Találatok a következő kifejezésre: Borban az - Ki (144 db)

Az ujjon lehet bőrgomba? Mert eleinte azt hittem hogy csak ki van száradva nagyon a bőr az ujjamon, de már lassan egy hónapja kenem hidratáló krémekkel (extra száraz bőrre) és nem látok semmi javulást.

Ez gomba lenne? És mi a teend? valami krém vagy gyógyszer?

Legjobb válasz: Igen, a kéz is lehet gombás. Menj el egy bõrgyógyászhoz, õ biztosat mondhat, és valószínûleg valami krémet is felír majd.

Igen, a kéz is lehet gombás. Menj el egy bõrgyógyászhoz, õ biztosat mondhat, és valószínûleg valami krémet is felír majd.
A kérdező hozzászólása: Elmennék csak az a baj, hogy egyszerûen nem ad idõpontot mert annyira sokan vannak bejelentkezve.. úgyhogy oda nem tudok csak soká. Valami más megoldást nem tudnál mondani amivel segíthetnék rajta?
Csak simán ki van száradva, vagy színes is?
A kérdező hozzászólása: Hát ilyen sárgás színû, de nagyon csúnya :-( és az a körömvirág krém se hat rá.. se a canesten (az a gombaölõ krém).

Jehova tanúi! Kik és hogyan dönthetik el, hogy kik lesznek a 144000 "felvitetett" emberek között? Hogy döntik el, ki az, aki megához veheti a kenyeret és a bort az emlékünnepen, mert azok a 144000 között lévő "kiválasztottak"?

Nem arról szól az írás, hogy Krisztus ítél? Nem a cselekedetek által ítéli az embereket? Például: "Mikor pedig elj? az embernek Fia az ? dics?ségében, és ? vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ? dics?ségének királyiszékébe. És elébe gy?jtetnek mind a népek, és elválasztja ?ket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskékt?l. És a juhokat jobb keze fel?l, a kecskéket pedig bal keze fel?l állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze fel?l állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ? bal keze fel?l állókhoz is: Távozzatok t?lem, ti átkozottak, az örök t?zre, a mely az ördögöknek és az ? angyalainak készíttetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom; Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre."

Legjobb válasz: Igen, néhányan szerintem azt gondolták, hogy a 144 000-hez tartozókat valami "Watchtower maffia" a saját kényük-kedvük szerint választja ki. Hát csalódniuk kell, mert mindenki a saját belátása és felelõssége alapján fogyaszt az emlékjegyekbõl. Valóban, a számuk az elmúlt években nõtt, vagyis ez a bizonyíték arra, amit mondtam fent. Hogy ki hova tartozónak vallja magát, a saját felelõssége. Akinek jó kapcsolata van Jehovával, jó döntést fog hozni.

Igen, néhányan szerintem azt gondolták, hogy a 144 000-hez tartozókat valami "Watchtower maffia" a saját kényük-kedvük szerint választja ki. Hát csalódniuk kell, mert mindenki a saját belátása és felelõssége alapján fogyaszt az emlékjegyekbõl. Valóban, a számuk az elmúlt években nõtt, vagyis ez a bizonyíték arra, amit mondtam fent. Hogy ki hova tartozónak vallja magát, a saját felelõssége. Akinek jó kapcsolata van Jehovával, jó döntést fog hozni.
kedves kérdezõ. Jehova dönti el. bizony sokan azok közül, akik magukhoz veszik az emlékjegyeket, ítéletet esznek és isznak maguk ellen, ahogy a biblia fogalmaz. gondold el, milyen egyszerû lenne következtetni a vég idejére, ha a tényleges számot látnánk. már csak 1000, már csak 800, stb, ellenben a felkentek száma évrõl évre növekszik, ami lehetetlen, ergó sokan egóból veszik magukhoz az emlékjegyeket. a csecsemõs válaszolónak: valószínûleg elkerülte figyelmedet az a tény, hogy Jézus nagykorúsága után (30 év) keresztelkedett meg, és a csecsemõkeresztelést egy érdekes vallás találta ki. a biblia szerint szabad akaratból kell megkeresztelkedni, ami a csecsemõknél kizárt, belõllük nem lesznek felkentek, viszont feltámadnak.
a linkelõs kommentelõnek: a bibliában pedig a 144 000 valódi jelentését, amit bárki felfoghet, hisz nem bonyolult.
én egyszer mondtam a jehovistáknak, hogy nem érdemes küzdeni, az a szám már régen megvan a keresztelt de utána meghalt kisdedekbõl. Sõt, már azoknál is szelektálni kell. Azóta nem jöttek vissza hozzám, lehet, hogy a válaszon gondolkoznak.
Csak egy betoldást engedj meg: "Jel 14:1–3: „láttam, és íme, a Bárány [Jézus Krisztus] ott állt a Sion-hegyen [az égben; lásd: Héberek 12:22–24], és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokukra van írva az õ neve és az õ Atyja neve . . . énekelnek, mintha új ének lenne, és senki sem volt képes megtanulni azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akiket a földrõl vettek meg.”" Van még ezzel kapcsolatban ilyen sor is: "Ezek azok, a kik asszonyokkal nem fertõztették meg magokat; mert szûzek. Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül." Érdekes... De nézzük az egy aklot, mert szerinted egy akol, pedig... "És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségébõl elpecsételve. A Júda nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt vala; a Ruben nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; Az Áser nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; a Nafthali nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; A Simeon nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; A Zebulon nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségébõl tizenkétezer elpecsételt." A kétkasztos rendszer mondvacsinált rendszer. Az emlékünnepetek antikrisztusi tanítás.
Minden kereszténynek égi életet ígér az „Újszövetség”? Ján 14:2, 3: „ Az én Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek, mert elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz fogadlak titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” Jézus itt rámutat arra, hogy hûséges apostolai, akikhez beszélt, idõvel együtt lesznek vele az Atyja „házában”, vagyis az égben. De nem beszél arról, hogy hány további személy fog még az égbe jutni. Ján 1:12, 13: „mindazoknak, akik befogadták [Jézust], hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mert hitet gyakoroltak a nevében; és õk nem vérbõl vagy test akaratából vagy férfi akaratából születtek, hanem Istentõl.” Figyeld meg, hogy a szövegkörnyezet a 11. versben Jézus ’övéire’, a zsidókra utal. Mindazok, akik elfogadták õt, amikor az elsõ században eljött hozzájuk, Isten gyermekei lettek az égi élet kilátásával. Az igék a szövegben múlt idõben állnak; így ez az írásszöveg nem vonatkozik minden azóta kereszténnyé lett emberre. Róma 8:14,  16, 17: „akiket Isten szelleme vezet, azok mind Isten fiai. Maga a szellem tanúskodik a mi szellemünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha tehát gyermekek vagyunk, akkor örökösök is: igen, örökösei Istennek, társörökösök pedig Krisztussal, feltéve, hogy vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsõüljünk.” Amikor e sorokat megírták, valóban igaz volt, hogy mindazok, akiket Isten szelleme vezet, Isten fiai lettek, és azt remélhették, hogy õk is megdicsõülnek Krisztussal együtt. De ez nem mindig volt így. A Lukács 1:15 azt mondja, hogy Keresztelõ János telve lesz szent szellemmel, a Máté 11:11-bõl azonban egyértelmûen kiderül, hogy õ nem lesz részese az égi Királyság dicsõségének. Így az égi Királyság örököseinek összegyûjtése után is lesznek olyan emberek, akik Fiának követõiként szolgálják Istent, mégsem lesznek az égi dicsõség részesei.
A kérdező hozzászólása: Örülök, hogy vannak rajtam kívül is akik ilyen tisztán látják a dolgokat!
Ez az egész egy tévtanítás, ami kizárja az egyszerû híveket az Úrvacsora szentségébõl. A János 6, 22-66 ig bõségesen elmagyarázza hogy Jézus az életnek a kenyere. "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon." Sehol nem írja azt hogy csak a 144000 eheti az élet kenyerét.
A kérdező hozzászólása: Akkor csak azt az egyet kérdezem, hogy ha ezt írtad:"senki sem lehet "biztos" abban, hogy megmenekül! A "reménység" nem egyenlõ a biztos megmentéssel!" Miért veszi valaki magához az "emlékjegyeket", és valaki miért nem a JT közül? A végsõ ítéletrõl volt szó, amiben csak reménykedhet az ember, hogy "jó" ítéletet fog kapni!
A kérdező hozzászólása: "Úgy tudom, hogy kaptál hiteles választ két Tanútól is, akkor mégis miért hazudtolod meg õket? Mondta valaki, hogy õk döntik el?" Igen, a válasz pont errõl szólt! : "mindenki a saját belátása és felelõssége alapján fogyaszt az emlékjegyekbõl" Számomra ez a válasz pont azt jelenti, hogy aki "fogyaszt az emlékjegyekbõl" az azért tesz ezt, mert úgy gondolja, hogy, biztosra veszi azt, hogy "Krisztussal lesznek a menyországban". Hogy nagyon finoman fogalmazzak, ellégé magabizosak! A Máté 5:5. nem magyarázat két kasztos rendszerre! A Máté 5:5. a megtérés és megszentelõdés folyamatát írja le! "Igen Krisztus fog ítélni, de itt nem ítélkezésrõl van szó, hanem reménységrõl!" El kell, hogy keserítselek! De igen! Krisztus Ítélni fog!: "ítélni fog élõket és holtakat az õ eljövetelekor" Többek között ezt is félremagyarázzátok! Visszatérve arra a kérdésre és válaszra, hogy JT között vannak akik úgy gondolják, hogy õk eldönthetik, hogy Krisztussal lesznek, ez elég merész gondolat! Én bûnös ember, még arra sem vagyok méltó, hogy az én Atyám meghallgassa az én imámat! Én csak imádkozhatok azért, hogy aggya meg nekem a Jó Isten, hogy úgy tudjam élni az életemet, hogy le ne térjek arról a keskeny útról se jobra, se balra. Hogyha Krisztus eljön az õ Atyjának dicsõségében, az õ angyalaival akkor meg tudjak állni, megláthassam õt! Aggyon nekem az én Mennyei Atyám elég erõt és hitet! Hogyan is gondolhatám én azt, hogy én biztosan "ott leszek"!
A kérdező hozzászólása: "Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebbõl az akolból valók: azokat is elõ kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor." Kiemelném a végét, mint ahogy a JT az elejét! A más juhaim is vannak azt jelenti, hogy más egyházi gyülekezet és felekezet tagjai, akik Isten parancsolatait követik. "Mert az õ paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai õ vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az õ dobzódásának erejébõl meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennybõl, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belõle én népem, hogy ne legyetek részesek az õ bûneiben, és ne kapjatok az õ csapásaiból:" "Fussatok ki belõle én népem!" És a végén ezekbõl az emberekbõl lesz egy akól akinek egy pásztora van, lesz! Sehol mégcsak utalás sincs arról, hogy némelyek a menyben lesznek, némelyek a földön! Pláne arról, hogy ember dönthetné el, hogy hova akar kerülni! Krisztusnak adatott minden hatalom! Õ fog ítélni! "Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvbõl és népbõl és nemzetbõl, " Játszi könnyedséggel fogja szétválasztani : "Mikor pedig eljõ az embernek Fia az õ dicsõségében, és õ vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének királyiszékébe. És elébe gyûjtetnek mind a népek, és elválasztja õket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktõl. És a juhokat jobb keze felõl, a kecskéket pedig bal keze felõl állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felõl állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
Sziasztok! Jó látni, hogy ennyire mélyen elmerültetek a kérdésben. Kik döntik el:mindenki maga dönti el milyen reménységet hordoz a szívében és ezt mindenki más tiszteletben tartja. Mint ahogyan te magad is eldöntötted kedves kérdezõ, hogy milyen remény van a szívedben. Hogy döntik el:mindenki érzi az "elhivatottságát". Enged meg saját példámat, én nem tudom magam elképzelni sem úgy mint egy olyan személy aki ítél másokat, sem mint aki a mennyországban lógatja a lábát. Számomra a valódi elhívatottságot a 37 zsoltár 29 verse tartalmazza. Szép napot nektek!

"Borban az igazság" - Ki mondta ezt és mire utalt ezzel?

Legjobb válasz: Ez egy latin mondás ("In vino veritas").Nem tudom kitõl származik pontosan,és az én olvasatomban azt jelenti, hogy aki ivott kicsot, könnyebben lesz õszinte.(hogy is van?részeg és gyerek mindig igazat mond?)

Ez egy latin mondás ("In vino veritas").Nem tudom kitõl származik pontosan, és az én olvasatomban azt jelenti, hogy aki ivott kicsot, könnyebben lesz õszinte.(hogy is van?részeg és gyerek mindig igazat mond?)
azt jelenti, h berugni jó..
terhes vagy
egy balhere mondhatta, mert utálom a bort, mondjátok: PÁLESZ PÁLESZ PÁLESZ
Szerintem nem ittasan látszik meg valaki valós jelleme, mert az alkohol egy drog. De hamarabb elmondjuk az igazat, sajnos nem sajnos.
Az elõttem szólók már leírták a mondás jelentését, még annyit fûznék hozzá az eredetéhez, hogy a ránk maradt forrásokban Alkaiosz használta elõször a görög mondást, a latin változatot pedig Plinius kreálta.
Vagy inkább azt jelenti hogy ittasan látszik meg igaán valaki valós jelleme, de az elõbbiek is megállják a helyüket
Valójában ókori görög mondás, a rómaiak csak átvették. Nincs személyhez kötve. A jelentése valóban az, hogy aki kicsit beborozik, az olyat is elmond az alkohol hatására, amit józanul nem mondana el.
közmondás; a részeg kimondja az igazat.
Ha ez igaz lenne, akkor én már férjhez mentem volna életem szerelméhez. Szóval nem igaz, hogy részeg mindig igazat mond

Mitől ázik ki az ember kezén a bőr 1-2perc alatt?

Üdv. tapasztaltam hogy kézmosásnál 2napja pillanatok alatt kiázik a b?r az egyik kezem. Mit?l lehet?

Legjobb válasz: Mert a bõrödön lévú faggyúréteg leázik!Ez velem is így szokott lenni.Végülsi lehet azért ézik ki olyan hamar mert vékogyabb a réteg.

Mert a bõrödön lévú faggyúréteg leázik!Ez velem is így szokott lenni.Végülsi lehet azért ézik ki olyan hamar mert vékogyabb a réteg.

Mondjatok olyan krémet hogy nem hámlódjon a bőr az arcról, és hogy nem fehéredjen ki?

Legjobb válasz: Ha az van mire én is gondolok,akkor sömörös az arcod. Ez egy gomba betegség,a Flucinár kenõcs el is tünteti. De ez recept köteles lett.A háziorvos ír rá valószínû,vagy a bõrgyógyászaton.Nem szabad hagyni,mert elterjed .

Ha az van mire én is gondolok, akkor sömörös az arcod. Ez egy gomba betegség, a Flucinár kenõcs el is tünteti. De ez recept köteles lett.A háziorvos ír rá valószínû, vagy a bõrgyógyászaton.Nem szabad hagyni, mert elterjed .
Flucinar?! Isten ments! A Flucinár nem való gombára, arcra meg egyenesen TILOS! A betegséged seborrhoeás dermatitis, aminek az okát nem igazán ismerik még. Amikor rossz állapotban van a bõröd gyenge steroidos kérm(Laticort, Locoid)használható. De ezeket nem lehet mindig, mert vékonyítják a bõrt. Ezért, amikor elmúlnak a tünetek gyógyszertári tartósítószer, illat-, színezõanyag mentes hidratáló krémet használj.Azért ilyet, mert a színezett, tartósítószeres krémek ronthatják a bõröd.
Nivea.

Akin már végeztek sebészeti anyajegy eltávolítást;kb. hány miliméterrel nagyobb bőrt metszettek ki, mint maga az elváltozás átmérője?

Valahol olvastam,hogy megfelel? ép szegéllyel kell az anyajegyet leszedni.Viszont nekem kb. 2-2,5 miliméterrel a fels? ajkam fölött van egy ronda anyajegy,amit az ?sszel szeretnék leszedetni.Gondolom a számba nem vágnak bele,vagy hogy lehet ezt megcsinálni szerintetek,esetleg vízszintes varrattal?

Legjobb válasz: Nekem kb. 10x akkorát, mint az anyajegyek voltak.(nem mértem le vonalzóval, de saccra 1,5 és 2 centi közt van) A kérdés második felére nem tudom a választ, mert a lábam voltak, de az egyik heg vízszintes, a másik átlós, szóval biztos meg tudják oldani.

Nekem kb. 10x akkorát, mint az anyajegyek voltak.(nem mértem le vonalzóval, de saccra 1, 5 és 2 centi közt van) A kérdés második felére nem tudom a választ, mert a lábam voltak, de az egyik heg vízszintes, a másik átlós, szóval biztos meg tudják oldani.

3 hónapos picimnek kiszáradt a bőr az arcán és a karján. A karján ki is pirosodott. Csak mosdókenőcsöt használunk. Mivel kezeljem, főleg az arcát?

Legjobb válasz: Nekem annakidején azt mondta a doktornéni hogy a gyógyszertári fürdetõ az testápolónak is lehet használni. Nálunk bevált amikor kipirosodott az alkarja a picúrkámnak. 2 napig kentem (naponta 2-3-szor) és eltünt. A lába is száraz volt azt parafinolajjal kentem.

Nekem annakidején azt mondta a doktornéni hogy a gyógyszertári fürdetõ az testápolónak is lehet használni. Nálunk bevált amikor kipirosodott az alkarja a picúrkámnak. 2 napig kentem (naponta 2-3-szor) és eltünt. A lába is száraz volt azt parafinolajjal kentem.
Johnson & Johnson babaolajjal. Én a fülét is ezzel tisztítom, pontosabban pálcikával.
Nekünk a bõrgyógyász a Gabi és a Johnson's termékeket nem dicsérte, fürdetõkrém + Lipobase krém (recept nélküli). Ez nagyon jól bevált, pár nap alatt szinte teljesen megszûnt a bõr szárazsága.
nekem a hidrophillum-os fürdetõ, az OTKI-s popsi krém és a szintén receptre kapható Cremor Aqosus (bocs, lehet, hogy nem jól írta, ) vált be. A kiszárad arcbõrét 2 nap alatt helyrehozta a kisebbik lányonak. A nagyobbiknak meg Phantenolt javasoltak a születése után, mert a 41. héten született és nagyon ki volt ázva a bõre.
Mi is a fürdetõt használtuk testápolóként.
A kérdező hozzászólása: Ahol kipirosodott a pici karján a bõr, ott most már kicsit sebes, és elkezdett lehámlani a bõr. Hát ez meg mi akar lenni? Remélem, nem ekcéma!
akkor szeirntem ne próbálkozzál, hanem mutasd meg a gyerekorvosnak egészséges rendelésen.
A kérdező hozzászólása: Hát lehet, hogy tényleg elviszem. Csak mi nem szeretünk azonnal orvoshoz menni minden panasszal.

Miért szárad ki ennyire a bőröm az ilcsi fekete szappantol?

Elöször ugy használtam h raktam az arcomra és vízzel felhabositottam...de így nem nagyon vált be ezért áttértem arra h napi kéccer bekenem vele a teljes arcom és rajtahagyom pár órán át.így most eléggé kiszárítja de lehet h hozzászokik majd a b?röm egy id? után..nem?ti hogy használjátok és hányszor?

Legjobb válasz: elküldte ez a dudva gép: v szóval a fekete szappan nagyon szárít azt tudni kel, ezért hetente 1x , 2x kell használni, és úgy hogy egy nagyon picit a kezedre kensz és víízel jól rfelhabosítva szétdörzsölöd az arcodon. De én kozmetikai kesztyûvel szoktam. A mindennapos használatra csak a zöld szappan a jó, mert az hidraltál,és nincs annyire erõs szárító hatása mint a fekete szappannak. Az meg, hogy az arcodra kened és rajta hagyod óráig az nagyon butaság, naná, hogy ennyira kiszáradt az arcod. Mijen ilcsis termékeket használsz még az arcodra és konkrétan milyen problémára(kra) mert én tudok segíteni, hogy miket hogyan használj, mármint azokat amit én is használok csak írd meg.:-)

Én is használtam a skinoren krémet. Nekem bevállt aknés volt a bõröm, sajnos késõn jutottam jó helyre és minden szépen letisztult, de sajnos heges az arcom. A sok rosz elõzménytõl. Így most avval szenvedek. Hja igen a miteszerek megmaradtak, de azt kozmetikus megoldja avval igazán nincs nagy bajom. Kaptam akkor anno lemosófolyadékot is. A dalacit T viszont nekem nem jött be. Azt kiváltottam, de egy hét után abszolut nem használtam. Azt nem bírta az arcom.
elküldte ez a dudva gép: v szóval a fekete szappan nagyon szárít azt tudni kel, ezért hetente 1x , 2x kell használni, és úgy hogy egy nagyon picit a kezedre kensz és víízel jól rfelhabosítva szétdörzsölöd az arcodon. De én kozmetikai kesztyûvel szoktam. A mindennapos használatra csak a zöld szappan a jó, mert az hidraltál, és nincs annyire erõs szárító hatása mint a fekete szappannak. Az meg, hogy az arcodra kened és rajta hagyod óráig az nagyon butaság, naná, hogy ennyira kiszáradt az arcod. Mijen ilcsis termékeket használsz még az arcodra és konkrétan milyen problémára(kra) mert én tudok segíteni, hogy miket hogyan használj, mármint azokat amit én is használok csak írd meg.:-)
A kérdező hozzászólása: ohh látom felkarolsz:D köszönöm szépen szóval: az arcomon vanjónéhány pattanás és nagyon zsíros a bõröm...a pattanások az utobbi hónapokban kicsit csitultak , a skinoren krémet használtam. aztán olvastam h milyen jók az ilcsi termékek és gondoltam kiprobálom.egyenlõre csak a fekete szappant vettem, mert nemtudtam ezenkivül mik azok amik pontosan nekem segítenének:) ha ezeket leírnáéd sokat segítenél, és még h te mennyit szoktál azokért fizetni..nagyon köszönöm!
jajj semmi féle alkohol tartalmu folyadekot nem szabad ra vinni a borre, ma mondta a kozmetikusom, hogy mennyire rossz az es hogy, elzárja a sebet esetleg ha a pattanstol sebes lett a bõröd, és nem fog szellõzni így meg marad a helye is.... õ is ilcsi termekeket használ és nagyon jók, és még azt is mondta, hogy minden este tisztítani kell a vort és ne krémes termekkel hanem valami féle géllel vagy ezzel a fekete szappannal amit te is használsz de semmiféle képpen ne legyen krém állaga...
Bocsi ez a hülye gép áááááá :@ szóval miután elkezted az fekete szapant használni, gondolom utánna vetted észre, hogy kezd valamennyire helyrejönni az arcod. De mindenhez idõ kell. Azt nem írtad, hogy mióta is használod? Én a kukoricás-csipkebogyó arcradírt, a zöld szappant és az ichtiolos pakolást használom. Az arcradír és a pakolást is a kozmewtikusomtól veszem, kis tégelyben és 1200 Ft körül van az ára és kibír 2 hónapot is. Nagyon jók, fõleg a pakolás, kifejezetten zsíros, pattanásos bõrre. Nagyon jó fertõtlenítõ hatása van, összehúzza a pórusokt, csökkenti a gyuladást, tehát gyulladáscsökkentõ hatással is bír és a gygófüvek révén nyugtat. Én úgy használom ezeket a termékeket, hogy heti 1x vagy 2x, kozmetikai kesztyûvel jól áddörzsölöm az arcomat a fekete szappannal, miután lemostam rákenem az arcradírt, kicsit pár percig rajtahagyom, majd jól megdörzsölöm az arcomat és a végén jön a pakolás. Nagyon jó és látványos a hatás, annyira látszik akkor az arcomon, hogy milyen szép tiszta, kicsit piros, mert a vérkeringést is fokozza, hogy az valami hihetetlen. Ha ezt a kettõt a szappan mellé beszerzed gyorsabb hatást tudsz elérni, de hangsúlyozom csak heti 1x, 2x használd. A mindennapos hasaználatra jó a zöld szappan. http://www.ilcsi.com van még nagyon sok termék kifejezetten pattanásos, zsíros bõrre, de azokat nem oróbáltam És mégegyszer mondom, idõ kell, még észreveszed a termék hatását.
Jajjjjjj :) nem jól használod a fekete szappant(ilcsist) azért szárad ki a bõröd!!!!!! Nem kérdezted meg a kozmetikusodat, hogy kell használnod? Én is használon. Elõsször is mennyi ideje használod, és pontosan mire? a nagyon zsíros, pattanásos az arcod? a
nem tudom mire éretted a dréga krémeket, de az ilcsi abszorut nem drága, kifizethetõ áron van és nagyon jóóó. hát még ha csak 5 napja használod a szappant, ne várj csodát, majd kb. 4 hónap elteltével figyeld meg a hatást :-)
A fogkrém az nem jó, azaz lehet neked éppen bejött, de az általában jobban irritálja a pattanást...fõleg ha iylen nagyon mentolos... A kérdésre válaszolva: már mindent leírtak:) :) :
Sztem hagyd a drága krémeket. Próbáld ki fürdés után törölközõvel dörzsöld le az arcod, aztán tegyél fogkrémet a pattanásokra és a zsirosodó helyre, várd meg amíg megszárad és mosd le. Heti 2-3-4-szer csináld ezt. Ha sebes lesz, akkro tegyél rá arcszeszt vagy patikai alkoholt, hogy ne gyaulladjon be és heg s maradjon.
A kérdező hozzászólása: oké szkinoren eldobva:) és ilcsiböl a fekete szappan on kivül mit használjak ami nektek bevált? az Ichtiolos gyógyfüves maszkra gondoltam azjo lenne szenteteK?
A kérdező hozzászólása: a kommentet az utso elolvasása elött írtam.oksi akkor holnap beis szerzek ilyeneket, remélem beválnak nekem is. még csak 5 napja hazsnálom szóval természetesen nincsmég nagyon látványos eredmény.köszi szépen a segítséget

Ki tud valami jó, és hasznos készítményt mitesszeres bőrre? (az légyszi ossza meg velem is az infóit)

Elég mitesszeres bőröm van legfőképpen az orrom máshol is előfordul de ott nem vészes. Melyik a legjobb kozmetikai szer erre, vagy akár házi pakolás is? 15/L

Legjobb válasz: Nekem a L'oreal Pure Zone arctisztító vált be nagyon, nem hittem volna de azóta szinte semmi mitesszer, még a pórusokat is összehúzta. 2000 Ft körül vettem és elég volt két hónapra.

Nekem a L'oreal Pure Zone arctisztító vált be nagyon, nem hittem volna de azóta szinte semmi mitesszer, még a pórusokat is összehúzta. 2000 Ft körül vettem és elég volt két hónapra.

A szemem feletti részen a bőröm folyamatosan ki van száradva, és az orrom is. És ez a száradás terjed tovább. Szerintetek mit tudok ez ellen tenni? Már krémmel si bekentem, de semmi hatása nem volt.

Legjobb válasz: Sajnos már nem emlékszem a nevére, de olvastam hasonlóról, akkor a bõr idõvel enyhén hámlani is kezdhet. Arra bõrgyógyász a megoldás, õ felírja a megfelelõ szereket, amik rendbe hozzák.

Sajnos már nem emlékszem a nevére, de olvastam hasonlóról, akkor a bõr idõvel enyhén hámlani is kezdhet. Arra bõrgyógyász a megoldás, õ felírja a megfelelõ szereket, amik rendbe hozzák.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm! :)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!