Találatok a következő kifejezésre: Az volt cél, (43 db)

Ha Istennek az volt a célja Jézussal, hogy megváltsa az emberiséget, akkor Júdás nem is tett semmi rosszat, merthogy az ő árulása is benne volt Isten tervében?

Legjobb válasz: Júdás a 12 apostol egyike volt. Õ volt a pénztáros. Az utolsó vacsorán azonban már elhatározta, hogy bármi is történjen elárulja mesterét. Jézus az utolsó percig próbálta visszatartani, de Júdást megrészegítette az a 30 ezüst, amit árulásáért kapott. Olvasd el Mark evangéliumát!

Júdás a 12 apostol egyike volt. Õ volt a pénztáros. Az utolsó vacsorán azonban már elhatározta, hogy bármi is történjen elárulja mesterét. Jézus az utolsó percig próbálta visszatartani, de Júdást megrészegítette az a 30 ezüst, amit árulásáért kapott. Olvasd el Mark evangéliumát!
@19: Mint mondtam, Isten a szíveket vizsgálja. Nem arról van szó, hogy ha kihágásért elég fekete pontot gyûjt valaki a naplóban, akkor bûnösnek számít. Igen, az is hibás, aki enged a gonosznak, mikor volna lehetõsége az igaz utat járni, de mégis a könnyebbet választja. Igen, lehetséges olyan helyzet, ahol nincs ember, aki megmondaná, mi a helyes döntés. De bízunk abban, hogy Isten igazságos és kegyelmes, s az õ törvényeit nem lehet kijátszani. Mert õ a szíveket vizsgálja, s az elõl nincs kibúvó.
"Mint mondtam, Isten a szíveket vizsgálja" Ezzel gyakorlatilag semmiben sem magyaráztad meg a 19-es által felvetett problémát. Ha valaki dönt a bûn mellett, vagy bûn ellen, akkor nyilván a "szívében" is eldönti, nem csak fejben. Így van ez manapság, ha egy keresztény ember pl. úgy dönt, hogy felrobbant egy abortuszklinikát, nyilván nem csak fejben döntötte el, de teljes szívvel támogatja a saját ügyét. Annyit csináltál, hogy megpróbáltad a fogalmak kicserélésével tovább ködösíteni az ügyet, de nem jött be...
Felebarátaim :) Vizsgáljuk meg Iskariót Júdás esetét is. Júdás becstelenül élt: lopott a gondjaira bízott pénztartóból (János 12:5,  6). Késõbb elment a zsidó elöljárókhoz, és megegyezett velük, hogy 30 ezüstért elárulja Jézust. Az árulás után furdalta a lelkiismerete, de soha nem bánta meg szándékos bûnét. Júdás tehát nem méltó a feltámadásra. Ezért nevezte õt Jézus a ’pusztulás fiának’ (János 17:12; Máté 26:14–16). Iskariót Júdás eleve arra volt rendelve, hogy elárulja Jézust? Zsolt 41:9: „a velem békében levõ ember is, akiben bíztam, és kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.” (Figyeld meg, hogy a prófécia nem mondja meg, Jézus melyik közeli társáról van szó. Isten tudta, hogy az Ördög Ahitófelt, Dávid tanácsadóját felhasználta arra, hogy Dávidot elárulja, és feljegyeztette az eseményt, mert ebbõl felismerhetõ az Ördög viselkedése és várható eljárása. Nem Isten, hanem „az Ördög [volt az, aki] a szívébe adta Iskariót Júdásnak, Simon fiának, hogy árulja el [Jézust]” [Ján 13:2]. Júdás ahelyett, hogy ellenállt volna a sátáni befolyásnak, engedett annak.) Ján 6:64: „Jézus ugyanis kezdettõl fogva tudta . . . ki az, aki el fogja árulni õt.” (Nem a teremtés kezdetétõl, nem is Júdás születésének idõpontjától fogva, hanem Júdás áruló magatartásának ’kezdetétõl fogva’. Vesd össze: 1Mózes 1:1; Lukács 1:2 és 1János 2:7,  13; e szövegek mindegyikében a ’kezdet’ viszonylagos értelemben használatos. Figyeld még meg a János 12:4–6-ot is.) Zsömle/lány
Én elismerem nem én vagyok a legnagyobb teológus széles e világon ám Júdás esete tényleg érdekes téma. A kérdés is nagyon jó. Én eltudom fogadni, hogy amit a kérdésben írtál, hisz tényleg benne lehetett a tervben. Ám el ne felejtsünk valamit: Júdás a bûneit megbánta! A pénzt visszaadta sõt olyannyira nagy bûnbánata volt, hogy tulajdonképpen megõrült majd felakasztotta magát. Egyszer valaki azt mondta, ha Hitler az öngyilkossága elõtt csak annyit mondott volna: , , Uram, bocsáss meg mert vétkeztem, bûnös vagyok!, , akkor biztos a Mennyországba kerül. Én nem tudom, de akkor Júdásnál nem lehetett ez is benne a nagy tervben? Nem tudom ám az biztos, hogy legalább olyan nehéz õt megítélni mint pl Pilátust!
Hitlerhez még ennyit: ha KOMOLYAN is gondolta, persze!
Kedves 23-as válaszadó az-az 8-9 es. Én hiszem, hogy te mindent megtettél annak érdekében, hogy megértsem amit mondani szeretnél, nem azért írtam amit írtam, mert nem értettem meg az utalásaidat, hanem azért mert én ezt az úgy nevezett Isteni gondolkodásmódot, a saját emberi értelmemmel elfogadni, képtelen vagyok. Látom én benned a jó szándékot és a többi hozzászólóban is, köszönet érte. Nekem viszont ugyancsak a homokba kellene dugnom a fejem ahhoz, hogy olyannak lássam Istent és a dolgait amilyennek ti látjátok. Nekem sajnos nem elég az válasznak, hogy Pl Lázár megkínzásáért csak a Sátán felelõs, de említhetném, a vízözönt, Káin és Ábel tragédiáját, nem vagyok képes azt mondani, mint az a kedves válaszadó, aki azt írja, hogy fogadjuk el azt a tényt, hogy Isten csakis jó lehet és ne foglalkozzunk az esetleges ellentmondásokkal. Nem kell megmagyaráznotok az említett eseteket a ti szempontjaitok alapján, nem azért vetettem fel, nagy vonalakban tudom a választ, csak elfogadni nem tudom. Azt szerettem volna közölni, ezzel a válaszommal, hogy nagyra értékelem, a jó szándékotokat és hogy megértettem amit írtatok. Mindennek ellenére én ezt elfogadni, képtelen vagyok.
Még, egy dologra szeretnék reagálni, ateistának neveztél az elején és részben igazad is van. Tudod könnyebb a lelkemnek elfogadni azt, hogy nincs Isten, mint elfogadni és hibáztatni, a tettei miatt.
Isten senkit nem használ fel eszközül. Az embert nem lehet megváltani, mert minden ember saját életével cselekedeteivel elõre meghatározza saját lelkének sorsát. Isten nem ítélkezik senki felett, az ember saját maga ítéli halhatatlanságra vagy épp megsemmisülésre saját lelkét-- mert az út amit a léleknek meg kell tennie a halhatatlanság eléréséért az valóban pokoli út. Az olyan lélek amely szennyezetté válik az lassú lesz a haladásában minél több bûnt követett el élete során annál lassúbb és megsemmisül az úton, mert ismét primitív anyag részévé válik. Judás azért lett öngyilkos, mert a tervük nem valósult meg Jézus meghalt a keresztfán és a csoda, mint feltámadás elmaradt.Judás meggyõzõdésem semmiféle árulást nem követett el-- minden megtervezett volt csak félre sikerült-- nem jelent meg nyilvánosan égi dörejjel Isten és nem mentette meg Jézust se mivel nem volt több mint egy ember a sok ember közül aki saját sírját ásta meg" Isten nem avatkozik bele az életbe legfeljebb óva int ne tedd, mert ártasz önmagadnak-- ezt tette Jézussal is-- de Õ fel sem fogta, mert kint a pusztában az éhezéstõl már téveszméssé vált-- Fel se ismerte hogy az isteni Jelenés jelent meg amikor szidalmazta Istent és azt se vette észre hogy kirántotta az Õ lelkét raportra. Jézus tragédiáját saját butasága okozta--- Nem kellett volna napokon keresztül a hindú éhezést folytatni akkor észnél lett volna-- és a keresztfát is elkerülte volna.
Ha nem teszi meg Júdás az árulást, akkor megteszi más.Ennyire egyszerû, ennek meg kellet történnie úgy ahogy megtörtént.Júdás választott és sajnos rosszul.Hogy mit mond õ errõl az már más lapra tartozik. Azért mert megtette nem azt jelenti, hogy kevésbé szerette Jézust mint a többi apostol, csakhogy õ másképp látta a dolgokat, ennyi a külömbség.Mindannyian Júdások vagyunk, csak a választásaink külömbösztetnek meg.Hogy Istennek mi a véleménye errõl az már nem ránk tartózik.
A zsidó vallásban az önkezûséggel elõidézett halál nagy bûnnek számít. Biztosra veszem hogy ez egy megrendezett önfeláldozás volt és Júdásnak kellett feladnia õket hogy hol találhatóak. -- Miért? Amit nem vallottak be senkinek? Mert csodát reméltek valami fantasztikus isteni csodát ha Jézust megfeszítik-- de mivel ez a csoda elmaradt, igy Júdás mint a legjobb barát felakasztotta magát. Igen a biblia más tanít-- de a történelmet mindig meghamisították ahogy az érdekek" megkívánták. Mindig alkottak egy szenvedõ hõst akit bálványozni lehet, és mindig alkottak egy bûnbakot akire mindent rálehet fogni.
Mami, miért üldözöd Jézust?
Írtam már néhányszor, sõt elég éles hangnemben is felvetettem kérdéseket, de nem teszem többé, mert megértettem, hogy fölösleges. Magyarázat nincs, kérdezni meg nem érdemes, pedig engem tényleg érdekelt volna, jó néhány dolog. Néhány oldallal elõbb elismeri egy válaszadó, hogy a biblia teli van ellentmondással, mégis készséggel elhiszi minden szavát. Én ezt képtelen vagyok megérteni. Nagyon egyetértek a katolikus egyház ama nézetével, hogy jobb, ha latinul olvassák a Bibliát és senki sem ért belõle egy szót sem, a pap magyarázatán kívül. Nekem zagyvaság ez az egész, a jó szándékú istennel egyetemben, aki puszta jóságból gyakran gonosztetteket tesz, vagy a sátánnal végezteti el a piszkos munkát. A sarkalatos pont, hogy csak az számít, hogy higgyünk benne, arra a levélre emlékeztet, amit le kell másolni és több példányban továbbküldeni, mert különben mindenféle baj ér. Jobb, ha kimaradok ebbõl az egészbõl, inkább pusztuljak el végérvényesen, mert hátha Hitler, vagy hozzá hasonló gonosztevõ megtért istenhez. Nem akarok egy tálból cseresznyézni ilyenekkel... Lehet, hogy az istennek elég az, hogy hisz benne egy bûnös, és máris minden el van felejtve, de nekem bizony ez kevés. Ahogy a 2000 éves biblia a kuszált, zavaros szövegeivel, ódon, homályos történeteivel, amik semmilyen mértékben nem ellenõrizhetõek és gyakran ellentmondanak tudományos ismereteinknek. Nyisd ki a szemed! Nézz körül! Isten és ördög csak a Te képzeletedben létezik. Pokol és menyország sincs. Van azért jó hírem is. Az élet enélkül is csodálatos, örülhetsz a szépnek, jónak és saját erõdbõl is legyûrheted a nehézségeket.
Hát ez nem logikus. Hogyan hihetne neki és bízhatna benne, ha szerinte nem létezik? Ha egyszer egy Hitler formátumú ember megbánja bûneit, azzal szerintem sincs minden elintézve. A katolikusok latinul prédikálnak, sem héberül, sem görögül. Az ószövetségben elég sok riasztó dolgot csinál az úr, én sem értem. Kedves utolsó. Nem kielégítõek a válaszaid, semmilyen tekintetben. A fõ kérdés megválaszolása is hasonló volt idáig. Bár elismerem, maga a kérdés csalafinta és manipulatív, de lepereg ez, mert ennél fogósabb kérdéseken sem hajlandóak gondolkodni az érintettek.
A vallásos szövegek értelmetlenségén pedig végképp nem gondolkodnak el-- furcsa és megdöbbentõ a XXI szdban hogy emberek hisznek valamiben amikor fogalmuk sincs arról létezik e-- na de papok mesélik annak ellehet hinni mindent..c..c..c ott van a Jelenések könyve amit egy skizofrén koldus elmondásai alapján körmöltek le-- azóta várják hogy ..eljõ...Jézus.. a bárány.. és a feltámadás... badarság!!
Értem, tehát azt mondjátok, mindegy, hogy Isten tervének a része, vagy sem, õ bûnös, mert másképp is dönthetett volna, a pilátus szintén, hiszen õ is dönthetett volna másképp. Tehát a fõ bûnös mindig az aki elköveti a bûnt, függetlenül minden egyéb körülménytõl.Ha igaz ez az érvelést akkor gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a fõ bûnös az a pár katona akik konkrétan megfeszítették, hiszen másképp is dönthettek volna. Én még lépnék egyet és megvizsgálnám akkor Lucifer esetét, az õ kezéhez vér nem tapad, õ végül is csak ármánykodott, a piszkos munkát Isten, az ember és majd Jézus az angyalok segítségével végzi el helyette. Ezek szerint az õ bûne kevesebb lesz mint a többi érintetté, mármint, ha elfogadjuk azt az irányelvet, hogy az a bûnös aki szabad akaratából elköveti a bûnt.
Adott az Isten, ki jelen van jelenben múltban jövõben most ebben a pillanatban. Mert õ ura az idõnek is, mivel õ teremtette azt is. Jézus maga választotta ki Judást, nem véletlen. " Jn 13, 18 Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem hogy beteljesedjék az írás: A ki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem. Hibás a következtetés miszerint Judás azért árulta el Jézust, hogy beteljesedjék az írás, hanem az írás teljesedett be még mielõtt az megtörtént. Jézust nem azért ítélték el, mert Judás elárulta. Ezzel csak beteljesedett az erre vonatkozó prófécia. Ahogy elõttem is írták már Judas evangéliumát nem íratta õ mivel akkor már nagyon halott volt. Tehát az az utólagos kreálmány egy nagy nulla.
1.válaszoló! Te pedig olvasd el Júdás evangéliumát!Halgattasék meg mind a kettõ fél!
Ha az is volt a célja, hogy megváltsa az embereket, nem jelenti azt, hogy meg kellett halnia. Csak hát az emberek ilyenek. Nem bírják a fényt. De ha te ebbõl az elrendeléses dologból indulsz ki, akkor sem az a jó megközelítés, hogy robotok vagyunk és játékszerek / tehát nincs szabad akaratunk. Minden esetre Júdást senki sem ítéli el tudtommal. Akkor a zsidókat is el lehetne kivétel nélkül.
Judas evangeliuma a 3. vagy a 4. szazad kornyeken irodott. Tovabba Judas miutan elarulta Jezust, felakasztotta magat. Nehez lett volna neki megirnia az evangeliumot... Szoval Judas evangeliumara hivatkozni a Jezus-Judas tortenesekkel kapcsolatban nem epp helyenvalo.
Már hogy a fityfirittybe ne tett volna rosszatt?? Észnél vagy te? Júdás szabad akaratából tette, amit tett, az hogy Isten ismerte a szívét és tudta, hogy mit fog tenni, attól még Júdás bûnt követett el, nem kényszerítette senki. Isten szabad akaratot adott mindenkinek. Amúgy nem kell mindentudónak lenni ahhoz, hogy tudd, hogy a jó embereket elõbb-utóbb elárulják és kinyiffantják nagyszerû világunkban, szóval Jézus küldetése, ebbõl a szempontból nem volt lutri.
Nincs ebben egy kis álság, kedves utolsó? Az Úr mint írod, ismerte Júdás lelkét, mégis tõle tette függõvé a megváltást, vajon akkor is a terv része lett volna, ha történetesen nem enged a csábításnak? Ha viszont elõre ismert Isten elõtt, valakinek a lépése, miért ne lehetne felmenteni õt, hiszen ha szabad akaratából cselekedett is így, valahol mégiscsak tõrbe lett csalva, ha másképp nem, hát azzal, hogy kihasználta Isten a gyengeségét, amivel ugye, tisztában volt. Szerinted Istennek volt egy második terve is arra az esetre, ha Júdás nem árulja el Jézust, ugye nem, akkor meg mirõl beszélünk.
uccsó elõtti vok Miért lenne álságos? Amikor Jézus Péternek megjósolja, hogy háromszor meg fogja tagadni, és Péter tényleg megtagadja háromszor, akkor szerinted a gonosz Jézus fondorlatos csapdájába esett szegény Péterünk, aki az egészrõl nem is tehet? Jézus Péter szívébe látott, de azzal, hogy belelátott azzal nem kényszerítette semmire. Ha teszemazt, segítséget kérek tõled, de ismerlek és tudom, hogy rossz ember vagy és nem segítesz majd rajtam, de én mégis megkérlek és te visszautasítasz, akkor én vagyok a hibás? Csapdába csaltalak azzal, hogy adtam egy esélyt? Elvettem azzal a te szabad akaratodat?
Megint én. Csak annyit, hogy ti ateisták, mindig ilyen dolgokon rágódtok. A keresztény tanítás, de az összes vallás tanítása koherens, logikus egységet alkot, csak ti nem ismeritek, ezért óvodás kérdéseket tesztek föl. Persze a vallásosak többsége sem ismeri sajnos a saját vallását, ezt elismerem. Rengeteg ateista érv, filozófiai, tudományos szól mellettetek, de ti, nem olvastok utána, sõt a Bibliát sem olvassátok el elejétõl a végéig tisztességesen, csak beszéltek a levegõbe állandóan. Komolyan, most én mondjam meg milyen könyvekbõl készüljetek legközelebb, ha komoly ateista érveket akartok mondani??
A kérdező hozzászólása: "Már hogy a fityfirittybe ne tett volna rosszatt?? Észnél vagy te? Júdás szabad akaratából tette, amit tett, az hogy Isten ismerte a szívét és tudta, hogy mit fog tenni, attól még Júdás bûnt követett el, nem kényszerítette senki. Isten szabad akaratot adott mindenkinek." Jó, akkor Jézusnak a kereszténység szempontjából meg sem kellett volna halnia feltétlen? Akkor viszont a megváltás sem valósul meg, és nincs kereszténység sem, tehát nem valósul meg Isten terve. Egyébként én nem vagyok ateista.
Jézus elárultatása és halála nem volt kérdés: ""Mert bizony egybegyûltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, Hogy véghezvigyék, a mikrõl a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek."" Júdás szerepe is elõre le volt fektetve Istennél, de ettõl még a bûn büntetése érvényes (Róma9:18-23), és Júdás meg is kapta a bûnbánat erejét, így saját magán hajtotta végre az ítéletet. Ezért feltámadásakor õ is ugyanúgy mehet majd a Krisztushoz és bemerítkezve újjászülethet, ahogyan bárki más, aki nem az elsõ feltámadás részese lesz.
Kedves 8-9 es válaszadó, lehet, hogy nem vagyok felkészült, hogy a te szavaiddal éljek, még is sikerült olyant kérdeznem, amire csak ködösíteni tudtál, és max engem kritizálni.:D Hogy miért is nevezem ködösítésnek a válaszodat, hát azért mert a példázatod egy emberi élethelyzet, tehát nem lehet összemosni a te sejtésedet, megérzésedet, azzal amit Isten biztosan tudott, már mint, ha létezik és mindenható. Nem célom téged piszkálni, csak egyszerûen nem értem hogy az aki mindenható, és elõre mindent tud, annak mi a jó franc a célja és miért lepõdik meg a dolgok ilyen-vagy olyan állása folytán, miért kell folyton a saját akarata ellen lépéseket tennie. Mert ugye azt mondjátok nélküle semmi sincs, akkor viszont a saját akarata ellen hadakozik. Azt mondod szabad akarat, hát engem senki nem kérdezett, hogy akarok e játszani.
Isten nem háborúzik a gonosszal, mert míg õ mindenható, a gonosz hatalmak nem. Maguk a gonoszságot szolgálók léte is Isten függvénye, és ha akarná, elsöpörhetné õket. Az õ akaratával nem lehet szembeszállni, mert amit õ akar, az úgy is van. Vagyis a gonoszságban élõk és a gonosz hatalmak is részei Isten tervének, ezért engedi a létezésüket. Nem elpusztítja õket, hanem felhasználja. Ettõl még a gonoszság gonoszság marad, mert az elkövetõk saját akaratukból és saját jogukon cselekednek, tisztában vannak a lehetõségekkel. De minden létezõ, még maga a Sátán is részét képezi Isten tervének, amit nem lehet ellene fordítani. Vagyis Júdás rosszat cselekedett, amikor elárulta Jézust, Pilátus is, amikor halálra ítélte, mikor tisztában volt ártatlanságával. És nem is válik Isten szemében enyhítõ körülménynek, hogy ezzel hozzájárultak a megváltáshoz, s nem válik Isten szemében kevésbé utálatosnak. Isten a szíveket vizsgálja, nem a végeredményt. Isten nem száll szembe az egyén szabad döntéseivel, ugyanakkor nem habozik azt felhasználni saját céljaira. Most ez úgy hangzik, mintha csak áltatás lenne a szabad döntés, de Isten nem szól bele az emberi döntésbe. Az ember Istentõl független, szuverén létezõ, nem Isten kényszeríti rá az akaratát.
Isten és Jézus egy.Jézus (Istenben)testben eljött e világba hogy elmondja az embereknek az örömhírt:Elközelített a mennyek országa .Elõkészíttetett számunkra.Kiválasztott 12 tanítványt akibõl egyet megszállt az ördög.(Jézus tudta ezt)Minden meg van írva, de még nincs minden megcselekedve....Júdás áruló volt és nem Jézus mondta neki hogy árulja el, hanem az ördög.Isten szövetsége az emberekkel van és minden úgy történik amelyet a próféták megírtak...Isten ma is figyelmeztet , de ismeri gondolatainkat.Mi változtathatunk az életünkön , de az ördög már tudja hogy nincs sok ideje hátra... (K.Gy)
Isten terve nem az árulás.Isten tervében (a Szentlélek által)az emberek megmenekülése van . Isten nem a holtak Istene hanem az élõké... (K.Gy)
"A keresztény tanítás, de az összes vallás tanítása koherens, logikus egységet alkot, csak ti nem ismeritek, ezért óvodás kérdéseket tesztek föl." Attól, hogy utólag kimagyarázzátok az összes logikai bukfencet, még nem lesz koherens. Ne mondd azt, hogy a Bibliára hivatkozol, mert nem igaz, a kérdés tárgya egy értelmezés! Arra hivatkozol, amit késõbb belemagyaráztak és dogmaként elfogadtak.
tudod 33- én nem idézgetek a bibliából mint TE-- nekem elég volt egyszer végig rágni és annyi elég is volt. Neked is azt ajánlom inkább más könyveket olvas, mert ha egyszer távoznod kell bizony nagyot fog csalódni a lelked!! Valaki már megdöbbenhetett és valószínûleg megbocsájtásomért, vagy csak elköszönni jött hozzám februárban 26 én amikor eltávozott, mert itt ültem írtam a blogomat teljesen más témát-- amikor valaki megfogta a vállam és elköszönt-- tehát tudatni akarta velem hogy minden úgy történt ahogy elmeséltem a blogomban, vagy a régen kiadott könyvemben és felismert az írásaimról. Tehát ismerhettem az illetõt. Remélem nem a fiam volt- rég hallottam felõle.. elköltöztek onnan ahol laktak az új címüket nem ismerem még.. a világ másik felében él, vagy élt csak...
Úgy hívják, ÉLET.
A kérdező hozzászólása: :DD és milyen igaz :D

A az alábbi kutyáknak mi volt az eredeti céljuk? Amikor még nem kedvtelésből tartották öket.

-Német dog,-Argentín dog,-ír farkaskutya,-Leonbergi? Ezek közül melyiket lehet legjobban ÖV-re használni?

Legjobb válasz: ír farkast- vadkan, szarvas, farkas vadászatra lett eredetileg tenyésztve Német dog - vadkan vadászat Argentin dog - vadász és harci kutyák az õsei leonbergi- címerkutya :) szerintem öv-re az Argentin dog a legalkalmasabb

ír farkast- vadkan, szarvas, farkas vadászatra lett eredetileg tenyésztve Német dog - vadkan vadászat Argentin dog - vadász és harci kutyák az õsei leonbergi- címerkutya :) szerintem öv-re az Argentin dog a legalkalmasabb
*kevered bocsi
A brazil masztiff viszont tényleg a konkvisztádorok kutyája volt, õt tényleg használták arra. Nem lehet hogy vele kevere?
Akiteki, én errõl még nem is hallottam, pedig 3 argentin dog-tulajdonossal vagyok jóban és beszélgetünk minden nap :) Szerintem õk sem hallottak még ilyesmirõl.
Akinek van ilyen kutyája, vagy legalábbis tudja: mi igaz abból, hogy az argentin dogokat rabszolgavadászatra is használták?
Leonbergi alkalmas házõrzõnek, amennyiben az ugatás és az elrettentõ méret elegendõ, amúgy kísérõ és családi kutya. Régen az arisztokrácia elõszeretettel tartotta impozáns megjelenése és kezelhetõsége miatt. Alkalmas vízi mentõnek az újfoundlandi örökség miatt, vagy hegyi mentõnek, lehet vele rendezvényeken kiskocsit húzatni, lehet vakvezetõ kutya belõle és tökéletes terápiás kutya is. De a kitenyésztésének fõ célja a Leonberg város címerállatához való hasonlóság volt. El tudom képzelni, hogy arra alkalmas egyedekkel akár ÖV képzésen is lehet eredményt elérni, bár sose lesz belõle németjuhász vagy mali szintû sportkutya.
Argentín dogokat ma is használják vaddisznóvadászatra, pl Argentínában hagyományos vaddisznóvadászatokon. Na azok valóban kemény, ösztönerõs kutyák.
Német dog: nagyvadak vadászata Argentín dog: egy cordobai dog nevû harci kutyából lett kialakítva, de vadász fajta, vaddisznó, puma vadászatára használják. õ helyettesíti a fegyvert. Ír farkaskutya: szintén nagyvadak vadászata Leonbergi: õt csak dísznek tenyésztették, de elég jó vízi mentõkutya. szerintem a legjobb ezek közül mindenképpen az argentín dog
Német dog:vaddisznó vadászat, Argentin dog:medve vadász, Ír farkas:szarvas ûzés, leterítés.Leonbergi:mentõ kutya.Õrzõ-védõ célra, a dogok alkalmasak!
Lehet.

Van egy régi gépem, amit néha újra telepítek, és az a bajom, hogy telítődik a gigája. Most raktam újra, az volt a célom, hogy ne legyen rajta semmi sallang, hogy a párom úgy alakítsa ki, ahogy akarja, de . Hogy csináljam meg?

két partíció van rajta: c:20giga f:80 giga

Legjobb válasz: Berakod az XP cd-t bebootolod. Rámész a formázásra. Leformázod mondjuk NTFS lassú formázassal(hatékonyabb) aztán nem fog telitõdni. Nekem az XP 1,63 GB helyet foglal.

Berakod az XP cd-t bebootolod. Rámész a formázásra. Leformázod mondjuk NTFS lassú formázassal(hatékonyabb) aztán nem fog telitõdni. Nekem az XP 1, 63 GB helyet foglal.
Fogod magad, berakod a CD-t, aztán gép indításakor belépsz a boot menübe. Általában ki van írva valahol, hogy azt melyik gombbal éred el. Nálam pl F8. Ott beállítod, hogy cdrõl bootoljon. Elindul a cd és jön az, hogy melyik particióra telepítenéd. A c: partíciót kitörlöd teljesen, majd az új partició létrehozása-t választod és a régi c: particio helyére rakod az újat. utána partició formázását választod ki ntfs-ben, onnan meg csak simán telepíted a frissen formázott particióra
A kérdező hozzászólása: Szeretném megkérdezni, hogy hogy megyek rá a formázásra! Ne haragudj, ha idegesítõ vagyok, de nem tudom, és szükségem van segítségre! ha betolom a lemezt, a telepítésre, vagy a frissítésre tudok rákattintani....
A kérdező hozzászólása: jahh... booot-olás :) nem tudom, hogyan kell :(
A kérdező hozzászólása: Valaki hajlandó lenne velem msn-n, vagy skype-n beszélni, miközben csinálom? Van másik gépem, és tudnátok mondani, mit csináljak ! Mert így félek, és ha bemegyek a bios-ba, akkor nem merek ott semmit sem csinálni, nehogy elrontsak valamit! Nem tudnám hogy megköszönni, de nincsen pénzem elvinni a gépet szakemberhez! Elõre is köszönöm a bizalmat!
vegyél fel MSN-re! [email protected]
A kérdező hozzászólása: felvettelek

Az volt a cél, hogy az asztal üres legyen, ezért mindent lepakoltam a tálcára. És miután ez megtörtént, ki akartam mindent törölni az asztalról, gondolván a tálcán minden megvan. Most mit tegyek?

Csináltam egy nagy hülyeséget. Az volt a cél, hogy az asztal üres legyen, ezért mindent lepakoltam a tálcára. És miután ez megtörtént, ki akartam mindent törölni az asztalról, gondolván a tálcán minden megvan. Lepakoltam a tálcára: egy mappát (ebbe volt mindenem), lomtár, sajátgép. És ki töröltem a mappát az asztalról és kiderült lent a tálcán nem lehet megnyitni a mappát, de mivel addigra a lomtár is a tálcán volt (asztalról addigra kitöröltem), ezért nem rakta bele a kitörölt mappát. A kérdésem az lenne, hogy valahogy vissza tudom-e varázsolni a mappát? Köszi el?re is a segítséget!

Legjobb válasz: Lehet csak én vagyok lassú felfogású, de én ezt nem tudom követni rendszergazda létemre. :D Szóval magyarán az asztalon lévõ cuccokat(mindent?) belepakoltál egy mappába, és azt az egy mappát tetted le tálcára? Nem tudod visszahúzni az asztalra? Nem értem.. Noh és tulajdonképpen most milyen mappák hiányoznak neked? Sajátgép, és lomtár? Startmenübõl a sajátgépet vissza húzhatod az asztalra.

Lehet csak én vagyok lassú felfogású, de én ezt nem tudom követni rendszergazda létemre. :D Szóval magyarán az asztalon lévõ cuccokat(mindent?) belepakoltál egy mappába, és azt az egy mappát tetted le tálcára? Nem tudod visszahúzni az asztalra? Nem értem.. Noh és tulajdonképpen most milyen mappák hiányoznak neked? Sajátgép, és lomtár? Startmenübõl a sajátgépet vissza húzhatod az asztalra.
A kérdező hozzászólása: GetDataBack? Hogy kell használni? Képek segítségével elmagyarázod?:)
A kérdező hozzászólása: Köszi a segítséget!
?????? A tálcán csak linkek vannak. Attól, hogy odahúzol egy mappát, még csak egy linket kreáltál a mappához. Mikor kitörölted, akkor is a Lomtárba kellett volna kerülnie, hacsak nem volt annyira nagy, hogy nem fért el a lomtárban. Ekkor teljesen törli a rendszer. (Illetve: ha egyáltalán 0-ra van állítva a lomtárad vagy ha Shift+Delete-t használtál.) GetDataBack-kel lehet próbálkozni, de imádkozz, hogy még ne legyen felülírva a mappád. Egyébként ha az asztalon nem tároltál külön fájlokat, hanem csak parancsikonokat, mint amire ki is van találva, akkor nem vesztettél el semmit, mindent vissza lehet állítani.
A kérdező hozzászólása: Itt egy kép, hogy hová is raktam a lomtárat, a sajátgépet és a mappát. Szóval leraktam ide õket és kitröltem a sajátgépet é lomtárat az asztalról. Ezeke után a mappát, de sajna nem rakta bele a lomtárba mert az addigra ott volt lent:) Nézd a képet! http://kepfeltoltes.hu/080619/1194028396n_vtelen_www.kepfelt..
Hát, 11 éve vagyok programozó, de nagyon sötét nekem hogy mit csináltál. Lehet énis kevés vagyok agyilag, mint a rendszergazda kollega. Azt ajánlom, hogy a fontos adataidat írd ki egy dvd-re vagy másold biztonságos helyre, és telepitsd újra a rendszered. Az tuti hatás!
A kérdező hozzászólása: A mappát visszahúztam az asztalra a tálcáról, de nem lehet megnyitni:(
A kérdező hozzászólása: Szóval lepakoltam mindent a tálcára: - egy mappát amibe belepakoltam mindent - lomtár - sajátgép Miután ez megtörtént kitöröltem a sajátgépet, lomtárat az asztalról, mert úgye már a tálcára rápakoltam Ezek után töröltem a mappát az asztalról és nem rakta bele a lomtárba, mivel az már a tálcán volt. Viszatudom szerezni a mappám?
A kérdező hozzászólása: Köszi:)

Milyen rajzfilmeket tudtok, amikor normális rajzfilmnek akartak csinálni, de nagyon elbénázták és szakadva röhögsz rajtuk pedig nem ez volt az alkotók célja?

Pl. a Kis Vuk 2 ilyen, tudtok még ilyeneket?

Legjobb válasz: amiket* normális rajzfilmnek akartak csinálni

A kérdező hozzászólása: amiket* normális rajzfilmnek akartak csinálni
Bubsy... keress rá, mondjuk SpaceNinja88 csatornáján van róla kielemzõ videó, nézd meg ha tudod ! (INGYENREKLÁM HEEEEEELLL YEEE)
Szerintem a The Smurfs pont ilyen...

Fallout 3-ban mi volt az apánk célja?

Miért szökött meg Vault 101-b?l?

Legjobb válasz: Végigjátszottad a játékot? Mert aztán ez kiderül. Megakarta tisztítani a vízkészletet. Bár arra nem emlékszem, hogy miért pont akkor szökött meg, miért nem évekkel hamarabb.

Végigjátszottad a játékot? Mert aztán ez kiderül. Megakarta tisztítani a vízkészletet. Bár arra nem emlékszem, hogy miért pont akkor szökött meg, miért nem évekkel hamarabb.

Lehet baba? Első closis hónapban tök pontosan (27 napra) megjött. Ekkor nem próbálkoztunk még, mert a cél az volt, hogy végre megjöjjön a gyógyszer után.

Második hónapban akcióztunk, és most nem jött meg 3 napja. Teszt neg. , van mellfeszülés és hasszurka.

Legjobb válasz: Attól, hogy nem jön meg még lehetsz terhes! (doki mondta)

Attól, hogy nem jön meg még lehetsz terhes! (doki mondta)
Szia! Várj néhány napot és tesztelj újra! Lehet, hogy a hormonszint még alacsony nálad! Nálam a nemvárt esedékessége utáni 2-ik nap poz teszt! Sok sikert! Üdv 4 hós baba anyukája
Szia Én is ezt szedek, már 3 hónapja. Egyikbe se állította be a mensit. Az elõzõ ciklusba 49 napra jött meg, szinte biztos voltam benne, h baba, de nem. Remélem neked nagyobb mázlid lesz... Tesztelj pár nap múlva, reggel...
A kérdező hozzászólása: Természetesen nem tudtam várni pár napot, így ma reggel is teszteltem (25-el), és mondanom sem kell, hogy negatív. Mikor menjek dokihoz? Meddíg várjak? Két hónapja voltam ultrahangon, és vizsgálaton. Így azért elég nehéz lesz összehozni a babócát, hogy nem jön meg!

Miért éltek francia szerzetesek 1996-ban Algériában? Térítettek, karitatív tevékenységet folytattak vagy egyéb céljuk volt? Az Emberek és Istenek c. film háttere érdekelne.

Legjobb válasz: Olvastam a Wikipédiát, meg pár másik oldalt a kérdésrõl, de azért köszönöm szépen a választ! Inkább arra lennék kíváncsi, hogy konkrétan ebbe a kolostorba (vagy hasonló helyzetûekbe) hogyan és miért (milyen konkrét céllal) kerültek nem algériaiak. Ez vajon a két ország gazdasági, demográfiai és történelmi kapcsolata miatt alakult így (tehát részben politikai oka van), vagy az egyházban (a rendjükben) alakult így (és mondjuk akár magyarok is lehettek volna)? Eredetileg is a közösséget támogatni mentek oda, vagy téríteni, esetleg egészen más céljuk volt?

A kérdező hozzászólása: Olvastam a Wikipédiát, meg pár másik oldalt a kérdésrõl, de azért köszönöm szépen a választ! Inkább arra lennék kíváncsi, hogy konkrétan ebbe a kolostorba (vagy hasonló helyzetûekbe) hogyan és miért (milyen konkrét céllal) kerültek nem algériaiak. Ez vajon a két ország gazdasági, demográfiai és történelmi kapcsolata miatt alakult így (tehát részben politikai oka van), vagy az egyházban (a rendjükben) alakult így (és mondjuk akár magyarok is lehettek volna)? Eredetileg is a közösséget támogatni mentek oda, vagy téríteni, esetleg egészen más céljuk volt?

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!