Találatok a következő kifejezésre: A keresztény miért (160 db)

A keresztényeknek miért nem kell betartani azt a Mózesi törvényt, ami előírja, hogy tisztátalan állatokat nem szabad megenni? Pl. Miért ehet egy keresztény disznót?

Legjobb válasz: Kicsit pontosítanák. Vannak olyan keresztény egyházak, felekezetek, amelyek nem tarják be a tisztátalan állatok evésére vonatkozó tilalmat. De vannak olyanok, melyek betartják (pl.: hn adventista egyház, kerak, stb.). Az Újszövetség sehol sem törölte a tisztátalan húsok evésére vonatkozó tilalmat. (nem vagyok egyik egyház tagja sem, csak egy teológus hallgató vagyok)

Kicsit pontosítanák. Vannak olyan keresztény egyházak, felekezetek, amelyek nem tarják be a tisztátalan állatok evésére vonatkozó tilalmat. De vannak olyanok, melyek betartják (pl.: hn adventista egyház, kerak, stb.). Az Újszövetség sehol sem törölte a tisztátalan húsok evésére vonatkozó tilalmat. (nem vagyok egyik egyház tagja sem, csak egy teológus hallgató vagyok)
Mert már nem az Ószövetség, hanem az Újszövetség az irányadó ránk nézve. Márk 7:19 írja: "Jézus ezzel tisztának nyilvánított MINDEN ételt."
A kereszténység fakultatív vallás. Csak azokat a parancsokat és elõírásokat tartja be, amit adott pillanatban megfelelõnek ítél. Egy parancsolat a fõ parancsolat: érdek
1. Péter látomásban jelet kapott. 2. A kereszténység egy külön közösség, nem pedig a zsidó vallás szektája. Emiatt nem érvényes a körülmetélés parancsa sem.
Ez egy nagyon erdekes vita. Mindig is meg volt a kettossege. Ki ezt hirdeti ki azt. De egyet senki ne felejtsen: `Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jobb nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyádfia megütközik vagy megbotránkozik, vagy erõtelen. Te néked hited van: tartsd meg magadban Isten elõtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitbõl eszik. Ami pedig hitbõl nincs, bûn az.` Amen heheh
Pált idézni kiragadva nem biztos, hogy rendben ven, ezt már szegrõl-végrõl Péter is rávilágított: "És a mi Urunknak hosszútûrését idvességnek tartsátok; a miképen a mi szeretett atyánkfia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, a mikor ezekrõl beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthetõ dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsûrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére." IIPét 3, 15-16
Mi nehezen érthetõ abban, amit idéztem? Ez nem egy kiragadott rész a Bibliából, hanem komplett tanítás néhány mondatban összefoglalva. Ráadásul nincs benne semmi jelkép, vagy félremagyarázható dolog, nem is valami mély szellemi igazságról van itt szó. Egyértelmûen pont errõl a témáról beszél Pál, hogy milyen állatot szabad megenni és milyet nem. És annyira egyszerû, hogy a lényegét még egy kisgyermek is megérti. Üdv. Tamás
Kedves Tamás! Elõször is én nem hiszek a szellemekben. Másodszor rég rossz az, ha bárki bárkit is bármire kényszerít. "Ahol az Úrnak Lelke ott a szbadság" Harmadszor: én támogatom a házasságot (én is abban élek), nem sürgetem az eledelektõl való tartózkodást (nálunk a családban a többség húsevõ), csupán arra szerettem volna rávilágítani, hogy lehet tudatosan egészséges életmódot folytatni és a Szentírásban is számos példát látunk erre, hogy beválik (lásd Dániel társai). Attól, hogy te eszel húst, a szememben nem leszel se jobb, se rosszabb. Attól már inkább, ha nem tartod tiszteletben azt, hogy én nem. Üdv. Péter
Kedves Péter! Az Adventista Egyház oldalán ezt találtam: "A hetednapi adventisták több mint 125 éve a vegetáriánus étrendet ajánlják. Ez a meggyõzõdés abból a hitbõl fakad, hogy az ember egységes egész, és bármit tesz, azt Isten dicsõségére kell cselekednie. Teremtõnk egy tervet fektetett le egészségünk megõrzése érdekében..." Nincs semmi bajom azzal, hogy valaki nem eszik húst, viszont ha valaki ebbõl hitbeli meggyõzõdést és szélsõséges tanítást csinál, azt nem tartom helyesnek. A Róm 14:6 szerint "...A ki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ád az Istennek: és a ki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ád az Istennek." Tehát ugyanúgy lehet Isten dicsõségére húst enni, mint ahogyan valaki Isten dicsõségére vegetáriánus. Azt gondolom (és Isten Igéje is ezt tanítja), hogy ha hittel fogyasztjuk el az ételünket (akár húst, akár zöldséget), akkor azt Isten megszenteli és megtisztítja. Üdv. Tamás
Jezus mikor eljott nem azert jott el hogy eltorolje a Mozes torvenyet hanem hogy betoltse azt!!!Azt a torvenyt tartotta O is amit Mozes adott! A Paradicsomban nem volt bor, nem vagtak le allatokat.A vizozon utan jott a bor. A vizozon utan mondta Isten"Minden mozgo allat amely el, legyen nektek eledelul, mint a zold fuvet, nektek adtam mindazokat." A nep erjedett bort ivott s viselnie kellett eljarasa kovetkezmenyeit. Istennek elkellett neznie ezt. Jezus azonban eljott kinyilatkoztatni a teljes igazsagot, ezzel veget vetett a tudatlansag idejenekes hivja a bunosoket hogy terjenek meg az isteni kinyilatkoztatas mertekeben. Janos 18; 37.
Sziasztok! "Azonban a végsõ döntés a Szent Lélek vezetésével az volt, hogy a szükséges dolgokon kívül több teher ne vetessék a pogány eredetû keresztényekre, ezek a szükséges dolgok pedig: tartózkodniuk kell a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a fúlva holt állattól és a paráznaságtól. ENNYI. (vö: Apcsel 15, 28-29)" Összevetettem. És tudod mit találtam? ApCsel. 15:19-21: "Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez, hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitõl, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértõl. (ÉS MIÉRT?) Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetõi, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák." Vagyis az emberek megismerhették utána azokat az egészségügyi törvényeket, melyeket Isten kinyilatkoztatott... Üdv. Péter
Amikor az apostolok összevitatkoztak azon, hogy a betért pogányoknak fel kell- e venni az összes zsidó szokást, nagy vita volt. Még Péter is zsidósítani szerette volna betérõket. Azonban a végsõ döntés a Szent Lélek vezetésével az volt, hogy a szükséges dolgokon kívül több teher ne vetessék a pogány eredetû keresztényekre, ezek a szükséges dolgok pedig: tartózkodniuk kell a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a fúlva holt állattól és a paráznaságtól. ENNYI. (vö: Apcsel 15, 28-29)
Mert ennyi erõvel a döghús megevésére is állna, hogy megszenteltetik a hívõ imájára, holott a döghús (fúlva holt állat) evéség bizony még külön parancsolatként is elõírták az apostolok a pogányokból lett hívõknek. (hogy jól legyen dolguk, ha megtartják) De nem gondolom hogy az evésre nem alkalmas állatok (kígyó, béka, varangy, pondró), vagy akár a döghús evés valami istenes (szent) cselekedet lenne. (fõleg ha az apostolok életmódját akarjuk követni, akik meg Krisztusét, aki szintén e-szerint élt, na nem démonok tanítására, hanem Isten kijelentett törvénye szerint)
Kedves Tamás! Szerintem az itt leírtaknak nincs köze a tiszta/tisztátalan állatok megevésére vonatkozó isteni parancsolathoz, hanem csak az emberi (vagyis démoni) rendelésekhez, hogy mit szabad és mit nem, Pál nem mondott ugyanis ellent Isten parancsolatainak (ugyanis akkor õ maga is belesne ebbe, lévén õ maga is eszerint élt), és itt a megehetõ állatokról, amit Isten evésre teremtett van szó, hogy egyes tanítások azt tiltanák. (pl. vegaság, aszketizmus) Az Isten pl. a házasságot soha nem tanította, nincs a parancsolatban ilyenrõl szó, ellenben a tisztátalan állatok megevését igen. Innen is látszik a különbség, ahogy itt nem arról van itt szó, amit a modern kereszténység erre ráhúzna. Üdv
Akkor nézzük meg mit mond a Szent Szellem! "A Szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó idõben némelyek elszakadnak a hittõl, hitetõ szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédûeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektõl való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívõknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendõ, ha hálaadással élnek azzal; Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által." (1 Tim 4:1-5) Üdv, Tamás
Szia! Ahogyan már elhangzott gy elõbbi hozzászólásban a tiszta és tisztátalan állatok közti különbségtétel már Noénál megjelent, így ez nem a zsidóknak adott rendelkezés. Ha a táplálkozásról van szó érdemes a Szentírást az elejétõl olvasni. A teremtés után Isten meghatározza az ember ideális étrendjét: gabonafélék, olajos magvak, gyümölcsök, ami késõbb kiegészül zöldségfélékkel. A teremtéstörténetet négyezer évvel ezelõtt írták le. Nincs rá tudományos magyarázat, csak az, hogy az igazi szerzõ többet tudott az emberrõl, mint az, aki leírta. A bibliai korok emberei úgy hitték, hogy az élet Isten ajándéka, amit az embernek erkölcsi kötelessége õrizni és fenntartani. Ezért kaphatott helyet az erkölcsi kötelességek között az étrendre vonatkozó rendelkezés, mint ami az élet fenntartásának legközvetlenebb eszköze. Az ember felelõssége és lehetõsége a "Gyártó" tanácsai szerint õrizni az életét. Azt is érdekes megfigyelni, hogy az elsõ emberpár próbája az étkezéshez kapcsolódik. A szabadság mindig legalább kétesélyes. Ahhoz, hogy szabadok legyünk, tudnunk kell nemet is mondani. Isten ad egy egész kertet, és visszakér egy fát. Ezzel arra tanította az embert, hogy az élet õrzése összefügg az engedelmességgel, a Teremtõvel való bizalmi kapcsolat függvénye. Az Édenkertben a bizalmatlanság, az Isten elleni lázadás kifejezése volt a tiltott gyümölcs elfogyasztása. A bibliai õstörténet máig érvényes üzenete az, hogy a választott étrend befolyásolja az ember jólétét. Szabadon dönthetünk, de a választásunknak minden esetben következményei vannak, amit vállalnunk kell. A bûneset miatt megváltozott az élet lelki és fizikai dimenziója. A Biblia nem magyarázza meg, csak kijelenti: az emberi élet a születés pillanatától az öregedés, elmúlás irányába mutat. Megjelenik a fáradság, a fájdalom, a szenvedés és végül a halál, amit az ember szabadított magára azzal, hogy kiszakította az életét Isten világrendjébõl. Az özönvíz tragédiája pedig arra figyelmeztet, hogy az ember döntései a környezetet is érintik. A környezeti változások benyújtják a számlát, és visszahatnak az ember életére. Ez történt az özönvíz után is. A túlélõ családnak Isten új étrendi rendelkezést ad, amelyben megengedi bizonyos, ún. "tiszta" állatok húsának fogyasztását is. Isten azért is megengedte a "tiszta" állatok húsának fogyasztását, mert elõre látta, hogy a bûn következtében mindig lesznek olyan helyzetek, földrajzi területek, éghajlati körülmények, gazdasági állapotok, amelyek hasonlítani fognak az özönvíz utáni kényszerhelyzetre, amikor nem lesz elegendõ és jó minõségû növényi étrend. Azzal, hogy Isten engedte meg ezt a változást, nem mentette fel az embert a húsevés következményei alól. A Biblia arról számol be, hogy az emberek átlag életkora fokozatosan csökkent. Ennek természetesen sok tényezõje van, de a mai kutatások fényében határozottan kijelenthetjük, hogy a táplálkozás szerepe döntõ lehet. Alapvetõen a vegetáriánus népcsoportok vizsgálata igazolta, hogy akár 6–8 évet javíthat az életkilátásokon a növényi alapanyagokban gazdag étrend. A bibliai idõkben nem ismerték az "egészségtelen" vagy "egészséges" fogalmakat. Nem sokat értettek volna abból, ha valaki a koleszterinszintre vagy a magas zsírtartalomra hivatkozva megmagyarázza az étrendi rendelkezéseket. Emiatt a Biblia nem indokolja az étrendi tiltásokat. Az akkor használatos kultikus fogalmak köré csoportosítja mindazt, amit fontosnak tart: – Szent – mindaz, ami Istené. Aki erre a területre tévedt, halálbüntetést szenvedett el. Isten ehhez a fogalomhoz kötötte a legfontosabb erkölcsi normákat, amit a Tízparancsolat tartalmaz. – Tiszta – mindaz, ami kívánatos az ember számára. Tiszta volt az, aki engedelmeskedett Istennek, jó kapcsolatban élt a családjával, békességben volt az ellenségeitõl. Lelki, testi, szellemi és szociális jólét állapota, amit a héber shalom szóval fejeztek ki. – Közönséges – ha valaki áthágta a higiéniai vagy kultikus rendelkezéseket, közönségessé vált. Például, ha valaki hullát érintett, bõrbetegséget kapott, vagy vérrel került érintkezésbe ilyen állapotba került. Ez egyfajta kultikus tisztátalanságot jelentett, ami miatt karanténba tették hét napig, távol a családjától és a templomtól. Ez a tisztátalanság visszafordítható volt. A kirekesztés lejárta után a különféle tisztálkodási elõírások betartásával visszamehetett a táborba; újból tiszta lett. – Tisztátalan – az elsõhöz hasonlóan ez a terület szintén érinthetetlen volt az ember számára. Állandó tisztátalanságot jelentett, amibõl nem volt visszatérés (halálbüntetés). Ebbe a kategóriába tartozott a tisztátalan, fogyasztásra nem alkalmas állatok érintése vagy fogyasztása. A mai ember számára érthetetlen fogalmak ezek. De ahhoz, hogy Isten megértesse abban a korban a dolgok jelentõségét, kénytelen volt olyan ókori fogalmakat használni, amit jól ismertek. Számunkra nem maguk a kifejezések vagy azok jelentéstartalma az érdekes, hanem az, hogy mit sorolt be Isten az egyes fogalmakhoz. A Bibliában találjuk meg a világtörténelem elsõ táplálkozástudományi kísérletét. Dánielt több társával együtt Babilonba deportálják Nabukodonozor seregei. A király azt szeretné, ha héber fiatalokat nevelne ki, hogy késõbb helytartói legyenek a leigázott területeken. Ennek érdekében minden eszközzel megpróbálja átmosni a fiatalok agyát, hogy héberül tudó, de babiloni módon gondolkodó ügynökökké váljanak. Megváltoztatja nevüket, és a saját asztalánál látja õket vendégül. A felemelkedés óriási perspektívái elõtt álló hadifoglyok azonban furcsa módon reagálnak a király nagylelkûségére. Olvassuk tovább a Bibliából: "Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit õ szokott inni, ezért arra kérte a fõudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a fõudvarmestert jóindulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta a fõudvarmester Dánielnek: Félek az én uramtól, a királytól, mert õ rendelkezett így ételetekrõl és italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál! Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelõnek, akit a fõudvarmester rendelt Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá mellé: Tégy próbát szolgáiddal tíz napig! Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk, és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételébõl esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal! Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük tíz napig. Tíz nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételébõl ettek. Ezért a felügyelõ fölmentette õket az alól, hogy az elõírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, hogy elõrehaladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idõ, amelyrõl meghagyta a király, hogy vezessék õket eléje, a fõudvarmester bevezette õket Nebukadneccar elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá. Õk tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tõlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszer okosabbaknak találta õket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának elsõ évéig." (Dán 1:8–20) Dánielt nem a tudományos megfontolások vezették, hanem az Istennel való bizalmi kapcsolat. A mai embernek nagyobb lehetõségei vannak. Amit több ezer éven át csak hinni lehetett, ma látni, tapasztalni és tudományosan igazolni is lehet. Minden bizonyítékunk megvan ahhoz, hogy jól válasszunk. Üdv. Péter
Apostolok cselekedeteinél van írva, hogy a pogányok(pontosabb fordítás szerint: nemzetek)számára ne legyenek ugyanazok a rituálék, szigorú törvények, mint a zsidók számára, és itt felsorol párat, mi legyen, ami viszont valóban fontos- ilyen pl. a vérevés tiltása, vagy a fulladás miatt elpusztult állat evése, de olvassátok el, beollózom, nincs szó tisztátalan állatokról, az felesleges teher lenne: Ap. csel.15 rész. 24 Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk: 25 ...... 26 ...... 27 ...... 28 Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, 29 Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértõl, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektõl ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!
eric_one! Pontosítanék: Apcsel 10, 15: " És ismét szózat lõn õ hozzá másodszor is: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak." Így egy kicsit másként néz ki. Itt a zsidó népnek a prédikációja járt le, itt az idõ a pogányoknak...
elsõ:akkor az Ószövetségbõl nem vonatkozik semmi a keresztényekre, csak a zsidókra?
mert ezek a törvények csak a zsidókra vonatkoznak. a keresztényekre nem. A ne ölj ne paráználkodj stb. vagyis az erkölcsi törvények mindenkire vonatkoznak, de a szimbolikusak csak a zsidókra. egyébként a keresztényeknek tilos a vérevés.

A Keresztények miért nem a szeretetet és a békét helyezik előtérbe?

Legjobb válasz: #8 Te is csak megnéztél egy olyan oldalt amit egy idióta össze irkált mert keresztény ellenes az az ember, te pedig be is nyelted, nagyon ügyes, okos, és bölcs ember lehetsz. És igen a keresztényeket üldözni fogják mert náluk van az igazság és nem pedig ti nálatok, szabad továbbá megjegyeznem, hogy az igazi keresztények kommunista ellenesek. Ja hogy errõl nem tudtunk, majd lehet ti lesztek a zombik amikor a Sátán parancsára mint az agyhalottak kergettek minket az igazság miatt.

#8 Te is csak megnéztél egy olyan oldalt amit egy idióta össze irkált mert keresztény ellenes az az ember, te pedig be is nyelted, nagyon ügyes, okos, és bölcs ember lehetsz. És igen a keresztényeket üldözni fogják mert náluk van az igazság és nem pedig ti nálatok, szabad továbbá megjegyeznem, hogy az igazi keresztények kommunista ellenesek. Ja hogy errõl nem tudtunk, majd lehet ti lesztek a zombik amikor a Sátán parancsára mint az agyhalottak kergettek minket az igazság miatt.
Szia! A "Keresztények" mint embercsoport, nem egy egységes. Nem alkothatsz róluk kategorikus véleményt. Még akkor sem ha megismerted egy kis részét (ami ráadásul nem biztos, hogy reprezentatív). Plusz szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy elõtérbe helyezni valamihez képest lehet. Nem írtad meg hogy mihez képest nem helyezik elõtérbe a szeretetet.
Mivel kapcsolatban? Mert gonosz és ámító dolgokkal kapcsolatba ne várd azt, hogy a keresztények kiskutyaként rohannak majd segíteni.
Ez meg a másik.
(#9-es nem értettél meg, de mindegy)
Szerintem a keresztények között is akadnak rendes, jó emberek. Van, aki õszinte, naív szándékkal csatlakozott hozzájuk.
Sok az értetlen ###### = szeretetre méltó ember a bálványimádással kapcsolatban azért. Ezt a kérdést miért nem tetted fel az elõzõ kérdésedben? Ettõl különb leszel mint katolikus?
A keresztények a szeretetet és a békét helyezik elõtérbe. A baj csak az, hogy a háttérben ott van az özönvíz, meg az utolsó ítélet és egyéb nyalánkságok...
Szeresd embertársaid bocsás meg nekik . Szdemet szemért fogat fogért , Varázsló aszonyt ne hagy életben , Az eretnekeknek mágja jár , Hábprúzni kell a szentfõld visza szerzéséért , Vagy a keves kis kinzások amit aprostikal csináltak a kõzépkorba. Mind mind a szeretetrõl szól . Vagy a Tokioi metró elgázositása ..
Sok a buta keresztény. Sok van abból is, akit annak neveltek, és sosem kérdõjelezte meg, amit tanult. Emiatt azt is megtartotta, amit nem kéne, és nem is tartozna normálisan a kereszténységhez. Tehát ez a legfõbb baj szerintem. Hogy sok keresztény nem kérdõjelezi meg, ahogy nevelték és nem nõ fel!
True, true.
ÉS a nemkeresztények miért nem a szeretetet és a békét helyezik elõtérbe?
Azért így ebben a formában túlzás a kérdés, mert nem minden keresztény egyforma.Van sok képmutató és vannak, akik valóban Jézus üzenetét tartják elsõdlegesnek.
De, azt helyezik elõtérbe.
Isten szeretete legyen mindannyiótokkal.:-)
Minden elé kellene helyezni a szeretetet, mert attól nagyobb dolog nincs!!!
Engem is az érdekel, hogy mit helyeznek elõtérbe. Hiszen ennek az infónak a keretében lehet csak normális választ adni.
Nekem mindegy, akár naponta beteszem, amíg tudatosul mindenkiben: a végtelenül VALLÁSELLENES kommunista eszmék: "a kommunizmus számlájára mintegy 100 millió áldozat írható (s ezek csak a halálos áldozatok)" http://hu.wikipedia.org/wiki/A_kommunizmus_fekete_k%C3%B6nyve Nos a "keresztények, ti hívõ barmok" kezdetû kérdések kérdezõi (akik a kommunizmus NEM halálos, csupáncsak zombi áldozatai) vegyék figyelembe, baj lesz, ha kiüldözik a keresztényeket a világból.
A kérdező hozzászólása: Elsõnek írtam.
A kérdező hozzászólása: Mivan?
Szia! Azért, mert az ember bûnös természetû. Sajnos, amikor vétkezik az ember, akkor nem tudja a szeretetét és a békéjét kifejezni! Amúgy az Úr Jézus a Biblián keresztül arra tanít minket, keresztény embereket, hogy szeressünk, mert Õ maga mármint Jézus a szeretet. Õ szereti az embert és az embernek is gyakorolnia kell a szeretetet. "Hit, remény, szeretet, e három ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet." Szeretet nélkül semmi vagyok!

Ha Mózes 5. könyvének értelmében a zsidóknak joga és feladata ellenségeik kiírtása, mivel Istenük kiválasztotta őket erre, akkor a keresztények miért tiltakoznak néha a gázai dózerolások és a palesztinok írtása miatt?

Legjobb válasz: Minden vallásban találsz hasonló dolgokat. Például a mohamedánoknak szent kötelességük az iszlám vallás terjesztése, akár fegyveres úton is. Aki pedig a hitért vívott szent harcban esik el, az azonnal Allah mellé kerül a paradicsomba. (Ezért fanatizálhatók könnyen az arabok.) A keresztények sem különbek, mert bár a Biblia azt tanítja, hogy gyilkolni bûn, a különbözõ európai háborúkban mindkét oldalon megáldották a fegyvereket, és az Úr nevében küldték harcba a katonákat. A keresztes háborúkat is az Úr nevében, a keresztények által IS szentnek tekintett város, Jeruzsálem birtoklásáért indították. Iszonyú sok vérengzés írható a különbözõ vallások számlájára, oktalanság csak az egyiket kiragadni közülük.

Minden vallásban találsz hasonló dolgokat. Például a mohamedánoknak szent kötelességük az iszlám vallás terjesztése, akár fegyveres úton is. Aki pedig a hitért vívott szent harcban esik el, az azonnal Allah mellé kerül a paradicsomba. (Ezért fanatizálhatók könnyen az arabok.) A keresztények sem különbek, mert bár a Biblia azt tanítja, hogy gyilkolni bûn, a különbözõ európai háborúkban mindkét oldalon megáldották a fegyvereket, és az Úr nevében küldték harcba a katonákat. A keresztes háborúkat is az Úr nevében, a keresztények által IS szentnek tekintett város, Jeruzsálem birtoklásáért indították. Iszonyú sok vérengzés írható a különbözõ vallások számlájára, oktalanság csak az egyiket kiragadni közülük.
"De a kereszténység mára szembenézett saját hibáival, ...." Lasd az ilyen hazugsagokat, mint "a gázai dózerolások és a palesztinok írtása".
Szerintem ez marhaság, hogy a zsidók kiválasztott népség. Ez mese, miért pont õk, akik olyanok, amilyenek. Mi magyarok sokkal inkább lehettünk volna a kiválasztott nép. De Isten teremtette az embert maga képmására, akkor hülyeség arról beszélni, hogy van elsõbbrendûek. A bibliát zsidók írhatták saját érdekük szerint, megtévesztve az embereket. A zsidók kivonulása Egyiptomból is hemzseg a kételyektõl, szerintem és valószínû a zsidók nem kivonultak, hanem elüldözték õket a társadalmi szétziláló tevékenységük miatt. A zsidóknak nincs semmi joguk a Palesztínok irtására és földjük elvételére. Õket politikai okokból rakták oda, mert a közelkeleti cionista érdekeknek kellett 1 "ugródeszka" ország, hogy a térségben a befolyást meg tudja szerezni.
Na jó, rákerestem az idézetre, és tényleg így van, de a többit továbbra is fenntartom.
A bibliát több, mint 2000 évvel ezelõtt írták, és semmi de semmi köze nincsen az aktuálpolitikához. SEMMI. A kérdés pedig nyilván provokáció. És nem hiszem, hogy a Bibliában szerepel, hogy ki kell irtani (rövid i, nem tudom honnan jön ez a hosszú í divat) bárkit is. Persze tévedhetek, mert nem olvastam és nem is szándékozom, de ilyeneket nem írnak le egy vallási iratba.
"De a kereszténység mára szembenézett saját hibáival, ...." Lasd holokauszt tagadasa.
ne provokáld a zsidókat te gój
A kérdező hozzászólása: Egyébként több mint 2000 éves, mert elvileg Kr.600 körül keletkezett.
A kérdező hozzászólása: "S te legyõzöd õket, akkor töltsd be rajtuk az átkot, ne köss velük szövetséget és ne könyörülj meg rajtuk." Ez a rész eléggé félreérthetetlen szerintem.Felszólít az ellenséggel való kíméletlen bánásmódra, kultúrájuk teljes elpusztítására.Nem tudom, hogy lehetne másképp értelmezni.2000 éves igen, de az Izraeli ortodoxok is hasonlóakra hivatkoznak, mikor megindokolják miért van kizárólagos joguk a volt Palesztínára.Ettõl kezdve pedig ez aktuálpolitika is.
"az ortodox zsidók pedig sosem ismernék el, hogy embertelen dolgokat mûvelnek." Ez már milyen mondat! Azzal tisztában vagy, hogy a cionizmus legélesebb bírálói pontosan az ortodox zsidók? Nem mintha a cionizmus eredendõen gonosz lenne.
A kérdező hozzászólása: A keresztény nemzetek számtalanszor bocsánatot kértek a holokauszt miatt, itthon Horthy leállíttatta a deportálást amíg megtehette.Erkölcsi és jelentõs anyagi kártérítést kapott a zsidó nép, országot kaptak a nyugattól, olyan területen ami sosem volt homogénen zsidó, még a bibliai idõkben sem, de most erõszakkal és asszimilációval azzá teszik, miközben mások számára kötelezõ toleranciát követelnek.A nyugati keresztény támogatás nélkül 1948-ban nem jöhetett volna létre Izrael sem, utána pedig nem lett volna képes magát megvédeni.A fanatikus zsidók mégis továbbra is kereszténygyûlölõk, Újszövetséget tépkednek, Jézuson gúnyolódnak.A holokauszt tagadást pedig törvény bünteti.Nincs még egy olyan nép, mely egy-egy genocídium után ilyen mértékû nemzetközi támogatást kapott volna, pedig rajtuk kívül sok nép élt át hasonlókat.
Most erre mit mondjak, a holokausztot csak azért nem tagadják, mert már törvénybe van szedve, mely miatt büntethetnek. Lényegében ez a törvény a szabad véleménynyilvánítást korlátozza/cenzúrázza. A történelmet mindig is az adott kor írta és úgy formázta ahogy akarta. Amúgy szerintem az, hogy a zsidó, vagy bármely más nép kiválasztott lenne, az egy nagy marhaság. Habár kész tény, hogy Amerikával elég jó kapcsolatot ápolnak, sõt a bankrendszer is a kezükben van, nagy öröm ez mindenkinek. Az egyik ismerõsöm mesélte, hogy tanított egy ilyen magyarországi iskolában... a gyerekeknek teljesen el volt szállva az agyuk, mert tudták, hogy mindent megtehetnek. Ugráltak a padon, meg ordibáltak a tanárral. A szüleik támogatták anyagilag az iskolát és amikor a tanár szólt az igazgatónak errõl a kaotikus helyzetrõl, még õt küldték el. Ha akár egy isten is valóban ezt támogatja, akkor még szerencse, hogy nem vagyok egy vallás tagja sem.
Tuti, hogy egy kipás szavazott le!
A kánaáni néptörzsek kiirtásának problémája Józsué könyvében Kánaán lakosai ellen vívott hatalmas harcokról hallunk. Összesen hét törzset gyõztek le és ûztek el. Ezt valaha Isten rendelte el így. Olvassák el ehhez a 4.Móz.33, 50-56-ot. Itt természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen intézkedést megmagyarázni? Abból kell kiindulnunk, hogy Jézus Krisztusnak, a világ Megváltójának Izráel népébõl kell származnia. Ezt a népet ezért különleges módon kellett védeni, mert az egész világ üdvössége ettõl függött. Másrészrõl a kananiták különösen bûnös életstílusukkal (kivételes erkölcstelenség, bálványimádás és spiritizmus) veszélyt jelentettek a környezõ népekre. A rothadás nemcsak a növények esetén fertõzõ, ugyanezek az elvek érvényesek a népeknél is. A kananiták bûne tehát különösen veszélyeztette volna Isten választott népét - és ezzel az üdvösségünket szolgáló tervét is. Ha Isten parancsot adott a kananiták kiirtására, úgy ez igazságos volt, mert:  Isten valaha beszélt a pátriárkákon keresztül Kánaán népéhez(1.Móz. 12, 8 ...”Oltárt épített ott is az ÚRnak és segítségül hívta az ÚR nevét” - 1.Móz. 20, 7 ...”mert próféta õ” - 1.Móz. 23, 6 “Istentõl való fejedelem”)  Isten 400 évet várt, ezzel hosszú idõ alatt adott lehetõséget a kananitáknak a megtérésre. (1.Móz. 15, 13-15)  A kananiták hagyták, hogy elmúljon ez az idõ kihasználatlanul. Isten igazságos ítéletét bûneik váltották ki. A kananiták bûneinek mértéke Józsué idejében lett teljessé.
Nincs kiválasztott nép és a zsidóknak sem volt sosem joga ellenségeik kiirtására. Az ószövetségi Isten az Asszír királyt jelenti, ezt senki nem tudja szinte, ezért beszélnek hülyeségeket a zsidók kiválasztottságáról. Ez az Asszír Isten küldött követeket Ábrahámhoz, hogy foglalják el Izraelt, innen ered sok félreértés. Jézus nem a zsidók közül való és ezek a mai Izraeli zsidók nem a sémita zsidók leszármazottai, hanem kazárok, a valódi zsidók azok a Palesztinok.

A keresztényeknek miért kell mindenhol ott lenniük?

Elõre leszögezem, hogy a kérdéssel nem akarok senkit provokálni, csupán érdeklõdöm.

Legjobb válasz: Hülyék mindenhol vannak. A normális keresztények hidd el, hogy nem itt szórakoznak és terjesztik az igét. Legalábbis, akiket én eddig megismertem, nem ilyenek.

ha, ha, ha
Ez az igazi keresztény .! :) Nem az aki ha nem egyezik a gondolkodásuk akkor elássa õt a szemébe ! :) Te jó ember vagy ! :)
killixx, én nem haragszom rád miért tenném? Lehet face to face jól meglennénk. Csak a nézõpontunk nem egyezik ennyi. Ez egy vita, amit lehetõleg nem torzít el az érzelem.
"Mit jelent az üdvösség állapota? szeretetben létezni, mert ettõl leszel boldog.Tehát, ha szeretet van benned, már üdvözültél.Ezt jelenti az Isten országa.Vagy mégis mire kéne várni?" Az üdvösség=örök élet és pál leírta Római levél 10:9-10:13 aki szájával vallja meg Jézust Urának és hiszi , hogy Jézust feltámasztotta Isten a halálból akkor üdvözül bárki. Mert szájjal teszünk vallást és szívvel hiszünk. És milyen érdekes nem azt mondta, hogy teedd meg ezt azt és akkor üdvözülsz ha ilyen alapján mérne Isten akkor nagyon kevesen lennének a mennybe.! Túl szép , hogy igaz legyen evangéliumnak nevezném! PEdig így van itt a HIT a döntõ tényezõ hüyleség túl magyarázni.
Te félre érted te azt mondod Jézusban nem volt mindig szeretet?????? Jézus mikor bement a templomba a gonoszt ûzte ki de ettõl függetlenül az emberek iránti szeretet ott is benne volt. És ez nagy hülyeség , hogy cselekednünk kell csak úgy fogad el ISten... NEM ÉRTITEK HÁT MI JÉZUS KEGYELMÉT KAPJUK MEG! NEM AMIÉRT MI MEEGDOLGOZTUNK HA AZON MÚLNA AKKOR MÁR A SÜLLYESZTÕBEN LENNÉNK.! + Ezzel lekorlátozzátok Istent teljesítmény centrikusak lesztek. Minden bûnt megbocsát Isten és mivel a bûnöstermmészetet elveszted az újjá születéskor a szellemed megújul , de a tested nem tehát még bûnös gondolatok vannak a fejdben és elmédben + cselekszel is bûnös dolgokat , de ettõl Isten még melleted van és véd . A bûnnel csak a gonosznak engedsz bejárást az életedbe. Pál római levelébe leírja , hogy nem a mi cselekedeteink jutalmát kapjuk meg hanem Jézusét.! Amúgy remélem ti most nem haragudtok rám , hogy ezt leírtam .! Mert én mindenkinek csak a jót akarom.!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "A szeretet kevés . A hit a lényeg azáltal lehet közel lenni Istenhez. Itt univerzális szeretetre van szükség . Fontos a szeretet de kevés . Itt a hitrõl van szó . Élhet az ember szent életet , de ha nem él benne Hit és nem hisz az Úrban akkor nem léphet be a mennynek országába mert Isten nem tud csupán a szeretettel azonosulni. Te földi szeretetrõl beszélsz nem Mennyei szeretetrõl mert a mennyei szeretethez jár a hit . ÁMEN!" Értem, tehát a legfõbb parancsolat kevés? Hit...Ha szeretet van benned, akkor miben hiszel? És ne feledd, "Szóljak bár angyalok nyelvén..." "Mert így nyerhetünk üdvösséget. Nem a szeretetünk által. Hanem a hitünk által ." Mit jelent az üdvösség állapota? szeretetben létezni, mert ettõl leszel boldog.Tehát, ha szeretet van benned, már üdvözültél.Ezt jelenti az Isten országa.Vagy mégis mire kéne várni? "Szeretni nem lehet mindent Isten nélkül ez badarság. Ha fejberúgnám az egyik ilyen embert mondaná még azután , hogy szeret engem? NEM mert nincs benne az a tökéletesség mint Jézusban." Értem, tehát Jézusban mindig csak pusztán szeretet volt ugye? Nem ragadott korbácsot, és nem ûzte ki a kofákat a templomból? Nem korholta a farizeusokat? Nem mondta, hogy "Ti balgák, bolondok!"? Nem mondta, hogy "Nem békét hozni jöttem, hanem a kardot, hogy viszályt szítsak"? "Jézus azt is szerette aki halálába küldte õt. Érdekes meliyk ember képes erre? Ezt nevezik Isteni szeretetnek . Amirõl te beszélsz az emberi szeretet és az nem tud mindent szeretni már maga azokat az embereket se szereti akik valamivel megbántották ." Oké, ha ez a mérce, akkor ezek szerint senki sem jut a mennybe, mindenki a pokolban fog rohadni.Jól ki lett ez találva... De egyébként honnan tudod ilyen biztosra, hogy csak Jézus tudott megbocsájtani a gyilkosainak? És honnan tudod, hogy ki, hogy reagál rá ha megbántják? érdemes lenne alaposabban tájékozódnod legalább a Buddhizmusról, én is ezt mondom. Amirõl én beszélek, az emberi szeretet, és az nem tud mindent szeretni...Értem, tehát a Bibliában Isten mindent tud szeretni ugye?
killixx barátom, hit és cselekedet! A hit önmagában halott hiába nem akarod belátni. Mellesleg ki mondta hogy én csak az emberi szeretetrõl beszéltem mikor kifejtettem véleményem? Érdekes példa hogy az alap buddhista tanoknál nincs konkrét istenkép, szóval az ember elfogadhatja a keresztény istenképet és természetesen hozzá Jézust.
A kérdező hozzászólása: Ismerem a történelmet. Arra gondoltam, hogy zsinatokon szinte 100%, hogy megmásították a Bibliát. Ha lesz idõm, megnézem, amit küldtél.
Ha érdekel a téma, Kérdezõ, két jó elõadás az Újszövetségi könyvekrõl: Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? Dia: [link] Hanhanyag: [link] Manipulálta-e az Egyház Jézus üzenetét? Dia: [link] Hanganyag: [link]
itt nem a keresztényen van a hangsúly. Itt mi a kérdés hiszel az Úrban és , hogy feltámadt a halálból? Én igen ha te is akkor ez a jó út! Római 10:9 -10:13-ig leírja miért is. Mert így nyerhetünk üdvösséget. Nem a szeretetünk által. Hanem a hitünk által . ÁMEN. Szeretni nem lehet mindent Isten nélkül ez badarság. Ha fejberúgnám az egyik ilyen embert mondaná még azután , hogy szeret engem? NEM mert nincs benne az a tökéletesség mint Jézusban. Jézus azt is szerette aki halálába küldte õt. Érdekes meliyk ember képes erre? Ezt nevezik Isteni szeretetnek . Amirõl te beszélsz az emberi szeretet és az nem tud mindent szeretni már maga azokat az embereket se szereti akik valamivel megbántották . Az Úr téged is engem is mindenkit szeret. Vesd belé a hited és megigazulsz.!MErt ki bennem hisz nem szégyenül meg.!
Kérdezõ "Nem értem, hogy a szeretet mivel lesz másabb csakis attól, mert én elfogadtam Jézust. Ez csak egy középkori kitaláció, hogy az ember Isten nélkül képtelen a jóra. Azért találták ki, hogy az egyszerû ember bûnösnek érezze magát, míg a papok felettük állók voltak. " Az Újszövetségi könyvek nem a középkorban keletkeztek, hanem Kr. u. 50 és 100 között. Szerzõik Jézus közvetlen tanítványai ill. azok tanítványai. A korai keresztény egyháznak nem volt nagy hatalma, üldözték a keresztényeket. Azután lett hatalma a papságnak, miután államvallás lett a kereszténység a 4. században.
A kérdező hozzászólása: "De sajnos másabb lehet szeretetünk ami minden jót befogad ez Isteni szeretet azaz a Mennyei szeretet. És lehet Földi szeretetünk ami pár dolgot ami a földön "jó" azokat befogadja és pár embert." Erre írtam, hogy nem csak a keresztények tudnak mindenkit szeretni.
"Te félre érted te azt mondod Jézusban nem volt mindig szeretet??????" Mit értek félre? Volt benne dühös indulat, amikor tört-zúzott a templomban, korholt másokat? Volt vagy nem? Nem azt állítottam, hogy Jézus rossz ember volt, vagy alkalmatlan lett volna Isten fiának.Legnagyobb részt szeretet volt benne, sokkal nagyobb, mint általában az emberekben.És maga Jézus állítja, ha hiszünk, ugyanazokat a dolgokat megtesszük, mint õ, sõt, még nagyobbakat is.Ehhez persze elengedhetetlen a szeretet is.Tehát, ha Jézus ezt állítja, akkor vannak olyan emberek is Jézuson kívül, akik a gyilkosuknak is meg tudnak bocsájtani. "És ez nagy hülyeség , hogy cselekednünk kell csak úgy fogad el ISten..." Mit értesz cselekedetek alatt? Amúgy én sem haragszom rád, akkor sem ha mindenkinek csak a jót akarod:)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Értem de õ az emberi cselekedetet itélte el . Õ sajnálta az embert , hogy ilyet tesznek õ ettõl függetlenül nem gurult dühbe csak elítélte a gonoszt , hogy rablók vásárt csináltak az õ Atyájának házában. Amúgy cselekdet az az amikor nem iszok alkoholt, nem drogozok. És azthiszik a cselekedetük által szerzik meg Isten jóindulatát pedig Pál világosan leírta nem azt kapjuk amit érdemlünk. Sokan azt hiszik naponta tanulmányozni kell a bibliát és szentül kell élnem és azt hiszik Isten jó indulatát akarják elérni. De ez nem megy hosszú távon . Olyan ez mint egy taposó malom. Ti megálltok de a taposómalom nem áll meg. Isten jó indulatát úgy lehet elérni , hogy megértsük a megigazulást HIT ÁLTAL! Isten már biztosította az üdvösséget , békességet egésséget, és ezt hittel tudjuk átvenni . RÓmai levél 5:1-2 ennyi. ez a lényeg. DE a cselekedettel csak teljesítmény centrikus emberek leszünk . Nem azt mondom , hogy a bûn jó.! De nem ezek alapján fog megáldani téged Isten , hogy te betartod-e a szentéletet vagy nem. Mert senki se képes teljesen szentül élni és azt fentartani.!A bûnnel a gonosznak engedsz utat, de ettõl nem pártol el tõled az Úr.
Mert a keresztény vallás a "hinni"-re épít, tehát gyakorlati megtapasztalásod abból lesz, amit összeképzelegsz az elmondásaik alapján. Magyarul az elméd létrehoz egy illúziót és azt hiszed majd megtapasztalásnak. Ilyet gyárt le amikor szerelmes vagy, csak ebben az esetben más magyarázat csapódik mellé, kicsit magasztossá generálják, nagyobbat is szól, de az eredeti megtapasztalásokhoz, amelyeket a valódi vallásos élet gyakorlása vált ki, még csak nem is hasonlít. Ezért is tilos a többi vallás tanulmányozása egyes keresztény felekezetekben, ezért van a bálványimádás köré varázsgyûrû építve sátánnal meg mindenféle nem létezõ dologgal megspékelve.
Az nem harag volt csupán sajnálat, sajnálta az embereket és elítélte a gonosz tetteiket , de nem haragudott rájuk egyett se ütött meg. Még akik õt megölték arra is azt mondta : Uram bocsásd meg nekik nem tudják mit tesznek. Ugyan így ment be a templomba õ csak ellenvetést nyílvánítot ki és azt , hogy ez nem jó és ne vigyék a gonoszt Atyája házába és felborogatta az asztalokat amiken csinálták ezt de akkor se volt harag benne.Akkor nem lehetett volna tökéletes márpedig Õ az volt.! Ezzel te Jézus tökéletességét vonod kétségbe.!
"Te nem azt a Jézust ismered amelyiket én.! Õ benne nem volts sose harag Õ az emberi cselekedeteket ítélte el Õ tökéletes volt és ezt sokan nem tudják elfogadni." Akkor is volt benne harag:-) Gondolj bele abba, amit írtál:-) Nem Jézus szeretetének becsmérlése volt a célom, de írtam is olyan mondatokat, amibõl ez kiderül.
"Egy világ van, amit meg kell váltanom, ez pedig a sajátom.Ehhez valóban szükséges Krisztus tanítása, és annak beültetése a gyakorlatba.Ezt jelenti Jézus, mint megváltó." A hit az amivel belépést nyerhetsz az örökké valóságba. ÁMEN! És te barátom jól beszélsz
"Jézus a világ világossága. Te cask az Õ szeretetét és kegyelmét élvezed ne menj át világ megváltóba. Mert én Jézusban megtaláltam magam , de tudod mit ?? Jézus nélkül semmi és senki vagyok! És ugyanígy te is" Egy világ van, amit meg kell váltanom, ez pedig a sajátom.Ehhez valóban szükséges Krisztus tanítása, és annak beültetése a gyakorlatba.Ezt jelenti Jézus, mint megváltó.
Te nem azt a Jézust ismered amelyiket én.! Õ benne nem volts sose harag Õ az emberi cselekedeteket ítélte el Õ tökéletes volt és ezt sokan nem tudják elfogadni. Te becsméreled Jézus szeretetét miközbe nem vagy tisztába vele mit tett Õ érted.! Ha Jézus nem lenne te neked körülbelül lehetõséged se lenne nem a pokolba menni. Te Õ általa tudsz csak a mennybe lépni . Nélküle te is semmi vagy és én is, de ha te nem így vagy vele akkor nem egy Evangéliumot és Jézust ismerünk!
"Ha nem lennénk ott mindenhol, akkor a világ sötétségben tapogatózna, mert mi vagyunk a világ világossága." Uhh, ez azért így erõs volt....
Jézus a világ világossága. Te cask az Õ szeretetét és kegyelmét élvezed ne menj át világ megváltóba. Mert én Jézusban megtaláltam magam , de tudod mit ?? Jézus nélkül semmi és senki vagyok! És ugyanígy te is
"Jah és nem mondanám , hogy Jézus tört zúzott .Õ csak felborogatta az asztalokat." Igen, ez így egészen más:-) És persze aki ilyet csinál, abban nincs is semmi harag, ok:-)
Ha nem lennénk ott mindenhol, akkor a világ sötétségben tapogatózna, mert mi vagyunk a világ világossága.
Jah és nem mondanám , hogy Jézus tört zúzott .Õ csak felborogatta az asztalokat.
Ez mi?? "minden lény iránti szeretet" ezmi lenne? A valódi szeretet Istentõl van.!
Amúgy meg a jó maga Isten tehát mikor te adományozol vagy stb stb segítesz egy ember társadnak az jó dolog és a jó dolog Istentõl való. És mennyivel jobb jó dolgokat tenni mint rosssz, gonosz és mást sértõ dolgokat tenni.!
A kérdező hozzászólása: Azt ugye vágod, hogy a hinduknál, meg a buddhistáknál is van olyan, hogy minden lény iránti szeretet? Szóval ezzel kicsit melléfogtál :)
És ha én nem Budapestrõl megyek Miskolcra akkor mi van? Menetrend(vallási, hitbéli külsõség) más és mégis ott köt ki az ember. :) De legyen igazad, mindenki körülötted agymosott csak te vagy helikopter.
Ez igen:-)
Ha kimégy a budapesti vasútállomásra, és miskolcra szeretnél utazni, nem mindegy melyik vonatra szállsz fel. mert hiába mondod, de hát én a vonaton ülök, és a vonat a sinen van, és a mozdony húzza .... De az a gond , hohy nem jó írányba, mert nem nézted meg a menetrendet , csak felszáltál egy vonatra. N a ha ilyenen múlik , hogy a menyországba , vagy a pokolba kötök ki, akkor nagyon nem mindegy , hogy milyen térképet, használsz, vagy melyik vonatra szállsz fel. Ja a *3*vagyok, és nem téríteni akarok csak a sok agymosott nyomorultat a helyes írányba terelni.
"Honnantudod melyik a helyes út(Krisztus)ha nem ismered a térképet(Biblia)?" Honnan tudod, hogy kinek mi a helyes út, ha nem ismered eléggé a többi térképet? Mert nem szoktátok ismerni, csak hallomásból, amit a gyülekezeteken belül mondanak nektek.Csak azokról a térképekrõl érdekes módon lehagynak dolgokat.Ha valóban ismernétek, nem állítanátok olyat, hogy tudjátok, hogy a másiknak biztosan ugyanaz a jó út, mint nektek.
A kérdező hozzászólása: De mi van, hogyha én nem hiszek a bûnben? Ezért nevetséges a kereszténység..Szerintetek Isten mindenkit különbözõre teremtett, ebbõl kifolyólag mindenkinek mások az igényei is. Ha valakinek mások a spirituális igényei, ezért inkább a buddhizmus felé fordul, akkor már egybõl bûnös, rossz ember? Különben meg szeretek keresztényekkel értekezni, meghallgatom, ha valami mondanivalójuk van. De ha épp nem érdekel, vagy nem az a téma, õ pedig mégis erõlteti ezt a Jézusos dolgot, akkor azzal pont az ellenkezõjét fogja elérni, mint amit akart..Csak aztán ilyenkor jönnek azzal, hogy õket azért utálják, mert Jézus is megmondta nekik, hogy a nevében szenvedni fognak. Hát nagyon nem. Azért utálnak, mert akaratosak vagytok, és nem tudjátok, mit jelentenek a normális határok. Alapjába véve senkinek nem lenne semmi baja a kereszténységgel.
3. válaszolónak igaza van és a Istennek amúgy mindegy hogy buddhista vagy vagy jezsuita ami igen is rossz dolog mert azt mondják karóra húzták az Urat fhúúú.-.-' A lényeg , hogy hidd , hogy Jézus az Urad és , hogy elvitt minden bûnt és felátmadott a halálból ennyi az egész.
Fanatikusok és viszálykeltõk mindenhol vannak, a 3. válaszoló ékes példája ennek. Képmutatóan papol Jézusról, önös érdekbõl ráerõlteti nézõpontját másra és ezzel le is járatja azt akinek tényleg fontos a kereszténység értéke.
Jobb hagyni inkább az ilyen válaszolókat (amilyen a 3-as is). Gondoljanak amit csak akarnak, de ezzel a térítgetõs, enyhén nagyképû stílussal, még ha valóban létezne is mennyország, paradicsom vagy akármi, õk garantáltan nem fognak bekerülni... :)
3, na az ilyentõl vagyok rosszul. Honnan veszed/veszitek, hogy aki pl a buddhizmus, vagy bármely egyéb vallás felé fordul, nem ismeri a bibliát? Simán ismerheti, csak éppen õ nem abban hisz. Én is figyeltem kérdezõ, hogy mindegyik ilyen kérdésnél jöttek a hamis vallás..válaszok.:D Hihetetlen..
Igen , igen , hülyék mindenhol vannak. Éppen ezért fontos , hogy a sok sok hülyének a figyelmét felhívjuk az igazságra. Kedves kérdezõ, ha a piacon minden féle gombát árulnának de nem volna hozzá hitelesítõ papír, megvennéd , meg ennéd? Honnan tudnád melyik a jó gomba , ha nem ismered a gombahatározó? Honnantudod melyik a helyes út(Krisztus)ha nem ismered a térképet(Biblia)? Na ezért kell mindenhol ott lennünk. Ha tetszik hanem .
Szerintük olyan könyvük van, ami mindenre tudja a választ, ezért kompetensek a világ összes kérdésében, nyakonöntve egy olyan kényszerrel, hogy ezt mindenki tudtára is hozzák. Alapvetõen a jószándék vezeti õket, csak némelyik egy kicsit elragadtatja magát.
Elõször is azért vannak a keresztények , hogy segítsenek de nem szabad szidni a másikat te ember jó szar úton jársz. ILYET NE!!! Amúgy azért írkálnak , hogy tényleg tudjanak segíteni mivel tényleg nem mind1 manapság én személy szerinti vélemény szerint a Katolikus egyház is sok baromságot mond mint az összes többi(kivételek vannak de ritka). Igen most tudom sokan megvetnek emrt kivagy te?? Én csak azt mondom ami az Ige és a katolikus egyház nagyon ellent mond az Igével nem 1x. Aki vitatkozni akar ez ügyben írjon nyugodtan mondok példát bõven.! Én is csak azért koptatom most a kezem , hogy más embernek segíteni tudjak. De akkor se kell erõltetni mert a hit az hit azt nem nyomhatod az ember szájába max kicsit eligazíthatod . Engem is eligazított apám aki ÓRIÁSIAN NAGY HÍVÕ több hónapon neki kapcsolata volt IStennel és amik történtek vele nem hinné el senki. Na m1 a lényeg , hogy ne szidjuk egymást segítsünk egymásnak. Amúgy meg erõszakosaké a mennyek országa . ÁMEN !!!
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam” . Jn 14, 6 Szerinted Jézus hazudott? 28, 18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 28, 19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 28, 20 Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
De sajnos másabb lehet szeretetünk ami minden jót befogad ez Isteni szeretet azaz a Mennyei szeretet. És lehet Földi szeretetünk ami pár dolgot ami a földön "jó" azokat befogadja és pár embert. Istennek fontos a szeretet , de a valódi szeretet mellé jár a hit is. És a valódi szeretet képes Istent befogadni a szívébe mivel Isten maga a szeretet .
A kérdező hozzászólása: Nem értem, hogy a szeretet mivel lesz másabb csakis attól, mert én elfogadtam Jézust. Ez csak egy középkori kitaláció, hogy az ember Isten nélkül képtelen a jóra. Azért találták ki, hogy az egyszerû ember bûnösnek érezze magát, míg a papok felettük állók voltak. Szerintem semmivel sem másabb egy ateista szeretete, mint egy keresztényé.
Pont , hogy te döntöd el , de te itt makacsan az emberi szeretetrõlk beszélsz és mondod az embereknek , hogy ezáltal is belehet lépni Istennek országába. PEdig nem így van. ! Én nem akarok neked rosszat semmi rosszat nem kivánok neked
Jah és a szereteted , hogy viszonyul Jézus Krisztusnak a bizonyság tételéhez? Mert valóságos ember volt õ is .Õ Isten fia volt. Õ olyan szeretet hozott magával amirõl azt vallota , hogy tujda honnan jön és hova megy. Annak ellenére , hogy ember volt . Akkor egy ilyen személyhez , hogy viszonyul a szereteted függetlenül atl , hogy elhiszed az õ történelmi létet vagy azt hiszed , hogy egy legenda csupán? Számodra lehet képzelt alak vagy valóságos de mind ettõl függetlenül a szereteted , hogy viszonyul egy ilyen általad képzelt vagy valóságos alakhoz? Milyne viszonyt alakítasz ki hozzá? Hogyan viszonyulsz hozzá a szeretettedel itt a lényeg.!
És te döntöd el kinek van hite és kinek nincs csak úgy? Ejj, de magas lovon ülsz!
A szeretet kevés . A hit a lényeg azáltal lehet közel lenni Istenhez. Itt univerzális szeretetre van szükség . Fontos a szeretet de kevés . Itt a hitrõl van szó . Élhet az ember szent életet , de ha nem él benne Hit és nem hisz az Úrban akkor nem léphet be a mennynek országába mert Isten nem tud csupán a szeretettel azonosulni. Te földi szeretetrõl beszélsz nem Mennyei szeretetrõl mert a mennyei szeretethez jár a hit . ÁMEN!
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam” . Jn 14, 6 Szerinted Jézus hazudott?" Ha egy buddhistában szeretet él, ki él benne? ha egy Beduin õslakosban szeretet él, ki él benne? ha egy vallás nélküli emberben szeretet él, ki él benne? Nem arról van szó, hogy Jézus hazudott, persze, hogy nem hazudott, hanem ezt kellene megérteni mélységében.Nem kizárólagosan akkor fog csak valaki az atyához menni, ha megtér hithû kereszténynek, ezt csak így tanítják nektek.
A kérdező hozzászólása: Nem tudok olyan esetrõl, mikor Jézus lehülyézte, lenézte azokat, akik nem az Õ tanítványai voltak. Ezek után szerintem ne ilyen ember akarjon másokat "jó útra" téríteni, mert az írásodból messze lerí, hogy semmivel sem vagy jobb, mint ezen a fórumon akárki más, hiába olvasol Bibliát.
A kérdező hozzászólása: "Igen , igen , hülyék mindenhol vannak. Éppen ezért fontos , hogy a sok sok hülyének a figyelmét felhívjuk az igazságra." "Ja a *3*vagyok, és nem téríteni akarok csak a sok agymosott nyomorultat a helyes írányba terelni." Vajon Jézus tanította neked ezt a kedvességet?
3. vagyok. Nem azt mondtam hogy minden ki agy mosott, henem , hogy sokan. És ezt a Biblia is alátámasztja!!: Ezt mondta a balgatag az õ szívében: Nincs Isten. Megromlottak és útálatos hamisságot cselekedtek, nincs aki jót cselekedjék. Isten letekint a mennybõl az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent keresõ? Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak, nincsen aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Avagy nincs értelem a hamisságnak cselekvõiben, akik az én népemet megeszik, mintha kenyeret ennének, akik az Istent segítségül nem hívják? Ott félnek nagy félelemmel, ahol nincsen félelem; mert az Isten elszéleszti azoknak tetemeit, akik tábort járnak ellened; megszégyeníted azokat, mert az Isten megveti õket. Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az õ népének foglyait, örül majd Jákób és vigad Izráel! stb...
Ján. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.
Hülyék mindenhol vannak. A normális keresztények hidd el, hogy nem itt szórakoznak és terjesztik az igét. Legalábbis, akiket én eddig megismertem, nem ilyenek.

A keresztények miért támogatnak egy hazug istent?

A keresztények istene igazságtalan és hazug, több helyen is betudom bizonyítani. Ez alapján is meglehet érteni... <https://www.youtube.com/watch?v=uzy7JZIf6JI&feature=player_e..

Legjobb válasz: Örülj neki, hogy te olyan okos vagy! Azzal ne törõdj, hogy a keresztények hisznek az Istenben.

Örülj neki, hogy te olyan okos vagy! Azzal ne törõdj, hogy a keresztények hisznek az Istenben.
Elvileg vallás szabadság van . Ez mindig is kényes téma volt, nem szólunk bele a másik hitébe, még ha nekünk ellenszenves akkor sem.
Ha most elkezdeném megnézni, akkor majd éjfélkor lenne vége. Túl sok idõ ez az életembõl
"Azt mondta, hogy meghalnak egybõl" Nem azt mondta, hogy egybõl, hanem azt, hogy meghalnak. És lám, talán te találkoztál Ádámmal és Évával? Ki hazudott? Sátán azt mondta, hogy nem halnak meg, pedig meghaltak.
"A keresztények istene igazságtalan és hazug" Sõt nem is létezik.
Nem néztem meg a videót Majdnem 3 óra de mire gondolsz pontosan a hazugsággal kapcsolatban? Igazságtalannak érezheti az ember, de mindent okkal tett. Az embert megteremtette az édenkertbe, hogy uralkodjon a föld, és minden állat felett. Mindenben az igényeit nézte, társat adott neki, stb. Egyedül azt kérte az embertõl, hogy két fáról ne egyen. Azonban ezt sem tartották meg ettek minketten az jó és a rossz tudásának fájáról Késõbb Káin személyében behozta az ember a gyilkosságot is a földre. Sodománál és Gomoránál is meg volt a figyelmeztetés, Noé bárkájánál is, az emberek még sem halgattak rá, pedig abban az idõben még nem is voltak ateisták, tudatosan döntöttek így. Bár kaptak próbákat az emberek, lásd Jóbot, de végsõ soron kiállt Isten mindig is a népe mellett, ha halgattak a szavára. Arra mondod, hogy igazságtalan, aki egyszülött fiát adta érted, hogy ha hiszel benne, örök életed lehessen. Bár mondja Jézus, hogy nehezebb a gazdag embernek bejutni Isten országába, mint a tevének átjutni a tû fokán, összességében a hit harca szerintem mégis ugyan olyan nehéz mindenkinek. de mondjál már egy-két példát, amiben hazug volt Isten?
Tudtam hogy ezt is meg akarod magyarázni.Szóval akkor isten csak annak van aki elhiszi?Meg a télapó meg a húsvéti nyuszi meg az ördög meg allah stb...:)
utolsó! annyira félreértetted az elõtted szóló mondandóját, hogy már kínos...
Utolsó neked az miért fáj?Amúgy rohadtul nem érdekel ez az istenes hülyeség csak szórakozom a szentfazekakkal.:) Ha isten senkin nem segít senkit nem büntet meg és mindenki azt csinàl amit akar akkor meg megintcsak mi értelme ennek az egész hívõsdinek?
A kérdező hozzászólása: Pont hogy a vallásos emberek nyomják el a legjobban a családtagokat, mert nem hagyja kibontakozni, és kifejlõdni a gyerekük igazi személyiségét, helyette ilyen "hívõ zombik" lesznek, egy konzervatív zombi... Érdekes, én és szinte a családom 70%-a ateista, vagy ehhez hasonló gondolkodású, mégis ebbõl a legtöbb két diplomás ember, akiknek értelmes értékrendszerük van, és helyesen nevelik a gyereküket... Érdekes... A kereszténység csak elnyom lelkileg, nem hagy felszabadulni, mert minden tilos, sõt a kereszténység lényege, a félelemben tartás.
na ez akkora baromság volt... aki hisz Istenben, az nem lehet sikeres, vagy okos? A hívõ nem azt jelenti, hogy napi 0-24ben imádkozik, gyón, és Bibliát olvas... ne essünk már át a ló túloldalára..fõleg, hogy csak személyes példát hozott fel, az elõttem szóló... Van aki simán hisz Istenben, nem jár templomba, nem gyón havonta, és imádkozni is ritkán imádkozik.. Aki meg mégis ezt teszi...Miért kell megvetni? Õ élete, õ hite... Senkinek semmi köze hozzá.. Õsrobbanás... nem bizonyított tény, mégis hisztek benne... Ugyanúgy, mint Isten.. Aha... leszóljátok azt, akinek vallása van, miközben az õsrobbanásra hagyatkoztok...De az õsrobbanás elõtt is kellett valami, ami kiváltotta...Gondolkodj, mielõtt hülyeségeket írsz...
Vidiripi Kérdezõ! Akkor hogyan lehetséges az hogy vannak egyházi iskolák , fõiskolák sõt még egyetemek is? "A kereszténység csak elnyom lelkileg, nem hagy felszabadulni, mert minden tilos, sõt a kereszténység lényege, a félelemben tartás." Igen ezért lett fizetõs a felsõoktatás. Amerika a demokrácia fellegvára. Ott mikor volt ingyenes a felsõoktatás? Már megint ez a minden tilos. Szerinted tényleg jobb az hogy tanárokat vernek meg az iskolákban már a tizenéveseknél sem ritka a gyilkosság meg a nemi erõszak. Ez a szép új világ? Ember!!! Nem kell hinned Istenben vagy elfogadnod a Bibliát sõt a keresztényeket sem kell szeretned. De nézz már szét a világban meg abban a fene nagy szabadságban hogy mire használják legtöbben a szabadságukat. Hát nem arra hogy a korlátokat ledöntve jobbá tegyék a világot. Szabadság! Háború a tömegpusztító fegyverek miatt. Sorold már fel hogy milyeneket találtak az amerikaiak. (mert ugye azért mentek oda tudjuk jól) A szabad világ nagy felszabadítói. Az neked szabadság hogy az emberek át lettek verve a hitelekkel? Hogy a család eddig fizetett 40 ezret aztán meg hirtelen 80 ezret kell nekik fizetni. Ezeket ki találta ki? Mi ez ha nem ELNYOMÁS? Adó adó hátán. Hallgasd meg ezt a számot szinte minden benne van. http://www.youtube.com/watch?v=eA6M0zVn7-g Ez nem vallás nem kereszténység nem isten hanem a világ amiben él a legtöbb ember. Persze vannak a kevesek akiknek nem ez jut. Õk az elit. Természetesen vannak a olyanok a világon akik még rosszabb helyzetben vannak. Pl. Észak-Korea "Érdekes, én és szinte a családom 70%-a ateista, vagy ehhez hasonló gondolkodású, mégis ebbõl a legtöbb két diplomás ember, akiknek értelmes értékrendszerük van, és helyesen nevelik a gyereküket" De jó! S a többi ateistának milyen az "értékrendszere"? Vagy hogyan nevelik a gyerekeiket. Már ha van rá idejük a 2 munkahely mellett vagy a csonka családot összetartani próbáló szülõnek. Ez a baj hogy szabadságukat meg a jogokat nagyon hangoztatják de mi van a kötelességgel meg az emberséggel? (a többit már fel sem sorolom, minek?)
Vidiripi Nem a vallás logikájáról beszéltem hanem a tiedrõl. Meg arról hogy állításod szerint az "okos papok" ezt meg azt csinálták. Logikus hogy azok a papok akikrõl te beszélsz vagy nem olyan okosak vagy nem is léteznek csak a te képzeletedben. "Az például miért van, hogy a szemét gátlástaln gyilkosok letöbbje fényûzésben élhet és végelgyengülésben puszul el?Jó pár hívõ ismerõsöm meg hosszú szenvedés testi és szellemi leépülés után kínok között halt meg?Persze ezt is meg tudjátok magyarázni, ugye?A papok meg fajtalankodnak a fiatal fiúkkal.Azért nem kell nekik feleség." Az miért van hogy nem vallásos vagy nem hívõ emberek ölik egymást családon belül a saját gyerekeiket molesztálják? Egyébként a statisztikák szerint sokkal több gyereket molesztálnak családon belül legyen az saját szülõ vagy közeli rokon. Aztán ott van még az éves szinten világszerte elvégzett abortuszok száma. Az kinek az akarata? Az Istené? Vagy a papoké? Ki kufircol? Ki nem védekezik ha már kufircol? Mert ugye azt nem lehet hogy nem fekszik le senkivel hiszen szabadság van. Terjed az AIDS nem baj szabadság van. Mint az a csákó aki megerõszakolt egy nõt csak nagyon benézte mert a nõ AIDS-s volt. Az kinek az akarat volt? A gátlástalan gyilkosok azért élnek fényûzésben mert ölnek azért hogy meglegyen a fényûzésre való. De az õ életükben nincs is jelen Isten. (hiába is magyaráznám hogy ez mit is jelent) Nem csak a hívõk halnak meg hosszú szenvedés után betegségtõl. Minden ember megbetegszik minden ember meghal ez alól nincs kivétel. De Isten nem is ígérte hogy csak azért mert hívõ leszel akkor ezek a dolgok elkerülnek téged. Éhezés sem azért van mert nincs elég élelmiszer termelve. Hanem azért van mert nem úgy van elosztva hogy mindenhová jusson. Volt hogy a tejet a lefolyóba öntötték. Miért? Mert alacsony áron nem akarták eladni. De a rászorúlóknak sem lett oda adva. Kinek a döntése volt? Az ember hozhat döntést? Dönthet úgy hogy Isten ne legyen része az életének? A papok meg a fiúk. Voltál te már árvaházban? Államiban! Olyanban amihez semmi köze az egyházaknak. Ott fajtalankodnak e fiúkkal? Sajnos igen. A lányokat kihasználják e szexuálisan? Sajnos igen. Lenyúlják e a pénzüket ami akkor jár nekik amikor végleg eljönnek az intézetbõl? Sajnos igen. Azok a "gondozok" akik éveket töltenek velük. Õk csinálnak ilyeneket aztán hogy az életben mi vár rájuk na az egy másik kérdés. Miért van ez a rengeteg gonoszság a világban? Azért mert az emberek életében nincs jele Isten. Nem képesek megbocsájtani hiszen az van a világban a sérelmedet torold meg! Meg is teszi üti-veri meg öli! Nem képesek kontrollálni magukat az emberek. Kell nekem , megszerzem! Legyen az egy tárgy vagy nõ vagy férfi akármi. De mi lenne hogyha azt mondja hogy nem teszem meg mert a megszerzéséhez olyan dolgokat kell tennem amivel embertársaimnak fájdalmat , keserûséget , kárt okozok. Lehet sorolni de fölösleges! Az emberi döntésekkel mi a helyzet? Azokat miért nem hozzák föl amikor azzal jönnek hogy Isten ilyen meg olyan? S az ember az milyen? Persze senki ne gondolja azt hogy a hívõk azok tökéletesek. De ha tényleg minden ember életében ott lenne Isten akkor nem ilyen hely lenne a világ. De ez jelenleg nem megvalósítható mivel nem fog minden ember úgy dönteni hogy az életében helyet ad Istennek. Vagy esetleg az elsõ helyre kerül az életében és mindent megtesz azért hogy úgy éljen ahogyan Isten szeretné. De ez nem így van.
A vallásban nincs logika!Mikor vallásos embereket kérdeztem, nem tudtak logikus magyarázatot adni semmire.Mindenre azt hajtogatták hogy mert isten így akarja és kész.Az például miért van, hogy a szemét gátlástaln gyilkosok letöbbje fényûzésben élhet és végelgyengülésben puszul el?Jó pár hívõ ismerõsöm meg hosszú szenvedés testi és szellemi leépülés után kínok között halt meg?Persze ezt is meg tudjátok magyarázni, ugye?A papok meg fajtalankodnak a fiatal fiúkkal.Azért nem kell nekik feleség.És ez tény!Ha van isten akkor rohadt nagy gecci, hogy élvezi emberek milliárdjainak szenvedését.
Vidiripi De várjál már! Ezt írod. "Csak az okosabb és gátlástalan papok találták ki annó hogy a sok hülye parasztot jobban ki tudják zsigerelni." Aztán meg ezt! "Nekem a biblia nem mond semmit mert nem pazarolom az idõmet ilyen hülyeség tanulmányozására. Egyfeleségû férfi=szerencsétlen igavonó barom" Most nem is a Biblia mondani valójáról van szó. Elhiszem hogy te azt gondolod de nem. Arról van szó amit te írtál."...okosabb papok". Na már most ha ezek a papok olyan okosak voltak akkor minek írták bele hogy egyfeleségû férfi? Holott nagyon jól tudjuk hogy a papoknak cölibátus van. Tehát nem az a gondom hogy neked nem mond semmit a Biblia. Oké ne mondjon de olvasni te is tudsz. Remélem szöveget értelmezni is tudsz. Elvileg a logikával is tisztában vagy. Neked nem sántít a dolog? Okos pap , egyfeleségû férfi , cölibátus. Csak és kizárólag logikai szempontból vizsgáld!
De hogy így magát a szóösszetételt értelmezzem: Egyfeleségû férfi=szerencsétlen igavonó barom :) ))
Kedves utolsó.Nekem a biblia nem mond semmit mert nem pazarolom az idõmet ilyen hülyeség tanulmányozására.De ha mégis van isten, akkor õ a legnagyobb gecci.:)
Vidiripi "Nincs Isten meg ilyesmik.Csak az okosabb és gátlástalan papok találták ki annó hogy a sok hülye parasztot jobban ki tudják zsigerelni.A biblia meg ugyanolyan mese mint a Jancsi és Juliska csak jóval hosszabb és unalmasabb.:) " Az okosabb papok! Aha! Jancsi és Juliska akkor ezt magyarázd meg nekem! Hogy van ez? 1Timóteusz 3:2 Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségû férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszeretõ, tanításra alkalmas; 1Timóteusz 3:12 A diakónusok legyenek egyfeleségû férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Titusz 1:6 ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségû férfi, akinek gyermekei hívõk, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. 7 A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedõ, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedõ és nem haszonlesõ, 8 hanem vendégszeretõ, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, 9 aki ragaszkodik a tanítással megegyezõ igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja gyõzni az ellenszegülõket. Neked mit mond az a kifejezés hogy: "EGYFELESÉGÛ FÉRFI"?
Elõzõnek: Miért Isten kialakulhatott csak úgy? Amúgy: Õsrobbanás-elmélet.
utolsó..elmondanád nekem, hogy ez esetben hogyan jött létre a világegyetem? Mert oké, hogy a Föld lassan kialakult, de a világegyetem nem jöhetett létre "csakúgy"...
Nincs Isten meg ilyesmik.Csak az okosabb és gátlástalan papok találták ki annó hogy a sok hülye parasztot jobban ki tudják zsigerelni.A biblia meg ugyanolyan mese mint a Jancsi és Juliska csak jóval hosszabb és unalmasabb.:)
Kedves kérdezõ!Én csak jókat röhögök ezeken az istennyaló okostojásokon.Regényeket írnak hogy gyõzködjenek.Semmi bizonyíték nincs a halandzsájukra.:)
A kérdező hozzászólása: De lehetnek a hívõ emberek okos emberek, de agymosottak... Érdekes, én antikeresztény vagyok, mégis mûveltebb vagyok az átlag embernék, nem török be kirakatokat, elõre engedem a hölgyeket a buszon, tudok köszönni, és tisztességes vagyok. Ti keresztények : kiskorotokban megtanuljátok, hogy ha rosszak lesztek, és mertek valaha is kételkedni a keresztény isten létezésében, akkor a pokolla kerültök, és ott fogok elevenen megégni a pokol legforróbb bugyrában ! Na ne röhögtessetek !! :D Egyik probléma ott kezdõdik, hogy ez a vallás megtiltja a gondolkodást... Egyszerûen tilos gondolkodnotok azon, hogy "biztos hogy létezik isten ? " mert tilos nektek gondolkodni is ezen, így gondolkodás nélkül elkezditek mondani a magatokét, az nélkül, hogy a másik felet megértenétek. Eleve az hogy jó és rossz teljesen relatív dolog, rosszul fogjátok fel az egészet... Ha van egy ember, aki például megöl saját kézzel 12 embert, azért, hogy megmentsen ezzel 500 emberi életet, az jó vagy rossz ? Ölt, de azért ölt, hogy jót cselekedjen... Sõt eleve relatív, hogy mi számít gonoszságnak, vagy rossznak. Biblia nélkül sokkal jobb embereket lehet nevelni, akiket megtanítok a jóra, de nem tiltom meg nekik a gondolkodást... Ti keresztények örök félelemben éltek mert a pokolba kerültök/nem támadtok majd fel (ugye bilológiailag a pusztulás a legnagyobb veszteség így nem nehéz manipulálni titeket, ha az õsi ösztönötöket befolyásolják). A biblia téved... Ha odafordítod a másik orcádat is, megfogsz halni, és elfognak nyomni, az a helyes, ha visszavágsz, és soha többé nem fognak bántani, persze te se bánts ok nélkül másokat. Ne ölj... Mi az hogy ne ölj ? Ha okom van rá igen is ölök, ha az kell az éeltben maradáshoz, és azt tanítom sose legyél áldozat, persze ok nélkül ne ölj. Ne lopj... Ha az életem múlik rajta, szerintem igen is ellophatsz mondjuk 5 szem zsömlét, ha már minden mást megtettél, de nem jutsz élelemhez (habár én nem lopnék iylen esetben sem a becsületem miatt). Ne hazudj... Igen is hazudni KELL az életben, aki csak igazat mond, az egyszerûen elpusztul... Persze csak akkor kell hazudni, ha muszáj, de néha nem lehet igazat mondani, például ha vallatnak egy kínzókamrában, ahol kiakarják deríteni a 40 társad pozícióját, igen is nem fogok hazudni, mert ezzel megmentek 40 életet... Ne paráználkodj.. Miért ne ? (semmilyen reális oka nincs, hogy ne paráználkodjak, ha mindent megteszek a védekezéssel kapcoslatban ). Nem is sorolom.... És eleve a történetek szürreálisak, és meseszerûek, nem lehet komolyan venni õket. (persze ezek csak tanító jellegûek szerintetek, de ha ez tanító jellegû szerintetek, érvelhetek az mellett, hogy akkor Jehova is csak a "tanító jellegû mese" része, így isten sem létezik, csak a szabályok, amiket emberek gyártottak le valamilyen céllal). Még valami... Mi az a lélek ? Ha van lélek mi a szerepe ? Hogyan hat a fizikai valóra a lélek ? Ha isten mindent tud minek állít próba alá, már a próba elõtt tudja elbukom-e vagy nem, mivel mindent tud... ha korlátlan a hatalma, miért nem köp egyet, és pusztítja el a világban található rosszat ? Nem érvelek tovább, akkor vagyok hajlandó folytatni a vitát, ha teljes egészében el lesz olvasva amit írtam, és félrebeszélés helyett konkrét válaszokat kapok a kérdéseimre/érvelésemre. Elõre is köszönöm !
elvagytok tévedve...lehet, hogy vannak akikbe bele nevelik a kerszténységet és mégsem hisznek és fordítva. ha TE nem hiszel Istenben miért kérdezted meg? és ha már megkérdezted miért nem fogadod el a hívõk válaszait? a kérdezõ még a joobik eset, mert a másik az még mûveletlen is, nem tudott semmi értelmes okfejtést felhozni, csak annyit, hogy CSAK MERT, és még az a pár sor is tele volt káromkodással. én se vagyok az a nagyon nagy keresztény, nem járok templomba rendszeresen, nem gyónok, de minden nap imádkozom mert hiszem, hogy isten megsegít, és ezzel biztonságban érzem magam, lehet, hogy csak azért érzem mert hiszek benne, nem tudom. de én se szólok be az ateistáknak, hogy egy barom vagy amiért nem hiszel!! amúgy 16 vagyok és szerintem sokkal értelmesebben érveltem mint az aki "csak azért olvasta és kommentelt mert jókat röhögött a sok szentfazékon".
A kérdező hozzászólása: Abba is beleköthetnék, hogy a fán lévõ élõlény TÉVEDÉS hogy kígyó volt, mivel "Isten" azt mondta, hogy "büntetésül nem lesz lábad, és a port kell nyelned minden nap mint egy csúszómászó" valami ilyesmit, tehát addig a pillanatig nem volt õ kígyó...
Vidiripi A bábúk mióta tudnak beszélni? Azok a bábúk amelyeket a hasbeszélõk használnak.
A kigyó ezt mondta meg azt höbölöbö..egy kigyó mióta tud egyáltalán beszélni??
Na majd ha lekerültök hozzám a pokolba szénné pirítom a retkes valagatokat meg a borsónyi agyatokat!:)
Kedves kérdezõ! Tudod hányan akarták már bebizonyítani azt, hogy Isten hazug, hogy nem létezik, hogy igazságtalan, stb.rengetegen! Már az Jézus korában is ezt akarták. Akkor csodálkozol, hogy napjainkban ez van ami van? Gondolkozz! Csak egy példát mondok... Mit mûvelt a kommunizmus? És sikerült neki? Templomokat döntöttek le, papokat kínoztak halálra, ember tömegeket próbáltak elzárni Istentõl.. Kérdem én, sikerült nekik? Nem hiszem! A Biblia még él, és ugyanakkor Isten is az emberek szívében...még a tiédben is kedves kérdezõ, mert, ha nem így lett volna akkor nem született volna meg ez a kérdés soha. Gondold át! Jó éjt..
sajnos nem tehet senki arról, hogy nehéz felfogásúak vagytok... ezzel meg kell tanulni együtt élni :) reméljük nem halsz bele a saját hülyeségedbe.. :) sok sikert! ;)
Látom pofázni azt tudtok, de bizonyítani semmit sem.
Vidiripi "Ti keresztények : kiskorotokban megtanuljátok, hogy ha rosszak lesztek, és mertek valaha is kételkedni a keresztény isten létezésében, akkor a pokolla kerültök, és ott fogok elevenen megégni a pokol legforróbb bugyrában ! Na ne röhögtessetek !!" Ez így ebben a formában hazugság. Hogy miért? Azért mert engem nem tanítottak kiskoromban ilyesmire. Mivel a szüleim soha nem voltak vallásosak. Sõt még templomi esküvõjük sem volt. Nem hogy Isten érdekelte volna õket. Sõt nagyon sok ember van akiket nem tanítottak ilyesmire hanem késõbb lett hívõ ember. Az is hazugság hogy soha egyetlen keresztény sem kételkedett volna. Igen is kételkedni szoktak velem is meg történt az hogy kételkedtem nem is egyszer. Na ezen viszont már tényleg röhöghetsz ha akarsz! :) ))))) "Egyik probléma ott kezdõdik, hogy ez a vallás megtiltja a gondolkodást... Egyszerûen tilos gondolkodnotok azon, hogy "biztos hogy létezik isten ?" Ez már az elején elbukott dolog. Logika! Ha csak olyan emberek lennének hívõkké akik bele születtek a hívõ családba s teszem azt kételkedni kezdenének majd elhagynák a hívõ életet akkor hogyan lenne ennyi keresztény? Fõleg úgy hogy vannak helyek ahol meg is ölik õket. Mi van azokkal az emberekkel akik nem gondoltak Istenre csak késõbb kezdtek el azon gondolkodni hogy még is csak van Isten? Õ nekik is a vallás tiltotta meg a gondolkozást? Nem logikus. "így gondolkodás nélkül elkezditek mondani a magatokét, az nélkül, hogy a másik felet megértenétek." Te érted mi az hogy hinni valamiben és hinni valakiben? Érted hogy miért hisznek az emberek Istenben? "Eleve az hogy jó és rossz teljesen relatív dolog, rosszul fogjátok fel az egészet... Ha van egy ember, aki például megöl saját kézzel 12 embert, azért, hogy megmentsen ezzel 500 emberi életet, az jó vagy rossz ? Ölt, de azért ölt, hogy jót cselekedjen..." Ez nézõ pont kérdése. Te megölnéd a gyerekedet hogy megmentsed azt az 500 embert? Milyen szempontból nézzük azt hogy mi a jó és mi a rossz? Ez dönt el mindent. Megölnéd a gyerekedet hogy megments 1000 embert? Vagy 2000-ret. "Biblia nélkül sokkal jobb embereket lehet nevelni, akiket megtanítok a jóra, de nem tiltom meg nekik a gondolkodást..." Tedd azt! Az állam is próbálkozik vele. Majd számolj be az eredményekrõl. "Ti keresztények örök félelemben éltek mert a pokolba kerültök/nem támadtok majd fel..." Érted azt hogy mit jelent a kegyelem a megváltás , Krisztus kiontott vére? "Ha odafordítod a másik orcádat is, megfogsz halni, és elfognak nyomni, az a helyes, ha visszavágsz, és soha többé nem fognak bántani, persze te se bánts ok nélkül másokat." Így is elvagyunk nyomva. Adó adó hátán. Soroljam? Rámtámad - visszaadom - sikerült legyõznöm - a vesztes fél meg bosszút áll - megkésel , lelõ , jön a haverjaival és agyonver. Mert az ember ugye az nem olyan hogy bosszút álljon vagy a sérelmét megtorolja. Ilyen soha nem történik? Mi az az ok amiért lehet valakit bántani? Mi alapján döntik el? Mi a mérték? "Ne ölj... Mi az hogy ne ölj ? Ha okom van rá igen is ölök, ha az kell az éeltben maradáshoz, és azt tanítom sose legyél áldozat, persze ok nélkül ne ölj." Igen! Katonák beássák magukat egy területen hogy rejtõzködve maradjanak nagyon fontos hogy ne fedezzék fel õket. Gyerekek jönnek és pont ott kezdenek játszani. Egyre valószínûbb hogy felfedezik õket. Megöljük a gyerekeket? De akkor azzal együtt kell élni. Megint csak az a kérdés mi az az ok ami miatt ölni lehet és ki dönti el? "Ne lopj... Ha az életem múlik rajta, szerintem igen is ellophatsz mondjuk 5 szem zsömlét, ha már minden mást megtettél, de nem jutsz élelemhez" Az meddig elég az életben maradáshoz? Aztán mi lesz? Lopsz tovább? Megélhetési bûnözés? Remek , mi jön még? "Ne hazudj... Igen is hazudni KELL az életben, aki csak igazat mond, az egyszerûen elpusztul..." Van benne valami. Különben nem választanák újra a politikusokat és nem vennénk meg azt a rengeteg vackot amit árulnak. Csak azt nem értem hogy miért esik rosszul amikor rájövök hogy hazudtak nekem. Te biztosan lazán veszed a dolgot de engem zavar. Persze csak akkor kell hazudni, ha muszáj, de néha nem lehet igazat mondani, például ha vallatnak egy kínzókamrában, ahol kiakarják deríteni a 40 társad pozícióját, igen is nem fogok hazudni, mert ezzel megmentek 40 életet..." Ezt olvasd csak el figyelmesen. Biztos ezt akartad írni? "Ne paráználkodj.. Miért ne ? (semmilyen reális oka nincs, hogy ne paráználkodjak, ha mindent megteszek a védekezéssel kapcoslatban )." Egy nõ megölte a férjét mert az félrelépett. Egy férj megölte a feleségét mert az félre lépett. Oké ez nem reális ok. Elvégre nem mindenki tesz ilyet. Bár van olyan aki a szeretõt is megöli. De még mindig ott van az érzelmi háttér amit szinte állandóan kihagynak. A lelkik gyötrõdés. Hogy csak azért csábított el hogy megkapjon csak a testem kellett neki. Oké ez a hozzá állás többnyire a nõknél van. Na de fájdalmat okoznak ezzel annak a személynek , lelki fájdalmat. De hol marad a szeretet teljes bensõséges intim kapcsolat. Nem is sorolom.... "És eleve a történetek szürreálisak, és meseszerûek, nem lehet komolyan venni õket." Te nem is veszed õket komolyan. Szerintem meg épp azért Isten hogy ilyeneket is képes legyen megcsinálni. Sõt a halál felett is hatalma legyen. "(persze ezek csak tanító jellegûek szerintetek, de ha ez tanító jellegû szerintetek, érvelhetek az mellett, hogy akkor Jehova is csak a "tanító jellegû mese" része, így isten sem létezik, csak a szabályok, amiket emberek gyártottak le valamilyen céllal)" Ja hogy Jehova. Nos ezeket a kérdéseket Jehova tanúinak tedd fel. "Mi az a lélek ? Ha van lélek mi a szerepe ? Hogyan hat a fizikai valóra a lélek ?" A lélek az a része az embernek amivel képes szeretetet érezni. Képes szépséget találni a mûvészetben vagy a naplementében. Képes megszánni egy beteget és segíteni rajta. Stb. Hogyan hat a fizikai valóra. Volt már úgy hogy a kocsi elé szalad egy állat és te nem akartad elütni? Fékeztél. Pl. Így is hathat a fizikai valódra. "Ha isten mindent tud minek állít próba alá, már a próba elõtt tudja elbukom-e vagy nem, mivel mindent tud... ha korlátlan a hatalma, miért nem köp egyet, és pusztítja el a világban található rosszat ?" A gonoszság azért létezik még a világban mert még nem jött el az idõ hogy eltöröltessék. De amikor eljön az idõ akkor megteszi. Mert Isten a szeretet de egyben igazságos is és a bûnt nem hadja büntetlenül. Igen Isten mindent tud. De az embernek szabad akaratot adott. Ádámot és Évát is próba elé állította. Azért hogy szabad akaratukból döntsék el hogy mit csinálnak. Tudták hogy nem szabad annak a fának a gyümölcséhez nyúlni még is megtették. Szabad akaratukból. Az ember úgy lett megteremtve hogy képes legyen megfelelni Isten elvárásának. De döntést hozott.
A kérdező hozzászólása: Karácsonyt önnepelhetem, mint a szeretet ünnepe, de elvetem a keresztény dolgokat. Húsvétot nem ünneplek. Nem bõjtölök... De elvbõl nem értek egyet a hagyományokkal sem, tehát ez alapvetõen az elveimmel ellenkezik : - Nekem senki ne mondja meg mikor és mit ünneplek, például a halottak napját elvbõl nem tartom meg akkor amikor a dátum szerint kellene.
de.. a vallásról van szó.. attól, hogy még nem tudsz hozzászólni az alacsony IQ hányadosod miatt, érdemleges válaszokkal... éés ha már azon mulatsz, hogy mások hozzászólnak megjegyzem normális válaszokkal, akkor neked is egy lerobbant humorérzéked lehet..
Agymosott zombikat minek akarsz meggyõzni?Itt már nem a vallásról van szó hanem hogy bibí úgyis én magyarázom meg jobban.Hülyék vagytok.:) De én jókat röhögtem.Már unalmas.
Na akkor még egyszer...én nem támaszkodom Istenre, ha szükségem van valamire..én megoldom a problémáimat, lázadok ahogy sok mindenki más..lenne egy kérdésem még.. neked nincs Karácsony, Húsvét stb..??
A kérdező hozzászólása: Az értelmes emberek nem hisznek valamiben, ha van 200 vallás, mivel önzõség (ami eleve bûn nállatok) egy dologban hinni, ha van még rengeteg vallás, mai lehetséges hogy igaz. Vannak keresztény és nem keresztény emberek... Én öntörvényû vagyok, a saját belátásom szerint próbálok helyesen élni. Nekem is vannak szabályaim, amiket betartok, a saját szabályaim. Én nem vagyok hajlandó más emberek által írt könyv alapján élni, amiben meséket hoznak fel példának, és isten városokat pusztít el, ha nem tetszik neki valami. Sok kérdésre nem kaptam választ. Azt sem értem, hogy ha tudod, hogy van mohamedán, buddhista, és még rengeteg vallás hogy vagy képes hinni egyetlen vallásban ? Ennyi erõvel írok egy könyvet neked, ami teljesen hülyeség, és én találtam ki, és hidd el...
Nos... már ahogy említettem, nem kell minden keresztényt egy kalap alá venni... nem tanítottak engem kiskoromban arra, hogy mi lesz, ha nem hiszek Istenben... nem azért hiszek benne, mert félek, hogy a pokolra jutok... alapvetõen nem is errõl szól a dolog, hiszen az az ember kényszerhittel rendelkezik, és nem valóban hisz Istenben. az, meg kedves kérdezõ, hogy mûveltebb vagy másoknál... mondok valamit.. lehet mûvel az, aki keresztény vagy aki nem.. ez csak hit.. nem korlátoz semmiben, hacsak te nem úgy szeretnéd... én sem török be kirakatokat, nem lopok, mert nem szorulok rá.. ha nekem megadják a tiszteletet, én viszonozom azt.. a tízparancsolat, meg nem arról szól, amit te írtál.. sokféleképpen fellehet fogni.. ahogyan te is többször írtad, hogy ok nélkül nem ölnél.. ez a kulcsszó.. az ok nélkül... ha te ölsz azért, hogy másokat megments, teszem azt.. háborúban, akkor az nem olyan szintû bûn, mintha csak heccbõl gyilkolnál.. de nem hiszem, hogy az ilyen embereknek hõsködniük kéne, hisz ha embert ölnek, akkor is gyilkosok, bármi miatt tették... itt arról van szó, hogy ne te döntsd el ki éljen és ki haljon meg, másszóval ne a te cselekedeteid határozzanak meg ilyen szinten mások sorsát, fõleg, ha nem tudod, hogy milyen embereket öltél meg(példa a háború.. megölnek embereket, akik ugyanazért ölik meg a másik félt.)... csak tudod, nem mindenki olyan felfogású mint te...vagyis... pszichésen betegek, vagy ha nem is, OK NÉLKÜL ölnek, gyújtogatnak stb...amint azt is írtad, hogy lopnál akkor, ha mindent megtettél, és ennek ellenére mondjuk nem lenne mit enned.. de rengeteg ember lop..ha kell, ha nem..hazudni, meg csak akkor szabad, ha másokban nem teszel kárt ezáltal...és már volt róla szó, hogy az ember élete során szellemileg, lelkileg és testileg is erõsödik.. gondolkodik (!) és az alapján cselekszik.. ha valami rossz történik vele, az megerõsíti, és tud szeretni, mert anélkül mit sem ér az emberi élet. egyébként.. ha már a kérdezõ ennyire okos, mûvelt és van benne annyi jóság, hogy nem tesz kárt senkiben, és semmiben, és ateista, akkor lehet olyan ember, aki pont ilyen, csak hisz Istenben... hogy a keresztények agymosottak, csak azért, mert tudnak valamiben hinni, .. Elmondanám, hogy vannak normális, reális gondolkodású emberek, életképesek, okosak, szerethetõek, és képzeld el, akármennyire is fáj, a keresztények közt is van ilyen..ne vegyél egy kalap alá senkit, anélkül hogy ismernéd, és anélkül, hogy releváns érveket tudnál felhozni, annak érdekében, hogy azt a tévhitet igazold, amit te helyesnek vélsz...
Kedves kérdezõ, hidd el nekem, hogy az a hazug isten egy nap megfizeti neked mind azt amivel tartózik neked. szerinted mi a jobb döntés? Higgyél és ne legyen igaz, ne létezzen Isten, vagy ne higgyél és legyen Isten? Szerintem az utóbbi a helyes döntés. Nem szeretnélek befolyásolni de gondold át jól mert ha nekem van igazam akkor....
Nem nézem meg a videót. Én se támadom az ateistákat vagy a tököm tudja milyen vallásúakat leszarom õket mert nem az én dolgom. Én hiszek az egy Istenben!! Felõlem aztán bárki bármit mondhat én HISZEK :-) Isten nélkül nincs élet, nincs segítség, õ a legjobb barátod a bajban. Ha valaki nem keresztény akkor éljen úgy, egészségére. De a mi ISTENÜNKET ne támadják és ne mondjanak olyanokat hogy hazug amikor az a sátán!!! Pontozhattok le nyugodtan ;-)
Vidripi! Isten léte nem tény. Létezése csak hit kérdése.
Vidiripi Hát itt ne is politizálj! Na de azért néhány dolgot leszögezhetünk. A kígyótól mit kellett volna kérdezni? 1. Isten létezik és ez tény. 2. Tény hogy Isten elõre szólt hogy mi lesz akkor ha esznek arról a fáról. 3. Az emberek meghalnak ez is tény. 4. "-Mi közöm van Ádámhoz és Évához ?" Erre a kérdésedre maga a tudomány ad választ. Méghozzá az örökléstan. Szülõk-gyermek kapcsolat Õsanya-Õsapa , származás vagy lehet eredet is. 5. A kígyó hazudott , mert Ádám és Éva meghalt de az utódaik is meghaltak. 1Mózes 3:4 De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! Na ki is hazudott? Majd amikor ott állsz a rokonaid holteste fölött a ravatalozóban akkor mond azt hogy a kígyó igazat beszélt.
A kérdező hozzászólása: "Örökké éltek volna az emberek, mégis meghalnak, mivel bûnt követtek el, a bûnnek zsoldja pedig a halál. Neked is emiatt kell meghalnod" -Mi közöm van Ádámhoz és Évához ? Semmi... kollektív a büntetés, ami egy primitív dolog, és igazságtalan. Ettek egy fáról, mert kíváncsiak voltak, de hozzáteszem, mivel nem voltak felvilágosulva buták voltak, és nem tudták kire hallgassanak, az igazat beszélõ kígyónak, vagy a hazug istennek. Végül a kígyónak hittek, és a kígyó IGAZ beszédének megfelelõen felvilágosultak és mindennek tudói lettek ! A kígyót meg sem kérdezte, hogy mi történt, õt szó nélkül megátkozza. A két emberpárt nem hogy megbünteti, az összes lényt megbünteti (ez ám az isten !!!!! ) -Jobbikkal mi a bajod egyébként ? Egyetlen igaz párt, ahol igaz magyarok állnak, és az ország érdekeit képviselik... bár msot nem fogok politizálni.
A kérdező hozzászólása: "Sátán becsapta Évát, és inkább hitt neki, mint a Teremtõjének. " - Mirõl beszélsz ? Sátán igazat mondott teljesen, csak annyit mondott, hogyha esznek a fáról mindennek tudói lesznek, minden szó amit elmondott, igaz volt ! Isten hazudott, ráadásul igazságtalanul megbüntette az egész világot, még azokat a lényeket is, amihez köze sem volt ádámnak és évának ! A másik, ha Isten mindenhetó, hogy-hogy nem tudta, hogy hol van ádám és éva ? (kérdezte Isten "hol vagytok" ) A másik... Ha mindenható tudnia kellett a jövõt, tehát azt is, hogy nem fognak hallgatni rá, tehát szánt szándékkal megteremtette õket, hogy kínozhassa. Eleve ha isten tökéletes lény, nem követhet el hibákat, mégis hibázott, sõt még árvízzel is pusztítja azt, aki neki nem tetszik. Igazságtalan és gonosz.
Hát szerintem te nagyon nem hasonlítasz Istenre apukám. Én is betudom bizonyítani, hogy az öngyilkosság nem bûn a Bibliával. És a sátán bácsi is szereti használni ezt a könyvet. Jogod van beleszólni, amibe csak akarsz. De ha valamihez nem értesz, bölcsebb csöndben maradni. Legalábbis nem lehülyézni mindenkit. Mert ahhoz nincs jogod. Mert akkor nekem is van jogom veled kapcsolatban sok mindenre.
És pont emiatt lett a természet velejárója a halál, mivel bûnt követtek el, és Isten már hamarabb megmondta, hogy ez lesz.
Ez biztosan valami szélsõséges jobbikos elõadó, aki csakis azért hisz a hiányosan fent magyar teremtéstörténetben, mert magyar. Az elõadás sok sebbõl vérzik, mivelhogy Isen már hamarabb tudtára adta, hogy az a jó és rossz tudásának a fája. A kígyó el akarta hitetni, hogy annak nincs következménye, nem hal meg. A sátánnak ma is az az egyik legnagyobb fegyvere, hogy nem lesz következménye a drognak, bûnös életnek, paráznaságnak, stb. Istennek volt igaza, nem a kígyónak. Örökké éltek volna az emberek, mégis meghalnak, mivel bûnt követtek el, a bûnnek zsoldja pedig a halál. Neked is emiatt kell meghalnod
De ugye ennek a kérdésnek csak akkor van értelme ha elismered hogy Isten létezik. Jól gondolom?
A kérdező hozzászólása: Ez azért bonyolultabb téma... A természet velejárója a halál. amit kitettem az 15 perces videó csak. És mond okos dolgokat.
Isten nem hazug, mert nem is tud hazudni, ilyen tulajdonsággal csak az emberek és némely szellemi teremtmények rendelkeznek. Sátán becsapta Évát, és inkább hitt neki, mint a Teremtõjének. Más felõl a baj ott kezdõdik kedves Kérdezõ, hogy nem az volt az egyedüli Fa, hanem volt ugyan olyan fa több is. ezt az egyet azért tiltotta, mert azzal jelezte, hogy neki van joga meghatározni az embereknek mi a jó mi a rossz. Katy Weaver
Ez mind nagyon szép és jó. Csak akkor azt nem értem ha hazug az Isten akkor miért halnak meg az emberek. Erre ad választ Tóth Ferenc?
A kérdező hozzászólása: Nézd meg a videót amit küldtem.
A kérdező hozzászólása: Isten azt mondja ádámnak és évának ! A kertben minden fáról ehettek, kivéve arról a fáról ami középpen van, mert ha arról esztek meghaltok . Ádám és Éva kíváncsi természeténél fogva ettek a fáról, ám elõtte a kígyó megszólal - Egyetek a fáról, ha esztek akkor nem haltok meg, hanem mindennek tudója lesztek !!! A kígyó igazat mondott !!! Ki hazudott ? Na ki ? Isten hazudott. Azt mondta, hogy meghalnak egybõl, ha a fáról esznek, a kígyó (Sátán) mondott igazat, aki mondta, hogy mindennek tudói lesznek. Végül így is lett.. A két embert a kíváncsisága miatt megbünteti, sõt, nem csak õket, minden egyes élõlényt (igazságtalanság mindenkit büntetni, a kollektív büntetés primitív dolog). A kígyó véleményét még csak ki sem kéri, õt megátkozza kérdések nélkül. Ez csakegy rövid példa... Itt egy videó, ez a lényeg 15 perces videó : https://www.youtube.com/watch?v=M5qrmNRTCNI
A kérdező hozzászólása: Vallásszanadság van, de abba szólok bele, mint entitás amibe akarok, és amihez hatalmam van, tehát fenntartom a jogot, hogy kérdõre vonjak bárkit, bármilyen hitért/cselekedetért. Tehát ha a bibliai isten többször is hazudik, és igazságtalan, miért támogatja bárki is ? Hozzáteszem a bibliát a sátán írta (keresztény értelembe vett sátán), ha mindez igaz.
Én is Jobbik-szimpatizáns vagyok, és sajnálom, hogy ilyenek is vannak köztünk, mint a kérdezõ, aztán ez alapján ítélnek meg minden nemzeti érzelmût.. Amúgy a kérdésre: A linkelt elõadó borzasztóan rossz, retorikailag sajnos nulla.. Ettõl még lehetne jó elõadás, ha nem beszélne ostobaságokat, semmit nem tud, se a teológiáról, se az irodalomtörténetbõl. Könyörgöm, ha valaki a hazáját ápolni akarja, az elõször is tanuljon, mûvelõdjön, ne dõljön be mindennek, mert ha ostoba marad, akkor ez az ország ugyanúgy szellemi sötétségben marad. Igazából ez az elõadás ugyanolyan demagóg és butító, mint azok a kommunisták, akiket a nemzeti érzelmûek annyira megvetnek, pedig semmivel nem különbek, csak ez más köntösbe vannak bújtatva.
A kérdező hozzászólása: Hé na várj csak... A kereszténység egy ránk erõszakolt vallás, tehát ha már azt akarod itt elõadni, hogy én vagyok a magyar ellenes, akkro válogasd meg a szavaid, eleve nem szabadna keresztény hitet ápolni, mert õsmagyar pogány az eredeti vallásunk, de ez itt most másodlagos kérdés... Isten azt állította, ha "esztek a fárol meghaltok" . A kígyó azt mondta "nem haltok meg, hanem kinyílik a szemetek" (magyarul megfogalmazva) . A kígyó igazat mondott, ha úgy vesszük nem is haltak meg, csak rá 1000+ év után. Igen õsapához és õsanyához (Ádám, Éva)közöm van, mint genetikai utód, de jogtalanul van büntetve minden utód.. az a helyes, ha csak ádámot és évát büntetik meg, nem az, ha az egész bolygót. A többi kérdésre pedig még nem kaptam választ, ha tökéletes a teremtõ, hogy-hogy csomó dolgot nem tudott ? És akkor is igazságtalan akármit mondtok, csomó történet van a bibliában, ahol városokat pusztít el Isten, egyetlen ember hibája miatt, tehát olyan embereket puszított el, és mért 10 csapást, akik egy rossz szót nem szóltak senkihez ! (Tényleg nagyon jóságos ez az isten ) .
Az pl.mindenképp hazugság, hogy "napja mindenkire felragyog" meg "szeretete kiárad igazakra és hamisakra egyaránt" merthogy az ószövetség nem egészen errõl szól...
Isten az embernek önakaratot adott, vagyis saját gondolkodásmódjukat, eszméjüket követhetik, lehet véleményük, dönthetnek bizonyos dolgokban... Éppen ezért ettek a tiltott gyümölcsbõl, mert lehetõségük volt arra, hogy döntsenek a jó és rossz között.. Isten próbák elé állítja az embereket, és van aki "megbukik" rajtuk, van aki nem... A helyzet az, hogy Ádám és Éva megbuktak ezen a "teszten", amiért vállalniuk kell a felelõsséget.. Ha úgy vesszük, akkor ebbõl tanulhatnak az emberek, mint ahogy minden hibájukból tanulnak (ha mégsem, akkor újra elbuknak, addig amíg meg nem térnek.., ami lehet, hogy nem következik be..)
A kérdező hozzászólása: Ez a helyes gondolkodás...
ahozképest hogy ateista vagy nagyon sokat foglalkozol ezzel a isten témával.
Vidiripi "Mondjuk én nem hiszek a bibliában." Ez nem új infó! "Csak Istennel (bibliai istennel) elvi alapon nem értek egyet, sok dologban." Mik lennének azok a dolgok? "Csak bezárja az emberi elmét, és elnyom, hosszú távon pedig elpusztít és rabszolgává tesz." Kíváncsian várom az elemzésedet.
Egyszerûsítsd le: Isten azt mondta, hogy meghalnak ha esznek belõle. Meghaltak? Igen. Hazudott? Nem. Kígyó azt mondta, hogy nem halnak meg, és mindenek tudói lesznek. Meghaltak? Igen. Hazudott? Igen. Mindenek tudói lettek? Igen. Hazudott? Nem. Tehát összesítve Isten nem hazudott, a kígyó viszont hazudott is, de igazat is mondott. Tudod, van egy olyan mondás, hogy mondj igazat 4 szer, és hazudj 5 ére, mert akkor biztos elhiszik.
A kérdező hozzászólása: Meghalnak. Mondjuk én nem hiszek a bibliában. Régen hithû keresztény voltam, aztán ateista lettem, aztán spirituális úton haladtam tovább. Csak Istennel (bibliai istennel) elvi alapon nem értek egyet, sok dologban. A biblia és a kereszténység nem egy helyes út. Csak bezárja az emberi elmét, és elnyom, hosszú távon pedig elpusztít és rabszolgává tesz.
Vidiripi "Ha isten mindenható, látta a jövõt, még a teremtése elõtt, és tudta, hogy az a sorsuk, hogy enni fognak a fáról, tehát mindent tudatosan tett. Tudatosan kínozta meg a teremtményeit is." De mi a helyzet akkor ha nem nézte meg elõre a jövõt? De úgy is dönthetett volna az ember hogy nem szakít a fa gyümölcsébõl. Ha nem teremti meg nem is következhet be. Amíg nem valóság addig csak fikció. Ez már a szabad akarat területe. "Igen, nem hiszek valamiben, de vagyok annyira intelligens, hogy nem tartom a saját véleményemet a tökéletes igazságnak, elképzelhetõnek tartom, hogy én tévedek, ezért várom a válaszokat, hisz minden ember célja, hogy megtudja az "igazat" . Az igazság a következõ az emberek meghalnak.
A kérdező hozzászólása: Értem mire akartok kilyukadni, de csak részben hazudott a kígyó. Ha úgy vesszük azzal igazat mondott, hogy mindennek tudói lesznek. Isten ha úgy vesszük hazudott, amikor ezt nem mondta el nekik...
nem hazudik, csak te nem érted meg kedves kérdezõ...
A kérdező hozzászólása: Igen, nem hiszek valamiben, de vagyok annyira intelligens, hogy nem tartom a saját véleményemet a tökéletes igazságnak, elképzelhetõnek tartom, hogy én tévedek, ezért várom a válaszokat, hisz minden ember célja, hogy megtudja az "igazat" .
A kérdező hozzászólása: Ha isten mindenható, látta a jövõt, még a teremtése elõtt, és tudta, hogy az a sorsuk, hogy enni fognak a fáról, tehát mindent tudatosan tett. Tudatosan kínozta meg a teremtményeit is.
Vidiripi "Alapvetõen nem hiszek a bibliában, erre több okom is van, de most "bibliában hívõ emberként" kérdezek." Jól teszed hogy nem abban hiszel hinni Istenben és a Fiában kell. Nem egy könyvben. De ami le van írva a Bibliában na az más "tészta". Tehát nem hiszel de még is úgy kérdezel mint aki hisz. Ez csak nekem tûnik furcsának vagy másnak is az?
Vidiripi ". A kereszténység egy ránk erõszakolt vallás..." Nos jelenleg vallás szabadság van. Mindenki olyan vallást gyakorol amilyet akar. "A kígyó azt mondta "nem haltok meg, hanem kinyílik a szemetek" A kígyó nem így mondta. "A kígyó igazat mondott, ha úgy vesszük nem is haltak meg, csak rá 1000+ év után." De még is csak meghaltak. De kiemelem neked a lényeget. "...nem haltok meg." Ez nem az igazság. Hazudott becsapta az embert . Azzal kezdte hogy nem halnak meg. Tudod miért nem lett a kígyó megkérdezve? Elárulom azért nem lett mert õ nagyon is tudta hogy mi fog történni az emberrel. Õ neki megvolt az a tudása ami az embernek nem volt meg. " Igen õsapához és õsanyához (Ádám, Éva)közöm van, mint genetikai utód, de jogtalanul van büntetve minden utód.. az a helyes, ha csak ádámot és évát büntetik meg, nem az, ha az egész bolygót." Feltételezem hogy hallottad már hogy csecsemõkre mondanak ilyet. Kiköpött anyja vagy kiköpött apja. Miért van ez? Azért mert örökölte a szülei tulajdonságait. Az Istentõl való elszakadásnak ez az egyik következménye. Ádám és Éva utódai már nem Isten közvetlen teremtményei így örökölnek mindent amit úgymond a szülõk elértek. Az apák vétkeiért a fiúk fizetnek meg. "A többi kérdésre pedig még nem kaptam választ, ha tökéletes a teremtõ, hogy-hogy csomó dolgot nem tudott ?" Kinek az akarat volt az hogy az ember egyen a tiltott fa gyümölcsébõl?
A kérdező hozzászólása: Alapvetõen nem hiszek a bibliában, erre több okom is van, de most "bibliában hívõ emberként" kérdezek.
A kérdező hozzászólása: Azzal törõdöm amivel akarok.

A keresztények miért kételkednek a kormeghatározási módszerek eredményeiben?

Legjobb válasz: Azért ez nem jellemzõ átlagban a keresztényekre, pusztán a Hovind-féle kretardokra.

Azért ez nem jellemzõ átlagban a keresztényekre, pusztán a Hovind-féle kretardokra.
A hitnek is kell, hogy alapja legyen. Ez pedig a Biblia. Viszont a tudományos eredmények teljesen hiteltelenné teszik az egész könyvet, így nem marad más hátra, alapítanak egy áltudományt, ami igazolni próbálja a meséket. Ha a hitnek nincs alapja, akkor az egész összedõl. A legtöbb ember viszont szeretne hinni (hogy miért, abba most ne menjünk bele).
Gondolom, mert ellent mondanak a Bibliának, miszerint a Föld 6000 éves (mondjuk ez inkább csak amolyan kreacionista vélekedés, akik a bibliai szereplõk életkorából számolták ki a Föld korát), és minden úgy volt 6000 évvel ezelõtt is mint most, tehát gondolom a lemez tektonikát is tagadják.
"kreacionista tudósok" ha, ha, ha Mint Kent Hovind, akinek keresztény ismeretekbõl van diplomája, amit egy nevetséges, kolorádói diplomagyárban, a Patriot Biblia "Egyetemen" szerzett (kép: http://en.wikipedia.org/wiki/File:PatriotU_Crop.jpg) Ez aztán a tudós! LOL ÉS mi lenne az a kreacionizmusban amit tudni kell? Hogy Isten teremtett mindent 6000 évvel ezelõtt pont úgy ahogyan a Bibliában le van írva és kész? Nagy tudomány.
Bennem, minden eddigi csalódás ellenére, még él a remény, hogy nem minden keresztény fundamentalista, és tagadja a tudomány eredményeit. A fundik pedig szerintem egyszerûen azért tagadják, mert ha elfogadnák, akkor már nem értelmezhetnék szó szerint a mesekönyvüket, ebbe pedig egyszerûen belebetegednének.
A link nem mûködik ezért újra elküldöm. Érdemel megnézni ezt az "egyetemet" http://en.wikipedia.org/wiki/File:PatriotU_Crop.jpg
buffer overflow, mindent elárul.
Mert többet olvasunk ebben a témában, mint ti és a kreacionista tudósok mûveltebbek. Ti azt hiszitek, hogy mi így születtünk, pedig közülünk mindenki elõbb a ti ostoba meséteket tanulta általánosban, középiskolában és az egyetemen, aztán jött csak a kreacionizmus. Mi elmondhatjuk, hogy mind a két oldalt ismerve döntöttünk, ti viszont csak egyet.
Miért vitatkoztok az evolúció miatt? Darwin világosan leírta, hogy az evolúció a fajfejlõdés elmélet, de õ magát az élet keletkezését, nem írta le. Egyébként is Darwin hívõ volt. A vegyészeti kormeghatározás pedig a XX.szd.-tól alkalmazott.S elég megbízható gondolom. De a teremtést, vagy életkeletkezés OKÁT egyik se válaszolja meg. SE a vallások, se Darwin, se a kormeghatározás, se pedig a kezdetleges, fehérjékkel való kuruzslás" hisz fehérje láncot még az univerzum is tud összehozni, csak ütközniük kell a atomi részecskéknek, miközben fel-alá rohangálnak az ûrben.C, H, és egyéb részecske bárhol lehet a végtelenségben. Vagy szót váltotok és gondolatokat, kikapcsolódva a mindennapokból, vagy egymástorkának estek állandóan?-- ez olyan barbarizmus és megvetendõ, nem ésszerû gondolkodásra vall.
Mérnök mondott volna ilyen zöldséget? (a levegõnél nehezebb tárgy nem repül) Kétlem!
#57 "Ezek szerint Te, mint (feltételezem ez alapján) biológus kiválóan értesz egy személyben a fenti dolgokhoz is." Te mint a biológiában járatlan személy, konkrétan letagadsz egy biológiai folyamatot. A biológusok mikor okoskodtak bele a te szakterületedbe(ha van ilyen)? Mikor ugattak le, hogy hülyeség az egész, nem is létezik? "A levegõnél nehezebb tárgyak se repülhetnek ugye? Merthogy ezt sok egyébbel azt igazi akadémikusok mondták meg egészen tutira, komoly kutatási eredményekre hivatkozva." Kik voltak ezek az akadémikusok és milyen eredményekre hivatkoztak? Nem láttak még madarat?
@49: Az evolúció nem foglalkozik az evolváló rendszerek létrejöttével. A fehérjés példád eleve hamis, mert egy kész fehérjét tételezel fel kiindulásként, holott errõl szó nincsen. Az aminosavak kialkulása már bizonyított tény, ezek megfelelõ környezetben össze is tudnak kapcsolódni. Az így létrejövõ lánc egy meghatározott alakkal rendelkezik. Ha ez az adott környezetben csak egy picit is stabilabb, mint a többi, akkor lassan túlnyomó többségbe kerül. Ugyanez történik akkor is, ha a saját létrejöttét katalizálja. Ez ráadásul hibaterhelt foyamat, úgyhogy innentõl máris evolúciós a rendszer. Hasonló a helyzet az RNS-sel is. Ha pedig a kettõ szimbiózisba kerül, akkor már egészen cuki rendszerek jöhetnek létre. Amit a köznyelv mond a megdõlésrõl, különösebben nem érdekel. A relativitáselmélet visszaadja a newtoni fizikát, ha kis energiákkal és sebességekkel írjuk fel. A kvantummechanika visszaadja a newtoni fizikát, ha sokrészecskés rendszerre alkalmazzuk. Ez alapján nem dõlt meg. Sõt, a hétköznapokhoz viszonyítva mindkét elmélet valahol a 10-20. tizedesjegy környékén jelenik meg, tehát elhanyagolható. Ugyanez a helyzet az evolúcióval is: Ha van egy jobb elméleted, az óhatatlanul tartalmazza az evolúciót.
Kedves Teológus-- a Teremtésben én is hiszek. DE a keresztény mindenséget is teremtõ irreális, épp így a az elõre megtervezést is annak tartom. az ID szintén egy képtelen spekuláció- az idegen lények tenyészetei se vagyunk. Talán értelmesebb lenne a Földünknél maradni és annak Teremtõ, éltetõ, és pusztító energiáinál. Még is csak itt keletkezett az élet és közel-s távol sehol se! Talán össze kellene hasonlítani a földi energiákat és a teremtmények testét élõvé tevõ energiákat. Mert élet nem létezik ezek nélkül.
Csak a bigott keresztények kételkednek a föld tudományos kormeghatározásban, mert õk vakon hisznek az Ó-Testamentum teremtés elméletének idejében, módjában, és a személyes Istenben aki eget és Földet teremtette. Meg kell hagyni nekik ezt az illúziót, hogy boldogok legyenek.
Hihetetlen, hogy manapság kiket felvesznek a mérnökképzésbe...
#49 "Végül D. elméletei nem magyarázzák meg az élet keletkezését. Hol van az az õsgén, amibõl le tudnád vezetni az összes többi, mai fehérje származási gráfját?" Nem õsgén, hanem õssejt és az evolúcióelmélet nem is akarja és nem is kell magyaráznia az élet keletkezését, azzal az abiogenezis tudománya foglalkozik. Az evolúció, akkor is igaz lenne ha kiderülne, hogy az elsõ sejtet Moloch helyezte el a Földön. A linkelt videó már nagyon unalmas: Az ostor alkató részeinek nem kellett mindig ostort alkotniuk, az evolúcióban ismert a funkcióváltás. Az e coli ostorának szerkezete rendkívül hasonlít ahhoz, amit a Yersinia pestis arra használ, hogy a mérgeket befecskendezze a sejtekbe. Az FlgI fehérje szükséges az E. coli ostor mûködéséhez, ha az ezt kódoló gént eltávolítjuk a genomból, az E. coli ostora nem mûködik, viszont ez a fehéjre hiányzik az összes Gram-pozitív baktériumból tehát az "EÖ" rendszernek van egy olyan változata, amelybõl hiányzik az egyik alkotórész, mégis mûködik. Vannak ostorral nem rendelkezõ e. coli törzsek is. Ráadásul az evolúcióban nem kell kizárólag számtalan kis változás felhalmozódása, látványos változások elérésére. Egyébként a videóban szereplõ Michael Behe elfogadja, hogy az embernek és a csimpánznak közös õse van.
Azért a laikus gondolkodás általában zsákutca, mert ma már rendkívül kevés. Még a szakemberek is óvatosan hangoztatják a véleményüket, mert mindent senki sem ismerhet és igyekeznek nem égetni magukat. Mérnökember kevés a biológiához, ezt beláthatnád. Tökéletes dolog egyrészt nincs, mert mindennél lehet jobbat, szebbet, gyorsabbat, gazdagabbat, egyszerûbbet, stb tervezni, másrészt minden tökéletes lehet, ha a célnak megfelel. Ha megnézed mondjuk az autók fejlõdését, akkor ez nyilvánvaló, de elvileg is megállja a helyét, mert még egy Stradivárinál is lehet jobb hegedût készíteni. Az emberi szervezetben azonban számos olyan szervezõdés található, amely még viszonyítva sem a legjobb. A szívkoszorúér jó példa, könnyen felmondja a szolgálatot, tönkre mehet, ezzel egyéb hibát okozva. Ezek a dolgok alapjaiban egyszerûbb létformáknál is megtalálhatók és valószínûsíthetõen abból fejlõdtek ki, ezért vannak korlátaink velük kapcsolatban. A modulos építkezés sem állja meg a helyét, mert egyáltalán nem pontosan ugyanolyan, mint az egyszerûbb szervezetben, jelentõs változások tapasztalhatók, csak ha más utat járt volna be a fejlõdése, akkor minden bizonnyal jobb lenne a végeredmény. A sejtekrõl, a dnsrõl alkotott véleményed elárulja tájékozatlanságodat, kár volt hangoztatnod. Az élet keletkezéséhez szükséges idõt nem tudom teljes pontossággal megadni Neked, már nem emlékszem pontosan, jobb, ha megnézed a gugliban, mennyi kellett hozzá, bár aligha teszed. Azzal tisztában vagyok, hogy nem támadsz minden elméletet, amit a természettudomány hirdet, csak ugye elõször megnézed a Bibliát, mit is mond az errõl és ha ellentétes az ott írtakkal, akkor gondolod, csakis hazugság lehet, vagy súlyos tévedés, esetleg a sátán kísértése.
A kérdező hozzászólása: Ez a videó maga a nagy semmi.Hol vannak a bizonyítások, publikációk, elméletek megdöntése...Ilyet Spielberg is tud csinálni.
A videóról: jaj ne, pont az idétlen ID-sek kelleek még... :(
Tudományos elméleteknek nem szokása megdõlni. Õket mindig az új, általánosabb elmélet tartalmazza. Ugye, az új elmélet megmagyarázza az evolúció minden alkalmazását, az élõvilágtól az informatikáig?
Hagyjuk a 6000 esztendõs témát, lépjünk szerintem tovább. Még teológusok is vitatkoznak a biblia értelmezésén, hogy a 6 nap mit is jelentett mai idõszámításban. Szóval nem ez a lényeg! Itt egy link, remélem átmegy. http://www.youtube.com/watch?v=ekCdbbewFWU Szerintem azért ez már elgondolkodtató. A vallásos ember persze Isten létének bizonyítékát fogja látni, a tudományt értõ ember pedig az UFO-kénak. Egyremegy, de ettõl még Darwinnak lõttek és a tudomány meg köszöni, mégis jól érzi magát, mert ahogy látjátok, egy tudományos teória megdõlése még nem dönti el a hívõk és ateisták vitáját... (Legalábbis ami az élet eredetét illeti...)
A fold nem lapos a galaxisunk kozepen 1 bazinagy feketelyuk tatong.a biblia egy szep mese a lekiszegenyeknek.Az egyhaz pedig csak elnyomna a tudomanyt ahogy csak lehet.Nehez volt nekik megemeszteni, hogy a fold nem lapos es nem a vilag kozepe.persze biztos jobb volna ha meg mindig maglyan egetnek az embereket.
"Kik voltak ezek az akadémikusok és milyen eredményekre hivatkoztak? Nem láttak még madarat?" Nem valóra vált dolgot mindenki tud állítani, legyen bármekkora talentum. Itt van pár példa a teljesség igénye nélkül annak, aki azt képzeli, hogy a tudósok tévedhetetlenek: - Tekintettel az elektromos világításra - bár sokan szóltak már mellette is, ellene is - Úgy gondolom, kétséget kizáróan mondhatom, a Párizsi világkiállítással együtt az elektromos világításnak is vége lesz, és soha többé mi nem hallunk róla.” Erasmus Wilson, oxfordi professzor, 1899. - „A levegõnél nehezebb tárgyak sohasem fognak repülni.” Lord Kelvin, kémikus, 1885. - „Amit fel lehet találni, azt már mind feltalálták.” Charles H. Duell, az amerikai találmányi hivatal vezetõje 1899. - “Az emberiség sohasem fogja megismerni a csillagok kémiai összetételét.” Auguste Comte, 1835. Húsz évvel késõbb a német Gustav Kirchhoff megalkotta az anyagok színképét mérõ spektroszkópot, melynek segítségével hamarosan többet tudtak a csillagok belsejérõl, mint a Földérõl. - “Jó terv, csak egy dologról feledkeztek meg: a gõzmotor mûködéséhez szilárd talapzat kel!.” A Brit Tudományos Akadémia elnöke, a 19. sz. elején a gõzhajóról - “A fájdalom a sebészeti beavatkozások örökös velejárója lesz.” A párizsi egyetem orvostudományi karának professzora Alfred Velpau, 7 évvel az éter használatának bevezetése elõtt - “A számítástechnika elérte fejlõdésének határait.” Neumann János, 1949. -„A vonatok nem közlekedhetnek túl nagy sebességgel, mert az utasok levegõ hiányában megfulladnak.” -„A gõzhajó sohasem lesz képes áthajózni az Atlanti óceánt, mert több szénre volna hozzá szüksége, mint amennyit elbír:” Dionysius Lardner (1793-1859) a London University természettudomány professzora - „A legcsekélyebb jelét se látom, annak, hogy a nukleáris energia valaha is elérhetõ lesz.” Albert Einstein, 1932 - „Az 1960-as évektõl naponta csupán három órát kell majd dolgoznunk.” John Langdon-Davies, a Royal Antropological Institute tagja, 1936 - „Az ûrutazás a legtökéletesebb ostobaság.” Sir Richard Woolley, angol csillagász, 1956 - „Egy olyan korszakba léptünk, amelyben a villamos energia túl olcsó lesz ahhoz, hogy mérni lehessen.” Lewis Strauss, head of the Atomic Energy Commission, 1954-ben a nukleáris energia hajnalán - 1835-ben felavatták a Nürnberg-Fürth, vasútvonalat. A bajor orvosi bizottság nyilatkozatot adott ki. Ebben mindenkit óva intettek attól, hogy vonaton utazzon, ugyanis a “túl nagy sebesség” miatt az utasok körében agybaj fog fellépni. - „A repülõgép érdekes játék, de nem alkalmas katonai használatra.” Marechal Ferdinand Foch, Professor of Strategy - „Az ember sohasem fog eljutni a holdra, a jövõ összes tudományos felfedezése ellenére sem.” Dr. Lee De Forest, a vákuumcsõ fe1fedezõje és a televízió atyja Szóval óvatosan ezzel a tudományos fellegvár szentsége és tévedhetetlensége dologgal... De vitatkozhatnánk itt impakt faktorokról, meg éhenkórász, az életükben semmit az asztalra le nem tett megélhetési tudósokról (Mert ennyi erõvel megkérdezhetnéd azt is, hogy kiket fel nem vesznek tudósnak...) is - nem teszem. Csak nem tetszik a stílus ahogy bennünket, gyakorlati szektorban ténykedõket lekezeltek a fene nagy tudományotokba vetett végtelen gõggel. Az élet alázatra kellene, hogy tanítson benneteketés nem a másik emberrel való bitang viselkedésre, mert ilyen stílusban megnyilvánulva egy kutyát se tudnátok kiképezni, nemhogy egy ember véleményét megváltoztatni. Darwinra visszatérve: Nem lettem meggyõzve a kapott cikkek alapján. Nem bigottságból, egyszerûen ez nekem édeskevés tudományos érv volt. Nem a teljes elmélet részeit vonom kétségbe, hanem úgy együttvéve az egészet, (egyes részei ettõl még lehetnek helytállók pl. más idõben és más helyen) erre semmiféle választ nem kaptam. Figyelek, várok, keresgélek tovább a témakörben - erre viszont jó volt ez a kis hitvita a vallási rovatban...
Azt senki nem mondta, hogy a tudománynak szentjei vannak. Vaskalapos ember mindenhol akad, aztán arról, amihez nem ért, mindenki mondhat butaságot. Azt nem veszed figyelembe, hogy mindezen állításokat maga a tudomány cáfolta meg, mert ez így mûködik. Hiába vagy kötözködõs kedvedben, érveid mosolyt fakasztanak csupán és egyáltalán nem mondtál semmi lényegeset. Hangzatos kijelentéseknek senki nem ad hitelt, csupán az számít, ami be van bizonyítva. Sorry
* #75 "nekem csak annyi a gondom, hogy amíg ezen kérdések mindegyikét nem tudja a tudomány kizárni" Látom, hogy tudományfilozófiából is hülye vagy, nem csak biológiából. Az sem lehet tuti biztosra kizárni, hogy az egész világ nem is létezik valójában, hanem csak egy sellõ álma az egész. Az sem lehet tuti biztosra kizárni, hogy apró, láthatatlan manók ülnek az elektronokon. Az sem lehet kizárni, hogy a Hold nincs ott amikor senki sem nézi.
#7 "engem meg tudnátok gyõzni a biogenezisrõl, meg az evolúció elméletrõl is." A biogenezist már régen elvettette a tudomány. Én már lemondtam arról, hogy meggyõzzelek téged, mert egyszerûen elvakult vagy. Találtál a youtubon egy szánalmas videót amit minden kritika nélkül benyeltél és hirdetted, hogy "Darwinnak vége". A te primitív személeleted szerint minél bonyolultabb valami, annál tervezettebb. A Lánchídat hoztad példának a sejt mellé. Amíg nem látod, hogy ezzel a példával mi a probléma addig nem látom értelmét, hogy biológiáról és evolúcióról beszélgessek veled.
@75: A tudomány nem így mûködik. Nem kizár, hanem elfogad. Bármilyen elképzelés próbája a bizonyítás, és bizony itt bukik el a kreacionizmus minden ága is. Ha valaminek a létezését állítja valaki, akkor azt bizonyítékokkal alá is kell támasztani. Maga az evolúció azon három állítás összessége, amit te is írtál, hogy elfogadsz, úgyhogy ha ennek ellenére mégis küzdesz ellene, akkor önmagadnak mondasz ellent. Maga az elmélet rendkívül széleskörûen tesztelt, jelenleg az egyik legerõsebb így a tudományos életben. Némi programozói ügyességgel te is vizsgálhatod.
Kedves #74-es: "Egy kis logika, a kreacionistáknak: " Hát, az mindig ránkfér. :) *** "Ugye, azt hiszitek, hogy isten teremtette a világot? És Isten akkor hogy keletkezett? Vagy õt is teremtette valaki? És a teremtõt teremtõt is teremtette valaki? De ennek csak vége kell hogy legyen? Tehát, a világ biztos, hogy nem teremtés útján alakult ki." *** Ezzel a "logikával" érdemes csínján bánni, mert bizony kétélû fegyver. Ugyanis hiszed vagy nem, de pontosan ugyanazokkal az érvekkel pro és kontra érvelhet mindkét oldal. Be is mutatom: Mi volt a nagy bumm elõtt? Lehetett egy elõzõ univerzum, vagy bummostól, szõröstül-bõröstül akár meg is teremthette egy felsõbbrendû hatalom. Lehetetlen jelenlegi fejlettségünk, tudásunk mellett pro és kontra eldönteni, melyik verzió az igaz. Ha ezzel ily rútul csõdöt vallunk, legyen az idõ egy végtelen körforgás, akkor a materialista világ keletkezését megmagyaráztad, de ezzel együtt az idealista világ keletkezését is, hiszen a teremtõ teremthette a körforgásos rendszert ugyanúgy, mint ahogy lehet e rendszer részese Õ is. Mivel egy idõhurok az egész, nem kell oknak léteznie az okozathoz, pontosabban maga az ok oka egyben az okozat. De tovább megyek: Nem kell még csak Isteni tulajdonságú lényt sem feltételezni a kreacionistáknak! Szimplán egy korábbi, természetes eredetû (vagy már szintén sokadjára kreált?) létforma (nem is feltétlen anyagi eredetû, mert egy eddig általunk ismeretlen létformájú energialény is lehet akár) szintén létrehozhatta a földi létformát. Annak is lehetett persze valamiféle genezise és evolúciója, ki tudja?!? De ez a tyúk-tojás kérdés felfelé nézve a végtelenségig is mehet... Ráadásul azt se definiáltuk, mit nevezünk világnak? Úgy értem, a tér(idõ?) hány dimenziójára kívánod kiterjeszteni a dolgot. De a fenti logikával azt is levezetheted magadnak, hogy tetszõleges dimenzió esetén is mindig létezhet egy újabb, ahol az egész dolog átfordulhat teremtett<>evolválódottra. Sõt, feltételezhetsz dimenziómtrix alapú tereket, ahol többfajta típusú dimenziókból álló sokdimenziós komplett univerzumok léteznek. Vagy visszagondolhatsz pl. a MÁTRIX c. filmre, ahol az emberi tudat és a test szétválasztva létezik. Vagyis a tudat létezése nem feltétlen jelenti azt, hogy fizikai testünk is létezik. Futhatunk mi programként is egy univerzumi szuperszámítógépen, mint szimulációk - nem tudhatjuk. Innen nézve a számítógép oprendszere már önmagában az Isten lenne számunkra, nem is beszélve a gép alkotójáról... Láthatod: Pusztán sematikus logikával lehetetlen eldönteni ezt a kérdést... > Egy másik kis okosság: A világ fogalma minden létezõ és >létezett tárgyat, anyagot, organizmust, egyszóval >mindent magában foglal. Így istent is. De ha isten >teremtette a világot, akkor elõtte kellett léteznie. De Ez nem feltétlenül van így, lásd a fentieket. Ami számunkra a teremtõ Isten, egy magasabb létezési szintrõl nézve lehet símán egy értelmes faj egyetlen egyede. Ráadásul Istennek se egyetlen definíciója létezik... Egyes nézetek szerint Isten maga az univerzum szõröstül bõröstül. Ha ez így lenne, akkor persze Univerzumként neveznénk és nem Istenként, de ez most lényegtelen. Az viszont nem, hogy ez esetben is elszigetelhetne magából anyagi és tudati részeket, majd ezeket a részeket a többi rész tudata átformálhatja az általunk ismert univerzummá, sõt hierarchikusan lefelé haladva ez az izolált univerzum is létrehozhatna al- univerzumokat, s így tovább. Ennek se mond ellent semmi. Másik definíció szerint Isten egyfajta globális tudat, amiben a világegyetem összes intelligenciája benne foglaltatik. Egy ilyen globális tudat miért ne hozhatna létre mindenféle dolgokat, mint bolygórendszerek, csillagködök, biológiai rendszerek, stb? Ez olyannyira áll, hogy egy teológus ismerõs pl. azt az elméletet hozta, hogy Isten adta a teremtéshez az ideát, vagyis a "szoftvert", Sátán pedig a rendezetlen anyagot, azaz egyfajta "hardvert". Emiatt követelte - joggal - részét a teremtésbõl és innen az ok, miért kapta meg a paradicsomban a szerepét a kígyó és azóta is miért van létezése eltûrve. Szóval még ebben is vannak variációs lehetõségek. :) >az lehetetlen, ha õ maga is az Univerzum része. Akkor >most mi is van? Már miért lenne lehetetlen? :)
Egy kis logika, a kreacionistáknak: Ugye, azt hiszitek, hogy isten teremtette a világot? És Isten akkor hogy keletkezett? Vagy õt is teremtette valaki? És a teremtõt teremtõt is teremtette valaki? De ennek csak vége kell hogy legyen? Tehát, a világ biztos, hogy nem teremtés útján alakult ki. Egy másik kis okosság: A világ fogalma minden létezõ és létezett tárgyat, anyagot, organizmust, egyszóval mindent magában foglal. Így istent is. De ha isten teremtette a világot, akkor elõtte kellett léteznie. De az lehetetlen, ha õ maga is az Univerzum része. Akkor most mi is van? névte2en
63/tzolko tudod vannak technikai alkotások mérnöki munkák amelyek valódiak és igazak és szenzációsak! De nagyon sokan összetévesztik a fantasztikus mérnöki tudást a csak fikciókat alkotó tudományokkal, azt is épp úgy magasztalják. Mint ahogy írta elõtted a 62/ bizony ahogy nektek a mérnököknek köszönhetõen egyre tökéletesebb eszközök készülnek, úgy azoknak köszönhetõen, söpörhetõ félre sorban, minden eddigi spekulatív megállapítás, és söpörni is fogják az elkövetkezõ idõkben is, még ha ma egekig magasztalják is egyesek. S Remélhetõleg a vallásos meséket is átfogalmazzák egyszer.
A kérdező hozzászólása: Kedves mérnökember! Amit hinni akarsz, ott nem vagy szkeptikus és eszedbe sem jut keresni a cáfolat lehetõségeit, amitõl pedig zsigerileg idegenkedsz, ott nem hatnak rád az érvek. A belsõ meggyõzõdés azonban nem azonos az igazoltsággal, és ilyenkor semmit nem számít a végzettség, ha arra gondolsz, ezért gondolod Te jól és következetesen a valóság leírását. Ez okból van igaza Tzolkónak. Vallási bigottizmussal szemben nem lehet a valóság tényeivel és a tudományok eredményeivel érvelni. Csak arról az oldalról nincsenek szilárd, cáfolhatatlan bizonyítékok, csak a hit. A valóság leírásához a XXI. sz.-ban ez pedig édeskevés és nem is igaz.
* gondolkodásod
Arról nem is beszélve, hogy a gonoldkodásod olyan röghöz kötött, hogy el sem tudod képzelni, hogy vannak nemlineáris struktúrák. "Márpedig az a sejt bizony sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy Lánchíd.."
#62 1) "Az a baj az Interneten terjedõ idézetekkel, hogy nem tudod róluk megállapítani, valódiak-e." /Petõfi Sándor/ Forrásokat adj légy szíves. 2) Lord Kelvin matematikus, fizikus és mérnök volt, nem kémikus. 3) "Nem lettem meggyõzve a kapott cikkek alapján. Nem bigottságból, egyszerûen ez nekem édeskevés tudományos érv volt." Érdekes, az általad linkelt videóval szemben nem voltál ennyire szkeptikus, az teljességgel meggyõzõ "tudományos érv" volt számodra.
Köszönöm, hogy kiigazítottál, valóban meddõ ez a vita. Azért az elmúlt hónapokban sokat tanultam itt. Felfogás és gondolkodásmódbeli dolgokat, de azt hiszem megelégeltem a felesleges szócséplést. Felõlem folytathatjátok a vitát, de a továbbiakban valószínûleg nélkülem. Minden jót!
Tzolko, nem a válaszoló van kötözködõs kedvében, hanem te. Mint általában. Õ csak reagált a te kötözködõs vagy tudatlanságból származó kérdésedre, meg egy másik ugyanilyenre. Az már külön vicc, hogy a "levegõnél nehezebb tárgy" nyilvánvalóan nem élõlényre vonatkozott. Ti úgy tesztek, mintha nagyon értenétek mindenhez, de különbözõ tudományos témákban meg ugyanúgy egymás torkának ugrotok, szakember szakember ellen. Már aki egyáltalán szakember valamiben is. Ha az is, intelligencia is kellene, hogy ne fikázzon másokat, mert azt ugyan a legkönnyebb, csak bunkóság. Amikor meg titeket javítanak ki tisztességes stílusban, amiért teljes meggyõzõdéssel állítotok baromságokat a kereszténységgel vagy a Bibliával kapcsolatban, akkor megsértõdtök.
Megértem a nézeted, mert a hit pusztán arra épül, mit mondott egyik, másik ember, Máté, Péter, Lukács, vagy akár Jézus. A tudományos életben mindez semmit nem jelent, úgy is veheted, ezek, amiket írtál, magánvélemények, senki nem törõdik velük. Mint már jeleztem, csak az kerül elfogadásra, ami be van bizonyítva. Ha bebizonyítod Isten létét, senki nem fog ellene ágálni, de addig puszta fecsegés számba megy minden errõl szóló történet.
A kérdező hozzászólása: Ja, ez igaz. Vitték is , mint a cukrot. Persze õ is tudta, hogy teljesen megalapozatlan amit ír, de legalább meggazdagodott. Hovind viszont egy szimpla idióta. És nemcsak a narkósok boldogok, hanem a lelki szegények is, vagy inkább lelki nyomoroncok?
"Hidd el Jézussal boldogabb az életem. " Éppenséggel a narkós is ezt mondja... Amúgy Daniken nem volt ostoba. Ismernie kellett a múltat, ki kellett szúrnia azokat a dolgokat, ami mögé sztorit kreálhat és az elsõ könyvein mindenki elgondolkodott. Hovind meg gyakran bosszantó.
Azért, mert ha elfogadnák a valóságot, összeomlana a primitív világképük.
Szia! Ezért érdekes, hogy nagy bizonyossággal mértek meg vele dolgokat s állították, hogy ennyi és ennyi éves. Isten beszéde a természetesen a Szentírás. Nekem az a mérvadó. A tudomány iránti elkötelezetteket, pedig tiszteletben tartom. Nekik más a meggyõzõdésük és nekem is. Nekem hitem van Jézus Krisztusban és ez nekem mindenre elégséges ebben a földi életben. Megtérésemben is szerepet játszott a teremtés felismerése, mivel ateista-marxista agymosásosan akartak keresztülnyomni iskoláséveim alatt. Teológus Teológus
A kérdező hozzászólása: Tévedsz!A kálium-argont csak kb. 100 ezer évtõl lehet használni, addig alkalmatlan mérésre. Tehát a "közelmúltra "nem jó. Definiáld már légyszi Isten beszédét, vagy ez csak a gondolataidban jelenik meg?
"az elsõdleges bizonyítékok hanem Isten beszéde." Amit gyarló emberek jegyeztek le még szerinted is. Szóval elõször kell megteremteni a fákat, az állatokat és csak jóval utána a Napot és az Univerzumot? Te ezt hiszed? (Isten beszéde...)
Szia! Igen tudom, hogy pont ezért nem egyértelmûek a leletek. A Kálium-Argonnal is az a baj, hogy egy friss leletet is több millió évesre datáltak ami azért egyértelmû. Sõt ugyanabból az állatból két laborban is jelentõs eltérések születtek. Azzal sem tudtak mit kezdeni, hogy dinoszaurosz csontvázakban vörösvértesteket találtak, mivel az max. 5000 évig képes meglenni, pedig a leletek több százezer évesek voltak. A hamisításokról nem is beszélve. Mivel én teremtéspárti vagyok ezért számomra nem ezek az elsõdleges bizonyítékok hanem Isten beszéde. Teológus
Kedves Teológus! Nem valós a leszûrt tanulságod. Olyanok az érveid, mintha azt magyaráznád, hogy vonattal nem lehet utazni, mert nem tudják kormányozni. "A C14 pedig 40.000 év után a legpontatlanabb, mert a felezési idõ miatt olyan kicsire bomlik, hogy a háttérsugárzástól nem lehet elválasztani. " Ez így van, hiszen akkor már olyan csekély a vizsgált C14 tartalom, hogy könnyen szennyezõdhet a minta, csakhogy nem is használják ezt a módszert 37000 évnél régebbi leleteknél. Többfajta kormeghatározás létezik: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kormeghat%C3%A1roz%C3%A1s A radiometrikus kormeghatározás típusai: http://hu.wikipedia.org/wiki/Radiometrikus_kormeghat%C3%A1ro.. Ezen belül a C14: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nizot%C3%B3pos_kormegha.. Ezeken az oldalakon olvashatsz róla, hátha valami fogalmad kerekedik ezekrõl az eljárásokról és akkor talán nem beszélsz ostobaságokat. üdv
Van, akinek kénylmetlen a valóság.
Mukk Itt a KatyWeawer meg István 35 féle fundikról van szó, nem azokról akik rosszabb napjaikon elmondanak egy imát.
A keresztények nem kételkednek a kormeghatározási módszerek eredményeiben.
*válaszokhoz inkább, bár tuti lesznek visszakérdezések is, a témától totálisan elütõen. Nostradamus legyen a nevem ha igazam van!
Filoszmen te kis örök kötekedõ!Szereted nézni butább embertársaid vergõdését?Na jó, nem szúrlak le érte, én is tettem már fel kreósokat piszkáló kérdést, úgy hogy értem mit élvezel ebben! Különben ne is várj értelmes választ.Az érvelési technika a következõ:"A rádiómetrikús kórmehatárózás telyesen híbás, mert egy evónúlúciónista hazúgsáág!!!!!!Csak ki talált!A Szent Megmásíthatatlan Dicsõ Istentõl Eredõ Igaz Hamisítatlan Biblia nem eszt mongya!Tehát nem igaz!" Erre számíts.Jó szórakozást a további kérdésekhez:http://newnation.sg/wp-content/uploads/eat-popcorn-3D.gif
A kérdező hozzászólása: Nagyon jó a "kalapácsos" fényképe. Hovind komoly tudományos munkát végezhetett abban a trágyatárolóban.
Egy 2005-os felmeres szerint a fejlett nyugati vilag lakosainak 29%-a nem hiszi, vagy nem tudja, hogy a Fold kering a Nap korul. Pedig azt is az iskolaban tanitjak. Akkor oszinten, hogyan varhatjuk el azt, hogy az atlagember olyanokhoz konyitson, hogy kormeghatarozas, osrobbanas stb? Mikor van egy szamukra sokkal kezenfekvobb magyarazat is. Engem nem zavar egyebkent; mindenki azt vall, amit akar. En szemely szerint orulok, hogy nem jar maglyahalal azert, ha valaki nem azt hiszi, amit kell.
Szia! Valahol ezt olvastam: "Nem fogadom el a teremtést, mert nem akarok hinni Istenben. Ezért inkább abban hiszek, amirõl tudom, hogy tudományosan lehetetlen, ez pedig az élet spontán létrejötte és az evolúció" George Wald Nobel díjas tudós. Forrás: Biochemical Science: An inquiry Into Life Teológus
A kérdező hozzászólása: Na, jönnek az utólsó érvek és idézetek, ha már nincsenek valós érvek. Szóval ilyen kijelentést tett egy Nobel díjas. Ez máris egy bizonyított tény Isten létezésére? Mi értelme van ilyen levegõben úszó kijelentésekre? Bizonyítékokat hozott az evolúcióval szemben, azt megvédte a tudományos közösség elõtt, publikált a témával kapcsolatban??? Ki tudja ez milyen szövegkörnyezetben jelent meg, amúgy meg számít valamit? Lehet, hogy csak anekdotázott, de gondolhatta komolyan is. És? Van mögötte valami? Nincs, tehát ennyi. Ha valami igazolatlan, mindegy, hogy Nobel-díjas mondja, vagy a szomszéd Erzsike. Einstein vs. Niels Bohr. Mindkettõ Nobel-díjas. Egyszer azon vitáztak, hogy a világegyetem statikus, vagy mozog? Einstein azt mondta nem mozog, statikus. Tévedett. Akkor most vessük el a relativitás elméletet?Mindig a bizonyosság számít, a többi le van [email protected]
A kérdező hozzászólása: Amúgy Hovindon azért nem botránkoznak meg a tudósok, mert senkit sem érdekel. Egy középszerû ostoba, aki ki akar tûnni a középszerûségébõl. Az Erich von Daniken kategória, csak az okosabb volt, mert egy csomó pénzt kaszált a hülyeségeivel.
Szia! Úgy látom egy hívõ embernek nem lehet véleménye, mert az úgysem lehet igaz. Ha mégis akkor bigott vallásos minõsítést kap. Hidd el Jézussal boldogabb az életem. Teológus
A kérdező hozzászólása: Teológus! Ha Jézus elõbbrevaló, mint a szüleid, ehhez csak gratulálni tudok. De nem lehet rajta csodálkozni. Beszéltem olyan elvakult Jehovatanúval, aki azt mondta, gondolkodás nélkül megölné a gyerekét, ha ezt mondaná neki Jehova. Azaz, ha ezt olvasná ki a Bibliából, vagy a Szervezet a sok félrefordítás mellett ezt is belelátná. Szerintem ez már a sárga ház kategória!
Szia! Nem vagyok "nagyokos" csak szeretem az én Mennyei Atyámat. Senkit sem néztem le vagy ítélgettem te se tedd. Nem vagyok Hovind fan, mert sok dolgával nem értek egyet. Csak azt nem értem, hogyha ennyire rossz amit tesz akkor miért botránkoznak meg rajta annyian? Teológus
A kérdező hozzászólása: És még annyit "nagyokos", muasd be, hogy a genetika hol igazolja a kreacionista elemeket, de nehogy az idióta Hovinddal gyere.
Szép dolog a vitában részlet kérdésekkel bíbelõdni, de félõ hogy elsikkad mögöttük a lényeg ... A mai teremtés elméletek éppoly forradalmiak, mint az evoluciós tanok voltak a 19.. században. A genetika legújabb GYAKORLATI eredményei abszolút igazolják a kreációs téziseket. De természetesen nem a Bibliában megírt idõben és formákban..El kell választani a tényeket a hit kérdésektõl.Az ALAP beigazolódik, de nem a mitologikus formákban...
Szia! Csak a kormeghatározás kapcsán jött képbe, mer az evolúció erre is épül. A héber-arám nyelv két végletének ismerete a megoldás a kérdezett mondatra. Amióta Jézusé vagyok sokkal jobban szeretem a szüleimet és családomat. De Jézus mögött vannak a sorban. Általa viszont sokkal jobban szeretem õket. Teológus
@Teológus: Hogy a péniszbe került ide az evolúció? Ha már idézgetünk: "Senki ne jöjjön énhozzám aki meg nem gyûlölte apját és anyját." Na, ki mondta ezt?
Szia! Ha elolvasod a beírásomat senkit sem hülyéztem le csak idéztem. Ha az igazság fáj mindíg a hívõk lesznek a hibásak? Ezt írtam korábban: A tudomány iránti elkötelezetteket, pedig tiszteletben tartom. Nekik más a meggyõzõdésük és nekem is. Nekem hitem van Jézus Krisztusban és ez nekem mindenre elégséges ebben a földi életben. Vagyis ha valaki abban találta meg élte értelmét és célját akkor rendben van. Ez a kölcsönös bizalmat jelenti nálam és a toleranciát. Ebben semmi lenézés, vagy értelmi képességek kritizálása nem szerepel. Teológus!
Sir Arthur Keith 1955-ben halt meg.
Persze, kedves Teológus, aki mást mond, mint a Biblia, az máris hülye? Te akkora egy egoista, gusztustalan ember vagy, hogy lassan már el sem tudom hinni!
Szia! Nem érvnek szántam, csak mint érdekességet jegyeztem meg. Jó látni, hogy hogy gondolkoznak valójában a nagy elmék. Számomra minden esetben a Biblia a hiteles forrás. Közben pedig leltem még egyet Sir Arthur Keith skót anatómus és antropológus a piltdowni hamisítvány egyik megalkotója: "Az evolúció nem bizonyított és nem bizonyítható. Csak azért hiszünk benne, mert az egyetlen alternatíva a teremtés, az pedig elképzelhetetlen.” Teológus! Teológus!
Így van ez, ha egy tudós a Biblia "tényeit" cáfolja, akkor az az ember a sátán szolgája, viszont, ha találunk tõle egy idézetet, ami a vallás és Isten léte mellett szól, akkor már bizony lehet rá hivatkozni. Vicces...
A kérdező hozzászólása: 5-ös!Hol látod a problémát, mit nem hiszel?

A keresztények miért akarják ráerőszakolni mindenkire a vallásukat?

Legjobb válasz: 14:00 azért mert valaki nem szalad utánad és üti a fejed Bibliával még nem jelenti azt, hogy normális és nem csinál semmit. Én még nem hallottam olyan keresztányt (még a legnormálisabbat sem) aki ne lenne meggyõzõdve arról, hogy csak az a jó amiben õ hisz. És sosem felejti el egyik sem beszúrni minden mondatába, hogy habár õ elfogad téged, azért csak az lehet a jó aki keresztény. Ezt mindenféle apró módon beszúrják mindenhova, ahová csak lehet. Mint ahogy a példádban is. Ha valaki elfogad valakit, és elfogadja, hogy bolog és jó, akkor nincs szükség arra, hogy imátkozzon érte. Ez lesajnáló és lenézõ.

14:00 azért mert valaki nem szalad utánad és üti a fejed Bibliával még nem jelenti azt, hogy normális és nem csinál semmit. Én még nem hallottam olyan keresztányt (még a legnormálisabbat sem) aki ne lenne meggyõzõdve arról, hogy csak az a jó amiben õ hisz. És sosem felejti el egyik sem beszúrni minden mondatába, hogy habár õ elfogad téged, azért csak az lehet a jó aki keresztény. Ezt mindenféle apró módon beszúrják mindenhova, ahová csak lehet. Mint ahogy a példádban is. Ha valaki elfogad valakit, és elfogadja, hogy bolog és jó, akkor nincs szükség arra, hogy imátkozzon érte. Ez lesajnáló és lenézõ.
Amikor én felteszem ezt a kérdést, amit most Te kiírtál, általában erre hivatkoznak: Máté 28.19-20 19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 20. Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Azt hiszem, félreértésen alapul a kérdésed. Én még egyetlen katolikussal, reformátussal vagy evangélikussal sem találkoztam, aki hittérítést folytatott volna. Ez a jehováknál és egyéb "nem történelmi" egyházaknál szokás. Feltételezem - de nem tudom biztosan - a hívek számának növelése a céljuk. Az igazi keresztény ember nem foglalkozik hittérítéssel, õ legfeljebb felajánlja neked, hogy imádkozik érted.
Köszöntök mindenkit, aki e kérdéshez szólt. Nagyon meglepõdtem, hogy mennyire elferdített, tudatlanságban, ismeret hiányban éltek.Senki nem akar semmit ráerõszakolni senkire. Jézus tény parancsba adta a követõinek, ahogy idézve is volt, hogy menyetek, és hirdessétek az Isten királyságát, mert valójában itt a földön ez a királyság fogja megvalósítani az igazi békét, és igazságosságot, mert ma egyikbõl nincs. Akik ezt elmennek és felkeresve az embereket elmondják nekik, az valójába ezzel életeket mentenek, mert ha elfogadja az Isten által küldött Bibliai üzenetet akkor megmentésben részesülhet. /János 17:3/ "Az pedig az örök élet ha megismered az egyedüli igaz Istent és akit elküldött Jézus Krisztust. Itt a megismered, szó az ami által lehet örök életed, kiket kell megismerned? Istent és a fiát, ennek oka az, hogy megkapd a királyság által ígért örök életet. De hogyan ismerheted meg hirdetõ nélkül? ezért kell elvinni a jó hírt az embereknek.Tovább mikor közölték ezt veletek, saját szuverin jóga mindenkinek eldönteni, hogy meghallgatja e, vagy oda figyel e, hiszen a saját élete az õ kezében van. A hirdetõ megtette az Istennek tett esküjét. És ezt mind ingyen bérmentve önzetlenül teszik, Isten és ember iránti szeretetbõl, saját családjától, vagy nyugalmától veszi el ezt az idõt, hogy megoszthassa az Isteni megmentést. Sokan ezek felett az emberek felett mondanak ítéletet. Gondolkozz el a tetteiken, és értékeld azt, hogy érted, és másokért, mennyit fáradoznak, a melegben, az esõben, szélben, hóba, ázva, fázva. Hogy elvégezze a rábízott életmentõ munkát, ami nektek értéktelen, és gúny tárgya, és sorolhatnám. Tehát mielõtt olyan emberek felett ítélkeztek akiket nem ismertek gondolkodjatok el azon, hogy mit, miért tesznek.
Ez nem erõszakosság, olyan ez, mint a névadás, nem várják meg, amíg te döntesz róla, a szüleidnek kell tudni, hogy neked mi a jó. A keresztség nem csupán az egyházba történõ befogadást jelenti, de ez lelki felszentelés és hála Istennek a gyermekáldásért. Ebbõl a szertartásból nem származhat semmiféle hátrányod. Mit a nevedet, így a vallásodat is bármikor megváltoztathatod Nem tudom, te milyen vallásra térnél át, de átlehet térni. Lehetsz muszlim, zsidó, buddhista, vagy hindu, minden vallásnak megvan a maga beavatási szertartása, amit sosem zár ki, hogy te megvagy-e keresztelve.
A kérdező hozzászólása: Még egy példa: Mikor egy csecsemõt megkeresztelnek. Szegénynek nincs választási lehetõsége, mer nem tudja megmondani, hogy õ nem szeretné ha megkeresztelnék. Engem is megkereszteltek, és most nem folytathatom azt a vallást amelyet szerettem volna.
Kedves válaszoló, azt állítottad, tudnál ezzel vitatkozni, de úgy látszik mégse.
Ami Amerika meghódítása alatt történt, az semmilyen értelemben nem keresztényi. Akik indiánokat mészároltak le, azok csupán a zsákmány és a föld szerzés hozta a kontinensre. Mikor az õslakosok nem voltak hajlandóak felvenni a keresztényhitet, az remek ürügyként szolgált a konkvisztádoroknak (ami magyarul annyit tesz, hódító és nem hittérítõ), hogy így eltávolíthassák õket a vagyonszerzésük útjából. Lehetne a kereszteshadjáratokkal is példálózni, de elõször is tudni kell, hogy kik is voltak a kereszteslovagok. Hát õk se hittérítéssel foglalkoztak, Európán is többnyire fosztogatásból és mások megfélemlítésébõl éltek. A szentföldön halomszámra ölték a muszlimokat, még a saját templomukban és rájuk támadtak, a zsidókkal se kivételeztek, kibelezték õket és a gyomrukban is aranyat kerestek, hátha odarejtették. Azzal takaróztak, hogy szentügyet szolgálnak és ennek érdekében bármit megtehetnek, hisz úgy is megbocsájtást nyernek. Szóval, ha valaki ilyennek hiszi a keresztényeket, az vagy üljön be egy misére és hallgassa miket hirdet a biblia, vagy nyissa ki a történelem könyvet és olvasson bele egy picit.
Azért, mert ez egy profit alapú propaganda, egy agymosás. Olyan mint a náci németország, csak más értelemben mûködnek...
Azok elmeháborodottak voltak, nem keresztények....
A kérdező hozzászólása: "Tehát kötelességünk az evangélium terjesztése. nem erõszakosan, meg fenyegetõzve, mert azzal nem lehet valódi hitet elérni. " Nos ezzel tudnék vitatkozni. Például, mikor Amerikába mentek még anno keresztények. Felajánlották az ott élõ "õslakosoknak" a keresztény hitet. Aki megtagadta máglyán elégették...
Hitet csakis Isten adhat, ezzel minden kereszténynek tisztában kell lennie. Akiknek nincs ellenére, azzal ismertethetik Isten tanításait és imádkozhatnak értük, de ez a legtöbb, amit tehetnek mások lelki üdvéért. Vannak aki nem így cselekednek, õk nem jó keresztények, úgyhogy kérnék mindenkit, hogy ne egy ilyen ember alapján alkosson véleményt, a keresztényekrõl. Én még sose találkoztam olyan Jehova tanújával, aki azután hogy azt mondtam volna neki, nem, köszönöm, utánam jött volna. Pedig itt a belvárosban sokszor összefutottam már velük.
Mit "parancsolt" Jézus?
Kedves kérdezõ és elõzõek! Minden felekezet folytat térítést, többé-kevésbé, ki itt, ki máshol. Miért? "Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében." Tehát kötelességünk az evangélium terjesztése. nem erõszakosan, meg fenyegetõzve, mert azzal nem lehet valódi hitet elérni. Azt szeretnénk, ha eloszlanának a tévhitek a kereszténységrõl, a buta hiedelmek, és megismernék az emberek azt, amit igazából tanít. Ha ez kész, akkor el kell kezdeni a szíveddel keresni istent, pontosabban az õ keresésére válaszolni. Szívbõl kérni õt, hogy adjon hitet. Így lehet õt megtalálni, így lehet igazán boldog életet élni és így lehet a legkönnyebben üdvözülni. Ezért is terjesztjük az Igét. Fontos, hogy erõszakossággal, ami ráadásul bûn, ellentétes hatást lehet kiváltani, így semmiképpen nem szabad így "evangelizálni". Amúgy ez inkább a valláskritikába mehetett volna. töftöftöf
Szia! Mivel egy keresztény ember elsõsorban a belsõ világát rendezi, világítja át és tisztítja meg, így kizárt, hogy erõszakkal és térítéssel próbálkozzék másnál. Te olyan emberekkel találkozhattál, akik azt hiszik, hogy keresztények, de valójában, valami egész mással foglalkoznak.
Például?
Kedves kérdezõ! Írtam, hogy nem szabad erõszakosan terjeszteni a hitet, mert az kontraproduktív és kegyetlen, bûn. Nem tudom, miért írtad mégis a konkvisztádorokat, akik a zsákmányszerzés céljából ölték meg az indiánokat, a hittérítés gyak gyalázatos álca volt. töftöftöf Még a megkeresztelésrõl: az csak az elsõ lépés Isten felé. Onnantól fogva részt vehetsz a szentségekben. Ha azonban nincs hited, a szentségek nem lehetnek gyümölcsözõek. Továbbá milyen vallást szeretnél fölvenni, amibõl a keresztség kizár?

A keresztényeknek miért nem kell körülmetélkedni, ha Krisztust is körülmetélték? Gondolom az apostolokat is úgyszintén.

Legjobb válasz: A Jézust a zsidó szokás szerint, 8 napos korában metélték körül. A keresztényekre már nem vonatkozik. Az írás szerint az a zsidó, aki a szívében zsidó.

A Jézust a zsidó szokás szerint, 8 napos korában metélték körül. A keresztényekre már nem vonatkozik. Az írás szerint az a zsidó, aki a szívében zsidó.
Szia! Nagyon egyszerû az ok, Pál apostol szépen megfogalmazza a korinthusikahoz írt levelében: "a körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása." A galata levélben pedig ezt olvassuk: "mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit." A kolossébeliekhez: "nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus." A valódi körülmetélkedés nem a test körülmetélése, hanem a szívnek lélekben való körülmetélése - fejti ki Pál apostol a rómabeliekhez írt levele 2. fejezetében. Üdv. Péter
Krisztus csecsemõ korában még zsidó volt, mint ahogy az apostolok is.
Mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem férfiainak: Szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek tövisek közé! Metéljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek elõbõreit, Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tûz, és olthatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt. Jeremiás 4:3, 4 Intés a megtérésre. Érdemes elolvasni Jeremiás könyvét.
Az egy masik korszaknak volt a szokasa, talan valami celja volt ennek akkor, hiszen a higeniarol beszelni meg nem lehetett, s ugy erzem, hogy ez volt a praktikusabb megoldas, hogy kulonbozo betegsegektol az embereket megszabaditsak, igy elkezdtek ezt a metelest bevezetni. TEhat nem feltetlen van koze a hithez, vallasi szokasoknal igen, hiszen az iszlamban ez a mai napig gyakorlat, az uj szulott kisfiut mar rogton metelnek, vagy pedig a szuletest koveto 40 napon belul!
Amilyen ütembe halad ez a zsidó-keresztény fúzió. Az is lehet, hogy nemsokára kell :) ) A Hitgyülibe nem vezették még be?
Keresztség = körülmetélés
Tisztasági okokból olyan országokban ahol más az idõjárás , környezet érthetõ hogy körülmetélik.De nem értem egy tiszta környezetben élõ csecsemõt miért kell megcsonkítani?Annak a gyereknek nincs még teljesen szabad akarata , lehet késõbb akarná azt a bõrdarabot magán látni.Ez nem egy plasztikai mûtét , mivel azt szabad akaratából választja az ember.A körülmetélést viszont nem szabad akaratából mert nincsen még akarata akkor.Én teljesen mértékben ellene vagyok ennek a felesleges csonkításnak.
A férfiak körülmetélkedését maga Jehova rendelte el, és annak a jele volt, hogy a körülmetélt személy különleges kapcsolatban áll Istennel.A körülmetélkedés Ábrahám és a családja idejére nyúlik vissza. Akkor még nem volt törvényszövetség, de miután létrejött, a körülmetélkedés a részévé vált (3Móz 12:2,  3)A törvényszövetséget felváltotta az új szövetség, így attól, hogy valaki zsidónak született, még nem volt automatikusan Isten népének a tagja.Természetesen az isteni irányadó mértékek nem változtak meg. Ezt bizonyítja az is, hogy az új szövetség visszatükrözi a mózesi törvény szellemét (Máté 22:36–40). Pál késõbb ezt írta a körülmetélkedésrõl: „az a zsidó, aki belsõleg az, és az õ körülmetéltsége a szív körülmetéltsége szellem által, nem pedig írott törvénygyûjtemény által” (Róma 2:29; 5Móz 10:16).
Kedves Tanú! Ha értéssel elolvasnád Jeremiás próféciáját, amelyet lepontoztatok, nem mondom hogy te, már akkor figyelmeztette az Úr, hogy a szíveteket is szaggatsátok körül. Itt már fel híja a figyelmet arra, hogy az a zsidó aki a szívében zsidó.

A keresztények miért a vasárnapot ünneplik, holott a szombat lenne a Biblia szerint a "pihenőnap"?

(Tisztelet a kivételnek. )

Legjobb válasz: Azért, mert egy idõ után a keresztények között a nem zsidó háttérrel rendelkezõk kerültek többségbe, és az apotolok úgy döntöttek, hogy nekik pár kivétellel ( a bálványimádás, vérevés, paráznaság, döghús evésének tilalma)nem kell megtartani a zsidó törvényeket. (ApCsel 15:20). Ez is benne van a Bibliában, de valóban nehezen egyeztethetõ össze Jézus fenti szavaival. Talán Jézus ott csak a zsidókról beszélt, m. egy helyen azt is mondja, h. csak a zsidókhoz jött, de lehet, hogy egész más oka van.

Azért, mert egy idõ után a keresztények között a nem zsidó háttérrel rendelkezõk kerültek többségbe, és az apotolok úgy döntöttek, hogy nekik pár kivétellel ( a bálványimádás, vérevés, paráznaság, döghús evésének tilalma)nem kell megtartani a zsidó törvényeket. (ApCsel 15:20). Ez is benne van a Bibliában, de valóban nehezen egyeztethetõ össze Jézus fenti szavaival. Talán Jézus ott csak a zsidókról beszélt, m. egy helyen azt is mondja, h. csak a zsidókhoz jött, de lehet, hogy egész más oka van.
Azért tartják a keresztények a Vasárnapot pihenõnapnak, mert Jézu Krisztus Vasárnap támadt fel a halottak közül. S a zsidóknak, azért maradt a szombat, mert õk még várják a Messiást.
Így alakult. Pál megírta a Kolossebeliekhez írt levelében, hogy "meg ne ítéljen titeket senki evés vagy ivás vagy a szombat dolgában". Szóval mindenki maga dönti el. Vasárnapról nincs szó.
A kérdező hozzászólása: Így van. Nincs szó vasárnapról. Ennek ellenére aki anno nem ment VASÁRNAP a templomba, azt akár máglyára is küldték ... a keresztények. Tehát a kifogásod rossz volt. Elárulom akkor a kérdésre a választ. A korabeli népek (nevezzük most az egyszerûség kedvéért pogányoknak õket, mégha nem is pontos a kifejezés) vasárnap tartották általában a nagyobb ünnepeiket, pihenõiket. Ez nagyon sok kultúrában a Nap napja volt. (Pl. a germánoknál nemhiába nevezik ma is annak: Sunday, Sonntag, stb.) A Napot ünnepelték vasárnap (nálunk a vásár szóból ered). Ráadásul a kereszténység fõ ellenfele is a Napot, és a Nap istenét (Mithrast) ünnepelte ekkor. A keresztények erre kezdetben behoztak egy szombati ünnepet. Na, ez nem illett bele a korabeli szokásokba. Mindenki ünnepelt tovább vasárnap, mint ahogy ezt megszokta volt. Erre a keresztények egy zsinaton úgy döntöttek, hogy innentõl a vasárnapot ünneplik õk is. (Nem számított nekik, hogy a Biblia errõl teljesen mást mond, hiszen a hatalomról volt szó - a többi vallás elleni küzdelemrõl.) És így az egyszerû emberek tovább tudtak ünnepelni vasárnap, és nem zavarta õket, hogy míg azelõtt a Napot éltették, most egy megkínzott ember teste elõtt esnek térdre. (A lényeg, hogy buli van! :D ) Ugyanígy tettek a karácsonnyal is. Ott is a fõ ellenfél a Mithras kultusz volt. Hiszen Jézus születése korántsem decemberben történt - ezt csak utólag döntötték el a keresztények "nagyjai". Hiszen az emberek a mai karácsony idején a téli napfordulót ünnepelték - azt a napot, amikor a fény legyõzi a sötétséget, és ezután ismét egyre hosszabbakká válnak a nappalok. A Mithras-kultus (mint a Napisten vallása) ennek tökéletesen megfelelt. De nem csak a Mithras-hívõl ünnepeltek így. Az õsi germán, kelta és szláv hagyományokban is megvolt a téli napforduló ünnepe. Mondhatni világszerte ünnepelték ezt az emberek. Ha a kereszténység erõltette volna ünnep gyanánt Jézus valódi születését, akkor alighanem befuccsolt volna. Így inkább áttették a téli napfordulóra a születését - így az egyszerû ember ismétcsak (hiszen buli van!) ünnepelt - mindegy mit. Szóval ez a rövid története a szombati törvény megszegésének, és a vasárnap, mint pihenõnap megtartásának.
Úgy látom a kedves kérdezõ valójában nem kérdezni akart, hanem oktatni. De köszönöm, hogy megkérdezte, mert érkeztek valóban jó válaszok is, amik megerõsítettek a vasárnap jogosságában.
Ezt olvasd el, hogy miért: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=70
Kedves Kérdezõ! Ha halvány fogalmad, sejtelmed is volna arról a mérhetetlen ajándékról és kegyelemrõl, amit Isten adott számunkra Jézus Krisztus dicsõséges feltámadása által, ami által kiszabadított minket a bûn rabszolgaságából és meghívott egy jobb életre, akkor eszedbe sem jutna ragaszkodni a szombathoz, mert látnád, hogy az isteni üdvtervben ez csak apróság! Figyelmedbe ajánlom az ebben a topikban már idézett részletet Jézus szavaiból, ami szerintem különösen illik a Te helyzetedre: "Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok mentából, kaporból és köménybõl, de elhanyagoljátok a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hûséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. Vak vezetõk, akik kiszûritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek." Tehát ne a szúnyog kiszûrésével foglalkozz, nehogy lenyeld a tevét is! Elõttem már rengetegen meggyõzõ érvekkel leírták, hogy a feltámadás eseménye miért és hogyan írja felül az eredeti parancsot. Ezeket Te mind figyelmen kívül hagytad, és folytattad a saját nézeteid kifejtését. Tehát ha még ennyi sem tudott meggyõzni, akkor az érvelés eszközével semmi sem fog! Inkább éld át azt a végtelen örömöt, amit Jézus feltámadása ad azoknak, akik hisznek benne! Ez az egyetlen módja annak, hogy megértsd a kérdésedre a választ. Lehet, hogy ez most nem könnyû Neked, de hidd el, megéri!
Véleményem szerint a keresztények nem csupán egyes idõkben tisztelik Urukat és Megváltójukat, Jézust. A keresztények számára egyik nap sem különlegesebb a többinél, se a vasárnap, se a szombat. A Bibliából úgy értem, hogy a keresztények számára minden nap ünnep volt, mert Jézus velük volt mindig. "...és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28:20) Szerintem nem kell, hogy külön napot, napokat tartsunk meg. Jézusban minden nap megpihenhetünk.
Igen, en is azt latom, amit a kettovel folottem szolo is megemlitett: a kerdezo nem kivancsisagbol tette fel ezt a kerdest, hanem azert, hogy kioktathassa a Krisztusban hivoket. Raadasul rosszul is ervel, mert tobbek kozott az is teves az allitasaban, hogy egy zsinat alkalmabol (mintha katolikus kitalacio lenne) dontottek az unnepnap megvaltoztatasa mellett. Nem. Mar a korai apostoli, testveri osszejoveteleken lett a vasarnap megszentelve, mint Jezus feltamadasanak oromunnepe. A "kedves" kerdezo vagy zsido vagy szombatista es ugy erzem, csak vitatkozni akart. A sok bolcs erveles hidegen hagyta (Pál megírta a Kolossebeliekhez írt levelében, hogy "meg ne ítéljen titeket senki evés vagy ivás vagy a szombat dolgában". “Jézus rávilágított, hogy a törvénynek nem a betû szerinti értelmezése a fontos, hanem a lényegének az értése és megélése. Így kérdéses esetünkben is nem a szombat, mint nap a lényeg, hanem hogy a héten egy nap legyen, amit az Úrnak szentelnek Isten követõi.” "A szombat van az emberert es nem az ember a szombatert.") Kivancsi lennek, kedves kerdezo, hogy a Tizparancsolat tobbi pontjat is ilyen elszantan betartja-e, mint a szobat kerdeset? Nem hazudik-e soha, vagy nem kivan-e meg semmit, ami nem az ove, vagy szereti-e embertarsat ugy, mint sajat magat? Ha nem sikerul megtartania ezekbol mindegyiket, hiany nelkul, akkor elbukott mindben. Ilyenkor kellene megjelennie Jezus kegyelmenek...ha nem a betu szerint elne, mert: "a betu megol, a lelek megelevenit"
Szerintem ez valahogy úgy lehet, hogy a hetedik nap igazából attól függ, honnan számolod. Hét napból áll egy hét, tehát az utolsó nap a pihenõnap. És ezt a napot vasárnapnak hívják. Szóval én úgy gondolom, ezért.
A kérdező hozzászólása: "Én úgy hallottam hogy..." Jól hallottad. És az a Bibliában éppen a szombat volt. A szombat volt a pihenõnap. A kérdés viszont az volt, hogy ennek ellenére a keresztény emberek többsége miért a vasárnapot ünnapli.
Én úgy hallottam hogy hogy isten a hetedik napon megpihent és azért ez a nap pihenõ nap nekünk is..de ez nem biztos!
A kérdező hozzászólása: Elkerülte a figyelmedet, hogy a Tízparancsolatban is szerepel a szombat megünneplése. Tehát ha azt nem tartják be (mert csak a zsidókra vonatkozik), akkor a "Ne ölj!", "Ne lopj!", stb. parancsok, meg a többi is érvényét vesztik.
ezt egy császár változtatta meg és a zsidók azok akik szombaton tartják a napját.
A kérdező hozzászólása: Nagyon szép, amit írtál. Kár, hogy erõsen belemagyarázósnak tûnik. :( 1. "Vagyis nem a szombaton (és általában a törvényen) van a hangsúly, hanem azon, hogy az Úr napját szenteld meg" Ilyen sehol nincs leírva a Bibliában - emlékeim szerint. Ezt a katolikusok tanítják, de valójában nem "Úr napja" szerepel, hanem szombat. Többször is! Az általam idézett újszövetségi részek elkerülték a figyelmedet. Jézus beteljesíti a törvényt, és megerõsíti! Tehát NEM változtatja meg a szombat megünneplését. Tehát ugyan meg lehet szegni, ha negyon muszáj (hoztál is rá példát), de NEM jön be helyette semmilyen más nap. Így ha ünnepelni kell, az CSAK szombat lehet - a Biblia szerint. Vasárnapról, mint ünnepnapról, pedig SEHOL nincs szó. (A Jézus feltámadásával kapcsolatos idézeted szerint Jézus azt akarta, hogy az õ feltámadását ünnepeljék, mint Úr napját? Nem hinném. Emellett akkor a húsvétnak sem lenne túl sok értelme, ugyebár.) 2. Ha nem szó szerint értelmezzük a parancsot, akkor valójában a Tízparancsolat többi része sem ér semmit. Nem? (Pedig elvileg ez az egyik igen fontos alapja a keresztény tanításoknak.) Tehát mivel a "Ne ölj!"/"Ne lopj!" parancs is egyívású ezzel, így az is megszeghetõ ezekszerint. Vagy nevezzük csak Kilencparancsolatnak...? 3. "vasárnapi feltámadására emlékezve a keresztények már nagyon korán a vasárnapot választották" Ha jól emlékszem úgy éppen Nicea után. Tehát császári (EMBERI) parancsra ünneplik a vasárnapot - belemagyarázva, hogy ez Jézus feltámadásának napja. Érdekes, hogy azelõtt ez nem jutott eszébe senkinek. Hogy mik vannak...?! :)
A keresztényeknek - mivel a kegyelem korszakában élünk - szabadsága van megválasztani, hogy a hét napból melyik egyet piheni. A lényeg a sabbaton van, nem a napokon. hétbõl egy nap pihenõ. Ennyi.
A kérdező hozzászólása: Senki nem akarja a keresztények szabadságát elvenni. Ha valaki megkérdezi, hogy miért iszik a másik ember bort, miközben a vizet hírdeti, azzal sem akarja elvenni a boriváshoz való jogot; egyszerûen csak érdekli a "miért". (És valljuk be, joggal kíváncsi.)
Hát ez a válasz a miértre. A zsidók a szombatot tartják be, mert a Tora - azaz a törvény - szerint élnek. A keresztények pedig választhatnak, mert a kegyelem alatt élnek. Ez a sabbat.Maga a szó jelentése a pihenés. Pihenhet egy keresztény szombaton is, vasárnap is, vagy akár mindkettõ. Szabadságod van rá, hogy megválaszd. Ha egy keresztény pl. a pécsi Elcoteq-ben dolgozik, lehet, hogy neki éppen a kedd lesz a pihenõnapja :-)
Egy kis info, hogy mióta van vasárnap a mise: ApCsel20, 7: „A hét elsõ napján azután, amikor egybegyûltünk a kenyérszegésre, Pál beszélni kezdett nekik.” És a hét elsõ napja a zsidóknál használt naptár szerint VASÁRNAP volt. Az Apostolok Cselekedeteit Szent Lukács írta a 80-as években (valójában egy könyv volt a Lukács evangéliummal). Barnabás-levél, 15, 8-9. (Kr. u. 74): "Ezt mondja még nekik: „Újholdjaitokat és szombatjaitokat ki nem állhatom” (vö. Iz 1, 13). Látjátok, hogyan beszél: nekem nem a mostani szombatjaitok kedvesek, hanem az, melyet alkottam, melyen mindentõl megpihenve, a nyolcadik nap kezdetét hozom létre, azaz egy másik világ kezdetét. Ünnepeljük ezért örömmel a nyolcadik napot, melyen Jézus is feltámadt halottaiból, és megjelent és felment a mennyekbe." Antióchiai Szent Ignác: Levél a magnésziaiakhoz, 9, 1. (Kr. u. 110): "Ha tehát azok, akik a régi életrendben nevelkedtek, eljutottak a remény újdonságára, ne a szombatot tartsák, hanem éljenek az Úr napja szerint, mely napon felkélt életünk és halála által, amit egyesek tagadnak, mely misztérium által nyertük el a hitet, és ezért tartunk ki, hogy Jézus Krisztus, egyetlen tanítónk tanítványainak találtassunk." A Niceai-Zsinat Kr. u. 325-ben volt.
A kérdező hozzászólása: Tetszett az utolsó válasz. Tanultam belõle. Viszont még mindig nem magyarázat rá, hogy miért változtatták meg EMBEREK Isten parancsát.
Azért ünnepeljük a vasárnapot mert Jézus a hét elsõ napján Vasárnap támadt fel, és ezzel elhozta nekünk a szabadságot, és mivel a zsidók nem fogadják el Krisztust ezért õk maradtak a szombatnál. Viszont mi inkább a megváltásra gondolva ünnepeljük a vasárnapot.

A keresztények miért nem kedvelik Nietzschét?

Illetve nem is merik olvasni,hiszen a keresztény nyájerkölcsöt állítja pellengérre és sokan magukra ismernek,ezért a filozófiáját is gyűlölik,bármilyen nagy dolgokat mond. A keresztények ezt a hozzáállást nem érzik szánalmasnak?

Legjobb válasz: Kétlem, hogy szánalmasnak éreznék a hozzáállást, hiszen ha annak éreznék, nem tekintenék sajátjukénak. Legalábbis szerintem kevés ember akar magának szánalmas világnézetet.

Kétlem, hogy szánalmasnak éreznék a hozzáállást, hiszen ha annak éreznék, nem tekintenék sajátjukénak. Legalábbis szerintem kevés ember akar magának szánalmas világnézetet.
Most bizonyára jön valaki ezzel az Isten és Nietzsche halott mondással, de azt elfelejtik, hogy az egyikük legalább bizonyíthatóan élt, létezett.
Mert megölte Istent...
8-as, Nietzsche nem akart senkit kiirtani...
Mert a keresztények mindenkit utálnak és hülyének tartanak, aki nem ért velük egyet. Stephen Hawkingra is rámondták hogy fogyatékos, mert kijelentette hogy nincs Isten, holott több intellektussal rendelkezik, mint az összes vallásos imádkozósáska együttvéve :)
Ezt a keresztényeket (és a kérdezõ gyakorta Jézust is becsméreli) ostobán fikázó hozzáállást tekintem szánalmasnak, jelentettem is, mert a kérdezõ csak sértegetni és veszekedni akar, képtelen egy értelmes kérdést is kihozni magából, ill. az ostoba kérdés fölötti veszekedést élvezi, unalmában hátradõlve a fotelben. Sok keresztényt ismerek, aki ismeri Nietzschét, de nincs kedvem itt kifejteni miért tanulságos a filozófiája és az élete is.
Mert okosabb vagyok nála és látom a logikátlanságait. Te ezzel a minimális ésszel nem fogod kérdezõ, neked csak ennyire futja, amiket itt szoktál elõadni. Nietzshét csak azok kedvelik, akik vagy képtelenek az önálló gondolkodásra és birkák, vagy szembe vannak fordulva Istennel és nekik is kell valami, ami okosnak tûnik.
A kérdező hozzászólása: Ha a keresztények még több iskolát meg akarnak kaparintani, biztosan nem. De ki tudja, hol lesz a kereszténység is? Sok vallás tûnt el a süllyesztõben többezer év után, de az irodalom, filozófia töretlen.
Szevasz! Köszönöm hogy általánosítasz! Az ateista ismerõsöm azt mondta hogy minden keresztény hülye és hogy csak neki van igaza, ez eléggé bigott nem? akkor minden ateista az, nem? NEM. Én olvastam a Zabhegyezõt, és sok más könyvet ami nem annyira keresztény. A keresztények tökre nem félnek az ilyenektõl, sõt a zabhegyezõ a kedvenc könyvem, olvastam még "a szürke 50 árnyalatát " is. Az más kérdés hogy az utóbbi nem tetszett... Szóval a keresztények nyitottak a világ felé, nyitottak arra hogy drogosokkal, prostitáltakkal beszéljenek, segíteni nekik, de nem azt csinálják velük amit õk. Egyébként csak annyit hogy kiváncsi vagyok 2 ezer év múlva az utcán 10 emberbõl minimum a fele tudni fogja-e ki volt Nietzche ;)
A kérdező hozzászólása: Ha neked az firkálmány, akkor becsülöm az èrtelmed, az irodalomtörténészek szerint nagy irodalmi, költõi alkotás. Nem is tudom, most kinek higgyek?
A kérdező hozzászólása: Már olvastam.
Olvasd el tõle az : Ímígyen szóla Zarathustra címû rendkívül bölcs és intelligens íróra valló firkálmányát, aztán megérted.
A kérdező hozzászólása: Kedves 25-ös! Nem tudni ki volt Jézus. Ilyen kevés adat alapján nem lehet valakit kedvelni, nem írt semmit, halála után azt mondtak róla, amit akartak, személyét szándékosan homályban tartották, misztifikálták, mert ez felelt meg a kibontakozó vallásirányzat számára. Lehet, hogy Õ csodálkozna a legjobban, hogy milyen szavakat adtak a szájába, az meg elborzasztaná, hogy miket tettek a nevében. Egy hittérítõ, akit nem felemeltek, hanem fellõttek, holott semmi olyasmit nem mondott, amit elõtte már ne mondtak volna. Nem hiszem, hogy a nevét adta volna a kereszténység tanaihoz, dogmáihoz, de, hogy õ maga miket mondott...ki tudja? De a misztikumhoz nem érzek vonzódást, fõleg ha igaznak akarnak eladni kétséges, igazolhatatlan eszméket, gondolatokat.De ettõl még lehetett egy szerethetõ figura, aki jött, látott és nagyokat mondott. Nyugodj békében Jézus.
az öt világvallás nem tûnt el a süllyesztõben, nem is fog, bár sokan erõsen küzdenek érte, életüket, nyugalmukat feláldozva
A végén kicsit eltértünk a tárgytól. Nietzsche-nek voltak nagyon szép és értelmes gondolatai és voltak olyanok is, amelyekkel támadta az egyházat. Hm. Az õ dolga. Egyébként egy keresztény nem gyûlöl semmit, akik gyûlölködik az kérem nem jó keresztény! A nyájerkölcsrõl annyit, kedves kérdezõ, vagy inkább témafelvetõ: kicsit nézz körbe a világon, az egész emberiség egy nagy bégetõ nyáj!:P Utolsó sorban hozzá kell tennem, hogy ha Nietzsche összes gondolatát összeszednénk, akkor pl. élete végén leírt, vagy mondott gondolatai már nagyon nem álltak a realitás talaján. (szifiliszben szenvedett, ami köztudottan bomlasztja az ember elméjét-mint. pl. Ady-nak) Olvastam Nietzsche-t voltak amik tetszettek, voltak amik nem. Ez alapján csak az írásait tudom megítélni magát a szerzõt nem. Esetleg valaki innen ismerte õt, hogy kedvelje?
Mert leleplezte a keresztény vallásipar embert legyengítõ hazugságait. Én tisztelem Nietzschét.
Kedves Súr! Az utolsó gondolatod elsõ mondatát nem tudtam értelmezni. Esetleg kifejthetnéd.
A kérdező hozzászólása: Pedig egyszerû, csak el kell olvasni az "Adalék a morál genealógiájához " c. mûvét. A keresztényi nyájszellem pszichológiáját elemzi. Ezért nem bírják a keresztények, mert nagyon is találva érzik magukat, ezért minden rossznak beállítják...Vagyis, kellemetlen a téma.
Na most meg fogsz lepõdni. Keresztény vagyok és egyáltalán nem kellemetlen. Úgy vélem attól, hogy hívõ vagyok még gondolkodhatok önállóan és teszem is. Az egész nyájszellemhez meg annyit tennék hozzá, hogy az emberek elhagyták a vallást és kerestek maguknak más dolgot amit imádhatnak. (Facebook, valóságshow, folyamatos bulizás és kicsapongások, pornó, pénz, alkohol, drogok, saját maguk) Elég megnézni a trendeket és azonnal látja az ember, hogy az emberek kreálnak maguknak új vallásokat. A nyájszellem ott van mindenkiben. Aki pedig azt mondja, hogy nem õ, õ aztán mindenkinél okosabb az ugye megint csak saját magát imádja és egy egoista, nárcisztikus személy. Persze nyugodtan meg lehet kövezni engem ezért, de ez ettõl még így van.
Köszönjük az eszmefutattásod! Egy dolgot felejtesz el, hogy a keresztény ember is ember, az emberek gyarlóságával és hibáival. A különbség egy vallásos (aki meg is éli a vallását) és egy nem vallásos között, hogy a vallásos ezt belátja, míg a nem vallásos nem. Azzal a mondatoddal azonban totálisan egyetértek, hogy nem attól lesz valaki jó ember, hogy vallásos-e, avagy sem. Ez tényleg így van! A vallásos emberek között is vannak rossz emberek és a nem vallásos emberek között is vannak jó emberek és persze fordítva is. Aki normális ember, jó erkölccsel és megfelelõ szürkeállománnyal az úgy vélem jó ember. A többi meg nem számít.
kösz, #40. És most hallgassunk egy kis zenét- megünnepelve, hogy kulturálatlan kérdezõnk még önmagához képest is különlegesen sötét és kulturálatlan eszmefuttatást dobott #39-ben nagy nullának nevezve a kereszténységet - hátha a zene alatt megvilágosodunk, miért is tette fel életét a kereszténység elpusztítására kedves kérdezõnk? ha az nagy nulla. Soli Deo Gloria! Bach: http://www.youtube.com/watch?v=AJHNpSpgB80
Én nem vagyok keresztény, mégsem kedvelem Nietzschét. Volt egy-két ragyogó meglátása és jó mondása, de úgy egészébe véve nem értek egyet az emberrõl és a társadalomról alkotott nézeteivel, mint ahogyan a ma már közhelyszámba menõ "Isten meghalt..." mondásával sem. Hiszen ha Isten létezik, akkor nem tud meghalni, ha viszont nem, akkor sem, legfeljebb a hívõ tudatában, ha hitetlenné válik. Egyébként csak megemlíteném, hogy Nietzsche a szíve mélyén menthetetlenül vallásos ember volt (apja lelkész volt és õt az iskolában -mély vallásossága miatt- csak "papocskának" gúnyolták). Egy meghasonlott ember volt, aki kiábrándult a kereszténységbõl (egy másik mondása: „Szebb dalokat kellene énekelniük a keresztényeknek, hogy hinni tudjak Megváltójukban. Megváltottabbnak kellene mutatkoznia tanítványainak.”). Én pl. -bármilyen szép dalokat is énekelnének nekem a keresztények-, nem tudnék hinni a Megváltójukban. Ha már filozófusok, akkor nekem jobban "bejönnek"; Spinoza, Hume, Diderot, Voltaire, Helvétius, Holbach, Feuerbach, Russel (annak ellenére, hogy nem mind volt ateista - bár egyik sem volt hívõ keresztény :)
Kedves kérdezõ, miért nem kedveled Jézust?
A kérdező hozzászólása: Valamelyik "nagyokos" összemosta N. "Übermenschét" a hitleri "árjával" Erre írtam, hogy ugyanúgy nem tehet az utókorról, mint a Jézus neve alatt futó eszmerendszer az erõszakos valláspolitikáról, gyilkolásokról. A Bibliából a fundamenalizmust ugyanúgy ki lehet olvasni, mint a "szeresd embertársadat" gondolatát.Nietzschével az a baj, hogy keményen ostorozta a kereszténység "nyájszellemét" és gondolatait. Amúgy meg a Bibliával nem lehetett megvezetni, mert a kor egyik legjobb klasszika-filológusa volt, latin, görög tudással.
A kérdező hozzászólása: 3-as! A válaszod a "megmondalak az anyukámnak, hogy..." szinten van. 5-ös!Nem vagy okosabb, mint Nietzsche! Nietzschét olvasva sokkal erõsebben rajzolódnak a kereszténység visszásságai, egyéniséget romboló nyájszelleme. Ezt pontosan leírja. Ez persze, hogy rosszul esik neked, hiszen találva érzed magad...ez van.
... csak õ a kereszténységet
Szerintem az, hogy valaki filozófiai nézeteit a kereszténységgel szembeni kritikára alapozza, egyáltalán nem egyenlõ emberek millióinak fizikai kiirtásával. De biztos én gondolom rosszul...
nem látod rosszul, nem az embereket a kereszténységet akarta kiírtani. Az egyéni probléma, hogy sok keresztény a halálba menne a hite védelméért, ez nem N. problémája. A mondása nagyon jó, amit hiányosan és torzan szoktak idézni (úgy jobban megy idézni a rágógumizás közben, sekélyes világnézetet igazolandó). Tehát így van: Isten meghalt, mert megöltétek magatokban ti emberek.
12-es Egy eszmerendszert viszont tudomásom szerint nem lehet "kiirtani". Vagy ha igen is, szerintem sokkal nagyobb szerepe van ebben a mai napig a kereszténységnek, mint Nietzsche filozófiájának...
"Egy eszmerendszert ... nem lehet"kiirtani" - fõleg ezt nem, mert ez lényegileg nem is eszmerendszer, lényegileg még csak nem is vallás, hanem kinyilatkoztatás. De igazad van, rosszul fogalmaztam. Köszönöm a beszélgetést.
Nos, szerintem az korrektebb, hogy Te veszed kinyilatkoztatásnak :)
Nietzse megkapta méltó "jutalmát" Istentõl a cselekedete miatt, ezért õrült meg.
Freud-al kezetfoghat Nietzse. Bár Freudnak a leszármazottainak megjött az esze, nem véletlenül fordultak Keresztény Egyházhoz, hogy segítsenek nekik megszabadulni abból a generációs átokból amibe senyvednek az ükapjuk miatt. Vannak dolgok szerintem amivel nem szabad játszani:)
Én úgy tudom, Nietzsche elvette a tízparancsolaton alapuló erkölcsi rendet és új erkölcsi normákat akart kidolgozni. De ebbe a munkába gyakorlatilag beleõrült. Lényegében egyetlen olyan értéket talált, amit nem tartalmaz a tízparancsolat, a bátorságot. Közben volt, hogy egy barátjának írt levelét Jézusként írta alá.
*egy barátjának írt levelét Jézusként írta alá. És ez lett a veszte.
A kérdező hozzászólása: Nietzsche nem felelõs azért, hogy az utókor, hogy forgatja ki a gondolatait. A keresztények is lerázzák magukról a felelõsséget az erõszakos vallásterjesztéssel, keresztes lovagokkal...kapcsolatban. Nem volt nagy koponya, hiszen agyvérzést kapott?Ilyen hülyeséget is rég hallottam már.Az "Übermensch"pozitív, nem negatív...
Senki sem kérte Nietzsche-t, hogy megalomániás legyen és egy nagy adag baromságot hagyjon az utókornak. Az õ "életmûvét" összemosni a katolikus gyilkolással pedig jó nagy adag tudatlanság.
"Nietzse megkapta méltó "jutalmát" Istentõl a cselekedete miatt, ezért õrült meg." Ezek szerint isten mégis jutalmazza a keresztényeket. lol.gif
A kérdező hozzászólása: 40#! Egyetértek. 41#! Nem értek egyet.Az eszme futtatása igaz, te persze másképp látod. A dzsainizmus, buddhizmus..stb. miatt nem öltek embereket, népeket, a történelem tele van a kereszténységhez köthetõ vallásháborúkkal, ezt nem lehet letagadni. Ebben semmi felemelõ nincs! Eszmékkel nincs baj, ha az nem megy át fanatizmusba, vagy bigottságba. A hit úgysem változtat semmit a természet rendjén. De nem ez az eredeti kérdés. Szép napot mindenkinek, és éljen Bach zenéje, köszönjük! ( Bár inkább hard rock és metal zenét hallgatok )

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!