Találatok a következő kifejezésre: A keresztény szerint a (51 db)

A keresztények szerint a más vallású emberek a pokolra jutnak?

Legjobb válasz: Pontosan. Egy kisbaba is aki meghal, és nem volt esélye hinni benne, a pokol tüzén fog elrothadni. Érzed már a szeretetet?

Pontosan. Egy kisbaba is aki meghal, és nem volt esélye hinni benne, a pokol tüzén fog elrothadni. Érzed már a szeretetet?
A vallás nem üdvözít, nem ment meg a pokoltól, sem az örök megsemmisüléstõl. Egyedül a Jézusba vetett hit üdvözít, de az is csak azért, mert Õ bûntelenül kereszthalált halt a mi bûneinkért.
Ember függõ.
A Pokol szó meghatározás: A „pokol” szó sok bibliafordításban megtalálható. Egyes fordítások azonban ugyanezekben a versekben a „sír”, „holtak országa” és ehhez hasonló kifejezésekkel élnek. Más bibliafordítások nem fordítják le a „pokol”-nak megfelelõ eredeti nyelvû szavakat, hanem átveszik õket a saját ábécénk betûivel írva le azokat. Mely szavakról van szó? A héber se’ól′ és az ennek megfelelõ görög hai′dész szóról, amelyek nem egyes sírhelyekre, hanem az elhunyt emberiség közös sírjára vonatkoznak; ezenkívül az örök megsemmisítés szemléltetésére használt ge′en·na kifejezésrõl. Ám mind a kereszténység soraiban, mind a nem keresztény vallásokban azt tanítják, hogy a pokol a démonok lakhelye, s büntetésül (amely egyesek szerint kínzást is magában foglal) ide kerülnek a gonoszok a haláluk után.
A szeretet tüze éget meg a Pokolban... :P
Szia! Szerintem a kérdést rosszul fogalmaztad meg, mert a keresztény vallás egy része nem hisz a tüzes pokol dogmájában. Sõt még a benne hívõk sem értenek egyet abban, hogy pontosan mit is jelent ez. PL. Valóban örökké szenved/ felvetették az örökké szó jelképes értelmezést, mert a valóban örökké nem egyeztethetõ össze a szeretett Istenével/? Maga a Tûz fizikai vagy csupán egy jelkép - minek a jelképe? .... A kérdéseket nem én tettem fel és én nem is tudnák válaszolni rá, mert szerintem tüzes pokol a szó szoros értelmében nem létezik.
Itt van egy örökzöld munyától: " munyamunya válasza: Ja, és teljesen mindegy, hogy milyen háttérbõl jön valaki - hindu, muszlim, taoista, kabbalista, vudu hívõ - ha egyszer megtér, elfogadja Isten ajándékaként az ingyenes váltságot a Krisztus vérében, majd elfordul és azt megtapossa, az sok jóra nem számíthat. " Neki mindegy, hogy valaki hindu vagy vudu hivõ sok jóra ne számítson. Tájékozott, empatikus igazi keresztény:) ))))
Én úgy vettem észre, ezt inkább a beszûkültebb felfogású fanatikusok állítják, nem mindenki a keresztények közül.

A keresztények szerint hol van a lelkünk a születés előtt?

A kérdés onnan jutott eszembe, hogy nagyon sok veszekedést láttam már a hív?k és a nem hív?k között arról, hogy mi lesz velünk a halál után. A hív?k szerint lehetetlen, hogy a lélek csak úgy megsz?njön létezni és semmivé váljon. De akkor úgy gondolom, hogy ennek igaznak kell lennie a születés el?tt is, nem? Mert ha szerintük a lélek nem t?nhet el, nem válhat semmivé, akkor ez visszafelé is igaz, és nem jöhet létre a semmib?l, a tudattalanból. Viszont akkor mit gondoltok, hol van a lelkünk a születés el?tt?

Legjobb válasz: a keresztény tanítás szerint Isten a testi foganással egy idõben teremti az ember lelkét a kereszténység elítéli az ún. preegzisztencia tanát, vagyis az egyes emberi lelkek öröktõl fogva való létezését

a keresztény tanítás szerint Isten a testi foganással egy idõben teremti az ember lelkét a kereszténység elítéli az ún. preegzisztencia tanát, vagyis az egyes emberi lelkek öröktõl fogva való létezését
mert nem magától kezdõdött el, hanem Isten teremtette, és Õ örökkévalónak teremtette 1. vagyok
ez nem egyszerûen az én véleményem, ez a kersztény tanítás
Az elõttem szóló szerint tudom én is. Természetesen megszûnhet, Isten ahogy megteremtette, elvileg el is pusztíthatja a lelket. Viszont a keresztény tanítás nem szól errõl, Isten még azokat az angyalokat (akik szintén lelkek) sem pusztította el, akik szembe fordultak vele, csak számûzte õket egy nekik készített helyre (a Pokolba).
Szia! Jogos kérdés. A lélek halhatatlansága ugyanis alapvetõen nem volt keresztény tanítás, a Biblia sem tanítja. A görög filozófiából szivárgott át ez a tanítás a kereszténységbe a késõbbiek folyamán. A Biblia szerint csak Isten halhatatlan: 1Tim 6, 16 "Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen." Amikor itt valaki azt írja, hogy Isten örökkévaló lelkeket teremt, akkor önmagával kerül ellentmondásba, ugyanis az örökkévalóságnak nincs kezdete. Nem véletlen, hogy csak Isten: "az Úr, aki van és a ki volt és aki eljövendõ, a Mindenható." (Jel. 1:8). Kevesen tudják, hogy a JHWH név is Örökkévalót jelent. A Biblia a következõt tanítja: az ember megkapja az életet a fogantatásakor, és Isten visszaveszi ezt a halálakor. A lélek maga élet. Nincs testtõl független lélek: "És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Így lett az ember élõ lélekké." (I.Móz. 2:7). Üdv. Péter
A kérdező hozzászólása: Kedves Péter!Köszönöm a választ, de feltennék neked még egy kérdést mert ez felvet még egyet. Ezesetben mi van a Mennyel és a Pokollal?
Kedves Kérdezõ! Szia! A válasz nagyon egyszerû. A Biblia szerint a menny az Isten lakhelye. Akiket Isten részesít az elsõ feltámasztásban azok ide mennek Jézussal és itt lesznek 1000 esztendeig. Ezután Isten feltámassza azokat, akiket nem kíván az örök életben részesíteni szembesíti õket a bûneikkel és megsemmisíti õket. A pokol nem más mint a sír. A Biblia azt írja, hogy ezek után nem lesz szükség a "pokolra" így az is megsemmisül (Lásd Jelenések könyve 20:13-14) Röviden ennyi. Üdv. Péter
ez a jehovások képzelgése, nem a keresztény tanítás
Kedves utolsó! Én nem vagyok jehovás, teológiát végzettként pedig azt tanácsolom neked, hogy kicsit mélyedj el jobban a Bibliában és a keresztény tanításokban mielõtt egy egyszerû félmondattal lejáratod saját magadat... Üdv. Péter
A keresztények szerint hol van a lelkünk a születés elõtt? A Kérdezõ tehát a keresztény álláspontra kíváncsi, nem a jehovás képzelgésekre!
Vagyis I-n egy nem tökéletes "gyermeket" teremtett, akivel nem bír el és akivel Ítélet Napján küzdenie kell?Ezek szerint a mindenható I-n alkotásai tökéletlenek?Vajon I-n miért teremtett olyan fát, aminek gyümölcsébõl ha eszünk kiûzetünk a Paradicsomból?És miért hagyta, hogy sátán belemenjen kígyóba , aki ezáltal "porban fok hasán siklani és az asszony a sarkával rátapos"?Miért nem védte meg teremtményeit sátántól(aki szintén a teremtménye)és egymástól?Miért bünteti õket, saját bénázása miatt?Nme lett volna helyesebb nem ültetni ilyen fát vagy ha már ettek belõle semlegesíteni amit okozott?Jézusról:Ha hagyta , hogy sátán megölje és felakassza Júdás magát, az nem változtat semmit:Júdás tehetetlen volt , de mégis a pokolra kerül, mert öngyilkos lett.Jézus pedig -nem a saját élete miatt, hanem Júdásért-ezt megakadályozhatta volna.
nem Isten teremtette sátánt, miként egy szülõ sem nevel gyilkost, vagy bankrablót, hanem a gyermekük gyilkossá, vagy bankrablóvá válik. a biblia elmondja, hogy sátán belement júdásba, aki inkább sátánt fogadta el, mint Jézust. mivel sátán benne volt júdásba, szerintem nem Jézus, hanem sátán ölte meg.
És vajon ha I-n alkotásai tökéletesek, miért teremtette meg sátánt úgy, hogy az késõbb ellene forduljon?Ha jézus tudja, hogy Júdás el fogja árulni, miért hagyja, hogy emiatt aztán szegény Júdás bûntudatot érezvén megölje magát, miért nem menté meg Júdást?
a biblia szerint. hol volt ádám, mielõtt életre kelt? sehol. Isten alkotta meg a föld porából, és az orrába fújta az élet lehelletét. azaz, miként egy hûtõszekrény, addig semmi értelme nincs az emberi testnek sem, amíg nem kap energiát az üzemeléshez. a test+ az élet lehellete, azaz Isten szelleme alkotja az embert. amelyik lélek pedig vétkezik, az hal meg. tehát ha valaki meghal, megszûnik létezni, mert a halál az élet ellentéte. az emberi testnek nincs olyan része, amelyik túlélné a test halálát, és olyan sincs, ami a fogantatása elõtt létezett volna. igaz, sátán pont az ellenkezõjét igyekszik sikeresen elhitetni az egész világgal. hidd el, az, aki megalkotott mindent, köztük az embert is, pontosan tudja, hogyan jön létre az élet, és mi van a halál után. nem csak tudja, hanem meg is osztja mindenkivel, a bibliában benne vannak a válaszok, csak keresned kell.
A kérdező hozzászólása: jó, attól még érdekelhet, h más hogyan magyarázza... és már ha írok, még most megkérem szépen a bemásolgatós manust, hogy ide aztán ne másolgasson semmit, mert arra vagyok kíváncsi, amit a válaszoló saját szavaival és önállóan fogalmaz meg...
A kérdező hozzászólása: köszönöm, ez egyszerû de lényegre törõ válasz :) azért szívesen olvasom még mások véleményét is!
A kérdező hozzászólása: de akkor nem értem, h a lélek miért ne szûnhetne meg ugyanolyan hirtelen, ahogyan elkezdõdött? ez önellentmondás...nem? valaki magyarázza el, de kedvesen, lécci :) tényleg csak kíváncsiságból kérdezem, nem vitázni akarok
szomorú, hogy más magukat kereszténynek nevezõ csoportok is átveszik ezeket a hazugságokat nálad Péter már több esetben találkoztam ezzel :(

A keresztények szerint felelőségre kell-e vonni Csatári Lászlót a tetteiért?

Kérem a válaszokat megindokolni.

Legjobb válasz: Ehhez semmi köze annak,hogy valaki keresztény vagy ateista. Jó érzésû ember egy háborús bûnöst elítél,és nem véd.

Ennek semmi köze a kereszténységhez. Jogállamban élünk. Ha bûnös, ítéljék el. Ha nem (vagy nem bizonyítható), akkor pedig hagyják békén. Ennyi.
@ Pietrosol: Ne haragudj, de nincs neked egy kicsit üldözési mániád? :D Nekem pont úgy dereng, hogy volt itt még egy válaszom, amiben rákérdeztem, hogy mire gondolsz pontosan; és most nincs sehol... :Oo Biztos te voltál. :D A válaszodra pedig érdemben már - szerencsémre :) - reagáltak más válaszolók; ill. úgy látom, le is zárult a vita. Úgyhogy le is lépek gyorsan. :)
A kérdező hozzászólása: "Az idézetek többnyire Jézus és beszélgetõtársai közt zajlottak!" Tessék idézek az Újszövetségbõl is Jézustól: Máté 26:52 Akkor monda neki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. Vagy a Jelenések könyvébõl: Jel 13:10 Ha valaki fogságba visz mást, õ is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tûrése és hite. Mit tett ez az ember? Fogságba vitt embereket? Állítólag 15.000-et. Elgázosították õket? A többségüket igen. Kinek nagyobb a bûne? Aki elgázosította õket vagy aki átadta a német hatóságoknak hogy bevagonozva lágerekbe vigyék õket? Ján 19:11 Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülrõl nem adatott volna neked: nagyobb bûne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Látod hogy Jézus megerõsítette hogy Pilátus hatalma Istentõl van, még akkor is ha Õ ezzel visszaélt sajnos mert ártatlan embert ítélt el. De nagyobb volt a bûne az Õt gyûlölõknek akik átadták Pilátusnak halálos ítéletet kérve rá. Nem is csoda hogy Péter apostol az Apostolok cselekedeteiben nem Pilátust, hanem a Jézust Pilátusnak kiszolgáltató népet nevezte gyilkosoknak: Apcs 3:14 Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek, Apcs 3:15 Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai.
nem nagyon akarok vitába keveredni, de lehet, hogy a szíve mélyén megbánta.megtárgyalta a dolgot.attól, hogy nem áll ki a nyilvánosság elé, még megbánhatta.nem tudjuk, hogy ott bent, a szívében mi játszódhat le.ha viszont megbánta(õszintén megbánta), akkor bocsánatot nyert.
Mi biztat téged ezekbõl arra, hogy ítélkezz és ne tudj megbocsátani?
A megbocsájtás nem az én dolgom. Szerinted Isten az összes gyilkosságot-gyilkosságokat elkövetõ személyeknek akik tevékenykedtek a történelem több ezer éves folyamatába megbocsájtott ? vagy csak mi vagyunk ilyen rövidlátók, hogy ezt nem ismerjük fel. Te melyik egyházhoz tartozol? Ismered a Bibliát ? Mert ha igen tudnod kellene a válaszaimat az alapján írtam, az ilyen tettek szándékos elkövetõje kizárja magát Isten országából. (Megszûnik ember lenni és személyisége felett a gonosz átveszi az uralmat.) Ezért nem lehet embernek nevezni nem azért mert elítélem hanem a belsõjébe lezajló folyamatok miatt. Nem tudom az Isten végzéseit humánus módon leírni csak Igazságban. Máté evangéliuma 7, 17-20: Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágják és tûzre vetik. Azért az õ gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Máté 12, 35: A jó ember az õ szívének jó kincseibõl hozza elõ a jókat; és a gonosz ember az õ szívének gonosz kincseibõl hozza elõ a gonoszokat. Galáta levél 5, 21: Irigységek, GYILKOSSÁGOK, részegségek, dobzodások és ezekhez hasonlók: melyekrõl elõre mondom néktek, amiképpen már ezelõtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Jelenések könyve 21, 8 : A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és GYILKOSOKNAK , és paráznáknak és bûbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tûzzel és kénkõvel égõ tóban [lesz], ami a második halál. Shalom.
Nem mosom össze, valójában a megbocsájtás általános érték és nem az egyházról vagy államról szól, hanem a létezésrõl! Az idézetek többnyire Jézus és beszélgetõtársai közt zajlottak! Az Ószövetség pedig pont ezért került a Bibliába, hogy ezzel legitimizálják az emberi elmében a bosszúvágyat!Ne haragudj, abból ne példálózz, mert rossz irányba viszi a gondolkodásod!
Szia eric_one! Mivel a kérdés jelen idõben lett feltéve, és jelen idõben nincs bizonyíték, ezért a rövid válasz nem! Egyébként nincs vele bajom, ez egy hétköznapi történet is lehetne!Arra figyeltem fel, hogy miképp jön össze:a vád-aggastyán-bosszúvágy-ítélõ ember-békesség néked sor!És szerintem ebben két felesleges résztvevõ van, a bosszúvágy és az ítélõ ember! Egyébként nem vagyok részrehajló!
Számtalanszor és sokféleképpen leírhatod, hogy nem tudsz megbocsájtani, és elfogadni hogy minden ember egyenlõ és nem dönthetsz a felõl, hogy õ, megbánta-e a tettét!Ezt neki kell rendeznie!Én pedig számtalanszor leírhatom, hogy a harag és a shalom szemben állnak egymással! Viszont, ezt nem szeretném, ha meg nem sértelek!
Szia Berta Wooster! Nem, nem töröltettem semmilyen választ és nem is fogok soha! A válaszokból pedig inkább az derült ki, hogy az ember, ha kell még a Bibliából is talál megfelelõ idézetet arra, hogy önigazolást találjon a bosszúvágyára! A kérdés inkább az, hogy a kereszténység megbocsájtása, miként deformálódott odáig, hogy a vallásban találja meg a bosszú jogosságát? Megbocsájtás vagy bosszú?A kettõ együtt nem mûködik!Az elsõ Krisztusi út, míg a másik...?!
A kérdező hozzászólása: Van olyan ember aki szereti az igazság fényét, de gyûlöli az ellene bizonyító erejét.
Szia Berta Wooster! Míg a megbocsájtásra szélsõségként gondolsz, az nehezen kerül a fókuszpontba!Jót cselekedni és jót gondolni nem szélsõség, inkább az a szélsõséges, ha a jóra szélsõségként gondolsz! Igen ott a másik válaszomban leírtam, hogy aki nyilvánvaló veszélyt jelent a társadalomra, azt ki kell onnét vonni! A 97 éves Csatáryban potenciális veszély nincs, még akkor sem, ha valóban bûnös. Jelen követelésetek egyértelmû bosszúállás, amivel sajnos ti magatok tartjátok életben a "bosszú-népe" képet! Szia Kérdezõ! Bizonyára a cáfolatokat is elolvastad, mert szeretnél objektívebb képet kapni!
Igen.
A baloldali elvûeknél sajnos ritka az, hogy Istenben higgyenek. A saját anyjukat eladnák egy tál lencséért. A népköztársasági rendszerekben is csak épp a nép nem szabta a feltételeket.
Lehet egy embert kétszer bíróság elé állítani ugyanazért a bûnért, ha már egyszer elítélték? Ha bíróság elé állítják, új vád kell, új bizonyíték és új tanúk. Vagy újratárgyalni akarják? miért? súlyosbításér, vagy felmentésér? Valóban jó lenne újratárgyalni, mert sok a bizonytalanság. Valakiknek elég hogy a Wiesenthal központ kereste és máris akasztanának. De amit a másik oldal állít, az hogy fogalmazó gyakornok volt Kecskeméten (a rendõrségi évkönyv névtára szerint) akkor amikor a 300 zsidót deportálta Kassáról az biztosan nem lehet igaz ? A legalacsonyabb rendõrségi beosztás ráadásul messze Kassától és éppen õ vezeti a deportálást? Meg az hogy kassai rendõrparancsnok volt 1944-ben, amikor ugyanazon forráas szerint akkor és ott csak segédfogalmazó volt (rendõr parancsnok sem létezett hanem rendõr kapitány). Ezek súlyos tévedések egy ilyen komoly per során. A csehszlovák nácidemokratikus fasisztoid népbíróságok objektivitása és hitelessége pedig erõsen megkérdõjelezhetõ, például Esterházy János háborús bûnössé nyílvánítása és halálos ítélete miatt is. A korral foglalkozó történészek szerint is elég volt nekik ha a vádlot magyar nemzetiségû volt és máris bûnös volt. Hiszen akkor alkalmazták nagyban a Bene¹i dekrétumokat, amiben kimondták, hogy a magyarok eleve mind háborús bûnösök. Számtalan perben ítélték akkor el a magyarokat. Szóval, ítéljék újra, bizonyítsák a bûnösségét vagy nem, ha bünös ítéljék el és bûnhõdjön, ha nem akkor semmisítsék meg az elõzõ büntetését. De otthon Magyaroszágon! nem egy soviniszta elfogult országban ahová kérik kiadatását.
@ Pietrosol: Volt már néhány eset, hogy egyetértettem az írásaiddal. Egyszer még jeleztem is, hogy tetszett. Bár több lenne az ilyenekbõl... És pontosan a könyv szerint próbálok élni. Valóságosan értelmezve, nem vallásosan. Pláne nem szelektálva. Úgy dereng, mintha eddig is pontosan ezt magyaráztam volna. És nem csak én hivatkoztam a Bibliára, a keresztény tanításokra... Ha esetleg átnézed az eddigi válaszokat, észre fogod venni. :)
Megbocsájtás öregkor miatt? Biztos azért bujkált, mert tudta hogy ártatlan és nincs semmi a rovásán. És mert ebben sikeres volt, mentesülhet bárki?
Szia Berta Wooster! Ha ennyire nem értesz egyet azzal, amit írok, akkor hagyd figyelmen kívül és ne idézd elõ az írásaimat más kérdéseknél! Élj a könyv szerint!Nincs szükséged más levelekre, amíg ezt is vallásosan, és nem a valóságban értelmezed!
@ Pietrosol: Amit írtam, az pusztán szemléltetés, de ettõl még nagyon is emberi. A másik két mondatodnak meg se füle, se farka, vagy csak én nem tudom értelmezni... ------ Kérdezõ, eszembe jutott egy vers, amit Martin Niemöller evangélikus püspök írt 1945-ben: "Elõször a kommunistákért jöttek, de én nem szóltam semmit az érdekükben, mert nem vagyok kommunista. Aztán a szocialistákért jöttek, És õértük sem szóltam, mert nem vagyok szocialista. Aztán a szakszervezetiekért jöttek, És õértük sem szóltam, mert nem vagyok szakszervezeti tag. Aztán a zsidókért jöttek, És õértük sem szóltam, mert nem vagyok zsidó. Aztán a katolikusokért jöttek, És õértük sem szóltam, mert nem vagyok katolikus. Aztán értem jöttek, de nem maradt már senki, Aki szót emelhetett volna értem." Üdv. :)
Szia Berta Wooster! A helyett hogy emberivé tennéd ezt is digitalizálni akarod, és a lényeg nem mozdul! Egyébként te rángatsz mindig elõ, én meg, mert jól nevelt vagyok, válaszolok! Ne idézd meg, hagyd figyelmen kívül és élj a könyv szerint!
Pietrosol-nak! A kérdés így szólt: ...felelõsségre kell-e vonni? Igen felelõsségre, ezt várjuk a földi igazságszolgáltatástól, hogy ha bebizonyosodik a bûnössége, akkor a törvény szigora sújtson le rá. Ez így igazságos nem? Ha érintett lennél akkor meg egyenesen követelnéd. De neked ezzel mi a probléma?
Jól írod EMBERRE ! de ebben a kategóriába egy tömeggyilkosságban közremûködõ személyt nem lehet elhelyezni. Aki áthág bizonyos törvényeket kategorizálja magát és jog vesztett állapotba kerül akár a BTK alapján vagy Isten törvényei alapján nézzük. Isten védi az életet és senkinek sincs joga a másik ember-emberek életét elvenni önkényesen, vagy parancsra cselekedve egy gyilkos rendszer gépezetének tagjaként, akár közvetlenül vagy közvetett módon. Shalom.
Szia ma 19:45! Minden ember egyenlõ, így minden emberre érvényes, bármilyen állapotában is van! Egyébként a büntetés, harag, bosszú és a békesség néked eléggé szemben állnak egymással!
1. Háborús bûnök soha nem évülnek el! 2. Nem a büntetés a lényeg, hanem a példa. Ha legyintünk a kisöregre, akkor bárki gondolhatja, hogy õ is megúszhatja hasonló helyzetben. A börtönnek sem az a lényege, hogy aki bent ül, az majd rosszul érzi magát, és az nekünk jó, hanem hogy aki kint van, ne is akarjon odakerülni.
Nem tudom, hiteles-e, de elgondolkodtató: "Csatáry mint a magyar rendõrség parancsnoka 1944-ben zsidók ezreinek deportálásáért volt felelõs a kassai gettóból. A világháborút követõen Csehszlovákiában távollétében ítélték halálra." http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2012/07/17/naci-nepirt..
Aki nem ismeri a részleteket: 2012. július 18., szerda, 11:05 "Háborús bûntettel gyanúsították meg, és õrizetbe vették Csatáry Lászlót szerdán a nyomozó ügyészek a második világháborúban, egy kassai gyûjtõtáborban elkövetett cselekményei miatt - jelentette be Ibolya Tibor megbízott fõvárosi fõügyész budapesti sajtótájékoztatóján. A gyanúsított tagadta bûnösségét, ugyanakkor kijelentette, hogy parancsra cselekedett, kötelességét teljesítette. ..." http://hvg.hu/itthon/20120718_csatary_laszlo_orizet
Csatáry László már azzal is bûnt követett el, hogy a muinkáját végezte. Vétett az emberi méltóság és az emberi szabadság ellen.
Ha valóban bûnös, akkor felelõsségre kell vonni, már csak a példa statuálás miatt is. Az isteni büntetés sajnos nem elég jó visszatartó erõ. A gond akkor kezdõdik, ha a büntetésben érzõdik egy kis bosszúvágy is. Nem szabad haragból, vagy vérszomjból büntetni, mert akkor csak csõcselék leszünk, akik a "lámpavasra" és hasonlókat tudják csak skandálni. Jó, ez szélsõséges példa volt, de kerülni kell még a halvány gondolatát is.
Szia! Semmiképp, ugyanis nincs bizonyíték! http://mandiner.hu/cikk/20120719_agoston_daniel_csatary_lasz.. Inkább a jelenben elkövetett bûnöket kéne felszámolni!
Hívõ katolikusként mondom, hogy nem! Amit ezek mûvelnek vele az bûn. Nem normális dolog egy 90 akárhány éves embert meghurcolni úgy, hogy nincs is bizonyíték arra, hogy mennyire volt õ ebben az ügyben felelõs. Õt is halálba fogják sajnos taszítani, mint ahogy Képíró Sándorral is tették.
Ki az a Csatári László?
10.47-tel mi a baj? 100%-ban a kérdésre, és a kérdezõ által kért módon felel.
Az ember igazságérzete azt diktálja, hogy nemtõl, kortól, vallástól, ideológiától és bármi egyébtõl függetlenül bármilyen bûncselekmény miatt felelõsségre kell vonni a bûnelkövetõket. Kivétel nélkül. HA a gyanú megalapozott, HA vannak bizonyítékok, azaz HA a bûncselekmény elkövetéséért valóban felelõs az illetõ... Akkor a hatóságok teljesen jogosan járnak el, azaz a rendõrség nyomoz, az ügyészség vádat emel, a bíróság pedig a bizonyítékok és minden egyéb körülmény figyelembe vételével ítéletet hoz.
3. válaszoló vagyok. Le lehet pontozni nyugodtan, de azért feltenném a kérdést: ha már annyira vadásszuk a "nácikat", akkor esetleg más diktatúrák bûnöseit nem kéne? Lásd: Biszku Béla, aki bizonyítottan bûnöket követett el az ország és a lakossága ellen. És az egészben az a legszebb, hogy a Wiesenthal központ egy olyan ország támogatásával mûködik, ami palesztin iskolásgyerekeket ölet meg. És nem ezelõtt 70 évvel, hanem jelenleg is...
Kedved Utolsó ! Az általad felsorold igehelyek esendõ, gyarló embertársainkra vonatkoznak akik képesek a megtérésre és a megjobbulásra. Shalom.
Értem, az ember törvénye felülírja a teremtõét!
Senki nem mondta, hogy gondot okozna a megbocsátás. Sõt, nem is nekünk kell megbocsátanunk, hanem azoknak, akik ellen a bûnöket elkövették. És nem kell összemosni a dolgokat: a feltételezett súlyos bûncselekményekért a hatályos törvények szerint büntetés jár. Ennek nincs köze a megbocsátáshoz. A bíróságok a büntetõperekben ítéleteket hoznak; az ítélet pedig a bizonyítékok és a vizsgálatok alapján lehet elítélõ vagy felmentõ. De "megbocsátó ítélet" nem létezik. :P
Vajon a sok kereszténynek, miért okoz gondot a gyakorlatban a megbocsájtás?
Talán Isten ezért tartotta meg 94 éves koráig, hogy szembesüljön tetteivel. Azért itt tömeggyilkosságról van szó.
Igen, de csakis az igazságosság szellemében, kettõs mérce nélkül. Magyarországon egyik sem áll fent, a Vizestál központ pedig nem is törekszik egyikre sem, úgyhogy a válaszom végeredményben NEM!
Az van, hogy ha legalább nem azzal védekezne, hogy "parancsra tettem", hanem eljutna odáig ÕSZINTÉN, hogy beismerje a gaztettét és azt mondja: "mindenkitõl õszinte bocsánatomat kérem, ma már tudom, hogy micsoda iszonyatos bûnöket követtem el." Ebben az esetben talán megesne rajta sok ember szíve, de így...
Szia ! Az ilyen tettek nem évülnek el, miért szerencsétlen ? A kora miatt vagy mert rosszkor volt rossz idõben és állítása szerint parancsra cselekedett az ember felelõs a tetteiért már ha ezt a személyt embernek lehet nevezni ! Mások abban az idõben életük kockáztatásával mentették a zsidó embereket a deportálás elöl, õ meg közremûködött benne. Shalom
Ehhez semmi köze annak, hogy valaki keresztény vagy ateista. Jó érzésû ember egy háborús bûnöst elítél, és nem véd.

A keresztények szerint nem bűn autóval a környezetet szennyezni?

Legjobb válasz: Szia! Én úgy gondolom, hogy egy felelõs keresztény ember nem használja indokolatlanul az autóját. Amikor tehetem én is inkább a tömegközlekedést választom. Üdv. Péter

Szia! Én úgy gondolom, hogy egy felelõs keresztény ember nem használja indokolatlanul az autóját. Amikor tehetem én is inkább a tömegközlekedést választom. Üdv. Péter
A kereszténység sose volt a környezetvédelem mintapéldánya, és akkor enyhén fogalmaztam.
A kérdező hozzászólása: A tömegközlekedés is káros a környezetre, meg a legtöbb munkahely is, ebbõl kifolyólag a munka is káros lehet a környezetre, még ha a körülmények áldozatai vagyunk akkor is pusztítjuk azt amit Isten adott nekünk.
Néha tényleg elég kellemetlen szaga van. Jó dolog az utazás, nyaralás, munka több helyen. De megvan a hátránya is.

A keresztények szerint miért bûn a szex? Sok kereszténnyel beszéltem már és mint azt mondta, hogy ha lefekszem egy csajjal akkor az bûn.

Mi ennek az alapja? Vagy csak a Biblia miatt mondják?

Legjobb válasz: Szia kérdezõ. Nem a szexuális élet a bûn, hanem az hogy nem vagytok törvényesen férj és feleség. Igen a bibliában a Teremtõ csak házasságban engedi a szexualitást.

Szia kérdezõ. Nem a szexuális élet a bûn, hanem az hogy nem vagytok törvényesen férj és feleség. Igen a bibliában a Teremtõ csak házasságban engedi a szexualitást.
.Az 1Móz 1:28: Isten ezután megáldotta õket [Ádámot és Évát], és ezt mondta nekik Isten: Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet. (Ennek az isteni parancsnak csakis szexuális kapcsolattal lehetett eleget tenni, nem igaz? Ez nem volt bûn, hanem összhangban volt Isten szándékával, amely szerint be kellett népesíteniük a földet. A házaságon belül nem bün a szex, házaságon kivül viszont igen.. A Biblia tiltja a házasságon kívüli nemi kapcsolatot ezekkel a szavakkal: Kerüljétek a paráznaságot (1Korinthus 6:18) Az (Efézus 5:5)ezt mondja:Mert azt tudjátok és magatok is felismeritek, hogy egyetlen paráznának vagy tisztátalannak vagy kapzsinak azaz bálványimádónak sincs semmi öröksége a Krisztus és az Isten királyságában. (Ez nem jelenti azt, hogy aki a múltban parázna életmódot folytatott, nem élvezheti Isten Királyságának áldásait, de ahhoz, hogy elnyerhesse Isten helyeslését, fel kell hagynia ezzel az életmóddal. Lásd: 1Korintusz 6:911.)
A biblia egyértelmûen bûnnek és paráznaságnak tartja mind az ószövetségi, mind az újszövetségi igék szerint is a nem házassági kapcsolatban történõ szexuális életet. Aki nem ezt állítja, az nem a bibliára alapozza amit mond. A biblia, Isten véleményét és tökéletes akaratát képviseli az ember számára. Ami legjobb az embernek. Ha úgy tetszik, olyan, mint egy optimális mûködési leírás. Ha veszel egy mosógépet pl., hogyan használd, hogy jól mûködjön. Isten elvei, tanácsai mind az ember javát szolgálják és semmi jótól nem foszt meg, viszont egyértelmûvé teszik, hogy mivel okozol magadnak és embertársadnak kárt. Egyértelmûen károkozás a házasság elõtt szexuális élet. Házasság lényege, hogy két ember egy életre szólóan, tanúk elõtt egész életére vonatkozóan felvállalja, elkötelezi magát egymás felé, más szóval szövetséget köt élethossziglan idõre, hogy hûséges lesz hozzá és a másik javát keresi. Ez nem érvényes egyértelmûen a fiatalok felajzott kalandvágyára és skalpvadászati hódításukra. Az a kontrolálatlan hormonok harca. Az együttélésben sincs az afajta elkötelezettség, megbízás a másikban, hiszen ha meglenne, megházasodnának, -viszont ezzel folyamatosan fenntart magának egy menekülési útvonalat, amerre bármikor elmehet kötelezettség nélkül. Azt hiszem ez elég kontrasztos különbség és aki mégis védi, az keni a valóságot. Egy egyéttélés, egy szexuális kaland nem adja meg azt a biztonságot, nyugalmat, egymás felé való bizalmat, mint a házasság, hiszen nem is teheti. Egészen mások az alapelvek, akár ki vannak mondva, akár nem.
Kedves Kérdezõ! Ahogy már írták fentebb is: tulajdonképpen nem bûn. Azt javaslom, hogy olvass utána és ne mások véleménye alapján tájékozódj. A Bibliában nincs olyan, hogy a szex bûn. (A szexualitást Isten teremtett) Bûn a házzaságtörés (tehát ha olyannal fekszel le, akinek már van házastársa, vagy, ha megcsalod a társad). Vagy bûn az, ha nem szeretetbõl szeretkezel (ahogy az a magyar nyelvben itt ki is jön: szeretni-szeretkezni. Elõször is olvasd az Újszövetséget és imádkozz. Továbbá: a katolikus vallás alapvetõen a házzaságra korlátozza a szexualitás, liberális teológusok már komoly kapcsolatban is elképzelhetõnek tartják. Az abortusz bûn (lehetnek kivételek, de ez egy másik téma) és ezért is fontos, hogy olyan kapcsolatban történjen, ahol akár tudod vállalni a következményeket is. Protestáns oldalon abszolút vannak szélsõségek minden oldalról. Vannak teológusok, akik kizárólag a házasságban, míg mások komolyabb kapcsolatban is el tudják képzelni. Mindkettõ mellett vannak érvek. Olvass utána, ha szeretnél. Én azt javaslom, hogy olvasd az Újszövetséget, imádkozz, és hallgass a lelkiismeretedre. Dönts úgy, hogy ne bánd meg. :) Akár így, akár úgy döntesz, a legfontosabb, hogy Isten elõtt tiszta legyen a lelkiismereted, s ne emberekre, hanem Rá alapozd az életed és a döntéseid. Sok sikert!
T. Kerdezo! A valast Isten csak ket esetben engedelyezi. Az egyik, amikor meghal az egyik hazasfel, ekkor a masik felszabadul, es ujbol ferjhez mehet, vagy megnosulhet. A masodik, amikor hazassagtorest kovet el az egyik fel. Ebben az esetben engedelyezett a valas. Mindez a keresztenyekre vonatkozik, akik mar ismerik Isten torvenyet. Udv: Judit!
"Nem a szexuális élet a bûn, hanem az hogy nem vagytok törvényesen férj és feleség. Igen a bibliában a Teremtõ csak házasságban engedi a szexualitást." de miért csak ott engedi? mitõl más az, mint házasságon kívül?
A kérdező hozzászólása: És mi van ha el akar(sz) majd válni? :)
A házasságon kívüli szex a bûn. A házasságban pedig még "kell" is. Azt tanácsolja a Biblia, hogy a férj és a feleség ne vonja meg magát egymástól hosszú idõre, vagyis szexeljenek rendszeresen. Van egy egész könyv, az Énekek Éneke, ami kb. a szerelemrõl, szexrõl szól, a szerelem beteljesülésérõl az esküvõ után. Én nem voltam keresztény és szexeltem. Aztán Isten szép lassan megértette velem, hogy miért a házasságra tervezte. Hogy az sokkal értékesebb és én is sokkal értékesebb vagyok.És a pasik is sokkal értékesebbek, minthogy arra használjam õket, hogy nekem ott és akkor jó legyen. Ha valaki igazán tudja, hogy velem akarja leélni az életét, akkor elvesz és nem tanakodik hogy hádeee mivan.Én nem akarok évekig járni valakivel hogy vagy lesz-e házasság vagy nem. Addig meg megismerjük a másikat, anélkül, hogy a szex elhomályosítaná a józan ítélõképességünket. Voltam olyan kapcsolatban, aminek rég vége lett volna, ha nem lett volna szex és sokkal kevesebb fájdalommal és elpocsékolt idõvel járt volna mindkét félnek. Azóta nem fekszem le senkivel mióta ezt megértettem. Amikor férjhez megyek, a srácnak meg nem kell majd aggódnia hogy megkap-e mindent otthon. A boldogító igen az ágyban is elég boldogító lesz.
ez a szöveg talán szolgálhat információval témával kapcsolatosan is: [link]
A kérdező hozzászólása: Rivulets of Silver Tears Ha a nõ nem akarj akkor megerõszakolom, az meg persze, hogy rossz!
Örömet szerezni nem bûn. A patron meg magától is elvész.
Úgy tudom, hogy akkor bûn, ha örömszerzésre használjuk a szexet, tehát nem gyereknemzésre, mert akkor "elpazaroljuk" úgy a patront, hogy az nem teljesíti be a feladatát.
Gondolj kicsit a nõre is... Ha kölcsönösen akarjátok (szerelembõl) akkor biztos, hogy nem bûn. Csak ne legyen belõle abortusz, fertõzés, öngyilkosság stb.... A biblia alapján sem a szex bûn. Hanem ha elhagyjátok egymást ill. házasságot törtök. Egyébként nem érdekel senkinek a szexuális élete.
Talán még annyit, hogy csak a feleségeddel élhetsz nemi életet, mással nem. ez Isten szava, és aki keresztény életet szeretne élni azokra vonatkozik.
Akkor van baj ha több nõvel feküdsz le.(Pl:Ha elváltál valakitõl és más csajjal feküdsz le.)

A keresztények miért a vasárnapot ünneplik, holott a szombat lenne a Biblia szerint a "pihenőnap"?

(Tisztelet a kivételnek. )

Legjobb válasz: Azért, mert egy idõ után a keresztények között a nem zsidó háttérrel rendelkezõk kerültek többségbe, és az apotolok úgy döntöttek, hogy nekik pár kivétellel ( a bálványimádás, vérevés, paráznaság, döghús evésének tilalma)nem kell megtartani a zsidó törvényeket. (ApCsel 15:20). Ez is benne van a Bibliában, de valóban nehezen egyeztethetõ össze Jézus fenti szavaival. Talán Jézus ott csak a zsidókról beszélt, m. egy helyen azt is mondja, h. csak a zsidókhoz jött, de lehet, hogy egész más oka van.

Azért, mert egy idõ után a keresztények között a nem zsidó háttérrel rendelkezõk kerültek többségbe, és az apotolok úgy döntöttek, hogy nekik pár kivétellel ( a bálványimádás, vérevés, paráznaság, döghús evésének tilalma)nem kell megtartani a zsidó törvényeket. (ApCsel 15:20). Ez is benne van a Bibliában, de valóban nehezen egyeztethetõ össze Jézus fenti szavaival. Talán Jézus ott csak a zsidókról beszélt, m. egy helyen azt is mondja, h. csak a zsidókhoz jött, de lehet, hogy egész más oka van.
Azért tartják a keresztények a Vasárnapot pihenõnapnak, mert Jézu Krisztus Vasárnap támadt fel a halottak közül. S a zsidóknak, azért maradt a szombat, mert õk még várják a Messiást.
Így alakult. Pál megírta a Kolossebeliekhez írt levelében, hogy "meg ne ítéljen titeket senki evés vagy ivás vagy a szombat dolgában". Szóval mindenki maga dönti el. Vasárnapról nincs szó.
A kérdező hozzászólása: Így van. Nincs szó vasárnapról. Ennek ellenére aki anno nem ment VASÁRNAP a templomba, azt akár máglyára is küldték ... a keresztények. Tehát a kifogásod rossz volt. Elárulom akkor a kérdésre a választ. A korabeli népek (nevezzük most az egyszerûség kedvéért pogányoknak õket, mégha nem is pontos a kifejezés) vasárnap tartották általában a nagyobb ünnepeiket, pihenõiket. Ez nagyon sok kultúrában a Nap napja volt. (Pl. a germánoknál nemhiába nevezik ma is annak: Sunday, Sonntag, stb.) A Napot ünnepelték vasárnap (nálunk a vásár szóból ered). Ráadásul a kereszténység fõ ellenfele is a Napot, és a Nap istenét (Mithrast) ünnepelte ekkor. A keresztények erre kezdetben behoztak egy szombati ünnepet. Na, ez nem illett bele a korabeli szokásokba. Mindenki ünnepelt tovább vasárnap, mint ahogy ezt megszokta volt. Erre a keresztények egy zsinaton úgy döntöttek, hogy innentõl a vasárnapot ünneplik õk is. (Nem számított nekik, hogy a Biblia errõl teljesen mást mond, hiszen a hatalomról volt szó - a többi vallás elleni küzdelemrõl.) És így az egyszerû emberek tovább tudtak ünnepelni vasárnap, és nem zavarta õket, hogy míg azelõtt a Napot éltették, most egy megkínzott ember teste elõtt esnek térdre. (A lényeg, hogy buli van! :D ) Ugyanígy tettek a karácsonnyal is. Ott is a fõ ellenfél a Mithras kultusz volt. Hiszen Jézus születése korántsem decemberben történt - ezt csak utólag döntötték el a keresztények "nagyjai". Hiszen az emberek a mai karácsony idején a téli napfordulót ünnepelték - azt a napot, amikor a fény legyõzi a sötétséget, és ezután ismét egyre hosszabbakká válnak a nappalok. A Mithras-kultus (mint a Napisten vallása) ennek tökéletesen megfelelt. De nem csak a Mithras-hívõl ünnepeltek így. Az õsi germán, kelta és szláv hagyományokban is megvolt a téli napforduló ünnepe. Mondhatni világszerte ünnepelték ezt az emberek. Ha a kereszténység erõltette volna ünnep gyanánt Jézus valódi születését, akkor alighanem befuccsolt volna. Így inkább áttették a téli napfordulóra a születését - így az egyszerû ember ismétcsak (hiszen buli van!) ünnepelt - mindegy mit. Szóval ez a rövid története a szombati törvény megszegésének, és a vasárnap, mint pihenõnap megtartásának.
Úgy látom a kedves kérdezõ valójában nem kérdezni akart, hanem oktatni. De köszönöm, hogy megkérdezte, mert érkeztek valóban jó válaszok is, amik megerõsítettek a vasárnap jogosságában.
Ezt olvasd el, hogy miért: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=70
Kedves Kérdezõ! Ha halvány fogalmad, sejtelmed is volna arról a mérhetetlen ajándékról és kegyelemrõl, amit Isten adott számunkra Jézus Krisztus dicsõséges feltámadása által, ami által kiszabadított minket a bûn rabszolgaságából és meghívott egy jobb életre, akkor eszedbe sem jutna ragaszkodni a szombathoz, mert látnád, hogy az isteni üdvtervben ez csak apróság! Figyelmedbe ajánlom az ebben a topikban már idézett részletet Jézus szavaiból, ami szerintem különösen illik a Te helyzetedre: "Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, kaporból és köménybõl, de elhanyagoljátok a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hûséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. Vak vezetõk, akik kiszûritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek." Tehát ne a szúnyog kiszûrésével foglalkozz, nehogy lenyeld a tevét is! Elõttem már rengetegen meggyõzõ érvekkel leírták, hogy a feltámadás eseménye miért és hogyan írja felül az eredeti parancsot. Ezeket Te mind figyelmen kívül hagytad, és folytattad a saját nézeteid kifejtését. Tehát ha még ennyi sem tudott meggyõzni, akkor az érvelés eszközével semmi sem fog! Inkább éld át azt a végtelen örömöt, amit Jézus feltámadása ad azoknak, akik hisznek benne! Ez az egyetlen módja annak, hogy megértsd a kérdésedre a választ. Lehet, hogy ez most nem könnyû Neked, de hidd el, megéri!
Véleményem szerint a keresztények nem csupán egyes idõkben tisztelik Urukat és Megváltójukat, Jézust. A keresztények számára egyik nap sem különlegesebb a többinél, se a vasárnap, se a szombat. A Bibliából úgy értem, hogy a keresztények számára minden nap ünnep volt, mert Jézus velük volt mindig. "...és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28:20) Szerintem nem kell, hogy külön napot, napokat tartsunk meg. Jézusban minden nap megpihenhetünk.
Igen, en is azt latom, amit a kettovel folottem szolo is megemlitett: a kerdezo nem kivancsisagbol tette fel ezt a kerdest, hanem azert, hogy kioktathassa a Krisztusban hivoket. Raadasul rosszul is ervel, mert tobbek kozott az is teves az allitasaban, hogy egy zsinat alkalmabol (mintha katolikus kitalacio lenne) dontottek az unnepnap megvaltoztatasa mellett. Nem. Mar a korai apostoli, testveri osszejoveteleken lett a vasarnap megszentelve, mint Jezus feltamadasanak oromunnepe. A "kedves" kerdezo vagy zsido vagy szombatista es ugy erzem, csak vitatkozni akart. A sok bolcs erveles hidegen hagyta (Pál megírta a Kolossebeliekhez írt levelében, hogy "meg ne ítéljen titeket senki evés vagy ivás vagy a szombat dolgában". “Jézus rávilágított, hogy a törvénynek nem a betû szerinti értelmezése a fontos, hanem a lényegének az értése és megélése. Így kérdéses esetünkben is nem a szombat, mint nap a lényeg, hanem hogy a héten egy nap legyen, amit az Úrnak szentelnek Isten követõi.” "A szombat van az emberert es nem az ember a szombatert.") Kivancsi lennek, kedves kerdezo, hogy a Tizparancsolat tobbi pontjat is ilyen elszantan betartja-e, mint a szobat kerdeset? Nem hazudik-e soha, vagy nem kivan-e meg semmit, ami nem az ove, vagy szereti-e embertarsat ugy, mint sajat magat? Ha nem sikerul megtartania ezekbol mindegyiket, hiany nelkul, akkor elbukott mindben. Ilyenkor kellene megjelennie Jezus kegyelmenek...ha nem a betu szerint elne, mert: "a betu megol, a lelek megelevenit"
Szerintem ez valahogy úgy lehet, hogy a hetedik nap igazából attól függ, honnan számolod. Hét napból áll egy hét, tehát az utolsó nap a pihenõnap. És ezt a napot vasárnapnak hívják. Szóval én úgy gondolom, ezért.
A kérdező hozzászólása: "Én úgy hallottam hogy..." Jól hallottad. És az a Bibliában éppen a szombat volt. A szombat volt a pihenõnap. A kérdés viszont az volt, hogy ennek ellenére a keresztény emberek többsége miért a vasárnapot ünnapli.
Én úgy hallottam hogy hogy isten a hetedik napon megpihent és azért ez a nap pihenõ nap nekünk is..de ez nem biztos!
A kérdező hozzászólása: Elkerülte a figyelmedet, hogy a Tízparancsolatban is szerepel a szombat megünneplése. Tehát ha azt nem tartják be (mert csak a zsidókra vonatkozik), akkor a "Ne ölj!", "Ne lopj!", stb. parancsok, meg a többi is érvényét vesztik.
ezt egy császár változtatta meg és a zsidók azok akik szombaton tartják a napját.
A kérdező hozzászólása: Nagyon szép, amit írtál. Kár, hogy erõsen belemagyarázósnak tûnik. :( 1. "Vagyis nem a szombaton (és általában a törvényen) van a hangsúly, hanem azon, hogy az Úr napját szenteld meg" Ilyen sehol nincs leírva a Bibliában - emlékeim szerint. Ezt a katolikusok tanítják, de valójában nem "Úr napja" szerepel, hanem szombat. Többször is! Az általam idézett újszövetségi részek elkerülték a figyelmedet. Jézus beteljesíti a törvényt, és megerõsíti! Tehát NEM változtatja meg a szombat megünneplését. Tehát ugyan meg lehet szegni, ha negyon muszáj (hoztál is rá példát), de NEM jön be helyette semmilyen más nap. Így ha ünnepelni kell, az CSAK szombat lehet - a Biblia szerint. Vasárnapról, mint ünnepnapról, pedig SEHOL nincs szó. (A Jézus feltámadásával kapcsolatos idézeted szerint Jézus azt akarta, hogy az õ feltámadását ünnepeljék, mint Úr napját? Nem hinném. Emellett akkor a húsvétnak sem lenne túl sok értelme, ugyebár.) 2. Ha nem szó szerint értelmezzük a parancsot, akkor valójában a Tízparancsolat többi része sem ér semmit. Nem? (Pedig elvileg ez az egyik igen fontos alapja a keresztény tanításoknak.) Tehát mivel a "Ne ölj!"/"Ne lopj!" parancs is egyívású ezzel, így az is megszeghetõ ezekszerint. Vagy nevezzük csak Kilencparancsolatnak...? 3. "vasárnapi feltámadására emlékezve a keresztények már nagyon korán a vasárnapot választották" Ha jól emlékszem úgy éppen Nicea után. Tehát császári (EMBERI) parancsra ünneplik a vasárnapot - belemagyarázva, hogy ez Jézus feltámadásának napja. Érdekes, hogy azelõtt ez nem jutott eszébe senkinek. Hogy mik vannak...?! :)
A keresztényeknek - mivel a kegyelem korszakában élünk - szabadsága van megválasztani, hogy a hét napból melyik egyet piheni. A lényeg a sabbaton van, nem a napokon. hétbõl egy nap pihenõ. Ennyi.
A kérdező hozzászólása: Senki nem akarja a keresztények szabadságát elvenni. Ha valaki megkérdezi, hogy miért iszik a másik ember bort, miközben a vizet hírdeti, azzal sem akarja elvenni a boriváshoz való jogot; egyszerûen csak érdekli a "miért". (És valljuk be, joggal kíváncsi.)
Hát ez a válasz a miértre. A zsidók a szombatot tartják be, mert a Tora - azaz a törvény - szerint élnek. A keresztények pedig választhatnak, mert a kegyelem alatt élnek. Ez a sabbat.Maga a szó jelentése a pihenés. Pihenhet egy keresztény szombaton is, vasárnap is, vagy akár mindkettõ. Szabadságod van rá, hogy megválaszd. Ha egy keresztény pl. a pécsi Elcoteq-ben dolgozik, lehet, hogy neki éppen a kedd lesz a pihenõnapja :-)
Egy kis info, hogy mióta van vasárnap a mise: ApCsel20, 7: „A hét elsõ napján azután, amikor egybegyûltünk a kenyérszegésre, Pál beszélni kezdett nekik.” És a hét elsõ napja a zsidóknál használt naptár szerint VASÁRNAP volt. Az Apostolok Cselekedeteit Szent Lukács írta a 80-as években (valójában egy könyv volt a Lukács evangéliummal). Barnabás-levél, 15, 8-9. (Kr. u. 74): "Ezt mondja még nekik: „Újholdjaitokat és szombatjaitokat ki nem állhatom” (vö. Iz 1, 13). Látjátok, hogyan beszél: nekem nem a mostani szombatjaitok kedvesek, hanem az, melyet alkottam, melyen mindentõl megpihenve, a nyolcadik nap kezdetét hozom létre, azaz egy másik világ kezdetét. Ünnepeljük ezért örömmel a nyolcadik napot, melyen Jézus is feltámadt halottaiból, és megjelent és felment a mennyekbe." Antióchiai Szent Ignác: Levél a magnésziaiakhoz, 9, 1. (Kr. u. 110): "Ha tehát azok, akik a régi életrendben nevelkedtek, eljutottak a remény újdonságára, ne a szombatot tartsák, hanem éljenek az Úr napja szerint, mely napon felkélt életünk és halála által, amit egyesek tagadnak, mely misztérium által nyertük el a hitet, és ezért tartunk ki, hogy Jézus Krisztus, egyetlen tanítónk tanítványainak találtassunk." A Niceai-Zsinat Kr. u. 325-ben volt.
A kérdező hozzászólása: Tetszett az utolsó válasz. Tanultam belõle. Viszont még mindig nem magyarázat rá, hogy miért változtatták meg EMBEREK Isten parancsát.
Azért ünnepeljük a vasárnapot mert Jézus a hét elsõ napján Vasárnap támadt fel, és ezzel elhozta nekünk a szabadságot, és mivel a zsidók nem fogadják el Krisztust ezért õk maradtak a szombatnál. Viszont mi inkább a megváltásra gondolva ünnepeljük a vasárnapot.

A keresztények szerint az egész univerzum üres?

vagy a legtöbben még mindig tagadják az univerzum létezését és szerintük a csillagok "csak fénypontocskák"? xd

Legjobb válasz: Igazából ha csak minden milliomodik bolygón alakul ki élet, akkor is rengeteg lakott bolygó van.

Igazából ha csak minden milliomodik bolygón alakul ki élet, akkor is rengeteg lakott bolygó van.
Üres? Szerinted mi van a csillagokon túl? Vagy semmi? És a semmi után? Vagy van egy határ? Egy fal? És azon túl? Végtelen a világûr? Ez elképzelhetetlen. Vagy van egy fal? Ez is elképzelhetetlen. Vagy a tér visszafordul saját magába, mintegy gömböt alkotva? És mi van a gömbön kívûl? Semmi? De meddig? ....
7/8 Szóval szerinted porból lettünk Isten által? Valójában az élet az aminosavaktól ered amit aszteroidák és üstökösök szállítottak a földre legalábbis valószínûleg. Másrészt a fiatal Földön teljesen más körülmények voltak mint most volt elég idõ hogy lassú kémia folyamatokkal a megfelelõ vegyületek kialakuljanak. Amúgy a megfigyelt Univerzumban több mint százmilliárd szor százmilliárd csillag van és ennél is több bolygó. Statisztikailag valószínû hogy a Tejútrendszerben is legalább 100-1000 intelligens létforma létezik de ha az Univerzumban csak egyszer alakult ki az élet akkor se jelenti azt hogy kell lennie egy teremtõnek.
"És ha egyetlen egyen sem alakul ki?" Ha egyetlen egyen sem alakult ki, akkor te nem írhatsz nekem. Hopsz, ez megtörtént. "Tegyél egy késõbbiekben hermetikusan lezárt akváriumba csíramentesített, még csak baktériumot sem tartalmazó homokot, desztilált, teljesen steril vizet, földet, bármit, de egyetlen élõ organizmus se legyen benne. A levegõt, amit bele komprimálsz, szintén a legsterilebb legyen. Tedd ki a napra, temperáld tetszésed szerint akár 23 °C-ra. Tarts olyan nyomáson, ahogy tetszik, mondjuk ~ 100 hPa-on." Ez akkor egy akvárium lesz, ahol semmilyen feltétel nincs meg az élethez, nem pedig egy bolygó, rengeteg féle ásvánnyal. Egy életre alkalmas bolgyón elõbb-utóbb megjelenik az élet. Ez persze nem 6 nap.
Ha felnagyítod a legközelebbi vagy a legnagyobb csillagot a lehetõ legnagyobb távcsõvel, mely ma létezik, akkor mit fogsz látni? Szerinted. Csak kérdezem...
Szia! Szerintem ilyen jellegû közvélemény kutatás sohasem készült a keresztények között. Én kereszténynek vallom magam és szerintem az egész univerzum nem üres. Maga a Szentírás is beszél más világokról (Zsid. 1:2), el nem bukott lényekrõl, akik számára a mi világunk egy "látványosság", vagy helyesebb fordítás szerint "színház" (I.Kor. 4:9). Üdv. Péter
Üres alatt mit értesz? Annak az esélye, hogy más bolygón is (legalább mikroszkopikus) élet alakuljon ki, kicsi, hiszen nagyon ritkán alakulnak ki hozzá optimális, földihez hasonló feltételek), annak pedig, hogy a miénkhez hasonló civilizációk jöjjenek létre, még kisebb, viszont nem lehetetlen. Azt viszont nagyon jól látom, hogy a keresztényekrõl úgy gondolkodsz, mint akik megragadtak a középkorban. Egy újabb csõlátású ateistát tisztelhetünk személyedben?
"Igazából ha csak minden milliomodik bolygón alakul ki élet, akkor is rengeteg lakott bolygó van." És ha egyetlen egyen sem alakul ki? Tegyél egy késõbbiekben hermetikusan lezárt akváriumba csíramentesített, még csak baktériumot sem tartalmazó homokot, desztilált, teljesen steril vizet, földet, bármit, de egyetlen élõ organizmus se legyen benne. A levegõt, amit bele komprimálsz, szintén a legsterilebb legyen. Tedd ki a napra, temperáld tetszésed szerint akár 23 °C-ra. Tarts olyan nyomáson, ahogy tetszik, mondjuk ~ 100 hPa-on. Megvan minden állítólagos feltétel az élethez. És várjad, hogy mikor alakul ki benne bármi is. Ha bele nem megy, ott nem lesz semmi azokon kívûl, amit beletettél, még csak több milliárd év múlva sem.
Miért lenne szerintük üres? Nem hiszik azt, hogy csak fénypontocskák. És te is jobban tennéd szerintem ha nem vennéd ennyire hülyére a társadalom jelentõs részét.
Senki sem mondta hogy azok fénypontocskák a biblia szerint is világító testek, megjegyzem már akkor se gyerekcipõben járt a csillagászat, és elvileg az ufók azok démoni lények...
Az univerzum azért végtelen, hogy legyenek vallások!!!!
Jó az csak a Római egyház(ak) feje.
Valamelyik pápa bejelentette, hogy a földönkívüliek is a testvéreink.
Az én bibliámban nincsenek fénypontok csak világító testek. Egyébként a csillag szó maga is azt jelenti, hogy valami ami csillog. Miért a héber szavakba kötünk bele? Mi sem kisbolygóknak hívtuk õket régen. Az is vicces, amikor sokan azon okoskodnak, hogy a biblia szerint a föld lapos. De õk maguk is napfelkeltérõl beszélnek. Ami nem baj, de ha ez a szokás miért a bibliába kell belekötni?
Teljesen igaza van az elõttem írónak, aki azzal érvel, hogy a Biblia fénypontokat ír, és lám, innen nézve valóban fénypontok. Hol ebben akkor a tévedés? Most gondoljátok el, ha kb. minden szót megkéne magyaráznia a Bibliában. Ha úgy hangzana, hogy: és Isten fénypontokat szórt el az égen, amelyeket majd csillagnak neveznek el, amely nukleáris energiát termel, így saját fénnyel rendelkezik, tömege 0, 07 és 100 naptömeg között változhat. Azaz ha kb. minden szó után még odaírna egy wiki szócikket, mekkora lenne a Biblia? Ráadásul ezeket a dolgokat, hogy milyen is az a fénypont, a végcél szempontjából teljesen felesleges tudni...
Azért a középkorban Galileinek sikerült felfedezni egy elég sajátos távcsõvel a Jupiter legnagyobb holdjait.
És jelen pillanatban hány ilyet tudsz mutatni? Mert enélkül sajnos tényleg csak fénypontoknak látszanak. A Biblia embereknek íródott ráadásul egy másik korban és nem a XXI. században.
Mondjuk kedves utolsó ha egy közeli csillagból szupernóva lenne akkor olyan fényes lenne mint a Hold. Pontosan ilyen a Betelgeuse amibõl hamarosan szupernóva lesz.
Miért innen nézve az égen nem kis fénypontocskák látszanak? Mutatsz nekem egy szabad szemmel nem "kis pontocskának" hanem kivehetõen kvazárnak vagy lakható bolygónak tûnõ égitestet?
A kérdező hozzászólása: hát a bibliában van leitva hogy Isten fénypontocskákat szort el az égen hogy az emberek tájékozodni tudjanak éjszaka. És több paptól is azt hallottam hogy a Bibliát szó szerint kell értelmezni mert nem jelképrendszer. De ha elfogadjuk hogy van odakint más is: csillagok bolygók, kvazárok akkor már megdölt ez az állitás (ettõl függetlenül létezhet Isten de akkor már nem olyan frmában ahogy azt a keresztények állitják évezredek óta)
Keresztény vagyok, szerintem nem "üres" az univerzum. Hatalmas kvázi üres területek vannak benne, de amúgy gázok, porszemek, aszteroidák, kvazárok, csillagok, bolygók és holdak, csillagködök és naprendszerekkel teli. A fénypontocskákat nemtom honnan veszed :)
ma 18:18 Még csak 2 éve van az ûrben a Kepler ezalatt csak olyan bolygókat tudott észlelni amiknek a keringése kevesebb mint egy év, mivel csak akkor nyilvánítják biztosnak a felfedezést ha 3-szor sikerül igazolni az átvonulást. A Földet például így 3 év után lehetne felfedezni ezért majd idén és a következõ években számíthatunk egy olyan Földszerû bolygóra amely a megfelelõ paraméterekkel rendelkezik az élethez. Nem kétséges hogy az Univerzumban akár milliónyi intelligens civilizáció is létezhet de a hatalmas távolságok és különbözõ okok miatt nagyon ritkán kommunikálhatnak egymással. Szerintem hatalmas butaság azt hinni hogy egyedül vagyunk. Az a baj hogy sokan nem értenek a témához de mégis nyomatják a sok sületlenséget.
"Nem értem, mire fel lesz valaki egyik vagy másik oldal híve és védelmezõje..." Kiszámoltak már egy olyan sávot, amin belül egy naprendszerben élet lehet. Ez ugye a csillag tulajdonságai alapján változik. Na már most a csillagoknak a méretét elég jól meg lehet állapítani, továbbá azt is, hogy milyen messze vannak tõle bolygók. A visszaverõdõ fénybõl azt is meg lehet nagyjából állapítani, hogy milyen a bolygó felszíne. Na ez után kiokoskodták, hogy kb mennyi ilyen bolygó lehet. Ha jól emlékszem, az volt a becslés, hogy kb minden egymilliomodik bolygó felel meg az élethez szükséges követelményeknek. Ez pedig a világûr méretét figyelembe véve elég sok. Én azért ezt a becslést nem mondanám humbugnak, a vallásnak viszont köze sincs ehhez. Mondjuk még mielõtt nagy ufóhívõnek néznétek, én nagyon úgy gondolom, hogy ha van is élet a Földön kívül (ami elég valószínû) akkor se fog az emberiség sose találkozni vele, olyan hihetetlen távolságok vannak a csillagok között. Ez a fizika jelenlegi állása mellett leküzdhetetlen és nem is hiszem, hogy innen nagyon elõre tudnánk lépni.
A kérdező hozzászólása: ha viszont nem üres akkor léteznek más bolygókon is emberek (vagy ufók?)
Valamelyik pápa bejelentette, hogy a földönkívüliek is a testvéreink.

A keresztények szerint bûn a babonákban hinni?

Mivel a természettudomány alaposan igazolta az evolúciót, a készre teremtett állatokban és a sárból gyúrt emberben hinni nyilván csak egy babona. Több más ilyen mesés történet is található a Bibliában és az a megfogalmazás, hogy képletes értelmük van, még talán el is fogadható, de aki szó szerint értelmezi ezeket, az mindenképpen babonásnak is minõsíthetõ.

Legjobb válasz: Nem különbözik más babonáktól.

Nem különbözik más babonáktól.
A kérdező hozzászólása: "A Biblia ezzel szemben saját állítása szerint természetfeletti eredetû" Hát ez az, a saját állítása szerint. Aztán a természetfeletti eredet sem bizonyíték, erre hivatkozott eddig minden vallás, amelyek többsége ma már babonaként van nyilvántartva, az ókori perzsa tûzisten, vagy a föníciai Baal tanításai, hagyományai, de akár a görög, római mitológia elemei is babonáknak tekinthetõk és a többi is mind. Ha a kereszténységet tekintjük, akkor el kell ismerni, hogy egyes elemeit maguk a keresztények ismerik el babonának, illetve természetesen csak a másik felekezet szokásaiban mazsolázva tesznek ilyen értelmû kijelentéseket. Feljebb volt már a válaszokban több olyan elem, ami sehogyan sem bizonyítható és én babonának tekintem, mivel nem találom úgy, hogy bármilyen alapja lenne. Aki alap és bizonyíték hiányában képes vakon hinni, azt senki sem tudja elkülöníteni a babonás embertõl és bárki beláthatja, hogy bizony könnyen babona áldozata lehet. A tudományellenes kirohanásokra nem szükséges reagálni, hiszen aki ilyen értelmû választ küldött, az saját magát jellemzi és csak javasolni tudom neki, mielõbb forduljon orvoshoz és kezeltesse magát, hátha nem hatalmasodik el rajta a kényszerképzet, vagy ha már megtörtént, akkor esetleg lehet enyhíteni a tüneteket, visszafordítani a folyamatot, ami talán megóvja a teljes õrülettõl. A legnagyobb jóakarattal írom ezt, semmi sértõ szándékom nincs vele és mindenki megértheti, aki a racionalitástól egyre messzebbre távolodik, azzal bizony elõfordulhat, hogy az egyszerû babonája súlyossá változik és talán jobb lenne, ha feltenné a kérdést: - normális vagyok e még?- , bár úgy tudom, az egyik fõ jellemzõje, hogy erre képtelen, mert az igazi kényszerképzetes egészségesnek gondolja magát, ellentétben a normálissal, aki el tudja magát képzelni õrültnek.
Cáfold meg a természetfeletti eredetet, ha tudod.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "A termeszettudomany alaposan igazolta az evoluciot ? ez egy nagy hulyeseg, ezen tudomanyos igazolasok azoknak van akik mindent elhiszenk amit egy tudos vagy tudos csoport elmond es vakul hisz nekik a sok birka." A bibliai írások pedig azoknak, akik mindent elhisznek, amit a pap vagy a helyi plébános mond. "A tudomány és hit összeegyeztethetõ!" Mondj két olyan dolgot, ami nem egyeztethetõ össze ha a megfelelõ nézõpontból vizsgáljuk! Szempontok és értelmezés kérdése a dolog. " A babona az én olvasatomban azt jelenti hogy amire most nem találunk kézzelfogható magyarázatot az besöpörjük e megnevezés alá." Ha ilyen olvasatban nézed a babonák jelentõségét, akkor a keresztény vallás mennyiben is különbözik a babonáktól? Hiszen a keresztény tanítások, amely dolgokra nem tudnak választ adni, azokat besöprik az "Azért, mert Isten így teremtette" magyarázat, mint szõnyeg alá. "A babonák abban különböznek a bibliai hittõl, hogy általában ún. népi megfigyelésekbõl származnak, mint például Murphy törvényei." A Bibliát is emberek írták, az õ gondolataikat, megfigyeléseiket, következtetéseiket tükrözi. "A Biblia ezzel szemben saját állítása szerint természetfeletti eredetû, azaz rendszeren kívülrõl érkezett a rendszerünkbe." Tehát ha én egy népi megfigyelésre (á la babonára) azt mondom, hogy természetfeletti eredetû, akkor az onnantól nem babona, hanem követendõ kinyilatkoztatás lesz? "Ha a Biblia igaz, akkor a mi rendszerünket egy Teremtõ hozta létre, ..." HA igaz (amit benne írnak). De a Bibliában írtakat ugyanúgy emberek vetették papírra, az emberek pedig nem tévedhetetlenek. Tehát mibõl gondolod, hogy minden igaz, ami a Bibliában le van írva? "Ugyan is élõ élettelenbõl nem áll elõ, csak úgy, ide szervezettség, és intelligencia szükségeltetik" Ebben miért vagy olyan nagyon biztos, hogy tényként kezeled? Mert valamikor valaki ezt mondta neked? "ezért a keresztények nem hisznek ilyesmiben, mert Isten is halállal sújtja nem csak a "kitalálóját" hanem azt is aki hisz benne." Nagyapám elég babonás (az volt egész életében), mégis már 86 éves, és köszöni szépen, jó egészségnek örvend. Akkor Isten megfeledkezett róla, hogy halállal kellene sújtania? Vagy megpróbálta halállal sújtani, csak épp nem sikerült neki? Nagyapám lenne akkor a kiválasztott? "Az anyagi világba süppedt ember onnan nézeget kifelé és szajkózza a hallottakat mert azt tanulta." A hitvilágba süppedt vallásos ember meg onnan nézeget kifelé, és szajkózza az általa hallottakat, mert azt tanulta. "Cáfold meg a természetfeletti eredetet, ha tudod." Ez nem így mûködik. Te állítod, hogy a Biblia természetfeletti eredetû, tehát neked kell bizonyítanod hogy így van, nem másnak cáfolni. Ennyi erõvel én is mondhatom, hogy a Biblia mesekönyv, és Te cáfold meg hogy nem így van. Na ugye hogy nem tudod?
A keresztények szerint minden bûn, ami nem a saját babonáik közül való.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Gondolom, itt mindenki tudja, hogy a rendszerelmélet egyik alaptézise, hogy a rendszert alkotó elemek soha nem képesek a rendszer fölé emelkedni, ezért csak rendszeren kívülrõl lehet átlátni a rendszert. Ha a Biblia igaz, akkor a mi rendszerünket egy Teremtõ hozta létre, Aki maga nem része a rendszernek és tökéletesen átlátja, mi emberek azonban részei vagyunk a világnak, ezért képtelenek is egyben az objektív értékítéletre. " Ez tök jó, de ha õ beleavatkozik a rendszerbe, akkor látnunk kéne a beleavatkozás folyamatát, vagy eredményét. Az persze lehet, hogy nem avatkozik be a rendszerbe, csak szemléli, de ezt sose tudjuk eldönteni pro vagy kontra, így teljesen értelmetlen ezzel fogéalkozni. "De ha már felmerült az evolúció kérdése, megjegyzem, tévedés lenne azt gondolni, hogy a tudományos világ valóban egységes a teremtés kontra evolúció kérdésében, csupán a médiából és az oktatásból van kiszorítva a másik tábor véleménye, legalábbis Európában, ahogy nálunk is" Hehe, ezt meséld el az elvtársaidnak, akik Dover után nem taníthatnak iskolákban a tengerentúlon sem. "Így aztán nem nehéz meggyõzni az embereket, hogy az evolúció és az ateizmus tudomány, a kreácionizmus és az Isten-hit pedig vallás. " Az ateizmus nem tudomány, a kreacionizmus meg látványosan nem teljesíti a tudományos alapkritériumokat, egy cáfolhatatlan, igazolatlan feltevés és mint olyan alaptalan, értelmetlen. "Elõszöris, mind az ateizmus, mind az evolúció prekoncepciók talaján áll. " Így van, az evolúcióban alapvetõ módszertani prekoncepció, hogy a világ megismerhetõ. Ezt leszámítva minden többi állítás a posteriori konklúzió. Mint minden más tudományos elmélet esetén. "Másodszor, mind az ateizmusnak, mind az evolúciónak megvannak az istenei, melyekre mint õsokra hivatkozhatnak, mögéjük nézni, vagy gondolni pedig tabu. " Na majd meglátjuk. ;) "Például az ateista ember istene a Nincsisten" Vicces, azt sem tudod, hogy mi az az ateizmus, te nagyon sötét. Legalább wikipédiát használhatnál, és akkor tudnád, hogy amirõl te beszélsz, az az 'erõs ateista', de a 'gyenge ateista' nem mondja, hogy nincs isten. "Az evolúciónak is megvannak az istenei. Ez egy többistenhit. A legfõbb istene nem más, mint az Õsrobbanás. " Az õsrobbanás egy fizikai modell, semmi köze az evolúcióhoz. "Aztán egy másik fõistene az Õsleves. " Az õsleves inkább az abiogenezishez kell, az meg más mint az evolúció, kedves antibiológus barátom. "További istenei a Redukáló és az Oxidáló Légkör - mikor melyikre van szükségük, annak a nevét hívják segítségül -, a Jégkorszak, az Entrópia - alias Halál, egyben ez az egyetlen, amelyik bibliai fogalom -, a Természetes Szelekció, a Mutáció, az evolúció egyik fõpapjának jóvoltából az Önzõ Gén, az Elõember, az Õsember, az Õsközösség." "De ezek közös tulajdonsága, hogy mindegyik egy-egy abszolútum az evolúcionisták körében, ami megkérdõjelezhetetlen" Ezek nagy részét meg lehet kérdõjelezni, de az elmegyógyintézeten kívül nem igen szokása senkinek. Mint ahogyan a gravitációt is meg lehet kérdõjelezni, de azért az empirikus bizonyíték súlya alatt, ami a rendelkezésre áll elmebetegség lenne így tenni. "Ezeken kívül az ateizmusnak és az evolúciónak megvannak a maguk prófétái, papjai, vagyis a klérus, valamint megvannak a híveik is, akik bármit hajlandóak elhinni, amit ezek a tévedhetetlen emberek állítanak, ha ezekhez hasonló kulcsmondatokkal vezetik be: a tudomány mai állása szerint..., kellõen alátámasztott véleményünk alapján..., tudományos kutatásaink során megállapítottuk..., ma már ezt minden komoly tudós így látja..., stb. " Igen, és elárulod nekem, hogy hol láttál ilyet? Mondjuk be tudsz linkelni valamit a netrõl, ahol látható, hogy az evolucionisták így viselkednek?
"Igen, és elárulod nekem, hogy hol láttál ilyet? Mondjuk be tudsz linkelni valamit a netrõl, ahol látható, hogy az evolucionisták így viselkednek?" Ha nagyon erõlteted, még majd belinkeli neked a jutubról Dávid Gyula valamelyik elõadását... :D
"Ha nagyon erõlteted, még majd belinkeli neked a jutubról Dávid Gyula valamelyik elõadását... :D" Ezt most nemigen értem. :D Hogy jön ide Dávid Gyula?
"Ezeken kívül az ateizmusnak és az evolúciónak megvannak a maguk prófétái, papjai, vagyis a klérus, valamint megvannak a híveik is, ..." Van egy olyan gyanúm, hogy az emberünk simán ráfogja, hogy DGY a klérus, a teremben ülõk meg a hívek, akik bekajálják azt a sok maszlagot, amit DGY magyaráz. Pont mint a pap bácsi és a jó keresztények a templomban. Csak tippelek, hogy ilyesmi a párhuzamra gondolhat az "ateizmus prófétái" megnevezés alatt...
"Ugyan is élõ élettelenbõl nem áll elõ, csak úgy, ide szervezettség, és intelligencia szükségeltetik és a tudósok között is egyre többen rájönnek. " A kristályok nem élõ anyagok , mégis szervezett formát alkotnak...hmm?? Amúgy meg mi az élõ szerinted?
Az anyagi világba süppedt ember onnan nézeget kifelé és szajkózza a hallottakat mert azt tanulta. Az ember akár babonás akár nem de anyagból/test/ és lélekbõl áll. E kettõ szoros tevékenységének eredménye a hasznos, építõ módon cselekvõ ember.Építhet mozdonyt vagy faraghat oltárt míg itt a földön tevékenykedik mindkettõ hasznos a maga területén. Mikor befejezi a földi létét a testére az anyag törvényei érvényesek de a lélek az (meggyõzõdésem szerint)más dimenzió képviselõje. A Teremtõ Isten Ádámba a saját lelkébõl lehelt lelket és az élõvé vált. A megszületett gyermek felsír és mindenki megnyugszik mert az elsõ lélek-zet vételen túl van. Él.A haldokló utolsó sóhajával kileheli a lelkét. Meghal.A sírgödörbe a testet engedik le mert a lélek megfoghatatlan, nem mérhetõ, nem az ismert 3 dimenziós fogalomba sûríthetõ.
Nem bûn hinni a babonákban, csak értelmetlen dolog. Akkor van baj, ha ezek az alaptalan hiedelmek negatívan befolyásolják az életed... A kereszténység szemszögébõl pedig nincs az a fajta evolúció, amit te tudományos tényként elfogadsz. Így aki keresztény annak a szerinted kitalált történet a valóság, a másik pedig ezotéria. Természetesen a keresztények és egyének, így van aki az egyiket fogadja el, a másik pedig a másikat vagy mindkettõt. Mindenesetre a kereszténységnek az erkölcsi tanítás és az emberek viselkedésének "bemutatása" a lényege. Egy tükör. A babonákról meg annyit, hogy babona és babona között is van különbség. Így különbözik a többi babonától. Az más kérdés, hogy mennyire van alapja. De a hatása valószínûleg teljesen más.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nem találom azt az idézetet a Bibliából, ami arról szól, hogy a fertelmes babonaságokban való hit bûn. Csakhogy az egy másik kérdés, kinek mi a babona. Azt gondolom, a mohamedánok szokásai, hogy pl. csak Mekka felé fordulva szabad imádkozni, az súrolja ezt, de egyes keresztények a másik felekezet szokásait is gyakran ilyen módon értékelik. Azért azt meg kell jegyeznem, minden olyan szokás, gondolat, akár hit is, lehet babona, ha az nem nyer kellõ igazolást. A természettudomány módszerei eleget tesznek a bizonyítási szükségnek, ezért az semmi esetre sem babona, hiszen vannak alapjai, amire az érvelés épül és csak igen ritkán bizonyul valami tévedésnek. Ekkor természetesen nem is gondolja tovább senki igaznak a megdõlt tételt, ha így tenne, akkor õ is csak egy babonában, vagy inkább tévedésben hinne, mert a babona valójában bizonyítatlan dolog.
Kedves kerdezo !!! A termeszettudomany alaposan igazolta az evoluciot ? ez egy nagy hulyeseg, ezen tudomanyos igazolasok azoknak van akik mindent elhiszenk amit egy tudos vagy tudos csoport elmond es vakul hisz nekik a sok birka.
"A termeszettudomany alaposan igazolta az evoluciot ? ez egy nagy hulyeseg, ezen tudomanyos igazolasok azoknak van akik mindent elhiszenk amit egy tudos vagy tudos csoport elmond es vakul hisz nekik a sok birka." Nem mindenhol úgy mennek ám a dolgok mint õrtoronyéknál.
A tudomány és hit összeegyeztethetõ! Azok látnak benne szöges ellentmondást akik csak az egyik szemlétet látják vagy akarják látni.Mondom összeegyeztethetõ és nem összemosható. Az egyre inkább megismerhetõ világegyetem vagy univerzum nem zárja ki a Teremtõ létét aki azt létrehozta és jelenleg is mûködésbe tartja.A képzett tudósokat is ámulatba ejtõ rendszerek és törvények segítségével.Az hogy elõdeink vagy a mai utódaik olyan fizikai az anyagra vonatkozó törvényeket fedeztek és fedeznek fel és kõbe vésik nos azok õ elõttük is megvoltak csak ismeretlenek voltak. A babona az én olvasatomban azt jelenti hogy amire most nem találunk kézzelfogható magyarázatot az besöpörjük e megnevezés alá. A Biblia az emberiség megismerési folyamatának egy fennmaradt írott változata és mivel a történelem általában ismétli önmagát csak a buta ember veti el a benne leírtakat.
Nem bûn, csak nincs értelme. Sokkal nyugodtabb életet élhetsz, ha nem hiszed el, hogy pl. a fekete macska balszerencsét hoz, vagy hogy ha hallod a kuvikot, akkor valaki meg fog halni. Sok felesleges aggodalomtól kíméli meg magát így az ember.
A babonák abban különböznek a bibliai hittõl, hogy általában ún. népi megfigyelésekbõl származnak, mint például Murphy törvényei. A Biblia ezzel szemben saját állítása szerint természetfeletti eredetû, azaz rendszeren kívülrõl érkezett a rendszerünkbe. Gondolom, itt mindenki tudja, hogy a rendszerelmélet egyik alaptézise, hogy a rendszert alkotó elemek soha nem képesek a rendszer fölé emelkedni, ezért csak rendszeren kívülrõl lehet átlátni a rendszert. Ha a Biblia igaz, akkor a mi rendszerünket egy Teremtõ hozta létre, Aki maga nem része a rendszernek és tökéletesen átlátja, mi emberek azonban részei vagyunk a világnak, ezért képtelenek is egyben az objektív értékítéletre. Nem Thészeuszként kerültünk bele ebbe a labirintusba, nincs a kezünkben Ariadné fonala. Ezért születtek például babonák is, mivel az ember keresi a kapaszkodókat, és ha nem talál, csinál egyet, ahogy a zuhanó ejtõernyõsök is össze szoktak kapaszkodni egy fénykép erejéig, de ez nem tudna rajtuk segíteni, ha nem volna a hátukon az ejtõernyõ. De ha már felmerült az evolúció kérdése, megjegyzem, tévedés lenne azt gondolni, hogy a tudományos világ valóban egységes a teremtés kontra evolúció kérdésében, csupán a médiából és az oktatásból van kiszorítva a másik tábor véleménye, legalábbis Európában, ahogy nálunk is. Így aztán nem nehéz meggyõzni az embereket, hogy az evolúció és az ateizmus tudomány, a kreácionizmus és az Isten-hit pedig vallás. Ha azonban a felszín alá nézünk, mind az ateizmus, mind az evolúció magán hordozza a vallások ismérveit. Elõszöris, mind az ateizmus, mind az evolúció prekoncepciók talaján áll. Ez jellemzõ a vallásokra is. Másodszor, mind az ateizmusnak, mind az evolúciónak megvannak az istenei, melyekre mint õsokra hivatkozhatnak, mögéjük nézni, vagy gondolni pedig tabu. Például az ateista ember istene a Nincsisten. Ezt tiszteli, ezt imádja és bálványozza, mindent ebbõl vezet le és erre a pontra tér vissza. Ez az ateizmus alfája és omegája, amitõl egyetlen pillanatra sem tudnak elszakadni, és ez az a pont, amin túl képtelenek gondolkodni. Persze, õk ezt szabadságnak nevezik, de ha engem egy ponton mindig visszarántana valami és nem engedne továbbmenni, akkor élnék a gyanúperrel, hogy beleütköztem a szabadságom korlátaiba, vagyis a szabadságom valójában viszonylagos: addig mehetek, amíg szabad. Az evolúciónak is megvannak az istenei. Ez egy többistenhit. A legfõbb istene nem más, mint az Õsrobbanás. Aztán egy másik fõistene az Õsleves. További istenei a Redukáló és az Oxidáló Légkör - mikor melyikre van szükségük, annak a nevét hívják segítségül -, a Jégkorszak, az Entrópia - alias Halál, egyben ez az egyetlen, amelyik bibliai fogalom -, a Természetes Szelekció, a Mutáció, az evolúció egyik fõpapjának jóvoltából az Önzõ Gén, az Elõember, az Õsember, az Õsközösség. Biztos van több is. De ezek közös tulajdonsága, hogy mindegyik egy-egy abszolútum az evolúcionisták körében, ami megkérdõjelezhetetlen, mindez olyan emberek között, akik azt mondják, hogy nincsenek abszolútumok. Ezeken kívül az ateizmusnak és az evolúciónak megvannak a maguk prófétái, papjai, vagyis a klérus, valamint megvannak a híveik is, akik bármit hajlandóak elhinni, amit ezek a tévedhetetlen emberek állítanak, ha ezekhez hasonló kulcsmondatokkal vezetik be: a tudomány mai állása szerint..., kellõen alátámasztott véleményünk alapján..., tudományos kutatásaink során megállapítottuk..., ma már ezt minden komoly tudós így látja..., stb. Ezek a kulcsmondatok nyitják minden egyes ateista és evolúcionista ember szívének ajtaját, és úgy viselkednek, mint a pici madárfiókák, akik becsukják a szemüket és hatalmasra tátják a szájukat, és bármit hajlandóak benyelni, amit apuci vagy anyuci beletesz a szájukba.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A teremtés nem Babona, hanem tény. Ugyan is élõ élettelenbõl nem áll elõ, csak úgy, ide szervezettség, és intelligencia szükségeltetik és a tudósok között is egyre többen rájönnek. Más részt a Magyar Nagylexikon a következõképpen határozza meg a babonát: „egyes tárgyaknak, cselekményeknek, körülményeknek titokzatos (természetfölötti) hatást tulajdonító és bizonyos jelenségeket természetfölötti erõk megnyilvánulásaként magyarázó tévhit.” A babona eredete Az emberek általánosságban véve tele vannak félelmekkel: félnek a haláltól, az ismeretlentõl, az úgynevezett túlvilági élettõl és még sorolhatnánk. Sátán, aki lázadóan ellenszegült Istennek, minden igyekezetével azon van, hogy rabszolgaságban tartsa az embereket, és az ilyen félelmeket aljas hazugságokkal táplálja (János 8:44; Jelenések 12:9). És nem Sátán az egyetlen, aki törekszik eltávolítani az embereket Istentõl. A Biblia Sátánt ’a démonok uralkodójának’ nevezi (Máté 12:24–27). De kik a démonok? Noé idejében voltak olyan angyalok, akik csatlakoztak Sátánhoz az Isten elleni lázadásban, és démonokká tették magukat. Azóta folyton igyekeznek hatni az emberek elméjére. A babona az egyik praktikájuk (1Mózes 6:1,  2; Lukács 8:2,  30; Júdás 6). Sátán egyik hazugsága alapul szolgál a babonákhoz. Ez az az elképzelés, hogy az embernek egy láthatatlan része túléli a test halálát, és aztán visszajárhat, hogy hatással legyen az élõkre. De a Biblia ezt írja: „a halottak semmit sem tudnak”. Ezt követõen pedig kijelenti, hogy a halál után nincs „sem cselekedet, sem tervezés, sem ismeret, sem bölcsesség” (Prédikátor 9:5,  10). ezért a keresztények nem hisznek ilyesmiben, mert Isten is halállal sújtja nem csak a "kitalálóját" hanem azt is aki hisz benne.
Ja értem. Hát én kötve hiszem, hogy az emberünk ismerné Dgy-t, szerintem õ Dawkinsra meg a többi biológusra gondolt.

Miért 6000 éves a Föld a keresztények szerint?

Úgy hallottam, hogy a keresztények szerint 6000 éves a Föld. (Remélem, ez nem nagy butaság, és tényleg így gondolják.) Azt szeretném megtudni, hogy ennek indoklása hol található a Bibliában.

Legjobb válasz: Mert hülyeség (Vagy az info vagy õk)

Mert hülyeség (Vagy az info vagy õk)
Szia! Tetszik, hogy értelmesen állsz hozzá a kérdéshez, bár minden kérdezõ ilyen lenne. Javaslom, hogy olvasd el a Biblia elsõ három fejezetét és megérted, hogy miért nem lehet. A Szentírás ugyanis határozottan állást foglal abban a kérdésben, hogy a Teremtés 6 nap alatt történt, és az ember a hatodik napon lett megalkotva. Vagyis az élet a Földön csupán néhány nappal Ádám elõtt jelent meg. A Teremtés emlékünnepeként az Isten megszentelte a 7. napot, a szombatot. A halál pedig Ádám bûnének a következményeként jelent meg a Földön. Üdv. Péter
Kivéve ha a teremtési napokat a bibliában nem 24 órásnak értjük, amire a Biblia sehol sem ad konkrét utasítást. Arra viszont van bizonyíték, hogy a "nap" szó (mint idõtartam), nem mindig a 24 órás értelemben szerepel benne. Többek között a Teremtési beszámoló után az összes teremtési napról együttesen, mint (egy) "napról" beszél a Biblia.
egész pontosan 5772 éve, és a zsidók szerint.
Ut. elõtti kommenthez: Ezt az igerészt Jézusra szokták vonatkoztatni.
L. elképzelései nagyon hasonlítanak a monofizita tanokra, ez a k.u. 3. század körül bizánchoz és Theodorához köthetõek. Elég nagy szerepe volt annak a csapatnak, abban, hogy manapság a keresztényeket buta embereknek tartják. A buta egy kicsit erõs persze, de nem akarom körülírni.
Ahogy már azt elõttem leírták, nem a Föld 6000 éves, a teremtés kezdete óta telt el ennyi idõ. Nem mindegy. A Föld korát nem írja.
Sziasztok, szeretnék kijavítani egy kicsi téves infot. Nem a föld 6000-éves. Az több millió is lehet. Az emberiség megjelenése a földön kb. 6000-évre nyúlik vissza. A Bibliában pedig nem utalást találunk rá hanem pontosan ki lehet számolni a nemzetségtáblázatok alapján.
És ha hirtelen egy napra eltûnne a Nap, akkor mennyi idõre tûnne el?
És hogyan lehet „napokról" beszélni addig, amíg a csillagokat, és így a mi Napunkat nem teremtette meg? Nem épp a Nap az alapja a napnak (24 órának)?
És hogyan lehet „napokról" beszélni addig, amíg a csillagokat, és így a mi Napunkat nem teremtette meg? Nem épp a Nap az alapja a napnak *24 órának)?
"Sajnálom srácok, ti nem a teremtõ Istenbe hisztek. " Azért mert mi másként értelmezzük a teremtést mint te? Konkrétan nem szó szerint vesszük a napokat? Errõl van szó? Honnan tudod, hogy én kiben és hogyan hiszek? Nem tudod. Ne csak a különbségre és a megosztó tényezõkre koncentrálj. A mi Istenünk az egység és a szeretet Istene :-) Freya
Nem akartam kiírni kérdésben, részben ide is tartozik: Ezt értelmezze valaki, mert érdekel ki mit gondoltok errõl: (8:22-31) "Az Úr az õ útának kezdetéül szerzett engem; az õ munkái elõtt régen. Örök idõktõl fogva felkenettem, kezdettõl, a föld kezdetétõl fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala... Mikor készíté az eget, ott valék... Mikor megállapítá e földnek fundamentomait, mellette valék... Játszva az õ földének kerekségén, és gyönyörûségemet lelve az embereknek fiaiban."
Minden csak hit kérdése...
A kérdező hozzászólása: Engem nem az ilyen "infók" (=vélemények) érdekelnek, hanem az, hogy õk ezt honnan gondolják, vagyis, hogy hol szerepel erre vonatkozó szöveg a Bibliában.
A kérdező hozzászólása: Értem... De ettõl függetlenül is, a Teremtés kezdete még lehet egy jóval korábbi idõpont is, ezek szerint, mivel nem csupán az ember megjelenésével kezdõdött az élet sem a Földön.
A kérdező hozzászólása: Igen, ezt én is olvastam, viszont úgy emlékszem, Jézus is azt mondta, hogy "holnap eljövök". (Most nem pontosan idézem, és ezért elnézést kérek.) És mégsem szó szerint másnap jött (vagyis jön) el. Tehát, csak arra szeretnék kilyukadni, hogy végülis meglehet, hogy nem feltétlenül kell megfejteni azt, ami le van írva. A kérdést egyébként nem azért tettem fel, mert a keresztények ezen hitével lenne bármi "bajom", igazából csak a kreacionisták miatt. Csak õket nem értem, mert néha már nagyon erõltetett, ahogy próbálják "ráerõszakolni" az evolúciót a 6000 éves teremtésre, és hasonlók. Néha úgy tûnik, mintha azért gyûjtenék a bizonyítékokat, hogy egyáltalán hinni tudjanak. De ez lehet, hogy csak számomra tûnik így.
Tisztelt Kérdezõ! A Biblia azt írja hogy "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet." (1Móz 1, 1) Hogy a "Kezdet" kifejezés alatt mit értünk, arról léteznek különféle elméletek. Vannak olyan emberek akik például a teremtést összemossák az az evolúcióval, mondván hogy Isten csak megadta a pöccintést a dolgoknak, és minden ment a maga útján. Tapasztalataim szerint ebbõl általában kialakul az a nézet, hogy Isten megteretette ezt a földet, de valahol nagyon messze van tõlünk, és tulajonképpen nem foglalkozik a földdel, nem avatkozik bel a világunkba. Ez a kijelentés azonban nem áll meg a Szentírás mérlegén, jómagam nem fogadom el A "Kezdet" szó alatt általában még kétféle elméletet tudok megemlíteni: - Az egyik az a felfogás, amely már korábban elhangzott, miszerint Isten csak az életet teremtette meg kb 6000 évvel ezelõtt, de a föld maga már korábban is létezett sötétségbe burkoltan, és vízzel borítva. Ha így vesszük alapul, akkor bizonyos tudományos leletek, amelyek jóval idõsebbnek tartják a föld korát 6000 évesnél jogosan mutatnak fel olyan eredményeket, hiszen a "Kezdetben" szó egyáltalán nem biztos, hogy arra utal, hogy Isten az földet egy napon teremtette meg a rajta lévõ élettel. -A másik ilyen szemlélet, az a kreacionizmus, amely azt mondja, hogy a föld valóban csak 6000 éves és Isten egy napon teremtette meg az élettel együtt. Jómagam egyébként hívõ létemre a kreacionizmust nem támogatom. Nem tudom, hogy igazuk van-e, de Pál azt mondta, hogy a teremtést hit által lehet megérteni. Ez nem meglepõ hiszen a Biblia szerint Istennek vannak olyan gondolatai, amelyeket mi emberek nem tudunk felfogni (Ésa 55, 8-9) Tehát feleslegesnek tartom tudományos vitát indítani errõl, mert Isten adott más bizonyítékokat is a hitünk erõsítésére amelyeket már megérthetünk. Minden jót!
IIMóz 20:11 "Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék." Azért, amit Péter mondott, és ez azért, amit a korszakosok mondtak. Sajnálom srácok, ti nem a teremtõ Istenbe hisztek. Nézzétek meg, hogy mit mondott Krisztus a századosnak. És mit is mondott a százados? Csak egy szóval mondd, mert õ is alá-fölé rendelt, amit mond, a szolgái megtesznek. Krisztus azt mondta, hogy ilyen hitet nem látott ott. Higgyetek a teremtõ Istenben. Isten hat nap alatt alkotott mindent a puszta szavával, éppúgy, ahogy Krisztus teremtett közöttünk látást, gyógyulást, bénáknak mozgást, leprásnak megtisztulást a puszta szavával. Krisztus megmutatta a teremtést, és mégse hisztek? Üdv: L
Az elsõ mondatom félreérthetõ. Tehát Péter nagyon jól írta, jó ilyet látni. :) Illetve azoknak, akik korszakoknak állítják a napokat, azoknak írtam a többit. Üdv: L
Élt a 20. században egy amerikai jós Edgar Cayce aki gyerekkorában sokat olvasta a Bibliát, késõbb látomásai (õ a közlés szót használta) lettek. Sokkal pontosabb és konkrétabb volt, mint Nosztredámusz. Õ az emberiség múltjáról mondott érdekes jóslatokat. Többek között meghatározta a bibliai édenkert pontos helyét, ezen kívül voltak infói Atlantisszal kapcsolatban. Õ több civilizációt határozott meg az emberiség történetében Istent teremtõnek említi, és Jézusról is nagyon érdekeseket "közölt". Szóval õ több civilizációs egységre bontja az emberiség történetét, akik kialakulnak, fejlõdnek, aztán elpusztulnak, ami gyakorlatilag egy folyamat amit Isten vezényel. Ez passzol arra amit egy másik kérdésnél hallottam a Bibliában leírt újrateremtésre. Így a mi korszakunk lehet 6000 éves. Tehát a díszlet úgymond nem változik. Erre lehetnek esetleg bizonyítékok pl a Japán partjainál lévõ elsüllyedt piramisok stb.
Nem a Nap az alapja. Egy nap alatt fordul körbe a tengelye körül a Föld. Semmi köze ilyen tekintetben a Napnak a 24 órához.

A keresztények szerint minden erkölcsi törvény, ami le van írva a Bibliában ma is érvényes, vagy a mai világra nem lehet mind érvényes?

Esetleg itt is reformot kellene végrehajtani?

Legjobb válasz: Konkrétan meg kell kövezni azt, aki szombaton dolgozik.

Konkrétan meg kell kövezni azt, aki szombaton dolgozik.
Katy, gondolom rabszolgát is tartasz otthon, ugye?
"Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik." Leírnád, hogy melyik szó jelenti kódolva azt, hogy Ószövetség?
Azt mondja Jézus valamelyik evangéliumban hogy az õ szavai soha en vesztik érvényüket tehát érvényes.
A szombat nem erkölcsi törvény, úgyhogy hagyjuk. A rabszolgatartás sem erkölcsi törvény. Mindkettõ csak a zsidókra vonatkozik.
A kérdező hozzászólása: Kedves 17#-es! A nem védhetõ Bibliai magyarázatokra általában az a magyarázat, hogy azt nem kell szó szerint venni, meg nem úgy kell érteni...stb. Akkor a " Teremtõ " egy szavát sem kell komolyan venni, sõt, a létét is meg lehet kérdõjeleni, mert lehet, hogy a Biblia írói csak egy tekintélyt akartak megszólaltatni, hogy nyomatékosítsák hitvallásukat...bármeddig el lehet menni az értelmezésben, hiszen olykor a magyarázatok is teljesen kifordulnak magukból, ahogy a keresztények védik a " mundér becsületét ".
Nagyon komoly írástudás kell ahhoz hogy valaki kiigazodjon a törvény parancsain. Én sem ismerem a törvényt, ahhoz hogy valaki értelmesen elmagyarázza Neked, az biztos hogy éveket kellett tanulmányozza. Van 613 parancs, és ez nem mind erkölcsrõl szól.
Igen igen. Ezek nem erkölcsi törvények. egyébként is írva vagyon hogy a törvény Krisztushoz vezérlõ mester volt amíg Jézus el nem jött. Az új parancsolatot Jézus két pontba foglalta össze. szeretni Jehovát, teljesen nem immel-ámmal, és a felebarátot mint saját magadat. aki ezt a két pontot betartja, az nem árt senkinek és helyes életet, imádatot gyakorol.Nem szegi meg az Isten iránt érzett szeretet, és tisztelet miatt az erkölcsi törvényeket, alapelveket, s nem keres kibúvókat, kis kapukat, hanem feltétel nélkül szolgálja Istent és annak érdekeit. Katy Weaver
A rabszolgaságról szóló rendelkezés talán nem a szentírásban van? Nem szolgáló, rabszolga! Hogyhogy az már nem érvényes? Az is törvény, nemde? (Isten szava) Az idõk folyamán több írást is azért gyomláltak ki a Bibliából, mert pontosan ilyesmik jelennek meg benne, rabszolgát tartott a keresztény szerzõ például. Jézusról sem tudhatod biztosan, akkor szinte mindenkinek volt rabszolgája, neki, vagy a követõinek miért ne lett volna? A kereszténység államvallássá tétele után egyáltalán nem szûnt meg a rabszolgatartás a Római Birodalomban, csak lassú és fokozatos hanyatlásnak indult, de a birodalom végéig kitartott. A kezdeti jogba ugyan bekerült a manumissio in sacrosanctis ecclesiis, ami a keresztény templomban való rabszolga felszabadítást jelenti, de ezt hamarosan korlátozták, így hát évszázadokon keresztül a keresztények is tartottak rabszolgákat, ami egészen bizonyos. Aki meg a zsidókról ír, az nem világít rá teljesen, kire is érti pontosan, már hogy kire vonatkozik az Ószövetség némely passzusa. Az ortodox zsidókra, vagy a keresztény zsidókra: Jézusra, Pálra, Péterre, Mátéra az összes apostolra, a Biblia szerzõire és a korai keresztényekre, akik minimum 100-150 évig csupán zsidókból álltak.
Ti hol olvastátok, hogy bárkinek is KÖTELEZÕ rabszolgát tartania???
Nem kötelezõ, csak erõsen ajánlott...
Kötelezõnek nem mondhatnám, de az is botrány, hogy azzal, hogy szabályozza, valójában jóváhagyja a rabszolgaságot. Mindez azt mutatja, hogy mennyire elmaradott a Biblia erkölcsi felfogása és nézõpontja.
Aha, tehát erõs csúsztatással kezditek az egészet, valótlant állítva. Ez nem olyan szép dolog, fõleg nem vall nagy okosságra.
Ez szép, hogy kategóriákba sorolod a parancsolatokat, de ki hatalmazott fel erre? Szóval ha a zsidóknak nincs elnökük, akkor nem kell megkövezni a házasságtörõt? Aztán arra nem gondolsz, hogy ennek alapján bármit úgy értelmezhet bárki, ahogy csak akarja? A precedenst Te magad szolgáltatod és cseppet sem csodálkozom immár a több száz felekezet létezése miatt. Na és, ha az általad vázoltak éppenséggel Noé, Ádám és a bûnbeesés történetét teszik jelképessé? Vagy a megváltást? A világ végét? Jézust?
tzolko-nak! Ha nem szóltál volna, bölcs maradtál volna.... Talán nézd át az említett igehelyeket, és leveleket amelyekre hivatkozok abban a kommentben. Aztán gondolkodj rajtuk. Fogad meg a zsoltáros szavait, miszerint "Boldog ember az......kinek az Úr tövényében vagy gyönyörûsége, és azon gondolkodik éjjel és nappal..."
A kérdező hozzászólása: Katy! A világot és az emberi történelmet is teljesen félreértelmezed. Az ember szeretettel terelgeti az állatokat? Ez mikor volt így, ill. melyik mesében? Amúgy te mit eszel? Füvet? Gombát? Fakérget? Tényleg így keletkezett a rabszolgaság? Néhány ember eladósodott? Az Õrtoronyban olvasod ezt a sok marhaságot? Újra elõ kellene venni a történelem könyveket!!!
Bocsi, de hol van az törvénybe foglalva, hogy rabszolgát kell tartani. Ez mióta erkölcsi törvény. Jézus sem tartott rabszolgát, sõt a tanítványok közül nem is volt senkinek bár azt tudom, hogy Márkék szolgálót tartottak, de nem rabszolgaként. Ha megnézed a Bibliában leírtakat, Jehova soha sem mondta, hogy az embernek az emberen kell uralkodni, és kihasználni. Az embert úgy teremtette meg hogy az állatok felett "uralkodhatnak", de azok felett is úgy, hogy szeretettel terelgetik, használják munkára némelyiket. Az hogy kialakult a rabszolga tartás az némely ember eladósodásából vagy elszegényesedésébõl keletkezett, soha nem volt törvény ez. Katy Weaver
Hogy lehet a létezést képletesen érteni? Valami, vagy valaki vagy van, vagy nincs, függetlenül attól, hogy hiszed-e, vagy sem.
A kérdező hozzászólása: De Jézus elvileg azt mondja, hogy az Ótestamentumból egy " jottányit" sem szabad elvenni. Tehát az Ótestamentum erkölcsi törvényei érvényesek. Ezt furcsállnám, mivel elég sok tarthatatlan ostobaság van benne.
Konkrétan mire gondolsz?
Szia! "De Jézus elvileg azt mondja, hogy az Ótestamentumból egy " jottányit" sem szabad elvenni." Ezt honnét vetted?
Igen. Nem reform nem lehetséges. Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: Pietrosolnak! Máté 5:18-20. A Teremtõ elvárja, hogy a jó keresztény tartson rabszolgát, Mózes Harmadik k. 25:44-46 Ha a menyasszony nem szûz, a férj atyja háza elõtt meg kell köveznie, Mózes ötödik könyve 22:13-21 Ez olyan nagyszerû a Bibliában? Ez ostobák életszemlélete.
A kérdező hozzászólása: Katy! Ha nem tartasz rabszolgát, akkor nem a Biblia szellemében jársz el és nem lehetsz jó keresztény.
Pietrosol! Ott a "minden" szó.
Kepano Junior! ?
A kérdező hozzászólása: Pietrosol? Szerinted Jézus idejében azt az Újszövetséget olvasták, amit te is olvasol? Ószövetség sem ezen a néven volt, ezt az utókor aggatta arra a gyüjteményre. Újszövetség nem létezett, tehát ha Jézus valamennyit ismert a leírtakból, az csak az " Ószövetség" lehetett. De biztos, hogy ismert olyanokat is, amiket azóta kiretusáltak, kicenzúráztak, és olyanok is vannak benne, amiket nem ismert.
Semmiféle írott törvényekrõl nem beszélt. Ahogy írtad az Újszövetség nem létezett az Ószövetséget (ami egyébként a zsidók törikönyve) össze-vissza hamisították, szabdalták. Ilyent viszont mondott:"Ne a szentírásokban keressétek a Törvényt, mert a Törvény az Élet, az írás pedig halott. Bizony mondom néktek, Mózes sem írásban kapta törvényeit az Istentõl, hanem élõ szóval. A Törvény az Élõ Isten élõ szava az élõ prófétákhoz, az élõ emberek számára. Mindenben, ami él, bele vagyon írva a Törvény."
A kérdező hozzászólása: Nagyon bírom az utólagos magyarázatokat. Akkor utólag mindent meg lehet magyarázni, hogy így-úgy, meg amúgy...Mi van odaírva fehéren-feketén? Tudom, ezt csak képletesen kell érteni, de akkor Isten létezését is!!!
Csodálom a magabiztosságodat! Talán vitasd meg ezt egy baptistával, egy mormonnal, esetleg egy adventistával, aki tudomásom szerint továbbra is szombaton pihen, ahogy azt a Biblia parancsolja számára. Vagy a többi néhány száz felekezettel...

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!