Találatok a következő kifejezésre: A keresztény egy isten (6 db)

Ha egy igaz Isten van (keresztény Isten) akkor Allah követői meg a krisnások is a keresztény Istenben hisznek valójában?

Legjobb válasz: egy Isten van össz-vissz...teljesen mindegy melyiket mondjuk, attól Isten ugyanaz az egy marad...tehát például a keresztények is Allahban hisznek. :) üdv 25/F LastOne.Left

"Egy Isten van csak a kulonbozo vallasok mashogyan nevezik.Allah az Isten arab neve de ugyanaz." Ha igy van, akkor isten skizofrén, ugyanis minden népnek/vallásnak más személyben és más elvárásokkal, más parancsolatokkal, stb. jelenti ki magát???!!! SeiSMyC
Egyébként ha Jézus csak filozófus vagy vallásalapitó volt, tehát csupán egy közönséges ember, aki "megvilágosult", vagy csupán próféta volt - tehát a lényeg, hogy nem konkrétan az, aminek a Biblia nevezi Õt, akkor számos dologra nincs ésszerû magyarázat. Nincs magyarázat arra, hogy betegeket gyógyitott, démonokat ûzött, halottakat támasztott, ahogy a Biblia mondja erõdemonstrációk voltak a szolgálata alatt, és, hogy a mennybemenetele után Szent Szellemmel és tûzzel keresztel. Ezeknek csak akkor van valóságos alapja és magyarázata, ha Jézus az Isten fia és felkent személy, nem pedig a különbözõ vallások, kultúrák által ettõl lejjebb amortizált személy. SeiSMyC
"elsõ:de ha a kereszténység azt vallja, hogy övék az igaz vallás akkor miért nem mindenki abban hisz?" Mert az összes többi is ugyanezt hirdeti magáról. :) "ha ez a nagy isteni igazság, hogy az az egy igaz vallás akkor a krisnások is keresztények csak jól álcázzák?:-)" Nem, ebbõl a szemszögbõl a keresztények is krisnások, csak jól álcázzák, lásd fent. :) Elsõ voltam.
Egyetlen egy teremtõ Isten van. A többistenhit is érdekes dolog, mert pl a Védák könyve, a legõsibb metafizika Indiából származik, ami leírja hogy egy Isten van. Hogy hogyan lett belõle politeista vallás? A többi istenek csak teremtett lények, olyanok mint a Bibliában az angyalok és démonok. Istenhez több út vezet, mindenki a maga útját veszi tökéletesnek. Én hiszem, hogy Jézus személye az igazi út ezen a földön, de ha valakinek jobban tetszik a Krisnás megközelítés, vagy inkább mohamedán, hát legyen. Majd az Úr megítéli cselekedetei szerint. Végül is az, hogy Krisztus az út azt jelenti, hogy követni kell. Ha valaki úgy él mint õ, akkor az õ útján jár akkor is, ha nem tud róla.
egy Isten van össz-vissz...teljesen mindegy melyiket mondjuk, attól Isten ugyanaz az egy marad...tehát például a keresztények is Allahban hisznek. :) üdv 25/F LastOne.Left
A keresztény, a zsidó és az iszlám vallás nagyjából egy tõrõl származik, tehát szerintem ugyanarról az Istenrõl van szó (csak más-más néven). A krisnásokat nem tudom.
A hivatalos keresztény értelmezés szerint a többi jó esetben csak káprázatot kergetõ megtévedt, rossz esetben pedig magukat istennek kiadó démonok híve. A racionális értelmezés szerint persze egy sincs - a keresztény meg aztán végképp nem - és minden hívõ káprázatot kergetõ megtévedt. :D
Kedves utolsó! Távol álljon tõlem, hogy téríteni akarjalak, mert tisztelem a véleményedet. Egy-két dologra azonban felhívnám a figyelmedet, ha nem haragszol. 1. A keresztes hadjáratok a területrõl és a hatalomról szóltak, teljesen politikai döntések voltak "Isten nevében". Ha ezt a kereszténység számlájára írod, rendben van, de akkor az ateizmus számlájára lehet írni a kommunizmust, a gulágokat és a koncentrációs táborokat is. 2. A keresztények nemcsak az abortuszt nem nézik jó szemmel, hanem a klónozást sem, az ellen is tiltakoznak, nyugodj meg. A mesterséges megtermékenyítéssel semmi baj, ha házaspár vállalja, hiszen az ember csak rásegít a természetre, nem avatkozik be olyan mértékben, mint a klónozásnál. 3.. A házasság egy hívõ szerint azért szentség, mert Isten és ember kapcsolatát mintázza. Szerintem ez a gondolat nagyon szép és a házasság védelmében történik, nem azért hogy a papok megmondják mikor szexelj. A meleg házassággal kapcsolatban az az érdekes hogy a békét hirdetõ buddhizmus sem kultiválhatja, hiszem az a vágyak és az egyéniség teljes feladásáról szól. Jézus, mint ókori uri geller? Jézusnak a tanításai a fontosak nem a csodái. Ezek mutatják meg a jellemét. A keresztények pedig nem arra használták már akkor is, hogy az õ vallásuk legyen a fõ, ugyanis a kereszténység eleinte egy zsidó szekta volt. Irtották õket a rómaiak és a zsidók is. Bocsi, ez csak néhány gondolat volt, egyébként a véleményeddel nem gyaláztál senkit, ne aggódj. Freya
Kedves Freya, nem mondtam ellent magamnak. Ha tetszik nevezzük az Istent valódi Istennek, akibõl tényleg csak egy személy van, az összes többit pedig nevezzük hamis istennek, vagy istent játszó szellemi lényeknek, de valljuk be õszintén, 6000 év óta elég jól játsszák a szerepüket ahhoz, hogy milliárdokat tartsanak tévhitben. Arra, hogy minden vallásnak kijelenti Isten magát, csak minden nép és vallás másképp értelmezi a dolgot, és némely többé-kevésbé elfogadja a Bibliát meg Jézus személyét úgy ahogy, de végülis mind ugyanahoz az istenhez kötõdik, csak más módon, egy igét hadd mutassak: "valamely lélek (eredetiben szellem) nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentõl: és az az antikrisztus lelke (szelleme), amelyrõl hallottátok, hogy eljõ; és most e világban van már." (I. Jn 4:3) Persze lehet mondani, hogy a Biblia nem az abszolút, mindent felüliró igazság, viszont "sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektõl." Ez alapján pedig egyértelmû: ha valaki Jézust testben megjelent Krisztusnak, egyszerre Isten fiának és ember fiának vallja, az az Istentõl van, az a vallás is Istentõl van. A többi pedig az antikrisztus szelleme. Hány vallás mondja Jézust testben megjelent Krisztusnak az eredeti kereszténységen kivül? Lehet, hogy én vagyok tudatlan, de szerintem egy sem. Ez nem azt jelenti, hogy nem tisztelem más vallását vagy hitbeli meggyõzõdését, de Isten szemszögébõl egyáltalán nem mindegy, hogyan akarják Õt megközeliteni. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy Õ az egyetlen út az Atyához, rajta kivül senki máson keresztül nem lehet Istent megközeliteni. Se buddhán, se mohameden, se szûz márián, se szenteken, se egy puszta próféta vagy tanitói szintre leamortizált jézuson keresztül nem lehet Istenhez jutni, hanem csak azon a Jézuson keresztül, aki Isten fia, emberi testben megjelent, teljesen bûntelen volt, meghalt, feltámadt és az élõ Isten jobbjára ült megdicsõült emberi testben! SeiSMyC
Kedves Seismyc. :) Az a helyzet, hogy Jézus Krisztus amikor azt állította, hogy csak általa nyerheti el az egyén a mennyek országát, akkor pont, hogy nem a személyére gondolt, mint Jézusra, mert az bálványimádásnak minõsülne...inkább az elvre, ami a Krisztusi elv, Krisztus pedig az Ige, aminek a segítségével jeleníti meg Isten a mindent, és Isten maga az Ige...szóval amikor Jézusunk azt mondta, hogy csak általa kerülhetünk be, akkor úgy értette, hogy akkor jöhet ez létre, ha elfogadjuk a világot egyetlen egésznek, és azzal azonosulunk, lásd buddhizmus...válj eggyé a mindennel. Nem Jézusról van szó...hanem Krisztusról, és ezt nem egyszer elmondta Jézus Krisztus. :) üdv 25/F LastOne.Left
Kedves Seismyc. Igazság szerint én elfogadom, hogy Jézus Krisztus csodákat vitt végbe, a megtestesült Ige volt. De a krisztusi tudata miatt...nem azért, mert Jézus. Nem a személye, a külseje a lényeg, hanem pont a szelleme, a mindenség tudása, az egésszel való azonosulása. Én csak errõl beszéltem...mert az emberek tévedésbõl még mindig a fizikai/anyagi részét figyelik csak...holott itt mentális dologról van szó igazából. :) üdv 25/F LastOne.Left
szia Lol! Én általában egyetértõen hümmögök, amikor téged olvaslak, de ide beszúrnék valamit. Úgy tûnik, de magad sem érted, hogyan állnak hozzá a keresztények Jézushoz. (No nem mind, a keresztény vallás elég színes.) szóval senki sem tagadja hogy Jézus a názáreti ács a Krisztusi szellem miatt lett az, aki volt. Ez a krisztusi szellem a hagyomány szerint akkor szált le rá, amikor megkeresztelkedett. Addig, ha akart, úgy is dönthetett volna hogy kisétál az egészbõl és új életet kezd Egyiptomban. Nem tette, vállalta a sorsát. Addig is kivételes személy volt, de attól a pillanattól kezdve fogadta el õ maga is teljes egészében krisztusi hivatását. Freya
Akkor hogy magyarázod Pál irását a Korinthusiakhoz irt második levél negyedik rész negyedik versét: "Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsõséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe." Kirõl beszél Pál, mint e világ istene, aki megvakitotta a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsõséges evangéliumát? Tegyük fel, hogy ha csak egy Isten van, és mindenki ugyanabban az istenben hisz, akkor itt Pál apostol vagy hazugságot ir, vagy ez az egyetlen isten tudathasadásban szenved és egyszerre e világ istene és egyszerre a menny istene, illetve egyszerre vakitja meg a hitetleneket és dolgozik saját maga ellen, és egyszerre vezeti Krisztusra az embereket. Szerintem mindkét feltételezés eretnekség és képtelenség, viszont ez esetben csak úgy lehet ezt az igeszakaszt magyarázni, hogy minimum két isten van: a valódi Isten, aki olyan szempontból valóban egy Isten, hogy belõle nincs még egy, nincs klón, nincs másolat, illetve e világ istene, aki a Sátán, és azért tevékenykedik, hogy az emberek "ne lássák a Krisztus dicsõséges evangéliumának világosságát." Azért nagyon veszélyes dolog az összes vallás istenét a valódi Istennel azonositani, mert egy hatalmas bálványimádó, okkult, ökumenikus massza jön létre, amit a valódi Isten egyáltalán nem tud értékelni. Ráadásul a legtöbb vallásban olyan tanok, elméletek, dogmák vannak, amivel azonosulni szellemi-erkölcsi szempontból kész öngyilkosság. Ha az összes vallásban emelnének egy olyan oltárt, amire azt irnák "Ismeretlen Istennek", ez az oltár állna legközelebb a valódi Istenhez. Ugyanis Istent nem az ismeri meg, aki beáll valamilyen vallásba és a vallás tanaiban hisz és azt vallja, hanem az, akinek Isten ki akarja magát jelenteni. Az összes többi vagy puszta dogmatikus teológiai elmélet, vagy ezotéria, okkultizmus. SeiSMyC
Én is keresztény vagyok, de nem hiszem, hogy vannak "hamis istenek", ez már politeizmus. Egyetlen Isten van, nincs más. A hamis istenek (Dágon, Efézusi Diána stb.) nem léteznek. A monoteista vallások ugyanabban az istenben hisznek, csak máshogy hívják és másképp értelmezik.
Épp erre utaltam, és irtam is ha egy oldallal visszaolvasol, hogy van is több isten, nem csak egy, viszont a sok között egy a valódi, élõ Isten, aki úr a többi Isten fölött, és mint igaz biró meg is fogja itélni a többi hamis Istent, akik az egész világot megtévesztették. Ennek az igaz Istennek a neve Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, Jézus Krisztus Atyja és Istene, a Biblia Istene. Amelyik vallás nem ugyanezt vallja, az nem a valódi Istennel áll kapcsolatban. Errõl tanúskodik a Biblia. SeiSMyC
Nem, minden kultúrában minden embercsoport másképp értelmezi és más mértékben érti meg. Gondold el, ha ez nem így lenne, egy csomó isten lenne, hiszen a moszlimoknak és a hinduknak és minden népnek vannak spirituális tapasztalatai.
Egy Isten van csak a kulonbozo vallasok mashogyan nevezik.Allah az Isten arab neve de ugyanaz.
A kérdező hozzászólása: hehe ez jó:)
A kérdező hozzászólása: elsõ:de ha a kereszténység azt vallja, hogy övék az igaz vallás akkor miért nem mindenki abban hisz? ha ez a nagy isteni igazság, hogy az az egy igaz vallás akkor a krisnások is keresztények csak jól álcázzák?:-)
Tessék, ha ez a vacak igaz, akkor itt mindenki MINDEN kérdésére választ kap: http://jezusvalaszol.blog.hu/

Ha Isten a zsidókat választotta népének, és a keresztények hisznek Istenben, akkor a keresztény vallás, és a zsidó vallás miért nem egy? Szóval ha Isten a zsidókat választotta népének, akkor miért nem egy a keresztény, és a zsidó vallás?

Aztán még egy kérdés: A bibliában ugye le van írva hogy Isten teremtette az embert, az állatokat, stb. És az hol van leírva hogy: ki teremtette a dinoszauruszokat? Mert a bibliában nincs semmi utalás róla. Avagy akkor nem Isten teremtette a dinoszauruszokat? vagy mi van?

Legjobb válasz: "Isten teremtette az embert, az állatokat," "ki teremtette a dinoszauruszokat? " Most komolyan: szerinted a dinoszauruszok nem állatok? Akkor mik? "keresztény vallás, és a zsidó vallás miért nem egy?" Mert a keresztények Jézusnál leváltak a zsidó vallásról.

"Isten teremtette az embert, az állatokat, " "ki teremtette a dinoszauruszokat? " Most komolyan: szerinted a dinoszauruszok nem állatok? Akkor mik? "keresztény vallás, és a zsidó vallás miért nem egy?" Mert a keresztények Jézusnál leváltak a zsidó vallásról.
"Akkor most ez hogy van?" Regényeknél is így szoktál csodálkozni, hogy hogy jutott a fõszereplõ a következõ helyszínre mert nem írták, hogy beszállt a kocsijába? A könyvekben nem minden mozzanatot szoktak leírni. Biblia nem írt a lámákról, pulykákról, kengururól se, viszont írt behemótról és leviatánról, amiket csak találgatják, hogy mi lehet.
Zsidó nép kiválasztotságának feladata (bizonyos elképzelések szerint) abban nyilvánul meg, hogy a bálványimádó és politeista népek közt évszázadokon keresztül szigorú egyistenhitben, rituális tisztasági elõírásokat betartva kineveljen egy olyan családfát, végül olyan testet, amiben megtestesülhet isten az egész emberiség hasznára.
Ez a fajta teremtéstörténet szimbolikus értelmû. Nyilvánvalóan nincsenek benne a dinoszauruszok, meg háromkaréjú õsrákok, hiszen egyrészt az akkori embernek semmit nem mondott volna, másrészt a Teremtés történetének mondanivalója szerintem nem a világ létrejöttének mikéntje, annak valódi mechanizmusait nyilvánvalóan nem lehetett volna az akkori embernek (mondjuk a mostaninak se nagyon) elmagyarázni. Ez is egy példázat, alapvetõ üzenete szerintem, hogy nekünk kell vigyázni a körülöttünk lévõ világra, a természetre, és hogy az emberek egyenlõek, senki sem felsõbbrendû a másiknál, végsõ soron mi mind egy nagy család vagyunk, így is kellene bánnunk egymással. Ha jól látom, az emberek legszívesebben ezekrõl a dolgokról hajlandóak megfeledkezni, elnézve az emberiség eddigi történelmét, a természet és társadalmak jelenlegi állapotát.
Az embereket sem isten teremtette, legalábbis biztosan nem úgy, ahogy a Bibliában van... Van egy ilyen dolog, hogy evolúció, meg a Föld amúgy is kb 4milliárd éves... Amúgy azért két külön vallás, mert a zsidók nem ismerik el, hogy Jézus Isten fia, hanem asszem csak sima prófétának tartják vagy mi, vagyis náluk a szentírás a Bibliai ószövetséget takarja, de az újszövetség az õ szentírásukban már nincs benne.
csak azért írtam azt a 4 milliárd éves dolgot, mert sok elvakult keresztény le van maradva ott, hogy a Föld 6ezer éves, és sokaknál ehez kapcsolódik a dinoszauruszos dolog, hogy ki is teremtette õket, meg voltak-e gyáltalán...
A zsidók szerint az ószövetségben Isten váalsztott népe a zsidó nép. Szigorú faji korlátokhoz kötve. Ritka az az eset, amikor nem zsidónak született ember zsidóvá válik/válhat. Az Újszövetsgében ezt Jézus eltörölte. Onnantól fogva Isten választott népe már nem a zsidók, az õ választottságuk megszûnt, hanem a válaszott "nép" a keresztények, Krisztus követõi, a keresztény közösség, amihez bárki csatlakozhat, születési helytõl, származástól függetlenül. A zsidók szövetsége Istennel egyetlen nép szövetsége volt, míg a kereszténység szövetsége Istennel egy egyetemes emberi közösségé. Elég nagy a különbség a kettõ között, hogy látni lehessen. Aki egy kicsit jobban utánaolvas az még több különbséget találhat...persze nem felületesen kell csak átnézni.
Ezt csak a zsidók mondják, mert magukat felsõbbrendõnek tartják. Egy csomó utalás is van benne a talmudban, hogy minden más nép azért rendeltetett, hogy õket szolgálja. És ez sajnos így is van, hiszen a világ vagyonának 98%-a a zsidók kezében van.
A két vallás hulyeség csak az egy isten Allah létezik.
Hát kérlek szépen úgy, hogy két elmélet van arra, hogy a világ hogy alakult ki. 1. Isten megteremtett a földi létet, állatokat, embereket stb. 2. Evolúció. Õsrobbanás. Fejlõdõ szervezetek. Dinoszauruszok. Jégkorszakok. Majmok. Emberek. A két elmélet nem egyeztethetõ össze. Vagy az egyiket hiszed, vagy a másikat. Vagy kitalálsz magadnak egy saját elméletet az egészre. De szerintem ez az egyik ékes bizonyítéka annak, hogy nem Isten teremtette a világot, vagy legalábbis nem úgy, ahogy a Bibliában le van írva, akkor pedig már jogosan feltételezhetjük, hogy az egész Biblia nem valóság alapú. De ez már vallási vita.
Bocs egy kicsit zavaros lett, meg nehezen követhetõ, csak már késõ van. Szerintem a lényeg azért érthetõ, hogy mire gondolok.
Szerintem józan ésszel kell hozzáálni a dolgokhoz és úgy keresni az okokat.: A zsidó nép mindig is egy kereskedõ nép volt, akik ugyebár vándoroltak. Azzal, hogy a zsidóság körében terjedt el a kereszténység, így eljutott világszerte Jézus tanítása. Már abban az idõben is szórványosan éltek a zsidók. Az én véleményem szerint ez a nép volt az egyetlen, akik a legalkalmasabbak voltak erre a feladatra.
Valójában az Iszlám is ugyanebbõl a hagyományból építkezik, de fel lehetne hozni a kereszténység rengeteg felekezetét is, melyek közül sok még mindig felemás megítélésben részesül, még ha a Biblia közös is. Ott vannak például a mormonok, akiknek a Biblia helyett saját szent könyvük van, mivel az alapítót a XIX. században meglátogatta egy angyal(legalábbis ezt mondta) . Minden vallás egy alapítóra, és a neki történt kinyilatkoztatásra vezeti vissza magát. Mivel a kereszténység szerint Jézus Krisztuson keresztül Isten új szövetséget kötött az emberiséggel, míg a zsidók megmaradtak Ábrahámnál, ezért a két vallás nem egy. A Biblia egy ókori, közel-keleti pásztornép teremtésmítoszát írja le, alig két oldalon. A fehér egerek sincsenek név szerint említve.
"sok elvakult keresztény le van maradva ott, hogy a Föld 6ezer éves" Igen, az USA-ban van pár ilyen irányzat, de ez hol érdekes számunkra? A hivatalos katolikus dogmatikában benne van, hogy a katolikusoknak semmi bajuk nincs a darwinizmussal.
A kérdező hozzászólása: És kit érdekel hogy 4 milliárd éves a föld? Isten örök, mindig élni fog, szóval 4milliárd évvel ezelõtt is élhetett:) .
Aztán kérdezõ a választ keresel --ime keress rá 15. f. A második élet teremtése, az ember megjelenése. 14. f. Az élet születése, a Teremtés Aktusa 13. f. A teremtés kérdése régen és korunkra Ird be a keresõbe elsõre a 13.fejezet cimet és választ kapsz a kérdésedre. De többre is, ha mást is elolvasol.

Egy kérdés a keresztény vallásról. Miért jó isten?

Előre leszögezem, hogy vallásellenes vagyok (már ami a kereszténységet illeti, a többit nem ismerem eléggé). Elkeserítőnek és dühítőnek tartom, hogy az ember az őskorból már jócskán kilépve még mindig szükségesnek tartja hiedelmekkel és babonákkal lealacsonyítani magát. Egy egész regényt írhatnék a kereszténység kritikájáról és butaságairól, de most csupán egyetlen kérdést tennék fel ami rendkívüli módon érdekel: Miért hiszik/mondják az emberek azt, hogy isten jó(jóságos, jó szándékú és minden további értelemben)? És továbbmehetnék azt kérdezve, hogy miért hiszik, hogy a sátán rossz? Valóban nem értem, hiszen ha lemodelleznénk ezt egész színjátékot... ülök a semmi közepén, unatkozom így hát csinálok egy hangyafarmot. Adok nekik egy rakás természetükkel ellentétes szabályt és ha nem tesznek kedvemre megtagadom tőlük a boldogságot(a túlvilágon). Figyelem a szenvedésüket, figyelem hogy tesznek kárt másokban és önmagukban és elvárom, hogy imádjanak és dicsőítsenek, csak azért hogy egy nap majd megunjam és véget vessek neki... a legenyhébb megfogalmazásban is beteges! Hol van itt a jóság? Árulja el nekem egy teológiában jártas egyén, hogy egy végtelen hatalommal bíró lény miért érzi szükségét létrehozni egy bábszínházat? Hogy legyen hol játszani azzal a sok hatalommal?

Legjobb válasz: Azt hiszem, nem vagy abban a lelki állapotban, hogy bárki meg tudna most gyõzni téged Isten jóságáról, de közel vagy hozzá! Tudom, ezt most nem érted, de nem baj. Isten legfõbb tulajdonságai azonban ezek: Szent, Igaz, Igazságos, bûnt gyûlölõ, de az embert (még ha bûnös is) szeretõ. Én most csak egyet tehetek, imádkozom érted, hogy a kérdésedre Isten válaszoljon. Mindenki így jár a legjobban. A Jézusba vetett hit reményt ad.

Azt hiszem, nem vagy abban a lelki állapotban, hogy bárki meg tudna most gyõzni téged Isten jóságáról, de közel vagy hozzá! Tudom, ezt most nem érted, de nem baj. Isten legfõbb tulajdonságai azonban ezek: Szent, Igaz, Igazságos, bûnt gyûlölõ, de az embert (még ha bûnös is) szeretõ. Én most csak egyet tehetek, imádkozom érted, hogy a kérdésedre Isten válaszoljon. Mindenki így jár a legjobban. A Jézusba vetett hit reményt ad.
Voltam a te oldaladon, értem az álláspontodat, nem tudlak meggyõzni. Az agyon kövezés durva dolog. Azt jelentette, a bûnt nem lehet félvállról venni. Következménye van! A mai liberális embert ez felháborítja. A mai liberális ember félvállról veszi a bûnt. De Isten nem! Neked ez a földi lét a minden. Itt és most akarsz igazságot. Isten ezzel szemben az igazságszolgáltatást az utolsó ítéletre hagyja. Ott lesz igazság, nem ezen a földön. Te fel vagy háborodva, hogy egy házasságtörõt, egy varázslót, gyilkost agyon kellett kövezni. De ma is vannak háborúk, ahol civil embereket csak azért végeznek ki, mert "rossz" a nemzetiségük. És az az Isten, akiben én hiszek, (látszólag) tétlenül nézi! Hát hol az igazság? Újra mondom, nem ezen a földön! Engem is mélyen felháborít az igazságtalanság! Én sem tudom teljes közönnyel nézni hazánk "nagyjainak" országromboló politikáját. De! Bár féltem a magyar népet, nem aggódom. Mert tudom, merem Istenre bízni a saját és a világ sorsát. Tudod apai nagymamám zsidó lány volt. Magam nem tartom zsidónak, de a család azon ágán érintett a holokauszt. Sokat gondolkodtam, hogy ott Auschwitzban, ha én álltam volna a peronon, tudtam volna-e az Istenben bízni, és úgy elengedni a gyermekeim kezét, hogy Uram te vigyázz rájuk! És tudnék-e megbocsájtani annak a német katonának, aki mosolyogva azt mondta, kakaó és kalács vár rájuk, majd beterelte a gyermekeimet a gázkamrába. És akár hányszor meghánytam-vetettem a dolgot, mindig csak oda jutottam, hogy az Auschwitzi peronom mi mi másban, ki másban lehet még hinni, bízni Jézus Krisztuson kívül? A Jézusba vetett hit reményt ad.
Olvastam Mózes könyveit. Nem véletlen, hogy azt írtam, Isten jóságáról most nem lehet meggyõzni a kérdezõt. A te nézõpontoddal az a baj, hogy csak ebben a földi létben gondolkodsz. Istennek meg ott az örökkévalóság, Õ mindent annak a szemszögébõl lát, figyel, tesz. Az ítélet elsõdleges célja mindig az elkövetõ megjobbítása. Ha gyorsan hajtasz, (gépjármûvel közúton) megbüntetnek. Miért? Hogy legközelebb tartsd be a KRESZ-t. Ha ennek ellenére tovább száguldozol, ismét megbüntetnek, de már jobban. (többet kell fizetned) Ha ez sem használ, elveszik a jogosítványodat. Miért? Mert védik tõled a többi ember életét. A Jézusba vetett hit reményt ad.
" figyelem hogy tesznek kárt másokban és önmagukban" A kereszténységben mi ártó van? A zsidó "vallásban" elõbb találsz ilyet... Ostorozd azokat, ne minket, mert ha nem lettek volna, a török kiirtott volna teljesen.
Nem olvasom el a hozzászólásokat, mert nem a hagyományos értelemben vett hívõ vagyok. A kérdésre próbálok válaszolni. Hogy Isten jó, azt onnan tudom, hogy személyes, napi kapcsolatban megtapasztaltam, hogy irányítja az életem, és mindig a legjobbat hozza ki belõlem. Nem a saját céljaimnak megfelelõ módon, hanem úgy, hogy mindenkinek a legjobb legyen. De ezt nehéz elmagyarázni, megélni kell... Korántsem úgy mûködik, ahogy te leírtad. Egyrészrõl szabad akaratod van, de dönthetsz úgy is, hogy rábízod magad Istenre és akkor vezet. Úgy, hogy ne érezd tehernek, ne érezd lemondásnak. Hogy az ördög rossz-e? Nem vagyok benne biztos... A Bibliában az ördögrõl több említés történik, de nem egységes, hogy pontosan milyen is, és egyáltalán honnan származik. Az Ószövetség szerint az ördög Isten irányításának engedelmeskedik, csak az Újszövetségben válik a pozitív hatalom ellentettjévé (nyilván kulturális hatásra). Az én "ördögképem" a bulgakovinak felel meg: az ördög és Isten valójában egy célért küzdenek, csak más-más módokon. Az ördög nem rossz, hanem szembesít a benned élõ rosszal. De nekem egészen sajátságos vallásfelfogásom van. :)
És tudod mit? Én is imádkozom értetek. Hozzáteszem, ha nekem ezt valaki fél éve mondja, hülyének néztem volna. De azóta megtértem - bár utálom ezt a szót, tényleg, mert nem lettem tõle sem agymosott, sem képmutató, sem kritikátlan. Viszont imádkozom, Bibliát olvasok, és mindenben Isten útmutatását követem. És azóta mindenkinek ajánlom! :) Tuti recept! Nem felhõtlen boldogság, de egészen más minõség. Nem hívõnek ez baromság - pontosan tudom, hogy hangzik. Sõt, szerintem még a legtöbb önmagát vallásosnak tartó ember sem tapasztalta meg. Mindegy is, kedves valláskritikusok, legyetek nyitottak: ne a vallást akarjátok megérteni, hanem a hitet. Egész más a két dolog. Próbáljátok ki, csak egyszer, hogy forduljatok Istenhez, és higgyetek abban, hogy meghallgat. De tényleg hinni kell! Segít! :)
A kérdező hozzászólása: Utolsónak A te felfogásod már sokkal jobban tetszik. Tisztelem azokat az embereket akik meg is tudják vagy próbálják magyarázni nézeteiket, nem csak bibliai idézeteket fröcsögnek arról, hogy dicsõséges az isten és mindenki aki nem keresztény elkárhozik. Úgy látom tartod magad annyira értelmes embernek, hogy feszegetni próbáld a bibliai "tanokat". Ha már az ördög szerepkörérõl is megvan a magad önálló véleménye úgy megkérdõjelezheted a (keresztény) isten ábrázolását is. Persze csak ha szeretnéd.
Egyébként még annyit szeretnék, hogy nem tudom megmondani, milyen a bibliai istenkép, mert alapvetõen egészen más az Ó- és Újszövetségben, de egy dologban azonos: hogy Isten elrendeli az õt követõknek, hogy vakon kövessék az útmutatásait. Ne kezdjenek el agyalni, ne keressenek kifogásokat, hanem csak csinálják, amit mond. Ez látszólag ellentmond a szabad akaratnak - de épp ez a lényeg, hogy abban van szabad akarat, hogy elindulsz-e az úton vagy sem... Pál apostolnak is megtérése után azt mondja: menj be a városba, aztán majd ott megtudod, mit kell tenned. Én így élem meg az egészet: Isten elindít egy úton, aztán majd a többi jön magától - és tényleg jön, és minden értelmet nyer, ami történik, egyik dolog a másikból következik. Nem kell azon gondolkodni, hogy ez most helyes vagy sem, csinálni kell és kész, utólag úgyis kiderül, hogy így kellett történnie. Lehet azt is mondani, hogy "megérzésekre" hallgatok, de nem egészen így van, mert ennél lényegesen összetettebb az egész, tényleg látok egyfajta rendszert a dolgok mûködésében, minden mindenhez szorosan kapcsolódik. És sokszor külsõ körülmények illenek pontosan a dolgok menetébe, amit nem lehet csak a megérzésekkel magyarázni.
Akárhogy nézük, bármilyen szempontból, az ószövetségi JHVH nem lehet azonos az újszövetségi Atyával. A megbocsájtó jóságos segítõ Atyaisten és a hetedíziglen boszúálló, tökéletlen világot teremtõ, büntetés terhe alatt feltétlen imádatott megkövetelõ JHVH nem lehet azonos. Mégis a kaballának lenne igaza? A világot teremtõ demiurgosz Sataniel lett volna. Mégis a gnosztikusoknak lenne igaza? Jesuelnak kellet eljönni, a Logosznak, hogy a tökéletlen teremtésû Földet és lakóit kivegye öntelt teremtõje irányítása alól és a Mindenható világ teremtõ Isten kezébe adja?
#12 Ez az a pont, ahol én már nem tudok tovább menni. Átadom a terepet Istennek. Imádkoztam érted. Hiszem, a legtöbbet tettem, amit csak tehet egy ember a másik emberért! A Jézusba vetett hit reményt ad.
Isten sosem volt jóságos. Gondolj csak vissza a középkorra. Amikor tombolt a pestis. Az emberek azt mondták ez isten büntetése. Isten egy kicsinyes, kegyetlen, bosszúálló alak. Megteremtette az embereket és most meg sanyargatja õket és nevet rajtuk szenvedést zúdít rájuk és a sok ostoba keresztény azt mondja erre, hogy szabad akarat. Ha isten valóban szabad akaratot adott volna minden embernek akkor nem szabadott volna, hogy a más vallásúakat valaha is bántsák. Megégettek embereket, megkínoztak pogányokat. Gusztustalan. És ezt mind az egyház követi el akik legközelebb állnak istenhez. Nekik isten engedi ezt akkor egy rosszindulatú lény. Na és akkor ott vannak a hitgyülekezetesek akik mindenféle propagandát kitalálnak, hogy megfélemlítsék az embereket. nem rég láttam egy videót 23 perc a pokolba egy kiválóan felépített hazugsággyár.
Érthetõ az utolsó válaszod kedves kérdezõ. Viszont ha mindig is egyöntetû boldogság érzete járta volna át az embereket, és járná át most is kontraszt nélkül, akkor az emberek nem tudnák, hogy az a boldogság érzete, szó szerinti robotok lennének. Ha nem lenne a szenvedés megengedve, akkor az ember nem tudná értékelni a pozitív élményeket...Isten jósága tehát még a szenvedést belevonva is megõrzi teljességét. Csak képzeld el a jelenetet...ha az emberi szem csak és kizárólag a piros színt lenne képes érzékelni, akkor a többi színrõl fogalma sem lenne, sõt magáról a pirosról sem tudná, hogy az, hiszen nem tudja mihez hasonlítani...az ember csak azért tudja valamirõl hogy az, mert nem olyan mint más. üdv 27/F LastOne.Left
"20:43 A Jézusba vetett hit reményt ad." Írtam már neked, hogy nem csak a földi életem a minden....:) Arról van szó, hogy bizonyos dolgok mellett nem lehet elmenni.A Bibliát emberek írták, azt sem tudjuk pontosak milyen emberek voltak, bármit mondhattak Isten nevében, ezt ne felejtsük el.Rendben, szerinted Isten az igazságszolgáltatást az utolsó idõkre hagyja.akkor minek a nevében ölt meg embereket már itt a földi életükben? A hamisság nevében nem tehette, mert Istennek minden cselekedete igazságos, tehát mindennel igazságot szolgáltat.....a Biblia szerint.De ha nem igazság szolgáltatás volt, akkor minek kellet beleavatkoznia? Én nem mondtam, hogy ne higgy Jézus Krisztusban, nekem Jézussal semmi bajom nincs.Arra akartam rávilágítani, hogy nem látod át, hogy Jézus Krisztus lénye, személye, felfogása köszönõ viszonyban sincs az Ószövetségi Isten egyes rendelkezéseivel.Jézus semmilyen indokkal nem tartotta elfogadhatónak az emberölést.Jézus ellent mond az Atyja akaratának? ezek olyan kérdések, amik mellett nem lehet elmenni csak úgy, hogy "Istené az igazságszolgáltatás, mi ezt nem érthetjük"Vannak bizonyos Bibliai kérdések, amiket igenis fontos átlátni, mert a hit nem egyenlõ a hiszékenységgel.a Bibliát emberek írták, ezt újra elmondom.Nem bölcs dolog kizárólagos szentírásnak venni. Na mindegy, rád bízom mit gondolsz ezekrõl a dolgokról, kellemes napot kívánok! süt a nap, itt a tavasz:)
A kérdező hozzászólása: Véleményem szerint egy jóságos isten nem tarthat fenn olyan rendszert melynek bármely szakaszában teremtményeinek szenvedniük kell. A jóságban nincs helye a szenvedésnek. Ha a boldogságot ki kell érdemelni akkor az a rendszer az igazságon alapul nem jóságon. Ennek alapján mondhatnánk, hogy isten igazságos. De az igazságosság nem egyenlõ a jósággal.
Elõre leírom, hogy még nem olvastam a Bibliát amit egy kicsit szégyellek, de nekem is fenntartásaim vannak pár dologgal. Próbálok egy Jézus szemléletû életet élni, hogy nem bántok senkit és akkor jól élek stb... De ha Isten arra tanít, hogy bocsássak meg az ellenem vétkezõknek, szeresd felebarátodat stb. Akkor Õ miért bünteti a Zsidókat? Ez nem ellentmondásos? Bár tudom, hogy ez egy másik kérdés, de valaki megírhatná, hogy is van ez. És kérem ne az legyen a válasz, hogy ezt emberi ésszel fel nem lehet fogni...
"Isten legfõbb tulajdonságai azonban ezek: Szent, Igaz, Igazságos, bûnt gyûlölõ, de az embert (még ha bûnös is) szeretõ." Ezzel csak annyi a probléma, hogy nem igaz.Olvasd el Mózes könyveit, Isten nem egy helyen sújt kegyetlen halállal embereket a bûnük miatt.Nem csak a bûnt ítéli el, hanem magát az embert is. Kérdezõ:Amit írsz a Bibliai Isten jellemzésérõl, az nagy részt valóban beteges és logikátlan.A Bibliai Istent nem lehet jónak nevezni.A Bibliát különbözõ emberek írták, akik nem voltak éppen makulátlanok, az általuk lefestett Istenkép hát nem teljesen a szeretetrõl szól.Merthogy a jóság a felebaráti szeretetet jelentené elsõ sorban, ha minden igaz.Ne felejtsük el, hogy egy gyilkos sem tartja magát rossznak, hanem megindokolja, hogy miért vette el a másik ember életét.A Bibliában ugyanezt teszik egyes próféták Istenre hivatkozva.
A kérdező hozzászólása: Az emberiségre gondoltam
Bocs elírtam, nem "a világot teremtõ demiurgosz..." -t akartam írni, de : a földi világot teremtõ demiurgoszt.

Mit tennétek, ha kiderülne, hogy a keresztény isten egy gonosz?

hogy voltaképp nincs jó a világon, csak gonosz, és isten is az? mi van, ha gonosz?

Legjobb válasz: Akkor azt gondolnák a hívõk, hogy ezt csak egy gonosz találhatta ki, és Isten nem gonosz. Az igaz hitet még a legnagyobb bajban sem tudja semmi megingatni.

Akkor azt gondolnák a hívõk, hogy ezt csak egy gonosz találhatta ki, és Isten nem gonosz. Az igaz hitet még a legnagyobb bajban sem tudja semmi megingatni.
Sziasztok! Kedves kérdezõ, akkor te még nem ismerted meg Istent. Õ ugyanis úgy szeretett téged, hogy egyszülött Fiát adta, ha hiszel benne el ne vessz, hanem örök életed legyen. Senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, minthogy életét adja másokért. Te ezt az Istent ismered? Üdv. Péter
Sziasztok! Ez igen! Komoly indokok! Ezek szerint ha én megölök valakit a te nevedben, akkor te vagy a bûnös... Üdv. Péter
Szia! Te mit tennél ha kiderülne, hogy Barack Obama az édesapád? Körülbelül ilyen szintû ez a kérdés. A keresztények számára ugyanis olyan Isten, mint egy Édesapa a gyermek számára. Ismerjük Õt, és tudjuk, hogy kicsoda, mit tett értünk, és mennyire szeret bennünket. Üdv. Péter
Istent hibáztatod a kudarcaidért. Azt gondolod, ha valami nem sikerül, akkor azt Õ intézte úgy, hogy neked rosszat tegyen?
Bocsi, csak végigfutottam a kommenteket, elnézést, ha olyasmit írok, ami már volt. Elõször is: teljesen abszurd, hogy "nincs jó a világon, csak gonosz". Körül kell nézni egy picit, és észrevenni a jót. :) Másodszor: Rendben, hogy a "teszted" alapján azt gondolod, van Isten; de arról nem írtál, próbáltál-e közelebbi kapcsolatba kerülni Vele, vagy annyiban hagytad az egészet. Ha az utóbbi, akkor szerintem próbálj meg imádkozni, elõbb-utóbb jönni fog a válasz. Szerintem egyébként simán belefér egy ilyen bizonyosság, nem hiszek a véletlenekben. Az én életemben túl sok ilyen "véletlen" volt már ahhoz, hogy túl lehetne lépni ezen. Harmadszor: Régebben már leírtam valakinek, most neked is leírom: Isten nem képmutatást vagy hazugságot vár, nem kell hamis érzelmeket hazudnunk Neki. Õ úgyis ismer minket, és tudja, mi lakik az emberben... Nekem is többször lett volna már kedvem üvöltözni Istennel, és néhányszor meg is tettem... Persze azért nem úgy, mintha én lennék a nagyfõnök. :) De nem vágott fejbe emiatt semmivel, és semmi más "retorzió" nem volt. Megvigasztalt, meggyógyított, békességet adott. Minden emberi elképzelés felett álló békességet. Megmutatom a legújabb zenei "zsákmányomat", úgyis pont témába vág: Bolyki Brothers – Eyamma (Joy) http://www.youtube.com/watch?v=Ach6xPC79dQ Everybody's warming up to sing We're talking 'bout a very special thing So come along and join the melody Even out of tune, it's gonna set you free We won't be needing keyboards and bass guitar This summer acapella will be the star So let the nation rise up an sing the song Believe me it's been waiting for you all along If you open up the doorway to your heart Sing the song of love, let the music start The heavenly light will shine down from above Make the angels stop and drop their hearts They'll put their heads to figure out What the happy ruckus is all about The people got no wings, yet let it ring Could it be that love's the crucial thing? Rap: You know joy is more than just a fleeting thrill You try to comprehend it and you'll have your fill Our heart's alive with a fire it's rising higher Roaring and raging but it won't burn out All you angel armies listen, Hey! The people of the earth got something to say As long as our hearts are moving up his way The feeling that we have will never go away Because the one who sits on the heavenly throne He's the one and the same - the Lord we can call our own So how can we be anything but satisfied We've got the love of God living here inside Üdv. :)
maga az egész kereszténység gonosz gondolj csak a keresztes hadjáratrat meg a 14-15 században akik nem tértek át a keresztény hitre hány embert és családot gyilkoltak meg hogy át térjenek a keresztény hitre utána meg kiveteték az egyházi adot
Ha nem lenne jó a világon, még itt sem tartanánk, ami pedig rossz a világon, mindig egy emberre(vagy többre vezethetõ vissza. Tehát nem Isten a gonosz, hanem az emberek, könnyû lenne azt mondani, hogy minden tõdzsdét beszüntetünk, az emberek munkaerejét és a termelt javakat arányosan elosztjuk, egyetlen világállam keretében, de biztos hogy lenne minimum 2 ember, aki összetûz egy apróságon, máris elkezdik a pártjaikra állítani az embereket, és kitörne a 3. világháború (remélem a valóságban nem fog) tehát itt a földön mondhatni minden embereken múlik. Ami rossz a világon azt mi okoztuk, akár közvetlen akár közvetve.
A Biblia alapján minden Istentõl származik, a gonoszság is, és a jóság is.A gonoszságát minden idõkben bebizonyította, de az nem igaz, hogy csak gonosz, mert jóság, szépség, szeretet stb..is létezik a világban.
Innék egy teát.
Elégedetten nevetnék egyet, és ciccentenék egy sört.
Mi lenne ha senki sem az Isten nevû bálványba lenne szerelmes, hanem a lényegébe? Akkor nem derülne ki, hogy gonosz. Ha pedig arra gondolsz, hogy minket gonosz teremtett és nincs más, csak õ, akkor marha szép kis világban élünk. Olyan ez, mint a sexmániás trugyis elmélet, amely vakon küzd az életért a véletlenek hatására.
Nézd, én hiszek Istenben, de ami veled történt az szerintem véletlen volt. Ez a "bizonyítsd be, hogy létezel" hozzáállás gyerekes, és nem hiszem, hogy Isten ilyen játékokba belemegy. Ne õt okold a balsorsodért. Jézus amikor itt járt a földön egy istállóban született, szegény volt, állandóan a nyakába lihegtek a farizeusok, végül ártatlanul megkínozták és megölték. És ez volt Isten Fia. Aki szerint Isten jóságos. Akkor szerinted nem lehet hogy nem Isten kínoz, hanem valami más a probléma? Felelõsséget vállalni miért nem tudsz a saját életedért?
A kérdező hozzászólása: sajnos létezik. erre volt egy módszerem. azt kértem, bizonyítsa be, hogy létezik, úgy, hogy másnap az egyik általam régen ismert személy keressen meg... se elõjele, se kiszámítható esélye nem volt ennek... erre mit ad isten, másnap megkeresett. én ezt úgy értékelem, hogy van, kicsi az esélye a véletlennek. de ha létezik, akkor úgy tûnik, gonosz.
Azon jobban meglepõdnék, ha kiderülne, hogy egyáltalán van.
Szabad akarat, kedves Kérdezõ! Könnyebb egy gyakorlatilag ismeretlen személyt okolnod a balsorsodért, ugye, mint magadat? Pedig ha kicsit jobban belegondolnál, rájönnél, hogy nem véletlenül történnek veled rossz dolgok. Szedj össze magadban egy kis akaraterõt, és ahelyett, hogy az ég felé rázod az öklödet, segíts magadon - Isten is megsegít! (A kérdésre a közvetlen válasz: Mit tennétek, ha kiderülne, hogy a sajtos makaróniban baracklekvár van? Na, ez pont ilyen.)
A kérdező hozzászólása: én, ha tehetném, leszidnám a sárga földig istent, ha látnám, mert haragszom rá.
Szia! Ami büntet téged az nem Isten, hanem a karma. Mindent amit adtál, azt visszakapod. Isten nem bánt sose senkit okvetlenül, csak mindenkinek megadja azt, ami jár neki. Ha te úgy érzed, hogy igazságtalan, akkor magadban keresd elõször a hibát.
A kérdező hozzászólása: de isten úgy viselkedik mintha gonosz lenne, engem is bánt, úgy érzem. pedig nem vagyok gonosz, de még önzõ sem, mégis büntet... gyakran úgy érzem, hogy gonosz.
a keresztények istene ma már valójában a zsidók istene, tehát a kereszténység egy zsidók által irányított vallás

Ha most bárki azt állítaná magáról hogy isten fia, példabeszédeket mondana és megöletné magát akkor a kutya se hinne neki. Pedig az összes keresztény simán beveszi ugyanezt a sztorit egy 2000 éves könyvből. Csak nekem tűnik ez furcsának?

Legjobb válasz: Azt azért ne felejtsük el, hogy számtalan prófécia jelezte elõre, hogy ki lesz a megígért Messiás, tehát Jézus nem akárki volt az akkor élt emberek közül, aki kikiáltotta magát Messiásnak. Õ volt az egyedüli, akin az összes prófécia teljesedett.

Azt azért ne felejtsük el, hogy számtalan prófécia jelezte elõre, hogy ki lesz a megígért Messiás, tehát Jézus nem akárki volt az akkor élt emberek közül, aki kikiáltotta magát Messiásnak. Õ volt az egyedüli, akin az összes prófécia teljesedett.
"...de Jézus nem szolgai minõsítésben, hanem az Isten fiaként lépett fel, nem teljesítve a szolgára utaló kitételt." Csak egy kis helyreigazításul: Luk 22:27 Mert melyik nagyobb, az-e, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? nemde aki asztalnál ül? De én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. A Biblia több mint háromezer éves, és amióta létezik könyveladási toplista, azóta az elsõ helyen van. Mert tények összessége van lefektetve benne, amely megváltoztatja az emberek életét és sorsát.
a legtöbb ember régen sem volt valami lángész és úgy irányították õket ahogy akarták, ma azért nem hinnék el talán mert ezek a múltnak élnek és ez istenkáromlás ha valaki azt állítja magáról a mai világban hogy õ jézus, isten nincs az teljesen nyilvánvaló, és ha jézus talán létezett is, nem olyan formában mint isten fia, esetleg egy utazónak tudnám elképzelni, aki terjesztette tanításait és felnéztek rá, semmi egyéb
Szia! Elõször is Jézus Krisztus nem "bárki" volt, hanem "valóban Isten Fia" - ahogyan a római százados is mondta a kivégzésekor. Másodszor a Szentírás nem "egy 2000 éves könyv", hanem 66 könyv gyûjteménye, melyeket ie. 1400-as évektõl az elsõ századig folyamatosan írtak, és az elsõ 39 könyv éppen arról szól, hogy el fog jönni a Messiás, aki megszabadítja az embereket a bûntõl. A 27 könyv pedig - melyeket az elsõ században írtak - arról szólnak, hogy a megadott idõben valóban megjelent a Messiás, és valóságosan megtette mindazt, amire igéretük volt a pátriárkáknak és a prófétáknak. Tudod éppen ez az egyik legnagyobb bizonyság Krisztus mellett amit leírtál. Adott 11 rémült tanítvány, akik szétszéledtek Krisztus halálakor, és 50 nap múlva fellépnek ott ahol meghalt, azzal a hírrel, hogy feltámadt, és beteljesítette mindazt, amit a próféták az elmúlt cirka másfél évezred óta jövendöltek róla. És tudod mi történt? Bár sokan nem hittek nekik, egy nap alatt 3000 ember csatlakozott egy volt halász prédikációjára. Aztán eltelt negyven év és a jeruzsálemi keresztények felmenkültek a hegyekbe éppen akkor mikor úgy tûnt végre elvonulnak a rómaiak Jeruzsálem alól, de õk visszatértek és porig égették a várost. Honnan tudták, hogy el kell menekülniük? Adtak egy halott ember szavára? Vajon mitõl volt ekkora erõ az apostolokban, hogy az akkor ismert egész birodalomban el tudták terjeszteni egy halott ember tanításait? Érdemes lenne elolvasnod Lukács evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit, ez két rövid levél, melyet egy görög orvos írt le akkor, aki alaposan utánajárt a dolgoknak, és szemtanúként megosztotta ezeket a legjobb barátjával. Talán ezekbõl világossá válik számodra az a titok, ami emberek millióinak az életét változtatta meg. Üdv. Péter
Te is csak azt taglalod mit csinált Jézus, én azt mondom nem hiszem el ezeket a meséket, halottakat támasztott fel persze...ezek csak mítoszok, mint a görög istenek tettei, és létük, abban igazad van hogy a hit mint üzlet talán a mai korunkra terjed ki igazán, és anno a korbács volt az úr, én nem akarok megtéríteni senkit hogy hagyja ott ezt az álomvilágot csak nem értem a rugóját az egésznek, felnõtt embereket hálóznak be, a jehova tanúi például egy rokonomat teljesen kifordították önmagából, nagyon haragszok, és agyonütném az összeset amiért kihasználják a gyengébb személyiségeket
Olvasd el Spiró György:Fogság címû regényét! Az mindenesetre elgondolkodtató, hogy pont a zsidók, akik ugye átélték a történteket, sosem fogadták el Jézust Messiásnak, csak a távol élõ népek, ahová már erõsen kiszínezve jutott el a sztori. Meg gondolj bele, hogy ott volt egy szegény fiatal, szûznek hitt lány, aki gyereket várt, miközben a férje még hozzá sem ért, mindez egy olyan korban, amikor a félrelépésért agyonkövezés járt. Mégis mivel rukkolt volna elõ? Szerintem álmában nem gondolta, hogy világvallás lesz belõle.

A keresztény vallásban egy isten van, vagy pedig három?

Nem értem,hogy lehet egy személy három is,és forditva.

Legjobb válasz: a szentháromságban nincs semmi bonyorult, csak mint az már látszik, a legtöbben képtelenek egyszerûen elmagyarázni. Vegyük Kovács Pista 2 gyerekes vizvezeték szerelõt, aki maradék szabadidejében a helyi focicsapatban (Fürgeláb FC)hátvéd. Kovács Pista egyetlen ember, ez tiszta sor. De az nem igaz, hogy mindenki ugyanolyannak ismerné. Gizinéni számára õ Kovács, a vízvezeték szerelõ. Mondta ugyan, hogy vannak gyerekei, de a néni nem apának látja, hanem a kedves embernek, aki mindíg rendesen köszön, gyorsan és jól dolgozik és nem is kér sokat. Ráadásul hétvégén is jön, ha kell. Károlybá, akinek a helyi talponállóban való iszogatáson kívül az egyetlen szenvedélye, a helyi focicsapat a Fürgeláb Fc, ismeri Kovácsot az ördöngõs hátvédet. Szokta ugyan néha látni, hogy Kovács a meccsek végén 2 kisfiúval megy a kocsija felé, gondolja is, hogy biztos a gyerekei, de számára õ Kovács, a hátvéd. Vízvezetéket meg még sosem kellett javíttatnia. Arankanéni a Kovács fiúk (akik ikrek mellesleg) osztályfõnöke. Nagyon kedveli Kovács apukát, aki kedves, segítõkész, meg a fiukkal amúgy sincs sosem komoly gond, úgyhogy csak ritkán találkoznak. Arankanéni néha hallja, hogy a fiúk beszélgetnek az osztálytársaikkal arról, hogy apjuk megint milyen jó volt a meccsen, de Arankanénit sosem érdekelte a foci, meg a gyerekek persze mindíg túloznak, ha az apjukról van szó... Azt tudja, hogy a Kovácsapuka vízvezeték szerelõ, el is kérte már a számát, ha egyszer szükség lenne rá, de még hála az égnek nem volt. Kovács Pista egyetlen ember. Mégis van három ember (és több is persze, mert ezek csak példák) akik olyan módon ismerik, ahogy a másik nem. Ettõl Kovács nem lesz 3 ember, mégis, ha ezeket az embereket összeengednéd, és megtiltanád nekik, hogy neveket mondjanak, nem biztos, hogy rájönnének, hogy ugyanarról az emberrõl beszélnek. Kovács Pista az apuka, a vízvezeték szerelõ, a hátvéd. Három teljesen különbözõ dolog, mégis egyazon ember. Na, ez van a szentháromsággal is. Az atya, a fiú és a szentlélek. Egyek és mégis különbözõek.

a szentháromságban nincs semmi bonyorult, csak mint az már látszik, a legtöbben képtelenek egyszerûen elmagyarázni. Vegyük Kovács Pista 2 gyerekes vizvezeték szerelõt, aki maradék szabadidejében a helyi focicsapatban (Fürgeláb FC)hátvéd. Kovács Pista egyetlen ember, ez tiszta sor. De az nem igaz, hogy mindenki ugyanolyannak ismerné. Gizinéni számára õ Kovács, a vízvezeték szerelõ. Mondta ugyan, hogy vannak gyerekei, de a néni nem apának látja, hanem a kedves embernek, aki mindíg rendesen köszön, gyorsan és jól dolgozik és nem is kér sokat. Ráadásul hétvégén is jön, ha kell. Károlybá, akinek a helyi talponállóban való iszogatáson kívül az egyetlen szenvedélye, a helyi focicsapat a Fürgeláb Fc, ismeri Kovácsot az ördöngõs hátvédet. Szokta ugyan néha látni, hogy Kovács a meccsek végén 2 kisfiúval megy a kocsija felé, gondolja is, hogy biztos a gyerekei, de számára õ Kovács, a hátvéd. Vízvezetéket meg még sosem kellett javíttatnia. Arankanéni a Kovács fiúk (akik ikrek mellesleg) osztályfõnöke. Nagyon kedveli Kovács apukát, aki kedves, segítõkész, meg a fiukkal amúgy sincs sosem komoly gond, úgyhogy csak ritkán találkoznak. Arankanéni néha hallja, hogy a fiúk beszélgetnek az osztálytársaikkal arról, hogy apjuk megint milyen jó volt a meccsen, de Arankanénit sosem érdekelte a foci, meg a gyerekek persze mindíg túloznak, ha az apjukról van szó... Azt tudja, hogy a Kovácsapuka vízvezeték szerelõ, el is kérte már a számát, ha egyszer szükség lenne rá, de még hála az égnek nem volt. Kovács Pista egyetlen ember. Mégis van három ember (és több is persze, mert ezek csak példák) akik olyan módon ismerik, ahogy a másik nem. Ettõl Kovács nem lesz 3 ember, mégis, ha ezeket az embereket összeengednéd, és megtiltanád nekik, hogy neveket mondjanak, nem biztos, hogy rájönnének, hogy ugyanarról az emberrõl beszélnek. Kovács Pista az apuka, a vízvezeték szerelõ, a hátvéd. Három teljesen különbözõ dolog, mégis egyazon ember. Na, ez van a szentháromsággal is. Az atya, a fiú és a szentlélek. Egyek és mégis különbözõek.
Egy van
Szerintem a vízvezeték-szerelõs válasz tökéletes, nem tudom miért pontozták le. Tulajdonképpen ugyanannak az EGY dolognak a különbözõ megtestesülési formái, mint a tyúk, a tojás, meg a rántotta.(a hasonlatot Kornya Zsolttól loptam)
Atya, fiú, szentlélek. Én például kettõt teljesítek ebbõl: Van gyermekem, tehát "atya" (mai szóval apa vagyok), és valakinek én is a fia vagyok. Ha netán megdicsõülnék (erre kevés az esély!) akkor lennék szentlélek is! Az isten is ilyen módon atya, fiú, és szentlélek egyszerre!
a Jézus tanítása szellemének való engedelmességet sokkal fontosabbnak tartom, mint egy késõbb megállapított, egyedül üdvözítõnek kikiáltott hitet az õ természetérõl vagy egy bizonyos egyház tantételérõl. Véglegesen tisztázni kellene, hogy a 4. századtól fokozatosan kialakuló egyházi dogmák elfogadóit, vagy Jézus követõit jelöli-e a keresztény megnevezés. Én Istenhez, Jézus példájának saját életembe való átültetésével törekszem eljutni, azaz Jézus követõje vagyok. Amennyiben a keresztény Jézus-követõt jelent, azok, akik nem hisznek a szentháromságban, attól még keresztények, sõt! De bizonyítsa be akárki, hogy nem! Lepontozni lehet, de ez egy elég sajátos érvelési mód!
Szerintem az a "sõt" nem teljesen illik a képbe. Akik Szentháromságban hisznek, ugyanúgy lehetnek keresztények véleményem szerint (és nincs itt "sõt"). A "végleges tisztázást" pedig én az Úrra bíznám. Hidd el, Õ tisztázni fogja, ahogy megígérte. Tudod, az alázat is a jézusi erények közé tartozik, és meglátásom szerint az egyik legfontosabb erények közül való. Magam is igyekszem gyakorolni (a többi krisztusi erénnyel egyetemben) és meg kell vallanom, hogy nem is olyan egyszerû maradéktalanul megvalósítani. És én most elsõsorban az apró dolgokra gondolok, amiket észre se vesz elsõre az ember. Az írásokban is Jézus példájában lépten nyomon tetten érhetõ a megléte a legapróbb dolgokban is, ha alaposabban vizsgálja az ember (az ilyen jellegû íráselemzéseket nagyon hasznos dolognak tartom). Ha valóban úgy van, ahogy írod, tehát gyakorlod a jézusi mintát, akkor én Krisztus követõnek nevezlek kirekesztés nélkül. Hiszen aki nincs Jézus ellen, az vele van, és én ezt megszívlelendõnek tartom. Én katolikus vagyok. Ezek után hogy te engem minek gondolsz, azt rád bízom. :)
Na most jól összekeveredetek a hozzászólások. :)
Egy pici kiegészítés: "Látom, Jézus istensége megkérdõjelezõdött a topicban, bár itt nem ez a téma." Ezt az elõzõ oldalon írtad, egyik válaszod nyitósoraként. Az elõtte levõ válaszban idézve lett az "Új katolikus Enciklopédia", mely 3 olyan verset említ, ahol a szentháromságban szereplõk mind fel vannak sorolva. Ezek mind ki lettek elemezve. Több ilyen vers pedig nincs a bibliában, csak olyan, ahol Jézus, és az Atya viszonyáról esik szó, és számtalan háromsággal kapcsolatos érvelés "bizonyítéka". Ezért foglalkoztam ezekkel.
Igen, Jehova Tanúi jól ismertek az emberek elõtt, legalábbis külsõleg, mivel ugyanazt teszik, mint az elsõ századi keresztények, tanúskodnak Jézus és a bibliai igazság mellett. Ez a munka, nem engedi meg mondjuk a remete életmódot (anélkül, hogy minõsíteném tevékenységüket, csak hasonlítás kedvéért), így elég gyakran kapcsolatban vagyunk az emberekkel, sõt ha lehet érvelünk az Írásokból, hiszen, erre pont az szólít fel bennünket: pl. Cselekedetek 17:2, 3. Mi nem zárkózunk el senkitõl. (persze, nem a vallásköziségrõl beszélek, mert ennek elutasítása végett, ma az elsõ keresztényeket sem néznék jó szemmel) Hidd el, nincs ebben semmi különös, mert a Biblia sok helyen tartalmaz, józan, racionális érveket, és sok helyen ellentmond a mai vallásos közfelfogásnak! Így természetesen, abban sincs semmi kivetni való, ha egy lehetséges hívõ, nem akar hiszékeny maradni bizonyos kérdésekben, mert ha indoklás nélkül hisz el valamit az biztosan nem Isten dicsõségére lesz, vagy szerinted igen? De nem csak egy lehetséges hívõnek kellene változtatni esetenként az álláspontján, hanem azoknak is, akik õszintén, igazsággal akarják Istent szólgálni. Te sem tagadhatod, hogy errõl is szól a Biblia, rengeteg példa van benne, olyanokról, akik kiigazításokat tettek az életükben, hitükben, még akkor is ha magukban teljesen meg voltak gyõzõdve, hogy jó helyen vannak. Az elsõ keresztények is így lettek keresztények! Vagy Jézus és a tanítványai azt tették talán, ami manapság teljes elvárás annak érdekében, nehogy destruktívnak bélyegezzen akár a "keresztény" világ is, vagyis, mindenkit hagytak a meggyökerezett vallásos hitében? Mert pl. "ebben születtem, ebben is akarok meghalni" - gyakran halljuk, de az kit érdekel, hogy Isten mit akar, milyen imádatot fogad el? Mindent? Ezt sok, magát kereszténynek valló ember sem hiszi, - mondják: "azért biztos nem mindent!" De az emberek mégsem valami szelektívek. Pedig a pontos imádati forma, benne van az Írásokban. Vajon, nem lenne e több szempontból is destruktív az elsõ századi kereszténység ma, ebben a világban, ugyan olyan "szélsõséges szektának" nevezve, mint akár minket? És miért, mert a keresztény erkölcs megváltozott volna? Nem, az nem változott, az állítólagos keresztények változtak! A kereszténység azt állítja, hogy a "szentháromságban" hinni, vagy nem hinni, üdvösség kérdés, éppen ezért jó lelkiismerettel rekesztenek ki pl. minket azok soraiból, akik a "keresztény" tanításokban tekintélynek számítanak. Így, azt gondólják el vagyunk intézve, hát ez megmosolyogtató! Mivel, úgy látom, a fenti érveimre egyetlen értékelhetõ kiigazítás, hozzászólás sem érkezett, még annyit tennék hozzá, hogy a háromság dogmáját akár a katolikus kiadványokból is meg lehetne cáfolni, mint a fenntiekben volt is rá példa. És ez nem azon múlik, hogy hogy te, vagy én, mennyire vagy jártas a héberben, vagy a koiné görögben, mert pont azon tudósok sokasága cáfolja a háromság nem bibliai voltát, akik ezeket betéve tudják. Én is tõlük idéztem, megbízható, pártatlan tudósoktól.. A Biblia nem "relatív igazságokat" tanít - hát, ezt így is lehet, úgy is lehet érteni - alapon. Igen, írtam a közös pontról, bárcsak neked is a Biblia egy közös, biztos pont lenne. Ennek hiányában, nyílván azt hiszel, amit akarsz! Ha a bibliát akárhól is megkérdõjelezed, mert nem tudod igazolni helyességét, már mindegy miben hiszel. (és nem a szó szerinti értelmezés vádjáról beszélek) "Úgy gondolom, hogy sok ilyen "gyanús" Krisztus követõ van még a világon." Vesd össze: Jézus - "széles út, keskeny út". A "minden nincs leírva" érvedre: Én nem azt írtam, hogy mivel a háromság szó, és a konkrét tanítás nincs a bibliában, de azért, ha elég alapos az ember, akkor a sorok között megtalálja, hanem egészen egyszerûen azt, hogy az ÍRÁSOKKAL ELLENTÉTES tanítás, Jézus nem vallotta, hogy az Atyával egyenlõ, de ellenkezõleg nyilatkozott! Ez bizony nagy különbség! A "nõknek nincs lelke". Már az állítás rossz, nem hogy a kérdés! A biblia szerint senkinek sincs "lelke", mert az ember maga a lélek, élõ lélek, vagy holt lélek! De ez ki van tárgyalva az elõzõekben, de ha nem nézel utána pontos helyen nem fogod elhinni. A szellem egy egész más kifejezés, jelentésben nagy eltéréssel, sokan keverik. Ebbõl a bibliai igazság szerint téves következtetéseket vonnak le. Mert, ha meg akarnánk érteni az Írásokat, nem a mi, mai, sokszor nem keresztényi fogalmainkat kellene ráelõltetni az Írásokra! ÉS EZ EGY KULCSMONDAT! "Egyezõséget már az elsõ keresztényeknél se találni, valaki Péterrel, valaki Pállal tartott." Intve lettek erre, hogy ne legyenek ilyen elhajlások. Egyébként a Biblia a szakadásokat elõre jelezte, amik az elsõ századokban be is következtek, de nem helyeselte, így a mai szétforgácsolódott világ sincs elismerve, vagyis biztos nem minden magát kereszténynek valló egyház van Isten elõtt helyeselt állapotban. Akkor mi a ökumenizmus? Egyébként NEM minõsítettelek téged sem, mást sem. Igen, arról kellene ismerni a keresztényeket, hogy szeretet van köztük, de egy ilyen levél vajon, szeretetellenes? Szerintem, ez sokkal elfogadhatóbb, mint sok más "érvelési" mód!
És a másik kérdés alatt kellene elemezni, melyet viszont én nyitottam.
Kedves elõttem szóló! A lélek halhatatlansággal kapcsolatban arra szeretnélek kérni, hogy figyelmesen olvasd el az oldal tetején lévõ 'szellem' és 'lélek' bibliai definícióját! Nem olyan bonyolult, de a két szó között lényeges jelentésbeni különbség van. És ha hiszitek, ha nem egyes bibliafordítók sokszor következetlen módon össze keverik. A Károli is! De vajon az ember az élõ lélek, valamennyi élettevékenységével és képességével együt, vagy a testi mûködésétõl független, különálló lelke van? Vajon maga az ember a lélek, vagy van lelke? (Ne keverjétek össze a 'szellemmel') Most telóról írók, majd este folytatom. Ezékiel 18:4
Látom, Jézus istensége megkérdõjelezõdött a topicban, bár itt nem ez a téma. Azért egy kis segítség: Jézus mondja (Jn5, 23): "Aki nem tiszteli a Fiút, az Atyát sem tiszteli, aki õt küldte." Márpedig ha nem Istenként tiszteled Jézust, bizony az Atyát se Istenként tiszteled. Ez pedig nem ugyanaz a tisztelet, mint a szülõi tisztelet. Mert ha a szülõket tiszteled, hosszú életû leszel a földön. De ha az Istent tiszteled, örök életed lesz a mennyben. És aki Jézusnak hisz, annak bizony örök élete van (Jn5, 24): "Bizony, bizony mondom nektek: aki az én igémet hallgatja, és hisz annak, aki engem küldött, annak örök élete van." Hallottunk már olyan teremtményrõl (akár angyalról is), akinek élete van önmagában? Bizony nem. Hiszen Isten éltet mindenkit! Mégis mit mond Jézus (Jn5, 26): "Mert amint az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában." Péter pedíg így tesz tanúságot (ApCsel2, 36): "Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette õt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!" Jézus bizony Isten Fia, a Fiú, aki valóságos Isten és valóságos ember volt. És végtelen szeretetével és alázatosságával hasonlóvá lett hozzánk a bûnt kivéve (Zsid4, 15): "Mert nem olyan fõpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bûnt kivéve." és (Zsid7, 28): "A törvény ugyanis gyarló embereket rendel papokká; az eskü szava pedig, amely a törvény után jött, az örökké tökéletes Fiút {Zsolt 2, 7; 110, 4}." Az Isten szeretete sokkal nagyobb annál, mint amit fel tudnánk fogni. Bátran nyissuk ki a szívünket és hagyjuk, hogy a Lélek tanítson bennünket!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a részletes válaszokat.
még egy kis Szentháromság. :) Szerintem Jézus szavai egyértelmûek (Mt 28, 18-20): "Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg õket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg õket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!" Márpedig Jézus maga mondja a gonosznak (Mt4, 10): "Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj« {MTörv 5, 9; 6, 13}." Akkor hogy van az, hogy arra kér, az Õ parancsait tartsuk meg? Egyértelmû, azért, mert Õ és az Atyaisten valóban egyek. És a keresztelés Atya és Fiú és Szentlélek nevében történik. Ez nem három aspektus. Három személy, akiknek a nevében keresztelünk. A lélek halandóságáról pedig annyit, hogy nem lényegbevágó szerintem, hogy a lélek elpusztítható-e (bár én a halhatatlanság mellett vagyok), hanem a lényeg az, hogy ha Jézusban hiszünk, örökké élünk (Jn3, 16): "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki õbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." Jézus pedig ezt mondja (Jel1, 17-18): "Ne félj! Én vagyok az elsõ és az utolsó {Iz 44, 2.6}, az élõ, bár halott voltam; de íme élek örökkön-örökké; nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai."
Nem olyan bonyolult dolog megérteni:-) Már a görögöknél is voltak i/Istenek, fõi/Istenek és féli/Istenek is. Nos a keresztényeknél vannak harmadolt i/Istenek is. Avagy három az egyben i/Istenek, mint az összetett hajsamponoknál, vagy fogrkémeknél.
"...valakinek én is a fia vagyok." Tehát akkor Istent is teremtették?
Nem állt szándékomban megbántani, ne haragudj! Neked is sok sikert! :)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!