Találatok a következő kifejezésre: A kereszt jelkép, vagy kivégző eszköz (1 db)

A kereszt szent jelkép, vagy kivégző eszköz? Esetleg mindkettő? Melyik inkább?

Annyi irodalmi m?, közismert film, mint pl. "Az Ördög ügyvédje" cím? is, állítja szembe egymással valamelyik nagy egyházat, és Sátánt, pedig csak egy kicsit kell utána nézni a történelmüknek...

Legjobb válasz: De te most minek kéred ki a többiek véleményét ha neked csak az a megfelelõ amit te magadnak megalkottál. Ha valaki elmondja a véleményét, (így-úgy...) akkor már te neked esik rosszul és megpróbálsz belekötni. Most azt várod, hogy jöjjön olyan üzenet amilyet hallani akarsz?

De te most minek kéred ki a többiek véleményét ha neked csak az a megfelelõ amit te magadnak megalkottál. Ha valaki elmondja a véleményét, (így-úgy...) akkor már te neked esik rosszul és megpróbálsz belekötni. Most azt várod, hogy jöjjön olyan üzenet amilyet hallani akarsz?
Egyszerû paraszt ész..A kereszt kivégzõeszközként funkcionált. Miután Jézust is keresztrefeszítették azután lett szent jelkép. A vesztõhely ezáltal vált szimbólummá. A 666 pedig nem akarok hülyeséget mondani de azt hiszem csak egy olyan fejezetet jelöl a Bibliában ahol megjelenik a gonosz, ennyi.
Nem annyira értek ezekhez a dolgokhoz, nem érdekel az egyház, fõleg mert egyetértek azzal hogy elég álszent dolog. A 666ról nem tudok nyilatkozni, nekem legfeljebb egy dal jut róla eszembe. A kereszt már elég régóta szimbólum, ezt viszont tudom, sok "pogány" felfogás szerint a négy elemet jelöli, és azok összetartozását, illetve az életet a keresztezõdésben (a pentagram a mágiát, avagy természetfelettit is hozzáteszi, ezért ötágú). A kereszt pedig egyértelmûen kivégzések eszköze volt, nem is kevésé. Mindezek ellenére a kereszt egy katolikus szent jelkép, mert jelképpé emelték. A kérdés borzasztóan provokatív, mivel van benne igazság.
De hülyeséget mondasz. A jelenések könyve szerint a 666 a fenevad száma, amely nélkül az armageddon elõtti idõkben nem lehetett adni és venni. Ezek után nézd meg bármelyik termék vonalkódját! Van benne három elválasztójel, ezzel hosszabbak, mint a többi. Viszont az elválasztójel megegyezik a hatos számmal, vagyis minden egyes vonalkódot a 666 foglal keretbe.
nem, a babona szerint a 666 a sátán száma
A kereszt egy bálvány, amit bizonyos primitív népcsoportok, pl. katolikusok imádnak.
"bizonyos primitív népcsoportok, pl. katolikusok" Ez egy elég intelligens hozzászólás volt. :)
A kérdező hozzászólása: Sajnos ezek ellen nem tehetek semmit, az ilyenek ártanak a legtöbbet a feltételezett igazságnak. Azért írtam feltételes módban, mert sokan nem szeretik, ha "vallásos igazságról" beszélünk, mintha, olyan nem is létezne. De nagy kár, hogy ilyen sértõ módon véleményeznek egyesek, mert magukat járatják le, meg persze azt az állítást is, amit lehet hogy jól mondtak.
milyen szerencse hogy a bibliát NEM szószerint kell értelmezni!
"Feltámadt a halálból, ez is egy bizonysága, hogy gyõzõtt a halál felett." Akkor még miért ábrázolják keresztre feszítve mind a mai napig ha gyõzött? A kereszten inkább legyõzöttnek néz ki.Értitek az ellentmondást? A Válaszom a fent említett okok miatt is hogy kivégzõeszköz egyértelmûen, ami sokak szemében jelkép. Az hogy szent, azt nem mondanám: "Mivel tehát az Isten leszármazottai vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy az isteni Lény aranyhoz, ezüsthöz vagy kõhöz hasonló, olyasmihez, amit az emberi mûvészet és elgondolás formált meg. Igaz, az Isten szemet hunyt az ilyen tudatlanság ideje felett." Csel 17:29
"De te most minek kéred ki a többiek véleményét ha neked csak az a megfelelõ amit te magadnak megalkottál. Ha valaki elmondja a véleményét, (így-úgy...) akkor már te neked esik rosszul és megpróbálsz belekötni. Most azt várod, hogy jöjjön olyan üzenet amilyet hallani akarsz?" Én teljesen osztom a kérdezõ kommentjét. Igaza van. Mellesleg egy helyes válasz létezik. Valamelyik válasz hazug. Azért illene tisztába tenni a dolgokat... - egy ilyen kérdésre is nyitott netezõ
A kérdező hozzászólása: Tényleg, ez is lehetne egy jó kérdés. mi bizonyítja, hogy Jézus kereszten halt meg, ahogy azt ma a legtöbben hiszik? Ezt nem is kell új kérdésként kiírní, bár még meggondolom. A kérdés viszont jó, mert a kereszt, azért valljuk be õszintén, elég ellentmondásos abban a formában, ahogy most használják.
BNem teljesen értem a kérdezõ kommentjét. Ez most a kereszt megkérdõjelezése akar lenni, amit a Jehova tanúi állítanak?
A kérdező hozzászólása: Kedves válaszoló, örülök véleményednek. De gondolhatod, ha ezt a verset szó szerint vennénk, elég érdekes lenne, igaz? Igen, szerepel úgy is az Írásokban, hogy 'fára szegezte bûneinket', (mert hogy állítólag eredetileg egyenes oszlopot jelentett az a szó, amivel a Biblia ezt leírja). De ezen versek, biztos nem adnak magyarázatot a 'kereszt' ilyen jellegû használatára. Mert azért lehet mondani, hogy sok ember életében egy bálvány.
Tehát az alapkérdés: a kereszt kivégzõ eszköz-e vagy szent eszköz? Kivégzõ eszköz: olvasható a Bibliában. Ez a része gondolom nem kérdés:) Szent eszköz-e? Nos, nem kell csókolgatni. Ha erre gondolsz. De mindenesetre a bûneim/bûneid helye lehet, ha megtértél: Pál apostol mondja: Gal. 2, 20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Feltámadt a halálból, ez is egy bizonysága, hogy gyõzõtt a halál felett.
Ez a lényeg. Jézus él, és kereszthalála által megváltotta az emberiséget a halál rabságából. Önként vállalta, életét adta mindenkiért. Ezért a kereszt folytonosan a hívek eszébe juttatja ezt a hatalmas szeretetet és áldozatot.
A kérdező hozzászólása: Bocsi, nem tudom mire gondoltál, nem én pontoztam le az elõttem válaszolókat, másrészt meg nem tudom mivel akarok belekötni, kibe? Akinek a téma, személyes sértés esetleg, az vagy reagáljon, vagy felejtse el a kérdést, és ne foglalkozzon vele. De ez utóbbitól a probléma még megmarad! Én szokásokról, tanításokról beszélek, nem személyeskedni akarok, viszont sok olyan dolgot mûvel a ma embere is, amibe bele sem gondol. Pl. ha vallásos buzgalomból teszi egy hívõ a fenti kereszt csókólgatást, belegondolt már, hogy ez Jézusnak tetszik-e? Ha megõlnék egy szeretett hozzátartozómat puskával, akkor én csináltatnák nyomban róla egy kicsinyített másolatot, és azt csókólgatnám? Vajon az akit megõltek, mit gondolna errõl, ha élne? De állítólag a hívõk szerint Jézus most is él!
A kérdező hozzászólása: Mindenesetre roppant érdekes, hogy egy brutális kivégzõ eszközt csókólgatnak, akasztanak a nyakukba még akkor is, ha "szent jelképpé" emelték, és csak "átvitt értelemben" gondolják! Elég degenerált dolog, nem?
Kereszt vagy kínzócölöp? Miután Joseph Franklin Rutherford Jehova Tanúit 1931-ben „az üdvösség új népének" kiáltotta ki, egyre fontosabb lett számukra, hogy minél több ponton megkülönböztessék magukat az egyházaktól, így távolították el a keresztyénség fõ szimbólumát, a keresztet az Õrtorony-iratokból. Ez persze kb. fél évszázaddal azután történt, hogy Charles Taze Russell megalapította az Õrtorony Társulatot. Történeti mûvükben: „Jehova Tanúi - Isten Királyságának hirdetõi" „Az elhagyott szokások" címmel a keresztet is említik: „A bibliakutatók évekig keresztet és koronát ábrázoló jelvényt viseltek azonosításként, és ez a szimbólum volt az 'Õrtorony' címlapján 1891 és 1931 között... 1936-ban rámutattak, hogy a bizonyítékok azt igazolják, Krisztus oszlopon és nem egy két gerendából álló kereszten halt meg" (200. o.). Mi az alapja ennek az „új felfedezésnek"? Az Õrtorony Társulat lényegében a következõ érveket nevezi meg: a) A görög „sztaurosz", amelyet szokás szerint „kereszt"-nek fordítanak, „pusztán egy függõlegesen álló törzset, cölöpöt, hegyes karót, pillért vagy támasztékot jelent", de nem keresztet, ezt az is igazolja, hogy az Újszövetségben „a xülon a sztaurosz szinonimájaként" használható lenne, amely egyszerûen „fát" vagy „fagerendát" jelent (Segítség a Biblia megértéséhez, 1.158. o.). Ehhez el kell mondanunk, hogy az Õrtorony Társulat a maga fordításával bizonyosan visszaadja a „sztaurosz" és a „xülon" eredeti jelentését (vö. Bauer 1971, 1086. has kk; 1.515k). Amit viszont nem vesz észre, az az eredeti jelentés bõvülése, amely az idõk folyamán ezekhez a szavakhoz tapadt. így történetileg biztos tény, hogy a rómaiak mind egyszerû oszlopokon, mind pedig kereszteken (függõleges oszlop keresztgerendával) végrehajtottak kivégzéseket (vö. pld.: Seneca: De vita beata [= A boldog életrõl] 19, 3; Epistola 101, 12; Tacitus: Históriáé IV, 3; Josephus: Antiquitates [=A zsidók története] 1 l, 261kk). A Jézus korában szokásos kivégzést forma a keresztrefeszítés volt (vö. ThWNT [=Újszövetségi Teológiai Szótár] VÜ/1964, 573k). A „kereszt"-re használt latin fogalmat, a „crux"-ot az Újszövetség szerzõi a görög „sztaurosz"'-szál (néha a „xülon"-nál adjákvissza. b) Az Õrtorony Társulat részérõl továbbá úgy érvelnek, hogy „a két gerendából álló kereszt kaldeai eredetû", ezért elvetendõ (Segítség... 1.158. o.). - Erre ez a válaszom: Nyilvánvaló, hogy a keresztrefeszítés halálbüntetése (de a „cölöpreszegezés" is) a pogány világból származik. Ezt azonban a rómaiak, a görögök, a perzsák és más népek is gyakorolták. A kereszt különbözõ változatokban több vallásban is megtalálható szimbólumként. A pogány gyökerek és párhuzamok azonban semmiképpen sem szólnak a keresztyénségben való használat ellen. Hiszen elõször is Jézus nem maga választotta meg a kivégzési módot, hanem a rómaiak (a pogányok) saját szokásaik szerint ölték meg. Másodszor a kereszt csakis és kizárólag azért lett a fõ keresztyén szimbólum, mert Jézust így végezték ki -, tehát az antik népek és a pogány vallások mindenféle egyéb szokásától függetlenül. A probléma nem a kereszt mint szimbólum miatt van, hanem csak ott, ahol ma keresztyén köntösben mágikus célokra (babona, szellem- idézés, fehér mágia) visszaélnek vele. Az ilyen visszaéléseket kell elutasítani (vö. 5Móz 18, 9kk). De sok máshoz hasonlóan itt is igaz: „Abusus non tollit usum" -, azaz, a visszaélés nem szünteti meg a (józan, ésszerû) használatot. c) Az Új Világ fordítás függelékében található egy „crux simplex" (felállított gerenda) rajza a római kivégzési mód „illusztrálására". Itt a következõket fejtegetik: „A gonosztevõ rászögezésére szolgáló egyszerû törzset a latinban crux simplexnek nevezték. Egy ilyen kínzóeszközt ábrázol Justus Lipsius (1547-1606) De cruce libri trés címû könyvében, Antwerpen, 1629, 19. o. A crux simplex itt látható fotográfiája [sic!] valódi reprodukció az õ könyvébõl (ÚVF [német] 1.642. o.). - Az Õrtorony Társulat elhallgatja azt a tényt, hogy „könyvében" Lipsius (valójában három könyv - „libri trés") 15 további illusztrációt nyomtatott ki, amelyek legtöbbje kereszten való kivégzést {crux commissa és immissa formájában) ábrázol. Ez a kép tehát semmit sem bizonyít Jézus kivégzésének módjával kapcsolatban. Ha az Õrtorony Társulat Lipsiust akarja koronatanúnak a „cölöpözéshez", akkor becsületesen be kellene vallania, hogy maga Lipsius (például könyvének 661. oldalán) kifejezetten a keresztre feszítést (nem pedig az oszlopra szegezést) ábrázolja Jézus kivégzésének módjaként. d) A legfontosabb kérdés azonban az, hogy a Biblia tartalmaz-e valamiféle utalást Jézus kivégzésének módjára. Jehova Tanúi számára világos a helyzet:„A rómaiaknál az volt a szokás, mint Jézus esetében is, hogy az elítélt kezeit (és valószínûleg a lábait is) egy törzsre szegezték" (segítség a Biblia megértéséhez... 1.157. o.). A Lipsius könyvébõl vett ábra megmutatja, hogyan képzeli el a Õrtorony Társulat ezt a felszegezést: Egy-egy szöggel fúrták át a kezeket és a lábakat. – Van azonban egy vers a Bibliában, amely félreérthetetlenül megmondja, hogy Jézus kezeit két szöggel ütötték át: Jn 20, 25. Tamás itt mondja Jézus feltámadása után: „Ha nem látom a kezén a szegek (tón hélón, többes-szám) helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek (szintén többes- szám!) helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem." Kényszerítõén adódik tehát az a következtetés, hogy Jézus kitárt karokkal egy igazi kereszten (crux commissa vagy immissa) halt meg, amit a Jézus környezetébõl való kortárs tudósítások is megerõsítenek, és amit - Jehova Tanúinak kivételével és náluk is csak 1931 óta - soha, semmikor sem vontak kétségbe az egyház története folyamán. Tehát néhány Bibliavers: • "A többi tanítvány elmondta neki: »Láttuk az Urat!« Õ azonban így szólt: »Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalába nem helyezem, én nem hiszem!«" (Jn 20:25) • "Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.« Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsõíteni az Istent." (Jn 21:18-19) • "A feje fölé föltették elítélésének okát. Ez volt ráírva: »Ez Jézus, a Zsidók Királya«." (Mt 27:37) - ugye ha "kínoszlopon" halt volna meg, kezeivel felfelé, akkor azt kellett volna írnia, hogy a "kezei fölé", de itt világosan megmondja, hogy a feje fölé. • "Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felõl." (Mk 15:27) Bár nincs teológiai jelentõsége, meg kell említeni, hogy Jézus nem „kínoszlopon" (NWT: torture stake) halt meg. A görög sztaurosz alapjelentése valóban cölöp vagy gerenda, de a rómaiak kivégzõ eszköze kereszt alakú volt. Ennek két Kr u. 1. századi ábrázolása is fennmaradt Rómában, a Palatinus-dombi ásatások során került elö egy „graffiti", amelyen egy keresztre feszített szamárfejû alakra mutat rá egy Alexamenosz nevü férfi, s alatta a felirat: szebete theó, azaz „imádjátok Istent!" A Kr. u. 79-es lávakitöréskor elpusztult Pompejiben pedig az egyik kiásott ház oltára fölött falba süllyesztett latin fakeresztet találtak. • http://www.sixscreensofthewatchtower.com/1torturestake.htmlhttp://www.jwfacts.com/watchtower/cross-or-stake.phphttp://www.freeminds.org/doctrine/jesus/did-jesus-die-on-a-c.. • http://www.freeminds.org/doctrine/jesus/the-facts-on-crucifi.. Nézzétek csak meg szépen, hogy az Õrtorony kiadványokban hogyan van ábrázolva Jézus kivégzése. Egy szöggel átütve a két kéz. Azonban ez téves, hiszen a több szög ütötte át az Üdvözítõ kezeit, ahogy a Biblia is írta. A kereszt alakú kivégzõeszközre utal máshol is a Biblia. Ugye tudod, hogy Péter apostol szintén kereszthalált halt, csakúgy mint Jézus, viszont ott fejjel lefelé feszítették keresztre, hogy még halálában sem próbált meg egyenlõ lenni mesterével. Figyeld csak meg, mit mond Jézus Péternek: "»Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.« Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsõíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: »Kövess engem!«" (Jn 21:18-19) Ezen szavak értelme: Könnyebb járás végett, szokás volt az alsó öltönyt övvel felkötni. Erre czélozva, mondja Jézus: Ifjúságodban tetszésed szerint övezted föl magadat, és mentél, a hová akartál; öregségedben pedig kiterjeszted kezeidet (a kereszten), és más övez körûl téged (bilincsekkel), és vezetni fog, hová természeti hajlandóságod nem von (a halálra). Sz. Péter Néró császár alatt Rómában hunyt el vértanú-halállal. "Kövess engem" a keresztre.

Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Az iszlám vallás miért ilyen radikális? És miért mi vagyunk szerintük a hitetlen kutyák? Mikor a kereszténység évszázadokkal előbb alakult meg.

20

Tudtok-e olyan esetet, aki bizonyos hatás számára elfordult a vallástól, és mégis hétköznapi értékrenddel bíró személyiség maradt, csupán a vallásos tartalmat hagyta el?

Sok olyan eset kerül nyilvánosságra, hogy bizonyos hatások miatt az ember ráébred arra, hogy a (keresztény) vallás felé forduljon. És fordítva?

És ha történt ilyen valakivel, mire jött rá?

5

Miért nem lehet Istent tudni? Miért hinni kell benne?

Sokan szeretik Isten analógiájaként tekinteni a családot,ahol a családfő Isten,a gyermekei pedig mi vagyunk.

Miért kell hinnünk az apánk/anyánk létében?
Miért kell rátalálnunk?Gondolom ti se úgy jöttetek ki a szülészetről ,hogy az orvos azt mondta:"szia,kisöreg.Itt van a folyosón egy csomó várakozó szülő.Találd meg a sajátodat!".

Nem.

Első perctől fogva láttad a szüleidet,és ő is midig melletted volt.

Oké hogy végül is elviekben adott egy útmutatást arra hogy rátalálj,de ez az analógiánkban még mindig úgy nézne ki hogy a folyosón várakozó szülők közül mindegyiken kék póló lenne,a te szüleiden pedig piros,és akkor így találd meg.Ez lássuk be,még mindig elég irracionális.

És ennek fejében,még büntetést is kapunk,ha rosszat merünk tippelni.Sőt,valamiért olyan környezetben vagyunk,amni nagyon arra hajlítja a megismerni kívánkozókat hogy rossz választást kövessenek.Analógiában ez úgy néz ki hogy a 40 m hosszú folyosón valamiért direkt úgy ülnek hogy hozzájuk legyen a legnehezebb eljutni,viszont minden rossz választás előbb tudunk elérni.,így növelve az esélyét a hibás döntésnek.
Tehát képszerűen valahogy úgy néz ki hogy ők a folyosó végén vannak,minden másik ,nem hozzánk tartozó szülő meg 5 m-en belül van.Miért?

De visszatérve a kérdés alaprészéhez:Miért nem tudna egyszer megjelenni az emberiségnek , és tényleg,több szemtanú által dokumentálva, először is bizonyítva isteni létét (mert hát a Sátán is lehetne,és jött hogy átbässzon minket) és aztán így szólna :"Üdv!Mióta utoljára találkoztunk szépen megnőttetek!"

Egy igaza apa ilyen lenne,nem pedig kozmikus bújócskát játszana!

P.

24

A Bibliában tiltva van a varázslás. Akkor varázslás létezik?

Mózes III. könyve 19. fejezet
26…Varázslást ne űzzetek, és ne jövendölgessetek!
31Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat velük. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

Mondanátok bizonyítékot a varázslás létére?

21

Olyanról már hallottam, hogy meg lehet idézni a gonoszt (és ezt keresztény emberek is elismerik) de olyanról még nem, hogy a Jót meg lehetne-e. Vélemény?

Az 700-as klub egyik részét nézve merült fel bennem ez a kérdés.

7

Istenre haragudni?

Én nem vallom magam hívőnek, nem gondolom, hogy következetes, hibátlan rend uralkodna a világban. Ha van is egy "felsőbb lény", nem tudom elképzelni, hogy minden egyes emberre oda tud figyelni és nincs "hibaszázaléka".

Azonban sok ismerősöm van, akik győzködnek, hogy Isten milyen bölcs, stb. Én nem azt látom magam körül, hogy mindenki azt kapná, amit érdemel. Igencsak sérti ez az igazságérzetemet. A tapasztalataim semmit sem igazolnak ebből, sem szakmai, sem magánéleti téren.

Megesett már, hogy mikor rákérdeztek, mit gondolok Istenről, azt válaszoltam, hogy ha van, haragszom rá. Semmit nem ad meg sokaknak, akik arra érdemesek lennének, miközben másoknak ölébe hull sok minden, még küzdeniük sem kell. Olyanokat 'szólít magához' korán, sújt betegséggel, akik egész életüket szeretetben és becsületben élték.
Erre az ismerőseim mindig azt felelik, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és hosszú távon mindenki azt kapja, amit érdemel, legfeljebb nem lesz látható ez számomra, mert nem az én életemben fog történni, vagy már nem leszek kapcsolatban azokkal a személyekkel.

Olyan is volt, aki azzal jött, hogy biztos az előző életemben elkövetett bűnökért kell most szenvednem, és a következő életem biztosan boldogabb lesz.

Érdekelnének - nem elvakult, hanem érveket hozó - vélemények.

11

Azt hol írja a Biblia konkrétan, hogy Jézus miértünk halt meg?

5

Ha Isten jóságos akkor miért árasztotta el a Földet özönvízzel és miért mért 10 szörnyű csapást az egyiptomiakra?

Gyakorlatilag ártatlanok millióit mészárolta le.

19

Feltennék néhány kérdést, ezekre lehet ésszerű választ adni?

A minap elkezdtem gondolkozni azon, hogy Isten a 6 nap alatt megteremtett mindent és egy ilyen új földön mi értelme volt olyan állatoknak, mint az elektromos angolna? Mire szolgált?
Az éden kertben jelen volt az összes állat, hogy Ádám elnevezze őket vagy bejárta a földet? Ez nincs kinyilatkoztatva, de én szeretek gondolkodni. Hogy szokott rá a pióca és a szúnyog a vérszívásra és mitől dőlt meg a föld 23,5 fokot az özönvíz után (én úgy gondolom, hogy az akkori földön nem voltak kemény telek, se meleg nyarak, ehhez az kellett, hogy 0 fokban álljon a föld, a sarkokon is találtak faleveleket szóval ez így logikus)... valakivel szívesen elbeszélgetnék a kérdéseimről

21

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Ezzel a mondattal mindent elintéznek a hívők a vallásukat érintő kényesebb kérdéseket illetően?

11

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!