Találatok a következő kifejezésre: Az a hogy - (136304 db)

Telom Headseadét őssze forasztotam de nem müködik miér? Hangszóróra rá forasztotam a vezetéket azt a hogy kell de meg se szólal?

Legjobb válasz: Kép? Honnan tudod, hogy úgy forrasztottad, ahogy kell? Mivel telefon headset, szinte biztos, hogy Litze huzal van benne. Ezt nem csak úgy simán kell forrasztani, mivel vékony lakkszigetelésû szálakkal van tele. http://users.atw.hu/mesterfogasok/szerzok/ujsagcikkek/001lit..

Kép? Honnan tudod, hogy úgy forrasztottad, ahogy kell? Mivel telefon headset, szinte biztos, hogy Litze huzal van benne. Ezt nem csak úgy simán kell forrasztani, mivel vékony lakkszigetelésû szálakkal van tele. http://users.atw.hu/mesterfogasok/szerzok/ujsagcikkek/001lit..
A kérdező hozzászólása: köszi :) )

Van egy Chicony MS-9656 egerem, és mitől lehet az a hogy a bal egér egér gomb néha-néha duplán kattint?

Valamint a kijelöléseknél egyszerűen megszakad, az egér nincs több 1 évesnél.

Legjobb válasz: A válasz egyszerû: tönkrement. Ha megvan még a gari hozzá, vidd vissza és kicserélik.

A válasz egyszerû: tönkrement. Ha megvan még a gari hozzá, vidd vissza és kicserélik.
A dupla katt két dologra vezethetõ vissza, esetünkben meg csak egyre, haldoklik a mikrokapcsoló.
Én olyankor szétszedtem az enyémet és megtisztítottam, aztán jó is volt egy ideig.
A kérdező hozzászólása: Rendben, köszöntem!

Airsoft. Valamelyik oldalon láttam olyan optikát amit beteszünk a reddot vagy holosight mögé és hármas nagyítása van. Na de az a + hogy mint a black ops mw 3 ban hogy le döntheted hol volt?

Legjobb válasz: szerintem te a magnifierre gondolsz :). http://airsoft.tiger111hk.com/images/productimg/scopes_and_s.. . ez az? sok helyen láthattad,szokott vaterán,softair.hu-n,stb...-n is lenni. Remélem segítettem :).

szerintem te a magnifierre gondolsz :) . http://airsoft.tiger111hk.com/images/productimg/scopes_and_s.. . ez az? sok helyen láthattad, szokott vaterán, softair.hu-n, stb...-n is lenni. Remélem segítettem :) .

Valaki el tudná nekem magyarázni, hogy mi az a hogy nyelveken imádkozni?

Egyszer megkérdezte tőlem egy hívő nálam idősebb nő ,hogy tudok-e már nyelveken imádkozni.Előtte olvastam már erről PÁL levelében és azt válaszoltam ,hogy nem tudok és azt mondta Pál ,hogy törekedjünk hasznosabb ajándékra.Na erre nagyon pipa lett sok mindent nem tudott rá válaszolni egyből ment utána a pásztoroknak panaszkodni.Németh Sándor majdnem 1 óráig ezen a témán lovagolt hogy milyen elvakult rossz ideológiákat valló emberek vannak.És Németh Sándor Meg is jegyezte gúnyosan hogy tudom hogy Páltól tanultok.De nem értettem miért kérdez ilyet ha egyszer Isten nem adott nekem erre képességet akkor most rosszabb vagy kevesebb vagyok a többiektől.Mert sajnos ez a Hit gyülibe szinte kötelező nyelveken beszélni és imádkozni is és ha valaki nem tudd akkor az nincsen benne Isten közelségében sem.Vagy ez tényleg így van?

Legjobb válasz: A Bibliából kiderül hogy akik meg kapták a nyelveken szólás ajándékát az apostolok rátették a kezüket ezt a Cselekedetek könyvébõl tudhatjuk meg.Mivel az apostolok és azok a személyek akik megkapták ezt az ajándékot meghaltak igy ez a természetfölötti ajándék is megszünt.Az hogy az elsõ századi keresztények nyelveken tudtak szólni nagy szerepe volt abban hogy más nemzetbõl való emberek megtudják érteni a Biblia igazságát.Napjainkban nincs szükség ilyen ajándékra, mivel a Biblia már minden nyelven elérhetõ.Az igaz keresztényeknek nem a nyelveken szólás az ismertetõ jele, hanem a szeretet.(János 13:35)(1Korintusz 13:1,8)

A Bibliából kiderül hogy akik meg kapták a nyelveken szólás ajándékát az apostolok rátették a kezüket ezt a Cselekedetek könyvébõl tudhatjuk meg.Mivel az apostolok és azok a személyek akik megkapták ezt az ajándékot meghaltak igy ez a természetfölötti ajándék is megszünt.Az hogy az elsõ századi keresztények nyelveken tudtak szólni nagy szerepe volt abban hogy más nemzetbõl való emberek megtudják érteni a Biblia igazságát.Napjainkban nincs szükség ilyen ajándékra, mivel a Biblia már minden nyelven elérhetõ.Az igaz keresztényeknek nem a nyelveken szólás az ismertetõ jele, hanem a szeretet.(János 13:35)(1Korintusz 13:1, 8)
Amennyiben tényleg érdekel a téma, ezt a cikket ajánlanám neked.http://www.ujexodus.hu/index.php?cikk=174 A nyelveken szólás ajándék, amit Isten ad a hívõknek.
Tamás, hahó! Nem figyelsz! Süket embernek hiába üvöltök! Vaknak hiába is mutogatnék. Te már azzal jössz, hogy démonoktól kapom, amit kapok. Ne káromold a szellemet, kérlek. Idézek magamtól rövidített formában, hogy egyszerûbb legyen neked: "Nem mondom azt, hogy valakinek nem lehet bizonyság egy, számára és más számára is ismeretlen nyelven való imádkozás, de azt, hogy ezt egy gyülekezet lejesen természetesnek veszi, sõt aki nem ezt teszi, arra azt állítja, hogy nem töltekezett be a szent szellemmel, ez felháborít!" "Én azt mondtam, hogy egyes felekezetek által természetesnek vett tömeges halandzsa nyelvi imádkozás és szent szellemmel való betöltekezésnek vett bizonyítékként szolgáló bizonyság értelmetlen és a legkevésbé sem biblikus. A kérdezõvel értettem egyet, ez nem ajándék, hogy egy gyülekezet „kinézi” és be nem töltekezettnek veszi azokat, kik nem halandzsálnak össze-vissza. Krisztus ilyet sem, nem ígért sem nem tett." Nem tennék hozzá semmit, mert megint eltévedsz.
Kedves Tamás! Idézném tõled az idézeteket. „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jõ, erõsebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; õ Szent Szellemel és tûzzel keresztel majd titeket.” Mt 3:11 „Én vízzel kereszteltelek titeket, de õ Szent Szellemmel keresztel titeket.” Mk 1:8 „Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan vízbe merítelek titeket; de eljõ, a ki nálamnál erõsebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötõjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Szellemmel és tûzzel” Lk 3:16 „És én nem ismertem õt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Szellemet leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Szellemmel.” Jn 1:33 A szent szellem ajándékait és valódiságát akarod bizonygatni? Ez felesleges. A halandzsa senki nem érti tömeges „õrjöngés” a kérdés. És jönnek az érdekesebb idézetek: „„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lõn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek elõttük kettõs tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Szellem adta nékik szólniok.” Csel 2:1-4” Eddig a te idézeted, de folytassuk csak tovább… „5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélõ férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. 6. Minekutána pedig ez a zúgás lõn, egybegyûle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá õket szólni.” Jé, mindegyik a maga nyelvén, és nem humbug nyelven. „„Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van; Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától: És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Szellemembõl minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak....” Csel 2:15-17” Semmi köze a felsorolásban a „nyelveken szólásnak”, fõleg a senki nem érti szólásnak. „Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy õk nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Szellemet miképen mi is? És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében...” Csel 10:44-48 Hol is volt Péter? A zsidók között? Nem. Semmi nem támasztja alá, hogy az emberek össze-vissza beszéltek volna. Ez az idõ még mindig a evangélium terjedésének idõszaka. Hirdették az emberek az evangéliumot mindenki sok nyelveken. „Tehát leszögezhetjük, hogy Kornélius házánál egy ugyanolyan esemény történt, mint pünkösdkor. Sokan azt tanítják, hogy a Szent Szellem keresztség azonos az újjászületés élményével, de ez hazugság!” Nana, én nem azt mondtam, hogy az újjászületés egyenlõ a szent szellem ajándékaival, hanem azt, hogy a keresztség nem a test szennyének lemosása, és nem egyenlõ a keresztség az újjászületéssel. Na, tehát tovább olvasva az idézeteidet, melyeket mondtál, hogy tanulmányozzam, megkérdezhetném, hogy miért is? Mondtam és, hogy a szent szellem betöltekezése egyenlõ a vízzel való keresztséggel vagy egyenlõ az újjászületéssel? Én azt mondtam, hogy egyes felekezetek által természetesnek vett tömeges halandzsa nyelvi imádkozás és szent szellemmel való betöltekezésnek vett bizonyítékként szolgáló bizonyság értelmetlen és a legkevésbé sem biblikus. A kérdezõvel értettem egyet, ez nem ajándék, hogy egy gyülekezet „kinézi” és be nem töltekezettnek veszi azokat, kik nem halandzsálnak össze-vissza. Krisztus ilyet sem, nem ígért sem nem tett. „IKor 12, 3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. 4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. 5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. 6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben. 7. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. 8. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; 9. Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; 10. Némelyiknek csodatévõ erõknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; 11. De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.” Itt sem szerepel a halandzsa nyelven szólás. Mit tudhatod, hogy nekem nem az írások magyarázata adatott meg? És te leszólod a szent szellem ajándékát, amiképpen nekem adta? Nem mondom azt, hogy valakinek nem lehet bizonyság egy, számára és más számára is ismeretlen nyelven való imádkozás, de azt, hogy ezt egy gyülekezet lejesen természetesnek veszi, sõt aki nem ezt teszi, arra azt állítja, hogy nem töltekezett be a szent szellemmel, ez felháborít! Én meg azt tanácsolom neked, hogy mielõtt elõítélettel olvasnád az írásom, elõször olvassad és utánna ítéljed, és ne ítélettel olvassad. Akkor talán nem kell megmagyaráznom a mondanivalóimat. Köszönöm. Üdvözlettel: Zoltán : )))
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat és a cikket.
kedves 17.-es.Én csak annyit írtam, hogy nem kellene kritizálni.Ha ez neked felmagasztalás?Amúgy Tamás is nagyon jól levezette az igékkel, és alátámasztotta a dolgokat. Ha te nem hiszel benne, akkor sajnálom.Legközelebb írj privát üzenetet, mert nem a válaszra kell válaszolni, hanem a kérdezõnek, köszi.A vízkeresztségrõl javaslok neked tanítást, mert a leírtak alapján elég hiányos ismeretekkel rendelkezel.Amúgy köszönöm a bátorítást, ezentúl még többet fogok nyelveken imátkozni!Isten Áldjon, kedves barátom!Szeretünk!
Itt a cikk, amit említettem: https://docs.google.com/document/d/1kB6vTYWn0PmiWie_iylm4Hpq.. Üdv. Tamás
Vidiripi Ámen!
Nézzük meg, hogy mi történt Samáriában: „És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, a miket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. És lõn nagy öröm abban a városban.... miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok... Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Szellemet: Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk veték, és võnek Szent Szellemet.” Csel 8:5-17 Filep Igehirdetését jelek és csodák követték, a tisztátlan szellemeket kiûzte, betegek gyógyultak meg, és miután az emberek hitre jutottak, bemerítkeztek, de még egyikükre sem szállt le a Szent Szellem. Péter és János pedig, mikor leutazott hozzájuk, könyörgött nekik, hogy vegyenek Szent Szellemet, ami kézrátétel által meg is történt. Tehát itt olyan hívõkrõl olvasunk, aki hitre jutottak, be is merítkeztek, de a Szent Szellem keresztséget még nem kapták meg. Fölmerülhet a kérdés, hogy vajon Filep miért nem imádkozott értük, miért volt szükség Péterre és Jánosra, hogy odamenjenek. Pontosan nem tudom erre a választ, de az biztosan nem igaz, hogy azért mert õk voltak az apostolok és csak az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Szellem, hiszen Pál apostol is egy egyszerû hívõ, Ananiás kézrátétele által teljesedett be Szent Szellemmel (Csel 9:17), illetve az elõzõ példákban is láthatjuk, hogy Isten Szelleme egyszer csak leszállt mindenféle kézrátétel nélkül és úgy kapták meg a Szent Szellem keresztséget a hívõk. Amikor Pál a missziós útja során Efézusba érkezett, rátalált néhány tanítványra, akikrõl nem tudta, hogy csupán Keresztelõ János tanítását ismerik. Az elsõ kérdés, amit feltett nekik a következõ volt: „Vajjon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hivõkké lettetek?” (Csel 19:2) Úgy tûnik, hogy Pál és a többi apostol még ismerte a biblikus sorrendet és nem kutyulták össze a fogalmakat. Péter pünkösdi prédikációjában is ez a sorrend: „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” Csel 2:38-39 Tehát az elsõ a megtérés, a következõ a bemerítkezés, majd a Szent Szellem vétele. Ez utóbbi 2-re van példa, hogy fordított sorrendben történt, de minden esetben a hívõvé válás/megtérés után! És az is világos, hogy ez minden hívõ számára ígéret, akiket elhív magának az Úr, a mi Istenünk. A Szent Szellemmel való betöltekezésnek, vagy Szent Szellem keresztségnek egyik legfontosabb bizonyítéka a nyelveken való szólás volt (illetve a prófétálás). Ez a pünkösdi eseménykor egyértelmû, de az Apostolok Cselekedeteinek több részében is ezt láthatjuk. Kornélius házánál: „Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy õk nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Szellemet miképen mi is? És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében...” Csel 10:44-48 Péter számára az volt a meggyõzõ bizonyíték, hogy Isten a pogányokat is befogadta, hogy láthatta a Szent Szellem keresztségüknek az egyik bizonyítékát, a nyelveken szólás ajándékát. Efézusban (ez jóval pünkösd után történt!!!): „Lõn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsõbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált, Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hivõkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sõt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Szellem. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki õ utána jövendõ, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Szellem õ reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.” Csel 19:1-6 Samáriában: Ugyan itt nem derül ki konkrétan, hogy mi történt a hívõkkel, amikor az apostolok rájuk vetették a kezüket és beteljesedtek Szent Szellemmel, de azt tudjuk, hogy Simon mágus meg akarta vásárolni az apostoloktól ezt a hatalmat (Csel 8:14-19). Hát valamit nyilván látnia kellett, ami ekkor a hívõkkel történt, nem?! És még egyszer hangsúlyoznám, ezek átadott életû, megtért, újjászületetett hívõk voltak, akik már túl voltak a bemerítkezésükön is, és a Szent Szellemet csak ezután kapták meg! Jézus utolsó szavainak egyike a következõ volt: „És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket ûznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerõsítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!” Mk 16:15-20 És nem sokkal a keresztefeszítése elõtt ezt mondta: „Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és igyék. A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élõ víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl. Ezt pedig mondja vala a Szellemrõl, a melyet veendõk valának az õ benne hívõk: mert még nem vala Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsõítteték meg.” (Jn 7:37-39) Mindössze 4 ilyen található Isten Igéjében, amikor azt olvashatjuk Jézus valamelyik tanításánál, hogy kiáltott! És ez az egyike ezeknek, és hiszem azt, hogy ma is ezt kiáltja minden hívõnek, hogy „HA SZOMJAS VAGY, GYERE HOZZÁM, ÉS IGYÁL! GYERE HOZZÁM ÉS VEGYÉL SZENT SZELLEMET!” És ettõl nem kell félni!!! „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az õ fia kenyeret kér tõle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tõle?!” Mt 7:7-11 Egy másik helyen a vége így hangzik: „...Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, a kik tõle kérik.” Lk 11:13 És ezt a mi mennyei Atyánkról, és rólunk, a fiairól szól! Kérnünk kell Tõle Szent Szellemet! A tanítványok pünkösd után újra és újra beteljesedtek Szent Szellemmel, és az is egyértelmû, hogy milyen céllal: „Most azért, Urunk, tekints az õ fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyûltek; és betelének mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.” Csel 4:29-31 Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy: „vesztek erõt, minekutána a Szent Szellem eljõ reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végsõ határáig.” Csel 1:8 „És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erõvel.” Lk 24:49 Jézus mennyei erõrõl és természetfeletti dolgokról beszélt – és csak ki kell nyitni az Apostolok Cselekedeteit ott látszik, hogy ezt hogyan értette. Péter apostol azt mondta, hogy „ha valaki szolgál, azzal az erõvel szolgáljon, amit Isten ad, hogy mindenben Isten dicsõíttessék a Jézus Krisztus által.” (1 Pét 4:11) Isten semmit sem kér a mi emberi erõfeszítéseinkbõl, Õ azt akarja, hogy csak azzal az erõvel szolgáljunk, amit Tõle kapunk. Óriási e kettõ közötti különbség. A Szent Szellemmel való betöltekezés pedig mindenképpen egy természetfeletti dolog. István így láthatta Isten dicsõségét (Csel 7:55), illetve Pál így mondta ki Isten ítéletét Barjézusra (Csel 13:9). Még egy egyszerû szolgálathoz is, a diakónusi szolgálathoz se választottak akárkit a hívõk közül, csak olyanokat, akik teljesek voltak Szent Szellemmel és bölcsességgel (Csel 6:3)! Az Efézus levélben is Pál arra biztat, hogy teljesedjünk be Szent Szellemmel! És Jézus elmondta a receptet. Ha szomjas vagy az Úrra, menjél hozzá és igyál! Õ be fog tölteni téged is, és élõ víznek folyamai fognak a belsõdbõl ömleni! Ha betölt, nyisd ki hittel a szádat, és engedd, hogy a Szent Szellem megszólaljon rajtad keresztül! Ui.: És ne kövesd el azt a hibát (amit én is elkövettem annó), hogy ha megkaptad a Szent Szellem keresztséget, akkor megállsz azon a szinten, hogy szólsz nyelveken, és azt gondolod, hogy milyen szellemi ember vagy. Nem ettõl lesz valaki szellemi ember, nézd csak meg a Korinthusi gyülekezetet, semmilyen kegyelmi ajándék nélkül nem szûkölködtek, és mégis milyen erkölcstelenség volt közöttük! Egy ajándéknak sokszor nem sok köze van az ember szellemi állapotához és érettségéhez. Mûködhet akár egy hívõ életében a gyógyítás ajándéka úgy, hogy közben az illetõ bûnben él. Júdásnak is apostoli elhívása volt! Õ is betegeket gyógyított, démonokat ûzött, az õ neve is fel volt írva az élet könyvébe, és mégis elbukott. Kövesd Pál apostol példáját. Amikor Jézussal találkozott, két kérdést tett neki fel: 1.Kicsoda vagy Uram? 2.Mit akarsz, hogy cselekedjek? Kísérje végig ez a két kérdés a hívõ életedet, és mindig térjél vissza ezekhez! És tedd azt, amit Pál ezután tett: böjtölt és imádkozott, beteljesedett Szent Szellemmel, megnyíltak a szemei, bemerítkezett, és ezután hirdette az evangéliumot. Amikor pedig támadások és üldözés érte, õ „annál inkább erõt vett”. Vedd te is a Szent Szellem erejét! „HA VALAKI SZOMJÚHOZIK, JÖJJÖN ÉNHOZZÁM, ÉS IGYÉK!” Üdv, Tamás Ui.: Köldök majd még egy cikket, hogy különbséget tudj tenni a tiszta és tisztátalan szellemi megnyilvánulások között.
Mivel Istennel kommunikálunk, tehát titkos dolgokról beszélgetünk amikor nyelveken szólunk.Nemhiszem, hogy görcsösen kellene ragaszkodni, hogy valaki meg is magyarázza.Általában a hívõ ember otthon imátkozik, és otthon is szól nyelveken.Engem mindíg felszabadít.Amúgy meg azzal egyáltalán nem értek egyet, hogy a korai egyházban az apostolok kézrátétele alapján szóltak a hívõk nyelveken, és mivel az apostolok felmentek az Úrhoz, így ez már nem mûködik, ezt cáfolnám.Énnértem senki sem imátkozott, senki sem tette rám a kezét, hogy szóljak nyelveken, egyszerûen a Szent Szellem betöltött, és az õ segítségével kezdtem el szólni.Elöször nekemis kicsit fúrcsa volt, de higyjétek el, hatalmas erõ lakozik benne.Mivel nem test és vér ellen harcolunk, tehát nem fele barátaink az ellenség, hanem a sátán, és a démonok, mindennapi harcunkat szellemi téren kell megharcolni.Amúgy nem kellene kritizálni a hitgyülit.Egyetlen egy egyház sem képes üdvösségre juttatni az embereket.Kizárólag Jézuson keresztül lehet menni a mindenhatóhoz, és Õ nem hagyott egyedül, itt van velünk a Szelleme, aki segít.Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.Mivel van vízkeresztség, eltemetve ezzel a bûnös ó embert, és van keresztség a Szellem által, aminek a jele a nyelveken szólás.Jézus ma is folytatja fõpapi szolgálatát, tehát amit az Õ igéje megírt, az állandó.Ezt nem emberek döntik el.
Vidiripi 10. Nekem is pont ez jutott eszembe. 1Korintus 14:5 Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok; mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belõle.
Vidiripi A Mindenható nem tud szólni az õ népéhez csal "halandzsa" nyelven? Ez nagyon nagyon furcsa. Eddig én azt tanultam hogy az apostolok azért kapták ezt az adományt hogy azoknak az embereknek is eltudják mondani a Jézus által hozott jó hírt akiknek a nyelvét nem beszélték az elõtt. S ez így logikus is meg ésszerû. Hiszen az volt a cél hogy terjedjen az ige meg a jó hír üzenete. Napjainkra a bibliát több ezer nyelvre lefordították. Nagyon sok ember beszél idegen nyelvet vagy épp azt tanulja. Tehát már nincs szükség erre az adományra.
"A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívõknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívõknek. Azért ha az egész gyülekezet egybegyûl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy õrjöngtök?" IKor14, 22-23 Azaz, éppen a hitetleneknek kellene, hogy nyelveken szóljál. Lásd a szentlélek kiáramlása után az apostolokon. Számunkra nem más a Hit gyülekezet, amikor ilyet csinál, mintha õrjöngenétek. Eggyáltalán használ ez ott bárkinek is?
21/f az elõzõ voltam. Aztán lehet, hogy rosszul látom a dolgot, hiszen még nem éltem, és nem tapasztaltam eleget. Viszont ezeket a dolgokat már sok-sok éve így gondolom, és azóta sem éreztem úgy, hogy szükségszerû lenne változtatni az elveimen. Én nem akarok senkit megrengetni a hitében, de úgy gondolom, hogy az emberiség elért már egy olyan agyi szintet, hogy nem a templomban kell a szájába rágni az embereknek a fent leírtakat, hanem maguktól is képesek ezeket a dolgokat felismerni... stb... SZERINTEM
Amikor halandzsa "nyelven" beszélsz és a környezeted, sõt te magad is azt hiszed, hogy értelmes, persze csak számodra az adott "szöveg".Ehhez szerintem marha nagy beleélés kell.Ahogy megfigyeltem/hallottam, ez amolyan preztízst ad az embernek az erre vevõ közönség körében.Neki megadatott.Különleges.Frusztrált aki elõbb, vagy utóbb nem produkálja ezeket a jól ismert jegyeit az Úrral szinkronba került személynek.Ha ezeket nem tudja, akkor lehet, hogy nem is olyan jó, lehet hogy nem sajátította el kellõképp a "tant", nem él teljesen úgy, ahogy azt elõírják?Talán alsóbb rendû a "nyelveken szólók"-nál. Egyébként hány éves vagy?
Nem kell üvöltözni. Nem csak ennyit mondtál, én ez egész kommentedre reagáltam. Én sem értek egyet nagyon sok mindennel, ami a karizmatikus egyházakban zajlik. Olvasd el a cikket, amit küldtem (#16). Üdv. Tamás

Miért van az, hogy ha a válaszaimat általában 100%ban hasznosnak találják a kérdezők, mégis esik az a % hogy mennyire adok hasznos válaszokat?

Legjobb válasz: Ha a válaszaidat általában 100%-osnak értékelik, de az össz százalék esik, akkor biztos van egy csomó válaszod, amit nem értékelt még senki! Az olyan, mintha 0%-os lenne, így az átlag csökkenhet! Én azt vettem észre, hogy mostanában a kérdezõk egyre kevesebbszer értékelik a válaszokat! Szerintem van olyan, aki el se olvassa! Fõként, ha esetleg közben megoldódott a problémája!

Ha a válaszaidat általában 100%-osnak értékelik, de az össz százalék esik, akkor biztos van egy csomó válaszod, amit nem értékelt még senki! Az olyan, mintha 0%-os lenne, így az átlag csökkenhet! Én azt vettem észre, hogy mostanában a kérdezõk egyre kevesebbszer értékelik a válaszokat! Szerintem van olyan, aki el se olvassa! Fõként, ha esetleg közben megoldódott a problémája!
Igaza van az elõttem szólónak, rengeteg ember olvassa a válaszaidat és bizony nem mindenki ért egyet vele, még ha hasznosat is irsz vannak akik leszavazzák. Nem mindenki egyformán godolja, mindenkinek más a véleménye.
Nyilván érkezik a válaszaidra "Nem hasznos" osztályzat is.

Hogy ha egy oldalon a profilomhoz az van odaírva hogy inaktív az azt jelenti hogy ki vagyok kapcsolva, nem használhatok semmit?

Legjobb válasz: az hogy inaktív vagy, nem veszel részt az oldal munkájában, nem jelentkeztél be egy meghatározott intervallumon belül, ill. ha bejelentkeztél is, nem szóltál hozzá az oldalon lévõ témákhoz!

az hogy inaktív vagy, nem veszel részt az oldal munkájában, nem jelentkeztél be egy meghatározott intervallumon belül, ill. ha bejelentkeztél is, nem szóltál hozzá az oldalon lévõ témákhoz!

Hittanból az a feladat, hogy mit várok az Egyháztól? Segítsen valaki pls. Nagyon kéne!

Legjobb válasz: Én speciel nem várok semmit, pedig keresztény vagyok (elvileg inkább Buddhista), de hiszek ettõl függetlenül istenben. "Én azt várom el az egyháztól, hogy befogadjon és, hogy utat mutasson nekem. Ne legyek egyedül, ha hiszek istenben és segítségében, hiszek abban, hogy õ megsegít." Nem tudom jó lesz-e, de valami ilyesmi az elképzelés, nem?

Én speciel nem várok semmit, pedig keresztény vagyok (elvileg inkább Buddhista), de hiszek ettõl függetlenül istenben. "Én azt várom el az egyháztól, hogy befogadjon és, hogy utat mutasson nekem. Ne legyek egyedül, ha hiszek istenben és segítségében, hiszek abban, hogy õ megsegít." Nem tudom jó lesz-e, de valami ilyesmi az elképzelés, nem?

Hogyan lehetek híres színésznő? Száz meg száz fiatalnak ez az álma. HOLLYWOOD? AMERIKA? és nekem is ez. Nem tehetek róla, amióta tudom mi az a színészkedés. Az álmom hogy híres filmekben szerepeljek.

Azt mondják sok pénz kell meg persze angol tudás. De most azt kérdezem minden egyes híres és kevésbé híres színész milliomos volt amikor a pályáját kezdte? Nem hinném.ja és egy másik dolog.az éneklés.imádok énekelni.szóval a két vágyam h énekes és énekesnő legyek.Hülye vágyak? Elérhetetlen vágyak? Lehet...de mégis valaki segítsen ha tud. ÉS ezen kívül mondom h két éve tanulok angolul és most Bécsben élek a majdnem tökéletes német tudásommal.ha ez segít..:(

Legjobb válasz: Ezt egy filmben hallottam: Néha sokkal jobban tönkre lehet tenni valakinek az életét azzal, ha azt mondjuk, hogy bárki lehetsz, mintha azt mondanánk, hogy semmire se vagy jó.

Ezt egy filmben hallottam: Néha sokkal jobban tönkre lehet tenni valakinek az életét azzal, ha azt mondjuk, hogy bárki lehetsz, mintha azt mondanánk, hogy semmire se vagy jó.
Ez a magyar mentalitás, hogy mások álmait mindig kinevetjuk meg minden. Nagyon sok dologtól függ, hogy sikerülhet-e neked. Kinézet, tehetség stb. 1. Nezd meg ezt a videót:http://m.youtube.com/watch?v=JJT8tmUt0Pg 2. Kezdj el érdeklõdni hozzáértõ embereknél, ne itt, a sok gyk-es fszkalaptol kerk tanácsot. Menj ki az usaba, valamilyen színészeti fõiskolába, utána vallalj kisszerepeket kisfilmekben, ki tudja, hátha elég lesz az neked, de az is lehet, hogy onnan feljebb jutsz. Köss ismeretségeket, küzdj az almodert, mert anélkül tényleg soha nem lesz semmi belõle. Nagyon fontos, hogy a gykses lenézõ, bunkó kommentek ne torjenek le teged.
Azért ne menjen ki senki, mert elõtte se sikerült senkinek? Ilyen alapon soha nem lesz magyar ember, aki külföldön sokra viszi színészként. Én se mondom, hogy sok esélye van, de ha tesz érte, akkor közelebb kerül a céljához. Am említeném palvin barbarát, aki elég népszerû lett Hollywoodban
Nem híres filmekhez szoktak színésznöket keresni!...:) Amúgy színész vagy?
Nézd meg, hogy a már befutott, híres színészek hogy csinálták
Még mindig azt mondom, hogy aki itt teszi fel ezt a kérdést az már most elbukott...
Hány éves vagy?
A kérdező hozzászólása: Nem, én híres színésznõ, éneksõ szeretnék lenni.persze h vonz amerika is, de csak azért mert ott vannak a híres emberek...
Nem lehet, hogy te los angelesre vágysz, nem pedig arra, hogy híres színész legyél? Vagy pedig arra, hogy gazdag legyél és ott élj egy ilyen helyen? Mert az reális is.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm az összes választ. Nem nem vagyok színész. És lehet h soha nem teljesül be a vágyam de nem tehetk róla szörnyen vágyom rá és nem bírok ki egy napot h ne erre gondoljak. Azt mondjátok sosem leszek híres.de ez most engem nem lomboz le.pedig le kéne. Abba kéne hagynom.csak nem tudom. Ja és még jöhetnek válaszok és köszönöm tényleg az összes választ..
tegnap 21:06 A falra tudok mászni ettõl a "pozitív hollywoodi" klisétõl. Ha tudsz említeni egyetlenegy (Lugosi Bélán kívül) olyan magyar színészt aki az amerikai filmiparban valaha is jelentõs karriert futott be, akkor jogos a méltatlankodásod.
Sajnos ez a vágyad még egyetlen magyar embernek sem sikerült, pedig ha vissza gondolsz volt egy jó pár magyar mértékkel kiemelkedõ tehetséggel rendelkezõ színész próbálkozása.
"Az emberek nevetni fognak az álmaidon, aztán meg utálni, hogy megvalósítottad õket."- Arnold Schwarzenegger

Az érdekelne, hogy férjem kint dolgozik Ausztriában nemsokára megszületik a második gyermekünk és megjár neki kint az 1 hét szabadság ami itthon megszoktak kapni az apukák?

Legjobb válasz: szerintem ez attól függ, hogy Aus-ban magyar cégnek dolgozik e, ha igen, akkor kellene járnia. Ha meg ottani cégnek, akkor meg kell érdeklõdni az ide vonatkozó osztrák törvénykezést. Pontosat nem tudok, de nyugatról lévén szó, valószínûsítem, hogy jár efféle szabi, csak kérdés, hogy valóban kiveheti e, mert lehet, hogy nem tudnák helyettesíteni, bejön egy nagy rendelés stb.

szerintem ez attól függ, hogy Aus-ban magyar cégnek dolgozik e, ha igen, akkor kellene járnia. Ha meg ottani cégnek, akkor meg kell érdeklõdni az ide vonatkozó osztrák törvénykezést. Pontosat nem tudok, de nyugatról lévén szó, valószínûsítem, hogy jár efféle szabi, csak kérdés, hogy valóban kiveheti e, mert lehet, hogy nem tudnák helyettesíteni, bejön egy nagy rendelés stb.

Férfiak, fiúk! Attól, hogy ti mindig olyan lánnyal jöttök össze, akinek csak a pénztárca vastagsága számít, az nem azt jelenti, hogy az összes lány csak ilyen lehet?

A rendes,jóravaló lányoknak nem ez kell...

Legjobb válasz: Könnyebb panaszkodni, mint próbálkozni. Viszont az is szánalmas hogy állandóan játszátok az agyatokat, hogy nem fontos, mert valamilyen szinten fontos hogy legyen pénze.

Könnyebb panaszkodni, mint próbálkozni. Viszont az is szánalmas hogy állandóan játszátok az agyatokat, hogy nem fontos, mert valamilyen szinten fontos hogy legyen pénze.
Nemtök mindegy hogy a sok kis hülye mit gondol, nem vagy megváltó a mai világban feleslegesen téped a szádat. Elégedj meg azzal hogy nem mindenki gondolja így és kész. Vita lezárva.
"#13 De itt mindenki azt hiszi, hogy nekünk, lányoknak csak az kell." Hó-hó-hó! Most éppen nem ugyanezt teszed te is? Te nem pont ugyanúgy általánosítasz?
Vegyél hideg zuhanyt, jót tesz, engedj csuklódra 2-2 percig hideg vizet nagyon hasznos. És lehet h másképp fogod látni dolgokat. Utána visszajössz meglátod kérdésedet és nem fogods érteni hogy ki ez a hülye aki ilyet tesz fel...
A kérdező hozzászólása: #18 Feladtam...:(
A kérdező hozzászólása: #19 Már megvolt a zuhany...:)
akkor vedd ki a mélyhûtõbõl a fagyasztott borsót és tedd a fejed búbjára
A kérdező hozzászólása: #22 Borsónk nincs itthon, csak jégkrém.:D Amúgy tiszta víz a hajam, úgyhogy az hût...
akkor mi a prrobléma okozója? vagy ki? Fagyi az jó jó sok a jó. Milyen van?
A kérdező hozzászólása: A meleg. Meg persze a reménytelen szerelem.De azt hagyjuk. No problem!:) Csokidarabos csoki és puncs.
az pont jó :) "reménytelen szarelem" áhh azzal nem is érdemes foglalkozni, csak belefájdul a fejed és felforr ami ilyenkor alapból fel van, szóval még rátenne egy lapáttal és akkor túlhevülne agyad és egyszer csak bumm szétrobbanna.
A kérdező hozzászólása: Mondod te, de azért ez nem ilyen egyszerû...
de igen csak néha mi magunk bonyolítjuk és nehezítjük meg a saját meglévõ problémáinkat, a terheink amik vannak mi pakolunk még rá sokszor akaratunk ellenére..
A kérdező hozzászólása: #14 Mert melegem van... Nem.Az kiválóan mûködik.
A kérdező hozzászólása: #13 De itt mindenki azt hiszi, hogy nekünk, lányoknak csak az kell.
És most mi a gondod?
Nem értem..
A kérdező hozzászólása: #2 Az, hogy miért nem értitek meg, hogy vannak rendes lányok is, akiknek nem ez kell?
ÉS ezt most miért kérded? Mert ewzt olvastad a neten? Mindenki tudja hogy sokan nem így képzelik.
A kérdező hozzászólása: #5 Ne legyél már ilyen értetlen...:D Persze, most meg tagadják sokan, hogy nem ilyenek. Nem rég láttam egy olyan kérdést, amiben az volt, hogy a csávónak kicsi pénisze van és nem is annyira szép, de tapadnak rá a csajok...Azt kérdezte, hogy mitõl van ez? Rögtön azt felelték rá, hogy a pénze miatt...
Kérdezõ, te vagy éretlen. Nem mindenki gondolja ezt de tény és való hogy rengeteg nõnek ez sokat számít, ha nem ezt mondod akkor hazudsz. Természetesen nem mindenkinek. Viszont ha valaki csúnya és kicsi pénisze van és tapadnak rá a nõk, akkor az biztos a pénz miatt lehet. Nézd meg az arab sejkeket. Rondák, azon a területen a természet nemvolt túl kegyes hozzájuk és a legtöbben kis pénisszel születnek mégis tapadnak rájuk a nõk. Szerintem jobban kötül kéne nézned a nagyvilágban.
De könyörgöm akkor vannak olyanok akik nem így gondolják akik nem gondolják azt h a nõ a pénzük miatt van velük. Például én nem gondolom ezt mert szegíny vágyok mint a templom egere és ilyen gond nem probléma volt soha. Aki meg olyan volt annak csinkoje.
A kérdező hozzászólása: #7 Nem éretlent írtam, hanem értetlent. De én a kedves, rendes lányokról beszéltem, nem az arab számító, pénzéhes nõkrõl...
Miért vagy ilyen morci mijért banyáskodsz? :)
Ne kezdjük el ezt a vitát újra. Az ezt szajkózó pasik egyszerûen frusztráltak a saját kudarcaik miatt, és mindenért a nõket okolják. Az az igazság, hogy mindkét félnek van igaza a maga módján, de amíg mindenki csak a saját sértettségét köpködi ide, csak a feszültség fog nõni, kár is erõltetni...
Nem látod a fától az erdõt. Most mondod hogy vannak olyanok akiket csak a pénz érdekel és vannak olyanok akiket nem ez érdekel. Ezt mondjuk mi is akkor min veszekedsz??
Miért nem vagy jó passzban? Tönkrement a ventillátor?
"#18 Feladtam...:(" - De miért is? Akkor elmondom másképp: NEM minden csaj bukik a pénztárca méretére, és NEM minden pasi hiszi ezt a nõkrõl. Ha azt mondod, hogy "itt minden pasi", akkor hajszálra ugyanazt csinálod, mint azok a pasik, akik azt mondják, hogy minden csaj a pénzre megy, és akiket éppen szidsz! Én mindössze ennyit akartam neked sugallni, semmi többet.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!