Találatok a következő kifejezésre: A Janos a (841 db)

Jehova tanúi! A János 14:26-ban a Mennyei Atya miért Jézus nevében küldi el a Szent Szellemet? És a János 15:26 és a 16:7-ben miért mondta azt Jézus, hogy Õ maga küldi el a Szent Szellemet?

Nem lehet, hogy Jézus egy istenség, mint az Atya Egyszülöttje? Véleményem szerint igen.

Legjobb válasz:
Mivel úgy sem hiszem el a hiábavaló szövegeléseiteket (amikkel próbáljátok elferdíteni a Biblia valódi üzenetét) így nem muszály írnotok elég, ha elküldtök az anyámba (buta keresztény vagy!). ------ Kérdezö, hát illik így írni? Ha te annyira meg vagy gyözödve a magad igazságáról, tudod nagyon jól, hogy Jehova Tanúi nem hisznek a háromságtanban, talán azt gondolod, hogy miattad letesznek a meggyözödésükröl? Ezt itt már olyan sokszor meg volt magyarázva, akkor tulajdonképpen mit akarsz? Nem tudod, hogy Jézus Krisztus nagy hatalmat kapott Atyjától Jehovától? Nem tudod, hogy az Ö nevében tesz dolgokat? Nem hallottál még soha arról hogy még az emberek között is vannak felhatalmazottak, akik a felettesük nézetével és akaratával rendeznek dolgokat? Akkor ezt Jézus Krisztus miért nem teheti? Jehova Tanúi nem vonják kétségbe Jézus Krisztus magas posztját, amit az Atyánál betölt. Azt is elismerjük hogy jár neki az Isteni cím. Nem olvastad mit mondott Jézus Krisztus a farizeusoknak amikor idézte a Zsoltárok 82:6,7 versét a János 10:34,35-ben? Ha ezeket a szövegeket elolvasod, hogy érted azt, hogy a tökéletlen, halandó emberi bírák "Isten" címmel vannak megjelölve?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A kérdező hozzászólása: Mivel úgy sem hiszem el a hiábavaló szövegeléseiteket (amikkel próbáljátok elferdíteni a Biblia valódi üzenetét) így nem muszály írnotok elég, ha elküldtök az anyámba (buta keresztény vagy!). ------ Kérdezö, hát illik így írni? Ha te annyira meg vagy gyözödve a magad igazságáról, tudod nagyon jól, hogy Jehova Tanúi nem hisznek a háromságtanban, talán azt gondolod, hogy miattad letesznek a meggyözödésükröl? Ezt itt már olyan sokszor meg volt magyarázva, akkor tulajdonképpen mit akarsz? Nem tudod, hogy Jézus Krisztus nagy hatalmat kapott Atyjától Jehovától? Nem tudod, hogy az Ö nevében tesz dolgokat? Nem hallottál még soha arról hogy még az emberek között is vannak felhatalmazottak, akik a felettesük nézetével és akaratával rendeznek dolgokat? Akkor ezt Jézus Krisztus miért nem teheti? Jehova Tanúi nem vonják kétségbe Jézus Krisztus magas posztját, amit az Atyánál betölt. Azt is elismerjük hogy jár neki az Isteni cím. Nem olvastad mit mondott Jézus Krisztus a farizeusoknak amikor idézte a Zsoltárok 82:6, 7 versét a János 10:34, 35-ben? Ha ezeket a szövegeket elolvasod, hogy érted azt, hogy a tökéletlen, halandó emberi bírák "Isten" címmel vannak megjelölve?
A jános 10.34-35-nek itt az eleje: 32 Jézus pedig azt mondta nekik: Sok jó cselekedetet mutattam nektek az én Atyámtól, azok közül melyik tettemért köveztek meg engem? 33 A zsidók így feleltek: Nem jó tettekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. és a folytatása is: 36 arról mondjátok-e ti, hogy káromlást szól, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, mivelhogy azt mondtam: az Isten Fia vagyok? Jézus arról beszél, hogy, ha az embereket is isteneknek mondhatják, akkor éppen Õ, aki Isten Fia személyesen, ne lenne Isten?
János 15:26 - Mikor pedig eljõ majd a Vigasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot Jézus itt egyértelmûen arról beszél, hogy ki a forrása a Szent szellemnek. Jézusról pedig kiderül, hogy Õ a közbenjáró Isten és ember között.
A Károli bibliában NINCS Szent Szellem, csak Szentlélek van. ------ A kérdezö ehm. nem éppen kedves viselkedése után nem akartam hozzá szólni ehhez a témához, de ez a szöveg nem hagy békén, hogy ne írjak hozzá kedves iró A lélek héberül a ne´fes görögül a psy.che A szellem a héber ru´ach görögül pneu´ma szóból származik. érdekes megnézni, hogy más nyelveken melyik szót használják a Biblia forditók
(János 1:18) 18 Istent e g y ember sem látta soha; az egyszülött isten, aki az Atya keblénél van, az szolgált felõle magyarázattal. (1Korintusz 1:8, 9) . . .. 9 Hû az Isten, aki elhívott benneteket, hogy részességetek legyen a Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. (Héberek 4:14) 14 Tekintve hát, hogy nagy fõpapunk van, aki átment az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk ahhoz, hogy megvalljuk õt. Ki mondtdta, hogy Jézus nem egy istenség és hogy nem az Atyja elsöszülötte?
Már ne haragudj, De nem szégyenled magad? Kati az édesanyád lehetne, hogy beszélsz Te itt? S Te kereszténynek nevezed magad? Na hát.... S ide jössz Jézusról beszélgetni. Hát barátom szégyenérzeted az nincs s kötve hiszem, hogy Te keresztény vagy Jézus soha nem tett volna ilyet,
A Károli bibliában NINCS Szent Szellem, csak Szentlélek van. A hitgyülisek és a Jehovák írták át így a Bibliát.
A kérdező hozzászólása: Pedig mennyivel inkább érdemelné meg Jézus, hogy Istennek valljátok Õt! Ahogyan megérdemelte volna a farizeusoktól is, csak sajnos õk sem akarták Õt elfogadni...
A kérdező hozzászólása: Na mivan grkaty, magyarázkodunk magyarázkodunk és nem mered megvallani azokat amiket itt szépen elkezdtél alátámasztgatni? Ennyire félsz kimondani azt, hogy: "istenség vagyok"!?
A kérdező hozzászólása: grkaty ha most rögtön nem mondod ki itt nyilvánosan, hogy egy istenség vagy esküszöm, hogy elmegyek és [email protected]'g0m azt a tanú anyádat! ----- Nézd ezt befejezzük, én azt hittem, hogy te keresztény vagy.....
Még ennyi ez elöbbihez, ha elolvasod a János l7 részét végig, mit értesz meg belöle? Konkrétan a János 17:22 írja "és én azt a dicsöséget, amelyet nékem adtál ö nékik adtam, hogy EGYEK LEGYENEk, AMIKÉPPEN MI egyek vagyunk"... Megkérhetlek hogyan érted Jézusnak ezeket a szavait?
No és elolvastad a verseket amiket leírtam? Tudnál kérlek hozzászólni?
A kérdező hozzászólása: grkaty rendesen belédverték a félremagyarázásnak az eszközeit csak azért, hogy ne valld Jézust Istennek! Ugyan ezt csinálták a farizeusok is.
"Jézus arról beszél, hogy, ha az embereket is isteneknek mondhatják, akkor éppen Õ, aki Isten Fia személyesen, ne lenne Isten?" Nem kedves megfelelõ nevû! Elõször is azt kell látnunk, hogy az 'Isten' címet, vagy rangot hol és milyen értelemben használja a Szentírás. Hogyan használta és értette a bírák esetében? Miért vádolták meg - az egyébként minden más esetben HAMISAN VÁDOLÓ zsidók azzal, hogy "Istenné tesz magát", holott Õ csak TELJES JOGGAL "Isten Fiának" nevezte magát, nem úgy, mint te is most, aki nem Jézusnak adsz igazat, hanem a zsidóknak, azért ez szomorú! Itt nem arról van szó, hogy Jézust nem lehet Istennek, vagy isteninek nevezni, ahogy a Biblia is teszi (bár ezekben a farizeusi vádakban éppen nem errõl van szó), hanem arról, hogy ezzel NEM TESZI a Szentírás Jézust "egyenlõvé" Jehovával egy kitalált háromságban, mert az 'Isten' kifejezés csak egy rangjelzõ szó, melyet nem csak a Mindenhatóra alkalmaz a Biblia. Kérlek olvasd el a 18-tól, és választ kapsz erre a kérdésre is. Konkrétan erre a témára az utolsó válaszom felel.

A Petrának mi a külföldi megfelelője? (Pl. Mint a Jánosnak a John. )?

A Petrának mi a külföldi megfelel?je? (Pl.Mint a Jánosnak a John.)?

Legjobb válasz: a németben nyelvben Petra

a németben nyelvben Petra
Mi lenne? A Petra eleve külföldi, görög/latin.
A Petra minden nyeövben igy van, eleve nem magyar eredetü név
ez rossz kategóriába van
Bocs, de ez olyan kérdés, mintha Londont akarnád angolra fordítani magyarról.

János (Jézus tanítványa) az a János aki írta az evangéliumot és akit keresztelő Jánosként is ismerhetünk a Bibliából?

Legjobb válasz: Elsõ igen második nem. János A galileai Betániából származott. Apja Zebedeus halász volt, János bátyjával, Jakabbal apja mesterségét folytatta. Anyja, Szalómé Jézus követõi közé tartozott.[1][2] Keresztelõ János fellépésekor a tanítványa lett, majd a Keresztelõ tanúságtétele után Andrással együtt[3] Jézushoz csatlakozott. Keresztelõ János (i. e. 7 körül - 29 körül, Iosephus Flavius szerint a Jordántól keletre esõ erõdben Mahérusz várában ölték meg[1][2] ) – a katolikusoknál Keresztelõ Szent János [3]– a kereszténység fontos alakja. Keresztelõ János Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt.

Elsõ igen második nem. János A galileai Betániából származott. Apja Zebedeus halász volt, János bátyjával, Jakabbal apja mesterségét folytatta. Anyja, Szalómé Jézus követõi közé tartozott.[1][2] Keresztelõ János fellépésekor a tanítványa lett, majd a Keresztelõ tanúságtétele után Andrással együtt[3] Jézushoz csatlakozott. Keresztelõ János (i. e. 7 körül - 29 körül, Iosephus Flavius szerint a Jordántól keletre esõ erõdben Mahérusz várában ölték meg[1][2] ) – a katolikusoknál Keresztelõ Szent János [3]– a kereszténység fontos alakja. Keresztelõ János Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt.

Szerintetek Debrecenben az Arany János iskola vagy az Ibolya utcai a jobb, a gyermekközpontúbb? Melyiknek jobb a színvonala?

Személyes tapasztalatokat várok. Esetleg még a Dózsa érdekelne, sokan dicsérik. Teljesen tanácstalan vagyok...

Legjobb válasz: Az Ibolya utcai jobb iskola, magasabb színvonalú, de talán az Arany János gyermekközpontúbb. A Dózsáról nem sok jót tudok írni, az utóbbi idõben rengeteget romlott a színvonal. Az Ibolya utcai tartja a szintet, az Arany János most van feljövõben. A Szoboszlói úti most az új "favorit" iskola. Az Ibolya utcaiba és a Szoboszlói útiba csak akkor add a gyereket, ha egy kis pedálgép, ott beiskolázásra már illik tudni legalább olvasni és írni. Az Arany Jánosban még megtanítják olvasni, írni, ott ez még nem követelmény.

Az Ibolya utcai jobb iskola, magasabb színvonalú, de talán az Arany János gyermekközpontúbb. A Dózsáról nem sok jót tudok írni, az utóbbi idõben rengeteget romlott a színvonal. Az Ibolya utcai tartja a szintet, az Arany János most van feljövõben. A Szoboszlói úti most az új "favorit" iskola. Az Ibolya utcaiba és a Szoboszlói útiba csak akkor add a gyereket, ha egy kis pedálgép, ott beiskolázásra már illik tudni legalább olvasni és írni. Az Arany Jánosban még megtanítják olvasni, írni, ott ez még nem követelmény.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm!:) Személyes tapasztalat, amit leírtál?

Milyen ennek a münek a stílusa, müfaja és szerkezete? Mikszáth Kálmán: Szegény Gélyi János lovai

Legjobb válasz: stílusa: balladisztikus mûfaja: novella szerkezete: - expozíció: a lovak bemutatása, megismerjük az alaphelyzetet. Alaphelyzet: Gélyi János a régi szeretõjét vette el feleségül és lagziba készülõdnek. - bonyodalom: János meghallja a felesége és egy öregasszony sugdolózását és gyanút fog. - kibontakozás: elindulnak a lagziba és Klári puhatolózik, kérdezõsködik, hogy mi lesz a lagziban. - tetõpont: Klári ledobja a fehér virágot, tehát meg akarja csalni a férjét. - megoldás: Gélyi a szakadékba hajtja a lovakat.

stílusa: balladisztikus mûfaja: novella szerkezete: - expozíció: a lovak bemutatása, megismerjük az alaphelyzetet. Alaphelyzet: Gélyi János a régi szeretõjét vette el feleségül és lagziba készülõdnek. - bonyodalom: János meghallja a felesége és egy öregasszony sugdolózását és gyanút fog. - kibontakozás: elindulnak a lagziba és Klári puhatolózik, kérdezõsködik, hogy mi lesz a lagziban. - tetõpont: Klári ledobja a fehér virágot, tehát meg akarja csalni a férjét. - megoldás: Gélyi a szakadékba hajtja a lovakat.

Milyen ennek a münek a stílusa, müfaja és szerkezete? Mikszáth Kálmán: Szegény Gélyi János lovai

Legjobb válasz: stílusa: balladisztikus mûfaja: novella szerkezete: - expozíció: a lovak bemutatása, megismerjük az alaphelyzetet. Alaphelyzet: Gélyi János a régi szeretõjét vette el feleségül és lagziba készülõdnek. - bonyodalom: János meghallja a felesége és egy öregasszony sugdolózását és gyanút fog. - kibontakozás: elindulnak a lagziba és Klári puhatolózik, kérdezõsködik, hogy mi lesz a lagziban. - tetõpont: Klári ledobja a fehér virágot, tehát meg akarja csalni a férjét. - megoldás: Gélyi a szakadékba hajtja a lovakat.

stílusa: balladisztikus mûfaja: novella szerkezete: - expozíció: a lovak bemutatása, megismerjük az alaphelyzetet. Alaphelyzet: Gélyi János a régi szeretõjét vette el feleségül és lagziba készülõdnek. - bonyodalom: János meghallja a felesége és egy öregasszony sugdolózását és gyanút fog. - kibontakozás: elindulnak a lagziba és Klári puhatolózik, kérdezõsködik, hogy mi lesz a lagziban. - tetõpont: Klári ledobja a fehér virágot, tehát meg akarja csalni a férjét. - megoldás: Gélyi a szakadékba hajtja a lovakat.

Zoltán vagy János a szebb név?

Legjobb válasz: 20:38as a zoltánnal egyetértek!! Uccsó pasim is zoltán volt..legszívesebben szétverném a k.öcsög fejét! Szemét egy ember.. Amúgy akiket zoltánokat ismerek azok nõcsábászok meg nem elégednek meg egy barátnõvel..nemtom ez a névvel jár?! Amúgy apukám jános.de a zoltán név tényleg szebb,az nem annyira maradi. De a jánosra voksolok,mert a zoltánok utolsó szemetek..(tisztelet a kiv-nek)

20:38as a zoltánnal egyetértek!! Uccsó pasim is zoltán volt..legszívesebben szétverném a k.öcsög fejét! Szemét egy ember.. Amúgy akiket zoltánokat ismerek azok nõcsábászok meg nem elégednek meg egy barátnõvel..nemtom ez a névvel jár?! Amúgy apukám jános.de a zoltán név tényleg szebb, az nem annyira maradi. De a jánosra voksolok, mert a zoltánok utolsó szemetek..(tisztelet a kiv-nek)
*jobban
Zoltán :)
Zoltán
A Zoltán a kisebbik rossz.
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat, nem bántott meg egyik válasz sem, mivel nem gyereknek akarom adni a nevet, csak kíváncsi voltam a véleményetekre. Amúgy nekem is inkább Zoltán. (bár az összes Zoltán akit ismerek nõcsábász:S)
Akkor nem vagyok egyedül a zoltán=nõcsábász dologgal :p
Zoltán.:)
Zoltán. a hangzása is szebb, mint a János, illetve nem is annyira elterjedt név.
Nekem igazából egyik sem tetszik, de a kettõ közül akkor már inkább a Zoltán, a János olyan maradi. De nem akartalak ezzel megbántani.
nekem a zoltán jóbban tetszik :D
Egyik se tetszik, de akkor már inkább a Zoltán.
nekem egyik sem tetszik.:s a János olyan parasztos Zoltánból meg csak köcsögöket ismerek.:s de nem akartalak megbántani
Zoltán
Nekem a zZltán közelebb áll a szívemhez, illetve a régiesebb alakja, a Zolta jobban tetszik. De ha már Z-betûs, akkor leginkább: Zalán :) János névvel 40-es 50-es ismerõseim vannak csak, gyerekkorú egyáltalán nincs, talán ezért tûnik számomra kissé régiesnek, "elvaultnak" - és ezzel SENKIT nem akarok megbántani, pusztán csak én így gondolom :)
Zoltán az tetszik:D meg a becézése is:Zoli:) :) olyan jól hangzik
Nekem sem tetszik egyik sem. Mindegyik régies és nem is a szebbek közül.
nekem tetszik mindkettõ, de én elfogult vagyok, mert párom János és Zoltán nevû rokonaim vannak, ráadásul ha fiúnak születtem volna, Zoltán lennék :) De ha megpróbálom objektíven nézni, a Zoltán jobban tetszik!
zoltán
"20:38as a zoltánnal egyetértek!! Uccsó pasim is zoltán volt..legszívesebben szétverném a k.öcsög fejét! Szemét egy ember.. Amúgy akiket zoltánokat ismerek azok nõcsábászok meg nem elégednek meg egy barátnõvel..nemtom ez a névvel jár?! Amúgy apukám jános.de a zoltán név tényleg szebb, az nem annyira maradi. De a jánosra voksolok, mert a zoltánok utolsó szemetek..(tisztelet a kiv-nek)" Zoltán vagyok és eddig senkivel se voltam köcsög és enm vagyok nõcsábász. Van még 1-2 Zoltán ismerõsöm aki szintén nem nõcsábász. Amúgy örülök hogy nem János a nevem:D

Miért van az, hogy Leonardo da Vinci, Szent Anna harmadmagával című festményéről az egyik elemzésben az írják, hogy a képen lévő gyermek az a kis Jézus, máshol meg azt, hogy Keresztelő Szent János? Most akkor ki az a gyerek a képen?

Legjobb válasz: Nem bánnám, ha közölnéd az egyik illetve másik vélemény lelõhelyeit. Szvsz a János-változatot semmi sem indokolja: A bárány egyértelmûen Jézus attribútuma, egyébként pedig ugyan mit sertepertélne a kis Jancsi a Jézuska mamája és nagyija szoknyájánál, ha õ maga nincs jelen? Más a helyzet a képnek azon a vázlatán, amely szintén megmaradt, és pl. itt látható: http://lanczkor.blogspot.com/2007/11/leonardo-da-vinci-szent.. A vázlaton azonban (értelemszerûen) nem Jézus helyett, hanem MELLETTE, a társaságában szerepel a gyermek János.

Nem bánnám, ha közölnéd az egyik illetve másik vélemény lelõhelyeit. Szvsz a János-változatot semmi sem indokolja: A bárány egyértelmûen Jézus attribútuma, egyébként pedig ugyan mit sertepertélne a kis Jancsi a Jézuska mamája és nagyija szoknyájánál, ha õ maga nincs jelen? Más a helyzet a képnek azon a vázlatán, amely szintén megmaradt, és pl. itt látható: http://lanczkor.blogspot.com/2007/11/leonardo-da-vinci-szent.. A vázlaton azonban (értelemszerûen) nem Jézus helyett, hanem MELLETTE, a társaságában szerepel a gyermek János.

Szerintetek egy magyar tanár megbuktathat minket azért mert nem tanultam meg a jános vitéz 27. fejezetét?

Legjobb válasz: Ha egész évben ilyen jól teljesítesz ahogy a János vitéznél, és van pár karód akkor simán megbuktathat...

Ha egész évben ilyen jól teljesítesz ahogy a János vitéznél, és van pár karód akkor simán megbuktathat...
Hát nekem a volt tanárom egy memoriternél közölte, hogy aki nem tudja, azt minden órán feleltetni fogja, és addig adja neki az egyeseket, amíg meg nem tanulja. Szóval így simán meg lehetett volna bukni. Ha egész évben ötöseid vannak, és egy egyest kapsz érte, akkor persze nem.

Van itt olyan, akinek nincs fogadott orvosa/szülésznője a János kórházban?

Sajnos, eddig mind csak fogadott dokis kismamival találkoztam. Egyre gázabbnak érzem, hogy nekem nem lesz, sajnos nem tehetjük meg. Mik a tapasztalatok a terhesgondozáson+szülésen? Normálisan fognak bánni velem?

Legjobb válasz: Én ott szültem fogadott orvossal kétszer is, de többször láttam olyan kismamát, akinek nem volt fogadott orvosa és szülés után olyanokkal feküdtem egy szobában, akik ügyeletesnél szültek. Nem panaszkodott senki. Szerintem jó dokik vannak a Jánosban. Szülésznõt nem fogadtam, ügyeletes volt mindkettõ, és mindkettõ nagyon szuper volt.

Én ott szültem fogadott orvossal kétszer is, de többször láttam olyan kismamát, akinek nem volt fogadott orvosa és szülés után olyanokkal feküdtem egy szobában, akik ügyeletesnél szültek. Nem panaszkodott senki. Szerintem jó dokik vannak a Jánosban. Szülésznõt nem fogadtam, ügyeletes volt mindkettõ, és mindkettõ nagyon szuper volt.
Nekem sem volt fogadott orvosom a Jánosban (Szfváron volt, de végül nem ott szültem), de az a doki, akinél a Jánosban szültem (Dr. Szentiványi Zoltán) sokkal rendesebb és normálisabb volt, mint a fehérvári fogadott dokim.
Én 26 hetes kismama vagyok, és a Jánosba járok terhesgondozásra, ott is fogok szülni. Nincs fogadott senkim sem :) Nekem tökéletesen megfelel az ellátás, de én nem vagyok paramami. Tudnod kell, hogy azért van ám különbség az sztk-s és a magán foglalkozás között. Én egyszerûen nem igénylem az ennél nagyobb odafigyelést.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!