Találatok a következő kifejezésre: Ádám és majom volt (9 db)

Ádám és Éva majom volt?

Ha az ember a majombol lett akkor Ádám és Éva majom volt mivel ?k voltak az els? él?lények. erre a kérdésre egy lelkész zavarba jött és azt válaszolta hogy nem szó szerint kell érteni Ádám és Éva földrészek voltak. FÖLDRÉSZEK!!!!!! egy ellkész ezt mondta. szerintetek is földrészek voltak vagy majmok?

Legjobb válasz: Ha Ádám és Éva majom volt,akkor mi is azok vagyunk.:DDDDDD

Ha Ádám és Éva majom volt, akkor mi is azok vagyunk.:DDDDDD
Nem kell mindent szó szerint gondolni. Egy kis elvontságot, könyörgöm! Attól, hogy a Bibliában az van írva, hogy elsõ, második, harmadik, stb. nap mit teremtett Isten, azt nem feltétlen emberi idõmértékkel kell érteni. Lehetnek évmilliók is. És ha azok, akkor összefüggésben lehet a teremtéstörténet és az evolúcióval --> Föld kialakulása --> növények, állatok megjelenése --> az ember megjelenése. Hozzám ez a tézis áll legközelebb.
Az ember nem a majomtól származik. Az embernek és a majomnak közös õse volt; attól származunk. (Bár az is valami hasonló volt. :) ) Az ember viszont szerintem semmivel nem több, mint az állat (vagy a többi élõlény). Sokan szeretik ezt hinni, de nem vagyunk többek. Csak erõsebbek. Ez az egyetlen dolog, ami felsõbbrendûvé tesz. És ez az agyunk miatt van. Mi azt fejlesztettük; na meg a kézügyességet. A tigris a karmait és az izmait, más élõlény mást. A mostani körülmények között mi bizonyulunk erõsebbnek. De lehet, hogy párezer/millió év múlva ez megváltozik. (Lehet, hogy akár holnap.) És az eddigi elõnyünk lehet, hogy hátránnyá válik. Az elõzõ hozzászólóhoz. Irtad: "Mégpedig azért nem, mert bár az állatok tudnak szeretni, kommunikálni, de családot alapítani, JÖVÕT TERVEZNI, GONDOLKODNI nem tudnak." Segítek. Az állatok családot alapítanak (nem mind ugyan, de van rá jópár példa). Jövõt is terveznek. Ugyan nem olyan szinten, mint mi, de tervezik. Néha ösztönösen, de néha elgondolkodom rajta, hogy egy-két fajnál ez akár tudatos is lehet. Gondolkodás: bizony, hogy van. Talán csak fejletlenebb. Persze lehet, hogy csak nem ismerjük õket teljesen, azért hisszük, hogy fejletlenek; valójában viszont lehet, hogy igenis fejlettek. "Damnant quod non intelligunt."
Én nem keverném össze a Bibliát a evolúció-elmélettel.A kettõnek semmi köze egymáshoz.A Biblia/szerintem/ mondagyûjtemény, míg az evolúció tudományosan bizonyított tény. De ez az én véleményem. Nem akarok senkit vallásában megsérteni!
A válaszom az, hogy mindent Isten Szavából, a Bibliából kell megállapítani, hiszen ez egy bibliai kérdés. Ádám és Éva nem volt majom, mivel a Mózes elsõ könyve elsõ fejezet 21-es vers arról beszél, hogy Isten mindent a maga neme szerint teremtett, ami azt jelenti, hogy fajtája szerint. Az ember mindig ember volt, a majom, pedig mindig majom. Ha végig olvassuk a MÓzes elsõ könyvét, abból világosan megállapítható, hogy az ember embernek lett megteremtve. Valóban nem az ember volt az elsõ élõlény a földön, mivel Isten megteremtette a növényeket, az állatokat, és legutoljára az embert. De ez még önmagában nem igazolja azt, hogy majmok lennénk, és majmoktól származnánk. Mégpedig azért nem, mert bár az állatok tudnak szeretni, kommunikálni, de családot alapítani, JÖVÕT TERVEZNI, GONDOLKODNI nem tudnak. Ez már önmagában megkülönbözteti az embert az állattól. Szerintem ez logikus.
A papok, meg az egész egyház már azt sem tudják, hogy mit hordjanak össze, hogy az emberek még higyjenek nekik! Ez az egész egy nagy mese! Honnan tudják, hogy létezett-e egyátalán Ádám és Éva!?
Ha nem hiszel az Isten Igéjében, a Bibliában, minek érdekel a kérdés? Az, hogy melyik vallás mit mond, az egy dolog. Az, hogy Isten mit mond, az az igazság. Az igazság pedig benne van a Bibliában. Ádám és Éva ember volt! Nekik normális identitásuk volt, teljesen tisztában voltak vele, hogy Isten képére vannak megteremtve. Néhány embernek azért van identitászavara, mert azt hiszi, hogy a majomtól származik, és nem az Istentõl.
Szerintem az evulóció létezett, de mikor elértük a mostani ember szintjét akkor az elsõ pár volt Ádám és Éva, szerintem Isten addig alaktítgatta az embert, és az ember is egy állat más állatok is gondolkodnak.
Én nem származhatok "Isten-tõl", mert nem hiszem hogy létezik! Ennyi! Ez a valóság, a többiek, meg mind álomvilágban élnek!
02-25 12:17 Ezt hogy számoltad ki? Nem értem. Lényeg, amit mondani akartam, hogy ne ragadjunk le szavakon, hanem gondolkozzunk összefüggésekben és akkor meglátjuk, hogy a teremtés és az evolúció lényegében egy és ugyanaz. Ezért nem kéne vitáknak alávetni, mert ez olyan, mintha számmal vagy betûvel írnánk le a 3-as számot. Mindkettõ ugyanaz, csak más tálalásban.
Elméletileg lehetséges, hogy Ádám és Éva földrész volt ha nem szó szerint akarjuk értelmezni a Bibliát. Ez esetben Isten az Univerzum, mely megteremtette a földet, a vizet, az eget, a csillagokat, és a többit. És két nagy föld részt, Ádámot És Évát. És ha úgy vesszük valahogy mégis csak a képmására teremtette, hiszen abban is meg vannak azok az elemek, amik az Univerzumban, és más bolygókon. És való igaz, Paradicsomba, a Földre tette õket. És valahogy mégis csak õk adtak nevet az állatoknak, pl.: tasmán ördög, afrikai elefánt stb. A kígyó nem csak állatként értelmezhetõ, úgy is lehet venni, hogy folyó volt a kettõ kontinens között, kivájta közöttük a földet, és így "rávette" õket, hogy egyenek a jelképes almából, a Földbõl. Az Univerzum pedig kiûzte õket onnan egy "angyallal" meteorit formájában és elsüllyesztette a kontinenseket, de így nagyobb és kisebb szigetek jöttek létre, amiken emberek kezdtek élni, így tényleg Ádámtól és Évától származik az élet. A Bibliát pedig olyan szerzetesek írták, akik allegóriákba burkolták a történetet. De nem akarom megsérteni az istenfélõ embereket, csak egy elméletet mondtam.
A kérdezõ második kommentjéhez írom: A Biblia szerint Isten tényleg a képmására teremtette az embert szabad akarattal, de bûntelenül, aztán a kígyó kísértésére evett a jó és rossz ismeretének fájának gyümölcsébõl és akkor esett bûnbe, de néhány dolog tényleg nem passzol össze a Bibliában.
A kreaconizmus (teremtés) nem egyeztethetõ össze a tudománnyal. Természetesen az ember és a majom közös õstõl származik, az elsõ emberszabásúak pedig körülbelül tizenötezer évvel ezelõtt jelentek meg a Földön (tehát nem lakhattak "emberek 300000 éve a Kárpát-medencében). A nagyonhülye hozzászólónak: Az emberszabású majom más, alacsonyabb rendû állatfajokból alakult ki az evolúció során, nem csak úgy itt termett.
Ja.
Ne zagyváljatok már össze mindent? Ádám és Éva története egy mese, egy oktató mese, amit a papok találtak, ki, hogy tanítsanak. Nem kell szó szerint venni, csak sajnos az egyház már annyit összehazudott, hogy maga se tudja, h akkor most mi van. Lehet átvitt értelemben két földrész, a kígyó meg folyó, stb, ahogy elõttem írták, mese, ki hogy értelmezi, úgy jó. Az ember meg létrejött a majomtól és ennyi. ÉS igen, az állatoknak is van annyi IQ-ja, és terveznek és gondolkodnak is, mi meg a majomtól vagyunk. El kell fogadni "nem bukott angyalok vagyunk, hanem felkapaszkodott majmok".
Szóval, sajnálattal láttam, hogy mennyire nem értik az emberek az összefüggéséket. A Biblia úgy mutatja be a teremtést történetét, ahogyan az akkori 3000 évvel ezelõtti emberek fel tudták fogni. Nyilván nem sokan értelmezték volna könnyedén, hogy a Föld 3, 5 milliárd éves és hogyan ment végbe az evolúció, bár ezt még sokan most sem fogják fel......Mellesleg ha utánagondoltok, ahogyan a teremtés története végbemegy eléggé hasonlít az evolúcióhoz is. Ádám és Éva voltak az elsõ emberek, akik be tudták fogadni Istent. A gonosz kígyó csak szimbólum, nyilván nem szó szerint kell értelmezni mindent stb...A Biblia tökéletesen válaszol minden kérdésre csak értelmezni kéne kicsit, szöveg mögé látni gyerekek....
"Az, hogy Isten mit mond, az az igazság." Azt aztán te marhára tudod hogy mit mondott Isten, mert az még soha egy büdös szót nem szólt hozzád és hozzám sem.Meg másokhoz sem. (Jeanne D'Arc- on kívûl azt meg e keresztyén barátaid megégették egy kicsit, tehát ezt még õk sem hitték el.) A Bibliát amire hivatkozol meg emberek írták nem Isten, úgyhogy ez ide most nem jó. Tovább Isten azért sem teremthette az embert mert mint említed ez a maga képmására történt. Ezek szerin Isten hazudik, csal, gyilkol, aljas, nyerészkedõ és esendõ? Az ember igenis a majomtól származik és vannak olyanok mint te akik még úgy is viselkednek. Majomként!
A Kárpát-medence már kb. 350-400 ezer éve is lakott volt emberek által. Ádám és Éva teremtése 6000 évvel ezelõtt történt, tehát embereknek kellett lenniük. Bár ebben az esetben nem tekinthetjük Ádámot és Évát az elsõ emberpárnak a földön. Hacsak nem egy kis földrész tekintünk "földnek" a földön, mert akkor ott lehettek az elsõk. A földrészes magyarázat még inkább valószerûtlen, mivel a földrészek elkülönülése 235-65 millió évvel ezelõtt történt és nem két darabra hanem négyre ha jól tudom. Szerintem ezt nincs értelme tovább taglalni.
009-06-13 23:55 Tehát az evolúció 7 nap alatt jött létre, vagy a bibliában a 7 nap 7milliárd évnek számít? És az õsemberek vagy a dinók csak sikertelen próbálkozások voltak Ádám és Éva elõtt?
Az ember és a majom KÖZÖS õstõl száramzik, tehát NEM a majomtól. Nem majmok vagyunk. Gondolom ez a nagy többségnek feltûnt, aki pedig lealacsonyítónak tartja, hogy majomtól származik, az szimplán hülye, bocs... Ebben a két elméletben (Biblia-Darwin), kár összefüggéseket keresni, mivel korábban elég éles ellentétben állnak. Sokan azt mondják, hogy Ádámtól és Évától származunk. Tehát õk voltak az elsõ 2 ember a Földön, és az emberiség az õ leszármazottaik. Felmerül a kérdés: hogyan lehettek élettképes leszármazottaik, ha 2 embertõl indult az egész szaporodás. Mivel hogy voltak nekik gyerekeik, és õk hoztak össze újabb gyerekeket. Ez belterjesség lenne, lehet hogy meg se születnének azok a gyerekek, nemhogy tovább szaporodjanak életképes utódokkal. Még másodunokatestvéreknél is nagyon nagy a belterjesség veszélye, nemhogy ilyen közelségben.
A kérdező hozzászólása: igen igen! én is az utolsó válaszadóval értek egyet. az egész biblia egy kamu csak arra megy ki hogy az embereket megfélemlitsék, visszatartsák, hogy ne legyenek melegek mert azért isten büntet, jó kis politika elakarok érni valami hatalmat kitalálok valami istent és az embereket az által befojásolom, azok meg ugy is olyan hülyék hogy elhiszik az egészet.
A kérdező hozzászólása: én nem származok istentõl. de büszke lehetsz rá hogy te onnan származol, elvégre az azember gyarlo szemét tehát isten is az. te mondtad a saját képére teremtette az embert. tehát olyan mint mi.
Én azt is hallottam, hogy egy földönkívüli civilizáció ide telepített biológiai prototípusai voltak genetikai frissítés céljából. :) A véleményem, hogy emberek voltak és Isten teremtette õket (is). Az evolúció pedig csak fajon belül létezik, fajok között nem. Tehát pl. nem lesz keszegbõl és pontyból nyúl, de lóból és szamárból lesz öszvér, és tigrisbõl és leopárból is lesz egy érdekes utód, de ezek már nem tudnak tovább szaporodni tudtommal.
Ne keverjük a vallást a természettudománnyal és ne vessünk össze egy 100 valahány éves tudományos eredményt egy több ezer éves könyvvel, kiiktatva a tudomány idõközbeni fejlõdését. Az ember, jól mondták elõttem, az ember és a majom közös õsétõl származik. Ádám és Éva a Biblia szerint az elsõ emberek voltak, akiket Isten teremtett - persze, mert akkor még nem létezett a 19. századi szintû biológia, archeológia, anatómia. Aki pedig lealacsonyítónak tartja, hogy egy majomtól származik, az önzõ, és vegye azt is figyelembe, hogy az alsóbbrendûként kezelt majom a saját fajtársát csak kivételes esetben öli meg, és akkor se halomra. Az állatok tudnak gondolkodni is, kutyáknak, disznóknak és delfineknek elég magas IQ-juk van (bár nem tudom, hogy mérték meg)
nyilvánvaló, hogy ádám és éva csiga volt
En az elso valasz irojaval ertek egyet 100% osan.Isten embernek teremtette az embert, ez a bibliaban van, viszont a tudomanyos kiserletek alapjan pedig az ember majombol lett ami egy nagy baromsag, mert akko ki tudja meg magyarazni hogy a majom mibol lett es ha arra is tudnak valaszolni akkor arra is fel lehet ezt a kerdest tenni hogy:az mibol lett!En nagyon csalodott vagyok hogy magyarorszagon ilyen kevesen hisznek Istenben.De en nem ertem ezt a kerdest.Miert neveztek el Adamot es Evat Adamnak es Evanak ha egyszer majmoknak kepzelik???valaki tehat 2 majmot Adamnak es Evanak nevezett el??Vagy most mar nem is elolenyek hanem foldreszek?Ez az egesz mind az emberi agy szulemenye.Keves a bizonyitek arra hogy az ember majombol lett, es ha errol van szo akko ne is beszeljetek Adamrol es Evarol mert az a bibliaban jelenik meg csak!!!!!!
Jól van, értékeljétek le a válaszomat és higgyetek amiben akartok, elkendõzve az egzakt, nyilvánvaló igazságot.
NEM, ÕK EMBEREK VOLTAK.
Majmok, Cornelius ès Zira csak átkeresztelték ôket Ádámra meg Évára:-D
Minél közelebb vagy a fõszezonhoz, annál drágább lesz! Elõre is meg lehet venni. És akkor a mostani áron kapod.

Mi van olyan esetben, ha valaki bírói hívásra nem jelent meg a bíróságon, és elfogató parancs volt ellene, a rendőrök meg bevitték, h betudják majd vinni a bírói tárgyalásra. Akkor addig fogdába kerül?

Meddig tarthatják bent, addig amíg a tárgyalás le nem zárul? Be lehet menni meglátogatni?

Legjobb válasz: Addig marad bent amig a biró jónak látja.Ha tartanak a szökésétõl,akár az ügy végéig is bent tarthatják elõzetesben.De ez attól is függ,hogy vádlott vagy tanú.

Addig marad bent amig a biró jónak látja.Ha tartanak a szökésétõl, akár az ügy végéig is bent tarthatják elõzetesben.De ez attól is függ, hogy vádlott vagy tanú.
Õrizetbe veszik, maximum 72 óráig tarthatják bent, szóval igen akár a tárgyalásig is ott maradhat. Azt hiszem be lehet menni, de ez nem tuti.


Kb. 3 hónapja betömték felül az egyik fogam. Addig semmi bajom nem volt vele csak egy kicsi lyuk volt rajta! Na mindegy. Betömték fehér töméssel. Most meg egy 2 napja ugy elkezdett fájni hogy majd megveszek. Mitől van ez és mit csináljak?

Legjobb válasz: Valószínûleg gyökérkezelésre van szükség, mert begyulladt az ideg. Ugyan Te amikor belenéztél a tükörbe, pici lyukat láthattál, de valószínûleg mély volt, amit már csak a fogorvos lát a fúrás során. Ha a lyuk "alja" közel van az ideghez, tömés során kissé meg van bolygatva az egész fog, ez okozhatja a begyulladást. Ez nem a fogorvos hibája.

Valószínûleg gyökérkezelésre van szükség, mert begyulladt az ideg. Ugyan Te amikor belenéztél a tükörbe, pici lyukat láthattál, de valószínûleg mély volt, amit már csak a fogorvos lát a fúrás során. Ha a lyuk "alja" közel van az ideghez, tömés során kissé meg van bolygatva az egész fog, ez okozhatja a begyulladást. Ez nem a fogorvos hibája.
Egyébként most hogy írod, hogy kezd elmúlni a fájdalom, elbizonytalanodtam, hogy tényleg gyökérkezelés kell-e. :D
Ha nem dagad fel az arcod, akkor teljes mértékben hatni fog a gyógyszer, ne izgulj! Tényleg nem olyan rossz mint ahogy azt gondolod. A mostani fájdalom rosszabb mint amilyen az lesz, inkább az a kellemetlen hogy tudod mit csinálnak. (utolsó hozzászóló)
Ha lüktet akkor biztos gyökérkezelés sükséges. Nagyon durván hangzik hogy csak jövõ keddre kaptál idõpontot, említetted neki hogy mi a helyzet??? Mert az ilyen eseteket AZONNAL szokták fogadni, másnapig sem várnak. Nem fogod bírni jövõ hétig, bocs hogy ezt így leírom, de ez nonszensz hogy 1 hetet várj. Ha erõsödik a fájdalom inkább keress egy magándokit.
Szia! Én is igy voltam tavaly.. betömték a fogam, addig nem fájt, és utána nagyon érzékeny lett mindenre.. a hidegre, melegre, ha vmi hozzáért, aztán elmentem vissza a fogorvoshoz és kicserélte a tömést és azóta nem fáj :D úgyhogy lehet h neked is elég lenne a tömés cseréje, de ezt majd az orvos eldönti :)
ja, az elsõ hozzászóló voltam.
Valami nem oké vele :/ Menj vissza a fogorvoshoz, mást nem tudok mondani! Nekem is az egyik fehér tömésem a napokban lett érzékeny... Mondjuk már több mint egy éves.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen..nagyon rendes vagy velem hogy így megnyugtatsz!! Képzeld ma voltam fogorvosnál idõpontért és csak a jövõhét keddre tudott adni idõpontot!!:(:( Ja amúgy már egyfolytában lüktet a fogam, de ha alszok akkor utána elmúlik egy kis idõre a fájdalom.. de mást nem fog vele csinálni ugye?????
Ez akkor 1000%, hogy gyökérkezelésre szorul. Igen, a gyulladt ideg miatt van. Minél hamarabb menj orvoshoz, mert a fájdalom elõbb-utóbb elviselhetetlen lesz, és éjszaka amúgy is rosszabb, mivel fekszel és a vér is jobban odatolul. Ami miatt még hamar menj fogorvoshoz, hogy feldagadhat az arcod, ráadásul akkor nemigen lesz hatásos az érzéstelenítés amit ad a doki, és úgy baromi fájdalmas a kezelés. Nem kell félni, az én fõnökeim fogorvosok, nekem volt több gyökérkezelésem és nem volt vészes, ráadásul szültem volna még 2 gyereket csak múljon el az a fájdalom :D , így még örültem is mikor csinálták a fogamat. Ne izgulj, a lényeg hogy minél hamarabb lásson az orvos. Kitartás, jobbulást!
ja, megint én voltam aki a legtöbbet írta ide neked. :D
A kérdező hozzászólása: Köszönöm tényleg!!!Hát elég durva, de ma már annyira nem fájt és ha bevettem egy advilt akkor elmúlt..szóval kicsit jobb lett a helyzet!! De kérek egy hamarabbi idõpontot. De nagyon félek..nagyon és ha nem fog hatni a szuri amit bead és végig érezni fogom???
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a gyors válaszokat! Nagyon félek hogy most mi lehet vele, mert olvastam itt elég sok rémtörténetet (úgymond)..ha hozzáérek a fogamhoz akkor is nagyon fáj..ez is a gyulladás miatt van????
A kérdező hozzászólása: Képzeld ma voltam fogorvosnál és azt mondta hogy õ nem lát semmi rosszat..de kedden megröntgenezi és meglátjuk mi lesz..ha nagyon vészes akkor gyökérkezelni fogja..de még semmi sem biztos. Hát remélem addig elmúlik valamellyest. Amugy már nem fáj olyan nagyon máe hozzá is tudok érni..amit eddig lehetetlen volt. Köszönöm hogy így látatlanban is tarod bennem a lelket!! Tényleg köszönöm!!!!

2006os Citroen C4 es. Az a problema jott elo ujra hogy mikor gyujtast adok ra, inditanek csak kattan egyet. Ez a hiba mar volt egyszer akkor az onindito resznel csereltek szervizben valamit ami felujitott volt, majd utanna egy akksit is. Otlet?

Darabig jo volt most ujra elojott az a hiba.

Legjobb válasz: Önindító hibára gyanakodnék de persze lehet relé vagy egyéb gond. Nem ismerem a konkrét rendszert ezért csak általános hibákban tudok gondolkozni.

Önindító hibára gyanakodnék de persze lehet relé vagy egyéb gond. Nem ismerem a konkrét rendszert ezért csak általános hibákban tudok gondolkozni.
nekem is volt ilyen az autómmal , hogy csak kattant nekem is akksi volt a rossz csere óta semmi hiba , de mivel írtad hogy akksi volt cserélve így nem tudom mi lehet a baj akksi saruk megvannak pucolva ?rendesen érintkezik ? generátor jó ? új akksi került bele ? valakitõl kölcsönkért akkumulátorral próbáltad indítani ?
A kérdező hozzászólása: Ez a hiba kb 3honapja volt eloszor akkor szervizbe beleraktak egy felujitott alkatreszt az oninditohoz, jo volt egy darabig kb 1honap majd uj akkumlatort tetettem bele szervizbe, jo volt...mostanaig. 1hete ujra elkezdodott az a problema ami mar egyszer tortent 3honapja es nem tudom mi lehet a gond. De nagyon idegesito.
hallgatózni kéne az önindítónál miközben valaki indítózik hogy tényleg az önindítónál kattan-e valami(ha alá kell mászni akkor csak óvatosan).de sok minden kattanhat pl. relé, a szerviz meg imád kicserélni felesleges dolgokat, csodálom hogy zsír új önindítót nem vetettek veled.
A kérdező hozzászólása: Azt mar eszre vettem...csak a penzt huzzak le az emberrol. Persze biztosan van kivetel is de nehez olyat talalni.
Állj a tükör elé és mondd el százszor, hogy nem csinálok többé baromságot!
Glykoszepttel gargalizálj, fertõtlenitsd! Én nem tenném vissza a helyedben. Ne marhulj, tökre kényelmetlen helyre szurattad és még nem is látszik. Tetess máshová, ahol látszik s nem zavar. A száj az kritikus terület, mostmár te is tudod. Vagy még Septofortot is szopogathatsz, az is fertõtlenit.

Szúrattam ínyfék-piercinget, majd 1 hónap után a patkónak a végét le nyeltem és addig ki vettem a piercinget, 2 napot volt az ínyem üresen és az alatt a lyuk helye fehér lett és borzasztóan fáj és vörös. Mit tegyek? Mivel kezeljem le hogy elmúljon?

Legjobb válasz: Szerintem biztosan begyulladt, próbáld ki a Tantum Verde-t szájfertõtlenítõ, gyulladásgátló és fájdalom csillapító. Lehet, hogy belement étel vagy ilyesmi és ettõl lett ilyen. Ha rosszabbodna, menj el dokihoz, de remélem segít. Gyógyulj meg!

Szerintem biztosan begyulladt, próbáld ki a Tantum Verde-t szájfertõtlenítõ, gyulladásgátló és fájdalom csillapító. Lehet, hogy belement étel vagy ilyesmi és ettõl lett ilyen. Ha rosszabbodna, menj el dokihoz, de remélem segít. Gyógyulj meg!
A kérdező hozzászólása: köszönöm a segítséget:) )

Fontos kérdéssel fordulok hozzátok! Júli 1-től lejár a szerződésem (határozott idötartam volt) és nem hosszabítják meg mivel kismama vagyok. Igy nem munkaviszonybol megyek majd szülni, addig meg van még kb7honapom. Mire leszek jogosult?

alkalmi kiskönyvel valo munka számit ilyenkor vagy a tanfolyam?

Legjobb válasz: A munkanélküli ellátás jogosíthat tgyásra és késõbb gyedre is, csak az ellátásnak legalább a szülés napjáig kellene tartani.

A munkanélküli ellátás jogosíthat tgyásra és késõbb gyedre is, csak az ellátásnak legalább a szülés napjáig kellene tartani.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm hogy válaszoltál! Minden válasz nagyon fontos nekem!
Elvileg mindenre, ha nem szakad meg a biztosítási jogviszonyod. Azaz a szerzõdésed lejárta utáni nap regisztráltatnod kell magad a munkanélküliben. A m.nélkülidnek ki kell tartani szülésig, majd a GYÁS lejárta után újra reg.-ni kell pár napra, hogy jogosult legyél a GYED-re. Van egy olyan is, hogy a m.nélkülid, ha elõbb lejár, de még 42 napon belül szülsz, jár a GYÁS. Nem tudom, hogy ebben az esetben mi van a GYED-del. És persze függ az egész az elõzõ munkaviszonyodtól is. A munkaügyiben, vagy a tb-nél tudnak esetleg többet, jobbat mondani!
17:11-es vagyok. Elfelejtettem megírni, hogy esetleg passzív táppénzzel tudsz még idõt húzni, de annál is vigyázni kell a folytonosságra. Azaz lejár a szerzõdésed, másnap az orvossal tp-re veteted magad, majd amikor az lejár, másnaptól regisztrálsz a munkanélküliben. Jó esetben kitart szülésig, átfedéssel szülsz (pl. szülsz febr. 5-én, m.nélkülin maradsz febr. 15-ig), aztán megigényeled a GYÁS-t. Azt tart júl. X-ig, akkor visszavesznek m.nélkülire júl. X +15 nap-ig, onnantól igényeled a GYED-et. De sok mindentõl függ, hogy tudod-e így csinálni.
-t jav. az tart
A kérdező hozzászólása: Kérlek benneteket válaszoljatok!Elsõ babám, annyira izgulok!
szia!igen ez a keményedés, ami azt jelenti, hogy a méh görcse így mutatkozik. a magne b6 jó rá, és pihenned kell utána, meg ha sokat keményedik. az oka lehet fizikai munka, sok gyaloglás, emelés, házasélet...nem jó ha keményedik, mert a méhösszehúzódásoknak köszönhetõen a méhszáj is kinyílhat. de! ne ijedj meg, csak tartsd be az orvos utasításait, pihenj sokat, szedd a magne B6ot és nem lesz gond. üdv 28 hetes kismami
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen!


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!