Találatok a következő kifejezésre: A nem zsidók (215 db)

Isten jobban szereti a zsidókat mint a nem zsidókat? Isten tesz különbséget zsidó és nem zsidó ember közt?

Legjobb válasz: Máté 22 " 1 És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván: 2 Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az õ fiának menyegzõt szerze. 3 És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzõre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljõni. 4 Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzõre. 5 De azok nem törõdvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe; 6 A többiek pedig megfogván az õ szolgáit, bántalmazák és megölék õket. 7 Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. 8 Akkor monda az õ szolgáinak: A menyegzõ ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. 9 Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzõbe. 10 És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyûjték mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegzõ vendégekkel. 11 Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzõi ruhája. 12 És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzõi ruhád? Az pedig hallgata. 13 Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek õt a külsõ sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. 14 Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. " Ezen kívül rengeteg helyen olvashatjuk, hogy a cselekedetink a legfontosabbak Istennek(melyhez a hit ad erõt). Az számít, hogy a szívünk és lelkünk tiszta legyen és a jóra törekedjünk (bûneinket megbánjuk meg, a bûnt kerüljük és másoknak is bocsássunk meg). Isten pedig Ábrahámnak bármikor tud fiakat támasztani a kövekbõl is. Jézus a tanítványait mindenkihez küldte. Nem számít a fajod, nemzetséged, nemed, családod. Te számítassz, ami benned van.

Máté 22 " 1 És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván: 2 Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az õ fiának menyegzõt szerze. 3 És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzõre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljõni. 4 Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzõre. 5 De azok nem törõdvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe; 6 A többiek pedig megfogván az õ szolgáit, bántalmazák és megölék õket. 7 Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. 8 Akkor monda az õ szolgáinak: A menyegzõ ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. 9 Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzõbe. 10 És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyûjték mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegzõ vendégekkel. 11 Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzõi ruhája. 12 És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzõi ruhád? Az pedig hallgata. 13 Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek õt a külsõ sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. 14 Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. " Ezen kívül rengeteg helyen olvashatjuk, hogy a cselekedetink a legfontosabbak Istennek(melyhez a hit ad erõt). Az számít, hogy a szívünk és lelkünk tiszta legyen és a jóra törekedjünk (bûneinket megbánjuk meg, a bûnt kerüljük és másoknak is bocsássunk meg). Isten pedig Ábrahámnak bármikor tud fiakat támasztani a kövekbõl is. Jézus a tanítványait mindenkihez küldte. Nem számít a fajod, nemzetséged, nemed, családod. Te számítassz, ami benned van.
Róma 2:11 "Mert nincs részrehajlás az Istennél". Apostolok cselekedetei 10:34, 35 :" Bizonyosan látom, hogy nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható elõtte, aki féli õt, és igazságosságot cselekszik". Szép és jó estét kívánok Neked!
Emlékeim szerint Isten elõtt egyenlõ minden ember.
"Ószövetség *értelmezésébõl adódik
1-estol-a-4-esig!! sulyosan tvedtek!!eppen hogy ti magyarazzatok nektek tetszore az IRAS-t!! ti ertelmezitek rosszul a Torah-t!-az a "zsido" rabbi egy neolog rabbi!!tole mast nem is vartam!! az eredeti un, ;"evangeliom" szovegekben-(legtobbjeenek az EREDETIJE vagy arami, vagy o-heber nyelven irodtak!!)-sehol nem irnak olyat hogy "nincsen zsido"!! illetve, azt irjak szo szerint az "israel hazanak nepe" I.-sten kivalasztott nepe, akivel szovetsegre lepett a har horeb-en a sinain!! ez van!! persze ertjuk mi jol!! -ez az orokos evezredes feltekenyseg, az orokos elvitatasa mindennek a keresztenyek altal gyulolt neptol a zsidoktol! mind a mai napig rafogjak a teljes zsido nepre yeshua halalat a miseikben!!
ennyi hülyét egy helyen Istenem...

Mi a különbség a zsidó-ortodox és a nem-zsidó-ortodox között?

Egyáltalán van ilyen?

Legjobb válasz: Biztosan ezt akartad kérdezni?

Biztosan ezt akartad kérdezni?
A kérdező hozzászólása: Igen ezt, hülyeséget kérdeztem?
A kérdező hozzászólása: Most nekem azt mondták, hogy nem minden ortodox zsidó, amit azért fogadtam kétkedve, mert én eddig azt hittem, hogy az ortodox az egy teljesen a zsidósághoz kapcsolódó vallás. Ez nekem annyira hihetetlen, mintha azt akarná nekem mondani, hogy van zsidó-római katolikus, meg nem-zsidó-római katolikus. Ezért kérdezem, egyáltalán létezik ilyen, hogy olyan ortodox aki nem zsidó, meg olyan ortodox aki meg zsidó, mert az én kis megállapításaimat az agyamban ez a dolog összekutyulta.
Rosszul feltett kérdés. Az ortodox jelentése: a régi szokásokhoz csökönyösen ragaszkodó. Függetlenül a vallási vagy etnikumi hovatartozástól. A Zsidó a sajátjához ragaszkodik, míg más az övéhez.
A kérdező hozzászólása: Akkor most kiegészítem a kérdést, hogy ne legyen rosszul feltéve. Mi a különbség a zsidó-ortodox és a nem-zsidó-ortodox között? Ortodox alatt magát a vallást, az egyházat értem, mint a vallás egy ágát, nem mást.
A kereszténység a Nyugatrómai birodalom bukásával két ágra szakadt, a keleti kereszténységet szokásos ortodoxnak vagy tükörfordítással pravoszlávnak nevezni. (Ide tartozik a görög, az orosz, a szerb, a román ortodox egyház, csak hogy a jelentõsebbeket említsem. Ezek mind keresztény egyházak.) Ezzel párhuzamosan ortodoxiának hívják a judaizmus egyik vallási irányzatát, illetve ortodoxnak ennek követõit, a zsidó vallás szigorúan törvénykövetõ változatát. Az elnevezések egybeesését az ortodox szó jelentése okozza: igaz hitet jelent, és az adott csoport mindkét vallásban, a kereszténységben és a judaizmusban is ennek követõjének tartja magát.
"nem-zsidó-ortodox" - Szerintem a nem ortodox zsidóra gondoltál. Az a különbség, hogy az ortodox zsidó teljesen betartja a vallás elõírásait, pl. szombaton még a villanyt sem kapcsolja fel, kaftánt és imasálat hord, a Tórával fekszik és kel, addig a nem ortodox zsidó csak úgy hébehóba, vagy egyáltalán nem.
# 6 válasz teljesen jó, talán annyit hozzá: nem véletlenül írta " a judaizmus egyik vallási irányzatát" és nem "zsidó egyházat", zsidó egyház ugyanis nincs, a zsidó vallás hívei nem szervezõdnek a keresztény egyházakhoz hasonló szervezetbe, hitközségek vannak, ezeknek helyenként vannak szövetségei ( MAZSIHISZ, UOJCA = Union of Orthodox Jewish Congregations of America = Americai Ortodox Zsidó Hitközségek Szövetsége, stb ). Vannak továbbá különbözõ írányzatok, mint az ortodox, konzervatív ( kevésbé szigorú, mint az ortodox ), progresszív v reform, Magyarorsagon az ortodoxon kívül státuszquo neológ és szintén a progresszív v reform.

Igazak a Talmudban a nem zsidokra vonatkozó részek?

Most nem linkelek be semmit,de itt-ott olvasni,hogy IGAZÁBÓL mi áll a Talmudban.

Legjobb válasz: Szálljatok már le a Talmudról! Az nem a Biblia, az egy szöveggyûjtemény. Vannak benne érdekes dolgok, de amit az egyik rabbi mond, a másik megcáfolja. Kiragadni egy-két dolgot, értelmetlen. Azon kívül sajnos sok hazugság is terjeng, lévén nehezen hozzáférhetõ és az antiszemitizmus ezt kihasználja.

"errõl ennyit" Mármint mirõl? Nem a Talmudról írtam, h a 19. században keletkezett, hanem arról a német szösszenetrõl, aminek köze nincs magához a Talmudhoz (leszámítva a címét), de a mai napig rendszeresen elõbukkan vhonnan.
Szálljatok már le a Talmudról! Az nem a Biblia, az egy szöveggyûjtemény. Vannak benne érdekes dolgok, de amit az egyik rabbi mond, a másik megcáfolja. Kiragadni egy-két dolgot, értelmetlen. Azon kívül sajnos sok hazugság is terjeng, lévén nehezen hozzáférhetõ és az antiszemitizmus ezt kihasználja.
Arról nem is beszélve, h amit kiemeltél, a nem zsidókkal kapcsolatban, arról éppen hogy az ellenkezõjét írja (mármint az eredeti). Aki meg nem hiszi, h baromság lenne ez az uszítószöveg, annak egyrészt tényleg ajánlom figyelmébe, h hasonlítsa össze a felosztást az eredetivel (a felosztás attól még h fordítás, nem változik), másrészt pedig nézze meg a könyv elején, h MELYIK Talmud (mindig is 2 létezett) állítólagos fordítása az amit a kezében tart. Garantálom, h azt ebben a tákolmányban nem fogja megtalálni, aminek egyszerûen annyi az oka, h ez nem egy fordítás, hanem egy beteg elme fikciója.
Csak az tudja, hogy mi van a Talmudban, aki jiddis nyelven olvasta azt. A fordítás lehet rossz is. A cikkíró sem hiszem, hogy olvasta eredetiben. Ahogy a Bibliát is sokféleképpen értelmezik egyes szekták, ez igaz lehet a Talmudra is.
Szia! Ennek semmi valóságalapja nincs. Anno még a 19. században Németországban született meg ez az antiszemita tákolmány, amit késõbb, ha jól emlékszem a Gere testvérek fordítottak magyarra. Sajnos a mai napig elõ-elõ bukkan, és már nagyon sok embert félrevezetett. Érdemes összehasonlítani az eredetivel, mert még egy laikus is látja, h semmi köze hozzá, még a felosztása sem stimmel.
Azt írod: "itt-ott" olvasni... Ez egész pontosan a széljobber / mélymagyar / hungarista / antiszemita / stb. honlapokat és irományokat jelenti. Ezért én egyetlen tanácsot tudok adni: NE olvass ilyeneket. Megbízhatatlanok, hiteltelenek, gyûlölködõek; csak és kizárólag más egyéb megbízhatatlan antiszemita forrásokra támaszkodnak... Ráadásul amit belinkeltél, hemzseg a helyesírási hibáktól. (Nem olvastam végig, mert azért mindennek van határa... :P ) Könyörgöm, ezek a nagymagyarok, akik között nincs egyetlen ember, aki tisztességesen beszélné a saját anyanyelvét??? Nincs senki, aki lektorálná a cikkeket helyesírási szempontból? Ez az igénytelenség is sok mindent elárul ám...
vagy az is lehet, hogy nem is létezik. nem?
És szerinted ha igaz is lenne, az a bizonyos szösszenet, szerinted felhívná rá a figyelmet a jobboldali médiákon kívül valaki? (gondolok itt, a baloldali médiára) (csak egy fikció)
"Anno még a 19. században Németországban született meg ez az antiszemita tákolmány" http://hu.wikipedia.org/wiki/Talmud errõl ennyit
Szia, Pietrosol :) Mondanám, hogy vicces vagy, de sajnos ez nem igaz... Velem társalogni nem azért kényelmetlen neked véletlenül, mert amikor kétségbe vonom az általad leírtakat, és bizonyítékokat kérek, akkor te nem tudsz ilyenekkel elõállni? Csak azért gondolom így, mert volt már rá nem egy kérdésben nem egy-két példa... Kapaszkodj, nem egy olyan zsidó származású emberrõl tudok, aki negatívan beszél a sajátjairól. Egy idõs zsidó bácsi ezt úgy fejezte ki, hogy ez az a típus, aki még saját magát is a Dunába lõné... Szerintem ehhez nem kell további magyarázat. Itt, a GYK-n is van ilyen felhasználó; olyan antiszemita, hogy az már fáj... A videóidról: ezek a viszonyulások nem biztos, hogy a Talmudon alapulnak, sõt. Ugyanis még a vallásos zsidók többsége sem ismeri a Talmudot teljesen, nemhogy az ateisták; márpedig Izraelben az utóbbiak vannak többen. Nem mellesleg, ha jól emlékszem, mutattam már itt is azt a filmet, amely a gázai övezetnek nyújtott élelmiszer- és egyéb rendszeres segélyekrõl szól. Azért ez jóval többet nyom a latban, mint néhány elszórt esemény. (Arról nem is beszélve, hogy pl. háborús vagy harci helyzetben MINDEN nemzet katonái követnek el túlkapásokat, kivétel nélkül. Akkor az õ viselkedésük min alapul?) Ha esetleg mégsem itt másoltam be a linket, vagy nem nézted meg a videót, tessék, parancsolj: "Bombing the Hand that Feeds You" http://www.youtube.com/watch?v=7AnSoZrhHkI A Jobbikhoz (és a kapcsolódó témakörökhöz) fûzõdõ viszonyulásodat pedig épp eléggé bizonyítja az, hogy: 1. A kérdéseidben rendszeresen a párthoz kötõdõ honlapokról szerzett információkkal kapcsolatban kérdezõsködsz, ill. kizárólag ezekre támaszkodsz, SEMMI másra. 2. Az is sokatmondó, hogy antiszemita oldalt linkeltél egy régebbi válaszodban; persze próbáltad kimagyarázni, de én nem ma jöttem le a falvédõrõl.. :D 3. A válaszaidból lejövõ hozzáállás a különbözõ témákban érdekes módon megegyezik a jobbikosok és a szélsõségesek hozzáállásával. Nem hinném, hogy merõ véletlen. Persze elméletben van arra is egy csekély esély, hogy ennek ellenére nem mozogsz jobbikos körökben; esetleg arra is, hogy egyáltalán nincsenek jobbikos haverjaid... De csak elméletben, és csak igen csekély... Ebben az igen valószínûtlen esetben szíves elnézésedet kérem a feltételezésemért. Üdv. :)
Pietrosol! Köszönöm, hogy megválaszoltad helyettem. Egyébként, a vakond effektussal én is egyetértek:)
@ 77: Talán mert ugyanazok az indokaid, mint Pietrosolnak... :P Majd olvasd el szépen, lassan, alaposan, hátha megérted. Amit neked írtam, azt ugyanúgy. Komolytalan ember az, aki olyan dedós dolgokra alapoz, mint te, már ne is haragudj. A hasonlatokat meg szerintem ne kezdjük el, mert rondákat írni én is tudnék, csak nem akarom, hogy túlságosan megsérüljön a kis lelketek. És szélmalomharcot folyatni sincs sok idõm, nem vagyok én Don Quijote. :D
"Komolytalan ember az, aki olyan dedós dolgokra alapoz, mint te, már ne is haragudj." Ezek szerint a bíróságok komolytalanok, dedósok. Szerintem ez téged minõsít.
Sándorék is ugyan ezt csinálják! Likvidálják, töröltetik, kirúgják vagy kirúgatják aki nem azonosul velük! Beszédesebb ez mindennél, a legalja! Minden szó falra hányt borsodi!
:)
@ 79: < "Komolytalan ember az, aki olyan dedós dolgokra alapoz, mint te, már ne is haragudj." Ezek szerint a bíróságok komolytalanok, dedósok. Szerintem ez téged minõsít. > Szerintem meg a te igen-igen gyenge szövegértési képességedet minõsíti, aminek már többször is bizonyítékát adtad. Pedig egy kis akaraterõvel lehetne fejleszteni... A másik lehetõség, hogy szándékosan nem értesz, azaz nem _akarod_ érteni, hogy mire gondoltam, amikor írtam. Tessék, idézek a 72. sz. alatti válaszomból, "Ismétlés a tudás anyósa" jeligére: < ...szerintem egy olyan embernek nem igazán érdemes érvelni, aki képes leírni – és fõleg elhinni (!) - például azt, hogy – idézem - "...ha nem lenne hiteles a fordítás, nem lehetne a megvásárolni, mivel nem felel meg a valóságnak." (...) Vagy aki olyannyira képes arra alapozni, hogy mi van egy könyv hátuljára írva, hogy háromszor is leírja... Majd írok már én is egy könyvet, amibe azt írok, amit akarok; a hátuljára meg fõleg. :P  > Ha még így sem megy esetleg, szólj nyugodtan, kiemelem nagybetûkkel a lényeget. :) @ Pietrosol: Úgy tûnik, eljutottunk odáig, hogy az állításaidat abszolút nem lehet komolyan venni... Az eddigiekre sem hoztál semmiféle bizonyítékot (= hiteles forrás megjelölése, link); tudod, pl. az egyik kérdésedbeli, szerinted legfrissebb hírek esetében is még mindig várom ám... :P Most is csak úgy vagdalkozol a levegõbe, bármilyen alátámasztás nélkül. Szerintem le kellene errõl szoknod, mert ha egyszer véletlenül nem egy névtelen oldalon állítasz ilyesmiket, még téged is beperelnek majd jó hírnév megsértéséért, mint pl. nemrég 4 Jobbik-vezért. :P Úgy emlékszem, mutattam azt a hírt neked is. :D [Megjegyzem, az anonimitás nem teljesen igaz, mivel a rendszer az IP-címet használja azonosításra...] Üdv. :)
Bocs a "késésért", tudom, pár napot ígértem... :D Viszont úgy döntöttem, nem fogom továbbra is feleslegesen koptatni a billentyûzetet; átfutva a válaszokat, szerintem egy olyan embernek nem igazán érdemes érvelni, aki képes leírni – és fõleg elhinni (!) - például azt, hogy – idézem - "...ha nem lenne hiteles a fordítás, nem lehetne a megvásárolni, mivel nem felel meg a valóságnak." Nem írok listát hiteltelen félrefordításokról, pedig még egy angol gyerekverset is tudok, amit egy nagggyon híres fordító fordított – csak éppen olyannyira rosszul, hogy az egész vers más értelmet nyert ezáltal, vagy inkább úgy mondanám, érthetetlen lett... :P Vagy aki olyannyira képes arra alapozni, hogy mi van egy könyv hátuljára írva, hogy háromszor is leírja... Majd írok már én is egy könyvet, amibe azt írok, amit akarok; a hátuljára meg fõleg. :P Továbbá nagyon úgy tûnik, hogy nem csak az én linkjeimet nem nézted meg, hanem egyiket sem, amit a többi válaszoló bemásolt; innnentõl kezdve pedig felesleges ezt folytatni. Úgyhogy részemrõl ennyi, nem tudom a továbbiakban komolyan venni ezt az egészet... ------ Viszont felmerült igény az igazi Talmuddal kapcsolatban; magyart én sem tudok, de angolt találtam. Úgyhogy azoknak, akiket érdekel, mutatom a linket: http://halakhah.com/ Plusz egy másik weboldalon is megtaláltam az eredeti Talmud összehasonlítását a leghírhedtebb hamisítványokkal: http://talmud.faithweb.com/ ... méghozzá ezen a (már nem élõ) oldalon; érdemes elolvasni a posztot és a kommenteket is: http://www.judapest.org/keress-es-talalj/ Üdv. :)
Akkor legközelebb legyél napra kész ha vitatkozni akarsz, és ne karddal indulj pisztoly párbajba. És mellesleg nézz utána az említett ("antiszemita Luzsénszky Alfonz") féle fordításnak, ami a Gede Tesvérek gondozásában jelent meg. Fordíts-fordítsatok különös figyelmet, a könyv hátlapjának utolsó mondatára. "a fordítás hitelességét, többszöri nyomozás, és alapos vizsgálat után, a magyar bíróságok többször is megállapították, és döntésükkel hitelesítették")
Erre csak azt tudom mondani, ki korán kel aranyat lel:) Nem azért nem cáfolom meg mert nem tudom, hanem azért mert nem akarom. A kérdés szempontjából a fikcióid már teljesen lényegtelenek, ha abból indulok ki, hogy bebizonyosodott eggyértelmüen, hogy az ("antiszemita Luzsénszky Alfonz" fordítása) megfelel a valóságnak. Innentõl kezdve pedig, felesleges vitázni azon, hogy Ted Pike hiteles vagy nem. De ezt még ajánlom figyelmedbe: http://www.truthtellers.org/tedpikebiography.html Ha esetleg hozzáfûzni valód van megteheted, de én nem kívánok semmit sem megerõsíteni, sem megcáfolni a Ted Pike nevû úriemberrel kapcsolatban. Itt inkább a figyelemelterelésre megy ki játék, Luzsénszky Alfonzzal kapcsolatban. Nincs igazam? (Akkor most ki is hazudik? Ki az antiszemita? Melyik vallás a gyûlöletkeltõ?) Nem kell válaszolnod rá, anélkül is tudom.
Ennyi idõ kellett ahoz, hogy összeszedd a szánalmas érveidet? Egyébként le vagy maradva. Már a Szentessy-Luzsénszky Alfonz féle ("nem hiteles") talmud fordításon is túl vagyunk. Ha odáig még nem jutottál el, közlöm veled ezt: "a fordítás hitelességét, többszöri nyomozás, és alapos vizsgálat után, a magyar bíróságok többször is megállapították, és döntésükkel hitelesítették." A fikcióidra való reagálást, inkább kihagynám. Ennyit errõl. (és a 2000 évrõl)
@ mustafa33: Bocs, de nem értem, hogy kinek és miért írtad: "Nyugi, ezt a kérdést még felteszi vagy négyszer." @ 35: Sajnálatosan csak szélsõségekben tudsz gondolkodni. Nem olvastam végig a legutóbbi válaszom utáni vitát, de látom, hova lyukadtál ki. Plusz a nekem írott utolsó kommented is ezt mutatja. És a saját szavaiddal buktatod le magad. < "szabály: a változatosság kedvéért NE antiszemita oldalakról tájékozódj. :D" (...) Amikor valami kellemetlen szituációról, vagy olyan dologról van szó, ami hátrányosan színben tünteti fel az említett népcsoportot, az a vége, hogy rasszista, antiszemita.... én ezen már, csak mosolyogni tudok. Neked gondolom az lenne hiteles, ha egy rabbitól hallanád. Nem? Az meg tudod mikor fog eljönni. Soha. és szerinted honnan kellene tájékozódnom pl közel-keleti konfliktusról? a cionista sajtóból? Ott szerinted, pártatlan nézõpontból fogok infót kapni? > 1. Túl nagy rutinod van már ebben a "hátrányos színben való feltüntetésben", úgy látom. A szóhasználatod, a viselkedésed, az "érvelési kísérleteid" mind ezt mutatják. Aztán meg jön a nyávogás, hogy "de mi nem is vagyunk antiszemiták, rasszisták, csak ránk akarják fogni". Áááá, tényleg nem... 2. A zöldségeket hagyjuk, pusztán feltételezés; igaz, abból is a rosszindulatúbb fajta. (Mielõtt megint értetlenkedsz: a rabbis részre utalok.) 3. Objektíven kellene tájékozódnod. Nem az általad cionistának nevezett sajtóból, hanem mindkét oldalról, vagy a semlegesekbõl. Apropó, tudom: minden sajtó és média "cionista" szerintetek, kivéve a szélsõjobbosokat. :P De pont ezért kellene megnézned a videókat "a másik oldalról" is. Mert így nagyon szembetûnõ, hogy iszonyatosan elfogult vagy. <Egyébként nem is ismersz. Akkor honnan tudod, hogy honnan tájékozódok?> Rutin. Ha tanultál nyelvtant, ismerõs lesz a "csoportnyelv" kifejezés. Igazából a különféle net- és egyéb náczi csoportoknak is megvan a sajátos szókincse. Plusz jellemzõen a széljobber retorikát folytatjátok, ill. ugyanazokat a szokásos "sormintákat" ismételgetitek a kuruczról és társairól. Mutatok egy példát ugyanebbõl a válaszodból, amivel szintén "nyakon lehet csípni", hogy honnan tájékozódsz: <De ha azt veszem alapul, hogy 71-ben diplomázott, már nem kezdõ a szakmájában.> Honnan is vetted ezt az adatot? Csaknem a metapédiáról? Mielõtt még tiltakoznál és bekamuznál valamit, nagyon egyszerûen bebizonyítom, hogy onnan. a., Semmilyen más adatot nem írtál az évszámon felül: az iskola nevét, a szak megnevezését, felekezetet, semmit. Pedig ez nem nagy mennyiségû, viszont nagyon lényeges infó; és rögtön meg is válaszolhattad / cáfolhattad volna ezek leírásával azt a feltételezésemet, hogy Ted Pike valamely antiszemita jellegû tévelygésekben leledzõ felekezethez kötõdik. Tehát kevéssé vagy informatív, mint az egy normál vitában elvárható lenne. b., Én nem voltam rest rákeresni, és mit találtam? A metapédián a fickóról egyetlen egy adat van: '71-ben diplomázott. Semmi más azokból, amiket az a., pontban hiányoltam. c., Nem kell a duma; ha máshonnan szedted volna az adatokat, akkor nem pont az évszámot emelted volna ki önmagában. Látod, ilyen egyszerû a történet. És csak hogy tudd, én más honlapokon is böngésztem. Eredmény: nekem volt igazam; az illetõ (és a bandája) olyan antiszemita, hogy rossz nézni. Sõt, undorító. Innentõl kezdve pedig nevezheti magát akármilyen kereszténynek, de NEM az. A kereszténység nem fér meg az antiszemitizmussal. < ez most olyan mint ha azt mondanád, hogy egy autószerelõ akinek ez a szakmája, lehet hogy gyertyát tud cserélni, de olajat nem.> Iszonyatosan rossz párhuzam; pontosan azt mutatja, hogy gõzöd nincs, milyen bonyolult és szerteágazó a különbözõ vallások teológiai rendszere. De maradok az autószerelõnél, ha már ezt találtad ki, bár ez sem lesz teljesen analóg: Van egy autószerelõ, aki régen megtanulta a szakmáját, és van némi fogalma az összes régi márkáról, de azok közül is a Trabira és a Wartburgra specializálódott. A régi, 120-as Skodádat vagy a Dáciádat esetleg rá mernéd bízni, azzal még elboldogul. De a vadiúj Porschédat még csak nála sem hagynád felügyelet nélkül, nemhogy rábíznád a szerelését... És végül az "orvosnõ": Nem tudhatom az indítékait, bármi lehet. Az emberek csak emberek, bármi is legyen a szakmájuk. Amit pedig írtál, hogy az orvosi pályát nem kimondottan az antiszemitizmus jellemzi, biztos igaz. De ez nem jelenti azt, hogy homogén csoport lenne, amelynek egyetlen tagjára sem jellemzõ az antiszemitizmus vagy a rasszizmus. Hát gondolkodj már egy kicsit, ember...
http://www.zsido.hu/rabbi/rabbi.php?old=168 Oldal közepe. A rabbi válaszol. Jó olvasást.
Még annyit, hogy ha nem lenne hiteles a fordítás, nem lehetne a megvásárolni, mivel nem felel meg a valóságnak.
A retardált szót inkább kicserélném naivra, mivel a retardált szó, inkább egy betegséget takar. Én kérek elnézést.
"szerintem is, ugyanis továbbra is épp csak a lényeges dolgokra nem tudsz válaszolni: - hiteles forrás arra, hogy Luzsénszky akár még a zsidótörvényeket hozó Horthy rendszerben is nyert volna bármilyen pert - és ami lényegesebb: több állításáról itt is forrással együtt be lett mutatva, hogy ordas nagy hazugság, a tudatos és aljas fajtából." Te sem válaszoltál arra, hogy mi lett a A büntetõtörvényszék 1925 január 14-én a 7657--1923. sz. a. hozott ítéletének a vége! Mellesleg, ha neked a bíróság sem hiteles, akkor felesleges bármirõl is vitatkozni. Ha pedig van olyan retardált, aki elhiszi a halandzsáitokat, az meg is érdemli, hogy hülyének nézzétek.
szerintem is, ugyanis továbbra is épp csak a lényeges dolgokra nem tudsz válaszolni: - hiteles forrás arra, hogy Luzsénszky akár még a zsidótörvényeket hozó Horthy rendszerben is nyert volna bármilyen pert - és ami lényegesebb: több állításáról itt is forrással együtt be lett mutatva, hogy ordas nagy hazugság, a tudatos és aljas fajtából. Innentõl kezdve meg nincs mirõl beszélni, mert ott van mellette a forrás, hogy hogy is hangzanak eredetileg, eredeti szövegkörnyezetben az adott mondatok, és nagyon nem úgy, ahogy a Luzsénszky féle cuccban próbálják beállítani.
Még annyit, hogy inkább neked kellene különórákat venned értõolvasásból, és a logikai képességeiden is van mit csiszolni.
Szia Berta Wooster! Ha nem töröltetted volna a válaszomat, most is olvasható lenne! Gondolod, hogy majd írok egy olyant, ami neked tetszik? Sértegeted a zsidó barátomat és engem nevezel antiszemitának? Egyébként ez elmond mindent rólad:"Shalom, csak azért is." Tudod mit mondok erre?"Shaljad"!Majd a sok "shalásnak" meglesz az eredménye!Aki sokat "shal", sokat fog "shalatkozni"!
Fura, a "talmud" héber betûs leírásából az utolsó betût, a ד ( dalet - 'd' hang )-et, valamiért nem írta ki, helyette soremenést csinált. Lehet, most is azt fogja. Mindenesetre a képen rendesen látszik. Az elôzô kicsit kicsire sikeredett, itt egy jobb: http://img811.imageshack.us/img811/6060/talmud836x70.gif ( a 'talmud' szó a szótárban, mivel sajnos copy-pasteolni nem lehet, csupa képfájl, kivéve a cím ).
Szerintem hagyjad nneddudgi. Meggyõzõdésessel nem érdemes vitába elegyedni, mert semmilyen észérv nem hat rá. Aki kicsit is nyitottan áll hozzá a témához, az minimális elõismerettel, és minimális plusz idõ ráfordításával utána tud járni az igazságnak, és le tudja magában vonni a következtetést, hogy a Luzsénszky féle ferdítés még viccnek is béna.
"A kiragadásokról pedig, mint mondtam: a Biblia azt írja: "nincs Isten!" Így szerinted, ha ez nem lenne benne, (csak) akkor nem lehetne ateista könyvnek nevezni a Bibliát." Csak az a különbség, hogy a talmudban nem egy darab "kiragadni" való van, és a bibliában nincs gyûlöletkeltõ szöveg, más népcsoportokkal szemben. Éppen ellenkezõleg. "Arról nem is szólva, hogy egy 40 MB terjedelmu szöveg tartalmáról beszélni egy századannyi terjedelmû szöveg alapján, aminek nagy része ráadásul a szerzô-kifordító, más nagy része más könyvekbôl van szintén célzatosan kiragadva mocskolódása, több, mint ostobaság. ) " Hahaha na ne nevettess. Te nagyon naiv vagy, de az is lehet, hogy csak játszod a hülyét.
"A hamisítás céja köztudottan a zsidóság elleni uszítás volt" Szerintem meg éppen fordítva. A gójok elleni uszítás. Arról pedig annyit, hogy "kiragadtak" ezt vagy azt, a szövegbõl, ha nem lenne benne annyi gyûlöletkeltõ szöveg a gójokról, nem lenne mit "kiragadni". (de ez sem állja meg a helyét) (ilyen alapon, ha én is gyûlöletkeltõ könyvet írok egy népcsoportról, és kitöltöm rizsával, akkor nem gyûlöletkeltõ, mert csak kiragadták a szövegbõl?.) És éppen õk azok, akik a legnagyobb antiszemiták, mivel mindig azt hangoztatják, hogy õk mindenkinél magasabb rendûek. "A többi meg az eddigi meddô erôlködés." Jól látod. Én a bíróságnak hiszek. "a ki propagálja a Talmud ROSSZHISZEMÛ HAMISÍTVÁNYÁT. A hamisítás céja köztudottan a zsidóság elleni uszítás volt, aki ezt a hamisítványt propagálja, annak nyilanvaloan ugyanez a célja. Akinek pedig ilyen célja van, az fasiszta, többnyire náci illetve napjainkban NEONÁCI. " Nem lep meg a szöveg használatod. Aki rávilágít a gójok hátrányos megkülönböztetését hirdetõ gyûlöletkönyv tartalmára, az már náci, neonáci. Ne hidd, hogy meghat. Én ismerem magam, és nem fogom neked bizonygatni, hogy az vagyok, vagy nem. Ti úgy is jobban tudjátok ki az, és ki nem, annak ellenére, hogy nem is ismeritek az illetõt. (ez nálatok már reflxbõl jön. Valószínûleg a tehetetlenségbõl adódóan) Még mindig várom a talmudperrel kapcsolatban, az elmarasztaló ítélet rendelkezõ részét. (az alperessel szemben). Addig is, OFF
@ 08-17 18:48 : "neonáci propagandista jelzõrõl pedig annyit, hogy nem is ismersz" Dehogynem: olyan ember vagy, a ki propagálja a Talmud ROSSZHISZEMÛ HAMISÍTVÁNYÁT. A hamisítás céja köztudottan a zsidóság elleni uszítás volt, aki ezt a hamisítványt propagálja, annak nyilanvaloan ugyanez a célja. Akinek pedig ilyen célja van, az fasiszta, többnyire náci illetve napjainkban NEONÁCI. Errôl ennyit. A többi meg az eddigi meddô erôlködés. Hogy mitôl hamis azt korábban leírtam, ha nem sikerült felfogni, olvasd el még néhányszor, ha úgy se, képezd tovább magadat!
Úgy látszik, még mindig nem sikerült felfognod a lényeget. Milyen tanár vagy te? Jóga oktató? "A vádtanács 8469/1936 begin_of_the_skype_highlighting 8469/1936 end_of_the_skype_highlighting. sz. határoza¬tával bûncselekmény híján megszüntette az eljárást. >>>>>>>>>>>>A kir. ítélõtábla ezt a határozatot 11.421/1937. sz. határozatával jog¬erõre emelte."<<<<<<<<<<<<< << "Másfelôl egy bírósági ítéletnek, melyben olyan szó fordul elô, hogy "förmedvény" és hogy "fajlap", max annyi a relevanciája, mint a Népbíróság ítéletének. Max. " Most éppen ellentmondásba keveredtél magaddal, mivel legutóbb az volt a kifogásod hogy nem tudod, hol kezdõdik a "rendelkezõ része", és hol a hozzáfûzni való, most pedig, már egybemosod. Nem vagy te tudathasadásos? (Gondolom a tanár lehet a másik éned.) "Hogy kupálódjál is kicsinyég: akiket a Talmud Jézus ( Jeshu ) néven említ, BIZONYÍTHATÓAN nem lehettek azonosak a Názáretivel. Fogadok, luzsénszky ezt se tudta." Te már csak tudod. Te voltál a tárgyaláson a szakértõ. "Mentséged: nem én tanítottalak matekra, fizikára. Bár ennek ellenére tudhatnád a közismert tényekett: "azért, mert valaki rendõrkapitány, tudhat hegedülni is." illetve "Ha egy ember várja a feleségét a pályaudvaron, és ugyanakkor egy jó barátja is érkezik, ezért még nem bizonyos, hogy közös fülkében utaztak." " Ezzel nem tudok mit kezdeni. Valószínûleg, ezt is egy tudathasadásos állapotodban írhatta a tanár éned. Jobbulást! "Korábbi úgynevezett "fejtegeeseidet" ismerve félek, ez kvés, " Ha neked kevés a bíróság döntése, és az, hogy a boltokban is kapható a törvény által hitelesített könyv, akkor pereld a magyar államot. "Szal mondd inkább, azért nincs nic-ed, mert nem tudtál kitalálni ilyesmit, hát segítek. Pl "sumák neonáci propagandista"." A sumák inkább rád illik, mivel csak beszélsz össze vissza, hogy Luzsénszkyt elítélték a talmuddal kapcsolatban, de ha konkrét tényeket kérek, csak süketelsz, mellébeszélsz. Errõl ennyit. A neonáci propagandista jelzõrõl pedig annyit, hogy nem is ismersz. Ha nem nektek van igazatok, már náci a másik fél? Jellemzõ. (Még mindig várom türelmesen, a Luzsénszky féle "per ítéletének teljes szövegét, vagy akár a rendelkezô részét" a talmuddal kapcsolatban.) A rizsára nem vagyok kíváncsi! Mellesleg neked mennyi ideig tartott kitalálni, ezt a bugyuta álnevet? Gondolom Éppen rohamod lehetett, és emiatt csak önkénytelenül pötyögtél a billentyûzeten. Ha esetleg lecseréled, ajánlom figyelmedbe a Dr. Jekyll és Mr. Hyde álnevet. "Mindent összevéve, mint szakképzett felkészültnek mondott és nagy gyakorlattal rendelkezô tanárember mondom: 1-es, leülhecc." Ettõl nagyobb kreativitásra számítottam egy "tanárembertõl". De tudod mit? A másik éned számlájára írom, hogy az én szövegemet használja. (Toleráns ember vagyok bizonyos mértékig:) Még annyit, engem nem tudsz manipulálni a hülyeségeiddel, kijártam már azt a cipõt, amiben a képzeletbeli tanítványaid tipegnek.
Elõbb tanulj meg olvasni, aztán oszd az eszet, te álneves szakértõ. "Luzsénszkyt 1945. október 2-án a Népbíróság >>A zsidóság bûnei címû, 1941-ben kiadott mûve miatt<< teljes vagyonelkobzásra és 10 év börtönre ítélte" Ezen kívül, más elmarasztaló ítélet nem született ellene. Ha más pert is vesztett, másold már be, a "per ítéletének teljes szövegét, vagy akár a rendelkezô részét" Egyébként a wikipédián, ahol nagy elõszeretettel számolnak be az ellene indított perek kimenetelérõl, az miért hiányzik, hogy a nem hiteles fordítása miatt, ezt, meg azt a büntetést kapta? Na? Megmondom. Azért, mert hiteles a fordítása. "A kir. ítélõtábla 4148/9251925. sz. ítéletének megokolása ugyanezt mondja: A kir. törvényszék által alkalmazott szakértõ véleménye szerint mindaz, amit a vádlott a fordítás¬ban idéz, az eredeti Talmudban kivétel nélkül feltalálhatók. A vádlott az általánosan használt, soha semmiféle törvényes rendelkezésekkel nem tiltott, bárki által bármikor megszerez¬hetõ hébernyelvû Talmudot híven fordította le" "A vádtanács 8469/1936 begin_of_the_skype_highlighting 8469/1936 end_of_the_skype_highlighting. sz. határoza¬tával bûncselekmény híján megszüntette az eljárást. >>>>>>>>>>>>A kir. ítélõtábla ezt a határozatot 11.421/1937. sz. határozatával jog¬erõre emelte."<<<<<<<<<<<<<<< Szerintem elég 1értelmü. "Az én fordításomról pedig már többízben azt írták, hogy az egészet Rohling könyvébõl ollóztam ki, holott én ötszörte több passzust adtam a Talmudból, mint amennyit Rohling lefordított. Azt viszoont nem akarják tudomásul venni, hogy az én fordításom teljesen megegyezik dr. Goldschmidt Lázár fõrabbi német fordításával (Berlin, Jüdischer Verlag 1932.), akit sehogysem lehet hamisítással vádolni! (Ezt az egyezõséget a budapesti büntetõtörvényszék is megállapította.) Goldschmidt fõrabbi német fordítását manapság már meg lehet találni a legtöbb közkönyvtárban, sõt magánembereknél is. Nagy vakmerõség kell tehát ahhoz, hogy valaki a keresztény fordításokat hamisítványoknak mondja, mikor azoknak minden sorát bárki ellenõrizheti. Nekik persze érdekükben áll, hogy mindezt letagadják; sõt nem egyszer írták rólam azt a rágalmmat, hogy engem a törvényszék hamisításért megbüntetett. Azt is többször megírták, hogy a héber betüket sem ismerem, mert a könyveimben idézett héber szavak kiejtését nem az õ galiciai zsargonjukban írtam le." Luzsénszky Alfonz Azt pedig nem nehéz kitalálni, hogy a sok közül, melyik az én hozzászólásom, mivel van egy olyan info a hozzászólások jobb alsó sarkában, ami azt írja, hogy "A válaszíró xyz%-ban hasznos válaszokat ad". De már rájöttem, hogy nem lehetsz egy Columbo, ha még ez a logikai feladat is problémát okoz. De ha még így sem menne, segítek abban, hogy hozzászólásaim 0%-on vannak, mivel az újvilágrend lobbistáknak nagyon csíphette a szemét az olyan hozzászólás, ami nem az érdeküket szolgálja. Ülj le, 1-es!
És attól, hogy van egy semmitmondó álneved, az nem azt jelenti, hogy te vagy itt az ügyeletes szakértõ. Én tényekre alapozva nyilatkozok, nem pedig mende-mondákra. és nem kell a rizsa, hogy ilyen, meg olyan fordítás, mivel a vitatott fordítást, héberrõl fordították magyarra, amit a bíróság is megerõsített. Megmondom õszintén, nincs kedvem, sem idõm neked is elmagyaráznom azt, amit a sok újvilágrend lobbistáknak. Nézd vissza az írásaimban az érveket, bár nem hiszem, hogy van értelme, mivel (?te jobban tudod?) ahogyan a többi lobbista. NEKEM ÍRHATSZ AKÁRMIT, ÉN A BÍRÓSÁGNAK HISZEK, NEM PEDIG VALAMI HOBBI SZÉLHÁMOSNAK!
"Ki cenzúrázta?" hármat találhatsz. biztos Hitler. Nem? Annak pedig, hogy elítélték semmi köze a talmud hitelesség szempontjából. Szóval, a kérdés szempontjából teljesen érdektelen infó, még ha találsz, vagy linkelek róla akármit is.
@ 08-17 17:37: Kedves ismeretlen, névtelen sôt nictelen válaszoló, aki nyilván azért nem mersz még egy nic nevet sem megadni, mert magad is tudod, hogy butaságkat írsz. "ami szabadon elérhetõ, az már a sokadik cenzúrázott verzió" Ki cenzúrázta?
@ 08-17 17:26: Kedves ismeretlen, névtelen sôt nictelen válaszoló, aki nyilván azért nem mersz még egy nic nevet sem megadni, mert magad is tudod, hogy hiteltelen zagyvaságokat írsz. Nagyon ól írja 08-17 17:37 ( szintén azonosítás nélkül ) kérdése: én is felteszek a netre ezt-azt, és akkor már hiteles? Ez rád is vonatkozik. Attól, hogy ide beírsz ismeretlen helyrôl való állítólagos idézeteket, keverve saját megjegyzéseiddel, attól az bizony nem lesz hitelesebb a "cion bölcseinek jegyezôkönyvei" címen elhíresült hamisítványnál, vagy a Csodaszarvas legendájánál. Egyébbként nem azokra a perekre voltam kíváncsi, melyekben Luzsénszkyt vmiért felmentették, hanem amelyikben ELÍTÉLTÉK. Az bizonyara elkerülte a figyelmedet. Hogy konkrétan honnan tudom, hogy a szöveged HITELTELEN? 1) Nincs olyan Talmudot ismerô SZAKÉRTÔ, aki írna, vagy mondana olyat, hogy "Gemara elmélet", ilyesmi ugyanis nem létezik. Nézz utána! A "szakvélemény" egyébb szakszerûtlenségérôl nem is szólva. 2) "A csatolt fordítás teljesen megegyezik dr. Goldschmidt Lázár fõ¬rabbi német fordításával (Berlin, Jüdischer Verlag 1932.) " Hogy a francba egyezhet meg egy MAGYAR fordítás egy NÉMET fordítással? 3) "Bizonyíték, hogy a Mazsihisz a Talmud alapján mûködik: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége " Komolyan állítod, hogy ez benne van az ítélet indokolásában?
Még annyit, hogy én is felteszek a netre ezt-azt, és akkor már hiteles? Egyébként ami szabadon elérhetõ, az már a sokadik cenzúrázott verzió, amit a gójok is szabadon megtekinthetnek.
Még ey megjegyzés: Nem szeretek személyeskedni, de az, hogy Pietrosol képes volt belinkelni "a zsidókkal szembeni bizonyítékként" a "Cion bölcseinek jegyzõkönyvei" címen közismerten hírhedt HAMISÍTVÁNYT, méghozzá EGYETLEN válaszban KÉTSZER, mindent elmond róla. Kár szót vesztegetni rá. Max annyit, hogy a Luzsmud "hitelessége" kb egyenlô a cbjk "hitelességével". xD
Kedves kérdezô! Mindazok az állítások, amiket felsoroltál, HAZUGSÁGOK, uszítás. Szentessy-Luzsénszky Alfonz: A Talmud magyarul c. förmedvényérôl ( továbbiakban Luzsmud ): Látta valaki a Luzsmuddal kapcsolatos per ítéletének teljes szövegét? Vagy akár a rendelkezô részét? Az a könyv azért HAZUGSÁG, mert 1) Egyes mondatokat ragad ki, legtöbbje olyan, hogy, ha elolvasod a Talmudnak azt az egész oldalát, ahonnan az idézet van, az értelme ellenkezô lesz. 2) A Talmud legtöbbször egy - egy rabbir véleményét idézi és egyáltlán nem biztos, hogy az végül általánosan elfogadotá vált. Ez csak akkor van így, ha ott van, hogy az a halakha ( a zsidó vallási törvény ). Ilyen azonban Luzsénszky egyetlen idézeténél sincs. 3) Azt írja, hogy ami nem szerepel az ô válogatásában, az "hülyeség". Így. Namármost: A Talmud terjedelme kb 5600 oldal. Nem a4-es, nagyobb. A héber-arameus törzsszöveg letöltve 19 MB, az angol fordítás kétszerannyi, 38 MB ( a héberben nincsenek mássalhangzók és a szövegben sok a hiányos mondat, ami héberül érthetô, de a fordításban ki kellett egészíteni ). Ha lesz magyar fordítás, az se lesz kevesebb. Ebbôl a 39 MB-bôl Luzsénszky, pontosabban a német szerkesztô, akinek német könyvébôl ford´totta kiválogatott 200 KB-nyit, vagyis a teljes szöveg kb 20-ad részét. El tudja valaki képzelni, hogy a többi 19 huszad csupa "hülyeség"? Csak 2 példa hirtelenjében: Egyik: Hillélrõl és a pogány gúnyolódóról szóló elbeszélés, aki azt kívánta, hogy Hillél foglalja össze neki a Tórát a lehetõ legrövidebb formában. Hillél így felelt (Moed rend Sábbat traktátus. 31a); „Ami neked gyûlöletes, ne tedd embertársadnak”. Ez az egész Tóra, a többi csak kommentár. Kérdem: ez "hülyeség"? Másik: Azt tanítják, aki egy lelket tönkretesz, egy világot tesz tönkre, és aki egy lelket megment, egy világot ment meg. ( Yerusalemi Talmud, Nezikin rend - Sanhedrin traktátus 4:1 (23a) ( 9. mishna ) ) Ez is "hülyeség"? Továbbá az Ávot traktátus teljes egészében olvasható magyarul itt: http://www.or-zse.hu/dvar/pirke/pirkealap.htm Amik ott vannak azok is hülyeségek? Mert a Talmud túlnyomó többsége ilyesmi. Ebbôl következik, hogy - még ha van is olyan mondat, amelyik nem teljesen hibás fordítás - az egész Luzsmudol kialakuló Talmud-kép köszönôviszonyban sincs a Talmud valódi tartalmával. Az sem igaz, hogy nem érhetô el. Meg lehet rendelni több webhelyen is, azonkívül letölthetô a héber-arameus szöveg innen: http://www.mechon-mamre.org/b/l/l0.htm , a zsidók és antiszemiták által egyaránt hitelesnek elfogadott Soncino-féle angol fordítás innen: http://www.halakhah.com/ Aki az egészen erdetit akarja tanulmányozni, minden oldal fénymásolata itt: http://www.e-daf.com/
Úgy látom már Kapizsgálod.
Mert a szólások mindig is igazak voltak, beazonosítható, valós személyeken és tényeken alapulnak, ugye? Mint a Deákné (vászna), a Luc Gizi, meg a Mórickák és a Pistikék, az anekdoták, a politikusviccek, ésatöbbi, ésatöbbi. Egy szólás nem mérvadó.
Szerintem itt be is fejezhetjük.
"A wikiben itt van, nem értem, hogy akkor mirõl írsz." Ha nem tûnt volna föl, a Luzsénszky Alfonz féle talmud fordításról van szó, aminek hitelességét bíróság, és a rabbiképzõ szeminárium talmud tanára is elismert. Ami teljesen megegyezik dr. Goldschmidt Lázár fõ¬rabbi német fordításával (Berlin, Jüdischer Verlag 1932.) :) Aminek mellesleg 1924-ben volt a tárgyalása, és a kimenetelérõl a szélsõbaler sajtóban egy betû sincs, ellentétben az 1945. október 2-án született ítéletével, amit hangsúlyozok, NEM A TALMUD FORDÍTÁS MIATT KAPTA. Szóval, még mindig nem kaptam arra választ, hogy 1910 és 1945 között, miért nem írnak semmit róla, különösen az 1924-es per végkimenete érdekelne? "Errõl kértem bármilyen forrást, ami nem szélsõjobber. Nem kaptam. Vajh, miért? " Miért kellene kapnod? Az illetékes hatóság megkapta, levonta belõle a konzekvenciákat, és mivel nem találták bûnösnek az alperest, ezért nincs akkora visszhangja a dolognak, mint 1945. október 2-án végzõdõ ügynek. Ennyire egyszerû. Szóval 1924? Valaki?
Ja igen azt felejtettem, hogy nem ma láttam ezeket a videókat, és nem 5db.csak Gondoltam a tények önmagukért beszélnek, mert egy diplomás teológusnak nagyobb szakértelme van ebben a témában, mint nekem, neked, vagy a hozzászólóknak.
És szerinted ki tud héberül? A zsidók ugye. Azoknak szerinted érdekük, hogy hangoztassák a nekik hátrányos helyzetet teremtõ dolgokat, egy pl modern Európában? Szóval aki nem tud héberül, annak azt lehet bemagyarázni amit csak akarsz, mert úgy sem fog kiderülni. (egyébként a dok.filmes egy diplomás teológus, nem pedig egy jött ment gyári munkás, akire rá lehetne fogni, hogy bûnbakot keres a sikertelenségére.) Ez már kezd unalmas lenni, hogy aki kritizálja õket, az nem hiteles, rasszista, ..... Szerintem nem áshattad bele nagyon magadat a palesztinok mindennapjaiba, ezért ajánlom, hogy egészítsd ki a tudásodat a dok.filmekkel. Egyébként máshol is van a világban pl bankrablás stb...ahol pajzsként használnak embereket, még sem lõnek le, vagy robbantanak fel mindenkit. De nézd meg a filmeket, és meglátod, hogy õk sem különbek. pl:(gyerekjátékokba robbanóanyagot tesznek, amit megtalálnak a palesztin gyerekek, és 3-at találhatsz, hogy mi a következménye) De egyébként, ha annyira nem hiteles, vagy valótlanságot állít, nem perelte volna már be valaki? (Amerika!!!!)
Amit linkeltem, szerintem tanultságosabb, mint a te happy end jellegû videóid. Miért nem a palesztinokat kérdezed a konfliktusról?
Akit esetleg érdekel a 2500 évvel ezelõtti közel-kelet a napjainkig, vagy csak a talmud, ajánlom figyelmébe ezt a két, eléggé elgondolkodtató dok.filmet. Miért vérzik a közel-kelet? why the mid-east bleeds A másik Izrael. the other Israel Nem a legjobb minõségû filmek, a mondanivalója a lényeg.
és szerinted kik voltak az árusok, és pénzváltók?
esetleg a Szodoma és Gomora esetek miatt? (2000 év)
@ 20: "...Az én házam imádságnak háza; ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek..." - idézted te, azzal, hogy "lehet, hogy ebben van valami". Akkor tessék, egy kvízkérdés: Állapítsd meg, hogy van-e ebben valami... Kérdés: KIKNEK mondta ezt Jézus? a., Az egész zsidó nemzetnek, tehát kb. 5 - 6 millió zsidónak, akiknek nagy része ráadásul a diaszpórában élt. b., Az Izrael földjén élõ kb. 1 millió zsidónak. c., A vallási vezetõknek, akik a Templom területén bérbe adtak helyeket az árusoknak. d., Az árusoknak és a pénzváltóknak. Nos? :)
"...Az én házam imádságnak háza; ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek..." lehet, hogy ebben van valami.
Igen, az emberi gonoszság.
a 2000 éves üldözésnek pedig, csak volt valami oka? nem?
még fojtathatnám a sort pl olyanokkal, hogy palesztinokat üldöznek el a földjeikrõl, rosszabb esetben lelövik õket.
Kiélezett témákat nem a legjobb felhozni. Nehogy már a holocaust tagadás és egyéb vádaskodások miatt generált feszültség reakcióit vegyük alaphelyzetnek. Én sok idõt töltöttem Izraelben és családilag is szoros szálak fûzték a zsidókhoz az én nagyszüleimet. (nem zsidók) soha semmi negatív élményem nem volt, és több rabbit ismerek, aki aktívan részt vesz békemozgalmakban és más vallásúakkal is nagyon jó kapcsolatokat ápol. Nyilván a zsidóság történetének ismeretében tudjuk, hogy 2000 éves zsidó üldözést (nagy részét a kereszténység nevében) nehéz kiheverni és lelkileg egy sérült, ideges nép. Most is feszült helyzetben élnek. De ha valaki rabbik egymásnak ellentmondó vitairataiból kiemel sorokat azzal az állítással, hogy a zsidók utálják a nem zsidókat (nu, ez fordítva is érdekes téma néha) az butaság, rágalmazás és beszûkült gondolkodás. Ez olyan mintha azt mondanánk: a magyarok antiszemiták. És belinkeljük a kuruc infót. Hála Istennek, nem ez a szellemi színvonal jellemzi az összes magyart. Nem ítélhetsz meg egy fajt, népet, vallást az alapján, hogy "vannak akik úgy gondolják" mert vannak, akik nem, és azok vannak többségben.
"soha nem tapasztaltam, hogy a zsidók gyûlölnék a nem zsidókat." http://www.youtube.com/watch?v=XE4fqR6nCSQ&feature=related 5.00-tól van a lényeg.
Nagyon jó volt a kettõvel ezelõtti válasz, köszönjük. Én például a facebookon rendszeresen olvasom az egyik kedvenc rabbim bejegyzéseit (nem vagyok zsidó, de az az ember egy zseni) aki sokat idéz a Talmudból de nem zsidó íróktól, költõktõl, filozófusoktól is. A szellemiségén tisztán látszik Isten és embertársainak szeretete. (keresztényekkel és ateistákkal is jó kapcsolatot tart) És Izraelben is éltem, és soha nem tapasztaltam, hogy a zsidók gyûlölnék a nem zsidókat. Vannak kivételes esetek, ahogyan a magyarok között is vannak rasszisták, úgy ott is, de hála Istennek nem ez a jellemzõ.
Igen igazak. Lehet tagadni vagy nem próbálták hamisnak is beállítani de a zsidók viselkedésén is látszik mennyire gyûlölik a nem zsidókat.
Le a kalappal utolso valaszolo.Nagyon hianypotlo volt ez szamomra.Hol lehet letolteni az igazit ha van magyar forditasa ha nem akkor angol verziot? Koszi elore is a valaszt.
akkor errõl ennyit.
A kérdező hozzászólása: "Arról nem is beszélve, h amit kiemeltél, a nem zsidókkal kapcsolatban, arról éppen hogy az ellenkezõjét írja (mármint az eredeti)." MIt ír az eredeti?
Egyébként azon csodálkozok, hogy a kérdezõt még nem antiszemitáztátok le, mert meg merte kérdezni.
"És ez egy remek mérõje az embernek is: dobálózik-e úgy igen durva vádakkal, hogy arra nem veszi a fáradtságot, hogy valami minimális erõfeszítést tegyen, hogy ellenõrizze, hanem gondolkodás nélkül átveszi, és szajkózza tovább - vagy megpróbál utánanézni, hogy jéé, ez durva, ez tényleg így lenne?" A bíróság már megtette, amit kifogásolsz. Akkor mirõl beszélünk? Ez nem elég? Esetleg antiszemita a bíróság?
Mivel a 22.00-ás kommentemet törölték, megragadom a lehetõséget, hogy ismételjem önmagam. A tegnapelõtt 01:24-es hozzászólásomba importált link is hiteles, mivel megvannak jelölve az idézetek, hogy honnan, vagy kitõl származnak. Nos. Arra még mindig nem kapna választ senkitõl, hogy miért nem lehet találni semmit, a (wikipédia)-ban, arra hogy bûnösnek találta a bíróság megtévesztés, rágalmazás, félrefordítás miatt... (még a félre fordítások között sem említik, valószínû azért, mert ez nem félre fordítás) Ha annyira nem az eredeti, akkor miért kapható még mindig a boltokban? (tudom! az antiszemitáknak árulják. nem?) A másik, hogy a wikipédia 1910-ig követi a munkásságát, aztán a legközelebbi dátum amit megemlít 1945. (kivéve ezt: növényi anyagokból elõállított kivonatokra 1925-ig 3 szabadalmat is kapott) MIÉRT NEM ÍR, AZ 1924-ES PERRÕL? Fogaskérdés mi? Gondolom ezért: "A kir. törvényszék megállapította, hogy Luzsénszky Alfonz fordításában elõfordult ocsmányságok az eredeti Talmudban kivétel nélkül mind feltalálhatók. Az eredeti szöveg durvaságát nem túlozza, nem torzítja. L. A. fordítása általában >>>>>az eredeti héber szövegben elõforduló részek hû fordítása."<<<<< >>>Sõt egy késõbbi perben a Rabbiképzõ Intézet talmudtanára is kénytelen volt elismerni Luzsénszky igazát.<<< Tudom hogy ez nem a reklám helye, de érdemes vetni egy pillantást a könyv hátlapjának, utolsó mondatára. http://www.feherlofia.hu/pages/qc/index.php?p=productsMore&i..
a középkori pápák elítélõ ítéleteit meg ne hozzuk már fel, akik az egész zsidó-ellenesség és zsidó-üldözések keresztény kultúrkörbeli hagyományait megteremtették, és még a pestisért is a zsidókat okolták.
inkább te olvasgass!
"A talmudnak keresztények számára érdekes részeit lefordította és kiadta. >>Az 1924-ben tartott budapesti perben szakértõk igazolták, hogy fordítása hiteles<< és nem kifogásolható. Idézet az egyik per ítéletének indoklásából: "A kir. törvényszék megállapította, hogy Luzsénszky Alfonz fordításában elõfordult ocsmányságok az eredeti Talmudban kivétel nélkül mind feltalálhatók. Az eredeti szöveg durvaságát nem túlozza, nem torzítja. L. A. fordítása általában az eredeti héber szövegben elõforduló részek hû fordítása." A Népbíróság 1945. X. 2: A zsidóság bûnei c. mûve miatt 10 év börtönre és vagyonelkobzásra ítélte, amit 1946. III: a NOT 3 é. börtönre enyhített (további sorsa ismeretlen). Ez napnál világosabban illusztrálja, hogy a névleg ateista és nyíltan és brutálisan vallásüldözõ bolsevista terroristák mennyire szívükön viselték fajuk, a zsidóság érdekeit." http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentessy-Luzs%C3%A9nszky_Alfonz <<<<<<<<<Itt szerinted miért nem írnak, az 1924-es perrõl? Ha annyira nagy antiszemita mint ahogyan írják, akkor nem illett volna leírni azt is, hogy a bíróság bebizonyította, hogy nem hiteles a fordítása? Elég gyanús, hogy 1925-re ennyit ír: növényi anyagokból elõállított kivonatokra, 3 szabadalmat is kapott. Valószínû azért, mert megnyerte a pert. vagy ezért: Még cionistább lesz a Wikipédia Ez derül ki a New York Times augusztus 20-i cikkébõl, amely arról ad hírt, hogy Jeruzsálemben két izraeli csoport akarja „porrá zúzni” online ellenségeit és ezért a Wikipedia-szócikkek „cionista szerkesztési” tanfolyamát szervezték meg. A nyolcvan aktivista részvételével tartott nyitó szemináriumon a szervezõk egyike kijelentette, „a tanfolyam célja, hogy az online lexikon információja a cionista csoportok világnézetét tükrözze”. Naftali Bennett példát is mondott rá. Ha valaki rákeres a gázai flottára, „befolyásolni akarjuk, hogy mit írnak, hogyan írják és gondoskodni kívánunk a szócikk kiegyensúlyozott és cionista jellegérõl”. Bennett a Jesa Tanács elnöke, amely a megszállt Ciszjordániában élõ illegális izraeli telepeseket képviseli. Ajelet Saked, az Izraelem nevû mozgalom tagja és a tanfolyam másik szervezõje a „megszállt” szót is át akarja írni a szócikkekben, mert szerinte a világ rosszul használja a jelzõt akkor, amikor a palesztin területekrõl van szó. A tanfolyam résztvevõi panaszkodtak, hogy amikor szócikkeket korrigálnak, javításaikat a szerkesztõk sokszor törlik. A Jesa Tanács már díjat is alapított. A „Legjobb cionista szerkesztõ” díját az a személy kapja, akinek az elkövetkezõ négy évben a Wikipedián a legtöbb cionista változtatásait benne hagyják. esetleg ezért: http://hu.metapedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
érdekes módon azzal az állítással, hogy Luzsénszky nyert volna bármilyen pert is az ügyben, én még csak szélsõjobber portálokon találkoztam, ellenben azt, hogy még a Horthy rendszerben is bukta a perét, és maga is elismerte, hogy hát magát a Talmudot nem látta, a Rohling féle német cucc részleteit fordította át németrõl magyarra, ezt már több helyen. A Rohling féle cuccról pedig már volt szó, és annak vádpontjairól is. Ajánlom figyelmedbe a 06-13 23:41 választ, ott már egyszer le lett rendezve pont ugyanaz az írás, amit te is belinkeltél, mert a kérdés is ugyanezen írás apropóján merült fel. Szóval inkább te olvasgassál.
"Állítólag hiteles forrás, de már látom elõre, hogy az lesz, hogy az is antiszemita aki írta, és az is, aki belinkelte." a discovery-n is van a mûsör, állítólag... amúgy ez pont ugyanaz a cucc, amit a legelején már belinkelt valaki, és amire már érkezett válasz.
Most nem azért mondom, de hol látsz antiszemita megjegyzést? Mert én, sehol. Azért mert valaki rávilágít a nem színpatikus dolgokra, akkor már antiszemita? Tudtok mással is érvelni ezen kívül? (antiszemita) Már uncsi...
Végre egy felvilágosult elme!
Szia! Szerinted van-e zsidó, aki ezeket a "tanításokat" éli?Mert szerintem van és aki ezt nem látja, az olyan mélységû homályban él, hogy azt nehéz megérteni! Talán az lehet a magyarázat, hogy hûséges kutyusként követi, védelmezi a gazdit, mert biztos eljön a nagy csont osztás ideje!Félti a maga világát, amit felépített és ha ezt megpróbálja valaki kikezdeni a gazdi árnyékából vonyít, ugat, hogy az én gazdim az egyetlen, a legjobb! Nincs önálló gondolat, csak az izmusokból való támadás és visszamenekülés!Egyébként érdemes utánanézni, hogy ki hozta létre a legtöbb izmust!
Nyugi, ezt a kérdést még felteszi vagy négyszer.
Ezt még megakartam kérdezni. "[A betelefonálók közül az az "orvosnõ" szerintem kamuzik, de nem is lényeg.]" És szerinted, mi volt rá az indítéka? Egyébként, most hogy már elõre tudom rá a választ, tényleg. Az orvosi pályát, kimondottan a rasszizmus jellemzi. Ki gondolta volna.:)
Úgy látom egyedül maradtam, a % arányból kiindulva. (Ezek szerint láthatatlan, lapos sumákokat is érdekel a téma.) Azt hiszitek érdekel hogy lepontoztok? Akkor sem leszek depresszióban, ha mínuszokban fogja mutatni.
"szabály: a változatosság kedvéért NE antiszemita oldalakról tájékozódj. :D" hehehe.... Na látod errõl (beszéltem). Amikor valami kellemetlen szituációról, vagy olyan dologról van szó, ami hátrányosan színben tünteti fel az említett népcsoportot, az a vége, hogy rasszista, antiszemita.... én ezen már, csak mosolyogni tudok. Neked gondolom az lenne hiteles, ha egy rabbitól hallanád. Nem? Az meg tudod mikor fog eljönni. Soha. és szerinted honnan kellene tájékozódnom pl közel-keleti konfliktusról? a cionista sajtóból? Ott szerinted, pártatlan nézõpontból fogok infót kapni? Egyébként nem is ismersz. Akkor honnan tudod, hogy honnan tájékozódok? És azon az 5 videón, mit nézzek? Teológus, vagy diplomás? Ezen vagy fennakadva? Gondolom azért, mert nem tudod rámondani reflexbõl, hogy valami kocsmatöltelék. Nem mindegy, ha ez a szakterülete. De ha azt veszem alapul, hogy 71-ben diplomázott, már nem kezdõ a szakmájában. "(Tudom, hogy elvileg keresztény volt, de hogy azon belül melyik felekezet tagja, azt nem. Ez pedig abban lehet lényeges, hogy néhány keresztény felekezet igencsak antiszemita jellegû tévelygésekben leledzik...)" Amit itt leírtál, nem több mint fikció. "De a lényeg, hogy a "teológus" nem azt jelenti, hogy minden vallás minden egyes tanítását és iratát ismeri az utolsó betûig az illetõ. A saját vallásának / felekezetének a tanításait többé-kevésbé igen, ott lehet szakértõ valamelyik részterületen is; de ez nem jelenti azt, hogy minden másban is helyesek a meglátásai. Innentõl kezdve pedig közel sem biztos, hogy nagyobb a szakértelme ebben a témában, mint másnak." ez most olyan mint ha azt mondanád, hogy egy autószerelõ akinek ez a szakmája, lehet hogy gyertyát tud cserélni, de olajat nem. Erre is csak azt tudom mondani, hogy fikció.
A kérdező hozzászólása: 11. Én is köszönöm. sajnos nem tudok angolul. Magyarul olvasni valahol ? :-)
A kérdező hozzászólása: Pl. ez : http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=almenu..

Lehetek zsidó? 14 éves srác vagyok. A nagyapám zsidó, és mióta megtudtam zsidónak vallom magam. Tudom, hogy csak az a zsidó akinek édesanyja zsidó, és a magyar törvények elfogadják azokat akik annak vallják magukat de a zsidók nem.

De beszéltem az egyik zsidó ismerősömmel erről,hogy tudom hogy apai ágon zsidók vagyunk és hogy én nem lehetek zsidó.Õ azt mondta,hogy ez nem számít,meghogy segít nekem.Akkor én valhatom a judaizmust??

Legjobb válasz: Az vagy, aminek tartod magad.. Mindenki abban hisz, amit jónak lát, nem kell megijedni a sok kereszténytõl, mert õk csak azt az egy vallást tartják jónak ami.. Beszélj a zsidó ismerõsöddel, mert valószínû õ fog csak tudni neked segíteni , mert itt szerintem hiába várod a választ.. :/ De azért sok sikert! :)

Az vagy, aminek tartod magad.. Mindenki abban hisz, amit jónak lát, nem kell megijedni a sok kereszténytõl, mert õk csak azt az egy vallást tartják jónak ami.. Beszélj a zsidó ismerõsöddel, mert valószínû õ fog csak tudni neked segíteni , mert itt szerintem hiába várod a választ.. :/ De azért sok sikert! :)
Készítsd a fütykösöd pajti.
A magyar világi törvények vajmi keveset foglalkoznak a vallásoddal, vagy azzal hogy hányszor változtatod meg. Úgyhogy csak azon az egyházon múlik, hogy felvesz/befogad-e a tagjai közé. Biztos vannak elõnyei, de ha a csaló-hazug-álszent dolgok zavarnak, akkor semilyen vallásban vagy csoportban sem fogod megtalálni amit keresel, mert mindenhol vannak ilyen emberek. Sõt, hadd ne mondjam, hogy az izraelita vallásúakról mit tart a közvélemény...
Szerintem errõl a zsidó ismerõsödet kellene kérdezni. Vagy kérd meg, vigyen el egy rabbihoz, és õ még jobb választ fog adni. (Amúgy a hit nem úgy mûködik, hogy valamiben "szeretnél hinni". Ezt nem elég akarni.)
Inkább ne tartozz sehova. A vallás csak elbutít. Ha kinyitnád a szemed tudnád hogy nincs olyan hogy isten meg ilyen baromságok.
Másban????? Ja hogy te ennyire nem vagy tisztában a hittel kapcsolatban. Egy az Isten. A tiéd és az enyém ugyanaz. Csak hogy a zsidók le vannak ragadva a hatszáznemtudommennyi mózesi törvénynél (bizony, a fütykösöd bánni fogja) és megölték Jézust, addig a keresztények elfogadták Jézus véráldozatát. Titeket a törvény alapján fog Isten megítélni, ha nem tartasz meg egyet is, akkor neked véged. Nekem viszont Jézus vére által kegyelmem van. Legalább az alapoknak járnál utána.
Ugye tudod, hogy ezzel Jézust tagadod meg?
Utolsó, na pont hogy nem erre valók a lefele és felfele mutató KEZEK, kár, hogy belõled olyan sok van, az elõtted szólóból meg kevesebb.
Kérdezz meg egy rabbit. Könnyebben el fognak fogadni zsidó felmenõkkel. Akár be is térhetsz.
Ha budapesti vagy, menj el a síp utcai zsidó hitközségbe és mondd el mi a helyzet. NEM ilyen nyomorék válaszokat (tisztelet a kivételeknek) fogsz kapni. Ha nem budapesti vagy, akkor is hívd fel õket és kérdezd meg a lakóhelyed közelében hová menj ez ügyben és kivel tudsz beszélni.
"És kérlek, ne hidd, hogy az összes keresztény ilyen:((" - még csak át akar térni, de már elnézést kell tõle kérni a saját véleménye miatt?
"A fütykösöd fogja bánni", mi? A ti fütykösötök fogja bánni, amikor majd esetlegesen hímvesszõ rákban fogtok szenvedni, vagy a veletek nemi életet élõ nõk kapnak méhnyakrákot! Egyet értek veled, kérdezõ, nekem sem volt jó tapasztalatom keresztényekkel (és még enyhén fejeztem ki magam), lehet, hogy van köztük normális, de én még nem találkoztam olyannal. A kérdésedre válaszolva: ha jársz hittanórára egyszerû a dolgod. Jóllehet, a betérés (elõkészülete) eltarthat akár egy évig is, de ha ezt akarod ne kérd ki vadidegenek véleményét, hanem tedd.
>"A ti fütykösötök fogja bánni, amikor majd esetlegesen hímvesszõ rákban fogtok szenvedni, vagy a veletek nemi életet élõ nõk kapnak méhnyakrákot!" Marha.
Hülye gyerek! Nem mások válaszait kell boncolgatni. Olvasni nem tanított meg az istened vagy mi? "Ne a válaszokra válaszolj, hanem a kérdésre! Mások válaszáról a véleményed a lefelé és felfelé mutató nyilak segítségével (azaz a válasz értékelésével) közölheted!"
12:es valaszolo! -"volt es ez a kulcs szo" tevedsz!!yeshua zsidokent szuletett, zsidokent elt, es zsidokent halt meg, zsido szokasok szerint temettek el! tetszik vagy sem, mindegyik tanitvanyat zsidokent temettek el a korabeli zsido temetokben! ------ kerdezo! ne foglalkozz te az itt mocskolodok baromsagaival fiam!! zsidonak erzed magad a szived es a lelked melyen?nos akkor te egy nagyon jo zsido is vagy!! ugyanis a geruth -(beteres)-lenyege ez!!a szivedben de foleg a lelkedben fogadd az URèat istendeul!! ha minden reggel, delben este, es lefekves elott, csak annyit mondasz igaz hittel, ;-" Shema Yisroel Adoshem Eloikeinu Adoshem echaD!-(baruch shemkevod malkhuto leolam va eD!)-"mar ettol te zsido vagy!! sok sikert kivanok testverem az UR-ban!! ahogy mi udvozoljuk egymast, neked is egy gadol Salom braha!v'baruh haba adoni!!!
Kedves kérdezõ, vádaskodni, meg szitkozódni már tudsz sõt emellé még párosul nagyképûség is, tökéletes zsidó leszel, és legyél is, ilyen keresztényre nincs szükség. :) 23:10 Te olyan hülye vagy, hogy a villamos is kikerül!
Kérdezõ, sajnálom, ami itt történik, valószínûleg ma eltávozás volt az állatkertbõl. Az a fontos, hogy valósítsd meg azt, amiben hiszel, ne kérdezz idegeneket, menj el zsidó közösségbe, kérdezz meg egy rabbit. És kérlek, ne hidd, hogy az összes keresztény ilyen:((
A kérdező hozzászólása: Tisztelt 17-es!! Van hittem és hiszek Istenben.Járok hittanórákra és most juttotam el arra a szintre hogy más közösséghez szeretnék tartozni.Merem feltételezni hogy alapozotabb teológiai tudásom van mint neked vagy a többi jóindulatunak.
"ha neked az a természetes, hogy valaki hit nélkül legyen vallásos" Szánalmas vagy.
A kérdező hozzászólása: Miért tagadnám meg egyszerûen másban szeretnék hinni és kész .
>egyszerûen másban szeretnék hinni Na és pontosan mi az?
A kérdező hozzászólása: Nem gondoltam hogy ilyen durvák lesztek.Egyszerûen nem akarok keresztény lenni mert csaló hazug álszent, és ha zsidó leszármazott vagyok akkor oda szeretnék tartozni.
Jézus is zsidó volt, meg a társai is...
Volt. És ez a kulcs szó. Nem maradtak azok. Kérdezõ: hit nélkül akarsz vallást felvenni? És még te csalózol, meg hazugozol le minket? Undorító.
"Volt. És ez a kulcs szó. Nem maradtak azok." Szerintem azért volt használva múlt idõ, mert már meghalt. Az egyetlen undorító személy itt te vagy.
"A vallás csak elbutít. Ha kinyitnád a szemed tudnád hogy nincs olyan hogy isten meg ilyen baromságok." Jó tudni, hogy az elmúlt évszázadok tudósai mind hülyék voltak. Továbbá pedig én is, annak ellenére, hogy csillagász vagyok, és többet tudok az egész teremtésrõl, mint amit te a NatGeo-ból tanultál.
14-es! Idéznék valamit:"Ne a válaszokra válaszolj, hanem a kérdésre!" Ha Te megengedted magadnak hogy figyelmen kívül hagyod, akkor Én is megteszem. Mibõl gondolod hogy nézek egyáltalán TV-t? Ismersz? Nem. Na akkor? Utálom a TV-t és a hívõket is. Olyanban hisznek amit soha a büdös életben nem fognak bebizonyítani hogy létezik.
Gyere velunk varunk a Hitgyulibe es megtanitunk a tisztesseges, becsuletes zsido eletre

Ha valaki olyannak születik gyereke, akinek apai ágon nem bizonyítottan van egy zsidó származású, akkor a gyerek zsidó származású lesz?

Legjobb válasz: "...Noha a zsidóság nem térítõ vallás, lehetséges az egyéni betérés is, illetve a rituális zsidó örökbefogadásban részesültek is zsidó vallásúak lesznek. Hagyományosan az számít zsidónak, akinek az édesanyja zsidó, illetve az aki betért." szóval az apai ág irreleváns

"...Noha a zsidóság nem térítõ vallás, lehetséges az egyéni betérés is, illetve a rituális zsidó örökbefogadásban részesültek is zsidó vallásúak lesznek. Hagyományosan az számít zsidónak, akinek az édesanyja zsidó, illetve az aki betért." szóval az apai ág irreleváns
A kérdező hozzászólása: Köszönöm. Megnyugodtam:D
Zsidónak nem minõsül, ez oké, de ettõl még zsidó származású, hisz a felmenõi között van zsidó. Tehát pl. a náci Németországban lenne félnivalója :(
A kérdező hozzászólása: De a zsidó származás nem anyai ágon öröklõdik?
Nem, a zsidóság öröklõdik anyai ágon. De a zsidó származás nem jelent zsidóságot. Önmagában egyébként a zsidó származás nem jelent semmit, vagyis pont ugyanannyit, mint bármelyik másik származás. Az ember úgysem választhatja meg a felmenõit.
De, anyai ágon öröklõdik, a származás, de be lehet térni.
Ezek a kérdések.. Jézus is zsidónak született.

A mai zsidóknak (nem ortodox) van köze a történelmi, Jézus korabeli zsidókhoz?

Legjobb válasz: A zsidó az nép,az izraelita a vallás.Zsidó az elvehet nem zsidót is,nem szûnik meg az állampolgársága.De az izraelita hitközösségbõl lehet kizárják.

A zsidó az nép, az izraelita a vallás.Zsidó az elvehet nem zsidót is, nem szûnik meg az állampolgársága.De az izraelita hitközösségbõl lehet kizárják.
Igen, az õ leszármazottaik. Az ortodoxok is és a nem ortodoxok is.
Ebcsont valasza pontos.
13:43-as: amit te írsz, az már egy jelenlegi állapot. Izraelben valóban így van: az állampolgárságtól nem fosztják meg a nem zsidóval házasodót - azonban a diaszporában élõ csoportoknál, még ha egyébként vallástalanok, vagy más vallásúak is - mérvadó maradt a halachikus törvény. Igyekeznek tehát vérségi alapon házasodni.
A második válaszolónak nincs igaza. A zsidóságban vallási alaptörvény az endogámia: a külsõ népelemekkel való keveredés igen ritka (a nem zsidó partnert választót ki is zárták a zsidó közösségbõl). A ma élõ és a Jézus-korabeli zsidóság között tehát a genetikai azonosság fennáll.
09:23 "A zsidóságban vallási alaptörvény az endogámia: a külsõ népelemekkel való keveredés igen ritka" Az anyának kell zsidónak lennie ahhoz, hogy az utód zsidó legyen. Ennek megfelelõen jelentõs keveredés van, és a zsidók mint genetikai csoport közönséges fikció. Kb. annyira léteznek zsidó gének, mint magyar vagy francia gének, azaz semennyire.
Csak annyi, mint a mai magyaroknak a honfoglalókhoz.
Csak egy példa: Az etiópiai zsidók (azt hiszem falasszáknak nevezik õket) koromfekete bõrû emberek. Ennyit a génekrõl.

Miért tört ki az első világháború? Mi volt az oka? zsidók kezdték a háborút. Igazából a zsidók voltak a rosszak, nem a németek. Zsidók elárulták a németeket, elakarták venni a földjüket, gazdaságot. Ez az igazság?

Legjobb válasz: Nem, nem zsidók kezdték. Megelégszel a wikivel? Az elsõ világháború (I. világháború, a második világháború elõtt egyszerûen csak a világháború vagy „a nagy háború”) 1914-tõl 1918-ig tartott. Az összesen több mint 15 millió ember halálát okozó, négy éven át tartó öldöklõ küzdelem a korabeli gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult. Bár valamennyi részt vevõ nemzet meg volt gyõzõdve arról, hogy gyors offenzívával legyõzheti ellenfeleit, s fél év alatt véget érhetnek a hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi véres küzdelemmé terebélyesedett. Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett a háború végére, valamint a német területszerzés illúziója is szertefoszlott. A háborút lezáró békerendszer igazságtalanságai a második világháború kitöréséhez vezettek.

Nem, nem zsidók kezdték. Megelégszel a wikivel? Az elsõ világháború (I. világháború, a második világháború elõtt egyszerûen csak a világháború vagy „a nagy háború”) 1914-tõl 1918-ig tartott. Az összesen több mint 15 millió ember halálát okozó, négy éven át tartó öldöklõ küzdelem a korabeli gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult. Bár valamennyi részt vevõ nemzet meg volt gyõzõdve arról, hogy gyors offenzívával legyõzheti ellenfeleit, s fél év alatt véget érhetnek a hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi véres küzdelemmé terebélyesedett. Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett a háború végére, valamint a német területszerzés illúziója is szertefoszlott. A háborút lezáró békerendszer igazságtalanságai a második világháború kitöréséhez vezettek.
Szarajevóba szerb fiatalok meggyilkolták Ferenc Ferdinándot. Megkezdõdtek a szerbellenes mozzanatok 1914 júl. 28-án hadat üzent a Monarchia Szerbiának. Oroszország általános mozgósítást rendelt el. Nëmetország követelte a mozgósítás abba hagyását. Elutasították. Németek hadat üzennek Oroszországnak. A németek kérték a franciáktól néhány tartomány átadását. Franciaország érdekeinek megfelelõen fog cselekedni. A németek hadat üzennek, mert légiincidensek történtek. A semleges Belgiumon keresztül támadtak. Anglia a semlegesség megsértése miatt hadba lép. A törökök a németek oldalán, az olaszok, akik elvileg németek szövetségesei, az antant oldalán lép be a háborúba A zsidók a 2. világháborúban szerepelnek, de nem mint kiváltók, háborús bûnösök. A németek magukat érinthetetleneknek tartották, miután az új párt az NSDAP vezetett. Népek szerint, származás alapján ítéltek. A zsidók és a kommunisták voltak a legalján a néplistájuknak.
Nem a zsidók indították el az I. világháborút, de õk intézték el, hogy Anglia ne legyen kénytelen aláríni a németek békeajánlatát. A német cionista zsidó vezetõk csoportja ellátogatott Angliába, és azt mondta a vezetõknek, hogy ha megkapják Palesztináit és ott zsidó államot alapíthatnak, akkor cserébe elintézik, hogy az USA belépjen a háborúba a Németek ellen. Ezt el is fogadták, és így is történt. Ez a nagy igazság, a többi csak ködösítés és mese! Ha kell itt van egy hiteles nyilatkozat is errõl és az egész sztoriról: http://www.youtube.com/watch?v=u0wLYzdn1xo

A Domján név ugye nem zsidó?

A barátom apja nem igazán bír engem mert szerinte a Domján/Domián nevekben zsidó beütés van, és tényleg volt egy zsidó ismerösöm akit szintén Domjánnak hívtak, de ettöl még nem lesz zsidó eredetü egy név, nem? Valaki megtudná nekem erösíteni hogy nincs a nevemnek semmi zsidó beütése?

Legjobb válasz: Elvileg az eredete csak féligmeddig az , viszont volt rendes számal olyan zsido a II. világháboruba akit igy hivtak. De amugy nem értem mért lenne gond ha valaki Zsidó (nem mindegyik gazdag,vallásos meg ilyesmi ez abszolut hülyeség.. )

Elvileg az eredete csak féligmeddig az , viszont volt rendes számal olyan zsido a II. világháboruba akit igy hivtak. De amugy nem értem mért lenne gond ha valaki Zsidó (nem mindegyik gazdag, vallásos meg ilyesmi ez abszolut hülyeség.. )
Zsidó eredetü név , Domján, Domjain, lásd.még Dohin /Pp.a
Én úgy tudom, hogy inkább romákra jellemzõ név, mint zsidókra. Amúgy attól, hogy valakinek ez vagy az a neve, még nem lesz feltétlenül cigány, zsidó, német, orosz, stb. Ez csak egy név. Nekem is van Farkas vezetéknevû ismerõsõm, ami tényleg tipikus cigánynév, õ mégsem az. Egyébiránt meg az, aki a neved alapján ítélkezik, lehúzhatja magát a wc-n egész nyugodta!
biztos h nem. Az én rokonaim is Domjánok és nem azok.
A legjobb barátom Áron. Ugye eléggé zsidó név? Pedig a srác nem zsidó. Attól, hogy valakinek héber eredetû neve van, nem feltétlenül zsidó az illetõ. Mellesleg nekem csomó zsidó név tetszik.
Kit érdekel, ha van? Ha nem viselkedsz úgy mint egy bipsi, akkor semmi baj nincs vele. Nekem is van haverom, Ábrahámnak hívják, mégsem zsidó a család.
Nem hiszem, hogy zsidó eredetû, de ha mégis, az akkor sem jelenti azt, hogy a felmenõid közt egyáltalán volt zsidó. Az a lényeg úgyis, hogy minek érzed magad. Nekem meg szlovák vezetéknevem van, na és? :)
Miért probléma az ha igen?Úgy néztek a zsidókra mintha valami undorító, szégyellnivaló, bûnös emberek lennének.
13:38-as, de sötét vagy... Orsós, Kolompár, Farkas, stb. ezek tipikus cigány vezetéknevek. Nem a szó van cigány nyelven, hanem jellemzõen roma embereket hívnak így... jesszusom...
a Farkas mióta cigány név? :DDDD ezen jót röhögtem :D 100% magyar ne zavarjon
Van 2 zsidó osztálytársam, akik tényleg nagyon "zsidók", megveszik a legolcsóbb chipset közösen 49 forintért, és azon vesznek össze, hogy hogy fizessék ki a felét, és ki fizetett 1 forinttal többet érte a legutóbb, továbbá azért nem mennek étterembe, mert 15 forintba kerül a mûanyag tál, ha el akarják vinni, közbe meg a szüleik agyon keresik magukat, egyiknek 3 emeletes háza van, a szülei mégis turkálós ruhákba öltöztetik. Amíg Te nem vagy ilyen, addig nem fogják rólad azt gondolni, hogy zsidó vagy, a barátod apja meg egy bunkó paraszt ha ezt gondolja mégis! =)
Hitler már akkor is utálta a zsidókat, mikor csak osztrákban volt..azért is õket hibáztatta, hogy nem vették fel az egyetemre. Mellesleg tényleg szarrágóak.
Egy név származhat egy népcsoporttól, viszont annak tagja nem tud lenni, legfeljebb a viselõje.
A 14.27. általánosít.Városunk legtisztességesebb kereskedõje zsidó.Az eladói dupláját keresik, mint a magyar tulajnál dolgozók.Legalább 3 olyan magyar vállalkozót ismerek, akiknek már a dédapja is ebben a városban élt, buzgó reformátusok, és soha nem voltak zsidók, mégis ott csapják be az embereket, ahol tudják.A melósaiknak pedig éhbért fizetnek, ha egyáltalán kifizetik õket. A zsidók között is vannak tisztességesek, és tisztességtelenek, akárcsak a magyarok között. A bibliai eredetû keresztneveket a székelyek is szeretik, pedig róluk nem állíthatja senki, hogy zsidók lennének. A Domján pedig nem zsídónév.A farkas pedig nem cigány.Legalábbis mifelénk.
14.27-esnek tökéletesen igaza van.Jobban meg se fogalmazhatta volna.Ezt nagyon jól tudjuk..
Ok már látszik, hogy nem teljesen arról szól a fórum, mint ami a kérdés azért megkérdezném: Ha majd felkerülsz Szent Péterhez és megkérdezi, hogy szeretnél újra megszületni: 1. Gazdag tõzsgyökeres roma család 2. Szegény kisiparos zsidó család Na? Tessék választani!
3. német állampolgárként ? 4. magyar dolgozo keresztény emberként ? stb... ez hülye :D
Én ezt válaszolnám Neki: Tisztességes, becsületes magyar család...!!!
elég buta lehet a barátod apja....egy eszerencsétlen hülye Az ilyenek állítom, hogy egy egy ismeretlenes egyenletet sem tudnának megoldani
15:24 Persze általánosítottam, de ez jellemzõ rájuk. De nem elhanyagolható, h a kivétel erõsíti a szabályt:D
14:27 "Mégsem jutottak semmire akkor, mert minden gyár, hatalom a zsidók kezében volt." Fura, az utóbbi pár évben kismillió tõsgyökeres magyar tulajdonú kisebb-nagyobb cégnél is dolgoztam, és azok szívták a véremet igazán. Feketézés, AM-könyv lenyelés, nemsoká fizetek, minimálbér alatti bér, közben persze semmi számlaadás, csak ahogy nekik jól esett. Nem zsidó speckó a kizsákmányolás. Elõször a saját házunk táján volna jó egy kis rendfélét baszarintani végre.
Ha a barátod apja ilyen szarságokkal foglalkozik, közöld a barátoddal, hogy otthagyod. Inkább most, mint késõbb. De hirtelen magyar lett mindenki.Most már elhiszem, hogy fel lehet hergelni az embereket ilyesmivel.
HA nem nagy az orrod akkor nem kell aggodnod! de viszont ha nagy akkor készülhetsz a szappanosításra! by:Gyurcsány
Utolsonak : Jo nagy põcs vagy...
Nem vagy zsidó, mint ahogy én sem. egy Domján Ajánlom ezt az oldalt: http://www.domján.hu/tortenelmunk.htm illetve ezt: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/10..
Sára név az zsidó név, de ettõl függetlenül nagyon szép... Egyébként ma már nincs jelentõsége, hogy melyik név zsidó, hisz az anyukák nem ez alapján adnak nevet a gyermeküknek. Én amikor a fiam született, nem érdekelt, hogy zsidó nevet kap vagy sem(evvel nem is foglalkoztam) Én más okokból adtam neki a Dániel nevet..(ez is héber név)..De soha nem jött haza az elmúlt 18 évben, hogy lezsidózták a neve miatt..Ez butaság!!!
utolsó, nálad a pont.
elõzõ! A Farkas magyar eredetû név, de a zsidók és a cigányok közül is volt aki átvette! Tehát ezt nem kell készpénznek venni! Az Orsós is magyar név, mégis a cigányok szinte beleszerettek. Van olyan hely, ahol bõven található Orsós vezetéknevû egyén és mégsincs bennük vonyóhúzás. A Farkas, Kertész, Kis, Nagy, Molnár, Fehér, Fekete közül sok a zsidó származású, csak a nevét magyarosította. ezekre.
13.41-es vagyok , amugy lehetséges hogy a Zsidó származás is van benned , a vallások a származásal nagyon gyakran keverednek , de nem értem mi eben a szégyen , a zsidók többnyire normális rendes dolgos okos emberek nem ugy mint a cigányok (na azt látod lehet szégyelned kellene )
nem elõzõ, bocs, még bõven elõzõ
utolsó ugye ezt te sem gondoltad komolyan? :D:D
"a zsidók többnyire normális rendes dolgos okos emberek" Az okost elismerem, okosan tudják kirabolni a többi népet és gyarmatosítani:D
Nem értek vele egyet mivel rengeteg találmányt a zsidók találtak fel és ugyvélem bölcsek is (t.sz a kivételnek )ez meg hogy lopnak ilyesm oltári nagy baromság általában gazdagok pont az intelligenciájuk miatt ezért nincs szükségük lopni , ilyesmi mellesleg egy zsidó három dolgot nem tehet , nem csalhat, lophat és nem ölhet. Na mindegy amugy szerintem nem kell szégyelni az ilyen elöitéletes embereke miatt van rossz hirük és az ilyeneknek kellene szégyelniük magukat.
A kérdező hozzászólása: A keresztnevem ráadásul Sára ami szintén nem jó pont az "apósom" szemében :D Egyébként nem vagyok zsidó, akkor sem tartanám magam zsidónak ha Rosenbergnek hívnának, mert a nagyszüleim élnek és virulnak és amennyire én tudom nem volt ilyen szempontból problémájuk a 2.vh alatt, szóval ez gondolom kizárja, hogy zsidók lennének. De mindegy, igazából csak az érdekelne, hogy van-e bármi alapja annak amit a barátom apja mond.
A barátod apja egy idióta. Neki mi a neve? Ha pl. francia, vagy szláv eredetû, akkor nem magyar? Nyomorék... Mellesleg azzal nem értek egyet, hogy a zsidók mekkora minta emberek. Okosok és dolgosok is az igaz, de azoknál kevés nagyobb [email protected]ágó van. Tele vannak pénzel, de a saját alkalmazottját alig akarja kifizetni, vagy valamibe pénzt ölni. Zsugoriak.
Minimális alapja van mert ugye féligmeddig zsidó származásu név de nem kell vele foglalkoznod ha ugy tetszik nyugodtan tagad le mert ugysem tudja bizonyitani.
13:53 :D naja ez igaz :)
De pont ezért van anyi jo kis zsidós vicc :D
A kérdező hozzászólása: A 2.oldalon az utolsó! Akkor szerinted is van alapja? Tudsz még errõl valamit?
Szia! Én azt tudom tanácsolni, hogy keresd vissza levéltárban, így te is megnyugszol, a barátod apja meg megpukkadhat, aztán után pitizhet a hülyesége miatt. Felekezeti lebontásban vannak az anyakönyvi kivonatok, tudsz róla másolatot kérni stb, aztán az orra alá dörgölheted.... amúgy: "A Domján családnév viszonylag késõn, 1490-ben tûnik fel elõször egy oklevélen, nevezetesen Domján Pálé. Nyolc évtizeddel késõbb, amikor Pál leszármazói új adományt nyertek a Szentgyörgyvölgyön fekvõ Domjánszegre, az oklevélben „Bodószegh síve Domjanszegh” áll. Domjánszeg korábbi névadója minden valószínûség szerint Radna fia Bodoló, akit egy 1382-ben kelt oklevél Szentgyörgyvölgyi Bodó néven említ. Az õ leszármazottja lehetett Domján, aki után aztán Bodószeg neve Domjánszegre változik." - szal település után is kaphatta az õsöd a nevét.
De még az is lehet hogy a Damjánból jön aki pedig egy keresztény szent volt, az orvosi tudomány ill. gyógyítás szentje.
Nincs semmi bajom a zsidókkal addig, amíg nem akarnak éhbérért dolgoztatni. A zsidókat azért utálják összességében az emberek: -mert nagyon fifikásak, a semmibõl is pénzt csinálnak, nagyon tudnak bussiness-t csinálni -dolgozni nem szeretnek: ez abban nyilvánul meg, hogy õk kétkezi fizikai munkát nem szeretnek végezni, fõleg ha nem fizet annyira jól. -eszük van, tanulnak, magas pozíciók betöltésére pályáznak, egy csomó lóvét lenyelnek, a más népek országaiban õk az urak, míg más népek csak csicskák a saját országukban. Ezért utálják a zsidókat általánosságban. Hitler is ezért akarta õket eltüntetni, mert a szegény német nép éhbérért dolgozott (full csórók voltak), pedig illik tudni, hogy a németek nagyon dolgos, szorgalmas emberek! Mégsem jutottak semmire akkor, mert minden gyár, hatalom a zsidók kezében volt. Nem baj, ha valaki fifikás, de nem kell túlzásba vinni, és ne akarja a világ összes pénzét, hatalmát megszerezni.
A barátod apja nem ezért nem bír, de ez egy jó ürügy. Primitív bunkó emberek kötnek csak bele ilyenbe.

A mai zsidókat miért kell bántani? Miért nem szereti sok ember őket?

Legjobb válasz: OFF Asszem, hogy ennek az utóbbi kérdésnek a kapcsán (Választott nép e ma is a zsidók? már egyszer összefutottunk itt a fórumban te meg én, nem? Különben a lényeg az, hogy abban megegyezünk, hogy utálni nem szabad õket. --- Második hozzászóló: még a rasszista embereket sem kellene utálni (õk sokszor valamilyen õket ért bántalom miatt azok), csak a rasszizmust. A rasszista embereknek valahogy ki kell nyitni arra a szemét, hogy egy népcsoportban nem minden ember egyforma. (Pl. valakit megver egy cigány banda akkor abból nem az következik, hogy MINDEN cigány rohadt szemétláda; vagy ha valakit megszívat egy pökhendi gazdag zsidó ember, akkor abból nem az következik, hogy MINDEN zsidó gazdag, pökhendi és szemét, stb.)

OFF Asszem, hogy ennek az utóbbi kérdésnek a kapcsán (Választott nép e ma is a zsidók? már egyszer összefutottunk itt a fórumban te meg én, nem? Különben a lényeg az, hogy abban megegyezünk, hogy utálni nem szabad õket. --- Második hozzászóló: még a rasszista embereket sem kellene utálni (õk sokszor valamilyen õket ért bántalom miatt azok), csak a rasszizmust. A rasszista embereknek valahogy ki kell nyitni arra a szemét, hogy egy népcsoportban nem minden ember egyforma. (Pl. valakit megver egy cigány banda akkor abból nem az következik, hogy MINDEN cigány rohadt szemétláda; vagy ha valakit megszívat egy pökhendi gazdag zsidó ember, akkor abból nem az következik, hogy MINDEN zsidó gazdag, pökhendi és szemét, stb.)
Teljesen igaza van az elsõ hozzászólónak. Gyûlölöm a "zsidózást", amikor sok buta tudatlan ember csak azt szajkózza amit hall. Ismerek olyan családod, ahol a 3 éves kisgyerek elõszeretettel szidja õket, gondolom mert hallja a szülõktõl. Senki nem tehet arról, hogy hova és minek születik, utálom a rasszistákat!
Kurva jó ez az észosztás itt a sok nagyokos részérõl de a lényeget egyik sem meri kimondani, még fél hogy seggbebassza õket a MOSZAD mi?!
De igen, Gyuri vagyok. Mindig megtaláljuk egymást :) )
"Ez igaz is. Nem sok nép ünnepel meg minden tömegmészárlást, amit elkövetett." De, minden nép eléggé ismert azokról az ünnepeirõl, melyekben másoknak nagy szenvedést okoztak, ez sem elsõsorban a zsidók "kiváltsága"! Kedves elõzõ válaszoló, hidd el nekem, téged is jól "megvezettek", ha ilyen véleményed van!
Én szeretem Õket, ugyanolyan emberek, mint Mi.
MÁRIA TERÉZIA, Ausztria, Magyarország és Csehország királynõje (1771-1789) "A továbbiakban egy zsidó sem maradhat itt, mindegy milyen indoklással írásos engedélyem nélkül. Nem ismerek egy másik kellemetlen kártevõt az államon belül, mint ezt a fajt, akik csalásukkal, uzsorájukkal és pénzkölcsönzésükkel elszegényítik az embereket és semmitõl sem riadnak vissza, amit egy tisztességes ember nem csinál. Következésképpen amennyire csak lehet, meg kell szabadulnunk tõlük."
Azért nem szeretik a sokan a zsidókat, mert a pénz az istenük, és a hatalom megszerzése az életük értelme. Sajnos a vallásuk erre tanítja õket. Inkább sátáni, mint isteni. Persze vannak kivételek. Nem véletlen, hogy kétezer éve üldözik õket a világban. Bárhol is bukkannak fel, ott sok lesz a szegény, õk viszont egyre hatalmasabbak és gazdagabbak lesznek. Képtelenek beilleszkedni abba a környezetbe, ahová csöppennek. Saját magukat teszik kívülállókká. Nagyon veszélyesek tudnak lenni egy közösségre, vigyázni kell velük, mert szeretnek bomlasztani. De azért nem kell õket utálni, õk ilyenek.
az elõzõ hozzászólónak nagyon igaza van! a zsidó nép a legrasszistább a világon, "ki farkast ordít, maga a legnagyobb farkas" a zsidók antiszemitáznak, rasszistáznak miközben a gojokat (nem zsidókat) legszívesebben kiirtanák.
Aki nyitott szemmel jár az tudja hogy a zsido valláshoz jézusnak semmi köze mert a talmud azt írja hogy jézust és barátait a pokolban forró ondóba fõzik az idõk végezetéig.A zsidók mindig is üldözték a kereszténységet és minden más vallást. A világ ellen elkövetett legnagyobb terror cselekményért konkrétan a hirosima nagasakira ledobott atonbombát még nem hallottam hogy bárkit is elõ vettek volna érte. Egyébként nem amerika szimpatizánsok a zsidók hanem általuk meghódított földrész egyike nem véletlenül hivják Newyorkot dzsuyorknak.És miért van a bankrendszer 100% ban a média 96% ban az õ tulajdonukban ez szerintem szemét dolog hogy egy népcsoport leural mindent.A zsidok minden embert aki nem zsido goj-nak azaz baromnak hívják. És még orákon át sorolhatnám , Azt mondják gazdasági válság van ez egy nagy hazugság arról van szó hogy kb 2 éve 2 nagy angliai bank túlnagyot próbált fogni csak nemjöt be és az ellopott pénzeket most mi gojok nyögjük ezek csak apro dolgok ezek után miért ne utáljuk õket.Csak ha azt nézük a minimál bérek nek a mostani duplájának kellene leni minmum mer az árak már ahoz is tul magasak, pl a benzin talán aranyat kevernek hozzá.Nemhogy bekusolnának õk itt csak vendégek tõlünk magyaroktól félnek mert az egyik legõsibb nép vagyunk.Ausztráliában az egyik posta hivatalban ki van rakva a világ országai térkép és magyarország helyet new israel van írva, és most a bankokáltal elvett lakásokat izraelbe áruják nem itt milyen érdekes.ÉS az iskolákban magyarnyelvet tanitanak.Na nagy okosok erre varjatok gombot egyébként a Fehérkéményseprõk.hu-n ott vannak olyasmik amikrõl nem beszélnek pl bank stb
Mert ugyan azt a kapzsi népnyúzó politikát folytatják mint régen. Semmit sem tanultak. Most is visszaélnek a gazdasági politikai erõfölényükkel.
Mer g*cik és ha látsz egyet köpd le ha csúnyán néz vissza üsssss...
Amúgy a Talmud magyar fordításban tudtommal NEM létezik, az, amit az antiszemiták gyakran idéznek, az a Luzsenszky féle "fordítás", ami nem az eredeti Talmud... Az olyan dolgokat ír, ami a Talmudban NEM szerepel...
A zsidóság I.ten kiválasztott népe. Nem azért, mert több, mert jobb, vagy ilyesmi, hanem kiválasztott a parancsolatok betartására. Egy vallásos zsidó tudja, hogy a kiválasztottság nem kiváltság, sõt... Olyan életet élni, ami megkötésekkel jár, és nem mindig a legegyszerûbb. Én önként csatlakoztam a zsidósághoz, betértem, magamra vettem a parancsolatokat, és azt gondolom, hogy vannak jó emberek, és rossz emberek, gazdagok, és szegények, stb., és ez független attól, hogy valaki zsidó, arab, nagyar, kínai vagy bármi egyéb. :)
"Én szeretem Õket, ugyanolyan emberek, mint Mi. " Olvass bele ezzel kapcsolatban a Talmudba. Ki fogsz akadni. Te Egyenlõ.
Milyen hatmillió?

Miért van az, hogy a magyar szélsőjobbosok támogatják más országok, kultúrák nacionalizmusát pl. a japán nacionalizmust, a német nacionalizmust, vagy az iráni nacionalizmust, viszont ellenzik a zsidó nacionalizmust, a cionizmust?

Legjobb válasz: A cionizmus eredetileg a zsidók kivándorlását jelentette a saját országukba, Izraelbe. Ezzel egy magyar nacionalista is egyet tud érteni, ilyen értelemben Szálasi is támogatta a cionizmust. A gond az, hogy mára ez a szó is eltorzult, és ma már inkább a zsidó érdekek kiszolgálását értik alatta a szerte a világon. A zsidó érdek kiszolgálása Magyarországon pedig nem egy olyan dolog, amit egy magyar nacionalista jó szemmel néz.

A cionizmus eredetileg a zsidók kivándorlását jelentette a saját országukba, Izraelbe. Ezzel egy magyar nacionalista is egyet tud érteni, ilyen értelemben Szálasi is támogatta a cionizmust. A gond az, hogy mára ez a szó is eltorzult, és ma már inkább a zsidó érdekek kiszolgálását értik alatta a szerte a világon. A zsidó érdek kiszolgálása Magyarországon pedig nem egy olyan dolog, amit egy magyar nacionalista jó szemmel néz.
De a magyar jobbosok is megoszlanak...Van olyan magyar nacionalista aki nem tamogatja a nemet nacionalizmust csak a magyart es van olyan aki elfogadja az összes nacionalistat...Minden ember mas meg akkor is, hogy ha nem ;)
azért mert a zsidók minden országban ott vannak és káros más országokra az idegen nacionalizmus
Mert a zsidók is ellenzik a magyar nacionalizmust. Hasonló a helyzet a szlovák, román, szerb nacionalizmussal.
A szlovák, szerb, román, ukrán SOVINIZMUSSAL van bajunk, nem a nacionalizmussal. Bár az a nacionalizmus velejárója, a nemzetiszocializmusban nincs sovinizmus. Az MNA például együttmûködik a körülöttünk élõ nemzetek nemzetiszocialista szervezeteivel, akik megbékülni szándékoznak. Persze a sovén Jobbik/HVIM csak rontja a helyzetet...
Azért, mert minden szélsõjobboldali párt a nemzetek Európájában gondolkozik, illetve abban, hogy mindenki elkülönülten gondozza saját kultúráját, vagyis egyfajta antiglobalista világszemléletet követ minden szélsõjobboldali mozgalom.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!