Kultúra és közösség kategória válaszai (62876 db)

Egyáltalán nem és itt olvasható a legközérthetõbb cáfolat (kissé ironikus, szarkaztikus stílusban): Anzelm istenérve, avagy az emberi ostobaság éltetése? Anzelm - logikai- istenérvének végsõ és közérthetõ buktája http://www.freeweb.hu/p-dox/tanulmanyok/anzelm.htm
Itt is olvasható Anzelm istenérvének a cáfolata és érdekes a kommentekben lévõ vita is: http://vilagnezet.blog.hu/tags/anzelm_isten%C3%A9rve
Istenérv cáfolatok itt is olvashatóak: http://konyv.uw.hu/isten.htm
Mivel, hogy az ember még tudományosan belezavarodik a világkeletktemezés történetbe. Most tök mindegy, hogy most gázokból lett a világ vagy a Kalevala BIblia stb. szerint. De valaki aki az értelmünkön feljeb áll, aki olyat tenne mit ép ész föl nem foghat, neki ezt elkellett indítania A semmibõl nem mlehet semmi. Ez valásilag és tudományosan is bizonyítva van. Valamit nem lehet megérteni, ezért vannak a vallások. Üdv.
Az európát kb. 1500 évig diktaturában tartó katolikus terror, nehezen engedte meg, hogy a tudósok nyiltan ateistának vallják magukat, hiszen ezzel életület, vagy karrirjüket kockáztatták. Sok a dezinformáció az adott témában és még napjainkban sem vállalható fel sok esetben nyiltan az ateista gondolkozás. Pedig az atista világnézet sokkal régebbi a kereszténységnél és a katolicizmusnál is. Az ateizmus legalább 2500 éves eszme.
Mert az ateizmus divatja, kezdte idejét múlni!
Ja itt van például ez a Richard Dawkins is. Közismerten bigott katolikus. :) Inkább arról van szó, hogy nem beszélnek a tudósok a természetfeletti hiedelmeikrõl, avagy ezek hiányáról, lévén ezen kérdések nem tesztelhetõk, tudományos vizsgálódás tárgyát nem képezik. Fõleg Magyarországon tabutéma ez, talán a rendszerváltás eredményeként, de ha tõlünk nyugatabbra nézel, akkor azért az mondom ott igenis gyakori, hogy tudósok határozott véleményt nyilvánítanak filozófiai kérdésekben.
A legtöbb nagy tudós akirõl ebben az országban hallani lehet, az amerikai. Az USA meg köztudottan vallássilag fanatikus államközösség. Ahogyan ha egy politikus elismeri, hogy ateista, azzal elvágja a karrierjét, ugyanúgy a tudósoknál is így van. Egy 2005-ben végzett felmérés szerint az amerikai, és amerikában dolgozó, de nem amerikai vallásos tudósok 90%-a valójában ateista, csak a pozíciójuk, és egyáltalán a munkájuk megtartása érdekében kénytelenek magukat vallásosnak mondani. Sajnos ilyen világban élünk. Az emberek nem szeretik azt, aki nem olyan hülye, mint õk, és nem hisznek a mesékben, hanem inkább elfogadják a valóságot.
Nos, nem tudom melyik, és mikor élt matematikus, de belátta elméleti síkon Isten létezését. Valóban vannak, akik divatból keresztények, de szerintem egy tudós ilyen hülyeségekkel nem foglalkozik, vagy hisz benne vagy nem. Talán azért is hallunk kevesebbet, mert eleve kevesebbet halunk a tudományról, sajnos.
Mert az inkvizíció idejében mindenkit megégettek, aki olyan felfedezést tett, ami nincs benne a Bibliában... Aztán mindenkinek be kellett hódolnia, vagy különben "Isten nevében" mágján vagy kínzókamrában végezte. Aztán: ma meg már csak divatból keresztények, ugyanis egy tudós nem támaszthatná alá a Bibliában írtakkal a világ dolgait... De némelyik megteszi... ez van...
Mert rádöbbennek az igazságra, ami kijózanítóan hat rájuk. (Tóth Tibor: Tudomány, Hit, Világmagyarázat. Ajánlom, ha érdekel a téma).
Nem az ateista tudósokról hallunk keveset, hanem az ateista mivoltukról. Az ateisták nem szeretik annyira híresztelni az ateizmusukat, mint a keresztények a kereszténységüket.
"Mivel, hogy az ember még tudományosan belezavarodik a világkeletktemezés történetbe. Most tök mindegy, hogy most gázokból lett a világ vagy a Kalevala BIblia stb. szerint. De valaki aki az értelmünkön feljeb áll, aki olyat tenne mit ép ész föl nem foghat, neki ezt elkellett indítania " Nem tudjuk, hogyan keletkezett a világegyetem, meg mi volt elõtte. Valószínûleg semmi. Mi az a semmi. A semmi is valahogy keletkezett. És azelõtt mi volt?. Igen ezt nem lehet emberi ésszel felfogni. Na és Isten? Õ hogy lett? És elõtte mi volt? Dettó, ugyanaz. Szóval ez nem jó indok.
Ez egyértelmû tény, hogy az ateizmus legalább egy fél évezreddel régebbi, mint a kereszténység.
Valóban az. Az ateizmus legalább 5-600 évvel korábbi, mint a kereszténység. A görög filozófusok irták le elõször , amirõl emlékeink fentmaradtak.
Az ateista az, aki azzal perel az Istennél, hogy nem létezik. A keresztény az, aki hisz Jézus Krisztusban. Jézus születése elõtt lehettek ateisták, mert a kereszténység kábé 2000 éves, de a kereszténység elõtt is volt Istenhit. Az pedig régebbi, visszavezethetõ egészen az ember megteremtéséig. Van egy graffiti, nekem bejött: Isten meghalt: Aláírás: Nietche. Nietche meghalt: Aláírás: Isten.
Ez jó, én is olvastam Nietzschétõl egy-két mulatságos dolgot, de nem értek egyet a filozófiájával. pld.: Az istenek meghaltak! A röhögésbe haltak bele, amikor meghallották, hogy a Földön valaki azt állította magáról, hogy õ Isten.:) Vannak Neki érdekes beszólásai, véleményei. Sok filozófus pont azért kerül ilyen helyzetbe, mert nagyon akarja tudni az igazságot. Az Abszolút Igazság egyik alap jellemzõje, hogy annál nyilvánul meg csak, aki az alapokkal együtt képes elfogadni. Ugyanis az Abszolút Igazság csak egy fedõnév, egy részmegnevezése annak a személynek, aki ezen az energia megnyilvánuláson túl IS van....Õ Isten.
a kersztyénség Jézus óta van jelen a világban. Vagyis hozzávetõlegesen 2000 éve az elsõk akik keresztyénnek mondták magukat kb 10-15 évvel jézus halála után jelentek meg Antiókhiában. ez nem azt jelenti hogy addig õk nem voltak jézus hívõk hanem azt jelenti hogy õk nevezték maguk elõször keresztyénnek. az ateista görög alapú szó. az a az azt jelenti valami ellen szóló a teo az Istent jelenti (Theosz ) vagyis Istentagadók Isten tagadó ember pedig már az õsidõktõl voltak. az egyik hitt a napban a másik nem, az egyik hitt a folyó istenében, vagy a macskában vagy a fagolyóban a másik nem. tehát a kersztyénséget megelõzõ idõszakban is voltak ateisták, legfeljebb nem igy hívták maguk.
Nem! Az emberiség mindig hitt valamilyen felsõbb erõben, akinek a létét köszönhette!


"A szabadgondolkodó olyan személy, aki a különbözõ dolgokról való véleményét a hagyománytól, a tekintélytõl és az elfogadott hittõl (vakhittõl) függetlenül alakítja ki. Senki nem szabadgondolkodó, aki kizárólag egy valamilyen zárt és kötött gondolatrendszert szentírást, vallást vagy megváltót követ." Itt azért fontos kiemelni a zárt és kötött gondolatrendszert, mert vannak viszonylagosan szabadelvû vallások is, mint például a taoizmus, zen, vagy a buddhizmus bizonyos ágai.
Amikor nem hallgatják le az Istentiszteleteket, és nem akarják betiltani.
A vallásszabadság azon toleranciára épülõ jogot jelenti, mely szerint az embereknek megengedett a hitük szerinti vallásos tevékenységek gyakorlása illetve ezek hirdetése (amennyiben az mások személyiségi vagy egyéb jogait nem sérti). Tágabb értelemben a vallások és világnézetek -beleértve akár az ateizmust is- egyformán hirdethetõ, képviselhetõ és az állam szempontjából egyforma elbirásásban részesülõ állapotát értik.
Amikor szabadon gyakorolhatod vallásodat, senki nem korlátozza. Szabadon választhatod meg vallásodat. És eldöntheted hogy miben hiszel.
amikor megválaszthatod, hogy mivel hülyíted magad.
Abban a láthatatlan emberben hiszel, amelyikben csak akarsz, mivel az egyház vezetõ szerepe meggyengült és az irányítás szépen átszivárgott a politikai stb. rendszerekbe belõle. Így jobbára most a pénz az istened, (tudom tudom a tiéd nem, mint ahogyan átlagember sem vagy) tehát nemérdekli õket, hogy milyen imákat mormolsz, kihez és mikor, hiszen mostmár másképp kapja meg a vezetõ elit amit akar. (és még a kilenced meg a tized miatt szörnyülködtünk amikor tanultuk áltsuliban)
"a pogányok számára pedig elvigye Krisztus világosságát." Igen igen régesrég volt egy rakat rendes ember aki vitte Krisztus világosságát. Úgy hívták õket kereszteslovagok. Annyi belet ontottak ki, hogy 15x körülérné a Földet az egyenlítõ mentén.
A vallásszabadság egy ajándékon alapszik, amit Isten adott. Ez a szabad akarat. Lényegében mindenkinek megvan a vallása. Az ateistának is. Az ateista, igaz nem vallásos, de õ ezzel a szabad akaratával él. Az okkultista, azaz Sátánista az is vallás. Ez a vallásszabadság Isten nézõpontjából. Emberi nézõpontból pedig, hogy a felsõbb hatalmak tiltanak e bizonyos egyházakhoz való tartozást vagy nem. Nálunk vallásszabadság van. Tehát nem tilos bármilyen egyházhoz tartozni. Ahol be vannak tiltva bizonyos egyházak, ott nincs vallásszabadság. Nem engedik, hogy gyakorold azt, amiben hiszel.
Az egész egy ajándékon alapszik. Istentõl jön a szabad akarat. Senkit sem kényszerit rá, hogy higgyen benne, ezért van az, hogy vannak Sátánisták is. Az is egy vallás. Mert õ azt vallja, hogy Sátán a leghatalmasabb. Az ateista, aki nem hisz, az is vallás valahol, mert õ abban hisz, hogy nem hisz. A materialista, az is egy vallás, mert õ vallja, hogy azt hiszem csak amit látok. Ez a fajta szabadság az Istentõl jön. Az emberektõl jövõ vallásszabadság már nem ilyen. A fensõbb hatalmak (politika) betilthatja, hogy bizonyos egyházakhoz tilos tartozni. Itt nálunk vallásszabadság van. Egyenlõre. Ez bármikor változhat. De aki hisz valamiben, azt akkoris csak a cselekedeteiben tudják korlátozni, a szivében nem. "Én népem: kinek szívében van hûsége"-ezt mondja az igaz Isten
A szekularizáció a modern vallástudományi, vallásszociológiai, keresztény teológiai és politikai fogalom. A társadalom egésze mindennapi életébõl egy adott vallás és egyház szokásainak kiszorulását, vagy inkább elkülönülésének folyamatát jellemzi. Eredeti , kezdeti jelentése az elvilágiasodás volt. Ez a fogalom elsõként a szerzetes vagy a pap világi állapotba való visszatérésének jogi aktusát, késõbb az egyházi vagyon világi, világnézetektõl független kézbe kerülésének folyamatát jelentette. Egyes ateista vagy agnosztikus ideológiák és szociológiai elméletek szerint a szekularizáció nem más, mint a vallás elhalásának folyamata.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!