Találatok a következő kifejezésre: Az istván a (262 db)

Az István, a király-ban Varga Miklós miért csak énekelte István szerepét?

Miért nem ? játszotta?

Legjobb válasz: Gondolom karakteresebb, férfiasabb arcot akartak István szerepére.

Gondolom karakteresebb, férfiasabb arcot akartak István szerepére.
Mert Varga Miklósnak jó hangja volt, viszont a jóképûtõl nagyon messze volt. Pelsõczy László viszont jóképû volt, csak épp büntetés volt hallgatni, ahogy énekel. És Pelsõczy jobban elõ is tudta adni a szerepet. Szerintem így lett a legjobb megoldás.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat. Csak tényleg furcsáltam, de erre gondoltam én is.
Az igazi ok: Miki úgy tudta, hogy megkapta a szerepet és egyszer csak jött a telefonhívás az egyik barátjától, hogy: Mi van Te nem vagy kint a színpadnál? Miki ekkor tudta meg, hogy csak a hangját vették el. Igazából karakteresebb színészt kerestek Mikinél. De mind tudjuk, hogy Õ is alkalmas I. királyunk alakítására. És nem csak Õ járt így anno..... Rékát sem a hangját kölcsönzõ hölgy játszotta. Akit bõvebben érdekel a sztori kérdezze meg Õt vagy olvassa el az Egy hang Európa szívébõl címû könyvet.

Igazságon alapul az ami az István a király című rock operában be van mutatva, valóban úgy történt volna, és arról van szó benne amiről történelmileg kellene szólnia?

Ez a történelmi rock opera hiteles? Kételkedésem oka az, hogy már jóval Szent István király előtt keresztény volt, lehetett a nép amit a Szent István előtti korból származó nagyszámú honfoglalás kori mellkeresztek gazdag leletanyaga bizonyít. Ezeket a kereszteket korabeli sírokban temetőkben találják szép számban.

Legjobb válasz: Nem volt az egész nép keresztény. Ajánlom figyelmedbe Szent László és Könyves Kálmán törvényeit. Azok arra utalnak, hogy még 200 év után is erõsen küzdöttek a pogányok ellen. Akkoriban szigorítottak a törvényeken a pogányokkal szemben. Tehát, ha jó 200 évvel István után is probléma volt ezzel, nem hiszem hogy István elõtt már mindenki keresztény lett volna.

Ozmium42, 4-es vagyok, Vécsey Aurél valamelyik könyvében olvastam, nem tudom már melyikben, sajnálom. De ez ugye még a történészek részérõl is becslés, mivel akkoriban nem tartottak népszámlálást.
Nem volt az egész nép keresztény. Ajánlom figyelmedbe Szent László és Könyves Kálmán törvényeit. Azok arra utalnak, hogy még 200 év után is erõsen küzdöttek a pogányok ellen. Akkoriban szigorítottak a törvényeken a pogányokkal szemben. Tehát, ha jó 200 évvel István után is probléma volt ezzel, nem hiszem hogy István elõtt már mindenki keresztény lett volna.
Nem.István elõtt is voltak már keresztények a kárpát medencében és halála után 200 évvel is voltak pogányok.
Igen, egy kis ferdítés azért, hogy az egész rockoperán keresztül Istvánt a szövegei túl békés természetûnek állítják be, a valóságban ennél valamivel erõszakosabb volt. Pl. az akkori magyarság 20-25%-át irtotta ki az "üdvösség és Jézus nevében", és a magyarok töredéke vette csak fel a kereszténységet, még 200-220 évvel utána is voltak pogánylázadások, hogy visszatérhessenek az õsi magyar hitre. Egyébként természetesen a valóságon alapul. Mind Koppányt, mind Istvánt tisztelet illeti a mai napig.
A "nép" (rabszolgák, parasztok) már a honfoglalás elõtt itt élõ leigázott szlávokból és germánokból állt, akik tényleg keresztények voltak, a magyar szabad harcos réteg viszont nagyrészt pogány volt. Koppány viszont keleti keresztény volt, sõt, a rockzenét se szerette, szóval nem hiteles az István a király.
Nyomokban igazságot tartalmazhat, viszont egy óriási történelemhamisítás a nagy része. Mondok példákat... Semmiféle korabeli forrás nem utal arra, hogy a népet erõszakkal térítették keresztény hitre. A Képes Krónika nem korabeli forrás, de még ez sem tartja fontosnak megemlíteni ezt az eseményt. Istvánt semmiféle külsõ kényszer nem hajtotta arra, hogy erõvel térítse katolikus hitre az ország lakosságát. "Rómába vezet minden út, vagy pusztulásba" - ahogy a rockoperában elhangzik. Az igazság az, hogy István két alkalommal verte rommá a német-római császárt, nem értem, hogy jön ide a pusztulás, vagy a fenyegetés. Ugyanúgy megvédte az országot a keletrõl érkezõ fenyegetésekkel szemben is. Minden külsõ és belsõ ellenségét legyõzte, egyetlen vesztes csatájáról sem tudunk. "Idegeneket hív, magyarok ellen segítségül" - Ez a másik nagy hatású mondat. Nem tudom, hogy ezek kikre utalnak, ugyanis a nyugatiakkal csatákat vívott. Amikor István meghalt, õt Orseolo Péter követte, aki így vélekedett: „Vendég telepesekkel árasztom el Magyarország földjét, és a magyarok szolgák lesznek saját hazájukban.” Orseolo Péter ellen lázadás tört ki, elsõ alkalommal elüldözték az országból, majd megpróbált visszatérni, ekkor elfogták és megvakították. Kérdem én, miért nem István ellen volt ez a lázadás? Lehet Koppánnyal érvelni, de az az igazság, hogy a források semmit nem írnak az õ indítékairól, csak annyit, hogy végre sikerült legyõzni. Ebbõl jön egy másik hazugság is, a trónkövetelésérõl. Keressük fel az István elõtti magyar uralkodók sorát, és látni fogjuk, hogy mindegyik az elõtte uralkodónak a fia, mint ahogy István Gézáé. Hol érvényesült valaha is a rockoperában megjelenõ levirátus? Visszatérve az idegen behívásos dologra, az tény, hogy a királyi udvarban sok külföldi volt, és szakemberek is jöttek külföldrõl tanulni és tanítani. István az intelmeiben errõl ír, és nem arról, hogy az országot el kell árasztani idegen népességgel. Ekkoriban még nem volt Internet és telefon, és a nemzetközi információáramlásban a külföldi utazók játszottak fontos szerepet. Nem ismerek bizonyítékot Koppány akármilyen vallásosságára vonatkozóan. Honnan veszik, hogy megkeresztelkedett? "Bizánc jelét magamra vettem". Konkrétan a kérdéshez ennyi, de még bõven lehet tovább kalandozni ebben a témában. Sok utólagos hazugság övezi még ezt a kort a rockoperán kívül is.
"Pl. az akkori magyarság 20-25%-át irtotta ki az "üdvösség és Jézus nevében", és a magyarok töredéke vette csak fel a kereszténységet" Valami forrást kérhetnék ezekre az adatokra vonatkozóan? Csak mert én hallottam már 30-50-80-100%-os verziókat is erre a kiirtásos dologra, szeretném ellenõrizni.
"Semmiféle korabeli forrás nem utal arra, hogy a népet erõszakkal térítették keresztény hitre. A Képes Krónika nem korabeli forrás, de még ez sem tartja fontosnak megemlíteni ezt az eseményt." Az 50-es évek rákosista propagandamûvei sem írnak arról, hány embert öltek meg a kolhozosítás, a padlássöprések idején. A Szabad Nép sem írt a Málenkíj Robotról vagy Recskrõl...
"Ez pontosan így van ugyanis az Intelmekben a szent hitet teszik elsõ helyre és nem azt mondja, hogy a Rómából vagy a Bizáncból kapott, importált hitet tegyük elsõ helyre." Ott van, hogy a katolikus hitrõl és egyházról van szó, és hogy a fõpapokat kell mindenek elõtt tisztelni. Szerinted a fõpapok melyik egyházhoz tartoztak?
Szokás szerint minden mindennel keveredik, aminek egymáshoz semmi köze. A rockopera egy zenei anyag. Van mondanivalója, de nem történelemkönyv. Az egri vár ostroma és a többi fejlemény se úgy történt, ahogy Egri csillagok-ban Gárdonyi leírta. Ezt úgy hívják, hogy költõi szabadság. Nem mindegy a keletkezési idõpontja. Egyes mondatai áthallások az akkori korra. Így az "idegenek hatása is". Az elsõ megszólaláskor itt mindenki a szovjet csapatokra gondolt, és azt hiszem, Szörényiék célja éppen ez volt. A zene jó és hatásos. A szöveg szintén. Amennyire egy költeménytõl elvárható, hiteles és korhû, egyes konkrét cselekményeit szó szerinti történelmi leírásnak tekinteni végzetes félreértés. Természetesen erõsen átpolitizált, de ezt csak a kor szemüvegén érdemes nézni, minden más változat hamis képet ad. És nem Szörényiékrõl, hanem a véleményformálóról állít ki rossz bizonyítványt. A zenétõl függetlenül, az akkori kor büntetéseit a mai szemüvegen át nézni úgyszintén nagy baklövés. Minden dolgot csak a saját korában lehet megítélni, akkor a kerékbetörés, megkövezés, szemkiszúrás és hasonlók normális büntetési mód volt, ma barbarizmus. István érdeme nem egyes csatáiban, nem Koppánnyal folytatott harcában, vagy éppen a kereszténység terjesztésének konkrét módjában keresendõ. István azt értette meg, hogy a magyarság végleges, letelepedett helye a Kárpát medencében van. Minden tettünket itt kell megcselekednünk, és minden tettünket az itteni környezetünk a saját hagyományai alapján ítél meg, beleértve a háborúskodást és kereskedelmet. Ha kis népként nem hasonulunk a környezetünkhöz, pusztulni fogunk. Ha hasonulunk, miközben megtartjuk és kamatoztatjuk elõnyeinket, a méretünkhöz képest nagyobb súly tudunk képviselni. A kereszténység felvétele tehát ezért szükségszerû, bizonyos törvények, szokások, viselkedésmód átvétele az érdekeinket szolgálja. Ennek felismerése akkor se ment simán (ma is ugyanaz a gond: sokan saját érdekei ellen cselekszenek). És aki nem értette meg, sõt fellépett ellene, azt le kellett törni. Mai szóval, József Attilával "érted haragszom, nem ellened". De ezt sokaknak nagyon is nehéz megérteni. Ma is.
A kérdező hozzászólása: *szent hit, katolikus hit = kereszténység A félreértések elkerülése végett.
"Ha kis népként nem hasonulunk a környezetünkhöz, pusztulni fogunk." Ez gondolom Európa egyik legerõsebb katonai nagyhatalmára, a középkori Magyarországra, és az összes csatájában veretlen Istvánról szól, pár évtizeddel a pozsonyi csata után, amikor Árpád a többszörös túlerõben lévõ egyesült európai seregeket verte rommá. Hihetõen hangzik. Mint ahogy az is, hogy a "behódoló" uralkodó a felettesétõl a világ egyetlen Szent Koronáját, és a pápai rang felett álló apostol címet kap.
Ozmiumnak igazsága van, a magyar király apostoli király volt, invesztitúra joga volt, azaz a pápa helyett õ döntött a klérus kinevezésérõl. A német-római császárnak sem volt invesztitúra joga, a pápaság vs császárság csatát a pápa járta, a császár mehetett canossát járni. Mikor fordult ehhez hasonló elõ, mikor magyar király térden csúszva ment volna Rómába a pápa lába elé esdekelve? Azért is néztek Nyugatról ferde szemmel Magyarországra, mert itt egyházügyi kérdésekben a magunk urai voltunk, nem dirigált senki nekünk se Rómából, se Konstantinápolyból.
* a pápaság vs császárság csatát a pápa nyerte
Én csak a honfoglalás elõtt magyarok vallásáról olvastam egyszer, és állítólag _nagyon_ vegyes volt. A kereszténységtõl a zsidó vallásig minden elõfordult, de még Zeusz is.
A kérdező hozzászólása: Ti hogyan látjátok ezt a keresztény, pogány kérdést?
A kérdező hozzászólása: Úgy gondolom, hogy Szent István nagysága abban rejlik, hogy rendet tett vallási szinten a magyar földön úgy, hogy nem engedte bele sétálni a magyarságot egyik nagy keresztény vonulatba sem, a bizánciba sem és a rómaiba sem viszont megpróbált jó kapcsolatot kiépíteni mindkét vonulattal ami sikerült is neki. Én úgy gondolom, hogy ebben az idõben nem mi voltunk a tévelygõ keresztények "pogányok" hanem Bizánc és Róma volt a tévelygõ és ettõl óvott meg minket Szent István. Ilyen formán értelmet nyer, hogy miért lettünk olyan könnyen erõszak nélkül keresztények és az is értelmet nyer hogy miért voltunk kezdetben a nyugat, Róma és a kelet, Bizánc számára pogányok.
A kérdező hozzászólása: Én úgy gondolom , hogy a magyarság nagy része keresztény volt csak nem Rómához vagy Bizánchoz igazodó kereszténységet gyakorolt ezért nevezhették a nyugatiak õket "pogánynak", olyan formán mint ahogy az Ariánusokat is pogánynak nevezték holott tudjuk, hogy keresztény hagyományon alapult a hitük és õk sem igazodtak sem a Római központú kereszténységhez sem pedig a Bizánci központú kereszténységhez. Ezért a korabeli két nagy keresztény központ eretnekségnek nyilvánította és lassan eltûnt a kereszténység ariánus ága vagy beolvadt a két fõvonal Roma és Bizánc által diktált gyakorlatba. A mi Szent Istvánunk is egy ilyen vallási zûrzavarba hozhatott valamiféle katartikusan ható nagy megoldást a magyar keresztény egyházrendszer megalapításával és kiépítésével. Ilyen formán értelmet nyer Koppány bizánci kereszténysége ami egyes magyarok más keresztény gyakorlatot vallók szemében pogánynak hathatott.
"Nyomokban igazságot tartalmazhat, viszont egy óriási történelemhamisítás a nagy része." Egyetértek Ozmiummal. Kevés dolog ártott annyit a magyar népléleknek, mint az ominózus rockopera. Gyalázat, ami benne van. Megosztó, történelemhamisító, magyar népet mocskoló.
Ozmium: "Semmiféle korabeli forrás nem utal arra, hogy a népet erõszakkal térítették keresztény hitre. A Képes Krónika nem korabeli forrás, de még ez sem tartja fontosnak megemlíteni ezt az eseményt. " A törvénykönyv neked elég forrás? Abban van olyan rendelkezés, hogy aki nem jár a keresztény templomba, az "verésekkel javíttassék meg". Meg tilalmak a kutak melletti áldozással és hasonlókkal kapcsolatban. Ez arra utal, hogy a nép keresztény meggyõzõdése nem volt elég szilárd ahhoz, hogy állami erõszak nélkül is stabil vallásgyakorlathoz vezessen, illetve hogy az állam nagyon is lelkesen adta a kényszerítõ erõt.
Az a titka, hogy ez nem egy történettudományi tanulmány, hanem egy rockopera. Teljesen más céllal veszed kézbe a kettõt. Az István, a király nagyon jó rockopera, politológusok és politikai antropológusok szerint egyenesen azt a pillanatot jelölik meg a rendszerváltás pillanataként, amikor bemutatták... De ha a történelem érdekel, akkor go könyvtár, és keress rá a szerzõ nevére elõtte, mielõtt elolvasod (ha egyetemen tanít, az már jó.)
"Az 50-es évek rákosista propagandamûvei sem írnak arról, hány embert öltek meg a kolhozosítás, a padlássöprések idején. A Szabad Nép sem írt a Málenkíj Robotról vagy Recskrõl..." István viszont nem Rákosi volt (te jó ég, hogy lehet õket egy lapon emlegetni!), és Rákosi ellenségei leírták az igazat. Mit írtak Istvánról a korabeli ellenségei, vagy akár csak kívülállók? Ami a becsléseket illeti, hát azért illene, hogy legyen valamiféle megalapozottságuk, mert bemondani bármilyen számot be lehet ennyi erõvel.
A kérdező hozzászólása: Várom, hogy valaki meggyõzzön jó érvekkel az, operával kapcsolatban.
A kérdező hozzászólása: A válaszokból én azt szûröm le, hogy ezt a rock operát tudni kell a helyén kezelni, mégpedig olyan módon, hogy nyomokban igazságot is tartalmaz, nyomokban pedig kitaláció, hozzáköltés, belemagyarázás, így érzem sajnos és nem gyõzött meg a történelmi események nagyfokúan hiteles bemutatásáról, mindamellett, hogy mûvészi és zenei szempontból egy értékes, közönség szórakoztató mû de semmi más.
István elõtt Géza a saját felségterületén (Észak- és Közép-Dunántúl) erõsen, a többi részeken kevésbé már bevezette a kereszténységet, nem válogatva túlságosan az eszközökben (lásd az élve eltemetett Tonuzeba esetét). Erdélyben is erõs volt az ortodox kereszténység, István nagyapja, Gyula is az volt. Szóval legalábbis a felszínen a népesség nagyobbik része valószínûleg már nem volt pogány amikor István átvette a hatalmat.
"de még Zeusz is" ?

Hol találok az István a király rockoperához angol feliratot, vagy van e egyáltalán?

Legjobb válasz: hello, en csinaltam egy angol forditast a Istvan a kiralyrol. A Video as internet-on talalhato with subtitle. -Zsombor Hello Ive made an English translation for Istvan a Kiraly. You can find the video online and the subtitles can be found with google or on most subtitle sites.

hello, en csinaltam egy angol forditast a Istvan a kiralyrol. A Video as internet-on talalhato with subtitle. -Zsombor Hello Ive made an English translation for Istvan a Kiraly. You can find the video online and the subtitles can be found with google or on most subtitle sites.

Az István a király c. műben, hogy kell értelmezni azt a részt, hogy " Veled Uram, de nélküled? "

Legjobb válasz: Az egész István a király a szocializmus és 56 allegóriája. Ez a mondat Kádár János (=István) relatív különutasságára utal: a Szovjetunióval szeretnénk tartani, de a magunk módján.

Az egész István a király a szocializmus és 56 allegóriája. Ez a mondat Kádár János (=István) relatív különutasságára utal: a Szovjetunióval szeretnénk tartani, de a magunk módján.
Az 1. igazat írt nem tudom miért kellett lehülyézned. Kicsit utána nézhetnél a mû keletkezési körülményeinek.
1 es ezt a hülyeséget... Azt jelenti h: keresztény királyság lesz de nem fogja engedni hogy a papok beleszóljanak a király ügyeibe

Volt valaki az István a király című előadás tüntetésén?

Kérem olyanok írjanak, akik voltak a tüntetésen. Volt ott valaki, akit szeretnék megismerni. Van róla képem, de ide nem szeretném kitenni. Köszönöm szépen. Noémi.

Legjobb válasz: én most láttam ezt a videót,és szimpatikus az utolsó csaj :D http://index.hu/video/2013/08/31/istvan_a_kiraly_tuntetes/

én most láttam ezt a videót, és szimpatikus az utolsó csaj :D http://index.hu/video/2013/08/31/istvan_a_kiraly_tuntetes/

Hol lehetne megnézni az interneten az István, a királyt amit tegnap mutattak az rtl klubbon?

Legjobb válasz: http://www.rtlklub.hu/most/44125_istvan_a_kiraly_szorenyi_le..

A kérdező hozzászólása: Köszi a linket.Én is elõször arra gondoltam, hogy megnézem az rtl moston, de amikor néztem nem volt még ott.

Mit jelent az István a királyban, hogy "Veled Uram de nélküled"?

Legjobb válasz: Szerintem azt, hogy István elfogadja, hogy európaivá kell válni, hogy megmaradjon az ország, de ugyanakkor szeretné megtartani a függetlenséget, valamint az olyan nemzeti sajátosságokat, amik nem szúrják a nyugat szemét.

Szerintem azt, hogy István elfogadja, hogy európaivá kell válni, hogy megmaradjon az ország, de ugyanakkor szeretné megtartani a függetlenséget, valamint az olyan nemzeti sajátosságokat, amik nem szúrják a nyugat szemét.
A kérdező hozzászólása: köszi a választ!

Miért szúrták el tegnap ennyire az István a király c. rockoperát?

Egy botrány az egész, hogy milyen rossz lett. Koppány aranyláncban és bőrdzsekiben, Feró trabanttal, a lázadó egy punk...jó nagy viccet csináltak belőle. Miért kellett így elrontani? Akárkivel beszéltem, mindenki fogja a fejét, hogy milyen [email protected] lett.

Legjobb válasz: Nekem tetszett, pont azert mert uj volt. Eloadhattak volna szazadszorra is ugyanugy, de minek? Aki arra kivancsi, az berakja a DVD-t es nezheti reggeltol estig. Ez a valtozat nem irja felul az eddigieket, azok ugyanugy megvannak, es valoszinuleg a kesobbiekben is meg rengetegszer elo fogjak adni a muvet kulonbozo stilusokban. Az meg szerintem vicc kategoria, hogy egyesek mint valami szent alkotaskent tekintenek az Istvan a kiralyra, mintha legalabbis a Himnusszal lenne egyenerteku, amin a legaprobb valtoztatas is fobenjaro bun. Emberek, ez csak egy musical, jo szamokkal, zenekkel, tortenettel, ennnyi. Elso szamu feladata a szorakoztatas. Engem szorakoztatott ez az uj is, bar teny hogy hangilag a korabbi eloadasok sokkal erosebbek voltak.

Nekem tetszett, pont azert mert uj volt. Eloadhattak volna szazadszorra is ugyanugy, de minek? Aki arra kivancsi, az berakja a DVD-t es nezheti reggeltol estig. Ez a valtozat nem irja felul az eddigieket, azok ugyanugy megvannak, es valoszinuleg a kesobbiekben is meg rengetegszer elo fogjak adni a muvet kulonbozo stilusokban. Az meg szerintem vicc kategoria, hogy egyesek mint valami szent alkotaskent tekintenek az Istvan a kiralyra, mintha legalabbis a Himnusszal lenne egyenerteku, amin a legaprobb valtoztatas is fobenjaro bun. Emberek, ez csak egy musical, jo szamokkal, zenekkel, tortenettel, ennnyi. Elso szamu feladata a szorakoztatas. Engem szorakoztatott ez az uj is, bar teny hogy hangilag a korabbi eloadasok sokkal erosebbek voltak.
Inkább az ezernyi különálló mélyebb értelemmel felruházható szimbólum halomba hányása bármiféle koncepció nélkül volt zavaró, amiben mellékes száll volt csak az eredeti mûre visszautaló sajátos jelenet. Amit még ki is valahogy magyarázni, hogy az újraálmodott mû a magyar néplélek zavarodottságát és logikátlanságát mutatja, amit elvileg alátámaszthatna például a felemás nyugati sereg is, ami elvileg azt tükrözni, hogy azt se tudjuk megítélni, hogy a barátaink tényleg a barátaink és fordítva. Vagy a bús ezer év sulykolása, hogy a magyar az elmúlt ezer évben, de legalábbis az elmúlt negyedévszázadban biztosan vagy az ortodox csõcselék közül, vagy a külföldi rablóbandák közül válogathatott, de alapvetõen egyik se ért semmihez, csak a gazdájuk más. Meg sok egyebet, csak én most mindössze két különbözõ nézõpontra ugrottam rá amik a legszembetûnõbbnek látszottak. Persze még van ezenkívül egy nagy tucatnyi perspektíva amik akár szöges ellentétei egymásnak. Ha hasonlítanom kéne valamihez, leginkább a Makovecz Imre építészetével tudnám összehasonlítani, roppant kidolgozott minden része, de nem áll össze egy egésszé.
Meg hozzatennem, hogy a szineszi alakitasok viszont szerintem jobbak voltak, mint az eddigiek. Csakhat sajnos zenes darabban ez keves.
Makovecz építészete mióta nem áll össze egy egésszé? Tény, hogy pazarló és költséges, de szerintem tökéletesen eredeti és egységes... Ezt a hulladékot, ami ment tegnap este a tv-ben hozzá hasonlítani azért nem semmi dolog ám. :) Egyébként oké, hogy újra lett gondolva, de akkor miért nem adják inkább le valamikor az éjjeli órákban? Miért kell megbotránkoztatni a népet? Én is adtam egy esélyt Robertának, pedig sok rosszat hallottam róla, de ez valami szörnyûség volt. A kortárs mûvészetet is lehet színvonalasan ûzni... ez pedig csak egy halom randomkodás volt végig.
én nem lepõdök meg a modernizáláson ezzel akarják koppintásmentesen megrendezni a tutit a gáz az volt hogy erõtlen volt..egyszerûen gyenge volt a torkuk kevés volt a levegõ de csak dúdolás volt az eredetihez képest. ha már 83 ban pelsõczy volt isván Varga miki hangjával akkor lehetett volna ez: István:Feke Pál( Varga M. hangjával) Koppány:Stohl András(Vikidál hangjával) Táltos:nemjuteszembeacelebneve(Deák Bill hangjával)
Ez a mûvészet, a rendezõ a saját ízlése szerint rendezte meg a darabot. Ha valóban annyira rossz lesz, akkor a feledés homályába vész. Felesleges ezen ennyire felháborodni.
Erre csak Alföldi Roberta tudja a választ.
Ez nem mûvészet, ez egy szar.
Ez egy nagy szar volt nem azért de hol volt 1000-1001-ben Trabant, pisztoly vagy miért nem voltak korabeli ruhákban az emberek, én kb negyedórát pazaroltam rá de az is kár volt, ez megalázta a magyar, a keresztény és a pogány népet is...
Az eredeti történet gázabb volt.
A trabanton meg a ruhákon fennakadni kb olyan, mintha az ember azon háborogna, hogy milyen hülyeség az egész, István király biztos nem rock zenei alapra énekelve mondta el a mondandóját ezer éve. Ezek huszadrangú kérdések egy elõadásban, akár pizsamában is elõadhatták volna, tökmindegy. Ami fontos az a színészi játék és az énektudás, a többi csak kiegészítõ.
Én csak a 2003-ast és ezt láttam, de szerintem az elõbbi volt jobb, mert abban régi ruhákban voltak és szabadtéri volt így például a papok távolról jöhettek. Itt meg Mercedesszel hozzák a hercegnõt a lázadót meg a Katolikuspap-Security emberei megverik majd lelövi egy rendõr
Ez az egész egy szimbólumokra épített, rejtett üzenetekkel telitûzdelt majdnemhogy paródia volt. Talán félsiker sem. Nem a megjelenítésen kell hõzöngeni, hiszen volt ott minden, nem csak trabant hanem SS tisztek is, ez nem egy korhû elõadás, hanem egy egyéni ízlés/elgondolás megvalósítása, egy dühös ember véleménye Magyarországról. Nem egy díszelõadásról volt szó, Alföldinek nem volt felelõssége az értéket megtartani és reprodukálni ebben a darabban, de mondjuk ha engem felkérnének mint neves rendezõt egy állami ünnepre készített darab rendezésével, nekem nem lett volna pofám ennyire a magam ízlésére formálni és kb. 50%-os felkészültségben elõadatni. Vmiért nem illendõ, de ha õ úgy gondolta ha már milliók figyelmét megkapja, akkor õ most lázadni fog és üzenni. Megtehette.
Szerintem baromi jó volt. Én nem vagyok kifejezett Alföldi-rajongó, mert rendezést pont egyet se láttam tõle, és szerepet is csak egyet, de nagyon jónak találtam. Azt meg kell adni, hogy voltak gyenge pontok. Sajnos az ének többnyire gyenge volt... De maga a darab, a gyönyörû szimbólumokkal, nekem nagyon elgondolkodtató volt és felemelõ. Eszközökbe belekötni meg felesleges. Sokan csak annyit bírnak kibökni, hogy "miért, hol volt 1000-ben Trabant?" De könyörgöm, ezek eszközök, szimbólumok. Aki nem akarja a szimbólumokat érteni, az miért néz színházat?

A szocialista időszakban a központi hatalmi bizottság mire és miért használta fel a magyar nemzeti és keresztény értékeket és milyen céllal engedték megírni és bemutatni az István a királyt?

Tömeg manipuláció stb? Mi volt ezzel a lépéssel a céljuk akkor? Ezek a célok kihatnak a jelenre is?

Legjobb válasz: 1. Központi hatalmi bizottság nem volt , csak a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága . 2. A nemzeti és keresztény értékek különösen a 60-as évek végétõl , az addig tiltott kategóriából átkerültek a tûrt kategóriába . Ez egyben egy kis fricska is volt a szovjeteknek azok túlhatalma ellen . 3. Az István a király-t a "nemzeti gõz" levezetésére használták , akárcsak a "Hofi" jelenséget . Kvázi-szabadságot érezhettek az azt nézõk . Gyakran ezért emlékeznek nosztalgiával az akkori fiatalok arra az idõre , mert szabadnak érezték magukat ( mégha ez nem is volt igaz) .

1. Központi hatalmi bizottság nem volt , csak a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága . 2. A nemzeti és keresztény értékek különösen a 60-as évek végétõl , az addig tiltott kategóriából átkerültek a tûrt kategóriába . Ez egyben egy kis fricska is volt a szovjeteknek azok túlhatalma ellen . 3. Az István a király-t a "nemzeti gõz" levezetésére használták , akárcsak a "Hofi" jelenséget . Kvázi-szabadságot érezhettek az azt nézõk . Gyakran ezért emlékeznek nosztalgiával az akkori fiatalok arra az idõre , mert szabadnak érezték magukat ( mégha ez nem is volt igaz) .
Ne feledd kérdezõ, hogy azokban az átkos, nemzetellenes idõkben mutatták be a tévében a Jókai- és Mikszáth-feldolgozásokat, a Magyar Népmeséket, fõmûsoridõben ment a Szép magyar tánc meg a Vers mindenkinek, és általában sokkal több magyar gyártású mûsort mint ma.
A szocializmusban én még sosem találtam rendes rációt, gyakorlatilag mindenben egyszer így, egyszer úgy álltak a dolgokhoz, minden folyamatosan, talán a csillagok állása miatt változott, ami egyik nap így volt a másik nap tilos volt, senki nem értheti meg, hogy az a rendszer mit miért tett. Utolsó: Pedig ma olyan gyönyörû, igazán mûvészi filmeket is be lehetne mutatni, mint az álom.net, a holnap történt, és úgy általában, a Magyar filmgyártás csúcsát jelentõ akármelyik Sas Tamás filmet.

Hol tudnám megnézni az István a király eredeti szereposztását?

már egy órája keresem , de sikertelenül=(

Legjobb válasz: http://www.divido.hu/index.phtml?op=product&product_id=14389 Itt alul van a szereposztás a DVD verziónál. http://hu.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n,_a_kir%C3%A1ly Itt felül írják ,hogy a Városligeti volt a legelsõ eladás, majd alul valahol a szereplõ lista. Remélem segítettem! Ha még nem láttad mindenképpen ajánlom figyelmedbe az eredeti DVD-t (amit linkeltem pl), de ha nincs pénz a youtuben si fent van. Koppány, Koppány!:)

http://www.divido.hu/index.phtml?op=product&product_id=14389 Itt alul van a szereposztás a DVD verziónál. http://hu.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n, _a_kir%C3%A1ly Itt felül írják , hogy a Városligeti volt a legelsõ eladás, majd alul valahol a szereplõ lista. Remélem segítettem! Ha még nem láttad mindenképpen ajánlom figyelmedbe az eredeti DVD-t (amit linkeltem pl), de ha nincs pénz a youtuben si fent van. Koppány, Koppány!:)
A kérdező hozzászólása: köszi<3imádlak:D

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!