Találatok a következő kifejezésre: A különböző felekezetek (3 db)

A különböző keresztény felekezeteknek mi az álláspontjuk a dinoszauruszokról?

Csak az érdekelne, hogy a különböző egyházak, vallási csoportosulások miként "építették bele" a hitükbe az őshüllőket, esetleg melyek azok a felekezetek, amelyek tagadják a létezésüket?

Legjobb válasz: Én úgy tudom, hogy az egyik verzió az az, hogy velünk együtt éltek. A másik, hogy az összes lelet hamisítvány. A harmadik pedig hogy évmilliók óta kihalt élõlények, akik jóval az emberek elõtt éltek.

Én úgy tudom, hogy az egyik verzió az az, hogy velünk együtt éltek. A másik, hogy az összes lelet hamisítvány. A harmadik pedig hogy évmilliók óta kihalt élõlények, akik jóval az emberek elõtt éltek.
Nem illeszkedik a hitünkbe, de nem tudjuk tagadni se a tényt, ezért alakítsuk úgy, mintha benne lenne a Bibliába, és illeszkedjen a vallásunkba.
Köszönöm 8-as rég szakadtam ilyen jót :D
Foleg amerikai protestans csoportok szerint sosem leteztek oslenyek; a csontokat, leleteket Isten sajatkezuleg szorta szet, hogy ezzel az emberek hitet probara tegye. Hasonloan magyarazzak a radioaktiv kormeghatarozast es a tudomany egyeb eredmenyeit. A radioaktiv bomlas menetet, a kozmikus sugarzast stb Isten valamifelekepp modositotta, hogy ugy tunjon a mai embereknek, mintha a vilag evmilliokon keresztul letezett volna. Ezzel teszi probara az emberek hitet. A kishituek, akik a Biblia helyett a tudomanyos eredmenyeknek hisznek, azok elbuktat a szemeben, es jaj lesz nekik... Vagyis ez is egy mod arra, hogy az archeologiai leleteket beepitsek a vallasba. Ha jol vettem eszre, az amerikai fundamentalistak koreben eleg nepszeru ez a gondolkodasmod.
Meg végül is a frédi és béniben is együtt élnek a dinók az emberekkel :D
Úgy látszik Péternek van néhány ilyen sablonja amiket bemásol különbözõ kérdéseknél, tisztára mint egy agyatlan droid.
Én azt gondolom, hogy biztos voltak, mert van bizonyíték. Örökkévalóság szempontjából viszont nincs jelentõsége, nem üdvösség kérdés.
Vannak evolucionisták mint például a katolikusok, más protestáns gyüliknél álalában a hívõ dönti el hogy krea. vagy evolucio. Hovind a Biblia és dinoszauruszok videót nézd meg, szerintem jó dumája van.
A kérdező hozzászólása: 8-as! Ezt eddig nem tudtam, és bevallom ekkora baromságot se nagyon hallottam. Tehát akkor szerintük Isten szándékosan félrevezeti, becsapja az embereket. Ez is egy elképzelés...
Hallottam olyat, hogy néhány erõsen vallásos amerikai iskolában, ahová Jehova tanúk járnak, a házirend tiltja többek között a "dinosaur" szó használatát, merthogy az õ hitük szerint nem léteztek ilyen lények. Alighanem ez a legradikálisabb álláspont ebben a kérdésben.
Legalább ma már nincs inkvizíció. Egyes mai fundamentalisták szerintem bevezetnék, ha rajtuk függne :D

A különböző keresztény felekezetek mi alapján döntik el, mit fogadnak el a Bibliából?

Értem ezalatt, h. elfogadják-e a teremtéstörténetet, az özönvizet, betlehemi királyokat. Melyik felekezet mit fogad el és mi alapján dönt?

Legjobb válasz: A protestáns egyházak eredendõen csak azt fogadják el, ami az Ószövetségben és az evangéliumokban olvasható, mert azt isteni kinyilatkoztatásnak ill. Jézus tételes tanításának tarják. A többi, emberek által megalkotott, zsinatokon elfogadott, vagy pápa által kihirdetett dogmát (a katolikus egyház tanításainak jelentõs részét) viszont nem, mivel az emberi mû, tehát - megítélésük szerint - súlyos hibákat és tévedéseket is rejthet.

A protestáns egyházak eredendõen csak azt fogadják el, ami az Ószövetségben és az evangéliumokban olvasható, mert azt isteni kinyilatkoztatásnak ill. Jézus tételes tanításának tarják. A többi, emberek által megalkotott, zsinatokon elfogadott, vagy pápa által kihirdetett dogmát (a katolikus egyház tanításainak jelentõs részét) viszont nem, mivel az emberi mû, tehát - megítélésük szerint - súlyos hibákat és tévedéseket is rejthet.
A kérdező hozzászólása: Már jó régi kérdés, végigolvastam, kialakult egy szép kis hitvita, de nem jött válasz a kérdésemre. Most, két év után tudja valaki?
A Bibliát nem lehet csak úgy olvasni és megérteni. Ahhoz kell a Szent Szellem, aki élõvé teszi az éppen aktuális "rhémát". Pl:amikor Jézust megkísértette a sátán, õ is tudott idézni a Bibliából, de nem az volt az éppen aktuális Ige. Erre vonatkozik az, hogy a Szellem az, ami az Igét megeleveníti.
Ha a betû megöl, akkor minek a Biblia? Ez megintcsak ellentmondás.
A szkeptikus, cinikus válaszolónak (is)üzennék: A betû megöl, a Szellem az, ami megelevenít. Ezt nem találtad meg a Bibliában? Pedig ez a legfontosabb. Ha Isten Szelleme nincs ott az ember életében, vitatkozhat élete végéig, akár ateista, akár vallásos!
Ne félj, nem éget meg senki máglyán. Csak segíteni próbáltam. Ne haragudj! :)
Kiragadások a szövegkörnyezetbõl, háttérismeret nélküli szövegszembeállítások, stb stb kár is lenne egyesével ezeket megmagyarázni, nem lenne semmi értelme (csak "belemagyarázósnak" tûnne). Ha valóban érdekel a Biblia üzenete, biztos vagyok benne, hogy nem az ateisták könyveiben kell azt keresned (hanem magában a Bibliában).
A Bibliában az áll fehéren-feketén: " ...Ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; és ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeibõl, az Isten annak részét eltörli az élet könyvébõl..." (Jelenések 22.rész, 18-19.vers) Úgyhogy nem tudom, a különbözõ felekezetek milyen jogon döntik el, mit fogadnak el a Bibliából, és mit nem...
Ebben a két idézetben semmi ellentmondás nincs. Egyik arról szól, hogy Isten megtorolhatja a bûnt generációkat átívelõen, a másik arról, hogy az emberek viszont ezt ne tegyék. Egyébként a keresztény felekezetek elsõsorban az újszövetséget olvassák, hiszen Jézus beteljesítette a törvényeket, és mint õ mondja, Mózes bizonyos szabályokat a nép keményszívûsége miatt adott (Mk10, 2-5.11-12): "A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tôle: »Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét?« Ô így felelt nekik: »Mit parancsolt nektek Mózes?« Erre azt mondták: »Mózes megengedte, hogy válólevet írjunk és elbocsássuk« Erre Jézus azt válaszolta nekik: »A ti keményszívûségetek miatt írta nektek e parancsot.«...»Aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör.«" Ennek fényében pl. a népszerû szemet szemért nem azt jelentette, hogy feltétlenül torold meg a sérelmedet, hanem azt, hogy ha már annyira meg akarod torolni, akkor legalább ne többel viszonozd, mint amennyit kaptál. De Jézus ezt is beteljesítette azzal, hogy ne torold meg a sérelmeidet sõt, szeresd ellenségedet (Mt5, 43-44): "Hallottátok, hogy azt mondták: `Szeresd felebarátodat {Lev 19, 18} és gyûlöld ellenségedet.' Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözôitekért." És a beteljesítésrõl (Mt5, 17): "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem." Ez inkább az elõzõ hozzászólásra volt egy reflektálás, az eredeti felvetésre olyan választ adni, ami nem történelmi és biológiai, nem egyszerû adni, mert teológiailag is vizsgálni kéne a történelem figyelembevételével. Szóval az a lényeg, hogy az újszövetség a keresztényeknél a döntõ. Azon belül a négy evangélium és az apostolok cselekedetei úgy tudom, minden keresztény felekezetben elfogadott, legfeljebb a fordításban lehetnek eltérések, de ez viszont már nyelvészet és ismét teológia (ugyanis pl. egy görög szónak több értelme is lehet). Nem véletlenül vannak bibliatudósok.
A biblia Isten szava.Istentõl van és tökéletes. Nem lehet tõle eltérni. Ha egy útról egy kicsit letérünk, akkor vagy árkot vagy fát fogunk meg (pl.). Isten adta azért, hogy aszerint éljünk.
Köszönöm a választ, de a kérdés nem erre vonatkozott.:) Hanem arra, h. sok keresztény felekezet mítosznak fogja fel a teremtéstörténetet, özönvizet, stb. Olyat is olvastam egy jezsuita szerzetestõl (Nõk Lapja karácsonyi számában), hogy Jézus születési története is csak jelképes. Tehát: melyik egyház mit értelmez szó szerint a Bibliából és mit jelképesen? Ki dönti el, h. ez v. az az ember, esemény tényleg létezett-e vagy csak "jelkép"? Az egyházak álláspontja érdekelne, nem a történészeké, biológusoké stb. Errõl tud vki vmit, v. legalább egy honlapot, amin utána lehet nézni?
SZEKTA. Lásd még: MEGHASONLÁS (Cselekedetek 28:22) De helyénvalónak gondoljuk, hogy tõled halljuk, mik a gondolataid, mert bizony ami ezt a szektát illeti, ismeretes elõttünk, hogy mindenütt ellene beszélnek.” (János 15:19) Ha része volnátok a világnak, a világ kedvelné azt, ami az övé. Mivel pedig nem vagytok része a világnak, hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyûlöl titeket a világ. (1János 4:5) Õk a világból származnak; ezért szólják azt, ami a világtól ered, és a világ hallgat rájuk. (1János 5:19) Tudjuk, hogy az Istentõl származunk, de az egész világ a gonosz hatalmában van. (Máté 13:19) Ha hallja valaki a királyság szavát, de nem fogja fel az értelmét, eljön a gonosz, és elragadja, amit annak szívébe vetettek; ez az, amelyet az útfélre vetettek. (Lukács 4:6) és ezt mondta neki az Ördög: „Neked adom mindezt a hatalmat és ezek dicsõségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek csak akarom. (János 12:31) Ítélet van most e világ felett; most fogják kivetni e világ uralkodóját. (Zsid 2:14) Mivel tehát a „kisgyermekek” vér és test részesei, õ is hasonlóképpen részesedett ugyanezekbõl, hogy halála által semmivé tegye azt, akinek megvannak az eszközei, hogy halált okozzon, vagyis az Ördögöt; (János 8:47) Aki az Istentõl van, figyel az Isten beszédeire. Ti azért nem figyeltek, mert nem az Istentõl vagytok.” 4 A beszédem, és amit prédikáltam, nem a bölcsesség meggyõzõ szavaiban állt, hanem szellemnek és erõnek megmutatásában, 5 hogy a hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején alapuljon. 6 Szólunk mi bölcsességet azok között, akik érettek, de nem ennek a világrendszernek a bölcsességét, és nem is e világrendszer uralkodóiét, akik semmivé kell hogy váljanak, 7 hanem Isten szent titokban levõ bölcsességét szóljuk, az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten elõre elrendelt a világrendszerek elõtt a mi dicsõségünkre. 8 Ezt a bölcsességet ennek a világrendszernek egy uralkodója sem ismerte meg, mert ha ismerték volna, nem feszítették volna oszlopra a dicsõséges Urat. 9 De mint ahogy meg van írva: „Szem nem látta, és fül nem hallotta, sem ember szíve el nem képzelte azokat, amiket az Isten az õt szeretõknek készített.” 10 Mert az Isten nekünk nyilatkoztatta ki ezeket a szelleme által, mert a szellem mindent kutat, még az Isten mélységes dolgait is. 11 Mert ki ismeri az emberek közül az ember dolgait, ha nem az ember szelleme, amely õbenne van? Így az Isten dolgait sem ismerte meg senki, csak az Isten szelleme. 12 Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem azt a szellemet, amely az Istentõl van, hogy megismerhessük azokat, amiket az Isten adott nekünk kedvesen. 13 Ezeket szóljuk is, de nem emberi bölcsesség által tanított szavakkal, hanem a szellem által tanítottakkal, szellemi dolgokat szellemi szavakkal kapcsolva össze. 14 Testi ember azonban nem fogadja el az Isten szellemének dolgait, mert bolondságnak tekinti azokat, és nem tudja megismerni õket, mert szellemi módon történik a megvizsgálásuk. 15 De a szellemi ember valójában mindent megvizsgál, õ maga azonban egyetlen ember vizsgálata alá sem esik. 1KORINTUSZ 2:4-15;1Korint 11:19- Mert szektáknak is kell lenniük köztetek, hogy nyilvánvalóvá legyen, kik a helyeselt személyek köztetek.

Érdekelne a keresztények különböző felekezetei közti különbség. Pl. Katolikus, református, evangélikus, metodista, baptista stb. Melyek a különbségek?

Legjobb válasz: Uff! Kismillió felekezet van. Sok keresztény is keveset ismer belõlük. A magam gyülekezetét be tudom mutatni, a Golgota gyülekezetet, azaz a Calvary Chapel-t. Hisszük, hogy a Biblia Isten szava az utolsó pontocskáig. Hisszük, hogy a személyes kapcsolat Istennel alapvetõen fontos. Külsõségekre, szokásokra nem adunk (eltekintve persze mondjuk a túlzottan szexuális öltözködéstõl, vagy bármi olyantól, ami direkt valamilyen bûnrõl szól), csak azokat a szokásokat, és parancsokat tartjuk fontosnak, amelyet a Biblia parancsol a nemzetek közül megtérõknek. Hisszük, hogy Isten a szívünket nézi, nem a külsõnket. Jól megfér nálunk a tradicionális ízlésû mamóka, és a hosszú hajú rocker. A keresztelés az õskereszténység gyakorlata szerint teljes víz alá merítéssel végezzük, egyéni kérésre. Csecsemõkeresztség hasznában nem hiszünk.

Uff! Kismillió felekezet van. Sok keresztény is keveset ismer belõlük. A magam gyülekezetét be tudom mutatni, a Golgota gyülekezetet, azaz a Calvary Chapel-t. Hisszük, hogy a Biblia Isten szava az utolsó pontocskáig. Hisszük, hogy a személyes kapcsolat Istennel alapvetõen fontos. Külsõségekre, szokásokra nem adunk (eltekintve persze mondjuk a túlzottan szexuális öltözködéstõl, vagy bármi olyantól, ami direkt valamilyen bûnrõl szól), csak azokat a szokásokat, és parancsokat tartjuk fontosnak, amelyet a Biblia parancsol a nemzetek közül megtérõknek. Hisszük, hogy Isten a szívünket nézi, nem a külsõnket. Jól megfér nálunk a tradicionális ízlésû mamóka, és a hosszú hajú rocker. A keresztelés az õskereszténység gyakorlata szerint teljes víz alá merítéssel végezzük, egyéni kérésre. Csecsemõkeresztség hasznában nem hiszünk.
Szia! Épp most írtam egy másik kérdésnél, hogy e témában már rengeteg könyvet és tanulmányt írtak, ezért én nem akarom egy újabbal bõvíteni a szakirodalmat. :) Inkább figyelmedbe ajánlom Fritz Ridenour: Mi a különbség? c. könyvét, ill. a http://www.apologia.hu honlapot, ezekbõl kitûnõen tájékozódhatsz a nagy vallásokról, ill. a kereszténységen belüli némely felekezetrõl. (Nem mindrõl; de ezek egy részérõl eric_one elég részletes leírást adott.)
Én az általatok eldémonizálódottnak ítélt katolikus egyház védelmében szólnék: http://www.depositum.hu/ Bocsánat hogy csak így a linket dobom ide, de itt elég jól össze van foglalva minden.
Úgy látom, hogy az apologia.hu most átalakítás alatt van, és nem elérhetõek a rajta levõ cikkek. Ezt (amióta hívõ vagyok) egyszer már eljátszották, és egy csomó értékes írás nem került fel akkor az új weblapra :( Illetve hiányolom róla a katolikus egyház tévtanításainak kritikáját is. Arról miért nem lehet írni???
A kérdező hozzászólása: Köszönöm, hogy válaszoltál!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a részletes választ!
Kedves elsõ válaszoló! Érdekelne, hogy Ti a Golgota egyházban, milyen Biblia fordítást használtok? Szégyenlem, de a Te egyházadról még nem hallottam, de a napokban szereztem egy Golgota nevû virágot ami nagyon különleges és szép. Nekem ez is bizonyítja, hogy Isten létezik és nem véletlenül jönnek létre ezek a növények. Üdv: Bea
Keresztény metál koncertek is szoktak lenni akkor valahol? Ha igen akkor az érdekelne.
Elõzõ (13:54) Magyarországon sajnos csak elvétve. Konkrétan keresztény zenekar, akik ráadásul asszem nem Golgotások, jelenleg csak a Részletkérdés nevû hard rock/metal formáció. Itt egy koncertfelvételük a pesti Golgota gyülibõl: http://www.youtube.com/watch?v=Cq27skYPK4Y Ezen kívül jelenleg Szõts Gergõ aktív a Hit gyülibõl, neki legutóbbi elérhetõ keresztény anyaga egy egyszemélyes stúdióproject The Exit Wound néven. Itt letölthetõ: http://tekozlo.blogspot.com/search/label/The%20Exit%20Wound Külföldön nagyon aktív a keresztény metal élet, fesztiválok szoktak lenni Svájcban, Németországban, Norvégiában, Amerikában, és Dél-amerikai országokban. Gyakori meghívott vendég a világ elsõ metálgyülis pásztora, Bob Beeman, gyülekezetébõl több kedvenc zenekarom nõtt ki. Vagyunk néhányan, akik szeretnénk már itthon is komoly metál missziót látni. Ha meglesz a lehetõségem, szervezek ilyen stílusú evangélizációs koncerteket.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!