Találatok a következő kifejezésre: A keresztény egy isten van, vagy (1 db)

A keresztény vallásban egy isten van, vagy pedig három?

Nem értem,hogy lehet egy személy három is,és forditva.

Legjobb válasz: a szentháromságban nincs semmi bonyorult, csak mint az már látszik, a legtöbben képtelenek egyszerûen elmagyarázni. Vegyük Kovács Pista 2 gyerekes vizvezeték szerelõt, aki maradék szabadidejében a helyi focicsapatban (Fürgeláb FC)hátvéd. Kovács Pista egyetlen ember, ez tiszta sor. De az nem igaz, hogy mindenki ugyanolyannak ismerné. Gizinéni számára õ Kovács, a vízvezeték szerelõ. Mondta ugyan, hogy vannak gyerekei, de a néni nem apának látja, hanem a kedves embernek, aki mindíg rendesen köszön, gyorsan és jól dolgozik és nem is kér sokat. Ráadásul hétvégén is jön, ha kell. Károlybá, akinek a helyi talponállóban való iszogatáson kívül az egyetlen szenvedélye, a helyi focicsapat a Fürgeláb Fc, ismeri Kovácsot az ördöngõs hátvédet. Szokta ugyan néha látni, hogy Kovács a meccsek végén 2 kisfiúval megy a kocsija felé, gondolja is, hogy biztos a gyerekei, de számára õ Kovács, a hátvéd. Vízvezetéket meg még sosem kellett javíttatnia. Arankanéni a Kovács fiúk (akik ikrek mellesleg) osztályfõnöke. Nagyon kedveli Kovács apukát, aki kedves, segítõkész, meg a fiukkal amúgy sincs sosem komoly gond, úgyhogy csak ritkán találkoznak. Arankanéni néha hallja, hogy a fiúk beszélgetnek az osztálytársaikkal arról, hogy apjuk megint milyen jó volt a meccsen, de Arankanénit sosem érdekelte a foci, meg a gyerekek persze mindíg túloznak, ha az apjukról van szó... Azt tudja, hogy a Kovácsapuka vízvezeték szerelõ, el is kérte már a számát, ha egyszer szükség lenne rá, de még hála az égnek nem volt. Kovács Pista egyetlen ember. Mégis van három ember (és több is persze, mert ezek csak példák) akik olyan módon ismerik, ahogy a másik nem. Ettõl Kovács nem lesz 3 ember, mégis, ha ezeket az embereket összeengednéd, és megtiltanád nekik, hogy neveket mondjanak, nem biztos, hogy rájönnének, hogy ugyanarról az emberrõl beszélnek. Kovács Pista az apuka, a vízvezeték szerelõ, a hátvéd. Három teljesen különbözõ dolog, mégis egyazon ember. Na, ez van a szentháromsággal is. Az atya, a fiú és a szentlélek. Egyek és mégis különbözõek.

a szentháromságban nincs semmi bonyorult, csak mint az már látszik, a legtöbben képtelenek egyszerûen elmagyarázni. Vegyük Kovács Pista 2 gyerekes vizvezeték szerelõt, aki maradék szabadidejében a helyi focicsapatban (Fürgeláb FC)hátvéd. Kovács Pista egyetlen ember, ez tiszta sor. De az nem igaz, hogy mindenki ugyanolyannak ismerné. Gizinéni számára õ Kovács, a vízvezeték szerelõ. Mondta ugyan, hogy vannak gyerekei, de a néni nem apának látja, hanem a kedves embernek, aki mindíg rendesen köszön, gyorsan és jól dolgozik és nem is kér sokat. Ráadásul hétvégén is jön, ha kell. Károlybá, akinek a helyi talponállóban való iszogatáson kívül az egyetlen szenvedélye, a helyi focicsapat a Fürgeláb Fc, ismeri Kovácsot az ördöngõs hátvédet. Szokta ugyan néha látni, hogy Kovács a meccsek végén 2 kisfiúval megy a kocsija felé, gondolja is, hogy biztos a gyerekei, de számára õ Kovács, a hátvéd. Vízvezetéket meg még sosem kellett javíttatnia. Arankanéni a Kovács fiúk (akik ikrek mellesleg) osztályfõnöke. Nagyon kedveli Kovács apukát, aki kedves, segítõkész, meg a fiukkal amúgy sincs sosem komoly gond, úgyhogy csak ritkán találkoznak. Arankanéni néha hallja, hogy a fiúk beszélgetnek az osztálytársaikkal arról, hogy apjuk megint milyen jó volt a meccsen, de Arankanénit sosem érdekelte a foci, meg a gyerekek persze mindíg túloznak, ha az apjukról van szó... Azt tudja, hogy a Kovácsapuka vízvezeték szerelõ, el is kérte már a számát, ha egyszer szükség lenne rá, de még hála az égnek nem volt. Kovács Pista egyetlen ember. Mégis van három ember (és több is persze, mert ezek csak példák) akik olyan módon ismerik, ahogy a másik nem. Ettõl Kovács nem lesz 3 ember, mégis, ha ezeket az embereket összeengednéd, és megtiltanád nekik, hogy neveket mondjanak, nem biztos, hogy rájönnének, hogy ugyanarról az emberrõl beszélnek. Kovács Pista az apuka, a vízvezeték szerelõ, a hátvéd. Három teljesen különbözõ dolog, mégis egyazon ember. Na, ez van a szentháromsággal is. Az atya, a fiú és a szentlélek. Egyek és mégis különbözõek.
Egy van
Szerintem a vízvezeték-szerelõs válasz tökéletes, nem tudom miért pontozták le. Tulajdonképpen ugyanannak az EGY dolognak a különbözõ megtestesülési formái, mint a tyúk, a tojás, meg a rántotta.(a hasonlatot Kornya Zsolttól loptam)
Atya, fiú, szentlélek. Én például kettõt teljesítek ebbõl: Van gyermekem, tehát "atya" (mai szóval apa vagyok), és valakinek én is a fia vagyok. Ha netán megdicsõülnék (erre kevés az esély!) akkor lennék szentlélek is! Az isten is ilyen módon atya, fiú, és szentlélek egyszerre!
a Jézus tanítása szellemének való engedelmességet sokkal fontosabbnak tartom, mint egy késõbb megállapított, egyedül üdvözítõnek kikiáltott hitet az õ természetérõl vagy egy bizonyos egyház tantételérõl. Véglegesen tisztázni kellene, hogy a 4. századtól fokozatosan kialakuló egyházi dogmák elfogadóit, vagy Jézus követõit jelöli-e a keresztény megnevezés. Én Istenhez, Jézus példájának saját életembe való átültetésével törekszem eljutni, azaz Jézus követõje vagyok. Amennyiben a keresztény Jézus-követõt jelent, azok, akik nem hisznek a szentháromságban, attól még keresztények, sõt! De bizonyítsa be akárki, hogy nem! Lepontozni lehet, de ez egy elég sajátos érvelési mód!
Szerintem az a "sõt" nem teljesen illik a képbe. Akik Szentháromságban hisznek, ugyanúgy lehetnek keresztények véleményem szerint (és nincs itt "sõt"). A "végleges tisztázást" pedig én az Úrra bíznám. Hidd el, Õ tisztázni fogja, ahogy megígérte. Tudod, az alázat is a jézusi erények közé tartozik, és meglátásom szerint az egyik legfontosabb erények közül való. Magam is igyekszem gyakorolni (a többi krisztusi erénnyel egyetemben) és meg kell vallanom, hogy nem is olyan egyszerû maradéktalanul megvalósítani. És én most elsõsorban az apró dolgokra gondolok, amiket észre se vesz elsõre az ember. Az írásokban is Jézus példájában lépten nyomon tetten érhetõ a megléte a legapróbb dolgokban is, ha alaposabban vizsgálja az ember (az ilyen jellegû íráselemzéseket nagyon hasznos dolognak tartom). Ha valóban úgy van, ahogy írod, tehát gyakorlod a jézusi mintát, akkor én Krisztus követõnek nevezlek kirekesztés nélkül. Hiszen aki nincs Jézus ellen, az vele van, és én ezt megszívlelendõnek tartom. Én katolikus vagyok. Ezek után hogy te engem minek gondolsz, azt rád bízom. :)
Na most jól összekeveredetek a hozzászólások. :)
Egy pici kiegészítés: "Látom, Jézus istensége megkérdõjelezõdött a topicban, bár itt nem ez a téma." Ezt az elõzõ oldalon írtad, egyik válaszod nyitósoraként. Az elõtte levõ válaszban idézve lett az "Új katolikus Enciklopédia", mely 3 olyan verset említ, ahol a szentháromságban szereplõk mind fel vannak sorolva. Ezek mind ki lettek elemezve. Több ilyen vers pedig nincs a bibliában, csak olyan, ahol Jézus, és az Atya viszonyáról esik szó, és számtalan háromsággal kapcsolatos érvelés "bizonyítéka". Ezért foglalkoztam ezekkel.
Igen, Jehova Tanúi jól ismertek az emberek elõtt, legalábbis külsõleg, mivel ugyanazt teszik, mint az elsõ századi keresztények, tanúskodnak Jézus és a bibliai igazság mellett. Ez a munka, nem engedi meg mondjuk a remete életmódot (anélkül, hogy minõsíteném tevékenységüket, csak hasonlítás kedvéért), így elég gyakran kapcsolatban vagyunk az emberekkel, sõt ha lehet érvelünk az Írásokból, hiszen, erre pont az szólít fel bennünket: pl. Cselekedetek 17:2, 3. Mi nem zárkózunk el senkitõl. (persze, nem a vallásköziségrõl beszélek, mert ennek elutasítása végett, ma az elsõ keresztényeket sem néznék jó szemmel) Hidd el, nincs ebben semmi különös, mert a Biblia sok helyen tartalmaz, józan, racionális érveket, és sok helyen ellentmond a mai vallásos közfelfogásnak! Így természetesen, abban sincs semmi kivetni való, ha egy lehetséges hívõ, nem akar hiszékeny maradni bizonyos kérdésekben, mert ha indoklás nélkül hisz el valamit az biztosan nem Isten dicsõségére lesz, vagy szerinted igen? De nem csak egy lehetséges hívõnek kellene változtatni esetenként az álláspontján, hanem azoknak is, akik õszintén, igazsággal akarják Istent szólgálni. Te sem tagadhatod, hogy errõl is szól a Biblia, rengeteg példa van benne, olyanokról, akik kiigazításokat tettek az életükben, hitükben, még akkor is ha magukban teljesen meg voltak gyõzõdve, hogy jó helyen vannak. Az elsõ keresztények is így lettek keresztények! Vagy Jézus és a tanítványai azt tették talán, ami manapság teljes elvárás annak érdekében, nehogy destruktívnak bélyegezzen akár a "keresztény" világ is, vagyis, mindenkit hagytak a meggyökerezett vallásos hitében? Mert pl. "ebben születtem, ebben is akarok meghalni" - gyakran halljuk, de az kit érdekel, hogy Isten mit akar, milyen imádatot fogad el? Mindent? Ezt sok, magát kereszténynek valló ember sem hiszi, - mondják: "azért biztos nem mindent!" De az emberek mégsem valami szelektívek. Pedig a pontos imádati forma, benne van az Írásokban. Vajon, nem lenne e több szempontból is destruktív az elsõ századi kereszténység ma, ebben a világban, ugyan olyan "szélsõséges szektának" nevezve, mint akár minket? És miért, mert a keresztény erkölcs megváltozott volna? Nem, az nem változott, az állítólagos keresztények változtak! A kereszténység azt állítja, hogy a "szentháromságban" hinni, vagy nem hinni, üdvösség kérdés, éppen ezért jó lelkiismerettel rekesztenek ki pl. minket azok soraiból, akik a "keresztény" tanításokban tekintélynek számítanak. Így, azt gondólják el vagyunk intézve, hát ez megmosolyogtató! Mivel, úgy látom, a fenti érveimre egyetlen értékelhetõ kiigazítás, hozzászólás sem érkezett, még annyit tennék hozzá, hogy a háromság dogmáját akár a katolikus kiadványokból is meg lehetne cáfolni, mint a fenntiekben volt is rá példa. És ez nem azon múlik, hogy hogy te, vagy én, mennyire vagy jártas a héberben, vagy a koiné görögben, mert pont azon tudósok sokasága cáfolja a háromság nem bibliai voltát, akik ezeket betéve tudják. Én is tõlük idéztem, megbízható, pártatlan tudósoktól.. A Biblia nem "relatív igazságokat" tanít - hát, ezt így is lehet, úgy is lehet érteni - alapon. Igen, írtam a közös pontról, bárcsak neked is a Biblia egy közös, biztos pont lenne. Ennek hiányában, nyílván azt hiszel, amit akarsz! Ha a bibliát akárhól is megkérdõjelezed, mert nem tudod igazolni helyességét, már mindegy miben hiszel. (és nem a szó szerinti értelmezés vádjáról beszélek) "Úgy gondolom, hogy sok ilyen "gyanús" Krisztus követõ van még a világon." Vesd össze: Jézus - "széles út, keskeny út". A "minden nincs leírva" érvedre: Én nem azt írtam, hogy mivel a háromság szó, és a konkrét tanítás nincs a bibliában, de azért, ha elég alapos az ember, akkor a sorok között megtalálja, hanem egészen egyszerûen azt, hogy az ÍRÁSOKKAL ELLENTÉTES tanítás, Jézus nem vallotta, hogy az Atyával egyenlõ, de ellenkezõleg nyilatkozott! Ez bizony nagy különbség! A "nõknek nincs lelke". Már az állítás rossz, nem hogy a kérdés! A biblia szerint senkinek sincs "lelke", mert az ember maga a lélek, élõ lélek, vagy holt lélek! De ez ki van tárgyalva az elõzõekben, de ha nem nézel utána pontos helyen nem fogod elhinni. A szellem egy egész más kifejezés, jelentésben nagy eltéréssel, sokan keverik. Ebbõl a bibliai igazság szerint téves következtetéseket vonnak le. Mert, ha meg akarnánk érteni az Írásokat, nem a mi, mai, sokszor nem keresztényi fogalmainkat kellene ráelõltetni az Írásokra! ÉS EZ EGY KULCSMONDAT! "Egyezõséget már az elsõ keresztényeknél se találni, valaki Péterrel, valaki Pállal tartott." Intve lettek erre, hogy ne legyenek ilyen elhajlások. Egyébként a Biblia a szakadásokat elõre jelezte, amik az elsõ századokban be is következtek, de nem helyeselte, így a mai szétforgácsolódott világ sincs elismerve, vagyis biztos nem minden magát kereszténynek valló egyház van Isten elõtt helyeselt állapotban. Akkor mi a ökumenizmus? Egyébként NEM minõsítettelek téged sem, mást sem. Igen, arról kellene ismerni a keresztényeket, hogy szeretet van köztük, de egy ilyen levél vajon, szeretetellenes? Szerintem, ez sokkal elfogadhatóbb, mint sok más "érvelési" mód!
És a másik kérdés alatt kellene elemezni, melyet viszont én nyitottam.
Kedves elõttem szóló! A lélek halhatatlansággal kapcsolatban arra szeretnélek kérni, hogy figyelmesen olvasd el az oldal tetején lévõ 'szellem' és 'lélek' bibliai definícióját! Nem olyan bonyolult, de a két szó között lényeges jelentésbeni különbség van. És ha hiszitek, ha nem egyes bibliafordítók sokszor következetlen módon össze keverik. A Károli is! De vajon az ember az élõ lélek, valamennyi élettevékenységével és képességével együt, vagy a testi mûködésétõl független, különálló lelke van? Vajon maga az ember a lélek, vagy van lelke? (Ne keverjétek össze a 'szellemmel') Most telóról írók, majd este folytatom. Ezékiel 18:4
Látom, Jézus istensége megkérdõjelezõdött a topicban, bár itt nem ez a téma. Azért egy kis segítség: Jézus mondja (Jn5, 23): "Aki nem tiszteli a Fiút, az Atyát sem tiszteli, aki õt küldte." Márpedig ha nem Istenként tiszteled Jézust, bizony az Atyát se Istenként tiszteled. Ez pedig nem ugyanaz a tisztelet, mint a szülõi tisztelet. Mert ha a szülõket tiszteled, hosszú életû leszel a földön. De ha az Istent tiszteled, örök életed lesz a mennyben. És aki Jézusnak hisz, annak bizony örök élete van (Jn5, 24): "Bizony, bizony mondom nektek: aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van." Hallottunk már olyan teremtményrõl (akár angyalról is), akinek élete van önmagában? Bizony nem. Hiszen Isten éltet mindenkit! Mégis mit mond Jézus (Jn5, 26): "Mert amint az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában." Péter pedíg így tesz tanúságot (ApCsel2, 36): "Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette õt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!" Jézus bizony Isten Fia, a Fiú, aki valóságos Isten és valóságos ember volt. És végtelen szeretetével és alázatosságával hasonlóvá lett hozzánk a bûnt kivéve (Zsid4, 15): "Mert nem olyan fõpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bûnt kivéve." és (Zsid7, 28): "A törvény ugyanis gyarló embereket rendel papokká; az eskü szava pedig, amely a törvény után jött, az örökké tökéletes Fiút {Zsolt 2, 7; 110, 4}." Az Isten szeretete sokkal nagyobb annál, mint amit fel tudnánk fogni. Bátran nyissuk ki a szívünket és hagyjuk, hogy a Lélek tanítson bennünket!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a részletes válaszokat.
még egy kis Szentháromság. :) Szerintem Jézus szavai egyértelmûek (Mt 28, 18-20): "Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg õket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg õket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!" Márpedig Jézus maga mondja a gonosznak (Mt4, 10): "Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj« {MTörv 5, 9; 6, 13}." Akkor hogy van az, hogy arra kér, az Õ parancsait tartsuk meg? Egyértelmû, azért, mert Õ és az Atyaisten valóban egyek. És a keresztelés Atya és Fiú és Szentlélek nevében történik. Ez nem három aspektus. Három személy, akiknek a nevében keresztelünk. A lélek halandóságáról pedig annyit, hogy nem lényegbevágó szerintem, hogy a lélek elpusztítható-e (bár én a halhatatlanság mellett vagyok), hanem a lényeg az, hogy ha Jézusban hiszünk, örökké élünk (Jn3, 16): "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki õbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Jézus pedig ezt mondja (Jel1, 17-18): "Ne félj! Én vagyok az elsõ és az utolsó {Iz 44, 2.6}, az élõ, bár halott voltam; de íme élek örökkön-örökké; nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai."
Nem olyan bonyolult dolog megérteni:-) Már a görögöknél is voltak i/Istenek, fõi/Istenek és féli/Istenek is. Nos a keresztényeknél vannak harmadolt i/Istenek is. Avagy három az egyben i/Istenek, mint az összetett hajsamponoknál, vagy fogrkémeknél.
"...valakinek én is a fia vagyok." Tehát akkor Istent is teremtették?
Nem állt szándékomban megbántani, ne haragudj! Neked is sok sikert! :)

Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Miért nem érti meg az anyám hogy engem a vallás nem érdekel? Anyám vallásos, katolikus mert az anyja erre nevelte. De az ő anyja a 20. század elején született, és még a boszorkányságban is hitt.

Anyám 60 éves de ahhoz képest 1 modern nő,hosszú haja van,festi magát,mostani pop zenéket halgat amik a rádióban mennek,többet néz TVt mint én. De ha vallásról van szó akkor köti az ebet a karóhoz. Sohasem éreztem magamat nagyon vallásosnak. Jézusban még úgy-ahogy hiszek,de sztm csak simán 1 jó EMBER volt,és sajnálom hogy megölték,de abban az időben a brutális kivégzések napi renden mentek,az emberek úgy nézték a kivégzéseget mint most a TVben a maricsujt. Úgy gondolom h isten nem várja el hogy templomba menyjünk meg hogy betanult mondókákat (imákat) mondjunk neki,mert isten nem ember. Valahogy istent a természettel meg az űrrel tudnám azonostitani,és ezzel nem vagyok egyedül,hallottam már a panteizmusról. Na de ne filozofáljak,térjek a lényegre. Nem értem miért kellene templomba járnom,sztm ettől én még nem leszek jobb ember,sőtt amikor látom azt a sok 2szinu szentfazekat akik pletykálni mennek a templomba elkap a hányinger. Az egyházról meg szintén megvan a véleményem. Ha annyira jók miért nem adják a pénzt az éhező gyerekeknek pl.? Ok,nekik is élni kell valamiből,de ki mondta h luxusban éljenek? Minek a sok arany giccs a templomokba? Én ezt olyan fölöslegesnek találom. A mostani pápa még elég szimpi nekem mert legalább ki mer menni az emberek közé. De amikor az egyház ugat az abortusz ellen az is kiboritt. Igaz nem kellene a gyerekeket megcsinálni ha nem kellenek,de ha már megcsinálták és vmi alkoholista brutális szülőkhöz vagy pedofil nevelőkhöz kerülne akkor inkább ne szülessen meg. Nyomorba gyereket szülni? Minek? Azért hogy a pedofil papoknak esetleg majd legyen kit [email protected]? Ok nem azt mondom h minden pap pedofil,vannak normális papok is,de amennyi botrány volt már,nekem már mindenki gyanús. És ha ezt mindet elmondom anyámnak megsértődik és próbálja a saját véleményét rámtukmálni. Persze sikertelenül. 16 évesen rákényszeritett hogy menyjek bérmálkozni, sztm az is 1 fölösleges idő pazarlás volt. Inkább aludhattam volna az alatt az idő alatt,és akkor mindenki játszotta a szentet bérmálkozáson,olyanok is akik hittanórán pornót néztek a telefonjukról a templomban. Igen ilyen okos gyerekek nőnek manapság,ökörpalánták. Anyámmal meg ha elmegyek templomba mindig azzal jön h vannak ott fiatalok is. Persze olyan fiatalok akiket rákényszeritenek. Sztm az egész vallást az uralkodók találták ki hogy az embereket sakkban tartsák valamivel,ha valaki nem tartotta be akkor ment a mágián égetés. A sok birka meg még mindig nyalja az egyház seggét mert olyanok mint a majmok. Volt 5 majom 1 ketrecbe, a létra tetején ott voltak a banánok. Amikor az 1ik majom fel akart menni érte akkor leöntötték őket vizzel. Ezt a majmok megszokták és mindig megverték azt aki felmászot a létrára. Aztan kicsereltek 1 majmot,azt is megverte a többi,majd kicserélték fokozatosan az összes majmot,és ha vmelyik fel akart menni a létrán azt a többi megverte,de azt se tudták már hogy miért. Na én sztm igy volt ez a vallással is. Ezt már elmondtam az anyámnak és nézett rám mint 1 idiótára. Engem nem zavar h ő vallásos,csak engem ne kényszeritsen rá. Nem tehetek róla h saját filozófiám van róla és nem tudok hinni az egyházban.

8

Ha a Biblia említést tenne mondjuk a transzformátorról, és mondjuk helytelent, akkor az összes elektromos mérnököt is ugyanúgy fikáznák mint az evolúcióbiológusokat?

Elgondolkodtam rajta hogy az összes tudományágat ami nem egyezik a biblia álláspontjával ,hogy utálják és megvetik a keresztények.A biológiában az evolúcióbiológia nem egyezik a teremtéses dologgal,ezért utálják.
A fizikában az elméleti fizika nem egyezik a a Biblia álláspontjával,ezért utálják.
A csillagászatban gyakorlatilag semmi nem egyezik a Bibliában leírottakkal (max hogy vannak csillagok) ezért utálják.
A geológiában a rétegtant és a kormeghatározást nem egyeztetik a Bibliával,ezért utálják.De a lista hosszú.
Látható hogy minden ami kicsit is ellene megy a Biblia egy versének is,már megvetésben részesül.

Ezek után már örülök hogy a Biblia nem ír egy szót se az elektromosságtanról,mert mi van ha azzal nem egyezne a mai tudomány?Például írná hogy "és isten teremté a részecskéket (töltés szerint) és minden részecske (töltése szerint) a saját nemét vonzá.És látá Isten hogy jó"

Na tudjuk hogy a részecskék pont hogy nem a velük megegyező töltésűeket vonzzák.Ha lenne egy ilyen vers a Bibliában,akkor az összes transzformátort,generátort,és áramkört valamint erőművet máglyára vetnének,az elektromosmérnököket meg bebörtönöznék?Hisz Istennel ellentétesben hisznek.

6

Miért nem tesz említést a Biblia a dinoszauruszokról?

36

Csak engem bosszantanak ennyire a Jehova tanui?

Ha azt mondom hogy nem vagyok kivancsi az ök vallasukra,nem èrtik meg,ès csakazèrt is mondjàk a magukèt!Probàlok udvarias lenni,de nem hasznal,muszàly vagyok mèrgesebben beszèlni! Valami jo tipp? Ti hogy reagàltok ha nem tàgìtanak?

22

Mit tehetek ha egy muszlim kipécézett magának? (leírás lejjebb)

Németországba járok suliba és olyan az osztályunk hogy 3 keresztény van és legalább 20 muszlim. Ezzel még nem volt sohasem baj. Legjobb barátaim mind muszlimok és soha nem volt vele bajuk hogy keresztény vagyok. De egynek nagyon szemet szúrt és nagyon agresszív meg azt hiszi hogy ő az isten. Ha meg a tanár észreveszi azt mondja hogy ő muszlim. És?? akkor ez feljogosítja rá? Hozzá sem érek mert ha megütném az lenne hogy a vallása miatt tettem, miközben ezt inkább ő teszi velem a vallásom miatt. Csak annyit modntam neki hogy ne vergődjön ha nem akar visszatakarodni a saját országába. Elvégre nem unió tagokat jobban visszaküldenek ha vergődnek meg sok a gond velük. !Pláne! hogy ő jött egy keresztény országba. Ha baja van a keresztényekkel akkor nemtudom mit keres itt.

11

Tudnátok segíteni? Nem a hívők válaszát szeretném. És bocsi a helyesírásért de Szlovákiai vagyok

Meg próbálom rövidre fogni :)

18 éves szlovákiai srác vagyok. 14 éves koromban tértem meg :) Nagyon tetszett mert igazán euforikus volt és esténként imádkozás közben hatalmas békességet éreztem :) De észrevettem , hogy a Biblia nem lehet Isteni eredetü mert tele van hibákkal és fel oldhatatlan ellentmondásokkal :) És ha imádkozok valamiért akkor arra 0 % esély van , hogy megkapom :) Ateista lettem :) De sokszor azon gondolkozok , hogy mi van ha mégis van Isten :) És akkor szarban vagyok :) Tudom , hogy nincs de folyamatosan elő jön. 4 évig hívő voltam :) És nagyon - nagyon buzgó hívő voltam :) Barátaim nem tudnak erről , hogy az voltam mert titokban tartottam :D Sosem mertem megvallani a hitemet :) Mivel tudtam , hogy tele van hibákkal :) Hol találok segítséget evvel kapcsolatban ? :D De napról napra kezd jobb lenni :) talán tényleg az idő minden sebet begyógyít :)

További szép napot :)

15

Akik elfogadják a tudományt és annak tényeit, elméleteit, de a teremtőt is, azok hogy csinálják?

Én most gondolkodtam el rajta egy jó 20-30 percet,és sehogy se tudom elképzelni hogy akkor hol kezdődne az egyik (a tudatlan természeti törvények) és hol a másik (egy minden fölött álló lény).Nem tudnám a világtörténelmet se összerakni?Nem tudnám hogy akkor most mi értendő szimbolikusan akármelyik szent könyvből (már ha egyáltalán valamelyik könyvben leírt istenséget követjük.Egyéni istenképpel rendelkezőket is kérdezem) és mi komoly?Mettől meddig hinném el amit olvasok a szent iratokban és mettől meddig kurdítanám meg akár a vallásos sztorit akár a tudományos sztorit.Bár lehet hogy esélyem sincs rájönni mert én a tudományt fogadom el.Na mindegy,akik megosztottak (tehát nem fogadják el egyiket se teljesen) azoktól várom a választ.

21

Isten miért egy startvonalról kezdő Földet teremtett az embernek?

Nem cáfolat,vagy paradox,dolog ez,csupán logikátlan.Miért nem teremtett egy lakatlan ,de teljesen kiépített világot az emberiségnek,akik azt majd szépen felhasználják?Mert lehet ezzel jönni hogy "hát csináljon meg mindenki mindent saját erejéből,és tudásából" de aki ennél a szintnél kicsit értelmesebb ,beláthatja hogy a Föld globalizálása és urbanizálása,természetfeletti erő nélkül,magával hozza a környezet szennyezését ,pusztítását.

Lehetetlen egy várost pusztán az emberi erővel és tudással felépíteni,hogy közben értékes élőhelyek ne pusztulnának ki,közben ne kéne utakat kialakítani és ezzel az ökológiába igen erősen beleszólni,közben millió tonna bányászati anyagot kitermelni,és ezek hasznosításakor megint csak károsítani a környezetet.Hogy úgy mondjam,ha nem kapunk külső segítséget,egyszerűen elkerülhetetlen az olyan szakaszokon való áthaladás,amíg szennyezzük a környezetet.Ha valaki mégis tud ilyet az mondja nyugodtan.(kritérium:Nem lehet arról szó hogy "maradjunk a természeti népekhez hasonló életformánál".Ugyanis egy Dél- amerikai törzs lehet hogy harmóniában él a természettel,de soha nem fogja elérni a lélekszámuk a 200-at,mert technológiai fejlődés nincs jelen.)

Simán teremthetett volna egy ércekkel gazdagabb világot,egy 100 emelet magas felhőkarcoplókkal teki világot,egy reaktorokkal és ertőművekkel teli világot.És ezt majd az emberiség,mialatt szaporodik szépen eljut az épületek teljes benépesítésééig.Ezzel akár a háborúkat is meg lehetett volna előzni,hoisz azok is általában a helyhiány,technológiai elmaradotság,és a nyersanyagokban való szegénység miatt alakulnak ki.

Mielőtt ismét jönne valaki hogy "hát de Isten nem adhat meg mindent!Az embernek kell ezt megtanulnia!" , nem nem neki kell.Gondolom mindenkinek volt gyerekkorában játéka,ágya,de minimum lakás ahol élhetett.Isten minket elvileg úgy teremtett hogy "nesze egy agy,némi instrukció (feltételetem Ádám azért valamennyi IQ-val lett termetve és nem csodálkozott rá hogy fájh elesni) és a puszta karod.Láss munkához!".Nem sértette volna vele a saját törvényeit,de az ember se követett volna el ezzel bűnt.Semmi problémát nem okozott volna ezzel.(itt lehet hogy kétértelmű voltam.Amikor azt írtam hogy az ember se követett volna el bűnt,azt nem az eredendő bűn meghozatalára értettem.Csupán ezzel nem csinált volna semmi rosszat hogy elfogadja felhasználja Isten teremtményeit.

6

Mit gondoltok arrol, ha valaki soha sem gyonja meg a papjanak a buneit, mert ugy gondolja, hogy semmi koze hozza egy masik embernek, ellenben imaiban mindig becsulettel megteszi?

9

Jobb e, vagy rosszabb a világ manapság, mint régen volt?

A vallások között vannak irányzatok, amelyek szerint a világ bűnben tobzódik és minden rosszabb, mint régen volt. Véleményem szerint ez alapjaiban téves álláspont, hiszen minden egyre jobbá válik, nagy általánosságban persze, hiszen hazánkban manapság komoly életszínvonal csökkenés tapasztalható, de történelmi távlatokat tekintve a változások pozitív iránya kétségtelen.

31

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!