Találatok a következő kifejezésre: A keresztény egy isten van, vagy (1 db)

A keresztény vallásban egy isten van, vagy pedig három?

Nem értem,hogy lehet egy személy három is,és forditva.

Legjobb válasz: a szentháromságban nincs semmi bonyorult, csak mint az már látszik, a legtöbben képtelenek egyszerûen elmagyarázni. Vegyük Kovács Pista 2 gyerekes vizvezeték szerelõt, aki maradék szabadidejében a helyi focicsapatban (Fürgeláb FC)hátvéd. Kovács Pista egyetlen ember, ez tiszta sor. De az nem igaz, hogy mindenki ugyanolyannak ismerné. Gizinéni számára õ Kovács, a vízvezeték szerelõ. Mondta ugyan, hogy vannak gyerekei, de a néni nem apának látja, hanem a kedves embernek, aki mindíg rendesen köszön, gyorsan és jól dolgozik és nem is kér sokat. Ráadásul hétvégén is jön, ha kell. Károlybá, akinek a helyi talponállóban való iszogatáson kívül az egyetlen szenvedélye, a helyi focicsapat a Fürgeláb Fc, ismeri Kovácsot az ördöngõs hátvédet. Szokta ugyan néha látni, hogy Kovács a meccsek végén 2 kisfiúval megy a kocsija felé, gondolja is, hogy biztos a gyerekei, de számára õ Kovács, a hátvéd. Vízvezetéket meg még sosem kellett javíttatnia. Arankanéni a Kovács fiúk (akik ikrek mellesleg) osztályfõnöke. Nagyon kedveli Kovács apukát, aki kedves, segítõkész, meg a fiukkal amúgy sincs sosem komoly gond, úgyhogy csak ritkán találkoznak. Arankanéni néha hallja, hogy a fiúk beszélgetnek az osztálytársaikkal arról, hogy apjuk megint milyen jó volt a meccsen, de Arankanénit sosem érdekelte a foci, meg a gyerekek persze mindíg túloznak, ha az apjukról van szó... Azt tudja, hogy a Kovácsapuka vízvezeték szerelõ, el is kérte már a számát, ha egyszer szükség lenne rá, de még hála az égnek nem volt. Kovács Pista egyetlen ember. Mégis van három ember (és több is persze, mert ezek csak példák) akik olyan módon ismerik, ahogy a másik nem. Ettõl Kovács nem lesz 3 ember, mégis, ha ezeket az embereket összeengednéd, és megtiltanád nekik, hogy neveket mondjanak, nem biztos, hogy rájönnének, hogy ugyanarról az emberrõl beszélnek. Kovács Pista az apuka, a vízvezeték szerelõ, a hátvéd. Három teljesen különbözõ dolog, mégis egyazon ember. Na, ez van a szentháromsággal is. Az atya, a fiú és a szentlélek. Egyek és mégis különbözõek.

a szentháromságban nincs semmi bonyorult, csak mint az már látszik, a legtöbben képtelenek egyszerûen elmagyarázni. Vegyük Kovács Pista 2 gyerekes vizvezeték szerelõt, aki maradék szabadidejében a helyi focicsapatban (Fürgeláb FC)hátvéd. Kovács Pista egyetlen ember, ez tiszta sor. De az nem igaz, hogy mindenki ugyanolyannak ismerné. Gizinéni számára õ Kovács, a vízvezeték szerelõ. Mondta ugyan, hogy vannak gyerekei, de a néni nem apának látja, hanem a kedves embernek, aki mindíg rendesen köszön, gyorsan és jól dolgozik és nem is kér sokat. Ráadásul hétvégén is jön, ha kell. Károlybá, akinek a helyi talponállóban való iszogatáson kívül az egyetlen szenvedélye, a helyi focicsapat a Fürgeláb Fc, ismeri Kovácsot az ördöngõs hátvédet. Szokta ugyan néha látni, hogy Kovács a meccsek végén 2 kisfiúval megy a kocsija felé, gondolja is, hogy biztos a gyerekei, de számára õ Kovács, a hátvéd. Vízvezetéket meg még sosem kellett javíttatnia. Arankanéni a Kovács fiúk (akik ikrek mellesleg) osztályfõnöke. Nagyon kedveli Kovács apukát, aki kedves, segítõkész, meg a fiukkal amúgy sincs sosem komoly gond, úgyhogy csak ritkán találkoznak. Arankanéni néha hallja, hogy a fiúk beszélgetnek az osztálytársaikkal arról, hogy apjuk megint milyen jó volt a meccsen, de Arankanénit sosem érdekelte a foci, meg a gyerekek persze mindíg túloznak, ha az apjukról van szó... Azt tudja, hogy a Kovácsapuka vízvezeték szerelõ, el is kérte már a számát, ha egyszer szükség lenne rá, de még hála az égnek nem volt. Kovács Pista egyetlen ember. Mégis van három ember (és több is persze, mert ezek csak példák) akik olyan módon ismerik, ahogy a másik nem. Ettõl Kovács nem lesz 3 ember, mégis, ha ezeket az embereket összeengednéd, és megtiltanád nekik, hogy neveket mondjanak, nem biztos, hogy rájönnének, hogy ugyanarról az emberrõl beszélnek. Kovács Pista az apuka, a vízvezeték szerelõ, a hátvéd. Három teljesen különbözõ dolog, mégis egyazon ember. Na, ez van a szentháromsággal is. Az atya, a fiú és a szentlélek. Egyek és mégis különbözõek.
Egy van
Szerintem a vízvezeték-szerelõs válasz tökéletes, nem tudom miért pontozták le. Tulajdonképpen ugyanannak az EGY dolognak a különbözõ megtestesülési formái, mint a tyúk, a tojás, meg a rántotta.(a hasonlatot Kornya Zsolttól loptam)
Atya, fiú, szentlélek. Én például kettõt teljesítek ebbõl: Van gyermekem, tehát "atya" (mai szóval apa vagyok), és valakinek én is a fia vagyok. Ha netán megdicsõülnék (erre kevés az esély!) akkor lennék szentlélek is! Az isten is ilyen módon atya, fiú, és szentlélek egyszerre!
a Jézus tanítása szellemének való engedelmességet sokkal fontosabbnak tartom, mint egy késõbb megállapított, egyedül üdvözítõnek kikiáltott hitet az õ természetérõl vagy egy bizonyos egyház tantételérõl. Véglegesen tisztázni kellene, hogy a 4. századtól fokozatosan kialakuló egyházi dogmák elfogadóit, vagy Jézus követõit jelöli-e a keresztény megnevezés. Én Istenhez, Jézus példájának saját életembe való átültetésével törekszem eljutni, azaz Jézus követõje vagyok. Amennyiben a keresztény Jézus-követõt jelent, azok, akik nem hisznek a szentháromságban, attól még keresztények, sõt! De bizonyítsa be akárki, hogy nem! Lepontozni lehet, de ez egy elég sajátos érvelési mód!
Szerintem az a "sõt" nem teljesen illik a képbe. Akik Szentháromságban hisznek, ugyanúgy lehetnek keresztények véleményem szerint (és nincs itt "sõt"). A "végleges tisztázást" pedig én az Úrra bíznám. Hidd el, Õ tisztázni fogja, ahogy megígérte. Tudod, az alázat is a jézusi erények közé tartozik, és meglátásom szerint az egyik legfontosabb erények közül való. Magam is igyekszem gyakorolni (a többi krisztusi erénnyel egyetemben) és meg kell vallanom, hogy nem is olyan egyszerû maradéktalanul megvalósítani. És én most elsõsorban az apró dolgokra gondolok, amiket észre se vesz elsõre az ember. Az írásokban is Jézus példájában lépten nyomon tetten érhetõ a megléte a legapróbb dolgokban is, ha alaposabban vizsgálja az ember (az ilyen jellegû íráselemzéseket nagyon hasznos dolognak tartom). Ha valóban úgy van, ahogy írod, tehát gyakorlod a jézusi mintát, akkor én Krisztus követõnek nevezlek kirekesztés nélkül. Hiszen aki nincs Jézus ellen, az vele van, és én ezt megszívlelendõnek tartom. Én katolikus vagyok. Ezek után hogy te engem minek gondolsz, azt rád bízom. :)
Na most jól összekeveredetek a hozzászólások. :)
Egy pici kiegészítés: "Látom, Jézus istensége megkérdõjelezõdött a topicban, bár itt nem ez a téma." Ezt az elõzõ oldalon írtad, egyik válaszod nyitósoraként. Az elõtte levõ válaszban idézve lett az "Új katolikus Enciklopédia", mely 3 olyan verset említ, ahol a szentháromságban szereplõk mind fel vannak sorolva. Ezek mind ki lettek elemezve. Több ilyen vers pedig nincs a bibliában, csak olyan, ahol Jézus, és az Atya viszonyáról esik szó, és számtalan háromsággal kapcsolatos érvelés "bizonyítéka". Ezért foglalkoztam ezekkel.
Igen, Jehova Tanúi jól ismertek az emberek elõtt, legalábbis külsõleg, mivel ugyanazt teszik, mint az elsõ századi keresztények, tanúskodnak Jézus és a bibliai igazság mellett. Ez a munka, nem engedi meg mondjuk a remete életmódot (anélkül, hogy minõsíteném tevékenységüket, csak hasonlítás kedvéért), így elég gyakran kapcsolatban vagyunk az emberekkel, sõt ha lehet érvelünk az Írásokból, hiszen, erre pont az szólít fel bennünket: pl. Cselekedetek 17:2, 3. Mi nem zárkózunk el senkitõl. (persze, nem a vallásköziségrõl beszélek, mert ennek elutasítása végett, ma az elsõ keresztényeket sem néznék jó szemmel) Hidd el, nincs ebben semmi különös, mert a Biblia sok helyen tartalmaz, józan, racionális érveket, és sok helyen ellentmond a mai vallásos közfelfogásnak! Így természetesen, abban sincs semmi kivetni való, ha egy lehetséges hívõ, nem akar hiszékeny maradni bizonyos kérdésekben, mert ha indoklás nélkül hisz el valamit az biztosan nem Isten dicsõségére lesz, vagy szerinted igen? De nem csak egy lehetséges hívõnek kellene változtatni esetenként az álláspontján, hanem azoknak is, akik õszintén, igazsággal akarják Istent szólgálni. Te sem tagadhatod, hogy errõl is szól a Biblia, rengeteg példa van benne, olyanokról, akik kiigazításokat tettek az életükben, hitükben, még akkor is ha magukban teljesen meg voltak gyõzõdve, hogy jó helyen vannak. Az elsõ keresztények is így lettek keresztények! Vagy Jézus és a tanítványai azt tették talán, ami manapság teljes elvárás annak érdekében, nehogy destruktívnak bélyegezzen akár a "keresztény" világ is, vagyis, mindenkit hagytak a meggyökerezett vallásos hitében? Mert pl. "ebben születtem, ebben is akarok meghalni" - gyakran halljuk, de az kit érdekel, hogy Isten mit akar, milyen imádatot fogad el? Mindent? Ezt sok, magát kereszténynek valló ember sem hiszi, - mondják: "azért biztos nem mindent!" De az emberek mégsem valami szelektívek. Pedig a pontos imádati forma, benne van az Írásokban. Vajon, nem lenne e több szempontból is destruktív az elsõ századi kereszténység ma, ebben a világban, ugyan olyan "szélsõséges szektának" nevezve, mint akár minket? És miért, mert a keresztény erkölcs megváltozott volna? Nem, az nem változott, az állítólagos keresztények változtak! A kereszténység azt állítja, hogy a "szentháromságban" hinni, vagy nem hinni, üdvösség kérdés, éppen ezért jó lelkiismerettel rekesztenek ki pl. minket azok soraiból, akik a "keresztény" tanításokban tekintélynek számítanak. Így, azt gondólják el vagyunk intézve, hát ez megmosolyogtató! Mivel, úgy látom, a fenti érveimre egyetlen értékelhetõ kiigazítás, hozzászólás sem érkezett, még annyit tennék hozzá, hogy a háromság dogmáját akár a katolikus kiadványokból is meg lehetne cáfolni, mint a fenntiekben volt is rá példa. És ez nem azon múlik, hogy hogy te, vagy én, mennyire vagy jártas a héberben, vagy a koiné görögben, mert pont azon tudósok sokasága cáfolja a háromság nem bibliai voltát, akik ezeket betéve tudják. Én is tõlük idéztem, megbízható, pártatlan tudósoktól.. A Biblia nem "relatív igazságokat" tanít - hát, ezt így is lehet, úgy is lehet érteni - alapon. Igen, írtam a közös pontról, bárcsak neked is a Biblia egy közös, biztos pont lenne. Ennek hiányában, nyílván azt hiszel, amit akarsz! Ha a bibliát akárhól is megkérdõjelezed, mert nem tudod igazolni helyességét, már mindegy miben hiszel. (és nem a szó szerinti értelmezés vádjáról beszélek) "Úgy gondolom, hogy sok ilyen "gyanús" Krisztus követõ van még a világon." Vesd össze: Jézus - "széles út, keskeny út". A "minden nincs leírva" érvedre: Én nem azt írtam, hogy mivel a háromság szó, és a konkrét tanítás nincs a bibliában, de azért, ha elég alapos az ember, akkor a sorok között megtalálja, hanem egészen egyszerûen azt, hogy az ÍRÁSOKKAL ELLENTÉTES tanítás, Jézus nem vallotta, hogy az Atyával egyenlõ, de ellenkezõleg nyilatkozott! Ez bizony nagy különbség! A "nõknek nincs lelke". Már az állítás rossz, nem hogy a kérdés! A biblia szerint senkinek sincs "lelke", mert az ember maga a lélek, élõ lélek, vagy holt lélek! De ez ki van tárgyalva az elõzõekben, de ha nem nézel utána pontos helyen nem fogod elhinni. A szellem egy egész más kifejezés, jelentésben nagy eltéréssel, sokan keverik. Ebbõl a bibliai igazság szerint téves következtetéseket vonnak le. Mert, ha meg akarnánk érteni az Írásokat, nem a mi, mai, sokszor nem keresztényi fogalmainkat kellene ráelõltetni az Írásokra! ÉS EZ EGY KULCSMONDAT! "Egyezõséget már az elsõ keresztényeknél se találni, valaki Péterrel, valaki Pállal tartott." Intve lettek erre, hogy ne legyenek ilyen elhajlások. Egyébként a Biblia a szakadásokat elõre jelezte, amik az elsõ századokban be is következtek, de nem helyeselte, így a mai szétforgácsolódott világ sincs elismerve, vagyis biztos nem minden magát kereszténynek valló egyház van Isten elõtt helyeselt állapotban. Akkor mi a ökumenizmus? Egyébként NEM minõsítettelek téged sem, mást sem. Igen, arról kellene ismerni a keresztényeket, hogy szeretet van köztük, de egy ilyen levél vajon, szeretetellenes? Szerintem, ez sokkal elfogadhatóbb, mint sok más "érvelési" mód!
És a másik kérdés alatt kellene elemezni, melyet viszont én nyitottam.
Kedves elõttem szóló! A lélek halhatatlansággal kapcsolatban arra szeretnélek kérni, hogy figyelmesen olvasd el az oldal tetején lévõ 'szellem' és 'lélek' bibliai definícióját! Nem olyan bonyolult, de a két szó között lényeges jelentésbeni különbség van. És ha hiszitek, ha nem egyes bibliafordítók sokszor következetlen módon össze keverik. A Károli is! De vajon az ember az élõ lélek, valamennyi élettevékenységével és képességével együt, vagy a testi mûködésétõl független, különálló lelke van? Vajon maga az ember a lélek, vagy van lelke? (Ne keverjétek össze a 'szellemmel') Most telóról írók, majd este folytatom. Ezékiel 18:4
Látom, Jézus istensége megkérdõjelezõdött a topicban, bár itt nem ez a téma. Azért egy kis segítség: Jézus mondja (Jn5, 23): "Aki nem tiszteli a Fiút, az Atyát sem tiszteli, aki õt küldte." Márpedig ha nem Istenként tiszteled Jézust, bizony az Atyát se Istenként tiszteled. Ez pedig nem ugyanaz a tisztelet, mint a szülõi tisztelet. Mert ha a szülõket tiszteled, hosszú életû leszel a földön. De ha az Istent tiszteled, örök életed lesz a mennyben. És aki Jézusnak hisz, annak bizony örök élete van (Jn5, 24): "Bizony, bizony mondom nektek: aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van." Hallottunk már olyan teremtményrõl (akár angyalról is), akinek élete van önmagában? Bizony nem. Hiszen Isten éltet mindenkit! Mégis mit mond Jézus (Jn5, 26): "Mert amint az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában." Péter pedíg így tesz tanúságot (ApCsel2, 36): "Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette õt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!" Jézus bizony Isten Fia, a Fiú, aki valóságos Isten és valóságos ember volt. És végtelen szeretetével és alázatosságával hasonlóvá lett hozzánk a bûnt kivéve (Zsid4, 15): "Mert nem olyan fõpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bûnt kivéve." és (Zsid7, 28): "A törvény ugyanis gyarló embereket rendel papokká; az eskü szava pedig, amely a törvény után jött, az örökké tökéletes Fiút {Zsolt 2, 7; 110, 4}." Az Isten szeretete sokkal nagyobb annál, mint amit fel tudnánk fogni. Bátran nyissuk ki a szívünket és hagyjuk, hogy a Lélek tanítson bennünket!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a részletes válaszokat.
még egy kis Szentháromság. :) Szerintem Jézus szavai egyértelmûek (Mt 28, 18-20): "Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg õket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg õket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!" Márpedig Jézus maga mondja a gonosznak (Mt4, 10): "Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj« {MTörv 5, 9; 6, 13}." Akkor hogy van az, hogy arra kér, az Õ parancsait tartsuk meg? Egyértelmû, azért, mert Õ és az Atyaisten valóban egyek. És a keresztelés Atya és Fiú és Szentlélek nevében történik. Ez nem három aspektus. Három személy, akiknek a nevében keresztelünk. A lélek halandóságáról pedig annyit, hogy nem lényegbevágó szerintem, hogy a lélek elpusztítható-e (bár én a halhatatlanság mellett vagyok), hanem a lényeg az, hogy ha Jézusban hiszünk, örökké élünk (Jn3, 16): "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki õbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Jézus pedig ezt mondja (Jel1, 17-18): "Ne félj! Én vagyok az elsõ és az utolsó {Iz 44, 2.6}, az élõ, bár halott voltam; de íme élek örökkön-örökké; nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai."
Nem olyan bonyolult dolog megérteni:-) Már a görögöknél is voltak i/Istenek, fõi/Istenek és féli/Istenek is. Nos a keresztényeknél vannak harmadolt i/Istenek is. Avagy három az egyben i/Istenek, mint az összetett hajsamponoknál, vagy fogrkémeknél.
"...valakinek én is a fia vagyok." Tehát akkor Istent is teremtették?
Nem állt szándékomban megbántani, ne haragudj! Neked is sok sikert! :)


Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Tudnátok válaszolni erre a két bibliai ellentmondásra?

"Ennekokáért Mikálnak, Saul leányának nem lőn soha gyermeke, az ő halálának napjáig." 2 Sám 6:23

"De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát, kiket Saulnak szült vala, Armónit és Méfibósetet, és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, Adrielnek, a Méholátból valónak." 2 Sám 21:8

Mikálnak nem voltak gyermekei, a 2 Sám 21:8-ban Saul másik lánya Méráb kellene, hogy szerepeljen (ld. 1 Sám 18:19-et).

És a gadarénus megszállott esete. Egyedül volt a megszállott, vagy pedig ketten voltak (Mt 8:28, Mk 5:2)?

2

Mit gondoltok erről a cikkről?

http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/02/ki-lesz-petrus-roma..

Ti örülnétek, ha valóban eljönne a Katolikus Egyház vége?

12

Mi Názáreti Jézusz valódi szerepe az egész emberiség történetében?

8

Miért van az, hogyha isten kerül szóba, akkor az egyik fél a maga vallását képviselő egyén idézetekkel (Jób xy -adik levele), meg hosszú kifejtésekkel jön, de a való életben meg még egyikük se találkozott istennel?

17

Szeretném élvesetes vallási vitákban megvédeni a hitemet, mint ahogy keresztény barátaim is teszik itt nap mint nap, de a természeti vallásokat senki sem illeti kritikákkal. Miért?

18

"Kedves " Hovind hívők, illetve más kreacionista irányzatokat követők. Válaszolnátok néhány kérdésre?

Ti állandóan azért kardoskodtok hogy az elméleteteket kezeljék tudományosan elfogadott,korrekt és versenyképes elméletként.

Nos,ha tényleg ezt akarjátok,akkor leszek egyedüli ateistaként az oldal történelmében,aki erre kísérletet tesz.

Remélem tisztában vagytok vele hogy a tudományOs elméleteket tesztelsnek és kísérleteknek kell alávetni,valamint a többi tudományos elmélettel kell versenybe állítani,melyik a legjobban igazodó a bizonyítékokhoz és melyikben van kevesebb találgatás.

És csupán 6 egyszerű kérdést tennék fel amit egy versenyképes elméletnek el kell tudnnia hárítania.

Nos,a kérdések a következők:

1.)Ha volt özönvíz hol van a rengeteg üledék?Egy év szerintem elég idő ahhoz hogy csak egy rétegnyi üledék keletkezen.Tehát hol van az a mindenhol megtalálható üledékes kőzetréteg,ami mindenhol egybefügg.Valamint ha képződött is ilyen réteg akkor hogy lehetnek üledék mentes csupasz ősföldek?

2.)Ismét geológia.Ha a hegységek órák leforgása alatt keletkeztek,akkor nem szabadna gránitból áló hegységeknek létezniük.A gránit ugyanis a Föld mélyén keletkezik és igazán hoszú idő alatt.Ez aból következik hogy a gránit szerkezete eltér a többi vulkanikus kőzetétől.A gránitban ugyanis igencsak nagy kristályok láthatóak.Ezek a kristályok egy bazaltban például nem láthatóak,mert a bazalt mikor a felszínen gyorsan folyt és gyorsan szilárdult meg,nem volt a kristályokna elég idejük a növekedésre.A gyorsan folyó bazalt a gyors megszilárdulás hatására nem növeszt nagy kristályokat.A gránit viszont elég időt tölt a mélyben és így bene nőhetnek a kristályok.Szóval mivel magyarázátok mondjuk a Velencei-hegység létét?

3.)Mivel magyarázzátok hogy a vizi őslények is kihaltak ?És ne hozakodjatok elő Nessi vel.A bizonyítékok a létére egyenlők a nullával.Tehát hova tőnt mondjuk a plesioSaurus,az ophtalmosaurus,a liopleurodon és még néhányany.

4.)A radiometrikus kormeghatározásnak miért nincs jelentősége?A trícium segítségével évre pontosan határozták meg borok palackozási korát.Ha tudtok tudományosan elfogadható oldalt linkelni akor jöhet (tehát ne index,meg origó legyen)

5.)Azt mondjátok hogy a dinoszauruszok fosszíliái az özönvízkor képződtek.Nos tisztában vagytok a saját állításaitokkal?Azt állítotátok hogy a Grand kanyont egy özönvíz vájta ki.Nos ha egy kanyont ki tud vájni,akkor azokat a lábnyomokat a puha homokba,iszapba,sárba nyomódva nem mosta volna el?

6.)Azt mondjátok hogy a lemeztektonikát az özönvíz indította el,mely a Föld bűntől való megtisztításáért volt.Na akkor kérdezem:Az Ion meg a marson is laknak?Mivel ezen a két égitesten is felfedezhető a lemeztektonika jele.(A Marson már nincs)

Ha csak egy kicsi hiteleséget szeretnétek a tudomány felől ,akkor válaszoljatok.

17/f

141

Hogy magyarázható, hogy a szemitizmust megtapsoljuk, az antiszemitizmust pedig kővel dobáljuk?

10

Keresztények, ha Isten nem fél semmitől, miért ítélkezik?

33

Hívők, feltettétek már magatoknak valaha ezt a kérdést?

Azért hiszek Istenben, mert nem értem az evolúciót?

26

Ha Isten szeretetből teremtett mindent, akkor miért vannak ragadozó állatok, amik bántanak másokat?

27

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!