Találatok a következő kifejezésre: Az igaz ha nem (1196 db)

Nem úgy lenne az isteni szabad akarat az igazi ha nem lenne se jutalom se büntetés?

Legjobb válasz: Elõször is: tisztázzuk a szabad akarat fogalmát. A szabad akarat nem azt jelenti, hogy bármit megtehetek, úgy sincs következménye. Ugyanis az emberiség a bûnbeesés után amikor a szabad akarattal felvértezve élni kezdett a földön, lazán egy testvérgyilkossággal indított. Kérdés: ha én megölök valakit annak hogy a fenébe ne lenne következménye,amikor az a valaki meghal? Neki, az áldozatnak van következménye, tehát amirõl a kérdezõ ír, az a szabad akarat illúziója, a LaVey sátánizmushoz vezetõ legkönnyebb út: azt tedd amit akarsz. Az erõseké a világ. Ezt várnád Istentõl, de közben azt is, hogy megvédelmezze az ártatlanokat? A szabad akarat azt jelenti hogy a tetteinknek következménye van. Isten nem büntet, de ha ellene mész az élet törvényének, annak a következményeit nem kerülöd el. És te választhatsz hogy a jót vagy a rosszat akarod-e cselekedni. A szabad akarat az a szellemi képesség hogy önállóan dönthetsz. A gyerekemnek nincsen szabad akarata abban, hogy kíván e alkoholista lenni, mert nem adok neki alkoholt és még csak két éves. De ha nagy lesz, akárhogy tiltom én, szabadon dönthet, hogy titokban elkezd e inni, és hogy késõbb nyíltan mennyit fog inni. Lehet, hogy soha, lehet hogy alkesz lesz. Ez az õ szabad akarata és döntése. De!!! Az alkohol káros hatásának ehhez a döntéshez semmi köze. Ha elissza a máját, az nem azért van, mert Isten bünteti hanem mert az alkohol méreg, és mint ilyen csak mértékkel és alkalmanként (vagy inkább egyáltalán nem) kéne fogyasztani. Összegezve tehát: szabad akaratról akkor beszélünk, ha fennáll egy döntési lehetõség és a következmények ismeretével döntünk. Ebben az esetben isteni büntetésrõl szó sem lehet, hiszen pontosan tudod a tetted következményeit. Ezért felelõsségre vonható vagy. A pszichopata gyilkosnak lehet hogy nincs szabad akarata, mert súlyosan beteg. De annak, aki nem él szellemi fogyatékkal szabad akarata van, mert nemet mondhat a bûnre. Freya

Elõször is: tisztázzuk a szabad akarat fogalmát. A szabad akarat nem azt jelenti, hogy bármit megtehetek, úgy sincs következménye. Ugyanis az emberiség a bûnbeesés után amikor a szabad akarattal felvértezve élni kezdett a földön, lazán egy testvérgyilkossággal indított. Kérdés: ha én megölök valakit annak hogy a fenébe ne lenne következménye, amikor az a valaki meghal? Neki, az áldozatnak van következménye, tehát amirõl a kérdezõ ír, az a szabad akarat illúziója, a LaVey sátánizmushoz vezetõ legkönnyebb út: azt tedd amit akarsz. Az erõseké a világ. Ezt várnád Istentõl, de közben azt is, hogy megvédelmezze az ártatlanokat? A szabad akarat azt jelenti hogy a tetteinknek következménye van. Isten nem büntet, de ha ellene mész az élet törvényének, annak a következményeit nem kerülöd el. És te választhatsz hogy a jót vagy a rosszat akarod-e cselekedni. A szabad akarat az a szellemi képesség hogy önállóan dönthetsz. A gyerekemnek nincsen szabad akarata abban, hogy kíván e alkoholista lenni, mert nem adok neki alkoholt és még csak két éves. De ha nagy lesz, akárhogy tiltom én, szabadon dönthet, hogy titokban elkezd e inni, és hogy késõbb nyíltan mennyit fog inni. Lehet, hogy soha, lehet hogy alkesz lesz. Ez az õ szabad akarata és döntése. De!!! Az alkohol káros hatásának ehhez a döntéshez semmi köze. Ha elissza a máját, az nem azért van, mert Isten bünteti hanem mert az alkohol méreg, és mint ilyen csak mértékkel és alkalmanként (vagy inkább egyáltalán nem) kéne fogyasztani. Összegezve tehát: szabad akaratról akkor beszélünk, ha fennáll egy döntési lehetõség és a következmények ismeretével döntünk. Ebben az esetben isteni büntetésrõl szó sem lehet, hiszen pontosan tudod a tetted következményeit. Ezért felelõsségre vonható vagy. A pszichopata gyilkosnak lehet hogy nincs szabad akarata, mert súlyosan beteg. De annak, aki nem él szellemi fogyatékkal szabad akarata van, mert nemet mondhat a bûnre. Freya
szerintem azt a bizonyos büntetést nem Isten "adja", hanem az ember választja magának
Az alkoholost példához annyit hozzátennék, hogy az nem szabad akarat kérdése. Gondolod, bárki is önszántából lesz alkoholista? Hogy szabadon dönthet errõl? A személyiségében hajlamok, kényszerek, félelmek munkálkodnak, és ezt nem tudja kontrollálni, ezért lesz alkoholista. Ha a személyiségedben bizonyos késztetéseket nem tudnál kontrollálni, akkor gyilkos, alkoholista, perverz, stb. válna belõled. Nem számít, akarod-e vagy sem.
"Nem úgy lenne az isteni szabad akarat az igazi ha nem lenne se jutalom se büntetés?" 1. A szabad akaratot nem lehet elválasztani a független individuumtól.(egyéntõl) Tehát a szabad akarat nem egy külön ajándék, hanem maga a teremtmény. Nem lehet elválasztani a kettõt, különben nem lehetne senkit felelõségre vonni a szabad akaratából hozott döntéseiért. Ezért szoktak hivatkozni a bíróságon õrültségre, vagy nem beszámíthatóságra, mert ez azt jelenti hogy a szabad akarat valamilyen elnyomás alatt van. Most nevezzük csak betegségnek, de ez az állapot elérése is mindig szabad akarati döntések láncolatából áll. A Biblia az ilyet megszállottságnak hívja, amikor a gonosz szellem birtokába kerül teljesen egy ember, és ezzel együtt a szabad akarata. 2. Ha nagyon sok szabad akarat (teremtmény) van, akkor kell legyen valami, ami összetartja és erõsíti ezt a sok szabad akaratot, és ez a kötél nem lehet más mint a szeretet. Ha nem a szeretet kötele tart össze egy közösséget, akkor az a közösség egyrészt kényszerbõl van, másrészt nem lehet hosszú életû, mert a halálnál is erõsebb kötél a szeretet, és ezen belül is a hármas kötél a legerõsebb. Ezt a tengeri matrózok is alátámasztják. A hármas kötél az isteni hármasságra, és az Isten elõtt kötött házasságokra utal. A szeretet az a tökéletesség kötele, és Isten úgy képzelte el hogy ezzel köti össze magát és a teremtményeit. Ha egy szabad akarat nem a szeretetet követve hoz döntést és hajtja végre a cselekedetét, akkor ennek mindig valamelyik másik szabad akarat látja kárát, és a szeretet kötelét elszakítva rombolja az egységet. A gonosz gyökere tehát nem abban van hogy Isten megjutalmazza a szabad akarat (egyén) cselekedeteit, mert a büntetés az rossz, de nem gonosz. Az hogy Isten jóságos, nem jelenti azt, hogy nem jöhet tõle rossz, mert Õ megbünteti a gonoszokat, és megjutalmazza a jókat mint igaz Bíró. Az õsi szakadásnak Lucifer volt az oka, mert elkezdett hazugságokat terjeszteni Istenrõl, hogy saját magát felmagasztalja. Legalábbis ez a taktikája ismerhetõ fel Évánál is. Hogy elszakítsa Istentõl, még az Isten parancsát idézõ kérdése sem volt pontos, direkt azért hogy összezavarja vele Évát. Sikerült beültetnie Évába a büszkeség magvait azzal a hamis igérettel, hogy "olyanok lesztek mint az Isten". Tehát a gonoszság gyökere az irígy kívánság volt Lucifer és az ember bukásának a történetében is. Olyan pozíció kívánása, ami mögött nincs semmilyen teljesítmény. Jézusról teljes mértékben elismeri a menny, hogy méltó a világ legmagasabb poziciójának a birtoklására, mert a cselekedeteivel kiérdemelte hogy minden térd meghajoljon a nevére, és minden nyelv vallja, hogy Õ az Úr az Atya Isten dicsõségére. Az Atya pont azt a poziciót adta oda Jézusnak, amit a sátán megkívánt. Dicsõség Istennek a bölcsességéért! :-)
Nem értek egyet.Az egyik szabad akarat, a másik következmény.Ez két külön dolog. Abban igazad van, hogy sokakat csak a büntetéstõl való félelem tart vissza bizonyos tettektõl, mások pedig azért tesznek jót, mert égi jutalomban reménykednek.Csakhogy ez nem így mûködik.Egyszerûen csak arról van szó, hogy az ember gondolkodásmódja magához vonz bizonyos következményeket.Az erõszakos ember erõszakot vonz az életébe, az önzõ önzést, a szeretetteljes pedig szeretetet.Az, hogy melyik utat választod, a Te szabad döntésed.Az, hogy a választott utad hova visz, pedig következmény.
"a jutalom/büntetés=következmény ha én bûncselekményt követek el akkor annak következménye és egyben büntetése is, hogy börtönbe kerülök." És ez mennyiben vonja kétségbe a szabad akarat kérdését?Hiszen szabadon dönthetsz arról, hogy elköveted-e a bûncselekményt, vagy nem.Egyébként azt lenne fontos meglátnod, hogy tetteink következménye valójában fejlõdési lehetõség.Tehát nem a talio elve érvényesül, amikor valakivel valami rossz történik, hanem az életmódja, gondolkozása, tettei váltották ki.A "büntetés" célja pedig az, hogy mutassa, valamit rosszul csinált az illetõ, és erre rádöbbenve meg tudjon változni.
kérdezõ és 11:31 Azért én hozzátenném, hogy a "bûn"fogalma relatív.Jézus nem ítélte el az embereket a bûneikért, pedig Isten szavát bírta.sok társadalomban szinte mindenért elítélik egymást az emberek.és sokan Isten nevében mondják meg, hogy Isten kit fog elítélni, és kit nem.azért ez érdekes szerintem....persze egy bizonyos törvény, szabályszerûség kell Isten részérõl is.
A kérdező hozzászólása: a jutalom/büntetés=következmény ha én bûncselekményt követek el akkor annak következménye és egyben büntetése is, hogy börtönbe kerülök.
Egyetértek az elõttem szólókkal.Nincs jutalom vagy büntetés, csupán tetteink következményei.A bekövetkezõ rossz dolgok az életünkben nem azt a célt szolgálják, hogy szenvedve tegyünk eleget valamiféle igazságnak, hanem hogy tanuljunk belõlük.
Nincs is jutalom, meg büntetés.Bizonyos következményei lehetnek a tetteinknek, de ez nem büntetés.azért adta nekünk Isten a "jót" és a "rosszat", hogy mi tanuljunk belõle, és mi magunk értsük meg, hogy mi az ami a javunkat szolgálja, és mi az ami nem.nem tilt semmit.Mi értelme lenne annak, hogy nekünk adja a szabad akaratot, aztán mégis megbüntet, mert megharagszik, ha nem úgy cselekszünk, ahogy õ azt elvárja?
"Az alkoholost példához annyit hozzátennék, hogy az nem szabad akarat kérdése. Gondolod, bárki is önszántából lesz alkoholista? Hogy szabadon dönthet errõl? A személyiségében hajlamok, kényszerek, félelmek munkálkodnak, és ezt nem tudja kontrollálni, ezért lesz alkoholista.Ha a személyiségedben bizonyos késztetéseket nem tudnál kontrollálni, akkor gyilkos, alkoholista, perverz, stb. válna belõled. Nem számít, akarod-e vagy sem." Nem egészen értek ezzel egyet.nagyon sok ember egyszerûen lusta, és csak kifogásokat keres, hogy miért iszik, kifogás pedig mindig van.Betegségre, genetikai hajlamra akármire hivatkoznak(általában olyan dolgokra, amik társadalmilag elfogadottak), hogy ne kelljen szembenézni a problémáikkal, plusz ezzel a többi ember együttérzését is magukra vonják, így elérik, hogy nem teszik felelõssé õket semmiért.Pedig másnak lehet, hogy nagyobb problémája van, és mégsem iszik.
érzelemmentesség miatt.
pl ha nem figyel rám oda, csak magára..
Pl. önzõ, gyors, nem tudja, hogy mûködik a vagina, vagy mi az, hogy csikló, és hogy alapból mit kéne kezdeni bármelyikkel is. biológiából egyes volt, ilyesmi...
ha szerelmes vagy, és figyel rád a pasi/csaj, akkor jó a szex:) volt pasim az Istenért sem akarta megérteni, hogy vannak olyan dolgok, amiket utálok az ágyban... õ szerinte minden lánynak szeretnie kéne és sokadik kemény lecseszés után hagyta csak abba... -.-" a mostani barátom viszont egy szexisten :)
Például ha elhízott, igénytelen az illetõ és nem lehet rá beindulni. Vagy ha durva és úgy fûrészel mint a gép, nincs benne semmi érzékiség. Illetve ha nincs benne kreativitás / nem meri elmondani az ötleteit akkor rövid idõ alatt rá lehet unni.

Komolyan miért nem érek annyit h elmondják nekem az igazat? Ha nem tettem semmi rosszat

Miért van az h elkezdek bízni emberekben , és reménykedni, Aztán jön nagy pofára esés, Nem érzem úgy hogy ezt érdemelném. 20 éves lány

Legjobb válasz: Én is így vagyok. Szinte mindenki átcseszett a környezetemben. Tarts kutyát! :D

Én is így vagyok. Szinte mindenki átcseszett a környezetemben. Tarts kutyát! :D
A kérdező hozzászólása: de annyira rosszul esik, tudom h nem kellene elkezdenem reménykedni, de mégis én hülye. és csak még rosszabb, most nekem is ilyennek kellene lennem, és akkor lennék boldog v mi????

Az igaz, hogy nem minden PSP-ét lehet ki FLESELNI ha igaz akkor miért?

Legjobb válasz: Igaz Mert a legújabb verziókat nem mindig törik fel egybõl!

Igaz Mert a legújabb verziókat nem mindig törik fel egybõl!

Valaki vár itt az Igazira? Ha létezik az Igazi, nem lehet valahogy felgyorsítani a megtalálási folyamatot szerintetek?

Legjobb válasz: Szerintem nincs egy darab Igazi. Nyilván nincs két olyan ember, akivel ugyanolyan életet lehet leélni (szerencsére), de több olyan is van szerintem, akivel a maguk módján tökéletes lesz az élet.

Szerintem nincs egy darab Igazi. Nyilván nincs két olyan ember, akivel ugyanolyan életet lehet leélni (szerencsére), de több olyan is van szerintem, akivel a maguk módján tökéletes lesz az élet.
Én várok :) De türelmes vagyok, majd jön ha eljõ az ideje.
Ha lenne erre recept, akkor mindenki azt alkalmazná. Gondolkozz.
Én várok, de hogy gyorsítani hogy lehet, gõzöm sincs :(
A kérdező hozzászólása: Én is várok. Igen, most töröm a fejem, hogy lehetne mesterségesen megtalálni, gyorsabban.
nem lehet, szerintem, az Igazi sorsszerûen jön, és náha sokat kell várni én jó pár éve hozzámentem valakihez, aki nagyon jó ember, szeretjük egymást, de érzem, hogyha vártam volna, akkor eljött volna az, akit valóban nekem szánt a sors/az ég (kinek hogy tetszik a megfogalmazás), akivel mindenben egy húron pendülünk tehát a "nem igazival" is lehet jól, szeretetben élni, akár leélni egy egy boldognak mondható életet, de lehet, hogy így sose talákozunk az Igazival
Itt vagyok. Én vagyok az Alfa és Az Omega. Erre mást nem nagyon lehet mondani. Talán ha többet ismerkedsz. B
Nekem van ötletem.Klónozzunk engem és akkor minden nõnek jut egy álom pasi!:D
Szteroidozni csak akkor érdemes ha : -ebbõl élsz (versenyek) - 100%-ig tudsz mindent róla -van egy orvos mögötted
Igaz, a kúra eredményét szépen lassan (vagy gyorsan) elveszted naturálban. Utána is tudsz majd fejlõdni, ha teljesen visszaállt a hormontermelésed.
Ha jól értem, a kérdés az. hogy hagyd abba a kúrát. Igen, hagyd abba.
Igaz de annyira elenyészõ részt kapsz, hogy nem érdemes leadni.
Eredetileg a 10%-a járna, gyakorlatilag pénztelenségre hivatkozva elküldenek a fenébe, persze pénz és talált tárgy nélkül. És aztán sírnak, hogy kiviszik a mûkincseket. Hát ez van. És pl találtam vagy 3 kg rozsdás szeget, ha gondolják én nekik adom, ingyen és bérmentve, még a kocsijuk elé is borogatom! :D (igaz nem a földbe, hanem a mûhelybe) Persze tudok olyat is, aki egy õskori marokkõért 50.000, meg 200.000-et kapott. De a múzeumigazgató unokahúga. Találtam én egyszer egy nagyon régi réz pénzt, de nem tudtam mi az, és kidobtam a járda szélére. Aztán valaki felvette, hogy hát mi a fenét dobálom én, tudom mi az? Hát mondom én rozsdás kupaknak néztem. Megegyeztünk beviszi a múzeumba, és felezünk. Amikor megkapta az összeget, ami 1.500 Ft, úgy döntöttünk, beülünk a kocsmába. Amúgy valamelyik Béla pénze volt. (érdekes módon a múzeumba kiállítva nincs, de eredetileg az olyanokat a fõmúzeumba viszik, ez csak egy kis helytörténeti)
egyrészt köteles vagy jelenteni, másrészt, ha égészeti lelet találsz, akkor a saját költségeden vagy köteles feltárni jó drága móka! szerintem ezért csalják el a leleteleket.
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat!Érdekes dolgok vannak.Egyszer hallottam olyat, hogy egy pottyantóst bontott valaki egy romos kastélynál, és a wc téglái a helyi, azóta bezárt téglagyárból voltak, bontás közben néhány eltört, és vékony aranyrudacskák voltak benne.:) Aki viszont hajlandó volt megvenni tõle az negyedárat adott értük.Tehát nem csak az állam húz le, lehúz az orvgazda is.:( Ha igaz, és nem egy agyszülemény.....
a Seuso-kincseknek is érdekes a sorsuk ...

Az igaz, ha a fiú tényleg szereti a barátnőjét, akkor nem fogja zavarni, ha járás közben felszedett pár kilót?

Legjobb válasz: Igaz. Ne magadból indulj ki, mi nem vagyunk olyan felszínesek!

Igaz. Ne magadból indulj ki, mi nem vagyunk olyan felszínesek!
Engem nem zavar pedig barátnõm is szedett fel pár kilót a fogamzás gátló végett és igy sokkal szexibb :)
Az attol fugg h hanyszor parat
a kapcsolat elején biztosan nem, késõbb elõfordul, még ha nem is mondja, tisztelet a kivételnek N
De miért szed fel pár kilot?
A kérdező hozzászólása: A par kilo az ilyen 4-5 kilo:D
Nem zavarna, de mitõl szedne fel 4-5kilot?
Az exemet az zavarta, hogy a 162 centimhez, csak 48 kg vagyok...nem tudok hízni...szerintem 4-5 kg még senkit nem zavar...
Nem zavarna, egy határon belül.

Az igaz, ha egy autoban a manuális klímát nem kapcsoljuk ki mielőtt leállítjuk a motort akkor károsodik? Ha igen, miért? S ha igaz, akkor a digit klímánál miért nincs ez a veszély?

Vagy mondjuk ugy inditjuk a motort h be van kapcsolva, ugyanez..Ezt hallottam nem tudom, igaz-e..

Legjobb válasz: Antibakteriális okokból szokták kikapcsolni,néhány perccel megérkezés elõtt.

Antibakteriális okokból szokták kikapcsolni, néhány perccel megérkezés elõtt.
van a kocsikban úgy nevezett klíma kuplung is, indításnál ez károsodhat, és leállítás elõtt érdemes kikapcsolni 1-2 perccel le kell hûlnie a rendszernek úgy mint a turbónak vagy valami ilyesmi én ezt hallottam
Így van, antibakteriális okokból érdemes az autó leállítása elõtt röviddel kikapcsolni a klímát. Így megelõzhetõ, hogy a szellõzõrendszer áthûlt részein lecsapódjon a pára, ami elõsegíti a baktériumok, gombák elszaporodását, különösen, ha valami táptalaj is bekerül (föld, homok, falevél, stb.). Ha ugyanis leállítod a klímát, de még járatod a ventillátort, az leszárítja a párát a rendszerben, illetve a kinti levegõvel kicsit fel is fûti azt.
Nem hinném hogy károsodna, valamilyen indoklás? Indításnál már okoz problémát, azt hogy nehezebben fog beindulni a motor a plusz terhelés miatt.
"Antibakteriális okokból szokták kikapcsolni, néhány perccel megérkezés elõtt." No és azt meg miért?
Ez a hagyományos klímáknál is így van, a hûtés leállítása után érdemes járatni ventillátort üzemmódban, hogy a lecsapódott kondenzvíz megszáradjon, így nem szaporodnak el benne a baktériumok.
No már csak azt szeretném tudni, hogy az automata klímánál ez hogy van? Annál nem kell lekapcsolni? :D Ha nem csak a neten szerzett okosságokat szajkóznátok, hanem láttatok volna már bármilyen (split, autó) klímát szétszedve, akkor nem írnátok marhaságokat! :(
mert nem találták meg az igazit...
az igazit várni kell. nem csak odamész vkihez és eldöntöd h õ lesz az.
A kérdező hozzászólása: Én nem megyek oda senkihez, hogy "te vagy az Igazim" :-))) Várni várom, de hát....
ha görcsösen keresed nem fogod megtalálni. mondjuk én egyáltalán nem keresem és így sem találom meg, tehát nem tudom... 22F
Létezik. Van akinek sikerül összejönnie vele, de van aki sosem találja meg, s élet végéig nélküle marad...De kitartás kell, és igen, nem szabad görcsösen akarni, mert akk nem lesz semmi..de akk nálad ez nem áll fennt...szóval nem szabad fel adni, én ezt tanácsolom. 18L (ja, pedig még nem is volt barátom)
szerintem igazi csak a filmekben létezik, én nem hiszek már benne=(21L
A kérdező hozzászólása: Véleményem szerint sincs ilyen, hogy "Igazi".
Szerintem sincs.:S Most ez pesszimistán hangozhat, de szerintem így van! 17/L

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!