Találatok a következő kifejezésre: A bibliát szerint, (114 db)

Mi a világ szelleme? A Biblia szerint miért sulyos dolog az, ha valakit megfertőz a világ szelleme?

Legjobb válasz: Biblia szerint evilág fejedelme sátán és az a szellemiség: evilág szelleme. Tehát az õ fennhatósága alá tartozik, az õ irányítása alá. Ezért történik sok rossz dolog, ezért gonoszak az emberek egymással, ez az oka a sok háborúnak, természeti katasztrófának..stb. Van tehát Isten szelleme és evilág szelleme. Ez két szemben álló királyság. Minden ember tartozik valahová. Isten fennhatósága alá azok tartoznak, akik elfogadják Jézusban a megváltást és ezután Isten beleavatkozik az életükbe. Akik nem fogadják el Jézus megváltását, evilág szelleme uralkodik az életükbe, tehát mindenki éli a saját kis külön életét. Biblia úgy fogalmaz,: ki-ki a maga útján jár. Ki kisebb bûnbe él, ki nagyobban- a lényeg, hogy evilág szellemének uralma, köteléke tartja fogságban és Jézus magáról azt mondja, hogy Õ azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat. Honnan? Evilág uralkodójának fogságából, hogy élhessenek szabadon. Biblia megfogalmazása szerint a szabadság nem azt jelenti, mint általában megfogalmazzák, hogy bármit megtehetsz, hanem ha valaki szabad, akkor szabad arra, hogy ne kövessen el bûnt. ..és Jézus ezért jött, hogy szabadon bocsássa a foglyokat.

Biblia szerint evilág fejedelme sátán és az a szellemiség: evilág szelleme. Tehát az õ fennhatósága alá tartozik, az õ irányítása alá. Ezért történik sok rossz dolog, ezért gonoszak az emberek egymással, ez az oka a sok háborúnak, természeti katasztrófának..stb. Van tehát Isten szelleme és evilág szelleme. Ez két szemben álló királyság. Minden ember tartozik valahová. Isten fennhatósága alá azok tartoznak, akik elfogadják Jézusban a megváltást és ezután Isten beleavatkozik az életükbe. Akik nem fogadják el Jézus megváltását, evilág szelleme uralkodik az életükbe, tehát mindenki éli a saját kis külön életét. Biblia úgy fogalmaz, : ki-ki a maga útján jár. Ki kisebb bûnbe él, ki nagyobban- a lényeg, hogy evilág szellemének uralma, köteléke tartja fogságban és Jézus magáról azt mondja, hogy Õ azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat. Honnan? Evilág uralkodójának fogságából, hogy élhessenek szabadon. Biblia megfogalmazása szerint a szabadság nem azt jelenti, mint általában megfogalmazzák, hogy bármit megtehetsz, hanem ha valaki szabad, akkor szabad arra, hogy ne kövessen el bûnt. ..és Jézus ezért jött, hogy szabadon bocsássa a foglyokat.
Jó lenne, ha a szövegkörnyezetet is megadnád. Így arra gondolok, hogy nem szabad, hogy az evilági dolgok elvonják figyelmünket a túlvilágiaktól.
"És Jézus fölméne a sziklára és a vihar egyszercsak megszûnik vala. És támadá akkor nagy csend és körötte a nép igen számos vala. És szólt Jézus: Bizony mondom Néktek, hagyjátok el az ti házatokat és menjetek a tengerbe. S gondoljatok közben a mennyei atyára, ki a halakat a tengerbe vetette vala; de amazok meg nem fulladának, mert hisznek az égi atyában, s az atya hisz bennük. Azért mondom nektek, legyen annyi hitetek, mint a halaknak; s vágjátok ki a fügét és ültessetek a helyére szõlõt, hogy a bor folyjon, mikor az idõk eljövendenek. És kérdezé akkor az egyik tanítvány: Azokrul az idõkrõl beszélsz-e, amik megjósoltatnak vala? Nem azt taníták-e az régi bölcsek, hogy ha az idõ eljövend, a fügék megaszalódnak és a madarak leesnének az égrül? És felele Jézus: Bizony mondom néked, az fügék megaszalódnak és az folyók kiszáradnak. És kerüle azokbul a víz a hegyekbe és jön az pusztító vízözön. És feltünnek majd a bélpoklosok és válik az sivatag homokja keserû kovásszá. Akkor megjelenik az én atyám képe az égben és villámok csapkodnak elõ a földbõl. És az villámok csapásaitul mind az bûnösök megsiketülnek és változnak majd rókává; és az asszonyi állatok sikoltanak majd. S bizony elsötétül majd az is ami fénylett; de azért ti ne féljetek, mert aki bennem hisz, az fényeskedni fog belül is. És kelének majd akkor ki az kõsziklák az helyükbõl és válnak majd nyerítõ lovakká és szájukból tüzes jég tör majd elõ és szemük villámot szór mely a fákat háromfelé repeszti; és a három részbõl három hárpia tör majd elõ. És kérdezi Rafael: És mi lesz az bûnösök sorsa? És feleli Jézus: Az bûnösök kínjai keservesek leszének; mert az testük egyik fele égni fog, a másik elkékül; és fejük helyén lesznek furunkulusok és lábuk mint az kecskének patája lesz vala. És kérdezi Kajafás: És mi lesz velünk Urunk, ki melletted kitartunk? És felelé Jézus: Bizony mondom néktek, nézzetek az ég madaraira, miként azok néznek a föld tetveire, mert aki bennem hisz, az az életnek kenyerében hisz. És azki az én boromat issza, boldog lesz az. Mert lám, az szõlõk is elkorhadnak, de az sivatagnak homokja mégsem zöld. És higgyetek Sámuelnek, kinek neve János vala, mert õ Genesáret királya. Bizony mondom néktek; elõbb kell át a teve a tû fokán, mint a fok a tû tevén. És hamarabb fagynak meg Jerikó falai, mintsem a gleccserek mézzé válnának. Bizony mondom, figyeljétek a medvék szemit; Mózes parancsai vannak abban. És dobjátok ti el az sarutokat és igyátok az tehénnek vizét; és ha megrázzátok a diófát, adjátok a diókat a kutyáknak; és ha a vizen száraz lábbal keltek át, de kendõtök még mindig vizes, akkor megidvezültök. " /Biblia 2.: Jézus bosszúja 6 evangélium (Zebulon evangéliuma) 13. könyv, 9. fejezet, 5. bekezdés 86:11'' 6/7§ kilenc és háromnegyedik szögmásodperc/
A kérdező hozzászólása: Szervusz kedves elsõ Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem azt a szellemet, amely az Istentõl van, hogy megismerhessük azokat, amiket az Isten adott nekünk kedvesen. 1Kor.2, 12
Szia! A világ szelleme a rajtad kívüli dolgok halmaza. Miért súlyos? Mert elmerülsz a szocialitásban, az akció-reakció, az állandó kifelé bámulás világában és saját szubjektumod világa ismeretlen marad számodra.

Ha nem nehéz a biblia szerint Isten parancsolatait betartani, akkor miért mondják azt, hogy nem lehet betartani, mert nehéz?

Nem értem, segítenétek?(1János 5:3) Isten szeretete azt jelenti, hogy megtartjuk a parancsolatait; a parancsolatai pedig nem nehezek...

Legjobb válasz: "Ha nem nehéz a biblia szerint" Lehet a Bibliának nem nehéz betartani, de az embereknek az.

Szia! Isten parancsolatait nem nehéz betartani, hanem lehetetlen! Az igaz ember pedig hitbõl él. És Kegyelembõl van üdvösségetek, a hit által, Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Nincs ember aki képes lenne Isten törvényeit maradéktalanul megtartani. Keresztyénnek lenni a legkönnyebb dolog a világon, és ugyan akkor ez a legnehezebb! Mert csak annyi kell hozzá, hogy elfogadd Jézus Krisztus személyes megváltódnak és át add az életed, de ennél nehezebb dolog alig van. Nem véletlenül nem akar hinni az emberek töbsége! A Jézusba vetett hit reményt ad.
"Ha nem nehéz a biblia szerint" Lehet a Bibliának nem nehéz betartani, de az embereknek az.
Bocs, az elején a "fetodat"=felebarátod akart lenni, csak valami bekavart, valszeg az egyik virtuális gépem coherence módban..
Krisztus ezt mondta: "Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelid és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû." Az igazságot kell keresni. A mai világban (de gondolom régen is) a legtöbb embert nem érdekli az igazság, és az a legfontosabb nekik (tisztelet a kivételnek), hogy maguknak mindenük meglegyen, ne szenvedjenek semmiben sem hiányt, a kényelmük meglegyen és a többi emberrel nem nagyon foglalkoznak (foglalkozunk). A legtöbb ember a lehetõ legönzõbb módon él és ez nagyon messze áll Krisztus tanításától! (Sajnos!)
Hogyne lenne nehéz? Tisztelni azt a szülõt, aki csak ártani képes a gyermekének? Nem megkívánni a barát házastársát, amikor nincs nála kívánatosabb... Nem lopni, amikor nem adják meg neked azt, ami jogosan jár neked, amiért megdolgoztál és csak úgy juthatsz hozzá, ha elveszed... Az egész világ a pénz, a dõzsölés és a szex körül forog. Ha kilépsz a templomkapun ezekkel találkozol. Ha nincs körötted valamilyen erõs megtartó erõ, akkor hogyan állsz ellen???
Most nem tudom hirtelen hol a Bibliám, de elolvasom az idézetet. Szerintem nehéz. Lehet akkor nem volt az, mert az emberek mindig ott segítettek ahol lehetett. Ilyen nem volt, h csak egyvalaki éhezett. Akkor éhezett mindenki. Most mondd meg egy rokkantnak például vagy egy gyereknek, h ne lopjon, ha éhes, de senki nem szánja meg egy kis darab kenyérrel, mert nincs pénze... Akkor még pénz se volt. Legalábbis nem csak pénzért kaptál ételt, hanem pl szõttesért, vagy cserépért. A mai világ megfordult. Pénz centrikus. Amikor ezek a vallások íródtak komolyan vették az emberek az összetartást és, ha segítünk a másikon Isten azt megjegyzi és hálás lesz, értékelni fogja halálod után. Ugyanúgy a rosszat is! Büntetést von maga után. Most? Kiröhögnek, ha ilyet mondasz.
Pontosan.
A kérdező hozzászólása: Nahát nem is gondoltam, ennyi választ. hát sokat segítettek a válaszok, de különösen tetszett a 3, 4 , és a Péter válasza. Bár magam is úgy vélem hogy teljesen nem lehetetlen betartani, de nem is egyszerû, mert tökéletlenek vagyunk. csak iparkodhatunk. Igen az összetartás az nagyon fontos lenne a társadalomban Köszönöm a válaszaitokat.
Igaz, hogy tökéletlenek vagyunk, így nem tudjuk teljes mértékben betartani Isten parancsait. De ennek ellenére ha egy személy törekszik rá, akkor nagy mértékben tud tenni azért, hogy Isten elõtt helyeselt legyen. Ahogy az 1János 5:3 is alátámassza Isten elvárásai reálisak, tehát csakis olyan dolgot kér tõlünk, amit teljesíteni is tudunk
Szia! Amíg az egód uralkodik rajtad és te tudattalanul engedelmeskedsz az "õ" utasításainak, addig valóban nehéz a Krisztus tudat felébresztése! Ha elsajátítod a gondolaton gondolkodást, képes leszel mérlegre tenni saját gondolataidat, érzelmeidet és meg tudod különböztetni azok forrását! Fontos, hogy a Teremtõt ne kívül keresd, hanem magadon belül!
A kérdező hozzászólása: Fantasztikus, micsoda válaszok jönnek. Igen igen nagyon szimpi
Örülök, ha segítettem:) utsó.
Ha persze nem kap, nem lát a született gyermek, fiatal, késõbbi felnõtt empátiát, szeretetet, az emberek közötti természetes szolidaritást, bölcs eligazítást, mit, hogyan értelmezzen, lásson, tegyen, akkor bizonytalan lesz önmagában is, nem tudja, hogyan szeresse önmagát, ezért nehéz lehet neki vagy nem fogja tudni szeretni a körülötte lévõ "felebarátait" sem. Ha pedig önzést lát és taposást, akkor megkeseredhet, jobb esetben elszánja magát, hogy változtasson ezen. A Biblia a "hitetlenekrõl" megértõen, segítõen beszél, és a farizeusokat, áthívõket nem becsüli annyira, mint a hitetlent, aki úgy él, ahogy a Jóisten is jónak látja.

A Biblia szerint bűn a mohóság, tehát a falánkság is, akkor miért van ennyi kövér keresztény is, hiszen a Biblia azt írja "a test a Szentlélek temploma"?

Legjobb válasz: Miért van az, hogy minden nap szükségét érzi valaki, hogy feltegyen egy olyan kérdést, hogy Biblia tiltja ezt vagy azt, a keresztények meg mégis megteszik? A keresztények ugyan olyan emberek, mint mások. Földig ér a lábuk, és gyarlók, mint minden ember. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy bigott módom bújom a Bibliát, nemhogy véletlenül valami helytelent cselekedjek. A nem keresztények ugyan úgy megeszik az édességet, isszák az alkoholt, szívják a cigerattát, gyorsan hajtják az autót. Miért? Õk is tudják, hogy mindez káros, a Biblia nélkül is, mégis csinálják. A keresztény ember elsõsorban Istennek akar megfelelni. És tudja, és elfogadja, hogy esendõ. Ezért van türelemmel mások esendõsége iránt is.

Miért van az, hogy minden nap szükségét érzi valaki, hogy feltegyen egy olyan kérdést, hogy Biblia tiltja ezt vagy azt, a keresztények meg mégis megteszik? A keresztények ugyan olyan emberek, mint mások. Földig ér a lábuk, és gyarlók, mint minden ember. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy bigott módom bújom a Bibliát, nemhogy véletlenül valami helytelent cselekedjek. A nem keresztények ugyan úgy megeszik az édességet, isszák az alkoholt, szívják a cigerattát, gyorsan hajtják az autót. Miért? Õk is tudják, hogy mindez káros, a Biblia nélkül is, mégis csinálják. A keresztény ember elsõsorban Istennek akar megfelelni. És tudja, és elfogadja, hogy esendõ. Ezért van türelemmel mások esendõsége iránt is.
'A kereszténység csak mint ideológia szép, de a megvalósítása lehetetlen.' Ebben egyetértek +1
Még nem jöttél rá, hogy a keresztény papok és a vizet prédikálnak, de bort isznak. A keresztes háborúkat sem lehet alátámasztani a Bibliával. A kereszténység csak mint ideológia szép, de a megvalósítása lehetetlen.
Nem mindig falánkságtól híznak meg az emberek. Lehet betegség az oka, vagy akár éjszaka ér haza és akkor ér rá enni, vagy nem fordít rá kellõ figyelmet mit és hol eszik, mert manapság az élelmiszerek nem olyanok, mint rég. Minden tápszertõl növekszik( állatok, növények, gyümölcsök...)...sokféle indok van. Lényeg, hogy nem túl bölcs az az ember, aki ilyen egyszerûen el akarja intézni, hogy falánkok és mohóak.
Kedves kérdezõ! Pár évvel ezelõtt olyan helyen dolgoztam, hogy ebédidõben még leülni sem lehetett, met direkt nem volt szék, nehogy a dolgozók "ücsörögjenek" Egy szék volt, azon ült mindíg a fõnök! Este értem ha 22 órkor, amikor végre leülhettem nyugodtam vacsorázni. Nem zabálni, csak enni, de nyugodtan. Ekkor felszedtem pár kilót (sajnos!). Utánna szültem, ekkor sem zabáltam, de amit felszedtem az azóta sem ment le. Betegség miatt erõs tornát nem csinálhatok rendesen. Azóta megtért kereszténynek vallom magam, kövér vagyok és nem tudok sajnos lefogyni!:((( Akkor szerinted most mit kellene tennem szerinted? Menjek el egy sebészetre és mondjam, hogy vágjanak félbe, mert akkor fele olyan sovány leszek? Igen " a test a Szentlélek temploma", ezért válogatom meg, már amennyire lehet, hogy egészséges ételeket, és sok zöldséget, és gyümölcsöt egyek...
A mohóság és a falánkság nem feltétlenül jellemzi a kövérséget.Aki pedig a falánkság miatt lett az , azokért pedig Imádkozni és nem ítélkezni kell...
A kérdező hozzászólása: Kedves Andizsuzsi nem vagyok hívõ a szó szoros értelmében (nem tagadom Isten létezését, de megkeresztelkedve sem vagyok) és keresztény se vagyok. És nem tettem engedményt, alkoholt lehet fogyasztani, a Biblia nem tiltja, másként Úrvacsorát sem tudnál venni és kis mennyiségben(fõleg a bornak) még jótékony hatása is bizonyított. A tested pedig hétköznapi értelemben a tiéd, te vagy érte felelõsséggel, de nem a tiéd. (Bibliában benne is van csak nem tudom hol.) Nem tartok be mindent, sõt szinte semmit csak azokat amiket alapból hasznosnak találok és erkölcsileg helyesnek tartom õket pl. nem dohányzok, mert minek? (meg ilyenek), de azért nem tartom be õket, mert, nem vagyok keresztény. Ja és abban igazadban nem bûnösként, hanem bûnre hajló szívvel jövünk világra.
Kedves Kérdezõ! Váaszod alapján Te hívõ vagy, de nem keresztény. Ezek szerint a Bibliában foglaltak Rád is vonatkoznak. Te az általad említetteket mindig, pontosan betartod? Már a válaszodban is engedményeket teszel - alkoholt inni (esetleg mértékkel). A testem nem az enyém? De. Az enyém, én tartozom érte felelõsséggel. Ha nem jól csinálom, a következményeit is én viselem (betegségek). És én nem azt mondtam, hogy minden ember bûnös, pláne, hogy bûnösen jön a világra, hanem azt, hogy esendõ. Óriási különbség.
A kérdező hozzászólása: "ma 13:34" Kedves válaszoló! Isten nem a tetteket vizsgálja, hanem a szíveket. És ahogy írtam is egy másik válaszolónak, ha a szíved változik folyamatosan változik a dolgokhoz való hozzáállásod, viselkedésed, tetteid is és mindig felfedezel valami újat amit Isten megnyitott elõtted. Természetesen azért elnézést kérek, hogy általánosítottam. Ha egészséges életmódra törekszel hidd el Isten nem fogja figyelem kívül hagyni és fogyni is fogsz, fõleg, ha imádkozol.
Mivel a falánkság mércéje relatív így nem nehéz elhízni sem. Van aki ha már egy egész szelet kenyeret megeszik kövérnek hiszi magát, hát ha még vajat is rak rá. Van aki szerint egy-két csoki belefér. Van aki szerint 2-3 se árt. Egyébként az imádkozás nem a legjobb kalória égetõ foglalkozás lehet az is közre játszik.
A kérdező hozzászólása: Az elsõ 2 hozzászólónak nem az álszent "keresztényekrõl" beszélek, akik keresztényeknek nevezik magukat. Sajnos mára a keresztény kifejezés nagyon "gyûjtõ" fogalommá vált, én a Bibliában leírt egyházról beszélek nem arról amit emberek állítottak fel és emberi vezetõt tettek az élére. A 3. (12:51) hozzászóló: Ebben igazad van és túl egyoldalúan tettem fel a kérdést. Igaz a mai világban nincs étel csak moslék (erre ma abszolút, de rájöttem), de erre most nem szeretnék ki térni. A lényeg, hogy igaz ezektõl lehet elhízni, de a Biblia mértékre int, innentõl nincs kifogás. A mérték az mérték este, reggel, most, régen.
Úgy kell élni, hogy Istennek tetszõ legyen. A mértéktelenség a test kívánsága, nem Istentõl van.

Kinek lehet örök élete a Biblia szerint?

Legjobb válasz: a Biblia szerint mindenkinek az van, csak nem mindegy, hogy hol.

a Biblia szerint mindenkinek az van, csak nem mindegy, hogy hol.
^ Bocs, de nem az adventista tanítással. Már a korai kereszténység idején is voltak ilyen hangok, de ezeket az eretnekségek közé sorolták, teljesen jogosan. Az más tészta, hogy a modern korban az adventisták és a valamilyen formában hozzájuk kötõdõ Jehova Tanúi tanítják így. (A JT-k alapítójának, Ch. T. Russelnek volt adventista kötõdése, csak aztán megalapította a saját szektáját.) Péter írásának további részei pedig Vankó Zsuzsa: Mit mond a Biblia c. könyvébõl származnak. Csak a rend kedvéért. :)
"Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenrõl, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról."(János 17:3)
A János evangélium 3:36 szerint: "Aki hisz a Fiúban, örök élete van". Tehát MÁR az van, nem csak lehet vagy lesz. Az összes fordítás ugyanígy hozza, amiket megnéztem. Ha gondolod, nézelõdj még: http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%203:36&vers.. Egyet emelnék ki: az Amplified Bible szerint: "And he who believes in (has faith in, clings to, relies on) the Son has (now possesses) eternal life." Üdv. :)
Cáfolom a cáfolatot:) A kereszténység mindig is tanította a lélek halhatatlanságát. Az ellenkezõ tanítások az adventista tanítással hatoltak be a kereszténységbe...
A kérdező hozzászólása: Utolsónak: 17, 3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez egy kicsit másabb. Új Protestáns fordítás.

A Biblia szerint bun a hazassag elotti szex, de mi van az onkielegitessel? Az is bunnek szamit?

kivancsi vagyok ti hogyan velekedtek erol

Legjobb válasz: Nem az volt a kérdés, hogy létezik-e Isten (amúgy igen :P), hanem hogy bûnnek számít-e az önkielégítés a biblia szerint. A válasz igen. Hogy miért, azt pontosan senki sem tudja, ahogy azt sem, hogy a drága papbácsik szerint miért bûn a nem gyereknemzés célját szolgáló szex, dehát ez egy ilyen eltortult, kusza intézmény lett... Régen ugye azért voltak ilyen szexbéli korlátozások, mert nem létezett fogamzásgátlás (a megszakítás nem az) így az esetek nagy részében gyerek volt az együttlét következménye. Ezért lett kitalálva, hogy házasságban szabad csak. Így a gyermek családba születik.

Nem az volt a kérdés, hogy létezik-e Isten (amúgy igen :P), hanem hogy bûnnek számít-e az önkielégítés a biblia szerint. A válasz igen. Hogy miért, azt pontosan senki sem tudja, ahogy azt sem, hogy a drága papbácsik szerint miért bûn a nem gyereknemzés célját szolgáló szex, dehát ez egy ilyen eltortult, kusza intézmény lett... Régen ugye azért voltak ilyen szexbéli korlátozások, mert nem létezett fogamzásgátlás (a megszakítás nem az) így az esetek nagy részében gyerek volt az együttlét következménye. Ezért lett kitalálva, hogy házasságban szabad csak. Így a gyermek családba születik.
Házasság elõtt ilyeneket csak a pap bácsival csinálhatsz.
Én vallásos vagyok de én ugy vélem, hogy senki sem mondhatja meg, hogy hogyan élem az életem ha ezzel nem ártok senkinek. 13 éves voltam mikor elveszettem a szüzességem, de nem értem mért lenne már ez bün ha vele maradok vagy ha nem ártok senkinek se. Tömören a válaszom: A nagy loszÄrt... már elnézést a szavakért.
Igen olyan is van. De akárhogyan nevelnék beléjük a dolgokat ha tízenévesen védekezés nélkül akarnak szexelni, úgyis fognak. De én a mi problémánk?
Az is bûn. Az is bûn, ha kéjes gondolatokkal megbámulod egy csaj seggét. Az is bûn, ha elfantáziálsz egy jó kis kufircoláson házasság elõtt. Tömören ennyi.
A kérdező hozzászólása: igen persze most mar van annyira h sorban allnak a tinedzserek a nogyogyasz ajtaja elott
ja és kedves kérdezõ. lehet h abban az idõben nem volt védekezés a terhesség és a nemi betegségek ellen, de most már van...
basszus, állatok vagyunk h csak úgy szexelünk ha szaporodni akarunk? én mélyen nemvallásos vagyok, nem érdekel sem a biblia sem isten... figyelj, az egyház elítéli a homoszexualitást. Ugyanakkor arra tanít h fogadjunk el mindenkit. Most feltehetnénk a kérdést: Mi a fax van??? ha az önkielégítés bûn, akkor minden ember bûnözõ, van ilyen, ki nem [email protected] le? és ott a házasság elõtti szextilalom. majd megnösülök, és akkor jövök rá h mennyire nem éltem még ki magam...
A kérdező hozzászólása: a Biblia nem azer tiltja a hazassag elotti szexet mer masnak csinalsz rosszat vele (ahogy valaki fennebb irta) hanem mer sajat magadnak arthatsz pl. nemi betegsegek, nem kivant gyere ahogy a kedves utolso is irta na meg ennek kovetkezteben ott van az abortusz stb. az onkielegitessel nem voltam tisztaba mivel azzal nem artasz magadnak sem de az ugy eleg logikus, hogy a bujasag bunjenek szamithato be ahogy valaki valaszolta, koszonom a valaszokat:)
olyan, hogy isten nem létezik a biblia meg egy szar könyv szal sztem szard le
ki él ma már a Biblia szerint? nem sokat... :)
A biblia sok helyen önmagát cáfolja meg. Kezdjük a teremtésnél. Ádám és Éva, szaporodjatok. Na miaz, nekik nem kell házasság? Aztán ugye két emberbõl nem lesz millió, mert ott a vérfertõzés. Egyszóval egy szép nevelési tanácsadó, életviteli útmutató és erkölcsi tanítóeszköz, ami példákon és szép meséken keresztül mutatja be a helyes utat. Szerintük. Akkor.
Igen. A Biblia szerint a bujaság bûnéhez tartozik az is.
A biblia egy könyv. A könyvek nem tudnak mindent. Pl a Kreszben az van, hogy bizonyos esetekben meg lehet sérteni a szabályokat :D Hasonlónak a bibliában is kell lennie :P
állítólag bûnnek számít. szerintem bizonyos elõírások már nem idõszerûek. mózes idejében megállták a helyüket, de ideje lenne frissíteni õket
Mi az a Biblia? Mi az a szex? Mi az az önkielégítés? És különben is, forever alone! Viccet félretéve... Apácának készülsz, Lelkem? :Ð
*ez a mi problémánk?

A Biblia szerint csak a Földön van élet, sehol máshol az univerzumban?

Ha így gondolja a Biblia és a többi keresztény, akkor mi lenne, ha egy napon bebizonyítanák, hogy léteznek földönkívüliek? Hiteles lenne nekik a vallás azok után is?

Legjobb válasz: Most lehet hülyeséget írok, mert sose olvastam a Bibliát, azt sem tudom honnan származik pontosan, de megkockáztatom: Nem Isten küldte le hozzánk a Bibliát? Ha igen, akkor õ csak tud mindenrõl, ami létezik. Egyébként akkor a Bibliában van a földönkívüliekrõl szó vagy nincs?

A kérdező hozzászólása: Most lehet hülyeséget írok, mert sose olvastam a Bibliát, azt sem tudom honnan származik pontosan, de megkockáztatom: Nem Isten küldte le hozzánk a Bibliát? Ha igen, akkor õ csak tud mindenrõl, ami létezik. Egyébként akkor a Bibliában van a földönkívüliekrõl szó vagy nincs?
Másképp fogalmazok akkor. Jézus példabeszédekben beszélt, és úgy beszélt az emberekhez, hogy õk azt megértsék, olyan hasonlatokat hozott, amiket az emberek ismertek. Ha pl. most jönne közénk, vagy a honfoglaló magyarokhoz jött volna, már más szavakkal fejezné ki magát, más hasonlatokat használna a példázataiban. Tehát oké, Isten szava, de Isten tudja, hogy az adott kor és kultúra embere mit érthet meg és mirõl nincs igazán fogalma. A Biblia pedig egyrészt már lezárt irodalom, de Isten szava nem fejezõdött be a Biblia lezárásával, ma is "írja a folytatást".
Az útlevélbe az van írva, hogy a világ összes országába érvényes. Egy hívõ ismerõsöm jelenlétében szóvá tettem, hogy el van írva, a Föld országairól van szó. Õ erre úgy nézett rám, mintha gyilkoltam volna, és megkérdezte, hogy hiszek az ufókban? ... Ebbõl én azt szûrtem le, hogy valószínûleg a tanítások csak a földi élettel foglalkoznak, más planéta szóba sem jöhet.
Az, hogy a Bibliában nincs megemlítve, hogy lenne élet a Föld bolygón kívül nem azt jelenti, hogy el is veti ennek a lehetõségét. Mint írtam, Isten "ma is írja a folytatást", a Biblia véges, de Isten üzenetei és az emberek fejlõdése nem értek véget azzal, hogy a Biblia lezárult. Hasonlíthatjuk a tanulmányokhoz is. A matekot is az összeadásnál és a kivonásnál kezdik el oktatni, és nem kezdenek bele egybõl a differenciálegyenletekbe. Gondolom, mindenki számára világos, hogy miért. Isten üzenetei és az emberiség fejlõdése ugyanilyen. Nem lehetett egybõl a legbonyolultabbal kezdeni, amikor még az emberiség is fiatal volt. Fõleg, hogy bár voltak nagyon fejlett kultúrák, de természeti csapások és háborúk elmosták, vagyis hiába vannak a nagy tudások, nagy koponyák, ha nem a megfelelõ idõben érkezik, a többség éretlen a fogadására, nem marad meg hosszú távon, ezért meg kell ismételni késõbb. A papírt is "kétszer találták fel".
„Teremté tehát Isten az embert az Õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és nõvé teremté" Ezek szerint. Vagy az egész univerzumban csak az ember és Isten létezik, vagy mindenhol emberek élnek. 100 milliárd Galaxis, minden Galaxisban 100 milliárd naprendszer. Csak azt nem értem miért pusztította ki szegény dinoszauruszokat. Azok miben vétkeztek?
A biblia nem tesz említést földönkívüliek létezésérõl!Nem tagadja hogy lehetséges hogy léteznek de nem is írja hogy nem léteznek!Viszont a Biblia Isten könyve ezért nem az akkor élt emberek gondolatát írták le benne hanem Istenét!pl akkoriba úgy gondolták hogy a föld lapos!Ézsaiás mégis Jézus születése elõtt több 100 évvel leírta hogy a föld lapos: (Ézsaiás 40, 22) Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák elõtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, " De pl Jób azt írta hogy Isten a semmire függesztette a földet ami szintén bebizonyosodott mivel a napkörül kering a föld a "semmiben"
A kérdező hozzászólása: Nem olvastam még a Bibliát, de figyelj. Ahogy leírtad ezt, úgy mondod mintha 100%osan bizonysággal állíthatjuk hogy Isten ihlette a bibliát, meg mindenre választ ad, akkor mégis miért nem istenhívõ a Föld közel teljes lakossága?
Képzeld el, jézus egyszer ezt mondta egy tamés nevû személynek:"mivel láttál engem, hittél? boldogok akik nem látnak, és mégis hisznek" (jános 20:29) természetesen istent senki sem látta, és nem is láthatja itt a földön. de valójában ha ránézel mondjuk az országházra, akkor elfogadod, hogy ezt az épületet egy inteligens tervezõ hozta létre, habár nem láttad a tervezõjét, mert már meghalt. ugyanígy ha megfigyeled a teremtett dolgokat, azok visszatükrözik az alkotójuk személyiségét. nézz köröl a világban, vagy "emeljétek föl szemeiteket a magasba, és lássátok. ki teremtette azokat? Õ, aki szám szerint elõhozza seregüket, sõt nevén szólítja mindegyiket. tevékeny energiájának bõsége, és hatalmas ereje miatt egy sem hiányzik közülük" (ézsaiás 40:26) megvizsgáltad már a bibliát alaposan? érdekes dolgok találhatók benne. képzeld el, hogy a biblia MINDEN kérdésre pontos és megbízható választ ad. ez a bizonyíték. mivel ha mondjuk talász az utcán egy táskát, benne sok mindennel, és hirdetést adsz fel, hogy jelentkezzen, aki elhagyta (nem pedig ellopod, hisz hiszel egy teremtõben) akkor akik jelentkaznek, azokat kikérdezed, hogy hol hagyta el, mi volt benne, anya neve, (mert benne volt az igazolványa is) mikor szerezte a jogsiját, (az is benne volt:-) mennyi pénz volt a pénztárcájában, milyen címletekben, stb. és aki mindenre pontos választ ad, azé a táska. a többiek kamuztak. mivel a biblia ihletõje, a teremtõ isten azt állítja, hogy õ teremtett mindent, így bizonyítékként értékelhetõ az, hogyha minden értelmes kérdésre megadja a választ a szaván keresztûl. ha az álltalad feltett kérdésekre, amikre senki sem tudott mindezidáig megnyugtató módon válaszolni, a biblia pontos és elfogadható válaszokat adna, az meggyõzne téged arról, hogy valóban a bibliát ihletõ isten a teremtõ?
A kérdező hozzászólása: Ha a Biblia 100%-osan hiteles lenne, vagyis lejönne Isten a Földre, akkor miért ne hinnék benne? Épp azért kételkedek az egyházban, mert az égvilágon SEMMILYEN bizonyítéka nincs (bibliai) Isten létezésére. Egyébként most is hiszek egy hatalmas erõben, ami teremtette az Univerzumot, de nem a Bibliai Istenben.
a hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyílvánvaló bizonyítása. a biblia egyértelmûen kijelenti, hogy a földön kívûl is van élet, ezért bizony nem rendülnék meg. ellenben vajon te megrendülnél, ha kiderülne, hogy a biblia pontos és megbízható? érdemes vele foglalkozni, mert bár emberek írták, de isten diktált nekik.
Nem akarok igazán beleszólni a fejtegetésedbe, de a kérdezõ nagyjából vázolta az álláspontját. Nyilvánvaló, hogy elolvasná a Bibliát, ha meg akarná érteni. Odafigyelt volna az iskolában, amikor a Biblia megírásának körülményeit tanították, ha érdekelte volna. Szerintem ez lehet a válasz: A Biblia szerint nem csak a Földön van élet, hiszen Isten teremtette az eget, így Õ már eleve máshol az univerzumban élt. A vallás nyilvánvalóan nem veszítene a hitelébõl, ha más teremtmények is ismeretessé válnának számunkra. A bibliai Istenben való hit nem rendülne meg, hiszen a Biblia az embereknek szól, olyan dolgokról olvashatunk benne, amelyeket az ókori ember érthetett meg a legkönnyebben. Ahogy "öregszünk" egyre nehezebben értjük, a Biblia egyre több magyarázatot kíván, sokan vagyunk olyanok, akik szinte csak a magyarázatokból ismerjük a Bibliát, de már a fordítás is csak egy magyarázat... A kereszténység túlélt más néhány megrázkódtatást, az UFO-kat is túlélné.
http://hir.ize.hu/click.php?id=52441&url=http%3A%2F%2Fazta.h.. Én sem olvastam a bibliát, de ha már a vatikán is 'készül' a földönkívüliekhez, akkor nem problémáznának.
Képzeld vannak földönkívüliek...ugyanis az ég tele van szellemtermetvényekkel, õk az angyalok. (Jelenések 7:11) "Az angyalok pedig mind ott álltak a trón, a vének és a négy élõ teremtmény körül, arcra borultak a trón elõtt, és imádták az Istent."

A Biblia szerint a nők állatok, vagy emberek?

egyrészt az asszonyállat kifejezés miatt kérdem, másrészt amiatt mert az egész olyan, mintha férfiaknak íródott volna.

Legjobb válasz: Mivel a Biblia szerint Ádám oldalbordájából lett Éva, logikus, hogy embernek van számontartva.

Mivel a Biblia szerint Ádám oldalbordájából lett Éva, logikus, hogy embernek van számontartva.
Nos ha logikusan gondolkodnál akkor rá jönnél mekkora butaságot kérdeztél... Ha elolvastad a biblia ezen részeit láthatnád, hogy Jehova minden élõlény hímjének adott egy nõstényt, hozzá valót. Az embernek is. Van férfi és van nõ. Az állatok se gondolják azt hogy a nõstényük alacsonyabb rendû jó lehet ott is van egy fajta alárendeltsége , egy szerepe mind a két félnek. s ha már itt tartunk akkor a férfi is állat, csak hím nemû. csak hogy értsd.
Az asszonyállat kifejezést csak a nagyon régi fordítok használják, pl. a Károli Gáspár fordítása, azok közül is a legrégebbiek, az átdolgozott kiadások nem. Abban az idõben mást értettek alatta, mint most. A nyelv változásával az akkori szavak is változtak, és ma már másként mondjuk azt. Azért volt szükség modern fordítások kiadására, hogy a ma embere számára jobban érthetõ legyen a Biblia. Sokan már sok olyan kifejezést nem értenek, ami a Károli bibliában olvasható. Ilyen modern fordítás pl. A Szent István Társulat által kiadott Katolikus Biblia, vagy a Csia fordítás, vagy az Ökomenikus fordítás.
Aki mindent csak szó szerint képes értelmezni, vajon ember, vagy állat? (abban az értelemben, hogy az ember képes gondolkodni, az állat nem)
Ter 1.27 Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette õt, férfinek és nõnek teremtette õket. Akkoriban csak a férfiak tudtak írni-olvasni. Õk írták maguknak.
1Móz 2, 23 És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testembõl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbõl vétetett.
Hát ha valaki így gondolkodik azzal valami nagyon nincs rendben. A Bibliában távolról sincs ilyen, hogy asszonyállat. Isten egy nagyon is tisztességes szerepet szánt a nõknek és el is várja a férfiaktól, hogy ehhez tartsák magukat. Egy férfi és egy nõ ugyanúgy elfogadható személy lehet Isten elõtt, nem a nemük a mérvadó. A Bibliában sok Istenfélõ nõ példájáról olvashatunk, akikrõl dicserõlég nyilatkozik Isten Szava
A kérdező hozzászólása: A mi Bibliánkban közelrõl-távolról asszonyállat van.
Ez pontosan hol is van? Ha pedig tényleg így írja, akkor eléggé pontatlanul adja vissza a gondolatot
A kérdező hozzászólása: hogyhogy hol van? ha nõkrõl ír, akkor az asszonyállat szót használja.
„Asszonyi állat” Nemonál bõvebben: http://leporollak.hu/egyhtori/magyar/ALLAT.HTM „a Károli-fordításban (az eredeti 1590-es Vizsolyitól egészen az 1908-as revízióig) olvasható "asszonyi állat" kifejezés …Az "állat" szónak a régi magyarban igen tág jelentésköre volt: lény, lényeg, létezõ, élõlény, emberi lény, az állatvilág tagja, filozófiai értelemben vett õselem.„ http://leporollak.hu/egyhtori/epito/PRAXIS01.HTM „Istent is nevezték "állatnak", amennyiben neki is van (isteni) lénye, lényege.”: Praxis Pietatisból: „Az Isteni Állatnak (*) és annak tulajdonságinak világos megirása, mennyiben azt minden keresztyénnek illendõképen megtanulni és hinni kell idvességére” Változik a nyelv!
Megadnál egy pontos igehelyet, csak kíváncsi lennék rá. Milyen fordítást használsz?
A kérdező hozzászólása: Az Bibliánkban asszonyállat van.
az ember állat. szóval a nõ egyrészt állat, és azon belül ember. mint ahogy a koca is állat és azon belül sertés.
Most vagy nagyon régi nyelvezetû Bibliát olvasol, amit a kérdésed alapján nem nézek ki belõled, vagy nem is olvastad és csak hallottad, hogy ezt írják benne és készpénznek vetted. Lehet nem is a te kérdésed, te csak tolmácsolod, akinek pedig a buta fejében megfogant, az meg jót röhög most rajtad, hogy hülyét csinálsz magadból. Válogasd meg kikkel beszélsz, mert aki nem olvasta az csak kitalációkon alapuló feltevésekre képes.
A kérdező hozzászólása: "Ha elolvastad a biblia ezen részeit láthatnád, hogy Jehova minden élõlény hímjének adott egy nõstényt, hozzá valót. Az embernek is. Van férfi és van nõ. " van olyan gyíkfaj, ami csupa nõstény, maszturbálnak, és úgy szaporodnak. meg van egy csomó hímnõs, vagy önmegtermékenyítõ faj is.
Talán ha ismernéd a szó eredetét, nem kérdeznél hülyeséget: Az asszonyállat, asszonyi állat megnevezést, mely a VI–VII. században eléggé általános volt, korántsem érezték sértõnek. Az állat szavunk ugyanis, mely a áll igének származékszava, kezdetben ezt jelentette: ’állapot’, majd ’létezõ dolog’, ’lény, élõlény’, s csak késõbb jelentette a mai értelemben vett állatot. Az asszonyállat szónak abban az idõben az volt az értelme: asszonyi lény, nõi lény.
A nõk igenis emberek!!! Az egyik okot már leírták, hogy több férfi tudott írni és olvasni akkor... Jézus pedig azért lett férfi, mert véleményem szerint a fõ különbség a nõ és férfi között, hogy a nõ hozza világra a gyereket. Jézus pedig nem azért jött, hogy családanya legyen. Fõleg ha Istennek vagy Isten gyermekének tekintjük. Isten egyébként valószínûleg nemtelen. Azt pedig nem lehet sugallani az embereknek, hogy ha Isten nõ, akkor valószínûleg több Isten is van pl. Isten gyerekek stb... Meg ha megnézed a környezõ népeket, hogyan bántak a nõkkel, akkor Jézust sem biztos, hogy elég komolyan veszik. A másik pedig, hogy Jézusnak emberként kellett megszületni a nullából, mint a többieknek. Csak így volt igazságos. És mi lenne, ha anyja lenne Isten és apja pedig egy férfi? Érdekesen születne, nem beszélve arról, hogy az a pasi mennyire elszállhatna magától, aki az apa. Biztos van még ennek számtalan oka, biztos tudnak még mások is ehhez hozzáfûzni dolgokat. A nõknek és a férfiaknak más volt a szerepe akkor. De mielõtt a nõket le szeretnéd nézni, javaslom, hogy ezt elolvasd: Pál Apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele (5. fejezet) 25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; 28 Úgy kell a férfiaknak szeretni az õ feleségöket, mint az õ tulajdon testöket. Aki szereti az õ feleségét, önmagát szereti. Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt elsõ levele » 7. fejezet 3 A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének. 4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Pál Apostolnak a Galátziabeliekhez írt levele » 3. fejezet 28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nõ; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. "Jézus mondta nekik: Ha a kettõt eggyé teszitek, és ha a belsõt (olyanná) teszitek, mint a külsõ, és a külsõt, mint a belsõ, és a fölsõt, mint az alsó, és hogy a férfit és a nõit ez egyes-egyetlenné fogjátok tenni, hogy a férfi ne legyen férfi, sem a nõ nõ; ha szemeket szem helyébe teszitek, és ha kezet kéz helyébe, és lábat láb helyébe, és képet kép helyébe, akkor fogtok bemenni [a királyságba]." A teremtésrõl: Egyszer egyik kedves felhasználó (Péter) a következõt írta: >> A Biblia szerint "formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellte az õ orrába életnek lehelletét. Így lett az ember élõ lélekké." Majd késõbb: "Bocsátott tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaludt. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közûl, és hússal töltötte be annak helyét. És alkotta az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberbõl, asszonnyá, és vitte az emberhez. És mondta az ember: Ez már csontomból való csont, és testembõl való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberbõl vétetett. Annakokáért elhagyja a férfiú az õ atyját és az õ anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté." Úgy gondolom, hogy ebbõl a képies leírásból jól érthetõ, hogy Isten különös gonddal alkotta meg az embert, nem csupán szavával teremtette, ahogyan a többi élõlényt, hanem "mint kézmûves" saját "kezével" formálta, saját "képére és nasonlatosságára" teremtette, mint gyermekét. Az asszonyt nem a föld porából alkotta, hanem az ember testébõl. "Ebben a gyönyörû allegóriában a nemek viszonya egymáshoz erkölcsi és társadalmi vonatkozásban jut kifejezésre; az asszony függése a férfitól, rokoni kapcsolata vele, a természetes alap a kettejük közt fennálló kapcsolatok kimélyítésére. Az asszony a férfi testébõl vétetett; tehát az asszony természetes kötelessége kéznél lenni, mindenkor késznek lenni férje támogatására; és a férjnek természetes kötelessége mindenkor szeretni és védeni feleségét, mint saját Énjének egy részét" (Driver). << Tehát a nõ és a férfi egynek számít. Még egy kedves felhasználó régebbi kommentje (Berta): >> Elveszítettem ugyan a fonalat, hogy most tulajdonképpen ki mit bizonygatna, DE: ha megnézitek, az Ószövetségben a babiloni fogság utáni idõkben volt probléma. Azelõtt fontos szerepük volt a nõknek is, pl. Debóra Izrael egyik bírája volt [kb. a mai miniszterelnöki poszt :) ], vagy még elõbb Mirjam, Mózes és Áron testvére szintén vezetõi szinten volt (pl. az egyiptomi kivonulás után õ vezette a népet a dicsõítésben). A törvényekben sem volt hátrányos megkülönböztetés (pl. házasságtörés esetén mindkét felet bûnösnek tartották, nem csak a nõt). Az Újszövetség történeteiben néhol még ez a negatív hatás érzékelhetõ a gyakorlatban. De Jézus (és Pál) pontosan ezeket a tévelygéseket (a nõk diszkriminációját) próbálták megszüntetni; helyrerakni mindazokat a negatív babiloni hatásokat, amelyek nem egyeztek Isten akaratával, a szeretet törvényével, a kegyelemmel. Pl. hogy a nõk tanulhassanak, sõt, a közösségekben is vezetõ szerepet vállalhassanak, ne nyomják el õket. << Ezen kívül meg lehetne még említeni Eszter könyvét, vagy a mai napig fenálló katolikus Mária kultuszt. Volt még egy jó komment, csak még most nem találom. De hidd el, hogy ezek az Isten által kinyilatkoztatott tanácsok, az emberiséget próbálják védeni. Azért, mert valaki azt mondja ne ölj, te csak azért is ölni fogsz, hogy megmutasd, hogy neked ne mondják meg, hogy mit tegyél? Egyébként meg a Biblia 66 könyvbõl áll és nem egy ember írta. Nem szabad mindent szó szerint venni, kiragadni dolgokat. Egészben kell nézni a tanítást és el kell gondolkodni a történeteken. Továbbra sem egy természettudomáyos könyvrõl van szó. És nem az a célja, hogy autót szerelj belõle. Megismerhetsz egy másik világot, társadalmat, emberek gondolkodását, viselkedését különbözõ helyzetekben, tanácsokat kaphatsz az élethez és rengeteg más hasznos dolgot még. Például örök életet :P (amitõl vannak akik tényleg rettegnek)
Hol is van a Bibliában az a szó, hogy asszonyállat? Ugyanis ez NINCS benne! A férfi meg valóban por: 1Móz 3, 19 Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.
A kérdező hozzászólása: Ádám meg porból lett teremtve, akkor Ádám meg porként van számon tartva?
Szerencsére változik a nyelv :D Tehát a nõk is emberek, Isten pedig tiszteletteljes szerepet szánt nekik

Ki a két tanú a Biblia szerint?

Arra lennék kíváncsi, hogy ki az a két tanú, aki feltámad az antikrisztusi birodalom bukása után, az ezeréves királyság megalapításakor. Csak bibliaismerők válaszára vagyok kíváncsi. Előre is köszönöm.

Legjobb válasz: Ilyen nincs a Bibliában! Legfeljebb a Jehovák szerint.

Ilyen nincs a Bibliában! Legfeljebb a Jehovák szerint.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm!
A kérdező hozzászólása: köszönöm, ment a zöld kéz:)
eric_one! Az 1260 nap már Dániel könyvében is szerepel. A probléma az, hogy a próféciákban a nap az egy év: Ez 4, 6 És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendõül számítottam néked. Dániel is pontosan tudta ezt, nem véletlenül rémült meg. A 8. fejezetben Dániel kapott egy 2300 napra szóló látomást. 14. És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága. Majd a 9. fejezetben: 2. Uralkodásának elsõ esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendõk számát, a melyrõl az Úr ígéje lõn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendõnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Dániel nem értette, azt hitte Isten a hetven esztendõt kibõvítette 2300 évre. (2300 nap az kicsit több, mint 6 év, tehát pontosan tudta, hogy a napokra szóló próféciák éveket jelentenek.) Ez pontosan megfigyelhetõ szintén Dániel könyvében a Jézus eljövetelérõl, és szolgálatáról szóló részben: 26. A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következõ fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. 27. És egy héten át sokakkal megerõsíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad. 3 és fél évig szolgált, majd újabb 3 és fél évig az apostolok csak Izrael gyermekeinek hirdethették a jó hírt. Aztán lehetett a pogányok közt hirdetni. Tehát nap = év a Jelenések könyvében, fõleg, mert párhuzamos a Dániel könyvével. Vagy akkor ez mit is jelent? Jel 12:6 Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentõl készített helye van, hogy ott táplálják õt ezer kétszáz hatvan napig. Ez ugyan arról az idõrõl szól. Amikor a két tanúbizonyság gyászruhába öltözve prófétál, az igaz egyház elbújik. Ez 1260 év. Kvázi a katolikus egyház uralma, az eretnekség, a máglya, a egyházi hatalom idõszaka.
Egyik Enokh, ki elragadott Isten és nem látott halált másik Illés próféta aki szintén nem látott halált mert fel vitte Isten magához, mivel minden embernek egyszer meg kell halnia és Isten ezt betartja még ha az Enokh vagy Illés akkor is mivel a két prófétát kivégzik!!! De fel is támadnak!
Utolsó! És hogy állsz ezzel? 1Thess 4, 17 Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhõkön az Úr elébe a levegõbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
A kérdező hozzászólása: Mindenkinek nagyon szépen köszönöm!!!
A két tanú Krisztus társuralkodóit jelképezte.

A biblia szerint ha valakit megítélünk azt úgy kell értelmezni, hogy véleményt mondunk róla? Vagyis mit jelent a biblia szerint megítélni valakit?

Legjobb válasz: Kedves Kérdezõ! A Szent Írásban ez áll: "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedbõl a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki elõbb saját szemedbõl a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szemébõl a szálkát." - Mt 7,1-5 Egyedül Isten ítélkezhet! Áldás, békesség! Mihály

Kedves Kérdezõ! A Szent Írásban ez áll: "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyádfiának: Hadd vegyem ki szemedbõl a szálkát! - mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató, vedd ki elõbb saját szemedbõl a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szemébõl a szálkát." - Mt 7, 1-5 Egyedül Isten ítélkezhet! Áldás, békesség! Mihály
Ítélet és vélemény között van különbség. Jézus nem ítélte el a parázna nõt, sem a vádlóit, sem Mária Magdolnát, sem azokat, akik megfeszítették, stb...hanem elmondta a véleményét bizonyos dolgokról. Az ítélet erõszakos, félelembõl, haragból, hatalom fitogtatásból ered, míg a vélemény csak vélemény, meglátás. Azon kívül Jézus azért is intett minket, hogy ne ítélkezzünk mások felett, mert nem ismerhetjük igazán a másik fél belsõ világát, életútját, szívét-lelkét, gyakran nem tudhatjuk pontosan, hogy miért olyan ember, amilyen.Az ítéletnek rendszerint van egy fajta egoista torzító jellege, ami az ítélkezõ elképzelését vetíti rá a másikra.tehát a téves meglátást eléggé magában hordozza.

Hany eves a fold a Biblia szerint?

Legjobb válasz: A válasz írója 85%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: ma 09:17 " És lõn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendõ; és meghala. Éle pedig Séth száz öt esztendõt, és nemzé Énóst. És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. És lõn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendõ; és meghala. Éle pedig Énós kilenczven esztendõt, és nemzé Kénánt. És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lõn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendõ; és meghala." És így tovább, és így tovább. A Biblia közli Ádám leszármazottjainak korát, hány éves korukban nemzettek utódokat. Kiszámolható az özönvíz, a Babiloniai fogság, Krisztus eljövetelének idõpontja, stb. Isten igéje nem közli, hogy most hány éves a Föld, de hogy állíthatna ilyet, hiszen ha i.sz. 567-ben olvasod, akkor kb.4500 éves, ha ma, akkor kb.6000 éves. A kezdet, az kezdet. Egy valami a sok közûl biztos hogy igaz, nem több millió éves. A Biblia semmi esetre nem állít ilyet.

A válasz írója 85%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: ma 09:17 " És lõn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz esztendõ; és meghala. Éle pedig Séth száz öt esztendõt, és nemzé Énóst. És éle Séth, minekutánna Énóst nemzette, nyolczszáz hét esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. És lõn Séth egész életének ideje kilenczszáz tizenkét esztendõ; és meghala. Éle pedig Énós kilenczven esztendõt, és nemzé Kénánt. És éle Énós, minekutánna Kénánt nemzette, nyolczszáz tizenöt esztendeig, és nemze fiakat és leányokat. És lõn Énós egész életének ideje kilenczszáz öt esztendõ; és meghala." És így tovább, és így tovább. A Biblia közli Ádám leszármazottjainak korát, hány éves korukban nemzettek utódokat. Kiszámolható az özönvíz, a Babiloniai fogság, Krisztus eljövetelének idõpontja, stb. Isten igéje nem közli, hogy most hány éves a Föld, de hogy állíthatna ilyet, hiszen ha i.sz. 567-ben olvasod, akkor kb.4500 éves, ha ma, akkor kb.6000 éves. A kezdet, az kezdet. Egy valami a sok közûl biztos hogy igaz, nem több millió éves. A Biblia semmi esetre nem állít ilyet.
A zsidók pillanatnyilag 5771-et írnak. Õk a teremtés dátumától számolják az éveket. Sok 'utánnaszámoló' szerint ez nem egészen pontos. De mindenképpen elmondható, hogy körûlbelûl 5700-6000 évvel ezelõtt teremtette az Isten a mindenséget, így a Földet is az elsõ napon. Üdv: én lászló
Nem provokáltalak, és nem volt szándékomban megbántani, nem kell megsértõdni. Tehát úgy értelmezzem, hogy te úgy érted, hogy az Úr megteremtett mindent, majd történt valami. Ez az egész fene tudja mennyi idõ volt. Ebben a korszakban éltek a dínók például. Szólj, ha rosszul értem. Majd eltörölt mindent, a föld és a menny (mennyek)kivételével, a Napot a Holdat (bár nem tudom, hogy ezeket miért kellett újra), a növényeket, állatokat, majd egy új fajt, az embert. Érdekesen hangzik. Ha megnézzük az eredeti talált helyen lelt dinoszaurusz fosszíliákat, majd "mellé tesszük" a rekonstruált dínócsontvázakat, akkor elég sok hipotézist, kitalációt vélünk felfedezni. Viszont én úgy olvason a Biblbiát, hogy Isten mindent, amit teremtett "igen jó" volt. Voltak óriások is az emberek között is. A genetikai, kvázi örökletes tulajdonságaink messzemenõkig csorbultak, megsínylették a bûnesetet, 'haldoklunk'. Nagy állatok, nagy gyíkok csontjait találják meg a 'tudósok'. Jé, maga Ádám is több, mint 900 évig élt. És a gyík, mely nem kicsit nõ élete folyamán? Nézzünk meg egy varánuszt, gondoljunk bele, ha mondjuk 1200 évig él, hogy nézne ki? De persze minderre lehet legyinteni, viszont ez szerintem közelebb áll Isten igéjéhez, mint lovagolni egyetlen egy szón. Mégegyszer mondom, szerintem. Azt állítod, hogy nem sok információt közölt Isten velünk ezzel kapcsolatban, pontosan ezt írod: "Be kell látnod nem tudod és hogy errõl elég szûkszavúan nyilatkozik a biblia. ha pedig így van, miért akarsz okosabb lenni istennél", illetve "és ne akarj a világ közepe lenni.." Egyrészt állítottam-e ilyet? És te miért akarsz többet tudni errõl a "korszakról", ha Isten gondolom veled sem közölt többet, mint amit én olvasok? Krisztus szerinted melyik kezdetrõl beszél? A sok millió évrõl talán? Mk 10, 6 "De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté õket az Isten. " Mit ír Pál Krisztusról? "Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyûlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek mûvei az egek; Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak. " Zsid1:8-11 Ez melyik kezdet? A sokmillió éves ez is? Vagy tudom, szerinted sok teremtés kezdete van? Feltettem a halállal, Krisztussal kapcsolatos nagyon is "perdöntõ" kérdéseket, miért nem válaszolsz arra? De ha provokációnak érzed, kérlek itt álljunk is meg, mert nem szeretnélek sem megbántani, sem nem szeretném, ha sokoldalas vitafórumot kezdenénk egymással elbeszélve egymás mellett. Érdekes volt hallani egy ilyen véleményt is, de komolyan, még ha nyakatekert is volt számomra. Szia
Még valami: Minden ami van, azt Isten teremtett. Õ teremtette a mennyet a földet, a vizeket és mindent, mi ezekben van. De nem csak a teret teremtette, hanem az idõt is. Õ ura az idõnek. Ha nem lenne az, akkor nem Isten, nem mindenható. Mikor teremtette az idõt? Elárulja: Kezdetben... Az elsõ napon. Így kezdõdött a teremtés. Teremtette az idõt (kezdetben) a teret (mennyet és a földet), a fényt a színeket (legyen világosság). Ez az elsõ nap. AZ ELSÕ NAP, és nem évmilliók. Lett este és lett reggel, elsõ nap. Üdv: én lászló
Szia! Ahogyan Laci is leírta elõttem a Biblia szerint a Földünk kb. 6000 éves. Nos ez a szám a mai tudományos világkép hátterén nevetségesnek tûnhet azonban két dolgot érdemes figyelembe venni. A Biblia szemlélete gyökeresen eltér az általában uralkodó történelemszemlélettõl. Az evolúciós felfogás szerint egy folyamatos fejlõdés, felívelés jellemzi az emberiséget és annak történelmét, míg a Biblia ennek éppen az ellenkezõjérõl, a szüntelen és egyre erõsödõ hanyatlásról beszél, amelynek kiindulópontja a kezdeti tökéletes állapot volt. Így nincs szükség millió vagy milliárd évekre ennek eléréséhez. Másrészt pedig Szentírás arról is tudósít bennünket, hogy kb. 5000 évvel ezelõtt egy világméretû özönvíz pusztított el mindent, ami alapvetõen megváltoztatta a Földet lehetetlenné téve bármilyen találgatást a múltra nézve. Ennek számos bizonyítékai vannak. Ha ezeket valaki figyelembe veszi, akkor már nem is olyan lehetetlen ez az idõpont. Üdv. Péter
A válasz írója 85%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: ma 11:01 A saját szórakoztatásomra elpróbálom képzelni, hogy a 'tévedhetetlen' tudomány valót állít, és valóban a véletlen evolúció alakította a természetet. De nem hanyagoljuk el eközben Isten szavát, melyet napjainkban a Biblia foglal össze. Több millió éves a föld, és léteztek úgynevezett dínók, melyek kihaltak valami "csoda" folytán. Akkor azt lehet állítani, hogy az elsõ értelmes emberpár megjelenése elõtt a világban volt a halál, hiszen maga az evolúvió is az erõsebb marad fent, mely jobban tud alkalmazkodni alapon szelektálódó folyamat. Ennek én tulajdonképpen örûlhetnék, mint hívõ, hiszen nem az ember által jött be a halál a világba, hanem Isten teremtette, hogy mindannyian egyre tökéletesebbé váljunk. Akkor úgy hiszem, hogy ezt az emberiségre nem lehet rákenni. Ez alapjában véve jó. Ezek után, mint hívõ, te mit tudsz kezdeni a bûnesettel, hogy miképpen jött a halál a világba, mit tudsz kezdeni Pál szavaival, hogy "Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bûn és a bûn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;" Rm 5, 12 Hova tudnánk tenni Krisztust? Mit váltott meg értünk? Arról szól a Biblia, hogy rajta kívûl nincs bûntelen ember. De miért vagyunk bûnösek? Mit kellett volna õriznünk az édenben, hiszen Isten ezt is mondta, hogy õrizzük, de kitõl is? Lehet, hogy te úgy hiszed, hogy Péter sok mindent mellémagyaráz, és nem tudom, hogy ennek mennyi a valóságalapja, de azt tudom, hogy az ilyen fajta tudomány összemosása Isten szavával csak nyakatekert logikai facsarásokat szûl. Az igaz ember hit által él. Te a tudományban hiszel, én azt hiszem, hogy Krisztus van. A tudomány ad örök életet, vagy Krisztus? Kinek adatott minden, mert egy ember által ért minket kárhozat, éppúgy egy ember által van igazulás. Üdv: én lászló
hogy lenne 6000 éve a föld ha a dínók 65millió ével ezelõtt éltek?
A kérdező hozzászólása: koszonom a valaszokat szerintem is a Fold kb. 6000 eves
Örülök neki hogy gyûlölöd a hazugságot, én is :-) Ez az elmélet nagyon távol van a katolikus hitvallástól, mivel nem tagadja a hatnapos teremtést, és nálunk picit nagyobb és bölcsebb Bibliatudósok is ezt fogadták el. Az állításodra is reagálnék, hogy mi is az igazság és hazugság gyûlölete. Gondolod hogy valaki igazabb lesz attól hogy bizonyos látásokat vagy értelmezéseket helyesen fogad el, még ha azok is állnak közelebb a valósághoz vitatható témákban? Nem ettõl lesz igazabb vagy igazságosabb valaki. Hanem a parancsok megtartásától, azaz az Ige megcselekvésétõl :-) Ezért felesleges ezt a témát túl sokáig élezni. Fogadjuk el szerintem hogy nemcsak megengedi a Biblia ezt az értelmezést, hanem sokkal elfogadhatóbb az intelligens hit számára, mivel sokkal több választ ad a (bibliai) kérdésekre és a miértekre mint a teáltalad preferált. A kezdetben szó, egyébként is egy meghatározhatlan jelentésû idõpontra utal. Mert meghatározthatta volna Isten mindjárt az elsõ versben, hogy gyermekeim, az elsõ nap teremtettem az egeket (mivel többesszám szerepel ott) és a földet. De direkt nem így kezdte, hanem így hogy: "kezdetben". Mint ahogy Krisztus születését sem határozza meg a Biblia, mivel lehetetlen, mert az idõ teremtése elött történt az örökkévalóságban, ezért csak annyit közöl velünk hogy "kezdetben volt...Istennél volt és Isten volt...) :-) Aztán a kezdetben mi volt még? Föld és kettõ ég, mivel duálisban szerepel az elsõ versben az egek (ha samajim= kettõ; páros ég). Az ÚSZ-bõl pedig tudjuk hogy már három ég szerepel a II. Korintusi levélben. Mikor lett a harmadik ég? Az biztos hogy nem a kezdetben, mivel ott csak páros eget teremtett Isten. A mi látható egünk a csillagokkal, a nappal és a holddal isteni harmóniában a kozmosz. Ezt pedig a negyedik napon teremtette Isten. A kozmosz szó rendet jelent. Felvetek egy újjabb elgondolkodtató elméletet. Mi van ha csak a negyedik naptól kezdhetjük számolni az idõt? Elötte, amíg nem volt a föld feletti égen semmilyen test, addig nem volt semmilyen egymáshoz viszonyuló mozgás a térben, ezért idõt sem lehetett mérni. Legalábbis huszonnégyórás napszakokat biztosan nem, csak maximum korszakokat vagy idõszakokat. Onnantól hogy Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtõl, megtörténhetett a nappalok váltakozása, de itt még szó sem esik a nap megteremtésérõl, és a föld ehhez viszonyított huszonnégyórás forgásáról. Idõt csak akkor tudunk mérni, ha van egymáshoz viszonyított tárgyi mozgás. Fizika: idõ=út/sebesség :-) Hogyan méred a földön az idõt, ha nincs mihez viszonyítanod a föld mozgását? Elvileg csakis a negyedik naptól beszélhetnénk huszonnégyórás ciklusokról, elõtte mérhetetlenek voltak a napok ciklusai. Ha érdekel elküldöm az elmélet linkjét ahol olvastam. Üdv! Viktor! Isten áldjon!
Igen. :-) Utánaolvastam e témában mind a hat elméletnek, és én ebben az értelmezésben találtam a legkielégítõbb magyarázatokat az ellentmondásokra. Mind Bibliai, mind természettudományos szempontból. Ettõl még nem nézek le, vagy vetek meg senkit, aki más nézetet vall :-) Az Isten Igéje egyértelmûen megengedi ezt az értelmezést, ezért nem szabad könnyelmûen a sátántól valónak kikiáltani mindent :-)
"Szerinted Isten mindenható? Esetleg lehetetlen neki egy gyönyörû otthont egy pillanat alatt létrehozni? Mivel képtelen erre, ezért elõször csak egy puszta földet teremtett?" :) )) Szerinted Isten nem mindenható? Nem tudott volna mindent megteremteni egy pillanat alatt? Hat nap kellett neki? Elõbb nem ment??? Ezen elgondolkoztál már?:) ))
Viktor, szerinted a Mars bolygó milyen? Lakott, vagy kietlen puszta? Ha most kietlen puszta, az azért van, mert ítélet hajtódott rajta végbe, vagy mert Isten ilyennek teremtette? A Földet pusztává teremtette? Szerinted most (pedig ez már közel sem az éden állapota) puszta a Föld, vagy lakható? Na akkor most minek is teremtette? Lakásul vagy pusztává? Mitõl nem puszta? Az élhetõ levegõtõl, víztõl, növényektõl, állatoktól, emberektõl, melyeket a másik öt napon teremtett. Szerinted, mit mondanál Ézsaiás helyett, te hogyan írtad volna? Egykoron, mikor még puszta volt a Föld, majd lakást teremtett rajta? Szerintem az Úr lakhelyül teremtette a Földet, és nem pusztává. A Mars, a Hold, a többi viszont puszta egytõl, egyik. "Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted õt kisebbé az Istennél, és dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt! Úrrá tetted õt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezõnek vadait is; Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!" ÁMEN, Úgy van, úgy legyen!!!
Viktor, Viktor! Bizony, bizony, az igened igen, a nemed nem kell, hogy legyen, mert beszéded a sátántól van. Mert meg van írva: 2Móz 20, 11 "Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt." 2Móz 31, 17 "Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott." Üdv: én lászló
Akkor szerinted Krisztus teremtve lett vagy született? A sátánról tudjuk hogy teremtett lény, de a bûn tette sátánná, elõtte Lucifer volt. A bûn személy szerinted, vagy egy objektív szellemi valóság? Csak a további félreértések miatt kérdem. :-)
"A sötétség a bûn jelképe a Bibliában, és nem teremtett dolog, hanem született. Az atyja a sátán" És nem tudom, hogy észrevettétek-e már, hogy nem teremtette sem a smaragdot a hatnapos teremtésnél, sem a követ, sem a kobaldot, sem a félelmet, sem a szeretetet, sem az érzéseket, sem a betegségeket, sem a levegõt???. Akkor ezeket gondolom mind a sátán szülte az örökkévalóságba? Akkor ez hazugság? Neh 9, 6 "Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregöket, a földet és mindent, a mi rajta van, a tengereket minden bennök valókkal együtt; és te adsz életet mindnyájoknak, és az égnek serege elõtted borul le. " A víz csak jelkép lenne, ezt nem is teremtette Isten, hanem szülte? Mint az egyszülött fiút? Jel 4, 11 "Méltó vagy Uram, hogy végy dicsõséget és tisztességet és erõt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek. " Akkor ez is hazugság? Ja, tudom, csak szimbólum. Akkor nem mindent Isten teremtett? Valamit szült, valamit a sátán szült? Mirõl beszélsz Viktor? Üdv: én lászló
Igen Laci. A kietlen és puszta az rossz. 3 igehelyen szerepel mindössze a bibliában és akár el is olvashattad volna amit írtam -tudnád ez nem olyan, hogy ki minek gondolja. Miattatok tart ott a kerszténység ahol tart, mert keresztények is azon vitakoznak vajon ez rossz vagy sem? Talán nézõpont kérdése ez vagy az? Nem! A kietlen és puszta a biblia elõfordulásában kizárólag rossz. Nem ez a te problémád igazából, hanem nem tudod belátni tévedtél, mert visszatart a büszkeség és a vallásos képzésed.
Szerintem vitatkozz, akinek ilyen ruhája van. Látom "szereted" az igéket. Én, ha megbocsájtasz ezzel válaszolok, de még elõtte a kietlen és puszta dologra válaszoljak valamit. Egy kérdéssel. Szerinted a kietlen és puszta az valami rossz? Lehet, hogy szerinted az, de Isten szerint nem biztos, hogy az, márpedig nem az. Ez olyan, mikor valami rossznak véljük mondjuk a nemi szervünket, vagy a székletünket, de az a valami rossz az? Csak egy 'hüle' példa volt. Ime Isten igéje felénk: "A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekrõl való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felõl való harcsokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók. Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld; Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát. " Kapsz Tõlem búcsúzóul az egyik legkedvesebb fejezetemet a Bibliából, szerintem naponta többször is el kellene mormolni magunkban, hátha mindenkiben megmaradna: "Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengõ ércz vagy pengõ czimbalom. És ha jövendõt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökrõl, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tûzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútûrõ, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltûr. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendõmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: De mikor eljõ a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illõ dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színrõl-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet. " Szia
öö aki a réselméletben hisz, légyszi válaszolna erre :a hat napos teremtés elõtti világ állatainak(ugye a többmillió éves fosszíliák)ugyanaz volt a genetikájuk mint a maiaknak? Isten újrateremtette ugyanazt?Mi értelme van ennek?

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!