Találatok a következő kifejezésre: A bibliai szerint a (6 db)

A bibliai leírás szerint Káin Nód földjén telepedett le. A Nód földi élőlények emberek voltak-e és ki teremtette őket?

Legjobb válasz: Szia! A Biblia kezdetben látszólag egyáltalán nem tesz említést leánygyermekek születésérõl, csupán közli, hogy Kain ismerte az õ feleségét. Mózes elsõ könyve 5. fejezet 4. versében azonban már azt olvassuk, hogy Ádám nemzett fiakat és leányokat. Annak az oka, hogy a Biblia alig tesz említést a lányokról, a korabeli társadalmi szemléletben és értékrendben keresendõ, ami gyakorlatilag az egész Biblián végigvonul, és érezteti hatását. Ti. a férfiak társadalmi szerepét, jelentõségét és felelõsségét többre értékeli. Ez a jelenség nem is olyan régen még nálunk is ismert volt. A probléma másik oldala a vérfertõzés, azaz a vérszerinti testvérek házasságkötése, amelybõl köztudottan nagy valószínûséggel fogyatékos utódok születése várható, ezért a mai polgári törvények tiltják is. Itt ismét a Biblia szemléletét kell figyelembe vennünk, amely gyökeresen eltér az általában uralkodó történelemszemlélettõl. Az evolúciós felfogás szerint egy folyamatos fejlõdés, felívelés jellemzi az emberiséget és annak történelmét, míg a Biblia ennek éppen az ellenkezõjérõl, a szüntelen és egyre erõsödõ hanyatlásról beszél, amelynek kiindulópontja a kezdeti tökéletes állapot volt, és gyökere az erkölcsi hanyatlásban keresendõ, de bizonyos vonatkozásokban az anyagi világra is kihat. Így azok a ma ismeretes rendellenességek, amelyek testvérházasság esetén az utódok genetikusan meghatározott megbetegedései hátterében meghúzódnak - a sérült DNS, amely a különbözõ örökletes tulajdonságok átörökítésért felelõs molekulalánc - minden bizonnyal ismeretlenek voltak egy olyan világban, ahol minden igen jó volt, illetve amikor még éppen csak megindult a romlás folyamata a bûnesetet követõ idõkben. Hogy a Biblia üzenete ebben a vonatkozásban is mennyire valószerû, éppen az bizonyítja, hogy Mózes idejére - i.e. XV. sz., azaz kb. 2500 évvel a teremtés után késõbb - már ugyanúgy megjelenik a testvérházasság tilalma, ahogyan az napjainkban is ismert. Ebbõl kitûnik, hogy a Biblia elõtt sem ismeretlen a jelenség és az általa hordozott veszély, de arra is utal, hogy ez nem volt mindig így. Még egy apró megjegyzés. Gyakran találkozhatunk a bibliai kijelentések és a tudomány eredményeinek összehangolására vagy éppen egymást kizáró voltának bizonyítására, ellentétbe állítására irányuló próbálkozásokkal. Azért is valószínûtlen, hogy ezek eredményre vezetnének, mert a két megközelítési mód teljesen különbözõ, tehát egy bizonyos ponton túl ezek a kísérletek nem járhatnak eredménnyel. A Biblia nem a tudományos kételyek kizárásának vagy minden felvetõdõ kérdés megválaszolásának igényével íródott. Ami elvárható, hogy belsõ konzisztenciát, összhangot találhatunk benne, azaz ne kerüljön önmagával ellentmondásba. Ez nem is kis kívánalom, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tudományos elméletekrõl mindez nem mindig mondható el. Üdv. Péter

Szia! A Biblia kezdetben látszólag egyáltalán nem tesz említést leánygyermekek születésérõl, csupán közli, hogy Kain ismerte az õ feleségét. Mózes elsõ könyve 5. fejezet 4. versében azonban már azt olvassuk, hogy Ádám nemzett fiakat és leányokat. Annak az oka, hogy a Biblia alig tesz említést a lányokról, a korabeli társadalmi szemléletben és értékrendben keresendõ, ami gyakorlatilag az egész Biblián végigvonul, és érezteti hatását. Ti. a férfiak társadalmi szerepét, jelentõségét és felelõsségét többre értékeli. Ez a jelenség nem is olyan régen még nálunk is ismert volt. A probléma másik oldala a vérfertõzés, azaz a vérszerinti testvérek házasságkötése, amelybõl köztudottan nagy valószínûséggel fogyatékos utódok születése várható, ezért a mai polgári törvények tiltják is. Itt ismét a Biblia szemléletét kell figyelembe vennünk, amely gyökeresen eltér az általában uralkodó történelemszemlélettõl. Az evolúciós felfogás szerint egy folyamatos fejlõdés, felívelés jellemzi az emberiséget és annak történelmét, míg a Biblia ennek éppen az ellenkezõjérõl, a szüntelen és egyre erõsödõ hanyatlásról beszél, amelynek kiindulópontja a kezdeti tökéletes állapot volt, és gyökere az erkölcsi hanyatlásban keresendõ, de bizonyos vonatkozásokban az anyagi világra is kihat. Így azok a ma ismeretes rendellenességek, amelyek testvérházasság esetén az utódok genetikusan meghatározott megbetegedései hátterében meghúzódnak - a sérült DNS, amely a különbözõ örökletes tulajdonságok átörökítésért felelõs molekulalánc - minden bizonnyal ismeretlenek voltak egy olyan világban, ahol minden igen jó volt, illetve amikor még éppen csak megindult a romlás folyamata a bûnesetet követõ idõkben. Hogy a Biblia üzenete ebben a vonatkozásban is mennyire valószerû, éppen az bizonyítja, hogy Mózes idejére - i.e. XV. sz., azaz kb. 2500 évvel a teremtés után késõbb - már ugyanúgy megjelenik a testvérházasság tilalma, ahogyan az napjainkban is ismert. Ebbõl kitûnik, hogy a Biblia elõtt sem ismeretlen a jelenség és az általa hordozott veszély, de arra is utal, hogy ez nem volt mindig így. Még egy apró megjegyzés. Gyakran találkozhatunk a bibliai kijelentések és a tudomány eredményeinek összehangolására vagy éppen egymást kizáró voltának bizonyítására, ellentétbe állítására irányuló próbálkozásokkal. Azért is valószínûtlen, hogy ezek eredményre vezetnének, mert a két megközelítési mód teljesen különbözõ, tehát egy bizonyos ponton túl ezek a kísérletek nem járhatnak eredménnyel. A Biblia nem a tudományos kételyek kizárásának vagy minden felvetõdõ kérdés megválaszolásának igényével íródott. Ami elvárható, hogy belsõ konzisztenciát, összhangot találhatunk benne, azaz ne kerüljön önmagával ellentmondásba. Ez nem is kis kívánalom, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tudományos elméletekrõl mindez nem mindig mondható el. Üdv. Péter
Állítólag benne van a Bibliában, hogy Ádám és Éva sokasodtak és szaporodtak. Így Káin az egyik messzi földön élõ testvérét vette el. És hogy valóban benne van-e: nem tudom. El kell olvasni, és akkor kiderül.
Szia! Nincs ebben semmi varázslás. A Biblia mindig pontos adatokkal dolgozik, így pontosan kiszámolható benne minden. Kiinduló dátumnak Nabukodonozor trónralépését szoktuk használni ez ie. 605. szeptember 7. Innen a királyok uralkodási idejei, születési és életkoruk alapján pontosan vissza lehet menni egészen a Teremtésig. Persze a bibliakritikusok ezt támadják, a kivonulási idõpontot is áttették késõbbre...stb. Mindenesetre a modern régészeti felfedezések a Bibliát igazolják. Üdv. Péter
Bibliát ne szó szerint vedd. Nagyon jó dolgok vannak benne, de a jelentését keresd, ne a szó szerinti élethelyzeteket...Noé bárkájának a lényege nem az, hogy hitt Istennek, hanem hogy mindenre felkészült, még egy sivatagi árvízre is :) Felkészült ember volt, ami nem mondható el a mai társadalomra... ...vagy ott van az eredendõ bûn...lényege, nem, hogy igazságtalanul a gyerekre is ráhárítja az apa bûnét Isten...hanem hogy az elkövetett tettek kihatnak a jövõre (pl. ha apáink mérgezik a vizet, akkor gyerekeik is mérgezett vizet isznak), tehát magyarán írva inkább a bûnhõdést írja le, nem a megérdemelt büntetést érti alatta...írhatnák sok ilyet még, de gondolom e kettõbõl megértitek, mit akartam kifejteni.
Káin honnan szerzett egyáltalán feleséget? Rajta és a szülein kívül állítólag senki nem volt a Földön. Ezt nevezik az angolok "plot hole"-nak.
demotivalo.com-ot ismered? Mert oda mehetne egy kép, egy Bibliáról, és alá ez a felirat: BIBLIA "Logikát benne ne keress"
A Bilbliának ez az egyik alapvetõ ellentmondása. Ezért van az, hogy bár Istenben hiszek, a Bibliát gondolkodó emberként csupán fenntartásokkal és kritikával tudom olvasni.
kur*a sokan vagyunk a földön illetve azon kívül és te magad is úgy vagy ide telepitve és istennek fogadod el azt akit isteni képességei alapján annak tartasz.persze mai szemmel már magas szintû technikának hiheted amit látsz.de ez csak parasztvakitás.ha sikerülne elérned a 100%ot az istenember szintet akkor emelt fõvel léphetnél a csillagok közé xd de addig amig az állati hús gyárakból élsz nehezen lépsz elõre mert agyad és energiáidat lekötik a mérgek, így persze hogy nehezen talál meg a tudás.a kapcsolat a lényeg.az össze.Nem a szét.
Most komolyan, mikor a Genezist vagy a Bibliát olvastam, tele volt az egész betöltetlen lyukakkal. Aki ilyen "6000 éve teremtõdött a föld" mániás, az olvassa el Enoch könyvét. Ez egy, a Vatikán által betiltott õsi, keresztény vallási könyv, amely a ti 6000 évetek elõtti idõt tárgyalja, és több hitelt adok benne, mint a többinek, mert betölti azokat a bizonyos lyukakat. Azazoth
Ezek szerint a kutatók és tudósok háromnegyed része, idióta hülye, vagy csaló gazember.6000 év, ne röhögtessetek már.És ezt azok a tudósok is elhiszik, akik esetleg hívõk, vagy csak a homokba dugják a fejüket? Ez azért nagyon durva szám.
Sziasztok! Szerintem semmi durva nincs a 6000 évben. Én sokkal durvábbnak találom a millió és milliárd éveket. Talán nem ismeretlen már az a közvélemény elõtt sem, hogy a radioaktív kormeghatározás csak 3500-4000 évig visszamenõen pontos. Amikor elérhetõvé vált az új gyorsító tömegspektrométeres eljárás, nagyon sok õsi emberi csontváz koráról kiderült, hogy max. 5000 radiokarbon évesek, vagy annál is fiatalabbak. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a Biblia nem az egész világegyetem korát tartja 6000 évesnek, csak a Földön élõ élõlények korát. Üdv. Péter
Péter ezt ugye nem gondolod komolyan? Rendben van, hogy valaki vallásos, de ettõl még nem kellene mindent lenyelni amit elé raknak.Nyilván nem pontos a mûszer, jobban mondva a mûszer maga pontos, csak a vizsgálat tárgya lehet ( szennyezett )de azért ekkora eltérések nincsenek, no meg nem csak mûszerrel lehet meghatározni valaminek a korát.PL a kõzetek rétegzõdésébõl, összetételébõl, a fák évgyûrûibõl, sarki jégbõl, stb.6000 év, az már majdnem a rézkor kezdete.Azért elég sok mûszert használunk a mai világban, amik aránylag jól mûködnek.A másik pedig az, hogy kinek volna érdeke valamirõl azt állítani, hogy milliós nagyságrendekkel idõsebb a kora valaminek, mint amennyi valójában? Ha volna is ilyen, hogyan tudná ezt megetetni több ezer más tudóstársával? Nézd nem tudja senki pontosan, hogy mikor, hogyan és fõleg miért vagyunk itt, de biztos vagyok benne, hogy itt valamit csúnyán elszámoltak a Biblia értelmezõi, ha van Isten akkor is.
Még egy észrevétel kedves Péter, írod, hogy a tömegspektrométer, használatával kiderült, hogy egy-két lelet fiatalabb volt, mint ahogy elõtte mérték.Ez nyilván így is volt.Ezek szerint mûködik, nem? Mivel kimutatták, nyilván senki nem akart becsapni senkit, csak technika híján tévedtek.De akkor mi van azokkal vizsgált leletekkel, ahol mást mutatott ki a mérés.Ugye olyan azért nincs, hogy csak akkor jó, ha benneteket igazol, máskor meg téved, vagy pedig emberi spekuláció áll a háttérben? A tudósoknak, kutatóknak, nem célja bebizonyítani, hogy nincs Isten.Nem tudom miért hiszitek ezt, úgy beszéltek a tudományról, mintha az ellenségetek lenne és ellenetek irányulna minden kutatás, felfedezés és kísérlet.Ez nem így van, kár, hogy így gondoljátok.Én sem feltételezek rossz szándékot, amikor egy hívõ ember Istenrõl beszél nekem.
Szerintem azért, mert kezdetben csak a zsidókra értelmezték a Bibliát, aztán tették bele, hogy az összes ember egyenlõ Isten szemében. Sztetek?
"Ennyi erõvel ha a Gyûrûk Urát visszavinném a múltba és lefordítanám Arámira, akkor talán ma a Sátán Sauron vagy Morgoth lenne és Isten pedig maga Ilúvatar volna." Ugyan nem ide tartozik, de Morgoth(Melkor) valóban a Sátán, Ilúvatar pedig valóban az Isten. Tolkien bigott katolikus volt, és úgy írta meg a sztorit, hogy ne ütközzön a Bibliával :) Csak érdekességképp írtam :)
Ugyan! Azokat is Isten teremtette, hogy próbára tegye a hitünk:DDD Én ezt viccbõl írtam. Persze, hogy hülyeség ez a 8000 év.
anunakik - keress rá a googlén, érdekes lesz.
A kérdező hozzászólása: Péter köszi: de megint lõtt az agyam. Tehát értelmezhetem úgy is, hogy a mai emberi ciklus kb. 8000 éve kezdõdött? Összehasonlítva a maja idõszámítás ciklusaival - õk jelenleg a negyediknél tartanak és 2012. december 21-én fordul az ötödikbe - a Biblia elõtt is kellene lennie "valamilyen" leírásnak, amit még nem találtunk meg?
Na ne már.... A dinoszauruszok és egyéb? A Sátán rakta a földbe õket, hogy megviccelje az embereket? Ha valaki ilyet állít, hogy az emberiség 6000 éves akkor annál nagyobbat nem is tévedhetne. Az Univerzum jelenlegi állapota kb 14 milliárd éve alakult ki, akkor azt most beleszámoljuk a teremtésbe? Mert akkor az emberiség 13, 99999 milliárd vagy akárhány éves plusz mínusz 7 nap. A Biblia csak egy könyv és ne keverjük a tényekkel mivel nincsenek olyanok. Ennyi erõvel ha a Gyûrûk Urát visszavinném a múltba és lefordítanám Arámira, akkor talán ma a Sátán Sauron vagy Morgoth lenne és Isten pedig maga Ilúvatar volna. Szóval errõl ennyit.
Ugyan azokat is Isten teremtette, hogy próbára tegye a hitünk:DDD
"Ebbõl következik, hogy a Teremtés ie. 4000 körül következett be, vagyis az emberiség kb. 6000 éves. " A 30-40 ezer éves homo sapiens csontvázak, a jóval régebbi emberelõdök maradványai és a sok millió éves állati, növényi fosszíliák pedig minden bizonnyal hamisítványok. Bravó! (egy nem bibliaközpontú istenhívõ)
A kérdező hozzászólása: Péter köszi: ez is érdekes. Most elkanyarodok az eredeti kérdéstõl és az idõszámítást boncolgatom. Léci ellenõrizd le: Jézus nemzetsége alapján a maximum idõkkel (120 év/élet) Ádámtól Ábrahámig 1948 év Ábrahámtól Jézusig (42 x 120 év) 5400 év Jézustól máig 2010 év Összesen: 8998 év Létezhet, hogy a mai ember csak ettõl az idõponttól élt?
A kérdező hozzászólása: 08.47: Te Péter nagyon érdekes dolgokat írsz. Azért megkérdezném, hogyan számoltad ki a teremtés kezdetét. Van hozzá valamilyen konkrét leírásod vagy anyagod? Azt írod: "Hogy a Biblia üzenete ebben a vonatkozásban is mennyire valószerû, éppen az bizonyítja, hogy Mózes idejére - i.e. XV. sz., azaz kb. 2500 évvel a teremtés után késõbb - ..." Akkor i.e.4000 évvel lehetett a teremtés?
Hát persze, másképp nem válhatott volna világvallássá a zsidó nép története, Istene.Elég jól átformáltál, hogy ehetõ legyen, az akkori fontosabb népcsoportok számára is.Ez által megteremtve a viszonylagos békét.
Ha biblia szerint nézzükk, akkor igen, amúgy a valóságban nem.
Hát Noé történetét még a hívõk és a teológusok se mind hiszik el, merthát elég vad. Tehát ha belegondolsz, addig jó, hogy minden állatból van kettõ, de mivan a növényekkel, gombákkal, egyéb élõlényekkel. Sõt, a tengeri élõlényekre is kell gondolni, mert õk se bírják az özönvizet, ami ugye édesvíz, és felhígítaná a tengert. Persze lehet mondani, hogy Isten csodát tett, csakhát az olyan eröltett, ennyi erõvel mi szükség volt Noé-ra, ha Istennek amúgy is egy csomó csodát kell tennie, hogy mûködjön az egész özönvíz, és legyen aki túlélje. Meg ugye, ha újrateremti pl: a sok elpusztult növényt, akkor minek kelett az állatokat megmenteni, azokat nem lett volna egyszerûbb újrateremteni, és Noé-t meg mással megszivatni?! Egyszóval elég túlzónak tûnik Noé története, részemrõl nem hiszek benne, és nem vagyok egyedül...
Természetesen a Biblia nem minden szava értelmezhetõ szó szerint. De egyébként sem, hisz Noénak 3 fia volt, Sém, Kám és Jáfet. A zsidók Sémtõl származnak a Biblia szerint. (semiták- szemiták)
a Biblia nem pontos tudósítást ad a történtekrõl, az õstörténetek csak magyarázatokat adnak, meg a hitükben erõsítették az ókori népet, akik fogságban voltak. Különben az özönvíz története nem csak a Bibliában, hanem egyéb kultúrákban, mítoszokban is megtalálható. De egyébként a Biblia szerint, sõt, szerintem a tudomány szerint is minden ember ugyanonnan származik.
Az elõzõekhez még annyit tennék hozzá, bár csak felszínesen, mert pontosan nem tudom sajnos, hogy a "zsidó" szó a vallásra utal, míg a sémi, vagy szemita, vagy héber a népre. A pontossághoz kéne tudni a nemzetségeket, mert az õsatyáikról neveztettek. Mózes elsõ könyvében lehet errõl olvasni bõvebben. Az viszont biztos, hogy a "Zsidókhoz írt levél" az eredetiben "Héberekhez írt levél", az angolban is "Hebrews" és nem "Jews".
A héber a nép, a sémi a népcsoport (kb. mint a finnugorok és a finn nép). Sémik pl. az arabok is.
hali Noé nem volt zsidó. Se még a fiai sem. az elsõ zsidó hivatalosan mégcsak nem is ábrahám volt, hanem a fiának a fia, Jákób. Isten Ábrahámnak tett ígéreteket, melyeket a Izsák nevû fián vitt tovább. Izsák fia volt Jákób, és Ézsau, de csak Jákóbot gondolhatjuk zsidónak Ézsau az Edómiták õsatyja volt.Jákóbnak született 12 fia meg egy rakat lánya, és a fiait hívják hivatalosan a zsidó nép atyjainak. Azok felmenõit, tehát, Jákobot, Izsákot és Ábrahámot Pátriárkáknak.

A bibliai mítosz szerint a "bűnbeesés" előtt elhangzott az isteni parancs az édenkertben, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. De ha Ádám és Éva nem esnek bűnbe, akkor nincs halál. Tehát a történet logikája szerint korlátlanul szaporodott volna az emb

Mégis meddig birta volna a Föld a tulnépesedést?

Legjobb válasz: én azt hallottam hogy a Föld normális esetben egyáltalán nem lenne túlnépesedve ennyi embertõl, és valójában még rengeteg embert elbírna tartani. Volt ehhez valami igazán megdöbbentõ számadat is, hogy hányszor több ember élhetne jól a földön. Sajnos már nem emlékszem rá, de a lényeg hogy elképesztõen sok embernek lenne még hely. Mindössze annyi kéne hozzá, hogy úgy használjuk a Földet ahogyan kell (gondolom egyrészt vigyázunk rá, másrészt nem pocsékolunk itt hogy ne kelljet szûkölködni ott, és még egy néhány hasonló dolog). Valóban, talán korlátlan mennyiségû ember nem férne el a Földön. De Isten meg tudta volna oldani a problémát. Hogy hogyan, azt meg nem tudhatjuk. Lehet hogy az emberek nem szaporodtak volna tovább. De még ilyen buta ötletem is van hogy megnõtt volna a Föld :P ---> felborul az egyensúly a világegyetemben? Végül is Isten hozta létre az egészet, akkor be tudja állítani újra, hogy jól mûködjön. nem?

én azt hallottam hogy a Föld normális esetben egyáltalán nem lenne túlnépesedve ennyi embertõl, és valójában még rengeteg embert elbírna tartani. Volt ehhez valami igazán megdöbbentõ számadat is, hogy hányszor több ember élhetne jól a földön. Sajnos már nem emlékszem rá, de a lényeg hogy elképesztõen sok embernek lenne még hely. Mindössze annyi kéne hozzá, hogy úgy használjuk a Földet ahogyan kell (gondolom egyrészt vigyázunk rá, másrészt nem pocsékolunk itt hogy ne kelljet szûkölködni ott, és még egy néhány hasonló dolog). Valóban, talán korlátlan mennyiségû ember nem férne el a Földön. De Isten meg tudta volna oldani a problémát. Hogy hogyan, azt meg nem tudhatjuk. Lehet hogy az emberek nem szaporodtak volna tovább. De még ilyen buta ötletem is van hogy megnõtt volna a Föld :P ---> felborul az egyensúly a világegyetemben? Végül is Isten hozta létre az egészet, akkor be tudja állítani újra, hogy jól mûködjön. nem?
A Szentírás, miként a világ maga sem, nem ad választ minden kérdésedre egzakt módon. pusztán az intellektus számára sem a teremtés, sem a világ, sem az élet, sem a halál nem körülhatárolható, nem vehetõ teljesen birtokba. tele van az életed, az életünk, hiten alapuló momentumokkal. Maga a teremtés-történet erõs szimbólumokkal tele rakott nyelvezetû epikai mû, nem egy matek-könyv. Eligazít, iránypontokat ad. Kérdésed a "mit lett volna, ha..." kategóriába tartozik. Amikor készült a történet, ez a "szcenárió" már tudottan bekövetkezett. (Mármint az alma-evés stb.) De hangsúlyozom, hogy az almafa, a tilalom stb. erõsen szimbólikus tartalommal bírnak. Talán segít neked is, valahol olvastam ebben a vonatkozásban egy (talán arab) történetet: a bölcs úja a hold felé mutat, s a még tévedésben lévõk az újhegyét nézegetik közelrõl, vagy azt nyalogatják. pedig õ felfelé mutat a holdra.
Logikus: igen.
Ezek szerint minden úgy történik, ahogy történnie kell:)
Ha már ilyen filozofikus kérdéseket boncolgatunk, miért gondolod, hogy a halál lehet az egyetlen módja a földi élet végének? Ha nincs bûnbeesés, alakulhatott volna ez a probléma is másként. (Egyébként szerintem Isten úgy teremtette az embert, hogy néha néha bûnbe essen. Ez szükséges az egyensúly fennmaradásához, hiszen ha nincs bûn, akkor erény sincs! :-)
A biblia(szigorúan kis betûvel) egy meséskönyv... Ha egy mesében sokan hisznek attol még mese marad...(ennyi erõvel lehet hinni a görög mitológiában is meg a sztárvorszban' vagy a herripotterben') Lehet most a lelkedbe gázoltam...hát ilyen az élet:) 17/F
A Biblia nem "mítosz", mert valósággal müködik. A biblia neked íródott. Olvasd a bibliát= ha igazán keresed Istent, akkor Õ fogja ezt a kérdést és még sok másikat megválaszolni! Ha nem keresed Istent és nem hiszel benne, akkor semmi nem fog az életedbe változni. Ha keresed Istent akkor MEGTALÁLOD. (És akkor sokkal többet találtál, mint egy választ a kérdésedre)
a BIBLIA nem mitosz hanem az elso betutol az utolsoig igaz.
A Biblia az Élet könyve. A titkok pedig az Istené, de a kijelentett dolgok a miénk. Elõbb azokat kellene megismerni, nemdeugyebár? :-)
a biblia sokszor ellentmondásba ütközik.tudtommal Ádám és Éva mikor ettek az almából szégyenlõsen eltakarták szaporító szerveiket. akkor honnan a fenébõl tudták volna elõtte mire valók? szerintem evolúció inkább a helyes a biblia az emberiség elsõ írott történelme, ami elõbb szájról szájra járt aztán valaki leírta, de lehet már nem ugyanazt. tudod az utca elején még csak vérzik az utca végén már elvérzett.Az akkori embernek magyarazátatot kellett találnia a honnan jöttünkre és az akkori tudásnak a teremtés tökéletesen megfelelt.

Az emberek miért nem értik hogy a bibliai történeteket nem szószerint kell értelmezni, hanem mondanivaló szerint?

Legjobb válasz: Azért van ez, mert az emberek lusták gondolkodni, megteszi ezt helyettük a média, meg a szomszéd Mari néni, meg a tanárok, meg mindenki más, akiknek minden baromságot elhisznek. A kedvencem az, amikor kiragadnak egy-egy mondatot, és környezeten kívül akarják értelmezni... -_-'

Azért van ez, mert az emberek lusták gondolkodni, megteszi ezt helyettük a média, meg a szomszéd Mari néni, meg a tanárok, meg mindenki más, akiknek minden baromságot elhisznek. A kedvencem az, amikor kiragadnak egy-egy mondatot, és környezeten kívül akarják értelmezni... -_-'
Egyszerû a válasz:) Egyáltalán nem is akarják érteni, csak gúnyolódni akarnak, provokálni, keménykedni vagy kiélni a sérelmeiket, s ezért jönnek ide. No meg az iskolában hallanak valami blõdséget és csodálkoznak, hogy ki az, aki ilyesmiben hisz. Pedig az oktató volt egy idióta.
"az iskolában hallanak valami blõdséget és csodálkoznak, hogy ki az, aki ilyesmiben hisz. Pedig az oktató volt egy idióta." Mit hallanak az iskolában? Véletlenül ott nem a tudományos eredményeket oktatják?
"meg a tanárok, meg mindenki más, akiknek minden baromságot elhisznek" Nem tudod hogy a tanárok nem hitet hanem tudományos eredményeket tanítanak? Nehogy elhidd ám nekik!
Legyen világosság és lõn! Majd késõbb alkot egy napot hogy viágítson? Ezt nem lehet sehogy megmagyarázni ez logikátlanság!A gondolkodó ember azt várná hogy ezt kijavították volna már réges régen, de nem! És a bor is megzavar, felgerjed a férfiú és magához vonz országokat nemzeteket. lehet magyarázgatni de minek? Pláne hogy az eredeti tekercsen a gazdagság szó szerepelt.Miért nem lehet a nyilvánvaló képtelenséget kijavítani? Mellesleg kémikus vagyok az én szakmámban veszélyes a mellébeszélés.
A kérdező hozzászólása: Negyedik: Hittanórák továbbra is vannak némelyik iskolában, sõt mi pl. irodalom és történelem órán is érintettük a Bibliát. Általános mûveltséghez hozzátartozik ugyebár.
Én pl, azért, mert ha valamit szó szerint veszek, azt mondjátok, hogy az csak képletes, ha valamit képletesen értelmezek, akkor viszont azzal jöttök, hogy a Biblia egyértelmûen beszél, miért magyarázok bele dolgokat.:D Hát ezért nem értjük, kedves kérdezõ. Jó volna ha írnának valakik egy olyan könyvet, a Biblia alapján, útmutatónak, amit nem kell értelmezni. Gondolom ez azért nem történt még meg, így konkrétan, mert ti vallásos emberek sem egyformán értelmezitek a leírtakat. Csak azt nem értem, hogy akkor tõlünk miért kéritek számon, ha nem értünk valamit. Egy-egy adott kérdésre, három más-más megközelítésû választ kapok, hívõ emberektõl.:D
"Úgy tûnik, hogy a föld már a hat "nap" (nem 24 órásak!) vagy idõszak elõtt, a konkrét teremtési mûveletek kezdete elõtt a nap körüli pályára megalkotott bolygó volt, melyet víz borított." Ezt meg honnan vetted? Nyiss már ki egy héber Bibliát, a "nap" helyén milyen kifejezést találsz? Azt találod hogy "jom". Na most, ha van egykis héber nyelvtudásod akkor tudod, hogy "jom" kifejezés leghosszabb idõi jelentése az évvel bezárul, tehát itt nem lehet olyan idõszakokról beszélni, mint amit a liberális teológusok hirdetnek. A "jom" elsõdleges kifejezése csupán egyetlen nap, és a Genezis 1-ben is ilyen értelemben szerepel. Megerõsíti még ezt a mellette lévõ hebraizmus is, hogy itt 24 órás napokról van szó.
Rossz hírem van: a Bibliát a legtöbb helyen szó szerint kell értelmezni! A Biblia Isten szava. Milyen kereszténység az, ha Isten szavát csak egy allegorikus mesekönyvnek tartod?
Tehát nem 24 órás nap. Akkor hogyan tudott a növény megélni a harmadik "naptól" ha a negyedik "nap" lett teremtve a Nap, és az ötödik "nap" az õket beporzó rovarok.
A kérdést a másik oldalról is fel lehet tenni: "Az emberek miért nem értik hogy a bibliai történeteket nem mondanivaló szerint kell értelmezni, hanem szó szerint?"
Azért nem értik, mert nincsenek azon a tudatszinten. Egy kisgyereknek sem beszélsz atomfizikáról... Ha megférnek rá, meg fogják érteni. Amúgy meg felesleges ezen gondolkodnod. Törõdj azzal, hogy te megérted és élj úgy, hogy ez megjelenjen minden cselekedetedben. Sokkal inkább rájön majd a "valóságra" többi ember is a példádat látva. :)
Én szó szerint veszem és nincs semmi problémám ezzel. Neked miért probléma ez?
A kérdező hozzászólása: "Legyen világosság és lõn! Majd késõbb alkot egy napot hogy viágítson? Ezt nem lehet sehogy megmagyarázni ez logikátlanság!A gondolkodó ember azt várná hogy ezt kijavították volna már réges régen, de nem! És a bor is megzavar, felgerjed a férfiú és magához vonz országokat nemzeteket. lehet magyarázgatni de minek? Pláne hogy az eredeti tekercsen a gazdagság szó szerepelt.Miért nem lehet a nyilvánvaló képtelenséget kijavítani? Mellesleg kémikus vagyok az én szakmámban veszélyes a mellébeszélés. A válasz 48%-ban hasznosnak tûnik. A válaszíró 62%-ban hasznos válaszokat ad." Pont a te esetedrõl beszélek... Itt a fény és sötétség utal arra, hogy elõbb volt a jó és rossz, mert ez uralkodik minden fölött.
Az "Emberek" alatt keresztényeket vagy ateistákat éresz?
Az oktatásnak mindenfajta vallási és társadalmi nézettõl fügetlennek kell lennie, ezért nem tanítják a bibliát részletesen. Ettõl függetlenül te olyan szakkörre jársz amilyenre akarsz és hittanon is azt tanítanak amit akarnak.
A kérdező hozzászólása: És mi van ha arra gondolt hogy a bibliai történeteket elmagyarázták nekik, de nem a tanulságra mentek rá hanem magára a történetre és a gyerek meg nem tudja mire vélni??? (mint amire a kérdésem irányul is...)
A kérdező hozzászólása: Elsõ és harmadik ment a zöld köszönöm :) Második: a keresztények meg ateisták is emberekkel tudtommal :) Fõleg a kétkedõ ateistákra gondoltam, akik egy-egy részlet kiragadásával megmagyarázottnak tartják a vallás témáját (pl. nem a teremtéstörténet az igaz, hanem az evolúció) De gondolok itt akár egy sztereotípiákban élõ bigott katolikus öregasszonyra, aki szentül hiszi hogy a bibliai történetek szószerint történtek, és õ sem a lényeget nézi ugyebár.
Szerintem, két alapos magyarázat is megjelent itt, az egyik # 15/20-tõl, a másik Pétertõl. Mindkettõ elfogadható, ha nem a csomagolás részleteit rágcsáljuk, hanem az üzenetet fogadjuk nyitott szívvel. Az elõbbi hozzászóló figyelembe veszi a valóság kutatóinak eredményeit is (tudósok), Péter pedig õszinte naiv hittel fogadja el a szó szerinti értelmezést, mert neki így egyszerûbb. A lényeg úgy is az, hogy az olvasott (hallott) igei üzenet mennyire segíthet minket a legnagyobb parancsolat: a szeretet megélésében, kiárasztásában.

Meg kéne magyaráznom holnapra pár szólást/fogalmat a Biblia szerint. Mi a Bibliai fogalmuk ezeknek?

A fogalmak:

Legjobb válasz: Pont ezt tanulom, leírom amit tudok: mózeskosár= Mózes anyja Mózest egy kosárba rakta, hogy elrejtse, és így ne öljék meg, a fáraó lánya megtalálta és felnevelte. paradicsomi állapot: a paradicsomban volt Ádám és Éva az elsõ bûn elõtt. Minden tökéletes. mennyei mana- a zsidók bolygongása során éheztek, ezért Isten az égbõl manát adott nekik. Csak 1 napra valót vehettek fel, különben férges lett. Bálám szamara:- Bálám- varázsló átkoznia kéne a zsiódokat, helyette megáldja õket. Angyal is megjelenik, a szamár nem mozdul majd beszélni kezd. A többihez ajánlom a Google-t:D http://lmgtfy.com/?q=b%C5%B1nbak és így tovább megtalálod az összeset:D

Pont ezt tanulom, leírom amit tudok: mózeskosár= Mózes anyja Mózest egy kosárba rakta, hogy elrejtse, és így ne öljék meg, a fáraó lánya megtalálta és felnevelte. paradicsomi állapot: a paradicsomban volt Ádám és Éva az elsõ bûn elõtt. Minden tökéletes. mennyei mana- a zsidók bolygongása során éheztek, ezért Isten az égbõl manát adott nekik. Csak 1 napra valót vehettek fel, különben férges lett. Bálám szamara:- Bálám- varázsló átkoznia kéne a zsiódokat, helyette megáldja õket. Angyal is megjelenik, a szamár nem mozdul majd beszélni kezd. A többihez ajánlom a Google-t:D http://lmgtfy.com/?q=b%C5%B1nbak és így tovább megtalálod az összeset:D
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen =)
Kedves kérdés feltevõje! Említs meg olyan tanításokat, melyeket véleményed szerint nem támogat a Biblia és nézzük meg, hogy meg állja-e a helyét vagy sem
A kérdező hozzászólása: Igen? De jó tudni róla.
A kérdező hozzászólása: Nekem tegnap kezembe került egy kiadványuk, Õrtorony sokan ismerik. Szóval bele olvastam és szemet szúrt, hogy úgy gondolják csak õk Isten népe. Õk fogják örökölni a Földet. Õk tartoznak Isten népéhez. Így le van írva benne, hogy Jehova Tanúi fogják örökölni a Földet. Saját magukkal pedáloznak, hogy õk a Föld minden részén ott van stb. Szóval aki nem Jehova Tanúja az számukra a sátán uralma alatt áll, és csak az örökölheti a Földet aki Jehova Tanúja. Önteltek. Vagyis felül a vezetõk és akik írják az Õrtornyot azok. Munkásságukkal nincs gond, hiszen Isten azt mondta mennyetek és terjesszétek az igét, de a felfogásukkal és az, hogy csûrik csavarják az igét a saját tetszésükre az már sok számomra.
1-s bekezdés: ugye nem rosszindulat a részedrõl kétségbe vonni azt az állításom, hogy tévedés volt? Ugye senkivel sem fordult még elõ, hogy valaki linkjeinek sorozatát nem olvasták el, hanem csak kattintottak, vagy még azt sem? 5-s bekezdés: csakhogy senkinek nincs a homlokára írva, hogy melyik csoportba tartozik. Ez csak menet közben derül ki! Tehát ha egyoldalúan, szó szerint értelmezzük a fenti mondatot, akkor tévedünk, mert az más cikkekkel együtt érthetõ csak. Ezért mondom, hogy sportot ûzöl a félrevezetõ kiragadással. Szalairól NEM TUDOM (és te sem tudod csak elhiszed), hogy honnan veszi a szövegét - mellesleg máshol nem három évet olvastam. Vajon mi szükség lenne hazug irodalmakat olvasni ha számtalan hiszékeny ember az õ érveit ismételgeti? "Helytelen elolvasni a nézeteiket" - erre mondtam, hogy ha szó szerint értelmeznénk, akkor semmilyen szolgálatot sem végezhetnénk, mivel a "helytelen elolvasni"="helytelen meghallgatni"! Pedig gyakran meghallgatjuk ezeket a szolgálatunk során. Tehát a lényeg az, hogy a kiragadott szövegekbõl féligazságok, sõt hazugságok születnek. Ezért olyan gyakori ez a módszer nálatok!
3-as! Ha igaz tanú vagy akkor hogyhogy nézed a sátán könyvét! (internet) De tényleg.
Vankó, kedves, ezt már megint nagyon benézted... 1. A kérdezõ az eltérésekre kíváncsi, ezeket pedig nem fogja megtalálni az Õrtorony Társulat hivatalos honlapján. 2. Én pedig nem fogom azt a honlapot "népszerûsíteni"; igazából fogalmam sincs, hogy jutott eszedbe ilyesmi. Ha meg lennék gyõzõdve az ott írottak helyességérõl, akkor rendben, azt linkelném adott esetben; de mivel pontosan az ellenkezõjérõl vagyok meggyõzõdve több témakörben is, ezért eszem ágában sincs ilyesmi. Ez kb. olyan felvetés volt részedrõl, mintha egy nem tanú tõled várna exJT-s honlapokat... 3. Megint csípõbõl leszemétkupacoztad a linkjeimet, holott ezek GYK-s kérdések; pont ugyanebben vagy hasonló témában, mint amirõl a kérdés szól; rengeteg válasszal. Tudom, neked minden más szemétkupac, ami nem JT-honlap vagy JT-blog; de azért meg kellene értened, hogy ezt nem mindenki gondolja így. Nyilvánosan többször is kijelenteni ilyesmit pedig talán ketten vagy hárman voltatok képesek eddig. Titeket minõsít. És legalább kiválóan bemutatja a gondolkodásmódotokat. 4. A folyamatos személyeskedésed úgyszintén. Talán írhatnál már olyan választ is egyszer, amibõl kihagyod a nevemet. :P Nem rólam szólnak a kérdések, észrevetted már? :D Hiába akarsz így lejáratni másokat, pontosan az ellenkezõjét éred el vele. Úgyhogy végül is... ahogy érzed. :D
Kedves kérdezõ! Melyik az az irodalmuk, melyben csak ez van benne? Pontos idézetet szeretnék tõled kérni és szövegkörnyezetet majd megvizsgáljuk együtt, okés?! Jó lesz így, vagy maradsz e kiragadott verziód mellett? A kedves Bertán jót mosolygok, mindig megkínálja a nagyérdemût egy halom szemétkupaccal. Vajon miért nem Jehova Tanúi hivatalos honlapját népszerûsíti? Persze sokkal kényelmesebb, mert azokkal nem lehet vitatkozni. Sõt, a kérdezõ, miért tesz fel itt provokatív kérdéseket, mielõtt meggyõzõdne a neten a HIVATALOS és autentikus forrásból, hogy mi az igazság?! http://www.watchtower.org/h/index.html
1-2 hete már megkérdezted ugyanezt.
Nem adok senkinek igazat, de azzal egyetértek, hogy nem helyes dolog olvasni hitehagyottak írásait. Vannak személyek akik nem hitehagyottak és írnak munkákat Jehova Tanúival kapcsolatban vagy hozzájuk kapcsolódó dolgokról, hogy ezt valaki elolvassa vagy sem az legyen mindenkinek a személyes döntése. Ha esetleg valaki azt kérdezné, hogy miért nem olvasom a hitehagyottak írásait akkor gondolkodjon el ezen: Ki az a személy aki bemegy a kórházba a fertõzõ osztályra és azzal érvel, hogy majd rájuk ragasztom az egészségemet?
Vidiripi lsandor! Neked mi a véleményed a "testvér" érvelésérõl?
12/[email protected] az internet nem Sátán könyve
Vidiripi Zsömle?!! "...kicsit jobban ismerem õket, nem gondolod?" Legyen neked a hited szerint. De ezt te mondod nem én. "...ésszerû érvek nélkül feleselsz." Nekem csak egyetlen ésszerû érvem van: "Sõt, szellemileg veszélyes és helytelen elolvasni a nézeteiket, akár nyomtatott formában, akár az interneten." Ez egyértelmû fogalmazás nincs ködösítés vagy mellébeszélés. Veszélyesnek és helytelennek tartja. Ennyi!" Ezek nem az én szavaim de nekem teljesen egyértelmû hogy mit jelent ez a mondat. "Erre írtam az ésszerû válaszomat, melyet te ügyesen kihagysz. Ha olyan embereknek kell érvelnem, akik torz képekre, hazug forrásokra hivatkoznak, még meg védhetem az álláspontomat, ha igaznak tartom, vagy szerinted nem? Ez a tanúskodó munka, a szolgálatunk lényege. Itt további vitának helye nincs!" Nem hagytam ki sõt azt írtam neked hogy elhiszem. Mi alapján döntöd el hogy mi a hazug forrás? Ha a társulatot kritizálják nem pedig a tanításokat. Mert a tanításokat a Biblia alapján lehet megítélni. De egy szervezetet s az azt alkotó embereket a tetteik alapján tudod csak megítélni. Persze lehet hogy tévedek. "Mert ti kutyáknak és disznóknak tartjátok magatokat, akik megvetik az igazságot?" Milyen igazságot vetettem meg? Kérlek idézd! "Ilyen igazságkeresõ mindenhol lehet, senki sem tudhatja, hogy kibõl mi lesz, még te sem." Elismerem ebben teljesen igazad van. "Szerinted kit érdekel, hogy éppen mit mond a Szalai és mit más?" Valakit mindig érdekel s nem csak 1-2 személyt. De ha nincs értelme akkor miért reagálsz rá , miért nem hagyod ki? Van egy kérdésem hozzád! A János 2:14-15 olvasható ige rész. Mi utal arra hogy Jézus türelmet gyakorolt az ott lévõk láttán? "Igen, és ez a lényeg. NEM CSAK A SZALAI van ám, hanem a Biblia is! Vagyis nekünk az van, azzal érvelünk és bizonyítunk. Már bocs de mit idéztem én Szalaitól? Semmit! :) ))) "Erre az egyik legrondább példa az ominózus "elméjükben betegek" kiragadott szövege." Feltételezem hogy olvastad az ottani kommentemet. De ami tény. Beperelték a tanúkat ez miatt a szemléltetés miatt. Kérdés az hogy miért nem fogalmaztak finomabban? Más szavakkal nem lehetne kifejezni azt amit mondani akartak ezzel a cikkel? Mi jó van abban ha botrányt okoznak mi az értelme? Van így is elég ellentét miért kell növelni a számukat? "De mit?!! Ezen elgondolkoztál már? Ahelyett, hogy itt manipulálsz, definiáld elõbb azt, amit írtak. Vagy ez már problematikus?" Hogy mit tart veszélyesnek és helytelennek azt neked kell tudnod hiszen elvileg olvastad az egész cikket. De az írás ellenes dolgokat értem alatta. Igen gondolkodtam.(no problem)
Vidiripi 15. kommentelõ! (31%) "Ha ennek a mondatnak a második felét szó szerint vennénk, akkor semmiféle tanúskodó munkát sem végezhetnénk, hiszen óhatatlanul szembekerülünk olyan helyzetekkel, amikor cáfolnunk kell. Nem is erre gondoltak, mikor ezt fogalmazták, hanem arra, hogy akkor vagyunk bölcsek, ha kerüljük azokat, akik csak gyûlölködni és viszályt szítani akarnak." Olvastam az egész cikket nem csak azt a részt amit Berta bemásolt. Tökre tetszik hogy te tudod hogy mit akarnak mondani ezzel a cikkel az olvasóknak. Bár szerintem egy mondatban ott a lényeg: "Sõt, szellemileg veszélyes és helytelen elolvasni a nézeteiket, akár nyomtatott formában, akár az interneten." Ez a lényege hogy veszélyes ezeket a dolgokat hangsúlyozom ELOLVASNI. De ha te olyan emberekkel vitázol akik ezekre hivatkoznak az nem veszélyes rád nézve? Mert mi van akkor ha elindul benned egy gondolat hogy na még is csak elolvasom mert ez már a 10. ember aki ezt hozza fel. - Elolvasom hogy mit is írnak. Lehetséges hogy ez megtörténik veled? (Máté 7:6) Ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent, és gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy valamikor is megtiporják azokat lábukkal, azután megforduljanak, és széttépjenek benneteket. Akkor te miért dobod a gyöngyeidet...? "Erre az oldalra azért írok, mert remélem, hogy lesz, akit érdekel az igazság, nem pedig azért, hogy esszéket és regényeket olvassak hitehagyottaktól!" Te tényleg és õszintén hiszel abban hogy itt van olyasvalaki aki így keresi az igazságot? Bár megjegyzem hogy aki nem volt tanú az hogyan lehet hitehagyott? Már egy ideje figyelem a ténykedésedet. Sõt volt hogy írtunk is egymásnak. "Ebbõl én is és mindenki tanulhat. Bár a konfliktuskezelést nekem is gyakorolni kell, ..." Ezt elhiszem. Mind két dolgot. "...hiszen valahol úgyis minden Tanú találkozik velük és elõnyös felkészülni rájuk..." Ez kétségtelen. De nem ennyire tömény formában zúdul az adott tanúra mint itt. S ez tény. "...szélesebb látókör megszerzése..." De ha nem olvasod el akkor honnét tudod hogy mik azok a hazugságok amiket pont a Szalai mond a tanúkról? Ha meg nem tudod mit ír akkor honnét tudod hogy hazudik? "Ezért utasítom el a te tekintélyedet, Szalait és minden olyan társát, aki célzott és válogatott hazugságokkal és féligazságokkal támadja a Tanúkat." Mert amikor Sátán megkísértette Jézust akkor Jézus mindig úgy kezdete a válaszát: - Meg van írva. "Itt csak ez a két kiemelt mondat foglakozik ezzel a témával, van ahol ettõl sokkal részletesebben van kitárgyalva - de ez téged nyilván nem érdekel. Te gondolom megelégszel annyival, hogy kiragadott és látszólagos ellentmondásokkal szembesíts minket, mintha mi most itt helytelenséget követnénk el." Nem hiszem hogy ezt nagyon csûrni-csavarni kellene. Mert egyértelmû: - Meg van írva. (ahogy Jézus mondta) "Sõt, szellemileg veszélyes és helytelen elolvasni a nézeteiket, akár nyomtatott formában, akár az interneten." Ez egyértelmû fogalmazás nincs ködösítés vagy mellébeszélés. Veszélyesnek és helytelennek tartja. Ennyi!
@ Vankó: 1. Nagyszerû. Gondoltam, hogy mindig mindenre lehet magyarázatot gyártani. 2. 1 Tévedés. De hagyjuk... 2. 2 Csúsztatás. Hiába írtad most ezt: "Én csak azokat a válogatott véleményeket nevezem szemétdombnak, melyeket célzottan arra írtak, hogy a rászedhetõ laikusokat manipulálják velük."; amikor ugyanitt, a 7. válaszodban a GYK-s kérdéseket nevezted szemétkupacnak. Visszanézhetõ... De be is idézem, mert érdekes a következõ két mondat is: "A kedves Bertán jót mosolygok, mindig megkínálja a nagyérdemût egy halom szemétkupaccal. Vajon miért nem Jehova Tanúi hivatalos honlapját népszerûsíti? Persze sokkal kényelmesebb, mert azokkal nem lehet vitatkozni." Na, kérlek szépen... Mutatok neked valamit a hivatalos honlapotokról; kíváncsi vagyok, szerinted ennek a bekezdésnek az utolsó két mondatával lehet-e vitatkozni... Az Õrtorony tanulmányozásra szánt kiadása, 2012. 05. 15.; a Visszatükrözöd Jehova dicsõségét? c. cikk 13. bekezdése; elõtte idézem az ehhez tartozó kérdést, ahogyan az mp3 formátumon is hallható: < Tanulmányozási kérdés a 13. bekezdéshez: "Miért kell gyûlölnünk a bûnt, és mire fog ez indítani minket?" "Jehova gyûlöli a bûnt, és nekünk is így kell éreznünk. Igen, a lehetõ leginkább távol kell tartanunk magunkat a helytelenségtõl, és nem szabad azt próbálgatnunk, hogy meddig mehetünk el anélkül, hogy felülkerekedne rajtunk a bûn. Például ügyelnünk kell, nehogy hatással legyen ránk a hitehagyás, ugyanis ez a bûn alkalmatlanná tenne minket arra, hogy dicsõítsük Istent (5Móz 13:6–9). Ezért kerüljük a hitehagyottakat és azokat, akik testvérnek mondják magukat, de szégyent hoznak Istenre. Még akkor is így kell tennünk, ha a családtagjainkról van szó (1Kor 5:11). Semmi hasznunk sem származik abból, ha megpróbáljuk megcáfolni a hitehagyottak érveit, vagy azokét, akik bírálják Jehova szervezetét. Sõt, szellemileg veszélyes és helytelen elolvasni a nézeteiket, akár nyomtatott formában, akár az interneten." >
Amit Isandor írt az a leglogikusabb, csatlakozom. Kata
Nincs olyan, amit Jehova Tanúiként tévesen tanítanánk! Mi mindent a Bibliára alapozunk!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!