszont az ösztönök is közrejátszanak ilyenkor.
nem bûn csak kár kihagyni.
Elõször is ha már véleményt kérdez a kérdezõ akkor könyörgöm ne pontozgassuk már le egymást, mert nem tetszik más véleménye. Másodszor, véleményem szerint egy hívõ keresztény ember aki komolyan veszi NEM a vallást, és NEM a mi-bûn, mi-nem-bûn szabályokat, hanem Istent, az megõrzi a szüzességét a házasságig, mert egyszerûen Isten úgy fogja formálni. Én is együtt vagyok másfél éve egy lánnyal akibe szerelmes vagyok, én is férfi vagyok (19) és van bennem vágy a szex után, hiszen ezt Isten adta belénk. De éppen azért mert Isten ajándéka a szex, szeretném megõrizni a feleségemnek, mert úgy sokkal értékesebb. Keresztény fejjel nekem is sokkal értékesebb a szex, ha tudom, hogy ez a lány nem adta ezt korábban senkinek. Viszon a házasság nem azért van, hogy szexelhessünk, egyáltalán, ha csak azért házasodik valaki, az már rég rossz. Szerintem meg kell tanulni a házasság elõtt azt, hogy hogyan szóljon a kapcsolat elsõsorban Istenrõl, azután a másikról, és csak utána magunkról. Harmadrészt, szerintem alapból rossz feltenni úgy kérdést, hogy bûn-e vagy sem. Lehetne úgy is, hogy Isten céljait, országát szolgálja, vagy sem.
Hát persze, hogy az, mivel benne van a Bibliában.(hívõ vagyok) És várni is fogok házasságig. 14/L
Deista vagyok. Egy Jehova Tanúja pont azt mondta nekem a minap , hogy idézem: "Aki nem bír szexuális vágyaival az házasodjon meg!" Na én meg elkezdtem röhögni, na ne már, hogy pusztán a szexért házasodjon az ember. Elég szánalmas lenne, hazajön a melóból a férj és se puszi se semmi lehajítja a ruhát és esik neki a feleségének. Hülyeség. Szerelem és ész kell egy házassághoz. Én 21 vagyok és keresem a párom, bennem is tombol a szexuális vágy...de volt pár kapcsolatom ami pont ezért fuccsolt be, mert nem szólt másról mint a szexrõl. Saját példámból tanultam meg, hogy a Szerelem és a józan paraszti ész is kell egy kapcsolathoz.
Most épp egy könyvet olvasok errõl a témáról.Ez az: Elisabeth Elliot: Szerelem és tisztaság. Csak ajánlani tudom! :) Akit érdekel, kapható pl. a református könyvesboltokban is.
Nem bûn, ma már a többség természetesnek veszi, és szerintem nem sok értelme van a házasságig várni vele. Egyébként meg kit érdekel a Biblia?...
Bocsánat, hogy elsõsorban nem a kérdésre válaszolok, de ezt nem hagyhatom szó nélkül. "Egyébként, meg kit érdekel a Biblia?" - erre a mondatra szeretnék reagálni. Figyelj, szerintem tegyük félre, hogy én hívõ vagyok-e vagy sem, ez teljesen mellékes, ebben a kérdésben, de meg szeretném védeni azokat akiknek fontos a Biblia. Mert, ha eddig nem hallottál róla, akkor tájékoztatlak, hogy milliók élnek e kézirat szerint, ennyi ember vet ebbe hitet. És azért, mert te nem, attól még nem kellene mások alapvetõ elveit ilyen stílusban félresodornod. Az õ szemük elõtt egy jobb jövõ lebeg: ha erkölcsösen élnek, a mennybe jutnak. Õk sem minõsítik a te ateizmusodat. Egyébként, sok nemhívõ is olvassa a Bibliát és elismeri, mint páratlan irodlmi alkotást. Az alapmûveltséghez hozzátarozik a bibliaismeret. Lehet, hogy most le leszek pontozva, de szerintem ez nem volt helyes. Ja és én nem tudom, hogy bûn-e. Ha a paráznaság konkrétan a házasság elõtti együttlétet jelenti, akkor igen, de szerintem a parátnaság ennél tágabb fogalom.
Sztem csak Cigányoknál, mivel akkor még pedofíliának minõsülne..
"Egyébként meg kit érdekel a Biblia?..." hát asszem, majd ha haldokolsz, téged is érdekelni fog. sokan kérdik, honnan lehet tudni, h a Biblia tényleg Isten szava? Szerintem ahhoz, hogy ezt megtudjuk, csak bele kell olvasni, és rögtön érzed, hogy "valami" van benne. sosem gondolkoztál azon, miért van az, h az emberek a könyveket max háromszor elolvassák, de akkor már unják is nagyon, aztán esetleg öt év múlva még egyszer..., de a Biblia más, azt aki olvassa, egész életében olvassa, mindig talál benne újat, és sohasem unja meg. Valaminek csak kell lennie vele, valamilyen áldás biztos van rajta!!! ez egészen egyszerûen logikus. és tudod, a legnagyobb tudósok, akik ugyebár köztudottan csak abban hisznek, ami látható és bizonyított, is rájönnek egyszer, h van Isten. Isaac Newton: "Az elsõ korty a tudomány poharából ateistává tesz, de a pohár alján ott van Isten!"
Szerintem meg minden embernek van lelkiismerete, amit azért kapott, hogy elszámoljon magával Isten elõtt. Sem Gizi sem pedig Józsi válaszának nincs jelentõsége. Ha bûnnek érzed, akkor próbálj meg kitartani amelett, de ha nem sikerül, mert minden ember esendõ és gyarló, akkor ez semmit nem von le abból, Jézus változatlanul szeret téged és akkor pedig próbál imával esetleg néhány önmegtagadással kifejezni az Úrhoz tartozásodat és az Jézus irgalmasságát elfogadni és gyakorolni mások felé.

Hol van benne a Bibliában, hogy a házasság előtti szex bűn?

Legjobb válasz: "1Kor 7,9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni." "Zsid. 13,4 Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy pedig legyen szeplõtelen; a paráznákat ugyanis és a házasságtörõket megítéli az Isten."

"1Kor 7, 9 Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni." "Zsid. 13, 4 Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy pedig legyen szeplõtelen; a paráznákat ugyanis és a házasságtörõket megítéli az Isten."
"Meneküljetek a paráznaságtól. Minden egyéb bûn, amelyet az ember elkövethet, a testén kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik."(1Korintusz 6:18) "Mert azt akarja az Isten, hogy megszenteltek legyetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól"(1Tesszalonika 4:3)
Teljesen mindegy. A szex nem attól jó, hogy házasságban vagy azon kívül követi el az ember. :)
Hát tényleg nem attól, de nem is az a kérdés.
A paráznaság az házasság elõtti szexuális kapcsolat. És az elõttem válaszoló már bejegyzett pár bibliaverset. De amúgy is sok helyen találkozhatsz vele.

Hol mondja ki a Biblia egyértelmüen, hogy a házasság elötti szex bün?

Legjobb válasz: Wow... Teljesen egyetértek az elõttem szólóval, azt leszámítva, hogy kicsit szárazra sikeredett, és úgy tekint a Bibliára és Istenre mint egy törvénykönyvre, és (csak) bíróra. Ezzel a részével nem értek egyet. Szerintem Isten inkább apa. És egy sikeres kapcsolathoz nem az "egymás megismerése" szükséges (mivel mindenki változhat 10 év alatt) hanem az "Atyai áldás". Az a kapcsolat amelyiken Isten áldása van, csak jó lehet! Egyébként meg Istennel személyes kapcsolatban kell állni, és nem csak mint szigorú bírónak, minden törvényét betartani. Õ maga a szeretet! Ha vele vagy, az Õ szelleme vezérel, és kijelenti neked mi a jó és mi nem. Akkor biztosan (minden kétség nélkül) tudni fogod, hogy mit szabad tenned, mit nem. Ha kapcsolatban állsz vele... egyenesen hozzá fordulsz a kérdéseiddel és akkor Õ válaszolni fog. Mert jobb Õ benne bízni, mint emberekben reménykedni! Jézus azt mondta, hogy jobb nekünk ha Õ elmegy, mert megkapjuk helyette a vígasztalót! Tehát Õ egy személy, akivel ugyanolyan személyes kapcsolatba lehet kerülni, mint annak idején magával Jézussal, sõt... állítása szerint, Õ mégjobban fog segíteni és vezérelni. A bibliából azt is megtudhatjuk, hogy ez a vígasztaló maga a Szent Szellem! Tehát ha Istennel vagy, az Õ szelleme vezet téged, akkor eljutsz minden igazságra és kijelenti neked a válaszokat a kérdéseidre (még azt is amit nem is kérdeztél...xD) L/18

Wow... Teljesen egyetértek az elõttem szólóval, azt leszámítva, hogy kicsit szárazra sikeredett, és úgy tekint a Bibliára és Istenre mint egy törvénykönyvre, és (csak) bíróra. Ezzel a részével nem értek egyet. Szerintem Isten inkább apa. És egy sikeres kapcsolathoz nem az "egymás megismerése" szükséges (mivel mindenki változhat 10 év alatt) hanem az "Atyai áldás". Az a kapcsolat amelyiken Isten áldása van, csak jó lehet! Egyébként meg Istennel személyes kapcsolatban kell állni, és nem csak mint szigorú bírónak, minden törvényét betartani. Õ maga a szeretet! Ha vele vagy, az Õ szelleme vezérel, és kijelenti neked mi a jó és mi nem. Akkor biztosan (minden kétség nélkül) tudni fogod, hogy mit szabad tenned, mit nem. Ha kapcsolatban állsz vele... egyenesen hozzá fordulsz a kérdéseiddel és akkor Õ válaszolni fog. Mert jobb Õ benne bízni, mint emberekben reménykedni! Jézus azt mondta, hogy jobb nekünk ha Õ elmegy, mert megkapjuk helyette a vígasztalót! Tehát Õ egy személy, akivel ugyanolyan személyes kapcsolatba lehet kerülni, mint annak idején magával Jézussal, sõt... állítása szerint, Õ mégjobban fog segíteni és vezérelni. A bibliából azt is megtudhatjuk, hogy ez a vígasztaló maga a Szent Szellem! Tehát ha Istennel vagy, az Õ szelleme vezet téged, akkor eljutsz minden igazságra és kijelenti neked a válaszokat a kérdéseidre (még azt is amit nem is kérdeztél...xD) L/18
A "paráználkodás" elég gyakori szó a Bibliában, keress rá. Vonatkozik a házasság elõtti szexre is.
Házasság elõtti szeretkezés Katolikus Egyház szerint nem érdemes (nem szerencsés itt a bûn szót használni). Mivel indokolható ez? A)Praktikus érv: 1. Hülyén érezné magát az ember, ha a házastársát akarva, akaratlanul szexuális téren mással hasonlítaná össze. (abszolút alapérv) B)Biológiai érvek: 2. Lehetséges a teherbe esés → nem kívánt terhesség vagy abortusz (, de elég a terhességtõl való félelem is). (relatív alapérv) 3. Nemi úton terjedõ betegségek (AIDS, szifilisz és egyéb „nyalánkságok”). (relatív alapérv) 4. Fogamzásgátló szerek esetleges káros (mellék)hatása, amúgy is milyen már az elsõ alkalommal ezekkel szórakozni, amikor úgy is elég sok baja van az embernek, hogy eligazodjon az idegen terepen történõ bevetésen. (kiegészítõ érv) C)Biokémiai érvek: 5. Szeretkezés közben oxitocin és vazopresszin szabadul fel, ami ragaszkodást vált ki → megnehezíti a szakítást, még ha arra szükség is lenne. (abszolút alapérv) 6. Ez a ragaszkodás nemcsak a házastárs iránt marad meg, hanem az exek iránt is. (abszolút alapérv) D)Pszichikai érvek: 7. Az elsõ alkalom mély nyomot hagy az emberben, ezért jó azt a házastársával átélni. Meglepõ módon csak egyszer lehet valakivel elõször szeretkezni. (abszolút alapérv) 8. A szex kerül központba, ami elvonja a figyelmet egymás megismerésérõl, ami elõfeltétele annak, hogy felelõsen lehessen egymás mellett dönteni. Szex elhomályosítja a kritikus látásmódot, ami rossz párválasztási döntéshez vezethet. (abszolút alapérv) 9. Mindenáron a másik megtartása marad a cél (nehogy már másé legyen!) → erõsödik a féltékenység iránti fogékonyság, ami megmérgezheti a kapcsolatot. (abszolút alapérv) 10. A szex beszûkítheti az ember figyelmét, ami könnyen vezethet a család és a barátok elhanyagolásához. (abszolút alapérv) E)Pszichoszomatikus érv: 11. Az ember úgy van beprogramozva, hogy a teste és a lelke szoros egységben mûködik → ha nincs meg a lelki síkon még a szoros kapcsolat, akkor annak testi síkon sem tud igazán örülni + így nem inflálódik a szeretet testi kifejezésének többi módja, ráadásul magas árfolyamon marad a szeretkezés is a házasság elején, ami kritikus idõszak, mivel ekkor történik meg az összecsiszolódás. (abszolút alapérv) F)Lelki érvek: 12. Ez egy lehetséges módja az önmegtartóztatás gyakorlásának, amire szükség lesz ahhoz, hogy a házasságban is kitartsanak a házastársak egymás mellett + látja azt az illetõ, hogy saját maga és a párja ilyen téren mennyire önmegtartóztató. (kiegészítõ érv) 13. Az ember úgy van beprogramozva, hogy csak egy embernek tudja igazán odaadni magát → kiégés (abszolút alapérv) 14. Az elsõ szeretkezés a legjobb nászajándék, amit adhatnak egymásnak a házastársak; ünnep után szokott lenni ajándékozás nemde… (abszolút alapérv) G)Teológiai érv: 15. Isten a szeretkezést a házasságra szánta az ember érdekébõl (sok vallásban megtalálható ez a törvény). Egyesekben éppen emiatt bûntudat keletkezik. (kiegészítõ érv) G)Példa érvek: +1. Több ember várt volna vele (én saját fülemmel hallottam gólyatáborban egy vadidegen lánytól. (kiegészítõ érv) +2. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy akik kicsapongó szexuális életet élnek házasság elõtt, azoknak általában problematikus lesz a házasságuk. (kiegészítõ érv)
BÛN-E A HÁZASSÁG ELÕTTI NEMI ÉLET? Válasz: Igen, a házasság elõtti nemi élet súlyos bûn. Magyarázat: A paráználkodás (fornicatio) két ember házasságon kívüli testi egyesülése: „Létezik szabad kapcsolat, amikor egy férfi és egy nõ nem hajlandó jogi és nyilvános formát adni kapcsolatuknak, amely a szexuális intimitást is magában foglalja. (...) A kifejezés különbözõ helyzeteket takar: vadházasságot, a házasság elutasítását úgy, ahogy van, a hosszú távú elkötelezettség vállalásának képtelenségét. Ezek a helyzetek gyengítik a házasság méltóságát; lerombolják magáról a családról alkotott fogalmat; gyengítik a hûség értelmét. Ellentétesek az erkölcsi törvénnyel: a nemi aktusra kizárólag a házasságban kerülhet sor, azon kívül mindig súlyos bûnt jelent és a szentáldozásból való kizárást" (KEK 2390). A protestáns felekezetek teológusai is általában osztják a katolikus álláspontot (pl.): „A következõ tétel kizárólagos felfogása szöges ellentétben áll korunk erkölcsi felfogásával. Mondjuk ki kertelés nélkül: a Biblia a »porneia« — általa használt kifejezés a meg nem engedett kapcsolatokra — kategóriába sorolja nem csak a tulajdonképpeni perverziót (ahogy a szexológia nevezi), nem csak a házasságtörést (a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, amikor az egyik fél házas), hanem a nem házas személyek kölcsönös megegyezéssel létrejött szexuális kapcsolatát is, többek között a házasság elõtti kapcsolatot" (Dr. Henry Blocher professzor). A nemiség kérdését rendezni kell az ifjúkor házasság elõtti éveiben is. Problémát jelent, hogy míg a biológiai érés egyre hamarabb elkezdõdik (akceleráció), addig egyre inkább kitolódik a házasságkötés idõpontja, és ezzel egy idõben a szellemi-erkölcsi nagykorúsodás folyamata lelassul (retardáció). A jelenséget tovább nehezíti, hogy a közfelfogás a házasság elõtti nemi kapcsolat legitimitását a biológiai érettségben határozza meg. Korunkban már a puszta tilalom nem elegendõ, meggyõzõ érvelés kell annak alátámasztására, hogy a teljes személyi odaadás megköveteli a házasságot; a nemi odaadás az ember totális és végleges kötöttségét, az állandó együvétartozást és a hûséget. II. János Pál szerint „Az egyetlen »hely« azonban, ahol ez az önátadás a maga teljes igazságában megtörténhet, a házasság, vagyis a házastársi szeretet szövetsége: az a tudatos és szabad választás, amellyel a férfi és a nõ fogadják egymást az életnek és a szeretetnek abban a bensõséges közösségében, amelyet Isten maga határozott meg számukra, s amely csak ily módon mutatja meg a maga eredeti tartalmát. A házasság intézménye nem a társadalom vagy egy tekintély törvénytelen beavatkozása, nem is egy külsõség rákényszerítése, hanem a házastársi szerelem szövetségének belsõ igénye, amely nyilvánosan egyetlennek és kizárólagosnak vallhatja magát, hogy így legyen hûséges a Teremtõ Isten tervéhez” (Joan. Paul. II. PP. Familiáris consortio 11.) Ez az Egyház alapnormája. A többi a keresztény irgalom kategóriájába tartozik. Manapság sokan hol halványabb, hol erélyesebb kérdõjelet tesznek e felfogás mögé, ezért szükséges az egyértelmû állásfoglalás: A házasságkötést megelõzõ, vagy azt teljesen mellõzõ nemi aktus egyértelmûen bûn, amely súlyosan sérti az Isten által felállított erkölcsi rendet. Sõt: a házasság elõtti nemi aktus, a házassági szándéktól függetlenül, módosult értelemben vett házasságtörés. A monogámia enyhítõ, de nem felmentõ körülmény. Az Isten 6. és 9. parancsolata tiltja a paráználkodást, illetve a házasságtörést. De ahogyan nemcsak azt nevezzük szentségtörõnek, aki pl. bûneit meg nem bánva, hiteden módon veszi magához az Eukarisztiát, hanem azt is, aki azt gyalázza vagy méltatlanul kezeli; ugyanígy nemcsak azt nevezzük házasságtörõnek, aki már konkrét, fennálló házasságokat borít fel, hanem azt is, aki a házasság méltóságát sérti, s így annak létjogosultságát, szükségességét, s ilyen értelemben isteni eredetét megkérdõjelezi. Ezért kell a házasságon kívüli és így a házasság elõtti nemi aktust is, és mindent, ami a házasság szentségét sérti, analóg értelemben vett házasságtörésnek tekinteni. Azt a hozzáállást pedig, amely nem csak a már teljesen kibontakozott bûnt ítéli el, hanem azt is, ami oda vezet, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanultuk (ld. Hegyi beszéd). A házasság elõtti szexualitás védelmében gyakran szokták felhozni azt, hogy éppen a házasság tartóssága érdekében olyannyira meg akarják ismerni egymást, amennyire csak az együttélés adhat lehetõséget. Populárisabb megfogalmazásban ez néha úgy jelenik meg, hogy „senki nem vesz próba nélkül cipõt.” Az ilyen álláspontra helyezkedõknek elkerüli a figyelmét, hogy a másik ember nem egy cipõ, melynek csak egy funkciója van, melynek teljesen a birtokosa vagyok, sõt kívánságomnak megfelelõen váltogathatom, vagy ha elhasználtam, lecserélhetem; illetõleg - ha már a kereskedelemben akarunk párhuzamokat keresni - értékesebb cikkeket (pl. ház vagy autó) szintén nem lehet egy éves használat után tetszõlegesen kifizetni vagy nemtetszés esetén az árut visszavinni. Ui. ha a házasságkötés elõtt is minden olyan állapot megengedhetõ, amely a házasságban magától értetõdõ (gyermekvállalás, szexualitás stb.), ugyan miféle többletet adhat még ez az ebben az esetben valóban csak bürokratikus intézmény? Úgy fog tûnni a mégis házasságra lépõknek, hogy a házassággal csak az élet terhei és a visszavonhatatlan döntés felelõssége szakadt a nyakukba, és semmi más. Ez pedig a házasságtól való ódzkodáshoz, majd annak elvi elutasításához fog vezetni, hiszen a szexuális örömszerzés az összeszokás, a közös élet kezdeti nehézségein való átlendüléshez nem nyújt segítséget, mert azokkal nem párhuzamos a másik testének felfedezésébõl származó öröm. így a házasság a bilincs szinonimája lesz, ami pedig biológiai katasztrófát von maga után, hiszen a házasságot mellõzõ együttélésekbõl számottevõen kevesebb gyermek születik, s ezért az ún. vadházasság divatja rövid úton vezet a társadalom elöregedéséhez. Az élettel való visszaélés az élet ellen hat. Az ember csak egyszer adhatja oda magát valakinek teljesen. Mi lesz, ha a másik, akinek végleges elkötelezõdés nélkül adta oda valaki a testét, meggondolja magát? Valóban nem kell-e számolni az emberek és az élet kiszámíthatatlanságával? Az elsõ komoly szerelem a legmaradandóbb, mindig viszonyítási alap marad. A szerelem pedig természeténél fogva a beteljesedésre törekszik, s teljességgel a testiségben realizálódik. Ha a visszavonhatatlan döntést követi a testi szerelem, akkor az elsõ szerelem élményét és maradandóságát nyújthatja. Kell-e hangsúlyozni, hogy mint minden igazán értékesnek, a szerelemnek is a felszabadító önlegyõzés adja meg a súlyát, mélységét és méltóságát? Nem éppen ez az ún. szabad szerelem vezetett-e a házasság mai leértékelõdéséhez, a széthullott családokhoz? S mindezeken túl, egyébként sem lehet csak (vagy legalábbis elsõsorban) a testiség alapján eldönteni, hogy kit válasszak életem társául, már csak azért sem, mert nincs semmi garancia arra, hogy aki most testileg megfelel nekem, az tíz év múlva is kielégíti majd ilyen típusú igényeimet: „Manapság sokan követelnek egyfajta »jogot a próbához« olyan esetekben, ahol a házassági szándék fönnáll. Bármilyen szilárd azok elhatározása, akik korai szexuális viszonyba kezdenek, az ilyen viszonyok »nem alkalmasak arra, hogy õszinteségben és hûségben biztosítsák egy férfi és egy nõ személyes kapcsolatát, és fõként, hogy e kapcsolatot megóvják a képzelgésektõl és a vak ösztönöktõk”. A testi egyesülés erkölcsileg csak akkor megengedett, amikor a férfi és a nõ között végleges életközösség jött létre. Az emberi szerelem nem tûri a »próbálkozást«. A személyek egymás közti teljes és végleges odaadását kívánja meg" (KEK 2391). Igazolás: A keresztény elv szentírási háttere: 1. „...de ha meg nem tartóztatják magukat, lépjenek házasságra!" (1 Kor 7, 9). - Radikális apostoli parancs, mely a házasságon kívül csak önmegtartóztatást ismer. 2. „A paráznaság veszélye miatt minden férfinak legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak a férje" (1 Kor 7, 2). — Az Apostol tehát arra gondol, hogy aki nem él házasságban, az abban a veszélyben él, hogy helyzetébõl adódóan a nemi örömöt házasságon kívül keresi, vagyis az apostol szavai szerint paráználkodik. 3. Szt. Pál apostol számára nyilvánvaló követelmény, hogy az eljegyzett leány a menyegzõig érintetlen (intacta) „tiszta szûz" marad. Ez olyannyira evidens, hogy Szt. Pál a Krisztus és Egyháza közötti kapcsolat megvilágítására is felhasználja: „Ahogyan a leánynak tiszta szûznek kell maradnia az egybekelésig, úgy az Egyháznak is szeplõtelen tisztaságban kell várnia Krisztus dicsõséges eljövetelét" (2 Kor 11, 2). 4. ״... Ha azonban igaz, amit szemére vet és nem talált szüzességet a lányban, akkor vessék ki apja házának ajtaján, és a város férfiai kövezzék halálra, mert gonoszságot cselekedett Izraelben, és paráználkodott apja házában" (Deut 22, 20). - Ez az idézet mutatja be, hogy a szentírási törvény, melynek lényege a Tízparancsolat, mit ért a paráznaság (házasságtörés) alatt. A mondat egyértelmû: házasság elõtti nemi aktust (is). A második törvénykönyv ezen kívül több utalásban is szól arról, hogy a házasság elõtti viszonynak a törvény elé keU kerülnie, s noha ezek a törvények az Újszövetségben nem abszolút érvényûek, azért - fõleg ha többször is hangsúlyozottan visszatérnek - mint alapvetõ erkölcsi normákat, mindenképpen iránymutatónak kell tekinteni õket, ha fenn akarjuk tartani a két szövetség összetartozásáról szóló keresztény tanítást. 5. „Úgy bánt húgunkkal, mint egy paráznával" (Ter 34, 31). - Szichem ui. lefeküdt Dinával, Jákob leányával. Ezek ketten szerették egymást, s minél hamarabb össze akartak házasodni. Ettõl függedenül a sugalmazott író jóváhagyja a bosszúálló testvérek fent idézett kijelentését, noha magával a bosszúval - ti. Jákob fiai kiirtották Szichemet és városát - nem ért egyet. A szent szerzõ, aki a sugalmazás hatása alatt az isteni igazságot tévedhetetlenül közli, pusztán a lelki szerelemmel nem tartja igazolhatónak a testi szerelmet. 6. „Add hozzám feleségemet, mert letelt az idõm. Hadd menjek be hozzá!" (Ter 29, 21). Jákob jól ismerte határait, és csak a házasságkötésre való tekintettel kérte Lábántói az engedélyt, hogy »bemehessen« Ráchelhez. 7. „Nem szabad ilyet tenni Izraelben, ne tégy butaságot, ... szólj csak inkább a királynak, õ biztos nem fog megtagadni tõled" (2Sám 13, 12). így szólt Támár, aki nem vonakodott volna az Amnonnal kötendõ házasságtól és az azzal járó szexuális viszonytól, mégsem volt hajlandó szüzességét házasságon kívül odaadni, s Amnon erõszakhoz folyamodott. De hogy nem pusztán a kor követelménye, vagy Támár személyes döntése volt a szüzesség házasságig tartó megõrzése, hanem a kinyilatkoztatásra támaszkodó társadalmi konvenció, azt az bizonyítja, hogy a Biblia Amnon vágyát lehetetlenségként és illetlenségként kommentálja (ld. 2 Sám 3, 2).
...
Hébereknek írt levél 13:4
Ha a fenti érvekkel elõbb találkoztam volna, mondjuk 10 évvel ezelõtt, azt hiszem az életem kicsit más irányt vett volna... no nem mindegyik egyformán gyõzött volna meg, de így "utólag" elismerem, hogy ezek egytõl egyig igazak és a hitem mellett nagyon hasznos kiegészítõ érvek. Mert a bûntõl való félelem önmagában nem lesz elég ebben a világban a gyõztes ellenálláshoz. A félelem negatív motiváció, és mint olyan, ahogy a pszichológia is alátámasztja, csak ideig-óráig mûködik. Csak akkor tudunk a házasság elõtti szexualitásról lemondani, ha pozitív motiváció él bennünk, ha tudjuk, hogy "milyen elõnyünk származik az egészbõl"...ha felismerjük, hogy ez a MI boldogságunkra, épülésünkre, beteljesedésünkre szolgál, nem Istenére...neki nincs szüksége a mi csupán "betartott törvényeinkre", Õ tiszta, szép, szeretetben élõ, boldog lelkeket szeretne látni, nem bûntõl rettegõket. Sokan kérdezik, hogy de hát mégis hogyan lehetek boldog egy olyan dologról való lemondás által, ami pont, hogy boldoggá tesz... akkor annak a hiánya nem boldogtalansághoz vezet? Erre az az újabb kérdés merül fel bennem, hogy boldog az a gyermek, aki még ki sem ejti a száján, hogy azt a játékot szeretné, de már meg is kapta? Ha az örömöknek nincs semmi jelentõségük, csak habzsolni akarjuk õket, akkor nem csak belesüppednek a hétköznapokba? Nem becsüli-e meg jobban a gyermek a különleges alkalomra kapott, kiérdemelt játékot? Az ember is azt tartja becsesebbnek, az melengeti meg a szívét, amiért megküzdött, kiállta a próbát, aminek megadta a módját. A szeretkezés is, nem inkább ünnepi magasságokba emelkedik és a legértékesebb ajándékok között lesz számon tartva, ha az igazinak adjuk - a manapság szokásos puszta ösztönlényi kielégülésre degradálásnál? Ha önmagunk urai vagyunk, nem játékra váró gyerekek, csak a józan eszünk, szívünk, lelkiismeretünk és persze a Jóisten súghatja, hogy a világ nem olyan egyértelmû, hogy ami elsõ ránézésre jólesõnek tûnik, attól boldogok is leszünk, nem pedig csalódottak és kiábrándultak egy idõ után. De miért csömörlünk meg a sok látszólag jónak tûnõ dologtól? A válasz nagyon egyszerû: mert akkor vagyunk „épek és egészek”, ha a testünk és a lelkünk is elég táplálékot kapott. De a hedonizmus csak a testnek ad enni, az pedig mindig csak kér és kér, úgy érzi, hogy nem bír betelni, holott csak a lélek éhezik... mert arról szépen megfeledkezik mindenki. És a lelki szomjúságot összekeverik a testivel... és nincs vége az ördögi körnek... Egy másik általában felhozott ellenérv a szexualitás „konzervatív”, keresztényi értékeket hordozó megközelítése ellen, hogy úgymond „házas élet problémákat okoz”... Az állítás nem légbõl kapott, de nem is írható teljesen a keresztényi értékek számlájára, hiszen a jelenlegi felnõtt generáció szülei még a nemi szerveket sem nevezte nevén, nem hogy „ünnepi” jelentõséget tulajdonítson a szeretkezésnek és ilyen módon vezesse be gyermekét a témába (már amennyire egy gyermek természetes kíváncsisága megengedi). Az errõl folytatott beszélgetés is tabunak számított és sokkal jellemzõbb volt az „úgy teszünk, mintha a gólya hozott volna”, ill. ha már nagyobb gyerekrõl volt szó, akkor csak egyszerûen az erkölcsi tiltás, a szex bûn voltának tudatosítása élt a családban. Így nem csoda, hogy - ha a nevelés sikeresnek bizonyult - a házasságba is szorongással léptek, hiszen a szex=bûn nyomatékosan kódolódott az agyukban. Ezzel szemben a nyíltság, az õszinte beszéd a szeretkezés kiváltságos helyzetérõl, ami a házasságban egy testté és egy lélekké teszi a nõt és a férfit, egyetlen megoldása lehet a jövõ generációjának felvilágosításában, hogy senkinek ne kelljen egyedül megbirkóznia - súlyos bûnök elkövetése árán - a saját fejlõdõ szexualitásával.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!