Találatok a következő kifejezésre: A keresztény miért nem (56 db)

A keresztényeknek miért nem kell betartani azt a Mózesi törvényt, ami előírja, hogy tisztátalan állatokat nem szabad megenni? Pl. Miért ehet egy keresztény disznót?

Legjobb válasz: Kicsit pontosítanák. Vannak olyan keresztény egyházak, felekezetek, amelyek nem tarják be a tisztátalan állatok evésére vonatkozó tilalmat. De vannak olyanok, melyek betartják (pl.: hn adventista egyház, kerak, stb.). Az Újszövetség sehol sem törölte a tisztátalan húsok evésére vonatkozó tilalmat. (nem vagyok egyik egyház tagja sem, csak egy teológus hallgató vagyok)

Kicsit pontosítanák. Vannak olyan keresztény egyházak, felekezetek, amelyek nem tarják be a tisztátalan állatok evésére vonatkozó tilalmat. De vannak olyanok, melyek betartják (pl.: hn adventista egyház, kerak, stb.). Az Újszövetség sehol sem törölte a tisztátalan húsok evésére vonatkozó tilalmat. (nem vagyok egyik egyház tagja sem, csak egy teológus hallgató vagyok)
Mert már nem az Ószövetség, hanem az Újszövetség az irányadó ránk nézve. Márk 7:19 írja: "Jézus ezzel tisztának nyilvánított MINDEN ételt."
A kereszténység fakultatív vallás. Csak azokat a parancsokat és elõírásokat tartja be, amit adott pillanatban megfelelõnek ítél. Egy parancsolat a fõ parancsolat: érdek
1. Péter látomásban jelet kapott. 2. A kereszténység egy külön közösség, nem pedig a zsidó vallás szektája. Emiatt nem érvényes a körülmetélés parancsa sem.
Ez egy nagyon erdekes vita. Mindig is meg volt a kettossege. Ki ezt hirdeti ki azt. De egyet senki ne felejtsen: `Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jobb nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erõtelen. Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten elõtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitbõl eszik. Ami pedig hitbõl nincs, bûn az.` Amen heheh
Pált idézni kiragadva nem biztos, hogy rendben ven, ezt már szegrõl-végrõl Péter is rávilágított: "És a mi Urunknak hosszútûrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, a mikor ezekrõl beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthetõ dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsûrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére." IIPét 3, 15-16
Mi nehezen érthetõ abban, amit idéztem? Ez nem egy kiragadott rész a Bibliából, hanem komplett tanítás néhány mondatban összefoglalva. Ráadásul nincs benne semmi jelkép, vagy félremagyarázható dolog, nem is valami mély szellemi igazságról van itt szó. Egyértelmûen pont errõl a témáról beszél Pál, hogy milyen állatot szabad megenni és milyet nem. És annyira egyszerû, hogy a lényegét még egy kisgyermek is megérti. Üdv. Tamás
Kedves Tamás! Elõször is én nem hiszek a szellemekben. Másodszor rég rossz az, ha bárki bárkit is bármire kényszerít. "Ahol az Úrnak Lelke ott a szbadság" Harmadszor: én támogatom a házasságot (én is abban élek), nem sürgetem az eledelektõl való tartózkodást (nálunk a családban a többség húsevõ), csupán arra szerettem volna rávilágítani, hogy lehet tudatosan egészséges életmódot folytatni és a Szentírásban is számos példát látunk erre, hogy beválik (lásd Dániel társai). Attól, hogy te eszel húst, a szememben nem leszel se jobb, se rosszabb. Attól már inkább, ha nem tartod tiszteletben azt, hogy én nem. Üdv. Péter
Kedves Péter! Az Adventista Egyház oldalán ezt találtam: "A hetednapi adventisták több mint 125 éve a vegetáriánus étrendet ajánlják. Ez a meggyõzõdés abból a hitbõl fakad, hogy az ember egységes egész, és bármit tesz, azt Isten dicsõségére kell cselekednie. Teremtõnk egy tervet fektetett le egészségünk megõrzése érdekében..." Nincs semmi bajom azzal, hogy valaki nem eszik húst, viszont ha valaki ebbõl hitbeli meggyõzõdést és szélsõséges tanítást csinál, azt nem tartom helyesnek. A Róm 14:6 szerint "...A ki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és a ki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek." Tehát ugyanúgy lehet Isten dicsõségére húst enni, mint ahogyan valaki Isten dicsõségére vegetáriánus. Azt gondolom (és Isten Igéje is ezt tanítja), hogy ha hittel fogyasztjuk el az ételünket (akár húst, akár zöldséget), akkor azt Isten megszenteli és megtisztítja. Üdv. Tamás
Jezus mikor eljott nem azert jott el hogy eltorolje a Mozes torvenyet hanem hogy betoltse azt!!!Azt a torvenyt tartotta O is amit Mozes adott! A Paradicsomban nem volt bor, nem vagtak le allatokat.A vizozon utan jott a bor. A vizozon utan mondta Isten"Minden mozgo allat amely el, legyen nektek eledelul, mint a zold fuvet, nektek adtam mindazokat." A nep erjedett bort ivott s viselnie kellett eljarasa kovetkezmenyeit. Istennek elkellett neznie ezt. Jezus azonban eljott kinyilatkoztatni a teljes igazsagot, ezzel veget vetett a tudatlansag idejenekes hivja a bunosoket hogy terjenek meg az isteni kinyilatkoztatas mertekeben. Janos 18; 37.
Sziasztok! "Azonban a végsõ döntés a Szent Lélek vezetésével az volt, hogy a szükséges dolgokon kívül több teher ne vetessék a pogány eredetû keresztényekre, ezek a szükséges dolgok pedig: tartózkodniuk kell a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a fúlva holt állattól és a paráznaságtól. ENNYI. (vö: Apcsel 15, 28-29)" Összevetettem. És tudod mit találtam? ApCsel. 15:19-21: "Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez, hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitõl, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértõl. (ÉS MIÉRT?) Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetõi, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák." Vagyis az emberek megismerhették utána azokat az egészségügyi törvényeket, melyeket Isten kinyilatkoztatott... Üdv. Péter
Amikor az apostolok összevitatkoztak azon, hogy a betért pogányoknak fel kell- e venni az összes zsidó szokást, nagy vita volt. Még Péter is zsidósítani szerette volna betérõket. Azonban a végsõ döntés a Szent Lélek vezetésével az volt, hogy a szükséges dolgokon kívül több teher ne vetessék a pogány eredetû keresztényekre, ezek a szükséges dolgok pedig: tartózkodniuk kell a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a fúlva holt állattól és a paráznaságtól. ENNYI. (vö: Apcsel 15, 28-29)
Mert ennyi erõvel a döghús megevésére is állna, hogy megszenteltetik a hívõ imájára, holott a döghús (fúlva holt állat) evéség bizony még külön parancsolatként is elõírták az apostolok a pogányokból lett hívõknek. (hogy jól legyen dolguk, ha megtartják) De nem gondolom hogy az evésre nem alkalmas állatok (kígyó, béka, varangy, pondró), vagy akár a döghús evés valami istenes (szent) cselekedet lenne. (fõleg ha az apostolok életmódját akarjuk követni, akik meg Krisztusét, aki szintén e-szerint élt, na nem démonok tanítására, hanem Isten kijelentett törvénye szerint)
Kedves Tamás! Szerintem az itt leírtaknak nincs köze a tiszta/tisztátalan állatok megevésére vonatkozó isteni parancsolathoz, hanem csak az emberi (vagyis démoni) rendelésekhez, hogy mit szabad és mit nem, Pál nem mondott ugyanis ellent Isten parancsolatainak (ugyanis akkor õ maga is belesne ebbe, lévén õ maga is eszerint élt), és itt a megehetõ állatokról, amit Isten evésre teremtett van szó, hogy egyes tanítások azt tiltanák. (pl. vegaság, aszketizmus) Az Isten pl. a házasságot soha nem tanította, nincs a parancsolatban ilyenrõl szó, ellenben a tisztátalan állatok megevését igen. Innen is látszik a különbség, ahogy itt nem arról van itt szó, amit a modern kereszténység erre ráhúzna. Üdv
Akkor nézzük meg mit mond a Szent Szellem! "A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó idõben némelyek elszakadnak a hittõl, hitetõ szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédûeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektõl való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívõknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendõ, ha hálaadással élnek azzal; Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által." (1 Tim 4:1-5) Üdv, Tamás
Szia! Ahogyan már elhangzott gy elõbbi hozzászólásban a tiszta és tisztátalan állatok közti különbségtétel már Noénál megjelent, így ez nem a zsidóknak adott rendelkezés. Ha a táplálkozásról van szó érdemes a Szentírást az elejétõl olvasni. A teremtés után Isten meghatározza az ember ideális étrendjét: gabonafélék, olajos magvak, gyümölcsök, ami késõbb kiegészül zöldségfélékkel. A teremtéstörténetet négyezer évvel ezelõtt írták le. Nincs rá tudományos magyarázat, csak az, hogy az igazi szerzõ többet tudott az emberrõl, mint az, aki leírta. A bibliai korok emberei úgy hitték, hogy az élet Isten ajándéka, amit az embernek erkölcsi kötelessége õrizni és fenntartani. Ezért kaphatott helyet az erkölcsi kötelességek között az étrendre vonatkozó rendelkezés, mint ami az élet fenntartásának legközvetlenebb eszköze. Az ember felelõssége és lehetõsége a "Gyártó" tanácsai szerint õrizni az életét. Azt is érdekes megfigyelni, hogy az elsõ emberpár próbája az étkezéshez kapcsolódik. A szabadság mindig legalább kétesélyes. Ahhoz, hogy szabadok legyünk, tudnunk kell nemet is mondani. Isten ad egy egész kertet, és visszakér egy fát. Ezzel arra tanította az embert, hogy az élet õrzése összefügg az engedelmességgel, a Teremtõvel való bizalmi kapcsolat függvénye. Az Édenkertben a bizalmatlanság, az Isten elleni lázadás kifejezése volt a tiltott gyümölcs elfogyasztása. A bibliai õstörténet máig érvényes üzenete az, hogy a választott étrend befolyásolja az ember jólétét. Szabadon dönthetünk, de a választásunknak minden esetben következményei vannak, amit vállalnunk kell. A bûneset miatt megváltozott az élet lelki és fizikai dimenziója. A Biblia nem magyarázza meg, csak kijelenti: az emberi élet a születés pillanatától az öregedés, elmúlás irányába mutat. Megjelenik a fáradság, a fájdalom, a szenvedés és végül a halál, amit az ember szabadított magára azzal, hogy kiszakította az életét Isten világrendjébõl. Az özönvíz tragédiája pedig arra figyelmeztet, hogy az ember döntései a környezetet is érintik. A környezeti változások benyújtják a számlát, és visszahatnak az ember életére. Ez történt az özönvíz után is. A túlélõ családnak Isten új étrendi rendelkezést ad, amelyben megengedi bizonyos, ún. "tiszta" állatok húsának fogyasztását is. Isten azért is megengedte a "tiszta" állatok húsának fogyasztását, mert elõre látta, hogy a bûn következtében mindig lesznek olyan helyzetek, földrajzi területek, éghajlati körülmények, gazdasági állapotok, amelyek hasonlítani fognak az özönvíz utáni kényszerhelyzetre, amikor nem lesz elegendõ és jó minõségû növényi étrend. Azzal, hogy Isten engedte meg ezt a változást, nem mentette fel az embert a húsevés következményei alól. A Biblia arról számol be, hogy az emberek átlag életkora fokozatosan csökkent. Ennek természetesen sok tényezõje van, de a mai kutatások fényében határozottan kijelenthetjük, hogy a táplálkozás szerepe döntõ lehet. Alapvetõen a vegetáriánus népcsoportok vizsgálata igazolta, hogy akár 6–8 évet javíthat az életkilátásokon a növényi alapanyagokban gazdag étrend. A bibliai idõkben nem ismerték az "egészségtelen" vagy "egészséges" fogalmakat. Nem sokat értettek volna abból, ha valaki a koleszterinszintre vagy a magas zsírtartalomra hivatkozva megmagyarázza az étrendi rendelkezéseket. Emiatt a Biblia nem indokolja az étrendi tiltásokat. Az akkor használatos kultikus fogalmak köré csoportosítja mindazt, amit fontosnak tart: – Szent – mindaz, ami Istené. Aki erre a területre tévedt, halálbüntetést szenvedett el. Isten ehhez a fogalomhoz kötötte a legfontosabb erkölcsi normákat, amit a Tízparancsolat tartalmaz. – Tiszta – mindaz, ami kívánatos az ember számára. Tiszta volt az, aki engedelmeskedett Istennek, jó kapcsolatban élt a családjával, békességben volt az ellenségeitõl. Lelki, testi, szellemi és szociális jólét állapota, amit a héber shalom szóval fejeztek ki. – Közönséges – ha valaki áthágta a higiéniai vagy kultikus rendelkezéseket, közönségessé vált. Például, ha valaki hullát érintett, bõrbetegséget kapott, vagy vérrel került érintkezésbe ilyen állapotba került. Ez egyfajta kultikus tisztátalanságot jelentett, ami miatt karanténba tették hét napig, távol a családjától és a templomtól. Ez a tisztátalanság visszafordítható volt. A kirekesztés lejárta után a különféle tisztálkodási elõírások betartásával visszamehetett a táborba; újból tiszta lett. – Tisztátalan – az elsõhöz hasonlóan ez a terület szintén érinthetetlen volt az ember számára. Állandó tisztátalanságot jelentett, amibõl nem volt visszatérés (halálbüntetés). Ebbe a kategóriába tartozott a tisztátalan, fogyasztásra nem alkalmas állatok érintése vagy fogyasztása. A mai ember számára érthetetlen fogalmak ezek. De ahhoz, hogy Isten megértesse abban a korban a dolgok jelentõségét, kénytelen volt olyan ókori fogalmakat használni, amit jól ismertek. Számunkra nem maguk a kifejezések vagy azok jelentéstartalma az érdekes, hanem az, hogy mit sorolt be Isten az egyes fogalmakhoz. A Bibliában találjuk meg a világtörténelem elsõ táplálkozástudományi kísérletét. Dánielt több társával együtt Babilonba deportálják Nabukodonozor seregei. A király azt szeretné, ha héber fiatalokat nevelne ki, hogy késõbb helytartói legyenek a leigázott területeken. Ennek érdekében minden eszközzel megpróbálja átmosni a fiatalok agyát, hogy héberül tudó, de babiloni módon gondolkodó ügynökökké váljanak. Megváltoztatja nevüket, és a saját asztalánál látja õket vendégül. A felemelkedés óriási perspektívái elõtt álló hadifoglyok azonban furcsa módon reagálnak a király nagylelkûségére. Olvassuk tovább a Bibliából: "Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit õ szokott inni, ezért arra kérte a fõudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a fõudvarmestert jóindulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a fõudvarmester Dánielnek: Félek az én uramtól, a királytól, mert õ rendelkezett így ételetekrõl és italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál! Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelõnek, akit a fõudvarmester rendelt Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá mellé: Tégy próbát szolgáiddal tíz napig! Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk, és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételébõl esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal! Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük tíz napig. Tíz nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételébõl ettek. Ezért a felügyelõ fölmentette õket az alól, hogy az elõírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy elõrehaladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idõ, amelyrõl meghagyta a király, hogy vezessék õket eléje, a fõudvarmester bevezette õket Nebukadneccar elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá. Õk tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tõlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszer okosabbaknak találta õket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának elsõ évéig." (Dán 1:8–20) Dánielt nem a tudományos megfontolások vezették, hanem az Istennel való bizalmi kapcsolat. A mai embernek nagyobb lehetõségei vannak. Amit több ezer éven át csak hinni lehetett, ma látni, tapasztalni és tudományosan igazolni is lehet. Minden bizonyítékunk megvan ahhoz, hogy jól válasszunk. Üdv. Péter
Apostolok cselekedeteinél van írva, hogy a pogányok(pontosabb fordítás szerint: nemzetek)számára ne legyenek ugyanazok a rituálék, szigorú törvények, mint a zsidók számára, és itt felsorol párat, mi legyen, ami viszont valóban fontos- ilyen pl. a vérevés tiltása, vagy a fulladás miatt elpusztult állat evése, de olvassátok el, beollózom, nincs szó tisztátalan állatokról, az felesleges teher lenne: Ap. csel.15 rész. 24 Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk: 25 ...... 26 ...... 27 ...... 28 Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, 29 Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektõl ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!
eric_one! Pontosítanék: Apcsel 10, 15: " És ismét szózat lõn õ hozzá másodszor is: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak." Így egy kicsit másként néz ki. Itt a zsidó népnek a prédikációja járt le, itt az idõ a pogányoknak...
elsõ:akkor az Ószövetségbõl nem vonatkozik semmi a keresztényekre, csak a zsidókra?
mert ezek a törvények csak a zsidókra vonatkoznak. a keresztényekre nem. A ne ölj ne paráználkodj stb. vagyis az erkölcsi törvények mindenkire vonatkoznak, de a szimbolikusak csak a zsidókra. egyébként a keresztényeknek tilos a vérevés.

A Keresztények miért nem a szeretetet és a békét helyezik előtérbe?

Legjobb válasz: #8 Te is csak megnéztél egy olyan oldalt amit egy idióta össze irkált mert keresztény ellenes az az ember, te pedig be is nyelted, nagyon ügyes, okos, és bölcs ember lehetsz. És igen a keresztényeket üldözni fogják mert náluk van az igazság és nem pedig ti nálatok, szabad továbbá megjegyeznem, hogy az igazi keresztények kommunista ellenesek. Ja hogy errõl nem tudtunk, majd lehet ti lesztek a zombik amikor a Sátán parancsára mint az agyhalottak kergettek minket az igazság miatt.

#8 Te is csak megnéztél egy olyan oldalt amit egy idióta össze irkált mert keresztény ellenes az az ember, te pedig be is nyelted, nagyon ügyes, okos, és bölcs ember lehetsz. És igen a keresztényeket üldözni fogják mert náluk van az igazság és nem pedig ti nálatok, szabad továbbá megjegyeznem, hogy az igazi keresztények kommunista ellenesek. Ja hogy errõl nem tudtunk, majd lehet ti lesztek a zombik amikor a Sátán parancsára mint az agyhalottak kergettek minket az igazság miatt.
Szia! A "Keresztények" mint embercsoport, nem egy egységes. Nem alkothatsz róluk kategorikus véleményt. Még akkor sem ha megismerted egy kis részét (ami ráadásul nem biztos, hogy reprezentatív). Plusz szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy elõtérbe helyezni valamihez képest lehet. Nem írtad meg hogy mihez képest nem helyezik elõtérbe a szeretetet.
Mivel kapcsolatban? Mert gonosz és ámító dolgokkal kapcsolatba ne várd azt, hogy a keresztények kiskutyaként rohannak majd segíteni.
Ez meg a másik.
(#9-es nem értettél meg, de mindegy)
Szerintem a keresztények között is akadnak rendes, jó emberek. Van, aki õszinte, naív szándékkal csatlakozott hozzájuk.
Sok az értetlen ###### = szeretetre méltó ember a bálványimádással kapcsolatban azért. Ezt a kérdést miért nem tetted fel az elõzõ kérdésedben? Ettõl különb leszel mint katolikus?
A keresztények a szeretetet és a békét helyezik elõtérbe. A baj csak az, hogy a háttérben ott van az özönvíz, meg az utolsó ítélet és egyéb nyalánkságok...
Szeresd embertársaid bocsás meg nekik . Szdemet szemért fogat fogért , Varázsló aszonyt ne hagy életben , Az eretnekeknek mágja jár , Hábprúzni kell a szentfõld visza szerzéséért , Vagy a keves kis kinzások amit aprostikal csináltak a kõzépkorba. Mind mind a szeretetrõl szól . Vagy a Tokioi metró elgázositása ..
Sok a buta keresztény. Sok van abból is, akit annak neveltek, és sosem kérdõjelezte meg, amit tanult. Emiatt azt is megtartotta, amit nem kéne, és nem is tartozna normálisan a kereszténységhez. Tehát ez a legfõbb baj szerintem. Hogy sok keresztény nem kérdõjelezi meg, ahogy nevelték és nem nõ fel!
True, true.
ÉS a nemkeresztények miért nem a szeretetet és a békét helyezik elõtérbe?
Azért így ebben a formában túlzás a kérdés, mert nem minden keresztény egyforma.Van sok képmutató és vannak, akik valóban Jézus üzenetét tartják elsõdlegesnek.
De, azt helyezik elõtérbe.
Isten szeretete legyen mindannyiótokkal.:-)
Minden elé kellene helyezni a szeretetet, mert attól nagyobb dolog nincs!!!
Engem is az érdekel, hogy mit helyeznek elõtérbe. Hiszen ennek az infónak a keretében lehet csak normális választ adni.
Nekem mindegy, akár naponta beteszem, amíg tudatosul mindenkiben: a végtelenül VALLÁSELLENES kommunista eszmék: "a kommunizmus számlájára mintegy 100 millió áldozat írható (s ezek csak a halálos áldozatok)" http://hu.wikipedia.org/wiki/A_kommunizmus_fekete_k%C3%B6nyve Nos a "keresztények, ti hívõ barmok" kezdetû kérdések kérdezõi (akik a kommunizmus NEM halálos, csupáncsak zombi áldozatai) vegyék figyelembe, baj lesz, ha kiüldözik a keresztényeket a világból.
A kérdező hozzászólása: Elsõnek írtam.
A kérdező hozzászólása: Mivan?
Szia! Azért, mert az ember bûnös természetû. Sajnos, amikor vétkezik az ember, akkor nem tudja a szeretetét és a békéjét kifejezni! Amúgy az Úr Jézus a Biblián keresztül arra tanít minket, keresztény embereket, hogy szeressünk, mert Õ maga mármint Jézus a szeretet. Õ szereti az embert és az embernek is gyakorolnia kell a szeretetet. "Hit, remény, szeretet, e három ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." Szeretet nélkül semmi vagyok!

A keresztényeknek miért nem kell körülmetélkedni, ha Krisztust is körülmetélték? Gondolom az apostolokat is úgyszintén.

Legjobb válasz: A Jézust a zsidó szokás szerint, 8 napos korában metélték körül. A keresztényekre már nem vonatkozik. Az írás szerint az a zsidó, aki a szívében zsidó.

A Jézust a zsidó szokás szerint, 8 napos korában metélték körül. A keresztényekre már nem vonatkozik. Az írás szerint az a zsidó, aki a szívében zsidó.
Szia! Nagyon egyszerû az ok, Pál apostol szépen megfogalmazza a korinthusikahoz írt levelében: "a körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása." A galata levélben pedig ezt olvassuk: "mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit." A kolossébeliekhez: "nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus." A valódi körülmetélkedés nem a test körülmetélése, hanem a szívnek lélekben való körülmetélése - fejti ki Pál apostol a rómabeliekhez írt levele 2. fejezetében. Üdv. Péter
Krisztus csecsemõ korában még zsidó volt, mint ahogy az apostolok is.
Mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak: Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé! Metéljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek elõbõreit, Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tûz, és olthatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt. Jeremiás 4:3, 4 Intés a megtérésre. Érdemes elolvasni Jeremiás könyvét.
Az egy masik korszaknak volt a szokasa, talan valami celja volt ennek akkor, hiszen a higeniarol beszelni meg nem lehetett, s ugy erzem, hogy ez volt a praktikusabb megoldas, hogy kulonbozo betegsegektol az embereket megszabaditsak, igy elkezdtek ezt a metelest bevezetni. TEhat nem feltetlen van koze a hithez, vallasi szokasoknal igen, hiszen az iszlamban ez a mai napig gyakorlat, az uj szulott kisfiut mar rogton metelnek, vagy pedig a szuletest koveto 40 napon belul!
Amilyen ütembe halad ez a zsidó-keresztény fúzió. Az is lehet, hogy nemsokára kell :) ) A Hitgyülibe nem vezették még be?
Keresztség = körülmetélés
Tisztasági okokból olyan országokban ahol más az idõjárás , környezet érthetõ hogy körülmetélik.De nem értem egy tiszta környezetben élõ csecsemõt miért kell megcsonkítani?Annak a gyereknek nincs még teljesen szabad akarata , lehet késõbb akarná azt a bõrdarabot magán látni.Ez nem egy plasztikai mûtét , mivel azt szabad akaratából választja az ember.A körülmetélést viszont nem szabad akaratából mert nincsen még akarata akkor.Én teljesen mértékben ellene vagyok ennek a felesleges csonkításnak.
A férfiak körülmetélkedését maga Jehova rendelte el, és annak a jele volt, hogy a körülmetélt személy különleges kapcsolatban áll Istennel.A körülmetélkedés Ábrahám és a családja idejére nyúlik vissza. Akkor még nem volt törvényszövetség, de miután létrejött, a körülmetélkedés a részévé vált (3Móz 12:2,  3)A törvényszövetséget felváltotta az új szövetség, így attól, hogy valaki zsidónak született, még nem volt automatikusan Isten népének a tagja.Természetesen az isteni irányadó mértékek nem változtak meg. Ezt bizonyítja az is, hogy az új szövetség visszatükrözi a mózesi törvény szellemét (Máté 22:36–40). Pál késõbb ezt írta a körülmetélkedésrõl: „az a zsidó, aki belsõleg az, és az õ körülmetéltsége a szív körülmetéltsége szellem által, nem pedig írott törvénygyûjtemény által” (Róma 2:29; 5Móz 10:16).
Kedves Tanú! Ha értéssel elolvasnád Jeremiás próféciáját, amelyet lepontoztatok, nem mondom hogy te, már akkor figyelmeztette az Úr, hogy a szíveteket is szaggatsátok körül. Itt már fel híja a figyelmet arra, hogy az a zsidó aki a szívében zsidó.

A keresztények miért nem kedvelik Nietzschét?

Illetve nem is merik olvasni,hiszen a keresztény nyájerkölcsöt állítja pellengérre és sokan magukra ismernek,ezért a filozófiáját is gyűlölik,bármilyen nagy dolgokat mond. A keresztények ezt a hozzáállást nem érzik szánalmasnak?

Legjobb válasz: Kétlem, hogy szánalmasnak éreznék a hozzáállást, hiszen ha annak éreznék, nem tekintenék sajátjukénak. Legalábbis szerintem kevés ember akar magának szánalmas világnézetet.

Kétlem, hogy szánalmasnak éreznék a hozzáállást, hiszen ha annak éreznék, nem tekintenék sajátjukénak. Legalábbis szerintem kevés ember akar magának szánalmas világnézetet.
Most bizonyára jön valaki ezzel az Isten és Nietzsche halott mondással, de azt elfelejtik, hogy az egyikük legalább bizonyíthatóan élt, létezett.
Mert megölte Istent...
8-as, Nietzsche nem akart senkit kiirtani...
Mert a keresztények mindenkit utálnak és hülyének tartanak, aki nem ért velük egyet. Stephen Hawkingra is rámondták hogy fogyatékos, mert kijelentette hogy nincs Isten, holott több intellektussal rendelkezik, mint az összes vallásos imádkozósáska együttvéve :)
Ezt a keresztényeket (és a kérdezõ gyakorta Jézust is becsméreli) ostobán fikázó hozzáállást tekintem szánalmasnak, jelentettem is, mert a kérdezõ csak sértegetni és veszekedni akar, képtelen egy értelmes kérdést is kihozni magából, ill. az ostoba kérdés fölötti veszekedést élvezi, unalmában hátradõlve a fotelben. Sok keresztényt ismerek, aki ismeri Nietzschét, de nincs kedvem itt kifejteni miért tanulságos a filozófiája és az élete is.
Mert okosabb vagyok nála és látom a logikátlanságait. Te ezzel a minimális ésszel nem fogod kérdezõ, neked csak ennyire futja, amiket itt szoktál elõadni. Nietzshét csak azok kedvelik, akik vagy képtelenek az önálló gondolkodásra és birkák, vagy szembe vannak fordulva Istennel és nekik is kell valami, ami okosnak tûnik.
A kérdező hozzászólása: Ha a keresztények még több iskolát meg akarnak kaparintani, biztosan nem. De ki tudja, hol lesz a kereszténység is? Sok vallás tûnt el a süllyesztõben többezer év után, de az irodalom, filozófia töretlen.
Szevasz! Köszönöm hogy általánosítasz! Az ateista ismerõsöm azt mondta hogy minden keresztény hülye és hogy csak neki van igaza, ez eléggé bigott nem? akkor minden ateista az, nem? NEM. Én olvastam a Zabhegyezõt, és sok más könyvet ami nem annyira keresztény. A keresztények tökre nem félnek az ilyenektõl, sõt a zabhegyezõ a kedvenc könyvem, olvastam még "a szürke 50 árnyalatát " is. Az más kérdés hogy az utóbbi nem tetszett... Szóval a keresztények nyitottak a világ felé, nyitottak arra hogy drogosokkal, prostitáltakkal beszéljenek, segíteni nekik, de nem azt csinálják velük amit õk. Egyébként csak annyit hogy kiváncsi vagyok 2 ezer év múlva az utcán 10 emberbõl minimum a fele tudni fogja-e ki volt Nietzche ;)
A kérdező hozzászólása: Ha neked az firkálmány, akkor becsülöm az èrtelmed, az irodalomtörténészek szerint nagy irodalmi, költõi alkotás. Nem is tudom, most kinek higgyek?
A kérdező hozzászólása: Már olvastam.
Olvasd el tõle az : Ímígyen szóla Zarathustra címû rendkívül bölcs és intelligens íróra valló firkálmányát, aztán megérted.
A kérdező hozzászólása: Kedves 25-ös! Nem tudni ki volt Jézus. Ilyen kevés adat alapján nem lehet valakit kedvelni, nem írt semmit, halála után azt mondtak róla, amit akartak, személyét szándékosan homályban tartották, misztifikálták, mert ez felelt meg a kibontakozó vallásirányzat számára. Lehet, hogy Õ csodálkozna a legjobban, hogy milyen szavakat adtak a szájába, az meg elborzasztaná, hogy miket tettek a nevében. Egy hittérítõ, akit nem felemeltek, hanem fellõttek, holott semmi olyasmit nem mondott, amit elõtte már ne mondtak volna. Nem hiszem, hogy a nevét adta volna a kereszténység tanaihoz, dogmáihoz, de, hogy õ maga miket mondott...ki tudja? De a misztikumhoz nem érzek vonzódást, fõleg ha igaznak akarnak eladni kétséges, igazolhatatlan eszméket, gondolatokat.De ettõl még lehetett egy szerethetõ figura, aki jött, látott és nagyokat mondott. Nyugodj békében Jézus.
az öt világvallás nem tûnt el a süllyesztõben, nem is fog, bár sokan erõsen küzdenek érte, életüket, nyugalmukat feláldozva
A végén kicsit eltértünk a tárgytól. Nietzsche-nek voltak nagyon szép és értelmes gondolatai és voltak olyanok is, amelyekkel támadta az egyházat. Hm. Az õ dolga. Egyébként egy keresztény nem gyûlöl semmit, akik gyûlölködik az kérem nem jó keresztény! A nyájerkölcsrõl annyit, kedves kérdezõ, vagy inkább témafelvetõ: kicsit nézz körbe a világon, az egész emberiség egy nagy bégetõ nyáj!:P Utolsó sorban hozzá kell tennem, hogy ha Nietzsche összes gondolatát összeszednénk, akkor pl. élete végén leírt, vagy mondott gondolatai már nagyon nem álltak a realitás talaján. (szifiliszben szenvedett, ami köztudottan bomlasztja az ember elméjét-mint. pl. Ady-nak) Olvastam Nietzsche-t voltak amik tetszettek, voltak amik nem. Ez alapján csak az írásait tudom megítélni magát a szerzõt nem. Esetleg valaki innen ismerte õt, hogy kedvelje?
Mert leleplezte a keresztény vallásipar embert legyengítõ hazugságait. Én tisztelem Nietzschét.
Kedves Súr! Az utolsó gondolatod elsõ mondatát nem tudtam értelmezni. Esetleg kifejthetnéd.
A kérdező hozzászólása: Pedig egyszerû, csak el kell olvasni az "Adalék a morál genealógiájához " c. mûvét. A keresztényi nyájszellem pszichológiáját elemzi. Ezért nem bírják a keresztények, mert nagyon is találva érzik magukat, ezért minden rossznak beállítják...Vagyis, kellemetlen a téma.
Na most meg fogsz lepõdni. Keresztény vagyok és egyáltalán nem kellemetlen. Úgy vélem attól, hogy hívõ vagyok még gondolkodhatok önállóan és teszem is. Az egész nyájszellemhez meg annyit tennék hozzá, hogy az emberek elhagyták a vallást és kerestek maguknak más dolgot amit imádhatnak. (Facebook, valóságshow, folyamatos bulizás és kicsapongások, pornó, pénz, alkohol, drogok, saját maguk) Elég megnézni a trendeket és azonnal látja az ember, hogy az emberek kreálnak maguknak új vallásokat. A nyájszellem ott van mindenkiben. Aki pedig azt mondja, hogy nem õ, õ aztán mindenkinél okosabb az ugye megint csak saját magát imádja és egy egoista, nárcisztikus személy. Persze nyugodtan meg lehet kövezni engem ezért, de ez ettõl még így van.
Köszönjük az eszmefutattásod! Egy dolgot felejtesz el, hogy a keresztény ember is ember, az emberek gyarlóságával és hibáival. A különbség egy vallásos (aki meg is éli a vallását) és egy nem vallásos között, hogy a vallásos ezt belátja, míg a nem vallásos nem. Azzal a mondatoddal azonban totálisan egyetértek, hogy nem attól lesz valaki jó ember, hogy vallásos-e, avagy sem. Ez tényleg így van! A vallásos emberek között is vannak rossz emberek és a nem vallásos emberek között is vannak jó emberek és persze fordítva is. Aki normális ember, jó erkölccsel és megfelelõ szürkeállománnyal az úgy vélem jó ember. A többi meg nem számít.
kösz, #40. És most hallgassunk egy kis zenét- megünnepelve, hogy kulturálatlan kérdezõnk még önmagához képest is különlegesen sötét és kulturálatlan eszmefuttatást dobott #39-ben nagy nullának nevezve a kereszténységet - hátha a zene alatt megvilágosodunk, miért is tette fel életét a kereszténység elpusztítására kedves kérdezõnk? ha az nagy nulla. Soli Deo Gloria! Bach: http://www.youtube.com/watch?v=AJHNpSpgB80
Én nem vagyok keresztény, mégsem kedvelem Nietzschét. Volt egy-két ragyogó meglátása és jó mondása, de úgy egészébe véve nem értek egyet az emberrõl és a társadalomról alkotott nézeteivel, mint ahogyan a ma már közhelyszámba menõ "Isten meghalt..." mondásával sem. Hiszen ha Isten létezik, akkor nem tud meghalni, ha viszont nem, akkor sem, legfeljebb a hívõ tudatában, ha hitetlenné válik. Egyébként csak megemlíteném, hogy Nietzsche a szíve mélyén menthetetlenül vallásos ember volt (apja lelkész volt és õt az iskolában -mély vallásossága miatt- csak "papocskának" gúnyolták). Egy meghasonlott ember volt, aki kiábrándult a kereszténységbõl (egy másik mondása: „Szebb dalokat kellene énekelniük a keresztényeknek, hogy hinni tudjak Megváltójukban. Megváltottabbnak kellene mutatkoznia tanítványainak.”). Én pl. -bármilyen szép dalokat is énekelnének nekem a keresztények-, nem tudnék hinni a Megváltójukban. Ha már filozófusok, akkor nekem jobban "bejönnek"; Spinoza, Hume, Diderot, Voltaire, Helvétius, Holbach, Feuerbach, Russel (annak ellenére, hogy nem mind volt ateista - bár egyik sem volt hívõ keresztény :)
Kedves kérdezõ, miért nem kedveled Jézust?
A kérdező hozzászólása: Valamelyik "nagyokos" összemosta N. "Übermenschét" a hitleri "árjával" Erre írtam, hogy ugyanúgy nem tehet az utókorról, mint a Jézus neve alatt futó eszmerendszer az erõszakos valláspolitikáról, gyilkolásokról. A Bibliából a fundamenalizmust ugyanúgy ki lehet olvasni, mint a "szeresd embertársadat" gondolatát.Nietzschével az a baj, hogy keményen ostorozta a kereszténység "nyájszellemét" és gondolatait. Amúgy meg a Bibliával nem lehetett megvezetni, mert a kor egyik legjobb klasszika-filológusa volt, latin, görög tudással.
A kérdező hozzászólása: 3-as! A válaszod a "megmondalak az anyukámnak, hogy..." szinten van. 5-ös!Nem vagy okosabb, mint Nietzsche! Nietzschét olvasva sokkal erõsebben rajzolódnak a kereszténység visszásságai, egyéniséget romboló nyájszelleme. Ezt pontosan leírja. Ez persze, hogy rosszul esik neked, hiszen találva érzed magad...ez van.
... csak õ a kereszténységet
Szerintem az, hogy valaki filozófiai nézeteit a kereszténységgel szembeni kritikára alapozza, egyáltalán nem egyenlõ emberek millióinak fizikai kiirtásával. De biztos én gondolom rosszul...
nem látod rosszul, nem az embereket a kereszténységet akarta kiírtani. Az egyéni probléma, hogy sok keresztény a halálba menne a hite védelméért, ez nem N. problémája. A mondása nagyon jó, amit hiányosan és torzan szoktak idézni (úgy jobban megy idézni a rágógumizás közben, sekélyes világnézetet igazolandó). Tehát így van: Isten meghalt, mert megöltétek magatokban ti emberek.
12-es Egy eszmerendszert viszont tudomásom szerint nem lehet "kiirtani". Vagy ha igen is, szerintem sokkal nagyobb szerepe van ebben a mai napig a kereszténységnek, mint Nietzsche filozófiájának...
"Egy eszmerendszert ... nem lehet"kiirtani" - fõleg ezt nem, mert ez lényegileg nem is eszmerendszer, lényegileg még csak nem is vallás, hanem kinyilatkoztatás. De igazad van, rosszul fogalmaztam. Köszönöm a beszélgetést.
Nos, szerintem az korrektebb, hogy Te veszed kinyilatkoztatásnak :)
Nietzse megkapta méltó "jutalmát" Istentõl a cselekedete miatt, ezért õrült meg.
Freud-al kezetfoghat Nietzse. Bár Freudnak a leszármazottainak megjött az esze, nem véletlenül fordultak Keresztény Egyházhoz, hogy segítsenek nekik megszabadulni abból a generációs átokból amibe senyvednek az ükapjuk miatt. Vannak dolgok szerintem amivel nem szabad játszani:)
Én úgy tudom, Nietzsche elvette a tízparancsolaton alapuló erkölcsi rendet és új erkölcsi normákat akart kidolgozni. De ebbe a munkába gyakorlatilag beleõrült. Lényegében egyetlen olyan értéket talált, amit nem tartalmaz a tízparancsolat, a bátorságot. Közben volt, hogy egy barátjának írt levelét Jézusként írta alá.
*egy barátjának írt levelét Jézusként írta alá. És ez lett a veszte.
A kérdező hozzászólása: Nietzsche nem felelõs azért, hogy az utókor, hogy forgatja ki a gondolatait. A keresztények is lerázzák magukról a felelõsséget az erõszakos vallásterjesztéssel, keresztes lovagokkal...kapcsolatban. Nem volt nagy koponya, hiszen agyvérzést kapott?Ilyen hülyeséget is rég hallottam már.Az "Übermensch"pozitív, nem negatív...
Senki sem kérte Nietzsche-t, hogy megalomániás legyen és egy nagy adag baromságot hagyjon az utókornak. Az õ "életmûvét" összemosni a katolikus gyilkolással pedig jó nagy adag tudatlanság.
"Nietzse megkapta méltó "jutalmát" Istentõl a cselekedete miatt, ezért õrült meg." Ezek szerint isten mégis jutalmazza a keresztényeket. lol.gif
A kérdező hozzászólása: 40#! Egyetértek. 41#! Nem értek egyet.Az eszme futtatása igaz, te persze másképp látod. A dzsainizmus, buddhizmus..stb. miatt nem öltek embereket, népeket, a történelem tele van a kereszténységhez köthetõ vallásháborúkkal, ezt nem lehet letagadni. Ebben semmi felemelõ nincs! Eszmékkel nincs baj, ha az nem megy át fanatizmusba, vagy bigottságba. A hit úgysem változtat semmit a természet rendjén. De nem ez az eredeti kérdés. Szép napot mindenkinek, és éljen Bach zenéje, köszönjük! ( Bár inkább hard rock és metal zenét hallgatok )

A keresztények miért nem hisznek abban, hogy ők is ugyanúgy Istenek, mint Jézus?

Hiszen Jézus megmondta: "Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.” Jn 14,1-12"

Legjobb válasz: Ez a bizonyíték arra, hogy Jézusban hinni azt jelenti, hogy úgy cselekdsz mint õ, vagyis a szeretet útján jársz saját akaratodból.

Ez a bizonyíték arra, hogy Jézusban hinni azt jelenti, hogy úgy cselekdsz mint õ, vagyis a szeretet útján jársz saját akaratodból.
...állítólag Istennek országa is BENNünk van. :) Ez is benne van a Bibliában.
Szégyen gyalázat is lenne, ha bárki istennek képzelné magát (pedig sokan megteszik). Attól, hogy Isten teremtményei vagyunk, még nem vagyunk istenek. De amúgy hallottam már ezt az istenvagyok dolgot más vallású elõadásoknál is. Egy ideig el is hittem-míg bele nem gondoltam, hogy nem vagyunk mi istenek, hanem Isten gyilkosai.
WTF?! Ez ki/mi magyarázta neked így?!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat! qkker Konkrétan senki sem tanította, hanem így logikus.
Végülis egyfajta logika szerint, lehet ez is logikus.
A János 14:1-12-bõl kitünik az, hogy Jézus nem Isten, hanem Isten fia, hiszen õ maga mondta, hogy "az Atyához megy" vagyis nem magához. Ha Jézus aki tökéletes volt, nem volt Isten, akkor tökéletlen emberek hogyan hihetik azt, hogy istenek?
Jézus gyógyításai, csodái nem voltak egyedülállóak - ilyeneket elõtte és utána is csináltak emberek. Jézus saját istenségérõl is gyakran úgy beszélt, hogy eljön majd az Ember fia, stb., nem mondta talán sosem így, hogy "én Isten vagyok", hanem csak körülírta, hogy rólam szólnak a próféták, én és az atya egy vagyunk, stb. Jézus nyiltan beszélt, hogy az ember megváltásra szorul, senki sem mehet az Atyához, csak õáltala, tehát elég egyszerû oka van, hogy miért nem hisszük azt, hogy istenek vagyunk. Az istenségnek vannak olyan jelei, amelyek egyik emberben sincsenek meg. Mindenhatóság pl., ezért újabban a teremtõ energiát szoktál felhozni, de teremteni (semmibõl valamit létrehozni) is csak Isten tud egyedül. Aki istennek hiszi magát, rossz úton jár. Isteni szikra sincs bennünk. Mindenestõl fogva rosszak és égetnivalók vagyunk Isten szemében. Ezért jók a bibliai leírások a kánaáni bevonulásról: úgy fogja kiírtani ezt a mostani bûnös nemzedéket is Isten, ahogy 3300 éve tette. Megérdemeljük, kétségtelen. Egyedül a hit segíthet.

A keresztényeknek miért nem kell körülmetélkedniük?

A Bilbiában bennevan, vagy az ószövetség nem nekünk szól?

Legjobb válasz: A körülmetélésnek elsõsorban higéniai okai voltak.A sivatagba kiüzötteknek ugyebár spórolni kellett a vizzel,és ezért nemigen mosakodtak,ez azt eredményezte hogy a fitymájuk alatt gusztustalanul begyulladt,ezért ajánlatosabb volt ezt eltávolítani.

A körülmetélésnek elsõsorban higéniai okai voltak.A sivatagba kiüzötteknek ugyebár spórolni kellett a vizzel, és ezért nemigen mosakodtak, ez azt eredményezte hogy a fitymájuk alatt gusztustalanul begyulladt, ezért ajánlatosabb volt ezt eltávolítani.
Ugyanazért, amiért állatokat sem kell áldozni. Mert a körülmetélés is egyfajta áldozat. De Jézus után már nem kell áldozni, mert Õ magára vállalta mindenki áldozatát.
Márk 16, 16: Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Tehát a keresztség felváltotta a körülmetélkedést.
Annak célszerû, akinek valamilyen problémája van ott. Lélekben kell körülmetélkedni.
Jézus új parancsolatot adott nekünk. Nem a törvény a lényeg. Akkor már a vasárnapi, vagy szombati munkaszüneti napot is kérdezhetnéd, hiszen akkor semmilyen munkát nem lehetett végezni, hõt még a lépés szám is meg volt határozva, hogy biztosan pihenjenek. Ószövetséget az veszi szó szerint, aki Jézust nem fogadja el isten fiának el. Azaz a zsidók.
Szia! Senkinek nem kell fizikailag körülmetélkednie, lelkileg viszont, elõbb-utóbb mindenkinek. És ez nem a vallásokkal van kapcsolatban, hanem a létezéssel. A bûn nem vallásos fogalom, hanem ontológiai.
A kérdező hozzászólása: Tehát akkor az Újszövetésg felülírja az Ószövetséget?
Fil 3, 3 Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk: Na ezeket megnéztem volna...csupa fitymafazon ! Duplaszaltót vágtam a röhögéstõl, jobb mint a Besenyõ Pista bá.
Olvasd el az Apcsel 15-t, egy az egyben megvan a kérdésedre rá a válasz benne: http://biblia.hit.hu/bible/21/ACT/15/
A keresztények szempontjából gyakorlatilag igen. A zsidók szempontjából nem. De érdemes megtartani az Ószövetséget is, mert tanulságos, és tartalmazza azokat a próféciákat, amelyek hitelesítik az Újszövetséget.

A katolikusok (és általában a keresztények) miért nem ismerik el el Júdás evangéliumát?

Nem fér bele a világnézetetekbe, hogy Jézus ugyanolyan ember volt, mint a többi, aki szeretett volna a Mennybe jutni és ezért hajlandó volt mocskos dolgokra is?

Legjobb válasz: Az egyház (katolikus és pribékjei) létjogusoltságát, avagy okafogyottságát, vagy Júdás evangéliumának nevezett firkálmány "létezésének", hazug illetve igaz voltának alapjait vitatjuk itt? Ha a katolikus egyházba szeretnél belekötni megannyi Bibliai, evangéliumi, ószövetségi, újszövetségi tényként bele lehet kötni, nem szükséges egy teljesen egyértelmû hamis hazugságot erõszakkal beleintegrálni a Bibliába. Mohamed próféta írását nem szeretnéd? Azt például simán bele lehetne mellékletként tenni, mégsem oda való, mert teológiailag ellent mond bizonyos elveknek, ráadásul tagadja a megváltási terv végigvonulását. De közel sem annyira durva, mint a Iskáriótesnek titulált maszlag.

Az egyház (katolikus és pribékjei) létjogusoltságát, avagy okafogyottságát, vagy Júdás evangéliumának nevezett firkálmány "létezésének", hazug illetve igaz voltának alapjait vitatjuk itt? Ha a katolikus egyházba szeretnél belekötni megannyi Bibliai, evangéliumi, ószövetségi, újszövetségi tényként bele lehet kötni, nem szükséges egy teljesen egyértelmû hamis hazugságot erõszakkal beleintegrálni a Bibliába. Mohamed próféta írását nem szeretnéd? Azt például simán bele lehetne mellékletként tenni, mégsem oda való, mert teológiailag ellent mond bizonyos elveknek, ráadásul tagadja a megváltási terv végigvonulását. De közel sem annyira durva, mint a Iskáriótesnek titulált maszlag.
1. Miután Júdás árulása után visszadobta a vérpénzt, amibõl vették a vérmezõt, felakasztotta magát. Nem igazán volt ideje írogatni, sõt kedve sem sok lehetett. 2. Júdás evangéliuma merõben ellent mond a próféciáknak, Krisztusnak, a megváltásnak, az evangéliumoknak, Isten ígéreteinek, szavának. Csak ez a két tény alátámasztja Júdás evangéliumának nevezett firkálmány széttiprását. Szia. :) ))
Majd kinövöd egyszer te is kérdezõ a hülye összeesküvés-elméletes korszakodat
A Biblia kanonizációját (könyveinek összeállítását) a Níceai zsinat végezte el k.u. 325-ben. Akkor a vezetõ papság eldöntötte, hogy mi miért és hogyan lesz benne. Természetesen nem Isten parancsát követték, hanem a saját érdekeiket. Azt akarták, hogy egy totális diktatúrát alakítsanak ki a hívek között. Ezért lett aztán a tudás bûn, a lelki szegénység erény, jézus pedig emberfeletti - hogy ne hidd, te kis ember, hogy képes lehetsz nagy dolgokat véghez vinni. Aki azt hiszi, hogy a manipulatív propaganda nem mûködött már abban az idõben is (sokkal korábban is mûködött), az korlátolt és buta...
A kérdező hozzászólása: A történelmi tényekkel én is tisztában voltam, az akkori emberek hibáztak, beszûkült, korlátolt hataloméhes seg.gfejek voltak, ami számomra felháborító (és a keresztény egyházakat, fõleg a katolikus egyházat egy megvetendõ eltiporandó dologgá teszi), hogy még ma is ezeknek a buta embereknek a tanait követik... Nem nyitottak a dolgokra, holott, csak egyszer olvasnák el Júdás evangéliumát (amelynek létezésére a 70-es években került sor, az egyház eddig tudta titkolni), máris sok dologban megváltozna a hozzáállásuk, vagy legalábbis kevésbé lennének beszûkültek.
A kérdező hozzászólása: A puszta tény, hogy létezik egy tökön rúgás az egyháznak... legalábbis szerintem...

A muzulmánok miért nem szeretik a keresztényeket?

a két vallás között van valami vagy csak a történelemben történt valami ami miatt nem fér össze a két vallás?

Legjobb válasz: Mondjuk azért a keresztények is eléggé sokat tették az arabok ellen, tehát a szimpátia kölcsönös :)

Mondjuk azért a keresztények is eléggé sokat tették az arabok ellen, tehát a szimpátia kölcsönös :)
ezen jót nevettem.. olyan helyekre mentek ahova nem kellett volna... ki szabja meg hogy ki hova mehet? Az indiánok azért haltak ki mert olyan helyre születtek ahova nem kellett volna?
10:52 "Mondjuk azért a keresztények is eléggé sokat tették az arabok ellen, tehát a szimpátia kölcsönös :) " Az arabok kezdték i.sz 622-ben, olyan helyekre mentek ahová nem lett volna szabad menniük, pl. Irán, Turán, Egyiptom, Bizánc, Észak-Afrika. Ott kellett volna maradniuk az arábiai félszigeten és fõni a zsírjukban.
Nem nem szeretik, hanem lenézik õket, mint hitetlen állatokat - gyaurokat - és amint tehetik ( pl. többségbe kerülnek egy területen ) elveszik a vagyonukat, szüzességüket és az életüket is. Ugyanígy gondolkoznak a velük eszmei és vérségi rokonságban zsidók és cigányok is, csak õk gójoknak ill. gádzsónak nevezik a keresztényeket. ( gyaur gój és gádzsó = nyelvészetileg ugyanaz a szó )
, , Hogyan tudod alátámasztani azt, hogy õ, zsidó volt?" Te nem tudsz szöveget értelmezni?
Több dolog is utal rá. 1. József zsidó volt 2. Jézus az Ószövetségben szereplõ nagy zsidó vezetõ, Józsué után kapta nevét 3. Az evangéliumokban többször is rabbiként említik 4. zsidó szokás szerint temették el 5. keresztjére ezt írták: a Názáreti Jézus, a zsidók királya.
Köszi Andizsuzsi, megspóroltad hogy ezeket én írjam le:) Te hol élsz ? Nem hallgatsz híreket ? Egyiptomban öldösik a kopt keresztényeket, - kereszténységük miatt - mert õk a kisebbség, a mozlimok meg a többség. Szudánban szintúgy. Nálunk az itteni iszlám közösség azért mutatkozik olyan jól neveltnek, mert kevesen vannak, de ha a számuk nõne úgy szemtelenednének el egyre jobban mint a cigányaink Persze, élj ebben a hitedben. Ne a szélsõségesek alapján ítélj meg egy vallást. Egyiptomban és Szudánban amiket kiemeltél azokat a szélsõségesek csinálják.. Emeljünk ki keresztény szélsõségeseket, akik vallás alapján öltek embereket.. Hitler.. No aztán akkor most minden keresztény ilyen lenne? Na látod hogy nem. Azért mert a keresztények háborúkat indítottak gazdasági okokból és képesek voltak megmagyarázni a vallásukkal , azért a dédim még nem lesz ilyen... Ha egy vallást meg akarsz ismerni sose a szélsõségeseket nézd.
Andizsuzsi: "Több dolog is utal rá. 1. József zsidó volt 2. Jézus az Ószövetségben szereplõ nagy zsidó vezetõ, Józsué után kapta nevét 3. Az evangéliumokban többször is rabbiként említik 4. zsidó szokás szerint temették el 5. keresztjére ezt írták: a Názáreti Jézus, a zsidók királya." Ezt mind a zsidók írják és a fentieket te elhiszed nekik ? Mert én nem. A zsidó vallás pontosan a nem zsidók megtévesztésén és félrevezetésén alapul. Az elsõ 4 pontot mi, nem zsidó emberek kapásból cáfolni tudjuk, az 5. csak egy vélemény.
Bumbi02: "Ha egy vallást meg akarsz ismerni sose a szélsõségeseket nézd." Minden muszlimban ott nyugszik valahol mélyen a szélsõséges : nem láttál még olyan videot azt interneten, ahol fiatal nõt köveznek meg a vélt vagy valós házasságtörésért lincselésszerû népítéletszerûen ??? Minden muszlim egy hódító hadsereg katonája, akkor is ha békésen és kedvesen beszél, csak nem tankokkal, hanem asszonyaik méhével hódítanak - ezt vésse jól mindenki az eszébe. A magyarok Istene mentsen meg bennünket az iszlám uralmától.
#Andizsuzsi és bumbi02: Ezeket, ti, milyen forrásból veszitek? Az Ótestamentum, a zsidókról szól, de az Újtestamentum, már a keresztényekrõl. A zsidó és a keresztény vallás, sokkal másabb. A keresztények, de itt, az õskeresztényeket értem, ott, a parancsolatokat, be is tartsák, amit Jézus Krisztus mondott. A zsidóknál mi a helyzet, a 10 parancsolattal kapcsolatban? Az a zsidóké, elismerem. Mégis, betartsák azt? Persze, itt is, a legõsibb zsidó vallás hívõkrõl beszélek.
"Az Ótestamentum a zsidókról szól , míg az Újtestamentum a keresztényekrõl.. A zsidók csak az Ótestamentumot tartják szent írásnak, a keresztények MINDKETTÕT!" A keresztények nem egyenlõek a zsidókkal és fordítva. Másképp élnek és ez, nem véletlen. Amúgy meg, az õsi zsidókról, mindent elárul, hogy õk volta a farizeusok. Ezek után, amit õk állítanak, azt hitelesnek beállítani, kicsit érdekes dolog. "Bocsi, tényleg sz*r példa volt a Hitleres, de akkor mondok másikat: amerikai indiánok... Hova tûntek? Több évszázados, évezredes kultúrával rendelkezõ népet lemészároltak a Dicsõ Isten Katonái..." Persze, ezért a véres cselekedetért, az õskeresztények a felelõsek. Érzed, a logikai bukfencet? A Keresztény Katolikus Egyház, teljesen más irányt vett, mint az Õskereszténység - maga. Kár, hogy ezt, nem látod meg. Jézus Krisztus sosem mondta, hogy ragadj kardot, a fény üzenete, meg nem Isten üzenete, bár gondolom, ha ezzel, tisztában lennél, akkor nem errõl írnál. Az õskereszténységhez, az amerikai indiánok és a krisnások is sokkal közelebb állnak, mint a Katolikus Egyház. Azzal viszont veled értek egyet, hogy milyenek is, a muzulmánok, csak kár, hogy nálad is, a kereszténység, egyenlõ a Katolikus Egyházzal, pedig ha, utánajárnál, akkor tudhatnád, hogy egyáltalán nem errõl van szó.
, , Amúgy meg, az õsi zsidókról, mindent elárul, hogy õk volta a farizeusok. Ezek után, amit õk állítanak, azt hitelesnek beállítani, kicsit érdekes dolog. " Azért ez így nem stimmel egészen. A zsidóknak csak egy ága a farizeusok
# 28 "Az õskereszténységhez, az amerikai indiánok és a krisnások is sokkal közelebb állnak, mint a Katolikus Egyház." A katolikus egyház eredetét Jézustól és a 12 apostoltól számitja. Következésképpen az õskereszténység nem régebbi az egyháznál. # 26/ Legkevésbé sem vontam párhuzamot a zsidó és a katolikus vallás között, csak azt irtam le, mibõl lehet a Szentirás alapján arra következtetni, hogy Jézus zsidó származású lehetett. "A zsidóknál mi a helyzet, a 10 parancsolattal kapcsolatban? Az a zsidóké, elismerem. Mégis, betartsák azt? Persze, itt is, a legõsibb zsidó vallás hívõkrõl beszélek." A zsidó vallásról elég keveset tudok, de azt igen, hogy számukra a kiválasztottság azt is jelenti, hogy tökéletesebben kell Isten parancsait megtartaniuk bárki másnál. Legõsibb zsidó vallású hivõt pedig velem együtt szerintem te sem ismersz, igy nem is tudjuk eldönteni, mennyire tartják be a parancsokat.
, , Ez nem igaz a J-S-V Jézus neve egy rövidítés : azt jelenti héberül "legyen átkozott a neve mindörökre". A zsidók gyûlölik ugyanis Jézust. " Honnan veszed ezt a marhaságot?
# 32: Annyit tudsz, az õskeresztényekrõl, mint a zsidókról. Amúgy te, az Apostoli Egyházról beszélsz? Nézz utána, az õskeresztényeknek és megláthatod, hogy nem csak, ez az, ami létezik.
"A zsidókat, meg ha tettek is, valami jót a kereszténységért, akkor, ne fölényeskedjenek vele. Bár nem értem, hogy ki kérte meg õket." Ez vicces, azt a tényt nézve, hogy a Bibliában szereplõ emberek közel 80 százaléka zsidó volt.
# 17: Hogyan tudod alátámasztani azt, hogy õ, zsidó volt?
Ez így nagyon sarkos megállapítás, hogy az iszlám követõi nem szeretik a keresztényeket. A két /sõt a három monoteista/ vallás közelebb áll egymáshoz, mint azt sokan feltételezik. Az iszlám legnagyobb prófétái: Ábrahám, Mózes, Jézus, Mohammed. A iszlám hódítások alatt pl vallásszabadságot engedélyeztek a birodalmukban, ami a történelem folyamán a keresztényekre nem volt mindig jellemzõ. Nagy többségük ma sem a ellenséges. Szélsõséges nézetekre azért van példa bõven, de ennek oka sem feltétlen, és teljes egészében maga a vallás, hanem a nyugati anyagias életmód. Ehhez persze ismerni kell, hogy számukra mit jelent a vallás. Nem pusztán része az életüknek, azt teljes egészében rendelik alá a hitüknek.
A muzulmánok többségének semmi baja nincs a keresztényekkel. Nem is lehet, hiszen az iszlám tulajdonképpen a judaizmusból és a kereszténységbõl alakult ki. Jézust a muszlimok is egyik legnagyobb prófétájuknak tartják. A probléma az iszlám fundamentalistákkal van, nem magával az iszlámmal.
# 1 Mit értesz te az alatt, hogy vérségi rokonság van a muzulmánok, zsidók és cigányok közt? Mint ismert, Magyarország állt egypár évig török megszállás alatt, tehát ha igaz lenne, amit írtál, a magyar lakosság jelentõs része török géneket hordozna magában:) Amúgy nem kell a vallást és az egyházat összekeverni. Az egyházak (köztük a katolikus is) élén sokszor álltak olyan személyek, akik politikai, egyéni stb. érdekek alapján hoztak döntéseket. Azoknak semmi közük a vallási tanokhoz.
Hát eredetileg a muzulmánoknak semmi bajuk a keresztényekkel. Sõt, a hitben elég szép eszmék voltak. Hogy miért viselkednek most így? Kérdezõ: Jézus Krisztus a szeretetrõl tanított, a nevében mégis máglyákat gyújtottak! Szerinted miért? Mert az ember gonosz, és az ideológiákat kiforgatja, meghamisítja és rosszra használja.
bumby02 "Nem tudom hol olvastad ezt hogy az iszlámok ha tehetik elveszik a vagyonukat, szüzességüket, és életüket azoknak akik nem Allahot tisztelik..." Te hol élsz ? Nem hallgatsz híreket ? Egyiptomban öldösik a kopt keresztényeket, - kereszténységük miatt - mert õk a kisebbség, a mozlimok meg a többség. Szudánban szintúgy. Nálunk az itteni iszlám közösség azért mutatkozik olyan jól neveltnek, mert kevesen vannak, de ha a számuk nõne úgy szemtelenednének el egyre jobban mint a cigányaink.
bumby02: "Megsúgom hogy a keresztény vallás a zsidóból alakult ki, Jézus zsidó volt, " Pontatlan vagy és épp ezért félrevezetõ - így kellett volna írnod pontosan : A Pál-i tanokon alapuló zsidókeresztény vallás a zsidóból alakult ki - ez igaz, de én arról a legelsõ kereszténységrõl beszélek, amelyik a zsidóktól függetlenül alakult ki. Errõl nem szabad beszélni, mert rögtön cenzúrázzák és törlik. Jézus pedig nem volt zsidó - aki õt zsidónak nevezi, ugyanolyan tájékozatlan, mintha valaki Márton Áron püspököt románnak nevezné. Román állampolgár volt az igen, de a nemzetisége magyar volt. Jézus esetében is ez volt a helyzet : abban az idõben a rómaiak és s zsidó fõpapok uralma alatt más népek is éltek elnyomatásban és egy ilyen népbõl származott Jézus. Érthetõ ez valamennyire ?
Mért szeretnék? A kereszténységnél undorítóbb vallás nincsen.
Andizsuzsi: "# 1 Mit értesz te az alatt, hogy vérségi rokonság van a muzulmánok, zsidók és cigányok közt? " Azt, hogy eredetileg közel-keleti származásúak, ezt a génekkel kapcsolatos kutatások bebizonyították, tehát nem indiai származásúak, mint sokan tévesen hiszik. Arrafelé csak vándoroltak, majd Európa felé fordultak.
bumby02: "Történetesen az egyik tanárom kinn élt egy iszlám családnál, 1 év után FELAJÁNLOTTÁK neki hogy térjen át az iszlámra, de nemet mondott, és nem volt sértõdés sem.Nemhogy megöljék.. " Igen, mert szimpatikus volt és úgy gondolták lehetõséget adnak neki, hogy kiemelkedjék a hitetlen állati sorból. Csak hogy szélesítsem az ismereteidet : azt a muszlimot aki áttérne vagy már áttért a keresztény hitre, mint a hit árulóját az iszlám törvénykezés értelmében halálra ítélik és megkövezés vagy fejlevágás a sorsa.
# 11: Ez az, hogy Jézus Krisztus, sehogyan sem lehetett zsidó. A zsidókat, meg ha tettek is, valami jót a kereszténységért, akkor, ne fölényeskedjenek vele. Bár nem értem, hogy ki kérte meg õket.
bumbi02 jól mondja. Sõt. Mohamed tanítása szerint neki Gábriel arkangyal hozta el a megvilágosodást! Sõt! Mohamed Mózessel is találkozott. Mohamed elismerte Ábrahámot, Mózest, Jézust is prófétának csak annyi, hogy õk rosszul értelmezték az igaz hitet! A hitet helyesen Mohamed értelmezi-a iszlám szerint persze. A mostani keresztény és zsidó ellenességük viszonylag újkeletû dolog. Az iszlám eredetileg nem errõl szólt! Sõt, sok idõn keresztül teljesen békében és nyugton megélt a három vallás egymás mellet. Egyébként ma is, Törökországban nem fognak feldarabolni mert keresztény vagy. De vannak olyan iszlám hitû fanatikusok akik bizony simán megölnének ezért. De és? Jézus nevében hány embert is öltek meg a keresztények, miközben Jézus tanításnak alapja a szeretet!
Nem, mint irtam a katolikus egyházra gondoltam. De elolvasom a te gondolataidat is az õskereszténységgel kapcsolatosan is szivesen. Egy kérésem lenne, a vesszõ billentyû használatát légyszives minimalizáld.

Miért nem fogadják el a keresztények, hogy nem mindenkinek kell kereszténnyé lennie ahhoz, hogy Istent kövesse?

Az egyéb nevek: keresztény, hindú, buddhista, stb. csak címkék, és az adott kultúrának megfelelően alakult ki. Ha az én életem úgy alakul magyarként, hogy a buddhista/hindú vagy más gyakorlatokat tudom végezni, azokat hűen követni és ezzel fejlődök lelkileg, akkor valószínű, hogy nekem azon az úton kell megtalálnom Istent, aki a szívemben lakozik. A tízparancsolatot (amit a keresztények neveznek így) én is megtartom. Isten egy van, így nem is lehetne más istent imádni. A szombati nap pedig felül van írva (most erről ne nyissunk vitát, mert NEM a kérdésem része ez). De valójában két parancsolatot kell az Újszövetség alapján megtartani: - Szeresd az Istent és szeresd a felebarátodat, mint önmagadat. Ha ezek ellen nem vétek (pl. elvi okokból húst sem eszem, és még sorolhatnám tovább), akkor mégis miért van az, hogy minden áron "meg akarnak téríteni"?

Legjobb válasz: Mert akkor unalmas lenne az életük.

Mert akkor unalmas lenne az életük.
Ján 14:6 Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Honnan van a fordításod? :-) Jézus görögül így kezdi a mondatát: 'Ego eimi' = 'Én vagyok'... az út...
Én elfogadom. De keresztény testvéreim néha engem nem fogadnak el.* egy keresztény
Aki a fizikai világban él, annak a szelleme is ott van, sõt a szelleme halott, ez csak Jézus áldozata elfogadása árán válik élõvé. Addig nem fogod fel Õt. Én sem hittem el 2 évvel ezelõttig, és nagyon megdöbbentem, mert Õ él, velem van.
Nem a keresztények nem fogadják el, hanem Jézus és az Atyja. Jézus mutatott egy mintát azt kell követni. Ha ezt Te nem akarod, ne tedd, de akkor nem Jézus követõje vagy, hogyan fogadna el ha mást csinálsz? (Máté 7:21-23) 21 Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, nemde prófétáltunk a te nevedben, démonokat ûztünk ki a te nevedben, és sok hatalmas cselekedetet vittünk véghez a te nevedben?« 23 De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tõlem, ti, akik törvénytelenséget mûveltek! a keresztény élet nem passzív, hanem aktív.
Mert egy hülye kitalált valamit és minden hülye követi, ami más mint az elõírt az már bûn meg ilyenek.. :)
Az én hitem megismerésen és tapasztalaton alapul, és nem birkanyáj követésen, nem megyek emberek tanírása, egyházak tanítása után, sõt a saját gondolkodásom is le kellet tennem. Az egyház azokból áll bárhol és bármilyen felekezet alatt vannak, akik szellemben és igazságban imádják az Atyát. Az én Jézusomat.
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. És mi van, ha ez azt jelenti, aki az õ tanításai szerint él?
aki szerint nem a keresztény hit az egyetlen igaz vallás, az nem keresztény, vita lezárva:P
Ha ez így volna kedves elõttem szóló, akkor Jézus nem mondott volna igazat, Már pedig egy egységes útról imádatról beszélt, nem 47.000 félérõl. Vagy is akkor mindegy volna ki mit gyakorol, Jézus szavai feleslegesekké válnának.
Ezen már én is gondolkodtam.Azt hiszem, ezek a keresztény emberek úgy gondolják, a kereszténységen kívül minden más vallás, vagy hit kitaláció.Ami viszont elég felemás dolog, hiszen milyen alapon emelnek ki egyet a szentírások közül mondván az igaz, a többi nem. Ha pedig valaki elfogadja, hogy más hit is igazságon alapul, akkor egyértelmû, hogy a benne leírtak is igazak.Tehát azok tanainak követése szintén célhoz vezet.
Ne vegyétek egy kalap alá a normális keresztényeket az irritáló, erõszakos térítõkkel!
én azért nem fogadom el mert: "Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam."
Kedves Kérdezõ. Jehova Tanúi nem itt tudják le a "napi" térítésüket. azon kívül van más testvérem is aki 29%-os Ha megengeded, akkor Én személy szerint, délelõtti órákban, is és a délutáni órákban is Házanként kint vagyok a szolgálatban Több órán keresztül. Itt vajmi keveset válaszolok, de nem térítési szándékkal, hanem azért, hogy megosszam az általam kutatott Bibliai válaszokat, az itt levõkkel. Katy Weaver
Különben én sem hittem el 2 évvel ezelõttig, amikor is megismertem Õt, és magamnak sem hinném el, a saját bizonyságomat, és ez néha fáj, de Õ tényleg él, van, és egyre jobb vele.
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (János 17:3)„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja õt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14, 23 Nem úgy születünk, hogy bennünk van és egyszer ráébredünk. Nem él a szívünkben, ez nem igaz, de mindenkinek van egy kitöltetlen ûr a szívében, Isten ezt magának alkotta bennünk, csak nem mindenki azzal tölti be ami Õ. Csak, ha elfogadjuk Jézust.
A kérdező hozzászólása: Megkérném a kedves Jehova tanukat, hogy NE ennél a kérdésnél tudják le a napi térítési kötelezettségüket! Ezt a 8. válaszadónak írtam, aki "Katy Weaver", még ha most nem is írta alá. :)
A kérdező hozzászólása: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. Az eredeti szöveg helyes fordítása: "A Vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam." Vagyok = Isten (ehhez lásd az ótestamentumi részt, amikor Mózest elhívja az Úr, és Mózes nevet kér, amit az embereknek mondhat, hogy Ki küldte el õt.) Vagyis csakis Istent kell keresni...
"akkor mégis miért van az, hogy minden áron "meg akarnak téríteni"?" Nem "A keresztények" akarnak megtéríteni, hanem magukat annak valló (hazudó?) idióták. Óvatosan kell kezelni ezt a témát, itt a fórumon is vannak provokátorok, akik lejáratni igyekeznek a kereszténységet. (És nem csak azt persze.) Uszítják egymás ellen az embereket!!! Ezt a szándékot kellene felismerni és ellenállni! Hülyék mindig is voltak, mind a keresztények, mind az muszlimok, mind a zsidók stb között, de ugyanígy a normálisak is mindenütt megtalálhatók.

Sok keresztény szerint miért szent könyv a Biblia, és pl. a Korán miért nem?

Sokan beszélnek itt arról a széles körben elterjedt véleményr?l, hogy minden világvallásnak egyenrangú szentiratai vannak.

Legjobb válasz: Kérdezõ, félreértettél, olvasd el még egyszer, amit írtam. Én azokat neveztem beszûkült gondolkodásúnak, aki bármelyik ilyen írást kapásból elítéli. Én nem ismerem pl. a Koránt, de nem nevezem rossznak, lehetnek benne örök igazságok és jó dolgok. Hol írtam, hogy rossz?

Kérdezõ, félreértettél, olvasd el még egyszer, amit írtam. Én azokat neveztem beszûkült gondolkodásúnak, aki bármelyik ilyen írást kapásból elítéli. Én nem ismerem pl. a Koránt, de nem nevezem rossznak, lehetnek benne örök igazságok és jó dolgok. Hol írtam, hogy rossz?
A Korán az Iszlám szent könyve, a Biblia pedig a Zsidó és Keresztény vallások szent könyve (a Zsidók az Ószövetséget veszik alapul, az Újszövetséget úgy tudom, még mindig nem). Én keresztényként így gondolom, de attól még a Korán se lehet rossz, csak én azt nem ismerem. Aki pedig bármelyiket rossznak gondolja, az kicsit be van szûkülve a saját gondolati világába, és nem elég tájékozott történelemben meg kultúrtörténeti dolgokban.
Azért mert a Korán az iszlám szent könyve. Ennyire egyszerû. Nekem kereszténynek nem szent könyv. Persze attól lehetnek benne erkölcsileg megfogadható dolgok. De én alapvetõen a Biblia szerint élek.
grat a kopipészthez. amúgy meg ja, döntsd el magad melyikben hiszel. te sem várhatod el, ha valaki abban, hisz, hogy 1 Isten van, akkor utána meg fogadja el egy másik szerinte nem létezõ istenség tanait. Elég nagy ellentmondás, nem gondolod?
Mert nem tartják tiszteletben egymást. Teljesen mindegy nekem milyen vallásom van, nem érdekel, hogy a föld többi embere azonos, vagy más vallású-e. A mások vallása (ha azzal a többi embert nem bántják) ugyanolyan szent, mint a sajátunk, mindegy kiben-miben hisznek. Ezáltal a szent könyvük is ugyanolyan szent, mint a Biblia, csak az õ számukra. Amúgy a kereszténység alapvetõ tanítása lenne ugye a mások megértése és tolerálása, ezáltal a fenti kérdés már nem is lehet kérdés.
A Biblia a szeretetre, békességre int. A Korán ellenben mindenféle eszközt megragad a tanai elérésére. Jó tudom, annak idején ún."keresztények" követtek el iszonyatosságokat Isten nevében (gondolj pl. az inkvizícióra), de ez már szerencsére a múlté. Isten sohasem buzdít erõszakra, vagy akár gyilkosságra. Isten a szeretet Istene. A másik: A Bibliai Ószövetségben sok utalás van az akkor még eljövendõnek számított Messiásra. (Lásd: Ésaiás, Zsoltárok). A Messiásra, aki meghalt és feltámadott érettünk. De a Korán egy szóval sem utal arra, hogy Mohamed is feltámadt volna!
Egyik nagyobb hazugság, mint a másik. A vallást eleve csak a primitív emberek gyakorolják.
"Egyik nagyobb hazugság, mint a másik. A vallást eleve csak a primitív emberek gyakorolják." Meg édesanyád is. Kérdezz meg errõl egy-két professzort.
mert a keresztények a bibliát tartják szent konyvuknek mert ez a vallásuk és az istenuk szerint ez a szent konyv. a muszlimok bedig azért tartják a koránt szentnek mert allah szerint ez a szent konyv. én nem ítélem el mást a vallásáértcsak azért mert másban hisz. én amugy muszlim vagyok de nem gyulolom a keresztényekt vagy a zsidokat. ok másban hisznek mint én. nekem a korán a szent konyv nekik a biblia. én abban hiszek hogy a világon csak egy isten van és a sok vallás ugyanazt az istent imádja csak más modon más eszkozokkel. már az 1 istenhitrol bezsélek. nekem allah az istenem másnak más istene van. nem kell oket lemondani ezért.
"Melyik másik könyv az" Bejegyzéséhez kapcsolódóan: Véleményem szerint egyszerre lehet több könyv is szent és sugalmazott. A Korán alapján az Iszlám ezt nem veti el, hisz a biblia Prófétáit prófétaként elismeri, és írásaikat Istentõl sugalmazottnak fogadja el. A "Melyik másik könyv az" kezdetû vélemény írójának minimális ismerete sincs a Koránról, mert akkor nem írt volna akkora butaságokat le Róla. A Bibliával kapcsolatos gondolataihoz, csak annyit, hogy az Ószövetség könyvei ténylegesen Isten sugalmazott könyvei, tényleg fantasztikus Próféciákkal, amelyek már beteljesültek, kivéve a Messiási próféciák legfontosabbikát, melyet Izajás mond (nem szószerint, csak tartalmilag idézem): ha a Messiás elérkezik, béke lesz a földön, nem lesz többé háború, ez nem teljesült. Itt megjegyezném egy másik válaszolónak, hogy ez az egyik prófécia ami miatt a zsidók nem ismerik el Jézust messiásnak. (Tudom, keresztény várakozás szerint mindezek a próféciák Jézus második eljövetelekor majd teljesülnek, ezzel csak annyi a baj, hogy az Ószövetségi próféciák egyetlen Messiás eljövetelt jövendölnek és többet nem, nem mondják, hogy majd máskor eljön. Persze, a próféciák a messiást Királynak írják le, aki a Sionon fog uralkodni, Sion Izraelben van, nem a mennyekben, a Messiás dicsõséges lesz, és nem szenvedõ, megaláztatott, legalábbis az, aki Dávid házából származik). Az Ószövetség könyvei emberi belepiszkálástól mentesek, sértetlenek, amelyeket a Qumráni leletek igazolnak, fõleg Izajás könyveit, természetesen Újszövetségit egyet sem igazol. Az Újszövetség könyveivel már fenntartásaim vannak: egyetlen evangélium eredetije sincs meg, és a legkorábbi is a tanítványok halála utáni idõkbõl származó másolat, Máté írásáról csak feltételezik, hogy arám nyelven íródott. Az Újszövetséget Kr. u 300 körül állították össze, kihagyva belõle sok mindent, és beletéve sok újítást, amit lehet, hogy az apostolok nem hagytak volna jóvá. Ha sugalmazottak az apostolok, akkor miért nincs benne pl. a Korintusiaknak írt valóban elsõ levél, hisz amit ma annak hiszünk, az már legalább a második. Ha szent, és sugalmazott, a Keresztények annyira gyarlók voltak, hogy elszórták valahova? Az Újszövetség megbízhatóságához csak annyit, hogy érdemes megnézni, két helyen írják le, hogy Jézusnak mi a családfája. Pici bibi van a dologban, a kettõ már a nagyszülõknél nem egyezik. És még egy gondolat, az "A Biblia a szeretetre, békességre int. A Korán ellenben.." kezdetû bejegyzésre: Azt írod:"De a Korán egy szóval sem utal arra, hogy Mohamed is feltámadt volna!" Ki várta, hogy Mohammed feltámadjon? Senki sehol nem jövendölt ilyet. Mohammed Próféta, és ember, aki elhunyt. Isten az utolsó ítéletkor támasztja fel Õt is másokkal együtt. Emellett a Messiás feltámadásáról sem sok ószövetségi prófécia van, ennek száma erõsen a 0-hoz tart, mégis sokan hiszik, hogy feltámadt. A várt Messiás, dicsõ, és uralkodik majd Izrael népe felet, nem azt írják a próféták, hogy meg fog halni és feltámad. Sok olyan Ószövetségi hely van, amelyre az Újszövetség mint Krisztológiai helyre utal, de ha kikeresi ezeket a helyeket az ember, akkor rájön, hogy még csak utalás sincs némelyikben a Messiásra. Megjegyzés: Ha valaki Bibliát vesz a kezébe, érdemes a lehetõ legújabb fordítást olvasni, a különbözõ félrefordítások azokban már nincsenek benne (persze ez probléma, hisz így néhány Krisztológiai hely megszûnt)
Mert: a középkorban az egyik pápa nézegette a szent szövegeket, és megjelölte, h ez meg ez lehet a szentkönyv és semmi más. Hogy mi alapján döntötte el? azt már lehet sose tudjuk meg, mert már halott kb egy 6-700 éve.
Szept. 25-ei, 16:05-ös hozzászólótól kérdem kíváncsiságból, ha még olvas minket: - Mi a helyzet azokkal a kéziratokkal, amelyeket nemrégen találtak (pl. Júdás evangéliuma), és mi a helyzet azokkal, amelyeket századokkal ezelõtt az akkori egyházfõk egyszerûen kitiltottak a Bibliából? - Melyek azok a jövendölések, amelyek - történelmi tények által bizonyítottan - valóra váltak?
Amiért nem ismeri, attól még miért ne fogadhatná el, hogy nagy értékû alkotás? Tekintve, hogy mennyi embernek az a Szent Könyv! Ez csak alapvetõ jóérzésre utal benne, arra, hogy ismeretlenül is tiszteli a másikat. Egyébként a római pápát sem ismerem, de attól még tisztelem, és szinte biztosra veszem, hogy nem rossz ember. Nem kell mindent közvetlenül és betéve ismerni, ahhoz, hogy alapvetõ véleményt alkothass róla. Ezzel mindenki így van. Hall egy dologról pár elszórt információt, ami alapján kialakítja egy kezdetleges véleményt. Majd idõvel a több és több információ hatására egyre konkretizálódik benne, és minél inkább megismeri, annál határozottabb véleménye lesz róla. Nem értem, mi ebben a rossz?
A kérdező hozzászólása: Ne haragudj, nem akarlak megbántani. Tehát nem ismered a Koránt, ezért nem állíthatod, hogy egyenrangú lenne bármi mással. Vagyis a legtöbben - ezt állítom - a bibliát sem ismerik pontosan, nemhogy más kulturkörök iratait, de mégis összemossák egymással õket. Ezt nem értem.
A kérdező hozzászólása: "de attól még a Korán se lehet rossz, csak én azt nem ismerem. Aki pedig bármelyiket rossznak gondolja, az kicsit be van szûkülve a saját gondolati világába, és nem elég tájékozott történelemben meg kultúrtörténeti dolgokban." Tehát akkor te anélkül mondasz véleményt, és nevezel "beszûkültnek" embereket, hogy ismernéd a részleteket? No látod ez baj! Lehet hogy ezt nem egyedül teszed, sõt lehet, hogy az ilyen tipusú érvelés általánossá vált, de sajnos kevesek érvernek korrektül.
Mert az emberek nem istenben hisznek, hanem a vallásban.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!