Találatok a következő kifejezésre: A kereszténység a (239 db)

A magyaroknak nem a kereszténység a vallása nem? Valami sámános dolog úgy tudom. Hiába mondja sok vallásos, hogy magyar csak keresztény lehet?

A kereszténységet felette István. De a magyaroknak, vqgy hunoknak valami sámános hitük volt nem? Akkor akik azt gondolják hogy magyarok keresztények lehetnek, azok tévednek?

Legjobb válasz: A vallást és a nemzettséget nem érdemes összekapcsolni. Lehet bármilyen vallása valakinek, attól még magyar marad, mivel itt született. Az említett ismerõseid minden valószínûséggel fajgyûlölõk. Ilyenekkel meg nem kell foglalkozni, nem érik meg. Nem õk fogják eldönteni, hogy ki a magyar és ki nem. Egyébként az õsmagyar vallás valóban nem a kereszténység volt. Nemtudom miért kell ilyen hülyeségeken lovagolnia néhány embernek.

A vallást és a nemzettséget nem érdemes összekapcsolni. Lehet bármilyen vallása valakinek, attól még magyar marad, mivel itt született. Az említett ismerõseid minden valószínûséggel fajgyûlölõk. Ilyenekkel meg nem kell foglalkozni, nem érik meg. Nem õk fogják eldönteni, hogy ki a magyar és ki nem. Egyébként az õsmagyar vallás valóban nem a kereszténység volt. Nemtudom miért kell ilyen hülyeségeken lovagolnia néhány embernek.
Alex Fly értõ hozzászólásáért köszönet. A korai keresztény rotundák, templomok is tanúskodnak a keleti kereszténység rõl (pl a több, mint száz Kárpát medencei IX.-XI. sz.i emlékbõl: Feldebrõ, Ják/rotunda 870-890) Persze nem akarom megzavarni a fehérló áldozatot bemutatókat ezzel, sem a "zsidó, buddhista, muszlim, jehova, ilyenolyan hitü"-eket, ha úgy érzik az szolgálja lelki üdvösségüket. Ezek a gyönyörû emlékek biztosan állnak a kozmoszban, a kitûzessél kapcsolatos dolgokról ajánlom figyelmedbe Alex-Fly: [link]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Részben. A mondák szerint a magyarságnak István elõtt nem igazán volt egy uralkodó vallása. Voltak akik az õsi szellemekben hittek, táltoshitûek, de emellett rengetegen hittek a keresztyénség különféle ágaiban. Érdekes módon ez nem jelentett problémát. Géza fejedelem -aki nemcsak felvette családjával együtt a római katolikus hitet, hanem hozzá köthetõ a nyugati szerzetesek behívása az ország "megtérítése" céljából- maga is áldozott fehér lovat az õsei hite szerint: "Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két istennek áldozzak" Egyes források szerint Koppány is megkeresztelkedett, de nem a római, hanem a bizánci egyházban- ezért volt "pogány"... István nem a kereszténységet, hanem a római katolikus vallást erõszakolta rá a népre -cserébe a királyi címért. (Géza halála után a nagyfejedelmi cím jog szerint Koppány hercegé lett volna, nem a trónbitorló Istváné. Hiába gyilkolta meg Koppányt, a nép nem ismerte volna el legitim fejedelemnek, ezért kellett német és római segítséggel királlyá koronázni, így biztosítva uralkodásának törvényes voltát. Természetesen ezzel együtt járt az, hogy kitárólagossá tette azt a vallást, melyen a hatalma alapult. És ez volt az ára a külföldi segítségnek is.) Szóval van igazság abban, amit írsz, de nem lehet ezt így leegyszerûsíteni...
lucina666 Ilyen névvel pedig neked hinni kéne a keresztény istenben, ugyanis anélkül sok értelme nincs a nagyon menõ 666-nak a nevedben.
Igen sámánizmus, és tévednek, nem voltunk keresztények, hogy lettünk volna? De mindegy, mert úgysem fogják elhinni, sõt már jézus is magyar újabban. Szóval teljesen felesleges ezen izélni, hagy pofázzanak, majdnem minden kereszténynek 60 az ikuja, tehát én nem figyelek rájuk. Felesleges. Ennyi ésszel nemlehetet kioktatni se meggyõzni senkit.
folytatás... aki azt szövegeli a zsidók menjenek Izraelbe, annak nincs igaza, mert hamarabb élt itt a kárpátokban a zsidó, mint magyar. Mivel a zsidó kereskedõk már a rómaiak idején is bejárták ezt a féltekét a Földnek. ezen az alapon a zsidók is azt mondhatnák, hogy a magyar húzzon el a Fekete tenger és az Ural hegység felé ami ma tökre-ruszkik földje
Folytatva a magyarok István óta keresztények- az megint egy más téma, hogy zsidók is éltek itt és jöttek be a hazánkba mint kereskedõk és letelepedtek. A többi vallás amit manapság hallasz, csak a rendszerváltás óta szivárgott" be alattomban keletrõl és nyugatról... még több babonaságot hintve...!!!
Tudod kérdezõ az õsi magyaroknak valóban a samanizmus volt a hitük tulajdonképpen természet közelibb volt mint a kereszténység. A kereszténységet István királyunk erõszakolta rá népünkre még hozzá tûzzel vassal!Nem véletlenül Õt már megpuhították Rómában (ahol tanult) a keresztény egyház.S mivel jobban tettszett neki a királyi rang mint törzs- fõnökség igy áttáncolt a kereszténység oldalára erre kényszerítve rá mindenkit. Ezzel tulajdonképpen maga a magyar nép is védelmet kapott a Pápa által, az itt élõ már meglévõ európai nemzetekkel szemben.
9-nek igaza van. "Ki oktathatom õket, ha legközelebb jönnek a 'magyar ember keresztény' dumával?" Kioktathatod (egybe írják), de inkább rúgd le a fejüket, taposd agyon a nyavalyás keresztény magyarokat, mert a kioktatás elsõ mondatánál rájönnének, hogy semmit nem értesz az egészbõl. És még egy piros pontot is beírhatsz (keresztény fejenként) a rohadt marxista-leninista nevelés kitûnõ talajra talált nálad. Se hited, se az eredetedrõl tudomásod, se a történelemrõl nincs tudomásod, Ezt akarták 45 óta - elérték, "beérett" erre a generációra.
Amúgy ezt a szöveget, hogy István ráerõltette a kereszténységet a magyarságra már be lehetne fejezni. Nem úgy ment ez, hogy 999-ben mindenki pogány, 1000 után meg hopp, mindenki keresztény. Már István elõtt is a magyarság egy része keresztény volt, már István apja is meg volt keresztelve, viszont István után még sokáig számottevõ pogány is volt, ebbõl Szent László szigorú pogányság ellenes törvényeibõl lehet következtetni (értsd: ha nincsenek pogányok, akkor nem kell õket keményen szankcionálni, viszont õ pont ezt tette). Nem megy az ilyen 2 hét alatt.
És a keresztények kioktathatják folyamatosan a kérdezõt? Pont õk nem tartják tiszteletben a más vallást.
Elvileg Etelközben már voltak a magyarok õsei közt ortodox keresztények. István a római kereszténységet erõltette rá az országra. Etelköz elõtt táltos hitûek voltunk, de arról már semmilyen emlékünk nincs. Maga a táltos pogányság is inkább szájhagyomány alapú vallás lehetett, nem volt egy "pogány biblia", amiben benne voltak az istenek. Csak néhány szó maradt meg, meg népmese, amikbõl valamelyest következtetni lehet. A Boldogasszony, Öregisten, ezek a pogány vallásból maradtak és beolvasztotta õket a kereszténység. Miért kéne kioktatnod bárkit is? Joga van azt hinni, amit akar, nem? Azt hiszed, hogy létezik egy általános igazság meg mined vagy jó vagy rossz, vagy igaz, vagy hamis? Szerintem minden nézõpont függvénye, tehát minden feltett kérdésedre a válasz: "attól függ"
Ilyen erõvel egyik nép sem keresztény, mert ha a kereszténység elõtt már léteztek, akkor nem is lehettek keresztények. Amúgy meg igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy Magyarország keresztény, mert a vallás felvétele egyidõs az államisággal. A magyar kultúrát 1000 éve ez határozza meg, hiába küzködnek az "õsmagyarok" mással..
A magyar kereszténységben , népszokásokban, ünnepekben, népmesékben, népmûvészeti szimbolikában vastagon visszaköszön ma is a "sámános" vallás. Az õsi vallás monoteista volt, istenként csak a világ teremtõjét tisztelték, a sámánok a mai papok megfelelõi voltak. Elég csak a Mária kultuszra gondolni, ami nem kis részben a magyar õsvallás "Babba" õsanya alakjának összefonódása Mária alakjával. A Boldogasszony ünnepek mindegyike valamilyen õsi ünnepre vezethetõ vissza.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "A magyaroknak nem a kereszténység a vallása nem?" A magyaroknak az a vallása, amit felvesznek. Ma a legtöbb magyar gyakorlatilag ateista, papíron viszont az elsöprõ többség valamely keresztény felekezet tagja már jó pár száz éve. "Hiába mondja sok vallásos, hogy magyar csak keresztény lehet?" A vallásos nem egyenlõ a kereszténnyel. Nem csak keresztény lehet vallásos. A "sámános" is vallásos. "A kereszténységet felette István." És finom volt? Remélem azért nem a földrõl ette fel. "De a magyaroknak, vqgy hunoknak valami sámános hitük volt nem?" A magyarok sem egyenlõk a hunokkal. Amúgy igen, amikor a magyarság kialakult, akkor természeti vallása volt (sámánizmus), csakúgy mint az azon a területen élõ többi népnek. "Akkor akik azt gondolják hogy magyarok keresztények lehetnek, azok tévednek? " Igen, mivel a nemzetiség nem függ a vallástól. "Jól tudom, hogy a magyarok vallása nem keresztény? " Nem tudod jól, ennek a kijelentésnek semmi értelme sincs. "Ki oktathatom õket, ha legközelebb jönnek a 'magyar ember keresztény' dumával?" Részben igen. De õk ezt szerintem nem úgy értik, hogy a magyar embernek kizárólag keresztény a vallása, hanem úgy, hogy az európai kultúra keresztény alapokon nyugszik, akár akarjuk, akár nem (ateista vagyok amúgy). Én is eléggé kerek szemmel tudok nézni, ha valaki magyarként benyögi, hogy õ muszlim, meg hindu, miközben azt sem tudja mi az.
A probléma ezzel az hogy mielõtt István felvette a kereszténységet nem létezett olyan sem hogy Magyar Állam. Törzsszövetségek voltak. Egyébként a keresztény hitre való áttérés sem egyik pillanatról ment a másikra, hosszú évtizedek kellettek hogy az õsi sámánista vallást elhagyják. A hite valakinek nem zárja ki hogy magyar legyen, rengeteg más vallású magyar van a Buddhistáktól a Jehovistákig minden, attól még magyarok.
"Van 1 pár ismerõs aki úgy gondolja, és mondja is, hogy magyar az légyen keresztény, ne zsidó, ne buddhista, ne muszlim, ne jehova, ilyen hitü!" Õk biztos nem keresztények, csak magukra aggatták a keresztény jelzõt, mert az lett az egyik jelszava a sovinizmusnak, nacionalizmusnak, antiszemitizmusnak, stb. Kerüld el õket, ne is akarj vitatkozni velük, mert csak a gyûlölet és agresszió beszél belõlük.
"60 az ikuja" - azt hiszem, az IQ nem vallásfüggõ :)

Hogyan férhet meg a kereszténység a mai világban?

Tudjuk, pontosabban Darwin bizonyította be el?ször -a kereszténység nagy felháborodására-, hogy bizony evolúcióval, természetes kiválasztódással fejl?dtünk, és jutott el az élet az emberig. Manapság ez már természetes. Ezek után hogyan gondolhatja bárki is, hogy teremtéssel keletkezett az ember, Ádám és Éva, ugye ? Hogyan állhatott meg a talpán a kereszténység ezek után ?

Legjobb válasz: "Ezek után hogyan gondolhatja bárki is, hogy teremtéssel keletkezett az ember, Ádám és Éva, ugye ? Hogyan állhatott meg a talpán a kereszténység ezek után ?" Sehogy, haldoklik. Ahogy egyre szélesebb tömegek számáéra lesz elérhetõ a valódi tudás, úgy csökken a hívõk száma. Az USA 10 év alatt 8%-ról, 15 %-ra nõtt az ateisták száma. Nem hiába aggódik annyira az egyház, és kampányol az internet ellen. (Mint ahogy a történelem folyamán többször is). Nem kell aggódni, ez egy megállíthatatlan folyamat. Lassú víz partot mos...

"Ezek után hogyan gondolhatja bárki is, hogy teremtéssel keletkezett az ember, Ádám és Éva, ugye ? Hogyan állhatott meg a talpán a kereszténység ezek után ?" Sehogy, haldoklik. Ahogy egyre szélesebb tömegek számáéra lesz elérhetõ a valódi tudás, úgy csökken a hívõk száma. Az USA 10 év alatt 8%-ról, 15 %-ra nõtt az ateisták száma. Nem hiába aggódik annyira az egyház, és kampányol az internet ellen. (Mint ahogy a történelem folyamán többször is). Nem kell aggódni, ez egy megállíthatatlan folyamat. Lassú víz partot mos...
Talán azért, mert 1. Darwin elmélete hiányos, 2. A tudomány mind a mai napig nem tudott választ adni bizonyos kérdésekre, és végül 3. mert az emberek nem azért hittek/hisznek Istenben mert nem tudják megmagyarázni tudományos úton a teremtés menetét. Azért hisznek, mert Isten olyan válaszokkal szolgál, amivel a tudomány nem. Félre ne érts, nagy tisztelõje vagyok a tudománynak. Amíg nem próbálja átvenni a vallás szerepét. az emberiséget érdeklõ végsõ kérdések nem a tudomány területére tartoznak. Hogyan legyek boldog? Hogyan szeressek? Mi az értelme az életemnek? Mi az értelme ennek az egész létezésnek? Hát ezért. az evolúció mint módszer pedig nem zárja ki a teremtést.
Kedves Kérdezõ! Kérdés az, hogy kinek mi a bizonyíték. Mert attól, hogy Neked például valami megdönthetetlennek bizonyítéknak minõsül, az attól lehet hogy másnak csak egyszerû okoskodás. A Természettudományt nem tartom egzakt tudománynak. Például a bojtosúszó õshalról 1938-ig azt gondolták hogy 70 millió évvel ezelõtt kihalt. Képzeljük csak el, hogy aki nem vonta kétségbe az állat 20. századi létezését, arra hogyan nézhettek a tudományos világban? Aztán amikor kifogtak egyet megváltozott minden sõt, pár évtizedekkel is akadt a horogra õshal: http://index.hu/tudomany/ohal070802/ Akkor feltenném a kérdést hogy ilyenkor mi a helyzet? A Természettudomány igencsak tévedett, mégha ezt nem is szeretik annyira hangoztatni, és nem csak ez az elsõ eset, amikor a tudomány bakizott. Péter apostol pedig 1900 évvel ezelõtt szó szerint megjövendölte hogy errõl a témáról hogyan fognak vélekedni az emberek napjainkban: "Tudván elõször azt, hogy az utolsó idõben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak, És ezt mondják: Hol van az õ eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétõl fogva. Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtõl fogva voltak, és föld, mely vízbõl és víz által állott elõ az Isten szavára;" (2Pét 3, 3-5) Vajon nem teljesedett a prófécia szó szerint? Azok az emberek akik semmibe veszik a Bibliát, és kívánságaik, vágyaik szerint élik az életüket, vajon nem ezt mondják, hogy "Na hol van Jézus eljövetele?, már 2000 éve várjátok, és még mindig nem jött el, ti akik hisztek a 6000 éves teremtésbe stb..." Péter azonban hozzáteszi: "Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tûr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jõ majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévõ dolgok is megégnek." (2pét 3, 9-10) Számomra ez sokkal reálisabb mint bizonyos tudós emberek véleménye, nem beszélve arról, hogy a Biblia igazságtartalma még a mai napig is "világító szövétnek", ezért a valódi Krisztusi Kereszténység még napjainkban is megáll a világban.
Hozzáteszem az egyház a legnagyobb business. Állami támogatás, adómentesség, adományok. De sok papnak kéne elmenni tényleges munkát végezni, ha hirtelen egyetlen hívõ sem maradna. Láss túl falakon!
"Ezek után hogyan gondolhatja bárki is, hogy teremtéssel keletkezett az ember, Ádám és Éva, ugye ?" Úgy hogy ma, a 21. században is vannak buta, bigott emberek, akik szembemennek a tudománnyal, és különbözõ áltudományos, megalapozatlan "tényekkel" próbálják tagadni a tagadhatatlant. Ne foglalkozz velük, a kereszténységnek leáldozóban van.
"Hogyan férhet meg a kereszténység a mai világban?" Mért nem azt kérdezed hogy a monoteizmus hogy férhet meg? Ha már annyi eszed van mint egy marék lepkének. (Meg válaszolók többségének szintén.) Elárulom hogy ne halj meg még hülyébben, az Ádám Éva sztori szerepel egy könyvben amit úgy hívnak Tóra(Biblia). Szerepel benne egy mondat "Vayikra ha'adam shem ishto Chavah ki hi hayetah em kol-chay." Az ember (adam) elnevezte a feleségét Évának mert Õ az anyja minden életnek.Ugyan ez a mondat szerepel bármelyik keresztény Ó szövetségben. Szóval azt kérded hogy férhet meg a judaizmus a mai világban? Mert ugye a kereszténység alapja a judaizmusban gyökerezik Ó szövetség-Tóra. Tehát a judaizmussal akkor nincs bajod?
* 2 éve = 2000 éve
A kereszténysék alapja nem az, hogy egy férfi mászkál egy nagy kertben, Isten kiveszi a bordáját, és nõt csinál belõle, aztán almát esznek...Ezt már 2000 évvel ezelõtt sem vette mindenki szószerint. Az állatos tanmesék sem arról szólnak, hogy valami tébolyító mutáció miatt egy fészekalja csirke beszélget egymással. Egyébként a Teremtés Könyvében le van írva az õsrobbanás úgy, ahogy az akkori emberek agyával el lehetett képzelni. Majd olvasd el, ha érdekel.
eric_one! Hol látsz te az univerzumban mérnöki tervezést? én inkább összevisszaságot és káoszt látok. Ha minden bolygó, minden csillag, minden galaxis stb egymástól ugyanolyan távolságra helyezkedne el az egész univerzumban, vagy ha minden bolgyó és minden csillag ugyan-olyan egyforma lenne akkor lenne értelme a kijelentésednek, hogy mérnöki munka, ezzel szemben nincs két egyforma bolygó vagy csillag, és annyira szélsõségesen nagyok a különbségek mind méretben, mind távolságban, hogy az ép ésszel fel nem fogható. Ezt aligha lehet mérnöki munkának nevezni, káosznak annál inkább.
"Feltûnt hogy ha egy ateista egy kereszténnyel vitázik, és az nem adja be a derekát, elõbb-utóbb a keresztény bevág valami olyat hogy "annyira ostoba vagy hogy nem vagyok hajlandó veled vitázni" dolgot. Szerintem ez sokat elárul a keresztény szellemiségrõl. Vagy egyetértesz, vagy hülye vagy. Igaz pár száz éve még a "vagy egyetértesz, vagy meghalsz" mentalitás uralkodott, szóval azért a kereszténység is képes fejlõdni. Ezt meglepõdve tapasztalom. Ha létezne még az inkvizíció gondolom az elsõ dolgod lenne most rám küldeni... :) " Érthetetlen számomra az iróniád. Ha visszaolvasol, akkor te igencsak eltökéleted magadban hogy mi hogy van a Bibliával kapcsolatban, mondván az nem bizonyít semmit. Én ezt tudomásul vettem, akkor feltenném a kérdést hogy mi a probléma ezzel? Feltételezem, hogy nem szereted azt, amikor valaki fanatikusan próbálja igazolni a meggyõzõdését, ezesetben mibõl kifolyólag rovod fel nekem azt, hogy nem szeretnék veled társalogni? (A szavaimat pedig légyszíves ne forgasd ki, mert nem utaltam arra, hogy ostoba lennél, de ha mégis így érezted, akkor én kérek elnézést)Értelmetlen lenne a vita tudjuk jól, akkor most én vagyok az értelmetlen mert egy értelmetlen vitától elpártoltam? Az inkvizíciós dolgot pedig szerintem jobb ha meg sem hallottam. Nem tudom, hogy neked milyen humorod van, de nálam egyáltalán nem fér bele ilyenekkel viccelõdni, még poénból sem. Részemrõl teljes mértékben lezártnak tekintem a beszélgetést. Minden jót!
Sehogy. Ott küzd ellene, ahol tud. Kisebb nagyobb sikerrel, de leginkább sikertelenül. Az intézményesített vallás (egyházak) nyugaton már a végüket járják, keleten még tartják magukat. Egy ideig.
Elõször is a kérdezõvel 100%-ban egyetértek!De Darwin elmélete nem bizonyítja azt , hogy nincs Isten.Hanem azt bizonyítja , hogy van fejlõdés , ill az egész univerzumban megtalálható ez a fejlõdés.Ádám és Éva története csak egy metafora , egy mese , amivel bizonyítani akarták , hogy az ember miért lett bûnös.Nem kell vele sokat foglalkozni , és nem is érdemes tényként kezelni ezt Isten létesére. Darwin is hitt Istenben , inkább úgy mondanám , hogy létezik egy Teremtõ.Ez a teremtõ erõ mindenhol megtalálható. Nem kell bántani az ateistákat , hiszen ez a bolygó pont azért van , hogy valamiben kételkedjünk , ez egy tanulóbolygó.Tudat alatt az összes ember tudja , hogy van egy Teremtõ , csak hát az ego...Egyszer õk is rá fognak jönni , hogy van Isten , ha nem is ebben az életben , de a következõ életeikben biztos. Mindenki Istentõl van és egyszer mindenki befog újra olvadni Istenbe.
Tisztelt Kérdezõ! Nem tudom mennyire ismered Darwin életútját. Tudod-e azt róla hogy Õ valójában egy bukott keresztény ember volt. Teológiai tanulmányai voltak, biológiát életében nem tanult. Hosszú éveken át nem merte kiadni írásait. A fajok eredetével kapcsolatosan felállított teóriájára pedig soha, mondom eddig még soha egyetlen egy (!!!) bizonyítékot nem találtak.Szóval olvass utána életútjának is.
A mai vallások hamarosan kihalnak. Az evolúció helyes megállapítás. De nem hiszem hogy ez lenne az igazi bizonyíték. Ha valaki belemélyed a kozmológiába akkor kérdések hada foglalkoztatja sok elmélet, érdekes feltevések. HA ránézünk az Univerzumra akkor valahogy azt tapasztaljuk hogy semmi értelme és ez benne a legnagyszerûbb. Sokan nem bírják elfogadni hogy létezésünk a véletlen mûve és végül is az egysejtûekbõl fejlõdtünk ki bár az is lehet hogy egy idegen civilizáció számítógépes játéka vagyunk vagy egy hatalmas szimuláció része. Sokszor tapasztalom hogy az Õsrobbanást nem hiszik el pedig a pápa is elismeri. Tulajdonképpen a vallás egyik mentsvára hiszen jól belehet adni hogy az Õsrobbanást a Teremtõ indította be. Aki az Õsrobbanást cáfolni akarja az magyarázza meg a Világegyetem tágulását és a mikrohullámú háttérsugárzást. Az Õsrobbanás egy tudomány egyik biztos pontja. Az már vita tárgya lehet hogy volt e valaki aki be indította? Tegyük fel hogy volt, nagyon valószínûtlen lenne ha csak mi lennénk az egyetlen intelligens lény az Univerzumban és az is, hogy hatással lenne életünkre egy bizonyos Teremtõ. Az is lehetséges hogy egy kvantumátmenet volt az Õsrobbanás. Szvsz valami ilyesmi történt. Nevezhetjük ezt Istennek de õ neki nem volt választása. Ma a tudomány fénykorát érjük és már sci-fi be illõ kérdések kérdésekre keressük a választ. Hamarosan válaszokat kapunk kérdésinkre.
"A fajok eredetével kapcsolatosan felállított teóriájára pedig soha, mondom eddig még soha egyetlen egy (!!!) bizonyítékot nem találtak." Katasztrófa, hogy milyen emberek vannak.
Kedves utolsó! Rendben, akkor menjünk bele valamennyire a dolgokba. Kiindulópontnak kezdjük azzal, hogy 50% hogy van Isten, 50% hogy nincs Isten. Ha nincs Isten, akkor nyilván Biblakérdés sincs, de ha van Isten, akkor sokat nyom a latban a könyv tartalma. Elõször is azt a kérdést tenném fel, hogyha van Isten akkor vajon milyen úton lehetne õt megközelíteni? Az ember kapásból rávágná hogy például a természettudománnyal, mint korunk egyik legkiválóbb eszközével. De ha van Isten, akkor vajon mi emberek tudnánk-e bizonyítani Isten létezését természettudományos eszközökkel, ha Isten nem akarná hogy mi tudjunk róla? Adódik a válasz, hogyha Isten nem akarná, hogy tudjunk a létezésérõl, akkor mindent megtenne annak érdekében hogy ne tudjuk bizonyítani a létezését se természettudományos, se más eszközökkel. De ha Isten akarja, hogy tudjunk róla akkor nyilvánvalóan neki kell valamilyen forrást adni, hogy igenis õ létezik, ami majd az embereknek bizonyíték lesz. Az ember, tehát csak abban az esetben tudja bizonyítani Isten létezését, ha Isten is akarja hogy tudjunk róla, ez egy remélem elfogadható. Isten azonban érdekes módon egy nagyon egyszerû módot választott a kapcsolatfelvételre, egy könyvet. Tudom, hogy nem szereted a Bibliai Igéket, de kérlek ezt most olvasd el: "Tudván elõször azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektõl indíttatva szólottak az Istennek szent emberei." (2pét 1.20-21) A döntõ kérdés tehát az, ez igaz-e amit a Biblia állít. Innentõl fogva azt kell leellenõrizni hogy a könyv Istentõl van-e vagy sem. Én meggyõzõdtem arról, hogy a könyvet egy felsõbb intelligencia ihlette, és elfogadom, mint Istentõl jövõ üzenetet. Ez az én véleményem.
Feltûnt hogy ha egy ateista egy kereszténnyel vitázik, és az nem adja be a derekát, elõbb-utóbb a keresztény bevág valami olyat hogy "annyira ostoba vagy hogy nem vagyok hajlandó veled vitázni" dolgot. Szerintem ez sokat elárul a keresztény szellemiségrõl. Vagy egyetértesz, vagy hülye vagy. Igaz pár száz éve még a "vagy egyetértesz, vagy meghalsz" mentalitás uralkodott, szóval azért a kereszténység is képes fejlõdni. Ezt meglepõdve tapasztalom. Ha létezne még az inkvizíció gondolom az elsõ dolgod lenne most rám küldeni... :) Szép estét!
Kedves 01:10! A logikádat nem tartom helyesnek a témával kapcsolatban, és ha úgy tetszik bizonyos állításaidat. Ha pedig most belemennék abba hogy miért, akkor úgy látom, hogy egy hosszú vita kerekedne belõle. Én egy olyan emberrel, aki látszólag ennyire elfogult nem tudok mit kezdeni. Erõszakoskodni pedig senkin nem fogok, mert az nem az én asztalom. Tehát nem tudok tenni mást, mint hogy tudomásul veszem a véleményedet. További szép estét kívánok Neked is!
* Roosevelt-nek. Fáradt vagyok már, sry. Ezt viszont kifejthetnéd hogy hol állítottam én kész tényeket, amiknek utána kell nézni...
Megjegyzem még így utólag, hogy az írásodban sok ténynek beállított elmélet nem fedi a valóságot. Az elkötelezett elfogultság és a mások véleményének tiszteletben tartása miatt, én ezen dolgok elemzésébe nem kezdek bele, de mindenkit intek arra, hogy aki olvassa, az alaposan nézzen utána a dolgoknak, meglepõ infókra fog bukkanni :-)
Kedves 00:36-os válaszoló! Úgy gondolom teljesen értelmetlen veled társalognom, mégpedig azért a te hozzáállásod a dolgohoz túlságosan elfogult ahhoz, hogy eszmecserét folytassak veled. Te már eldöntötted magadban, hogy egyáltalán nem bizonyíthatók a Bibliában leírtak, így hát hiába is fáradoznék eléd tárni bizonyos tényeket, biztosan találnál benne kifogást, ez pedig így feleslegesen elfecsérelt idõ lenne. Most kb olyan érzésem van, amikor korábban a kutatók tényként állították be, hogy Mózes könyveit nem írhatta Mózes. Az egyik ilyen elmélet volt, hogy az õ korában még a héber írás nem létezett. Ez a tény már megdõlt ám még mindig vannak olyanok, akik rendíthetetlenül kitartanak amellett hogy Mózes könyveit nem Mózes írta. Hát erre az ember nem igen tud mit mondani, csak annyit, hogy "Ha te így gondolod, ám legyen, vélekedj így" Az ateizmus irracionalitásával kapcsolatban azért remélem nem haragszol meg ha figylmedbe ajánlom Brátán János írását, aki maga is ateista családban nõtt fel. Vagy ha téged nem is érdekel, akkor talán majd mást, aki érdeklõdik a téma iránt: http://bratan-bratan.blogspot.com/2008/03/miert-nem-vagyok-a.. Minden jót!
Hozzáteszem persze hogyha a második bekezdés kizárólag Istenre vonatkozik akkor sincs igazad, mert éppen az igazi Istenismeret hiánya okozta a problémákat a középkorba, amikor olyan istenképet tártak az emberek elé, ami nem tükrözi a valóságot! Ez a probléma pedig sajnos az egész történelmen végighúzódik...
Kedves 23:18-as válaszoló! "Igen tévedett, de ennyit a Biblia is téved.Van benne éppen elég egymásnak ellent mondó "tény". Nem kell sokat keresni, ott vannak jézus felmenõi." Kérdés, hogy kinek mi a tény. Az viszont most valóban tény, hogy a teológiai ismereted nincs éppen a helyzet magaslatán, - kérlek bocsáss meg hogy ezt mondtam - ugyanis ha tudnád azt, hogy egy Bibliai könyv keletkezésénél az ihletettség nem tollbamondás útján történt, ahogyan bizonyos protestáns teológia képviseli ezt az elvet, akkor nem jönnél ezzel az elfogult kifogással. A Bibliának ugyanis nem a szavai ihletettek, hanem a szerzõk áltak ihletés alatt, akkor amikor bizonyos gondolatokkal az Isten Lelke hatására átitatódtak. Az pedig, hogy milyen formában fogalmazták meg, rájuk lett bízva, így pedig kissebb dolgokban elkövethettek olyan hibákat, ami nem befolyásolja az isteni üzenet súlyát a szövegben. Bár ha szereinted lényegi kérdés az üdvösség szempontjából hogy Jézus felmenõi között milyen emberek voltak, akkor ezt a szõrszállhasogatást rád bízom, engem ugyanis nem érdekel. A Holt-tengeri tekercsek között is néhol hiányos a héber szöveg, mégsem csinál belõle egy szakértõ sem gondot, sõt! Csodálkoznak hogy innentõl számolva 2200 év alatt csak olyan kis mértékben hibás a szöveg, és a lényegi mondanivaló nem torzult.: "Csodálatos dolog, hogy mintegy ezer év alatt oly csekély változáson ment át a szöveg. Amint a tekercsre vonatkozó elsõ cikkemben is mondottam, abban van a lelet legfõbb jelentõsége, hogy alátámasztja a maszorétikus hagyomány megbízhatóságát... Nincsen semmi az egész anyagban, ami megváltoztatná a Biblia vallásos tanításáról való eddigi ismereteinket." (Millar Burrows: The Dead Sea Scrolls. 304-305. l.) "Addig csak puszta kitaláció amit az uralkodóosztály talált ki a buta köznép féken tartására és irányítására, mert jaj ha öntudatra ébredtek volna, és egyszerre lázadtak volna fel. Bármelyik uralkodóosztályt megdönthették volna. " Tévedsz. A Biblia könyvei elsõ könyvei ugyanis az i.e. XV. században keletkeztek, és az i.sz. I. század második végén zárult le a kinyilatkoztatás. 1600 év alatt sehol sem használták hatalmi célra a Bibliát az ókorban sõt, a Zsidók, és az Õskeresztények megbecsülték, ennek köszönhetõ a gondos másolás is. De ha a középkorra célzol, akkor ott is tévedsz, ugyanis a IV. század után, amikor a Kereszténység egy része hatalmi pozícóba került, akkor a Biblia terjesztése helyett a pogány szokásokat adták el a népnek Kereszténység néven. A Biblia pedig több évszázadra el volt zárva, nemzetközi fordítások nem készültek pont azért, mert lepelezte volna az Egyház bûneit. Hibás gondolkodás tehát az, hogy a Bibliát használták volna fel a nép manipulálására, éppen az, hogy nem lehetett hozzáférni. Isten pedig egyértelmû jeleket adott magáról a Bibliában hogy õ igenis létezik, de ezek a jelek egy elfogult embernek vagy érthetetlenek, vagy ismeretlenek, ahogyan az Írás arról bizonyságot tesz: "Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg." (1Kor 2, 14) "Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végsõ idõig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás...és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik, "(Dán 12, 4;10)
Megint az a problema, hogy a keresztenyseget, sot, magat a vallas jelenseget es letjogosultsagat megkerdojelezed egyetlen kiragadott reszlet alapjan.Ahogy elottem is irtak, a Teremtestortenet szimbolumokkal van atszove, a Biblia nyelvezete, vilagkepe pedig az akkori szinvonalhoz illeszkedik.Inkabb azon kene tullepni, hogy reszismeretek birtokaban kritizaljatok a keresztenyseget, es a formaval foglalkoztok, nem a tartalommal. Mindig olyasmikbe kottok bele, mint a teremtestortenet, meg az egyhaz altal elkovetett gonoszsagok, stb. Erdekes, a Hegyi Beszedet, vagy Jezus peldazatait nem kritizalja senki.
"Hol látsz te az univerzumban mérnöki tervezést?" Idézet: "A véletlen definíciója: Céliránytalan összevisszaság az állandóság teljes hiányával." Ezzel szemben látható a kozmoszban: naprendszer, tejútrendszer, csillagrendszer, spirálgalaxisok, extragalaxisrendszer, metagalaxisrendszer, gigantikus rendszer. Napszakok, évszakok, periódikus váltakozása, és magát az anyagot alkotó atomok is rendezettek, és periódikus rendszerbe soroljuk õket. "A bolygók és csillagok keringési sebességét, nem változtatják véletlen folyamatok, hanem óramû pontossággal haladnak. Keringési irányukat és pályájukat sem változtatják véletlen folyamatok, hanem meghatározott pályákon és keringési iránnyal mozognak. Az atomok világa ugyanilyen precizitással mûködik." A "kozmosz" szó jelentése: rend; elrendezés; rendezettség.

Nalam nem fer ossze a keresztenyseg a hazafiassaggal. Erti ezt valaki?

Romai katolikus vallasu vagyok, gyakorlom is, de vannak dolgok amiket nem tudok elfogadni. Mar a csapbol is az folyik, hogy a magyarsag igy, a magyarsag ugy. En ezt nem erzem. A miseken a predikacio sokszor az egyenlosegrol, elfogadasrol szol, es ez nalam vallas nelkul is egyertelmu lenne. Nem tartok se tobbre, se kevesebbre egy bolgart, amerikait, afrikait, vagy magyart. Emberek vagyunk, es az orszag hatarokat is emberek huztak meg es ez nekem nem jelent semmit. Ez valami "defekt", ugye?

Legjobb válasz: Hazafiság nem azt jelenti, hogy mi vagyunk az istenek és más népeket lenézünk. Az a szélsõséges nacionalizmus. A hazafiság azt jelenti, hogy tisztában vagy a hazád történelmével (amiben benne van a kereszténység), kultúrájával, tudod, hogy hol vannak a gyökereid. Gyökerek nélkül elviszi a fát a szél. Az embernek egy hazája van és azzal, hogy én azt kimondom, hogy nekem ez a kis ország, ami a szülõföldem fontosabb, mint Amerika, Vietnam vagy Pápua Új-Guinea, attól még nem nézem le õket és nem vagyok rossz keresztény. Az amerikainak, a vietnáminak és a pápuának meg a saját országa a fontos és ez így van rendben.

Én értem, bár nem ilyen sommásan fogalmaznék. Valóban, a kereszténység felebaráti szolidáris értékrendje nemzetek feletti. Viszont attól, hogy valaki keresztény, még szeretheti a hazáját.
Hazafiság nem azt jelenti, hogy mi vagyunk az istenek és más népeket lenézünk. Az a szélsõséges nacionalizmus. A hazafiság azt jelenti, hogy tisztában vagy a hazád történelmével (amiben benne van a kereszténység), kultúrájával, tudod, hogy hol vannak a gyökereid. Gyökerek nélkül elviszi a fát a szél. Az embernek egy hazája van és azzal, hogy én azt kimondom, hogy nekem ez a kis ország, ami a szülõföldem fontosabb, mint Amerika, Vietnam vagy Pápua Új-Guinea, attól még nem nézem le õket és nem vagyok rossz keresztény. Az amerikainak, a vietnáminak és a pápuának meg a saját országa a fontos és ez így van rendben.
Senki nem lesz jobb vagy rosszabb attól, hogy XY nemzetiséghez tartozik. Nem a származása határozza meg az embert, hanem az erkölcsi értékrendje, az, hogy mennyire válik szorgalmas, becsületes, jóravaló, igaz emberré. A nemzetiségnek, nyelvnek vagy bõrszínnek innentõl fogva nincs jelentõsége. Én amikor ez a kérdés felmerül, mindig azt mondom, hogy én az emberiségnek vagyok az "állampolgára". A nemzeti ünnepeket tiszteletben tartom, kitûzök egy kokárdát, eléneklem a Himnuszt, satöbbi, mert így illik. De nem tartom magamnak semmiben sem különbnek attól, hogy magyar vagyok.
Nem vagy kretén. Örülj neki. A hazafiság, nem egyenlõ mások kiközösítésével.
Te gondolkodsz normálisan. Szóval mitõl lennél jobb, mint teszem azt egy spanyol katolikus? A túlzott magyarkodás szerintem nem éppen keresztény dolog, hiszen Isten szemében elvileg mindenki egyenlõ. Inkább onnan fújhat szél, hogy a jobb oldali, konzervatív pártok mindig jobban támogatják az egyházat pénzzel, a törvénykezésben is jobban kedveznek neki (pl amikor 1-2 éve ment az abortusz kampány) és így kialakult valamilyen kötõdés.
Már csak azért sem fér össze a kereszténység a nagymagyarkodással mert Jézus és a tanítványai zsidó emberek voltak.
Nem vagy ezzel egyedül Testvérem.
A kérdező hozzászólása: Kedves 5-os. Megertelek teged is, es koszonom a valaszod, csak bennem pont ez nincs meg. Ha papua uj guinea-ba sodorna az elet, akkor is "csak" embernek ereznem magam es nem magyarnak. Az en idealista vilagomban nem lennenek nyelvek es orszaghatarok, csak emberek. Persze ennek is megvan a szepsege, mert rengeteg erdekes, szep kultura letezik, de ezek szerintem hatarok nelkul is meglennenek a foldrajzi tavolsag adta szocializalodas okan. 6-os neked kulon koszonom a valaszt, nagyon szepen fogalmaztad meg az en gondolataimat! :) Persze a tobbieknek is koszonom a valaszt!
A katolikus tanítások elõtérbe helyezik a vallási nemzetet a világi nemzettel szemben. Nem is kell többre tartani a saját nemzetet, nem attól vagy hazafi, hanem attól, hogy a közösséghez tartozónak érzed magad, és ragaszkodsz hozzá.
kedves Kérdezõ. Jézus sosem tanította a nacionalista szellemet. Testvérek vagyunk mert egy õstõl származunk. Másrészt Isten megígért új világában nem lesznek nemzetiségi kérdések, mert megszûnnek az országhatárok. Jézus egységre hívja a követõit, ami nem vezet szakadáshoz, az emberek között. Ezért is használja a Biblia versekben, a "minden nemzetbõl, törzsbõl, nyelvbõl" kifejezést. Katy Weaver
A hazafisággal összefér. Krisztus és az apostolok is arra tanítanak, hogy fogadd el a feljebbvalót, engedelmeskedj neki (persze sajnos a köztársaságokról és a korrupt politikusokról nem ír... :( ), tartsd meg a jó világi törvényeket, fizesd meg az adót...stb. A Biblia arra nevel - és a mai világra lefordítva - hogy legyél jó állampolgár és szeresd a hazádat, de ne bálványozd. Az már valóban nem fér össze a kereszténységgel, a túlzott nacionalizmus, amit - ha római katolikus vagy, akkor külön figyelmedbe ajánlom - már a kezdetekkor elítéltek a pápák és a szocializmussal említették egy lapon. Isten nem hiába alakította úgy, hogy külön népek legyenek, amik aztán saját országot alakítottak. Ezeket úgy kell megtartani amilyenek, de mellette tiszteletben kell tartani más népek jogát arra, hogy õk is ugyanúgy szeretik saját hazájukat, mint mi a miénket.
Másrészt attól, hogy az országhatárokat emberek alakították, miért kéne elvetni. Ez nem jó magyarázat. Ez alapján el kellene vetni a világi törvényeket, az oktatási rendszert, az egészségügyi szolgáltatásokat, a pénzt, sõt még a szexualitást is például. Ez pedig emlékeztet engem a középkori kathar eretnekségre, amely abból a duális világképbõl indult ki, hogy minden ami földi, az nem Isten, hanem a gonosz szüleménye, ezért elvetendõ és csak a legkisebb mértékben szabad ezekkel érintkezni. A világnak az ilyen megosztása teljesen ellentétes a Krisztus tanításával.
Ha nem fér össze, lehet eltakarodni Magyarországról, csövi.

Akik az Európaiak megjelenése elötti időkig más kontinensen éltek és önhibájukon kívül nem ismerhették a bibliát sem a kereszténységet a pokolba kerültek?

Legjobb válasz: Honnan tudjuk? Hát jártunk mi ott? Én még mindig azt tartom, hogy az számít, hogy milyen ember vagy.

Honnan tudjuk? Hát jártunk mi ott? Én még mindig azt tartom, hogy az számít, hogy milyen ember vagy.
Dehogy kerülnek. Pusztán emiatt legalábbis nem. Isten minden ember esetében egyedileg és igazságosan ítél.
A kereszténység alapon nem arról szól, hogy "tartsd be a tízparancsolatot, különben neked annyi." A kérdés ennél nem kicsit árnyaltabb: minden embernek van lelkiismerete, ami szerint cselekszik + Isten elnézi a tudatlanság idejét (= nem kér számon olyasmit, amit az egyén nem tudott). Szerintem ne irigyeld azokat, akik nem ismerik a kereszténységet; mert jobb kegyelemben élni. Szerintem. :)
Nem. Pontosabban a következõképp enyhült a dolog: Eleinte úgy gondolták, hogy aki nem keresztény, az nem juthat a mennybe, csak a pokolba. Ilyenek például a meghalt csecsemõk, vagy a Krisztus elõtt élt emberek, vagy akik olyan helyen éltek, ahol nem volt kereszténység. A középkorban kitalálták a pokol tornácát: aki önhibáján kívül nem keresztényként halt meg, az oda került. De 2007-ben 16. Benedek eltörölte a pokol tornácát, tehát így ezek az emberek a mennybe kerülhetnek. Egyre kevésbé szigorú a vallás :)
"Dehogy kerülnek. Pusztán emiatt legalábbis nem. Isten minden ember esetében egyedileg és igazságosan ítél." Tehát, ha én egy törzsi társadalom tagja vagyok és nem tartom be a tízparancsolatot (mivel nem is ismerhetem), akkor azért nem jár büntetés? Ez alapján akkor azoknak a legjobb, akik nem ismerik a kereszténységet, kezdem irigyelni õket. :D
ilyen erõvel 1 keresztény se jut el a paradicsomba, mert nem ismeri a Koránt.hacsak nem repíti levegõbe magát Allah által vezérelve XD :)
Igen, igazad van #15, a lelkiismeretnek semmi köze sincs a valláshoz, hanem ez egy születésünk óta masszívan belénk épített iránytû, amely minden élethelyzetben kiértékeli tetteinket, és képes még saját magunkat is elítélni, és amelynek éppen abban van az értéke, hogy akár az aktuális társadalmi értékrendnek is képes ellentmondani, ha azok éppen nem emberségesek, vagy nem igazságosak... Ezért lehet azt mondani, hogy a lelkiismeret szerinti megítélés a legigazságosabb minden ember tekintetében...
"csak azt veszed észre, amit akarsz, azaz ami megegyezik az eddigi elképzeléseiddel, álláspontoddal" Szóval tipikus vaskalapos, szemellenzõs "szabadgondolkodó" :) ))
A te eddigi kommentjeid pedig rólad árulnak el valamit: csak azt veszed észre, amit akarsz, azaz ami megegyezik az eddigi elképzeléseiddel, álláspontoddal. Csakhogy így teljesen felesleges kérdezned, nem fogsz elõrébbjutni. Ha esetleg valamikor a jövõben õszintén érdekelnek majd a válaszok, akkor olvasgasd át még egyszer az egészet, és próbáld meg õket elfogadni és értelmezni. Ja, és nem kellene általánosítani sem, durva érvelési hiba. Üdv. :)
A kérdező hozzászólása: Az utolsó kommenthez csak annyit, hogy ez mindent elárul a keresztény vallásról.Az ilyen ellentmondások miatt képtelenség a bibliát is komolyan venni.
Igen, pokolra kerülnek, mivel senki sem üdvözülhet, csak az, aki hisz Jézusban. Isten nem adott nekik prófétákat, meg bibliát, de adott lelkiismeretet, és ha mást nem ist, annak parancsait biztosan megszegték. Másrészt az üdvözülés nem jog, hanem kegyelem. Istentõl függ, hogy kinek adja, és kinek nem.
#14 Javaslom csapj fel egy pszichológia könyvet és nézz utána mi az a lelkiismeret. Semmi köze nincs a valláshoz, "isteni jóhoz", teljesen máshonnan ered. Pont emiatt nem érdemes alapnak venni, a társadalmi értékrendet tükrözi.
Nem olvastam a többi hozzászólást a kérdésben, de annyit tudok mondani a Biblia alapján, hogy azok, akik nem ismerik, vagy nem ismerhették meg az egy igaz Isten törvényeit, azok a SAJÁT LELKIISMERETÜK ALAPJÁN lesznek megítélve. Ugyanis, ha nem azt cselekedjük, amit a lelkiismeretünk diktál, akkor bûnt követünk el. A lelkiismeret nem keverendõ össze az önzõ akarattal! A lelkiismeret mindig a helyes utat mutatja meg, és az az igazságos, ha csak olyat kérnek rajtunk számon, amirõl tudjuk, hogy helyes vagy helytelen megcselekedni. A lelkiismeret gyakran harcban áll az akarattal... Röviden ennyi. :)
Nem, nem jutnak a pokolra.a pokol, mint a halál utáni végzetekig tartó szenvedések helye, egy emberi kitaláció, a tömegek irányítására, megfélemlítésére találta ki a keresztény egyház. a pokol létezhet mindenki számára, vallástól függetlenül, és megtapasztalható, amikor "Sötét idõket él az illetõ" tele van feldolgozatlan félelmekkel, gyûlölettel, haraggal, szeretetlenséggel, önzéssel, de ez mindig csak ideiglenes állapot, és lehet rajta változtatni.
a Biblia azt tanítja, h senki sem hal meg anélkül, h hallaná az evangéliumot, és Krisztus elõtt is létezett a 10 parancsolat, amint a Biblia mondja, h nagy Isten neve a pogányok közt! Ezt Krisztus elõtti idõben mondja. Mivel az ember eleve Istentõl függõnek teremtetett, ezér anélkül is fel kell ismernie, h Istenre van szüksége, h hallana róla. Aki esetleg beletartozik ide, és nem ismerné fel, az kárhoztatattna.
"Azért az kicsit furcsa , hogy ha olyan következetes és elõrelátó isten miért nem küldött más kontinensekre is prófétákat vagy miért nem jelent meg az ott élõk álmaiban" És ha még gondolkodni is képes lennél, akkor a fenti mondatokat továbbgondolva választ tudnál adni a kérdésedre.
A kérdező hozzászólása: Azért az kicsit furcsa , hogy ha olyan következetes és elõrelátó isten miért nem küldött más kontinensekre is prófétákat vagy miért nem jelent meg az ott élõk álmaiban vagy miért nem tudatott magáról valamilyen formában.Nem ez lenne a legkézenfekvõbb?Ilyen alapvetõ ellentmondások és következetlenségek jellemzik az egész bibliát és magát a keresztény vallást is.
A kérdező hozzászólása: Én úgy értem, hogy akik nem Európában éltek(Ausztrálok, Amerikai indiánok stb.)nem lehettek hívõk mivel nem ismerhették a kereszténységet és nem a saját hibájukból hanem mert senki nem ismertette meg velük azt.Velük isten mit kezdett miután meghaltak?Bekerülhetek a mennybe?
A (világi) pszichológia tudományában a lélek és a lelkiismeret fogalma valóban nem ugyanaz, mint a kereszténységben. Csakhogy maga a szó és az eredeti jelentése a kereszténységben született meg. Tehát a pszichológia innen kölcsönözte a fogalmat, csak más jelentéstartalommal töltötte meg. És vannak keresztény pszichológusok is ám... :)

Annak idején Géza fejedelem felismerte, hogy ha nem vesszük fel a kereszténységet, a környező népek beolvasztanak minket. Most is ez lesz a helyzet, ha nem táncolunk úgy, ahogy az EU fütyül?

Legjobb válasz: 3 056 027 ember igenis kinyilvánította, hogy be akar lépni az EU-ba az, hogy a másik négymillió nem ment el szavazni az az õ bajuk. Egyébként EU nélkül kb. Albánia szintjén lennénk, vagyis inkább Bulgária...

3 056 027 ember igenis kinyilvánította, hogy be akar lépni az EU-ba az, hogy a másik négymillió nem ment el szavazni az az õ bajuk. Egyébként EU nélkül kb. Albánia szintjén lennénk, vagyis inkább Bulgária...
Nem, most akkor olvasztanak be, ha úgy táncolunk, ahogy az EU fütyül.
Hát tudod, mi akartunk belépni ebbe a klubba. Most pedig figyelmeztetnek, hogy a klubtagságnak nem csak elõnyei vannak, hanem bizonyos szabályai is, amiket be kell tartani. Ha te ezt beolvasztásnak érzed, akkor inkább ne legyél tagja semmilyen csoportnak. Egyébként is, mi, magyarok nagyon szeretünk széllel szemben vizelni. Utána meg csodálkozunk.
Egy olyan népet, amelyik az Ibériai-félszigetig felforgatta Európát nem valószínû, hogy be tudtak volna olvasztani bárhova is...
70% én kérek elnézést! kevertem a kettõs állampolgársági szavazás adatokkal. Igazad van valóban 3 millió megtévesztett volt. Nem azért mert csatlakoztunk, hanem azért mert feltétel nélkül csatlakoztunk ...
3millióból csak 1, 8 millió szavazott a csatlózásra. Már a kampány is érdekes volt, egyszer került a kezembe, hogy miért szavazzunk nemmel ... Szinte minden pontja teljesült. Érdekes, hogy akkor ez nekem sci-finek és butaságnak tûnt ...
Ez bõvebben leírja a kalandozások korát: http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/kozepkor/hadjaratok/kal.. A korabeli történetírók túloztak és idõnként némileg megváltoztatva közölték az eredményeket, de azért összességében elfogadható ez, bár egyes részletei vitatottak. Augsburgnál néhány ezer német lovag (4-6000) állt szemben 15-20000 magyarral, bár a lovagok segítõi, a fegyverhordozók, lovászok, akik maguk is katonák voltak, számbelileg majdnem kiegyenlítették a létszámot, a magyar túlerõ valószínû, ha nem is jelentõs mértékû. Végül igazi csatára nem került sor, csak ütközetre, de ekkor már világos volt a nyugati haderõk fölénye, ami addig azért nem jelentkezett, mert addig nem voltak elég szervezettek, mire elegendõ számban összevonták õket, a magyarok vagy gyõztek, vagy továbbálltak.
Augsburg környékén érdekes módon nem találtak csatára utaló jeleket ... "német sereg 10 000, a magyar 100 000 fõt számlál" egy idézett a forrásból, már ez is gyanús, hogy egy réten ilyen túl erõ mellett gyõzött a német. Késõbbi források persze, próbáltak finomítani a túlzásokon, de szinte bizonyos, hogy az összes forrás csak erre tér vissza.
Mutass már nekem egy forrást, ahol gézát pogánynak írják? ja, hogy nem a római kereszténységet üdvözölték? 1000ben Római volt az újító egyház, akik ráadásul a leggyengébbek voltak ( gondoljunk csak bele szövetkezni kellett nekik a "barbár németekkel a fennmaradásért"... Német-Római birodalom ) Nem véletlenül hívják az ortodox ágat az "igaz hitûnek" ..
Szerintem egyfajta párhuzamos valóságban élünk utolsó. Nem az Eu nélkül élnénk, hanem Euban élünk jelenleg Albánai szintjén. Sok sikert az ébredéshez. Rájönni ki kicsoda ma a világban. Lehet fájni fog.

Mit szimbolizál a kereszténységben a fordított pentagram (ötágú csillag)?

Úgy tudtam, hogy a fordított ötágú csillag sátánista jelkép mégis megtalálni néhány keresztény épületen is. Egyik példa a Notre Dame rózsaablakán látható hatalmas fordított csillag (keresőbe beírva így található: Amiens Rose Nord 1.jpg). De van még ezenkívül néhány hasonló eset...

Legjobb válasz: Passz. De nekem van egy ilyen szupi keresztem, ami nagyon tetszik. http://www.tempusmori.dk/images/gnostic-cross.gif Egy tipp csak ùgy a semmibõl: egyszer meg kellene forgatni azt a csillagot.

Passz. De nekem van egy ilyen szupi keresztem, ami nagyon tetszik. http://www.tempusmori.dk/images/gnostic-cross.gif Egy tipp csak ùgy a semmibõl: egyszer meg kellene forgatni azt a csillagot.
Az öt érzéket szimbolizálta, illetve a középkori keresztények úgy tartották, Jézus öt sebét testesíti meg, és védelmet nyújt a démonok ellen. http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagram#Christianity
A hajnalcsillag, Jézus jelképe, különösen meghosszabbított alsó ággal. http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Christian_morning_sta..
A kérdező hozzászólása: Igen, az egy csúccsal felfelé álló csillag jelentését ismertem, az öt érzéket, az ember jelképét, az öt jézusi sebet... De mi az oka annak, hogy itt (Notre Dame) megfordították a csillagot? De nem hosszabbították meg az alsó szárat mint a Hajnalcsillagnál. A régi világban különösen fontosak voltak a jelképek, nem úgy mint manapság egy átlagember számára. Tehát kell legyen valamilyen keresztény jelentése ennek a ténynek is...
Sátánista szimbólum. Nem hiába van rajta néhány keresztény épületen. Mond neked valamit az, hogy Illuminátusok? Bár lehet, hogy én is hülyes*get beszélek xD
A kérdező hozzászólása: Igen, szerintem aki életében egyszer is leült netezni már találkozott az illuminátusok fogalommal :) )) Raffay Ernõ könyveit olvastam, szerintem nagyon jók a visszamenõleges dolgok megértéséhez! Amint írtam is, ismerem a sátánista és kõmûves alkalmazását, de a kérdésem az volt, hogy van-e konkrét keresztény szimbólumértéke? Azt mégsem mondhatták a híveknek mikor elkészült ez a nem kis falusi templomocska, hogy hát ez a sátán jelképe, tetszik, nem tetszik, ez van. :) )) Szóval van-e keresztény jelentése, szimbólumértéke ennek a jelnek?

Melyik imádság a zsidó vallásban olyan alap ima, mint a kereszténységben a Miatyánk vagy az Üdvözlégy?

Legjobb válasz: A Sma Israelt minden vallásos zsidó ember még csukott szemmel reggel mondja el. Ezen kívül még a Mode ani ilyen, arra különbözõ dallamok is vannak.

A Sma Israelt minden vallásos zsidó ember még csukott szemmel reggel mondja el. Ezen kívül még a Mode ani ilyen, arra különbözõ dallamok is vannak.
Csak kis pontosítás: A Smá Izrael teljes egészében naponta kétszer ( reggel és este ) az elsõ vers a napi három imádkozás ( reggeli, délutáni, esti ) egyéb imáiban többször is. A másik legfontosabb ima a tizennyolc áldás ( smone eszré ), amit állva mondunk ( ezért a másik neve Ámidá ) és csendben. ( És valójában nem 18, hanem 19 :) ) Ezt mind a három imádkozásban mondjuk. A szombati imákban rövidebb, az egyébb ünnepkor hosszabb.
Ez: "... „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyébõl, minden erõddel!” (MTörv 6, 4-5). Ez a hitvallás, amelyet a vallásos zsidók naponta háromszor imádkoznak el... ( http://www.hagiosz.net/?q=feltekeny9 )
Az elso valaszolo mar elmondta : Halld Izrael... (Sma Jiszrael)
A "Miatyánk" és az "Üdvözlégy" csak a Katolikus Egyházban alap ima. A "Miatyánkot" ugyanis vannak, akik egy mintaimának értelmezik. Ebben az esetben nem mondják el többször egymás után a szöveget, pusztán az ima gondolatvonalán haladnak. Az "Üdvözlégy" pedig a Mária-kultuszhoz kapcsolódik, meglepõdnék, ha például protestáns körökben imádkozna így valaki.
Én református vagyok, és mégis imádkozom a Miatyánk és Üdvözlégy Máriát! Szerintem nincs abban semmi rossz. Nem, nem részesültem katolikus neveltetésben...
A kérdező hozzászólása: Az elsõnek köszönöm. A kioktatást is. Tisztában vagyok, h a Miatyánk és az Üdvözlégy milyen ima. És amúgy a reformátusok is imádkozzák mind a kettõt. De nem ez a lényeg, mert nem ez a kérdésem. Hanem hogy imádkozik egy zsidó? Mi az "alap" imájuk? Mint a róm.kat-nál a Miatyánk, Üdvözlégy?
pontosan, a Semá. Bár nagyon eltérõ az írása a szónak.
7-es! a "Shema Israel"-t naponta 4-szor mondjuk! ugymint, ; Sahrit-kor, Amidah-kor, Arvith-kor, es a Kyriat Shema! reggel csak a Mode Ani Milefanekha-t mondjuk el a ritualis kezmosas-(al netilat yadaim)-utan! a reggeli Shema-(Sahrith idejen)-szigoruan idhoz van kotve!
-"Shema Israel Adonai Elohenu Adonai echaD!"- -(Baruch shemkevod malkhuto leolam v'eD!)- -v'avta et Adonai eloekha uv-kol-meodekha:v'ayou adevarim ael acher anokhi metsavekha ayom levavkha:v'chinane-tam levanekha, v'dibarta-bam b'chivtekha b'vetekha uvletekha vaderekh, uvchokbekha, uvkoumekha:ukchartam leot al yadekha: v'ayu letotafot ben enekha:uktavtam al mezuzot betekha uvicharekha!"- hat kb ez felel meg nalunk zsidoknal a kereszteny "miatyanknak"!
mellesleg a coran egyik szurat-ja is hasonlo! igy szol, ; -"udvozlett allahnak a vilag uranak, teged imadunk, hozzad rimankodunk, hogy olyanokka valjunk akiknek a javat akarod, es akik mentesek a tevelygestol.."-

Hogy jutott el a kereszténység a rituális kínzásoktól az inkvizíciókon át, a "megbocsájtás vallásáig"?

Rájöttek hogy így könnyeben eladható?

Legjobb válasz: 3! Te rendszeresen felhozod a kifogásokat és mentegeted az egyházadat. Ok értem, hogy a tiéd és biztos, hogy a legjobb ... De jó volna, ha legalább a saját pápádra figyelnél aki nem magyarázta az egyház bûnei, hanem elismerte és bocsánatot kért. Ez sokkal becsületesebb /számodra: sokkal jobban illik egy hívõhöz, mint a folytonos magyarázkodás és az akkori politikára mutogatás. Senki nem mondta, hogy tövig kell nyalni az akkori királynak. Bocsi, ez így nem igaz, mert pl: Huszt Jánosnak, Zsigmond menlevelet adott mégis nagyon buzgón kivégeztétek!

3! Te rendszeresen felhozod a kifogásokat és mentegeted az egyházadat. Ok értem, hogy a tiéd és biztos, hogy a legjobb ... De jó volna, ha legalább a saját pápádra figyelnél aki nem magyarázta az egyház bûnei, hanem elismerte és bocsánatot kért. Ez sokkal becsületesebb /számodra: sokkal jobban illik egy hívõhöz, mint a folytonos magyarázkodás és az akkori politikára mutogatás. Senki nem mondta, hogy tövig kell nyalni az akkori királynak. Bocsi, ez így nem igaz, mert pl: Huszt Jánosnak, Zsigmond menlevelet adott mégis nagyon buzgón kivégeztétek!
Úgy, hogy az inkvizíció késõbb volt, ha egyáltalán volt és úgy ahogy azok tanítják.
A "szentgyökér" hozzászólók miért nem merik feltenni a nevüket? Talán mert kerítés mögött bátrabban ugat a kutya is?!
"Ez egy más világ volt: ekkor nem létezett "vallásszabadság", nem szabad mai szemmel nézni, azóta meg eltelt 500 év. " Ezzel egyáltalán nem értek egyet. A keresztény alapelvek 500 éve is ugyanazok voltak, mint ma és ha valaki azokat megszegte 500 évvel ezelõtt is bûnt követett el. Nem adhatsz felmentést csak azért, mert régen történt. Válaszolva a kérdésre: Régen a kereszténység/katolicizmus nem pusztán vallási kérdés volt, hanem az egyház egy fontos (elsõsorban) politikai szereplõ is volt. Az erkölcsi kérdéseket úgy alakították, ahogyan azt a politikai célok szükségessé tették. A mai világban az egyház már csak spirituális szempontból van jelen, ezért így "könnyebb" betartani a kereszténység tanításait, így már visszatérhetnek a gyökerekhez.
Isten mindig "megbocsájtó" volt. Ha kínoztak és belehaltál az megbocsájtás volt, bizonyította ártatlanságodat. Ha véletlenül túlélted a kínzásokat, akkor bûnös vagy és kivégeztek, hogy az Úr elõtt bocsánatot nyerj. (van kalap-nincs kalap ...)
A kérdés helyesen: hogyan jutott el a megbocsátástól a rituális kínzásokig és inkvizícióig?
Kedves 3/7-es! Az inkvizicó bizony nem világi befolyás alatt állt, hanem kimondottan pápai utasitás alatt. A Jezsuiták végezték ezt a dicstelen munkát. És nem kevés ember esett áldozatul ennek a szokásnak. Kinozták, majd megölték õket, és mindezt "Isten nevében". Rengeteg sok véfr tapadt a kezükhöz, nem csak itt Európában, hanem a meghóditott világrészeken, igy Amerikában is. A benszülött lakosságot tüzzel-vassal kényszeritették a hit felvételére, és ott is milliókat végeztek ki. Ezeket a kegyetlenkedéseket nem lehet letagadni, mivel történelmi események. Üdvözlettel: Judit!
Ajánlom neked ezt: Michael Hesemann: Sötét alakok. Elég sok mindent megmagyaráz helyettem is.
"Ezek az emberek varázslataikkal pénzt csaltak ki mindenkitõl, majd "gyógyfüveket" használtak, amiknek akár a páciens halála volt a kimenetele. A falusiak állatait ellopták és feláldozták, és hasonlók. Ezen kivégzések öbbsége tehát lopásért, rablásért, gyilkossági kísérletért és gyilkosságokért járó büntetések voltak. " Ne álmodozzál már, marhára nem volt jogos a büntetés! Sima javasasszonyok voltak, dudvákat szedtek, hogy segítsenek az embereken, meg sima bábaasszonyok és/vagy ártatlan emberek, akiket valamelyik rosszakarójuk bemocskolt.
Zsizsik! Nyilván voltak ilyenek is, ezekért kértünk bocsánatot. De ha minden ilyen embert megöltek volna, akkor nem 5000 áldozat lett volna, hanem százezrek.

Hogy fer ossze a keresztenyseg a rasszizmusal? (pl. cigany es zsido gyulolet)

- A tortenelem es a Biblia szerint Jezus zsido volt

Legjobb válasz: "Bizony megmondatott szemet szmért fogat fogért de bizonx mondom néktek szeresd a te ellenségedet..." Innentõl kezdve nem utálnak senkit akik betartják a Biblia tanításait. Embereket nem gyûlölnek de viselkedés formákat már annál inkább." utolsó benne is van a mondatodban,hogy csak azokat szeretitek akik betartják a Biblia tanításait. most akkor megmagyarázod a saját hülyeségedet? "ha csak azokat szeretitek akik titeket is szeretnek,mi jutalmatok van? hiszen a bûnösök is szeretik azokat akik õket szeretik." ha nem tévedek ezt Jézus mondta. szóval ez van, a keresztények marhára nem követik azt amit Jézus mondott,hazug állszent banda...

"Bizony megmondatott szemet szmért fogat fogért de bizonx mondom néktek szeresd a te ellenségedet..." Innentõl kezdve nem utálnak senkit akik betartják a Biblia tanításait. Embereket nem gyûlölnek de viselkedés formákat már annál inkább." utolsó benne is van a mondatodban, hogy csak azokat szeretitek akik betartják a Biblia tanításait. most akkor megmagyarázod a saját hülyeségedet? "ha csak azokat szeretitek akik titeket is szeretnek, mi jutalmatok van? hiszen a bûnösök is szeretik azokat akik õket szeretik." ha nem tévedek ezt Jézus mondta. szóval ez van, a keresztények marhára nem követik azt amit Jézus mondott, hazug állszent banda...
Igaz, senki sem több vagy kevesebb a származása miatt. Viszont más kérdés, hogy késõbb mi válik belõle. Pl. egyik kedvenc példázatom a Talentumról: bármennyi is adasson neked, nem áshatod el a föld alá. Modern szavakkal: mindig ki kell hoznod magadból a legjobbat. Ha egy bizonyos csoport lassan már kulturális okok miatt csak lopja a napot, esetleg bûnöz (tisztelet a kivételnek), akkor azt erkölcsileg rosszallhatom. Itt igazából kultúrák közti különbségek vannak, amit sokan nem néznek jó szemmel, és ezért lerasszistázzák õket. Meg ugye az általánosítás. De ez a tapasztalat. Zsidó alatt meg sokszor a sztereotipikus erkölcstelen pénzember képe jelenik meg elõttünk, ami szintén tapasztalatból fakad. Valóban bûnnek tûnik, ha emiatt általánosítunk és ítélünk el embereket, de akkor én bûnös maradok. A saját, családom és hazám érdekében.
tetszik ez a "csak magatartásformákat utálhatnak" itt most megint meg van az magyarázva, hogy amikor lenézik, meg lehordják azt aki nem a Biblia szerint él akkor nem is õt nézik le, hanem csak azt amit tesz.:-) akkor ezt magyarázzák meg annak akinek csak a magatartásformáját nézik le.mint a közismert filmben Fülöp atya, ad egy nyakast a gyereknek, és utána azt mondja, ezt nem neked adtam, hanem az ördögnek.
"Hogy fer ossze a keresztenyseg a rasszizmusal?" Sehogy sem. "Bizony megmondatott szemet szmért fogat fogért de bizonx mondom néktek szeresd a te ellenségedet..." Innentõl kezdve nem utálnak senkit akik betartják a Biblia tanításait. Embereket nem gyûlölnek de viselkedés formákat már annál inkább.
Az összes egyház mindig a saját érdekeibõl hazudozik hogy k éppen jól járjanak és a telejs csapatuk minél több pénzt tehessen zsebre. (10.Leo pápa - bûnbocsánatot biztosító cédulákat árult, gyilkosokank meg ilyeneknek ha volt elég pénzük rá - csak hogy újabb katedrát építhessen) Amúgy meg h ajól tudom több elvetemült csoport is keresztény - Klu Kuxosok meg a többi hasonló csapat. Amúgy a cigányok eléggé vallásosak. Zsidók is csak õk megint másképp.
"tetszik ez a "csak magatartásformákat utálhatnak" itt most megint meg van az magyarázva, hogy amikor lenézik, meg lehordják azt aki nem a Biblia szerint él akkor nem is õt nézik le, hanem csak azt amit tesz.:-) akkor ezt magyarázzák meg annak akinek csak a magatartásformáját nézik le." Kicsit beszûkült a gondolkodásmódod. Arról van szó, hogy nem utáljuk az embereket, jó viszonyt ápolunk minden fajjal. De: a lopás az bûn. Bármilyen faj kövesse is el. Ugyanez vonatkozik a gyilkosságra. Ha a saját testvérem etikátlan dolgot csinál, elmondom neki a véleményemet. De õt attól én nagyon szeretem. Sõt! Én magam is csináltam már olyat, amit nagyon megbántam, mert nem volt helyes. Mégsem gyûlölöm magam érte, bár sokszor önmagadnak a legnehezebb megbocsátani.
A rasszizmus is csak bûn. Mindenkinek vannak bûnei. Jelen esetekben is csak a Sátán végzi a munkáját, eredményesen.
Vannak, akiknél megfér, az nem is gondol ezekre, de nála a kereszténység csak hagyomány, még akkor is, ha veri a mellét azzal, hogy mekkora keresztény. A megtérteknél nem fér meg, õk csak magatartásformákat utálhatnak, például, hogy valakinek a lopás az életformája, vagy sajnálhatja, hogy a zsidók nem tértek meg, hiszen a megigazult zsidóság ugyanaz, mint a megigazult kereszténység.
a kérdésre válaszolva:) nem szabadna, hogy megférjen egymás mellett.
Én egy vallásos ember vagyok és a jó isten bocsássa meg ha rosszat mondok de Jézus nem akarja elfoglalni Magyarországot.

Hogy lehet, hogy sok olyan ember kozott, akik komolyan veszik a keresztenyseget, a cigerettazas bun, a kavezas viszont nem?

Pedig majdnem egykutya a ketto. Amugy nem provokalni akarok, en is kereszteny vagyok, de ezt a felfogast nem ertem.

Legjobb válasz: Ha mértékkel fogyasztják, akkor minimális a kockázat mindkét esetben, ha pedig túlzásba viszik, akkor nagyon sok dolog válik egészségre ártalmassá. A zsíros ételek túlzott fogyasztása például növeli a szívinfarktus kockázatát (fõleg, ha mozgásszegény életmóddal párosul). A túlzott alkoholfogyasztást sem kell részletezni, pedig Jézus is fogyasztott alkoholt, csak mértékkel. Ezért nincs egyértelmû tiltás a dohányzásra vagy a kávéra. A káros szenvedély pedig részben betegség, ezért elsõsorban annak megítélése alá esik.

Ha mértékkel fogyasztják, akkor minimális a kockázat mindkét esetben, ha pedig túlzásba viszik, akkor nagyon sok dolog válik egészségre ártalmassá. A zsíros ételek túlzott fogyasztása például növeli a szívinfarktus kockázatát (fõleg, ha mozgásszegény életmóddal párosul). A túlzott alkoholfogyasztást sem kell részletezni, pedig Jézus is fogyasztott alkoholt, csak mértékkel. Ezért nincs egyértelmû tiltás a dohányzásra vagy a kávéra. A káros szenvedély pedig részben betegség, ezért elsõsorban annak megítélése alá esik.
A többi egyházat nem tudom, de a katolikus vallás nem tiltja a dohányzást, sok pap is cigizik.
Miért lenne bûn a kávézás? Nem kötekedni szeretnék, tényleg nem értem, hogy a kereszténység szerint mi a baj a kávéval.
Úgy, hogy Jézus meg alkoholt ivott...ennyi.
A kérdés jó. Az Úr nem azért alkotta a dohánylevelet, hogy az ember bûzrudat gyártson belõle és pusztítsa az egészségét. Aki mégis ezt állítja, az a lelkiismeretét igyekszik elnyomni, vagy el van telve önmagától, és olyan faintos kereszténynek gondolja magát, akinek mindent szabad. És ez mindenre vonatkozik, ami a szervezetnek árt. Nem kellene inni sem kávét, és nem kéne szívni a cigi sem. Persze amikor megtörténik a baj, akkor ez a sok agyalágyult meg zokog, hogy jaj, jaj Uram, miért bántasz engem? Holott õ maga tehet a betegségérõl.
Elõzõ , úgy látom nem olvastad el a linkelt cikkemet. Szóval a nyilvánvalóan károsról beszélsz, közben pont arról van szó, hogy a kávét nem sorolhatjuk a nyilvánvalóan káros dolgok közé. Ilyen alapon semmit se egyél, mert nyilvánvalóan káros(, ha túl sokat eszel belõle).
A testünk templom, ergo tartsuk nagy becsben és ne rongáljuk. Mi számít rongálásnak? Az, ha bármilyen módon ártunk neki - akár azáltal, hogy az egészségünkre káros szereket (táplálékokat akartam írni elõször, de a kávé meg a cigi nem tápanyag, szóval inkább azt írom: szereket) vinnénk be. A cigi is káros, a kávé is, sõt még az energiaital is. Az nem igaz, hogy mindent szabad, amit nem tilos. Ilyen alapon dobáljam a szemetemet a szomszéd ajtaja elé, mert nincs benne a Bibliában az, hogy ne tegyem? Nem. A Bibliában az alapelvek vannak benne, amelyeket le lehet képezni az adott helyzetre. A testünk templom, ergo éljünk egészségesen. Nehogy már az Úrnak a szánkba kelljen rágnia, hogy ez mit takar. Kerüljük a nyilvánvalóan káros dolgokat, pl. koffein, cigi, drog stb. Éljünk, táplálkozzunk okosan, következetesen, mozogjunk eleget, pihenjünk eleget, stb.
Én most nyomatom a reggeli kávémat, és nagyon jó, imádom a kávét, és nem mondanék le róla sose, mert az aromáját is szeretem a hatása mellett. Érdekes nekem volt egy rokonom, nem Isten hívõ egyik napról a másikra letette a cigarettát, azóta egy szálat se szívott, aztán ott vagyok én 5 hónapja egy szálat se szívtam, szintén egyik napról a másikra, na és hiszek e a Biblia Istenében??? Hát nem, akkor kedves egybegyültek észre kellene venni az emberei, belsõ(azaz akaraterõ)késztetést és erõt.
Néhány éve imádkoztam, hogy szabaditson meg az Úr a 15 éve tartó, erõs cigarettázásomtól. Többé nem gyujtottam rá, de még a szagát sem bírom. Szinte utána rögtön úgy éreztem, hogy én csak azokhoz a dolgoktól függhetek, amik az életemhez szükségesek. Így kértem, hogy szabadítson meg a kávétól is, és az azzal járó fejfájástól is. Azóta nem kávézom. Jézus ezt mondta a kenyérre, ami nem élvezeti szer, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mi Isten szájából hangzott el, akkor mennyivel inkább kell a szolgának tartózkodnia az élvezeti szerektõl, ha az ura a kenyerrõl lemondott, Isten ígéjéért cserébe.
Független attól, hogy keresztény vagy sem, a dohányzást én is elítélem, ha azt a társaságomban mûvelik. A dohányzás arra is hatással van, aki nem akar cigizni, ha mellette más cigizik. A cigizõknek van pár rossz szokása, pl szemetelés. Ezen felül a cigi pozitív/negatív hatás mérlege rossz , míg a kávénak jó.. http://menshealth.hu/egeszseges-kave-koffein-pozitiv-hatasai/
Jézust nem azért vádolták, mert részeges volt. Nagyon jól tudta mindenki hogy Õ tökéletesen bûn nélkül tette le az életét, értünk egyébként akkor Jehova nem is fogadta volna el az áldozatát. Ezért írja a Biblia, hogy az áldozat megfelelõ volt. Más részt ezt az ellenfelei mondták Jézusnak, mert utálták, és minden félét kitaláltak róla, Na Keresztelõ János nem ivott, az se tetszett nekik Modern szóval senkinek nem lehet tetszeni, ha van rajta sapka az a baj, ha nincs akkor meg az.:) Katy Weaver
"A túlzott alkoholfogyasztást sem kell részletezni, pedig Jézus is fogyasztott alkoholt, csak mértékkel." Ezt nem lehet biztosra tudni, a bibliában van egy rész, ahol részegesnek titulálják, valami alapja biztos volt.
Nagyjából egyetértek a leírtakkal, de azért megjegyzem, a túlzott kávéfogyasztás okozhat infarktust, aki erre hajlamos. A cigarettánál mondják, hogy hasonló függõséget okoz, mint a narkó, bár olyan hatása nincs neki. Miért várod a Bibliától, hogy olyasmit tiltson, ami akkor még nem is volt? Rengeteg dolgot tilthatna, akár az internetet is, vagy a chipsevést, esetleg az ûrutazást, de ehelyett szabályozza a rabszolgatartást, mivel nem igazán naprakész eljárásgyûjtemény. Mondjuk úgy, nem túl egészséges, de a bûntõl messze van mindkettõ.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!