Találatok a következő kifejezésre: A bibliai és (40 db)

A bibliai és a mezopotámiai árvíz összehasonlítása? Különbözőség és hasonlóság

Legjobb válasz: A mezopotámiai özönvíz-történetek számos irodalmi mûben megjelennek, a legismertebb talán a Gilgames-eposz 11. táblája (magyarul elérhetõ Rákos Sándor fordításában). A legfontosabb különbségek az apró részletekben vannak (hajóépítõ személye, isteni parancs, állatok felvitele a hajóra, madár elengedése stb.). Azt javaslom, elõször olvasd el a bibliai változatot, írd ki a lényeges elemeket, és utána nézd hozzá a Gilgames-eposz vonatkozó sorait :)

A mezopotámiai özönvíz-történetek számos irodalmi mûben megjelennek, a legismertebb talán a Gilgames-eposz 11. táblája (magyarul elérhetõ Rákos Sándor fordításában). A legfontosabb különbségek az apró részletekben vannak (hajóépítõ személye, isteni parancs, állatok felvitele a hajóra, madár elengedése stb.). Azt javaslom, elõször olvasd el a bibliai változatot, írd ki a lényeges elemeket, és utána nézd hozzá a Gilgames-eposz vonatkozó sorait :)

A bibliai Isten és a bibliai Sátán tényleg egy és ugyan az?

Legjobb válasz: A biblia és a bibliarajongók magyaráztait elemezve igen. Hiszen a bibliai Isten annyi szörnyüséget, gyilkolást követt el a biblia leírása szerint, amely alapján egy képletes próbaperben , már Nürnbergben is halálra lenne ítélve. Másrészt ha mindenható, akkor csak úgy nem tudhatja a Sátánt legyõzni, ha az önmagában rejtõzik. Tehát ugy is felfoghatjuk, hogy a bibliai Isten skizofrén.

A biblia és a bibliarajongók magyaráztait elemezve igen. Hiszen a bibliai Isten annyi szörnyüséget, gyilkolást követt el a biblia leírása szerint, amely alapján egy képletes próbaperben , már Nürnbergben is halálra lenne ítélve. Másrészt ha mindenható, akkor csak úgy nem tudhatja a Sátánt legyõzni, ha az önmagában rejtõzik. Tehát ugy is felfoghatjuk, hogy a bibliai Isten skizofrén.
A biblia istene, és a biblia sétánja szerintem nem ugyanaz. A biblia sátánja sokkal normálisabb, nem olyan kegyetlen, és brutális, mint az istene. Viszont a biblia istene, és az emberek sátán képe, sátán képzete egyértelmûen egy és ugyanaz.
A bibliai Isten megteremtette az angyalokat, azok közül is a fény hordozója, lucifer volt a leghatalmasabb. De õ megtagadta istent, és az angyalok kétharmadával együtt lelécelt a pokolba, ahol egész nap teaparti és isten közös utálata van. Tehát Isten legfõbb renegát arkangyala az ördög. (Bár maga a szó hibás, hiszen az összes renegát angyal ördög, vagyis az õrangyal ellentéte, és a fõnökük a sátán.)
Nem is ertem a kerdest, hatmar hogy lenne Isten es a satan ugyanaz.A satan Isten legnagyobb ellensege.A satan Istennek egy angyala volt megpedig a legnagyobb , a neve Lucifer volt ami azt jelenti hogy a feny hordozoja...fellazadt Isten ellen ugyanis nagyobb akart lenni mint O.Isten megbuntette es ledobta a foldre(marmint a levegoegbe}.Azota Isten es az kovetoi ellen munkalkodik.DE Isten legyozte a satant megpedig akkor amikor az Ur Jezus meghalt a buneinkert.
Nem véletlen, hogy más a nevük. Isten Isten, a Sátán meg Sátán. Ami Isten csinált, az az õ nevéhez kötõdik. Akár jó, akár kegyetlen tettrõl legyen is szó. A Sátán viszont csak kegyetlen. Nincs jó oldala... (De nem vagyok teológus)
Mármint hogy a kettõ ugyanaz???
Ki mondta ezt a badarságot???
Hazugság!!!!!! A jég az hiheg! A tûz az forró! Hogyan lehetne Valaki egyszerre Szent és szentségtelen?!!! Tudsz egyszerre menni hátra meg elõre? Ne engedd hogy hazugságokkal tönkretegyék az életedet! Isten a te teremtõd, aki azt akarja, hogy éljél. A sátán pedig az ellenség, aki azt akarja, hogy meghaljál, tönkremenjél.... A kettõ 2 különbözõ. Isten nem hazudik, a sátán viszont állandóan. Isten szeret téged, a sátán pedig ÚTÁL, mert te Isten teremtménye vagy. Isten SZERET TÉGED, Jézust adta érted, hogy megváltson a büneidbõl. Választanod kell. Választd Istent! Ez nem játék, az életedrõl van szó.ISTEN SZERET TÉGED
A Biblia alapján Isten nem tesz rosszat, hanem megengedi Sátánnak, hogy rossz dolgokat tegyen. Elõbb-utóbb nem fogja tovább tûrni. Annak idején Sátán megvádolta Istent azzal h õ nem jól uralkodik és h nincs is joga uralkodni--ez a bibliai beszámoló. Isten tehát átengedte a lehetõséget Sátánnak az uralkodásra. A Biblia azt írja: "Az egész világ a gonosz hatalmában van." Már elég jól látszik hogy Sátán nem tud jól uralkodni, az pedig h nincs joga, mindig is kétségtelen volt. A 2Timóteusz 3:1-5-ig egyértelmûen azonosítja napjainkat a világrendszer végeként. Leírta h milyenek lesznek az emberek az utolsó napokban és mostanra éppen olyanok lettek (pl: gõgösek, önteltek, kapzsik, pénzszeretõk, engedetlenek, stb...) Tehát Isten már nem sokáig tûri hogy Sátán uralja a világot. A Biblia alapján a kettõ EGYÉRTELMÛEN NEM UGYANAZ!
Elképzelhetõ, hogy valójában egy entitás két arcát képviselik. Bár Isten gyakran áttér a "sötét oldalra", amikor ártatlanokat, gyerekeket mészárol le indokolatlanul. Így nehéz ezt megítélni. A keresztények szemében biztos, hogy különböznek; õk szeretik a "jót" és a "rosszat" különválasztani. Egyszerû embereknek könnyebb úgy élni, ha van mögöttük egyfajta "ideológiai háttér", ami bizonyítja számukra, hogy õk a "jó" oldalt képviselik. A nem keresztények esetébe már kérdéses, hogy egyezik-e a kettõ, vagy hogy egyáltalán léteznek-e ezek ketten.
Isten mindenkinek az életet adta, akik hittek õbenne. Akik nem hittek, hanem más istenek, bálványok elõtt borultak le, azok elpusztultak. És így van ez ma is. Mert aki más isteneket, bálványokat imád, azok a sátánt imádják. A sátán pedig megöli õket, nem az Isten. Ne csak az adatokat szûrjétek ki a Bibliából, hanem az összefüggéseket is.
szerintem is jó a válasz logikája. én kiegészíteném annyival, hogy a bibliai isten és a bibliai sátán tulajdonképpen az ember maga.nem az isten skizofrén, hanem ez egy természetes emberi jelenség, hogy a megértés miatt kivülre helyez érzéseket, tapasztalatokat, és egy történetbe ágyazva szemléli.
A választ jónak találom. Sátán állítólag próbára hívta ki Istent, ennek a "laborkísérletnek" számos nyomát találjuk a Bibliában, a helyszín pedig a mi bolygónk lenne. A Biblia szerint Sátán és a "mindenható" Isten nem ugyanaz. A Biblia titokzatosan bánik ezzel a témával, és minden logikát nélkülöz. Nem ad semmi elfogadható magyarázatot erre a kérdésre.
LOgika: I. A biblia szerint Isten elõtt nem volt Sátán II. A Sátánt Isten teremtette a biblia szerint III. A bibliai Isten akármilyen mindenható, állítólag a Sátánt nem tudja legyõzni. Ez csak akkor lehetséges logikailag ha a Sátán Önmagában rejlik, hiszen csak önmagát lehet képtelen legyõzni. Különben egy csettintéssel kinyírhatná a Sátánt IV. Az elmélet magyarázatot ad a SátánIsten tömeggyilkosságaira és rémtetteire is.

A bibliai Isten férfi és nő egyaránt?

A Szentháromság tana szerint Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Legjobb válasz: Bibliai isten akármi lehet, mert mindenható.

Bibliai isten akármi lehet, mert mindenható.
Istennek nincs neme. A nemiség már a teremtett világ sajátossága. De Istennek van három arculata, az egyik az alkotó, akit az emberek leginkább férfiként tudnak felfogni, hiszen õ a nemzõ, a másik egy szelíd lélek, aki sugall és inspirál, akit természete szerint nõnek tudunk felfogni, hiszen ezek a mi felfogásunk szerint nõies vonások. A fiú pedig nem kétezer éve jött létre, Jézus már a teremtésnél is jelen volt, csak akkor még nem volt földi neve. Õ az emberarcú oldala Istennek, és õ a közbenjáró is. De ezek csak miáltalunk kreált magyarázatok és fogalmak. Isten maga a létezõ, és így õ minden. Freya
A kérdező hozzászólása: Ahogy az, hogy az Isten hímnemû szó, nem jelenti, hogy Isten valójában férfi:)
attól hogy nõnemû szó, az nem azt jelenti hogy valóban nõnemû
Bocsi, ezt nem tudtam, hogy eredetieg az.
A kérdező hozzászólása: Sohasem a fordított változatokat kell figyelembe venni, mert azok nem adják vissza a mélyebb értelmet, ha a nyelv nem alkalmas a kifejezésére. Az eredeti nyelvû Bibliában a Szentlélek nõnemû szó.
A szentlélek nem nõnemû szó, a magyar nyelvben nincsenek nyevtani nemek. Pl. a Gott szó hímnemû... Amúgy angolul "he"-vel utalnak rá, ebbõl arra lehetne következtetni, hogy valóban férfi, bár nem a hagyományos értelemben, gondolom...
SZIA! Jó kérdés ! De én nem azt mondanám , hogy Isten férfi is és nõ is , hanem , hogy egyik sem !Isten szellem , és a szellemi lények nemtelenek ! (János 4:24) Általában azért van férfiként megszemélyesítve Isten is és az angyalok is , mert létezik egy fõségi alapelv , amit bõvebben is elmondhatok neked , ha érdekelne ! De igazad van , Isten tele van olyan érzelmekkel és tulajdonságokkal , mint egy nõ , hiszen Isten maga a szeretet, a gyengédség és kedvesség stb...
nem, nem jól tudjátok, a Biblia arra tanít bízd magad Istenre, õ majd úgyis megvéd, kérdem én, miért vannak természeti katasztrófák, bûnözés stb, ha lenne Isten mint személy biztos vagyok benne hogy úgy csinált volna meg bennünket, hogy tökéletesek legyünk, de mivel senki sem tökéletes, miért akarná bosszantani magát velünk? ha annyira mindenható személyként képzelitek el, akkor simán betudna avatkozni mindenbe, miért nem teszi? én azt mondom a tér van mint tudat, semmi más nem létezik, mindent a tudat szl, ahol van tér vagyis tudat ott van hely dolgoknak viszont ezek igazából nem léteznek csak a tudat teremti õket különbözõ dimenziókban, mindenhol más a tér fizikája, minden dimenzióban mégis összeköti õket a sötét anyag és sötét energia, a sötét anyag az amit látunk mikor lemegy a nap vagyis a sötétség, most kutatják a tudósok és valszeg ez okozza a vonzás törvényét, az ok-okozati összefüggéseket, mert nem érzékeljük, nincs szaga, gyakorlatilag nem is látjuk mivel ez maga a sötétség, nem halljuk, nem tudjuk mibõl áll, gyakorlatilag nem is létezik mégis van, különös mi?! de ennek is van egy forrása, ezt nevezitek Istennek, ami nem személy hanem nevezzük csak forrásnak, ebbõl a valamibõl van minden, ha Istenhez imádkozol akkor ehhez a forráshoz imádkozol, és mivel része vagy te is a forrásnak ha erõsen koncentrálsz valamire hosszú idõn keresztül mondjuk minden nap reggel 1 órát, akkor az a valamit, legyen mondjuk egy kocsi, azt te valszeg megfogod szerezni, mert elképzelted és az agy nem tesz különbséget a valóság és a képzelet között, ez is egy módszer hogy jobb legyen valakinek az élete, a másik az ha ugyanezen az alapon mûködsz de nem kérsz semit, lemondasz mindenrõl, mert a problémák forrása pont az hogy mindannyian a tökéletességre törekszünk és ha meg is szerezzük azt amit akarunk elõbb utóbb elmúlik így megint rossz lesz nekünk, de ha lemondasz a pénzrõl stb-rõl amik nem létfontosságúak, persze pénz is kell valamennyi persze, de pont ez az ami miatt problémája van általában mindenkinek, tehát vagy döntsd el hogy neked ez mag az kell és tégy meg érte mindent amit csak tudsz, vagy mondj le róla, igazából smint mondtam semmi sem létezik abban a formában ahogy mi ismerjük, te teremted meg a jövõd, bocs ezt le kellett írnom:D
Jól látod kedves kérdezõ. :P Én olvastam egy érdekességet, miszerint az Atya az erõ és akarat, a Szentlélek az Anya, vagyis a szeretet és bölcsesség, és a Fiú, Krisztus az Ige, ami mindet hordozza magában, a mindenség, akárcsak az Atya vagy Szentlélek, csak ez utóbbi kettõ más aspektusban van megvilágítva, ami kevesebbnek tûnik, de igazából nem az. Jelképes a Szentháromság kifejezés. :) üdv 25/F LastOne.Left
A kérdező hozzászólása: "Miután Isten termékenyítette mek szeplötlenül Máriát így kieséses alapon is Hímnemü " Ezzel csupán az a baj, hogy a Szentlélek nemigen termékenyíthetett volna meg egy földi férfit, hogy ezzel kizárjuk a hímnemûséget :)
Atya = Isten Szentlélek = Szûz Mária Fiú.: Jézus Miután Isten termékenyítette mek szeplötlenül Máriát így kieséses alapon is Hímnemü :)
Jézus a kezdetektõl van a szenthromság a kezdetektõl van csak jézus 2000 éve jött le de elõtte is volt. olvass utána pl.: Kezdetben Isten lelke lebegett a vizek felett... Ter

Mi a különbség a "Mennyország " és az Új ég Új föld között? Tisztelettel kérek mindenkit bibliai választ várok . Köszönöm.

Legjobb válasz: Szia! Olyan szó, hogy "mennyország", nem található a Bibliában. Emberek által létrehozott fogalom. Az új ég és az új földrõl Péter apostoltól is megtudhatunk részleteket: A 2Péter 3:13-ban ezt olvassuk: „új eget és új földet várunk az õ ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.” Talán tudod már, hogy az égben lévõ Jézus a legfõbb Uralkodó az „új égben” (Lukács 1:32, 33). Más bibliai szövegrészek viszont arra utalnak, hogy nem egyedül uralkodik. Jézus megígérte, hogy az apostolok és még néhány, hozzájuk hasonló más személy is helyet kap az égben. A Zsidókhoz írt levélben Pál apostol úgy jellemezte õket, mint akik „mennyei elhívásnak részesei”. És Jézus azt mondta, hogy az ebbe a csoportba tartozók trónokon ülnek majd az égben vele együtt (Zsidók 3:1, Máté 19:28; Lukács 22:28–30; János 14:2, 3). A lényeg az, hogy mások is uralkodnak Jézussal az új égben. De mit értett Péter az „új föld” kifejezésen? Akárcsak az ókori beteljesedés — amikor a zsidók visszatértek hazájukba —, a 2Péter 3:13 jelenlegi beteljesedése is olyan emberekre vonatkozik, akik alávetik magukat eme új ég uralmának. Több millióan vannak, akik örömmel vetik alá magukat ennek az uralomnak. Õk javukra fordítják oktatási programját, és törekszenek alkalmazkodni a Bibliában található törvényeihez (Ésaiás 54:13). Ezek a személyek alkotják az „új föld” alapját abban az értelemben, hogy egy minden nemzetiségbõl, nyelvbõl és rasszból álló világméretû társadalmat alkotnak, és együttmûködnek, alávetve magukat az uralkodó Királynak, Jézus Krisztusnak. Fontos megjegyeznünk, hogy te is része lehetsz ennek az embercsoportnak! (Mikeás 4:1–4). Ne gondold, hogy ez minden, s hogy nem tudjuk még részletesebben megismerni a jövõt. Sõt, ha szövegösszefüggésében vizsgálod a 2Péter 3. fejezetét, akkor nagy változás elõjeleit fedezheted fel. Az 5. és a 6. versben Péter Noé napjainak Özönvizérõl ír, mely véget vetett az akkori gonosz világnak. Péter a 7. versben megemlíti, hogy „a mostani egek . . . és a föld”, azaz az uralmak és az embertömegek egyaránt fenn vannak tartva „az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára”. Ez megerõsíti, hogy „a mostani egek . . . és föld” kifejezés nem az anyagi világegyetemre utal, hanem az emberekre és a felettük lévõ uralmakra. Remélem tudtam segíteni. Soxeretettel, Zita

Szia! Olyan szó, hogy "mennyország", nem található a Bibliában. Emberek által létrehozott fogalom. Az új ég és az új földrõl Péter apostoltól is megtudhatunk részleteket: A 2Péter 3:13-ban ezt olvassuk: „új eget és új földet várunk az õ ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.” Talán tudod már, hogy az égben lévõ Jézus a legfõbb Uralkodó az „új égben” (Lukács 1:32, 33). Más bibliai szövegrészek viszont arra utalnak, hogy nem egyedül uralkodik. Jézus megígérte, hogy az apostolok és még néhány, hozzájuk hasonló más személy is helyet kap az égben. A Zsidókhoz írt levélben Pál apostol úgy jellemezte õket, mint akik „mennyei elhívásnak részesei”. És Jézus azt mondta, hogy az ebbe a csoportba tartozók trónokon ülnek majd az égben vele együtt (Zsidók 3:1, Máté 19:28; Lukács 22:28–30; János 14:2, 3). A lényeg az, hogy mások is uralkodnak Jézussal az új égben. De mit értett Péter az „új föld” kifejezésen? Akárcsak az ókori beteljesedés — amikor a zsidók visszatértek hazájukba —, a 2Péter 3:13 jelenlegi beteljesedése is olyan emberekre vonatkozik, akik alávetik magukat eme új ég uralmának. Több millióan vannak, akik örömmel vetik alá magukat ennek az uralomnak. Õk javukra fordítják oktatási programját, és törekszenek alkalmazkodni a Bibliában található törvényeihez (Ésaiás 54:13). Ezek a személyek alkotják az „új föld” alapját abban az értelemben, hogy egy minden nemzetiségbõl, nyelvbõl és rasszból álló világméretû társadalmat alkotnak, és együttmûködnek, alávetve magukat az uralkodó Királynak, Jézus Krisztusnak. Fontos megjegyeznünk, hogy te is része lehetsz ennek az embercsoportnak! (Mikeás 4:1–4). Ne gondold, hogy ez minden, s hogy nem tudjuk még részletesebben megismerni a jövõt. Sõt, ha szövegösszefüggésében vizsgálod a 2Péter 3. fejezetét, akkor nagy változás elõjeleit fedezheted fel. Az 5. és a 6. versben Péter Noé napjainak Özönvizérõl ír, mely véget vetett az akkori gonosz világnak. Péter a 7. versben megemlíti, hogy „a mostani egek . . . és a föld”, azaz az uralmak és az embertömegek egyaránt fenn vannak tartva „az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára”. Ez megerõsíti, hogy „a mostani egek . . . és föld” kifejezés nem az anyagi világegyetemre utal, hanem az emberekre és a felettük lévõ uralmakra. Remélem tudtam segíteni. Soxeretettel, Zita
Csak a Jehováknál van Új ég és föld. Õk majmolják a saját átírt Bibliájukat!
Új ég föld- nem szerepel a bibliában. οὐρανός =az egek - ez szerepel 3helyen (Luk 12, 33 Luk 18, 22 Csel 2, 34 vagy nagyon sokszor szerepel: βασιλεία τοῦ θεοῦ• Isten országa, pontosabban: Isten királysága, Isten uralma (βασιλεία) pl.: Róm 14, 17 - Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
4javítás: de, mgis szerepel: új egeket és földet. 2Pét3, 13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν Mi ígérete alapján új egeket (οὐρανοὺς többesszám) és földet várunk, az igazságosság hazáját.
A kérdező hozzászólása: Ahol Isten van az a Mennyország én ezt gondolom. Luk.12:3 18:29 Apcsel.2:34 Új ég új földrõl is ír a Biblia. Jel. 21:1 Ezért kérdezem hogy mi a különbség? köszönöm.

A bibliai leírás szerint Káin Nód földjén telepedett le. A Nód földi élőlények emberek voltak-e és ki teremtette őket?

Legjobb válasz: Szia! A Biblia kezdetben látszólag egyáltalán nem tesz említést leánygyermekek születésérõl, csupán közli, hogy Kain ismerte az õ feleségét. Mózes elsõ könyve 5. fejezet 4. versében azonban már azt olvassuk, hogy Ádám nemzett fiakat és leányokat. Annak az oka, hogy a Biblia alig tesz említést a lányokról, a korabeli társadalmi szemléletben és értékrendben keresendõ, ami gyakorlatilag az egész Biblián végigvonul, és érezteti hatását. Ti. a férfiak társadalmi szerepét, jelentõségét és felelõsségét többre értékeli. Ez a jelenség nem is olyan régen még nálunk is ismert volt. A probléma másik oldala a vérfertõzés, azaz a vérszerinti testvérek házasságkötése, amelybõl köztudottan nagy valószínûséggel fogyatékos utódok születése várható, ezért a mai polgári törvények tiltják is. Itt ismét a Biblia szemléletét kell figyelembe vennünk, amely gyökeresen eltér az általában uralkodó történelemszemlélettõl. Az evolúciós felfogás szerint egy folyamatos fejlõdés, felívelés jellemzi az emberiséget és annak történelmét, míg a Biblia ennek éppen az ellenkezõjérõl, a szüntelen és egyre erõsödõ hanyatlásról beszél, amelynek kiindulópontja a kezdeti tökéletes állapot volt, és gyökere az erkölcsi hanyatlásban keresendõ, de bizonyos vonatkozásokban az anyagi világra is kihat. Így azok a ma ismeretes rendellenességek, amelyek testvérházasság esetén az utódok genetikusan meghatározott megbetegedései hátterében meghúzódnak - a sérült DNS, amely a különbözõ örökletes tulajdonságok átörökítésért felelõs molekulalánc - minden bizonnyal ismeretlenek voltak egy olyan világban, ahol minden igen jó volt, illetve amikor még éppen csak megindult a romlás folyamata a bûnesetet követõ idõkben. Hogy a Biblia üzenete ebben a vonatkozásban is mennyire valószerû, éppen az bizonyítja, hogy Mózes idejére - i.e. XV. sz., azaz kb. 2500 évvel a teremtés után késõbb - már ugyanúgy megjelenik a testvérházasság tilalma, ahogyan az napjainkban is ismert. Ebbõl kitûnik, hogy a Biblia elõtt sem ismeretlen a jelenség és az általa hordozott veszély, de arra is utal, hogy ez nem volt mindig így. Még egy apró megjegyzés. Gyakran találkozhatunk a bibliai kijelentések és a tudomány eredményeinek összehangolására vagy éppen egymást kizáró voltának bizonyítására, ellentétbe állítására irányuló próbálkozásokkal. Azért is valószínûtlen, hogy ezek eredményre vezetnének, mert a két megközelítési mód teljesen különbözõ, tehát egy bizonyos ponton túl ezek a kísérletek nem járhatnak eredménnyel. A Biblia nem a tudományos kételyek kizárásának vagy minden felvetõdõ kérdés megválaszolásának igényével íródott. Ami elvárható, hogy belsõ konzisztenciát, összhangot találhatunk benne, azaz ne kerüljön önmagával ellentmondásba. Ez nem is kis kívánalom, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tudományos elméletekrõl mindez nem mindig mondható el. Üdv. Péter

Szia! A Biblia kezdetben látszólag egyáltalán nem tesz említést leánygyermekek születésérõl, csupán közli, hogy Kain ismerte az õ feleségét. Mózes elsõ könyve 5. fejezet 4. versében azonban már azt olvassuk, hogy Ádám nemzett fiakat és leányokat. Annak az oka, hogy a Biblia alig tesz említést a lányokról, a korabeli társadalmi szemléletben és értékrendben keresendõ, ami gyakorlatilag az egész Biblián végigvonul, és érezteti hatását. Ti. a férfiak társadalmi szerepét, jelentõségét és felelõsségét többre értékeli. Ez a jelenség nem is olyan régen még nálunk is ismert volt. A probléma másik oldala a vérfertõzés, azaz a vérszerinti testvérek házasságkötése, amelybõl köztudottan nagy valószínûséggel fogyatékos utódok születése várható, ezért a mai polgári törvények tiltják is. Itt ismét a Biblia szemléletét kell figyelembe vennünk, amely gyökeresen eltér az általában uralkodó történelemszemlélettõl. Az evolúciós felfogás szerint egy folyamatos fejlõdés, felívelés jellemzi az emberiséget és annak történelmét, míg a Biblia ennek éppen az ellenkezõjérõl, a szüntelen és egyre erõsödõ hanyatlásról beszél, amelynek kiindulópontja a kezdeti tökéletes állapot volt, és gyökere az erkölcsi hanyatlásban keresendõ, de bizonyos vonatkozásokban az anyagi világra is kihat. Így azok a ma ismeretes rendellenességek, amelyek testvérházasság esetén az utódok genetikusan meghatározott megbetegedései hátterében meghúzódnak - a sérült DNS, amely a különbözõ örökletes tulajdonságok átörökítésért felelõs molekulalánc - minden bizonnyal ismeretlenek voltak egy olyan világban, ahol minden igen jó volt, illetve amikor még éppen csak megindult a romlás folyamata a bûnesetet követõ idõkben. Hogy a Biblia üzenete ebben a vonatkozásban is mennyire valószerû, éppen az bizonyítja, hogy Mózes idejére - i.e. XV. sz., azaz kb. 2500 évvel a teremtés után késõbb - már ugyanúgy megjelenik a testvérházasság tilalma, ahogyan az napjainkban is ismert. Ebbõl kitûnik, hogy a Biblia elõtt sem ismeretlen a jelenség és az általa hordozott veszély, de arra is utal, hogy ez nem volt mindig így. Még egy apró megjegyzés. Gyakran találkozhatunk a bibliai kijelentések és a tudomány eredményeinek összehangolására vagy éppen egymást kizáró voltának bizonyítására, ellentétbe állítására irányuló próbálkozásokkal. Azért is valószínûtlen, hogy ezek eredményre vezetnének, mert a két megközelítési mód teljesen különbözõ, tehát egy bizonyos ponton túl ezek a kísérletek nem járhatnak eredménnyel. A Biblia nem a tudományos kételyek kizárásának vagy minden felvetõdõ kérdés megválaszolásának igényével íródott. Ami elvárható, hogy belsõ konzisztenciát, összhangot találhatunk benne, azaz ne kerüljön önmagával ellentmondásba. Ez nem is kis kívánalom, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tudományos elméletekrõl mindez nem mindig mondható el. Üdv. Péter
Állítólag benne van a Bibliában, hogy Ádám és Éva sokasodtak és szaporodtak. Így Káin az egyik messzi földön élõ testvérét vette el. És hogy valóban benne van-e: nem tudom. El kell olvasni, és akkor kiderül.
Szia! Nincs ebben semmi varázslás. A Biblia mindig pontos adatokkal dolgozik, így pontosan kiszámolható benne minden. Kiinduló dátumnak Nabukodonozor trónralépését szoktuk használni ez ie. 605. szeptember 7. Innen a királyok uralkodási idejei, születési és életkoruk alapján pontosan vissza lehet menni egészen a Teremtésig. Persze a bibliakritikusok ezt támadják, a kivonulási idõpontot is áttették késõbbre...stb. Mindenesetre a modern régészeti felfedezések a Bibliát igazolják. Üdv. Péter
Bibliát ne szó szerint vedd. Nagyon jó dolgok vannak benne, de a jelentését keresd, ne a szó szerinti élethelyzeteket...Noé bárkájának a lényege nem az, hogy hitt Istennek, hanem hogy mindenre felkészült, még egy sivatagi árvízre is :) Felkészült ember volt, ami nem mondható el a mai társadalomra... ...vagy ott van az eredendõ bûn...lényege, nem, hogy igazságtalanul a gyerekre is ráhárítja az apa bûnét Isten...hanem hogy az elkövetett tettek kihatnak a jövõre (pl. ha apáink mérgezik a vizet, akkor gyerekeik is mérgezett vizet isznak), tehát magyarán írva inkább a bûnhõdést írja le, nem a megérdemelt büntetést érti alatta...írhatnák sok ilyet még, de gondolom e kettõbõl megértitek, mit akartam kifejteni.
Káin honnan szerzett egyáltalán feleséget? Rajta és a szülein kívül állítólag senki nem volt a Földön. Ezt nevezik az angolok "plot hole"-nak.
demotivalo.com-ot ismered? Mert oda mehetne egy kép, egy Bibliáról, és alá ez a felirat: BIBLIA "Logikát benne ne keress"
A Bilbliának ez az egyik alapvetõ ellentmondása. Ezért van az, hogy bár Istenben hiszek, a Bibliát gondolkodó emberként csupán fenntartásokkal és kritikával tudom olvasni.
kur*a sokan vagyunk a földön illetve azon kívül és te magad is úgy vagy ide telepitve és istennek fogadod el azt akit isteni képességei alapján annak tartasz.persze mai szemmel már magas szintû technikának hiheted amit látsz.de ez csak parasztvakitás.ha sikerülne elérned a 100%ot az istenember szintet akkor emelt fõvel léphetnél a csillagok közé xd de addig amig az állati hús gyárakból élsz nehezen lépsz elõre mert agyad és energiáidat lekötik a mérgek, így persze hogy nehezen talál meg a tudás.a kapcsolat a lényeg.az össze.Nem a szét.
Most komolyan, mikor a Genezist vagy a Bibliát olvastam, tele volt az egész betöltetlen lyukakkal. Aki ilyen "6000 éve teremtõdött a föld" mániás, az olvassa el Enoch könyvét. Ez egy, a Vatikán által betiltott õsi, keresztény vallási könyv, amely a ti 6000 évetek elõtti idõt tárgyalja, és több hitelt adok benne, mint a többinek, mert betölti azokat a bizonyos lyukakat. Azazoth
Ezek szerint a kutatók és tudósok háromnegyed része, idióta hülye, vagy csaló gazember.6000 év, ne röhögtessetek már.És ezt azok a tudósok is elhiszik, akik esetleg hívõk, vagy csak a homokba dugják a fejüket? Ez azért nagyon durva szám.
Sziasztok! Szerintem semmi durva nincs a 6000 évben. Én sokkal durvábbnak találom a millió és milliárd éveket. Talán nem ismeretlen már az a közvélemény elõtt sem, hogy a radioaktív kormeghatározás csak 3500-4000 évig visszamenõen pontos. Amikor elérhetõvé vált az új gyorsító tömegspektrométeres eljárás, nagyon sok õsi emberi csontváz koráról kiderült, hogy max. 5000 radiokarbon évesek, vagy annál is fiatalabbak. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a Biblia nem az egész világegyetem korát tartja 6000 évesnek, csak a Földön élõ élõlények korát. Üdv. Péter
Péter ezt ugye nem gondolod komolyan? Rendben van, hogy valaki vallásos, de ettõl még nem kellene mindent lenyelni amit elé raknak.Nyilván nem pontos a mûszer, jobban mondva a mûszer maga pontos, csak a vizsgálat tárgya lehet ( szennyezett )de azért ekkora eltérések nincsenek, no meg nem csak mûszerrel lehet meghatározni valaminek a korát.PL a kõzetek rétegzõdésébõl, összetételébõl, a fák évgyûrûibõl, sarki jégbõl, stb.6000 év, az már majdnem a rézkor kezdete.Azért elég sok mûszert használunk a mai világban, amik aránylag jól mûködnek.A másik pedig az, hogy kinek volna érdeke valamirõl azt állítani, hogy milliós nagyságrendekkel idõsebb a kora valaminek, mint amennyi valójában? Ha volna is ilyen, hogyan tudná ezt megetetni több ezer más tudóstársával? Nézd nem tudja senki pontosan, hogy mikor, hogyan és fõleg miért vagyunk itt, de biztos vagyok benne, hogy itt valamit csúnyán elszámoltak a Biblia értelmezõi, ha van Isten akkor is.
Még egy észrevétel kedves Péter, írod, hogy a tömegspektrométer, használatával kiderült, hogy egy-két lelet fiatalabb volt, mint ahogy elõtte mérték.Ez nyilván így is volt.Ezek szerint mûködik, nem? Mivel kimutatták, nyilván senki nem akart becsapni senkit, csak technika híján tévedtek.De akkor mi van azokkal vizsgált leletekkel, ahol mást mutatott ki a mérés.Ugye olyan azért nincs, hogy csak akkor jó, ha benneteket igazol, máskor meg téved, vagy pedig emberi spekuláció áll a háttérben? A tudósoknak, kutatóknak, nem célja bebizonyítani, hogy nincs Isten.Nem tudom miért hiszitek ezt, úgy beszéltek a tudományról, mintha az ellenségetek lenne és ellenetek irányulna minden kutatás, felfedezés és kísérlet.Ez nem így van, kár, hogy így gondoljátok.Én sem feltételezek rossz szándékot, amikor egy hívõ ember Istenrõl beszél nekem.
Szerintem azért, mert kezdetben csak a zsidókra értelmezték a Bibliát, aztán tették bele, hogy az összes ember egyenlõ Isten szemében. Sztetek?
"Ennyi erõvel ha a Gyûrûk Urát visszavinném a múltba és lefordítanám Arámira, akkor talán ma a Sátán Sauron vagy Morgoth lenne és Isten pedig maga Ilúvatar volna." Ugyan nem ide tartozik, de Morgoth(Melkor) valóban a Sátán, Ilúvatar pedig valóban az Isten. Tolkien bigott katolikus volt, és úgy írta meg a sztorit, hogy ne ütközzön a Bibliával :) Csak érdekességképp írtam :)
Ugyan! Azokat is Isten teremtette, hogy próbára tegye a hitünk:DDD Én ezt viccbõl írtam. Persze, hogy hülyeség ez a 8000 év.
anunakik - keress rá a googlén, érdekes lesz.
A kérdező hozzászólása: Péter köszi: de megint lõtt az agyam. Tehát értelmezhetem úgy is, hogy a mai emberi ciklus kb. 8000 éve kezdõdött? Összehasonlítva a maja idõszámítás ciklusaival - õk jelenleg a negyediknél tartanak és 2012. december 21-én fordul az ötödikbe - a Biblia elõtt is kellene lennie "valamilyen" leírásnak, amit még nem találtunk meg?
Na ne már.... A dinoszauruszok és egyéb? A Sátán rakta a földbe õket, hogy megviccelje az embereket? Ha valaki ilyet állít, hogy az emberiség 6000 éves akkor annál nagyobbat nem is tévedhetne. Az Univerzum jelenlegi állapota kb 14 milliárd éve alakult ki, akkor azt most beleszámoljuk a teremtésbe? Mert akkor az emberiség 13, 99999 milliárd vagy akárhány éves plusz mínusz 7 nap. A Biblia csak egy könyv és ne keverjük a tényekkel mivel nincsenek olyanok. Ennyi erõvel ha a Gyûrûk Urát visszavinném a múltba és lefordítanám Arámira, akkor talán ma a Sátán Sauron vagy Morgoth lenne és Isten pedig maga Ilúvatar volna. Szóval errõl ennyit.
Ugyan azokat is Isten teremtette, hogy próbára tegye a hitünk:DDD
"Ebbõl következik, hogy a Teremtés ie. 4000 körül következett be, vagyis az emberiség kb. 6000 éves. " A 30-40 ezer éves homo sapiens csontvázak, a jóval régebbi emberelõdök maradványai és a sok millió éves állati, növényi fosszíliák pedig minden bizonnyal hamisítványok. Bravó! (egy nem bibliaközpontú istenhívõ)
A kérdező hozzászólása: Péter köszi: ez is érdekes. Most elkanyarodok az eredeti kérdéstõl és az idõszámítást boncolgatom. Léci ellenõrizd le: Jézus nemzetsége alapján a maximum idõkkel (120 év/élet) Ádámtól Ábrahámig 1948 év Ábrahámtól Jézusig (42 x 120 év) 5400 év Jézustól máig 2010 év Összesen: 8998 év Létezhet, hogy a mai ember csak ettõl az idõponttól élt?
A kérdező hozzászólása: 08.47: Te Péter nagyon érdekes dolgokat írsz. Azért megkérdezném, hogyan számoltad ki a teremtés kezdetét. Van hozzá valamilyen konkrét leírásod vagy anyagod? Azt írod: "Hogy a Biblia üzenete ebben a vonatkozásban is mennyire valószerû, éppen az bizonyítja, hogy Mózes idejére - i.e. XV. sz., azaz kb. 2500 évvel a teremtés után késõbb - ..." Akkor i.e.4000 évvel lehetett a teremtés?
Hát persze, másképp nem válhatott volna világvallássá a zsidó nép története, Istene.Elég jól átformáltál, hogy ehetõ legyen, az akkori fontosabb népcsoportok számára is.Ez által megteremtve a viszonylagos békét.

Van olyan weboldal, ahol ott a bibliai idézet magyarul is és latinul is?

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy, vessz?d és botod megvigasztal engem.(23. zsoltár) konkrétan ez kéne latinul mert tetko lesz belole.

Legjobb válasz: 4 Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt.

4 Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt.
4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszszõd és botod, azok vigasztalnak engem. http://www.magyarteologia.hu/zsoltarok/20-zsoltar/23-zsoltar/ 4 Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/n.. 23
Komlyan ezt akarod magadratetováltatni??? Megértem én, hogy vallásost akarsz, de ezen még a lelkész kollegáim is mosolyognak...Vesszõd és botod...

Ha olvasod a kérdésem és közösen értelmmezük, akkor melyik bibliai ige ugrik be?

Nem vicc! Mi jut eszedbe? Ne gondolkodj sokat csak írj!

Legjobb válasz: Õszinte leszek: azon kevés alkalmak egyike, amikor egyik sem jut az eszembe...

Õszinte leszek: azon kevés alkalmak egyike, amikor egyik sem jut az eszembe...
Szerintem kocka pipeta háttér elõtt zokniban szappanbuborék színben zongorázva.
A magyar helyesírásról szóló. Látom, neked nem ez ugrott be elsõnek.
Júd. 1:15 "....Ímé eljött az Úr az õ sok ezer szentjével, 15. Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddõzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bûnösök szóltak õ ellene.16. Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésbõl személyimádók. 17. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekrõl, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak."
Jel.3, 19-20"A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó elõtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és õ én velem."
Ézs 42, 16 "A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom õket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; elõttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és õket el nem hagyom."
" Ahol ketten vagy hárman összegyûltök az én nevemben, köztetek vagyok ". Fejbõl ment, remélem jól idéztem. Nekem ez ugrott be.
Szia! "Ma, ha az õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket." (Zsid. 4:7). Úgy gondolom, hogy a megtérés a legfontosabb dolog az ember életében, ez egy olyan döntés, amit - ha Isten szól - nem szabad halogatni, mert az életed múlhat rajta. Üdv. Péter
A kérdező hozzászólása: Köszönöm, hogy foglalkoztál velem! Legyen meg a mindennapi kenyered!
A kérdésben benne van az ige szó, mivel bibliai igét kértél. Így egy olyan ige jutott eszembe, amiben konkrétan az ige szó is benne van. Szóval csak ezért.
A kérdező hozzászólása: Mibõl gondolod, hogy pontatlan? Teljesen jó. Gondolom ismered a történetet. Miért ez ugrott be? Azt el tudnád mondani?
Valami olyasmi, hogy: Nem csak kenyéren él az ember, hanem az Úrtól való minden igével. A lényege ez, de biztos pontatlanul írtam.
A kérdező hozzászólása: Miért 4, mire gondoltál?
Ez most valami telepatikus próbatétel?
A kérdező hozzászólása: Elsõ válaszoló: Miért nem a kérdésre válaszolsz? Hiszel Istenben? Egyáltalán ismered a Bibliát?
"Fiam, ha befogadod beszédeimet, és parancsolataimat kincsként õrzöd magadnál,  hallgatva füleddel a bölcsességre, hogy szívedet tisztánlátásra késztesd,  továbbá ha értelemért kiáltasz, és tisztánlátásért emeled fel szavad,  ha folyton keresed azt, mint az ezüstöt, és folyton kutatsz utána, mint a rejtett kincsek után,  akkor megérted Jehova félelmét, és megleled Isten ismeretét."(Példabeszédek 2:1-5)

A bibliai "teremtő" és hívei hallottak-e már az univerzális entrópia fogalmáról?

Legjobb válasz: Mirõl??? Én nem vagyok hívõ de ezt még életemben nem hallottam!

Mirõl??? Én nem vagyok hívõ de ezt még életemben nem hallottam!
Az entrópia a termodinamika második fõtételének kulcsfogalma, egy olyan fizikai törvény, amit tekinthetünk univerzális jellegûnek is. Inkább a kreacionisták operálnak vele, amikor megpróbálják (elég szánalmas módon) cáfolni az evolúció tényeit. Tehát vannak akik hallottak róla és szerintem rosszul értelmezik.
Vidiripi A "pia"-ról már hallottam. :) ) De nyugodtan írhattad volna azt is hogy intelligens tervezés.
hát hogyne hallottak volna róla már.õk irták a simset is mivel isten saját képére teremtett**** minket nem? akkor mi is játszunk már isteneset
Íme egy link: http://futotuz.blog.hu/2010/10/31/az_entropia_hatalya Idézetek az írásból: "Az entrópia fogalma Rudolf Clausius nevéhez fûzõdik, aki 1822-1888-ig élt, és termodinamikai kísérletei alkalmával, ezzel a fogalommal jellemezte, a zárt anyagi rendszerek molekuláris rendezetlenségét, és a reális keretek között tudományosan megjósolható termodinamikai rendezetlenség növekedés, várható valószínûségének a mértékét...Az entrópiával ellentétes értelmû fogalom az extrópia, ami a rendezetlenségi fokkal ellenkezõleg, éppen a rendezettségi fokát biztosítja, és határozza meg egy zárt anyagi rendszernek...A természetes körülmények változatosságáról, és folyamatos fenntartásáról, az abszolút ELME gondoskodik, például az ökológiai egyensúly, vagy a termikus körforgás biztosításával. Így azokban a spontán természetes folyamatokban, az entrópia viszonylagos, relatív csupán. Hiszen a természet torzulásának visszarendezését, éppen az abszolút ELME ökológiai folyamatokon alapuló jól szervezett folyamatos munkája végzi el úgy, hogy a természet mindig egyensúlyban legyen... EGY FONTOS MONDAT: "A természettudomány pedig, minél jobban fejlõdik, annál közelebb kerül az univerzális szervezõhöz, vagyis ISTENHEZ." Javaslom olvassátok el az egészet!

A bűn kérdésében vannak fokozatok, kisebb, nagyobb bűnök, melyik a legnagyobb és legkisebb bűn, és van rá bibliai példa?

Legjobb válasz: Nincs kisebb, vagy nagyobb bûn, csak bûn van. Jakab 2. 10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bûnös. 11 Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegõvé lettél.

Nem mindegy honnan nézzük. Szellemi szempontból minden bûn elválaszt Istentõl, emberi szempontból viszont nem mindegy, hogy egy pedofil, szadista sorozatgyilkosról, vagy egy csirketolvajról van szó. Irgalmasság ÉS igazság. Isten irgalmasságot akar és nem ítéletet.
A kérdező hozzászólása: Jézus tesz egy kijelentést, hogy...... menyivel súlyosabb ítélete lesz azoknak...... Vagyis ezek szerint az ítéletben lesznek fokozatok? Ezért gondoltam , hogy a bûnök , vagy inkább tettek, vagyis a bûn következményének súlyossága között is lehetnek. Isten mire haragszik nagyon , illetve van e olyan amire csak azt mondja ", ejnye bejnye"?
Nincs kisebb, vagy nagyobb bûn, csak bûn van. Jakab 2. 10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bûnös. 11 Mert aki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegõvé lettél.
A BÛN SÚLYOSSÁGA: HALÁLOS ÉS BOCSÁNATOS BÛN 1854 A bûnöket súlyosságuk szerint kell mérlegelni. A halálos és bocsánatos bûnök közötti különbségtétel, mely már a Szentírásban megfigyelhetõ, [Vö. 1Jn 5, 16--17.] az Egyház hagyományában általánossá vált. Az emberi tapasztalat e különbségtételt megerõsíti. 1855 A halálos bûn Isten törvényének súlyos megsértésével lerombolja az ember szívében a szeretetet; az embert elfordítja Istentõl, végsõ céljától és boldogságától azzal, hogy valami kisebb jót helyez Isten elé. A bocsánatos bûn, bár sérti és sebzi a szeretetet, nem oltja ki. 1856 Mivel a halálos bûn az élet elvét, a szeretetet öli meg, Isten irgalmasságának új kezdeményezésére és a szív megtérésére van szükség, ami rendes körülmények között a kiengesztelõdés szentségében valósul meg. "Amikor az akarat olyan dologra irányul, ami önmagában ellentmond a bennünket a végsõ célhoz kapcsoló szeretetnek, a bûn tárgya miatt halálos (...), akár Isten szeretete ellen van, mint a káromkodás, hamis eskü stb., akár a felebarát szeretete ellen, mint az emberölés, házasságtörés stb. (...). Ha viszont a bûnös ember akarata néhányszor olyan dologra irányul, ami önmagában rendetlen, de nem ellenkezik Isten és a felebarát szeretetével, mint például a fölösleges beszéd, az alkalmatlan nevetés stb., az ilyen bûnök bocsánatosak." [Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae I--II, 88, 2.] 1857 Ahhoz, hogy egy bûn halálos legyen három dolog együttes megléte szükséges: halálos mindaz a bûn", melynek tárgya súlyos anyag, és teljes tudatossággal és megfontolt beleegyezéssel követik el." [II. János Pál pápa: Reconciliatio et poenitentia apostoli buzdítás, 17.] 1858 A súlyos anyagot Isten parancsolatai határozzák meg Jézus válasza szerint, amit a gazdag ifjúnak adott: "Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne szólj hamis tanúságot! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!" (Mk 10, 19) A bûnök súlyossága között is van különbség: a gyilkosság súlyosabb, mint a lopás. A sértett személyek minõségét is mérlegelni kell: a szülõk elleni erõszakos cselekmény súlyosabb, mint ha idegen ellen követik el. 1859 A halálos bûn elkövetéséhez teljes ismeret és teljes beleegyezés kell. Föltételezi a cselekedet bûnös jellegének ismeretét, annak Isten parancsával való ellenkezését. Az elegendõen megfontolt beleegyezést is magában foglalja, hogy a döntés személyes legyen. A színlelt tudatlanság és a szív keménysége nem csökkenti, hanem növeli a bûn szándékosságát. [Vö. Mk 3, 5--6; Lk 16, 19--31.] 1860 A nem szándékos tudatlanság csökkentheti a súlyos bûn beszámíthatóságát, sõt fölmenthet alóla. De senkirõl sem tételezzük föl, hogy nem ismeri az erkölcsi törvények minden ember lelkiismeretébe beleírt elveit. Az érzéki ösztönök, a szenvedélyek, a külsõ kényszer és a betegségek szintén csökkenthetik a bûn szabad és szándékos jellegét. A rosszakarattal, a rossz szándékos választásával elkövetett bûn a legsúlyosabb. 1861 A halálos bûn, miként maga a szeretet is, az emberi szabadság radikális lehetõsége. Magával hozza a szeretet elvesztését és a megszentelõ kegyelemtõl, azaz a kegyelmi állapottól való megfosztottságot. Ha a bûnbánat és Isten bocsánata nem orvosolja, kizár Isten országából és a pokol örök halálát okozza, mivel szabadságunknak hatalmában áll végsõ, visszavonhatatlan döntéseket hozni. Mindazonáltal -- jóllehet meg tudjuk ítélni, hogy egy cselekedet önmagában nézve halálos bûn-e --, a személy fölötti ítélkezést rá kell bíznunk Isten igazságosságára és irgalmára. 1862 Bocsánatos bûnt akkor követünk el, amikor jelentéktelen anyagban nem tartjuk meg az erkölcsi törvény által elõírt mértéket, vagy amikor súlyos anyagban nem engedelmeskedünk az erkölcsi törvénynek, de hiányzik a teljes ismeret vagy a teljes beleegyezés. 1863 A bocsánatos bûn gyöngíti a szeretetet; a teremtett javak iránti rendetlen szeretetet fejez ki; akadályozza a lélek fejlõdését az erények és a jócselekedetek gyakorlásában; ideigtartó büntetést érdemel. A szándékosan elkövetett és megbánás nélkül maradt bocsánatos bûn lassanként elõkészíti a halálos bûn elkövetését. Mindazonáltal a bocsánatos bûn nem szakítja meg a szövetséget Istennel. Isten kegyelmével emberi módon helyrehozható. "A bocsánatos bûn nem foszt meg a megszentelõ kegyelemtõl, Isten barátságától, a szeretettõl, így az örök boldogságtól sem": [II. János Pál pápa: Reconciliatio et poenitentia apostoli buzdítás, 17.] "Az ember, amíg a testet hordozza, nem lehet meg könnyebb bûnök nélkül. De ezeket a könnyebbeknek mondottakat ne vedd semmibe. Ha semmibe veszed, amikor mérlegeled, rettenj meg tõlük, amikor számlálod õket! Sok könnyû egy súlyosat alkot: sok csepp tölti meg a folyót, sok apró szem tömeget alkot. És mi a remény? Mindenekelõtt a gyónás..." [Szent Ágoston: In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus 1, 6] 1864 "Minden bûn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Szentlélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot soha, bûne örökre megmarad" (Mt 12, 32). [Vö. Mk 3, 29; Lk 12, 10.] Isten irgalmasságának nincsenek határai, de aki szándékosan megtagadja, hogy a bûnbánatban elfogadja, az visszautasítja bûnei bocsánatát és a Szentlélek által fölajánlott üdvösséget. [II. János Pál pápa: Dominum et vivificantem enciklika, 46] Egy ilyen megkeményedés elvezethet a végsõ bánattalansághoz és az örök kárhozathoz. 2072 Mind a tíz parancsolat, mivel az ember Isten és a felebarát iránti alapvetõ kötelezettségeit fejezi ki, lényegi tartalma szerint súlyosan kötelez. Alapvetõen változhatatlanok, s kötelezõ erejük mindig és mindenütt érvényes. Senki föl nem menthet alóluk. A tíz parancsolatot Isten az ember szívébe írta. 2073 A parancsolatok iránti engedelmesség olyan kötelezettségekre is kiterjed, amelyeknek tárgya önmagában nem súlyos. Így például a szóbeli sértést az ötödik parancsolat tiltja, de súlyos bûn csak a körülmények vagy az elkövetõ személy szándéka miatt lesz. http://depositum.hu/halalosbun.html
"Azt mondom azért néktek: Minden bûn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik." - Szerintem így választható ketté.
Ez utóbbit Istenhívõ, vallásgyakorló zsidóknak mondta Jézus, akik 6 évesen már olvasták az írásokat. Õk értették. Ide minek? Csak félreértéseket szül.
Értékelem a szándékot, de ez a "lepedõ" ill. "copy-paste" metódus nem igazán jön be.. Aztán persze lehet, hogy másoknak meg igen.
Ha teológiailag szeretnénk kiokoskodni hogy melyik a legsúlyosabb bûn, akkor logikusan azt kellene mondjuk hogy a Törvény legnagyobb parancsának az áthágása, ami Isten szeretetének a parancsa az Ószövetségben. Ezzel párhuzamosan az Újszövetségben egy nagy bûn van Jézus szerint, mégpedig a testben megjelent Isten, a Krisztusról szóló evangélium elutasítása: Ján 16:9 Bûn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem; Mely bûn magába foglalja azt, hogy aki elutasítja Jézus Krisztus evangéliumát, az elutasítja Isten szeretetét és igazságát, és elõnyben részesíti helyette a hazugságot, azaz abban leli kedvét. Isten a történelem befejezésekor fogja bebizonyítani hogy az emberek hitetlenségének oka Isten helyett a bûn szeretete, hiszen a törvénytaposót istenként fogják tisztelni.(Lucifer õsbûne is az volt hogy istenné tette magát, és az antikrisztus is istenként fogja imádtatni magát) Az ember nem ura a maga életének és nem isten, hanem teremtmény, akinek szûksége van Istenre és megváltóra hogy élete legyen és ne kárhozzon el örökre. Az evangélium elutasítása mögött, Isten megvetése, lenézése, tagadása van. Mert aki azokat veti meg akiket Isten elküldött, az az elküldõt is megveti. Jézus pedig elküldte a tanítványokat hogy hírdessék az evangéliumot. Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki nem hisz az elkárhozik. A legkissebb bûnök szerintem azok amelyek nem jutottak teljességre, hanem még csak gondolati szinten jelennek meg illetve a szívben születnek, de cselekedetekben nem kivitelezett gonosz tervek, gondolatok, romlott kívánságok (a 2. kõtábla utolsó parancsa: 'Ne kívánd...!), érzések, tekintet, stb. Ezeket is gyûlölni kell és foglyul kell ejteni hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak pl.: 2Tim 2:22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívbõl.
Szia. Református felfogásban nincsenek, szerintünk minden bûn egyforma Isten elõtt. Katolikusoknál meg vannak a halálos, bocsánatos bûnök. Halálos bûn, mikor tudatos beleegyezéssel követsz el bûnt, bocsánatos meg mikor nem tudsz róla, hogy az adott dolog bûn-e, vagy sem. Jómagam református vagyok, ezért ha rosszat írtam volna, bocsánat, javítsatok ki.
A kérdező hozzászólása: Jó volna bibliai idézet a kérdéssel kapcsolatban.
Nincs kis bûn és nagy bûn. Van súlyos bûn és kevésbé súlyos bûn.

Hol vannak ma és kik a leszármazottaik a bibliai népeknek?

Honnan származtak,mi lett velük, vannak-e leszármazottaik,mi a nevük,hol élnek a Biblia egykori népei,népcsoportjai?

Legjobb válasz: 1 kamu tortenet, valos leszarmazottait kereseni? LoL

1 kamu tortenet, valos leszarmazottait kereseni? LoL
A kérdező hozzászólása: Ezért a válaszért kár volt a billentyûzetet koptatni !
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ezek a nemzetek népek megszûntek. Nem véletlenül. Isten megfosztotta õket a hatalomtól ugyan úgy ahogy Babilon sem létezik már, és nincsenek Hivveusok, Jebuzeusok, sem STB Jehova a saját volt választott népének is megmondta, hogy szét szórja õket a nemzetek között, Soha nem lesznek újra egy nép egy földrajzi helyen. A Filiszteusok valamikor a Refátiták leszármazottai voltak, de ez a nép csoport is eltûnt, ugyan úgy mint az Aztékok. Sém leszármazottai: Utódai között volt Ábrahám, Sára és Izsák is (1Mózes 9:26; 11:10–31; 21:1–3). Noé melyik fiától származnak a feketék? „Kús [Hám fiai közül egy másik] fiai: Széba, Havila, Szabta, Raáma és Szabtéka” (1Móz 10:6,  7). Amikor a Biblia késõbb utal Kúsra, általában Etiópiáról van szó. A Széba elnevezés a késõbbiekben egy másik népre vonatkozott, amely Afrika keleti részén, feltehetõen Etiópia közelében élt (Ézs 43:3, lábj., Jegyzetes Biblia [angol]). Talmud idézi az 1Mózes 9:27-et: „Lakozzék Jáfet Sémnek sátraiban” (Megilla 9b, Babilóniai Talmud). A Talmud jelképes értelemben arra utal, hogy a Septuaginta görög nyelvének szépségével Jáfet (Jáván atyja; Jávántól származtak a görögök) Sémnek (Izráel nemzete õsatyjának) sátraiban lakik Dr. Melvin G. Kyle, a Xeniai Papnevelõ Intézet professzora (Missouri, USA) ezt mondja: „Vitathatatlan tény, hogy a hámita faj egy központi helyrõl, valahonnan Mezopotámiából vándorolt délnyugatra, a jáfetita ág északnyugatra és a sémita ág kelet felé, a Sineár földje felé.”
Ez olyan, mitha azt kérdeznéd, hol vannak ma az avarok, a gótok, a frankok. Mind eltüntek az idõk során. :)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!