Találatok a következő kifejezésre: Ádám és már (554 db)

Miért van az, ha tetszik egy pasi, tudtára adom, és aztán elhív valahova, vagy jelét adja annak hogy neki is tetszem, akkor onnantól már nem érdekel?

Szóval, úgy érzem, hogy nem elég jó hozzám ha elhív... addig amíg nem teszi meg, addig jónak t?nik.

Legjobb válasz: Hát azért, mert hirtelen elérhetõnek látszik a kiválsztott pasi és akkor már nem is olyan érdekes. Szerintem adjál magatoknak egy esélyt és aztán majd kiderül, hogy mi lesz. A pasi ugyan az nem változott meg. Van ez így néha.

Hát azért, mert hirtelen elérhetõnek látszik a kiválsztott pasi és akkor már nem is olyan érdekes. Szerintem adjál magatoknak egy esélyt és aztán majd kiderül, hogy mi lesz. A pasi ugyan az nem változott meg. Van ez így néha.
ezt most csak én nem értem? xD
ja de értem xd de ez olyan hülyeség tetszik neked? de mégse járnál vele mert nem érdekel?
Talán ez azért lehet, mert emberi természetbõl fakadóan amit túl könnyen kapunk meg az nem annyira értékés, mint amiért harcolni kell :)
Igaza van a 18:31-esnek, emiatt van. Velem évekig ez volt (15 éves koromtól mostanáig), de a barátom legyõzte:D Mégpedig úgy, hogy lekoptatott.(innentõl kezdve õrülten akartam:D) Mert tudta, hogy olyan vagyok, aki egy-két randi után végez a pasikkal, és nem akart így belemenni... De utána nem bírta tovább, és mégiscsak beismerte, hogy szeretne velem kapcsolatot. És õ átment a rostán:) 17/L
mert meghódítottad, és onnantól kezdve nem érdekes :D nekem is van néha ilyen...

Ádám és Éva már a bűnbe esés előtt is bűnbe esett?

A 10 parancsolat azt mondja:"Ne paráználkodj!"

Legjobb válasz: Kb. az értelmetlen kérdése egy igen "frappáns" válasz: A nullum crimen sine lege elv alapján, amely kimondja, hogy senkit sem lehet elítélni olyan tett miatt, mely elkövetése idején nem volt "bûncselekmény". Mózes kapta meg a Tízparancsolatot. Az pedig igen csak az Ádám-Éva idejét követõen volt... Ádám és Éva nem volt birtokában ennek az "égi rendelkezésnek", így igazából nem tudott "bûnben élni".

Kb. az értelmetlen kérdése egy igen "frappáns" válasz: A nullum crimen sine lege elv alapján, amely kimondja, hogy senkit sem lehet elítélni olyan tett miatt, mely elkövetése idején nem volt "bûncselekmény". Mózes kapta meg a Tízparancsolatot. Az pedig igen csak az Ádám-Éva idejét követõen volt... Ádám és Éva nem volt birtokában ennek az "égi rendelkezésnek", így igazából nem tudott "bûnben élni".
A biblia az 1móz 1:27-28-ban világosan kifejti, hogy Isten megteremtette az emberpárt és megáldotta õket.Hozzátette, legyenek termékenyek és sokasodjanak.Tehát tökéletes isteni elrendezés alatt éltek, mindaddig míg elnem követték a bûnt.
Egy kis info arról, hogy mióta szabályoz az Egyház a szexualitás témájában (1Kor7, 1-11): "Ami pedig azt illeti, amirôl írtatok nekem, azt felelem: jó az embernek asszonyt nem illetni. A paráznaság miatt azonban minden férfinak legyen meg a maga felesége, és minden asszonynak legyen meg a maga férje. A férj adja meg a feleségnek amivel tartozik, hasonlóképpen a feleség is férjének. Az asszonynak nincs hatalma teste fölött, hanem a férfinak; hasonlóképpen a férfinak sincs hatalma teste fölött, hanem az asszonynak. Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb közös akaratból egy idôre, hogy az imádságnak éljetek; azután legyetek ismét együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket amiatt, hogy nem tudjátok magatokat megtartóztatni. Ezt pedig úgy mondom, mint engedményt, nem mint parancsot. Mert azt szeretném, ha mindenki olyan lenne, mint én magam, de mindenkinek saját ajándéka van Istentôl: az egyiknek ilyen, a másiknak meg olyan. A nôtleneknek és az özvegyeknek pedig ezt mondom: Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. De ha meg nem tartóztatják magukat, lépjenek házasságra; mert jobb dolog megházasodni, mint égni. Azoknak pedig, akik házasságban élnek, nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség a férjétôl el ne váljon -- ha pedig elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével --, és a férfi se bocsássa el a feleségét." Szent Pál írta a Korintusiaknak szóló elsõ levelében Kr. u. 50-53 között. Jézus maga pedig ezeket mondja: "Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: `Ne törj házasságot!' {Kiv 20, 14} Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja ôt, már házasságot tört vele a szívében." (Mt5, 27-29) "Azt is mondták: `Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet' {MTörv 24, 1}. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki elbocsátja feleségét -- kivéve a paráznaság esetét --, házasságtörôvé teszi, és aki elbocsátott nôvel összeházasodik, házasságot tör." (Mt5, 31-32) "Aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör." (Mk10, 11)
Fontos tisztázni mi is volt az a bûn. Az eredendõ bûn nem a paráznaság volt, hanem az, hogy az elsõ emberpár eltévesztette az isteni odaadás célját. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem feleltek meg Isten kérésének. Isten kérése az volt, hogy ne szegjék meg a törvényét, ami abból állt, hogy ne egyenek a tiltott fa gyümölcsébõl. Nem azért nem ehettek, mert az körte, vagy almafa vagy bármilyen más fa lett volna, más mint a többi fa, hanem azért, mert Isten azt mondta nekik, hogy az a FA AZ ÖVÉ. Ádám és Éva egyszerûen loptak istentõl, ráadásul még hazudtak is akkor, amikor Isten megkérdezte tõlük, hogy mit tettek. Tehát az eredendõ bûn az Isten törvénye elleni vétek, nem, pedig a paráznaság. Ádám és Éva nem voltak paráznák, hiszen Isten adta õket össze az édenben, és õ adta utasításba, hogy sokasodjanak, szaporodjanak.
Jajjistenem... Úgy bírom az ilyen kérdéseket! A Bibliában valóban nincs arról szó, hogy pap stb. elõtt összeházasodtak volna, lévén, h. csak õk ketten voltak. De vannak ilyen megfogalmazások: "Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az õ felesége, és nem szégyenlik vala." (1Móz2:25) "És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcsébõl és evék, és ada vele levõ férjének is, és az is evék."(1Móz3:6) Kábé Isten adta össze õket, m. Évát eleve Ádámnak teremtette, ez is benne van: "És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzék néki segítõ társat, hozzá illõt."(1Móz2:18) Így már megnyugodtál?
A házasság szövetségre lépés Isten és két tanú elõtt. Isten ott volt, és a két tanú is: Jézus Krisztus, és a Szent Lélek/eredeti fordításban: Szellem. Úgyhogy házasok voltak, és nem estek bûnbe a bûnbeesés elõtt :-)
ugyhogy miután kikerültek a paradicsombol csak utána lett gyerekük, tehát csak utána dugtak. már bünbe esésük után. teht akkor már mindegy volt nekik. :D ugyis megették az almát. jo is volt nekik. jol tették. igy ha már kinnt vannak a paradicsombol igy már mi is kinnt vagyunk igy ha már ádám és éva bünbe esett akkor már tök mindegy. mi is dughatunk házasság elött. amit megis teszünk. enniyt roluk. de zabálhattak volna még az örök élet fájárol is de hát hülyék voltak. ez van.
A parancsolatokban szereplõ "Ne paráználkodj!" a házzaságtörésre vonatkozik (egyike a félrefordításoknak állítólag). A bûnbeesés nem a szex volt. De valamiért a szexualitást el akarta folytani a katolikus vezetés, így lett a sötét árnyból kígyó (amit remélem nem kell magyarázni seninek), és így lett az a bizonyos ne törj házasságot egy teljesen más értelmû dolog, vagyis hogy ne paráználkodj. A katolikusoknak köszönhetjük a nyugat szexuális csõdjét (prüdériától kezdve a pocsék szeretõkig és az elfolytásos nõkig)
Sõt egyes rajzfilmkészítõk szerint nem csak Õk, de már Jancsi és Juliska egymással, de Hófehérke is pajzánkodott a hét törpével:-)
Szerintem meg a 'Ne paraznalkodj' eredetileg, az allatokkal valo kozosulesrol szolt. Legalabbis en igy hallottam. Ha nem igy van akkor bocsi.
Az elõttem szólónak: Miért ne "dughattak volna" a paradicsomból való kikerülés elõtt? A szexualitás nem csak a gyermeknemzésre korlátozódik, hanem az örömszerzésre is.
"A nullum crimen sine lege elv alapján, amely kimondja, hogy senkit sem lehet elítélni olyan tett miatt, mely elkövetése idején nem volt "bûncselekmény". Ezt az elvet én is ismerem - mivel tanultam -, és a bûnbeesés elõtt ez érvényes is volt Ádámra és Évára, hiszen, mielõtt megszegték volna Isten törvényét, nem volt bûn. "Mózes kapta meg a Tízparancsolatot. Az pedig igen csak az Ádám-Éva idejét követõen volt... Ádám és Éva nem volt birtokában ennek az "égi rendelkezésnek", így igazából nem tudott "bûnben élni". Valóban, Ádám és Éva nem a Mózesi-törvény alatt élt, de az Isteni törvény alatt igen. Mivel teljesen tökéletesek voltak, így tisztában voltak azzal, ha megszegik Isten rájuk vonatkozó parancsát, akkor bûnt követnek el, így a bûn elkövetése után Isten jogosan vonta õket felelõsségre. Ebben az esetben már nincs nullum crimen sine lege. Ráadásul figyelmeztetve voltak, tehát Isten még igazságos is volt velük szemben.
Azért baromi fölösleges a kérdés, mert õk nem léteztek. Inkább kérdezz valami sci-fi-bõl, annak nagyobb a valószínûsége. Nem gúnyolódok. Komolyan.

Miért nem indul a Heroes VI ha már letöltöttük? Rákattintok ki ad valami kicsi oldalt utána bezárja és megin ki adja és bezárja és ennyi! Miért? !

Legjobb válasz: Lehet, hogy valami nem elég jó hozzá. Nekem a videokártyám gyenge, és ha el is indult, szétment a kép, és kilépett. A bátyám gépén tudok csak vele játszani.

Lehet, hogy valami nem elég jó hozzá. Nekem a videokártyám gyenge, és ha el is indult, szétment a kép, és kilépett. A bátyám gépén tudok csak vele játszani.

Egy leendõ háromgyerekes apa! Nekem 200 000 havi bruttó átlagom van, a családi adó és járulékkedvezményt én veszem igénybe, errõl már nyilatkoztam, a f eleségem táppénzen van, aztán gyermekágyi s. ill gyed. Ezekbõl is vonnak adót és járulékokat?

és ezek után a 2014-re vonatkozó adóbevallásnál õ is visszaigényelheti a családi kedvezményeket?

Legjobb válasz: tappenzbol nem, tegyas es gyedbol igen. Szja-t es nyugdijjarulekot.

tappenzbol nem, tegyas es gyedbol igen. Szja-t es nyugdijjarulekot.
vissza lehet igenyelni, de te kered es nem a feleseged. Ha te veszed 100%-ban igenybe akkor nyilvan neki mar nem jar, erdemes is a te beredbol inkabb mindharom gyerek utan. A magzat utan ha viszon pl a feleseged keri akkor megkaphatja o is akar iden akar jovore egy osszegben. Kalkulatoron szamold ki h neked mennyi jarna 2 ill 3 gyerek utan es ugy dontsetek.
Keress fel egy könyvelõt! Meg lehet osztani az adókedvezményeket házastársaknál. Pl. Te igénybe veszed amennyit lehet, s a feleséged érvényesíti a többit!
Ha mind a 3 gyerekre te veszed igénybe akkor a feleséged nem kérheti. Meg kell osztani, pl. a magzat után a feleséged, a 2 gyerek után meg te. Így a feleséged havi 33 ezer forintig, te meg havi 66 ezer forintig vehetnétek igénybe. Egyébként táppénzbõl is lehet, én igénybe vettem, mivel a táppénzbõl vonnak adót!!
Táppénz, thgy., GYED adóköteles, tehát ezek után is lehet érvényesíteni családi kedvezményt. Ebbõl csak a GYED után vonnak járulékot, a többi után csak SZJA-t.

Jövő hétvégén randim lesz végre. Csak most meg az a gondom, hogy már előre parázok attól, hogy hogy fog elsülni. Hogy tudnék lazább lenni a nagy napon? Jó ha saját magamat adom és lesz ami lesz?

Társadalmilag sem vagyunk egy szinten. Õ szellemi foglalkozású, főiskolát végzett, én betanított melós vagyok 8 általánossal.

Legjobb válasz: Kit érdekel az iskolázottság, ha attól még értelmes, mûvelt, normális értékrendû, erkölcsû srác vagy? A lényeg a szeretet by Punnany Massif. Meg az, hogy egy irányba nézzetek, és fontos a látás is. Hajrá!!! Add magad és ne akarj megfelelni neki, mert akkor elrontod...

Kit érdekel az iskolázottság, ha attól még értelmes, mûvelt, normális értékrendû, erkölcsû srác vagy? A lényeg a szeretet by Punnany Massif. Meg az, hogy egy irányba nézzetek, és fontos a látás is. Hajrá!!! Add magad és ne akarj megfelelni neki, mert akkor elrontod...
Senki sem kérdõjelezte meg a képességeidet, ha szerinted mégis, akkor a szövegértési képességeidet ezennel megkérdõjelezem. :D
#1-es Lehet, hogy megkérte egy ismerõsét, hogy tegye fel ezt a kérdést, mert szegény annyira suta, hogy még a gépet sem tudja bekapcsolni :) Amúgy ez nagy kamu.
Kizárt, hogy 8 általánossal így írj, fogalmazz. Szóval kamunak ítélem a kérdést. :)
ha fordítva lenne és a fiú lenne az alacsonyabb iskolázottságú és társadalmi státuszú kevesebbet keresõ az számomra inkább gáz volna.
# 15: Az én apám is így indult. Aztán estin leérettségizett és szerzett két diplomát is. Mindent estin, munka mellett... mert ha valakinek megvan hozzá a tehetsége, akkor BÛN nem kihasználni, akkor egy lusta disznó, aki nem hajlandó tenni azért, hogy elõbbre jusson! Természetesen más az, amikor valakinek nincs meg a képessége ahhoz, hogy tanuljon... de ha valakinek megvan, és nem él vele, az igenis tehet róla! Mert laza ujjgyakorlat lenne számára egy érettségi megszerzése! Itt most nem arról beszélünk, hogy nincs diplomája... hanem arról, hogy 8 általános végzettséggel, betanított munkásként "elvan", holott lehetne ennél sokkal jobb helyzetben is. A munkaerõ-piacon a 8 általános végzettség az égvilágon semmit nem ér! Ha képezné magát, akkor viszont lényegesen javulnának az esélyei. Ez egyszerû "lustaság", "kényelmesség".
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a sok választ. Igaz, hogy némelyik nem az eredeti témához kapcsolódott, de bizonyos szempontból hasznos volt és elgondolkodtató.
Elsõ randis idegesség ellen nálam a béta-1-receptor blokkoló Metoprolol a csodaszer, ezt magasvérnyomásos betegeknek írják fel. Gyakorlatilag egy szem teljesen lenyugtatja az idegrendszeredet, a mellékhatása, hogy csökkenti a szexuális vágyat is amíg a hatása tart, de elsõ randin nem is hátrány, ha nem áll a farok. (Egyszer egy munka-egészségügyi vizsgálaton idegeskedtem, magas vérnyomást mértek, akkor írták fel nekem.)
Ez komoly kérdés, a 8 általános ma semmi. Nem látszol az életedet jobbító embernek akire építhet. Minimum, hogy beiratkozz esti iskolába.
A kérdező hozzászólása: Fiatal koromban, amikor lehetett volna tényleg nem tanultam. Ez az én hibám, ezt bánom. Aztán házasság, jöttek a gyerekek, végül egyedül neveltem fel mindkettõt.Itt már lehetõségem nem volt.Most meg nem szeretnék tanulni, pedig idõm is volna rá.Azért annyira nem vagyok elveszett. Mindkét gyermekem diplomás, remek állásuk van és nem szégyenlik az anyjukat akinek csak 8 általános van a tarsolyában.Én a mai napig nagyon sokat olvasok.Volt, amikor csak ahhoz volt kedvem, hogy a Magyar Értelmezõ Szótárt, vagy az Idegen Szavak Szótárát böngésztem, mert az érdekelt.Szóval könyvek terén eléggé sok minden érdekel. Kivéve a krimi. Tehát én azt tartom, hogy nem biztos, hogy nekem szükségem van arra a bizonyítványra. Mit bizonyítsak vele? Mellesleg, szeretem a munkámat, /ugyan azt végzem amit egy szakmunkás/ és nagyon elégedett vagyok a bérezésemmel is.Tehát, mindenem meg van, ami egy érettségi után meglenne.
Add magad és kész. Úgyis téged kell, hogy megismerjen, és nem mást.
A kérdező hozzászólása: Most mondja meg valaki. Mit ad nekem az érettségi? Tudok olvasni, számolni, fogalmazni, kommunikálni, végzettségemhez képest mûvelt is vagyok, jó állásom is van, jó fizetéssel.
Betanított melósként, nem lenne szabad így parázni egy csajtól. Betanított melósok, piálnak, cigiznek, lazák.
Ok, kérdezõ, de akkor áruld már el, hogy miért nem szereztél estin egy érettségit, vagy egy szakmát legalább? A 8 általános végzettség manapság annyi, mintha semmid nem lenne... mintha egyáltalán nem jártál volna iskolába. Tényleg. Ha ennyire igényes vagy, akkor az lenne a minimum, hogy a tanulásra is igényes legyél, számos ismerõsöm feleennyi kommunikációs készséggel leérettségizett munka mellett, pedig nekik volt szakmunkás vizsgájuk is, tehát nem 8 általános! Aki igényes, az erre is igényes. Én a másik fél helyében - akivel randizol - inkább ezen gondolkodnék el, hogy ennyire nem volt igényed a tanulásra, önképzésre, hogy jobb legyen a helyzeted a munkaerõ-piacon? Mert ez egyfajta "igénytelenségre" vall, hogy jó neked a betanított meló is, nem is törekszel többre... tehát nekem EZ visszatetszõ lenne, pláne ha én meg tanultam azért, hogy elõbbre jussak! Ez már eleve egy másfajta értékrendet feltételez. Nekem érték a tanulás, a fejlõdés, az elõrelépés, neked meg - mindezek alapján - nem...
#1: Apumnak nyolc általánosa van, mellette egy szakmája (amit felnõtt fejjel csinált meg), és elképesztõen intelligens, tájékozott ember, sokat olvas, szeret képben lenni a világ dolgaiban. Csak éppenséggel neki annak idején el kellett mennie dolgozni 16 évesen, mert olyan környezetbõl származik. Kérdezõ: Nem a végzettség számít. Add saját magad, mert egy papír nem feltétlenül árulkodik az ember értékérõl. Csak nyugi!:)
A kérdező hozzászólása: 2-esnek üzenem, hogy nem srác vagyok.
Kedves elsõ! Ha valakinek 8 általánosa van akkor már hülye vagy nem tud írni esetleg kevesebb bárkinél?! Az intelligencia és az iskolázottság nem ugyanaz. Tudok olyan több diplomást mutatni aki olyan buta az èlethez mint egy marék döglött molylepke. Te is biztosan egy agyoniskolázott egyén vagy.
Nem függ össze, de azért lássuk be, hogy a magyarok 90%-a hülye a magyar nyelvtanhoz. Elég kicsi az esélye, hogy ezt a kérdést egy 8 általánossal rendelkezõ ember írta és fogalmazta.
A kérdező hozzászólása: Amúgy ez nem nagy kamu, hogy a Te szavaiddal éljek. Teljesen egyedül fogalmaztam meg és írtam le a kérdést.De! Ha valaki nem tud válaszolni, nem gond, viszont nem szeretnék semmi olyan megnyilvánulást, ami megkérdõjelezi a képességeimet. üdv.
Nem, csak van - elég sok - tapasztalatom 8 általánost végzettekkel, és akinek még arra sincs igénye, hogy estin leérettségizzen, az nem így ír. Konkrétan az alany-állítmány egyeztetés is gondot okoz, korlátozott kódban kommunikálnak, jellemzõ a funkcionális analfabétizmus. Hidd el, a kommunikáció a szakmám... nem a helyesírásra gondoltam elsõsorban, mert való igaz, hogy diplomások között is vannak olyanok, akik kommunikációs kihívásokkal küzdenek. De a 8 általános végzettséggel bírók esetében ennél sokkal, sokkal nagyobb problémák vannak. Aki meg tényleg "ad magára" ezen a téren, az játszva végez el egy esti gimnáziumot.
1. válaszolónak. Az, hogy valakinek 8 általánosa van, még nem jelenti azt, hogy buta. És ha valakinek diplomája van, az sem jelenti azt, hogy értelmes. Csak egy jó tanács. Add önmagad.
"nem szeretnék semmi olyan megnyilvánulást, ami megkérdõjelezi a képességeimet. " Ilyen mondatot nem tudna leírni, aki 8 általánost végzett. Ez tuti!
7-es, a kérdésre válaszolj inkább, és ne azon filozofálj, hogy a kérdezõnek mi a legmagasabb iskolai végzettsége. Bár én diplomás nõ vagyok, de elmondhatom, hogy a mostani párom érettségivel sokkal értelmesebb és mûveltebb az elõzõ páromnál, akinek már két diplomája is van.
A kérdező hozzászólása: És higgyétek el, 8 általánost végeztem, de tudok helyesen írni, folyékonyan olvasni és kulturáltan komunikálni. Mellesleg, szeretem a verseket is.
A kérdező hozzászólása: Kedves 9-es. Én is leírtam, hiszen olvastad.
A kérdező hozzászólása: Fel tettem egy kérdést, választ várva.Ehelyett, belementünk egy olyan vitába, ami már-már ellentétet szít tanult és nem tanult emberek között. A 25. válasz adó kommentje kissé felháborított, amikor is azt írta, hogy:" a betanított melósok piálnak, cigiznek és lazák". Egy utolsó gondolat erre: Mi melósok éppen csak annyira piálunk, cigizünk és lazulunk, mint egyébként más társadalmim rétegben élõk.Nem kell általánosítani és fõként nem kell lenézõen írni rólunk. Két kezi munkát végzünk, azt a fajta munkát, amit egy diplomás, vagy érettségizett nem végezne el.Hozzáteszem, joggal, hiszen azért tanult. De kérdezem én, hány diplomásnak lenne munkája, ha mi nem állnánk oda az olajos, zajos gépek mellé? Nálunk a gyárban sok mérnök van és még több melós.És ha hiszitek ha nem, egymás munkáját segítjük.És elvagyunk egymás mellett.És én azt vallom kedves 25.válaszadó, hogy mindenkinek a munkája egyformán fontos legyen az szellemi, vagy kétkezi munka. Nincs különbség. Van autód? Lehet, hogy épp én esztergáltam az egyik alkatrészét.Vagy egy másik melós.Az nélkül nem autóznál, ezt ugye tudod. Vagy mondjuk járhatnál meztelen lábbal, ha nem lennének a cipõgyárakban melósok.Azt hiszed, hogy diplomások ragasztják a felsõrészeket? A telefonodat is betanított melós rakta össze.A közintézményekben a takarítónõk sem diplomával söprögetnek, de még csak nem is érettségivel. Mégis milyen fontos, hogy vannak. Nem igaz? És még számtalan fontos munkát sorolhatnék, amit melósok végezne. Úgyhogy szállj magadba egy kicsit és gondolkodj mielõtt leírsz valamit.

Vásároltam a Müllerben olvadó pelyhet 5 hósomnak. Az elkészítését 1 deci 3, 5-es tejjel és 1 deci vízzel írja. A dobozon az van, hogy 4 hós kortól ajánlott. Most akkor mi van? A németek adnak tejet már ilyenkor?

Legjobb válasz: Nem tudom, hogy ez konkrétan melyik termék, de én is szoktam ilyesmit venni a Müllerben és azokon többféle "recept" van attól függõen, hogy hány hónapos a baba. Nyilván 4 hónaposnak anyatejjel, vízzel,vagy tápszerrel adjuk. Esetleg még félrefordítás is lehet. Németül mi van rajta?

Nem tudom, hogy ez konkrétan melyik termék, de én is szoktam ilyesmit venni a Müllerben és azokon többféle "recept" van attól függõen, hogy hány hónapos a baba. Nyilván 4 hónaposnak anyatejjel, vízzel, vagy tápszerrel adjuk. Esetleg még félrefordítás is lehet. Németül mi van rajta?
A németek már régen nem tartják magukat a nálunk még divatos tiltásokhoz! Ez 20-25 évvel ezelõtt volt csak. Már egy-két hónaposan is adnak tejet a babáknak, és 3-4 hónaposan a gyümölccsel már kekszet, és babapiskótát is. Sokkal kevesebb az ételallergiás gyerek, mint nálunk.
A kérdező hozzászólása: németül sajnos csak minimálisan tudok. ez az a kölln. valami zab meg tönköly talán. igen, több elkészítés is van rajta, de nincs kor megjelölve külön, pedig kerestem.
Nem adják õk sem ilyen korán a tejet. Ugyanúgy lehet kapni náluk akár 3 éves korig a tejitalt, mint nálunk. Szerintem anyatejjel, vagy tápszerrel add neki. Esetleg gyümölcsbe keverve.
A kérdező hozzászólása: nem akarom tejjel adni természetesen. csak meglepõdtem. gyümihez vettem sûrítés gyanánt.
Ezen én is elég sokat agyaltam, mikor megvettem az elsõ doboz ilyen pelyhet. El tudom képzelni, hogy a németeknél ez így szokás. Viszont a gyerekem kb 8-9 hós volt, mikor ilyen pelyhet kapott. Neki már fele tej-fele vízzel adtam. Késõbb meg csak tejjel kapta. Ha csak olvasztani szeretnéd, arra jó a gyümölcslé, vagy tápszer, esetleg anyatej is. Viszont ha felfõznéd, akkor a tej a jobb. Így picit más állaga lesz.

Kisfiamat szeptembertől viszem a bölcsibe. De nem szívesen adom be. Már most lelkiismeret furdalásom van. Nagyon aggódom, hogy mit fog ott csinálni, és mennyire törödnek majd vele a dadák. Hogy értik majd meg?

Július 25.-én tölti a két évet.Még csak pár szót mond. (apa, anya, papa, mama, dédi, nem, ja(igen), be, ki el, meg mindennek az elejét mondja.

Legjobb válasz: Elsõ vagyok megint. Szóval nekem is borzasztó lelkiismeretfurdalásom volt az elején, teljesen kiborultam, de most már tudom, hogy nem is tehettem volna vele jobbat, mint hogy 2 évesen közösségbe adtam. Szerintem egy gyerek 2 évesen már igényli a hasonlókorúak társaságát, még ha sokszor nem is játszanak még egymással ebebn a korban -de mégis figyelgetik egymást, rengeteget tanulnak egy nap. Egy 2 éves kicsi már mesélni is tud neked otthon a bölcsiben tapasztaltakról, szóval ha nem jól bánnak vele, szerintem hamar kiderül. Ne legyen lelkiismeretfurdalásod! Nem teszel a kisfiaddal rosszat! A fiam azóta már iskolás, kiváló tanuló, társaságkedvelõ, központi személyiség azóta is! És örömmel gondol vissza a bölcsire, sokmindenre emlékszik - évvesztes, úgyhogy majdnem négy éves koráig járt oda.

Elsõ vagyok megint. Szóval nekem is borzasztó lelkiismeretfurdalásom volt az elején, teljesen kiborultam, de most már tudom, hogy nem is tehettem volna vele jobbat, mint hogy 2 évesen közösségbe adtam. Szerintem egy gyerek 2 évesen már igényli a hasonlókorúak társaságát, még ha sokszor nem is játszanak még egymással ebebn a korban -de mégis figyelgetik egymást, rengeteget tanulnak egy nap. Egy 2 éves kicsi már mesélni is tud neked otthon a bölcsiben tapasztaltakról, szóval ha nem jól bánnak vele, szerintem hamar kiderül. Ne legyen lelkiismeretfurdalásod! Nem teszel a kisfiaddal rosszat! A fiam azóta már iskolás, kiváló tanuló, társaságkedvelõ, központi személyiség azóta is! És örömmel gondol vissza a bölcsire, sokmindenre emlékszik - évvesztes, úgyhogy majdnem négy éves koráig járt oda.
Szia! Az én fiam is szeptember-október körül fog kezdeni.Attól függ mikorra készül el a bölcsi. Októberben lesz 2éves és még egyáltalán nem beszél, még azt se mondja hogy apa anya. Elõször engem is aggasztott ez a dolog, hogy hogy fogják ott õt megérteni, meg mennyit foglalkoznak vele. Aztán átgondoltam, és úgy gondolom, hogy ott a dadák, gondozók azért már elég tapasztaltak, tudják, hogy mit hogy kell csinálni. De ezeken az aggodalmakon kívül én kifejezetten örülök, hogy megy bölcsibe. Szerintem rengeteget fog ott tanulni, fejlõdni. És biztos vagyok benne hogy jól fogja magét érezni, mert én látom rajta, hogy már most nagyon igényli a vele egykorú gyerekek társaságát.
Úgy tûnik elsõvel egy rugóra jár az agyunk. :D
Szia! Az én fiam is szeptemberben kezdi és teljesen padlón vagyok. Nem tudok átlépni, azon hogy gonosz vagyok és szegény gyerek teljesen ki lesz hogy anya itt hagyta egész nap. 1én volt 2 éves, egész jól beszél, szeptemberig még jobban fog. De én nem érzem azt hogy neki erre lenne szüksége. Kíváncsian várom a többi választ.

Le töltöttem a sniper elite nazi zombie armi-t. Na meg krekkeltem de amikor rá megyek a játékra be adja. De egy sötét képet ad ki és már órák óta várom mi a baja?

Le töltöttem a sniper elite nazi zombie armi-t. Na meg krekkeltem de amikor rá megyek a játékra be adja. De egy sötét képet ad ki és már órák óta várom mi a baja?

Küzdötök legális és akár nem annyira legális módokon az adók ellen? Már csak bosszúból is?

A hócip?m tele a kormánnyal, ismer?seim sokasága nyögi a terheket, pedig dolgozó emberekr?l van szó. Így aztán már csak azért is elkerülök minden befizetend? fillért, ha tudok. Mióta nem lehet egy hétvégés utazásra való 4 napos autópályamatricát kapni inkább közúton megyek és több id?t szánok rá, de nem veszem meg a 10 naposat. Állandóan bliccelek a villamoson és buszon, metróval pedig sosem utazok. Még ha elkapnak is megéri a büntetéssel együtt. Lemondtam a Tv-t, csak netem van. Kijárok külföldre bevásárolni, mert határ mellett élek. A kutyámat beadtam menhelyre, másnap az élettársam kihozta, így még ha adózni kéne is adómentes. Az állatmenhely készségesen segít, cserébe nekik fizetem az éves ebadó mértékét, bár még nem kötelez?, de úgyis az lesz.

Legjobb válasz: Miattad fizet a többi ember több adót. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Miattad fizet a többi ember több adót. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Kérdezõ! Pont a te fajtád miatt kell a tisztességes adófizetõ polgároknak és vállalkozásoknak magas adóterheket elviselniük! Amíg Magyarországon az adóelkerülés, a szolgáltatásokért való nem fizetés lesz a trend, addig itt nem lesz változás! Az északi országokban, ahol nagyon magasak az adók, ott az adófizetési hajlandóság 99.4%! Magyarországon mind a politikusok, mind pedig az átlagember adót csal. Kár a politikusokat szidni, mert egy egyszerû átlagpolgár is ugyanúgy szétlopja az országot, csak kisebb léptékben, mint a politikusok. Minden adócsaló szép, tiszta buszokat, vonatokat akar, de fizetni, azt nem akar érte.
2-es 3-as 4-es Hát akkor fizessetek ezeknek a rabló banda kormánynak amennyit csak bírtok.Én csatlakozom a kérdezõhöz.Ti komolyan azt hiszitek, hogy itt mindenki rendesen fizetne, akkor nem lenne ennyi adó???Nagyon naivak vagytok.Õszinte leszek, inkább a gyerekeimre költöm azt a pénzt, amit Orbánék nem tudnak lehúzni rólam.Én nem fogok felcsúti stadiont támogatni, nem fogom "plágipál" úszómedencés villájának a bérleti díját fizetni, az én adómból ne fizessenek 400 ezer forintos nyugdíjakat, ne állítsanak 34, 4 millióért Bush-szobrot, Orbán ne küldjön ki 8 millió levelet három kérdéssel a boritékban több száz millió forintért, én nem fogom támogatni a parlamenti képviselõk havi 200-300 ezer forintos lakhatását fejenként, belvárosi luxus ingatlanokban.Inkább kiviszem a gyerekeimet a strandra, vagy elviszem õket egy hosszú hétvégére, esetleg megveszem nekik azt amit már régen megígértem.Ennyi.Fizessetek csak, amennyit bírtok...
Nos én minden kiskaput használok ami legális.Törvényt nem sértek és adót sem csalok.
Nem. Nekem derogál az adócsalás.
Igen én is keresem és találom is a kiskapukat.Külföldön dolgozom mivel az osztrák határ mellett élek és a fizetést itthon költöm el.Ami olcsóbb Ausztriában azt ott veszem meg.Tudatos fogyasztó vagyok.
9-es És azzal is tisztában vagy, hogy mennyi ember keres állást, csak nem talál?Szerinted a munkanélkülieknek életcéljuk a 22.800 Ft-os bérpótló juttatásból tengõdni?Le vagy maradva egy kicsit, a segélyezésekkel kapcsolatosan.Tízbõl hat munkanélkülinek NEM JÁR SEMMIFÉLE juttatás, segély.Tehát csak vannak, és õket senki nem tartja el, maximum a családtagjaik segítik õket.DE VISZONT akik meg kapnak, azok anno ugyanúgy fizettek adót, járulékot mint mondjuk most te fizetsz.Tehát szegrõl végrõl ez a munkájukat elvesztett embereknek jár, és nem kell ezért a kormányt szenté avatni.
A kérdező hozzászólása: A bliccelést leszámítva én sem csalok adót illegálisan. De a bkv is elmehet a francba, múltkor megbüntettek egy 12 év körüli kislányt a villamoson, mert elõtte nap lejárt a bérlete és hiába mondta, hogy reggel kocsival vitték és az iskolában sem jegyet sem bérletet nem tudott venni és hiába mutatta a rendszeresen vásárolt bérletet, megírták a csekket. Méghogy emberség??? Méghogy becsületesség?
A kérdező hozzászólása: Fizettem, amíg a nagyanyám megélt a nyugdíjából és az apámnak volt munkája és nem nekem kell kisegíteni õket hónapról hónapra.
Igen! De nem "bosszúból", hanem szükségbõl.(Mielõtt jönnek a nagyeszûek, igen netre még futja, sõt ettünk is a hét végén...)

Vettem egy nimfa fiú papagájt már kezd érdeklődni és már szépen repül de nem engedi hogy meg simogassam vagy ha hozzá érek a ketrechez meg akar csípni és amikor adok egy répát neki a kezemből nem fogadja el. Miit csináljak hogy ne csípjen meg?

Legjobb válasz: Nekem van három nimfám és mindegyiket ùgy szoktattam magamhoz,hogy eleinte csak beszéltem hozzájuk minden nap azután tartottam be nekik a ketrec rései között szotyit,tartanom kellett egy darabig mire közel jöttek és elvették de most már tudják,hogy csak kaja és nem félnek

Nekem van három nimfám és mindegyiket ùgy szoktattam magamhoz, hogy eleinte csak beszéltem hozzájuk minden nap azután tartottam be nekik a ketrec rései között szotyit, tartanom kellett egy darabig mire közel jöttek és elvették de most már tudják, hogy csak kaja és nem félnek
A kérdező hozzászólása: Nagyon kedves úri ember nagyon köszi próbálkozom vele!!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!